Nové normy ČSN za listopad 2021

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2021 v 09:00


ČSN EN ISO 14031 (010931) - 1.11.2021
Environmentální management - Hodnocení environmentální výkonnosti - Směrnice.
567.00 Kč

ČSN ISO 14097 (010997) - 1.11.2021
Management skleníkových plynů a souvisící činnosti - Rámec zahrnující zásady a požadavky týkající se posuzování a vykazování investic a finančních činností souvisejících se změnou klimatu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 11202:2010/A1 (011618) - 1.11.2021
Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Určování hladin emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech s použitím přibližných korekcí na prostředí.
120.00 Kč

ČSN ISO 8297:1997/Amd.1 (011668) - 1.11.2021
Akustika - Určení hladin akustického výkonu výrobních provozů s více zdroji pro účely vyhodnocení hladin akustického tlaku prostředí - Technická metoda.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 6414 (013510) - 1.11.2021
Technická dokumentace produktu (TPD) - Technické výkresy výrobků ze skla.
223.00 Kč

ČSN EN 12543-2 (015013) - 1.11.2021
Nedestruktivní zkoušení - Charakteristiky ohniska průmyslových rentgenových zařízení pro nedestruktivní zkoušení - Část 2: Radiografická metoda dírkovou komorou.
223.00 Kč

ČSN P ISO/TS 20559 (018012) - 1.11.2021
Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Pokyny pro výtváření a používání systému bezpečnostního značení.
338.00 Kč

ČSN ISO 20684-1 (018277) - 1.11.2021
Inteligentní dopravní systémy - Datové rozhraní SNMP modulů na straně infrastruktury - Část 1: Přehled. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 898-3:2019/A1 (021005) - 1.11.2021
Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z uhlíkové a legované oceli - Část 3: Ploché podložky se specifikovanými třídami pevnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 12385-5 (024302) - 1.11.2021
Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 5: Pramenná lana pro výtahy.
338.00 Kč

ČSN EN 13411-9 (024470) - 1.11.2021
Ukončení ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 9: Pevné očnice (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 4518 (038190) - 1.11.2021
Kovové povlaky - Měření tloušťky povlaku - Profilometrická metoda.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 12671 (038704) - 1.11.2021
Žárové stříkání - Žárově stříkané povlaky - Symbolické zobrazování na výkresech.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 3834-2 (050331) - 1.11.2021
Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů - Část 2: Vyšší požadavky na jakost (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 3834-3 (050331) - 1.11.2021
Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů - Část 3: Standardní požadavky na jakost (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 3834-4 (050331) - 1.11.2021
Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů - Část 4: Základní požadavky na jakost (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 22826 (051138) - 1.11.2021
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušení tvrdosti úzkých spojů svařovaných laserem a elektronovým svazkem (Zkoušky tvrdosti podle Vickerse a podle Knoopa).
338.00 Kč

ČSN EN 16296 (056835) - 1.11.2021
Vady svarových spojů termoplastů - Určování stupňů kvality (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 1264-1 (060315) - 1.11.2021
Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 1: Definice a značky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 1264-2 (060315) - 1.11.2021
Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 2: Podlahové vytápění: Postupy pro stanovení tepelného výkonu výpočtovými a experimentálními metodami (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 1264-3 (060315) - 1.11.2021
Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 3: Dimenzování (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 1264-4 (060315) - 1.11.2021
Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 4: Instalace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 1264-5 (060315) - 1.11.2021
Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 5: Stanovení tepelného výkonu stěnového a stropního vytápění a podlahového, stěnového a stropního chlazení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 437 (061001) - 1.11.2021
Zkušební plyny - Zkušební tlaky - Kategorie spotřebičů.
434.00 Kč

ČSN EN 17476 (061464) - 1.11.2021
Specifikace pro spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny - Spotřebiče využívající tlaku par zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) vybavené horizontálně uloženou nádobou na plyn (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 16282-3+A1 (127133) - 1.11.2021
Zařízení komerčních kuchyní - Prvky pro větrání komerčních kuchyní - Část 3: Větrací stropy - Konstrukce a bezpečnostní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 16282-7+A1 (127133) - 1.11.2021
Zařízení komerčních kuchyní - Prvky pro větrání komerčních kuchyní - Část 7: Instalace a použití zabudovaných systémů pro potlačování požáru (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1488 (135801) - 1.11.2021
Armatury budov - Expansní skupiny armatur - Zkoušky a požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17606 (140701) - 1.11.2021
Instalace chladicích, klimatizačních a tepelných čerpadel obsahujících hořlavá chladiva, doplnění stávajících norem (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17607 (140702) - 1.11.2021
Provoz, servis, údržba, opravy a vyřazení chladicích, klimatizačních a tepelných čerpadel obsahujících hořlavá chladiva, doplnění stávajících norem (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN IEC 61784-3-ed.4 (184001) - 1.11.2021
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Obecná pravidla a definice profilů (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN IEC 62769-150-1 (184005) - 1.11.2021
Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 150-1: Profily - ISA 100 WIRELESS (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 24.5.2026).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 62714-4:2021/Oprava1 (184021) - 1.11.2021
Technika výměnného formátu dat v technice řízení průmyslových procesů - Jazyk se značkami pro řízení - Část 4: Logika (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN ISO 369 (200031) - 1.11.2021
Obráběcí stroje - Značky pro označení na obráběcích strojích.
567.00 Kč

ČSN ISO 26303 (200070) - 1.11.2021
Obráběcí stroje - Vyhodnocení krátkodobé způsobilosti obráběcích procesů na kovoobráběcích strojích. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN ISO 8525 (200302) - 1.11.2021
Hluk emitovaný obráběcími stroji - Provozní podmínky pro kovoobráběcí stroje. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN ISO 3442-1 (201007) - 1.11.2021
Obráběcí stroje - Rozměry a geometrické zkoušky samostředicích sklíčidel s dvoudílnými čelistmi - Část 1: Ručně ovládaná sklíčidla s čelistmi typu pero a drážka. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN ISO 3442-2 (201007) - 1.11.2021
Obráběcí stroje - Rozměry a geometrické zkoušky samostředicích sklíčidel s dvoudílnými čelistmi - Část 2: Strojově ovládaná sklíčidla s čelistmi typu pero a drážka. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN ISO 3442-3 (201007) - 1.11.2021
Obráběcí stroje - Rozměry a geometrické zkoušky samostředicích sklíčidel s dvoudílnými čelistmi - Část 3: Strojově ovládaná sklíčidla se zoubkovanými čelistmi. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN ISO 666 (201525) - 1.11.2021
Obráběcí stroje - Příruby s nábojem pro upínání brousicích kotoučů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN ISO 23848-1 (202001) - 1.11.2021
Obráběcí stroje - Kuličkové drážkování - Část 1: Obecné charakteristiky a požadavky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN ISO 23848-2 (202001) - 1.11.2021
Obráběcí stroje - Kuličkové drážkování - Část 2: Dynamické a statické zatížení a životnost. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN ISO 3408-2 (205710) - 1.11.2021
Kuličkové šrouby - Část 2: Jmenovité průměry, stoupání, rozměry matic a montážních šroubů - Metrická řada. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN ISO 3408-3 (205710) - 1.11.2021
Kuličkové šrouby - Část 3: Podmínky přejímky a přejímací zkoušky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN ISO 3408-4 (205710) - 1.11.2021
Kuličkové šrouby - Část 4: Statická axiální tuhost. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN ISO 3408-5 (205710) - 1.11.2021
Kuličkové šrouby - Část 5: Statické a dynamické hodnoty axiálního zatížení a provozní životnost. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 60584-3-ed.2 (258331) - 1.11.2021
Termoelektrické články - Část 3: Prodlužovací a kompenzační vedení - Systém tolerancí a značení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 115-2-ed.2 (274802) - 1.11.2021
Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků - Část 2: Předpisy pro zvýšení bezpečnosti pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 17343 (280003) - 1.11.2021
Drážní aplikace - Obecné termíny a definice.
434.00 Kč

ČSN EN 17023 (280331) - 1.11.2021
Železniční aplikace - Údržba železničních vozidel - Tvorba a změna plánu údržby.
434.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15427-1-3 (280555) - 1.11.2021
Železniční aplikace - Řízení tření mezi kolem a kolejnicí - Část 1-3: Vybavení a aplikace - Přilnavé materiály (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15427-2-3 (280555) - 1.11.2021
Železniční aplikace - Řízení tření mezi kolem a kolejnicí - Část 2-3: Vlastnosti a charakteristiky - Přilnavé materiály (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14198+A2 (284021) - 1.11.2021
Železniční aplikace - Brzdění - Požadavky na brzdový systém vlaků tažených lokomotivou (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 4700-002 (311258) - 1.11.2021
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorné oceli a slitiny - Tvářené výrobky - Technická specifikace - Část 002: Tyče a profily (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 4825 (312124) - 1.11.2021
Letectví a kosmonautika - Ocel X12CrNiMoV12-3 (1.4938) - Tavená na vzduchu a přetavená odtavnou elektrodou - Kalená a popouštěná - Tyče - De <= 150 mm - 900 MPa <= Rm <= 1100 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 12215-5 (321160) - 1.11.2021
Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 5: Návrhové tlaky působící na monotrupy, návrhová napětí, stanovení rozměrů.
945.00 Kč

ČSN EN ISO 8849-ed.2 (325140) - 1.11.2021
Malá plavidla - Elektricky poháněná drenážní čerpadla (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN IEC 50(466):1995/A2 (330050) - 1.11.2021
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 466: Venkovní elektrická vedení.
62.00 Kč

ČSN IEC 50(712):1995/A1 (330050) - 1.11.2021
Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 712: Antény.
186.00 Kč

ČSN IEC 60050-131:2005/A4 (330050) - 1.11.2021
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 131: Teorie obvodů.
120.00 Kč

ČSN EN 54-1 (342710) - 1.11.2021
Elektrická požární signalizace - Část 1: Úvod (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 60068-2-20-ed.2 (345791) - 1.11.2021
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-20: Zkoušky - Zkouška Ta a Tb: Zkušební metody na pájitelnost a na odolnost proti teplu při pájení pro součástky s vývody.
338.00 Kč

ČSN EN 62044-2:2005/Oprava1 (345886) - 1.11.2021
Jádra z magneticky měkkých materiálů - Metody měření - Část 2: Magnetické vlastnosti při nízké budicí úrovni. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
120.00 Kč

ČSN EN IEC 61007-ed.2:2021/Oprava1 (351062) - 1.11.2021
Transformátory a induktory pro elektronická a sdělovací zařízení - Metody měření a postupy zkoušek (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN IEC 61558-1-ed.3:2020/Oprava1 (351330) - 1.11.2021
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 60947-4-1-ed.4:2020/Oprava2 (354101) - 1.11.2021
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 4-1: Stykače a spouštěče motorů - Elektromechanické stykače a spouštěče motorů.
62.00 Kč

ČSN EN IEC 60794-4-30 (359223) - 1.11.2021
Optické vláknové kabely - Část 4-30: Nadzemní optické kabely podél elektrických silových vedení - Rodová specifikace pro optické kabely s fázovými vodiči s optickými vlákny (OPPC). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 62148-15-ed.3 (359274) - 1.11.2021
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 15: Pouzdra diskrétních laserů emitujících kolmo k povrchu dutiny. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 63203-201-3 (359350) - 1.11.2021
Nositelná elektronická zařízení a technologie - Část 201-3: Elektronické textilie - Stanovení elektrické rezistance vodivých textílií při simulovaném mikroklimatu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 60809-ed.3 (360180) - 1.11.2021
Světelné zdroje pro silniční vozidla - Rozměrové, elektrické a světelné požadavky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
768.00 Kč

ČSN EN 60838-1-ed.3:2017/A11 (360385) - 1.11.2021
Různé objímky - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN EN 62841-3-1:2015/A1 (361510) - 1.11.2021
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 3-1: Zvláštní požadavky na přenosné stolové pily.
186.00 Kč

ČSN EN 60730-2-5-ed.3:2015/A2 (361960) - 1.11.2021
Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-5: Zvláštní požadavky na elektrické automatiky hořáků.
186.00 Kč

ČSN EN IEC 63056:2020/Oprava1 (364328) - 1.11.2021
Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Bezpečnostní požadavky pro lithiové akumulátorové články a baterie pro použití v systémech pro akumulaci elektrické energie. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
120.00 Kč

ČSN EN IEC 61215-1-1-ed.2 (364631) - 1.11.2021
Zemské fotovoltaické (PV) moduly - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu - Část 1-1: Zvláštní požadavky na zkoušení fotovoltaických (PV) modulů z krystalického křemíku. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN IEC 61215-1-2-ed.2 (364631) - 1.11.2021
Zemské fotovoltaické (PV) moduly - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu - Část 1-2: Zvláštní požadavky na zkoušení fotovoltaických (PV) modulů založených na tenké vrstvě teluridu kadmia (CdTe). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN IEC 61215-1-3-ed.2 (364631) - 1.11.2021
Zemské fotovoltaické (PV) moduly - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu - Část 1-3: Zvláštní požadavky na zkoušení fotovoltaických (PV) modulů založených na tenké vrstvě amorfního křemíku. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN IEC 61215-1-4-ed.2 (364631) - 1.11.2021
Zemské fotovoltaické (PV) moduly - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu - Část 1-4: Zvláštní požadavky na zkoušení fotovoltaických (PV) modulů založených na tenké vrstvě Cu(ln,GA)(S,Se)2. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 61215-1-ed.2 (364631) - 1.11.2021
Zemské fotovoltaické (PV) moduly - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu - Část 1: Požadavky na zkoušení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN EN IEC 61215-2-ed.2 (364631) - 1.11.2021
Zemské fotovoltaické (PV) moduly - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu - Část 2: Zkušební postupy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN EN IEC 60601-2-21-ed.3 (364801) - 1.11.2021
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-21: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost kojeneckých sálavých ohřívačů (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 60601-2-35 (364801) - 1.11.2021
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-35: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost ohřívacích prostředků s přikrývkami, poduškami a matracemi pro ohřívání ve zdravotnictví (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN IEC 60601-2-50-ed.3 (364801) - 1.11.2021
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-50: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost kojeneckých fototerapeutických přístrojů (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 80601-2-87 (364801) - 1.11.2021
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-87: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost vysokofrekvenčních ventilátorů (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN EN IEC 62787 (367753) - 1.11.2021
Koncentrátorové fotovoltaické (CPV) solární články a sestavy článků na nosiči (CoC) - Kvalifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN ISO/IEC 14443-3:2019/Amd.2 (369760) - 1.11.2021
Karty a bezpečnostní zařízení pro osobní identifikaci - Bezkontaktní objekty s vazbou na blízko - Část 3: Inicializace a antikolize.
120.00 Kč

ČSN ISO/IEC 14443-4:2019/Amd.2 (369760) - 1.11.2021
Karty a bezpečnostní zařízení pro osobní identifikaci - Bezkontaktní objekty s vazbou na blízko - Část 4: Protokol přenosu.
120.00 Kč

ČSN P ISO/IEC TS 27100 (369771) - 1.11.2021
Informační technologie - Kybernetická bezpečnost - Přehled a pojmy.
338.00 Kč

ČSN ISO/IEC 27014 (369790) - 1.11.2021
Bezpečnost informací, kybernetická bezpečnost a ochrana soukromí - Správa a řízení bezpečnosti informací.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 20257-2 (386613) - 1.11.2021
Zařízení a vybavení pro zkapalněný zemní plyn - Navrhování plovoucích LNG zařízení - Část 2: Specifikace FSRU (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 14972-3 (389260) - 1.11.2021
Stabilní hasicí zařízení - Mlhová zařízení - Část 3: Zkušební postup systémů s uzavřenými hlavicemi pro kanceláře, školy a hotely (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 14557 (389502) - 1.11.2021
Požární hadice - Pryžové a plastové sací hadice a hadice s koncovkami (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN 395001 (395001) - 1.11.2021
Expanzní zbraně a zvláštní zbraně - Technické požadavky - Zkoušení.
186.00 Kč

ČSN 395003 (395003) - 1.11.2021
Civilní palné zbraně - Obecné požadavky na konstrukci, výrobu a zkoušení.
223.00 Kč

ČSN 395305:2006/Z1 (395305) - 1.11.2021
Kalibrace piezoelektrických snímačů tlaku prachových plynů.
120.00 Kč

ČSN 395306 (395306) - 1.11.2021
Zbraně pro civilní potřebu - Zařízení pro měření tlaku - Technické požadavky.
120.00 Kč

ČSN EN 10216-5 (420261) - 1.11.2021
Bezešvé ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 5: Trubky z korozivzdorné oceli (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 10250-4 (420289) - 1.11.2021
Ocelové výkovky volně kované pro obecné použití - Část 4: Korozivzdorné oceli (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13603 (420433) - 1.11.2021
Měď a slitiny mědi - Zkušební metody pro posouzení ochranných cínových povlaků na taženém kruhovém drátu z mědi pro použití v elektrotechnice.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 683-5 (420931) - 1.11.2021
Oceli pro tepelné zpracování, oceli legované a oceli automatové - Část 5: Oceli k nitridování (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 10217-7 (421043) - 1.11.2021
Svařované ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 7: Trubky z korozivzdorných ocelí (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 13601 (421502) - 1.11.2021
Měď a slitiny mědi - Tyče a dráty z mědi pro všeobecné použití v elektrotechnice.
338.00 Kč

ČSN EN 13605 (421504) - 1.11.2021
Měď a slitiny mědi - Profily a profilové dráty z mědi pro použití v elektrotechnice.
338.00 Kč

ČSN ISO 10329 (441343) - 1.11.2021
Uhlí - Stanovení plastických vlastností - Metoda s Gieselerovým plastometrem s konstantním točivým momentem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN ISO 349 (441374) - 1.11.2021
Černá uhlí - Dilatometrická zkouška podle Audibert-Arnu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 6540 (461016) - 1.11.2021
Kukuřice - Stanovení obsahu vlhkosti (v mletých zrnech a v celých zrnech).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 8437-1:2020/Z1 (479022) - 1.11.2021
Sněhomety - Bezpečnostní požadavky a zkušební postupy - Část 1: Terminologie a společné zkoušky.
62.00 Kč

ČSN EN ISO 8437-2:2020/Z1 (479022) - 1.11.2021
Sněhomety - Bezpečnostní požadavky a zkušební postupy - Část 2: Ručně vedené sněhomety.
62.00 Kč

ČSN EN ISO 8437-3:2020/Z1 (479022) - 1.11.2021
Sněhomety - Bezpečnostní požadavky a zkušební postupy - Část 3: Sněhomety s vezoucí se obsluhou.
62.00 Kč

ČSN EN ISO 8437-4:2020/Z1 (479022) - 1.11.2021
Sněhomety - Bezpečnostní požadavky a zkušební postupy - Část 4: Doplňující národní a regionální požadavky.
62.00 Kč

ČSN EN 13647 (492138) - 1.11.2021
Dřevěné podlahoviny a dřevěné stěnové a stropní obklady - Stanovení geometrických vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 17456 (492143) - 1.11.2021
Dřevěné podlahoviny a parkety - Stanovení delaminace vrchní vrstvy vícevrstvých dílců - Zkušební metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 19085-10:2020/Oprava1 (496070) - 1.11.2021
Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 10: Tesařské kotoučové pily pro staveniště (stavitelské pily).
120.00 Kč

ČSN EN ISO 12625-17 (500371) - 1.11.2021
Tissue papíry a tissue výrobky - Část 17: Stanovení rozpadu ve vodě (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 638-1 (500417) - 1.11.2021
Papír, lepenka, vlákniny a nanomateriály z celulózy - Stanovení obsahu sušiny metodou sušení v sušárně - Část 1: Materiály v pevné formě (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 638-2 (500417) - 1.11.2021
Papír, lepenka, vlákniny a nanomateriály z celulózy - Stanovení obsahu sušiny metodou sušení v sušárně - Část 2: Suspenze nanomateriálů z celulózy (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 1034-1 (507010) - 1.11.2021
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu papírenských strojů a zařízení - Část 1: Společné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 17203 (560004) - 1.11.2021
Potraviny - Stanovení citrininu v potravinách metodou HPLC-MS/MS (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 23036-1 (560120) - 1.11.2021
Mikrobiologie potravinového řetězce - Metody průkazu larev L3 čeledi Anisakidae v rybách a produktech rybolovu - Část 1: Metoda UV po stlačení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 23036-2 (560120) - 1.11.2021
Mikrobiologie potravinového řetězce - Metody průkazu larev L3 čeledi Anisakidae v rybách a produktech rybolovu - Část 2: Metoda umělého trávení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 14501 (570540) - 1.11.2021
Mléko a sušené mléko - Stanovení obsahu aflatoxinu M1 - Čištění imunoafinitní chromatografií a stanovení pomocí HPLC (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 7233 (635204) - 1.11.2021
Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Stanovení odolnosti proti podtlaku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 16929 (640540) - 1.11.2021
Plasty - Stanovení stupně rozkladu plastových materiálů za definovaných podmínek kompostování ve zkoušce v poloprovozním měřítku (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 844 (645443) - 1.11.2021
Tuhé lehčené plasty - Stanovení tlakových vlastností.
223.00 Kč

ČSN EN 15344 (645803) - 1.11.2021
Plasty - Recyklované plasty - Charakterizace polyethylenových (PE) recyklátů (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17627 (645813) - 1.11.2021
Plasty - Recyklované plasty - Stanovení obsahu pevných kontaminantů (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 13736 (656067) - 1.11.2021
Stanovení bodu vzplanutí - Metoda uzavřeného kelímku podle Abela (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

TNI CEN/TR 17544 (656137) - 1.11.2021
Motorová paliva - Zpráva o studiích o tendenci blokování filtru za nízkých teplot (CS-FBT) pro methylestery mastných kyselin (FAME) jako složky pro motorovou naftu a pro motorové nafty obsahující FAME až do 30 % (V/V). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

TNI CEN/TR 17548 (656173) - 1.11.2021
Motorová paliva - Problémy na trhu s motorovou naftou - Průzkum zaměřený na abrazivní nečistoty. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 276 (670511) - 1.11.2021
Pojiva pro nátěrové hmoty - Zahuštěný lněný olej - Požadavky a metody zkoušek (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 9038 (670690) - 1.11.2021
Zkouška trvalého hoření kapalin (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 2409:2021/Oprava1 (673085) - 1.11.2021
Nátěrové hmoty - Mřížková zkouška.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 28199-1 (673131) - 1.11.2021
Nátěrové hmoty - Hodnocení vlastností nátěrových systémů závisících na postupu nástřiku - Část 1: Terminologie a příprava zkušebních vzorků. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 16274 (681580) - 1.11.2021
Metoda pro analýzu alergenů - Kvantifikace rozšířeného seznamu 57 potenciálních alergenů ve vonných látkách vhodných k přímé analýze metodou plynové chromatografie s hmotnostní detekcí (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 13445-1 (695245) - 1.11.2021
Netopené tlakové nádoby - Část 1: Obecně (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 13445-10 (695245) - 1.11.2021
Netopené tlakové nádoby - Část 10: Doplňující požadavky na nádoby z niklu a jeho slitin (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 13445-2 (695245) - 1.11.2021
Netopené tlakové nádoby - Část 2: Materiály (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 13445-3 (695245) - 1.11.2021
Netopené tlakové nádoby - Část 3: Konstrukce a výpočet (Norma k přímému použití jako ČSN).
5004.60 Kč

ČSN EN 13445-4 (695245) - 1.11.2021
Netopené tlakové nádoby - Část 4: Výroba (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 13445-5 (695245) - 1.11.2021
Netopené tlakové nádoby - Část 5: Kontrola a zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 13445-6 (695245) - 1.11.2021
Netopené tlakové nádoby - Část 6: Požadavky pro navrhování a výrobu tlakových nádob a tlakových částí z litiny s kuličkovým grafitem (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 13445-8 (695245) - 1.11.2021
Netopené tlakové nádoby - Část 8: Doplňující požadavky na nádoby z hliníku a jeho slitin (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 16907-7 (721017) - 1.11.2021
Zemní práce - Část 7: Hydraulické ukládání minerálních odpadů (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 16301 (721129) - 1.11.2021
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení citlivosti k náhodné tvorbě skvrn.
223.00 Kč

ČSN EN 15193-1+A1 (730327) - 1.11.2021
Energetická náročnost budov - Energetické požadavky na osvětlení - Část 1: Specifikace, Modul M9 (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN ISO 10140-1 (730511) - 1.11.2021
Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 1: Aplikační pravidla pro určité výrobky (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 10140-2 (730511) - 1.11.2021
Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 2: Měření vzduchové neprůzvučnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 10140-3 (730511) - 1.11.2021
Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 3: Měření kročejové neprůzvučnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 10140-4 (730511) - 1.11.2021
Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 4: Měřicí postupy a požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 10140-5 (730511) - 1.11.2021
Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 5: Požadavky na zkušební zařízení a přístrojové vybavení (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 1992-4 (731220) - 1.11.2021
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 4: Navrhování kotvení do betonu.
768.00 Kč

ČSN EN 12390-1 (731302) - 1.11.2021
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 1: Tvar, rozměry a jiné požadavky na zkušební tělesa a formy (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12504-2 (731303) - 1.11.2021
Zkoušení betonu v konstrukcích - Část 2: Nedestruktivní zkoušení - Stanovení tvrdosti odrazovým tvrdoměrem (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 13848-1 (736359) - 1.11.2021
Železniční aplikace - Kolej - Kvalita geometrie koleje - Část 1: Popis geometrie koleje.
434.00 Kč

ČSN EN 14730-2 (736362) - 1.11.2021
Železniční aplikace - Kolej - Aluminotermické svařování kolejnic - Část 2: Kvalifikace svářečů pro aluminotermické svařování, způsobilost zhotovitelů a přejímka svarů (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 1871 (737014) - 1.11.2021
Vodorovné dopravní značení - Materiály pro dopravní značení - Barvy, termoplasty a plasty za studena - Fyzikální vlastnosti.
434.00 Kč

ČSN EN 1463-2 (737018) - 1.11.2021
Vodorovné dopravní značení - Dopravní knoflíky - Část 2: Zkoušení na zkušebních úsecích (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 1627 (746001) - 1.11.2021
Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice - Odolnost proti vloupání - Požadavky a klasifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 1628 (746002) - 1.11.2021
Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice - Odolnost proti vloupání - Zkušební metoda pro stanovení odolnosti při statickém zatížení (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 1629 (746003) - 1.11.2021
Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice - Odolnost proti vloupání - Zkušební metoda pro stanovení odolnosti při dynamickém zatížení (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 1630 (746004) - 1.11.2021
Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice - Odolnost proti vloupání - Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti manuálním pokusům o vloupání (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 17508 (746708) - 1.11.2021
Plasty - Profily z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) pro výrobu oken a dveří - Názvosloví materiálů na bázi PVC (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 16758 (747211) - 1.11.2021
Lehké obvodové pláště - Stanovení pevnosti spojů namáhaných smykem - Zkušební metoda a požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN 750000 (750000) - 1.11.2021
Vodní hospodářství - Soustava norem ve vodním hospodářství - Základní ustanovení.
120.00 Kč

ČSN 755355 (755355) - 1.11.2021
Vodojemy.
338.00 Kč

ČSN EN 14654-4 (756902) - 1.11.2021
Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Řízení a kontrola činností - Část 4: Kontrola vstupů od uživatelů.
338.00 Kč

ČSN EN 17233 (757738) - 1.11.2021
Kvalita vod - Návod pro hodnocení účinnosti a souvisících metrik migračních zařízení s použitím telemetrie.
434.00 Kč

ČSN EN 15565 (761202) - 1.11.2021
Služby cestovního ruchu - Požadavky na odbornou přípravu a kvalifikační programy pro průvodce cestovního ruchu.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 14931 (792310) - 1.11.2021
Usně - Usně na oděvy (kromě kožešin) - Specifikace a postupy odběru vzorků (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 1140 (808628) - 1.11.2021
Textilní lana - Polyamid - 3-,4-,8- a 12pramenná lana (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 1141 (808629) - 1.11.2021
Textilní lana - Polyester - 3-, 4-,8- a 12pramenná lana (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 1346 (808631) - 1.11.2021
Textilní lana - Polypropylenová štípaná fólie, monofilament a multifilament (PP2) a vysoce pevný polypropylenový multifilament (PP3) - 3-, 4-, 8- a 12pramenná lana (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 12100:2011/Oprava2 (833001) - 1.11.2021
Bezpečnost strojních zařízení - Všeobecné zásady pro konstrukci - Posouzení rizika a snižování rizika.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 23266 (836448) - 1.11.2021
Kvalita půdy - Zkouška inhibice reprodukce pancířníků (Oppia nitens) exponovaných kontaminantům v půdě (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 17225-2 (838202) - 1.11.2021
Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 2: Tříděné dřevní pelety.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 23343-1 (838203) - 1.11.2021
Tuhá biopaliva - Stanovení sorpce vody a její vliv na odolnost tepelně upravených paliv z biomasy - Část 1: Pelety (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 1789 (842110) - 1.11.2021
Zdravotnické dopravní prostředky a jejich vybavení - Silniční ambulance.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 80369-7 (852112) - 1.11.2021
Konektory s malým vnitřním průměrem pro kapaliny a plyny používané ve zdravotnictví - Část 7: Konektory pro intravaskulární nebo podkožní použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 13408-6 (855264) - 1.11.2021
Aseptické zpracování výrobků pro zdravotní péči - Část 6: Izolátorové systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 23445 (856063) - 1.11.2021
Stomatologie - Tkáňové trepany (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 23940 (856066) - 1.11.2021
Stomatologie - Exkavátory (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17626 (857040) - 1.11.2021
Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro lidské vzorky - Izolovaná DNA mikrobiomu (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 301549 (870009) - 1.11.2021
Požadavky přístupnosti na výrobky a služby ICT (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN ETSI EN 319401-V2.3.1 (874006) - 1.11.2021
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Obecné požadavky politiky pro poskytovatele důvěryhodných služeb (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 319411-1-V1.3.1 (874007) - 1.11.2021
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Požadavky politiky a bezpečnosti na poskytovatele důvěryhodných služeb vydávající certifikáty - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 319411-2-V2.3.1 (874007) - 1.11.2021
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Požadavky politiky a bezpečnosti na poskytovatele důvěryhodných služeb vydávající certifikáty - Část 2: Požadavky na poskytovatele důvěryhodných služeb vydávající kvalifikované certifikáty EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 319412-1-V1.4.4 (874008) - 1.11.2021
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Profily certifikátu - Část 1: Přehled a společné datové struktury (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 300338-1-V1.6.1 (875031) - 1.11.2021
Technické vlastnosti a metody měření zařízení pro generování, vysílání a příjem digitálního selektivního volání (DSC) v námořní pohyblivé službě na středních, krátkých a/nebo velmi krátkých vlnách - Část 1: Společné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 303746-V1.1.1 (875186) - 1.11.2021
Námořní lokační systémy - Rádiové vysílače a přijímače pro rádiové spoje v námořních rádiových lokačních systémech provozovaných v kmitočtovém pásmu 9 GHz (pásmo X). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 302186-V2.2.1 (876046) - 1.11.2021
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Letadlové pozemské stanice (AES) pohyblivé družicové služby pracující v kmitočtových pásmech 11/12/14 GHz - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN ETSI EN 303980-V1.2.1 (876057) - 1.11.2021
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Pozemské stanice pevné a v pohybu komunikující s negeostacionárními družicovými systémy (NEST) v kmitočtových pásmech 11 GHz až 14 GHz - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 16582-1+A1 (940929) - 1.11.2021
Rodinné bazény - Část 1: Obecné požadavky včetně bezpečnostních a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 71-13-ed.2 (943095) - 1.11.2021
Bezpečnost hraček - Část 13: Stolní hry podněcující čichové vjemy, kosmetické soupravy a hry podněcující chuťové vjemy.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 19148 (979868) - 1.11.2021
Geografická informace - Lineární odkazy (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.