Nové normy ČSN za červen 2004

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.06.2004 v 09:00


ČSN EN ISO 11205 (011618) - 1.6.2004
Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Technická metoda pro určování hladin emisního akustického tlaku in situ na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech pomocí akustické intenzity.
306.90 Kč

ČSN ISO 128-23 (013114) - 1.6.2004
Technické výkresy - Pravidla zobrazování - Část 23: Čáry na výkresech ve stavebnictví.
202.40 Kč

ČSN EN 13860-3 (015086) - 1.6.2004
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení vířivými proudy - Charakteristiky a ověřování zařízení - Část 3: Charakteristiky a ověřování systému.
169.40 Kč

ČSN EN 12834 (018202) - 1.6.2004
Dopravní telematika (RTTT) - Vyhrazené spojení krátkého dosahu (DSRC) - Aplikační vrstva (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 12385-1 (024302) - 1.6.2004
Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky.
202.40 Kč

ČSN EN 12385-2 (024302) - 1.6.2004
Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 2: Definice, označování a klasifikace.
493.90 Kč

ČSN EN 12385-4 (024302) - 1.6.2004
Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 4: Pramenná lana pro všeobecné zdvíhací účely.
306.90 Kč

ČSN EN 12385-5 (024302) - 1.6.2004
Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 5: Pramenná lana pro výtahy.
202.40 Kč

ČSN EN 12385-7 (024302) - 1.6.2004
Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 7: Uzavřená vinutá lana pro důlní šachty.
202.40 Kč

ČSN EN 12385-8 (024302) - 1.6.2004
Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 8: Pramenná tažná a nosná tažná lana pro instalace lanovek navržených pro dopravu osob.
202.40 Kč

ČSN EN 12385-9 (024302) - 1.6.2004
Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 9: Uzavřená vinutá nosná lana pro instalace lanovek navržených pro dopravu osob.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 15616-1 (052050) - 1.6.2004
Zkoušky přípustnosti CO2 laserových zařízení pro vysoce jakostní svařování a řezání - Část 1: Všeobecné principy, podmínky přípustnosti.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15616-2 (052050) - 1.6.2004
Zkoušky přípustnosti CO2 laserových zařízení pro vysoce jakostní svařování a řezání - Část 2: Měření statické a dynamické přesnosti.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15616-3 (052050) - 1.6.2004
Zkoušky přípustnosti CO2 laserových zařízení pro vysoce jakostní svařování a řezání - Část 3: Kalibrace zařízení pro měření průtoku a tlaku plynu.
108.90 Kč

ČSN EN 60974-3 (052205) - 1.6.2004
Zařízení pro obloukové svařování - Část 3: Zařízení pro zapálení a stabilizaci oblouku. (Platnost do 1.12.2010).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 13709 (113016) - 1.6.2004
Odstředivá čerpadla pro naftový, petrochemický a plynárenský průmysl (Norma k přímému použití jako ČSN).
1094.50 Kč

ČSN EN ISO 14698-2 (125370) - 1.6.2004
Čisté prostory a příslušné řízené prostředí - Regulace biologického znečištění - Část 2: Vyhodnocení a výklad údajů o biologickém znečištění (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 14141 (137405) - 1.6.2004
Armatury pro přepravu zemního plynu potrubím - Požadavky na provedení a zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 10806 (138230) - 1.6.2004
Potrubí - Koncovky pro vlnovcové kovové hadice (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 11551 (192014) - 1.6.2004
Optika a optické přístroje - Lasery a laserová zařízení - Zkušební metody pro absorptanci optických prvků laserů (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 15367-1 (192025) - 1.6.2004
Lasery a laserová zařízení - Metody měření tvaru laserového svazku - Část 1: Terminologie a základní aspekty (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 16671 (195303) - 1.6.2004
Oftalmologické implantáty - Iritační roztoky pro oční chirurgii (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 13557 (270135) - 1.6.2004
Jeřáby - Ovládání a ovládací místa obsluhy.
306.90 Kč

ČSN EN 13135-1 (270136) - 1.6.2004
Jeřáby - Bezpečnost - Navrhování - Požadavky na vybavení - Část 1: Elektrotechnické vybavení.
317.90 Kč

ČSN EN 81-80 (274003) - 1.6.2004
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Existující výtahy - Část 80: Předpisy pro zvyšování bezpečnosti existujících výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů. (Platnost do 31.8.2021).
394.90 Kč

ČSN 274007 (274007) - 1.6.2004
Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Prohlídky a zkoušky výtahů v provozu.
306.90 Kč

ČSN 274011 (274011) - 1.6.2004
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Podstatné změny výtahů.
202.40 Kč

ČSN EN 14010 (275410) - 1.6.2004
Bezpečnost strojních zařízení - Poháněná zařízení pro parkování motorových vozidel - Požadavky na bezpečnost a elektromagnetickou kompatibilitu pro navrhování, výrobu, montáž a uvádění do provozu.
493.90 Kč

ČSN EN 12629-5-1 (278713) - 1.6.2004
Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost - Část 5-1: Stroje pro výrobu betonových trubek vyráběných ve svislé poloze (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 12629-5-2 (278713) - 1.6.2004
Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost - Část 5-2: Stroje pro výrobu betonových trubek vyráběných ve vodorovné poloze (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12629-5-3 (278713) - 1.6.2004
Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost - Část 5-3: Stroje pro výrobu předpjatých trubek (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12629-5-4 (278713) - 1.6.2004
Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost - Část 5-4: Stroje pro výrobu betonových trubek s ochranným povlakem (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12629-7 (278713) - 1.6.2004
Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost - Část 7: Stacionární a pojízdná zařízení pro výrobu předpjatých výrobků na pracovní stolici (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 13291-2 (310502) - 1.6.2004
Zabezpečování kosmických produktů - Všeobecné požadavky - Část 2: Zabezpečování jakosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 13291-3 (310502) - 1.6.2004
Zabezpečování kosmických produktů - Všeobecné požadavky - Část 3: Materiály, mechanické části a procesy (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 14725 (310525) - 1.6.2004
Kosmické inženýrství - Ověřování (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN EN 14724 (310528) - 1.6.2004
Management kosmického projektu - Přizpůsobení kosmických norem (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 14824 (310530) - 1.6.2004
Kosmické inženýrství - Zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN 14503 (325217) - 1.6.2004
Plavidla vnitrozemské plavby - Přístavy pro vnitrozemskou plavbu (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 60375 (330110) - 1.6.2004
Pravidla týkající se elektrických a magnetických obvodů. (Platnost do 12.6.2021).
202.40 Kč

ČSN EN 60079-15 (332320) - 1.6.2004
Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru - Část 15: Typ ochrany "n". (Platnost do 1.6.2008).
539.00 Kč

ČSN EN 61400-11-ed.2 (333160) - 1.6.2004
Větrné elektrárny - Část 11: Metodika měření hluku. (Platnost do 12.12.2015).
394.90 Kč

ČSN EN 60077-5 (341510) - 1.6.2004
Drážní zařízení - Elektrická zařízení drážních vozidel - Část 5: Elektrotechnické součástky - Pravidla pro pojistky vysokého napětí. (Platnost do 4.12.2022).
306.90 Kč

ČSN EN 60068-2-42 (345791) - 1.6.2004
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-42: Zkoušky - Zkouška Kc: Zkouška oxidem siřičitým pro kontakty a spoje.
169.40 Kč

ČSN EN 60068-2-43 (345791) - 1.6.2004
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-43: Zkoušky - Zkouška Kd: Zkouška sulfanem pro kontakty a spoje.
169.40 Kč

ČSN EN 62011-3-1 (346521) - 1.6.2004
Izolační materiály - Průmyslové tuhé tvářené laminované trubky a tyče pravoúhlého a šestihranného průřezu na bázi reaktoplastických pryskyřic pro použití v elektrotechnice - Část 3-1: Specifikace jednotlivých materiálů - Trubky a tyče pravoúhlého a šestihranného průřezu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 62021-1 (346707) - 1.6.2004
Izolační kapaliny - Stanovení čísla kyselosti - Část 1: Automatická potenciometrická titrace.
202.40 Kč

ČSN EN 60264-2-1:1997/A1 (347385) - 1.6.2004
Balení vodičů pro vinutí - Část 2-1: Cívky s válcovým bubnem - Základní rozměry.
108.90 Kč

ČSN EN 60264-3-1:2001/A1 (347393) - 1.6.2004
Balení vodičů pro vinutí - Část 3-1: Cívky s kuželovým bubnem - Základní rozměry.
56.10 Kč

ČSN EN 60264-5-1:1999/A1 (347395) - 1.6.2004
Balení vodičů pro vinutí - Část 5-1: Cívky s válcovým jádrem a kónickou přírubou - Základní rozměry. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN EN 60966-2-1-ed.2 (347720) - 1.6.2004
Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 2-1: Dílčí specifikace sestav ohebných koaxiálních kabelů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.7.2012).
394.90 Kč

ČSN EN 60966-2-2-ed.2 (347720) - 1.6.2004
Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 2-2: Vzorová předmětová specifikace sestav ohebných koaxiálních kabelů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 60966-2-3-ed.2 (347720) - 1.6.2004
Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 2-3: Předmětová specifikace sestav ohebných koaxiálních kabelů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.7.2012).
202.40 Kč

ČSN EN 60966-3-1-ed.2 (347720) - 1.6.2004
Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 3-1: Vzorová předmětová specifikace sestav poloohebných koaxiálních kabelů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.2.2012).
306.90 Kč

ČSN EN 60966-3-2-ed.2 (347720) - 1.6.2004
Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 3-2: Předmětová specifikace sestav poloohebných koaxiálních kabelů pro použití v GSM (0,8 GHz až 1 GHz). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 60966-3-ed.2 (347720) - 1.6.2004
Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 3: Dílčí specifikace sestav poloohebných koaxiálních kabelů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.4.2012).
394.90 Kč

ČSN EN 60966-4-1-ed.2 (347720) - 1.6.2004
Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 4-1: Vzorová předmětová specifikace sestav polotuhých koaxiálních kabelů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 60966-4-ed.2 (347720) - 1.6.2004
Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 4: Dílčí specifikace sestav polotuhých koaxiálních kabelů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 60512-10-4-ed.2 (354055) - 1.6.2004
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 10-4: Rázové zkoušky (volné součástky), zkoušky statickým namáháním (upevněné součástky), zkoušky trvanlivosti a zkoušky přetížením - Zkouška 10d: Elektrické přetížení (konektory). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 60512-11-14-ed.2 (354055) - 1.6.2004
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 11-14: Klimatické zkoušky - Zkouška 11p: Korozní zkouška prouděním jednoho plynu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 60512-11-7-ed.2 (354055) - 1.6.2004
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 11-7: Klimatické zkoušky - Zkouška 11g: Korozní zkouška proudící směsí plynů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 60947-5-7 (354101) - 1.6.2004
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 5-7: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Požadavky na bezdotykové přístroje s analogovým výstupem.
202.40 Kč

ČSN EN 62196-1 (354572) - 1.6.2004
Vidlice, zásuvky, vozidlová zásuvková spojení a vozidlové přívodky - Nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením - Část 1: Nabíjení elektrických vozidel do AC 250 A a DC 400 A. (Platnost do 1.2.2015).
515.90 Kč

ČSN EN 60749-14 (358799) - 1.6.2004
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 14: Pevnost vývodů (neporušenost přívodů). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 60749-25 (358799) - 1.6.2004
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 25: Teplotní cykly. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 61249-2-11 (359062) - 1.6.2004
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-11: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované polyimidové laminátové desky, vyztužené tkaným E-sklem, impregnované nemodifikovanou nebo modifikovanou bromovanou epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 61249-2-21 (359062) - 1.6.2004
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-21: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky vyztužené tkaným E-sklem, impregnované nehalogenovanou epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 61249-2-5 (359062) - 1.6.2004
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-5: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky s jádrem vyztuženým celulózovým papírem a povrchem vyztuženým tkaným E-sklem, impregnované bromovanou epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 61249-2-6 (359062) - 1.6.2004
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-6: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky vyztužené tkaným/netkaným E-sklem, impregnované bromovanou epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN 360340-1:1990/Z22 (360340) - 1.6.2004
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 1: Patice pro zdroje světla.
394.90 Kč

ČSN 360340-2:1991/Z21 (360340) - 1.6.2004
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 2: Objímky.
493.90 Kč

ČSN 360340-3:1990/Z23 (360340) - 1.6.2004
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 3: Kalibry.
698.50 Kč

ČSN EN 60704-2-9 (361008) - 1.6.2004
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-9: Zvláštní požadavky na elektrické spotřebiče pro ošetřování vlasů.
202.40 Kč

ČSN EN 60335-1:1997/A2/Oprava1 (361040) - 1.6.2004
Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 1: Všeobecné požadavky.
26.40 Kč

ČSN EN 61029-2-8 (361580) - 1.6.2004
Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 2: Zvláštní požadavky na jednovřetenové svislé stolní frézky.
317.90 Kč

ČSN EN 60730-1:1997/A18 (361960) - 1.6.2004
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 1: Všeobecné požadavky.
56.10 Kč

ČSN EN 62087 (367004) - 1.6.2004
Metody měření spotřeby zvukových, obrazových a přidružených zařízení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.8.2012).
306.90 Kč

ČSN EN 62018 (367005) - 1.6.2004
Spotřeba zařízení informační technologie - Metody měření. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 61108-1-ed.2 (367824) - 1.6.2004
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Globální navigační družicové systémy (GNSS) - Část 1: Globální polohový systém (GPS) - Přijímací zařízení - Normy výkonnosti, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 61603-3:1999/Z1 (368011) - 1.6.2004
Přenos zvukových, obrazových a doprovodných signálů infračerveným zářením - Část 3: Přenosové systémy pro zvukové signály pro konferenci a podobné systémy.
26.40 Kč

ČSN EN 61603-7 (368011) - 1.6.2004
Přenos zvukových, obrazových a doprovodných signálů infračerveným zářením - Část 7: Digitální zvukové signály pro konferenci a podobné aplikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 50332-2 (368307) - 1.6.2004
Elektroakustická zařízení - Náhlavní sluchátka a sluchátka tvořící součást přenosného zvukového zařízení - Metodika měření maximální hladiny akustického tlaku a stanovení limitní hodnoty - Část 2: Přizpůsobení odděleně dodávaných sestav sluchátek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 23.9.2016).
169.40 Kč

ČSN EN 61305-5 (368311) - 1.6.2004
Domácí hi-fi zařízení a systémy - Metody měření a stanovení vlastností - Část 5: Reproduktory. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN ISO/IEC 14143-2 (369029) - 1.6.2004
Informační technologie - Měření softwaru - Měření rozsahu funkcí - Část 2: Hodnocení shody metod měření rozsahu softwaru s ISO/IEC 14143-1: 1998.
317.90 Kč

ČSN EN 61534-1 (371500) - 1.6.2004
Systémy sestavy přípojnic - Část 1: Všeobecné požadavky. (Platnost do 22.6.2014).
493.90 Kč

ČSN EN 12845 (389211) - 1.6.2004
Stabilní hasicí zařízení - Sprinklerová zařízení - Navrhování, instalace a údržba.
859.10 Kč

ČSN EN ISO 18265 (420379) - 1.6.2004
Kovové materiály - Převod hodnot tvrdosti.
515.90 Kč

ČSN ISO 7800 (420421) - 1.6.2004
Kovové materiály - Dráty - Zkouška jednoduchým krutem.
169.40 Kč

ČSN EN 576 (421410) - 1.6.2004
Hliník a slitiny hliníku - Nelegované hliníkové ingoty pro přetavení - Specifikace.
169.40 Kč

ČSN ISO 13909-2 (441314) - 1.6.2004
Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 2: Uhlí - Vzorkování z proudu.
317.90 Kč

ČSN EN 14161 (450024) - 1.6.2004
Naftový a plynárenský průmysl - Potrubní dopravní systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN ISO 10418 (450029) - 1.6.2004
Naftový a plynárenský průmysl - Těžba v příbřežních oblastech - Analýza, navrhování, výstavba a testování základních bezpečnostních systémů na povrchu (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN ISO 15156-2 (450032) - 1.6.2004
Naftový a plynárenský průmysl - Materiály pro využití v prostředí obsahujícím H2S z těžby ropy a zemního plynu - Část 2: Litiny, uhlíkové a nízkolegované oceli odolné proti tvorbě trhlin (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 15156-3 (450032) - 1.6.2004
Naftový a plynárenský průmysl - Materiály pro využití v prostředí obsahujícím H2S z těžby ropy a zemního plynu - Část 3: Korozivzdorné (CRAs) a ostatní slitiny odolné proti tvorbě trhlin (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 16812 (450033) - 1.6.2004
Naftový a plynárenský průmysl - Svazkové výměníky tepla (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 10438-1 (451213) - 1.6.2004
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Mazání, utěsnění hřídelí a regulační olejové systémy a jejich příslušenství - Část 1: Všeobecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN ISO 10438-2 (451213) - 1.6.2004
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Mazání, utěsnění hřídelí a regulační olejové systémy a jejich příslušenství - Část 2: Olejové systémy pro zvláštní účely (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN ISO 10438-3 (451213) - 1.6.2004
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Mazání, utěsnění hřídelí a regulační olejové systémy a jejich příslušenství - Část 3: Olejové systémy pro všeobecné účely (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 10438-4 (451213) - 1.6.2004
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Mazání, utěsnění hřídelí a regulační olejové systémy a jejich příslušenství - Část 4: Upevnění přímo těsněná plynem (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 10426-2 (451394) - 1.6.2004
Naftový a plynárenský průmysl - Cementy a materiály pro cementování vrtů - Část 2: Zkoušení cementů (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN EN ISO 15463 (451399) - 1.6.2004
Naftový a plynárenský průmysl - Kontrola utěsnění nového pažení, soustavy potrubí a trubek vrtacího soutyčí s rovným koncem (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN ISO 14693 (451401) - 1.6.2004
Naftový a plynárenský průmysl - Vrtné zařízení a zařízení pro údržbu vrtů (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 14128 (490673) - 1.6.2004
Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Kritéria účinnosti pro likvidační ochranné prostředky na dřevo stanovené biologickými zkouškami.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 15320 (500414) - 1.6.2004
Vlákniny, papír a lepenka - Stanovení pentachlorfenolu ve vodném výluhu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14338 (500493) - 1.6.2004
Papíry a lepenky určené pro styk s poživatinami - Podmínky pro stanovení migrace z papíru a lepenky za použití modifikovaného polyfenylenoxidu (MPPO) jako simulátoru (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 15512 (640113) - 1.6.2004
Plasty - Stanovení obsahu vody.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 21627-3 (641330) - 1.6.2004
Plasty - Epoxidové pryskyřice - Stanovení obsahu chloru - Část 3: Celkový chlor.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 2897-2 (642611) - 1.6.2004
Plasty - Houževnatý polystyren (PS-I) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 2580-2 (642720) - 1.6.2004
Plasty - Akrylonitril/butadien/styren (ABS) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností.
202.40 Kč

ČSN EN 14069 (654839) - 1.6.2004
Materiály k vápnění půd - Popis a minimální požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 20764 (656008) - 1.6.2004
Ropné výrobky a příbuzné produkty - Příprava testovacího vzorku vysoko vroucích kapalin pro stanovení obsahu vody - Metoda promývání dusíkem (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 14077 (656032) - 1.6.2004
Ropné výrobky - Stanovení obsahu organicky vázaných halogenů - Oxidační mikrocoulometrická metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 20623 (656085) - 1.6.2004
Ropa a příbuzné výrobky - Stanovení vlastností kapalin za extrémního tlaku a protioděrových vlastností kapalin - Čtyřkuličková metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 14078 (656138) - 1.6.2004
Kapalné ropné výrobky - Stanovení methylesterů mastných kyselin (FAME) ve středních destilátech - Metoda infračervené spektrometrie.
169.40 Kč

ČSN EN 238:1997/A1 (656188) - 1.6.2004
Kapalné ropné výrobky - Benzin - Stanovení obsahu benzenu infračervenou spektrometrií.
108.90 Kč

ČSN EN 14214 (656507) - 1.6.2004
Motorová paliva - Methylestery mastných kyselin (FAME) pro vznětové motory - Technické požadavky a metody zkoušení.
202.40 Kč

ČSN EN 14213 (657992) - 1.6.2004
Topné oleje - Methylestery mastných kyselin (FAME) - Technické požadavky a metody zkoušení.
202.40 Kč

ČSN EN 13727 (665213) - 1.6.2004
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení baktericidního účinku chemických dezinfekčních přípravků pro nástroje používané v oblasti zdravotnictví - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2/ stupeň 1) (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 13938-4 (668120) - 1.6.2004
Výbušniny pro civilní použití - Střeliviny a raketová paliva - Část 4: Stanovení rychlosti hoření za okolních podmínek.
169.40 Kč

ČSN EN 13631-7 (668140) - 1.6.2004
Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny - Část 7: Stanovení bezpečnosti a spolehlivosti v extrémních teplotách.
169.40 Kč

ČSN EN 13630-1 (668211) - 1.6.2004
Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 1: Požadavky.
169.40 Kč

ČSN EN 13630-5 (668211) - 1.6.2004
Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 5: Stanovení odolnosti bleskovic vůči oděru.
202.40 Kč

ČSN EN 13763-20 (668234) - 1.6.2004
Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 20: Stanovení celkového elektrického odporu elektrických rozbušek.
108.90 Kč

ČSN EN 13763-4 (668234) - 1.6.2004
Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 4: Stanovení odolnosti přívodních vodičů a detonačních trubiček vůči oděru.
202.40 Kč

ČSN EN 13763-7 (668234) - 1.6.2004
Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 7: Stanovení mechanické pevnosti přívodních vodičů, detonačních trubiček, spojek, škrcení a těsnění.
169.40 Kč

ČSN EN 13763-8 (668234) - 1.6.2004
Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 8: Stanovení odolnosti zážehových rozbušek proti vibracím.
169.40 Kč

ČSN EN 13763-9 (668234) - 1.6.2004
Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 9: Stanovení odolnosti rozbušek vůči ohybu.
202.40 Kč

ČSN EN 451-1 (722061) - 1.6.2004
Metoda zkoušení popílku - Část 1: Stanovení obsahu volného oxidu vápenatého.
108.90 Kč

ČSN EN 14016-1 (722483) - 1.6.2004
Pojiva pro potěry z hořečnaté maltoviny - Kaustický magnezit a chlorid hořečnatý - Část 1: Definice a požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14016-2 (722483) - 1.6.2004
Pojiva pro potěry z hořečnaté maltoviny - Kaustický magnezit a chlorid hořečnatý - Část 2: Zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 1745 (722636) - 1.6.2004
Zdivo a výrobky pro zdivo - Metody stanovení návrhových tepelných hodnot.
493.90 Kč

ČSN EN 1402-1 (726001) - 1.6.2004
Žárovzdorné výrobky netvarové - Část 1: Úvodní ustanovení a klasifikace.
202.40 Kč

ČSN EN 1402-2 (726001) - 1.6.2004
Žárovzdorné výrobky netvarové - Část 2: Odběr vzorků.
202.40 Kč

ČSN EN 1402-3 (726001) - 1.6.2004
Žárovzdorné výrobky netvarové - Část 3: Zkoušení v dodaném stavu.
202.40 Kč

ČSN EN 1402-4 (726001) - 1.6.2004
Žárovzdorné výrobky netvarové - Část 4: Stanovení konzistence žárobetonů.
169.40 Kč

ČSN EN 1402-5 (726001) - 1.6.2004
Žárovzdorné výrobky netvarové - Část 5: Příprava a zpracování zkušebních těles.
306.90 Kč

ČSN EN 1402-6 (726001) - 1.6.2004
Žárovzdorné výrobky netvarové - Část 6: Stanovení fyzikálních vlastností.
202.40 Kč

ČSN EN 1402-7 (726001) - 1.6.2004
Žárovzdorné výrobky netvarové - Část 7: Zkoušení prefabrikátů.
306.90 Kč

ČSN EN 1402-8 (726001) - 1.6.2004
Žárovzdorné výrobky netvarové - Část 8: Stanovení doplňkových vlastností.
169.40 Kč

ČSN EN 13820 (727064) - 1.6.2004
Tepelně izolační materiály pro použití ve stavebnictví - Stanovení obsahu organických látek.
169.40 Kč

ČSN EN 13793 (727065) - 1.6.2004
Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení chování při cyklickém zatěžování.
202.40 Kč

ČSN EN 12354-6 (730512) - 1.6.2004
Stavební akustika - Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků - Část 6: Zvuková pohltivost v uzavřených prostorech.
306.90 Kč

ČSN EN 384 (731712) - 1.6.2004
Konstrukční dřevo - Stanovení charakteristických hodnot mechanických vlastností a hustoty.
202.40 Kč

ČSN EN 14251 (731750) - 1.6.2004
Kulatina na nosné účely - Zkušební metody.
169.40 Kč

ČSN 734301 (734301) - 1.6.2004
Obytné budovy (Částečně zrušena a nahrazena - viz neplatné normy).
306.90 Kč

ČSN 734501 (734501) - 1.6.2004
Stavby pro hospodářská zvířata - Základní požadavky.
306.90 Kč

ČSN 756190:2001/Z1 (756190) - 1.6.2004
Stavby pro hospodářská zvířata - Faremní stokové sítě a kanalizační přípojky - Skladování statkových hnojiv a odpadních vod.
56.10 Kč

ČSN ISO 13358 (757474) - 1.6.2004
Jakost vod - Stanovení snadno uvolnitelných sulfidů.
169.40 Kč

ČSN EN 14184 (757721) - 1.6.2004
Jakost vod - Návod pro sledování vodních makrofyt v tekoucích vodách.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 18513 (761101) - 1.6.2004
Služby cestovního ruchu - Hotely a ostatní kategorie turistického ubytování - Terminologie.
202.40 Kč

ČSN EN 14153-1 (761301) - 1.6.2004
Rekreační potápění - Minimální bezpečnostní požadavky na výcvik rekreačních potápěčů v přístrojovém potápění - Část 1: 1. kvalifikační stupeň - Potápěč s doprovodem.
202.40 Kč

ČSN EN 14153-2 (761301) - 1.6.2004
Rekreační potápění - Minimální bezpečnostní požadavky na výcvik rekreačních potápěčů v přístrojovém potápění - Část 2: 2. kvalifikační stupeň - Samostatný potápěč.
202.40 Kč

ČSN EN 14153-3 (761301) - 1.6.2004
Rekreační potápění - Minimální bezpečnostní požadavky na výcvik rekreačních potápěčů v přístrojovém potápění - Část 3: 3. kvalifikační stupeň - Vedoucí potápěč.
202.40 Kč

ČSN EN 14288 (793858) - 1.6.2004
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení "fogging" charakteristik (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14289 (793861) - 1.6.2004
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení tlaku při pronikání vody (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 14326 (793862) - 1.6.2004
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení odolnosti vůči horizontálnímu šíření plamene (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 14327 (793863) - 1.6.2004
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení odolnosti vůči oděru usně pro automobily (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 14465 (804206) - 1.6.2004
Textilie - Potahové textilie - Specifikace a metody zkoušení.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 10256 (832163) - 1.6.2004
Ochrana hlavy a obličeje hráčů ledního hokeje.
493.90 Kč

ČSN EN 420 (832300) - 1.6.2004
Ochranné rukavice - Všeobecné požadavky a metody zkoušení.
317.90 Kč

ČSN EN 388 (832350) - 1.6.2004
Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům.
202.40 Kč

ČSN EN 379 (832431) - 1.6.2004
Prostředky k ochraně očí - Automatické svářečské filtry.
306.90 Kč

ČSN EN 14126 (832764) - 1.6.2004
Ochranné oděvy - Všeobecné požadavky a metody zkoušení ochranných oděvů proti infekčním agens.
306.90 Kč

ČSN EN 471 (832820) - 1.6.2004
Výstražné oděvy s vysokou viditelností pro profesionální použití - Metody zkoušení a požadavky.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 12100-1 (833001) - 1.6.2004
Bezpečnost strojních zařízení - Základní pojmy, všeobecné zásady pro konstrukci - Část 1: Základní terminologie, metodologie.
539.00 Kč

ČSN EN ISO 9920 (833553) - 1.6.2004
Ergonomie tepelného prostředí - Hodnocení tepelné izolace oděvu a odporu oděvu proti odpařování.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 10993-1 (855220) - 1.6.2004
Biologické hodnocení prostředků zdravotnické techniky - Část 1: Hodnocení a zkoušení.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 7494-2 (855350) - 1.6.2004
Stomatologie - Stomatologické soupravy - Část 2: Napájení vodou a vzduchem.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 16744 (856359) - 1.6.2004
Stomatologie - Materiály pro fixní zubní náhrady z neušlechtilých kovů (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 17511 (857020) - 1.6.2004
Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro - Měření veličin v biologických vzorcích - Metrologická návaznost hodnot přiřazených kalibrátorům a kontrolním materiálům.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 18153 (857021) - 1.6.2004
Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro - Měření veličin v biologických vzorcích - Metrologická návaznost hodnot katalytické koncentrace enzymů přiřazených kalibrátorům a kontrolním materiálům.
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 300113-2-V1.3.1 (875005) - 1.6.2004
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s anténním konektorem určená pro přenos dat (a/nebo hovoru), používající modulaci s konstantní nebo proměnnou obálkou - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300176-2-V1.5.1 (875012) - 1.6.2004
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Specifikace zkoušek - Část 2: Hovor (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300162-1-V1.3.1 (875013) - 1.6.2004
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Radiotelefonní vysílače a přijímače pro námořní pohyblivou službu pracující v pásmech VHF - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300373-2-V1.1.1 (875029) - 1.6.2004
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Námořní pohyblivé vysílače a přijímače pracující v pásmech středních a krátkých vln - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300373-3-V1.1.1 (875029) - 1.6.2004
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Námořní pohyblivé vysílače a přijímače pracující v pásmech středních a krátkých vln - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.3(e) Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300392-10-1-V1.3.1 (875042) - 1.6.2004
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 10: Doplňkové služby - Stupeň 1 - Podčást 1: Identifikace volání (CI) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300392-10-11-V1.3.1 (875042) - 1.6.2004
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 10: Doplňkové služby - Stupeň 1 - Podčást 11: Čekající volání (CW) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300392-11-1-V1.2.1 (875042) - 1.6.2004
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 11: Doplňkové služby - Stupeň 2 - Podčást 1: Identifikace volání (CI) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300392-11-6-V1.2.1 (875042) - 1.6.2004
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 11: Doplňkové služby - Stupeň 2 - Podčást 6: Volání s dispečerským oprávněním (CAD) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300392-12-1-V1.2.1 (875042) - 1.6.2004
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - Stupeň 3 - Podčást 1: Identifikace volání (CI) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300392-12-6-V1.2.1 (875042) - 1.6.2004
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - Stupeň 3 - Podčást 6: Volání s dispečerským oprávněním (CAD) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300392-3-2-V1.2.1 (875042) - 1.6.2004
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 3: Spolupráce na rozhraní mezi systémy (ISI) - Podčást 2: Individuální volání jako přídavný rys sítě (ANF-ISIIC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300392-3-4-V1.2.1 (875042) - 1.6.2004
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 3: Spolupráce na rozhraní mezi systémy (ISI) - Podčást 4: Služba krátkých datových zpráv jako přídavný rys sítě (ANF-ISISDS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300392-5-V1.2.1 (875042) - 1.6.2004
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 5: Rozhraní periferního zařízení (PEI) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300392-9-V1.2.1 (875042) - 1.6.2004
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 9: Všeobecné požadavky na doplňkové služby (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300698-1-V1.3.1 (875069) - 1.6.2004
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Radiotelefonní vysílače a přijímače pro pohyblivou námořní službu pracující v pásmech VHF, používané na vnitrostátních vodních cestách - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301178-1-V1.2.1 (875096) - 1.6.2004
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přenosné radiotelefonní zařízení pracující na velmi vysokých kmitočtech (VHF) pro námořní pohyblivou službu, pracující v pásmech VHF (mimo aplikace pro GMDSS) - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301489-22-V1.3.1 (875101) - 1.6.2004
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 22: Specifické podmínky pro letecká pohyblivá a pevná rádiová zařízení VHF umístěná na zemském povrchu (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301908-10-V2.1.1 (875111) - 1.6.2004
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 10: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, FDMA/TDMA (DECT) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 302152-1-V1.1.1 (875118) - 1.6.2004
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Družicové osobní majáky pro určování polohy (PLB) pracující v kmitočtovém pásmu 406,0 MHz až 406,1 MHz - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 302213-V1.1.2 (877189) - 1.6.2004
Služby a protokoly pro zdokonalené sítě (SPAN) - Řízení volání nezávislého na přenosovém médiu (BICC) - Soubor 2 (CS2) - Specifikace protokolu [mod ITU-T Q.1902.1, Q.1902.2, Q.1902.3, Q.1902.4, Q.1902.5, Q.1902.6, Q.765.5 Amendment 1, Q.1912.1, Q.1912.2, Q.1912.3, Q.1912.4, Q.1922.2, Q.1950, Q.1970, Q.1990, Q.2150.0, Q.2150.1, Q.2150.2, Q.2150.3] (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300417-10-1-V1.1.1 (878525) - 1.6.2004
Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 10-1: Specifické rádiové funkční schopnosti synchronní digitální hierarchie (SDH) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301126-3-2-V1.2.1 (878568) - 1.6.2004
Pevné rádiové systémy - Zkoušení shody - Část 3-2: Antény mezi bodem a více body - Definice, všeobecné požadavky a zkušební postupy (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301215-4-V1.1.1 (878576) - 1.6.2004
Pevné rádiové systémy - Antény mezi bodem a více body - Antény pro pevné rádiové systémy pracující v kmitočtovém pásmu 11 GHz až 60 GHz mezi více body - Část 4: 30 GHz až 40,5 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301390-V1.2.1 (878584) - 1.6.2004
Pevné rádiové systémy - Systémy mezi dvěma body a mezi více body - Rušivé emise a meze odolnosti přijímače na vstupu/výstupu mezi zařízením a anténou pevných digitálních rádiových systémů (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301753-V1.2.1 (878586) - 1.6.2004
Pevné rádiové systémy - Zařízení a antény mezi více body - Kmenová harmonizovaná norma pro digitální pevné rádiové systémy a antény mezi více body pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 1999/5/EC (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300238-V1.3.1 (879511) - 1.6.2004
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Identifikace jména - Doplňková služba [mod ISO/IEC 13868: 2003] (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300256-V1.3.1 (879514) - 1.6.2004
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Specifikace, funkční modely a informační toky - Odklon - Doplňková služba [mod ISO/IEC 13872: 2003] (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300257-V1.3.1 (879515) - 1.6.2004
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Odklon - Doplňková služba [mod ISO/IEC 13873: 2003] (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300259-V1.3.1 (879517) - 1.6.2004
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Přechod na náhradní cestu jako přídavná vlastnost sítě (ANF) [mod ISO/IEC 13874: 2003] (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300260-V1.3.1 (879518) - 1.6.2004
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Specifikace, funkční modely a informační toky - Předávání volání - Doplňková služba [mod ISO/IEC 13865: 2003] (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300261-V1.3.1 (879519) - 1.6.2004
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Předávání volání - Doplňková služba [mod ISO/IEC 13869: 2003] (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300366-V1.3.1 (879522) - 1.6.2004
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Dokončení volání - Doplňkové služby [mod ISO/IEC 13870: 2003] (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300362-V1.3.1 (879524) - 1.6.2004
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Nabídka volání - Doplňková služba [mod ISO/IEC 14843: 2003] (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300364-V1.3.1 (879526) - 1.6.2004
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Nerušit a potlačit rušení - Doplňkové služby [mod ISO/IEC 14844: 2003] (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300426-V1.3.1 (879528) - 1.6.2004
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Vynucené přepojení - Doplňková služba [mod ISO/IEC 14846: 2003] (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301255-V1.2.1 (879544) - 1.6.2004
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Indikace čekající zprávy - Doplňková služba [mod ISO/IEC 15506: 2003] (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301256-V1.2.1 (879545) - 1.6.2004
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Specifikace, funkční modely a informační toky - Zachycení volání jako přídavná vlastnost sítě (ANF) [mod ISO/IEC 15053: 2003] (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301257-V1.2.1 (879546) - 1.6.2004
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Specifikace, funkční modely a informační toky - Vrácení volání - Doplňková služba [mod ISO/IEC 15051: 2003] (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301258-V1.2.1 (879547) - 1.6.2004
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Vrácení volání - Doplňková služba [mod ISO/IEC 15052: 2003] (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301260-V1.2.1 (879549) - 1.6.2004
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Specifikace, funkční modely a informační toky - Indikace čekající zprávy - Doplňková služba [mod ISO/IEC 15505: 2003] (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301264-V1.2.1 (879550) - 1.6.2004
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Oznamování poplatků - Doplňkové služby [mod ISO/IEC 15050: 2003] (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301265-V1.2.1 (879551) - 1.6.2004
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Zachycení volání jako přídavná vlastnost sítě (ANF) [mod ISO/IEC 15054: 2003] (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301655-V1.2.1 (879552) - 1.6.2004
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Specifikace, funkční modely a informační toky - Přerušení prioritního volání a zamezení přerušení prioritního volání - Doplňková služba [mod ISO/IEC 15991: 2003] (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301656-V1.2.1 (879553) - 1.6.2004
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Přerušení prioritního volání a zamezení přerušení prioritního volání - Doplňkové služby [mod ISO/IEC 15992: 2003] (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301810-V1.2.1 (879558) - 1.6.2004
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Mobilita soukromého uživatele (PUM) - Zprostředkování volání jako přídavná vlastnost sítě (ANF) [mod ISO/IEC 17878: 2003] (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301820-V1.2.1 (879560) - 1.6.2004
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Všeobecné informace jako přídavná vlastnost sítě (ANF) [mod ISO/IEC 15772: 2003] (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301821-V1.2.1 (879561) - 1.6.2004
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Mobilita soukromého uživatele (PUM) - Registrace - Doplňková služba [mod ISO/IEC 17876: 2003] (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301825-V1.1.1 (879578) - 1.6.2004
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Doplňková služba registrace umístění a výměna informací bezdrátových koncových zařízení jako přídavná vlastnost sítě (ANF) [mod ISO/IEC 15429: 2003] (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301827-V1.1.1 (879579) - 1.6.2004
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Zprostředkování volání bezdrátovému koncovému zařízení jako přídavná vlastnost sítě (ANF) [mod ISO/IEC 15431: 2003] (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301829-V1.1.1 (879580) - 1.6.2004
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Autentizace bezdrátového koncového zařízení - Doplňková služba [mod ISO/IEC 15433: 2003] (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301907-V1.1.1 (879581) - 1.6.2004
Sdružené soukromé telekomunikační sítě (CN) - Signalizační spolupráce mezi QSIG a H.323 - Předávání volání - Doplňková služba [mod ISO/IEC 21410: 2001] (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301914-V1.1.1 (879582) - 1.6.2004
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Použití QSIG v referenčním bodě C mezi PINX a propojující síti [mod ISO/IEC 20161: 2001] (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301919-V1.1.1 (879583) - 1.6.2004
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Jednostupňové předání volání - Doplňková služba [mod ISO/IEC 19460: 2003] (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301921-V1.1.1 (879584) - 1.6.2004
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Jednoduchý dialog - Doplňková služba [mod ISO/IEC 21408: 2003] (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301923-V1.1.1 (879585) - 1.6.2004
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Identifikace volání a spojování volání jako přídavná vlastnost sítě (ANF) [mod ISO/IEC 21889: 2001] (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 12778:2003/Oprava1 (944810) - 1.6.2004
Nádobí - Tlakové hrnce pro domácí použití.
26.40 Kč

Kategorie (nové normy)