Nové normy ČSN za květen 2007

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.05.2007 v 09:00


ČSN EN 869 (046510) - 1.5.2007
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky pro jednotky na lití kovů pod tlakem.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 14731 (050330) - 1.5.2007
Svářečský dozor - Úkoly a odpovědnosti.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 22825 (051184) - 1.5.2007
Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem - Zkoušení svarů u austenitických ocelí a slitin niklu.
223.00 Kč

ČSN ISO 6406 (078540) - 1.5.2007
Plynové lahve - Bezešvé ocelové plynové lahve - Periodická kontrola a zkoušení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN ISO 10461+Amd.1 (078541) - 1.5.2007
Plynové lahve - Bezešvé plynové lahve z hliníkových slitin - Periodická kontrola a zkoušení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN ISO 10462 (078542) - 1.5.2007
Plynové lahve - Lahve na přepravu rozpuštěného acetylenu - Periodická kontrola a údržba. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 12792 (120001) - 1.5.2007
Větrání budov - Značky, terminologie a grafické značky.
768.00 Kč

ČSN EN 15189 (132078) - 1.5.2007
Potrubí z tvárné litiny, tvarovky a příslušenství - Vnější polyuretanový povlak potrubí - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 15218 (143000) - 1.5.2007
Klimatizátory vzduchu a jednotky pro chlazení kapalin s odpařovacími kondenzátory a s elektricky poháněnými kompresory pro chlazení prostoru - Termíny, definice, zkušební podmínky, zkušební metody a požadavky.
223.00 Kč

ČSN EN 14492-1 (270610) - 1.5.2007
Jeřáby - Vrátky a kladkostroje se strojním pohonem - Část 1: Vrátky se strojním pohonem.
768.00 Kč

ČSN EN 15056 (271925) - 1.5.2007
Jeřáby - Požadavky na závěsné rámy pro manipulaci s kontejnery.
223.00 Kč

ČSN ISO 5006 (278009) - 1.5.2007
Stroje pro zemní práce - Pole výhledu obsluhy - Zkušební metoda a kritéria provedení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 2997-002 (311811) - 1.5.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, kruhové, spojované závitovým kroužkem, odolné proti plameni nebo neodolné proti plameni, pracovní teplota -65 °C až 175 °C trvale, 200 °C trvale, 260 °C krátkodobě - Část 002: Specifikace výkonu a uspořádání kontaktů (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 2997-003 (311811) - 1.5.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, kruhové, spojované závitovým kroužkem, odolné proti plameni nebo neodolné proti plameni, pracovní teplota -65 °C až 175 °C trvale, 200 °C trvale, 260 °C krátkodobě - Část 003: Zásuvka se čtvercovou přírubou - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2997-004 (311811) - 1.5.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, kruhové, spojované závitovým kroužkem, odolné proti plameni nebo neodolné proti plameni, pracovní teplota -65 °C až 175 °C trvale, 200 °C trvale, 260 °C krátkodobě - Část 004: Zásuvka připevněná pojistnou maticí - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 2997-005 (311811) - 1.5.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, kruhové, spojované závitovým kroužkem, odolné proti plameni nebo neodolné proti plameni, pracovní teplota -65 °C až 175 °C trvale, 200 °C trvale, 260 °C krátkodobě - Část 005: Zásuvka s hermetickou čtvercovou přírubou - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2997-006 (311811) - 1.5.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, kruhové, spojované závitovým kroužkem, odolné proti plameni nebo neodolné proti plameni, pracovní teplota -65 °C až 175 °C trvale, 200 °C trvale, 260 °C krátkodobě - Část 006: Zásuvka připevněná hermetickou pojistnou maticí - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2997-007 (311811) - 1.5.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, kruhové, spojované závitovým kroužkem, odolné proti plameni nebo neodolné proti plameni, pracovní teplota -65 °C až 175 °C trvale, 200 °C trvale, 260 °C krátkodobě - Část 007: Hermetická zásuvka s kruhovou přírubou připevněnou pájením naměkko nebo natvrdo - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2997-008 (311811) - 1.5.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, kruhové, spojované závitovým kroužkem, odolné proti plameni nebo neodolné proti plameni, pracovní teplota -65 °C až 175 °C trvale, 200 °C trvale, 260 °C krátkodobě - Část 008: Zástrčka - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2997-009 (311811) - 1.5.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, kruhové, spojované závitovým kroužkem, odolné proti plameni nebo neodolné proti plameni, pracovní teplota -65 °C až 175 °C trvale, 200 °C trvale, 260 °C krátkodobě - Část 009: Ochranný kryt pro zásuvku - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2997-010 (311811) - 1.5.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, kruhové, spojované závitovým kroužkem, odolné proti plameni nebo neodolné proti plameni, pracovní teplota -65 °C až 175 °C trvale, 200 °C trvale, 260 °C krátkodobě - Část 010: Ochranný kryt pro zástrčku - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2997-011 (311811) - 1.5.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, kruhové, spojované závitovým kroužkem, odolné proti plameni nebo neodolné proti plameni, pracovní teplota -65 °C až 175 °C trvale, 200 °C trvale, 260 °C krátkodobě - Část 011: Zásuvka bez kontaktů - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 12312-14 (319321) - 1.5.2007
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 14: Nástupní zařízení pro invalidní/nezpůsobilé cestující.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 14509-2 (320265) - 1.5.2007
Malá plavidla - Hluk přenášený vzduchem vyzařovaný z motorového rekreačního plavidla - Část 2: Použití referenčního plavidla pro posuzování hluku.
223.00 Kč

ČSN EN 50050-ed.2 (332034) - 1.5.2007
Elektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu - Elektrostatické ruční stříkací zařízení. (Platnost do 14.10.2016).
223.00 Kč

ČSN EN 50177-ed.2 (332037) - 1.5.2007
Automatické elektrostatické stříkací zařízení pro nanášení hořlavých práškových nátěrových hmot. (Platnost do 1.9.2012).
223.00 Kč

ČSN 334660-6-505 (334660) - 1.5.2007
Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 6-505: Protokoly dálkového ovládání kompatibilní s normami ISO a doporučeními ITU-T - Uživatelská příručka TASE.2.
543.00 Kč

ČSN 334660-6-505:2007/A1 (334660) - 1.5.2007
Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 6-505: Protokoly dálkového ovládání kompatibilní s normami ISO a doporučeními ITU-T - Uživatelská příručka TASE.2.
223.00 Kč

ČSN 334850-1 (334850) - 1.5.2007
Komunikační sítě a systémy v podřízených stanicích - Část 1: Úvod a přehled.
350.00 Kč

ČSN IEC/TS 61850-2 (334850) - 1.5.2007
Komunikační sítě a systémy v podřízených stanicích - Část 2: Výklad zvláštních výrazů.
434.00 Kč

ČSN EN 60519-4-ed.2 (335002) - 1.5.2007
Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 4: Zvláštní požadavky na obloukové pece. (Platnost do 24.7.2016).
223.00 Kč

ČSN EN 54-2:1999/A1 (342710) - 1.5.2007
Elektrická požární signalizace - Část 2: Ústředna.
434.00 Kč

ČSN EN 61033 (346492) - 1.5.2007
Zkušební metody pro stanovení pevnosti spojení impregnačních prostředků k podložce typu lakovaný vodič. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 61212-2-ed.2 (346520) - 1.5.2007
Izolační materiály - Průmyslové vrstvené tuhé kruhovité trubky a tyče z teplem tvrditelných pryskyřic pro elektrotechnické účely - Část 2: Metody zkoušek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 61061-1-ed.2 (346525) - 1.5.2007
Neimpregnované lisované dřevo pro elektrotechnické účely - Část 1: Definice, značení a všeobecné požadavky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 60371-3-4:1996/A1 (346610) - 1.5.2007
Specifikace izolačních materiálů ze slídy - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 4: Slídový papír zpevněný polyesterovou fólií s pojivem z epoxidové pryskyřice ve stavu B (IEC 371-3-4: 1992).
120.00 Kč

ČSN EN 60371-3-6:1998/A1 (346610) - 1.5.2007
Elektroizolační materiály na bázi slídy - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 6: Slídový papír a skleněná tkanina spojené epoxidovým pojivem ve stavu B.
120.00 Kč

ČSN EN 60371-3-7:1998/A1 (346610) - 1.5.2007
Elektroizolační materiály na bázi slídy - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 7: Slídový papír s polyesterovou fólií s epoxidovým pojivem pro ovíjení vodičů.
120.00 Kč

ČSN EN 60076-13 (351001) - 1.5.2007
Výkonové transformátory - Část 13: Transformátory s vlastním chráněním plněné kapalinou.
223.00 Kč

ČSN EN 62271-3 (354226) - 1.5.2007
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 3: Digitální rozhraní podle IEC 61850. (Platnost do 14.4.2018).
567.00 Kč

ČSN EN 50470-1 (356137) - 1.5.2007
Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Část 1: Všeobecné požadavky, zkoušky a zkušební podmínky - Měřicí zařízení (třídy A, B a C).
543.00 Kč

ČSN EN 50470-2 (356137) - 1.5.2007
Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Část 2: Zvláštní požadavky - Činné elektromechanické elektroměry (třídy A a B).
338.00 Kč

ČSN EN 50470-3 (356137) - 1.5.2007
Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Část 3: Zvláštní požadavky - Statické činné elektroměry (třídy A, B a C). (Platnost do 11.4.2025).
350.00 Kč

ČSN EN 61326-2-3 (356508) - 1.5.2007
Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 2-3: Konkrétní požadavky - Zkušební konfigurace, provozní podmínky a funkční kritéria pro vysílače/přijímače za podmínek integrovaného a/nebo vzdáleného signálu. (Platnost do 14.8.2015).
338.00 Kč

ČSN EN 61326-2-5 (356508) - 1.5.2007
Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 2-5: Konkrétní požadavky - Zkušební konfigurace, provozní podmínky a funkční kritéria pro zařízení sběrnice pole s rozhraním v souladu s IEC 61784-1, CP 3/2. (Platnost do 6.11.2015).
223.00 Kč

ČSN EN 60439-5-ed.2 (357107) - 1.5.2007
Rozváděče nn - Část 5: Zvláštní požadavky na rozváděče distribuční soustavy. (Platnost do 3.1.2016).
350.00 Kč

ČSN EN 61338-1-4:2006/Oprava1 (358454) - 1.5.2007
Dielektrické rezonátory vlnovodového typu - Část 1-4: Všeobecné informace a podmínky zkoušení - Metoda měření komplexní relativní permitivity materiálů dielektrických rezonátorů na kmitočtu milimetrových vln. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN EN 62047-2 (358775) - 1.5.2007
Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 2: Metody zkoušek v tahu tenkovrstvových materiálů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 62047-3 (358775) - 1.5.2007
Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 3: Tenkovrstvové normalizované zkušební kusy pro zkoušky v tahu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 61747-3-ed.2 (358787) - 1.5.2007
Zobrazovací součástky s kapalnými krystaly - Část 3: Zobrazovací buňky s kapalnými krystaly (LCD) - Dílčí specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 60749-10:2003/Oprava1 (358799) - 1.5.2007
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 10: Mechanické údery. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN EN 60749-11:2003/Oprava2 (358799) - 1.5.2007
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 11: Rychlá změna teploty - Metoda dvou lázní. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN EN 60749-35 (358799) - 1.5.2007
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 35: Akustická mikroskopie pro elektronické součástky zapouzdřené v plastu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN 61189-2-ed.2 (359039) - 1.5.2007
Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, desky s plošnými spoji a další propojovací struktury a sestavy - Část 2: Zkušební metody pro materiály pro propojovací struktury.
768.00 Kč

ČSN EN 61189-5 (359039) - 1.5.2007
Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, propojovací struktury a sestavy - Část 5: Zkušební metody pro osazené desky s plošnými spoji.
543.00 Kč

ČSN EN 61189-6 (359039) - 1.5.2007
Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, propojovací struktury a sestavy - Část 6: Zkušební metody pro materiály používané při výrobě elektronických sestav.
434.00 Kč

ČSN EN 61300-3-32 (359252) - 1.5.2007
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-32: Zkoušení a měření - Měření polarizační vidové disperze pasivních optických součástek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
945.00 Kč

ČSN EN 61755-3-5 (359256) - 1.5.2007
Optická rozhraní optických konektorů - Část 3-5: Optické rozhraní - Cylindrická kompozitní ferule PC o průměru 2,5 mm a 1,25 mm se slitinou Cu-Ni kolem vlákna, jednovidové vlákno. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 61755-3-6 (359256) - 1.5.2007
Optická rozhraní optických konektorů - Část 3-6: Optické rozhraní - Cylindrická kompozitní úhlová 8 stupňová ferule APC o průměru 2,5 mm a 1,25 mm se slitinou Cu-Ni kolem vlákna, jednovidové vlákno. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 62343-1-3 (359278) - 1.5.2007
Dynamické moduly - Část 1-3: Norma funkčnosti - Dynamický vyrovnávač sklonu zisku s pigtaily pro použití v řízeném prostředí (Kategorie C). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 9.1.2016).
350.00 Kč

TNI 360450:2004/Oprava1 (360450) - 1.5.2007
Rušivé oslnění při osvětlení vnitřních prostorů.
29.00 Kč

ČSN EN 61982-1 (364328) - 1.5.2007
Akumulátorové baterie pro pohon elektrických silničních vozidel - Část 1: Parametry zkoušení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.6.2015).
350.00 Kč

ČSN EN 60601-2-13 (364800) - 1.5.2007
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-13: Zvláštní požadavky na bezpečnost a nezbytnou funkčnost anestetických systémů. (Platnost do 31.12.2015).
434.00 Kč

ČSN EN 50090-5-3 (368051) - 1.5.2007
Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 5-3: Média a vrstvy závislé na médiích - Vysokofrekvenční přenos. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 2.11.2018).
338.00 Kč

ČSN EN 50270-ed.2 (378360) - 1.5.2007
Elektromagnetická kompatibilita - Elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých plynů, toxických plynů nebo kyslíku. (Platnost do 20.10.2017).
223.00 Kč

ČSN EN 45510-5-1 (380210) - 1.5.2007
Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 5-1: Parní turbíny.
350.00 Kč

ČSN EN 45510-5-2 (380210) - 1.5.2007
Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 5-2: Plynové turbíny.
338.00 Kč

ČSN EN 45510-5-3 (380210) - 1.5.2007
Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 5-3: Větrné elektrárny.
338.00 Kč

ČSN EN 1473 (386615) - 1.5.2007
Zařízení pro zkapalněný zemní plyn - Navrhování pozemních zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN ISO 13705 (450031) - 1.5.2007
Naftový a plynárenský průmysl - Přímotopná tělesa pro celkový provoz rafinérie (Norma k přímému použití jako ČSN).
1538.00 Kč

ČSN EN ISO 5674 (472001) - 1.5.2007
Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Ochranné kryty kloubových hřídelů - Pevnostní zkoušky a zkouška opotřebení a přejímací kritéria.
338.00 Kč

ČSN EN 15097 (474052) - 1.5.2007
Zavlažovací technika - Lokalizované zavlažování - Hodnocení hydrauliky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 648 (500488) - 1.5.2007
Papíry a lepenky určené pro styk s poživatinami - Stanovení stálosti papírů a lepenek bělených fluorescenčními zjasňovacími prostředky.
186.00 Kč

ČSN P ISO/TS 19036 (560625) - 1.5.2007
Mikrobiologie potravin a krmiv - Pokyny pro odhad nejistoty měření při kvantitativním stanovení.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 1269 (643252) - 1.5.2007
Plasty - Homopolymery a kopolymery vinylchloridu - Stanovení těkavých látek (včetně vody).
120.00 Kč

ČSN EN 13815 (722498) - 1.5.2007
Lité sádrové výrobky vyztužené vlákny - Definice, požadavky a zkušební metody.
434.00 Kč

ČSN EN 14845-2 (723433) - 1.5.2007
Zkušební metody pro vlákna do betonu - Část 2: Vliv na beton.
120.00 Kč

ČSN EN 14889-1 (723434) - 1.5.2007
Vlákna do betonu - Část 1: Ocelová vlákna - Definice, specifikace a shoda.
223.00 Kč

ČSN EN 14889-2 (723434) - 1.5.2007
Vlákna do betonu - Část 2: Polymerová vlákna - Definice, specifikace a shoda.
223.00 Kč

ČSN EN 13407 (724871) - 1.5.2007
Pisoárové mísy nástěnné - Funkční požadavky a zkušební metody. (Platnost do 30.4.2017).
338.00 Kč

ČSN EN 14063-1:2005/Oprava1 (727220) - 1.5.2007
Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Výrobky vyráběné in-situ z expandovaného jílu - Část 1: Specifikace pro volně sypané výrobky před zabudováním.
29.00 Kč

ČSN EN 1998-2 (730036) - 1.5.2007
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 2: Mosty.
768.00 Kč

ČSN EN 1998-3 (730036) - 1.5.2007
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 3: Hodnocení a zesilování pozemních staveb.
567.00 Kč

ČSN EN ISO 10077-1 (730567) - 1.5.2007
Tepelné chování oken, dveří a okenic - Výpočet součinitele prostupu tepla - Část 1: Všeobecně.
434.00 Kč

ČSN 730821-ed.2 (730821) - 1.5.2007
Požární bezpečnost staveb - Požární odolnost stavebních konstrukcí.
223.00 Kč

ČSN EN 13501-4 (730860) - 1.5.2007
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 4: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti prvků systémů pro usměrňování pohybu kouře.
338.00 Kč

ČSN EN 14390 (730885) - 1.5.2007
Požární zkouška - Velkorozměrová ověřovací zkouška výrobků pro povrchové úpravy (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 1996-1-1 (731101) - 1.5.2007
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce.
768.00 Kč

ČSN EN 1993-3-1 (731431) - 1.5.2007
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 3-1: Věže, stožáry a komíny - Věže a stožáry (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 1993-3-2 (731432) - 1.5.2007
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 3-2: Věže, stožáry a komíny - Komíny (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 1504-6 (732101) - 1.5.2007
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 6: Kotvení výztužných ocelových prutů.
223.00 Kč

ČSN EN 15184 (732150) - 1.5.2007
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Smyková soudržnost mezi ocelí s nátěrem a betonem (vytrhávací zkouška).
186.00 Kč

ČSN EN 1992-2 (736208) - 1.5.2007
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 2: Betonové mosty - Navrhování a konstrukční zásady.
593.00 Kč

ČSN 736425-1 (736425) - 1.5.2007
Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště - Část 1: Navrhování zastávek.
543.00 Kč

ČSN EN 14908-3 (738525) - 1.5.2007
Otevřená datová komunikace v automatizaci a řízení budov - Řídící síťový protokol - Část 3: Specifikace přenosu po silovém vedení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14908-4 (738525) - 1.5.2007
Otevřená datová komunikace v automatizaci a řízení budov - Řídící síťový protokol - Část 4: Komunikace IP (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 1197 (755823) - 1.5.2007
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Roztok dihydrogenfosforečnanu zinečnatého.
223.00 Kč

ČSN 757300 (757300) - 1.5.2007
Jakost vod - Chemický a fyzikální rozbor - Všeobecná ustanovení a pokyny.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15839 (757305) - 1.5.2007
Jakost vod - On-line senzorové analyzátory - Specifikace a zkoušení funkční způsobilosti.
350.00 Kč

ČSN ISO 7150-1:1994/Z1 (757451) - 1.5.2007
Jakost vod - Stanovení amonných iontů - Část 1: Manuální spektrometrická metoda.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 9377-2:2001/Z1 (757507) - 1.5.2007
Jakost vod - Stanovení uhlovodíků C10 až C40 - Část 2: Metoda plynové chromatografie po extrakci rozpouštědlem.
62.00 Kč

ČSN 757626 (757626) - 1.5.2007
Jakost vod - Stanovení polonia 210.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 20079 (757745) - 1.5.2007
Jakost vod - Stanovení toxických účinků složek vody a odpadní vody na okřehek (Lemna minor) - Zkouška inhibice růstu okřehku.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 16712 (757765) - 1.5.2007
Jakost vod - Stanovení akutní toxicity mořských sedimentů nebo sedimentů estuárií pro obojživelníky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 15007 (770534) - 1.5.2007
Kovové aerosolové nádobky - Nádobky z pocínovaného plechu - Rozměry dvou a třídílných plechovek.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 12236 (806127) - 1.5.2007
Geosyntetika - Statická zkouška protržení (zkouška CBR).
186.00 Kč

ČSN EN 12841 (832635) - 1.5.2007
Prostředky ochrany osob proti pádu - Systémy lanového přístupu - Nastavovací zařízení lana.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 12402-2 (832865) - 1.5.2007
Osobní vztlakové prostředky - Část 2: Záchranné vesty, úroveň účinnosti 275 - Požadavky na bezpečnost.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 12402-3 (832865) - 1.5.2007
Osobní vztlakové prostředky - Část 3: Záchranné vesty, úroveň účinnosti 150 - Požadavky na bezpečnost.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 12402-4 (832865) - 1.5.2007
Osobní vztlakové prostředky - Část 4: Záchranné vesty, úroveň účinnosti 100 - Požadavky na bezpečnost.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 12402-5 (832865) - 1.5.2007
Osobní vztlakové prostředky - Část 5: Plovací pomůcky (úroveň 50) - Požadavky na bezpečnost.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 12402-6 (832865) - 1.5.2007
Osobní vztlakové prostředky - Část 6: Záchranné vesty a plovací pomůcky pro zvláštní účely - Požadavky na bezpečnost a doplňkové metody zkoušení.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 12402-9 (832865) - 1.5.2007
Osobní vztlakové prostředky - Část 9: Metody zkoušení.
593.00 Kč

ČSN EN 15238 (836634) - 1.5.2007
Půdní melioranty a stimulanty růstu - Stanovení množství pro materiály s velikostí částic větší než 60 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14735 (838004) - 1.5.2007
Charakterizace odpadů - Příprava vzorků odpadu pro testy ekotoxicity.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 22523 (844003) - 1.5.2007
Vnější končetinové protézy a vnější ortézy - Požadavky a metody zkoušení.
593.00 Kč

ČSN EN ISO 10328 (844004) - 1.5.2007
Protetika - Zkoušení konstrukce protéz dolních končetin - Požadavky a zkušební metody.
945.00 Kč

ČSN EN ISO 22675 (844020) - 1.5.2007
Protetika - Zkoušení kotníkových a nožních náhrad - Požadavky a zkušební metody.
593.00 Kč

ČSN EN ISO 10993-11 (855220) - 1.5.2007
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 11: Zkoušky na systémovou toxicitu.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 22674 (856359) - 1.5.2007
Stomatologie - Kovové materiály pro fixní a snímatelné zubní náhrady a aplikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 301357-1-V1.3.1 (875097) - 1.5.2007
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Bezšňůrová zvuková zařízení v rozsahu 25 MHz až 2000 MHz - Část 1: Technické vlastnosti a metody zkoušek.
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 301357-2-V1.3.1 (875097) - 1.5.2007
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Bezšňůrová zvuková zařízení v rozsahu 25 MHz až 2000 MHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE.
223.00 Kč

ČSN 910001 (910001) - 1.5.2007
Dřevěný nábytek - Technické požadavky.
186.00 Kč

ČSN EN ISO/IEC 15426-2 (977125) - 1.5.2007
Automatická identifikace a techniky sběru dat - Specifikace ověření shody čárového kódu - Část 2: Dvourozměrný kód (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN P ISO/TS 15000-1 (979739) - 1.5.2007
Rozšiřitelný vyznačovací jazyk pro elektronický byznys (ebXML) - Část 1: Profil protokolu o spolupráci a specifikace dohody (ebCPP).
1159.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.