Nové normy ČSN za říjen 2006

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.10.2006 v 09:00


ČSN ISO 14025 (010925) - 1.10.2006
Environmentální značky a prohlášení - Environmentální prohlášení typu III - Zásady a postupy.
434.00 Kč

ČSN ISO 18431-1 (011466) - 1.10.2006
Vibrace a rázy - Zpracování signálů - Část 1: Obecný úvod.
338.00 Kč

ČSN EN 584-1 (015032) - 1.10.2006
Nedestruktivní zkoušení - Film pro průmyslovou radiografii - Část 1: Klasifikace filmových systémů pro průmyslovou radiografii.
186.00 Kč

ČSN EN 12517-1 (051178) - 1.10.2006
Nedestruktivní zkoušení svarů - Část 1: Hodnocení svarových spojů u oceli, niklu, titanu a jejich slitin při radiografickém zkoušení - Stupně přípustnosti.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 5172 (054615) - 1.10.2006
Zařízení pro plamenové svařování - Hořáky pro svařování, ohřívání a řezání - Specifikace a zkoušky.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 2560 (055005) - 1.10.2006
Svařovací materiály - Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí - Klasifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 521 (061455) - 1.10.2006
Specifikace pro spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny - Přenosné spotřebiče využívající tlaku par zkapalněných uhlovodíkových plynů.
543.00 Kč

ČSN EN 14841 (078474) - 1.10.2006
Zařízení a příslušenství na LPG - Postupy vyprazdňování železničních cisteren na LPG (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13322-1:2003/A1 (078526) - 1.10.2006
Lahve na přepravu plynů - Znovuplnitelné ocelové svařované lahve na plyny - Návrh a konstrukce - Část 1: Uhlíkové oceli.
62.00 Kč

ČSN EN ISO 10297 (078649) - 1.10.2006
Lahve na přepravu plynů - Lahvové ventily - Specifikace a typové zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 1151-1 (113150) - 1.10.2006
Čerpadla - Hydrodynamická čerpadla - Oběhová čerpadla s elektrickým příkonem do 200 W pro systémy vytápění a rozvody teplé vody v domácnosti - Část 1: Nesamočinná oběhová čerpadla, požadavky, zkoušení, značení.
223.00 Kč

ČSN EN 1151-2 (113150) - 1.10.2006
Čerpadla - Hydrodynamická čerpadla - Oběhová čerpadla s elektrickým příkonem do 200 W pro systémy vytápění a rozvody teplé vody v domácnosti - Část 2: Zkušební předpis pro hluk (s využitím vibrační akustiky) pro měření hluku přenášeného hmotou konstrukce a kapalinou.
338.00 Kč

ČSN EN 1333 (130009) - 1.10.2006
Příruby a přírubové spoje - Potrubní součásti - Definice a volba PN.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 23953-1 (142741) - 1.10.2006
Distribuční chlazený nábytek - Část 1: Slovník.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 19439 (184361) - 1.10.2006
Výroba řízená počítačem - Architektura systémů - Struktura podnikového modelování (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 13697 (192027) - 1.10.2006
Optika a fotonika - Lasery a laserová zařízení - Zkušební metody pro zrcadlovou odraznost a propustnost optických součástí laserů (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 11979-3 (195300) - 1.10.2006
Oftalmologické implantáty - Nitrooční čočky - Část 3: Mechanické vlastnosti a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 11979-7 (195300) - 1.10.2006
Oftalmologické implantáty - Nitrooční čočky - Část 7: Klinická hodnocení (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ISO 5168 (257705) - 1.10.2006
Měření průtoku tekutin - Postupy pro vyhodnocení nejistot.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 19432 (278603) - 1.10.2006
Stavební stroje a zařízení používaná ve stavebnictví - Přenosné ruční pily se spalovacím motorem - Bezpečnostní požadavky a zkoušení.
434.00 Kč

ČSN EN 15016-4 (280305) - 1.10.2006
Technické výkresy - Železniční aplikace - Část 4: Výměna dat.
338.00 Kč

ČSN EN 14363 (280307) - 1.10.2006
Železniční aplikace - Přejímací zkoušky jízdních charakteristik železničních vozidel - Zkoušení jízdních vlastností a stacionární zkoušky.
768.00 Kč

ČSN EN 13715 (280526) - 1.10.2006
Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Kola - Jízdní obrysy kol.
338.00 Kč

ČSN EN 4179 (310430) - 1.10.2006
Letectví a kosmonautika - Kvalifikace a certifikace pracovníků pro nedestruktivní zkoušení.
338.00 Kč

ČSN EN 4035 (314720) - 1.10.2006
Letectví a kosmonautika - Stavitelná oka, s naklápěcím dvouřadým kuličkovým ložiskem z korozivzdorné oceli, redukovanou vnitřní radiální vůlí a závitovým dříkem ze slitiny titanu - Rozměry a únosnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4036 (314721) - 1.10.2006
Letectví a kosmonautika - Stavitelná oka, s naklápěcím dvouřadým kuličkovým ložiskem a závitovým dříkem z korozivzdorné oceli, redukovanou vnitřní radiální vůlí - Rozměry a únosnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2337 (314801) - 1.10.2006
Letectví a kosmonautika - Kulová kluzná ložiska - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 2588 (314815) - 1.10.2006
Letectví a kosmonautika - Kulová kluzná ložiska z korozivzdorné oceli s montážní drážkou - Rozměry a únosnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4040 (314819) - 1.10.2006
Letectví a kosmonautika - Kulová kluzná ložiska z korozivzdorné oceli se samomaznou výstelkou s širším vnitřním kroužkem - Zvýšené únosnosti při okolní teplotě - Rozměry a únosnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 8665 (324010) - 1.10.2006
Malá plavidla - Lodní pohonné pístové spalovací motory - Měření výkonu a jeho záznam.
186.00 Kč

ČSN EN 60216-4-1 (346416) - 1.10.2006
Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 4-1: Pece na stárnutí - Jednokomorové pece.
223.00 Kč

ČSN EN 60454-3-12-ed.2 (346542) - 1.10.2006
Samolepicí pásky pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 12: Požadavky na samolepicí pásky z polyethylenové a polypropylenové fólie. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 60454-3-2-ed.2 (346542) - 1.10.2006
Samolepicí pásky pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 2: Požadavky na pásky z polyesterové fólie s kaučukovým teplem tvrditelným, kaučukovým termoplastickým nebo akrylovým zesíťujícím lepidlem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 60454-3-8-ed.2 (346542) - 1.10.2006
Samolepicí pásky pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 8: Samolepicí tkané pásky na bázi skla a acetylcelulózy samotné nebo v kombinaci s viskózovým vláknem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 62329-1 (346557) - 1.10.2006
Teplem smrštitelné tvarované díly - Část 1: Definice a všeobecné požadavky.
186.00 Kč

ČSN EN 50393 (347408) - 1.10.2006
Zkušební metody a požadavky pro příslušenství distribučních kabelů o jmenovitém napětí 0,6/1,0 (1,2) kV. (Platnost do 8.12.2017).
350.00 Kč

ČSN EN 60512-12-1 (354055) - 1.10.2006
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 12-1: Zkoušky pájení - Zkouška 12a: Pájitelnost, smáčení, metoda pájecí lázně. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 60512-12-2 (354055) - 1.10.2006
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 12-2: Zkoušky pájení - Zkouška 12b: Pájitelnost, smáčení, metoda páječkou. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 60512-12-3 (354055) - 1.10.2006
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 12-3: Zkoušky pájení - Zkouška 12c: Pájitelnost, odsmáčení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 60512-12-4 (354055) - 1.10.2006
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 12-4: Zkoušky pájení - Zkouška 12d: Odolnost vůči pájecímu teplu, metoda pájecí lázní. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 60512-12-5 (354055) - 1.10.2006
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 12-5: Zkoušky pájení - Zkouška 12e: Odolnost vůči pájecímu teplu, metoda páječkou. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 60512-13-2 (354055) - 1.10.2006
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 13-2: Zkoušky mechanickou činností - Zkouška 13b: Síly na zasunutí a vysunutí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 60512-13-5 (354055) - 1.10.2006
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 13-5: Zkoušky mechanickou činností - Zkouška 13e: Zabezpečení proti přepólování a kontrola navádění. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 60512-14-2 (354055) - 1.10.2006
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 14-2: Zkoušky těsnosti - Zkouška 14b: Těsnost - Vzduchotěsnost. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 60512-14-4 (354055) - 1.10.2006
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 14-4: Zkoušky těsnosti - Zkouška 14d: Ponoření - Vodotěsnost. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 60512-14-5 (354055) - 1.10.2006
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 14-5: Zkoušky těsnosti - Zkouška 14e: Ponoření při nízkém tlaku vzduchu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 60512-14-6 (354055) - 1.10.2006
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 14-6: Zkoušky těsnosti - Zkouška 14f: Těsnost stykových ploch. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 60512-9-3 (354055) - 1.10.2006
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 9-3: Zkoušky trvanlivosti - Zkouška 9c: Mechanická činnost (spojení/rozpojení) při elektrickém zatížení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 27.7.2014).
338.00 Kč

ČSN EN 60352-2-ed.2 (354061) - 1.10.2006
Nepájené spoje - Část 2: Zamačkávané spoje - Všeobecné požadavky, zkušební metody a praktický návod. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
945.00 Kč

ČSN EN 60384-13 (358291) - 1.10.2006
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 13: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory s dielektrikem z polypropylenové fólie a s elektrodami z kovové fólie určené pro stejnosměrný proud. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 13.1.2015).
350.00 Kč

ČSN EN 60384-13-1 (358291) - 1.10.2006
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 13-1: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné kondenzátory s dielektrikem z polypropylenové fólie a s elektrodami z kovové fólie určené pro stejnosměrný proud - Úroveň hodnocení E a EZ. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 60384-19 (358291) - 1.10.2006
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 19: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory pro povrchovou montáž s dielektrikem z pokovené polyethylentereftalátové fólie určené pro stejnosměrný proud. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 20.5.2018).
350.00 Kč

ČSN EN 60384-19-1 (358291) - 1.10.2006
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 19-1: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné kondenzátory pro povrchovou montáž s dielektrikem z pokovené polyethylentereftalátové fólie určené pro stejnosměrný proud - Úroveň hodnocení EZ. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 61347-2-1:2001/A1 (360510) - 1.10.2006
Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-1: Zvláštní požadavky na zapalovací zařízení (jiná než doutnavková).
120.00 Kč

ČSN EN 50419 (360800) - 1.10.2006
Značení elektrických a elektronických zařízení v souladu s článkem 11(2) Směrnice 2002/96/ES (OEEZ). (Platnost do 6.6.2025).
186.00 Kč

ČSN EN 60335-2-40-ed.2:2004/A1 (361045) - 1.10.2006
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-40: Zvláštní požadavky na elektrická tepelná čerpadla, klimatizátory vzduchu a odvlhčovače.
350.00 Kč

ČSN EN 60335-2-59-ed.2:2004/A1 (361045) - 1.10.2006
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-59: Zvláštní požadavky na hubiče hmyzu.
62.00 Kč

ČSN EN 61308-ed.2 (361156) - 1.10.2006
Vysokofrekvenční dielektrická ohřívací zařízení - Zkušební metody pro stanovení výstupního výkonu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN ISO/IEC 20000-1 (369074) - 1.10.2006
Informační technologie - Management služeb - Část 1: Specifikace.
350.00 Kč

ČSN ISO/IEC 27001 (369790) - 1.10.2006
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Systémy managementu bezpečnosti informací - Požadavky.
350.00 Kč

ČSN ISO/IEC 15946-3 (369794) - 1.10.2006
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Kryptografické techniky založené na eliptických křivkách - Část 3: Ustavení klíčů.
350.00 Kč

ČSN ISO/IEC 15946-4 (369794) - 1.10.2006
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Kryptografické techniky založené na eliptických křivkách - Část 4: Digitální podpisy umožňující obnovu zprávy.
434.00 Kč

ČSN EN 14491 (389682) - 1.10.2006
Ochranné systémy pro odlehčení výbuchu prachu.
338.00 Kč

ČSN EN 10341 (420236) - 1.10.2006
Plechy a pásy pro elektrotechniku válcované za studena z nelegovaných a legovaných ocelí dodávané bez závěrečného žíhání.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 3785 (420307) - 1.10.2006
Kovové materiály - Označování os zkušebních těles v návaznosti na texturu výrobku.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 4491-3 (420767) - 1.10.2006
Kovové prášky - Stanovení obsahu kyslíku redukčními metodami - Část 3: Kyslík redukovaný vodíkem (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 4022 (420776) - 1.10.2006
Propustné spékané kovové materiály - Stanovení propustnosti tekutin (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 13944 (420861) - 1.10.2006
Směsi kovového prášku s mazivem - Stanovení obsahu maziva - Modifikovaná Soxhletova extrakční metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 10210-1 (421051) - 1.10.2006
Duté profily tvářené za tepla z nelegovaných a jemnozrnných konstrukčních ocelí - Část 1: Technické dodací podmínky.
350.00 Kč

ČSN EN 10210-2 (425952) - 1.10.2006
Duté profily tvářené za tepla z nelegovaných a jemnozrnných konstrukčních ocelí - Část 2: Rozměry, úchylky a statické hodnoty.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 13628-6 (450020) - 1.10.2006
Naftový a plynárenský průmysl - Navrhování a provoz podmořských těžebních zařízení - Část 6: Systémy řízení podmořské těžby (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN ISO 16708 (450025) - 1.10.2006
Naftový a plynárenský průmysl - Potrubní dopravní systémy - Stanovení spolehlivosti na základě metod mezních stavů (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN 462300-3 (462300) - 1.10.2006
Olejnatá semena - Část 3: Semeno máku.
62.00 Kč

ČSN 462300-4 (462300) - 1.10.2006
Olejnatá semena - Část 4: Semeno hořčice.
62.00 Kč

ČSN ISO 4046-2 (500010) - 1.10.2006
Papír, lepenka, vlákniny a souvisící názvosloví - Slovník - Část 2: Názvosloví výroby vláknin.
223.00 Kč

ČSN EN 14185-2 (560007) - 1.10.2006
Potraviny s nízkým obsahem tuku - Stanovení reziduí N-methylkarbamatu - Část 2: Metoda HPLC s přečištěním na křemelinové kolonce (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P ISO/TS 16649-3 (560079) - 1.10.2006
Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu beta-glukuronidázopozitivních Escherichia coli - Část 3: Technika nejvýše pravděpodobného počtu s použitím 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-D-glukuronidu.
186.00 Kč

ČSN ISO 21807 (560627) - 1.10.2006
Mikrobiologie potravin a krmiv - Stanovení vodní aktivity.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 20837 (560635) - 1.10.2006
Mikrobiologie potravin a krmiv - Polymerázová řetězová reakce (PCR) k průkazu mikroorganismů působících onemocnění z potravin - Požadavky na přípravu vzorku ke kvalitativnímu průkazu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 20838 (560636) - 1.10.2006
Mikrobiologie potravin a krmiv - Polymerázová řetězová reakce (PCR) k průkazu mikroorganismů působících onemocnění z potravin - Požadavky k amplifikaci a průkazu pro kvalitativní metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15054 (560638) - 1.10.2006
Potraviny s nízkým obsahem tuku - Stanovení chlormequatu a mepiquatu - Metoda LC-MS (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 15055 (560639) - 1.10.2006
Potraviny s nízkým obsahem tuku - Stanovení chlormequatu a mepiquatu - Metoda LC-MS/MS (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN P ISO/TS 22964 (560640) - 1.10.2006
Mléko a mléčné výrobky - Průkaz Enterobacter sakazakii.
223.00 Kč

ČSN P ISO/TS 22004 (569610) - 1.10.2006
Systémy managementu bezpečnosti potravin - Návod k použití ISO 22000: 2005.
350.00 Kč

ČSN ISO 15322 (570829) - 1.10.2006
Sušené mléko a sušené mléčné výrobky - Stanovení jejich chování v horké kávě (Kávový test).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 9936 (588723) - 1.10.2006
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení obsahu tokoferolu a tokotrienolu metodou HPLC (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 4892-3 (640152) - 1.10.2006
Plasty - Metody vystavení plastů laboratorním zdrojům světla - Část 3: Fluorescenční UV lampy.
223.00 Kč

ČSN EN 12201-4 (646410) - 1.10.2006
Plastové potrubní systémy pro rozvod vody - Polyethylen (PE) - Část 4: Ventily.
223.00 Kč

ČSN EN 13244-4 (646411) - 1.10.2006
Plastové potrubní systémy uložené v zemi i nad zemí, pro tlakové rozvody vody pro všeobecné účely, kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyethylen (PE) - Část 4: Ventily.
223.00 Kč

ČSN EN 1796 (646436) - 1.10.2006
Tlakové a beztlakové plastové potrubní systémy pro rozvody vody - Reaktoplasty vyztužené skleněnými vlákny (GRP) na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic (UP).
543.00 Kč

ČSN ISO 6615 (656210) - 1.10.2006
Ropné výrobky - Stanovení karbonizačního zbytku - Conradsonova metoda.
223.00 Kč

ČSN ISO 6247 (656238) - 1.10.2006
Ropné výrobky - Stanovení pěnivosti mazacích olejů.
223.00 Kč

ČSN EN 14895 (657053) - 1.10.2006
Asfalty a asfaltová pojiva - Stabilizace pojiva z asfaltových emulzí nebo z ředěných a fluxovaných asfaltových pojiv.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 4625-1 (670570) - 1.10.2006
Pojiva pro nátěrové hmoty - Stanovení bodu měknutí - Část 1: Metoda kroužek-kulička (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 4625-2 (670570) - 1.10.2006
Pojiva pro nátěrové hmoty - Stanovení bodu měknutí - Část 2: Metoda kelímek-kulička (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15715 (670571) - 1.10.2006
Pojiva pro nátěrové hmoty - Stanovení zákalu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10283 (670572) - 1.10.2006
Pojiva pro nátěrové hmoty - Stanovení diisokyanátových monomerů v polyisokyanátových pryskyřicích (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 14680-1 (672040) - 1.10.2006
Nátěrové hmoty - Stanovení obsahu pigmentů - Část 1: Metoda s odstředivkou (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 14680-2 (672040) - 1.10.2006
Nátěrové hmoty - Stanovení obsahu pigmentů - Část 2: Metoda mineralizace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 14680-3 (672040) - 1.10.2006
Nátěrové hmoty - Stanovení obsahu pigmentů - Část 3: Filtrační metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 6504-1 (673014) - 1.10.2006
Nátěrové hmoty - Stanovení krycí schopnosti - Část 1: Metoda Kubelka-Munk pro bílé a světlé odstíny (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 2814 (673015) - 1.10.2006
Nátěrové hmoty - Stanovení stupně kontrastu (krycí schopnosti) nátěrových hmot stejného typu a barvy (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 7784-1 (673082) - 1.10.2006
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti abrazi - Část 1: Metoda s rotujícím brusným papírovým kotoučem (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 7784-2 (673082) - 1.10.2006
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti abrazi - Část 2: Metoda s rotujícím brusným gumovým kotoučem (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 7784-3 (673082) - 1.10.2006
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti abrazi - Část 3: Metoda vratného pohybu zkušebních vzorků (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11997-1 (673120) - 1.10.2006
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti při cyklických korozních zkouškách - Část 1: Solná mlha/sucho/vlhkost.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11997-2 (673120) - 1.10.2006
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti při cyklických korozních zkouškách - Část 2: Solná mlha/sucho/vlhkost/UV záření.
223.00 Kč

ČSN EN 539-2 (722682) - 1.10.2006
Pálené střešní tašky pro skládané krytiny - Stanovení fyzikálních charakteristik - Část 2: Zkouška mrazuvzdornosti.
350.00 Kč

ČSN EN 15057 (723411) - 1.10.2006
Vláknocementové vlnité desky - Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti nárazu.
223.00 Kč

ČSN EN 623-1 (727511) - 1.10.2006
Speciální technická keramika - Monolitická keramika - Všeobecné a texturní vlastnosti - Část 1: Stanovení přítomnosti vad penetrací barviva.
120.00 Kč

ČSN EN 725-9 (727515) - 1.10.2006
Speciální technická keramika - Zkušební metody pro keramické prášky - Část 9: Stanovení sypné hmotnosti.
120.00 Kč

ČSN EN 1991-1-3:2005/Z1 (730035) - 1.10.2006
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem.
338.00 Kč

ČSN EN 1991-1-6 (730035) - 1.10.2006
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-6: Obecná zatížení - Zatížení během provádění.
350.00 Kč

ČSN CEN/TR 13200-2 (735905) - 1.10.2006
Zařízení pro diváky - Část 2: Kritéria pro navrhování provozních prostor - Parametry a národní situace.
223.00 Kč

ČSN EN 13108-1 (736140) - 1.10.2006
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 1: Asfaltový beton (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 13108-2 (736140) - 1.10.2006
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 2: Asfaltový beton pro velmi tenké vrstvy (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 13108-3 (736140) - 1.10.2006
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 3: Velmi měkká asfaltová směs (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 30.3.2018).
350.00 Kč

ČSN EN 13108-4 (736140) - 1.10.2006
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 4: Asfaltová směs hutněná za horka (HRA) (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 30.3.2018).
434.00 Kč

ČSN EN 13108-5 (736140) - 1.10.2006
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 5: Asfaltový koberec mastixový (AKM) (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 13108-6 (736140) - 1.10.2006
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 6: Litý asfalt (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 13108-7 (736140) - 1.10.2006
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 7: Asfaltový koberec drenážní (AKD) (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 12697-25 (736160) - 1.10.2006
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 25: Cyklická zkouška v tlaku.
338.00 Kč

ČSN EN 12274-7 (736163) - 1.10.2006
Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 7: Stanovení vhodnosti kameniva pro kalovou směs zkouškou otěrem za třepání.
223.00 Kč

ČSN EN 12274-8 (736163) - 1.10.2006
Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 8: Vizuální posuzování poruch.
338.00 Kč

ČSN EN 13232-7 (736371) - 1.10.2006
Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 7: Srdcovky s pohyblivými částmi.
567.00 Kč

ČSN EN 12368 (737042) - 1.10.2006
Řízení dopravy - Signální návěstidla a sloupky (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 12352 (737043) - 1.10.2006
Řízení dopravy - Varovné lampy - Výstražná a bezpečnostní světla (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN 750125 (750125) - 1.10.2006
Vodní hospodářství - Terminologie hydrotechniky - Přehrady.
338.00 Kč

ČSN EN 806-3 (755410) - 1.10.2006
Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 3: Dimenzování potrubí - Zjednodušená metoda.
223.00 Kč

ČSN EN 13434 (755428) - 1.10.2006
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Mechanický přerušovač průtoku ovládaný hydraulicky - Skupina G, Druh B.
338.00 Kč

ČSN EN 14944-1 (757334) - 1.10.2006
Vliv cementových výrobků na vodu určenou k lidské spotřebě - Zkušební postupy - Část 1: Vliv průmyslově vyráběných cementových výrobků na organoleptické vlastnosti.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 8467:1997/Z1 (757519) - 1.10.2006
Jakost vod - Stanovení chemické spotřeby kyslíku manganistanem (CHSKMn).
29.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15331 (761501) - 1.10.2006
Kritéria pro návrh, management a řízení služeb údržby budov.
338.00 Kč

ČSN EN 14900 (804443) - 1.10.2006
Textilní podlahové krytiny - Zjišťování objemové hmotnosti podkladu z textilního rouna.
186.00 Kč

ČSN P CEN/TS 14417 (806188) - 1.10.2006
Geosyntetické izolace - Metoda zkoušení pro zjišťování vlivu cyklů smáčení-vysoušení na propustnost jílových geosyntetických izolací.
186.00 Kč

ČSN P CEN/TS 14418 (806189) - 1.10.2006
Geosyntetické izolace - Metoda zkoušení pro zjišťování vlivu cyklů zmrznutí-roztání na propustnost jílových geosyntetických izolací.
186.00 Kč

ČSN EN 12581 (824020) - 1.10.2006
Lakovny - Stroje pro máčecí a elektroforetické nanášení organických tekutých nátěrových hmot - Bezpečnostní požadavky.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 21469 (833271) - 1.10.2006
Bezpečnost strojních zařízení - Nahodilý kontakt maziv s produktem - Hygienické požadavky.
186.00 Kč

ČSN EN 614-1 (833501) - 1.10.2006
Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické zásady navrhování - Část 1: Terminologie a všeobecné zásady.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 7730 (833563) - 1.10.2006
Ergonomie tepelného prostředí - Analytické stanovení a interpretace tepelného komfortu pomocí výpočtu ukazatelů PMV a PPD a kritéria místního tepelného komfortu.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 9241-110 (833582) - 1.10.2006
Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 110: Zásady dialogu (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 15051 (833620) - 1.10.2006
Ovzduší na pracovišti - Měření prášivosti sypkých materiálů - Požadavky a referenční zkušební metody.
338.00 Kč

ČSN EN 14931 (852170) - 1.10.2006
Tlakové nádoby pro humánní použití - Systémy s tlakovými komorami pro hyperbarickou terapii více osob - Funkčnost, požadavky na bezpečnost a zkoušení.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 7493 (855352) - 1.10.2006
Stomatologie - Sedačka pro stomatologa (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 6877 (856023) - 1.10.2006
Stomatologie - Ucpávací čípky pro kořenové kanálky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 302018-2-V1.2.1 (875115) - 1.10.2006
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Vysílací zařízení služby rozhlasového vysílání s kmitočtovou modulací (FM) - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE.
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 301428-V1.3.1 (876032) - 1.10.2006
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na koncová zařízení s velmi malou aperturou (VSAT) - Družicové pozemské stanice určené pouze pro vysílání, pro vysílání/příjem nebo pouze pro příjem, pracující v kmitočtových pásmech 11/12/14 GHz.
567.00 Kč

ČSN EN 14516 (914101) - 1.10.2006
Koupací vany pro domovní použití.
223.00 Kč

ČSN EN 14988-1 (943418) - 1.10.2006
Dětské vysoké židle - Část 1: Bezpečnostní požadavky.
186.00 Kč

ČSN EN 14988-2 (943418) - 1.10.2006
Dětské vysoké židle - Část 2: Metody zkoušení.
223.00 Kč

ČSN EN 12875-4 (944305) - 1.10.2006
Mechanická odolnost nádobí pro domácnost v myčkách na nádobí - Část 4: Rychlá zkouška keramických předmětů pro domácnost.
186.00 Kč

ČSN EN 12875-5 (944305) - 1.10.2006
Mechanická odolnost nádobí pro domácnost v myčkách na nádobí - Část 5: Rychlá zkouška keramických předmětů pro catering.
186.00 Kč

ČSN EN 12435 (980016) - 1.10.2006
Zdravotnická informatika - Vyjádření výsledků měření ve zdravotnictví (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.