Nové normy ČSN za říjen 2006

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.10.2006 v 09:00


ČSN ISO 14025 (010925) - 1.10.2006
Environmentální značky a prohlášení - Environmentální prohlášení typu III - Zásady a postupy.
394.90 Kč

ČSN ISO 18431-1 (011466) - 1.10.2006
Vibrace a rázy - Zpracování signálů - Část 1: Obecný úvod.
306.90 Kč

ČSN EN 584-1 (015032) - 1.10.2006
Nedestruktivní zkoušení - Film pro průmyslovou radiografii - Část 1: Klasifikace filmových systémů pro průmyslovou radiografii.
169.40 Kč

ČSN EN 12517-1 (051178) - 1.10.2006
Nedestruktivní zkoušení svarů - Část 1: Hodnocení svarových spojů u oceli, niklu, titanu a jejich slitin při radiografickém zkoušení - Stupně přípustnosti.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 5172 (054615) - 1.10.2006
Zařízení pro plamenové svařování - Hořáky pro svařování, ohřívání a řezání - Specifikace a zkoušky.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 2560 (055005) - 1.10.2006
Svařovací materiály - Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí - Klasifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 521 (061455) - 1.10.2006
Specifikace pro spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny - Přenosné spotřebiče využívající tlaku par zkapalněných uhlovodíkových plynů.
493.90 Kč

ČSN EN 14841 (078474) - 1.10.2006
Zařízení a příslušenství na LPG - Postupy vyprazdňování železničních cisteren na LPG (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13322-1:2003/A1 (078526) - 1.10.2006
Lahve na přepravu plynů - Znovuplnitelné ocelové svařované lahve na plyny - Návrh a konstrukce - Část 1: Uhlíkové oceli.
56.10 Kč

ČSN EN ISO 10297 (078649) - 1.10.2006
Lahve na přepravu plynů - Lahvové ventily - Specifikace a typové zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 1151-1 (113150) - 1.10.2006
Čerpadla - Hydrodynamická čerpadla - Oběhová čerpadla s elektrickým příkonem do 200 W pro systémy vytápění a rozvody teplé vody v domácnosti - Část 1: Nesamočinná oběhová čerpadla, požadavky, zkoušení, značení.
202.40 Kč

ČSN EN 1151-2 (113150) - 1.10.2006
Čerpadla - Hydrodynamická čerpadla - Oběhová čerpadla s elektrickým příkonem do 200 W pro systémy vytápění a rozvody teplé vody v domácnosti - Část 2: Zkušební předpis pro hluk (s využitím vibrační akustiky) pro měření hluku přenášeného hmotou konstrukce a kapalinou.
306.90 Kč

ČSN EN 1333 (130009) - 1.10.2006
Příruby a přírubové spoje - Potrubní součásti - Definice a volba PN.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 23953-1 (142741) - 1.10.2006
Distribuční chlazený nábytek - Část 1: Slovník.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 19439 (184361) - 1.10.2006
Výroba řízená počítačem - Architektura systémů - Struktura podnikového modelování (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 13697 (192027) - 1.10.2006
Optika a fotonika - Lasery a laserová zařízení - Zkušební metody pro zrcadlovou odraznost a propustnost optických součástí laserů (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 11979-3 (195300) - 1.10.2006
Oftalmologické implantáty - Nitrooční čočky - Část 3: Mechanické vlastnosti a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 11979-7 (195300) - 1.10.2006
Oftalmologické implantáty - Nitrooční čočky - Část 7: Klinická hodnocení (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN ISO 5168 (257705) - 1.10.2006
Měření průtoku tekutin - Postupy pro vyhodnocení nejistot.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 19432 (278603) - 1.10.2006
Stavební stroje a zařízení používaná ve stavebnictví - Přenosné ruční pily se spalovacím motorem - Bezpečnostní požadavky a zkoušení.
394.90 Kč

ČSN EN 15016-4 (280305) - 1.10.2006
Technické výkresy - Železniční aplikace - Část 4: Výměna dat.
306.90 Kč

ČSN EN 14363 (280307) - 1.10.2006
Železniční aplikace - Přejímací zkoušky jízdních charakteristik železničních vozidel - Zkoušení jízdních vlastností a stacionární zkoušky.
698.50 Kč

ČSN EN 13715 (280526) - 1.10.2006
Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Kola - Jízdní obrysy kol.
306.90 Kč

ČSN EN 4179 (310430) - 1.10.2006
Letectví a kosmonautika - Kvalifikace a certifikace pracovníků pro nedestruktivní zkoušení.
306.90 Kč

ČSN EN 4035 (314720) - 1.10.2006
Letectví a kosmonautika - Stavitelná oka, s naklápěcím dvouřadým kuličkovým ložiskem z korozivzdorné oceli, redukovanou vnitřní radiální vůlí a závitovým dříkem ze slitiny titanu - Rozměry a únosnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4036 (314721) - 1.10.2006
Letectví a kosmonautika - Stavitelná oka, s naklápěcím dvouřadým kuličkovým ložiskem a závitovým dříkem z korozivzdorné oceli, redukovanou vnitřní radiální vůlí - Rozměry a únosnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2337 (314801) - 1.10.2006
Letectví a kosmonautika - Kulová kluzná ložiska - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 2588 (314815) - 1.10.2006
Letectví a kosmonautika - Kulová kluzná ložiska z korozivzdorné oceli s montážní drážkou - Rozměry a únosnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4040 (314819) - 1.10.2006
Letectví a kosmonautika - Kulová kluzná ložiska z korozivzdorné oceli se samomaznou výstelkou s širším vnitřním kroužkem - Zvýšené únosnosti při okolní teplotě - Rozměry a únosnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 8665 (324010) - 1.10.2006
Malá plavidla - Lodní pohonné pístové spalovací motory - Měření výkonu a jeho záznam.
169.40 Kč

ČSN EN 60216-4-1 (346416) - 1.10.2006
Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 4-1: Pece na stárnutí - Jednokomorové pece.
202.40 Kč

ČSN EN 60454-3-12-ed.2 (346542) - 1.10.2006
Samolepicí pásky pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 12: Požadavky na samolepicí pásky z polyethylenové a polypropylenové fólie. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 60454-3-2-ed.2 (346542) - 1.10.2006
Samolepicí pásky pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 2: Požadavky na pásky z polyesterové fólie s kaučukovým teplem tvrditelným, kaučukovým termoplastickým nebo akrylovým zesíťujícím lepidlem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 60454-3-8-ed.2 (346542) - 1.10.2006
Samolepicí pásky pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 8: Samolepicí tkané pásky na bázi skla a acetylcelulózy samotné nebo v kombinaci s viskózovým vláknem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 62329-1 (346557) - 1.10.2006
Teplem smrštitelné tvarované díly - Část 1: Definice a všeobecné požadavky.
169.40 Kč

ČSN EN 50393 (347408) - 1.10.2006
Zkušební metody a požadavky pro příslušenství distribučních kabelů o jmenovitém napětí 0,6/1,0 (1,2) kV. (Platnost do 8.12.2017).
317.90 Kč

ČSN EN 61558-1-ed.2:2006/Oprava1 (351330) - 1.10.2006
Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů, tlumivek a podobných výrobků - Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky.
26.40 Kč

ČSN EN 61803:1999/Oprava1 (351541) - 1.10.2006
Určování ztrát výkonu v měničových stanicích pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN EN 60512-12-1 (354055) - 1.10.2006
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 12-1: Zkoušky pájení - Zkouška 12a: Pájitelnost, smáčení, metoda pájecí lázně. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 60512-12-2 (354055) - 1.10.2006
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 12-2: Zkoušky pájení - Zkouška 12b: Pájitelnost, smáčení, metoda páječkou. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 60512-12-3 (354055) - 1.10.2006
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 12-3: Zkoušky pájení - Zkouška 12c: Pájitelnost, odsmáčení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 60512-12-4 (354055) - 1.10.2006
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 12-4: Zkoušky pájení - Zkouška 12d: Odolnost vůči pájecímu teplu, metoda pájecí lázní. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 60512-12-5 (354055) - 1.10.2006
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 12-5: Zkoušky pájení - Zkouška 12e: Odolnost vůči pájecímu teplu, metoda páječkou. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 60512-13-2 (354055) - 1.10.2006
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 13-2: Zkoušky mechanickou činností - Zkouška 13b: Síly na zasunutí a vysunutí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 60512-13-5 (354055) - 1.10.2006
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 13-5: Zkoušky mechanickou činností - Zkouška 13e: Zabezpečení proti přepólování a kontrola navádění. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 60512-14-2 (354055) - 1.10.2006
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 14-2: Zkoušky těsnosti - Zkouška 14b: Těsnost - Vzduchotěsnost. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 60512-14-4 (354055) - 1.10.2006
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 14-4: Zkoušky těsnosti - Zkouška 14d: Ponoření - Vodotěsnost. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 60512-14-5 (354055) - 1.10.2006
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 14-5: Zkoušky těsnosti - Zkouška 14e: Ponoření při nízkém tlaku vzduchu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 60512-14-6 (354055) - 1.10.2006
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 14-6: Zkoušky těsnosti - Zkouška 14f: Těsnost stykových ploch. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 60512-9-3 (354055) - 1.10.2006
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 9-3: Zkoušky trvanlivosti - Zkouška 9c: Mechanická činnost (spojení/rozpojení) při elektrickém zatížení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 27.7.2014).
306.90 Kč

ČSN EN 60352-2-ed.2 (354061) - 1.10.2006
Nepájené spoje - Část 2: Zamačkávané spoje - Všeobecné požadavky, zkušební metody a praktický návod. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
859.10 Kč

ČSN EN 60384-13 (358291) - 1.10.2006
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 13: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory s dielektrikem z polypropylenové fólie a s elektrodami z kovové fólie určené pro stejnosměrný proud. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 13.1.2015).
317.90 Kč

ČSN EN 60384-13-1 (358291) - 1.10.2006
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 13-1: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné kondenzátory s dielektrikem z polypropylenové fólie a s elektrodami z kovové fólie určené pro stejnosměrný proud - Úroveň hodnocení E a EZ. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 60384-19 (358291) - 1.10.2006
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 19: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory pro povrchovou montáž s dielektrikem z pokovené polyethylentereftalátové fólie určené pro stejnosměrný proud. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 20.5.2018).
317.90 Kč

ČSN EN 60384-19-1 (358291) - 1.10.2006
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 19-1: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné kondenzátory pro povrchovou montáž s dielektrikem z pokovené polyethylentereftalátové fólie určené pro stejnosměrný proud - Úroveň hodnocení EZ. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 61967-4:2003/A1 (358798) - 1.10.2006
Integrované obvody - Měření elektromagnetických emisí, 150 kHz až 1 GHz - Část 4: Měření emisí šířených vedením - Metoda s přímou vazbou 1 Ohm/150 Ohm.
202.40 Kč

ČSN EN 61347-2-1:2001/A1 (360510) - 1.10.2006
Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-1: Zvláštní požadavky na zapalovací zařízení (jiná než doutnavková).
108.90 Kč

ČSN EN 50419 (360800) - 1.10.2006
Značení elektrických a elektronických zařízení v souladu s článkem 11(2) Směrnice 2002/96/ES (OEEZ).
169.40 Kč

ČSN EN 60335-2-40-ed.2:2004/A1 (361045) - 1.10.2006
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-40: Zvláštní požadavky na elektrická tepelná čerpadla, klimatizátory vzduchu a odvlhčovače.
317.90 Kč

ČSN EN 60335-2-59-ed.2:2004/A1 (361045) - 1.10.2006
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-59: Zvláštní požadavky na hubiče hmyzu.
56.10 Kč

ČSN EN 61308-ed.2 (361156) - 1.10.2006
Vysokofrekvenční dielektrická ohřívací zařízení - Zkušební metody pro stanovení výstupního výkonu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN ISO/IEC 20000-1 (369074) - 1.10.2006
Informační technologie - Management služeb - Část 1: Specifikace.
317.90 Kč

ČSN ISO/IEC 27001 (369790) - 1.10.2006
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Systémy managementu bezpečnosti informací - Požadavky.
317.90 Kč

ČSN ISO/IEC 15946-3 (369794) - 1.10.2006
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Kryptografické techniky založené na eliptických křivkách - Část 3: Ustavení klíčů.
317.90 Kč

ČSN ISO/IEC 15946-4 (369794) - 1.10.2006
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Kryptografické techniky založené na eliptických křivkách - Část 4: Digitální podpisy umožňující obnovu zprávy.
394.90 Kč

ČSN EN 14491 (389682) - 1.10.2006
Ochranné systémy pro odlehčení výbuchu prachu.
306.90 Kč

ČSN EN 10341 (420236) - 1.10.2006
Plechy a pásy pro elektrotechniku válcované za studena z nelegovaných a legovaných ocelí dodávané bez závěrečného žíhání.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 3785 (420307) - 1.10.2006
Kovové materiály - Označování os zkušebních těles v návaznosti na texturu výrobku.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 4491-3 (420767) - 1.10.2006
Kovové prášky - Stanovení obsahu kyslíku redukčními metodami - Část 3: Kyslík redukovaný vodíkem (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 4022 (420776) - 1.10.2006
Propustné spékané kovové materiály - Stanovení propustnosti tekutin (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 13944 (420861) - 1.10.2006
Směsi kovového prášku s mazivem - Stanovení obsahu maziva - Modifikovaná Soxhletova extrakční metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 10210-1 (421051) - 1.10.2006
Duté profily tvářené za tepla z nelegovaných a jemnozrnných konstrukčních ocelí - Část 1: Technické dodací podmínky.
317.90 Kč

ČSN EN 10210-2 (425952) - 1.10.2006
Duté profily tvářené za tepla z nelegovaných a jemnozrnných konstrukčních ocelí - Část 2: Rozměry, úchylky a statické hodnoty.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 13628-6 (450020) - 1.10.2006
Naftový a plynárenský průmysl - Navrhování a provoz podmořských těžebních zařízení - Část 6: Systémy řízení podmořské těžby (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN ISO 16708 (450025) - 1.10.2006
Naftový a plynárenský průmysl - Potrubní dopravní systémy - Stanovení spolehlivosti na základě metod mezních stavů (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN 462300-3 (462300) - 1.10.2006
Olejnatá semena - Část 3: Semeno máku.
56.10 Kč

ČSN 462300-4 (462300) - 1.10.2006
Olejnatá semena - Část 4: Semeno hořčice.
56.10 Kč

ČSN ISO 4046-2 (500010) - 1.10.2006
Papír, lepenka, vlákniny a souvisící názvosloví - Slovník - Část 2: Názvosloví výroby vláknin.
202.40 Kč

ČSN EN 14185-2 (560007) - 1.10.2006
Potraviny s nízkým obsahem tuku - Stanovení reziduí N-methylkarbamatu - Část 2: Metoda HPLC s přečištěním na křemelinové kolonce (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P ISO/TS 16649-3 (560079) - 1.10.2006
Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu beta-glukuronidázopozitivních Escherichia coli - Část 3: Technika nejvýše pravděpodobného počtu s použitím 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-D-glukuronidu.
169.40 Kč

ČSN ISO 21807 (560627) - 1.10.2006
Mikrobiologie potravin a krmiv - Stanovení vodní aktivity.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 20837 (560635) - 1.10.2006
Mikrobiologie potravin a krmiv - Polymerázová řetězová reakce (PCR) k průkazu mikroorganismů působících onemocnění z potravin - Požadavky na přípravu vzorku ke kvalitativnímu průkazu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 20838 (560636) - 1.10.2006
Mikrobiologie potravin a krmiv - Polymerázová řetězová reakce (PCR) k průkazu mikroorganismů působících onemocnění z potravin - Požadavky k amplifikaci a průkazu pro kvalitativní metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15054 (560638) - 1.10.2006
Potraviny s nízkým obsahem tuku - Stanovení chlormequatu a mepiquatu - Metoda LC-MS (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 15055 (560639) - 1.10.2006
Potraviny s nízkým obsahem tuku - Stanovení chlormequatu a mepiquatu - Metoda LC-MS/MS (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN P ISO/TS 22964 (560640) - 1.10.2006
Mléko a mléčné výrobky - Průkaz Enterobacter sakazakii.
202.40 Kč

ČSN P ISO/TS 22004 (569610) - 1.10.2006
Systémy managementu bezpečnosti potravin - Návod k použití ISO 22000: 2005.
317.90 Kč

ČSN ISO 15322 (570829) - 1.10.2006
Sušené mléko a sušené mléčné výrobky - Stanovení jejich chování v horké kávě (Kávový test).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 9936 (588723) - 1.10.2006
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení obsahu tokoferolu a tokotrienolu metodou HPLC (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 4892-3 (640152) - 1.10.2006
Plasty - Metody vystavení plastů laboratorním zdrojům světla - Část 3: Fluorescenční UV lampy.
202.40 Kč

ČSN EN 12201-4 (646410) - 1.10.2006
Plastové potrubní systémy pro rozvod vody - Polyethylen (PE) - Část 4: Ventily.
202.40 Kč

ČSN EN 13244-4 (646411) - 1.10.2006
Plastové potrubní systémy uložené v zemi i nad zemí, pro tlakové rozvody vody pro všeobecné účely, kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyethylen (PE) - Část 4: Ventily.
202.40 Kč

ČSN EN 1796 (646436) - 1.10.2006
Tlakové a beztlakové plastové potrubní systémy pro rozvody vody - Reaktoplasty vyztužené skleněnými vlákny (GRP) na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic (UP).
493.90 Kč

ČSN ISO 6615 (656210) - 1.10.2006
Ropné výrobky - Stanovení karbonizačního zbytku - Conradsonova metoda.
202.40 Kč

ČSN ISO 6247 (656238) - 1.10.2006
Ropné výrobky - Stanovení pěnivosti mazacích olejů.
202.40 Kč

ČSN EN 14895 (657053) - 1.10.2006
Asfalty a asfaltová pojiva - Stabilizace pojiva z asfaltových emulzí nebo z ředěných a fluxovaných asfaltových pojiv.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 4625-1 (670570) - 1.10.2006
Pojiva pro nátěrové hmoty - Stanovení bodu měknutí - Část 1: Metoda kroužek-kulička (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 4625-2 (670570) - 1.10.2006
Pojiva pro nátěrové hmoty - Stanovení bodu měknutí - Část 2: Metoda kelímek-kulička (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15715 (670571) - 1.10.2006
Pojiva pro nátěrové hmoty - Stanovení zákalu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 10283 (670572) - 1.10.2006
Pojiva pro nátěrové hmoty - Stanovení diisokyanátových monomerů v polyisokyanátových pryskyřicích (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 14680-1 (672040) - 1.10.2006
Nátěrové hmoty - Stanovení obsahu pigmentů - Část 1: Metoda s odstředivkou (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 14680-2 (672040) - 1.10.2006
Nátěrové hmoty - Stanovení obsahu pigmentů - Část 2: Metoda mineralizace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 14680-3 (672040) - 1.10.2006
Nátěrové hmoty - Stanovení obsahu pigmentů - Část 3: Filtrační metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 6504-1 (673014) - 1.10.2006
Nátěrové hmoty - Stanovení krycí schopnosti - Část 1: Metoda Kubelka-Munk pro bílé a světlé odstíny (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 2814 (673015) - 1.10.2006
Nátěrové hmoty - Stanovení stupně kontrastu (krycí schopnosti) nátěrových hmot stejného typu a barvy (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 7784-1 (673082) - 1.10.2006
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti abrazi - Část 1: Metoda s rotujícím brusným papírovým kotoučem (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 7784-2 (673082) - 1.10.2006
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti abrazi - Část 2: Metoda s rotujícím brusným gumovým kotoučem (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 7784-3 (673082) - 1.10.2006
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti abrazi - Část 3: Metoda vratného pohybu zkušebních vzorků (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11997-1 (673120) - 1.10.2006
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti při cyklických korozních zkouškách - Část 1: Solná mlha/sucho/vlhkost.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11997-2 (673120) - 1.10.2006
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti při cyklických korozních zkouškách - Část 2: Solná mlha/sucho/vlhkost/UV záření.
202.40 Kč

ČSN EN 539-2 (722682) - 1.10.2006
Pálené střešní tašky pro skládané krytiny - Stanovení fyzikálních charakteristik - Část 2: Zkouška mrazuvzdornosti.
317.90 Kč

ČSN EN 15057 (723411) - 1.10.2006
Vláknocementové vlnité desky - Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti nárazu.
202.40 Kč

ČSN EN 623-1 (727511) - 1.10.2006
Speciální technická keramika - Monolitická keramika - Všeobecné a texturní vlastnosti - Část 1: Stanovení přítomnosti vad penetrací barviva.
108.90 Kč

ČSN EN 725-9 (727515) - 1.10.2006
Speciální technická keramika - Zkušební metody pro keramické prášky - Část 9: Stanovení sypné hmotnosti.
108.90 Kč

ČSN EN 1991-1-3:2005/Z1 (730035) - 1.10.2006
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem.
306.90 Kč

ČSN EN 1991-1-6 (730035) - 1.10.2006
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-6: Obecná zatížení - Zatížení během provádění.
317.90 Kč

ČSN CEN/TR 13200-2 (735905) - 1.10.2006
Zařízení pro diváky - Část 2: Kritéria pro navrhování provozních prostor - Parametry a národní situace.
202.40 Kč

ČSN EN 13108-1 (736140) - 1.10.2006
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 1: Asfaltový beton (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 13108-2 (736140) - 1.10.2006
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 2: Asfaltový beton pro velmi tenké vrstvy (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 13108-3 (736140) - 1.10.2006
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 3: Velmi měkká asfaltová směs (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 30.3.2018).
317.90 Kč

ČSN EN 13108-4 (736140) - 1.10.2006
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 4: Asfaltová směs hutněná za horka (HRA) (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 30.3.2018).
394.90 Kč

ČSN EN 13108-5 (736140) - 1.10.2006
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 5: Asfaltový koberec mastixový (AKM) (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 13108-6 (736140) - 1.10.2006
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 6: Litý asfalt (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 13108-7 (736140) - 1.10.2006
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 7: Asfaltový koberec drenážní (AKD) (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 12697-25 (736160) - 1.10.2006
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 25: Cyklická zkouška v tlaku.
306.90 Kč

ČSN EN 12274-7 (736163) - 1.10.2006
Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 7: Stanovení vhodnosti kameniva pro kalovou směs zkouškou otěrem za třepání.
202.40 Kč

ČSN EN 12274-8 (736163) - 1.10.2006
Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 8: Vizuální posuzování poruch.
306.90 Kč

ČSN EN 13232-7 (736371) - 1.10.2006
Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 7: Srdcovky s pohyblivými částmi.
515.90 Kč

ČSN EN 12368 (737042) - 1.10.2006
Řízení dopravy - Signální návěstidla a sloupky (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 12352 (737043) - 1.10.2006
Řízení dopravy - Varovné lampy - Výstražná a bezpečnostní světla (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN 750125 (750125) - 1.10.2006
Vodní hospodářství - Terminologie hydrotechniky - Přehrady.
306.90 Kč

ČSN EN 806-3 (755410) - 1.10.2006
Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 3: Dimenzování potrubí - Zjednodušená metoda.
202.40 Kč

ČSN EN 13434 (755428) - 1.10.2006
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Mechanický přerušovač průtoku ovládaný hydraulicky - Skupina G, Druh B.
306.90 Kč

ČSN EN 14944-1 (757334) - 1.10.2006
Vliv cementových výrobků na vodu určenou k lidské spotřebě - Zkušební postupy - Část 1: Vliv průmyslově vyráběných cementových výrobků na organoleptické vlastnosti.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 8467:1997/Z1 (757519) - 1.10.2006
Jakost vod - Stanovení chemické spotřeby kyslíku manganistanem (CHSKMn).
26.40 Kč

ČSN P CEN/TS 15331 (761501) - 1.10.2006
Kritéria pro návrh, management a řízení služeb údržby budov.
306.90 Kč

ČSN EN 14900 (804443) - 1.10.2006
Textilní podlahové krytiny - Zjišťování objemové hmotnosti podkladu z textilního rouna.
169.40 Kč

ČSN P CEN/TS 14417 (806188) - 1.10.2006
Geosyntetické izolace - Metoda zkoušení pro zjišťování vlivu cyklů smáčení-vysoušení na propustnost jílových geosyntetických izolací.
169.40 Kč

ČSN P CEN/TS 14418 (806189) - 1.10.2006
Geosyntetické izolace - Metoda zkoušení pro zjišťování vlivu cyklů zmrznutí-roztání na propustnost jílových geosyntetických izolací.
169.40 Kč

ČSN EN 12581 (824020) - 1.10.2006
Lakovny - Stroje pro máčecí a elektroforetické nanášení organických tekutých nátěrových hmot - Bezpečnostní požadavky.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 21469 (833271) - 1.10.2006
Bezpečnost strojních zařízení - Nahodilý kontakt maziv s produktem - Hygienické požadavky.
169.40 Kč

ČSN EN 614-1 (833501) - 1.10.2006
Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické zásady navrhování - Část 1: Terminologie a všeobecné zásady.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 7730 (833563) - 1.10.2006
Ergonomie tepelného prostředí - Analytické stanovení a interpretace tepelného komfortu pomocí výpočtu ukazatelů PMV a PPD a kritéria místního tepelného komfortu.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 9241-110 (833582) - 1.10.2006
Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 110: Zásady dialogu (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 15051 (833620) - 1.10.2006
Ovzduší na pracovišti - Měření prášivosti sypkých materiálů - Požadavky a referenční zkušební metody.
306.90 Kč

ČSN EN 14931 (852170) - 1.10.2006
Tlakové nádoby pro humánní použití - Systémy s tlakovými komorami pro hyperbarickou terapii více osob - Funkčnost, požadavky na bezpečnost a zkoušení.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 7493 (855352) - 1.10.2006
Stomatologie - Sedačka pro stomatologa (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 6877 (856023) - 1.10.2006
Stomatologie - Ucpávací čípky pro kořenové kanálky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 302018-2-V1.2.1 (875115) - 1.10.2006
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Vysílací zařízení služby rozhlasového vysílání s kmitočtovou modulací (FM) - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE.
317.90 Kč

ČSN ETSI EN 301428-V1.3.1 (876032) - 1.10.2006
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na koncová zařízení s velmi malou aperturou (VSAT) - Družicové pozemské stanice určené pouze pro vysílání, pro vysílání/příjem nebo pouze pro příjem, pracující v kmitočtových pásmech 11/12/14 GHz.
515.90 Kč

ČSN EN 14516 (914101) - 1.10.2006
Koupací vany pro domovní použití.
202.40 Kč

ČSN EN 14988-1 (943418) - 1.10.2006
Dětské vysoké židle - Část 1: Bezpečnostní požadavky.
169.40 Kč

ČSN EN 14988-2 (943418) - 1.10.2006
Dětské vysoké židle - Část 2: Metody zkoušení.
202.40 Kč

ČSN EN 12875-4 (944305) - 1.10.2006
Mechanická odolnost nádobí pro domácnost v myčkách na nádobí - Část 4: Rychlá zkouška keramických předmětů pro domácnost.
169.40 Kč

ČSN EN 12875-5 (944305) - 1.10.2006
Mechanická odolnost nádobí pro domácnost v myčkách na nádobí - Část 5: Rychlá zkouška keramických předmětů pro catering.
169.40 Kč

ČSN EN 12435 (980016) - 1.10.2006
Zdravotnická informatika - Vyjádření výsledků měření ve zdravotnictví (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

Kategorie (nové normy)