Nové normy ČSN za červen 2004

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.06.2004 v 09:00


ČSN EN ISO 11205 (011618) - 1.6.2004
Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Technická metoda pro určování hladin emisního akustického tlaku in situ na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech pomocí akustické intenzity.
338.00 Kč

ČSN ISO 128-23 (013114) - 1.6.2004
Technické výkresy - Pravidla zobrazování - Část 23: Čáry na výkresech ve stavebnictví.
223.00 Kč

ČSN EN 13860-3 (015086) - 1.6.2004
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení vířivými proudy - Charakteristiky a ověřování zařízení - Část 3: Charakteristiky a ověřování systému.
186.00 Kč

ČSN EN 12834 (018202) - 1.6.2004
Dopravní telematika (RTTT) - Vyhrazené spojení krátkého dosahu (DSRC) - Aplikační vrstva (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 12385-1 (024302) - 1.6.2004
Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky.
223.00 Kč

ČSN EN 12385-2 (024302) - 1.6.2004
Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 2: Definice, označování a klasifikace.
543.00 Kč

ČSN EN 12385-4 (024302) - 1.6.2004
Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 4: Pramenná lana pro všeobecné zdvíhací účely.
338.00 Kč

ČSN EN 12385-5 (024302) - 1.6.2004
Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 5: Pramenná lana pro výtahy.
223.00 Kč

ČSN EN 12385-7 (024302) - 1.6.2004
Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 7: Uzavřená vinutá lana pro důlní šachty.
223.00 Kč

ČSN EN 12385-8 (024302) - 1.6.2004
Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 8: Pramenná tažná a nosná tažná lana pro instalace lanovek navržených pro dopravu osob.
223.00 Kč

ČSN EN 12385-9 (024302) - 1.6.2004
Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 9: Uzavřená vinutá nosná lana pro instalace lanovek navržených pro dopravu osob.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 15616-1 (052050) - 1.6.2004
Zkoušky přípustnosti CO2 laserových zařízení pro vysoce jakostní svařování a řezání - Část 1: Všeobecné principy, podmínky přípustnosti.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15616-2 (052050) - 1.6.2004
Zkoušky přípustnosti CO2 laserových zařízení pro vysoce jakostní svařování a řezání - Část 2: Měření statické a dynamické přesnosti.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15616-3 (052050) - 1.6.2004
Zkoušky přípustnosti CO2 laserových zařízení pro vysoce jakostní svařování a řezání - Část 3: Kalibrace zařízení pro měření průtoku a tlaku plynu.
120.00 Kč

ČSN EN 60974-3 (052205) - 1.6.2004
Zařízení pro obloukové svařování - Část 3: Zařízení pro zapálení a stabilizaci oblouku. (Platnost do 1.12.2010).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 13709 (113016) - 1.6.2004
Odstředivá čerpadla pro naftový, petrochemický a plynárenský průmysl (Norma k přímému použití jako ČSN).
1204.00 Kč

ČSN EN ISO 14698-2 (125370) - 1.6.2004
Čisté prostory a příslušné řízené prostředí - Regulace biologického znečištění - Část 2: Vyhodnocení a výklad údajů o biologickém znečištění (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14141 (137405) - 1.6.2004
Armatury pro přepravu zemního plynu potrubím - Požadavky na provedení a zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 10806 (138230) - 1.6.2004
Potrubí - Koncovky pro vlnovcové kovové hadice (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 11551 (192014) - 1.6.2004
Optika a optické přístroje - Lasery a laserová zařízení - Zkušební metody pro absorptanci optických prvků laserů (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 15367-1 (192025) - 1.6.2004
Lasery a laserová zařízení - Metody měření tvaru laserového svazku - Část 1: Terminologie a základní aspekty (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 16671 (195303) - 1.6.2004
Oftalmologické implantáty - Iritační roztoky pro oční chirurgii (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 13557 (270135) - 1.6.2004
Jeřáby - Ovládání a ovládací místa obsluhy.
338.00 Kč

ČSN EN 13135-1 (270136) - 1.6.2004
Jeřáby - Bezpečnost - Navrhování - Požadavky na vybavení - Část 1: Elektrotechnické vybavení.
350.00 Kč

ČSN EN 81-80 (274003) - 1.6.2004
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Existující výtahy - Část 80: Předpisy pro zvyšování bezpečnosti existujících výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů. (Platnost do 31.8.2021).
434.00 Kč

ČSN 274007 (274007) - 1.6.2004
Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Prohlídky a zkoušky výtahů v provozu.
338.00 Kč

ČSN 274011 (274011) - 1.6.2004
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Podstatné změny výtahů.
223.00 Kč

ČSN EN 14010 (275410) - 1.6.2004
Bezpečnost strojních zařízení - Poháněná zařízení pro parkování motorových vozidel - Požadavky na bezpečnost a elektromagnetickou kompatibilitu pro navrhování, výrobu, montáž a uvádění do provozu.
543.00 Kč

ČSN EN 12629-5-1 (278713) - 1.6.2004
Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost - Část 5-1: Stroje pro výrobu betonových trubek vyráběných ve svislé poloze (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 12629-5-2 (278713) - 1.6.2004
Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost - Část 5-2: Stroje pro výrobu betonových trubek vyráběných ve vodorovné poloze (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12629-5-3 (278713) - 1.6.2004
Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost - Část 5-3: Stroje pro výrobu předpjatých trubek (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12629-5-4 (278713) - 1.6.2004
Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost - Část 5-4: Stroje pro výrobu betonových trubek s ochranným povlakem (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12629-7 (278713) - 1.6.2004
Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost - Část 7: Stacionární a pojízdná zařízení pro výrobu předpjatých výrobků na pracovní stolici (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 13291-2 (310502) - 1.6.2004
Zabezpečování kosmických produktů - Všeobecné požadavky - Část 2: Zabezpečování jakosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 13291-3 (310502) - 1.6.2004
Zabezpečování kosmických produktů - Všeobecné požadavky - Část 3: Materiály, mechanické části a procesy (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14725 (310525) - 1.6.2004
Kosmické inženýrství - Ověřování (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN EN 14724 (310528) - 1.6.2004
Management kosmického projektu - Přizpůsobení kosmických norem (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14824 (310530) - 1.6.2004
Kosmické inženýrství - Zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN 14503 (325217) - 1.6.2004
Plavidla vnitrozemské plavby - Přístavy pro vnitrozemskou plavbu (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 60375 (330110) - 1.6.2004
Pravidla týkající se elektrických a magnetických obvodů. (Platnost do 12.6.2021).
223.00 Kč

ČSN EN 60079-15 (332320) - 1.6.2004
Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru - Část 15: Typ ochrany "n". (Platnost do 1.6.2008).
593.00 Kč

ČSN EN 61400-11-ed.2 (333160) - 1.6.2004
Větrné elektrárny - Část 11: Metodika měření hluku. (Platnost do 12.12.2015).
434.00 Kč

ČSN EN 60077-5 (341510) - 1.6.2004
Drážní zařízení - Elektrická zařízení drážních vozidel - Část 5: Elektrotechnické součástky - Pravidla pro pojistky vysokého napětí. (Platnost do 4.12.2022).
338.00 Kč

ČSN EN 60068-2-42 (345791) - 1.6.2004
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-42: Zkoušky - Zkouška Kc: Zkouška oxidem siřičitým pro kontakty a spoje.
186.00 Kč

ČSN EN 60068-2-43 (345791) - 1.6.2004
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-43: Zkoušky - Zkouška Kd: Zkouška sulfanem pro kontakty a spoje.
186.00 Kč

ČSN EN 62011-3-1 (346521) - 1.6.2004
Izolační materiály - Průmyslové tuhé tvářené laminované trubky a tyče pravoúhlého a šestihranného průřezu na bázi reaktoplastických pryskyřic pro použití v elektrotechnice - Část 3-1: Specifikace jednotlivých materiálů - Trubky a tyče pravoúhlého a šestihranného průřezu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 62021-1 (346707) - 1.6.2004
Izolační kapaliny - Stanovení čísla kyselosti - Část 1: Automatická potenciometrická titrace.
223.00 Kč

ČSN EN 60264-2-1:1997/A1 (347385) - 1.6.2004
Balení vodičů pro vinutí - Část 2-1: Cívky s válcovým bubnem - Základní rozměry.
120.00 Kč

ČSN EN 60264-3-1:2001/A1 (347393) - 1.6.2004
Balení vodičů pro vinutí - Část 3-1: Cívky s kuželovým bubnem - Základní rozměry.
62.00 Kč

ČSN EN 60264-5-1:1999/A1 (347395) - 1.6.2004
Balení vodičů pro vinutí - Část 5-1: Cívky s válcovým jádrem a kónickou přírubou - Základní rozměry. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN EN 60966-2-1-ed.2 (347720) - 1.6.2004
Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 2-1: Dílčí specifikace sestav ohebných koaxiálních kabelů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.7.2012).
434.00 Kč

ČSN EN 60966-2-2-ed.2 (347720) - 1.6.2004
Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 2-2: Vzorová předmětová specifikace sestav ohebných koaxiálních kabelů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 60966-2-3-ed.2 (347720) - 1.6.2004
Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 2-3: Předmětová specifikace sestav ohebných koaxiálních kabelů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.7.2012).
223.00 Kč

ČSN EN 60966-3-1-ed.2 (347720) - 1.6.2004
Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 3-1: Vzorová předmětová specifikace sestav poloohebných koaxiálních kabelů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.2.2012).
338.00 Kč

ČSN EN 60966-3-2-ed.2 (347720) - 1.6.2004
Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 3-2: Předmětová specifikace sestav poloohebných koaxiálních kabelů pro použití v GSM (0,8 GHz až 1 GHz). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 60966-3-ed.2 (347720) - 1.6.2004
Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 3: Dílčí specifikace sestav poloohebných koaxiálních kabelů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.4.2012).
434.00 Kč

ČSN EN 60966-4-1-ed.2 (347720) - 1.6.2004
Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 4-1: Vzorová předmětová specifikace sestav polotuhých koaxiálních kabelů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 60966-4-ed.2 (347720) - 1.6.2004
Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 4: Dílčí specifikace sestav polotuhých koaxiálních kabelů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 60512-10-4-ed.2 (354055) - 1.6.2004
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 10-4: Rázové zkoušky (volné součástky), zkoušky statickým namáháním (upevněné součástky), zkoušky trvanlivosti a zkoušky přetížením - Zkouška 10d: Elektrické přetížení (konektory). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 60512-11-14-ed.2 (354055) - 1.6.2004
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 11-14: Klimatické zkoušky - Zkouška 11p: Korozní zkouška prouděním jednoho plynu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 60512-11-7-ed.2 (354055) - 1.6.2004
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 11-7: Klimatické zkoušky - Zkouška 11g: Korozní zkouška proudící směsí plynů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 60947-5-7 (354101) - 1.6.2004
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 5-7: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Požadavky na bezdotykové přístroje s analogovým výstupem.
223.00 Kč

ČSN EN 62196-1 (354572) - 1.6.2004
Vidlice, zásuvky, vozidlová zásuvková spojení a vozidlové přívodky - Nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením - Část 1: Nabíjení elektrických vozidel do AC 250 A a DC 400 A. (Platnost do 1.2.2015).
567.00 Kč

ČSN EN 60749-14 (358799) - 1.6.2004
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 14: Pevnost vývodů (neporušenost přívodů). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 60749-25 (358799) - 1.6.2004
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 25: Teplotní cykly. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 61249-2-11 (359062) - 1.6.2004
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-11: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované polyimidové laminátové desky, vyztužené tkaným E-sklem, impregnované nemodifikovanou nebo modifikovanou bromovanou epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN 61249-2-21 (359062) - 1.6.2004
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-21: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky vyztužené tkaným E-sklem, impregnované nehalogenovanou epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN 61249-2-5 (359062) - 1.6.2004
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-5: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky s jádrem vyztuženým celulózovým papírem a povrchem vyztuženým tkaným E-sklem, impregnované bromovanou epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN 61249-2-6 (359062) - 1.6.2004
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-6: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky vyztužené tkaným/netkaným E-sklem, impregnované bromovanou epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN 360340-1:1990/Z22 (360340) - 1.6.2004
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 1: Patice pro zdroje světla.
434.00 Kč

ČSN 360340-2:1991/Z21 (360340) - 1.6.2004
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 2: Objímky.
543.00 Kč

ČSN 360340-3:1990/Z23 (360340) - 1.6.2004
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 3: Kalibry.
768.00 Kč

ČSN EN 60704-2-9 (361008) - 1.6.2004
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-9: Zvláštní požadavky na elektrické spotřebiče pro ošetřování vlasů.
223.00 Kč

ČSN EN 60335-1:1997/A2/Oprava1 (361040) - 1.6.2004
Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 1: Všeobecné požadavky.
29.00 Kč

ČSN EN 61029-2-8 (361580) - 1.6.2004
Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 2: Zvláštní požadavky na jednovřetenové svislé stolní frézky.
350.00 Kč

ČSN EN 60730-1:1997/A18 (361960) - 1.6.2004
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 1: Všeobecné požadavky.
62.00 Kč

ČSN EN 62087 (367004) - 1.6.2004
Metody měření spotřeby zvukových, obrazových a přidružených zařízení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.8.2012).
338.00 Kč

ČSN EN 62018 (367005) - 1.6.2004
Spotřeba zařízení informační technologie - Metody měření. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 61108-1-ed.2 (367824) - 1.6.2004
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Globální navigační družicové systémy (GNSS) - Část 1: Globální polohový systém (GPS) - Přijímací zařízení - Normy výkonnosti, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 61603-3:1999/Z1 (368011) - 1.6.2004
Přenos zvukových, obrazových a doprovodných signálů infračerveným zářením - Část 3: Přenosové systémy pro zvukové signály pro konferenci a podobné systémy.
29.00 Kč

ČSN EN 61603-7 (368011) - 1.6.2004
Přenos zvukových, obrazových a doprovodných signálů infračerveným zářením - Část 7: Digitální zvukové signály pro konferenci a podobné aplikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 50332-2 (368307) - 1.6.2004
Elektroakustická zařízení - Náhlavní sluchátka a sluchátka tvořící součást přenosného zvukového zařízení - Metodika měření maximální hladiny akustického tlaku a stanovení limitní hodnoty - Část 2: Přizpůsobení odděleně dodávaných sestav sluchátek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 23.9.2016).
186.00 Kč

ČSN EN 61305-5 (368311) - 1.6.2004
Domácí hi-fi zařízení a systémy - Metody měření a stanovení vlastností - Část 5: Reproduktory. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN ISO/IEC 14143-2 (369029) - 1.6.2004
Informační technologie - Měření softwaru - Měření rozsahu funkcí - Část 2: Hodnocení shody metod měření rozsahu softwaru s ISO/IEC 14143-1: 1998.
350.00 Kč

ČSN EN 61534-1 (371500) - 1.6.2004
Systémy sestavy přípojnic - Část 1: Všeobecné požadavky. (Platnost do 22.6.2014).
543.00 Kč

ČSN EN 12845 (389211) - 1.6.2004
Stabilní hasicí zařízení - Sprinklerová zařízení - Navrhování, instalace a údržba.
945.00 Kč

ČSN EN ISO 18265 (420379) - 1.6.2004
Kovové materiály - Převod hodnot tvrdosti.
567.00 Kč

ČSN ISO 7800 (420421) - 1.6.2004
Kovové materiály - Dráty - Zkouška jednoduchým krutem.
186.00 Kč

ČSN EN 576 (421410) - 1.6.2004
Hliník a slitiny hliníku - Nelegované hliníkové ingoty pro přetavení - Specifikace.
186.00 Kč

ČSN ISO 13909-2 (441314) - 1.6.2004
Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 2: Uhlí - Vzorkování z proudu.
350.00 Kč

ČSN EN 14161 (450024) - 1.6.2004
Naftový a plynárenský průmysl - Potrubní dopravní systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN ISO 10418 (450029) - 1.6.2004
Naftový a plynárenský průmysl - Těžba v příbřežních oblastech - Analýza, navrhování, výstavba a testování základních bezpečnostních systémů na povrchu (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN ISO 15156-2 (450032) - 1.6.2004
Naftový a plynárenský průmysl - Materiály pro využití v prostředí obsahujícím H2S z těžby ropy a zemního plynu - Část 2: Litiny, uhlíkové a nízkolegované oceli odolné proti tvorbě trhlin (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 15156-3 (450032) - 1.6.2004
Naftový a plynárenský průmysl - Materiály pro využití v prostředí obsahujícím H2S z těžby ropy a zemního plynu - Část 3: Korozivzdorné (CRAs) a ostatní slitiny odolné proti tvorbě trhlin (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 16812 (450033) - 1.6.2004
Naftový a plynárenský průmysl - Svazkové výměníky tepla (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 10438-1 (451213) - 1.6.2004
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Mazání, utěsnění hřídelí a regulační olejové systémy a jejich příslušenství - Část 1: Všeobecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 10438-2 (451213) - 1.6.2004
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Mazání, utěsnění hřídelí a regulační olejové systémy a jejich příslušenství - Část 2: Olejové systémy pro zvláštní účely (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN ISO 10438-3 (451213) - 1.6.2004
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Mazání, utěsnění hřídelí a regulační olejové systémy a jejich příslušenství - Část 3: Olejové systémy pro všeobecné účely (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 10438-4 (451213) - 1.6.2004
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Mazání, utěsnění hřídelí a regulační olejové systémy a jejich příslušenství - Část 4: Upevnění přímo těsněná plynem (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 10426-2 (451394) - 1.6.2004
Naftový a plynárenský průmysl - Cementy a materiály pro cementování vrtů - Část 2: Zkoušení cementů (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN EN ISO 15463 (451399) - 1.6.2004
Naftový a plynárenský průmysl - Kontrola utěsnění nového pažení, soustavy potrubí a trubek vrtacího soutyčí s rovným koncem (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN ISO 14693 (451401) - 1.6.2004
Naftový a plynárenský průmysl - Vrtné zařízení a zařízení pro údržbu vrtů (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 14128 (490673) - 1.6.2004
Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Kritéria účinnosti pro likvidační ochranné prostředky na dřevo stanovené biologickými zkouškami.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 15320 (500414) - 1.6.2004
Vlákniny, papír a lepenka - Stanovení pentachlorfenolu ve vodném výluhu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14338 (500493) - 1.6.2004
Papíry a lepenky určené pro styk s poživatinami - Podmínky pro stanovení migrace z papíru a lepenky za použití modifikovaného polyfenylenoxidu (MPPO) jako simulátoru (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 15512 (640113) - 1.6.2004
Plasty - Stanovení obsahu vody.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 21627-3 (641330) - 1.6.2004
Plasty - Epoxidové pryskyřice - Stanovení obsahu chloru - Část 3: Celkový chlor.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 2897-2 (642611) - 1.6.2004
Plasty - Houževnatý polystyren (PS-I) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 2580-2 (642720) - 1.6.2004
Plasty - Akrylonitril/butadien/styren (ABS) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností.
223.00 Kč

ČSN EN 14069 (654839) - 1.6.2004
Materiály k vápnění půd - Popis a minimální požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 20764 (656008) - 1.6.2004
Ropné výrobky a příbuzné produkty - Příprava testovacího vzorku vysoko vroucích kapalin pro stanovení obsahu vody - Metoda promývání dusíkem (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14077 (656032) - 1.6.2004
Ropné výrobky - Stanovení obsahu organicky vázaných halogenů - Oxidační mikrocoulometrická metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 20623 (656085) - 1.6.2004
Ropa a příbuzné výrobky - Stanovení vlastností kapalin za extrémního tlaku a protioděrových vlastností kapalin - Čtyřkuličková metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 14078 (656138) - 1.6.2004
Kapalné ropné výrobky - Stanovení methylesterů mastných kyselin (FAME) ve středních destilátech - Metoda infračervené spektrometrie.
186.00 Kč

ČSN EN 238:1997/A1 (656188) - 1.6.2004
Kapalné ropné výrobky - Benzin - Stanovení obsahu benzenu infračervenou spektrometrií.
120.00 Kč

ČSN EN 14214 (656507) - 1.6.2004
Motorová paliva - Methylestery mastných kyselin (FAME) pro vznětové motory - Technické požadavky a metody zkoušení.
223.00 Kč

ČSN EN 14213 (657992) - 1.6.2004
Topné oleje - Methylestery mastných kyselin (FAME) - Technické požadavky a metody zkoušení.
223.00 Kč

ČSN EN 13727 (665213) - 1.6.2004
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení baktericidního účinku chemických dezinfekčních přípravků pro nástroje používané v oblasti zdravotnictví - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2/ stupeň 1) (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 13938-4 (668120) - 1.6.2004
Výbušniny pro civilní použití - Střeliviny a raketová paliva - Část 4: Stanovení rychlosti hoření za okolních podmínek.
186.00 Kč

ČSN EN 13631-7 (668140) - 1.6.2004
Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny - Část 7: Stanovení bezpečnosti a spolehlivosti v extrémních teplotách.
186.00 Kč

ČSN EN 13630-1 (668211) - 1.6.2004
Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 1: Požadavky.
186.00 Kč

ČSN EN 13630-5 (668211) - 1.6.2004
Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 5: Stanovení odolnosti bleskovic vůči oděru.
223.00 Kč

ČSN EN 13763-20 (668234) - 1.6.2004
Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 20: Stanovení celkového elektrického odporu elektrických rozbušek.
120.00 Kč

ČSN EN 13763-4 (668234) - 1.6.2004
Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 4: Stanovení odolnosti přívodních vodičů a detonačních trubiček vůči oděru.
223.00 Kč

ČSN EN 13763-7 (668234) - 1.6.2004
Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 7: Stanovení mechanické pevnosti přívodních vodičů, detonačních trubiček, spojek, škrcení a těsnění.
186.00 Kč

ČSN EN 13763-8 (668234) - 1.6.2004
Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 8: Stanovení odolnosti zážehových rozbušek proti vibracím.
186.00 Kč

ČSN EN 13763-9 (668234) - 1.6.2004
Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 9: Stanovení odolnosti rozbušek vůči ohybu.
223.00 Kč

ČSN EN 451-1 (722061) - 1.6.2004
Metoda zkoušení popílku - Část 1: Stanovení obsahu volného oxidu vápenatého.
120.00 Kč

ČSN EN 14016-1 (722483) - 1.6.2004
Pojiva pro potěry z hořečnaté maltoviny - Kaustický magnezit a chlorid hořečnatý - Část 1: Definice a požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14016-2 (722483) - 1.6.2004
Pojiva pro potěry z hořečnaté maltoviny - Kaustický magnezit a chlorid hořečnatý - Část 2: Zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 1745 (722636) - 1.6.2004
Zdivo a výrobky pro zdivo - Metody stanovení návrhových tepelných hodnot.
543.00 Kč

ČSN EN 1402-1 (726001) - 1.6.2004
Žárovzdorné výrobky netvarové - Část 1: Úvodní ustanovení a klasifikace.
223.00 Kč

ČSN EN 1402-2 (726001) - 1.6.2004
Žárovzdorné výrobky netvarové - Část 2: Odběr vzorků.
223.00 Kč

ČSN EN 1402-3 (726001) - 1.6.2004
Žárovzdorné výrobky netvarové - Část 3: Zkoušení v dodaném stavu.
223.00 Kč

ČSN EN 1402-4 (726001) - 1.6.2004
Žárovzdorné výrobky netvarové - Část 4: Stanovení konzistence žárobetonů.
186.00 Kč

ČSN EN 1402-5 (726001) - 1.6.2004
Žárovzdorné výrobky netvarové - Část 5: Příprava a zpracování zkušebních těles.
338.00 Kč

ČSN EN 1402-6 (726001) - 1.6.2004
Žárovzdorné výrobky netvarové - Část 6: Stanovení fyzikálních vlastností.
223.00 Kč

ČSN EN 1402-7 (726001) - 1.6.2004
Žárovzdorné výrobky netvarové - Část 7: Zkoušení prefabrikátů.
338.00 Kč

ČSN EN 1402-8 (726001) - 1.6.2004
Žárovzdorné výrobky netvarové - Část 8: Stanovení doplňkových vlastností.
186.00 Kč

ČSN EN 13820 (727064) - 1.6.2004
Tepelně izolační materiály pro použití ve stavebnictví - Stanovení obsahu organických látek.
186.00 Kč

ČSN EN 13793 (727065) - 1.6.2004
Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení chování při cyklickém zatěžování.
223.00 Kč

ČSN EN 12354-6 (730512) - 1.6.2004
Stavební akustika - Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků - Část 6: Zvuková pohltivost v uzavřených prostorech.
338.00 Kč

ČSN EN 384 (731712) - 1.6.2004
Konstrukční dřevo - Stanovení charakteristických hodnot mechanických vlastností a hustoty.
223.00 Kč

ČSN EN 14251 (731750) - 1.6.2004
Kulatina na nosné účely - Zkušební metody.
186.00 Kč

ČSN 734301 (734301) - 1.6.2004
Obytné budovy (Částečně zrušena a nahrazena - viz neplatné normy).
338.00 Kč

ČSN 734501 (734501) - 1.6.2004
Stavby pro hospodářská zvířata - Základní požadavky.
338.00 Kč

ČSN 756190:2001/Z1 (756190) - 1.6.2004
Stavby pro hospodářská zvířata - Faremní stokové sítě a kanalizační přípojky - Skladování statkových hnojiv a odpadních vod.
62.00 Kč

ČSN ISO 13358 (757474) - 1.6.2004
Jakost vod - Stanovení snadno uvolnitelných sulfidů.
186.00 Kč

ČSN EN 14184 (757721) - 1.6.2004
Jakost vod - Návod pro sledování vodních makrofyt v tekoucích vodách.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 18513 (761101) - 1.6.2004
Služby cestovního ruchu - Hotely a ostatní kategorie turistického ubytování - Terminologie.
223.00 Kč

ČSN EN 14153-1 (761301) - 1.6.2004
Rekreační potápění - Minimální bezpečnostní požadavky na výcvik rekreačních potápěčů v přístrojovém potápění - Část 1: 1. kvalifikační stupeň - Potápěč s doprovodem.
223.00 Kč

ČSN EN 14153-2 (761301) - 1.6.2004
Rekreační potápění - Minimální bezpečnostní požadavky na výcvik rekreačních potápěčů v přístrojovém potápění - Část 2: 2. kvalifikační stupeň - Samostatný potápěč.
223.00 Kč

ČSN EN 14153-3 (761301) - 1.6.2004
Rekreační potápění - Minimální bezpečnostní požadavky na výcvik rekreačních potápěčů v přístrojovém potápění - Část 3: 3. kvalifikační stupeň - Vedoucí potápěč.
223.00 Kč

ČSN EN 14288 (793858) - 1.6.2004
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení "fogging" charakteristik (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14289 (793861) - 1.6.2004
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení tlaku při pronikání vody (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 14326 (793862) - 1.6.2004
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení odolnosti vůči horizontálnímu šíření plamene (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 14327 (793863) - 1.6.2004
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení odolnosti vůči oděru usně pro automobily (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 14465 (804206) - 1.6.2004
Textilie - Potahové textilie - Specifikace a metody zkoušení.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 10256 (832163) - 1.6.2004
Ochrana hlavy a obličeje hráčů ledního hokeje.
543.00 Kč

ČSN EN 420 (832300) - 1.6.2004
Ochranné rukavice - Všeobecné požadavky a metody zkoušení.
350.00 Kč

ČSN EN 388 (832350) - 1.6.2004
Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům.
223.00 Kč

ČSN EN 379 (832431) - 1.6.2004
Prostředky k ochraně očí - Automatické svářečské filtry.
338.00 Kč

ČSN EN 14126 (832764) - 1.6.2004
Ochranné oděvy - Všeobecné požadavky a metody zkoušení ochranných oděvů proti infekčním agens.
338.00 Kč

ČSN EN 471 (832820) - 1.6.2004
Výstražné oděvy s vysokou viditelností pro profesionální použití - Metody zkoušení a požadavky.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 12100-1 (833001) - 1.6.2004
Bezpečnost strojních zařízení - Základní pojmy, všeobecné zásady pro konstrukci - Část 1: Základní terminologie, metodologie.
593.00 Kč

ČSN EN ISO 9920 (833553) - 1.6.2004
Ergonomie tepelného prostředí - Hodnocení tepelné izolace oděvu a odporu oděvu proti odpařování.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 10993-1 (855220) - 1.6.2004
Biologické hodnocení prostředků zdravotnické techniky - Část 1: Hodnocení a zkoušení.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 7494-2 (855350) - 1.6.2004
Stomatologie - Stomatologické soupravy - Část 2: Napájení vodou a vzduchem.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 16744 (856359) - 1.6.2004
Stomatologie - Materiály pro fixní zubní náhrady z neušlechtilých kovů (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 17511 (857020) - 1.6.2004
Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro - Měření veličin v biologických vzorcích - Metrologická návaznost hodnot přiřazených kalibrátorům a kontrolním materiálům. (Platnost do 30.6.2024).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 18153 (857021) - 1.6.2004
Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro - Měření veličin v biologických vzorcích - Metrologická návaznost hodnot katalytické koncentrace enzymů přiřazených kalibrátorům a kontrolním materiálům.
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 300113-2-V1.3.1 (875005) - 1.6.2004
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s anténním konektorem určená pro přenos dat (a/nebo hovoru), používající modulaci s konstantní nebo proměnnou obálkou - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300176-2-V1.5.1 (875012) - 1.6.2004
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Specifikace zkoušek - Část 2: Hovor (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300162-1-V1.3.1 (875013) - 1.6.2004
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Radiotelefonní vysílače a přijímače pro námořní pohyblivou službu pracující v pásmech VHF - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300373-2-V1.1.1 (875029) - 1.6.2004
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Námořní pohyblivé vysílače a přijímače pracující v pásmech středních a krátkých vln - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300373-3-V1.1.1 (875029) - 1.6.2004
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Námořní pohyblivé vysílače a přijímače pracující v pásmech středních a krátkých vln - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.3(e) Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300392-10-1-V1.3.1 (875042) - 1.6.2004
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 10: Doplňkové služby - Stupeň 1 - Podčást 1: Identifikace volání (CI) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300392-10-11-V1.3.1 (875042) - 1.6.2004
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 10: Doplňkové služby - Stupeň 1 - Podčást 11: Čekající volání (CW) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300392-11-1-V1.2.1 (875042) - 1.6.2004
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 11: Doplňkové služby - Stupeň 2 - Podčást 1: Identifikace volání (CI) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300392-11-6-V1.2.1 (875042) - 1.6.2004
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 11: Doplňkové služby - Stupeň 2 - Podčást 6: Volání s dispečerským oprávněním (CAD) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300392-12-1-V1.2.1 (875042) - 1.6.2004
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - Stupeň 3 - Podčást 1: Identifikace volání (CI) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300392-12-6-V1.2.1 (875042) - 1.6.2004
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - Stupeň 3 - Podčást 6: Volání s dispečerským oprávněním (CAD) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300392-3-2-V1.2.1 (875042) - 1.6.2004
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 3: Spolupráce na rozhraní mezi systémy (ISI) - Podčást 2: Individuální volání jako přídavný rys sítě (ANF-ISIIC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300392-3-4-V1.2.1 (875042) - 1.6.2004
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 3: Spolupráce na rozhraní mezi systémy (ISI) - Podčást 4: Služba krátkých datových zpráv jako přídavný rys sítě (ANF-ISISDS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300392-5-V1.2.1 (875042) - 1.6.2004
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 5: Rozhraní periferního zařízení (PEI) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300392-9-V1.2.1 (875042) - 1.6.2004
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 9: Všeobecné požadavky na doplňkové služby (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300698-1-V1.3.1 (875069) - 1.6.2004
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Radiotelefonní vysílače a přijímače pro pohyblivou námořní službu pracující v pásmech VHF, používané na vnitrostátních vodních cestách - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301178-1-V1.2.1 (875096) - 1.6.2004
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přenosné radiotelefonní zařízení pracující na velmi vysokých kmitočtech (VHF) pro námořní pohyblivou službu, pracující v pásmech VHF (mimo aplikace pro GMDSS) - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301489-22-V1.3.1 (875101) - 1.6.2004
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 22: Specifické podmínky pro letecká pohyblivá a pevná rádiová zařízení VHF umístěná na zemském povrchu (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301908-10-V2.1.1 (875111) - 1.6.2004
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 10: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, FDMA/TDMA (DECT) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 302152-1-V1.1.1 (875118) - 1.6.2004
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Družicové osobní majáky pro určování polohy (PLB) pracující v kmitočtovém pásmu 406,0 MHz až 406,1 MHz - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 302213-V1.1.2 (877189) - 1.6.2004
Služby a protokoly pro zdokonalené sítě (SPAN) - Řízení volání nezávislého na přenosovém médiu (BICC) - Soubor 2 (CS2) - Specifikace protokolu [mod ITU-T Q.1902.1, Q.1902.2, Q.1902.3, Q.1902.4, Q.1902.5, Q.1902.6, Q.765.5 Amendment 1, Q.1912.1, Q.1912.2, Q.1912.3, Q.1912.4, Q.1922.2, Q.1950, Q.1970, Q.1990, Q.2150.0, Q.2150.1, Q.2150.2, Q.2150.3] (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300417-10-1-V1.1.1 (878525) - 1.6.2004
Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 10-1: Specifické rádiové funkční schopnosti synchronní digitální hierarchie (SDH) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301126-3-2-V1.2.1 (878568) - 1.6.2004
Pevné rádiové systémy - Zkoušení shody - Část 3-2: Antény mezi bodem a více body - Definice, všeobecné požadavky a zkušební postupy (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301215-4-V1.1.1 (878576) - 1.6.2004
Pevné rádiové systémy - Antény mezi bodem a více body - Antény pro pevné rádiové systémy pracující v kmitočtovém pásmu 11 GHz až 60 GHz mezi více body - Část 4: 30 GHz až 40,5 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301390-V1.2.1 (878584) - 1.6.2004
Pevné rádiové systémy - Systémy mezi dvěma body a mezi více body - Rušivé emise a meze odolnosti přijímače na vstupu/výstupu mezi zařízením a anténou pevných digitálních rádiových systémů (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301753-V1.2.1 (878586) - 1.6.2004
Pevné rádiové systémy - Zařízení a antény mezi více body - Kmenová harmonizovaná norma pro digitální pevné rádiové systémy a antény mezi více body pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 1999/5/EC (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300238-V1.3.1 (879511) - 1.6.2004
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Identifikace jména - Doplňková služba [mod ISO/IEC 13868: 2003] (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300256-V1.3.1 (879514) - 1.6.2004
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Specifikace, funkční modely a informační toky - Odklon - Doplňková služba [mod ISO/IEC 13872: 2003] (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300257-V1.3.1 (879515) - 1.6.2004
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Odklon - Doplňková služba [mod ISO/IEC 13873: 2003] (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300259-V1.3.1 (879517) - 1.6.2004
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Přechod na náhradní cestu jako přídavná vlastnost sítě (ANF) [mod ISO/IEC 13874: 2003] (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300260-V1.3.1 (879518) - 1.6.2004
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Specifikace, funkční modely a informační toky - Předávání volání - Doplňková služba [mod ISO/IEC 13865: 2003] (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300261-V1.3.1 (879519) - 1.6.2004
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Předávání volání - Doplňková služba [mod ISO/IEC 13869: 2003] (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300366-V1.3.1 (879522) - 1.6.2004
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Dokončení volání - Doplňkové služby [mod ISO/IEC 13870: 2003] (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300362-V1.3.1 (879524) - 1.6.2004
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Nabídka volání - Doplňková služba [mod ISO/IEC 14843: 2003] (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300364-V1.3.1 (879526) - 1.6.2004
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Nerušit a potlačit rušení - Doplňkové služby [mod ISO/IEC 14844: 2003] (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300426-V1.3.1 (879528) - 1.6.2004
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Vynucené přepojení - Doplňková služba [mod ISO/IEC 14846: 2003] (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301255-V1.2.1 (879544) - 1.6.2004
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Indikace čekající zprávy - Doplňková služba [mod ISO/IEC 15506: 2003] (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301256-V1.2.1 (879545) - 1.6.2004
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Specifikace, funkční modely a informační toky - Zachycení volání jako přídavná vlastnost sítě (ANF) [mod ISO/IEC 15053: 2003] (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301257-V1.2.1 (879546) - 1.6.2004
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Specifikace, funkční modely a informační toky - Vrácení volání - Doplňková služba [mod ISO/IEC 15051: 2003] (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301258-V1.2.1 (879547) - 1.6.2004
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Vrácení volání - Doplňková služba [mod ISO/IEC 15052: 2003] (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301260-V1.2.1 (879549) - 1.6.2004
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Specifikace, funkční modely a informační toky - Indikace čekající zprávy - Doplňková služba [mod ISO/IEC 15505: 2003] (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301264-V1.2.1 (879550) - 1.6.2004
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Oznamování poplatků - Doplňkové služby [mod ISO/IEC 15050: 2003] (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301265-V1.2.1 (879551) - 1.6.2004
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Zachycení volání jako přídavná vlastnost sítě (ANF) [mod ISO/IEC 15054: 2003] (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301655-V1.2.1 (879552) - 1.6.2004
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Specifikace, funkční modely a informační toky - Přerušení prioritního volání a zamezení přerušení prioritního volání - Doplňková služba [mod ISO/IEC 15991: 2003] (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301656-V1.2.1 (879553) - 1.6.2004
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Přerušení prioritního volání a zamezení přerušení prioritního volání - Doplňkové služby [mod ISO/IEC 15992: 2003] (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301810-V1.2.1 (879558) - 1.6.2004
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Mobilita soukromého uživatele (PUM) - Zprostředkování volání jako přídavná vlastnost sítě (ANF) [mod ISO/IEC 17878: 2003] (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301820-V1.2.1 (879560) - 1.6.2004
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Všeobecné informace jako přídavná vlastnost sítě (ANF) [mod ISO/IEC 15772: 2003] (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301821-V1.2.1 (879561) - 1.6.2004
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Mobilita soukromého uživatele (PUM) - Registrace - Doplňková služba [mod ISO/IEC 17876: 2003] (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301825-V1.1.1 (879578) - 1.6.2004
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Doplňková služba registrace umístění a výměna informací bezdrátových koncových zařízení jako přídavná vlastnost sítě (ANF) [mod ISO/IEC 15429: 2003] (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301827-V1.1.1 (879579) - 1.6.2004
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Zprostředkování volání bezdrátovému koncovému zařízení jako přídavná vlastnost sítě (ANF) [mod ISO/IEC 15431: 2003] (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301829-V1.1.1 (879580) - 1.6.2004
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Autentizace bezdrátového koncového zařízení - Doplňková služba [mod ISO/IEC 15433: 2003] (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301907-V1.1.1 (879581) - 1.6.2004
Sdružené soukromé telekomunikační sítě (CN) - Signalizační spolupráce mezi QSIG a H.323 - Předávání volání - Doplňková služba [mod ISO/IEC 21410: 2001] (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301914-V1.1.1 (879582) - 1.6.2004
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Použití QSIG v referenčním bodě C mezi PINX a propojující síti [mod ISO/IEC 20161: 2001] (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301919-V1.1.1 (879583) - 1.6.2004
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Jednostupňové předání volání - Doplňková služba [mod ISO/IEC 19460: 2003] (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301921-V1.1.1 (879584) - 1.6.2004
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Jednoduchý dialog - Doplňková služba [mod ISO/IEC 21408: 2003] (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301923-V1.1.1 (879585) - 1.6.2004
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Identifikace volání a spojování volání jako přídavná vlastnost sítě (ANF) [mod ISO/IEC 21889: 2001] (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 12778:2003/Oprava1 (944810) - 1.6.2004
Nádobí - Tlakové hrnce pro domácí použití.
29.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.