Nové normy ČSN za říjen 2004

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.10.2004 v 09:00


ČSN ISO 10006-ed.2 (010333) - 1.10.2004
Systémy managementu jakosti - Směrnice pro management jakosti projektů.
434.00 Kč

ČSN ISO 10007 (010334) - 1.10.2004
Systémy managementu jakosti - Směrnice managementu konfigurace.
223.00 Kč

ČSN ISO 10326-2 (011415) - 1.10.2004
Vibrace - Laboratorní metoda hodnocení vibrací vozidlových sedadel - Část 2: Aplikace na kolejová vozidla.
338.00 Kč

ČSN ISO 17724 (018012) - 1.10.2004
Grafické značky - Slovník.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 14819-3 (018253) - 1.10.2004
Dopravní a cestovní informace (TTI) - Zprávy TTI předávané kódováním dopravních zpráv - Část 3: Odkazy na polohu pro ALERT-C (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 14825 (018281) - 1.10.2004
Inteligentní dopravní systémy - Geografické datové soubory (GDF) - Celková datová specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
1710.00 Kč

ČSN 022038 (022038) - 1.10.2004
Nýty - Technické dodací předpisy.
120.00 Kč

ČSN 022801 (022801) - 1.10.2004
Hřeby a podobné součásti - Technické dodací předpisy.
120.00 Kč

ČSN EN 12385-10 (024302) - 1.10.2004
Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 10: Spirálová lana pro všeobecné konstrukční účely.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 15465 (028330) - 1.10.2004
Kovové hadice s opletením z pásu a koncovkami (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ISO 4525 (038531) - 1.10.2004
Kovové povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky nikl-chrom na plastech.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 4126-6 (134310) - 1.10.2004
Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 6: Použití, výběr a montáž bezpečnostního zařízení s průtržnou membránou.
434.00 Kč

ČSN EN 61514-2 (134590) - 1.10.2004
Regulační systémy pro průmyslové procesy - Část 2: Metody vyhodnocování výkonů inteligentních polohovacích regulátorů armatur s pneumatickými výstupy (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 1.8.2016).
543.00 Kč

ČSN EN 246 (137270) - 1.10.2004
Zdravotnětechnické armatury - Všeobecné podmínky pro usměrňovače proudu.
223.00 Kč

ČSN 224805 (224805) - 1.10.2004
Lešticí plstěné kotouče - Specifikace.
120.00 Kč

ČSN ISO 4308-1 (270050) - 1.10.2004
Jeřáby a zdvihací zařízení - Výběr ocelových lan - Část 1: Všeobecně.
338.00 Kč

ČSN ISO 6011 (277511) - 1.10.2004
Stroje pro zemní práce - Optické sdělovače provozu stroje (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN ISO 6746-2:2003/Oprava1 (277601) - 1.10.2004
Stroje pro zemní práce - Definice rozměrů a jejich symboly - Část 2: Pracovní zařízení a přídavné pracovní prostředky (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN ISO 12510 (277810) - 1.10.2004
Stroje pro zemní práce - Provoz a údržba - Pokyny pro udržovatelnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ISO 14401-1 (278008) - 1.10.2004
Stroje pro zemní práce - Pole vidění zrcátky pro dohled a zpětnými zrcátky - Část 1: Zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ISO 14401-2 (278008) - 1.10.2004
Stroje pro zemní práce - Pole vidění zrcátky pro dohled a zpětnými zrcátky - Část 2: Kritéria provedení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ISO 6016 (278020) - 1.10.2004
Stroje pro zemní práce - Metody měření hmotnosti celých strojů, jejich pracovního zařízení a součástí (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ISO 17063 (278151) - 1.10.2004
Stroje pro zemní práce - Brzdové soustavy strojů řízených pěší obsluhou - Požadavky na provedení a zkušební postupy (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14165 (310534) - 1.10.2004
Normy kosmického inženýrství - Řízení lomu (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 15084 (323040) - 1.10.2004
Malá plavidla - Kotvení, uvazování a vlečení - Upevňovací uzly.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15748-1 (325532) - 1.10.2004
Lodě a lodní technika - Dodávka pitné vody pro lodě a plovoucí zařízení - Část 1: Navrhování a konstrukce.
350.00 Kč

ČSN EN 50394-1 (332321) - 1.10.2004
Elektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu - Skupina I - Jiskrově bezpečné systémy - Část 1: Konstrukce a zkoušení.
338.00 Kč

ČSN EN 61000-4-7-ed.2:2003/Oprava1 (333432) - 1.10.2004
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-7: Zkušební a měřicí technika - Všeobecná směrnice o měření a měřicích přístrojích harmonických a meziharmonických pro rozvodné sítě a zařízení připojovaná do nich.
29.00 Kč

ČSN EN 50107-1:2003/A1 (341370) - 1.10.2004
Zařízení a instalace se svíticími trubicemi pracujícími s napětím naprázdno vyšším než 1 kV a nepřevyšujícím 10 kV - Část 1: Všeobecné požadavky.
62.00 Kč

ČSN EN 61086-1-ed.2 (346512) - 1.10.2004
Povlaky pro osazené desky s plošnými spoji (konformní povlaky) - Část 1: Definice, klasifikace a všeobecné požadavky.
120.00 Kč

ČSN EN 61086-2-ed.2 (346512) - 1.10.2004
Povlaky pro osazené desky s plošnými spoji (konformní povlaky) - Část 2: Metody zkoušek.
338.00 Kč

ČSN EN 61086-3-1-ed.2 (346512) - 1.10.2004
Povlaky pro osazené desky s plošnými spoji (konformní povlaky) - Část 3-1: Specifikace jednotlivých materiálů - Povlaky pro všeobecné použití (třída 1), vysokou spolehlivost (třída 2) a pro letectví a kosmonautiku (třída 3). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN IEC 264-2-2:1994/Z2 (347386) - 1.10.2004
Balení vodičů pro vinutí - Část 2-2: Cívky s válcovým bubnem - Specifikace vratných cívek z termoplastického materiálu.
62.00 Kč

ČSN IEC 264-2-3:1994/Z2 (347388) - 1.10.2004
Balení vodičů pro vinutí - Část 2-3: Cívky s válcovým bubnem - Specifikace nevratných cívek z termoplastického materiálu.
62.00 Kč

ČSN IEC 264-3-3:1994/Z2 (347392) - 1.10.2004
Balení vodičů pro vinutí - Část 3-3: Cívky s kuželovým bubnem - Specifikace nevratných cívek z termoplastického materiálu.
62.00 Kč

ČSN EN 60947-5-4-ed.2 (354101) - 1.10.2004
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 5-4: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Metody odhadu technických parametrů slaboproudých kontaktů - Zvláštní zkoušky.
338.00 Kč

ČSN EN 61076-3-103 (354621) - 1.10.2004
Konektory pro elektronická zařízení - Část 3-103: Obdélníkové konektory - Dílčí specifikace pro jednořadé konektory s nevýměnnými kontakty s roztečí 1,25 mm, pro připojení plochých kabelů užívaných pro rychlý sériový přenos dat (HSSDC). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN IEC 61468 (356662) - 1.10.2004
Jaderné elektrárny - Instrumentace aktivní zóny - Charakteristiky a zkušební metody samonapájecích detektorů neutronů.
338.00 Kč

ČSN IEC 61468:2004/A1 (356662) - 1.10.2004
Jaderné elektrárny - Instrumentace aktivní zóny - Charakteristiky a zkušební metody samonapájecích detektorů neutronů.
223.00 Kč

ČSN IEC 61888 (356663) - 1.10.2004
Jaderné elektrárny - Instrumentace důležitá pro bezpečnost - Stanovení a udržování nastavených spouštěcích úrovní.
223.00 Kč

ČSN IEC 60405 (356664) - 1.10.2004
Přístroje jaderné techniky - Konstrukční požadavky a klasifikace měřidel využívajících ionizující záření. (Platnost do 1.7.2010).
223.00 Kč

ČSN EN 62149-3 (359276) - 1.10.2004
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Funkčnost - Část 3: Vysílače 2,5 Gbit/s s laserovou diodou a integrovaným modulátorem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 30.6.2017).
350.00 Kč

TNI 360450 (360450) - 1.10.2004
Rušivé oslnění při osvětlení vnitřních prostorů.
350.00 Kč

ČSN EN 60929-ed.2 (360596) - 1.10.2004
Elektronické předřadníky na střídavé napětí k zářivkám - Požadavky na provedení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.2.2013).
1732.80 Kč

ČSN EN 60335-2-23-ed.2:2004/Oprava1 (361045) - 1.10.2004
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-23: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ošetřování pokožky a vlasů.
29.00 Kč

ČSN EN 60335-2-66-ed.2:2004/Oprava1 (361045) - 1.10.2004
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-66: Zvláštní požadavky na ohřívače pro vodní matrace.
29.00 Kč

ČSN EN 50392 (367909) - 1.10.2004
Kmenová norma k prokazování shody elektronických a elektrických zařízení se základními omezeními při vystavení člověka elektromagnetickým polím (0 Hz až 300 GHz). (Platnost do 1.1.2011).
434.00 Kč

ČSN EN 61920-ed.2 (368013) - 1.10.2004
Přenos infračerveného signálu vzduchem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 60268-4-ed.2 (368305) - 1.10.2004
Elektroakustická zařízení - Část 4: Mikrofony. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.7.2013).
543.00 Kč

ČSN EN 62330-1 (368564) - 1.10.2004
Kazetové videomagnetofony pro digitální záznam v šikmých stopách na pásek 12,65 mm (0,5 in) - Formát HD-D5 - Část 1: Specifikace záznamu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN EN 62330-2 (368564) - 1.10.2004
Kazetové videomagnetofony pro digitální záznam v šikmých stopách na pásek 12,65 mm (0,5 in) - Formát HD-D5 - Část 2: Formát komprese. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN 62330-3 (368564) - 1.10.2004
Kazetové videomagnetofony pro digitální záznam v šikmých stopách na pásek 12,65 mm (0,5 in) - Formát HD-D5 - Část 3: Formát datového toku. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 62286 (368631) - 1.10.2004
Rozhraní pro výrobky spotřební elektroniky a sítě pro servisní diagnostiku - Použití pro IEEE 1394. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN ISO/IEC 10118-3 (369930) - 1.10.2004
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Hašovací funkce - Část 3: Dedikované hašovací funkce.
768.00 Kč

ČSN EN 61386-1 (370000) - 1.10.2004
Trubkové systémy pro vedení kabelů - Část 1: Všeobecné požadavky. (Platnost do 1.6.2011).
434.00 Kč

ČSN EN 61386-21 (370000) - 1.10.2004
Trubkové systémy pro vedení kabelů - Část 21: Zvláštní požadavky - Tuhé trubkové systémy. (Platnost do 17.5.2024).
223.00 Kč

ČSN EN 61386-22 (370000) - 1.10.2004
Trubkové systémy pro vedení kabelů - Část 22: Zvláštní požadavky - Ohebné trubkové systémy. (Platnost do 17.5.2024).
223.00 Kč

ČSN EN 61386-23 (370000) - 1.10.2004
Trubkové systémy pro vedení kabelů - Část 23: Zvláštní požadavky - Pružné trubkové systémy. (Platnost do 17.5.2024).
223.00 Kč

ČSN EN 12259-1+A1:2002/A2 (389210) - 1.10.2004
Stabilní hasicí zařízení - Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení - Část 1: Sprinklery.
120.00 Kč

ČSN EN 13565-1 (389221) - 1.10.2004
Stabilní hasicí zařízení - Pěnová zařízení - Část 1: Požadavky a zkušební metody pro komponenty.
434.00 Kč

ČSN EN 14540 (389504) - 1.10.2004
Požární hadice - Izolované zploštitelné hadice pro stabilní systémy.
338.00 Kč

ČSN ISO 9556:1994/Z1 (420542) - 1.10.2004
Ocel a železo. Stanovení celkového obsahu uhlíku. Metoda infračervené absorpce po spálení v indukční peci.
29.00 Kč

ČSN EN 601 (421432) - 1.10.2004
Hliník a slitiny hliníku - Odlitky - Chemické složení odlitků určených pro styk s potravinami.
120.00 Kč

ČSN EN 602 (424492) - 1.10.2004
Hliník a slitiny hliníku - Tvářené výrobky - Chemické složení polotovarů určených k výrobě předmětů pro styk s potravinami.
120.00 Kč

ČSN EN 12369-2 (491717) - 1.10.2004
Desky na bázi dřeva - Charakteristické hodnoty pro navrhování dřevěných konstrukcí - Část 2: Překližované desky.
186.00 Kč

ČSN ISO 15152 (569516) - 1.10.2004
Tabák - Stanovení celkového obsahu alkaloidů jako nikotinu - Kontinuální průtoková analytická metoda.
223.00 Kč

ČSN ISO 15153 (569517) - 1.10.2004
Tabák - Stanovení obsahu redukujících látek - Kontinuální průtoková analytická metoda.
186.00 Kč

ČSN ISO 15154 (569518) - 1.10.2004
Tabák - Stanovení obsahu redukujících cukrů - Kontinuální průtoková analytická metoda.
186.00 Kč

ČSN ISO 15517 (569519) - 1.10.2004
Tabák - Stanovení obsahu dusičnanů - Kontinuální průtoková analytická metoda.
186.00 Kč

ČSN EN 14103 (588810) - 1.10.2004
Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastných kyselin - Stanovení obsahu esteru a methylesteru kyseliny linolenové.
186.00 Kč

ČSN EN 14104 (588811) - 1.10.2004
Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastných kyselin - Stanovení čísla kyselosti.
186.00 Kč

ČSN EN 14105 (588812) - 1.10.2004
Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastných kyselin - Stanovení obsahu volného a celkového glycerolu a mono-, di- a triglyceridů (Referenční metoda).
223.00 Kč

ČSN EN 14106 (588813) - 1.10.2004
Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastných kyselin - Stanovení obsahu volného glycerolu.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 295 (640203) - 1.10.2004
Plasty - Příprava zkušebních těles z reaktoplastů lisováním.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 307 (643605) - 1.10.2004
Plasty - Polyamidy - Stanovení viskozitního čísla.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 3679 (656018) - 1.10.2004
Stanovení bodu vzplanutí - Rychlá rovnovážná metoda v uzavřeném kelímku (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 3680 (656019) - 1.10.2004
Stanovení vzplane/nevzplane - Rychlá rovnovážná metoda v uzavřeném kelímku (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 14331 (656139) - 1.10.2004
Kapalné ropné výrobky - Charakterizace a oddělení methylesterů mastných kyselin (FAME) ze středních destilátů - Metoda kapalinové chromatografie (LC) / plynové chromatografie (GC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 20844 (656283) - 1.10.2004
Ropa a ropné výrobky - Stanovení střihové stability olejů obsahujících polymerní přísady používaných ve vstřikovacích tryskách dieselových motorů (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 4090 (666623) - 1.10.2004
Fotografie - Medicinální radiografické kazety / zesilující folie / filmy a filmy pro hardcopy systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 15605 (668601) - 1.10.2004
Lepidla - Vzorkování.
223.00 Kč

ČSN EN 14469-2 (670556) - 1.10.2004
Pigmenty a plniva - Hodnocení barviv v měkčeném polyvinylchloridu (PVC-P) - Část 2: Příprava zkušebních vzorků.
120.00 Kč

ČSN EN 14469-3 (670556) - 1.10.2004
Pigmenty a plniva - Hodnocení barviv v měkčeném polyvinylchloridu (PVC-P) - Část 3: Stanovení relativní barevné intenzity bílých pigmentů.
120.00 Kč

ČSN EN 14469-4 (670556) - 1.10.2004
Pigmenty a plniva - Hodnocení barviv v měkčeném polyvinylchloridu (PVC-P) - Část 4: Stanovení krvácení barviv.
120.00 Kč

ČSN EN 13530-2:2003/A1 (697230) - 1.10.2004
Kryogenické nádoby - Velké přepravní vakuově izolované nádoby - Část 2: Konstrukce, výroba, kontrola a zkoušení.
62.00 Kč

ČSN EN ISO 14689-1 (721005) - 1.10.2004
Geotechnický průzkum a zkoušení - Pojmenování a zatřiďování hornin - Část 1: Pojmenování a popis.
223.00 Kč

ČSN EN 14205 (721135) - 1.10.2004
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení tvrdosti podle Knoopa.
186.00 Kč

ČSN EN 14147 (721136) - 1.10.2004
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení odolnosti proti stárnutí působením slané mlhy.
186.00 Kč

ČSN EN 13055-2 (721505) - 1.10.2004
Pórovité kamenivo - Část 2: Pórovité kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové úpravy a pro stmelené a nestmelené aplikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 1467 (721865) - 1.10.2004
Přírodní kámen - Hrubé bloky - Požadavky.
223.00 Kč

ČSN EN 1468 (721866) - 1.10.2004
Přírodní kámen - Hrubé desky - Požadavky.
223.00 Kč

ČSN EN 197-4 (722101) - 1.10.2004
Cement - Část 4: Složení, specifikace a kritéria shody vysokopecních cementů s nízkou počáteční pevností. (Platnost do 1.7.2013).
338.00 Kč

ČSN EN 14216 (722107) - 1.10.2004
Cement - Složení, specifikace a kritéria shody speciálních cementů s velmi nízkým hydratačním teplem. (Platnost do 30.4.2017).
338.00 Kč

ČSN EN 13454-2 (722485) - 1.10.2004
Pojiva, kompozitní pojiva a průmyslově vyráběné maltové směsi pro podlahové potěry ze síranu vápenatého - Část 2: Zkušební metody.
223.00 Kč

ČSN EN 771-3 (722634) - 1.10.2004
Specifikace zdicích prvků - Část 3: Betonové tvárnice s hutným nebo pórovitým kamenivem. (Platnost do 1.2.2013).
350.00 Kč

ČSN EN 771-5 (722634) - 1.10.2004
Specifikace zdicích prvků - Část 5: Zdicí prvky z umělého kamene. (Platnost do 1.2.2013).
338.00 Kč

ČSN EN 997 (724860) - 1.10.2004
Záchodové mísy a soupravy se zabudovanou zápachovou uzávěrkou. (Platnost do 1.12.2013).
434.00 Kč

ČSN EN 1366-8 (730857) - 1.10.2004
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 8: Potrubí pro odvod kouře (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 14135 (730889) - 1.10.2004
Obklady - Stanovení požárně ochranné účinnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 1008:2003/Oprava1 (732028) - 1.10.2004
Záměsová voda do betonu - Specifikace pro odběr vzorků, zkoušení a posouzení vhodnosti vody, včetně vody získané při recyklaci v betonárně, jako záměsové vody do betonu.
29.00 Kč

ČSN EN 12637-3 (732139) - 1.10.2004
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Slučitelnost výrobků pro injektování - Část 3: Vliv výrobků pro injektování na elastomerové vložky v betonu (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN 732824-1 (732824) - 1.10.2004
Třídění dřeva podle pevnosti - Část 1: Jehličnaté řezivo.
338.00 Kč

ČSN EN 12446 (734207) - 1.10.2004
Komíny - Konstrukční díly - Prvky komínového pláště z betonu. (Platnost do 1.4.2013).
338.00 Kč

ČSN 736101 (736101) - 1.10.2004
Projektování silnic a dálnic.
945.00 Kč

ČSN EN 14187-1 (736183) - 1.10.2004
Zálivky za studena - Část 1: Zkušební metoda pro stanovení stupně zrání.
186.00 Kč

ČSN EN 14187-2 (736183) - 1.10.2004
Zálivky za studena - Část 2: Zkušební metoda pro stanovení doby zaschnutí.
120.00 Kč

ČSN EN 14187-3 (736183) - 1.10.2004
Zálivky za studena - Část 3: Zkušební metoda pro stanovení samonivelačních vlastností.
120.00 Kč

ČSN EN 14187-4 (736183) - 1.10.2004
Zálivky za studena - Část 4: Zkušební metoda pro stanovení změny hmotnosti a objemu po ponoření do uhlovodíkového paliva.
186.00 Kč

ČSN EN 14187-5 (736183) - 1.10.2004
Zálivky za studena - Část 5: Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti hydrolýze.
120.00 Kč

ČSN EN 14187-6 (736183) - 1.10.2004
Zálivky za studena - Část 6: Zkušební metoda pro stanovení adheze a koheze po ponoření do roztoků chemikálií.
186.00 Kč

ČSN EN 14187-7 (736183) - 1.10.2004
Zálivky za studena - Část 7: Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti působení plamene.
120.00 Kč

ČSN EN 14187-8 (736183) - 1.10.2004
Zálivky za studena - Část 8: Zkušební metoda pro stanovení umělého stárnutí vlivem UV záření.
186.00 Kč

ČSN EN 13286-49 (736185) - 1.10.2004
Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 49: Zkušební metoda pro stanovení zrychleného bobtnání zemin zlepšených vápnem a/nebo hydraulickými pojivy (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1337-10 (736270) - 1.10.2004
Stavební ložiska - Část 10: Prohlídka a údržba.
223.00 Kč

ČSN EN 1337-2 (736270) - 1.10.2004
Stavební ložiska - Část 2: Kluzné prvky (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 1337-4 (736270) - 1.10.2004
Stavební ložiska - Část 4: Válcová ložiska (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 1337-6 (736270) - 1.10.2004
Stavební ložiska - Část 6: Vahadlová ložiska (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 1337-7 (736270) - 1.10.2004
Stavební ložiska - Část 7: PTFE kalotová a PTFE cylindrická ložiska (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 12811-2 (738123) - 1.10.2004
Dočasné stavební konstrukce - Část 2: Informace o materiálech.
223.00 Kč

ČSN 752340 (752340) - 1.10.2004
Navrhování přehrad - Hlavní parametry a vybavení.
350.00 Kč

ČSN 752405 (752405) - 1.10.2004
Vodohospodářská řešení vodních nádrží.
223.00 Kč

ČSN EN 14369 (755719) - 1.10.2004
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Granulovaný aktivovaný oxid hlinitý potažený hydroxidem železitým.
186.00 Kč

ČSN EN 14368 (755723) - 1.10.2004
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Vápenec potažený oxidem manganičitým.
223.00 Kč

ČSN EN 974 (755854) - 1.10.2004
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kyselina fosforečná.
223.00 Kč

ČSN 756101 (756101) - 1.10.2004
Stokové sítě a kanalizační přípojky.
434.00 Kč

ČSN 756909 (756909) - 1.10.2004
Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 16264 (757482) - 1.10.2004
Jakost vod - Stanovení rozpuštěných křemičitanů průtokovou analýzou (FIA a CFA) a fotometrickou detekcí.
223.00 Kč

ČSN EN 14477 (770305) - 1.10.2004
Obaly - Flexibilní obalové materiály - Stanovení odolnosti proti průrazu - Zkušební metody.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 105-B06 (800172) - 1.10.2004
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část B06: Stálobarevnost a stárnutí na umělém světle při vysoké teplotě: zkouška s xenonovou výbojkou.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 6940 (800805) - 1.10.2004
Textilie - Hořlavost - Zjišťování snadnosti zapálení svisle umístěných zkušebních vzorků.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15797 (800879) - 1.10.2004
Textilie - Postupy průmyslového praní a doúpravy pro zkoušení pracovních oděvů.
223.00 Kč

ČSN EN 14414 (806168) - 1.10.2004
Geosyntetika - Výběrová metoda zkoušení pro zjišťování chemické odolnosti pro aplikaci na skládkách.
186.00 Kč

ČSN EN 14415 (806169) - 1.10.2004
Geosyntetické izolace - Metoda zkoušení pro zjišťování odolnosti proti vyluhování.
186.00 Kč

ČSN EN 14387 (832220) - 1.10.2004
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Protiplynové a kombinované filtry - Požadavky, zkoušení a značení.
223.00 Kč

ČSN EN 14325 (832733) - 1.10.2004
Ochranné oděvy proti chemikáliím - Metody zkoušení a klasifikace účinnosti pro materiály, švy, spoje a sestavy protichemických ochranných oděvů.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15831 (832741) - 1.10.2004
Oděvy - Fyziologické účinky - Měření tepelné izolace pomocí tepelné figuríny.
223.00 Kč

ČSN EN 1149-3 (832845) - 1.10.2004
Ochranné oděvy - Elektrostatické vlastnosti - Část 3: Metody zkoušení pro měření snížení náboje.
223.00 Kč

ČSN EN 14530 (833623) - 1.10.2004
Ovzduší na pracovišti - Stanovení tuhých částic emitovaných dieselovými motory - Všeobecné požadavky.
223.00 Kč

ČSN EN 14385 (834761) - 1.10.2004
Kvalita ovzduší - Stacionární zdroje emisí - Stanovení celkových emisí As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl a V.
350.00 Kč

ČSN EN 13976-1 (842130) - 1.10.2004
Záchranné systémy - Přeprava inkubátorů - Část 1: Podmínky připojení.
186.00 Kč

ČSN EN 13976-2 (842130) - 1.10.2004
Záchranné systémy - Přeprava inkubátorů - Část 2: Požadavky na systém.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 7376 (852120) - 1.10.2004
Anestetické a respirační přístroje - Laryngoskopy pro tracheální intubaci.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 14155-1 (854001) - 1.10.2004
Klinické zkoušky zdravotnických prostředků pro humánní účely - Část 1: Všeobecné požadavky.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 14155-2 (854001) - 1.10.2004
Klinické zkoušky zdravotnických prostředků pro humánní účely - Část 2: Plány klinických zkoušek.
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 301908-6-V2.2.1 (875111) - 1.10.2004
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 6: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA TDD (UTRA TDD) (UE).
434.00 Kč

ČSN EN 1727 (910226) - 1.10.2004
Bytový nábytek - Úložný nábytek - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení.
223.00 Kč

ČSN ISO 13491-2 (979121) - 1.10.2004
Bankovnictví - Bezpečná kryptografická zařízení (bankovní služby pro drobnou klientelu) - Část 2: Kontrolní seznamy shody bezpečnosti pro zařízení používaná v systémech karet s magnetickým proužkem.
350.00 Kč

ČSN ISO 19115 (979834) - 1.10.2004
Geografická informace - Metadata.
945.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.