Nové normy ČSN za květen 2021

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2021 v 09:00


ČSN EN ISO 26000:2011/Z1 (010390) - 1.5.2021
Pokyny pro oblast společenské odpovědnosti.
62.00 Kč

ČSN EN 16524 (010910) - 1.5.2021
Mechanické produkty - Metodika pro snižování dopadů na životní prostředí při navrhování a vývoji produktů (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN ISO 14040:2006/A1 (010940) - 1.5.2021
Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Zásady a osnova.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 14044:2006/A2 (010944) - 1.5.2021
Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Požadavky a směrnice.
223.00 Kč

ČSN ISO 20816-5 (011412) - 1.5.2021
Vibrace - Měření a hodnocení vibrací strojů - Část 5: Soustrojí ve vodních elektrárnách a přečerpávacích elektrárnách.
543.00 Kč

ČSN ISO 7626-5 (011416) - 1.5.2021
Vibrace a rázy - Experimentální určování mechanické pohyblivosti - Část 5: Měření pomocí buzení nárazem s budičem nepřipojeným ke konstrukci.
350.00 Kč

ČSN ISO 5982 (011421) - 1.5.2021
Vibrace a rázy - Rozsah idealizovaných hodnot k charakterizování biodynamické odezvy lidského těla při působení celkových vibrací.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 11690-1 (011680) - 1.5.2021
Akustika - Doporučené postupy pro navrhování pracovišť s nízkým hlukem vybavených stroji a zařízeními - Část 1: Strategie snižování hluku (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 11690-2 (011680) - 1.5.2021
Akustika: Doporučené postupy pro navrhování pracovišť s nízkým hlukem vybavených stroji a zařízeními - Část 2: Opatření ke snižování hluku (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO/ASTM 52903-2 (011816) - 1.5.2021
Aditivní výroba - Aditivní výroba plastových materiálů na bázi vytlačování - Část 2: Procesní zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 128-1 (013114) - 1.5.2021
Technická dokumentace produktu (TPD) - Obecná pravidla zobrazování - Část 1: Úvod a základní požadavky.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 128-100 (013114) - 1.5.2021
Technická dokumentace produktu (TPD) - Obecná pravidla zobrazování - Část 100: Rejstřík.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 128-2 (013114) - 1.5.2021
Technická dokumentace produktu (TPD) - Obecná pravidla zobrazování - Část 2: Základní pravidla pro čáry.
768.00 Kč

ČSN EN ISO 128-3 (013114) - 1.5.2021
Technická dokumentace produktu (TPD) - Obecná pravidla zobrazování - Část 3: Pohledy, průřezy a řezy.
567.00 Kč

ČSN EN ISO 2553:2020/Oprava1 (013155) - 1.5.2021
Svařování a příbuzné procesy - Zobrazování na výkresech - Svarové spoje.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 22232-3 (015026) - 1.5.2021
Nedestruktivní zkoušení - Charakterizace a ověřování ultrazvukového zkušebního zařízení - Část 3: Kompletní zkušební zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 7010:2021/A1 (018012) - 1.5.2021
Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Registrované bezpečnostní značky.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 13143-1 (018389) - 1.5.2021
Elektronický výběr poplatků (EFC) - Posouzení shody palubního zařízení a zařízení na infrastruktuře s ISO 12813 - Část 1: Struktura zkušební sestavy a cíle zkoušek (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 21176 (018494) - 1.5.2021
Kooperativní inteligentní dopravní systémy (C-ITS) - Funkcionalita pro poskytování polohy, rychlosti a času stanicí ITS.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 11463 (038146) - 1.5.2021
Koroze kovů a slitin - Směrnice pro hodnocení bodové koroze.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 8501-4 (038221) - 1.5.2021
Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu - Část 4: Výchozí stav povrchu, stupně přípravy a bleskové koroze po tryskání vodou.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 8502-9 (038222) - 1.5.2021
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu - Část 9: Provozní metoda pro konduktometrické stanovení solí rozpustných ve vodě.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11127-4 (038237) - 1.5.2021
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody zkoušení nekovových otryskávacích prostředků - Část 4: Hodnocení tvrdosti pomocí podložního skla (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14038-2 (038343) - 1.5.2021
Elektrochemická realkalizace a úprava vyztuženého betonu extrakcí chloridů - Část 2: Extrakce chloridů (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 9454-2 (050047) - 1.5.2021
Tavidla pro měkké pájení - Klasifikace a požadavky - Část 2: Požadavky na provedení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 9455-9 (050059) - 1.5.2021
Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 9: Stanovení obsahu amoniaku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 14272 (051111) - 1.5.2021
Odporové svařování - Destruktivní zkoušky svarů - Rozměry vzorku a postup pro křížové zkoušení tahem odporových bodových a výstupkových svarů (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 10863 (051186) - 1.5.2021
Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem - Použití techniky měření doby průchodu difrakčních vln (TOFD).
434.00 Kč

ČSN EN 419 (060218) - 1.5.2021
Závěsné světlé zářiče na plynná paliva pro použití vyjma domácností - Bezpečnost a energetická účinnost.
768.00 Kč

ČSN EN 17423 (060403) - 1.5.2021
Energetická náročnost budov - Stanovení a vykazování faktorů primární energie (PEF) a emisního faktoru CO2 - Obecné zásady, Modul M1-7 (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 13141-5 (127131) - 1.5.2021
Větrání budov - Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání bytů - Část 5: Kryty a střešní vyústění koncových zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 15655-2 (132077) - 1.5.2021
Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny - Požadavky a zkušební metody pro organické vyložení trubek a tvarovek z tvárné litiny - Část 2: Vyložení trubek termoplastickým polyolefinem modifikovaným kyselinou (TMPO) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 378-1+A1 (140647) - 1.5.2021
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 1: Základní požadavky, definice, klasifikace a kritéria volby (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 378-3+A1 (140647) - 1.5.2021
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 3: Instalační místo a ochrana osob (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 62769-100 (184005) - 1.5.2021
Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 100: Profily - Obecné protokoly (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 16.5.2026).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 62769-115-2 (184005) - 1.5.2021
Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 115-2: Profily - Protokol Modbus RTU (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11553-1:2020/A11 (192011) - 1.5.2021
Bezpečnost strojních zařízení - Stroje pro laserové opracování - Část 1: Bezpečnostní požadavky pro laser (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 15571 (277990) - 1.5.2021
Stroje a provozy pro dobývání a zpracování přírodního kamene - Bezpečnost - Požadavky pro stroje na opracování povrchu (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 16564 (278001) - 1.5.2021
Stroje a provozy pro dobývání a zpracování přírodního kamene - Bezpečnost - Požadavky pro řezací/frézovací stroje včetně číslicově řízených (NC/CNC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 17285 (280351) - 1.5.2021
Drážní aplikace - Akustika - Měření zvukových výstražných signálů dveří.
350.00 Kč

ČSN EN 6057 (314782) - 1.5.2021
Letectví a kosmonautka - Stavitelná oka s ložiskem podle EN 4265 z korozivzdorné oceli, s vnitřním závitovým dříkem - Rozměry a únosnosti - Palcová řada (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 8666 (320801) - 1.5.2021
Malá plavidla - Základní údaje (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 12215-10 (321160) - 1.5.2021
Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 10: Zatížení takeláže a upevnění takeláže na plachetnicích (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN ISO 12215-7 (321160) - 1.5.2021
Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 7: Stanovení zatížení pro vícetrupová plavidla a stanovení jejich místních rozměrů s použitím ISO 12215-5 (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 11591 (321216) - 1.5.2021
Malá plavidla - Zorné pole z kormidelního stanoviště (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN IEC 61400-21-1:2019/A11 (333160) - 1.5.2021
Větrné elektrárny - Část 21-1: Měření a vyhodnocování elektrických veličin - Větrné elektrárny (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN IEC 61400-3-1:2019/A11 (333160) - 1.5.2021
Větrné elektrárny - Část 3-1: Konstrukční požadavky pro stacionární pobřežní větrné elektrárny (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 50488 (333581) - 1.5.2021
Drážní zařízení - Pevná zařízení - Elektrická ochranná opatření pro práci na systému trakčního vedení nebo v jeho blízkosti a/nebo v jeho zpětném obvodu.
434.00 Kč

ČSN CLC/TS 50238-2 (333592) - 1.5.2021
Drážní zařízení - Kompatibilita mezi drážním vozidlem a systémy pro detekování vlaků - Část 2: Kompatibilita s kolejovými obvody.
434.00 Kč

ČSN EN 55032-ed.2:2017/A1 (334232) - 1.5.2021
Elektromagnetická kompatibilita multimediálních zařízení - Požadavky na emisi.
434.00 Kč

ČSN EN IEC 60839-11-5 (334593) - 1.5.2021
Poplachové a elektronické bezpečností systémy - Část 11-5: Elektronické systémy kontroly vstupu - Komunikační protokol řízení přístupu (OSDP).
593.00 Kč

ČSN EN 60332-1-2:2005/A12 (347107) - 1.5.2021
Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 1-2: Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely s jednou izolací - Postup pro 1 kW směsný plamen.
120.00 Kč

ČSN EN IEC 60332-3-10-ed.2:2019/A11 (347107) - 1.5.2021
Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-10: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Zařízení.
62.00 Kč

ČSN EN IEC 60076-22-3 (351001) - 1.5.2021
Výkonové transformátory - Část 22-3: Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Tepelné výměníky izolační kapalina - Vzduch.
338.00 Kč

ČSN EN IEC 60947-5-2-ed.4 (354101) - 1.5.2021
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 5-2: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Bezdotykové spínače.
945.00 Kč

ČSN EN IEC 62271-104-ed.3 (354211) - 1.5.2021
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 104: Spínače střídavého proudu pro jmenovitá napětí vyšší než 52 kV. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN EN IEC 60320-2-3-ed.2 (354508) - 1.5.2021
Nástrčky a přívodky na spotřebiče pro domácnost a podobné všeobecné použití - Část 2-3: Nástrčky a přívodky se stupněm ochrany krytem vyšším než IPXO (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 60320-3:2015/A1 (354508) - 1.5.2021
Nástrčky a přívodky na spotřebiče pro domácnost a podobné všeobecné použití - Část 3: Normalizační listy a měrky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 61076-2-114 (354621) - 1.5.2021
Konektory pro elektrická a elektronická zařízení - Požadavky na výrobek - Část 2-114: Kruhové konektory - Předmětová specifikace pro datové a napájecí konektory se závitovou aretací M8 (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 60127-3-ed.2:2015/A1 (354730) - 1.5.2021
Miniaturní pojistky - Část 3: Subminiaturní tavné pojistkové vložky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN EN IEC 63041-3 (358431) - 1.5.2021
Piezoelektrické senzory - Část 3: Fyzikální senzory. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 63182-2 (358473) - 1.5.2021
Magnetická prášková jádra - Návody pro rozměry a meze povrchových vad - Část 2: Toroidní jádra (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN IEC 60794-6 (359223) - 1.5.2021
Optické vláknové kabely - Část 6: Vnitřní-vnější kabely - Dílčí specifikace pro vnitřní-vnější kabely. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 60794-6-10 (359223) - 1.5.2021
Optické vláknové kabely - Část 6-10: Vnitřní-vnější kabely - Rodová specifikace pro univerzální vnitřní-vnější kabely. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 60794-6-20 (359223) - 1.5.2021
Optické vláknové kabely - Část 6-20: Vnitřní-vnější kabely - Rodová specifikace pro ohnivzdorné vnější kabely. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 60794-6-30 (359223) - 1.5.2021
Optické vláknové kabely - Část 6-30: Vnitřní-vnější kabely - Rodová specifikace pro vnitřní kabely s ochranou proti povětrnostním vlivům. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

TNI CLC/TR 45550 (360820) - 1.5.2021
Definice vztahující se k materiálové efektivnosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-43-ed.3:2021/A11 (361050) - 1.5.2021
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-43: Zvláštní požadavky na sušiče prádla a ručníků.
120.00 Kč

ČSN EN 60335-2-5-ed.3:2015/A1 (361050) - 1.5.2021
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-5: Zvláštní požadavky na myčky nádobí.
186.00 Kč

ČSN EN IEC 60311-ed.3 (361060) - 1.5.2021
Elektrické žehličky pro domácnost a podobné použití - Metody měření funkce.
543.00 Kč

ČSN EN 60436:2020/A11 (361060) - 1.5.2021
Elektrické myčky nádobí pro domácnost - Metody měření funkce (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN IEC 62512 (361060) - 1.5.2021
Elektrické pračky prádla se sušičkou pro domácnost - Metody měření funkce (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN IEC/ASTM 62885-7 (361060) - 1.5.2021
Spotřebiče pro čištění povrchu - Část 7: Robotické vysavače pro čištění za sucha pro domácnost nebo podobné použití - Metody měření funkce (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN IEC 63008 (361060) - 1.5.2021
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Přístupnost ovládacích prvků, dvířek, vík, zásuvek a držadel.
338.00 Kč

ČSN EN 50632-2-6:2016/A2 (361520) - 1.5.2021
Elektromechanické nářadí - Postup měření prašnosti - Část 2-6: Zvláštní požadavky na kladiva (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 50367-ed.3 (362315) - 1.5.2021
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení a drážní vozidla - Kritéria pro dosažení technické kompatibility mezi pantografovými sběrači a trolejovým vedením.
593.00 Kč

ČSN EN 50342-4-ed.2 (364310) - 1.5.2021
Olověné startovací baterie - Část 4: Rozměry baterií pro těžká nákladní vozidla. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN IEC 60904-4-ed.2:2020/Oprava1 (364604) - 1.5.2021
Fotovoltaické součástky - Část 4: Referenční solární součástky - Postupy pro stanovení kalibrační návaznosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
120.00 Kč

ČSN EN IEC 60601-2-20-ed.3 (364801) - 1.5.2021
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-20: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost kojeneckých transportních inkubátorů.
434.00 Kč

ČSN EN IEC 60601-2-22-ed.3 (364801) - 1.5.2021
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-22: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost chirurgických, kosmetických, terapeutických a diagnostických laserových přístrojů.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 80601-2-67 (364801) - 1.5.2021
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-67: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost zařízení pro úsporu kyslíku (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 80601-2-69 (364801) - 1.5.2021
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-69: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost koncentrátorů kyslíku (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN IEC 60645-3-ed.3 (368811) - 1.5.2021
Elektroakustika - Audiometrické přístroje - Část 3: Zkušební signály s krátkou dobou trvání. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN ISO/IEC 14443-2 (369760) - 1.5.2021
Karty a bezpečnostní zařízení pro osobní identifikaci - Bezkontaktní objekty s vazbou na blízko - Část 2: Radiofrekvenční výkonové a signálové rozhraní.
434.00 Kč

ČSN EN ISO/IEC 27006 (369790) - 1.5.2021
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů řízení bezpečnosti informací.
434.00 Kč

ČSN EN 13565-2+AC (389221) - 1.5.2021
Stabilní hasicí zařízení - Pěnová zařízení - Část 2: Navrhování, konstrukce a údržba.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 3252 (420049) - 1.5.2021
Prášková metalurgie - Slovník.
593.00 Kč

ČSN EN ISO 12004-1 (420434) - 1.5.2021
Kovové materiály - Stanovení křivek mezní tvářitelnosti plechů a pásů - Část 1: Měření a aplikace diagramů mezní tvářitelnosti v lisovně (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ISO 12900 (441316) - 1.5.2021
Černá uhlí - Stanovení abrazivity. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN 463195 (463195) - 1.5.2021
Jedlé houby a výrobky z hub.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 19085-10:2020/A11 (496070) - 1.5.2021
Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 10: Tesařské kotoučové pily pro staveniště (stavitelské pily).
120.00 Kč

ČSN EN ISO 5492:2009/A1 (560030) - 1.5.2021
Senzorická analýza - Slovník.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 21528-2 (560096) - 1.5.2021
Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu bakterií čeledi Enterobacteriaceae - Část 2: Technika počítání kolonií.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 6887-3:2019/A1 (560102) - 1.5.2021
Mikrobiologie potravinového řetězce - Příprava analytických vzorků, výchozí suspenze a desetinásobných ředění pro mikrobiologické zkoušení - Část 3: Specifická pravidla pro vzorky ryb a produktů rybolovu.
120.00 Kč

ČSN EN 17424 (560148) - 1.5.2021
Potraviny - Stanovení aflatoxinů v koření s výjimkou papriky předčištěním na IAC a metodou HPLC-FLD s postkolonovou derivatizací (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN P ISO/TS 21872-2 (560651) - 1.5.2021
Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda průkazu bakterií druhu Vibrio - Část 2: Stanovení celkového počtu a počtu potenciálně enteropatogenních bakterií Vibrio parahaemolyticus v mořských plodech pomocí hybridizace nukleové kyseliny. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17045 (631013) - 1.5.2021
Materiálové využití pneumatik na konci životnosti - Kritéria kvality výběru celých pneumatik určených k využití a recyklaci (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17510 (631019) - 1.5.2021
Materiálové využití pneumatik na konci životnosti - Stanovení měrného povrchu prášků - Metoda založená na adsorpci kryptonu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 17417 (640505) - 1.5.2021
Stanovení celkové biodegradace plastových materiálů ve vodném systému za anoxických (denitrifikačních) podmínek - Metoda měřením nárůstu tlaku (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN P CEN/TS 1519-2 (643186) - 1.5.2021
Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Polyethylen (PE) - Část 2: Návod pro posuzování shody (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 23818-1 (646429) - 1.5.2021
Posuzování shody plastových potrubních systémů pro obnovu stávajícího potrubí - Část 1: Materiál z polyethylenu (PE) (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 13476-2+A1 (646444) - 1.5.2021
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) - Část 2: Specifikace pro trubky a tvarovky s hladkým vnitřním a vnějším povrchem a pro systém, typ A.
543.00 Kč

ČSN EN 13476-3+A1 (646444) - 1.5.2021
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) - Část 3: Specifikace pro trubky a tvarovky s hladkým vnitřním a profilovaným vnějším povrchem a pro systém, typ B.
543.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17176-7 (646446) - 1.5.2021
Plastové potrubní systémy pro rozvody vody a tlakové kanalizační přípojky, stokové sítě a odvody dešťové vody uložené v zemi i nad zemí - Molekulárně orientovaný neměkčený polyvinylchlorid (PVC-O) - Část 7: Posuzování shody (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 23306 (656474) - 1.5.2021
Specifikace zkapalněného zemního plynu jako paliva pro námořní aplikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 13623 (665223) - 1.5.2021
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení baktericidního účinku chemických dezinfekčních přípravků pro vodní obslužné systémy proti legionelle - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 1) (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 15528 (673007) - 1.5.2021
Nátěrové hmoty a jejich suroviny - Vzorkování.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 2409 (673085) - 1.5.2021
Nátěrové hmoty - Mřížková zkouška.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 2810 (673090) - 1.5.2021
Nátěrové hmoty - Přirozené stárnutí nátěrů - Expozice a hodnocení.
223.00 Kč

TNI CEN ISO/TR 21555 (673102) - 1.5.2021
Nátěrové hmoty - Přehled metod zkoušení tvrdosti a odolnosti proti opotřebení nátěrů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

TNI CEN ISO/TR 19402 (673103) - 1.5.2021
Nátěrové hmoty - Přilnavost nátěrů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
768.00 Kč

ČSN EN 17127 (697280) - 1.5.2021
Venkovní výdejní vodíkové čerpací stanice na plynný vodík s plnicími protokoly (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 993-10 (726020) - 1.5.2021
Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 10: Stanovení trvalých délkových změn v žáru.
223.00 Kč

ČSN EN 16977 (727253) - 1.5.2021
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z křemičitanu vápenatého (CS) - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 23387 (730114) - 1.5.2021
Informační modelování staveb (BIM) - Datové šablony pro stavební objekty používané v životním cyklu staveb - Pojmy a principy.
338.00 Kč

ČSN EN 12976-2 (730302) - 1.5.2021
Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy průmyslově vyráběné - Část 2: Zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 12999-1 (730511) - 1.5.2021
Akustika - Určování a používání nejistot měření ve stavební akustice - Část 1: Zvuková izolace (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 16283-2 (730511) - 1.5.2021
Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách in situ - Část 2: Kročejová neprůzvučnost.
543.00 Kč

ČSN EN 16475-4 (734245) - 1.5.2021
Komíny - Příslušenství - Část 4: Spalinové klapky - Požadavky a zkušební metody.
350.00 Kč

ČSN EN 13200-6 (735905) - 1.5.2021
Zařízení pro diváky - Část 6: Demontovatelné (dočasné) tribuny (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN 736129 (736129) - 1.5.2021
Stavba vozovek - Postřiky a nátěry.
223.00 Kč

ČSN 736130 (736130) - 1.5.2021
Stavba vozovek - Kalové vrstvy.
223.00 Kč

ČSN EN 12697-29 (736160) - 1.5.2021
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 29: Stanovení rozměrů asfaltových zkušebních těles.
120.00 Kč

ČSN EN 12697-5:2020/Oprava1 (736160) - 1.5.2021
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 5: Stanovení maximální objemové hmotnosti.
29.00 Kč

ČSN EN 13848-2 (736359) - 1.5.2021
Železniční aplikace - Kolej - Kvalita geometrie koleje - Část 2: Měřicí systémy - Měřicí vozy (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 13231-2 (736374) - 1.5.2021
Železniční aplikace - Kolej - Přejímka prací - Část 2: Přejímka reprofilace kolejnic na širé trati, výhybkách, výhybkových konstrukcích a dilatačních zařízeních (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 1871 (737014) - 1.5.2021
Vodorovné dopravní značení - Materiály pro dopravní značení - Fyzikální vlastnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 1824 (737015) - 1.5.2021
Vodorovné dopravní značení - Materiály pro dopravní značení - Zkoušení na zkušebních úsecích (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 14451 (755413) - 1.5.2021
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Zavzdušňovací uzávěr v potrubí DN 10 až DN 50 včetně - Skupina D - Druh A.
223.00 Kč

ČSN EN 15096 (755429) - 1.5.2021
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Hadicové spojky se zavzdušňovací armaturou - DN 15 až DN 25 včetně - Skupina H, druh B a druh D - Obecné technické specifikace.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 22017 (757605) - 1.5.2021
Kvalita vod - Návod pro rychlá měření radioaktivity při radiační mimořádné situaci.
338.00 Kč

ČSN EN 14614 (757723) - 1.5.2021
Kvalita vod - Návod pro hodnocení hydromorfologických charakteristik řek.
434.00 Kč

ČSN ISO 17995 (757875) - 1.5.2021
Kvalita vod - Stanovení termotolerantních bakterií rodu Campylobacter.
338.00 Kč

ČSN ISO 46001 (759050) - 1.5.2021
Systémy managementu efektivního hospodaření s vodou - Požadavky s návodem k používání.
543.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17523 (760327) - 1.5.2021
Poštovní služby - Obaly zásilek vhodných pro domovní schránky - Charakteristiky obalů pro malé a lehké zásilky doručované do domovní schránky uživatele (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 41014 (762105) - 1.5.2021
Facility management - Vývoj strategie facility managementu (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 24263 (795233) - 21.5.2021
Obuv - Pevnost připevnění pásků, ozdob a drobných součástí (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 24265 (795236) - 1.5.2021
Obuv - Zkoušení vrchů - Odolnost proti odírání pryžovým proužkem (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 24266 (795246) - 1.5.2021
Obuv - Zkoušení kompletní obuvi - Odolnost proti ohýbání (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 24267 (795247) - 1.5.2021
Obuv - Stanovení koeficientu tření obuvi a spodkových součástí - Metoda zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 5079 (800200) - 1.5.2021
Textilní vlákna - Stanovení pevnosti v tahu a tažnosti jednotlivých vláken při přetrhu.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 1833-12 (800216) - 1.5.2021
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 12: Směsi akrylu, určitých modakrylových vláken, určitých chlorovláken, určitých elastanových vláken s určitými jinými vlákny (metoda s použitím dimethylformamidu).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 1833-18 (800216) - 1.5.2021
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 18: Směsi hedvábí s vlnou nebo jinou zvířecí srstí (metoda s použitím kyseliny sírové).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 1833-26 (800216) - 1.5.2021
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 26: Směsi melaminových vláken s určitými jinými vlákny (metoda s použitím horké kyseliny mravenčí).
120.00 Kč

ČSN EN ISO 12958-1 (806142) - 1.5.2021
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Zjišťování schopností pro proudění vody v jejich rovině - Část 1: Základní zkouška (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 12958-2 (806142) - 1.5.2021
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Zjišťování schopnosti pro proudění vody v jejich rovině - Část 2: Zkouška za určených podmínek (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 12225 (806147) - 1.5.2021
Geosyntetika - Zjišťování odolnosti proti mikroorganismům pomocí zkoušky zahrabáním do zeminy (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 23753-1:2019/A1 (836490) - 1.5.2021
Kvalita půdy - Stanovení aktivity dehydrogenázy v půdě - Část 1: Metoda používající trifenyltetrazolium chlorid (TTC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 23753-2:2019/A1 (836490) - 1.5.2021
Kvalita půdy - Stanovení aktivity dehydrogenázy v půdě - Část 2: Metoda používající jodtetrazolium chlorid (INT) (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 11063 (836707) - 1.5.2021
Kvalita půdy - Přímá extrakce půdní DNA (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 1942 (856305) - 1.5.2021
Stomatologie - Slovník (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 20888 (856315) - 1.5.2021
Stomatologie - Slovník a systém označování forenzních orodentálních dat (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 10477 (856336) - 1.5.2021
Stomatologie - Korunkové a fazetové materiály na bázi polymeru (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN 910220 (910220) - 1.5.2021
Nábytek sedací a lehací - Bezpečnost, provedení a zkušební metody.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10874:2012/A1 (917843) - 1.5.2021
Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny - Klasifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 20326:2019/A1 (917881) - 1.5.2021
Pružné podlahové krytiny - Specifikace pro podlahové dlaždice/sestavy pro volné kladení.
120.00 Kč

ČSN EN 13451-1 (940915) - 1.5.2021
Vybavení plaveckých bazénů - Část 1: Obecné bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro vybavení instalované ve veřejných bazénech (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 17419-1 (975001) - 1.5.2021
Výměna digitálních informací v pojišťovnictví - Předávání elektronických dokumentů - Část 1: Proces a datový model (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 12967-1 (982006) - 1.5.2021
Zdravotnická informatika - Architektura služby (HISA) - Část 1: Podnikové hledisko (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 12967-2 (982006) - 1.5.2021
Zdravotnická informatika - Architektura služby (HISA) - Část 2: Informační hledisko (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 12967-3 (982006) - 1.5.2021
Zdravotnická informatika - Architektura služby (HISA) - Část 3: Počítačové hledisko (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.