Nové normy ČSN za únor 2013

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.02.2013 v 09:00


ČSN EN ISO 14045 (010945) - 1.2.2013
Environmentální management - Posuzování eko-efektivity produktového systému - Zásady, požadavky a pokyny.
493.90 Kč

ČSN ISO 21940-23 (011449) - 1.2.2013
Vibrace - Vyvažování rotorů - Část 23: Kryty a jiná ochranná opatření pro měřicí stanoviště vyvažovacích strojů.
306.90 Kč

ČSN EN 16212 (011503) - 1.2.2013
Energetická účinnost a výpočty úspor - Metody top-down a bottom-up (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 16231 (011504) - 1.2.2013
Energetická účinnost - Metodika benchmarkingu (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 10209 (013101) - 1.2.2013
Technické výkresy - Terminologie - Termíny vztahující se k technickým výkresům, definici produktu a související dokumentaci (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN ISO 6433 (013108) - 1.2.2013
Technická dokumentace produktu - Odkazy na části (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 17450-2 (014103) - 1.2.2013
Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Obecné pojmy - Část 2: Základní zásady, specifikace, operátory a nejistoty (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 25178-3 (014400) - 1.2.2013
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 3: Specifikace operátorů (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 13102 (014403) - 1.2.2013
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Rozměrové měřicí přístroje: Elektronický digitální indikátor - Návrh a metrologické charakteristiky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 9712 (015004) - 1.2.2013
Nedestruktivní zkoušení - Kvalifikace a certifikace pracovníků NDT.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 898-5 (021005) - 1.2.2013
Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z uhlíkové a legované oceli - Část 5: Stavěcí šrouby a podobné spojovací součásti se specifikovanými třídami pevnosti - Hrubá a jemná rozteč (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 16047:2005/A1 (021090) - 1.2.2013
Spojovací součásti - Zkoušení točivým momentem/upínací silou (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN ISO 17752 (038213) - 1.2.2013
Koroze kovů a slitin - Postup stanovení a odhadu rychlostí úniku iontů (runoff) kovů z materiálů v důsledku atmosférické koroze. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 7866 (078524) - 1.2.2013
Lahve na plyny - Znovuplnitelné bezešvé lahve na plyny z hliníkových slitin - Návrh, konstrukce a zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN ISO 8573-1 (109001) - 1.2.2013
Stlačený vzduch - Část 1: Znečištění a třídy čistoty.
202.40 Kč

ČSN ISO 8573-2 (109001) - 1.2.2013
Stlačený vzduch - Část 2: Zkušební metody pro stanovení obsahu aerosolu oleje. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN ISO 8573-3 (109001) - 1.2.2013
Stlačený vzduch - Část 3: Zkušební metody pro měření vlhkosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN ISO 8573-4 (109001) - 1.2.2013
Stlačený vzduch - Část 4: Zkušební metody pro stanovení obsahu pevných částic. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN ISO 8573-5 (109001) - 1.2.2013
Stlačený vzduch - Část 5: Zkušební metody pro stanovení obsahu olejových par a organických rozpouštědel. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN ISO 8573-6 (109001) - 1.2.2013
Stlačený vzduch - Část 6: Zkušební metody pro stanovení obsahu plynného znečištění. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN ISO 8573-7 (109001) - 1.2.2013
Stlačený vzduch - Část 7: Zkušební metody pro stanovení obsahu životaschopného mikrobiálního znečištění. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN ISO 8573-8 (109001) - 1.2.2013
Stlačený vzduch - Část 8: Zkušební metody pro stanovení obsahu pevných částic pomocí hmotnostní koncentrace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN ISO 8573-9 (109001) - 1.2.2013
Stlačený vzduch - Část 9: Zkušební metody pro stanovení obsahu kapalné vody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 14644-9 (125301) - 1.2.2013
Čisté prostory a příslušné řízené prostředí - Část 9: Třídění čistoty povrchu podle koncentrace částic (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 11148-7 (239060) - 1.2.2013
Neelektrické ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 7: Brusky (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN ISO 5436-2 (252305) - 1.2.2013
Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Struktura povrchu: Profilová metoda; Měřicí etalony - Část 2: Softwarové měřicí etalony (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 12405-2 (257700) - 1.2.2013
Plynoměry - Přepočítávače množství plynu - Část 2: Přeměna energie (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15597-2 (278330) - 1.2.2013
Zařízení pro zimní údržbu - Posypové stroje - Část 2: Požadavky pro rozhoz a jejich zkoušení.
306.90 Kč

ČSN EN 13103+A2 (280513) - 1.2.2013
Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Nápravy běžných dvojkolí - Metoda návrhu.
394.90 Kč

ČSN EN 2591-307 (311810) - 1.2.2013
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 307: Slaná mlha (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 2591-402 (311810) - 1.2.2013
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 402: Rázy (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2591-403 (311810) - 1.2.2013
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 403: Sinusové a náhodné vibrace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3745-405 (311925) - 1.2.2013
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 405: Zkouška ohybu při nízké/vysoké teplotě (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3745-510 (311925) - 1.2.2013
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 510: Ohybová zkouška (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3745-517 (311925) - 1.2.2013
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 517: Zkouška upínání kabelové spony (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 3464 (312506) - 1.2.2013
Letectví a kosmonautika - Slitina titanu Ti-6Al-4V - Žíhaná - Desky - 6 mm < a <= 100 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3456 (312507) - 1.2.2013
Letectví a kosmonautika - Slitina titanu TI-P64001 (Ti-6Al-4V) - Žíhaná - Plechy a pásy válcované za tepla - a <= 6 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 50388-ed.2 (333508) - 1.2.2013
Drážní zařízení - Napájení a drážní vozidla - Technická kritéria pro koordinaci mezi napájením (napájecí stanicí) a drážními vozidly pro dosažení interoperability.
493.90 Kč

ČSN EN 62305-2-ed.2 (341390) - 1.2.2013
Ochrana před bleskem - Část 2: Řízení rizika.
539.00 Kč

ČSN EN 60317-56 (347307) - 1.2.2013
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 56: Pájitelný plně izolovaný (FIW) měděný vodič kruhového průřezu lakovaný polyurethanem, bez izolačních vad, s jmenovitým průměrem jádra 0,040 mm až 1,600 mm, třída 180. (Platnost do 13.9.2020).
169.40 Kč

ČSN EN 60851-6-ed.2 (347308) - 1.2.2013
Vodiče pro vinutí - Zkušební metody - Část 6: Tepelné vlastnosti.
202.40 Kč

ČSN IEC 60076-12 (351001) - 1.2.2013
Výkonové transformátory - Část 12: Směrnice pro zatěžování suchých výkonových transformátorů.
306.90 Kč

ČSN EN 60512-16-21 (354055) - 1.2.2013
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-21: Mechanické zkoušky na kontaktech a připojeních - Zkouška 16u: Zkouška whiskerů použitím vnějšího mechanického tlaku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 60669-2-6 (354106) - 1.2.2013
Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 2-6: Zvláštní požadavky - Protipožární spínače pro vnější a vnitřní reklamy a svítidla.
306.90 Kč

ČSN EN 60898-1:2003/A13 (354170) - 1.2.2013
Elektrická příslušenství - Jističe pro nadproudové jištění domovních a podobných instalací - Část 1: Jističe pro střídavý provoz (AC).
108.90 Kč

ČSN EN 61439-6 (357107) - 1.2.2013
Rozváděče nízkého napětí - Část 6: Přípojnicové rozvody.
394.90 Kč

ČSN EN 60717 (358800) - 1.2.2013
Metoda pro stanovení potřebného místa pro kondenzátory a rezistory s jednostrannými vývody (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 60704-2-6-ed.2 (361008) - 1.2.2013
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-6: Zvláštní požadavky na bubnové sušičky.
202.40 Kč

ČSN EN 60335-2-23-ed.2:2004/A11/Oprava2 (361045) - 1.2.2013
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-23: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ošetřování pokožky a vlasů.
26.40 Kč

ČSN EN 60335-2-52-ed.2:2004/A11/Oprava1 (361045) - 1.2.2013
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-52: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ústní hygienu.
26.40 Kč

ČSN EN 60335-2-9-ed.2:2004/A13/Oprava1 (361045) - 1.2.2013
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-9: Zvláštní požadavky na grily, opékače topinek a podobné přenosné spotřebiče pro vaření.
26.40 Kč

ČSN EN 61982 (364328) - 1.2.2013
Akumulátorové baterie (kromě lithiových) pro pohon elektrických silničních vozidel - Zkoušky funkčních vlastností a odolnosti.
394.90 Kč

ČSN EN 62665 (368619) - 1.2.2013
Multimediální systémy a zařízení - Technologie multimediálního e-publikování a e-knih - Texturová mapa pro prezentaci tištěných textů (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 15.1.2019).
317.90 Kč

ČSN ISO/IEC 15408-1 (369789) - 1.2.2013
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Kritéria pro hodnocení bezpečnosti IT - Část 1: Úvod a obecný model.
515.90 Kč

ČSN EN 12007-1 (386413) - 1.2.2013
Zařízení pro zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně - Část 1: Obecné funkční požadavky.
306.90 Kč

ČSN EN 12007-2 (386413) - 1.2.2013
Zařízení pro zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně - Část 2: Specifické funkční požadavky pro polyethylen (nejvyšší provozní tlak do 10 bar včetně).
306.90 Kč

ČSN EN 12007-4 (386413) - 1.2.2013
Zařízení pro zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně - Část 4: Specifické funkční požadavky pro rekonstrukce.
317.90 Kč

ČSN EN 12327 (386414) - 1.2.2013
Zařízení pro zásobování plynem - Tlakové zkoušky, postupy při uvádění do provozu a odstavování z provozu - Funkční požadavky.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 13944 (420861) - 1.2.2013
Směsi kovového prášku s mazivem - Stanovení obsahu maziva - Soxhletova extrakční metoda.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 536 (500304) - 1.2.2013
Papír a lepenka - Stanovení plošné hmotnosti.
169.40 Kč

ČSN EN 15861 (512010) - 1.2.2013
Potravinářské stroje - Udírny - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
306.90 Kč

ČSN P CEN/TS 15633-3 (560670) - 1.2.2013
Potraviny - Detekce potravinových alergenů imunologickými metodami - Část 3: Kvantitativní stanovení lískových ořechů imunoenzymatickou metodou za použití polyklonálních protilátek a detekce bílkovin podle Lowryho (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN P CEN/TS 16295 (640261) - 1.2.2013
Plasty - Prohlášení o obsahu přírodního uhlíku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 16195 (654822) - 1.2.2013
Hnojiva - Stanovení chloridů za nepřítomnosti organického materiálu.
169.40 Kč

ČSN EN 16196 (654823) - 1.2.2013
Hnojiva - Manganometrické stanovení vyextrahovaného vápníku po vysrážení ve formě oxalátu.
169.40 Kč

ČSN EN 16197 (654824) - 1.2.2013
Hnojiva - Stanovení hořčíku metodou atomové absorpční spektrometrie.
169.40 Kč

ČSN EN 16198 (654825) - 1.2.2013
Hnojiva - Komplexometrické stanovení hořčíku.
202.40 Kč

ČSN EN 16199 (654826) - 1.2.2013
Hnojiva - Stanovení vyextrahovaného sodíku metodou plamenové emisní spektrometrie.
169.40 Kč

ČSN ISO 3771 (656069) - 1.2.2013
Ropné výrobky - Stanovení čísla celkové alkality - Potenciometrická titrace kyselinou chloristou.
169.40 Kč

ČSN ISO 2137 (656307) - 1.2.2013
Ropné výrobky a maziva - Stanovení penetrace plastických maziv a vazelíny kuželem.
306.90 Kč

ČSN EN 14214 (656507) - 1.2.2013
Kapalné ropné výrobky - Methylestery mastných kyselin (FAME) pro vznětové motory a topné oleje - Technické požadavky a metody zkoušení.
306.90 Kč

ČSN 656508 (656508) - 1.2.2013
Motorová paliva - Směsné motorové nafty obsahující methylestery mastných kyselin (FAME) - Technické požadavky a metody zkoušení.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 13632 (670575) - 1.2.2013
Pojiva pro nátěrové hmoty - Pryskyřice - Vzorkování a příprava vzorků pro měření barevného odstínu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 13076 (673011) - 1.2.2013
Nátěrové hmoty - Osvětlení a postup pro vizuální hodnocení nátěrů.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 7783 (673093) - 1.2.2013
Nátěrové hmoty - Stanovení propustnosti pro vodní páru - Misková metoda.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 2812-1 (673099) - 1.2.2013
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti kapalinám - Část 1: Ponor do jiných kapalin než vody.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 2812-2 (673099) - 1.2.2013
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti kapalinám - Část 2: Ponor do vody.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 2812-3 (673099) - 1.2.2013
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti kapalinám - Část 3: Metoda s použitím savého materiálu.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 2812-4 (673099) - 1.2.2013
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti kapalinám - Část 4: Kapkové metody.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 22476-1 (721004) - 1.2.2013
Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 1: Statická penetrační zkouška s elektrickým snímáním dat a měřením pórového tlaku (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 22476-5 (721004) - 1.2.2013
Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 5: Zkouška pružným dilatometrem (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 22476-7 (721004) - 1.2.2013
Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 7: Zkouška Goodmanovým lisem (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 1744-8 (721196) - 1.2.2013
Zkoušení chemických vlastností kameniva - Část 8: Třídicí zkouška ke stanovení obsahu kovů v kamenivu z popela ze spaloven komunálního odpadu (kamenivo MIBA).
169.40 Kč

ČSN EN 450-1 (722064) - 1.2.2013
Popílek do betonu - Část 1: Definice, specifikace a kritéria shody.
306.90 Kč

ČSN EN 846-14 (722711) - 1.2.2013
Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 14: Stanovení počáteční pevnosti ve smyku mezi předem zhotovenou částí spřaženého překladu a nad ní provedeným zdivem.
202.40 Kč

ČSN EN 846-5 (722711) - 1.2.2013
Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 5: Stanovení únosnosti v tahu a tlaku a závislosti deformace na zatížení stěnových spon (zkouška dvouprvkových těles).
169.40 Kč

ČSN EN 846-6 (722711) - 1.2.2013
Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 6: Stanovení únosnosti v tahu a tlaku a závislosti deformace na zatížení stěnových spon (jednostranná zkouška).
169.40 Kč

ČSN EN 846-7 (722711) - 1.2.2013
Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 7: Stanovení únosnosti ve smyku a závislosti deformace na zatížení smykových a kluzných spon (zkouška dvouprvkového tělesa s maltovou ložnou spárou).
169.40 Kč

ČSN EN 492-ed.2 (723401) - 1.2.2013
Vláknocementové desky a tvarovky - Specifikace výrobku a zkušební metody. (Platnost do 30.4.2018).
394.90 Kč

ČSN EN 494-ed.2 (723402) - 1.2.2013
Vláknocementové vlnité desky a tvarovky - Specifikace výrobku a zkušební metody. (Platnost do 30.6.2017).
493.90 Kč

ČSN EN 12467-ed.2 (723403) - 1.2.2013
Vláknocementové ploché desky - Specifikace výrobku a zkušební metody. (Platnost do 30.4.2018).
493.90 Kč

ČSN 730802:2009/Z1 (730802) - 1.2.2013
Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty.
56.10 Kč

ČSN 730804:2010/Z1 (730804) - 1.2.2013
Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty.
56.10 Kč

ČSN 730831:2011/Z1 (730831) - 1.2.2013
Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory.
26.40 Kč

ČSN 730833:2010/Z1 (730833) - 1.2.2013
Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování.
26.40 Kč

ČSN 730834:2011/Z2 (730834) - 1.2.2013
Požární bezpečnost staveb - Změny staveb.
26.40 Kč

ČSN 730835:2006/Z1 (730835) - 1.2.2013
Požární bezpečnost staveb - Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče.
26.40 Kč

ČSN 730848:2009/Z1 (730848) - 1.2.2013
Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody.
26.40 Kč

ČSN EN 12390-1 (731302) - 1.2.2013
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 1: Tvar, rozměry a jiné požadavky na zkušební tělesa a formy.
169.40 Kč

ČSN EN 12504-2 (731303) - 1.2.2013
Zkoušení betonu v konstrukcích - Část 2: Nedestruktivní zkoušení - Stanovení tvrdosti odrazovým tvrdoměrem.
169.40 Kč

ČSN 734108 (734108) - 1.2.2013
Hygienická zařízení a šatny.
394.90 Kč

ČSN EN 13200-1 (735905) - 1.2.2013
Zařízení pro diváky - Část 1: Kritéria navrhování prostor pro diváky - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN 736109 (736109) - 1.2.2013
Projektování polních cest.
317.90 Kč

ČSN 736360-2:2009/Z1 (736360) - 1.2.2013
Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha - Část 2: Stavba a přejímka, provoz a údržba.
56.10 Kč

ČSN P CEN/TS 1317-8 (737001) - 1.2.2013
Silniční záchytné systémy - Část 8: Silniční záchytné systémy pro motocykly, které snižují prudkost nárazu motocyklisty při střetu se svodidly.
394.90 Kč

ČSN 743282 (743282) - 1.2.2013
Pevné kovové žebříky pro stavby.
317.90 Kč

ČSN 750150:2008/Z1 (750150) - 1.2.2013
Vodní hospodářství - Terminologie vodárenství.
26.40 Kč

ČSN 750161:2008/Z1 (750161) - 1.2.2013
Vodní hospodářství - Terminologie v inženýrství odpadních vod.
26.40 Kč

ČSN 755409 (755409) - 1.2.2013
Vnitřní vodovody.
394.90 Kč

ČSN EN 13752 (755722) - 1.2.2013
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Oxid manganičitý.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 14403-1 (757413) - 1.2.2013
Kvalita vod - Stanovení celkových kyanidů a volných kyanidů průtokovou analýzou (FIA a CFA) - Část 1: Metoda průtokové injekční analýzy (FIA).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 14403-2 (757413) - 1.2.2013
Kvalita vod - Stanovení celkových kyanidů a volných kyanidů průtokovou analýzou (FIA a CFA) - Část 2: Metoda kontinuální průtokové analýzy (CFA).
306.90 Kč

TNI 757521 (757521) - 1.2.2013
Kvalita vod - Stanovení chemické spotřeby kyslíku (CHSKCr) - Metoda ve zkumavkách.
169.40 Kč

ČSN 757712 (757712) - 1.2.2013
Kvalita vod - Biologický rozbor - Stanovení biosestonu.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 17131 (792025) - 1.2.2013
Usně - Mikroskopická identifikace usně (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 14602 (795625) - 1.2.2013
Obuv - Zkušební metody pro posuzování ekologických kritérií (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 16179 (795641) - 1.2.2013
Obuv - Nebezpečné látky potenciálně přítomné v obuvi a částech obuvi - Stanovení organocíničitých sloučenin v obuvnických materiálech (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 16186 (795642) - 1.2.2013
Obuv - Nebezpečné látky potenciálně přítomné v obuvi a částech obuvi - Zkušební metoda kvantitativního stanovení dimethyl-fumarátu (DMFU) v obuvnických materiálech (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 105-A11 (800114) - 1.2.2013
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část A11: Stanovení stupňů stálobarevnosti postupem digitálního snímání (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 4920 (800827) - 1.2.2013
Plošné textilie - Stanovení odolnosti vůči povrchovému smáčení (zkrápěcí metoda).
169.40 Kč

ČSN ISO 7768 (800832) - 1.2.2013
Textilie - Zkušební metoda pro hodnocení hladkosti povrchu plošných textilií po čištění.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 12947-1:1999/Oprava2 (800846) - 1.2.2013
Textilie - Zjišťování odolnosti plošných textilií v oděru metodou Martindale - Část 1: Přístroj Martindale.
26.40 Kč

ČSN EN 14362-3 (800874) - 1.2.2013
Textilie - Metody pro zjišťování určitých aromatických aminů odvozených od azobarviv - Část 3: Zjišťování použití určitých azobarviv, která mohou uvolňovat 4-aminoazobenzen.
202.40 Kč

ČSN EN 795 (832628) - 1.2.2013
Prostředky ochrany osob proti pádu - Kotvicí zařízení.
394.90 Kč

ČSN EN 16087-1 (836168) - 1.2.2013
Pomocné půdní látky a substráty - Stanovení aerobní biologické aktivity - Část 1: Rychlost příjmu kyslíku (OUR).
202.40 Kč

ČSN EN 16087-2 (836168) - 1.2.2013
Pomocné půdní látky a substráty - Stanovení aerobní biologické aktivity - Část 2: Zkouška samozahřívání kompostu.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 12782-1 (836231) - 1.2.2013
Kvalita půdy - Parametry pro geochemické modelování vyluhování a speciace složek v půdách a materiálech - Část 1: Extrakce amorfních oxidů a hydroxidů železa kyselinou askorbovou.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 12782-2 (836231) - 1.2.2013
Kvalita půdy - Parametry pro geochemické modelování vyluhování a speciace složek v půdách a materiálech - Část 2: Extrakce krystalických oxidů a hydroxidů železa dithioničitanem.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 12782-3 (836231) - 1.2.2013
Kvalita půdy - Parametry pro geochemické modelování vyluhování a speciace složek v půdách a materiálech - Část 3: Extrakce oxidů a hydroxidů hliníku oxalátem amonným a kyselinou šťavelovou.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 12782-4 (836231) - 1.2.2013
Kvalita půdy - Parametry pro geochemické modelování vyluhování a speciace složek v půdách a materiálech - Část 4: Extrakce huminových látek z pevných vzorků.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 12782-5 (836231) - 1.2.2013
Kvalita půdy - Parametry pro geochemické modelování vyluhování a speciace složek v půdách a materiálech - Část 5: Extrakce huminových látek z vodných vzorků.
306.90 Kč

ČSN EN 16179 (838115) - 1.2.2013
Kaly, upravený bioodpad a půdy - Návod pro úpravu vzorků.
394.90 Kč

ČSN EN 16173 (838116) - 1.2.2013
Kaly, upravený bioodpad a půdy - Rozklad frakcí prvků rozpustných v kyselině dusičné.
169.40 Kč

ČSN EN 16174 (838117) - 1.2.2013
Kaly, upravený bioodpad a půdy - Rozklad frakcí prvků rozpustných v lučavce královské.
202.40 Kč

ČSN EN 16168 (838135) - 1.2.2013
Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení celkového dusíku metodou suchého spalování.
169.40 Kč

ČSN EN 16169 (838136) - 1.2.2013
Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení dusíku podle Kjeldahla.
169.40 Kč

ČSN EN 16166 (838150) - 1.2.2013
Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení adsorbovatelných organicky vázaných halogenů (AOX).
202.40 Kč

ČSN EN 16167 (838153) - 1.2.2013
Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení polychlorovaných bifenylů (PCB) plynovou chromatografií s detekcí hmotnostní spektrometrií (GC-MS) a plynovou chromatografií s detektorem elektronového záchytu (GC-ECD).
317.90 Kč

ČSN EN 16214-1 (838260) - 1.2.2013
Kritéria udržitelnosti pro výrobu biopaliv a biokapalin pro energetické využití - Zásady, kritéria, ukazatele a ověřovatelé - Část 1: Terminologie.
317.90 Kč

ČSN EN 16214-3 (838260) - 1.2.2013
Kritéria udržitelnosti pro výrobu biopaliv a biokapalin pro energetické využití - Zásady, kritéria, ukazatele a ověřovatelé - Část 3: Biodiverzita a ekologická hlediska související s účely ochrany přírody.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 5361 (852110) - 1.2.2013
Anestetické a respirační přístroje - Tracheální trubice a konektory (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 30.9.2019).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 14457 (856016) - 1.2.2013
Stomatologie - Násadce a motory (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 12836 (856017) - 1.2.2013
Stomatologie - Digitální CAD/CAM systémy pro návrh a výrobu nepřímých zubních náhrad - Metody zkoušení pro hodnocení přesnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 21672-2 (856019) - 1.2.2013
Stomatologie - Parodontální sondy - Část 2: Označování (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 300386-V1.6.1 (872004) - 1.2.2013
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení telekomunikační sítě - Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN ETSI EN 300176-2-V2.2.1 (875012) - 1.2.2013
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Specifikace zkoušek - Část 2: Zvuk a hovor (Norma k přímému použití jako ČSN).
1288.20 Kč

ČSN ETSI EN 300392-7-V3.3.1 (875042) - 1.2.2013
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 7: Bezpečnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
1219.80 Kč

ČSN ETSI EN 301489-17-V2.2.1 (875101) - 1.2.2013
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení - Část 17: Specifické podmínky pro širokopásmové datové přenosové systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 301843-1-V1.3.1 (875107) - 1.2.2013
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) námořních rádiových zařízení a služeb - Část 1: Společné technické požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN ETSI EN 300468-V1.13.1 (879012) - 1.2.2013
Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace pro služební informace (SI) v systémech DVB (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN 1728 (910235) - 1.2.2013
Nábytek - Sedací nábytek - Metody zkoušení pro stanovení pevnosti a trvanlivosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 16095 (961510) - 1.2.2013
Ochrana kulturního dědictví - Posuzování stavu objektů movitého kulturního dědictví (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 16096 (961511) - 1.2.2013
Ochrana kulturního dědictví - Pasportizace objektů nemovitého kulturního dědictví (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 16085 (961512) - 1.2.2013
Ochrana kulturního dědictví - Metodika odběru vzorků z objektů kulturních památek - Obecná pravidla (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 1828 (981020) - 1.2.2013
Kategoriální struktura pro terminologické systémy chirurgických zákroků (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

Kategorie (nové normy)