Nové normy ČSN za duben 2006

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.04.2006 v 09:00


ČSN ISO 2108 (010189) - 1.4.2006
Informace a dokumentace - Mezinárodní standardní číslo knihy (ISBN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 9000 (010300) - 1.4.2006
Systémy managementu kvality - Základní principy a slovník.
567.00 Kč

ČSN ISO 15261 (011471) - 1.4.2006
Systémy generující vibrace a rázy - Slovník.
338.00 Kč

ČSN EN 10226-2:2006/Oprava1 (014032) - 1.4.2006
Trubkové závity pro spoje těsnící na závitech - Část 2: Vnější kuželové závity a vnitřní kuželové závity - Rozměry, tolerance a označování.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 1101 (014120) - 1.4.2006
Geometrické specifikace výrobků (GPS) - Geometrické tolerování - Tolerance tvaru, orientace, umístění a házení.
543.00 Kč

ČSN ISO 2768-1:1992/Z1 (014240) - 1.4.2006
Všeobecné tolerance. Nepředepsané mezní úchylky délkových a úhlových rozměrů.
29.00 Kč

ČSN EN 14584 (015089) - 1.4.2006
Nedestruktivní zkoušení - Akustická emise - Zkoušení kovových tlakových zařízení během přejímací zkoušky - Planární lokalizace zdrojů akustické emise.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15614-4 (050313) - 1.4.2006
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 4: Konečná úprava hliníkových odlitků svařováním.
223.00 Kč

ČSN EN 60974-12-ed.2 (052205) - 1.4.2006
Zařízení pro obloukové svařování - Část 12: Spojovací zařízení pro svařovací vodiče. (Platnost do 22.6.2014).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 24034 (055327) - 1.4.2006
Svařovací materiály - Svařovací dráty a tyče pro tavné svařování titanu a slitin titanu - Klasifikace.
223.00 Kč

ČSN EN 12098-4 (060330) - 1.4.2006
Regulace otopných soustav - Část 4: Zařízení pro optimální zapínání a vypínání elektrických systémů (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 12098-5 (060330) - 1.4.2006
Regulace otopných soustav - Část 5: Spínací časová zařízení pro otopné systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14597 (060335) - 1.4.2006
Přístroje pro regulaci teploty a teplotní omezovače pro systémy tepelných zdrojů (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 203-2-6 (061901) - 1.4.2006
Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-6: Zvláštní požadavky - Ohřívače vody pro přípravu nápojů.
186.00 Kč

ČSN EN 203-2-8 (061901) - 1.4.2006
Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-8: Zvláštní požadavky - Smažicí pánve a smažicí nádoby pro tepelnou úpravu pokrmů z rýže (paella).
223.00 Kč

ČSN EN 203-2-9 (061901) - 1.4.2006
Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-9: Zvláštní požadavky - Plotnové varné jednotky, varné plotny a kontaktní opékače.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 10156-2 (078310) - 1.4.2006
Plynové lahve - Plyny a plynné směsi - Část 2: Stanovení oxidační schopnosti toxických a korozivních plynů a plynných směsí (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13365:2003/A1 (078454) - 1.4.2006
Lahve na přepravu plynů - Svazky lahví pro stálé a pod tlakem rozpuštěné plyny (kromě acetylenu) - Kontrola během plnění (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN ISO 21007-2 (078512) - 1.4.2006
Plynové lahve - Identifikace a značení s použitím vysokofrekvenční technologie - Část 2: Číslování schémat pro vysokofrekvenční identifikaci (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 1515-3 (131501) - 1.4.2006
Příruby a přírubové spoje - Šrouby a matice - Část 3: Klasifikace materiálů šroubů pro příruby z oceli s označením Class.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 15502 (142711) - 1.4.2006
Chladicí zařízení pro domácnost - Charakteristiky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 22.10.2015).
768.00 Kč

ČSN EN 1935:2002/Oprava2 (165763) - 1.4.2006
Stavební kování - Jednoosé závěsy - Požadavky a zkušební metody.
29.00 Kč

ČSN EN 61499-1 (180441) - 1.4.2006
Funkční bloky - Část 1: Architektura. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 12.12.2015).
1159.00 Kč

ČSN EN 61499-2 (180441) - 1.4.2006
Funkční bloky - Část 2: Požadavky na programové vybavení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 12.12.2015).
543.00 Kč

ČSN EN 62194 (188004) - 1.4.2006
Metoda hodnocení tepelné funkce krytů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN EN 692 (210711) - 1.4.2006
Obráběcí a tvářecí stroje - Mechanické lisy - Bezpečnost.
593.00 Kč

ČSN EN ISO 20126 (233012) - 1.4.2006
Stomatologie - Ruční zubní kartáčky - Všeobecné požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12641-1 (269376) - 1.4.2006
Výměnné nástavby a užitková vozidla - Plachty - Část 1: Minimální požadavky.
120.00 Kč

ČSN EN 12312-20 (319321) - 1.4.2006
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 20: Elektrické pozemní energetické zdroje.
223.00 Kč

ČSN 330124 (330124) - 1.4.2006
Normalizace a liberalizace energetického trhu.
186.00 Kč

ČSN 332000-5-559 (332000) - 1.4.2006
Elektrické instalace budov - Část 5-55: Výběr a stavba elektrických zařízení - Ostatní zařízení - Oddíl 559: Svítidla a světelná instalace. (Platnost do 14.3.2015).
223.00 Kč

ČSN EN 50381:2005/Oprava1 (332322) - 1.4.2006
Přemístitelné větrané domky s nebo bez vnitřního zdroje úniku.
29.00 Kč

ČSN EN 60216-2 (346416) - 1.4.2006
Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 2: Určení vlastností tepelné odolnosti - Volba kritérií zkoušek.
223.00 Kč

ČSN 348032 (348032) - 1.4.2006
Zkoušky vysokonapěťových izolátorů pro stejnosměrné napětí při umělém znečištění.
338.00 Kč

ČSN EN 60740-1 (351921) - 1.4.2006
Plechy pro transformátory a induktory - Část 1: Mechanické a elektrické charakteristiky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN EN 61169-29 (353811) - 1.4.2006
Vysokofrekvenční konektory - Část 29: Dílčí specifikace - Miniaturní vysokofrekvenční koaxiální konektory se šroubovým, západkovým, zasouvacím-vysouvacím nebo rychlým zámkovým, zásuvným spojením (stojanová a panelová použití) - Charakteristická impedance 50 ohmů (typ 1,0/2,3) - Aplikace 50 ohmů a 75 ohmů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN 354701-2-1-ed.8 (354701) - 1.4.2006
Pojistky nízkého napětí - Část 2-1: Doplňující požadavky pro pojistky určené pro kvalifikovanou obsluhu (pojistky převážně pro průmyslové použití) - Oddíly I až VI: Příklady typů normalizovaných pojistek. (Platnost do 1.3.2010).
945.00 Kč

ČSN P IEC/PAS 60099-7 (354870) - 1.4.2006
Svodiče přepětí - Část 7: Rejstřík termínů a definic z IEC publikací 60099-1, 60099-4, 60099-6, 61643-1, 61643-12, 61643-21, 61643-311, 61643-321, 61643-331 a 61643-341.
434.00 Kč

ČSN EN 60384-14 (358291) - 1.4.2006
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 14: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory pro elektromagnetické odrušení a pro připojení k napájecí síti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 10.7.2016).
567.00 Kč

ČSN EN 60384-14-1 (358291) - 1.4.2006
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 14-1: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné kondenzátory pro elektromagnetické odrušení a pro připojení k napájecí síti - Úroveň hodnocení D. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 23.2.2019).
338.00 Kč

ČSN EN 61967-2 (358798) - 1.4.2006
Integrované obvody - Měření elektromagnetických emisí, 150 kHz až 1 GHz - Část 2: Měření vyzařovaných emisí - Metoda dutiny TEM. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN 61754-22 (359244) - 1.4.2006
Rozhraní optických konektorů - Část 22: Druh optických konektorů typu F-SMA. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 61300-2-18-ed.2 (359251) - 1.4.2006
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-18: Zkoušky - Suché teplo - Odolnost při vysoké teplotě. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 21.2.2024).
338.00 Kč

ČSN EN 61300-2-19-ed.2 (359251) - 1.4.2006
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-19: Zkoušky - Vlhké teplo (konstantní). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 12.12.2013).
223.00 Kč

ČSN EN 61300-2-42-ed.2 (359251) - 1.4.2006
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-42: Zkoušky - Statické boční zatížení konektorů. (Platnost do 13.3.2015).
338.00 Kč

ČSN EN 60335-1-ed.2:2003/Oprava2 (361045) - 1.4.2006
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky.
29.00 Kč

ČSN EN 61937-7-ed.2 (367552) - 1.4.2006
Digitální zvuk - Rozhraní pro zvukový bitový tok kódovaný nelineární PCM používající IEC 60958 - Část 7: Nelineární bitový tok PCM podle formátů ATRAC, ATRAC2/3 a ATRAC-X. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 62365 (368633) - 1.4.2006
Digitální zvuk - Digitální rozhraní vstup-výstup - Přenos digitálního zvuku sítěmi s asynchronním přenosovým módem (ATM). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.6.2012).
350.00 Kč

ČSN EN 1545-1 (369748) - 1.4.2006
Systémy identifikačních karet - Aplikace pro povrchovou dopravu - Část 1: Základní datové typy, všeobecný seznam kódů a datových prvků (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 1545-2 (369748) - 1.4.2006
Systémy identifikačních karet - Aplikace pro povrchovou dopravu - Část 2: Datové prvky a seznam kódů pro související dopravní a cestovní platby (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 50369 (370000) - 1.4.2006
Vodotěsné zapouzdřené systémy pro vedení kabelů.
338.00 Kč

ČSN EN 50085-1-ed.2 (370010) - 1.4.2006
Úložné a protahovací elektroinstalační kanály pro elektrické instalace - Část 1: Všeobecné požadavky.
434.00 Kč

ČSN EN 14043 (389331) - 1.4.2006
Výšková požární technika - Automobilové žebříky se současnými pohyby - Požadavky na bezpečnost a provedení a zkušební metody.
567.00 Kč

ČSN EN 13673-2 (389662) - 1.4.2006
Stanovení maximálního výbuchového tlaku a maximální rychlosti nárůstu výbuchového tlaku plynů a par - Část 2: Stanovení maximální rychlosti nárůstu výbuchového tlaku.
338.00 Kč

ČSN EN 14522 (389665) - 1.4.2006
Stanovení teploty vznícení plynů a par.
338.00 Kč

ČSN EN 10027-1 (420011) - 1.4.2006
Systémy označování ocelí - Část 1: Stavba značek ocelí.
338.00 Kč

ČSN EN 14726 (420674) - 1.4.2006
Hliník a slitiny hliníku - Chemický rozbor - Směrnice pro rozbor optickou emisní spektrometrií s jiskrovým buzením.
338.00 Kč

ČSN EN 10294-1 (421016) - 1.4.2006
Duté ocelové tyče určené k obrábění - Technické dodací podmínky - Část 1: Nelegované a legované oceli.
338.00 Kč

ČSN EN 10298 (421018) - 1.4.2006
Ocelové trubky a armatury pro potrubí uložené v zemi a ve vodě - Vnitřní izolační výstelka cementovou maltou.
338.00 Kč

ČSN EN 1552 (444202) - 1.4.2006
Důlní stroje - Mobilní porubové dobývací stroje - Bezpečnostní požadavky na důlní kombajny a pluhovací systémy.
223.00 Kč

ČSN EN 14591-1:2005/Oprava1 (446440) - 1.4.2006
Ochrana a prevence proti výbuchu v podzemních dolech - Ochranné systémy - Část 1: Větrní objekty odolné výbuchovému tlaku do 2 barů.
29.00 Kč

ČSN EN 14163:2002/Oprava1 (450024) - 1.4.2006
Naftový a plynárenský průmysl - Potrubní dopravní systémy - Svařování potrubí (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN 481211 (481211) - 1.4.2006
Lesní semenářství - Sběr, kvalita a zkoušky kvality semenného materiálu lesních dřevin.
543.00 Kč

ČSN EN 1001-2 (490001) - 1.4.2006
Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Terminologie - Část 2: Slovník.
543.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15083-1 (490083) - 1.4.2006
Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Stanovení přirozené trvanlivosti rostlého dřeva proti dřevokazným houbám, metody zkoušení - Část 1: Basidiomycetes (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15083-2 (490083) - 1.4.2006
Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Stanovení přirozené trvanlivosti rostlého dřeva proti dřevokazným houbám, metody zkoušení - Část 2: Houby způsobující měkkou hnilobu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15082 (490671) - 1.4.2006
Ochranné prostředky na dřevo - Stanovení preventivní účinnosti proti dřevozbarvujícím houbám a plísním na čerstvém řezivu - Provozní zkouška (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 534 (500311) - 1.4.2006
Papír a lepenka - Stanovení tloušťky, hustoty a měrného objemu.
223.00 Kč

ČSN EN 13288 (512510) - 1.4.2006
Potravinářské stroje - Zvedače a sklápěče díží - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
434.00 Kč

ČSN EN 12042 (512515) - 1.4.2006
Potravinářské stroje - Automatické dělicí stroje - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
434.00 Kč

ČSN 560634 (560634) - 1.4.2006
Ryby a vodní živočichové - Terminologie.
768.00 Kč

ČSN 569602 (569602) - 1.4.2006
Pravidla správné hygienické a výrobní praxe - Ryby, vodní živočichové a výrobky z nich.
338.00 Kč

ČSN 569603 (569603) - 1.4.2006
Pravidla správné hygienické a výrobní praxe - Vejce a vaječné výrobky.
434.00 Kč

ČSN 569604 (569604) - 1.4.2006
Pravidla správné hygienické a výrobní praxe - Sterilovaná zelenina a ovoce.
338.00 Kč

ČSN ISO 4664-1 (621489) - 1.4.2006
Pryž - Vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení dynamických vlastností - Část 1: Obecné pokyny.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 9311-1 (668692) - 1.4.2006
Lepidla pro potrubní systémy z termoplastů - Část 1: Stanovení vlastností filmu.
186.00 Kč

ČSN EN 14398-3:2004/A1 (697228) - 1.4.2006
Kryogenické nádoby - Velké přepravní nevakuově izolované nádoby - Část 3: Provozní požadavky.
62.00 Kč

ČSN EN 14197-3:2004/A1 (697257) - 1.4.2006
Kryogenické nádoby - Stabilní nevakuově izolované nádoby - Část 3: Provozní požadavky.
62.00 Kč

ČSN EN ISO 8655-7 (704255) - 1.4.2006
Pístové objemové odměrné přístroje - Část 7: Negravimetrické metody pro hodnocení charakteristik přístroje (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 13450:2004/Z1 (721506) - 1.4.2006
Kamenivo pro kolejové lože.
29.00 Kč

ČSN EN 480-11 (722325) - 1.4.2006
Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 11: Stanovení charakteristik vzduchových pórů ve ztvrdlém betonu.
338.00 Kč

ČSN EN 480-12 (722325) - 1.4.2006
Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 12: Stanovení obsahu alkálií v přísadách.
186.00 Kč

ČSN EN 480-4 (722325) - 1.4.2006
Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 4: Stanovení odlučování vody z betonu.
120.00 Kč

ČSN EN 480-5 (722325) - 1.4.2006
Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 5: Stanovení kapilární absorpce.
120.00 Kč

ČSN EN 480-6 (722325) - 1.4.2006
Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 6: Infračervená analýza.
120.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15087 (722686) - 1.4.2006
Stanovení odolnosti proti nadzvedávání položených pálených a betonových střešních tašek - Zkušební metoda pro mechanické připevňovací prostředky.
223.00 Kč

ČSN 730835 (730835) - 1.4.2006
Požární bezpečnost staveb - Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče.
338.00 Kč

ČSN EN 14731 (731078) - 1.4.2006
Provádění speciálních geotechnických prací - Hloubkové zhutňování zemin vibrováním.
338.00 Kč

ČSN EN 1996-2 (731101) - 1.4.2006
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Podmínky navrhování, výběr materiálů a provádění zdiva (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 1052-5 (732320) - 1.4.2006
Zkušební metody pro zdivo - Část 5: Stanovení přídržnosti malty v ložné spáře v tahu za ohybu.
223.00 Kč

ČSN EN 12697-3 (736160) - 1.4.2006
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 3: Znovuzískání extrahovaného pojiva: Rotační vakuové destilační zařízení.
223.00 Kč

ČSN EN 12697-30 (736160) - 1.4.2006
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 30: Příprava zkušebních těles rázovým zhutňovačem.
223.00 Kč

ČSN EN 12697-4 (736160) - 1.4.2006
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 4: Znovuzískání extrahovaného pojiva: Frakcionační kolona.
223.00 Kč

ČSN EN 14908-2 (738525) - 1.4.2006
Otevřená datová komunikace v automatizaci a řízení budov - Řídicí síťový protokol - Část 2: Komunikace po kroucené dvojlince (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 544 (747709) - 1.4.2006
Asfaltové šindele s minerální a/nebo syntetickou výztužnou vložkou - Specifikace výrobku a zkušební metody. (Platnost do 31.3.2013).
338.00 Kč

ČSN 755050 (755050) - 1.4.2006
Hospodářství pro dezinfekci vody ve vodohospodářských provozech.
338.00 Kč

ČSN 755301 (755301) - 1.4.2006
Vodárenské čerpací stanice.
186.00 Kč

ČSN 755411 (755411) - 1.4.2006
Vodovodní přípojky.
120.00 Kč

ČSN EN 12906 (755706) - 1.4.2006
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Pemza.
186.00 Kč

ČSN EN 12909 (755709) - 1.4.2006
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Antracit.
186.00 Kč

ČSN EN 12910 (755710) - 1.4.2006
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Granátový písek.
223.00 Kč

ČSN EN 12566-3 (756404) - 1.4.2006
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 17353 (757585) - 1.4.2006
Jakost vod - Stanovení vybraných organocíničitých sloučenin - Metoda plynové chromatografie.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 18856 (757587) - 1.4.2006
Jakost vod - Stanovení vybraných ftalátů plynovou chromatografií a hmotnostní spektrometrií.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 16588:2004/Z1 (757590) - 1.4.2006
Jakost vod - Stanovení šesti komplexotvorných látek - Metoda plynové chromatografie.
29.00 Kč

ČSN EN 14757 (757708) - 1.4.2006
Jakost vod - Odběr vzorků ryb tenatními sítěmi.
338.00 Kč

ČSN EN 14672 (758022) - 1.4.2006
Charakterizace kalů - Stanovení celkového fosforu.
186.00 Kč

ČSN EN 13025-1 (770524) - 1.4.2006
Obaly - Jemné kovové obaly - Část 1: Jmenovité plnicí objemy pro válcové a kuželové kruhové kovové nádoby pro všeobecné použití do 40 000 ml.
186.00 Kč

ČSN EN 13025-2 (770524) - 1.4.2006
Obaly - Jemné kovové nádoby - Část 2: Ocelové a plechové kruhové nádoby s neodnímatelným víkem se jmenovitými objemy 20 000 ml, 25 000 ml a 30 000 ml.
186.00 Kč

ČSN EN 13025-3 (770524) - 1.4.2006
Obaly - Jemné kovové nádoby - Část 3: Ocelové a plechové kruhové nádoby s odnímatelným víkem se jmenovitými objemy 20 000 ml, 25 000 ml a 30 000 ml.
186.00 Kč

ČSN EN 14882 (804633) - 1.4.2006
Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zjišťování koeficientu statického a dynamického tření.
186.00 Kč

ČSN EN 12757-1 (824018) - 1.4.2006
Míchací stroje nátěrových hmot - Bezpečnostní požadavky - Část 1: Míchací stroje pro použití v autolakovnách.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 7731 (833591) - 1.4.2006
Ergonomie - Výstražné signály pro veřejné a pracovní prostory - Sluchové výstražné signály.
338.00 Kč

ČSN EN 14735 (838004) - 1.4.2006
Charakterizace odpadů - Příprava vzorků odpadů pro ekotoxikologické zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15104 (838216) - 1.4.2006
Tuhá biopaliva - Stanovení celkového obsahu uhlíku, vodíku a dusíku - Instrumentální metody.
186.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15105 (838217) - 1.4.2006
Tuhá biopaliva - Metody stanovení obsahu chloridů, sodíku a draslíku rozpustných ve vodě.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 5840 (852927) - 1.4.2006
Kardiovaskulární implantáty - Protézy srdečních chlopní.
593.00 Kč

ČSN EN ISO 6360-3 (856032) - 1.4.2006
Stomatologie - Systém číselného kódování rotačních nástrojů - Část 3: Specifické charakteristiky vrtáčků a řezných nástrojů (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 10650-1 (856073) - 1.4.2006
Stomatologie - Aktivní aktivátory polymerizace - Část 1: Křemenné halogenové světelné zdroje (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 301893-V1.3.1 (874604) - 1.4.2006
Širokopásmové rádiové přístupové sítě (BRAN) - Vysokovýkonná RLAN 5 GHz - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE.
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 301091-1-V1.2.1 (875089) - 1.4.2006
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu - Telematika v silniční dopravě a v silničním provozu (RTTT) - Radarová zařízení pracující v pásmu 76 GHz až 77 GHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody pro radarová zařízení pracující v pásmu 76 GHz až 77 GHz.
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 301489-25-V2.3.2 (875101) - 1.4.2006
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 25: Specifické podmínky pro pohyblivé stanice a přidružené zařízení CDMA s 1x rozprostřeným spektrem.
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 301489-26-V2.3.2 (875101) - 1.4.2006
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 26: Specifické podmínky pro základnové stanice, opakovače a přidružené zařízení CDMA s 1x rozprostřeným spektrem.
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 302064-1-V1.1.2 (875120) - 1.4.2006
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Bezdrátové obrazové spoje (WVL) pracující v kmitočtovém pásmu 1,3 GHz až 50 GHz - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření.
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 302245-1-V1.1.1 (875122) - 1.4.2006
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přenosové zařízení pro vysílací službu celosvětového digitálního rozhlasového systému (DRM) - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody.
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 302077-1-V1.1.1 (875123) - 1.4.2006
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přenosové zařízení pro službu zemského digitálního rozhlasového vysílání (T-DAB) - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody.
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 302291-2-V1.1.1 (875127) - 1.4.2006
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Zařízení datových komunikací blízkého dosahu s induktivním přenosem, pracující na 13,56 MHz - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE.
223.00 Kč

ČSN 910100 (910100) - 1.4.2006
Nábytek - Bezpečnostní požadavky.
223.00 Kč

ČSN EN 13845 (917887) - 1.4.2006
Pružné podlahové krytiny - Polyvinylchloridové podlahové krytiny se zvýšenou odolností proti uklouznutí - Specifikace.
223.00 Kč

ČSN EN 13209-2 (943458) - 1.4.2006
Výrobky pro péči o dítě - Nosiče dětí - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení - Část 2: Měkký nosič.
223.00 Kč

ČSN EN 14864 (945070) - 1.4.2006
Smalty - Smaltové povlaky aplikované na ocelové povrchy určené pro psaní - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO/IEC 15423 (977123) - 1.4.2006
Informační technologie - Automatická identifikace a techniky sběru dat - Testování výkonu snímače a dekodéru čárového kódu (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 15415 (977124) - 1.4.2006
Informační technologie - Automatická identifikace a techniky sběru dat - Specifikace testu kvality tisku čárového kódu - Dvourozměrné symboly (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 11073-10101 (980014) - 1.4.2006
Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro místo zdravotní péče - Část 10101: Nomenklatura (Norma k přímému použití jako ČSN).
2918.40 Kč

ČSN EN ISO 11073-10201 (980014) - 1.4.2006
Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro místo zdravotní péče - Část 10201: Informační model domény (Norma k přímému použití jako ČSN).
1204.00 Kč

ČSN EN ISO 11073-20101 (980014) - 1.4.2006
Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro místo zdravotní péče - Část 20101: Aplikační profily (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN ISO 11073-30200 (980014) - 1.4.2006
Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro místo zdravotní péče - Část 30200: Transportní profil - Propojení kabelem (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN ISO 11073-30300 (980014) - 1.4.2006
Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro místo zdravotní péče - Část 30300: Transportní profil - Infračervené bezdrátové propojení (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 12264 (981003) - 1.4.2006
Zdravotnická informatika - Struktury kategorií pro pojmové systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1068 (982009) - 1.4.2006
Zdravotnická informatika - Registrace kódovacích systémů (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.