Nové normy ČSN za prosinec 2003

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.12.2003 v 09:00


ČSN ISO 6954 (011450) - 1.12.2003
Vibrace - Směrnice pro měření, zaznamenávání a hodnocení vibrací na osobních a obchodních lodích s ohledem na obyvatelnost plavidla.
186.00 Kč

ČSN ISO 13473-2 (011678) - 1.12.2003
Popis textury vozovky pomocí profilů povrchu - Část 2: Terminologie a základní požadavky vztahující se k analýze profilu textury vozovky.
338.00 Kč

ČSN ISO 14617-10 (013630) - 1.12.2003
Grafické značky pro schémata - Část 10: Měniče energie tekutin.
223.00 Kč

ČSN EN ISO/IEC 17024 (015258) - 1.12.2003
Posuzování shody - Všeobecné požadavky na orgány pro certifikaci osob.
223.00 Kč

ČSN ISO 3864-1 (018011) - 1.12.2003
Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Část 1: Zásady navrhování bezpečnostních značek na pracovištích a ve veřejných prostorech.
434.00 Kč

ČSN EN 13411-5 (024470) - 1.12.2003
Ukončení ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 5: Třmenové svorky pro zakončení drátěných lan (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13414-1 (024472) - 1.12.2003
Ocelová drátěná vázací lana - Bezpečnost - Část 1: Smyčky pro všeobecné zdvíhací účely (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN 038900-4-3 (038900) - 1.12.2003
Klasifikace podmínek prostředí - Část 4-3: Návod pro korelaci a transformaci tříd podmínek prostředí podle IEC 60721-3 na zkoušky vlivu prostředí podle IEC 60068 - Stacionární použití na místech chráněných proti povětrnostním vlivům.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 14329 (051135) - 1.12.2003
Odporové svařování - Destruktivní zkoušky svarů - Typy porušení a geometrická měření pro odporové bodové, švové a výstupkové svary (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 14324 (051139) - 1.12.2003
Odporové bodové svařování - Destruktivní zkoušky svarů - Metoda únavového zkoušení bodově svařovaných spojů (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 60974-6 (052205) - 1.12.2003
Zařízení pro obloukové svařování - Část 6: Zdroje svařovacího proudu pro ruční obloukové svařování s omezeným provozem. (Platnost do 1.1.2014).
223.00 Kč

ČSN EN 1011-5 (052210) - 1.12.2003
Svařování - Doporučení pro svařování kovových materiálů - Část 5: Svařování plátovaných ocelí (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 509:2000/A1 (061460) - 1.12.2003
Dekorační krby na plynná paliva pro tepelnou pohodu.
186.00 Kč

ČSN EN 14140 (078442) - 1.12.2003
Znovuplnitelné svařované ocelové lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) - Alternativní konstrukce a výroba (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 12806 (078452) - 1.12.2003
Části motorových vozidel na LPG - Jiné než nádrže (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 13952 (078457) - 1.12.2003
Lahve na LPG - Postupy plnění (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 13769 (078551) - 1.12.2003
Lahve na přepravu plynů - Lahve ve svazcích - Konstrukce, výroba, identifikace a zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13807 (078552) - 1.12.2003
Lahve na přepravu plynů - Baterie lahví pro motorová vozidla - Konstrukce, výroba, identifikace a zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14189 (078640) - 1.12.2003
Lahve na přepravu plynů - Kontrola a údržba ventilů lahví při periodických kontrolách lahví na plyny (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 13951 (110071) - 1.12.2003
Kapalinová čerpadla - Bezpečnostní požadavky - Potravinářská zařízení, konstrukční předpisy pro zajištění hygienického používání.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 15783 (113015) - 1.12.2003
Bezucpávková odstředivá čerpadla - Třída II - Technické požadavky.
434.00 Kč

ČSN EN 12288 (133730) - 1.12.2003
Průmyslové armatury - Šoupátka ze slitin mědi (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 12541 (137211) - 1.12.2003
Zdravotnětechnické armatury - Tlakové splachovače záchodových a pisoárových mís se samočinným hydraulickým uzávěrem PN 10.
350.00 Kč

ČSN EN 10242:1997/A2 (138200) - 1.12.2003
Fitinky z temperované litiny s trubkovými závity.
120.00 Kč

ČSN EN 12284 (142014) - 1.12.2003
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Ventily - Požadavky, zkoušení a značení (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 14890 (260397) - 1.12.2003
Dopravní pásy - Specifikace pro plastové nebo pryžové dopravní pásy s textilní vrstvou pro všeobecné použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13889 (271912) - 1.12.2003
Kovaná ocelová pouta pro všeobecné účely zdvíhání - Pouto tvaru D a obloukové - Třídy 6 - Bezpečnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ISO 6012 (277512) - 1.12.2003
Stroje pro zemní práce - Diagnostické přístroje pro servis (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ISO 7457 (277540) - 1.12.2003
Stroje pro zemní práce - Stanovení rozměrů zatáčení strojů na kolovém podvozku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ISO 6746-1 (277601) - 1.12.2003
Stroje pro zemní práce - Definice rozměrů a jejich symboly - Část 1: Základní stroj (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ISO 6746-2 (277601) - 1.12.2003
Stroje pro zemní práce - Definice rozměrů a jejich symboly - Část 2: Pracovní zařízení a přídavné pracovní prostředky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ISO 8643 (277906) - 1.12.2003
Stroje pro zemní práce - Zařízení ovládající spouštění výložníku hydraulického lopatového rýpadla a rýpadlo-nakladače - Požadavky a zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ISO 10261 (277961) - 1.12.2003
Stroje pro zemní práce - Systém číselného označení k identifikaci výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ISO 9249 (278170) - 1.12.2003
Stroje pro zemní práce - Metoda zkoušení motorů - Čistý výkon (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 13524 (278324) - 1.12.2003
Stroje pro údržbu pozemních komunikací - Bezpečnostní požadavky.
338.00 Kč

ČSN EN 13035-3 (278809) - 1.12.2003
Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu plochého skla - Bezpečnostní požadavky - Část 3: Řezací stroje (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 13035-4 (278809) - 1.12.2003
Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu plochého skla - Bezpečnostní požadavky - Část 4: Naklápěcí stoly (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13042-5 (278810) - 1.12.2003
Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu dutého skla - Bezpečnostní požadavky - Část 5: Lisy (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 4165 (304442) - 1.12.2003
Silniční vozidla - Elektrická spojení - Dvoupólové spojení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 9100 (310401) - 1.12.2003
Letectví a kosmonautika - Systémy managementu jakosti - Požadavky (založené na ISO 9001: 2000) a systémy jakosti - Model zabezpečování jakosti při návrhu, vývoji, výrobě, instalaci a servisu (založený na ISO 9001: 1994).
593.00 Kč

ČSN EN 50125-3 (333504) - 1.12.2003
Drážní zařízení - Podmínky prostředí pro zařízení - Část 3: Zabezpečovací a sdělovací zařízení.
338.00 Kč

ČSN EN 50238 (333592) - 1.12.2003
Drážní zařízení - Kompatibilita mezi drážním vozidlem a systémy pro detekování vlaků.
350.00 Kč

ČSN EN 60870-5-101-ed.2 (334650) - 1.12.2003
Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 5-101: Přenosové protokoly - Společná norma pro základní úkoly dálkového ovládání. (Text normy není součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN EN 61850-7-2 (334670) - 1.12.2003
Komunikační sítě a systémy v podřízených stanicích - Část 7-2: Základní komunikační struktura pro podřízené stanice a napájecí zařízení - Abstraktní rozhraní pro komunikační služby (ACSI) (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN EN 60077-4 (341510) - 1.12.2003
Drážní zařízení - Elektrická zařízení drážních vozidel - Část 4: Elektrotechnické součástky - Pravidla pro vypínače AC. (Platnost do 29.11.2022).
338.00 Kč

ČSN EN 50343 (341570) - 1.12.2003
Drážní zařízení - Drážní vozidla - Pravidla pro kladení kabelů. (Platnost do 27.1.2017).
434.00 Kč

ČSN EN 50311 (341575) - 1.12.2003
Drážní zařízení - Drážní vozidla - Elektronické předřadníky pro DC napájení zářivkového osvětlení. (Platnost do 8.4.2019).
434.00 Kč

ČSN EN 50129 (342675) - 1.12.2003
Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat - Elektronické zabezpečovací systémy. (Platnost do 23.11.2021).
768.00 Kč

ČSN EN 61788-11 (345685) - 1.12.2003
Supravodivost - Část 11: Stanovení koeficientu zbytkového odporu - Koeficient zbytkového odporu kompozitních supravodičů Nb3Sn. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 15.8.2014).
350.00 Kč

ČSN EN 60216-5 (346416) - 1.12.2003
Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 5: Určení relativního indexu tepelné odolnosti (RTE) izolačního materiálu. (Platnost do 1.5.2011).
350.00 Kč

ČSN EN 60112 (346468) - 1.12.2003
Metody určování zkušebních indexů a porovnávacích indexů odolnosti tuhých izolačních materiálů proti plazivým proudům. (Platnost do 2.12.2023).
338.00 Kč

ČSN EN 60214-1 (351451) - 1.12.2003
Přepínače odboček - Část 1: Požadavky na provedení a metody zkoušek. (Platnost do 26.6.2017).
543.00 Kč

ČSN EN 61800-5-1 (351720) - 1.12.2003
Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 5-1: Bezpečnostní požadavky - Elektrické, tepelné a energetické. (Platnost do 1.8.2010).
593.00 Kč

ČSN EN 60947-6-2-ed.2 (354101) - 1.12.2003
Spínací a řídicí přístroje nn - Část 6-2: Spínače s více funkcemi - Řídicí a ochranné spínací přístroje (nebo zařízení) (CPS). (Platnost do 3.3.2026).
768.00 Kč

ČSN EN 62271-2 (354221) - 1.12.2003
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 2: Hodnocení seismické odolnosti pro jmenovitá napětí 72,5 kV a vyšší. (Platnost do 1.10.2010).
338.00 Kč

ČSN EN 60127-2-ed.2 (354730) - 1.12.2003
Miniaturní pojistky - Část 2: Trubičkové tavné pojistkové vložky. (Platnost do 24.10.2017).
350.00 Kč

ČSN EN 62053-11 (356132) - 1.12.2003
Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Zvláštní požadavky - Část 11: Činné elektromechanické elektroměry (třídy 0,5, 1 a 2).
223.00 Kč

ČSN EN 62053-21 (356132) - 1.12.2003
Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Zvláštní požadavky - Část 21: Střídavé statické činné elektroměry (třídy 1 a 2). (Platnost do 2.4.2024).
338.00 Kč

ČSN EN 62053-22 (356132) - 1.12.2003
Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Zvláštní požadavky - Část 22: Střídavé statické činné elektroměry (třídy 0,2 S a 0,5 S). (Platnost do 2.4.2024).
223.00 Kč

ČSN EN 62053-23 (356132) - 1.12.2003
Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Zvláštní požadavky - Část 23: Statické elektroměry pro jalovou energii (třídy 2 a 3). (Platnost do 2.4.2024).
223.00 Kč

ČSN EN 62052-11 (356134) - 1.12.2003
Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Všeobecné požadavky, zkoušky a zkušební podmínky - Část 11: Elektroměry. (Platnost do 2.4.2024).
434.00 Kč

ČSN EN 61010-1 (356502) - 1.12.2003
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 1: Všeobecné požadavky. (Platnost do 1.10.2013).
768.00 Kč

ČSN EN 61010-2-032-ed.2 (356502) - 1.12.2003
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-032: Zvláštní požadavky na snímače proudu držené v ruce a rukou ovládané k elektrickému zkoušení a měření. (Platnost do 31.10.2015).
223.00 Kč

ČSN EN 61010-2-081 (356502) - 1.12.2003
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-081: Zvláštní požadavky na automatická a poloautomatická zařízení pro analýzy a jiné účely. (Platnost do 27.2.2018).
223.00 Kč

ČSN EN 61010-2-101 (356502) - 1.12.2003
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-101: Zvláštní požadavky na zdravotnická zařízení pro diagnostiku in vitro (IVD). (Platnost do 24.2.2020).
338.00 Kč

ČSN EN 61988-2-2 (358788) - 1.12.2003
Plazmové zobrazovací panely - Část 2-2: Metody měření - Optoelektrické. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 28.2.2015).
350.00 Kč

ČSN EN 61967-5 (358798) - 1.12.2003
Integrované obvody - Měření elektromagnetických emisí, 150 kHz až 1 GHz - Část 5: Měření emisí šířených vedením - Metoda pracovního stolu s Faradayovou klecí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN 60749-1 (358799) - 1.12.2003
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 1: Všeobecná ustanovení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 60749-15 (358799) - 1.12.2003
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 15: Odolnost proti teplu při pájení součástek montovaných přes průchozí otvor. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.12.2013).
223.00 Kč

ČSN EN 60749-17 (358799) - 1.12.2003
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 17: Neutronové záření. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 2.5.2022).
223.00 Kč

ČSN EN 60749-19 (358799) - 1.12.2003
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 19: Zkouška pevnosti čipu střihem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 60749-20 (358799) - 1.12.2003
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 20: Odolnost v plastu zapouzdřených SMD součástek proti kombinovanému působení vlhkosti a tepla při pájení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.9.2012).
543.00 Kč

ČSN EN 60749-22 (358799) - 1.12.2003
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 22: Pevnost spoje. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 60749-31 (358799) - 1.12.2003
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 31: Hořlavost v plastu zapouzdřených součástek (vyvolaná vnitřně). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 60749-32 (358799) - 1.12.2003
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 32: Hořlavost v plastu zapouzdřených součástek (vyvolaná zevně). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 60749-36 (358799) - 1.12.2003
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 36: Stálé zrychlení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 60749-8 (358799) - 1.12.2003
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 8: Hermetičnost. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 61192-1 (359042) - 1.12.2003
Požadavky na provedení zapájených elektronických sestav - Část 1: Všeobecně.
567.00 Kč

ČSN EN 61754-6-1 (359244) - 1.12.2003
Rozhraní optických konektorů - Část 6-1: Druh optických konektorů typu MU - Rozhraní zjednodušené konektorové zásuvky MU-PC. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 10.12.2016).
223.00 Kč

ČSN EN 61290-10-1 (359271) - 1.12.2003
Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 10-1: Mnohokanálové parametry - Impulzní metoda využívající optického spínače a analyzátoru optického spektra. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.4.2012).
543.00 Kč

ČSN EN 61290-10-2 (359271) - 1.12.2003
Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 10-2: Mnohokanálové parametry - Impulzní metoda využívající spínání analyzátoru optického spektra. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.10.2010).
434.00 Kč

ČSN EN 61290-10-3 (359271) - 1.12.2003
Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 10-3: Mnohokanálové parametry - Sondovací metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 61290-11-1 (359271) - 1.12.2003
Zkušební metody optických zesilovačů - Část 11-1: Polarizační vidová disperze - Metoda analýzy vlastních čísel Jonesovy matice (JME). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.6.2011).
350.00 Kč

ČSN EN 60570-ed.2 (360611) - 1.12.2003
Elektrické přípojnicové systémy pro svítidla.
338.00 Kč

ČSN EN 60442:1999/A1 (361060) - 1.12.2003
Elektrické opékače topinek pro domácnost a podobné účely - Metody měření funkce (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN EN 60734-ed.2 (361060) - 1.12.2003
Elektrické spotřebiče pro domácnost - Funkce - Tvrdá voda pro zkoušení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.8.2015).
223.00 Kč

ČSN EN 61855 (361060) - 1.12.2003
Elektrické spotřebiče pro domácnost pro ošetřování vlasů - Metody měření funkce. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 16.9.2025).
338.00 Kč

ČSN EN 50144-2-7 (361570) - 1.12.2003
Bezpečnost elektrického ručního nářadí - Část 2-7: Zvláštní požadavky na stříkací pistole. (Platnost do 9.1.2015).
186.00 Kč

ČSN EN 60601-2-26-ed.2 (364800) - 1.12.2003
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-26: Zvláštní požadavky na bezpečnost elektroencefalografů. (Platnost do 14.4.2018).
223.00 Kč

ČSN EN 13826 (364824) - 1.12.2003
Spirometry pro měření špičkového výdechu.
338.00 Kč

ČSN EN 50173-1 (367253) - 1.12.2003
Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 1: Všeobecné požadavky a kancelářské prostředí. (Platnost do 1.5.2010).
768.00 Kč

ČSN EN 61937-4 (367552) - 1.12.2003
Digitální zvuk - Rozhraní pro zvukový bitový tok kódovaný nelineární PCM používající IEC 60958 - Část 4: Nelineární bitový tok PCM podle formátu MPEG audio. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 61966-2-1:2000/A1 (368610) - 1.12.2003
Multimediální systémy a zařízení - Barevná měření a management - Část 2-1: Management barev - Aktuální prostor barev RGB - sRGB. (Text normy není součástí výtisku).
29.00 Kč

ČSN EN 61966-2-2 (368610) - 1.12.2003
Multimediální systémy a zařízení - Barevná měření a management - Část 2-2: Management barev - Rozšířený prostor barev RGB - scRGB. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 60950-21 (369060) - 1.12.2003
Zařízení informační technologie - Bezpečnost - Část 21: Dálkové napájení. (Platnost do 20.12.2020).
223.00 Kč

ČSN ISO/IEC 7816-1 (369205) - 1.12.2003
Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody s kontakty - Část 1: Fyzikální charakteristiky.
120.00 Kč

ČSN ISO/IEC 7816-10 (369205) - 1.12.2003
Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody s kontakty - Část 10: Elektronické signály a odpověď na reset pro synchronní karty. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN ISO/IEC 7816-7 (369205) - 1.12.2003
Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody s kontakty - Část 7: Mezioborové příkazy pro strukturovaný kartový dotazovací jazyk (SCQL). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN ISO/IEC 7501-1 (369730) - 1.12.2003
Identifikační karty - Strojově čitelné cestovní doklady - Část 1: Strojově čitelný cestovní pas.
62.00 Kč

ČSN 389160 (389160) - 1.12.2003
Pojízdné hasicí přístroje CO2.
186.00 Kč

ČSN 389552 (389552) - 1.12.2003
Trhací háky.
120.00 Kč

ČSN 389554 (389554) - 1.12.2003
Přejezdový můstek.
120.00 Kč

ČSN EN 10217-1 (421043) - 1.12.2003
Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení - Technické dodací podmínky - Část 1: Trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při okolní teplotě.
434.00 Kč

ČSN EN 13920-1 (421470) - 1.12.2003
Hliník a slitiny hliníku - Odpad - Část 1: Všeobecné požadavky, odběr vzorků a zkoušky.
186.00 Kč

ČSN EN 13920-10 (421470) - 1.12.2003
Hliník a slitiny hliníku - Odpad - Část 10: Odpad obsahující použité plechovky na nápoje z hliníku.
120.00 Kč

ČSN EN 13920-11 (421470) - 1.12.2003
Hliník a slitiny hliníku - Odpad - Část 11: Odpad obsahující chladiče z hliníku a mědi.
120.00 Kč

ČSN EN 13920-12 (421470) - 1.12.2003
Hliník a slitiny hliníku - Odpad - Část 12: Třísky obsahující jednu jedinou slitinu.
120.00 Kč

ČSN EN 13920-13 (421470) - 1.12.2003
Hliník a slitiny hliníku - Odpad - Část 13: Směs třísek obsahující dvě nebo více slitin.
120.00 Kč

ČSN EN 13920-14 (421470) - 1.12.2003
Hliník a slitiny hliníku - Odpad - Část 14: Odpad z upotřebených obalů z hliníku.
120.00 Kč

ČSN EN 13920-15 (421470) - 1.12.2003
Hliník a slitiny hliníku - Odpad - Část 15: Odpad z upotřebených obalů z hliníku zbavený povlaku.
120.00 Kč

ČSN EN 13920-16 (421470) - 1.12.2003
Hliník a slitiny hliníku - Odpad - Část 16: Odpad obsahující stěr, pěnu, přetoky a hrubé částice kovu.
120.00 Kč

ČSN EN 13920-2 (421470) - 1.12.2003
Hliník a slitiny hliníku - Odpad - Část 2: Odpad z nelegovaného hliníku.
120.00 Kč

ČSN EN 13920-3 (421470) - 1.12.2003
Hliník a slitiny hliníku - Odpad - Část 3: Odpad z drátů a kabelů.
120.00 Kč

ČSN EN 13920-4 (421470) - 1.12.2003
Hliník a slitiny hliníku - Odpad - Část 4: Odpad obsahující jednu jedinou tvářenou slitinu.
120.00 Kč

ČSN EN 13920-5 (421470) - 1.12.2003
Hliník a slitiny hliníku - Odpad - Část 5: Odpad obsahující dvě nebo více tvářených slitin stejné skupiny.
120.00 Kč

ČSN EN 13920-6 (421470) - 1.12.2003
Hliník a slitiny hliníku - Odpad - Část 6: Odpad obsahující dvě nebo více tvářených slitin.
120.00 Kč

ČSN EN 13920-7 (421470) - 1.12.2003
Hliník a slitiny hliníku - Odpad - Část 7: Odpad obsahující odlitky.
120.00 Kč

ČSN EN 13920-8 (421470) - 1.12.2003
Hliník a slitiny hliníku - Odpad - Část 8: Drcený odpad obsahující neželezné materiály určený k separaci hliníku.
120.00 Kč

ČSN EN 13920-9 (421470) - 1.12.2003
Hliník a slitiny hliníku - Odpad - Část 9: Odpad z hliníku po separaci z rozdrcených neželezných materiálů.
120.00 Kč

ČSN EN 1889-1 (445003) - 1.12.2003
Důlní stroje - Mobilní podzemní stroje - Bezpečnost - Část 1: Stroje na pneumatikách (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 1889-2 (445003) - 1.12.2003
Důlní stroje - Mobilní podzemní stroje - Bezpečnost - Část 1: Kolejové lokomotivy (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 10437 (451314) - 1.12.2003
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Parní turbíny - Použití pro speciální účely (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN 12965 (470210) - 1.12.2003
Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Kloubové hřídele a jejich ochranné kryty - Bezpečnost.
338.00 Kč

ČSN EN 636 (492419) - 1.12.2003
Překližované desky - Požadavky.
223.00 Kč

ČSN EN 622-1 (492612) - 1.12.2003
Vláknité desky - Požadavky - Část 1: Všeobecné požadavky.
186.00 Kč

ČSN EN 13353 (492810) - 1.12.2003
Desky z rostlého dřeva (SWP) - Požadavky.
223.00 Kč

ČSN EN 12854 (514020) - 1.12.2003
Potravinářské stroje - Ramenové mixéry - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 16140 (560078) - 1.12.2003
Mikrobiologie potravin a krmiv - Protokol pro validaci alternativních metod (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 14103 (588810) - 1.12.2003
Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastné kyseliny - Stanovení obsahu esteru a methylesteru kyseliny linolenové (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14104 (588811) - 1.12.2003
Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastné kyseliny - Stanovení čísla kyselosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 14105 (588812) - 1.12.2003
Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastné kyseliny - Stanovení obsahu volného a celkového glycerolu a mono-, di- a triglyceridu (Referenční metoda) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14106 (588813) - 1.12.2003
Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastné kyseliny - Stanovení obsahu volného glycerolu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14107 (588814) - 1.12.2003
Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastné kyseliny - Stanovení obsahu fosforu emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP) (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 14108 (588815) - 1.12.2003
Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastné kyseliny - Stanovení obsahu sodíku atomovou absorpční spektrometrií (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 14109 (588816) - 1.12.2003
Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastné kyseliny - Stanovení obsahu draslíku atomovou absorpční spektrometrií (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 14110 (588817) - 1.12.2003
Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastné kyseliny - Stanovení obsahu methanolu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14111 (588818) - 1.12.2003
Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastné kyseliny - Stanovení jodového čísla (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 14112 (588819) - 1.12.2003
Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastné kyseliny - Stanovení oxidační stability (zrychlený oxidační test) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 580 (643112) - 1.12.2003
Plastové potrubní systémy - Trubky z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) - Stanovení odolnosti proti dichlormethanu při stanovené teplotě (DCMT). (Platnost do 31.10.2020).
186.00 Kč

ČSN EN 14481 (647130) - 1.12.2003
Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Metody zkoušení pro stanovení tukového kontaktu.
223.00 Kč

ČSN EN 1235:1997/A1 (654806) - 1.12.2003
Pevná hnojiva - Zkušební prosévání (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 4263-2 (656208) - 1.12.2003
Ropa a ropné výrobky - Zkouška stárnutí inhibovaných olejů a kapalin - TOST test - Část 2: Postup pro hydraulické kapaliny kategorie HFC (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13938-3 (668120) - 1.12.2003
Výbušniny pro civilní použití - Střeliviny a raketová paliva - Část 3: Stanovení přechodu od deflagrace k detonaci.
186.00 Kč

ČSN EN 14035-1 (668300) - 1.12.2003
Zábavná pyrotechnika - Část 1: Terminologie.
223.00 Kč

ČSN EN 14035-2 (668300) - 1.12.2003
Zábavná pyrotechnika - Část 2: Kategorizace.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 2815 (673072) - 1.12.2003
Nátěrové hmoty - Buchholzova vrypová zkouška.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 4624 (673077) - 1.12.2003
Nátěrové hmoty - Odtrhová zkouška přilnavosti.
223.00 Kč

ČSN EN 14398-1 (697228) - 1.12.2003
Kryogenické nádoby - Velké přepravní nevakuově izolované nádoby - Část 1: Základní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14398-2 (697228) - 1.12.2003
Kryogenické nádoby - Velké přepravní nevakuově izolované nádoby - Část 2: Konstrukce, výroba, kontrola a zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 14398-3 (697228) - 1.12.2003
Kryogenické nádoby - Velké přepravní nevakuově izolované nádoby - Část 3: Provozní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13458-3 (697258) - 1.12.2003
Kryogenické nádoby - Stabilní vakuově izolované nádoby - Část 3: Provozní požadavky.
223.00 Kč

ČSN EN 12285-1 (698235) - 1.12.2003
Dílensky vyráběné ocelové nádrže - Část 1: Ležaté válcové nádrže s jednoduchou nebo dvojitou stěnou pro podzemní uskladňování hořlavých a nehořlavých kapalin znečišťujících vodu (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 30.4.2020).
1159.00 Kč

ČSN EN 14116 (699026) - 1.12.2003
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Číslicové propojení pro zaznamenávání produktu (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 13922 (699032) - 1.12.2003
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Systémy pro zabránění přeplnění kapalnými palivy.
350.00 Kč

ČSN EN 13373 (721137) - 1.12.2003
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení geometrických charakteristik výrobků.
223.00 Kč

ČSN EN 14066 (721138) - 1.12.2003
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení odolnosti proti tepelnému šoku.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 9047 (722339) - 1.12.2003
Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Stanovení přilnavosti a soudržnosti tmelů při proměnlivé teplotě.
186.00 Kč

ČSN EN 772-5 (722635) - 1.12.2003
Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 5: Stanovení obsahu aktivních rozpustných solí v pálených zdicích prvcích. (Platnost do 31.12.2017).
186.00 Kč

ČSN EN 845-1 (722710) - 1.12.2003
Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 1: Spony, tahové pásky, třmeny pro stropnice a konzolky.
543.00 Kč

ČSN EN 845-2 (722710) - 1.12.2003
Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 2: Překlady.
434.00 Kč

ČSN EN 845-3 (722710) - 1.12.2003
Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 3: Výztuž do ložných spár z ocelové mřížoviny.
338.00 Kč

ČSN EN 1007-5 (727565) - 1.12.2003
Speciální technická keramika - Keramické kompozity - Zkušební metody vláknových výztuží - Část 5: Stanovení distribuce pevnosti v tahu a roztažnosti vláken ve svazku vláken při teplotě okolí (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 13787 (730313) - 1.12.2003
Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení deklarované hodnoty součinitele tepelné vodivosti.
338.00 Kč

ČSN EN 13271:2002/Oprava1 (731721) - 1.12.2003
Spojovací prostředky pro dřevo - Charakteristické únosnosti a moduly posunutí spojů se speciálními hmoždíky.
29.00 Kč

ČSN EN 40-3-3 (732093) - 1.12.2003
Osvětlovací stožáry - Část 3-3: Návrh a ověření - Ověření výpočtem.
350.00 Kč

ČSN EN 12617-1 (732128) - 1.12.2003
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Část 1: Stanovení lineárního smrštění polymerů a systémů povrchové ochrany.
120.00 Kč

ČSN EN 13062 (732135) - 1.12.2003
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení tixotropie výrobků pro ochranu výztuže.
186.00 Kč

ČSN 732480:1994/Z1 (732480) - 1.12.2003
Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí.
62.00 Kč

ČSN EN 13502 (734205) - 1.12.2003
Komíny - Pálené/Keramické komínové nástavce - Požadavky a zkušební metody.
338.00 Kč

ČSN EN 13384-1 (734206) - 1.12.2003
Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 1: Samostatné komíny.
543.00 Kč

ČSN EN 1856-1 (734240) - 1.12.2003
Komíny - Požadavky na kovové komíny - Část 1: Systém komínových výrobků (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 12231 (735930) - 1.12.2003
Povrchy pro sportoviště - Zkušební metoda - Stanovení pokryvnosti přírodního trávníku.
186.00 Kč

ČSN EN 13285 (736155) - 1.12.2003
Nestmelené směsi - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 12697-15 (736160) - 1.12.2003
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 15: Stanovení náchylnosti k segregaci asfaltových směsí (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12697-37 (736160) - 1.12.2003
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 37: Zkouška horkým pískem pro zjištění přilnavosti pojiva u předobalené drti pro vtlačované vrstvy (HRA) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12697-6 (736160) - 1.12.2003
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 6: Stanovení objemové hmotnosti zkušebního tělesa vážením ve vodě (hydrostatická metoda) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13286-44 (736185) - 1.12.2003
Nestmelené a hydraulicky stmelené směsi - Část 44: Zkušební metoda pro stanovení součinitele alfa slinuté vysokopecní strusky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13146-1 (736375) - 1.12.2003
Železniční aplikace - Trať - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 1: Stanovení odporu proti podélnému posunutí kolejnice.
186.00 Kč

ČSN EN 13146-2 (736375) - 1.12.2003
Železniční aplikace - Trať - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 2: Stanovení odporu proti pootočení.
186.00 Kč

ČSN EN 13146-3 (736375) - 1.12.2003
Železniční aplikace - Trať - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 3: Stanovení útlumu rázového zatížení.
223.00 Kč

ČSN EN 13146-4 (736375) - 1.12.2003
Železniční aplikace - Trať - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 4: Účinek opakovaného zatížení.
223.00 Kč

ČSN EN 13146-5 (736375) - 1.12.2003
Železniční aplikace - Trať - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 5: Stanovení elektrického odporu.
186.00 Kč

ČSN EN 1794-1 (737061) - 1.12.2003
Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Neakustické vlastnosti - Část 1: Mechanické vlastnosti a požadavky na stabilitu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 1794-2 (737061) - 1.12.2003
Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Neakustické vlastnosti - Část 2: Obecné požadavky na bezpečnost a životní prostředí (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 523 (742880) - 1.12.2003
Hadice z ocelového pásku pro předpínací výztuž - Terminologie, požadavky, řízení jakosti.
223.00 Kč

ČSN EN 12978 (747032) - 1.12.2003
Vrata - Bezpečnostní zařízení pro motoricky ovládaná vrata - Požadavky a zkušební metody.
350.00 Kč

ČSN EN 13076 (755461) - 1.12.2003
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Neomezený volný výtok - Skupina A - Druh A.
186.00 Kč

ČSN EN 899 (755853) - 1.12.2003
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kyselina sírová (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13508-2 (756116) - 1.12.2003
Posuzování stavu venkovních systémů stokových sítí - Část 2: Kódovací systém pro optickou inspekci (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN EN 858-2 (756510) - 1.12.2003
Odlučovače lehkých kapalin (např. oleje a benzinu) - Část 2: Volba jmenovité velikosti, instalace, provoz a údržba.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 16104 (770610) - 1.12.2003
Obaly - Přepravní obaly pro nebezpečné zboží - Metody zkoušení.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 15867 (770614) - 1.12.2003
Středně velké obaly (IBC) pro jiné než nebezpečné zboží - Terminologie.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 13355 (770646) - 1.12.2003
Obaly - Kompletní přepravní balení a manipulační jednotky - Zkouška náhodnými vertikálními vibracemi.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 17708 (795609) - 1.12.2003
Obuv - Zkoušení kompletní obuvi - Pevnost spoje mezi svrškem a podešví (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13758-2 (800848) - 1.12.2003
Textilie - Ochranné vlastnosti proti UV slunečnímu záření - Část 2: Klasifikace a označování oděvů.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 5470-2 (800852) - 1.12.2003
Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zjišťování odolnosti v oděru - Část 2: Oděrací přístroj Martindale.
186.00 Kč

ČSN EN 14079 (804141) - 1.12.2003
Neaktivní zdravotnické prostředky - Požadavky na provedení a zkušební metody pro absorpční gázu z bavlny a absorpční gázu z bavlny a viskózy.
223.00 Kč

ČSN EN 13138-1 (832763) - 1.12.2003
Plovací pomůcky pro výuku plavání - Část 1: Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení pro plovací pomůcky, které uživatel obléká.
338.00 Kč

ČSN EN 14120 (832783) - 1.12.2003
Ochranné oděvy - Chrániče zápěstí, dlaní, kolenou a loktů pro uživatele kolečkového sportovního náčiní - Požadavky a metody zkoušení.
338.00 Kč

ČSN EN 1005-2 (833503) - 1.12.2003
Bezpečnost strojních zařízení - Fyzická výkonnost člověka - Část 2: Ruční obsluha strojního zařízení a jeho součástí.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 16017-2 (835741) - 1.12.2003
Vnitřní, venkovní a pracovní ovzduší - Odběr vzorku těkavých organických sloučenin sorpčními trubicemi, tepelná desorpce a analýza kapilární plynovou chromatografií - Část 2: Difúzní vzorkování.
434.00 Kč

ČSN EN 13370 (838012) - 1.12.2003
Charakterizace odpadů - Analýza výluhů - Stanovení amoniakálního dusíku, adsorbovatelných organicky vázaných halogenů (AOX), konduktivity, Hg, jednosytných fenolů, celkového organického uhlíku (TOC), snadno uvolnitelných CN- a F-.
223.00 Kč

ČSN EN 12506 (838013) - 1.12.2003
Charakterizace odpadů - Analýza výluhů - Stanovení pH, As, Ba, Cd, Cl-, Co, Cr, Cr(VI), Cu, Mo, Ni, NO2-, Pb, celkové S, SO42-, V a Zn.
223.00 Kč

ČSN EN 980 (850005) - 1.12.2003
Grafické značky pro označování zdravotnických prostředků.
350.00 Kč

ČSN EN 13726-3 (854265) - 1.12.2003
Neaktivní zdravotnické prostředky - Zkušební metody pro primární obvazové materiály - Část 3: Vodotěsnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 13726-4 (854265) - 1.12.2003
Neaktivní zdravotnické prostředky - Zkušební metody pro primární obvazové materiály - Část 4: Přizpůsobivost (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 13726-6 (854265) - 1.12.2003
Neaktivní zdravotnické prostředky - Zkušební metody pro primární obvazové materiály - Část 6: Vázání pachu (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 13485 (855001) - 1.12.2003
Zdravotnické prostředky - Systémy managementu jakosti - Požadavky pro účely předpisů.
945.00 Kč

ČSN EN ISO 3823-2 (856002) - 1.12.2003
Stomatologie - Rotační nástroje - Část 2: Dokončovací vrtáčky (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN ETSI EN 300175-1-V1.7.1 (875011) - 1.12.2003
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 1: Přehled (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300175-2-V1.7.1 (875011) - 1.12.2003
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 2: Fyzická vrstva (PHL) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300175-3-V1.7.1 (875011) - 1.12.2003
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 3: Vrstva řízení přístupu k médiím (MAC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300175-4-V1.7.1 (875011) - 1.12.2003
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 4: Vrstva řízení datového spoje (DLC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300175-5-V1.7.1 (875011) - 1.12.2003
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 5: Síťová vrstva (NWK) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300175-6-V1.7.1 (875011) - 1.12.2003
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 6: Identifikace a adresování (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300175-7-V1.7.1 (875011) - 1.12.2003
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 7: Zabezpečení proti zneužití a odposlechu (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300175-8-V1.7.1 (875011) - 1.12.2003
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 8: Kódování a přenos řeči (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300392-11-4-V1.1.1 (875042) - 1.12.2003
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 11: Doplňkové služby - Stupeň 2 - Podčást 4: Přesměrování volání (CF) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300392-12-4-V1.1.1 (875042) - 1.12.2003
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - Stupeň 3 - Podčást 4: Přesměrování volání (CF) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301489-19-V1.2.1 (875101) - 1.12.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 19: Specifické podmínky pro pohyblivé pozemské stanice určené jen pro příjem (ROMES) pracující v pásmu 1,5 GHz a zajišťující datové komunikace.
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 301489-20-V1.2.1 (875101) - 1.12.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 20: Specifické podmínky pro pohyblivé pozemské stanice (MES) používané v pohyblivých družicových službách (MSS).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 301489-23-V1.2.1 (875101) - 1.12.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 23: Specifické podmínky pro rádiové zařízení, opakovač a přidružené zařízení základnové stanice (BS), pro CDMA s přímým rozprostřením, IMT-2000 (UTRA).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 301489-24-V1.2.1 (875101) - 1.12.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 24: Specifické podmínky pro pohyblivé a přenosné (UE) rádiové a přidružené zařízení pro CDMA s přímým rozprostřením, IMT-2000 (UTRA).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 301406-V1.5.1 (875534) - 1.12.2003
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Harmonizovaná EN pro digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Kmenové rádiové požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300008-1-V1.3.2 (877002) - 1.12.2003
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Část přenosu zpráv (MTP) pro podporu mezinárodního propojení - Část 1: Specifikace protokolu (mod ITU-T Q.701, Q.702, Q.703, Q.704, Q.705, Q.706, Q.707 a Q.708) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300121-V1.2.1 (877023) - 1.12.2003
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Aplikace uživatelské části (ISUP) signalizačního systému číslo 7 (SS7) ISDN pro mezinárodní propojení ISDN podle ITU-T (ISUP verze 1) - Změna 1: Schéma přednosti mezinárodní tísňové služby (IEPS) [mod ITU-T Q.767/A1: 2002] (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300356-22-V1.1.1 (877068) - 1.12.2003
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 (SS7) - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 4 pro mezinárodní rozhraní - Část 22: Schéma přednosti mezinárodní tísňové služby (IEPS) [mod ITU-T Q.761: 1999/A2: 2002, mod ITU-T Q.762: 1999/A1: 2002, mod ITU-T Q.763: 1999/A2: 2002, mod ITU-T Q.764: 1999/A2: 2002] (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300356-33-V4.1.1 (877068) - 1.12.2003
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 (SS7) - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 4 pro mezinárodní rozhraní - Část 33: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) pro základní služby (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301021-V1.6.1 (878555) - 1.12.2003
Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi bodem a více body - Mnohonásobný přístup s časovým dělením (TDMA) - Digitální rádiové systémy mezi bodem a více body v kmitočtových pásmech 3 GHz až 11 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300171-V1.3.1 (879503) - 1.12.2003
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Popis služeb, funkční schopnosti a informační toky - Přenosové služby v okruhovém režimu 64 kbit/s (mod ISO/IEC 11574: 2000) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300172-V1.5.1 (879504) - 1.12.2003
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Základní služby v okruhovém režimu (mod ISO/IEC 11572: 2000) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300237-V1.3.1 (879510) - 1.12.2003
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Specifikace, funkční model a informační toky - Identifikace jména - Doplňkové služby (mod ISO/IEC 13864: 1995) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300239-V1.3.1 (879512) - 1.12.2003
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Generický funkční protokol pro podporu doplňkových služeb (mod ISO/IEC 11582: 2002) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300258-V1.3.1 (879516) - 1.12.2003
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Specifikace, funkční model a informační toky - Přechod na náhradní cestu jako přídavná vlastnost sítě (mod ISO/IEC 13863: 1998) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300365-V1.3.1 (879521) - 1.12.2003
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Specifikace, funkční model a informační toky - Dokončení spojení - Doplňkové služby (mod ISO/IEC 13866: 1995) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300361-V1.3.1 (879523) - 1.12.2003
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Specifikace, funkční model a informační toky - Nabídka volání - Doplňková služba (mod ISO/IEC 14841: 1996) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300363-V1.3.1 (879525) - 1.12.2003
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Specifikace, funkční model a informační toky - Nerušit a potlačit rušení - Doplňkové služby (mod ISO/IEC 14842: 1996) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300425-V1.3.1 (879527) - 1.12.2003
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Specifikace, funkční model a informační toky - Vynucené přepojení - Doplňková služba (mod ISO/IEC 14845: 1996) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301254-V1.2.1 (879543) - 1.12.2003
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Specifikace, funkční model a informační toky - Oznamování poplatků - Doplňkové služby (mod ISO/IEC 15049: 1997) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301657-V1.2.1 (879557) - 1.12.2003
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Specifikace, funkční model a informační toky - Mobilita soukromého uživatele (PUM) - Zprostředkování volání jako přídavná vlastnost sítě (ANF) (mod ISO/IEC 17877: 2000) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301824-V1.1.1 (879570) - 1.12.2003
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Specifikace, funkční model a informační toky - Doplňková služba registrace umístění a výměna informací bezdrátových koncových zařízení jako přídavná vlastnost sítě (mod ISO/IEC 15428: 1999) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301826-V1.1.1 (879571) - 1.12.2003
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Specifikace, funkční model a informační toky - Zprostředkování volání bezdrátovému koncovému zařízení jako přídavná vlastnost sítě (mod ISO/IEC 15430: 1999) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301828-V1.1.1 (879572) - 1.12.2003
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Specifikace, funkční model a informační toky - Autentizace bezdrátového koncového zařízení - Doplňková služba (mod ISO/IEC 15432: 1999) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301918-V1.1.1 (879573) - 1.12.2003
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Specifikace, funkční model a informační toky - Jednostupňové předání volání - Doplňková služba (mod ISO/IEC 19459: 2001) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301920-V1.1.1 (879574) - 1.12.2003
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Specifikace, funkční model a informační toky - Jednoduchý dialog - Doplňková služba (mod ISO/IEC 21407: 2001) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301922-V1.1.1 (879575) - 1.12.2003
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Specifikace, funkční model a informační toky - Identifikace volání a spojování volání jako přídavná vlastnost sítě (mod ISO/IEC 21888: 2001) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301990-V1.1.1 (879576) - 1.12.2003
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Specifikace, funkční model a informační toky - Služba krátkých zpráv - Doplňková služba (mod ISO/IEC 21989: 2002) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301991-V1.1.1 (879577) - 1.12.2003
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Služba krátkých zpráv (mod ISO/IEC 21990: 2002) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 957-9 (940201) - 1.12.2003
Stacionární tréninková zařízení - Část 9: Eliptická tréninková zařízení, další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 71-2 (943095) - 1.12.2003
Bezpečnost hraček - Část 2: Hořlavost.
223.00 Kč

ČSN ISO 9735-1 (979735) - 1.12.2003
Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu (EDIFACT) - Pravidla syntaxe aplikační úrovně (číslo verze syntaxe: 4, číslo vydání syntaxe: 1) - Část 1: Pravidla syntaxe společná pro všechny části.
434.00 Kč

ČSN ISO 9735-2 (979735) - 1.12.2003
Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu (EDIFACT) - Pravidla syntaxe aplikační úrovně (číslo verze syntaxe: 4, číslo vydání syntaxe: 1) - Část 2: Pravidla syntaxe specifická pro dávkovou EDI.
120.00 Kč

ČSN ISO 9735-8 (979735) - 1.12.2003
Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu (EDIFACT) - Pravidla syntaxe aplikační úrovně (číslo verze syntaxe: 4, číslo vydání syntaxe: 1) - Část 8: Přidružená data v EDI.
186.00 Kč

ČSN ISO 19108 (979827) - 1.12.2003
Geografická informace - Časové schéma.
543.00 Kč

ČSN ISO/TS 17090-1 (982020) - 1.12.2003
Zdravotnická informatika - Infrastruktura veřejného klíče - Část 1: Základní osnova a přehled. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN ISO/TS 17090-2 (982020) - 1.12.2003
Zdravotnická informatika - Infrastruktura veřejného klíče - Část 2: Profil certifikátu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN ISO/TS 17090-3 (982020) - 1.12.2003
Zdravotnická informatika - Infrastruktura veřejného klíče - Část 3: Management politiky certifikační autority. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.