Nové normy ČSN za květen 2021

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2021 v 09:00


ČSN EN ISO 26000:2011/Z1 (010390) - 1.5.2021
Pokyny pro oblast společenské odpovědnosti.
56.10 Kč

ČSN EN 16524 (010910) - 1.5.2021
Mechanické produkty - Metodika pro snižování dopadů na životní prostředí při navrhování a vývoji produktů (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN ISO 14040:2006/A1 (010940) - 1.5.2021
Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Zásady a osnova.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 14044:2006/A2 (010944) - 1.5.2021
Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Požadavky a směrnice.
202.40 Kč

ČSN ISO 20816-5 (011412) - 1.5.2021
Vibrace - Měření a hodnocení vibrací strojů - Část 5: Soustrojí ve vodních elektrárnách a přečerpávacích elektrárnách.
493.90 Kč

ČSN ISO 7626-5 (011416) - 1.5.2021
Vibrace a rázy - Experimentální určování mechanické pohyblivosti - Část 5: Měření pomocí buzení nárazem s budičem nepřipojeným ke konstrukci.
317.90 Kč

ČSN ISO 5982 (011421) - 1.5.2021
Vibrace a rázy - Rozsah idealizovaných hodnot k charakterizování biodynamické odezvy lidského těla při působení celkových vibrací.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 11690-1 (011680) - 1.5.2021
Akustika - Doporučené postupy pro navrhování pracovišť s nízkým hlukem vybavených stroji a zařízeními - Část 1: Strategie snižování hluku (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 11690-2 (011680) - 1.5.2021
Akustika: Doporučené postupy pro navrhování pracovišť s nízkým hlukem vybavených stroji a zařízeními - Část 2: Opatření ke snižování hluku (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO/ASTM 52903-2 (011816) - 1.5.2021
Aditivní výroba - Aditivní výroba plastových materiálů na bázi vytlačování - Část 2: Procesní zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 128-1 (013114) - 1.5.2021
Technická dokumentace produktu (TPD) - Obecná pravidla zobrazování - Část 1: Úvod a základní požadavky.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 128-100 (013114) - 1.5.2021
Technická dokumentace produktu (TPD) - Obecná pravidla zobrazování - Část 100: Rejstřík.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 128-2 (013114) - 1.5.2021
Technická dokumentace produktu (TPD) - Obecná pravidla zobrazování - Část 2: Základní pravidla pro čáry.
698.50 Kč

ČSN EN ISO 128-3 (013114) - 1.5.2021
Technická dokumentace produktu (TPD) - Obecná pravidla zobrazování - Část 3: Pohledy, průřezy a řezy.
515.90 Kč

ČSN EN ISO 2553:2020/Oprava1 (013155) - 1.5.2021
Svařování a příbuzné procesy - Zobrazování na výkresech - Svarové spoje.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 22232-3 (015026) - 1.5.2021
Nedestruktivní zkoušení - Charakterizace a ověřování ultrazvukového zkušebního zařízení - Část 3: Kompletní zkušební zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 7010:2021/A1 (018012) - 1.5.2021
Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Registrované bezpečnostní značky.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 13143-1 (018389) - 1.5.2021
Elektronický výběr poplatků (EFC) - Posouzení shody palubního zařízení a zařízení na infrastruktuře s ISO 12813 - Část 1: Struktura zkušební sestavy a cíle zkoušek (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 21176 (018494) - 1.5.2021
Kooperativní inteligentní dopravní systémy (C-ITS) - Funkcionalita pro poskytování polohy, rychlosti a času stanicí ITS.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 11463 (038146) - 1.5.2021
Koroze kovů a slitin - Směrnice pro hodnocení bodové koroze.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 8501-4 (038221) - 1.5.2021
Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu - Část 4: Výchozí stav povrchu, stupně přípravy a bleskové koroze po tryskání vodou.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 8502-9 (038222) - 1.5.2021
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu - Část 9: Provozní metoda pro konduktometrické stanovení solí rozpustných ve vodě.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11127-4 (038237) - 1.5.2021
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody zkoušení nekovových otryskávacích prostředků - Část 4: Hodnocení tvrdosti pomocí podložního skla (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14038-2 (038343) - 1.5.2021
Elektrochemická realkalizace a úprava vyztuženého betonu extrakcí chloridů - Část 2: Extrakce chloridů (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 9454-2 (050047) - 1.5.2021
Tavidla pro měkké pájení - Klasifikace a požadavky - Část 2: Požadavky na provedení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 9455-9 (050059) - 1.5.2021
Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 9: Stanovení obsahu amoniaku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 14272 (051111) - 1.5.2021
Odporové svařování - Destruktivní zkoušky svarů - Rozměry vzorku a postup pro křížové zkoušení tahem odporových bodových a výstupkových svarů (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 10863 (051186) - 1.5.2021
Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem - Použití techniky měření doby průchodu difrakčních vln (TOFD).
394.90 Kč

ČSN EN 419 (060218) - 1.5.2021
Závěsné světlé zářiče na plynná paliva pro použití vyjma domácností - Bezpečnost a energetická účinnost.
698.50 Kč

ČSN EN 17423 (060403) - 1.5.2021
Energetická náročnost budov - Stanovení a vykazování faktorů primární energie (PEF) a emisního faktoru CO2 - Obecné zásady, Modul M1-7 (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 13141-5 (127131) - 1.5.2021
Větrání budov - Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání bytů - Část 5: Kryty a střešní vyústění koncových zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 15655-2 (132077) - 1.5.2021
Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny - Požadavky a zkušební metody pro organické vyložení trubek a tvarovek z tvárné litiny - Část 2: Vyložení trubek termoplastickým polyolefinem modifikovaným kyselinou (TMPO) (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 378-1+A1 (140647) - 1.5.2021
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 1: Základní požadavky, definice, klasifikace a kritéria volby (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 378-3+A1 (140647) - 1.5.2021
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 3: Instalační místo a ochrana osob (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN IEC 62769-100 (184005) - 1.5.2021
Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 100: Profily - Obecné protokoly (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN IEC 62769-115-2 (184005) - 1.5.2021
Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 115-2: Profily - Protokol Modbus RTU (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11553-1:2020/A11 (192011) - 1.5.2021
Bezpečnost strojních zařízení - Stroje pro laserové opracování - Část 1: Bezpečnostní požadavky pro laser (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 15571 (277990) - 1.5.2021
Stroje a provozy pro dobývání a zpracování přírodního kamene - Bezpečnost - Požadavky pro stroje na opracování povrchu (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 16564 (278001) - 1.5.2021
Stroje a provozy pro dobývání a zpracování přírodního kamene - Bezpečnost - Požadavky pro řezací/frézovací stroje včetně číslicově řízených (NC/CNC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 17285 (280351) - 1.5.2021
Drážní aplikace - Akustika - Měření zvukových výstražných signálů dveří.
317.90 Kč

ČSN EN 6057 (314782) - 1.5.2021
Letectví a kosmonautka - Stavitelná oka s ložiskem podle EN 4265 z korozivzdorné oceli, s vnitřním závitovým dříkem - Rozměry a únosnosti - Palcová řada (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 8666 (320801) - 1.5.2021
Malá plavidla - Základní údaje (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 12215-10 (321160) - 1.5.2021
Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 10: Zatížení takeláže a upevnění takeláže na plachetnicích (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN ISO 12215-7 (321160) - 1.5.2021
Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 7: Stanovení zatížení pro vícetrupová plavidla a stanovení jejich místních rozměrů s použitím ISO 12215-5 (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 11591 (321216) - 1.5.2021
Malá plavidla - Zorné pole z kormidelního stanoviště (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN IEC 61400-21-1:2019/A11 (333160) - 1.5.2021
Větrné elektrárny - Část 21-1: Měření a vyhodnocování elektrických veličin - Větrné elektrárny (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 61400-21-ed.2:2009/Z1 (333160) - 1.5.2021
Větrné elektrárny - Část 21: Měření a vyhodnocení charakteristik kvality elektrické energie větrných turbín připojených k elektrické rozvodné soustavě.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 61400-3-1:2019/A11 (333160) - 1.5.2021
Větrné elektrárny - Část 3-1: Konstrukční požadavky pro stacionární pobřežní větrné elektrárny (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 61400-3:2009/Z1 (333160) - 1.5.2021
Větrné elektrárny - Část 3: Návrhové požadavky na větrné elektrárny umístěné v pobřežních vodách (Norma k přímému použití jako ČSN).
26.40 Kč

ČSN EN 50488 (333581) - 1.5.2021
Drážní zařízení - Pevná zařízení - Elektrická ochranná opatření pro práci na systému trakčního vedení nebo v jeho blízkosti a/nebo v jeho zpětném obvodu.
394.90 Kč

ČSN CLC/TS 50238-2 (333592) - 1.5.2021
Drážní zařízení - Kompatibilita mezi drážním vozidlem a systémy pro detekování vlaků - Část 2: Kompatibilita s kolejovými obvody.
394.90 Kč

ČSN EN 55032-ed.2:2017/A1 (334232) - 1.5.2021
Elektromagnetická kompatibilita multimediálních zařízení - Požadavky na emisi.
394.90 Kč

ČSN EN IEC 60839-11-5 (334593) - 1.5.2021
Poplachové a elektronické bezpečností systémy - Část 11-5: Elektronické systémy kontroly vstupu - Komunikační protokol řízení přístupu (OSDP).
539.00 Kč

ČSN EN 60332-1-2:2005/A12 (347107) - 1.5.2021
Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 1-2: Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely s jednou izolací - Postup pro 1 kW směsný plamen.
108.90 Kč

ČSN EN IEC 60332-3-10-ed.2:2019/A11 (347107) - 1.5.2021
Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-10: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Zařízení.
56.10 Kč

ČSN EN IEC 60076-22-3 (351001) - 1.5.2021
Výkonové transformátory - Část 22-3: Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Tepelné výměníky izolační kapalina - Vzduch.
306.90 Kč

ČSN EN 60947-5-2-ed.3:2008/Z2 (354101) - 1.5.2021
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 5-2: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Bezdotykové spínače.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60947-5-2-ed.4 (354101) - 1.5.2021
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 5-2: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Bezdotykové spínače.
859.10 Kč

ČSN EN 62271-104-ed.2:2015/Z1 (354211) - 1.5.2021
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 104: Spínače střídavého proudu pro jmenovitá napětí vyšší než 52 kV.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 62271-104-ed.3 (354211) - 1.5.2021
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 104: Spínače střídavého proudu pro jmenovitá napětí vyšší než 52 kV. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
515.90 Kč

ČSN EN IEC 60320-2-3-ed.2 (354508) - 1.5.2021
Nástrčky a přívodky na spotřebiče pro domácnost a podobné všeobecné použití - Část 2-3: Nástrčky a přívodky se stupněm ochrany krytem vyšším než IPXO (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 60320-2-3:1999/Z1 (354508) - 1.5.2021
Nástrčky a přívodky na spotřebiče pro domácnost a podobné všeobecné použití - Část 2-3: Nástrčky a přívodky se stupněm ochrany krytem vyšším než IPX0.
26.40 Kč

ČSN EN 60320-3:2015/A1 (354508) - 1.5.2021
Nástrčky a přívodky na spotřebiče pro domácnost a podobné všeobecné použití - Část 3: Normalizační listy a měrky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN IEC 61076-2-114 (354621) - 1.5.2021
Konektory pro elektrická a elektronická zařízení - Požadavky na výrobek - Část 2-114: Kruhové konektory - Předmětová specifikace pro datové a napájecí konektory se závitovou aretací M8 (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 60127-3-ed.2:2015/A1 (354730) - 1.5.2021
Miniaturní pojistky - Část 3: Subminiaturní tavné pojistkové vložky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN EN IEC 63041-3 (358431) - 1.5.2021
Piezoelektrické senzory - Část 3: Fyzikální senzory. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN IEC 63182-2 (358473) - 1.5.2021
Magnetická prášková jádra - Návody pro rozměry a meze povrchových vad - Část 2: Toroidní jádra (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN IEC 60794-6 (359223) - 1.5.2021
Optické vláknové kabely - Část 6: Vnitřní-vnější kabely - Dílčí specifikace pro vnitřní-vnější kabely. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN IEC 60794-6-10 (359223) - 1.5.2021
Optické vláknové kabely - Část 6-10: Vnitřní-vnější kabely - Rodová specifikace pro univerzální vnitřní-vnější kabely. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN IEC 60794-6-20 (359223) - 1.5.2021
Optické vláknové kabely - Část 6-20: Vnitřní-vnější kabely - Rodová specifikace pro ohnivzdorné vnější kabely. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN IEC 60794-6-30 (359223) - 1.5.2021
Optické vláknové kabely - Část 6-30: Vnitřní-vnější kabely - Rodová specifikace pro vnitřní kabely s ochranou proti povětrnostním vlivům. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

TNI CLC/TR 45550 (360820) - 1.5.2021
Definice vztahující se k materiálové efektivnosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-43-ed.3:2021/A11 (361050) - 1.5.2021
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-43: Zvláštní požadavky na sušiče prádla a ručníků.
108.90 Kč

ČSN EN 60335-2-5-ed.3:2015/A1 (361050) - 1.5.2021
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-5: Zvláštní požadavky na myčky nádobí.
169.40 Kč

ČSN EN 50229-ed.4:2016/Z1 (361060) - 1.5.2021
Elektrické pračky prádla se sušičkou pro domácnost - Metody měření funkce.
26.40 Kč

ČSN EN 60311-ed.2:2004/Z2 (361060) - 1.5.2021
Elektrické žehličky pro domácnost a podobné použití - Metody měření funkce.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60311-ed.3 (361060) - 1.5.2021
Elektrické žehličky pro domácnost a podobné použití - Metody měření funkce.
493.90 Kč

ČSN EN 60436:2020/A11 (361060) - 1.5.2021
Elektrické myčky nádobí pro domácnost - Metody měření funkce (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 60456-ed.4:2016/A11 (361060) - 1.5.2021
Pračky pro domácnost - Metody měření funkce.
515.90 Kč

ČSN EN IEC 62512 (361060) - 1.5.2021
Elektrické pračky prádla se sušičkou pro domácnost - Metody měření funkce (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN IEC/ASTM 62885-7 (361060) - 1.5.2021
Spotřebiče pro čištění povrchu - Část 7: Robotické vysavače pro čištění za sucha pro domácnost nebo podobné použití - Metody měření funkce (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 62929:2015/Z1 (361060) - 1.5.2021
Robotické vysavače pro domácnost - Čištění za sucha: Metody měření funkce.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 63008 (361060) - 1.5.2021
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Přístupnost ovládacích prvků, dvířek, vík, zásuvek a držadel.
306.90 Kč

ČSN EN 50632-2-6:2016/A2 (361520) - 1.5.2021
Elektromechanické nářadí - Postup měření prašnosti - Část 2-6: Zvláštní požadavky na kladiva (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 50367-ed.2:2013/Z1 (362315) - 1.5.2021
Drážní zařízení - Systémy sběračů proudu - Technická kritéria pro interakci mezi pantografovým sběračem a trolejovým vedením (pro dosažení volného přístupu).
26.40 Kč

ČSN EN 50367-ed.3 (362315) - 1.5.2021
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení a drážní vozidla - Kritéria pro dosažení technické kompatibility mezi pantografovými sběrači a trolejovým vedením.
539.00 Kč

ČSN EN 50342-4-ed.2 (364310) - 1.5.2021
Olověné startovací baterie - Část 4: Rozměry baterií pro těžká nákladní vozidla. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 50342-4:2010/Z1 (364310) - 1.5.2021
Olověné startovací baterie - Část 4: Rozměry baterií pro těžká vozidla.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60904-4-ed.2:2020/Oprava1 (364604) - 1.5.2021
Fotovoltaické součástky - Část 4: Referenční solární součástky - Postupy pro stanovení kalibrační návaznosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
108.90 Kč

ČSN EN 60601-2-20-ed.2:2010/Z1 (364801) - 1.5.2021
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-20: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost kojeneckých transportních inkubátorů.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60601-2-20-ed.3 (364801) - 1.5.2021
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-20: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost kojeneckých transportních inkubátorů.
394.90 Kč

ČSN EN 60601-2-22-ed.2:2013/Z2 (364801) - 1.5.2021
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-22: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost chirurgických, kosmetických, terapeutických a diagnostických laserových přístrojů.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60601-2-22-ed.3 (364801) - 1.5.2021
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-22: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost chirurgických, kosmetických, terapeutických a diagnostických laserových přístrojů.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 80601-2-67 (364801) - 1.5.2021
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-67: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost zařízení pro úsporu kyslíku (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 80601-2-69 (364801) - 1.5.2021
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-69: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost koncentrátorů kyslíku (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 60645-3-ed.2:2008/Z1 (368811) - 1.5.2021
Elektroakustika - Audiometry - Část 3: Zkušební signály s krátkou dobou trvání.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60645-3-ed.3 (368811) - 1.5.2021
Elektroakustika - Audiometrické přístroje - Část 3: Zkušební signály s krátkou dobou trvání. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN ISO/IEC 14443-2 (369760) - 1.5.2021
Karty a bezpečnostní zařízení pro osobní identifikaci - Bezkontaktní objekty s vazbou na blízko - Část 2: Radiofrekvenční výkonové a signálové rozhraní.
394.90 Kč

ČSN EN ISO/IEC 27006 (369790) - 1.5.2021
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů řízení bezpečnosti informací.
394.90 Kč

ČSN EN 13565-2+AC (389221) - 1.5.2021
Stabilní hasicí zařízení - Pěnová zařízení - Část 2: Navrhování, konstrukce a údržba.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 3252 (420049) - 1.5.2021
Prášková metalurgie - Slovník.
539.00 Kč

ČSN EN 10216-5:2014/Oprava1 (420261) - 1.5.2021
Bezešvé ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 5: Trubky z korozivzdorné oceli.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 12004-1 (420434) - 1.5.2021
Kovové materiály - Stanovení křivek mezní tvářitelnosti plechů a pásů - Část 1: Měření a aplikace diagramů mezní tvářitelnosti v lisovně (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ISO 12900 (441316) - 1.5.2021
Černá uhlí - Stanovení abrazivity. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN 463195 (463195) - 1.5.2021
Jedlé houby a výrobky z hub.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 19085-10:2020/A11 (496070) - 1.5.2021
Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 10: Tesařské kotoučové pily pro staveniště (stavitelské pily).
108.90 Kč

ČSN EN ISO 5492:2009/A1 (560030) - 1.5.2021
Senzorická analýza - Slovník.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 21528-2 (560096) - 1.5.2021
Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu bakterií čeledi Enterobacteriaceae - Část 2: Technika počítání kolonií.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 6887-3:2019/A1 (560102) - 1.5.2021
Mikrobiologie potravinového řetězce - Příprava analytických vzorků, výchozí suspenze a desetinásobných ředění pro mikrobiologické zkoušení - Část 3: Specifická pravidla pro vzorky ryb a produktů rybolovu.
108.90 Kč

ČSN EN 17424 (560148) - 1.5.2021
Potraviny - Stanovení aflatoxinů v koření s výjimkou papriky předčištěním na IAC a metodou HPLC-FLD s postkolonovou derivatizací (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN P ISO/TS 21872-2 (560651) - 1.5.2021
Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda průkazu bakterií druhu Vibrio - Část 2: Stanovení celkového počtu a počtu potenciálně enteropatogenních bakterií Vibrio parahaemolyticus v mořských plodech pomocí hybridizace nukleové kyseliny. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN P CEN/TS 17045 (631013) - 1.5.2021
Materiálové využití pneumatik na konci životnosti - Kritéria kvality výběru celých pneumatik určených k využití a recyklaci (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 17510 (631019) - 1.5.2021
Materiálové využití pneumatik na konci životnosti - Stanovení měrného povrchu prášků - Metoda založená na adsorpci kryptonu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 17417 (640505) - 1.5.2021
Stanovení celkové biodegradace plastových materiálů ve vodném systému za anoxických (denitrifikačních) podmínek - Metoda měřením nárůstu tlaku (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN P CEN/TS 1519-2 (643186) - 1.5.2021
Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Polyethylen (PE) - Část 2: Návod pro posuzování shody (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 23818-1 (646429) - 1.5.2021
Posuzování shody plastových potrubních systémů pro obnovu stávajícího potrubí - Část 1: Materiál z polyethylenu (PE) (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 13476-2+A1 (646444) - 1.5.2021
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) - Část 2: Specifikace pro trubky a tvarovky s hladkým vnitřním a vnějším povrchem a pro systém, typ A.
493.90 Kč

ČSN EN 13476-3+A1 (646444) - 1.5.2021
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) - Část 3: Specifikace pro trubky a tvarovky s hladkým vnitřním a profilovaným vnějším povrchem a pro systém, typ B.
493.90 Kč

ČSN P CEN/TS 17176-7 (646446) - 1.5.2021
Plastové potrubní systémy pro rozvody vody a tlakové kanalizační přípojky, stokové sítě a odvody dešťové vody uložené v zemi i nad zemí - Molekulárně orientovaný neměkčený polyvinylchlorid (PVC-O) - Část 7: Posuzování shody (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 23306 (656474) - 1.5.2021
Specifikace zkapalněného zemního plynu jako paliva pro námořní aplikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 13623 (665223) - 1.5.2021
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení baktericidního účinku chemických dezinfekčních přípravků pro vodní obslužné systémy proti legionelle - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 1) (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 15528 (673007) - 1.5.2021
Nátěrové hmoty a jejich suroviny - Vzorkování.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 2409 (673085) - 1.5.2021
Nátěrové hmoty - Mřížková zkouška.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 2810 (673090) - 1.5.2021
Nátěrové hmoty - Přirozené stárnutí nátěrů - Expozice a hodnocení.
202.40 Kč

TNI CEN ISO/TR 21555 (673102) - 1.5.2021
Nátěrové hmoty - Přehled metod zkoušení tvrdosti a odolnosti proti opotřebení nátěrů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

TNI CEN ISO/TR 19402 (673103) - 1.5.2021
Nátěrové hmoty - Přilnavost nátěrů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
698.50 Kč

ČSN EN 17127 (697280) - 1.5.2021
Venkovní výdejní vodíkové čerpací stanice na plynný vodík s plnicími protokoly (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 993-10 (726020) - 1.5.2021
Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 10: Stanovení trvalých délkových změn v žáru.
202.40 Kč

ČSN EN 16977 (727253) - 1.5.2021
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z křemičitanu vápenatého (CS) - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 23387 (730114) - 1.5.2021
Informační modelování staveb (BIM) - Datové šablony pro stavební objekty používané v životním cyklu staveb - Pojmy a principy.
306.90 Kč

ČSN EN 12976-2 (730302) - 1.5.2021
Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy průmyslově vyráběné - Část 2: Zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 12999-1 (730511) - 1.5.2021
Akustika - Určování a používání nejistot měření ve stavební akustice - Část 1: Zvuková izolace (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 16283-2 (730511) - 1.5.2021
Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách in situ - Část 2: Kročejová neprůzvučnost.
493.90 Kč

ČSN EN 16475-4 (734245) - 1.5.2021
Komíny - Příslušenství - Část 4: Spalinové klapky - Požadavky a zkušební metody.
317.90 Kč

ČSN EN 13200-6 (735905) - 1.5.2021
Zařízení pro diváky - Část 6: Demontovatelné (dočasné) tribuny (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN 736129 (736129) - 1.5.2021
Stavba vozovek - Postřiky a nátěry.
202.40 Kč

ČSN 736130 (736130) - 1.5.2021
Stavba vozovek - Kalové vrstvy.
202.40 Kč

ČSN EN 12697-29 (736160) - 1.5.2021
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 29: Stanovení rozměrů asfaltových zkušebních těles.
108.90 Kč

ČSN EN 12697-5:2020/Oprava1 (736160) - 1.5.2021
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 5: Stanovení maximální objemové hmotnosti.
26.40 Kč

ČSN EN 13848-2 (736359) - 1.5.2021
Železniční aplikace - Kolej - Kvalita geometrie koleje - Část 2: Měřicí systémy - Měřicí vozy (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 13231-2 (736374) - 1.5.2021
Železniční aplikace - Kolej - Přejímka prací - Část 2: Přejímka reprofilace kolejnic na širé trati, výhybkách, výhybkových konstrukcích a dilatačních zařízeních (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 1871 (737014) - 1.5.2021
Vodorovné dopravní značení - Materiály pro dopravní značení - Fyzikální vlastnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 1824 (737015) - 1.5.2021
Vodorovné dopravní značení - Materiály pro dopravní značení - Zkoušení na zkušebních úsecích (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 14451 (755413) - 1.5.2021
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Zavzdušňovací uzávěr v potrubí DN 10 až DN 50 včetně - Skupina D - Druh A.
202.40 Kč

ČSN EN 15096 (755429) - 1.5.2021
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Hadicové spojky se zavzdušňovací armaturou - DN 15 až DN 25 včetně - Skupina H, druh B a druh D - Obecné technické specifikace.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 22017 (757605) - 1.5.2021
Kvalita vod - Návod pro rychlá měření radioaktivity při radiační mimořádné situaci.
306.90 Kč

ČSN EN 14614 (757723) - 1.5.2021
Kvalita vod - Návod pro hodnocení hydromorfologických charakteristik řek.
394.90 Kč

ČSN ISO 17995 (757875) - 1.5.2021
Kvalita vod - Stanovení termotolerantních bakterií rodu Campylobacter.
306.90 Kč

ČSN ISO 46001 (759050) - 1.5.2021
Systémy managementu efektivního hospodaření s vodou - Požadavky s návodem k používání.
493.90 Kč

ČSN P CEN/TS 17523 (760327) - 1.5.2021
Poštovní služby - Obaly zásilek vhodných pro domovní schránky - Charakteristiky obalů pro malé a lehké zásilky doručované do domovní schránky uživatele (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 41014 (762105) - 1.5.2021
Facility management - Vývoj strategie facility managementu (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 24263 (795233) - 21.5.2021
Obuv - Pevnost připevnění pásků, ozdob a drobných součástí (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 24265 (795236) - 1.5.2021
Obuv - Zkoušení vrchů - Odolnost proti odírání pryžovým proužkem (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 24266 (795246) - 1.5.2021
Obuv - Zkoušení kompletní obuvi - Odolnost proti ohýbání (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 24267 (795247) - 1.5.2021
Obuv - Stanovení koeficientu tření obuvi a spodkových součástí - Metoda zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 5079 (800200) - 1.5.2021
Textilní vlákna - Stanovení pevnosti v tahu a tažnosti jednotlivých vláken při přetrhu.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 1833-12 (800216) - 1.5.2021
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 12: Směsi akrylu, určitých modakrylových vláken, určitých chlorovláken, určitých elastanových vláken s určitými jinými vlákny (metoda s použitím dimethylformamidu).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 1833-18 (800216) - 1.5.2021
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 18: Směsi hedvábí s vlnou nebo jinou zvířecí srstí (metoda s použitím kyseliny sírové).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 1833-26 (800216) - 1.5.2021
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 26: Směsi melaminových vláken s určitými jinými vlákny (metoda s použitím horké kyseliny mravenčí).
108.90 Kč

ČSN EN ISO 12958-1 (806142) - 1.5.2021
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Zjišťování schopností pro proudění vody v jejich rovině - Část 1: Základní zkouška (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 12958-2 (806142) - 1.5.2021
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Zjišťování schopnosti pro proudění vody v jejich rovině - Část 2: Zkouška za určených podmínek (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 12225 (806147) - 1.5.2021
Geosyntetika - Zjišťování odolnosti proti mikroorganismům pomocí zkoušky zahrabáním do zeminy (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 23753-1:2019/A1 (836490) - 1.5.2021
Kvalita půdy - Stanovení aktivity dehydrogenázy v půdě - Část 1: Metoda používající trifenyltetrazolium chlorid (TTC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 23753-2:2019/A1 (836490) - 1.5.2021
Kvalita půdy - Stanovení aktivity dehydrogenázy v půdě - Část 2: Metoda používající jodtetrazolium chlorid (INT) (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 11063 (836707) - 1.5.2021
Kvalita půdy - Přímá extrakce půdní DNA (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 1942 (856305) - 1.5.2021
Stomatologie - Slovník (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 20888 (856315) - 1.5.2021
Stomatologie - Slovník a systém označování forenzních orodentálních dat (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN ISO 10477 (856336) - 1.5.2021
Stomatologie - Korunkové a fazetové materiály na bázi polymeru (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN 910220 (910220) - 1.5.2021
Nábytek sedací a lehací - Bezpečnost, provedení a zkušební metody.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 10874:2012/A1 (917843) - 1.5.2021
Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny - Klasifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 20326:2019/A1 (917881) - 1.5.2021
Pružné podlahové krytiny - Specifikace pro podlahové dlaždice/sestavy pro volné kladení.
108.90 Kč

ČSN EN 13451-1 (940915) - 1.5.2021
Vybavení plaveckých bazénů - Část 1: Obecné bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro vybavení instalované ve veřejných bazénech (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 17419-1 (975001) - 1.5.2021
Výměna digitálních informací v pojišťovnictví - Předávání elektronických dokumentů - Část 1: Proces a datový model (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN ISO 12967-1 (982006) - 1.5.2021
Zdravotnická informatika - Architektura služby (HISA) - Část 1: Podnikové hledisko (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 12967-2 (982006) - 1.5.2021
Zdravotnická informatika - Architektura služby (HISA) - Část 2: Informační hledisko (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN ISO 12967-3 (982006) - 1.5.2021
Zdravotnická informatika - Architektura služby (HISA) - Část 3: Počítačové hledisko (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

Kategorie (nové normy)