Nové normy ČSN za říjen 2004

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.10.2004 v 09:00


ČSN ISO 10006-ed.2 (010333) - 1.10.2004
Systémy managementu jakosti - Směrnice pro management jakosti projektů.
394.90 Kč

ČSN ISO 10007 (010334) - 1.10.2004
Systémy managementu jakosti - Směrnice managementu konfigurace.
202.40 Kč

ČSN ISO 10326-2 (011415) - 1.10.2004
Vibrace - Laboratorní metoda hodnocení vibrací vozidlových sedadel - Část 2: Aplikace na kolejová vozidla.
306.90 Kč

ČSN ISO 17724 (018012) - 1.10.2004
Grafické značky - Slovník.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 14819-3 (018253) - 1.10.2004
Dopravní a cestovní informace (TTI) - Zprávy TTI předávané kódováním dopravních zpráv - Část 3: Odkazy na polohu pro ALERT-C (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 14825 (018281) - 1.10.2004
Inteligentní dopravní systémy - Geografické datové soubory (GDF) - Celková datová specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
1710.00 Kč

ČSN 022038 (022038) - 1.10.2004
Nýty - Technické dodací předpisy.
108.90 Kč

ČSN 022801 (022801) - 1.10.2004
Hřeby a podobné součásti - Technické dodací předpisy.
108.90 Kč

ČSN EN 12385-10 (024302) - 1.10.2004
Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 10: Spirálová lana pro všeobecné konstrukční účely.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 15465 (028330) - 1.10.2004
Kovové hadice s opletením z pásu a koncovkami (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ISO 4525 (038531) - 1.10.2004
Kovové povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky nikl-chrom na plastech.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 4126-6 (134310) - 1.10.2004
Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 6: Použití, výběr a montáž bezpečnostního zařízení s průtržnou membránou.
394.90 Kč

ČSN EN 61514-2 (134590) - 1.10.2004
Regulační systémy pro průmyslové procesy - Část 2: Metody vyhodnocování výkonů inteligentních polohovacích regulátorů armatur s pneumatickými výstupy (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 1.8.2016).
493.90 Kč

ČSN EN 246 (137270) - 1.10.2004
Zdravotnětechnické armatury - Všeobecné podmínky pro usměrňovače proudu.
202.40 Kč

ČSN 224805 (224805) - 1.10.2004
Lešticí plstěné kotouče - Specifikace.
108.90 Kč

ČSN ISO 4308-1 (270050) - 1.10.2004
Jeřáby a zdvihací zařízení - Výběr ocelových lan - Část 1: Všeobecně.
306.90 Kč

ČSN ISO 6011 (277511) - 1.10.2004
Stroje pro zemní práce - Optické sdělovače provozu stroje (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN ISO 6746-2:2003/Oprava1 (277601) - 1.10.2004
Stroje pro zemní práce - Definice rozměrů a jejich symboly - Část 2: Pracovní zařízení a přídavné pracovní prostředky (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN ISO 12510 (277810) - 1.10.2004
Stroje pro zemní práce - Provoz a údržba - Pokyny pro udržovatelnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ISO 14401-1 (278008) - 1.10.2004
Stroje pro zemní práce - Pole vidění zrcátky pro dohled a zpětnými zrcátky - Část 1: Zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ISO 14401-2 (278008) - 1.10.2004
Stroje pro zemní práce - Pole vidění zrcátky pro dohled a zpětnými zrcátky - Část 2: Kritéria provedení (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ISO 6016 (278020) - 1.10.2004
Stroje pro zemní práce - Metody měření hmotnosti celých strojů, jejich pracovního zařízení a součástí (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ISO 17063 (278151) - 1.10.2004
Stroje pro zemní práce - Brzdové soustavy strojů řízených pěší obsluhou - Požadavky na provedení a zkušební postupy (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14165 (310534) - 1.10.2004
Normy kosmického inženýrství - Řízení lomu (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 15084 (323040) - 1.10.2004
Malá plavidla - Kotvení, uvazování a vlečení - Upevňovací uzly.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15748-1 (325532) - 1.10.2004
Lodě a lodní technika - Dodávka pitné vody pro lodě a plovoucí zařízení - Část 1: Navrhování a konstrukce.
317.90 Kč

ČSN EN 50394-1 (332321) - 1.10.2004
Elektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu - Skupina I - Jiskrově bezpečné systémy - Část 1: Konstrukce a zkoušení.
306.90 Kč

ČSN EN 61000-4-7-ed.2:2003/Oprava1 (333432) - 1.10.2004
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-7: Zkušební a měřicí technika - Všeobecná směrnice o měření a měřicích přístrojích harmonických a meziharmonických pro rozvodné sítě a zařízení připojovaná do nich.
26.40 Kč

ČSN EN 50107-1:2003/A1 (341370) - 1.10.2004
Zařízení a instalace se svíticími trubicemi pracujícími s napětím naprázdno vyšším než 1 kV a nepřevyšujícím 10 kV - Část 1: Všeobecné požadavky.
56.10 Kč

ČSN EN 61086-1-ed.2 (346512) - 1.10.2004
Povlaky pro osazené desky s plošnými spoji (konformní povlaky) - Část 1: Definice, klasifikace a všeobecné požadavky.
108.90 Kč

ČSN EN 61086-2-ed.2 (346512) - 1.10.2004
Povlaky pro osazené desky s plošnými spoji (konformní povlaky) - Část 2: Metody zkoušek.
306.90 Kč

ČSN EN 61086-3-1-ed.2 (346512) - 1.10.2004
Povlaky pro osazené desky s plošnými spoji (konformní povlaky) - Část 3-1: Specifikace jednotlivých materiálů - Povlaky pro všeobecné použití (třída 1), vysokou spolehlivost (třída 2) a pro letectví a kosmonautiku (třída 3). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN IEC 264-2-2:1994/Z2 (347386) - 1.10.2004
Balení vodičů pro vinutí - Část 2-2: Cívky s válcovým bubnem - Specifikace vratných cívek z termoplastického materiálu.
56.10 Kč

ČSN IEC 264-2-3:1994/Z2 (347388) - 1.10.2004
Balení vodičů pro vinutí - Část 2-3: Cívky s válcovým bubnem - Specifikace nevratných cívek z termoplastického materiálu.
56.10 Kč

ČSN IEC 264-3-3:1994/Z2 (347392) - 1.10.2004
Balení vodičů pro vinutí - Část 3-3: Cívky s kuželovým bubnem - Specifikace nevratných cívek z termoplastického materiálu.
56.10 Kč

ČSN EN 60947-5-4-ed.2 (354101) - 1.10.2004
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 5-4: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Metody odhadu technických parametrů slaboproudých kontaktů - Zvláštní zkoušky.
306.90 Kč

ČSN EN 61076-3-103 (354621) - 1.10.2004
Konektory pro elektronická zařízení - Část 3-103: Obdélníkové konektory - Dílčí specifikace pro jednořadé konektory s nevýměnnými kontakty s roztečí 1,25 mm, pro připojení plochých kabelů užívaných pro rychlý sériový přenos dat (HSSDC). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
515.90 Kč

ČSN IEC 61468 (356662) - 1.10.2004
Jaderné elektrárny - Instrumentace aktivní zóny - Charakteristiky a zkušební metody samonapájecích detektorů neutronů.
306.90 Kč

ČSN IEC 61468:2004/A1 (356662) - 1.10.2004
Jaderné elektrárny - Instrumentace aktivní zóny - Charakteristiky a zkušební metody samonapájecích detektorů neutronů.
202.40 Kč

ČSN IEC 61888 (356663) - 1.10.2004
Jaderné elektrárny - Instrumentace důležitá pro bezpečnost - Stanovení a udržování nastavených spouštěcích úrovní.
202.40 Kč

ČSN IEC 60405 (356664) - 1.10.2004
Přístroje jaderné techniky - Konstrukční požadavky a klasifikace měřidel využívajících ionizující záření. (Platnost do 1.7.2010).
202.40 Kč

ČSN EN 62149-3 (359276) - 1.10.2004
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Funkčnost - Část 3: Vysílače 2,5 Gbit/s s laserovou diodou a integrovaným modulátorem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 30.6.2017).
317.90 Kč

TNI 360450 (360450) - 1.10.2004
Rušivé oslnění při osvětlení vnitřních prostorů.
317.90 Kč

ČSN EN 60929-ed.2 (360596) - 1.10.2004
Elektronické předřadníky na střídavé napětí k zářivkám - Požadavky na provedení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.2.2013).
1732.80 Kč

ČSN EN 60335-2-23-ed.2:2004/Oprava1 (361045) - 1.10.2004
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-23: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ošetřování pokožky a vlasů.
26.40 Kč

ČSN EN 60335-2-66-ed.2:2004/Oprava1 (361045) - 1.10.2004
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-66: Zvláštní požadavky na ohřívače pro vodní matrace.
26.40 Kč

ČSN EN 50392 (367909) - 1.10.2004
Kmenová norma k prokazování shody elektronických a elektrických zařízení se základními omezeními při vystavení člověka elektromagnetickým polím (0 Hz až 300 GHz). (Platnost do 1.1.2011).
394.90 Kč

ČSN EN 61920-ed.2 (368013) - 1.10.2004
Přenos infračerveného signálu vzduchem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 60268-4-ed.2 (368305) - 1.10.2004
Elektroakustická zařízení - Část 4: Mikrofony. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.7.2013).
493.90 Kč

ČSN EN 62330-1 (368564) - 1.10.2004
Kazetové videomagnetofony pro digitální záznam v šikmých stopách na pásek 12,65 mm (0,5 in) - Formát HD-D5 - Část 1: Specifikace záznamu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN EN 62330-2 (368564) - 1.10.2004
Kazetové videomagnetofony pro digitální záznam v šikmých stopách na pásek 12,65 mm (0,5 in) - Formát HD-D5 - Část 2: Formát komprese. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 62330-3 (368564) - 1.10.2004
Kazetové videomagnetofony pro digitální záznam v šikmých stopách na pásek 12,65 mm (0,5 in) - Formát HD-D5 - Část 3: Formát datového toku. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 62286 (368631) - 1.10.2004
Rozhraní pro výrobky spotřební elektroniky a sítě pro servisní diagnostiku - Použití pro IEEE 1394. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN ISO/IEC 10118-3 (369930) - 1.10.2004
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Hašovací funkce - Část 3: Dedikované hašovací funkce.
698.50 Kč

ČSN EN 61386-1 (370000) - 1.10.2004
Trubkové systémy pro vedení kabelů - Část 1: Všeobecné požadavky. (Platnost do 1.6.2011).
394.90 Kč

ČSN EN 61386-21 (370000) - 1.10.2004
Trubkové systémy pro vedení kabelů - Část 21: Zvláštní požadavky - Tuhé trubkové systémy.
202.40 Kč

ČSN EN 61386-22 (370000) - 1.10.2004
Trubkové systémy pro vedení kabelů - Část 22: Zvláštní požadavky - Ohebné trubkové systémy.
202.40 Kč

ČSN EN 61386-23 (370000) - 1.10.2004
Trubkové systémy pro vedení kabelů - Část 23: Zvláštní požadavky - Pružné trubkové systémy.
202.40 Kč

ČSN EN 12259-1+A1:2002/A2 (389210) - 1.10.2004
Stabilní hasicí zařízení - Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení - Část 1: Sprinklery.
108.90 Kč

ČSN EN 13565-1 (389221) - 1.10.2004
Stabilní hasicí zařízení - Pěnová zařízení - Část 1: Požadavky a zkušební metody pro komponenty.
394.90 Kč

ČSN EN 14540 (389504) - 1.10.2004
Požární hadice - Izolované zploštitelné hadice pro stabilní systémy.
306.90 Kč

ČSN ISO 9556:1994/Z1 (420542) - 1.10.2004
Ocel a železo. Stanovení celkového obsahu uhlíku. Metoda infračervené absorpce po spálení v indukční peci.
26.40 Kč

ČSN EN 601 (421432) - 1.10.2004
Hliník a slitiny hliníku - Odlitky - Chemické složení odlitků určených pro styk s potravinami.
108.90 Kč

ČSN EN 602 (424492) - 1.10.2004
Hliník a slitiny hliníku - Tvářené výrobky - Chemické složení polotovarů určených k výrobě předmětů pro styk s potravinami.
108.90 Kč

ČSN EN 12369-2 (491717) - 1.10.2004
Desky na bázi dřeva - Charakteristické hodnoty pro navrhování dřevěných konstrukcí - Část 2: Překližované desky.
169.40 Kč

ČSN ISO 15152 (569516) - 1.10.2004
Tabák - Stanovení celkového obsahu alkaloidů jako nikotinu - Kontinuální průtoková analytická metoda.
202.40 Kč

ČSN ISO 15153 (569517) - 1.10.2004
Tabák - Stanovení obsahu redukujících látek - Kontinuální průtoková analytická metoda.
169.40 Kč

ČSN ISO 15154 (569518) - 1.10.2004
Tabák - Stanovení obsahu redukujících cukrů - Kontinuální průtoková analytická metoda.
169.40 Kč

ČSN ISO 15517 (569519) - 1.10.2004
Tabák - Stanovení obsahu dusičnanů - Kontinuální průtoková analytická metoda.
169.40 Kč

ČSN EN 14103 (588810) - 1.10.2004
Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastných kyselin - Stanovení obsahu esteru a methylesteru kyseliny linolenové.
169.40 Kč

ČSN EN 14104 (588811) - 1.10.2004
Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastných kyselin - Stanovení čísla kyselosti.
169.40 Kč

ČSN EN 14105 (588812) - 1.10.2004
Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastných kyselin - Stanovení obsahu volného a celkového glycerolu a mono-, di- a triglyceridů (Referenční metoda).
202.40 Kč

ČSN EN 14106 (588813) - 1.10.2004
Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastných kyselin - Stanovení obsahu volného glycerolu.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 295 (640203) - 1.10.2004
Plasty - Příprava zkušebních těles z reaktoplastů lisováním.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 307 (643605) - 1.10.2004
Plasty - Polyamidy - Stanovení viskozitního čísla.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 3679 (656018) - 1.10.2004
Stanovení bodu vzplanutí - Rychlá rovnovážná metoda v uzavřeném kelímku (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 3680 (656019) - 1.10.2004
Stanovení vzplane/nevzplane - Rychlá rovnovážná metoda v uzavřeném kelímku (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 14331 (656139) - 1.10.2004
Kapalné ropné výrobky - Charakterizace a oddělení methylesterů mastných kyselin (FAME) ze středních destilátů - Metoda kapalinové chromatografie (LC) / plynové chromatografie (GC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 20844 (656283) - 1.10.2004
Ropa a ropné výrobky - Stanovení střihové stability olejů obsahujících polymerní přísady používaných ve vstřikovacích tryskách dieselových motorů (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 4090 (666623) - 1.10.2004
Fotografie - Medicinální radiografické kazety / zesilující folie / filmy a filmy pro hardcopy systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 15605 (668601) - 1.10.2004
Lepidla - Vzorkování.
202.40 Kč

ČSN EN 14469-2 (670556) - 1.10.2004
Pigmenty a plniva - Hodnocení barviv v měkčeném polyvinylchloridu (PVC-P) - Část 2: Příprava zkušebních vzorků.
108.90 Kč

ČSN EN 14469-3 (670556) - 1.10.2004
Pigmenty a plniva - Hodnocení barviv v měkčeném polyvinylchloridu (PVC-P) - Část 3: Stanovení relativní barevné intenzity bílých pigmentů.
108.90 Kč

ČSN EN 14469-4 (670556) - 1.10.2004
Pigmenty a plniva - Hodnocení barviv v měkčeném polyvinylchloridu (PVC-P) - Část 4: Stanovení krvácení barviv.
108.90 Kč

ČSN EN 13530-2:2003/A1 (697230) - 1.10.2004
Kryogenické nádoby - Velké přepravní vakuově izolované nádoby - Část 2: Konstrukce, výroba, kontrola a zkoušení.
56.10 Kč

ČSN EN ISO 14689-1 (721005) - 1.10.2004
Geotechnický průzkum a zkoušení - Pojmenování a zatřiďování hornin - Část 1: Pojmenování a popis.
202.40 Kč

ČSN EN 14205 (721135) - 1.10.2004
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení tvrdosti podle Knoopa.
169.40 Kč

ČSN EN 14147 (721136) - 1.10.2004
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení odolnosti proti stárnutí působením slané mlhy.
169.40 Kč

ČSN EN 932-3:1997/A1 (721186) - 1.10.2004
Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 3: Postup a názvosloví pro jednoduchý petrografický popis.
56.10 Kč

ČSN EN 13055-2 (721505) - 1.10.2004
Pórovité kamenivo - Část 2: Pórovité kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové úpravy a pro stmelené a nestmelené aplikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 1467 (721865) - 1.10.2004
Přírodní kámen - Hrubé bloky - Požadavky.
202.40 Kč

ČSN EN 1468 (721866) - 1.10.2004
Přírodní kámen - Hrubé desky - Požadavky.
202.40 Kč

ČSN EN 197-4 (722101) - 1.10.2004
Cement - Část 4: Složení, specifikace a kritéria shody vysokopecních cementů s nízkou počáteční pevností. (Platnost do 1.7.2013).
306.90 Kč

ČSN EN 14216 (722107) - 1.10.2004
Cement - Složení, specifikace a kritéria shody speciálních cementů s velmi nízkým hydratačním teplem. (Platnost do 30.4.2017).
306.90 Kč

ČSN EN 13454-2 (722485) - 1.10.2004
Pojiva, kompozitní pojiva a průmyslově vyráběné maltové směsi pro podlahové potěry ze síranu vápenatého - Část 2: Zkušební metody.
202.40 Kč

ČSN EN 771-3 (722634) - 1.10.2004
Specifikace zdicích prvků - Část 3: Betonové tvárnice s hutným nebo pórovitým kamenivem. (Platnost do 1.2.2013).
317.90 Kč

ČSN EN 771-5 (722634) - 1.10.2004
Specifikace zdicích prvků - Část 5: Zdicí prvky z umělého kamene. (Platnost do 1.2.2013).
306.90 Kč

ČSN EN 997 (724860) - 1.10.2004
Záchodové mísy a soupravy se zabudovanou zápachovou uzávěrkou. (Platnost do 1.12.2013).
394.90 Kč

ČSN EN 1366-8 (730857) - 1.10.2004
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 8: Potrubí pro odvod kouře (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 14135 (730889) - 1.10.2004
Obklady - Stanovení požárně ochranné účinnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 1008:2003/Oprava1 (732028) - 1.10.2004
Záměsová voda do betonu - Specifikace pro odběr vzorků, zkoušení a posouzení vhodnosti vody, včetně vody získané při recyklaci v betonárně, jako záměsové vody do betonu.
26.40 Kč

ČSN EN 12637-3 (732139) - 1.10.2004
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Slučitelnost výrobků pro injektování - Část 3: Vliv výrobků pro injektování na elastomerové vložky v betonu (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN 732824-1 (732824) - 1.10.2004
Třídění dřeva podle pevnosti - Část 1: Jehličnaté řezivo.
306.90 Kč

ČSN EN 12446 (734207) - 1.10.2004
Komíny - Konstrukční díly - Prvky komínového pláště z betonu. (Platnost do 1.4.2013).
306.90 Kč

ČSN 736101 (736101) - 1.10.2004
Projektování silnic a dálnic.
859.10 Kč

ČSN EN 14187-1 (736183) - 1.10.2004
Zálivky za studena - Část 1: Zkušební metoda pro stanovení stupně zrání.
169.40 Kč

ČSN EN 14187-2 (736183) - 1.10.2004
Zálivky za studena - Část 2: Zkušební metoda pro stanovení doby zaschnutí.
108.90 Kč

ČSN EN 14187-3 (736183) - 1.10.2004
Zálivky za studena - Část 3: Zkušební metoda pro stanovení samonivelačních vlastností.
108.90 Kč

ČSN EN 14187-4 (736183) - 1.10.2004
Zálivky za studena - Část 4: Zkušební metoda pro stanovení změny hmotnosti a objemu po ponoření do uhlovodíkového paliva.
169.40 Kč

ČSN EN 14187-5 (736183) - 1.10.2004
Zálivky za studena - Část 5: Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti hydrolýze.
108.90 Kč

ČSN EN 14187-6 (736183) - 1.10.2004
Zálivky za studena - Část 6: Zkušební metoda pro stanovení adheze a koheze po ponoření do roztoků chemikálií.
169.40 Kč

ČSN EN 14187-7 (736183) - 1.10.2004
Zálivky za studena - Část 7: Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti působení plamene.
108.90 Kč

ČSN EN 14187-8 (736183) - 1.10.2004
Zálivky za studena - Část 8: Zkušební metoda pro stanovení umělého stárnutí vlivem UV záření.
169.40 Kč

ČSN EN 13286-49 (736185) - 1.10.2004
Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 49: Zkušební metoda pro stanovení zrychleného bobtnání zemin zlepšených vápnem a/nebo hydraulickými pojivy (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 1337-10 (736270) - 1.10.2004
Stavební ložiska - Část 10: Prohlídka a údržba.
202.40 Kč

ČSN EN 1337-2 (736270) - 1.10.2004
Stavební ložiska - Část 2: Kluzné prvky (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 1337-4 (736270) - 1.10.2004
Stavební ložiska - Část 4: Válcová ložiska (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 1337-6 (736270) - 1.10.2004
Stavební ložiska - Část 6: Vahadlová ložiska (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 1337-7 (736270) - 1.10.2004
Stavební ložiska - Část 7: PTFE kalotová a PTFE cylindrická ložiska (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 12811-2 (738123) - 1.10.2004
Dočasné stavební konstrukce - Část 2: Informace o materiálech.
202.40 Kč

ČSN 752340 (752340) - 1.10.2004
Navrhování přehrad - Hlavní parametry a vybavení.
317.90 Kč

ČSN 752405 (752405) - 1.10.2004
Vodohospodářská řešení vodních nádrží.
202.40 Kč

ČSN EN 14369 (755719) - 1.10.2004
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Granulovaný aktivovaný oxid hlinitý potažený hydroxidem železitým.
169.40 Kč

ČSN EN 14368 (755723) - 1.10.2004
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Vápenec potažený oxidem manganičitým.
202.40 Kč

ČSN EN 974 (755854) - 1.10.2004
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kyselina fosforečná.
202.40 Kč

ČSN 756101 (756101) - 1.10.2004
Stokové sítě a kanalizační přípojky.
394.90 Kč

ČSN 756909 (756909) - 1.10.2004
Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 16264 (757482) - 1.10.2004
Jakost vod - Stanovení rozpuštěných křemičitanů průtokovou analýzou (FIA a CFA) a fotometrickou detekcí.
202.40 Kč

ČSN EN 14477 (770305) - 1.10.2004
Obaly - Flexibilní obalové materiály - Stanovení odolnosti proti průrazu - Zkušební metody.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 105-B06 (800172) - 1.10.2004
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část B06: Stálobarevnost a stárnutí na umělém světle při vysoké teplotě: zkouška s xenonovou výbojkou.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 6940 (800805) - 1.10.2004
Textilie - Hořlavost - Zjišťování snadnosti zapálení svisle umístěných zkušebních vzorků.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15797 (800879) - 1.10.2004
Textilie - Postupy průmyslového praní a doúpravy pro zkoušení pracovních oděvů.
202.40 Kč

ČSN EN 14414 (806168) - 1.10.2004
Geosyntetika - Výběrová metoda zkoušení pro zjišťování chemické odolnosti pro aplikaci na skládkách.
169.40 Kč

ČSN EN 14415 (806169) - 1.10.2004
Geosyntetické izolace - Metoda zkoušení pro zjišťování odolnosti proti vyluhování.
169.40 Kč

ČSN EN 14387 (832220) - 1.10.2004
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Protiplynové a kombinované filtry - Požadavky, zkoušení a značení.
202.40 Kč

ČSN EN 14325 (832733) - 1.10.2004
Ochranné oděvy proti chemikáliím - Metody zkoušení a klasifikace účinnosti pro materiály, švy, spoje a sestavy protichemických ochranných oděvů.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15831 (832741) - 1.10.2004
Oděvy - Fyziologické účinky - Měření tepelné izolace pomocí tepelné figuríny.
202.40 Kč

ČSN EN 1149-3 (832845) - 1.10.2004
Ochranné oděvy - Elektrostatické vlastnosti - Část 3: Metody zkoušení pro měření snížení náboje.
202.40 Kč

ČSN EN 14530 (833623) - 1.10.2004
Ovzduší na pracovišti - Stanovení tuhých částic emitovaných dieselovými motory - Všeobecné požadavky.
202.40 Kč

ČSN EN 14385 (834761) - 1.10.2004
Kvalita ovzduší - Stacionární zdroje emisí - Stanovení celkových emisí As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl a V.
317.90 Kč

ČSN EN 13976-1 (842130) - 1.10.2004
Záchranné systémy - Přeprava inkubátorů - Část 1: Podmínky připojení.
169.40 Kč

ČSN EN 13976-2 (842130) - 1.10.2004
Záchranné systémy - Přeprava inkubátorů - Část 2: Požadavky na systém.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 7376 (852120) - 1.10.2004
Anestetické a respirační přístroje - Laryngoskopy pro tracheální intubaci.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 14155-1 (854001) - 1.10.2004
Klinické zkoušky zdravotnických prostředků pro humánní účely - Část 1: Všeobecné požadavky.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 14155-2 (854001) - 1.10.2004
Klinické zkoušky zdravotnických prostředků pro humánní účely - Část 2: Plány klinických zkoušek.
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 301908-6-V2.2.1 (875111) - 1.10.2004
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 6: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA TDD (UTRA TDD) (UE).
394.90 Kč

ČSN EN 1727 (910226) - 1.10.2004
Bytový nábytek - Úložný nábytek - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení.
202.40 Kč

ČSN ISO 13491-2 (979121) - 1.10.2004
Bankovnictví - Bezpečná kryptografická zařízení (bankovní služby pro drobnou klientelu) - Část 2: Kontrolní seznamy shody bezpečnosti pro zařízení používaná v systémech karet s magnetickým proužkem.
317.90 Kč

ČSN ISO 19115 (979834) - 1.10.2004
Geografická informace - Metadata.
859.10 Kč

Kategorie (nové normy)