Nové normy ČSN za květen 2007

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.05.2007 v 09:00


ČSN EN 869 (046510) - 1.5.2007
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky pro jednotky na lití kovů pod tlakem.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 14731 (050330) - 1.5.2007
Svářečský dozor - Úkoly a odpovědnosti.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 22825 (051184) - 1.5.2007
Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem - Zkoušení svarů u austenitických ocelí a slitin niklu.
202.40 Kč

ČSN ISO 6406 (078540) - 1.5.2007
Plynové lahve - Bezešvé ocelové plynové lahve - Periodická kontrola a zkoušení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN ISO 10461+Amd.1 (078541) - 1.5.2007
Plynové lahve - Bezešvé plynové lahve z hliníkových slitin - Periodická kontrola a zkoušení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN ISO 10462 (078542) - 1.5.2007
Plynové lahve - Lahve na přepravu rozpuštěného acetylenu - Periodická kontrola a údržba. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 12792 (120001) - 1.5.2007
Větrání budov - Značky, terminologie a grafické značky.
698.50 Kč

ČSN EN 15189 (132078) - 1.5.2007
Potrubí z tvárné litiny, tvarovky a příslušenství - Vnější polyuretanový povlak potrubí - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 15218 (143000) - 1.5.2007
Klimatizátory vzduchu a jednotky pro chlazení kapalin s odpařovacími kondenzátory a s elektricky poháněnými kompresory pro chlazení prostoru - Termíny, definice, zkušební podmínky, zkušební metody a požadavky.
202.40 Kč

ČSN EN 14492-1 (270610) - 1.5.2007
Jeřáby - Vrátky a kladkostroje se strojním pohonem - Část 1: Vrátky se strojním pohonem.
698.50 Kč

ČSN EN 15056 (271925) - 1.5.2007
Jeřáby - Požadavky na závěsné rámy pro manipulaci s kontejnery.
202.40 Kč

ČSN ISO 5006 (278009) - 1.5.2007
Stroje pro zemní práce - Pole výhledu obsluhy - Zkušební metoda a kritéria provedení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 2997-002 (311811) - 1.5.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, kruhové, spojované závitovým kroužkem, odolné proti plameni nebo neodolné proti plameni, pracovní teplota -65 °C až 175 °C trvale, 200 °C trvale, 260 °C krátkodobě - Část 002: Specifikace výkonu a uspořádání kontaktů (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 2997-003 (311811) - 1.5.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, kruhové, spojované závitovým kroužkem, odolné proti plameni nebo neodolné proti plameni, pracovní teplota -65 °C až 175 °C trvale, 200 °C trvale, 260 °C krátkodobě - Část 003: Zásuvka se čtvercovou přírubou - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2997-004 (311811) - 1.5.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, kruhové, spojované závitovým kroužkem, odolné proti plameni nebo neodolné proti plameni, pracovní teplota -65 °C až 175 °C trvale, 200 °C trvale, 260 °C krátkodobě - Část 004: Zásuvka připevněná pojistnou maticí - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 2997-005 (311811) - 1.5.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, kruhové, spojované závitovým kroužkem, odolné proti plameni nebo neodolné proti plameni, pracovní teplota -65 °C až 175 °C trvale, 200 °C trvale, 260 °C krátkodobě - Část 005: Zásuvka s hermetickou čtvercovou přírubou - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2997-006 (311811) - 1.5.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, kruhové, spojované závitovým kroužkem, odolné proti plameni nebo neodolné proti plameni, pracovní teplota -65 °C až 175 °C trvale, 200 °C trvale, 260 °C krátkodobě - Část 006: Zásuvka připevněná hermetickou pojistnou maticí - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2997-007 (311811) - 1.5.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, kruhové, spojované závitovým kroužkem, odolné proti plameni nebo neodolné proti plameni, pracovní teplota -65 °C až 175 °C trvale, 200 °C trvale, 260 °C krátkodobě - Část 007: Hermetická zásuvka s kruhovou přírubou připevněnou pájením naměkko nebo natvrdo - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2997-008 (311811) - 1.5.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, kruhové, spojované závitovým kroužkem, odolné proti plameni nebo neodolné proti plameni, pracovní teplota -65 °C až 175 °C trvale, 200 °C trvale, 260 °C krátkodobě - Část 008: Zástrčka - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2997-009 (311811) - 1.5.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, kruhové, spojované závitovým kroužkem, odolné proti plameni nebo neodolné proti plameni, pracovní teplota -65 °C až 175 °C trvale, 200 °C trvale, 260 °C krátkodobě - Část 009: Ochranný kryt pro zásuvku - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2997-010 (311811) - 1.5.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, kruhové, spojované závitovým kroužkem, odolné proti plameni nebo neodolné proti plameni, pracovní teplota -65 °C až 175 °C trvale, 200 °C trvale, 260 °C krátkodobě - Část 010: Ochranný kryt pro zástrčku - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2997-011 (311811) - 1.5.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, kruhové, spojované závitovým kroužkem, odolné proti plameni nebo neodolné proti plameni, pracovní teplota -65 °C až 175 °C trvale, 200 °C trvale, 260 °C krátkodobě - Část 011: Zásuvka bez kontaktů - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 12312-14 (319321) - 1.5.2007
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 14: Nástupní zařízení pro invalidní/nezpůsobilé cestující.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 14509-2 (320265) - 1.5.2007
Malá plavidla - Hluk přenášený vzduchem vyzařovaný z motorového rekreačního plavidla - Část 2: Použití referenčního plavidla pro posuzování hluku.
202.40 Kč

ČSN EN 50050-ed.2 (332034) - 1.5.2007
Elektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu - Elektrostatické ruční stříkací zařízení. (Platnost do 14.10.2016).
202.40 Kč

ČSN EN 50177-ed.2 (332037) - 1.5.2007
Automatické elektrostatické stříkací zařízení pro nanášení hořlavých práškových nátěrových hmot. (Platnost do 1.9.2012).
202.40 Kč

ČSN 334660-6-505 (334660) - 1.5.2007
Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 6-505: Protokoly dálkového ovládání kompatibilní s normami ISO a doporučeními ITU-T - Uživatelská příručka TASE.2.
493.90 Kč

ČSN 334660-6-505:2007/A1 (334660) - 1.5.2007
Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 6-505: Protokoly dálkového ovládání kompatibilní s normami ISO a doporučeními ITU-T - Uživatelská příručka TASE.2.
202.40 Kč

ČSN 334850-1 (334850) - 1.5.2007
Komunikační sítě a systémy v podřízených stanicích - Část 1: Úvod a přehled.
317.90 Kč

ČSN IEC/TS 61850-2 (334850) - 1.5.2007
Komunikační sítě a systémy v podřízených stanicích - Část 2: Výklad zvláštních výrazů.
394.90 Kč

ČSN EN 60519-4-ed.2 (335002) - 1.5.2007
Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 4: Zvláštní požadavky na obloukové pece. (Platnost do 24.7.2016).
202.40 Kč

ČSN EN 54-2:1999/A1 (342710) - 1.5.2007
Elektrická požární signalizace - Část 2: Ústředna.
394.90 Kč

ČSN EN 61033 (346492) - 1.5.2007
Zkušební metody pro stanovení pevnosti spojení impregnačních prostředků k podložce typu lakovaný vodič. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 61212-2-ed.2 (346520) - 1.5.2007
Izolační materiály - Průmyslové vrstvené tuhé kruhovité trubky a tyče z teplem tvrditelných pryskyřic pro elektrotechnické účely - Část 2: Metody zkoušek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 61061-1-ed.2 (346525) - 1.5.2007
Neimpregnované lisované dřevo pro elektrotechnické účely - Část 1: Definice, značení a všeobecné požadavky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 60371-3-4:1996/A1 (346610) - 1.5.2007
Specifikace izolačních materiálů ze slídy - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 4: Slídový papír zpevněný polyesterovou fólií s pojivem z epoxidové pryskyřice ve stavu B (IEC 371-3-4: 1992).
108.90 Kč

ČSN EN 60371-3-6:1998/A1 (346610) - 1.5.2007
Elektroizolační materiály na bázi slídy - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 6: Slídový papír a skleněná tkanina spojené epoxidovým pojivem ve stavu B.
108.90 Kč

ČSN EN 60371-3-7:1998/A1 (346610) - 1.5.2007
Elektroizolační materiály na bázi slídy - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 7: Slídový papír s polyesterovou fólií s epoxidovým pojivem pro ovíjení vodičů.
108.90 Kč

ČSN EN 60076-13 (351001) - 1.5.2007
Výkonové transformátory - Část 13: Transformátory s vlastním chráněním plněné kapalinou.
202.40 Kč

ČSN EN 62271-3 (354226) - 1.5.2007
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 3: Digitální rozhraní podle IEC 61850. (Platnost do 14.4.2018).
515.90 Kč

ČSN EN 50470-1 (356137) - 1.5.2007
Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Část 1: Všeobecné požadavky, zkoušky a zkušební podmínky - Měřicí zařízení (třídy A, B a C).
493.90 Kč

ČSN EN 50470-2 (356137) - 1.5.2007
Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Část 2: Zvláštní požadavky - Činné elektromechanické elektroměry (třídy A a B).
306.90 Kč

ČSN EN 50470-3 (356137) - 1.5.2007
Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Část 3: Zvláštní požadavky - Statické činné elektroměry (třídy A, B a C).
317.90 Kč

ČSN EN 61326-2-3 (356508) - 1.5.2007
Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 2-3: Konkrétní požadavky - Zkušební konfigurace, provozní podmínky a funkční kritéria pro vysílače/přijímače za podmínek integrovaného a/nebo vzdáleného signálu. (Platnost do 14.8.2015).
306.90 Kč

ČSN EN 61326-2-5 (356508) - 1.5.2007
Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 2-5: Konkrétní požadavky - Zkušební konfigurace, provozní podmínky a funkční kritéria pro zařízení sběrnice pole s rozhraním v souladu s IEC 61784-1, CP 3/2. (Platnost do 6.11.2015).
202.40 Kč

ČSN EN 60439-5-ed.2 (357107) - 1.5.2007
Rozváděče nn - Část 5: Zvláštní požadavky na rozváděče distribuční soustavy. (Platnost do 3.1.2016).
317.90 Kč

ČSN EN 61338-1-4:2006/Oprava1 (358454) - 1.5.2007
Dielektrické rezonátory vlnovodového typu - Část 1-4: Všeobecné informace a podmínky zkoušení - Metoda měření komplexní relativní permitivity materiálů dielektrických rezonátorů na kmitočtu milimetrových vln. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN EN 62047-2 (358775) - 1.5.2007
Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 2: Metody zkoušek v tahu tenkovrstvových materiálů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 62047-3 (358775) - 1.5.2007
Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 3: Tenkovrstvové normalizované zkušební kusy pro zkoušky v tahu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 61747-3-ed.2 (358787) - 1.5.2007
Zobrazovací součástky s kapalnými krystaly - Část 3: Zobrazovací buňky s kapalnými krystaly (LCD) - Dílčí specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 60749-10:2003/Oprava1 (358799) - 1.5.2007
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 10: Mechanické údery. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN EN 60749-11:2003/Oprava2 (358799) - 1.5.2007
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 11: Rychlá změna teploty - Metoda dvou lázní. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN EN 60749-35 (358799) - 1.5.2007
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 35: Akustická mikroskopie pro elektronické součástky zapouzdřené v plastu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 61189-2-ed.2 (359039) - 1.5.2007
Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, desky s plošnými spoji a další propojovací struktury a sestavy - Část 2: Zkušební metody pro materiály pro propojovací struktury.
698.50 Kč

ČSN EN 61189-5 (359039) - 1.5.2007
Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, propojovací struktury a sestavy - Část 5: Zkušební metody pro osazené desky s plošnými spoji.
493.90 Kč

ČSN EN 61189-6 (359039) - 1.5.2007
Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, propojovací struktury a sestavy - Část 6: Zkušební metody pro materiály používané při výrobě elektronických sestav.
394.90 Kč

ČSN EN 61300-3-32 (359252) - 1.5.2007
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-32: Zkoušení a měření - Měření polarizační vidové disperze pasivních optických součástek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
859.10 Kč

ČSN EN 61755-3-5 (359256) - 1.5.2007
Optická rozhraní optických konektorů - Část 3-5: Optické rozhraní - Cylindrická kompozitní ferule PC o průměru 2,5 mm a 1,25 mm se slitinou Cu-Ni kolem vlákna, jednovidové vlákno. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 61755-3-6 (359256) - 1.5.2007
Optická rozhraní optických konektorů - Část 3-6: Optické rozhraní - Cylindrická kompozitní úhlová 8 stupňová ferule APC o průměru 2,5 mm a 1,25 mm se slitinou Cu-Ni kolem vlákna, jednovidové vlákno. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 62343-1-3 (359278) - 1.5.2007
Dynamické moduly - Část 1-3: Norma funkčnosti - Dynamický vyrovnávač sklonu zisku s pigtaily pro použití v řízeném prostředí (Kategorie C). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 9.1.2016).
317.90 Kč

TNI 360450:2004/Oprava1 (360450) - 1.5.2007
Rušivé oslnění při osvětlení vnitřních prostorů.
26.40 Kč

ČSN EN 61982-1 (364328) - 1.5.2007
Akumulátorové baterie pro pohon elektrických silničních vozidel - Část 1: Parametry zkoušení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.6.2015).
317.90 Kč

ČSN EN 60601-2-13 (364800) - 1.5.2007
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-13: Zvláštní požadavky na bezpečnost a nezbytnou funkčnost anestetických systémů. (Platnost do 31.12.2015).
394.90 Kč

ČSN EN 50090-5-3 (368051) - 1.5.2007
Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 5-3: Média a vrstvy závislé na médiích - Vysokofrekvenční přenos. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 2.11.2018).
306.90 Kč

ČSN EN 50270-ed.2 (378360) - 1.5.2007
Elektromagnetická kompatibilita - Elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých plynů, toxických plynů nebo kyslíku. (Platnost do 20.10.2017).
202.40 Kč

ČSN EN 45510-5-1 (380210) - 1.5.2007
Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 5-1: Parní turbíny.
317.90 Kč

ČSN EN 45510-5-2 (380210) - 1.5.2007
Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 5-2: Plynové turbíny.
306.90 Kč

ČSN EN 45510-5-3 (380210) - 1.5.2007
Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 5-3: Větrné elektrárny.
306.90 Kč

ČSN EN 1473 (386615) - 1.5.2007
Zařízení pro zkapalněný zemní plyn - Navrhování pozemních zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN ISO 13705 (450031) - 1.5.2007
Naftový a plynárenský průmysl - Přímotopná tělesa pro celkový provoz rafinérie (Norma k přímému použití jako ČSN).
1398.10 Kč

ČSN EN ISO 5674 (472001) - 1.5.2007
Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Ochranné kryty kloubových hřídelů - Pevnostní zkoušky a zkouška opotřebení a přejímací kritéria.
306.90 Kč

ČSN EN 15097 (474052) - 1.5.2007
Zavlažovací technika - Lokalizované zavlažování - Hodnocení hydrauliky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 648 (500488) - 1.5.2007
Papíry a lepenky určené pro styk s poživatinami - Stanovení stálosti papírů a lepenek bělených fluorescenčními zjasňovacími prostředky.
169.40 Kč

ČSN P ISO/TS 19036 (560625) - 1.5.2007
Mikrobiologie potravin a krmiv - Pokyny pro odhad nejistoty měření při kvantitativním stanovení.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 1269 (643252) - 1.5.2007
Plasty - Homopolymery a kopolymery vinylchloridu - Stanovení těkavých látek (včetně vody).
108.90 Kč

ČSN EN 13815 (722498) - 1.5.2007
Lité sádrové výrobky vyztužené vlákny - Definice, požadavky a zkušební metody.
394.90 Kč

ČSN EN 14845-2 (723433) - 1.5.2007
Zkušební metody pro vlákna do betonu - Část 2: Vliv na beton.
108.90 Kč

ČSN EN 14889-1 (723434) - 1.5.2007
Vlákna do betonu - Část 1: Ocelová vlákna - Definice, specifikace a shoda.
202.40 Kč

ČSN EN 14889-2 (723434) - 1.5.2007
Vlákna do betonu - Část 2: Polymerová vlákna - Definice, specifikace a shoda.
202.40 Kč

ČSN EN 13407 (724871) - 1.5.2007
Pisoárové mísy nástěnné - Funkční požadavky a zkušební metody. (Platnost do 30.4.2017).
306.90 Kč

ČSN EN 14063-1:2005/Oprava1 (727220) - 1.5.2007
Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Výrobky vyráběné in-situ z expandovaného jílu - Část 1: Specifikace pro volně sypané výrobky před zabudováním.
26.40 Kč

ČSN EN 1998-2 (730036) - 1.5.2007
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 2: Mosty.
698.50 Kč

ČSN EN 1998-3 (730036) - 1.5.2007
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 3: Hodnocení a zesilování pozemních staveb.
515.90 Kč

ČSN EN ISO 10077-1 (730567) - 1.5.2007
Tepelné chování oken, dveří a okenic - Výpočet součinitele prostupu tepla - Část 1: Všeobecně.
394.90 Kč

ČSN 730821-ed.2 (730821) - 1.5.2007
Požární bezpečnost staveb - Požární odolnost stavebních konstrukcí.
202.40 Kč

ČSN EN 13501-4 (730860) - 1.5.2007
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 4: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti prvků systémů pro usměrňování pohybu kouře.
306.90 Kč

ČSN EN 14390 (730885) - 1.5.2007
Požární zkouška - Velkorozměrová ověřovací zkouška výrobků pro povrchové úpravy (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 1996-1-1 (731101) - 1.5.2007
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce.
698.50 Kč

ČSN EN 1993-3-1 (731431) - 1.5.2007
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 3-1: Věže, stožáry a komíny - Věže a stožáry (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 1993-3-2 (731432) - 1.5.2007
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 3-2: Věže, stožáry a komíny - Komíny (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 1504-6 (732101) - 1.5.2007
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 6: Kotvení výztužných ocelových prutů.
202.40 Kč

ČSN EN 15184 (732150) - 1.5.2007
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Smyková soudržnost mezi ocelí s nátěrem a betonem (vytrhávací zkouška).
169.40 Kč

ČSN EN 1992-2 (736208) - 1.5.2007
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 2: Betonové mosty - Navrhování a konstrukční zásady.
539.00 Kč

ČSN 736425-1 (736425) - 1.5.2007
Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště - Část 1: Navrhování zastávek.
493.90 Kč

ČSN EN 14908-3 (738525) - 1.5.2007
Otevřená datová komunikace v automatizaci a řízení budov - Řídící síťový protokol - Část 3: Specifikace přenosu po silovém vedení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14908-4 (738525) - 1.5.2007
Otevřená datová komunikace v automatizaci a řízení budov - Řídící síťový protokol - Část 4: Komunikace IP (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 1197 (755823) - 1.5.2007
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Roztok dihydrogenfosforečnanu zinečnatého.
202.40 Kč

ČSN 757300 (757300) - 1.5.2007
Jakost vod - Chemický a fyzikální rozbor - Všeobecná ustanovení a pokyny.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15839 (757305) - 1.5.2007
Jakost vod - On-line senzorové analyzátory - Specifikace a zkoušení funkční způsobilosti.
317.90 Kč

ČSN ISO 7150-1:1994/Z1 (757451) - 1.5.2007
Jakost vod - Stanovení amonných iontů - Část 1: Manuální spektrometrická metoda.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 9377-2:2001/Z1 (757507) - 1.5.2007
Jakost vod - Stanovení uhlovodíků C10 až C40 - Část 2: Metoda plynové chromatografie po extrakci rozpouštědlem.
56.10 Kč

ČSN 757626 (757626) - 1.5.2007
Jakost vod - Stanovení polonia 210.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 20079 (757745) - 1.5.2007
Jakost vod - Stanovení toxických účinků složek vody a odpadní vody na okřehek (Lemna minor) - Zkouška inhibice růstu okřehku.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 16712 (757765) - 1.5.2007
Jakost vod - Stanovení akutní toxicity mořských sedimentů nebo sedimentů estuárií pro obojživelníky (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 15007 (770534) - 1.5.2007
Kovové aerosolové nádobky - Nádobky z pocínovaného plechu - Rozměry dvou a třídílných plechovek.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 12236 (806127) - 1.5.2007
Geosyntetika - Statická zkouška protržení (zkouška CBR).
169.40 Kč

ČSN EN 12841 (832635) - 1.5.2007
Prostředky ochrany osob proti pádu - Systémy lanového přístupu - Nastavovací zařízení lana.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 12402-2 (832865) - 1.5.2007
Osobní vztlakové prostředky - Část 2: Záchranné vesty, úroveň účinnosti 275 - Požadavky na bezpečnost.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 12402-3 (832865) - 1.5.2007
Osobní vztlakové prostředky - Část 3: Záchranné vesty, úroveň účinnosti 150 - Požadavky na bezpečnost.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 12402-4 (832865) - 1.5.2007
Osobní vztlakové prostředky - Část 4: Záchranné vesty, úroveň účinnosti 100 - Požadavky na bezpečnost.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 12402-5 (832865) - 1.5.2007
Osobní vztlakové prostředky - Část 5: Plovací pomůcky (úroveň 50) - Požadavky na bezpečnost.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 12402-6 (832865) - 1.5.2007
Osobní vztlakové prostředky - Část 6: Záchranné vesty a plovací pomůcky pro zvláštní účely - Požadavky na bezpečnost a doplňkové metody zkoušení.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 12402-9 (832865) - 1.5.2007
Osobní vztlakové prostředky - Část 9: Metody zkoušení.
539.00 Kč

ČSN EN 15238 (836634) - 1.5.2007
Půdní melioranty a stimulanty růstu - Stanovení množství pro materiály s velikostí částic větší než 60 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14735 (838004) - 1.5.2007
Charakterizace odpadů - Příprava vzorků odpadu pro testy ekotoxicity.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 22523 (844003) - 1.5.2007
Vnější končetinové protézy a vnější ortézy - Požadavky a metody zkoušení.
539.00 Kč

ČSN EN ISO 10328 (844004) - 1.5.2007
Protetika - Zkoušení konstrukce protéz dolních končetin - Požadavky a zkušební metody.
859.10 Kč

ČSN EN ISO 22675 (844020) - 1.5.2007
Protetika - Zkoušení kotníkových a nožních náhrad - Požadavky a zkušební metody.
539.00 Kč

ČSN EN ISO 10993-11 (855220) - 1.5.2007
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 11: Zkoušky na systémovou toxicitu.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 22674 (856359) - 1.5.2007
Stomatologie - Kovové materiály pro fixní a snímatelné zubní náhrady a aplikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN ETSI EN 301357-1-V1.3.1 (875097) - 1.5.2007
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Bezšňůrová zvuková zařízení v rozsahu 25 MHz až 2000 MHz - Část 1: Technické vlastnosti a metody zkoušek.
493.90 Kč

ČSN ETSI EN 301357-2-V1.3.1 (875097) - 1.5.2007
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Bezšňůrová zvuková zařízení v rozsahu 25 MHz až 2000 MHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE.
202.40 Kč

ČSN 910001 (910001) - 1.5.2007
Dřevěný nábytek - Technické požadavky.
169.40 Kč

ČSN EN ISO/IEC 15426-2 (977125) - 1.5.2007
Automatická identifikace a techniky sběru dat - Specifikace ověření shody čárového kódu - Část 2: Dvourozměrný kód (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN P ISO/TS 15000-1 (979739) - 1.5.2007
Rozšiřitelný vyznačovací jazyk pro elektronický byznys (ebXML) - Část 1: Profil protokolu o spolupráci a specifikace dohody (ebCPP).
1053.80 Kč

Kategorie (nové normy)