Nové normy ČSN za duben 2006

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.04.2006 v 09:00


ČSN ISO 2108 (010189) - 1.4.2006
Informace a dokumentace - Mezinárodní standardní číslo knihy (ISBN).
279.00 Kč

ČSN EN ISO 9000 (010300) - 1.4.2006
Systémy managementu kvality - Základní principy a slovník.
469.00 Kč

ČSN ISO 15261 (011471) - 1.4.2006
Systémy generující vibrace a rázy - Slovník.
279.00 Kč

ČSN EN 10226-2:2006/Oprava1 (014032) - 1.4.2006
Trubkové závity pro spoje těsnící na závitech - Část 2: Vnější kuželové závity a vnitřní kuželové závity - Rozměry, tolerance a označování.
24.00 Kč

ČSN EN ISO 1101 (014120) - 1.4.2006
Geometrické specifikace výrobků (GPS) - Geometrické tolerování - Tolerance tvaru, orientace, umístění a házení.
449.00 Kč

ČSN ISO 2768-1:1992/Z1 (014240) - 1.4.2006
Všeobecné tolerance. Nepředepsané mezní úchylky délkových a úhlových rozměrů.
24.00 Kč

ČSN EN 14584 (015089) - 1.4.2006
Nedestruktivní zkoušení - Akustická emise - Zkoušení kovových tlakových zařízení během přejímací zkoušky - Planární lokalizace zdrojů akustické emise.
184.00 Kč

ČSN EN ISO 15614-4 (050313) - 1.4.2006
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 4: Konečná úprava hliníkových odlitků svařováním.
184.00 Kč

ČSN EN 60974-12-ed.2 (052205) - 1.4.2006
Zařízení pro obloukové svařování - Část 12: Spojovací zařízení pro svařovací vodiče. (Platnost do 22.6.2014).
184.00 Kč

ČSN EN ISO 24034 (055327) - 1.4.2006
Svařovací materiály - Svařovací dráty a tyče pro tavné svařování titanu a slitin titanu - Klasifikace.
184.00 Kč

ČSN EN 12098-4 (060330) - 1.4.2006
Regulace otopných soustav - Část 4: Zařízení pro optimální zapínání a vypínání elektrických systémů (Norma k přímému použití jako ČSN).
289.00 Kč

ČSN EN 12098-5 (060330) - 1.4.2006
Regulace otopných soustav - Část 5: Spínací časová zařízení pro otopné systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
279.00 Kč

ČSN EN 14597 (060335) - 1.4.2006
Přístroje pro regulaci teploty a teplotní omezovače pro systémy tepelných zdrojů (Norma k přímému použití jako ČSN).
289.00 Kč

ČSN EN 203-2-6 (061901) - 1.4.2006
Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-6: Zvláštní požadavky - Ohřívače vody pro přípravu nápojů.
154.00 Kč

ČSN EN 203-2-8 (061901) - 1.4.2006
Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-8: Zvláštní požadavky - Smažicí pánve a smažicí nádoby pro tepelnou úpravu pokrmů z rýže (paella).
184.00 Kč

ČSN EN 203-2-9 (061901) - 1.4.2006
Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-9: Zvláštní požadavky - Plotnové varné jednotky, varné plotny a kontaktní opékače.
154.00 Kč

ČSN EN ISO 10156-2 (078310) - 1.4.2006
Plynové lahve - Plyny a plynné směsi - Část 2: Stanovení oxidační schopnosti toxických a korozivních plynů a plynných směsí (Norma k přímému použití jako ČSN).
184.00 Kč

ČSN EN 13365:2003/A1 (078454) - 1.4.2006
Lahve na přepravu plynů - Svazky lahví pro stálé a pod tlakem rozpuštěné plyny (kromě acetylenu) - Kontrola během plnění (Norma k přímému použití jako ČSN).
99.00 Kč

ČSN EN ISO 21007-2 (078512) - 1.4.2006
Plynové lahve - Identifikace a značení s použitím vysokofrekvenční technologie - Část 2: Číslování schémat pro vysokofrekvenční identifikaci (Norma k přímému použití jako ČSN).
449.00 Kč

ČSN EN 1515-3 (131501) - 1.4.2006
Příruby a přírubové spoje - Šrouby a matice - Část 3: Klasifikace materiálů šroubů pro příruby z oceli s označením Class.
154.00 Kč

ČSN EN ISO 15502 (142711) - 1.4.2006
Chladicí zařízení pro domácnost - Charakteristiky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 22.10.2015).
635.00 Kč

ČSN EN 1935:2002/Oprava2 (165763) - 1.4.2006
Stavební kování - Jednoosé závěsy - Požadavky a zkušební metody.
24.00 Kč

ČSN EN 61499-1 (180441) - 1.4.2006
Funkční bloky - Část 1: Architektura. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 12.12.2015).
958.00 Kč

ČSN EN 61499-2 (180441) - 1.4.2006
Funkční bloky - Část 2: Požadavky na programové vybavení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 12.12.2015).
449.00 Kč

ČSN EN 62194 (188004) - 1.4.2006
Metoda hodnocení tepelné funkce krytů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
469.00 Kč

ČSN EN 692 (210711) - 1.4.2006
Obráběcí a tvářecí stroje - Mechanické lisy - Bezpečnost.
490.00 Kč

ČSN EN ISO 20126 (233012) - 1.4.2006
Stomatologie - Ruční zubní kartáčky - Všeobecné požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
184.00 Kč

ČSN EN 12641-1 (269376) - 1.4.2006
Výměnné nástavby a užitková vozidla - Plachty - Část 1: Minimální požadavky.
99.00 Kč

ČSN EN 12312-20 (319321) - 1.4.2006
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 20: Elektrické pozemní energetické zdroje.
184.00 Kč

ČSN EN ISO 14946:2005/Oprava1 (320022) - 1.4.2006
Malá plavidla - Maximální nosnost.
24.00 Kč

ČSN EN ISO 14945:2004/Oprava1 (321021) - 1.4.2006
Malá plavidla - Štítek plavidla.
24.00 Kč

ČSN 330124 (330124) - 1.4.2006
Normalizace a liberalizace energetického trhu.
154.00 Kč

ČSN 332000-5-559 (332000) - 1.4.2006
Elektrické instalace budov - Část 5-55: Výběr a stavba elektrických zařízení - Ostatní zařízení - Oddíl 559: Svítidla a světelná instalace. (Platnost do 14.3.2015).
184.00 Kč

ČSN EN 50381:2005/Oprava1 (332322) - 1.4.2006
Přemístitelné větrané domky s nebo bez vnitřního zdroje úniku.
24.00 Kč

ČSN EN 60216-2 (346416) - 1.4.2006
Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 2: Určení vlastností tepelné odolnosti - Volba kritérií zkoušek.
184.00 Kč

ČSN 348032 (348032) - 1.4.2006
Zkoušky vysokonapěťových izolátorů pro stejnosměrné napětí při umělém znečištění.
279.00 Kč

ČSN EN 60740-1 (351921) - 1.4.2006
Plechy pro transformátory a induktory - Část 1: Mechanické a elektrické charakteristiky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
469.00 Kč

ČSN EN 61169-29 (353811) - 1.4.2006
Vysokofrekvenční konektory - Část 29: Dílčí specifikace - Miniaturní vysokofrekvenční koaxiální konektory se šroubovým, západkovým, zasouvacím-vysouvacím nebo rychlým zámkovým, zásuvným spojením (stojanová a panelová použití) - Charakteristická impedance 50 ohmů (typ 1,0/2,3) - Aplikace 50 ohmů a 75 ohmů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
469.00 Kč

ČSN EN 60898-1:2003/A11 (354170) - 1.4.2006
Elektrická příslušenství - Jističe pro nadproudové jištění domovních a podobných instalací - Část 1: Jističe pro střídavý provoz (AC).
99.00 Kč

ČSN 354701-2-1-ed.8 (354701) - 1.4.2006
Pojistky nízkého napětí - Část 2-1: Doplňující požadavky pro pojistky určené pro kvalifikovanou obsluhu (pojistky převážně pro průmyslové použití) - Oddíly I až VI: Příklady typů normalizovaných pojistek. (Platnost do 1.3.2010).
781.00 Kč

ČSN P IEC/PAS 60099-7 (354870) - 1.4.2006
Svodiče přepětí - Část 7: Rejstřík termínů a definic z IEC publikací 60099-1, 60099-4, 60099-6, 61643-1, 61643-12, 61643-21, 61643-311, 61643-321, 61643-331 a 61643-341.
359.00 Kč

ČSN EN 60384-14 (358291) - 1.4.2006
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 14: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory pro elektromagnetické odrušení a pro připojení k napájecí síti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 10.7.2016).
469.00 Kč

ČSN EN 60384-14-1 (358291) - 1.4.2006
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 14-1: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné kondenzátory pro elektromagnetické odrušení a pro připojení k napájecí síti - Úroveň hodnocení D. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 23.2.2019).
279.00 Kč

ČSN EN 61967-2 (358798) - 1.4.2006
Integrované obvody - Měření elektromagnetických emisí, 150 kHz až 1 GHz - Část 2: Měření vyzařovaných emisí - Metoda dutiny TEM. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
449.00 Kč

ČSN EN 61754-22 (359244) - 1.4.2006
Rozhraní optických konektorů - Část 22: Druh optických konektorů typu F-SMA. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
279.00 Kč

ČSN EN 61300-2-18-ed.2 (359251) - 1.4.2006
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-18: Zkoušky - Suché teplo - Odolnost při vysoké teplotě. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
279.00 Kč

ČSN EN 61300-2-19-ed.2 (359251) - 1.4.2006
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-19: Zkoušky - Vlhké teplo (konstantní). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 12.12.2013).
184.00 Kč

ČSN EN 61300-2-42-ed.2 (359251) - 1.4.2006
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-42: Zkoušky - Statické boční zatížení konektorů. (Platnost do 13.3.2015).
279.00 Kč

ČSN EN 60704-2-3-ed.2:2002/A1 (361008) - 1.4.2006
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-3: Zvláštní požadavky na myčky nádobí.
99.00 Kč

ČSN EN 60335-1-ed.2:2003/Oprava2 (361045) - 1.4.2006
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky.
24.00 Kč

ČSN EN 61937-7-ed.2 (367552) - 1.4.2006
Digitální zvuk - Rozhraní pro zvukový bitový tok kódovaný nelineární PCM používající IEC 60958 - Část 7: Nelineární bitový tok PCM podle formátů ATRAC, ATRAC2/3 a ATRAC-X. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
184.00 Kč

ČSN EN 62365 (368633) - 1.4.2006
Digitální zvuk - Digitální rozhraní vstup-výstup - Přenos digitálního zvuku sítěmi s asynchronním přenosovým módem (ATM). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.6.2012).
289.00 Kč

ČSN EN 1545-1 (369748) - 1.4.2006
Systémy identifikačních karet - Aplikace pro povrchovou dopravu - Část 1: Základní datové typy, všeobecný seznam kódů a datových prvků (Norma k přímému použití jako ČSN).
635.00 Kč

ČSN EN 1545-2 (369748) - 1.4.2006
Systémy identifikačních karet - Aplikace pro povrchovou dopravu - Část 2: Datové prvky a seznam kódů pro související dopravní a cestovní platby (Norma k přímému použití jako ČSN).
449.00 Kč

ČSN EN 50369 (370000) - 1.4.2006
Vodotěsné zapouzdřené systémy pro vedení kabelů.
279.00 Kč

ČSN EN 50085-1-ed.2 (370010) - 1.4.2006
Úložné a protahovací elektroinstalační kanály pro elektrické instalace - Část 1: Všeobecné požadavky.
359.00 Kč

ČSN EN 14043 (389331) - 1.4.2006
Výšková požární technika - Automobilové žebříky se současnými pohyby - Požadavky na bezpečnost a provedení a zkušební metody.
469.00 Kč

ČSN EN 13673-2 (389662) - 1.4.2006
Stanovení maximálního výbuchového tlaku a maximální rychlosti nárůstu výbuchového tlaku plynů a par - Část 2: Stanovení maximální rychlosti nárůstu výbuchového tlaku.
279.00 Kč

ČSN EN 14522 (389665) - 1.4.2006
Stanovení teploty vznícení plynů a par.
279.00 Kč

ČSN EN 10027-1 (420011) - 1.4.2006
Systémy označování ocelí - Část 1: Stavba značek ocelí.
279.00 Kč

ČSN EN 14726 (420674) - 1.4.2006
Hliník a slitiny hliníku - Chemický rozbor - Směrnice pro rozbor optickou emisní spektrometrií s jiskrovým buzením.
279.00 Kč

ČSN EN 10294-1 (421016) - 1.4.2006
Duté ocelové tyče určené k obrábění - Technické dodací podmínky - Část 1: Nelegované a legované oceli.
279.00 Kč

ČSN EN 10298 (421018) - 1.4.2006
Ocelové trubky a armatury pro potrubí uložené v zemi a ve vodě - Vnitřní izolační výstelka cementovou maltou.
279.00 Kč

ČSN EN 1552 (444202) - 1.4.2006
Důlní stroje - Mobilní porubové dobývací stroje - Bezpečnostní požadavky na důlní kombajny a pluhovací systémy.
184.00 Kč

ČSN EN 14591-1:2005/Oprava1 (446440) - 1.4.2006
Ochrana a prevence proti výbuchu v podzemních dolech - Ochranné systémy - Část 1: Větrní objekty odolné výbuchovému tlaku do 2 barů.
24.00 Kč

ČSN EN 14163:2002/Oprava1 (450024) - 1.4.2006
Naftový a plynárenský průmysl - Potrubní dopravní systémy - Svařování potrubí (Norma k přímému použití jako ČSN).
99.00 Kč

ČSN 481211 (481211) - 1.4.2006
Lesní semenářství - Sběr, kvalita a zkoušky kvality semenného materiálu lesních dřevin.
449.00 Kč

ČSN EN 1001-2 (490001) - 1.4.2006
Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Terminologie - Část 2: Slovník.
449.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15083-1 (490083) - 1.4.2006
Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Stanovení přirozené trvanlivosti rostlého dřeva proti dřevokazným houbám, metody zkoušení - Část 1: Basidiomycetes (Norma k přímému použití jako ČSN).
279.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15083-2 (490083) - 1.4.2006
Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Stanovení přirozené trvanlivosti rostlého dřeva proti dřevokazným houbám, metody zkoušení - Část 2: Houby způsobující měkkou hnilobu (Norma k přímému použití jako ČSN).
279.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15082 (490671) - 1.4.2006
Ochranné prostředky na dřevo - Stanovení preventivní účinnosti proti dřevozbarvujícím houbám a plísním na čerstvém řezivu - Provozní zkouška (Norma k přímému použití jako ČSN).
184.00 Kč

ČSN EN ISO 534 (500311) - 1.4.2006
Papír a lepenka - Stanovení tloušťky, hustoty a měrného objemu.
184.00 Kč

ČSN EN 13288 (512510) - 1.4.2006
Potravinářské stroje - Zvedače a sklápěče díží - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
359.00 Kč

ČSN EN 12042 (512515) - 1.4.2006
Potravinářské stroje - Automatické dělicí stroje - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
359.00 Kč

ČSN 560634 (560634) - 1.4.2006
Ryby a vodní živočichové - Terminologie.
635.00 Kč

ČSN 569602 (569602) - 1.4.2006
Pravidla správné hygienické a výrobní praxe - Ryby, vodní živočichové a výrobky z nich.
279.00 Kč

ČSN 569603 (569603) - 1.4.2006
Pravidla správné hygienické a výrobní praxe - Vejce a vaječné výrobky.
359.00 Kč

ČSN 569604 (569604) - 1.4.2006
Pravidla správné hygienické a výrobní praxe - Sterilovaná zelenina a ovoce.
279.00 Kč

ČSN ISO 4664-1 (621489) - 1.4.2006
Pryž - Vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení dynamických vlastností - Část 1: Obecné pokyny.
279.00 Kč