Nové normy ČSN za únor 2013

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.02.2013 v 09:00


ČSN EN ISO 14045 (010945) - 1.2.2013
Environmentální management - Posuzování eko-efektivity produktového systému - Zásady, požadavky a pokyny.
543.00 Kč

ČSN ISO 21940-23 (011449) - 1.2.2013
Vibrace - Vyvažování rotorů - Část 23: Kryty a jiná ochranná opatření pro měřicí stanoviště vyvažovacích strojů.
338.00 Kč

ČSN EN 16212 (011503) - 1.2.2013
Energetická účinnost a výpočty úspor - Metody top-down a bottom-up (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 16231 (011504) - 1.2.2013
Energetická účinnost - Metodika benchmarkingu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 10209 (013101) - 1.2.2013
Technické výkresy - Terminologie - Termíny vztahující se k technickým výkresům, definici produktu a související dokumentaci (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN ISO 6433 (013108) - 1.2.2013
Technická dokumentace produktu - Odkazy na části (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 17450-2 (014103) - 1.2.2013
Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Obecné pojmy - Část 2: Základní zásady, specifikace, operátory a nejistoty (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 25178-3 (014400) - 1.2.2013
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 3: Specifikace operátorů (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 13102 (014403) - 1.2.2013
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Rozměrové měřicí přístroje: Elektronický digitální indikátor - Návrh a metrologické charakteristiky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 9712 (015004) - 1.2.2013
Nedestruktivní zkoušení - Kvalifikace a certifikace pracovníků NDT.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 898-5 (021005) - 1.2.2013
Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z uhlíkové a legované oceli - Část 5: Stavěcí šrouby a podobné spojovací součásti se specifikovanými třídami pevnosti - Hrubá a jemná rozteč (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 16047:2005/A1 (021090) - 1.2.2013
Spojovací součásti - Zkoušení točivým momentem/upínací silou (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN ISO 17752 (038213) - 1.2.2013
Koroze kovů a slitin - Postup stanovení a odhadu rychlostí úniku iontů (runoff) kovů z materiálů v důsledku atmosférické koroze. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 7866 (078524) - 1.2.2013
Lahve na plyny - Znovuplnitelné bezešvé lahve na plyny z hliníkových slitin - Návrh, konstrukce a zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN ISO 8573-1 (109001) - 1.2.2013
Stlačený vzduch - Část 1: Znečištění a třídy čistoty.
223.00 Kč

ČSN ISO 8573-2 (109001) - 1.2.2013
Stlačený vzduch - Část 2: Zkušební metody pro stanovení obsahu aerosolu oleje. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN ISO 8573-3 (109001) - 1.2.2013
Stlačený vzduch - Část 3: Zkušební metody pro měření vlhkosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN ISO 8573-4 (109001) - 1.2.2013
Stlačený vzduch - Část 4: Zkušební metody pro stanovení obsahu pevných částic. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN ISO 8573-5 (109001) - 1.2.2013
Stlačený vzduch - Část 5: Zkušební metody pro stanovení obsahu olejových par a organických rozpouštědel. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN ISO 8573-6 (109001) - 1.2.2013
Stlačený vzduch - Část 6: Zkušební metody pro stanovení obsahu plynného znečištění. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN ISO 8573-7 (109001) - 1.2.2013
Stlačený vzduch - Část 7: Zkušební metody pro stanovení obsahu životaschopného mikrobiálního znečištění. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN ISO 8573-8 (109001) - 1.2.2013
Stlačený vzduch - Část 8: Zkušební metody pro stanovení obsahu pevných částic pomocí hmotnostní koncentrace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN ISO 8573-9 (109001) - 1.2.2013
Stlačený vzduch - Část 9: Zkušební metody pro stanovení obsahu kapalné vody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 14644-9 (125301) - 1.2.2013
Čisté prostory a příslušné řízené prostředí - Část 9: Třídění čistoty povrchu podle koncentrace částic (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 11148-7 (239060) - 1.2.2013
Neelektrické ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 7: Brusky (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 5436-2 (252305) - 1.2.2013
Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Struktura povrchu: Profilová metoda; Měřicí etalony - Část 2: Softwarové měřicí etalony (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 12405-2 (257700) - 1.2.2013
Plynoměry - Přepočítávače množství plynu - Část 2: Přeměna energie (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15597-2 (278330) - 1.2.2013
Zařízení pro zimní údržbu - Posypové stroje - Část 2: Požadavky pro rozhoz a jejich zkoušení.
338.00 Kč

ČSN EN 13103+A2 (280513) - 1.2.2013
Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Nápravy běžných dvojkolí - Metoda návrhu.
434.00 Kč

ČSN EN 2591-307 (311810) - 1.2.2013
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 307: Slaná mlha (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 2591-402 (311810) - 1.2.2013
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 402: Rázy (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2591-403 (311810) - 1.2.2013
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 403: Sinusové a náhodné vibrace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3745-405 (311925) - 1.2.2013
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 405: Zkouška ohybu při nízké/vysoké teplotě (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3745-510 (311925) - 1.2.2013
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 510: Ohybová zkouška (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3745-517 (311925) - 1.2.2013
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 517: Zkouška upínání kabelové spony (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 3464 (312506) - 1.2.2013
Letectví a kosmonautika - Slitina titanu Ti-6Al-4V - Žíhaná - Desky - 6 mm < a <= 100 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3456 (312507) - 1.2.2013
Letectví a kosmonautika - Slitina titanu TI-P64001 (Ti-6Al-4V) - Žíhaná - Plechy a pásy válcované za tepla - a <= 6 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 50388-ed.2 (333508) - 1.2.2013
Drážní zařízení - Napájení a drážní vozidla - Technická kritéria pro koordinaci mezi napájením (napájecí stanicí) a drážními vozidly pro dosažení interoperability. (Platnost do 4.7.2025).
543.00 Kč

ČSN EN 62305-2-ed.2 (341390) - 1.2.2013
Ochrana před bleskem - Část 2: Řízení rizika.
593.00 Kč

ČSN EN 60317-56 (347307) - 1.2.2013
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 56: Pájitelný plně izolovaný (FIW) měděný vodič kruhového průřezu lakovaný polyurethanem, bez izolačních vad, s jmenovitým průměrem jádra 0,040 mm až 1,600 mm, třída 180. (Platnost do 13.9.2020).
186.00 Kč

ČSN EN 60851-6-ed.2 (347308) - 1.2.2013
Vodiče pro vinutí - Zkušební metody - Část 6: Tepelné vlastnosti.
223.00 Kč

ČSN IEC 60076-12 (351001) - 1.2.2013
Výkonové transformátory - Část 12: Směrnice pro zatěžování suchých výkonových transformátorů.
338.00 Kč

ČSN EN 60512-16-21 (354055) - 1.2.2013
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-21: Mechanické zkoušky na kontaktech a připojeních - Zkouška 16u: Zkouška whiskerů použitím vnějšího mechanického tlaku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 60669-2-6 (354106) - 1.2.2013
Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 2-6: Zvláštní požadavky - Protipožární spínače pro vnější a vnitřní reklamy a svítidla.
338.00 Kč

ČSN EN 61439-6 (357107) - 1.2.2013
Rozváděče nízkého napětí - Část 6: Přípojnicové rozvody.
434.00 Kč

ČSN EN 60717 (358800) - 1.2.2013
Metoda pro stanovení potřebného místa pro kondenzátory a rezistory s jednostrannými vývody (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 60704-2-6-ed.2 (361008) - 1.2.2013
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-6: Zvláštní požadavky na bubnové sušičky.
223.00 Kč

ČSN EN 60335-2-23-ed.2:2004/A11/Oprava2 (361045) - 1.2.2013
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-23: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ošetřování pokožky a vlasů.
29.00 Kč

ČSN EN 60335-2-52-ed.2:2004/A11/Oprava1 (361045) - 1.2.2013
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-52: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ústní hygienu.
29.00 Kč

ČSN EN 61982 (364328) - 1.2.2013
Akumulátorové baterie (kromě lithiových) pro pohon elektrických silničních vozidel - Zkoušky funkčních vlastností a odolnosti.
434.00 Kč

ČSN EN 62665 (368619) - 1.2.2013
Multimediální systémy a zařízení - Technologie multimediálního e-publikování a e-knih - Texturová mapa pro prezentaci tištěných textů (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 15.1.2019).
350.00 Kč

ČSN ISO/IEC 15408-1 (369789) - 1.2.2013
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Kritéria pro hodnocení bezpečnosti IT - Část 1: Úvod a obecný model.
567.00 Kč

ČSN EN 12007-1 (386413) - 1.2.2013
Zařízení pro zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně - Část 1: Obecné funkční požadavky.
338.00 Kč

ČSN EN 12007-2 (386413) - 1.2.2013
Zařízení pro zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně - Část 2: Specifické funkční požadavky pro polyethylen (nejvyšší provozní tlak do 10 bar včetně).
338.00 Kč

ČSN EN 12007-4 (386413) - 1.2.2013
Zařízení pro zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně - Část 4: Specifické funkční požadavky pro rekonstrukce.
350.00 Kč

ČSN EN 12327 (386414) - 1.2.2013
Zařízení pro zásobování plynem - Tlakové zkoušky, postupy při uvádění do provozu a odstavování z provozu - Funkční požadavky.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 13944 (420861) - 1.2.2013
Směsi kovového prášku s mazivem - Stanovení obsahu maziva - Soxhletova extrakční metoda.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 536 (500304) - 1.2.2013
Papír a lepenka - Stanovení plošné hmotnosti.
186.00 Kč

ČSN EN 15861 (512010) - 1.2.2013
Potravinářské stroje - Udírny - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15633-3 (560670) - 1.2.2013
Potraviny - Detekce potravinových alergenů imunologickými metodami - Část 3: Kvantitativní stanovení lískových ořechů imunoenzymatickou metodou za použití polyklonálních protilátek a detekce bílkovin podle Lowryho (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16295 (640261) - 1.2.2013
Plasty - Prohlášení o obsahu přírodního uhlíku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16195 (654822) - 1.2.2013
Hnojiva - Stanovení chloridů za nepřítomnosti organického materiálu.
186.00 Kč

ČSN EN 16196 (654823) - 1.2.2013
Hnojiva - Manganometrické stanovení vyextrahovaného vápníku po vysrážení ve formě oxalátu.
186.00 Kč

ČSN EN 16197 (654824) - 1.2.2013
Hnojiva - Stanovení hořčíku metodou atomové absorpční spektrometrie.
186.00 Kč

ČSN EN 16198 (654825) - 1.2.2013
Hnojiva - Komplexometrické stanovení hořčíku.
223.00 Kč

ČSN EN 16199 (654826) - 1.2.2013
Hnojiva - Stanovení vyextrahovaného sodíku metodou plamenové emisní spektrometrie.
186.00 Kč

ČSN ISO 3771 (656069) - 1.2.2013
Ropné výrobky - Stanovení čísla celkové alkality - Potenciometrická titrace kyselinou chloristou.
186.00 Kč

ČSN ISO 2137 (656307) - 1.2.2013
Ropné výrobky a maziva - Stanovení penetrace plastických maziv a vazelíny kuželem.
338.00 Kč

ČSN EN 14214 (656507) - 1.2.2013
Kapalné ropné výrobky - Methylestery mastných kyselin (FAME) pro vznětové motory a topné oleje - Technické požadavky a metody zkoušení.
338.00 Kč

ČSN 656508 (656508) - 1.2.2013
Motorová paliva - Směsné motorové nafty obsahující methylestery mastných kyselin (FAME) - Technické požadavky a metody zkoušení.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 13632 (670575) - 1.2.2013
Pojiva pro nátěrové hmoty - Pryskyřice - Vzorkování a příprava vzorků pro měření barevného odstínu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 13076 (673011) - 1.2.2013
Nátěrové hmoty - Osvětlení a postup pro vizuální hodnocení nátěrů.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 7783 (673093) - 1.2.2013
Nátěrové hmoty - Stanovení propustnosti pro vodní páru - Misková metoda.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 2812-1 (673099) - 1.2.2013
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti kapalinám - Část 1: Ponor do jiných kapalin než vody.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 2812-2 (673099) - 1.2.2013
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti kapalinám - Část 2: Ponor do vody.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 2812-3 (673099) - 1.2.2013
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti kapalinám - Část 3: Metoda s použitím savého materiálu.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 2812-4 (673099) - 1.2.2013
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti kapalinám - Část 4: Kapkové metody.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 22476-1 (721004) - 1.2.2013
Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 1: Statická penetrační zkouška s elektrickým snímáním dat a měřením pórového tlaku (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 22476-5 (721004) - 1.2.2013
Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 5: Zkouška pružným dilatometrem (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 22476-7 (721004) - 1.2.2013
Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 7: Zkouška Goodmanovým lisem (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 1744-8 (721196) - 1.2.2013
Zkoušení chemických vlastností kameniva - Část 8: Třídicí zkouška ke stanovení obsahu kovů v kamenivu z popela ze spaloven komunálního odpadu (kamenivo MIBA).
186.00 Kč

ČSN EN 450-1 (722064) - 1.2.2013
Popílek do betonu - Část 1: Definice, specifikace a kritéria shody.
338.00 Kč

ČSN EN 846-14 (722711) - 1.2.2013
Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 14: Stanovení počáteční pevnosti ve smyku mezi předem zhotovenou částí spřaženého překladu a nad ní provedeným zdivem.
223.00 Kč

ČSN EN 846-5 (722711) - 1.2.2013
Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 5: Stanovení únosnosti v tahu a tlaku a závislosti deformace na zatížení stěnových spon (zkouška dvouprvkových těles).
186.00 Kč

ČSN EN 846-6 (722711) - 1.2.2013
Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 6: Stanovení únosnosti v tahu a tlaku a závislosti deformace na zatížení stěnových spon (jednostranná zkouška).
186.00 Kč

ČSN EN 846-7 (722711) - 1.2.2013
Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 7: Stanovení únosnosti ve smyku a závislosti deformace na zatížení smykových a kluzných spon (zkouška dvouprvkového tělesa s maltovou ložnou spárou).
186.00 Kč

ČSN EN 492-ed.2 (723401) - 1.2.2013
Vláknocementové desky a tvarovky - Specifikace výrobku a zkušební metody. (Platnost do 30.4.2018).
434.00 Kč

ČSN EN 494-ed.2 (723402) - 1.2.2013
Vláknocementové vlnité desky a tvarovky - Specifikace výrobku a zkušební metody. (Platnost do 30.6.2017).
543.00 Kč

ČSN EN 12467-ed.2 (723403) - 1.2.2013
Vláknocementové ploché desky - Specifikace výrobku a zkušební metody. (Platnost do 30.4.2018).
543.00 Kč

ČSN 730831:2011/Z1 (730831) - 1.2.2013
Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory.
29.00 Kč

ČSN 730833:2010/Z1 (730833) - 1.2.2013
Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování.
29.00 Kč

ČSN 730834:2011/Z2 (730834) - 1.2.2013
Požární bezpečnost staveb - Změny staveb.
29.00 Kč

ČSN 730835:2006/Z1 (730835) - 1.2.2013
Požární bezpečnost staveb - Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče.
29.00 Kč

ČSN EN 12390-1 (731302) - 1.2.2013
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 1: Tvar, rozměry a jiné požadavky na zkušební tělesa a formy.
186.00 Kč

ČSN EN 12504-2 (731303) - 1.2.2013
Zkoušení betonu v konstrukcích - Část 2: Nedestruktivní zkoušení - Stanovení tvrdosti odrazovým tvrdoměrem.
186.00 Kč

ČSN 734108 (734108) - 1.2.2013
Hygienická zařízení a šatny.
434.00 Kč

ČSN EN 13200-1 (735905) - 1.2.2013
Zařízení pro diváky - Část 1: Kritéria navrhování prostor pro diváky - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN 736109 (736109) - 1.2.2013
Projektování polních cest.
350.00 Kč

ČSN 736360-2:2009/Z1 (736360) - 1.2.2013
Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha - Část 2: Stavba a přejímka, provoz a údržba.
62.00 Kč

ČSN P CEN/TS 1317-8 (737001) - 1.2.2013
Silniční záchytné systémy - Část 8: Silniční záchytné systémy pro motocykly, které snižují prudkost nárazu motocyklisty při střetu se svodidly.
434.00 Kč

ČSN 743282 (743282) - 1.2.2013
Pevné kovové žebříky pro stavby.
350.00 Kč

ČSN 750150:2008/Z1 (750150) - 1.2.2013
Vodní hospodářství - Terminologie vodárenství.
29.00 Kč

ČSN 750161:2008/Z1 (750161) - 1.2.2013
Vodní hospodářství - Terminologie v inženýrství odpadních vod.
29.00 Kč

ČSN 755409 (755409) - 1.2.2013
Vnitřní vodovody.
434.00 Kč

ČSN EN 13752 (755722) - 1.2.2013
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Oxid manganičitý.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 14403-1 (757413) - 1.2.2013
Kvalita vod - Stanovení celkových kyanidů a volných kyanidů průtokovou analýzou (FIA a CFA) - Část 1: Metoda průtokové injekční analýzy (FIA).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 14403-2 (757413) - 1.2.2013
Kvalita vod - Stanovení celkových kyanidů a volných kyanidů průtokovou analýzou (FIA a CFA) - Část 2: Metoda kontinuální průtokové analýzy (CFA).
338.00 Kč

TNI 757521 (757521) - 1.2.2013
Kvalita vod - Stanovení chemické spotřeby kyslíku (CHSKCr) - Metoda ve zkumavkách.
186.00 Kč

ČSN 757712 (757712) - 1.2.2013
Kvalita vod - Biologický rozbor - Stanovení biosestonu.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 17131 (792025) - 1.2.2013
Usně - Mikroskopická identifikace usně (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14602 (795625) - 1.2.2013
Obuv - Zkušební metody pro posuzování ekologických kritérií (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 16179 (795641) - 1.2.2013
Obuv - Nebezpečné látky potenciálně přítomné v obuvi a částech obuvi - Stanovení organocíničitých sloučenin v obuvnických materiálech (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 16186 (795642) - 1.2.2013
Obuv - Nebezpečné látky potenciálně přítomné v obuvi a částech obuvi - Zkušební metoda kvantitativního stanovení dimethyl-fumarátu (DMFU) v obuvnických materiálech (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 105-A11 (800114) - 1.2.2013
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část A11: Stanovení stupňů stálobarevnosti postupem digitálního snímání (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 4920 (800827) - 1.2.2013
Plošné textilie - Stanovení odolnosti vůči povrchovému smáčení (zkrápěcí metoda).
186.00 Kč

ČSN ISO 7768 (800832) - 1.2.2013
Textilie - Zkušební metoda pro hodnocení hladkosti povrchu plošných textilií po čištění.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 12947-1:1999/Oprava2 (800846) - 1.2.2013
Textilie - Zjišťování odolnosti plošných textilií v oděru metodou Martindale - Část 1: Přístroj Martindale.
29.00 Kč

ČSN EN 14362-3 (800874) - 1.2.2013
Textilie - Metody pro zjišťování určitých aromatických aminů odvozených od azobarviv - Část 3: Zjišťování použití určitých azobarviv, která mohou uvolňovat 4-aminoazobenzen.
223.00 Kč

ČSN EN 795 (832628) - 1.2.2013
Prostředky ochrany osob proti pádu - Kotvicí zařízení.
434.00 Kč

ČSN EN 16087-1 (836168) - 1.2.2013
Pomocné půdní látky a substráty - Stanovení aerobní biologické aktivity - Část 1: Rychlost příjmu kyslíku (OUR).
223.00 Kč

ČSN EN 16087-2 (836168) - 1.2.2013
Pomocné půdní látky a substráty - Stanovení aerobní biologické aktivity - Část 2: Zkouška samozahřívání kompostu.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 12782-1 (836231) - 1.2.2013
Kvalita půdy - Parametry pro geochemické modelování vyluhování a speciace složek v půdách a materiálech - Část 1: Extrakce amorfních oxidů a hydroxidů železa kyselinou askorbovou.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 12782-2 (836231) - 1.2.2013
Kvalita půdy - Parametry pro geochemické modelování vyluhování a speciace složek v půdách a materiálech - Část 2: Extrakce krystalických oxidů a hydroxidů železa dithioničitanem.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 12782-3 (836231) - 1.2.2013
Kvalita půdy - Parametry pro geochemické modelování vyluhování a speciace složek v půdách a materiálech - Část 3: Extrakce oxidů a hydroxidů hliníku oxalátem amonným a kyselinou šťavelovou.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 12782-4 (836231) - 1.2.2013
Kvalita půdy - Parametry pro geochemické modelování vyluhování a speciace složek v půdách a materiálech - Část 4: Extrakce huminových látek z pevných vzorků.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 12782-5 (836231) - 1.2.2013
Kvalita půdy - Parametry pro geochemické modelování vyluhování a speciace složek v půdách a materiálech - Část 5: Extrakce huminových látek z vodných vzorků.
338.00 Kč

ČSN EN 16179 (838115) - 1.2.2013
Kaly, upravený bioodpad a půdy - Návod pro úpravu vzorků.
434.00 Kč

ČSN EN 16173 (838116) - 1.2.2013
Kaly, upravený bioodpad a půdy - Rozklad frakcí prvků rozpustných v kyselině dusičné.
186.00 Kč

ČSN EN 16174 (838117) - 1.2.2013
Kaly, upravený bioodpad a půdy - Rozklad frakcí prvků rozpustných v lučavce královské.
223.00 Kč

ČSN EN 16168 (838135) - 1.2.2013
Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení celkového dusíku metodou suchého spalování.
186.00 Kč

ČSN EN 16169 (838136) - 1.2.2013
Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení dusíku podle Kjeldahla.
186.00 Kč

ČSN EN 16166 (838150) - 1.2.2013
Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení adsorbovatelných organicky vázaných halogenů (AOX).
223.00 Kč

ČSN EN 16167 (838153) - 1.2.2013
Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení polychlorovaných bifenylů (PCB) plynovou chromatografií s detekcí hmotnostní spektrometrií (GC-MS) a plynovou chromatografií s detektorem elektronového záchytu (GC-ECD).
350.00 Kč

ČSN EN 16214-1 (838260) - 1.2.2013
Kritéria udržitelnosti pro výrobu biopaliv a biokapalin pro energetické využití - Zásady, kritéria, ukazatele a ověřovatelé - Část 1: Terminologie.
350.00 Kč

ČSN EN 16214-3 (838260) - 1.2.2013
Kritéria udržitelnosti pro výrobu biopaliv a biokapalin pro energetické využití - Zásady, kritéria, ukazatele a ověřovatelé - Část 3: Biodiverzita a ekologická hlediska související s účely ochrany přírody.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 5361 (852110) - 1.2.2013
Anestetické a respirační přístroje - Tracheální trubice a konektory (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 30.9.2019).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 14457 (856016) - 1.2.2013
Stomatologie - Násadce a motory (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 12836 (856017) - 1.2.2013
Stomatologie - Digitální CAD/CAM systémy pro návrh a výrobu nepřímých zubních náhrad - Metody zkoušení pro hodnocení přesnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 21672-2 (856019) - 1.2.2013
Stomatologie - Parodontální sondy - Část 2: Označování (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 300386-V1.6.1 (872004) - 1.2.2013
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení telekomunikační sítě - Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 300176-2-V2.2.1 (875012) - 1.2.2013
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Specifikace zkoušek - Část 2: Zvuk a hovor (Norma k přímému použití jako ČSN).
1288.20 Kč

ČSN ETSI EN 300392-7-V3.3.1 (875042) - 1.2.2013
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 7: Bezpečnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
1204.00 Kč

ČSN ETSI EN 301489-17-V2.2.1 (875101) - 1.2.2013
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení - Část 17: Specifické podmínky pro širokopásmové datové přenosové systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 301843-1-V1.3.1 (875107) - 1.2.2013
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) námořních rádiových zařízení a služeb - Část 1: Společné technické požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 300468-V1.13.1 (879012) - 1.2.2013
Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace pro služební informace (SI) v systémech DVB (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN 1728 (910235) - 1.2.2013
Nábytek - Sedací nábytek - Metody zkoušení pro stanovení pevnosti a trvanlivosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 16095 (961510) - 1.2.2013
Ochrana kulturního dědictví - Posuzování stavu objektů movitého kulturního dědictví (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16096 (961511) - 1.2.2013
Ochrana kulturního dědictví - Pasportizace objektů nemovitého kulturního dědictví (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 16085 (961512) - 1.2.2013
Ochrana kulturního dědictví - Metodika odběru vzorků z objektů kulturních památek - Obecná pravidla (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 1828 (981020) - 1.2.2013
Kategoriální struktura pro terminologické systémy chirurgických zákroků (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.