Nové normy ČSN za prosinec 2013

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.12.2013 v 09:00


ČSN EN ISO 16610-85 (014445) - 1.12.2013
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Filtrace - Část 85: Plošné morfologické: Segmentace (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 25178-71 (014451) - 1.12.2013
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 71: Normy softwaru měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ISO 17485 (014680) - 1.12.2013
Kuželová ozubená kola - Systém přesnosti ISO.
394.90 Kč

ČSN ISO 18653 (014681) - 1.12.2013
Ozubená kola - Vyhodnocení nástrojů pro jednotlivá měření ozubených kol.
306.90 Kč

ČSN EN 14584 (015089) - 1.12.2013
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení akustickou emisí - Zkoušení kovových tlakových zařízení během přejímací zkoušky - Planární lokalizace zdrojů akustické emise.
202.40 Kč

ČSN EN 16299 (038378) - 1.12.2013
Katodická ochrana vnějších povrchů spodních částí nadzemních ocelových skladovacích nádrží v kontaktu s půdou nebo se základy (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 9312 (052696) - 1.12.2013
Odporová svařovací zařízení - Izolační kolíky pro použití v elektrodových podložkách.
108.90 Kč

ČSN EN 16129 (061821) - 1.12.2013
Regulátory tlaku, samočinné přepínací ventily s nejvyšším výstupním tlakem do 4 bar, s maximálním průtokem do 100 kg/h pro butan, propan a jejich směsi a s příslušnými bezpečnostními zařízeními a adaptéry (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN ISO 15245-1:2002/A1 (078603) - 1.12.2013
Lahve na přepravu plynů - Válcové závity pro spojení ventilů s lahvemi - Část 1: Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN ISO 8373 (186501) - 1.12.2013
Roboty a robotická zařízení - Slovník.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 11553-3 (192011) - 1.12.2013
Bezpečnost strojních zařízení - Stroje pro laserové opracování - Část 3: Snižování hluku a metody měření hluku strojů pro laserové opracování a ruční laserové opracování a pro pomocná přidružená zařízení (třída přesnosti 2) (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ISO 19719 (200210) - 1.12.2013
Obráběcí stroje - Upínací zařízení obrobku - Slovník.
698.50 Kč

ČSN ISO 9766 (221150) - 1.12.2013
Vrtáky s vyměnitelnými břitovými destičkami - Válcové stopky s ploškou.
108.90 Kč

ČSN ISO 10069-1 (226075) - 1.12.2013
Tvářecí nástroje - Elastomerové tlačné pružiny - Část 1: Obecné specifikace.
202.40 Kč

ČSN ISO 10069-2 (226075) - 1.12.2013
Tvářecí nástroje - Elastomerové tlačné pružiny - Část 2: Specifikace příslušenství.
169.40 Kč

ČSN ISO 9181 (226334) - 1.12.2013
Tvářecí nástroje - Kruhové střižníky s 60° kuželovou hlavou a osazeným dříkem.
108.90 Kč

ČSN ISO 9449 (226350) - 1.12.2013
Tvářecí nástroje - Středicí kroužky.
108.90 Kč

ČSN ISO 5749 (230310) - 1.12.2013
Kleště a štípací kleště - Boční štípací šikmé kleště - Rozměry a zkušební hodnoty.
169.40 Kč

ČSN ISO 8764-1 (230607) - 1.12.2013
Montážní nářadí na šrouby a matice - Šroubováky pro šrouby s křížovou drážkou - Část 1: Unášecí čela.
306.90 Kč

ČSN ISO 8764-2 (230607) - 1.12.2013
Montážní nářadí na šrouby a matice - Šroubováky pro šrouby s křížovou drážkou - Část 2: Obecné požadavky, délky čepelí a značení ručně ovládaných šroubováků.
108.90 Kč

ČSN EN 13001-3-1+A1 (270105) - 1.12.2013
Jeřáby - Návrh všeobecně - Část 3-1: Mezní stavy a prokázání způsobilosti ocelových konstrukcí.
698.50 Kč

ČSN EN ISO 7840 (325210) - 1.12.2013
Malá plavidla - Ohnivzdorné palivové hadice.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 8469 (325212) - 1.12.2013
Malá plavidla - Neohnivzdorné palivové hadice.
202.40 Kč

ČSN 332000-5-56-ed.2:2010/Z2 (332000) - 1.12.2013
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-56: Výběr a stavba elektrických zařízení - Zařízení pro bezpečnostní účely.
26.40 Kč

TNI 332000-7 (332000) - 1.12.2013
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Použití přístrojů v elektrických instalacích - Komentář k ČSN 33 2000 - Část 7.
317.90 Kč

TNI CLC/TR 62061-1 (332208) - 1.12.2013
Návod na použití ISO 13849-1 a IEC 62061 při návrhu řídicích systémů souvisejících s bezpečností pro strojní zařízení.
202.40 Kč

ČSN EN 50388-ed.2:2013/Oprava1 (333508) - 1.12.2013
Drážní zařízení - Napájení a drážní vozidla - Technická kritéria pro koordinaci mezi napájením (napájecí stanicí) a drážními vozidly pro dosažení interoperability.
26.40 Kč

ČSN CLC/TS 50546 (333509) - 1.12.2013
Drážní zařízení - Drážní vozidla - Trojfázové ostrovní (externí) napájecí soustavy pro kolejová vozidla. (Platnost do 17.8.2023).
108.90 Kč

ČSN EN 61850-5-ed.2 (334850) - 1.12.2013
Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 5: Požadavky na komunikaci pro funkce a modely zařízení.
859.10 Kč

ČSN EN 50119-ed.2:2010/A1 (341531) - 1.12.2013
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Trolejová vedení pro elektrickou trakci.
108.90 Kč

ČSN EN 50109-2-2:1997/Oprava1 (343891) - 1.12.2013
Ruční lisovací nástroje - Nástroje pro lisovaná zakončení elektrických kabelů a vodičů pro nízkofrekvenční a vysokofrekvenční aplikace - Část 2-2: Podrobné požadavky pro vysokofrekvenční konektory a souosé kontakty - Nástroje s otevřeným hrdlem a vyjímatelnými a vyměnitelnými čelistmi, velikosti A až G, Q až T, V a W. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN EN 60216-1-ed.2 (346416) - 1.12.2013
Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 1: Proces stárnutí a vyhodnocení výsledků zkoušky.
317.90 Kč

ČSN EN 60216-8 (346416) - 1.12.2013
Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 8: Pokyny pro výpočet charakteristik tepelné odolnosti s využitím zjednodušených postupů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 60455-3-8 (346571) - 1.12.2013
Reaktivní směsi na bázi pryskyřic pro elektrickou izolaci - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 8: Pryskyřice pro příslušenství kabelů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 61169-43 (353811) - 1.12.2013
Vysokofrekvenční konektory - Část 43: Dílčí specifikace pro vysokofrekvenční koaxiální konektory se spojením naslepo řady RBMA. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 62271-207-ed.2:2012/Oprava1 (354221) - 1.12.2013
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 207: Hodnocení seizmické odolnosti plynem izolovaných rozváděčů pro jmenovitá napětí nad 52 kV.
26.40 Kč

ČSN EN 60127-7 (354730) - 1.12.2013
Miniaturní pojistky - Část 7: Miniaturní tavné pojistkové vložky pro zvláštní použití. (Platnost do 27.10.2018).
306.90 Kč

ČSN EN 61010-2-201 (356502) - 1.12.2013
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-201: Zvláštní požadavky pro řídicí zařízení. (Platnost do 22.6.2023).
493.90 Kč

ČSN IEC 61772:2011/Z1 (356625) - 1.12.2013
Jaderné elektrárny - Dozorny - Použití zobrazovacích jednotek (VDU).
26.40 Kč

ČSN EN 61513 (356654) - 1.12.2013
Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Obecné požadavky na systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 61526-ed.2 (356672) - 1.12.2013
Přístroje radiační ochrany - Měření osobních dávkových ekvivalentů Hp(10) a Hp(0,07) pro záření X, gama, beta a neutronové záření - Měřiče a monitory osobního dávkového ekvivalentu s přímým odečtem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN EN 62595-1-1 (358790) - 1.12.2013
Jednotka podsvícení pro LCD - Část 1-1: Kmenová specifikace.
306.90 Kč

ČSN EN 61189-11 (359039) - 1.12.2013
Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, desky s plošnými spoji a další propojovací struktury a sestavy - Část 11: Měření teploty tavení nebo intervalů teplot tavení pájecích slitin.
202.40 Kč

ČSN EN 61754-27 (359244) - 1.12.2013
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 27: Druh optických konektorů typu M12-FO. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 61300-2-7-ed.2 (359251) - 1.12.2013
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-7: Zkoušky - Ohybový moment. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 61300-3-50 (359252) - 1.12.2013
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-50: Zkoušení a měření - Přeslech v optických prostorových přepínačích. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 61280-1-1-ed.2 (359270) - 1.12.2013
Základní postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 1-1: Postupy zkoušek pro obecné komunikační subsystémy - Měření výstupního optického výkonu vysílače pro jednovidové optické kabely. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 62693 (361104) - 1.12.2013
Průmyslová elektrotepelná zařízení - Zkušební metody pro infračervená elektrotepelná zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 50547 (364354) - 1.12.2013
Drážní zařízení - Baterie pro pomocné napájecí systémy.
394.90 Kč

ČSN EN 61689-ed.3 (364886) - 1.12.2013
Ultrazvuk - Fyzioterapeutické systémy - Specifikace pole a metody měření v kmitočtovém rozsahu 0,5 MHz až 5 MHz. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN EN 62287-2 (367826) - 1.12.2013
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Palubní zařízení třídy B automatického identifikačního systému (AIS) - Část 2: Techniky vícenásobného přístupu s časovým dělením a samoorganizací (SOTDMA). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 14.3.2020).
698.50 Kč

ČSN EN 60670-1:2005/A1 (370100) - 1.12.2013
Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 1: Všeobecné požadavky.
306.90 Kč

ČSN EN 1846-3 (389301) - 1.12.2013
Požární automobily - Část 3: Pevně zabudovaná zařízení - Bezpečnost a provedení (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 377 (420305) - 1.12.2013
Ocel a ocelové výrobky - Umístění a příprava zkušebních vzorků a zkušebních těles pro mechanické zkoušení.
306.90 Kč

ČSN EN 13603 (420433) - 1.12.2013
Měď a slitiny mědi - Zkušební metody pro hodnocení ochranných cínových povlaků na taženém kruhovém drátu z mědi pro použití v elektrotechnice.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 3326 (420867) - 1.12.2013
Slinuté karbidy - Stanovení koercitivity (magnetizace).
108.90 Kč

ČSN EN 10149-1 (421090) - 1.12.2013
Ploché výrobky válcované za tepla z ocelí s vyšší mezí kluzu pro tváření za studena - Část 1: Obecné technické dodací podmínky.
202.40 Kč

ČSN EN 10149-2 (421090) - 1.12.2013
Ploché výrobky válcované za tepla z ocelí s vyšší mezí kluzu pro tváření za studena - Část 2: Technické dodací podmínky pro termomechanicky válcované oceli.
202.40 Kč

ČSN EN 10149-3 (421090) - 1.12.2013
Ploché výrobky válcované za tepla z ocelí s vyšší mezí kluzu pro tváření za studena - Část 3: Technické dodací podmínky pro normalizačně žíhané nebo normalizačně válcované oceli.
202.40 Kč

ČSN EN 13601 (421502) - 1.12.2013
Měď a slitiny mědi - Tyče a dráty z mědi pro všeobecné použití v elektrotechnice.
306.90 Kč

ČSN EN 13602 (421503) - 1.12.2013
Měď a slitiny mědi - Tažené dráty kruhové z mědi pro výrobu elektrických vodičů.
202.40 Kč

ČSN EN 13605 (421504) - 1.12.2013
Měď a slitiny mědi - Profily a profilové dráty z mědi pro použití v elektrotechnice.
306.90 Kč

ČSN EN 13600 (421505) - 1.12.2013
Měď a slitiny mědi - Trubky bezešvé z mědi pro použití v elektrotechnice.
306.90 Kč

ČSN EN 13604 (421508) - 1.12.2013
Měď a slitiny mědi - Výrobky z vysoce vodivé mědi na trubice pro elektroniku, polovodičová zařízení a pro použití ve vakuové technice.
202.40 Kč

ČSN ISO 18283 (441305) - 1.12.2013
Uhlí a koks - Ruční vzorkování.
515.90 Kč

ČSN EN ISO 19932-1 (474425) - 1.12.2013
Zařízení na ochranu rostlin - Zádové postřikovače - Část 1: Bezpečnostní a environmentální požadavky.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 19932-2 (474425) - 1.12.2013
Zařízení na ochranu rostlin - Zádové postřikovače - Část 2: Zkušební metody.
306.90 Kč

ČSN EN 131-7 (493830) - 1.12.2013
Žebříky - Část 7: Pojízdné žebříky s plošinou.
202.40 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 6579-2 (560088) - 1.12.2013
Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda průkazu, stanovení počtu a sérotypizace bakterií rodu Salmonella - Část 2: Stanovení počtu miniaturizovanou technikou nejvýše pravděpodobného počtu (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 13136 (560121) - 1.12.2013
Mikrobiologie potravin a krmiv - Metoda průkazu původců onemocnění z potravin založená na polymerázové řetězové reakci (PCR) v reálném čase - Horizontální metoda průkazu Escherichia coli produkující shigatoxin (STEC) a stanovení sérotypů O157, O111, O26, O103 a O145 (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN ISO 10315 (569507) - 1.12.2013
Cigarety - Stanovení obsahu nikotinu v kouřových kondenzátech - Metoda plynové chromatografie.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 3657 (580132) - 1.12.2013
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení čísla zmýdelnění (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 3961 (588761) - 1.12.2013
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení jodového čísla (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 14420-1 (635350) - 1.12.2013
Armované koncovky pro hadice - Část 1: Obecné požadavky, typy upevnění a připojení, označování a zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 14420-2 (635350) - 1.12.2013
Armované koncovky pro hadice - Část 2: Armovací koncovky na straně hadice (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14420-3 (635350) - 1.12.2013
Armované koncovky pro hadice - Část 3: Kolíkové nebo s převlečnou maticí (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14420-4 (635350) - 1.12.2013
Armované koncovky pro hadice - Část 4: Přírubové spoje (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14420-5 (635350) - 1.12.2013
Armované koncovky pro hadice - Část 5: Závitové spoje (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 14420-6 (635350) - 1.12.2013
Armované koncovky pro hadice - Část 6: Spojky pro cisternová vozidla (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 14420-7 (635350) - 1.12.2013
Armované koncovky pro hadice - Část 7: Spojky s vačkovým (excentrickým) zámkem (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 14420-8 (635350) - 1.12.2013
Armované koncovky pro hadice - Část 8: Symetrické dvoudílné spojky (systém Guillemin) (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14422 (635351) - 1.12.2013
Svěrné (mechanické) spojky pro LPG přepouštěcí hadice (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 14423 (635352) - 1.12.2013
Svěrné (mechanické) spojky pro hadice na rozvod horké páry pro tlak do 18 bar (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN P CEN/TS 13476-4 (646444) - 1.12.2013
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) - Část 4: Návod pro posuzování shody.
306.90 Kč

ČSN EN 12620 (721502) - 1.12.2013
Kamenivo do betonu.
394.90 Kč

ČSN EN 13139-ed.2 (721503) - 1.12.2013
Kamenivo pro malty.
394.90 Kč

ČSN EN 13242 (721504) - 1.12.2013
Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace.
394.90 Kč

ČSN EN 13450-ed.2 (721506) - 1.12.2013
Kamenivo pro kolejové lože.
317.90 Kč

ČSN EN 13383-1-ed.2 (721507) - 1.12.2013
Kámen pro vodní stavby - Část 1: Specifikace.
317.90 Kč

ČSN EN 13383-2 (721507) - 1.12.2013
Kámen pro vodní stavby - Část 2: Zkušební metody.
394.90 Kč

ČSN EN 16236 (721510) - 1.12.2013
Hodnocení shody kameniva - Počáteční zkoušky typu a řízení výroby.
306.90 Kč

ČSN EN 15037-4+A1 (723414) - 1.12.2013
Betonové prefabrikáty - Stropní systémy z trámů a vložek - Část 4: Stropní vložky z pěnového polystyrénu.
394.90 Kč

ČSN EN 14063-2 (727220) - 1.12.2013
Tepelněizolační výrobky pro stavebnictví - Výrobky vyráběné in situ z expandovaného jílu - Část 2: Specifikace pro zabudované výrobky.
202.40 Kč

TNI CEN/TR 15985 (727245) - 1.12.2013
Tepelněizolační výrobky - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) - Dobrovolná certifikace surovin (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 9488 (730300) - 1.12.2013
Solární energie - Slovník.
394.90 Kč

ČSN EN 1537 (731051) - 1.12.2013
Provádění speciálních geotechnických prací - Injektované horninové kotvy (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 1996-1-2-ed.2 (731101) - 1.12.2013
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru.
539.00 Kč

ČSN EN 1996-1-2:2006/Z1 (731101) - 1.12.2013
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru.
56.10 Kč

ČSN EN 1993-1-5-ed.2 (731401) - 1.12.2013
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-5: Boulení stěn.
493.90 Kč

ČSN EN 1993-1-5:2008/Z2 (731401) - 1.12.2013
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-5: Boulení stěn.
26.40 Kč

ČSN EN 1993-1-9-ed.2 (731401) - 1.12.2013
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-9: Únava.
394.90 Kč

ČSN EN 1993-1-9:2006/Z2 (731401) - 1.12.2013
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-9: Únava.
26.40 Kč

ČSN EN 12871 (731719) - 1.12.2013
Desky na bázi dřeva - Stanovení výkonnostních charakteristik pro nosné desky pro použití v podlahách, střechách a stěnách (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN 732034 (732034) - 1.12.2013
Zatěžovací zkoušky pórobetonových stavebních dílců.
202.40 Kč

ČSN 734231 (734231) - 1.12.2013
Kamna - Individuálně stavěná kamna.
306.90 Kč

ČSN 737507 (737507) - 1.12.2013
Projektování tunelů pozemních komunikací.
493.90 Kč

ČSN EN 901 (755835) - 1.12.2013
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlornan sodný.
317.90 Kč

ČSN EN 12174 (755884) - 1.12.2013
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hexafluorokřemičitan sodný.
202.40 Kč

ČSN EN 12175 (755885) - 1.12.2013
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kyselina hexafluorokřemičitá.
202.40 Kč

ČSN 757717 (757717) - 1.12.2013
Kvalita vod - Stanovení planktonních sinic.
306.90 Kč

ČSN EN 16210 (770652) - 1.12.2013
Přepravní namáhání - Měření a hodnocení klimatických a jiných namáhání - Sběr dat a obecné požadavky na měřicí zařízení.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 13856-3 (833301) - 1.12.2013
Bezpečnost strojních zařízení - Ochranná zařízení citlivá na tlak - Část 3: Obecné zásady pro konstrukci a zkoušení nárazníků, desek, lanek a podobných zařízení citlivých na tlak.
493.90 Kč

ČSN EN 16339 (835736) - 1.12.2013
Venkovní ovzduší - Metoda stanovení oxidu dusičitého s difuzním odběrem vzorku (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 16253 (835770) - 1.12.2013
Kvalita ovzduší - Měření diferenční optickou absorpční spektroskopií (DOAS) v přízemní vrstvě atmosféry - Venkovní ovzduší a měření difuzních emisí (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 1060-3+A2 (852701) - 1.12.2013
Neinvazivní tonometry - Část 3: Doplňkové požadavky pro elektromechanické systémy na měření krevního tlaku.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 81060-1 (852701) - 1.12.2013
Neinvazivní tonometry - Část 1: Požadavky a metody zkoušení typu s neautomatizovaným měřením.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 20857 (855250) - 1.12.2013
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Sterilizace suchým teplem - Požadavky na vývoj, validaci a průběžné řízení sterilizačního postupu pro zdravotnické prostředky.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 11137-2 (855253) - 1.12.2013
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Sterilizace zářením - Část 2: Určení sterilizační dávky (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 3826-1 (856270) - 1.12.2013
Vaky z plastu pro lidskou krev a krevní komponenty - Část 1: Konvenční vaky (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 29022 (856308) - 1.12.2013
Stomatologie - Přilnavost - Zkouška smykové pevnosti vazby materiálů určených k rekonstrukci zubů se zubními strukturami (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 15197-ed.2 (857019) - 1.12.2013
Systémy diagnostických zkoušek in vitro - Požadavky na systémy monitorování glykémie pro sebetestování pacientů s diabetes mellitus (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 30.6.2018).
515.90 Kč

ČSN ETSI EN 303084-V1.1.1 (870004) - 1.12.2013
Vysílání dat VHF země-vzduch (VDB) pozemního rozšiřujícího systému (GBAS) - Technické vlastnosti a metody měření pozemního zařízení - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

TNI ETSI TR 102180-V1.3.1 (870005) - 1.12.2013
Komunikace za mimořádných okolností (EMTEL) - Základ požadavků na komunikaci osob s orgány/organizacemi v tísňových situacích (zpracování tísňových volání).
317.90 Kč

TNI ETSI TR 102410-V1.1.1 (870006) - 1.12.2013
Komunikace za mimořádných okolností (EMTEL) - Základ požadavků na komunikace mezi osobami a mezi osobami a orgány v průběhu tísňových situací.
306.90 Kč

TNI ETSI TR 102476-V1.1.1 (870007) - 1.12.2013
Komunikace za mimořádných okolností (EMTEL) - Tísňová volání a VoIP: možná krátkodobá a dlouhodobá řešení a normalizační činnosti.
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 302961-1-V1.2.1 (875164) - 1.12.2013
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Námořní osobní naváděcí maják určený pro použití na kmitočtu 121,5 MHz pouze pro pátrací a záchranné operace - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 302961-2-V1.2.1 (875164) - 1.12.2013
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Námořní osobní naváděcí maják určený pro použití na kmitočtu 121,5 MHz pouze pro pátrací a záchranné operace - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 302663-V1.2.1 (875165) - 1.12.2013
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Specifikace přístupové vrstvy pro inteligentní dopravní systémy pracující v kmitočtovém pásmu 5 GHz. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 16139:2013/Oprava1 (910650) - 1.12.2013
Nábytek - Pevnost, trvanlivost a bezpečnost - Požadavky na nebytový sedací nábytek.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 19156 (979876) - 1.12.2013
Geografická informace - Pozorování a měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

Kategorie (nové normy)