Nové normy ČSN za květen 2022

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2022 v 09:00


TNI IWA 31 (010354) - 1.5.2022
Management rizik - Směrnice pro používání ISO 31000 v systémech managementu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 17201-1 (011690) - 1.5.2022
Akustika - Hluk ze střelnic - Část 1: Určování hluku výstřelu u ústí hlavně pomocí měření.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 17201-3 (011690) - 1.5.2022
Akustika - Hluk ze střelnic - Část 3: Výpočet šíření zvuku.
543.00 Kč

ČSN ISO 15787 (013146) - 1.5.2022
Technická dokumentace produktu - Tepelné zpracování součástí ze železných kovů - Zobrazování a označování.
434.00 Kč

ČSN ISO 17599 (013550) - 1.5.2022
Technická dokumentace produktu (TPD) - Obecné požadavky na digitální modelování mechanických produktů.
350.00 Kč

ČSN ISO 21143 (013551) - 1.5.2022
Technická dokumentace produktu - Požadavky na virtuální zkoušku digitálně modelované montáže mechanických produktů.
338.00 Kč

ČSN ISO 8887-1 (013570) - 1.5.2022
Technická dokumentace produktu - Návrhy pro výrobu, montáž, demontáž a zpracování po ukončení životnosti - Část 1: Obecné pojmy a požadavky.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 25378 (014124) - 1.5.2022
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Charakteristiky a podmínky - Definice.
567.00 Kč

ČSN EN ISO 25178-1 (014451) - 1.5.2022
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 1: Indikace textury povrchu.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 25178-3 (014451) - 1.5.2022
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 3: Operátory specifikací.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 22432 (014452) - 1.5.2022
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Prvky použité ve specifikaci a ověření.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 21204 (014461) - 1.5.2022
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Specifikace přechodu.
543.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16157-8 (018295) - 1.5.2022
Inteligentní dopravní systémy - Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 8: Publikace řízení dopravy a rozšíření vyhrazená pro městské prostředí.
593.00 Kč

ČSN EN 12385-5:2021/Oprava1 (024302) - 1.5.2022
Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 5: Pramenná lana pro výtahy.
62.00 Kč

ČSN EN 13523-0 (038761) - 1.5.2022
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 0: Obecný úvod.
186.00 Kč

ČSN EN 13523-2 (038761) - 1.5.2022
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 2: Lesk.
186.00 Kč

ČSN EN 13523-3 (038761) - 1.5.2022
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 3: Rozdíl barevných odstínů a metamerie - Přístrojové porovnání.
186.00 Kč

ČSN EN 13523-7 (038761) - 1.5.2022
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 7: Odolnost proti praskání při ohybu (T-ohyb).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15614-12 (050313) - 1.5.2022
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 12: Bodové, švové a výstupkové svařování (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 3834-1 (050331) - 1.5.2022
Požadavky na kvalitu při tavném svařování kovových materiálů - Část 1: Kritéria pro volbu odpovídajících požadavků na kvalitu.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 3834-2 (050331) - 1.5.2022
Požadavky na kvalitu při tavném svařování kovových materiálů - Část 2: Komplexní požadavky na kvalitu.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 3834-3 (050331) - 1.5.2022
Požadavky na kvalitu při tavném svařování kovových materiálů - Část 3: Standardní požadavky na kvalitu.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 3834-4 (050331) - 1.5.2022
Požadavky na kvalitu při tavném svařování kovových materiálů - Část 4: Základní požadavky na kvalitu.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 3834-5 (050331) - 1.5.2022
Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů - Část 5: Dokumenty, kterými je nezbytné se řídit pro dosažení shody s požadavky na jakost podle ISO 3834-2, ISO 3834-3 nebo ISO 3834-4 (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15502-1 (075316) - 1.5.2022
Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN).
1204.00 Kč

ČSN EN 1439 (078441) - 1.5.2022
Zařízení a příslušenství na LPG - Postup kontroly znovuplnitelných lahví na přepravu LPG před plněním, v průběhu plnění a po naplnění (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 23826 (078637) - 1.5.2022
Lahve na plyny - Kulové ventily - Specifikace a zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 16282-1 (127134) - 1.5.2022
Zařízení komerčních kuchyní - Prvky pro větrání komerčních kuchyní - Část 1: Obecné požadavky včetně výpočtové metody.
350.00 Kč

ČSN EN 1515-4 (131501) - 1.5.2022
Příruby a přírubové spoje - Šrouby a matice - Část 4: Výběr šroubů a matic pro zařízení podléhající směrnici pro tlaková zařízení 2014/68/EU.
338.00 Kč

ČSN EN 12516-2+A1 (133011) - 1.5.2022
Průmyslové armatury - Pevnostní návrh pláště - Část 2: Metoda výpočtu pro ocelové pláště armatur (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 16767 (134030) - 1.5.2022
Průmyslové armatury - Kovové zpětné armatury.
223.00 Kč

ČSN EN 877 (138110) - 1.5.2022
Litinové potrubní systémy a jejich součásti pro odvod vody z provozů - charakteristika a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 21922 (142014) - 1.5.2022
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Ventily - Požadavky, zkoušení a značení (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 16867+A1 (165195) - 1.5.2022
Stavební kování - Mechanické dveřní kování - Požadavky a zkušební metody.
543.00 Kč

ČSN EN 13155 (270139) - 1.5.2022
Jeřáby - Bezpečnost - Volně zavěšené prostředky pro uchopení břemen.
768.00 Kč

ČSN EN 17106-1 (278319) - 1.5.2022
Strojní zařízení pro údržbu pozemních komunikací - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky.
434.00 Kč

ČSN EN 17106-2 (278319) - 1.5.2022
Strojní zařízení pro údržbu pozemních komunikací - Bezpečnost - Část 2: Zvláštní požadavky pro stroje pro čištění povrchu vozovek.
338.00 Kč

ČSN EN 17106-3-1 (278319) - 1.5.2022
Strojní zařízení pro údržbu pozemních komunikací - Bezpečnost - Část 3-1: Stroje pro zimní údržbu - Požadavky pro stroje pro odklízení sněhu s rotačními nástroji a sněžné pluhy.
338.00 Kč

ČSN EN 17106-3-2 (278319) - 1.5.2022
Strojní zařízení pro údržbu pozemních komunikací - Bezpečnost - Část 3-2: Stroje pro zimní údržbu - Zvláštní požadavky pro posypové stroje.
223.00 Kč

ČSN EN 17106-4 (278319) - 1.5.2022
Strojní zařízení pro údržbu pozemních komunikací - Bezpečnost - Část 4: Stroje pro údržbu servisních oblastí komunikací - Požadavky pro stroje pro sečení trávy a křovin.
543.00 Kč

ČSN EN 12609 (278503) - 1.5.2022
Automíchače - Bezpečnostní požadavky.
434.00 Kč

ČSN EN 16116-2 (280327) - 1.5.2022
Železniční aplikace - Konstrukční požadavky na stupačky, madla a související přístup pro personál - Část 2: Nákladní vozy.
338.00 Kč

ČSN EN 13749 (280505) - 1.5.2022
Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Metoda specifikování pevnostních požadavků na rámy podvozků.
434.00 Kč

ČSN EN 13979-1 (280525) - 1.5.2022
Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Celistvá kola - Postup technického schvalování - Část 1: Kovaná a válcovaná kola.
543.00 Kč

ČSN EN 16860 (280921) - 1.5.2022
Železniční aplikace - Požadavky a obecné zásady pro zajištění nákladu v železniční nákladní dopravě.
223.00 Kč

ČSN EN 13272-1 (281511) - 1.5.2022
Drážní aplikace - Elektrické osvětlení v kolejových vozidlech veřejných dopravních systémů - Část 1: Železnice.
338.00 Kč

ČSN EN 13272-2 (281511) - 1.5.2022
Drážní aplikace - Elektrické osvětlení v kolejových vozidlech veřejných dopravních systémů - Část 2: Městské dráhy.
223.00 Kč

ČSN EN 15624 (284042) - 1.5.2022
Železniční aplikace - Brzdění - Přestavovače prázdný-ložený.
338.00 Kč

ČSN EN 16334-2 (284045) - 1.5.2022
Železniční aplikace - Systém nouzové signalizace pro cestující - Část 2: Systémové požadavky pro městské dráhy.
338.00 Kč

ČSN EN 17003 (300501) - 1.5.2022
Silniční vozidla - Válcové zkoušečky brzd pro vozidla nad 3,5 tuny GVW - Bezpečnostní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 16602-70-16 (310510) - 1.5.2022
Zabezpečování kosmických produktů - Lepení pro použití pro družice a nosné rakety (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 2755 (314802) - 1.5.2022
Letectví a kosmonautika - Kulová kluzná ložiska z korozivzdorné oceli se samomaznou výstelkou - Zvýšené únosnosti při okolní teplotě - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 4613 (314820) - 1.5.2022
Letectví a kosmonautika - Kulová kluzná ložiska z korozivzdorné oceli se samomaznou výstelkou, úzká řada - Rozměry a únosnosti - Palcová řada (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4614 (314821) - 1.5.2022
Letectví a kosmonautika - Kulová kluzná ložiska z korozivzdorné oceli se samomaznou výstelkou, široká řada - Rozměry a únosnosti - Palcová řada (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 8666:2021/A11 (320801) - 1.5.2022
Malá plavidla - Základní údaje.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 11592-2 (324011) - 1.5.2022
Malá plavidla - Stanovení maximálního jmenovitého výkonu pohonu na základě manévrovací rychlosti - Část 2: Plavidla o délce trupu mezi 8 m a 24 m (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 8849-ed.2 (325140) - 1.5.2022
Malá plavidla - Elektricky poháněná drenážní čerpadla.
186.00 Kč

ČSN IEC 60050-561:2015/A4 (330050) - 1.5.2022
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 561: Piezoelektrické, dielektrické a elektrostatické součástky a souvisící materiály pro řízení a výběr kmitočtu a detekci.
434.00 Kč

ČSN EN 60445-ed.5:2018/Z1 (330160) - 1.5.2022
Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - Identifikace svorek předmětů, konců vodičů a vodičů.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 60445-ed.6 (330160) - 1.5.2022
Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikace - Identifikace svorek předmětů, zakončení vodičů a vodičů.
338.00 Kč

ČSN EN 50678:2021/Oprava2 (331610) - 1.5.2022
Obecný postup pro ověřování účinnosti ochranných opatření elektrických spotřebičů po opravě.
29.00 Kč

ČSN EN 61000-3-3-ed.3:2014/A2 (333432) - 1.5.2022
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-3: Meze - Omezování změn napětí, kolísání napětí a flikru v rozvodných sítích nízkého napětí pro zařízení se jmenovitým fázovým proudem <= 16 A, které není předmětem podmíněného připojení.
120.00 Kč

ČSN EN 62820-1-1:2017/A11 (334597) - 1.5.2022
Komunikační systémy budov - Část 1-1: Systémové požadavky - Obecně.
120.00 Kč

ČSN EN IEC 62934 (339201) - 1.5.2022
Integrace obnovitelných zdrojů do sítí - Termíny a definice.
434.00 Kč

ČSN EN 54-13+A1 (342710) - 1.5.2022
Elektrická požární signalizace - Část 13: Posouzení kompatibility a propojitelnosti komponentů systému.
338.00 Kč

ČSN EN 54-22+A1 (342710) - 1.5.2022
Elektrická požární signalizace - Část 22: Nulovatelné lineární hlásiče teplot.
567.00 Kč

ČSN EN IEC 61788-23-ed.2 (345685) - 1.5.2022
Supravodivost - Část 23: Měření poměru reziduálního odporu - Poměr reziduálního odporu Nb supravodičů v závislosti na poréznosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 61788-23:2019/Z1 (345685) - 1.5.2022
Supravodivost - Část 23: Měření koeficientu zbytkového odporu - Koeficient zbytkového odporu supravodičů Nb (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN EN 62153-4-7-ed.2:2016/Z1 (347003) - 1.5.2022
Zkušební metody metalických komunikačních kabelů - Část 4-7: Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Zkušební metoda pro měření přenosové impedance ZT a útlumu stínění aS nebo vazebního útlumu aC konektorů a sestav do 3 GHz a výše - Triaxiální metoda koncentrických trubek.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 62153-4-7-ed.3 (347003) - 1.5.2022
Zkušební metody metalických komunikačních kabelů a jiných pasivních komponentů - Část 4-7: Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Zkušební metoda pro měření přenosové impedance ZT a útlumu stínění aS nebo vazebního útlumu aC konektorů a sestav - Triaxiální metoda koncentrických trubek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN 347659-3P (347659) - 1.5.2022
Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV - Část 3: Kabely s PVC izolací - nepancéřované - Oddíl 3P: Kabely s měděným koncentrickým vodičem nebo stíněním (typ 3P-1) nebo bez nich (typ 3P-2).
338.00 Kč

ČSN CLC IEC/TS 60034-32 (350000) - 1.5.2022
Točivé elektrické stroje - Část 32: Měření vibrací čel vinutí statoru u tvarovaných vinutí.
543.00 Kč

ČSN EN IEC 60255-187-1 (353510) - 1.5.2022
Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 187-1: Funkční požadavky na rozdílovou ochranu - Omezovaná a neomezovaná rozdílová ochrana motorů, generátorů a transformátorů.
1159.00 Kč

ČSN EN IEC 62056-3-1-ed.2 (356131) - 1.5.2022
Výměna dat pro měření elektrické energie - Soubor DLMS/COSEM - Část 3-1: Použití místních sítí s krouceným párem k přenosu signálu (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN 62056-3-1:2014/Z1 (356131) - 1.5.2022
Výměna dat pro měření elektrické energie - Soubor DLMS/COSEM - Část 3-1: Použití místních sítí s krouceným párem k přenosu signálu.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 63244-1 (358785) - 1.5.2022
Polovodičové součástky - Polovodičové součástky pro bezdrátový přenos výkonu a nabíjení - Část 1: Obecné požadavky a specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 60794-1-24:2015/Z3/Oprava1 (359223) - 1.5.2022
Optické vláknové kabely - Část 1-24: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů - Elektrické zkušební metody.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 60794-1-402:2022/Oprava1 (359223) - 1.5.2022
Optické vláknové kabely - Základní zkušební postupy optických kabelů - Část 1-402: Elektrické zkušební metody - Zkouška bleskem (pro OPGW, OPPC a OPAC), metoda H2.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 61300-3-55:2020/Oprava1 (359252) - 1.5.2022
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-55: Zkoušení a měření - Extinkční poměr polarizace a přesnost klíčování pasivních optických součástek zachovávajících polarizaci.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 61753-101-03-ed.2 (359255) - 1.5.2022
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 101-03: Systémy vláknového managementu pro kategorii OP - Vnější chráněné prostředí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 61753-131-03-ed.2 (359255) - 1.5.2022
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 131-03: Mechanický spoj jednovidových vláken pro kategorii OP - Vnější chráněné prostředí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 61280-4-5:2021/Oprava1 (359270) - 1.5.2022
Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 4-5: Instalované kabelové trasy - Měření útlumu optických vláknových kabelových tras ukončených MPO s využitím zkušebního zařízení s rozhraními MPO. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
120.00 Kč

ČSN EN 12464-1 (360450) - 1.5.2022
Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovišť - Část 1: Vnitřní pracoviště.
768.00 Kč

ČSN EN IEC 61347-2-14:2018/A11 (360510) - 1.5.2022
Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-14: Zvláštní požadavky na stejnosměrně a/nebo střídavě napájené elektronické ovládací zařízení pro indukční výbojky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
120.00 Kč

ČSN EN IEC 62868-2-1 (360701) - 1.5.2022
Organické LED světelné zdroje (OLED) pro všeobecné osvětlování - Bezpečnost - Část 2-1: Zvláštní požadavky na částečně integrované OLED moduly.
186.00 Kč

ČSN EN IEC 62868-2-2 (360701) - 1.5.2022
Organické LED světelné zdroje (OLED) pro všeobecné osvětlování - Bezpečnost - Část 2-2: Zvláštní požadavky na integrované OLED moduly.
223.00 Kč

ČSN EN IEC 62868-2-3 (360701) - 1.5.2022
Organické LED světelné zdroje (OLED) pro všeobecné osvětlování - Bezpečnost - Část 2-3: Zvláštní požadavky - Pružné OLED dlaždice a panely.
223.00 Kč

ČSN EN 62922:2017/A1 (360702) - 1.5.2022
Organické LED panely (OLED) pro všeobecné osvětlování - Výkonnostní požadavky.
223.00 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-90-ed.4:2022/A1 (361050) - 1.5.2022
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-90: Zvláštní požadavky na mikrovlnné trouby pro komerční účely.
186.00 Kč

ČSN EN IEC 63159-1 (361060) - 1.5.2022
Elektrické průtokové ohřívače vody pro domácnost - Metody měření funkce - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 63159-2-1 (361060) - 1.5.2022
Elektrické průtokové ohřívače vody pro domácnost - Metody měření funkce - Část 2-1: Multifunkční elektrické průtokové ohřívače vody (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 63159-2-2 (361060) - 1.5.2022
Elektrické průtokové ohřívače vody pro domácnost - Metody měření funkce - Část 2-2: Účinnost elektrických průtokových ohřívačů vody použitých pro jedinou sprchu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN IEC 62841-4-5 (361510) - 1.5.2022
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 4-5: Zvláštní požadavky na střihače trávy.
567.00 Kč

ČSN EN IEC 62841-4-5:2022/A11 (361510) - 1.5.2022
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 4-5: Zvláštní požadavky na střihače trávy.
186.00 Kč

ČSN EN IEC 80601-2-26:2020/Oprava1 (364801) - 1.5.2022
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-26: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost elektroencefalografů.
62.00 Kč

ČSN EN 50689 (367750) - 1.5.2022
Bezpečnost laserových produktů - Zvláštní požadavky na spotřební laserové výrobky.
223.00 Kč

ČSN EN 62209-1-ed.2:2017/Z1 (367902) - 1.5.2022
Postup měření pro hodnocení měrného absorbovaného výkonu při vystavení člověka vysokofrekvenčním polím z v ruce držených a na tělo připevněných bezdrátových komunikačních zařízení - Část 1: Zařízení používaná v blízkosti ucha (kmitočtový rozsah 300 MHz až 6 GHz.
29.00 Kč

ČSN EN IEC/IEEE 62209-1528 (367902) - 1.5.2022
Postup měření pro hodnocení měrného absorbovaného výkonu při vystavení člověka vysokofrekvenčním polím z v ruce držených a na tělo připevněných bezdrátových komunikačních zařízení - Část 1528: Modely člověka, vybavení a postupy (kmitočtový rozsah 4 MHz až 10 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).
1664.40 Kč

ČSN EN 62209-2:2011/Z1 (367902) - 1.5.2022
Vystavení člověka vysokofrekvenčním polím z příručních a na tělo připevněných bezdrátových telekomunikačních zařízení - Modely člověka, přístrojové vybavení a postupy - Část 2: Postup při určování měrného absorbovaného výkonu (SAR) pro mobilní bezdrátová telekomunikační zařízení používaná v těsné blízkosti lidského těla (kmitočtový rozsah od 30 MHz do 6 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN EN IEC 63296-1 (368319) - 1.5.2022
Přenosná multimediální zařízení - Určení doby výdrže baterie - Část 1: Napájené reproduktorové soustavy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 50667:2017/A1 (369065) - 1.5.2022
Informační technologie - Systémy pro správu automatizované infrastruktury (AIM) - Požadavky, výměna dat a aplikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN ISO/IEC 19989-2 (369859) - 1.5.2022
Bezpečnost informací - Kritéria a metodika pro hodnocení bezpečnosti biometrických systémů - Část 2: Výkonnost biometrického rozpoznávání.
350.00 Kč

ČSN ISO/IEC 19989-3 (369859) - 1.5.2022
Bezpečnost informací - Kritéria a metodika pro hodnocení bezpečnosti biometrických systémů - Část 3: Detekce prezentačního útoku.
338.00 Kč

ČSN EN 14373-ed.2 (389681) - 1.5.2022
Systémy pro potlačení výbuchu.
434.00 Kč

ČSN 395005:2014/Z2 (395005) - 1.5.2022
Zkoušení civilních palných zbraní.
120.00 Kč

ČSN 395007:1994/Z3 (395007) - 1.5.2022
Zkoušení loveckých a sportovních zbraní a expanzních přístrojů za ztížených klimatických podmínek.
29.00 Kč

ČSN 395350:2006/Z1 (395350) - 1.5.2022
Balistická měřidla - Rozptyloměrné a rychlostní balistické hlavně - Technické požadavky.
29.00 Kč

ČSN EN 10374 (420268) - 1.5.2022
Svařované tvarovky pro potravinářský a chemický průmysl -T-kusy, oblouky a redukce pro svařování.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 4491-4 (420767) - 1.5.2022
Kovové prášky - Stanovení obsahu kyslíku redukčními metodami - Část 4: Metoda stanovení celkového obsahu kyslíku redukční extrakcí.
186.00 Kč

ČSN ISO 556 (441329) - 1.5.2022
Koks (rozměr nad 20 mm) - Stanovení mechanické pevnosti.
186.00 Kč

ČSN ISO 587 (441361) - 1.5.2022
Uhlí a koks - Stanovení chloru s použitím Eschkovy směsi.
186.00 Kč

ČSN ISO 17247 (441381) - 1.5.2022
Uhlí a koks - Úplná analýza.
186.00 Kč

ČSN ISO 4701 (441560) - 1.5.2022
Železné rudy a železo po přímé redukci - Stanovení rozdělení zrnitosti třídicí zkouškou.
434.00 Kč

ČSN EN 15784 (467045) - 1.5.2022
Krmiva: Metody vzorkování a analýzy - Detekce a stanovení počtu bakterií rodu Bacillus používaných jako doplňkové látky v krmivech (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15786 (467047) - 1.5.2022
Krmiva: Metody vzorkování a analýzy - Detekce a stanovení počtu bakterií rodu Pediococcus používaných jako doplňkové látky v krmivech (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 15787 (467048) - 1.5.2022
Krmiva: Metody vzorkování a analýzy - Detekce a stanovení počtu bakterií rodu Lactobacillus používaných jako doplňkové látky v krmivech (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 15788 (467049) - 1.5.2022
Krmiva: Metody vzorkování a analýzy - Detekce a stanovení počtu bakterií rodu Enterococcus (E. faecium) používaných jako doplňkové látky v krmivech (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 15789 (467050) - 1.5.2022
Krmiva: Metody vzorkování a analýzy - Detekce a stanovení počtu bakterií Saccharomyces cerevisiae používaných jako doplňkové látky v krmivech (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 4254-6-ed.2:2021/A11 (470601) - 1.5.2022
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 6: Postřikovače a zařízení pro zapracování kapalných průmyslových hnojiv.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 19085-14 (496070) - 1.5.2022
Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 14: Čtyřstranné frézky.
567.00 Kč

ČSN EN ISO 19085-15 (496070) - 1.5.2022
Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 15: Lisy.
567.00 Kč

ČSN EN ISO 19085-16 (496070) - 1.5.2022
Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 16: Stolové pásové pily a rozmítací pásové pily.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 19085-2 (496070) - 1.5.2022
Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 2: Vodorovné kotoučové pily s přidržovačem desky.
593.00 Kč

ČSN EN 1034-4 (507010) - 1.5.2022
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu papírenských strojů a zařízení - Část 4: Rozvlákňovače a jejich nakládací zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 13870+A1 (513075) - 1.5.2022
Potravinářské stroje - Porcovací stroje - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 4120 (560032) - 1.5.2022
Senzorická analýza - Metodologie - Trojúhelníková zkouška.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 22526-1 (640501) - 1.5.2022
Plasty - Uhlíková a environmentální stopa plastů z biologického materiálu - Část 1: Obecné principy (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 22526-2 (640501) - 1.5.2022
Plasty - Uhlíková a environmentální stopa plastů z biologického materiálu - Část 2: Uhlíková stopa materiálu, množství (hmotnost) CO2 odstraněné z ovzduší a zabudované do polymerní molekuly (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 22526-3 (640501) - 1.5.2022
Plasty - Uhlíková a environmentální stopa plastů z biologického materiálu - Část 3: Uhlíková stopa procesu, požadavky a směrnice pro kvantifikaci (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 22404 (640502) - 1.5.2022
Plasty - Stanovení aerobní biodegradace neplovoucích materiálů vystavených mořskému sedimentu - Metoda analýzou uvolněného oxidu uhličitého (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 22403 (640503) - 1.5.2022
Plasty - Stanovení inherentní aerobní biodegradability materiálů vystavených mořskému inokulu za laboratorních mezofilních aerobních podmínek - Zkušební metody a požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 22766 (640506) - 1.5.2022
Plasty - Stanovení stupně rozpadu plastového materiálu v mořském prostředí za skutečných terénních podmínek (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 23977-1 (640507) - 1.5.2022
Plasty - Stanovení aerobní biodegradace plastových materiálů vystavených mořské vodě - Část 1: Metoda analýzou uvolněného oxidu uhličitého (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 23977-2 (640507) - 1.5.2022
Plasty - Stanovení aerobní biodegradace plastových materiálů vystavených mořské vodě - Část 2: Metoda měřením spotřeby kyslíku v uzavřeném respirometru (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ISO 10466 (643147) - 1.5.2022
Sklem vyztužené trubky z reaktoplastů (GRP) - Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti počáteční kruhové deformaci. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN ISO 7432 (643151) - 1.5.2022
Trubky a tvarovky z reaktoplastů vyztužených skleněnými vlákny (GRP) - Zkušební metody pro ověření konstrukce zámkových spojů hrdlo-hladký konec včetně spojů s dvojitými hrdly a s elastomerním těsněním. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN ISO 19220 (643175) - 1.5.2022
Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Směsi kopolymerů styrenu (SAN+PVC). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 1555-3 (646412) - 1.5.2022
Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - Polyethylen (PE) - Část 3: Tvarovky.
350.00 Kč

ČSN EN 1555-5 (646412) - 1.5.2022
Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - Polyethylen (PE) - Část 5: Vhodnost použití systému.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15875-3:2004/A2 (646413) - 1.5.2022
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Síťovaný polyethylen (PE-X) - Část 3: Tvarovky.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 15877-3:2009/A2 (646414) - 1.5.2022
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Část 3: Tvarovky.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15874-3:2013/A2 (646415) - 1.5.2022
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polypropylen (PP) - Část 3: Tvarovky.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 15876-3:2017/A2 (646416) - 1.5.2022
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polybuten (PB) - Část 3: Tvarovky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11296-4:2018/A1/Oprava1 (646420) - 1.5.2022
Plastové potrubní systémy pro renovace beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 4: Vyvložkování trubkami vytvrzovanými na místě.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 21003-3:2009/A1 (646423) - 1.5.2022
Vícevrstvé potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody - Část 3: Tvarovky.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 22391-3:2010/A2 (646425) - 1.5.2022
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polyethylen odolný zvýšeným teplotám (PE-RT) - Část 3: Tvarovky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ISO 8521 (646474) - 1.5.2022
Sklem vyztužené plastové trubky z reaktoplastů (GRP) - Zkušební metody pro stanovení počáteční obvodové tahové pevnosti stěny. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 22854 (656190) - 1.5.2022
Kapalné ropné výrobky - Stanovení skupin uhlovodíků a kyslíkatých látek v automobilových benzinech a automobilovém palivu ethanol E85 - Metoda multidimenzionální plynové chromatografie.
338.00 Kč

TNI CEN/TR 17739 (659856) - 1.5.2022
Řasy a produkty z řas - Specifikace pro použití jako chemikálie a biopaliva. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN 17618 (668526) - 1.5.2022
Lepidla - Lepené spoje dřevo-dřevo pro nekonstrukční aplikace - Stanovení smykové pevnosti tlakovým zatížením (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 17619 (668527) - 1.5.2022
Klasifikace lepidel na dřevo pro nekonstrukční výrobky ze dřeva pro venkovní použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 22553-13 (673161) - 1.5.2022
Nátěrové hmoty - Elektroforeticky nanesené povlaky - Část 13: Stanovení zpětného uvolňování nátěrové hmoty (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 22553-14 (673161) - 1.5.2022
Nátěrové hmoty - Elektroforeticky nanesené povlaky - Část 14: Chování při nanášení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10591 (722343) - 1.5.2022
Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Tmely - Stanovení přilnavosti a soudržnosti po ponoření ve vodě (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10140-1 (730511) - 1.5.2022
Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 1: Aplikační pravidla pro určité výrobky.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 10140-2 (730511) - 1.5.2022
Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 2: Měření vzduchové neprůzvučnosti.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10140-3 (730511) - 1.5.2022
Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 3: Měření kročejové neprůzvučnosti.
223.00 Kč

ČSN EN 13286-41 (736182) - 1.5.2022
Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 41: Zkušební metoda pro stanovení pevnosti v tlaku směsí stmelených hydraulickými pojivy (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14811 (736363) - 1.5.2022
Drážní aplikace - Kolej - Speciální kolejnice - Žlábkové kolejnice a souvisící konstrukční profily.
593.00 Kč

ČSN EN 16432-3 (736368) - 1.5.2022
Železniční aplikace - Pevná jízdní dráha - Část 3: Přejímka (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 14587-1 (736376) - 1.5.2022
Železniční aplikace - Kolej - Odtavovací stykové svařování nových kolejnic - Část 1: Kolejnice třídy R220, R260, R260Mn, R320Cr, R350HT, R350LHT, R370CrHT a R400HT svařované ve stabilní svařovně.
350.00 Kč

ČSN 738101:2018/Oprava1 (738101) - 1.5.2022
Lešení - Společná ustanovení.
29.00 Kč

ČSN EN 16165 (744506) - 1.5.2022
Stanovení protiskluznosti povrchů pro pěší - Metody hodnocení (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN ISO 16075-3 (759023) - 1.5.2022
Směrnice pro využití čištěných odpadních vod pro projekty závlah - Část 3: Součásti projektu pro opětovné využití pro závlahy.
434.00 Kč

ČSN ISO 16075-4 (759023) - 1.5.2022
Směrnice pro využití čištěných odpadních vod pro projekty závlah - Část 4: Monitoring.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 18513 (761101) - 1.5.2022
Služby cestovního ruchu - Hotely a ostatní typy turistického ubytování - Slovník.
223.00 Kč

ČSN EN 17371-2 (763604) - 1.5.2022
Poskytování služeb - Část 2: Smlouvy o službách - Návod pro návrh, obsah a strukturu smluv (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 16285 (770430) - 1.5.2022
Obaly - Flexibilní hliníkové tuby - Zkušební metoda pro měření deformace pláště hliníkové tuby (gilotinová zkouška) (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 14854 (770532) - 1.5.2022
Skleněné obaly - Rozměry ukončení hrdla pro aerosolové a sprejové skleněné nádoby (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 1973 (800269) - 1.5.2022
Textilní vlákna - Stanovení délkové hmotnosti - Gravimetrická metoda a vibroskopická metoda.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 4674-2 (804628) - 1.5.2022
Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Stanovení odolnosti v dotržení - Část 2: Zkouška balistickým kyvadlem (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 6450 (804634) - 1.5.2022
Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Stanovení odolnosti proti kapalinám.
223.00 Kč

ČSN EN 17479 (832112) - 1.5.2022
Chrániče sluchu - Návod pro výběr zkušebních metod vhodnosti pro jednotlivé uživatele (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 13138-1 (832763) - 1.5.2022
Plovací pomůcky pro výuku plavání - Část 1: Bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro plovací pomůcky, které uživatel obléká (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 13138-2 (832763) - 1.5.2022
Plovací pomůcky pro výuku plavání - Část 2: Bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro plovací pomůcky, kterých se uživatel drží (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 13138-3 (832763) - 1.5.2022
Plovací pomůcky pro výuku plavání - Část 3: Bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro plovací sedadla, ve kterých je uživatel umístěn (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 17255-3 (834778) - 1.5.2022
Stacionární zdroje emisí - Systémy pro sběr a zpracování dat - Část 3: Specifikace požadavků na výkonnostní zkoušky systémů sběru a zpracování dat (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11916-3 (836224) - 1.5.2022
Kvalita půdy - Stanovení vybraných výbušnin a podobných látek - Část 3: Metoda kapalinové chromatografie-tandemové hmotnostní spektrometrie (LC-MS/MS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 285+A1 (847108) - 1.5.2022
Sterilizace - Parní sterilizátory - Velké sterilizátory.
768.00 Kč

ČSN EN ISO 15223-1 (850005) - 1.5.2022
Zdravotnické prostředky - Značky používané s informacemi poskytovanými se zdravotnickými prostředky - Část 1: Obecné požadavky.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 10079-4 (852703) - 1.5.2022
Zdravotnická odsávací zařízení - Část 4: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 5840-1 (852927) - 1.5.2022
Kardiovaskulární implantáty - Protézy srdečních chlopní - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN ISO 5840-2 (852927) - 1.5.2022
Kardiovaskulární implantáty - Protézy srdečních chlopní - Část 2: Chirurgicky implantované náhrady srdečních chlopní (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 5840-3 (852927) - 1.5.2022
Kardiovaskulární implantáty - Protézy srdečních chlopní - Část 3: Náhrady srdečních chlopní implantované katetrizačními postupy (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 11737-1:2018/Oprava1 (855260) - 1.5.2022
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Mikrobiologické metody - Část 1: Stanovení populace mikroorganismů na výrobcích.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 8536-12 (856206) - 1.5.2022
Infuzní přístroje pro zdravotnické použití - Část 12: Zpětné uzávěry pro jedno použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 15854 (856330) - 1.5.2022
Stomatologie - Licí a bazální ploténkové vosky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 16256-ed.2 (857010) - 1.5.2022
Klinické laboratorní zkoušky a zkušební systémy pro in vitro diagnostiku - Referenční metody mikroředění v tekuté půdě pro zkoušení in vitro aktivity antimikrobiálních činidel proti kvasinkám a houbám způsobujícím infekční onemocnění (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 16256:2013/Z1 (857010) - 1.5.2022
Klinické laboratorní zkoušky a zkušební systémy pro diagnostiku in vitro - Referenční metoda pro zkoušení účinnosti antimikrobiálních činidel in vitro proti kvasinkám a houbám způsobujícím infekční onemocnění (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN ETSI EN 319411-2-V2.4.1 (874007) - 1.5.2022
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Požadavky politiky a bezpečnosti na poskytovatele důvěryhodných služeb vydávající certifikáty - Část 2: Požadavky na poskytovatele důvěryhodných služeb vydávající kvalifikované certifikáty EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 319412-4-V1.2.1 (874008) - 1.5.2022
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Profily certifikátu - Část 4: Profil certifikátu pro certifikáty webových stránek (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 319102-1-V1.3.1 (874017) - 1.5.2022
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Postupy pro vytváření a ověřování platnosti digitálních podpisů AdES - Část 1: Vytváření a ověřování platnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN ETSI EN 300422-1-V2.2.1 (875032) - 1.5.2022
Bezdrátové mikrofony - Zvukové zařízení PMSE až do 3 GHz - Část 1: Zvukové zařízení PMSE až do 3 GHz - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN ETSI EN 301489-12-V3.2.1 (875101) - 1.5.2022
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 12: Specifické podmínky pro koncová zařízení s velmi malou aperturou, družicové interaktivní pozemské stanice provozované v kmitočtových rozsazích mezi 4 GHz a 30 GHz v pevné družicové službě (FSS) - Harmonizovaná norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 301489-20-V2.2.1 (875101) - 1.5.2022
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 20: Specifické podmínky pro pohyblivé pozemské stanice (MES) používané v pohyblivých družicových službách (MSS) - Harmonizovaná norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 301489-52-V1.2.1 (875101) - 1.5.2022
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 52: Specifické podmínky pro rádiová a přidružená zařízení uživatelských zařízení (UE) buňkových komunikací - Harmonizovaná norma pro elektromagnetickou kompatibilitu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 301908-10-V4.3.1 (875111) - 1.5.2022
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru - Část 10: Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN 910220 (910220) - 1.5.2022
Nábytek sedací a lehací - Bezpečnost, provedení a zkušební metody.
223.00 Kč

ČSN EN 17520 (942017) - 1.5.2022
Horolezecká výzbroj - Osobní jisticí lana - Požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.