Nové normy ČSN za duben 2006

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.04.2006 v 09:00


ČSN ISO 2108 (010189) - 1.4.2006
Informace a dokumentace - Mezinárodní standardní číslo knihy (ISBN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 9000 (010300) - 1.4.2006
Systémy managementu kvality - Základní principy a slovník.
515.90 Kč

ČSN ISO 15261 (011471) - 1.4.2006
Systémy generující vibrace a rázy - Slovník.
306.90 Kč

ČSN EN 10226-2:2006/Oprava1 (014032) - 1.4.2006
Trubkové závity pro spoje těsnící na závitech - Část 2: Vnější kuželové závity a vnitřní kuželové závity - Rozměry, tolerance a označování.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 1101 (014120) - 1.4.2006
Geometrické specifikace výrobků (GPS) - Geometrické tolerování - Tolerance tvaru, orientace, umístění a házení.
493.90 Kč

ČSN ISO 2768-1:1992/Z1 (014240) - 1.4.2006
Všeobecné tolerance. Nepředepsané mezní úchylky délkových a úhlových rozměrů.
26.40 Kč

ČSN EN 14584 (015089) - 1.4.2006
Nedestruktivní zkoušení - Akustická emise - Zkoušení kovových tlakových zařízení během přejímací zkoušky - Planární lokalizace zdrojů akustické emise.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15614-4 (050313) - 1.4.2006
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 4: Konečná úprava hliníkových odlitků svařováním.
202.40 Kč

ČSN EN 60974-12-ed.2 (052205) - 1.4.2006
Zařízení pro obloukové svařování - Část 12: Spojovací zařízení pro svařovací vodiče. (Platnost do 22.6.2014).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 24034 (055327) - 1.4.2006
Svařovací materiály - Svařovací dráty a tyče pro tavné svařování titanu a slitin titanu - Klasifikace.
202.40 Kč

ČSN EN 12098-4 (060330) - 1.4.2006
Regulace otopných soustav - Část 4: Zařízení pro optimální zapínání a vypínání elektrických systémů (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 12098-5 (060330) - 1.4.2006
Regulace otopných soustav - Část 5: Spínací časová zařízení pro otopné systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 14597 (060335) - 1.4.2006
Přístroje pro regulaci teploty a teplotní omezovače pro systémy tepelných zdrojů (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 203-2-6 (061901) - 1.4.2006
Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-6: Zvláštní požadavky - Ohřívače vody pro přípravu nápojů.
169.40 Kč

ČSN EN 203-2-8 (061901) - 1.4.2006
Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-8: Zvláštní požadavky - Smažicí pánve a smažicí nádoby pro tepelnou úpravu pokrmů z rýže (paella).
202.40 Kč

ČSN EN 203-2-9 (061901) - 1.4.2006
Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-9: Zvláštní požadavky - Plotnové varné jednotky, varné plotny a kontaktní opékače.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 10156-2 (078310) - 1.4.2006
Plynové lahve - Plyny a plynné směsi - Část 2: Stanovení oxidační schopnosti toxických a korozivních plynů a plynných směsí (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13365:2003/A1 (078454) - 1.4.2006
Lahve na přepravu plynů - Svazky lahví pro stálé a pod tlakem rozpuštěné plyny (kromě acetylenu) - Kontrola během plnění (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN ISO 21007-2 (078512) - 1.4.2006
Plynové lahve - Identifikace a značení s použitím vysokofrekvenční technologie - Část 2: Číslování schémat pro vysokofrekvenční identifikaci (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 1515-3 (131501) - 1.4.2006
Příruby a přírubové spoje - Šrouby a matice - Část 3: Klasifikace materiálů šroubů pro příruby z oceli s označením Class.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 15502 (142711) - 1.4.2006
Chladicí zařízení pro domácnost - Charakteristiky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 22.10.2015).
698.50 Kč

ČSN EN 1935:2002/Oprava2 (165763) - 1.4.2006
Stavební kování - Jednoosé závěsy - Požadavky a zkušební metody.
26.40 Kč

ČSN EN 61499-1 (180441) - 1.4.2006
Funkční bloky - Část 1: Architektura. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 12.12.2015).
1053.80 Kč

ČSN EN 61499-2 (180441) - 1.4.2006
Funkční bloky - Část 2: Požadavky na programové vybavení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 12.12.2015).
493.90 Kč

ČSN EN 62194 (188004) - 1.4.2006
Metoda hodnocení tepelné funkce krytů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
515.90 Kč

ČSN EN 692 (210711) - 1.4.2006
Obráběcí a tvářecí stroje - Mechanické lisy - Bezpečnost.
539.00 Kč

ČSN EN ISO 20126 (233012) - 1.4.2006
Stomatologie - Ruční zubní kartáčky - Všeobecné požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12641-1 (269376) - 1.4.2006
Výměnné nástavby a užitková vozidla - Plachty - Část 1: Minimální požadavky.
108.90 Kč

ČSN EN 12312-20 (319321) - 1.4.2006
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 20: Elektrické pozemní energetické zdroje.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 14946:2005/Oprava1 (320022) - 1.4.2006
Malá plavidla - Maximální nosnost.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 14945:2004/Oprava1 (321021) - 1.4.2006
Malá plavidla - Štítek plavidla.
26.40 Kč

ČSN 330124 (330124) - 1.4.2006
Normalizace a liberalizace energetického trhu.
169.40 Kč

ČSN 332000-5-559 (332000) - 1.4.2006
Elektrické instalace budov - Část 5-55: Výběr a stavba elektrických zařízení - Ostatní zařízení - Oddíl 559: Svítidla a světelná instalace. (Platnost do 14.3.2015).
202.40 Kč

ČSN EN 50381:2005/Oprava1 (332322) - 1.4.2006
Přemístitelné větrané domky s nebo bez vnitřního zdroje úniku.
26.40 Kč

ČSN EN 60216-2 (346416) - 1.4.2006
Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 2: Určení vlastností tepelné odolnosti - Volba kritérií zkoušek.
202.40 Kč

ČSN 348032 (348032) - 1.4.2006
Zkoušky vysokonapěťových izolátorů pro stejnosměrné napětí při umělém znečištění.
306.90 Kč

ČSN EN 60740-1 (351921) - 1.4.2006
Plechy pro transformátory a induktory - Část 1: Mechanické a elektrické charakteristiky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
515.90 Kč

ČSN EN 61169-29 (353811) - 1.4.2006
Vysokofrekvenční konektory - Část 29: Dílčí specifikace - Miniaturní vysokofrekvenční koaxiální konektory se šroubovým, západkovým, zasouvacím-vysouvacím nebo rychlým zámkovým, zásuvným spojením (stojanová a panelová použití) - Charakteristická impedance 50 ohmů (typ 1,0/2,3) - Aplikace 50 ohmů a 75 ohmů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
515.90 Kč

ČSN EN 60898-1:2003/A11 (354170) - 1.4.2006
Elektrická příslušenství - Jističe pro nadproudové jištění domovních a podobných instalací - Část 1: Jističe pro střídavý provoz (AC).
108.90 Kč

ČSN 354701-2-1-ed.8 (354701) - 1.4.2006
Pojistky nízkého napětí - Část 2-1: Doplňující požadavky pro pojistky určené pro kvalifikovanou obsluhu (pojistky převážně pro průmyslové použití) - Oddíly I až VI: Příklady typů normalizovaných pojistek. (Platnost do 1.3.2010).
859.10 Kč

ČSN P IEC/PAS 60099-7 (354870) - 1.4.2006
Svodiče přepětí - Část 7: Rejstřík termínů a definic z IEC publikací 60099-1, 60099-4, 60099-6, 61643-1, 61643-12, 61643-21, 61643-311, 61643-321, 61643-331 a 61643-341.
394.90 Kč

ČSN EN 60384-14 (358291) - 1.4.2006
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 14: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory pro elektromagnetické odrušení a pro připojení k napájecí síti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 10.7.2016).
515.90 Kč

ČSN EN 60384-14-1 (358291) - 1.4.2006
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 14-1: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné kondenzátory pro elektromagnetické odrušení a pro připojení k napájecí síti - Úroveň hodnocení D. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 23.2.2019).
306.90 Kč

ČSN EN 61967-2 (358798) - 1.4.2006
Integrované obvody - Měření elektromagnetických emisí, 150 kHz až 1 GHz - Část 2: Měření vyzařovaných emisí - Metoda dutiny TEM. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 61754-22 (359244) - 1.4.2006
Rozhraní optických konektorů - Část 22: Druh optických konektorů typu F-SMA. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 61300-2-18-ed.2 (359251) - 1.4.2006
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-18: Zkoušky - Suché teplo - Odolnost při vysoké teplotě. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 61300-2-19-ed.2 (359251) - 1.4.2006
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-19: Zkoušky - Vlhké teplo (konstantní). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 12.12.2013).
202.40 Kč

ČSN EN 61300-2-42-ed.2 (359251) - 1.4.2006
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-42: Zkoušky - Statické boční zatížení konektorů. (Platnost do 13.3.2015).
306.90 Kč

ČSN EN 60704-2-3-ed.2:2002/A1 (361008) - 1.4.2006
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-3: Zvláštní požadavky na myčky nádobí.
108.90 Kč

ČSN EN 60335-1-ed.2:2003/Oprava2 (361045) - 1.4.2006
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky.
26.40 Kč

ČSN EN 61937-7-ed.2 (367552) - 1.4.2006
Digitální zvuk - Rozhraní pro zvukový bitový tok kódovaný nelineární PCM používající IEC 60958 - Část 7: Nelineární bitový tok PCM podle formátů ATRAC, ATRAC2/3 a ATRAC-X. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 62365 (368633) - 1.4.2006
Digitální zvuk - Digitální rozhraní vstup-výstup - Přenos digitálního zvuku sítěmi s asynchronním přenosovým módem (ATM). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.6.2012).
317.90 Kč

ČSN EN 1545-1 (369748) - 1.4.2006
Systémy identifikačních karet - Aplikace pro povrchovou dopravu - Část 1: Základní datové typy, všeobecný seznam kódů a datových prvků (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 1545-2 (369748) - 1.4.2006
Systémy identifikačních karet - Aplikace pro povrchovou dopravu - Část 2: Datové prvky a seznam kódů pro související dopravní a cestovní platby (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 50369 (370000) - 1.4.2006
Vodotěsné zapouzdřené systémy pro vedení kabelů.
306.90 Kč

ČSN EN 50085-1-ed.2 (370010) - 1.4.2006
Úložné a protahovací elektroinstalační kanály pro elektrické instalace - Část 1: Všeobecné požadavky.
394.90 Kč

ČSN EN 14043 (389331) - 1.4.2006
Výšková požární technika - Automobilové žebříky se současnými pohyby - Požadavky na bezpečnost a provedení a zkušební metody.
515.90 Kč

ČSN EN 13673-2 (389662) - 1.4.2006
Stanovení maximálního výbuchového tlaku a maximální rychlosti nárůstu výbuchového tlaku plynů a par - Část 2: Stanovení maximální rychlosti nárůstu výbuchového tlaku.
306.90 Kč

ČSN EN 14522 (389665) - 1.4.2006
Stanovení teploty vznícení plynů a par.
306.90 Kč

ČSN EN 10027-1 (420011) - 1.4.2006
Systémy označování ocelí - Část 1: Stavba značek ocelí.
306.90 Kč

ČSN EN 14726 (420674) - 1.4.2006
Hliník a slitiny hliníku - Chemický rozbor - Směrnice pro rozbor optickou emisní spektrometrií s jiskrovým buzením.
306.90 Kč

ČSN EN 10294-1 (421016) - 1.4.2006
Duté ocelové tyče určené k obrábění - Technické dodací podmínky - Část 1: Nelegované a legované oceli.
306.90 Kč

ČSN EN 10298 (421018) - 1.4.2006
Ocelové trubky a armatury pro potrubí uložené v zemi a ve vodě - Vnitřní izolační výstelka cementovou maltou.
306.90 Kč

ČSN EN 1552 (444202) - 1.4.2006
Důlní stroje - Mobilní porubové dobývací stroje - Bezpečnostní požadavky na důlní kombajny a pluhovací systémy.
202.40 Kč

ČSN EN 14591-1:2005/Oprava1 (446440) - 1.4.2006
Ochrana a prevence proti výbuchu v podzemních dolech - Ochranné systémy - Část 1: Větrní objekty odolné výbuchovému tlaku do 2 barů.
26.40 Kč

ČSN EN 14163:2002/Oprava1 (450024) - 1.4.2006
Naftový a plynárenský průmysl - Potrubní dopravní systémy - Svařování potrubí (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN 481211 (481211) - 1.4.2006
Lesní semenářství - Sběr, kvalita a zkoušky kvality semenného materiálu lesních dřevin.
493.90 Kč

ČSN EN 1001-2 (490001) - 1.4.2006
Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Terminologie - Část 2: Slovník.
493.90 Kč

ČSN P CEN/TS 15083-1 (490083) - 1.4.2006
Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Stanovení přirozené trvanlivosti rostlého dřeva proti dřevokazným houbám, metody zkoušení - Část 1: Basidiomycetes (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN P CEN/TS 15083-2 (490083) - 1.4.2006
Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Stanovení přirozené trvanlivosti rostlého dřeva proti dřevokazným houbám, metody zkoušení - Část 2: Houby způsobující měkkou hnilobu (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN P CEN/TS 15082 (490671) - 1.4.2006
Ochranné prostředky na dřevo - Stanovení preventivní účinnosti proti dřevozbarvujícím houbám a plísním na čerstvém řezivu - Provozní zkouška (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 534 (500311) - 1.4.2006
Papír a lepenka - Stanovení tloušťky, hustoty a měrného objemu.
202.40 Kč

ČSN EN 13288 (512510) - 1.4.2006
Potravinářské stroje - Zvedače a sklápěče díží - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
394.90 Kč

ČSN EN 12042 (512515) - 1.4.2006
Potravinářské stroje - Automatické dělicí stroje - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
394.90 Kč

ČSN 560634 (560634) - 1.4.2006
Ryby a vodní živočichové - Terminologie.
698.50 Kč

ČSN 569602 (569602) - 1.4.2006
Pravidla správné hygienické a výrobní praxe - Ryby, vodní živočichové a výrobky z nich.
306.90 Kč

ČSN 569603 (569603) - 1.4.2006
Pravidla správné hygienické a výrobní praxe - Vejce a vaječné výrobky.
394.90 Kč

ČSN 569604 (569604) - 1.4.2006
Pravidla správné hygienické a výrobní praxe - Sterilovaná zelenina a ovoce.
306.90 Kč

ČSN ISO 4664-1 (621489) - 1.4.2006
Pryž - Vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení dynamických vlastností - Část 1: Obecné pokyny.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 9311-1 (668692) - 1.4.2006
Lepidla pro potrubní systémy z termoplastů - Část 1: Stanovení vlastností filmu.
169.40 Kč

ČSN EN 14398-3:2004/A1 (697228) - 1.4.2006
Kryogenické nádoby - Velké přepravní nevakuově izolované nádoby - Část 3: Provozní požadavky.
56.10 Kč

ČSN EN 14197-3:2004/A1 (697257) - 1.4.2006
Kryogenické nádoby - Stabilní nevakuově izolované nádoby - Část 3: Provozní požadavky.
56.10 Kč

ČSN EN ISO 8655-7 (704255) - 1.4.2006
Pístové objemové odměrné přístroje - Část 7: Negravimetrické metody pro hodnocení charakteristik přístroje (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 13450:2004/Z1 (721506) - 1.4.2006
Kamenivo pro kolejové lože.
26.40 Kč

ČSN EN 480-11 (722325) - 1.4.2006
Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 11: Stanovení charakteristik vzduchových pórů ve ztvrdlém betonu.
306.90 Kč

ČSN EN 480-12 (722325) - 1.4.2006
Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 12: Stanovení obsahu alkálií v přísadách.
169.40 Kč

ČSN EN 480-4 (722325) - 1.4.2006
Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 4: Stanovení odlučování vody z betonu.
108.90 Kč

ČSN EN 480-5 (722325) - 1.4.2006
Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 5: Stanovení kapilární absorpce.
108.90 Kč

ČSN EN 480-6 (722325) - 1.4.2006
Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 6: Infračervená analýza.
108.90 Kč

ČSN P CEN/TS 15087 (722686) - 1.4.2006
Stanovení odolnosti proti nadzvedávání položených pálených a betonových střešních tašek - Zkušební metoda pro mechanické připevňovací prostředky.
202.40 Kč

ČSN 730835 (730835) - 1.4.2006
Požární bezpečnost staveb - Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče.
306.90 Kč

ČSN EN 14731 (731078) - 1.4.2006
Provádění speciálních geotechnických prací - Hloubkové zhutňování zemin vibrováním.
306.90 Kč

ČSN EN 1996-2 (731101) - 1.4.2006
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Podmínky navrhování, výběr materiálů a provádění zdiva (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 1052-5 (732320) - 1.4.2006
Zkušební metody pro zdivo - Část 5: Stanovení přídržnosti malty v ložné spáře v tahu za ohybu.
202.40 Kč

ČSN EN 12697-3 (736160) - 1.4.2006
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 3: Znovuzískání extrahovaného pojiva: Rotační vakuové destilační zařízení.
202.40 Kč

ČSN EN 12697-30 (736160) - 1.4.2006
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 30: Příprava zkušebních těles rázovým zhutňovačem.
202.40 Kč

ČSN EN 12697-4 (736160) - 1.4.2006
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 4: Znovuzískání extrahovaného pojiva: Frakcionační kolona.
202.40 Kč

ČSN EN 14908-2 (738525) - 1.4.2006
Otevřená datová komunikace v automatizaci a řízení budov - Řídicí síťový protokol - Část 2: Komunikace po kroucené dvojlince (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 544 (747709) - 1.4.2006
Asfaltové šindele s minerální a/nebo syntetickou výztužnou vložkou - Specifikace výrobku a zkušební metody. (Platnost do 31.3.2013).
306.90 Kč

ČSN 755050 (755050) - 1.4.2006
Hospodářství pro dezinfekci vody ve vodohospodářských provozech.
306.90 Kč

ČSN 755301 (755301) - 1.4.2006
Vodárenské čerpací stanice.
169.40 Kč

ČSN 755411 (755411) - 1.4.2006
Vodovodní přípojky.
108.90 Kč

ČSN EN 12906 (755706) - 1.4.2006
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Pemza.
169.40 Kč

ČSN EN 12909 (755709) - 1.4.2006
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Antracit.
169.40 Kč

ČSN EN 12910 (755710) - 1.4.2006
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Granátový písek.
202.40 Kč

ČSN EN 12566-3 (756404) - 1.4.2006
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 17353 (757585) - 1.4.2006
Jakost vod - Stanovení vybraných organocíničitých sloučenin - Metoda plynové chromatografie.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 18856 (757587) - 1.4.2006
Jakost vod - Stanovení vybraných ftalátů plynovou chromatografií a hmotnostní spektrometrií.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 16588:2004/Z1 (757590) - 1.4.2006
Jakost vod - Stanovení šesti komplexotvorných látek - Metoda plynové chromatografie.
26.40 Kč

ČSN EN 14757 (757708) - 1.4.2006
Jakost vod - Odběr vzorků ryb tenatními sítěmi.
306.90 Kč

ČSN EN 14672 (758022) - 1.4.2006
Charakterizace kalů - Stanovení celkového fosforu.
169.40 Kč

ČSN EN 13025-1 (770524) - 1.4.2006
Obaly - Jemné kovové obaly - Část 1: Jmenovité plnicí objemy pro válcové a kuželové kruhové kovové nádoby pro všeobecné použití do 40 000 ml.
169.40 Kč

ČSN EN 13025-2 (770524) - 1.4.2006
Obaly - Jemné kovové nádoby - Část 2: Ocelové a plechové kruhové nádoby s neodnímatelným víkem se jmenovitými objemy 20 000 ml, 25 000 ml a 30 000 ml.
169.40 Kč

ČSN EN 13025-3 (770524) - 1.4.2006
Obaly - Jemné kovové nádoby - Část 3: Ocelové a plechové kruhové nádoby s odnímatelným víkem se jmenovitými objemy 20 000 ml, 25 000 ml a 30 000 ml.
169.40 Kč

ČSN EN 14882 (804633) - 1.4.2006
Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zjišťování koeficientu statického a dynamického tření.
169.40 Kč

ČSN EN 12757-1 (824018) - 1.4.2006
Míchací stroje nátěrových hmot - Bezpečnostní požadavky - Část 1: Míchací stroje pro použití v autolakovnách.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 7731 (833591) - 1.4.2006
Ergonomie - Výstražné signály pro veřejné a pracovní prostory - Sluchové výstražné signály.
306.90 Kč

ČSN EN 14735 (838004) - 1.4.2006
Charakterizace odpadů - Příprava vzorků odpadů pro ekotoxikologické zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN P CEN/TS 15104 (838216) - 1.4.2006
Tuhá biopaliva - Stanovení celkového obsahu uhlíku, vodíku a dusíku - Instrumentální metody.
169.40 Kč

ČSN P CEN/TS 15105 (838217) - 1.4.2006
Tuhá biopaliva - Metody stanovení obsahu chloridů, sodíku a draslíku rozpustných ve vodě.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 5840 (852927) - 1.4.2006
Kardiovaskulární implantáty - Protézy srdečních chlopní.
539.00 Kč

ČSN EN ISO 6360-3 (856032) - 1.4.2006
Stomatologie - Systém číselného kódování rotačních nástrojů - Část 3: Specifické charakteristiky vrtáčků a řezných nástrojů (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 10650-1 (856073) - 1.4.2006
Stomatologie - Aktivní aktivátory polymerizace - Část 1: Křemenné halogenové světelné zdroje (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN ETSI EN 301893-V1.3.1 (874604) - 1.4.2006
Širokopásmové rádiové přístupové sítě (BRAN) - Vysokovýkonná RLAN 5 GHz - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE.
493.90 Kč

ČSN ETSI EN 301091-1-V1.2.1 (875089) - 1.4.2006
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu - Telematika v silniční dopravě a v silničním provozu (RTTT) - Radarová zařízení pracující v pásmu 76 GHz až 77 GHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody pro radarová zařízení pracující v pásmu 76 GHz až 77 GHz.
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 301489-25-V2.3.2 (875101) - 1.4.2006
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 25: Specifické podmínky pro pohyblivé stanice a přidružené zařízení CDMA s 1x rozprostřeným spektrem.
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 301489-26-V2.3.2 (875101) - 1.4.2006
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 26: Specifické podmínky pro základnové stanice, opakovače a přidružené zařízení CDMA s 1x rozprostřeným spektrem.
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 302064-1-V1.1.2 (875120) - 1.4.2006
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Bezdrátové obrazové spoje (WVL) pracující v kmitočtovém pásmu 1,3 GHz až 50 GHz - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření.
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 302245-1-V1.1.1 (875122) - 1.4.2006
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přenosové zařízení pro vysílací službu celosvětového digitálního rozhlasového systému (DRM) - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody.
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 302077-1-V1.1.1 (875123) - 1.4.2006
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přenosové zařízení pro službu zemského digitálního rozhlasového vysílání (T-DAB) - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody.
317.90 Kč

ČSN ETSI EN 302291-2-V1.1.1 (875127) - 1.4.2006
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Zařízení datových komunikací blízkého dosahu s induktivním přenosem, pracující na 13,56 MHz - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE.
202.40 Kč

ČSN 910100 (910100) - 1.4.2006
Nábytek - Bezpečnostní požadavky.
202.40 Kč

ČSN EN 13845 (917887) - 1.4.2006
Pružné podlahové krytiny - Polyvinylchloridové podlahové krytiny se zvýšenou odolností proti uklouznutí - Specifikace.
202.40 Kč

ČSN EN 13209-2 (943458) - 1.4.2006
Výrobky pro péči o dítě - Nosiče dětí - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení - Část 2: Měkký nosič.
202.40 Kč

ČSN EN 14864 (945070) - 1.4.2006
Smalty - Smaltové povlaky aplikované na ocelové povrchy určené pro psaní - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN ISO/IEC 15423 (977123) - 1.4.2006
Informační technologie - Automatická identifikace a techniky sběru dat - Testování výkonu snímače a dekodéru čárového kódu (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 15415 (977124) - 1.4.2006
Informační technologie - Automatická identifikace a techniky sběru dat - Specifikace testu kvality tisku čárového kódu - Dvourozměrné symboly (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 11073-10101 (980014) - 1.4.2006
Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro místo zdravotní péče - Část 10101: Nomenklatura (Norma k přímému použití jako ČSN).
2918.40 Kč

ČSN EN ISO 11073-10201 (980014) - 1.4.2006
Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro místo zdravotní péče - Část 10201: Informační model domény (Norma k přímému použití jako ČSN).
1094.50 Kč

ČSN EN ISO 11073-20101 (980014) - 1.4.2006
Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro místo zdravotní péče - Část 20101: Aplikační profily (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN ISO 11073-30200 (980014) - 1.4.2006
Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro místo zdravotní péče - Část 30200: Transportní profil - Propojení kabelem (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN ISO 11073-30300 (980014) - 1.4.2006
Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro místo zdravotní péče - Část 30300: Transportní profil - Infračervené bezdrátové propojení (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 12264 (981003) - 1.4.2006
Zdravotnická informatika - Struktury kategorií pro pojmové systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 1068 (982009) - 1.4.2006
Zdravotnická informatika - Registrace kódovacích systémů (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

Kategorie (nové normy)