Nové normy ČSN za prosinec 2003

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.12.2003 v 09:00


ČSN ISO 6954 (011450) - 1.12.2003
Vibrace - Směrnice pro měření, zaznamenávání a hodnocení vibrací na osobních a obchodních lodích s ohledem na obyvatelnost plavidla.
169.40 Kč

ČSN ISO 13473-2 (011678) - 1.12.2003
Popis textury vozovky pomocí profilů povrchu - Část 2: Terminologie a základní požadavky vztahující se k analýze profilu textury vozovky.
306.90 Kč

ČSN ISO 14617-10 (013630) - 1.12.2003
Grafické značky pro schémata - Část 10: Měniče energie tekutin.
202.40 Kč

ČSN EN ISO/IEC 17024 (015258) - 1.12.2003
Posuzování shody - Všeobecné požadavky na orgány pro certifikaci osob.
202.40 Kč

ČSN ISO 3864-1 (018011) - 1.12.2003
Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Část 1: Zásady navrhování bezpečnostních značek na pracovištích a ve veřejných prostorech.
394.90 Kč

ČSN EN 13411-5 (024470) - 1.12.2003
Ukončení ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 5: Třmenové svorky pro zakončení drátěných lan (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 13414-1 (024472) - 1.12.2003
Ocelová drátěná vázací lana - Bezpečnost - Část 1: Smyčky pro všeobecné zdvíhací účely (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN 038900-4-3 (038900) - 1.12.2003
Klasifikace podmínek prostředí - Část 4-3: Návod pro korelaci a transformaci tříd podmínek prostředí podle IEC 60721-3 na zkoušky vlivu prostředí podle IEC 60068 - Stacionární použití na místech chráněných proti povětrnostním vlivům.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 14329 (051135) - 1.12.2003
Odporové svařování - Destruktivní zkoušky svarů - Typy porušení a geometrická měření pro odporové bodové, švové a výstupkové svary (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 14324 (051139) - 1.12.2003
Odporové bodové svařování - Destruktivní zkoušky svarů - Metoda únavového zkoušení bodově svařovaných spojů (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 60974-6 (052205) - 1.12.2003
Zařízení pro obloukové svařování - Část 6: Zdroje svařovacího proudu pro ruční obloukové svařování s omezeným provozem. (Platnost do 1.1.2014).
202.40 Kč

ČSN EN 1011-5 (052210) - 1.12.2003
Svařování - Doporučení pro svařování kovových materiálů - Část 5: Svařování plátovaných ocelí (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 509:2000/A1 (061460) - 1.12.2003
Dekorační krby na plynná paliva pro tepelnou pohodu.
169.40 Kč

ČSN EN 14140 (078442) - 1.12.2003
Znovuplnitelné svařované ocelové lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) - Alternativní konstrukce a výroba (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 12806 (078452) - 1.12.2003
Části motorových vozidel na LPG - Jiné než nádrže (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 13952 (078457) - 1.12.2003
Lahve na LPG - Postupy plnění (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 13769 (078551) - 1.12.2003
Lahve na přepravu plynů - Lahve ve svazcích - Konstrukce, výroba, identifikace a zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 13807 (078552) - 1.12.2003
Lahve na přepravu plynů - Baterie lahví pro motorová vozidla - Konstrukce, výroba, identifikace a zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 14189 (078640) - 1.12.2003
Lahve na přepravu plynů - Kontrola a údržba ventilů lahví při periodických kontrolách lahví na plyny (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 13951 (110071) - 1.12.2003
Kapalinová čerpadla - Bezpečnostní požadavky - Potravinářská zařízení, konstrukční předpisy pro zajištění hygienického používání.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 15783 (113015) - 1.12.2003
Bezucpávková odstředivá čerpadla - Třída II - Technické požadavky.
394.90 Kč

ČSN EN 12288 (133730) - 1.12.2003
Průmyslové armatury - Šoupátka ze slitin mědi (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 12541 (137211) - 1.12.2003
Zdravotnětechnické armatury - Tlakové splachovače záchodových a pisoárových mís se samočinným hydraulickým uzávěrem PN 10.
317.90 Kč

ČSN EN 10242:1997/A2 (138200) - 1.12.2003
Fitinky z temperované litiny s trubkovými závity.
108.90 Kč

ČSN EN 12284 (142014) - 1.12.2003
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Ventily - Požadavky, zkoušení a značení (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN ISO 14890 (260397) - 1.12.2003
Dopravní pásy - Specifikace pro plastové nebo pryžové dopravní pásy s textilní vrstvou pro všeobecné použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 13889 (271912) - 1.12.2003
Kovaná ocelová pouta pro všeobecné účely zdvíhání - Pouto tvaru D a obloukové - Třídy 6 - Bezpečnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN ISO 6012 (277512) - 1.12.2003
Stroje pro zemní práce - Diagnostické přístroje pro servis (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ISO 7457 (277540) - 1.12.2003
Stroje pro zemní práce - Stanovení rozměrů zatáčení strojů na kolovém podvozku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ISO 6746-1 (277601) - 1.12.2003
Stroje pro zemní práce - Definice rozměrů a jejich symboly - Část 1: Základní stroj (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ISO 6746-2 (277601) - 1.12.2003
Stroje pro zemní práce - Definice rozměrů a jejich symboly - Část 2: Pracovní zařízení a přídavné pracovní prostředky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ISO 8643 (277906) - 1.12.2003
Stroje pro zemní práce - Zařízení ovládající spouštění výložníku hydraulického lopatového rýpadla a rýpadlo-nakladače - Požadavky a zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ISO 10261 (277961) - 1.12.2003
Stroje pro zemní práce - Systém číselného označení k identifikaci výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ISO 9249 (278170) - 1.12.2003
Stroje pro zemní práce - Metoda zkoušení motorů - Čistý výkon (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 13524 (278324) - 1.12.2003
Stroje pro údržbu pozemních komunikací - Bezpečnostní požadavky.
306.90 Kč

ČSN EN 13035-3 (278809) - 1.12.2003
Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu plochého skla - Bezpečnostní požadavky - Část 3: Řezací stroje (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 13035-4 (278809) - 1.12.2003
Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu plochého skla - Bezpečnostní požadavky - Část 4: Naklápěcí stoly (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 13042-5 (278810) - 1.12.2003
Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu dutého skla - Bezpečnostní požadavky - Část 5: Lisy (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 4165 (304442) - 1.12.2003
Silniční vozidla - Elektrická spojení - Dvoupólové spojení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 9100 (310401) - 1.12.2003
Letectví a kosmonautika - Systémy managementu jakosti - Požadavky (založené na ISO 9001: 2000) a systémy jakosti - Model zabezpečování jakosti při návrhu, vývoji, výrobě, instalaci a servisu (založený na ISO 9001: 1994).
539.00 Kč

ČSN EN 50125-3 (333504) - 1.12.2003
Drážní zařízení - Podmínky prostředí pro zařízení - Část 3: Zabezpečovací a sdělovací zařízení.
306.90 Kč

ČSN EN 50238 (333592) - 1.12.2003
Drážní zařízení - Kompatibilita mezi drážním vozidlem a systémy pro detekování vlaků.
317.90 Kč

ČSN EN 60870-5-101-ed.2 (334650) - 1.12.2003
Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 5-101: Přenosové protokoly - Společná norma pro základní úkoly dálkového ovládání. (Text normy není součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN EN 61850-7-2 (334670) - 1.12.2003
Komunikační sítě a systémy v podřízených stanicích - Část 7-2: Základní komunikační struktura pro podřízené stanice a napájecí zařízení - Abstraktní rozhraní pro komunikační služby (ACSI) (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN EN 60077-4 (341510) - 1.12.2003
Drážní zařízení - Elektrická zařízení drážních vozidel - Část 4: Elektrotechnické součástky - Pravidla pro vypínače AC. (Platnost do 29.11.2022).
306.90 Kč

ČSN EN 50343 (341570) - 1.12.2003
Drážní zařízení - Drážní vozidla - Pravidla pro kladení kabelů. (Platnost do 27.1.2017).
394.90 Kč

ČSN EN 50311 (341575) - 1.12.2003
Drážní zařízení - Drážní vozidla - Elektronické předřadníky pro DC napájení zářivkového osvětlení. (Platnost do 8.4.2019).
394.90 Kč

ČSN EN 50129 (342675) - 1.12.2003
Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat - Elektronické zabezpečovací systémy. (Platnost do 23.11.2021).
698.50 Kč

ČSN EN 61788-11 (345685) - 1.12.2003
Supravodivost - Část 11: Stanovení koeficientu zbytkového odporu - Koeficient zbytkového odporu kompozitních supravodičů Nb3Sn. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 15.8.2014).
317.90 Kč

ČSN EN 60216-5 (346416) - 1.12.2003
Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 5: Určení relativního indexu tepelné odolnosti (RTE) izolačního materiálu. (Platnost do 1.5.2011).
317.90 Kč

ČSN EN 60112 (346468) - 1.12.2003
Metody určování zkušebních indexů a porovnávacích indexů odolnosti tuhých izolačních materiálů proti plazivým proudům. (Platnost do 2.12.2023).
306.90 Kč

ČSN EN 60214-1 (351451) - 1.12.2003
Přepínače odboček - Část 1: Požadavky na provedení a metody zkoušek. (Platnost do 26.6.2017).
493.90 Kč

ČSN EN 61800-5-1 (351720) - 1.12.2003
Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 5-1: Bezpečnostní požadavky - Elektrické, tepelné a energetické. (Platnost do 1.8.2010).
539.00 Kč

ČSN EN 60947-6-2-ed.2 (354101) - 1.12.2003
Spínací a řídicí přístroje nn - Část 6-2: Spínače s více funkcemi - Řídicí a ochranné spínací přístroje (nebo zařízení) (CPS).
698.50 Kč

ČSN EN 62271-2 (354221) - 1.12.2003
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 2: Hodnocení seismické odolnosti pro jmenovitá napětí 72,5 kV a vyšší. (Platnost do 1.10.2010).
306.90 Kč

ČSN EN 60127-2-ed.2 (354730) - 1.12.2003
Miniaturní pojistky - Část 2: Trubičkové tavné pojistkové vložky. (Platnost do 24.10.2017).
317.90 Kč

ČSN EN 62053-11 (356132) - 1.12.2003
Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Zvláštní požadavky - Část 11: Činné elektromechanické elektroměry (třídy 0,5, 1 a 2).
202.40 Kč

ČSN EN 62053-21 (356132) - 1.12.2003
Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Zvláštní požadavky - Část 21: Střídavé statické činné elektroměry (třídy 1 a 2). (Platnost do 2.4.2024).
306.90 Kč

ČSN EN 62053-22 (356132) - 1.12.2003
Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Zvláštní požadavky - Část 22: Střídavé statické činné elektroměry (třídy 0,2 S a 0,5 S). (Platnost do 2.4.2024).
202.40 Kč

ČSN EN 62053-23 (356132) - 1.12.2003
Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Zvláštní požadavky - Část 23: Statické elektroměry pro jalovou energii (třídy 2 a 3). (Platnost do 2.4.2024).
202.40 Kč

ČSN EN 62052-11 (356134) - 1.12.2003
Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Všeobecné požadavky, zkoušky a zkušební podmínky - Část 11: Elektroměry. (Platnost do 2.4.2024).
394.90 Kč

ČSN EN 61010-1 (356502) - 1.12.2003
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 1: Všeobecné požadavky. (Platnost do 1.10.2013).
698.50 Kč

ČSN EN 61010-2-032-ed.2 (356502) - 1.12.2003
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-032: Zvláštní požadavky na snímače proudu držené v ruce a rukou ovládané k elektrickému zkoušení a měření. (Platnost do 31.10.2015).
202.40 Kč

ČSN EN 61010-2-081 (356502) - 1.12.2003
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-081: Zvláštní požadavky na automatická a poloautomatická zařízení pro analýzy a jiné účely. (Platnost do 27.2.2018).
202.40 Kč

ČSN EN 61010-2-101 (356502) - 1.12.2003
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-101: Zvláštní požadavky na zdravotnická zařízení pro diagnostiku in vitro (IVD). (Platnost do 24.2.2020).
306.90 Kč

ČSN EN 61747-1:2000/A1 (358787) - 1.12.2003
Zobrazovací součástky s kapalnými krystaly a polovodičové - Část 1: Kmenová specifikace.
202.40 Kč

ČSN EN 61988-2-2 (358788) - 1.12.2003
Plazmové zobrazovací panely - Část 2-2: Metody měření - Optoelektrické. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 28.2.2015).
317.90 Kč

ČSN EN 61967-5 (358798) - 1.12.2003
Integrované obvody - Měření elektromagnetických emisí, 150 kHz až 1 GHz - Část 5: Měření emisí šířených vedením - Metoda pracovního stolu s Faradayovou klecí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 60749-1 (358799) - 1.12.2003
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 1: Všeobecná ustanovení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 60749-15 (358799) - 1.12.2003
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 15: Odolnost proti teplu při pájení součástek montovaných přes průchozí otvor. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.12.2013).
202.40 Kč

ČSN EN 60749-17 (358799) - 1.12.2003
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 17: Neutronové záření. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 2.5.2022).
202.40 Kč

ČSN EN 60749-19 (358799) - 1.12.2003
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 19: Zkouška pevnosti čipu střihem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 60749-20 (358799) - 1.12.2003
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 20: Odolnost v plastu zapouzdřených SMD součástek proti kombinovanému působení vlhkosti a tepla při pájení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.9.2012).
493.90 Kč

ČSN EN 60749-22 (358799) - 1.12.2003
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 22: Pevnost spoje. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 60749-31 (358799) - 1.12.2003
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 31: Hořlavost v plastu zapouzdřených součástek (vyvolaná vnitřně). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 60749-32 (358799) - 1.12.2003
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 32: Hořlavost v plastu zapouzdřených součástek (vyvolaná zevně). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 60749-36 (358799) - 1.12.2003
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 36: Stálé zrychlení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 60749-8 (358799) - 1.12.2003
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 8: Hermetičnost. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 61192-1 (359042) - 1.12.2003
Požadavky na provedení zapájených elektronických sestav - Část 1: Všeobecně.
515.90 Kč

ČSN EN 61754-6-1 (359244) - 1.12.2003
Rozhraní optických konektorů - Část 6-1: Druh optických konektorů typu MU - Rozhraní zjednodušené konektorové zásuvky MU-PC. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 10.12.2016).
202.40 Kč

ČSN EN 61290-10-1 (359271) - 1.12.2003
Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 10-1: Mnohokanálové parametry - Impulzní metoda využívající optického spínače a analyzátoru optického spektra. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.4.2012).
493.90 Kč

ČSN EN 61290-10-2 (359271) - 1.12.2003
Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 10-2: Mnohokanálové parametry - Impulzní metoda využívající spínání analyzátoru optického spektra. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.10.2010).
394.90 Kč

ČSN EN 61290-10-3 (359271) - 1.12.2003
Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 10-3: Mnohokanálové parametry - Sondovací metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 61290-11-1 (359271) - 1.12.2003
Zkušební metody optických zesilovačů - Část 11-1: Polarizační vidová disperze - Metoda analýzy vlastních čísel Jonesovy matice (JME). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.6.2011).
317.90 Kč

ČSN EN 60570-ed.2 (360611) - 1.12.2003
Elektrické přípojnicové systémy pro svítidla.
306.90 Kč

ČSN EN 60442:1999/A1 (361060) - 1.12.2003
Elektrické opékače topinek pro domácnost a podobné účely - Metody měření funkce (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN EN 60734-ed.2 (361060) - 1.12.2003
Elektrické spotřebiče pro domácnost - Funkce - Tvrdá voda pro zkoušení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.8.2015).
202.40 Kč

ČSN EN 61855 (361060) - 1.12.2003
Elektrické spotřebiče pro domácnost pro ošetřování vlasů - Metody měření funkce. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 50144-2-7 (361570) - 1.12.2003
Bezpečnost elektrického ručního nářadí - Část 2-7: Zvláštní požadavky na stříkací pistole. (Platnost do 9.1.2015).
169.40 Kč

ČSN EN 60601-2-26-ed.2 (364800) - 1.12.2003
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-26: Zvláštní požadavky na bezpečnost elektroencefalografů. (Platnost do 14.4.2018).
202.40 Kč

ČSN EN 13826 (364824) - 1.12.2003
Spirometry pro měření špičkového výdechu.
306.90 Kč

ČSN EN 50173-1 (367253) - 1.12.2003
Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 1: Všeobecné požadavky a kancelářské prostředí. (Platnost do 1.5.2010).
698.50 Kč

ČSN EN 61937-4 (367552) - 1.12.2003
Digitální zvuk - Rozhraní pro zvukový bitový tok kódovaný nelineární PCM používající IEC 60958 - Část 4: Nelineární bitový tok PCM podle formátu MPEG audio. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 61966-2-1:2000/A1 (368610) - 1.12.2003
Multimediální systémy a zařízení - Barevná měření a management - Část 2-1: Management barev - Aktuální prostor barev RGB - sRGB. (Text normy není součástí výtisku).
26.40 Kč

ČSN EN 61966-2-2 (368610) - 1.12.2003
Multimediální systémy a zařízení - Barevná měření a management - Část 2-2: Management barev - Rozšířený prostor barev RGB - scRGB. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 60950-21 (369060) - 1.12.2003
Zařízení informační technologie - Bezpečnost - Část 21: Dálkové napájení. (Platnost do 20.12.2020).
202.40 Kč

ČSN ISO/IEC 7816-1 (369205) - 1.12.2003
Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody s kontakty - Část 1: Fyzikální charakteristiky.
108.90 Kč

ČSN ISO/IEC 7816-10 (369205) - 1.12.2003
Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody s kontakty - Část 10: Elektronické signály a odpověď na reset pro synchronní karty. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN ISO/IEC 7816-7 (369205) - 1.12.2003
Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody s kontakty - Část 7: Mezioborové příkazy pro strukturovaný kartový dotazovací jazyk (SCQL). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN ISO/IEC 7501-1 (369730) - 1.12.2003
Identifikační karty - Strojově čitelné cestovní doklady - Část 1: Strojově čitelný cestovní pas.
56.10 Kč

ČSN 389160 (389160) - 1.12.2003
Pojízdné hasicí přístroje CO2.
169.40 Kč

ČSN 389552 (389552) - 1.12.2003
Trhací háky.
108.90 Kč

ČSN 389554 (389554) - 1.12.2003
Přejezdový můstek.
108.90 Kč

ČSN EN 10217-1 (421043) - 1.12.2003
Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení - Technické dodací podmínky - Část 1: Trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při okolní teplotě.
394.90 Kč

ČSN 421331:1990/Z2 (421331) - 1.12.2003
Odpady neželezných kovů a jejich slitin.
56.10 Kč

ČSN EN 13920-1 (421470) - 1.12.2003
Hliník a slitiny hliníku - Odpad - Část 1: Všeobecné požadavky, odběr vzorků a zkoušky.
169.40 Kč

ČSN EN 13920-10 (421470) - 1.12.2003
Hliník a slitiny hliníku - Odpad - Část 10: Odpad obsahující použité plechovky na nápoje z hliníku.
108.90 Kč

ČSN EN 13920-11 (421470) - 1.12.2003
Hliník a slitiny hliníku - Odpad - Část 11: Odpad obsahující chladiče z hliníku a mědi.
108.90 Kč

ČSN EN 13920-12 (421470) - 1.12.2003
Hliník a slitiny hliníku - Odpad - Část 12: Třísky obsahující jednu jedinou slitinu.
108.90 Kč

ČSN EN 13920-13 (421470) - 1.12.2003
Hliník a slitiny hliníku - Odpad - Část 13: Směs třísek obsahující dvě nebo více slitin.
108.90 Kč

ČSN EN 13920-14 (421470) - 1.12.2003
Hliník a slitiny hliníku - Odpad - Část 14: Odpad z upotřebených obalů z hliníku.
108.90 Kč

ČSN EN 13920-15 (421470) - 1.12.2003
Hliník a slitiny hliníku - Odpad - Část 15: Odpad z upotřebených obalů z hliníku zbavený povlaku.
108.90 Kč

ČSN EN 13920-16 (421470) - 1.12.2003
Hliník a slitiny hliníku - Odpad - Část 16: Odpad obsahující stěr, pěnu, přetoky a hrubé částice kovu.
108.90 Kč

ČSN EN 13920-2 (421470) - 1.12.2003
Hliník a slitiny hliníku - Odpad - Část 2: Odpad z nelegovaného hliníku.
108.90 Kč

ČSN EN 13920-3 (421470) - 1.12.2003
Hliník a slitiny hliníku - Odpad - Část 3: Odpad z drátů a kabelů.
108.90 Kč

ČSN EN 13920-4 (421470) - 1.12.2003
Hliník a slitiny hliníku - Odpad - Část 4: Odpad obsahující jednu jedinou tvářenou slitinu.
108.90 Kč

ČSN EN 13920-5 (421470) - 1.12.2003
Hliník a slitiny hliníku - Odpad - Část 5: Odpad obsahující dvě nebo více tvářených slitin stejné skupiny.
108.90 Kč

ČSN EN 13920-6 (421470) - 1.12.2003
Hliník a slitiny hliníku - Odpad - Část 6: Odpad obsahující dvě nebo více tvářených slitin.
108.90 Kč

ČSN EN 13920-7 (421470) - 1.12.2003
Hliník a slitiny hliníku - Odpad - Část 7: Odpad obsahující odlitky.
108.90 Kč

ČSN EN 13920-8 (421470) - 1.12.2003
Hliník a slitiny hliníku - Odpad - Část 8: Drcený odpad obsahující neželezné materiály určený k separaci hliníku.
108.90 Kč

ČSN EN 13920-9 (421470) - 1.12.2003
Hliník a slitiny hliníku - Odpad - Část 9: Odpad z hliníku po separaci z rozdrcených neželezných materiálů.
108.90 Kč

ČSN EN 1889-1 (445003) - 1.12.2003
Důlní stroje - Mobilní podzemní stroje - Bezpečnost - Část 1: Stroje na pneumatikách (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 1889-2 (445003) - 1.12.2003
Důlní stroje - Mobilní podzemní stroje - Bezpečnost - Část 1: Kolejové lokomotivy (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN ISO 10437 (451314) - 1.12.2003
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Parní turbíny - Použití pro speciální účely (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN 12965 (470210) - 1.12.2003
Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Kloubové hřídele a jejich ochranné kryty - Bezpečnost.
306.90 Kč

ČSN EN 636 (492419) - 1.12.2003
Překližované desky - Požadavky.
202.40 Kč

ČSN EN 622-1 (492612) - 1.12.2003
Vláknité desky - Požadavky - Část 1: Všeobecné požadavky.
169.40 Kč

ČSN EN 13353 (492810) - 1.12.2003
Desky z rostlého dřeva (SWP) - Požadavky.
202.40 Kč

ČSN EN 12854 (514020) - 1.12.2003
Potravinářské stroje - Ramenové mixéry - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 16140 (560078) - 1.12.2003
Mikrobiologie potravin a krmiv - Protokol pro validaci alternativních metod (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 14103 (588810) - 1.12.2003
Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastné kyseliny - Stanovení obsahu esteru a methylesteru kyseliny linolenové (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14104 (588811) - 1.12.2003
Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastné kyseliny - Stanovení čísla kyselosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 14105 (588812) - 1.12.2003
Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastné kyseliny - Stanovení obsahu volného a celkového glycerolu a mono-, di- a triglyceridu (Referenční metoda) (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 14106 (588813) - 1.12.2003
Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastné kyseliny - Stanovení obsahu volného glycerolu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14107 (588814) - 1.12.2003
Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastné kyseliny - Stanovení obsahu fosforu emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP) (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 14108 (588815) - 1.12.2003
Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastné kyseliny - Stanovení obsahu sodíku atomovou absorpční spektrometrií (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 14109 (588816) - 1.12.2003
Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastné kyseliny - Stanovení obsahu draslíku atomovou absorpční spektrometrií (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 14110 (588817) - 1.12.2003
Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastné kyseliny - Stanovení obsahu methanolu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14111 (588818) - 1.12.2003
Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastné kyseliny - Stanovení jodového čísla (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 14112 (588819) - 1.12.2003
Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastné kyseliny - Stanovení oxidační stability (zrychlený oxidační test) (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 580 (643112) - 1.12.2003
Plastové potrubní systémy - Trubky z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) - Stanovení odolnosti proti dichlormethanu při stanovené teplotě (DCMT). (Platnost do 31.10.2020).
169.40 Kč

ČSN EN 14481 (647130) - 1.12.2003
Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Metody zkoušení pro stanovení tukového kontaktu.
202.40 Kč

ČSN EN 1235:1997/A1 (654806) - 1.12.2003
Pevná hnojiva - Zkušební prosévání (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 4263-2 (656208) - 1.12.2003
Ropa a ropné výrobky - Zkouška stárnutí inhibovaných olejů a kapalin - TOST test - Část 2: Postup pro hydraulické kapaliny kategorie HFC (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 13938-3 (668120) - 1.12.2003
Výbušniny pro civilní použití - Střeliviny a raketová paliva - Část 3: Stanovení přechodu od deflagrace k detonaci.
169.40 Kč

ČSN EN 14035-1 (668300) - 1.12.2003
Zábavná pyrotechnika - Část 1: Terminologie.
202.40 Kč

ČSN EN 14035-2 (668300) - 1.12.2003
Zábavná pyrotechnika - Část 2: Kategorizace.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 2815 (673072) - 1.12.2003
Nátěrové hmoty - Buchholzova vrypová zkouška.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 4624 (673077) - 1.12.2003
Nátěrové hmoty - Odtrhová zkouška přilnavosti.
202.40 Kč

ČSN EN 14398-1 (697228) - 1.12.2003
Kryogenické nádoby - Velké přepravní nevakuově izolované nádoby - Část 1: Základní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14398-2 (697228) - 1.12.2003
Kryogenické nádoby - Velké přepravní nevakuově izolované nádoby - Část 2: Konstrukce, výroba, kontrola a zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 14398-3 (697228) - 1.12.2003
Kryogenické nádoby - Velké přepravní nevakuově izolované nádoby - Část 3: Provozní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 13458-3 (697258) - 1.12.2003
Kryogenické nádoby - Stabilní vakuově izolované nádoby - Část 3: Provozní požadavky.
202.40 Kč

ČSN EN 12285-1 (698235) - 1.12.2003
Dílensky vyráběné ocelové nádrže - Část 1: Ležaté válcové nádrže s jednoduchou nebo dvojitou stěnou pro podzemní uskladňování hořlavých a nehořlavých kapalin znečišťujících vodu (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 30.4.2020).
1053.80 Kč

ČSN EN 14116 (699026) - 1.12.2003
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Číslicové propojení pro zaznamenávání produktu (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 13922 (699032) - 1.12.2003
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Systémy pro zabránění přeplnění kapalnými palivy.
317.90 Kč

ČSN EN 13373 (721137) - 1.12.2003
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení geometrických charakteristik výrobků.
202.40 Kč

ČSN EN 14066 (721138) - 1.12.2003
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení odolnosti proti tepelnému šoku.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 9047 (722339) - 1.12.2003
Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Stanovení přilnavosti a soudržnosti tmelů při proměnlivé teplotě.
169.40 Kč

ČSN EN 772-5 (722635) - 1.12.2003
Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 5: Stanovení obsahu aktivních rozpustných solí v pálených zdicích prvcích. (Platnost do 31.12.2017).
169.40 Kč

ČSN EN 845-1 (722710) - 1.12.2003
Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 1: Spony, tahové pásky, třmeny pro stropnice a konzolky.
493.90 Kč

ČSN EN 845-2 (722710) - 1.12.2003
Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 2: Překlady.
394.90 Kč

ČSN EN 845-3 (722710) - 1.12.2003
Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 3: Výztuž do ložných spár z ocelové mřížoviny.
306.90 Kč

ČSN EN 1007-5 (727565) - 1.12.2003
Speciální technická keramika - Keramické kompozity - Zkušební metody vláknových výztuží - Část 5: Stanovení distribuce pevnosti v tahu a roztažnosti vláken ve svazku vláken při teplotě okolí (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 13787 (730313) - 1.12.2003
Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení deklarované hodnoty součinitele tepelné vodivosti.
306.90 Kč

ČSN EN 13271:2002/Oprava1 (731721) - 1.12.2003
Spojovací prostředky pro dřevo - Charakteristické únosnosti a moduly posunutí spojů se speciálními hmoždíky.
26.40 Kč

ČSN EN 40-3-3 (732093) - 1.12.2003
Osvětlovací stožáry - Část 3-3: Návrh a ověření - Ověření výpočtem.
317.90 Kč

ČSN EN 12617-1 (732128) - 1.12.2003
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Část 1: Stanovení lineárního smrštění polymerů a systémů povrchové ochrany.
108.90 Kč

ČSN EN 13062 (732135) - 1.12.2003
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení tixotropie výrobků pro ochranu výztuže.
169.40 Kč

ČSN 732480:1994/Z1 (732480) - 1.12.2003
Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí.
56.10 Kč

ČSN EN 13502 (734205) - 1.12.2003
Komíny - Pálené/Keramické komínové nástavce - Požadavky a zkušební metody.
306.90 Kč

ČSN EN 13384-1 (734206) - 1.12.2003
Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 1: Samostatné komíny.
493.90 Kč

ČSN EN 1856-1 (734240) - 1.12.2003
Komíny - Požadavky na kovové komíny - Část 1: Systém komínových výrobků (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 12231 (735930) - 1.12.2003
Povrchy pro sportoviště - Zkušební metoda - Stanovení pokryvnosti přírodního trávníku.
169.40 Kč

ČSN EN 13285 (736155) - 1.12.2003
Nestmelené směsi - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 12697-15 (736160) - 1.12.2003
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 15: Stanovení náchylnosti k segregaci asfaltových směsí (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12697-37 (736160) - 1.12.2003
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 37: Zkouška horkým pískem pro zjištění přilnavosti pojiva u předobalené drti pro vtlačované vrstvy (HRA) (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12697-6 (736160) - 1.12.2003
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 6: Stanovení objemové hmotnosti zkušebního tělesa vážením ve vodě (hydrostatická metoda) (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13286-44 (736185) - 1.12.2003
Nestmelené a hydraulicky stmelené směsi - Část 44: Zkušební metoda pro stanovení součinitele alfa slinuté vysokopecní strusky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13146-1 (736375) - 1.12.2003
Železniční aplikace - Trať - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 1: Stanovení odporu proti podélnému posunutí kolejnice.
169.40 Kč

ČSN EN 13146-2 (736375) - 1.12.2003
Železniční aplikace - Trať - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 2: Stanovení odporu proti pootočení.
169.40 Kč

ČSN EN 13146-3 (736375) - 1.12.2003
Železniční aplikace - Trať - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 3: Stanovení útlumu rázového zatížení.
202.40 Kč

ČSN EN 13146-4 (736375) - 1.12.2003
Železniční aplikace - Trať - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 4: Účinek opakovaného zatížení.
202.40 Kč

ČSN EN 13146-5 (736375) - 1.12.2003
Železniční aplikace - Trať - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 5: Stanovení elektrického odporu.
169.40 Kč

ČSN EN 1794-1 (737061) - 1.12.2003
Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Neakustické vlastnosti - Část 1: Mechanické vlastnosti a požadavky na stabilitu (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 1794-2 (737061) - 1.12.2003
Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Neakustické vlastnosti - Část 2: Obecné požadavky na bezpečnost a životní prostředí (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 523 (742880) - 1.12.2003
Hadice z ocelového pásku pro předpínací výztuž - Terminologie, požadavky, řízení jakosti.
202.40 Kč

ČSN EN 12978 (747032) - 1.12.2003
Vrata - Bezpečnostní zařízení pro motoricky ovládaná vrata - Požadavky a zkušební metody.
317.90 Kč

ČSN EN 13076 (755461) - 1.12.2003
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Neomezený volný výtok - Skupina A - Druh A.
169.40 Kč

ČSN EN 899 (755853) - 1.12.2003
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kyselina sírová (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 13508-2 (756116) - 1.12.2003
Posuzování stavu venkovních systémů stokových sítí - Část 2: Kódovací systém pro optickou inspekci (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN EN 858-2 (756510) - 1.12.2003
Odlučovače lehkých kapalin (např. oleje a benzinu) - Část 2: Volba jmenovité velikosti, instalace, provoz a údržba.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 16104 (770610) - 1.12.2003
Obaly - Přepravní obaly pro nebezpečné zboží - Metody zkoušení.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 15867 (770614) - 1.12.2003
Středně velké obaly (IBC) pro jiné než nebezpečné zboží - Terminologie.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 13355 (770646) - 1.12.2003
Obaly - Kompletní přepravní balení a manipulační jednotky - Zkouška náhodnými vertikálními vibracemi.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 17708 (795609) - 1.12.2003
Obuv - Zkoušení kompletní obuvi - Pevnost spoje mezi svrškem a podešví (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13758-2 (800848) - 1.12.2003
Textilie - Ochranné vlastnosti proti UV slunečnímu záření - Část 2: Klasifikace a označování oděvů.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 5470-2 (800852) - 1.12.2003
Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zjišťování odolnosti v oděru - Část 2: Oděrací přístroj Martindale.
169.40 Kč

ČSN EN 14079 (804141) - 1.12.2003
Neaktivní zdravotnické prostředky - Požadavky na provedení a zkušební metody pro absorpční gázu z bavlny a absorpční gázu z bavlny a viskózy.
202.40 Kč

ČSN EN 13138-1 (832763) - 1.12.2003
Plovací pomůcky pro výuku plavání - Část 1: Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení pro plovací pomůcky, které uživatel obléká.
306.90 Kč

ČSN EN 14120 (832783) - 1.12.2003
Ochranné oděvy - Chrániče zápěstí, dlaní, kolenou a loktů pro uživatele kolečkového sportovního náčiní - Požadavky a metody zkoušení.
306.90 Kč

ČSN EN 1005-2 (833503) - 1.12.2003
Bezpečnost strojních zařízení - Fyzická výkonnost člověka - Část 2: Ruční obsluha strojního zařízení a jeho součástí.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 16017-2 (835741) - 1.12.2003
Vnitřní, venkovní a pracovní ovzduší - Odběr vzorku těkavých organických sloučenin sorpčními trubicemi, tepelná desorpce a analýza kapilární plynovou chromatografií - Část 2: Difúzní vzorkování.
394.90 Kč

ČSN EN 13370 (838012) - 1.12.2003
Charakterizace odpadů - Analýza výluhů - Stanovení amoniakálního dusíku, adsorbovatelných organicky vázaných halogenů (AOX), konduktivity, Hg, jednosytných fenolů, celkového organického uhlíku (TOC), snadno uvolnitelných CN- a F-.
202.40 Kč

ČSN EN 12506 (838013) - 1.12.2003
Charakterizace odpadů - Analýza výluhů - Stanovení pH, As, Ba, Cd, Cl-, Co, Cr, Cr(VI), Cu, Mo, Ni, NO2-, Pb, celkové S, SO42-, V a Zn.
202.40 Kč

ČSN EN 980 (850005) - 1.12.2003
Grafické značky pro označování zdravotnických prostředků.
317.90 Kč

ČSN EN 13726-3 (854265) - 1.12.2003
Neaktivní zdravotnické prostředky - Zkušební metody pro primární obvazové materiály - Část 3: Vodotěsnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 13726-4 (854265) - 1.12.2003
Neaktivní zdravotnické prostředky - Zkušební metody pro primární obvazové materiály - Část 4: Přizpůsobivost (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 13726-6 (854265) - 1.12.2003
Neaktivní zdravotnické prostředky - Zkušební metody pro primární obvazové materiály - Část 6: Vázání pachu (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 13485 (855001) - 1.12.2003
Zdravotnické prostředky - Systémy managementu jakosti - Požadavky pro účely předpisů.
859.10 Kč

ČSN EN ISO 3823-2 (856002) - 1.12.2003
Stomatologie - Rotační nástroje - Část 2: Dokončovací vrtáčky (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN ETSI EN 300175-1-V1.7.1 (875011) - 1.12.2003
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 1: Přehled (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300175-2-V1.7.1 (875011) - 1.12.2003
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 2: Fyzická vrstva (PHL) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300175-3-V1.7.1 (875011) - 1.12.2003
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 3: Vrstva řízení přístupu k médiím (MAC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300175-4-V1.7.1 (875011) - 1.12.2003
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 4: Vrstva řízení datového spoje (DLC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300175-5-V1.7.1 (875011) - 1.12.2003
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 5: Síťová vrstva (NWK) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300175-6-V1.7.1 (875011) - 1.12.2003
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 6: Identifikace a adresování (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300175-7-V1.7.1 (875011) - 1.12.2003
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 7: Zabezpečení proti zneužití a odposlechu (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300175-8-V1.7.1 (875011) - 1.12.2003
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 8: Kódování a přenos řeči (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300392-11-4-V1.1.1 (875042) - 1.12.2003
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 11: Doplňkové služby - Stupeň 2 - Podčást 4: Přesměrování volání (CF) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300392-12-4-V1.1.1 (875042) - 1.12.2003
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - Stupeň 3 - Podčást 4: Přesměrování volání (CF) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301489-19-V1.2.1 (875101) - 1.12.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 19: Specifické podmínky pro pohyblivé pozemské stanice určené jen pro příjem (ROMES) pracující v pásmu 1,5 GHz a zajišťující datové komunikace.
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 301489-20-V1.2.1 (875101) - 1.12.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 20: Specifické podmínky pro pohyblivé pozemské stanice (MES) používané v pohyblivých družicových službách (MSS).
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 301489-23-V1.2.1 (875101) - 1.12.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 23: Specifické podmínky pro rádiové zařízení, opakovač a přidružené zařízení základnové stanice (BS), pro CDMA s přímým rozprostřením, IMT-2000 (UTRA).
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 301489-24-V1.2.1 (875101) - 1.12.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 24: Specifické podmínky pro pohyblivé a přenosné (UE) rádiové a přidružené zařízení pro CDMA s přímým rozprostřením, IMT-2000 (UTRA).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 301406-V1.5.1 (875534) - 1.12.2003
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Harmonizovaná EN pro digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Kmenové rádiové požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300008-1-V1.3.2 (877002) - 1.12.2003
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Část přenosu zpráv (MTP) pro podporu mezinárodního propojení - Část 1: Specifikace protokolu (mod ITU-T Q.701, Q.702, Q.703, Q.704, Q.705, Q.706, Q.707 a Q.708) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300121-V1.2.1 (877023) - 1.12.2003
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Aplikace uživatelské části (ISUP) signalizačního systému číslo 7 (SS7) ISDN pro mezinárodní propojení ISDN podle ITU-T (ISUP verze 1) - Změna 1: Schéma přednosti mezinárodní tísňové služby (IEPS) [mod ITU-T Q.767/A1: 2002] (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300356-22-V1.1.1 (877068) - 1.12.2003
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 (SS7) - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 4 pro mezinárodní rozhraní - Část 22: Schéma přednosti mezinárodní tísňové služby (IEPS) [mod ITU-T Q.761: 1999/A2: 2002, mod ITU-T Q.762: 1999/A1: 2002, mod ITU-T Q.763: 1999/A2: 2002, mod ITU-T Q.764: 1999/A2: 2002] (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300356-33-V4.1.1 (877068) - 1.12.2003
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 (SS7) - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 4 pro mezinárodní rozhraní - Část 33: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) pro základní služby (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301021-V1.6.1 (878555) - 1.12.2003
Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi bodem a více body - Mnohonásobný přístup s časovým dělením (TDMA) - Digitální rádiové systémy mezi bodem a více body v kmitočtových pásmech 3 GHz až 11 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300171-V1.3.1 (879503) - 1.12.2003
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Popis služeb, funkční schopnosti a informační toky - Přenosové služby v okruhovém režimu 64 kbit/s (mod ISO/IEC 11574: 2000) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300172-V1.5.1 (879504) - 1.12.2003
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Základní služby v okruhovém režimu (mod ISO/IEC 11572: 2000) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300237-V1.3.1 (879510) - 1.12.2003
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Specifikace, funkční model a informační toky - Identifikace jména - Doplňkové služby (mod ISO/IEC 13864: 1995) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300239-V1.3.1 (879512) - 1.12.2003
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Generický funkční protokol pro podporu doplňkových služeb (mod ISO/IEC 11582: 2002) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300258-V1.3.1 (879516) - 1.12.2003
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Specifikace, funkční model a informační toky - Přechod na náhradní cestu jako přídavná vlastnost sítě (mod ISO/IEC 13863: 1998) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300365-V1.3.1 (879521) - 1.12.2003
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Specifikace, funkční model a informační toky - Dokončení spojení - Doplňkové služby (mod ISO/IEC 13866: 1995) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300361-V1.3.1 (879523) - 1.12.2003
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Specifikace, funkční model a informační toky - Nabídka volání - Doplňková služba (mod ISO/IEC 14841: 1996) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300363-V1.3.1 (879525) - 1.12.2003
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Specifikace, funkční model a informační toky - Nerušit a potlačit rušení - Doplňkové služby (mod ISO/IEC 14842: 1996) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300425-V1.3.1 (879527) - 1.12.2003
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Specifikace, funkční model a informační toky - Vynucené přepojení - Doplňková služba (mod ISO/IEC 14845: 1996) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301254-V1.2.1 (879543) - 1.12.2003
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Specifikace, funkční model a informační toky - Oznamování poplatků - Doplňkové služby (mod ISO/IEC 15049: 1997) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301657-V1.2.1 (879557) - 1.12.2003
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Specifikace, funkční model a informační toky - Mobilita soukromého uživatele (PUM) - Zprostředkování volání jako přídavná vlastnost sítě (ANF) (mod ISO/IEC 17877: 2000) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301824-V1.1.1 (879570) - 1.12.2003
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Specifikace, funkční model a informační toky - Doplňková služba registrace umístění a výměna informací bezdrátových koncových zařízení jako přídavná vlastnost sítě (mod ISO/IEC 15428: 1999) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301826-V1.1.1 (879571) - 1.12.2003
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Specifikace, funkční model a informační toky - Zprostředkování volání bezdrátovému koncovému zařízení jako přídavná vlastnost sítě (mod ISO/IEC 15430: 1999) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301828-V1.1.1 (879572) - 1.12.2003
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Specifikace, funkční model a informační toky - Autentizace bezdrátového koncového zařízení - Doplňková služba (mod ISO/IEC 15432: 1999) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301918-V1.1.1 (879573) - 1.12.2003
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Specifikace, funkční model a informační toky - Jednostupňové předání volání - Doplňková služba (mod ISO/IEC 19459: 2001) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301920-V1.1.1 (879574) - 1.12.2003
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Specifikace, funkční model a informační toky - Jednoduchý dialog - Doplňková služba (mod ISO/IEC 21407: 2001) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301922-V1.1.1 (879575) - 1.12.2003
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Specifikace, funkční model a informační toky - Identifikace volání a spojování volání jako přídavná vlastnost sítě (mod ISO/IEC 21888: 2001) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301990-V1.1.1 (879576) - 1.12.2003
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Specifikace, funkční model a informační toky - Služba krátkých zpráv - Doplňková služba (mod ISO/IEC 21989: 2002) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301991-V1.1.1 (879577) - 1.12.2003
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Služba krátkých zpráv (mod ISO/IEC 21990: 2002) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 957-9 (940201) - 1.12.2003
Stacionární tréninková zařízení - Část 9: Eliptická tréninková zařízení, další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 71-2 (943095) - 1.12.2003
Bezpečnost hraček - Část 2: Hořlavost.
202.40 Kč

ČSN ISO 9735-1 (979735) - 1.12.2003
Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu (EDIFACT) - Pravidla syntaxe aplikační úrovně (číslo verze syntaxe: 4, číslo vydání syntaxe: 1) - Část 1: Pravidla syntaxe společná pro všechny části.
394.90 Kč

ČSN ISO 9735-2 (979735) - 1.12.2003
Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu (EDIFACT) - Pravidla syntaxe aplikační úrovně (číslo verze syntaxe: 4, číslo vydání syntaxe: 1) - Část 2: Pravidla syntaxe specifická pro dávkovou EDI.
108.90 Kč

ČSN ISO 9735-8 (979735) - 1.12.2003
Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu (EDIFACT) - Pravidla syntaxe aplikační úrovně (číslo verze syntaxe: 4, číslo vydání syntaxe: 1) - Část 8: Přidružená data v EDI.
169.40 Kč

ČSN ISO 19108 (979827) - 1.12.2003
Geografická informace - Časové schéma.
493.90 Kč

ČSN ISO/TS 17090-1 (982020) - 1.12.2003
Zdravotnická informatika - Infrastruktura veřejného klíče - Část 1: Základní osnova a přehled. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN ISO/TS 17090-2 (982020) - 1.12.2003
Zdravotnická informatika - Infrastruktura veřejného klíče - Část 2: Profil certifikátu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN ISO/TS 17090-3 (982020) - 1.12.2003
Zdravotnická informatika - Infrastruktura veřejného klíče - Část 3: Management politiky certifikační autority. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

Kategorie (nové normy)