Nové normy ČSN za září 2015

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2015 v 09:00


ČSN EN 62740 (010676) - 1.9.2015
Analýza kořenových příčin (RCA) (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 62741 (010682) - 1.9.2015
Prokazování požadavků na spolehlivost - Průkaz spolehlivosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

TNI ISO/TR 14047 (010947) - 1.9.2015
Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Příklady aplikace ISO 14044 na situace posuzování dopadu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
768.00 Kč

TNI ISO/TR 14049 (010949) - 1.9.2015
Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Příklady aplikace ISO 14044 pro stanovení cíle a rozsahu inventarizační analýzy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 10628-1 (013010) - 1.9.2015
Schémata pro chemický a petrochemický průmysl - Část 1: Specifikace schémat.
223.00 Kč

ČSN EN 61082-1-ed.3 (013780) - 1.9.2015
Zhotovování dokumentů používaných v elektrotechnice - Část 1: Pravidla.
768.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16702-2 (018365) - 1.9.2015
Elektronický výběr poplatků (EFC) - Bezpečné monitorování pro autonomní systémy výběru mýtného - Část 2: Důvěryhodný záznamník (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 15722 (018461) - 1.9.2015
Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Minimální soubor dat pro eCall (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 16072 (018462) - 1.9.2015
Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Provozní požadavky na Panevropský eCall (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 16062 (018463) - 1.9.2015
Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Vysokoúrovňové aplikační požadavky na eCall (HLAP) s využitím GSM/UMTS sítí s přepojováním okruhů (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 7441 (038112) - 1.9.2015
Koroze kovů a slitin - Stanovení bimetalické koroze při atmosférických korozních zkouškách (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 16623 (038242) - 1.9.2015
Nátěrové hmoty - Reaktivní nátěry pro ochranu kovových podkladů před požárem - Definice, požadavky, charakteristiky a označování (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ISO 10074 (038650) - 1.9.2015
Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Specifikace pro tvrdé anodicky oxidované povlaky na hliníku a jeho slitinách.
338.00 Kč

ČSN EN 13953 (078463) - 1.9.2015
Zařízení a příslušenství na LPG - Pojistné ventily pro znovuplnitelné lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG).
338.00 Kč

ČSN EN 14912 (078492) - 1.9.2015
Zařízení a příslušenství na LPG - Kontrola a údržba ventilů lahví na LPG při periodické kontrole lahví.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 15957 (125007) - 1.9.2015
Zkušební prachy pro hodnocení filtračních zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13774:2014/Oprava1 (136110) - 1.9.2015
Armatury pro systémy rozvodu plynu s nejvyšším provozním tlakem 16 bar - Požadavky na provedení.
29.00 Kč

ČSN EN 1253-1 (136366) - 1.9.2015
Podlahové vpusti a střešní vtoky - Část 1: Podlahové vpusti se zápachovou uzávěrkou s výškou vodního uzávěru nejméně 50 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 1253-2 (136366) - 1.9.2015
Podlahové vpusti a střešní vtoky - Část 2: Střešní vtoky a podlahové vpusti bez zápachové uzávěrky (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 4064-1 (257811) - 1.9.2015
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 1: Metrologické a technické požadavky.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 4064-2 (257811) - 1.9.2015
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 2: Zkušební metody.
768.00 Kč

ČSN EN ISO 4064-3 (257811) - 1.9.2015
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 3: Formát zkušební zprávy.
593.00 Kč

ČSN EN ISO 4064-4 (257811) - 1.9.2015
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 4: Nemetrologické požadavky nezahrnuté v ISO 4064-1.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 4064-5 (257811) - 1.9.2015
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 5: Požadavky na instalaci.
223.00 Kč

TNI CEN/TR 81-12 (274003) - 1.9.2015
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Základní teze a intepretace - Část 12: Používání EN 81-20 a EN 81-50 na specifických trzích.
338.00 Kč

ČSN EN 16185-1 (284022) - 1.9.2015
Železniční aplikace - Brzdové systémy ucelených vlakových jednotek - Část 1: Požadavky a definice.
543.00 Kč

ČSN EN 16185-2 (284022) - 1.9.2015
Železniční aplikace - Brzdové systémy ucelených vlakových jednotek - Část 2: Zkušební metody.
543.00 Kč

ČSN EN 9110 (310414) - 1.9.2015
Systémy managementu kvality - Požadavky pro organizace letecké údržby (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 16601-00-01 (310501) - 1.9.2015
Kosmické systémy - Terminologie (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 16601-10 (310501) - 1.9.2015
Management kosmického projektu - Plánování a realizace projektu (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 16602-70-08 (310510) - 1.9.2015
Zabezpečování kosmických produktů - Ruční pájení vysoce spolehlivých elektrických spojení (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 16602-70-09 (310510) - 1.9.2015
Zabezpečování kosmických produktů - Měření tepelně-optických vlastností materiálů pro řízení teploty (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 16602-70-10 (310510) - 1.9.2015
Zabezpečování kosmických produktů - Kvalifikace desek plošných spojů (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 16602-70-11 (310510) - 1.9.2015
Zabezpečování kosmických produktů - Obstarávání zakázek na desky plošných spojů (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 16602-70-13 (310510) - 1.9.2015
Zabezpečování kosmických produktů - Měření pevnosti odlupování a odtrhávání povlaků a povrchových úprav použitím samolepicích pásků (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 16602-70-50 (310510) - 1.9.2015
Zabezpečování kosmických produktů - Monitorování znečištění částicemi v systémech kosmických lodí a čistých prostorech (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 16602-70-53 (310510) - 1.9.2015
Zabezpečování kosmických produktů - Zkoušky kompatibility materiálů a konstrukčních částí pro postupy sterilizace (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 16603-10-04 (310540) - 1.9.2015
Kosmické inženýrství - Kosmické prostředí (Norma k přímému použití jako ČSN).
1204.00 Kč

ČSN EN 16603-50-53 (310540) - 1.9.2015
Kosmické inženýrství - SpaceWire - Paketový přenosový protokol CCSDS (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 16603-70 (310540) - 1.9.2015
Kosmické inženýrství - Pozemní systémy a provozní činnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN 16603-70-01 (310540) - 1.9.2015
Kosmické inženýrství - Palubní postupy řízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 16603-70-11 (310540) - 1.9.2015
Kosmické inženýrství - Provozuschopnost kosmického celku (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 16603-70-31 (310540) - 1.9.2015
Kosmické inženýrství - Pozemní systémy a provozní činnosti - Monitorování a definice řídicích dat (Norma k přímému použití jako ČSN).
1377.00 Kč

ČSN EN 4674-001 (311779) - 1.9.2015
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Samosmršťovací ochranné pouzdro se stíněním (EMI) - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4674-002 (311779) - 1.9.2015
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Samosmršťovací ochranné pouzdro se stíněním (EMI) - Část 002: Všeobecně a přehled norem výrobků (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4674-003 (311779) - 1.9.2015
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Samosmršťovací ochranné pouzdro se stíněním (EMI) - Část 003: Pouzdro volné - uvnitř tlakové oblasti - Ochrana EMI 5 kA - Teplotní rozsah -65 °C až 200 °C - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4674-004 (311779) - 1.9.2015
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Samosmršťovací ochranné pouzdro se stíněním (EMI) - Část 004: Pouzdro volné - mimo tlakovou oblast - Ochrana EMI 10 kA - Teplotní rozsah -65 °C až 200 °C - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3645-003 (311813) - 1.9.2015
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové s krytými kontakty, spojované tříchodým závitem, trvalá pracovní teplota 175 °C nebo 200 °C - Část 003: Zásuvka přichycená čtvercovou přírubou - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3645-008 (311813) - 1.9.2015
Elektrické konektory kruhové s krytými kontakty, spojované tříchodým závitem, trvalá pracovní teplota 175 °C nebo 200 °C - Část 008: Ochranný kryt pro zástrčku uzemněnou kroužkem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 60092-507-ed.2 (326611) - 1.9.2015
Elektrická instalace na plavidlech - Část 507: Malá plavidla.
567.00 Kč

ČSN IEC 50(705):2000/A1 (330050) - 1.9.2015
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 705: Šíření rádiových vln.
62.00 Kč

ČSN IEC 60050-426:2010/A1 (330050) - 1.9.2015
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 426: Zařízení pro výbušné atmosféry.
62.00 Kč

ČSN EN 50160-ed.3:2011/A1 (330122) - 1.9.2015
Charakteristiky napětí elektrické energie dodávané z veřejných distribučních sítí.
120.00 Kč

ČSN 332000-7-717-ed.2:2010/Oprava1 (332000) - 1.9.2015
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-717: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Pojízdné nebo přepravitelné jednotky.
29.00 Kč

ČSN EN 50491-2:2010/A1 (332151) - 1.9.2015
Všeobecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 2: Podmínky prostředí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
120.00 Kč

ČSN EN 60079-10-2-ed.2 (332320) - 1.9.2015
Výbušné atmosféry - Část 10-2: Určování nebezpečných prostorů - Výbušné atmosféry s hořlavým prachem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 60909-3-ed.2:2010/Oprava1 (333022) - 1.9.2015
Zkratové proudy v trojfázových střídavých soustavách - Část 3: Proudy během dvou nesoumístných současných jednofázových zkratů a příspěvky zkratových proudů tekoucích zemí.
29.00 Kč

ČSN EN 55016-1-6 (334210) - 1.9.2015
Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-6: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Kalibrace EMC antény (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN EN 60839-11-1:2014/Oprava1 (334593) - 1.9.2015
Poplachové a elektronické bezpečnostní systémy - Část 11-1: Elektronické systémy kontroly vstupu - Požadavky na systém a komponenty.
29.00 Kč

ČSN EN 62325-451-4 (335000) - 1.9.2015
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-4: Zúčtování a odsouhlasení obchodních procesů, kontextové modely a modely sestavení pro evropský trh (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

TNI IEC/TR 61375-2-7 (342690) - 1.9.2015
Elektronická drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 2-7: Bezdrátová páteřní síť vlaku (WLTB). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 54-12-ed.2 (342710) - 1.9.2015
Elektrická požární signalizace - Část 12: Hlásiče kouře - Lineární hlásiče využívající optický paprsek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN EN 54-22 (342710) - 1.9.2015
Elektrická požární signalizace - Část 22: Nulovatelné lineární hlásiče teplot (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN P CEN/TS 54-32 (342710) - 1.9.2015
Elektrická požární signalizace - Část 32: Projektování, montáž, uvedení do provozu, používání a údržba hlasových výstražných systémů (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 61340-4-8 (346440) - 1.9.2015
Elektrostatika - Část 4-8: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Odstínění elektrostatického výboje - Sáčky.
223.00 Kč

ČSN CLC/TS 50576 (347113) - 1.9.2015
Elektrické kabely - Rozšířená aplikace výsledků zkoušek reakce na oheň.
223.00 Kč

ČSN EN 50299-1 (351142) - 1.9.2015
Sestavy olejových kabelových spojek pro transformátory a tlumivky s nejvyšším napětím pro zařízení Um od 72,5 kV do 550 kV - Část 1: Kapalinou plněné kabelové koncovky.
223.00 Kč

ČSN EN 50299-2 (351142) - 1.9.2015
Sestavy olejových kabelových spojek pro transformátory a tlumivky s nejvyšším napětím pro zařízení Um od 72,5 kV do 550 kV - Část 2: Kabelové koncovky suchého typu.
223.00 Kč

ČSN EN 62026-3-ed.2 (354105) - 1.9.2015
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Rozhraní řadič-zařízení (CDI) - Část 3: DeviceNet (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN 61557-16 (356230) - 1.9.2015
Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1000 V a se stejnosměrným napětím do 1500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 16: Zařízení pro zkoušení účinnosti ochranných opatření pro elektrická zařízení a/nebo zdravotnická elektrická zařízení.
338.00 Kč

ČSN EN 61557-8-ed.3 (356230) - 1.9.2015
Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1000 V a se stejnosměrným napětím do 1500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 8: Hlídače izolačního stavu v rozvodných sítích IT.
434.00 Kč

ČSN EN 61557-9-ed.3 (356230) - 1.9.2015
Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1000 V a se stejnosměrným napětím do 1500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 9: Zařízení k lokalizování místa poruchy izolace v rozvodných sítích IT.
338.00 Kč

ČSN EN 61439-5-ed.2 (357107) - 1.9.2015
Rozváděče nízkého napětí - Část 5: Rozváděče pro veřejné distribuční sítě.
350.00 Kč

ČSN EN 140402-801-ed.2 (358174) - 1.9.2015
Předmětová specifikace - Neproměnné nízkovýkonové drátové rezistory pro povrchovou montáž (SMD) - Pravoúhlé - Třídy stability 0,5; 1; 2. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 140402-ed.2 (358174) - 1.9.2015
Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné nízkovýkonové drátové rezistory pro povrchovou montáž (SMD). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 60115-2 (358190) - 1.9.2015
Neproměnné rezistory pro použití v elektronických zařízeních - Část 2: Dílčí specifikace: Vývodové neproměnné nízkovýkonové vrstvové rezistory. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
768.00 Kč

ČSN EN 62813 (358294) - 1.9.2015
Lithium-iontové kondenzátory pro užití v elektrických a elektronických zařízeních - Zkušební metody elektrických vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 62047-15 (358775) - 1.9.2015
Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 15: Metoda zkoušení pevnosti spojení mezi PDMS a sklem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 62047-16 (358775) - 1.9.2015
Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 16: Metody zkoušení pro stanovení zbytkového pnutí vrstev MEMS - Metody zakřivení desky a ohyb konzolového nosníku. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 62047-17 (358775) - 1.9.2015
Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 17: Zkušební metoda vyboulení pro měření mechanických vlastností tenkých vrstev. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 60794-1-21 (359223) - 1.9.2015
Optické vláknové kabely - Část 1-21: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů - Mechanické zkušební metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Od 24.10.2026 dle V 5/24 částečně zrušena a nahrazena ČSN EN IEC 60794-1-111 (35 9223) z 1.5.2024).
593.00 Kč

ČSN EN 60794-3-10-ed.3 (359223) - 1.9.2015
Optické vláknové kabely - Část 3-10: Vnější kabely - Rodová specifikace pro optické telekomunikační kabely pro uložení do kabelovodů, přímo do země nebo zavěšení nad zemí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 61755-2-4 (359256) - 1.9.2015
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optická rozhraní optických konektorů - Část 2-4: Spojení jednovidových vláken s neposunutou disperzí leštěných na neúhlový optický kontakt pro použití v referenčním konektoru. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 61755-2-5 (359256) - 1.9.2015
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optická rozhraní optických konektorů - Část 2-5: Spojení jednovidových vláken s neposunutou disperzí leštěných na úhlový optický kontakt pro použití v referenčním konektoru. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 61280-2-2-ed.4:2013/Oprava1 (359270) - 1.9.2015
Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 2-2: Digitální systémy - Optický očkový diagram, měření vlnového tvaru a zhášecího poměru. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN EN 61290-1-3-ed.3 (359271) - 1.9.2015
Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 1-3: Parametry optického výkonu a zisku - Metoda měření optického výkonu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 5.4.2024).
338.00 Kč

ČSN EN 60810-ed.3 (360181) - 1.9.2015
Světelné zdroje pro silniční vozidla - Požadavky na provedení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 9.2.2021).
593.00 Kč

ČSN EN 60598-2-20-ed.3 (360600) - 1.9.2015
Svítidla - Část 2-20: Zvláštní požadavky - Světelné řetězy.
338.00 Kč

ČSN EN 60598-2-21 (360600) - 1.9.2015
Svítidla - Část 2-21: Zvláštní požadavky - Světelná lana (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 62776 (360701) - 1.9.2015
Dvoupaticové LED světelné zdroje konstruované jako náhrada zářivek - Požadavky na bezpečnost. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 50615 (361050) - 1.9.2015
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Zvláštní požadavky na zařízení pro prevenci a potlačení požáru u elektrických varných desek (varných povrchů).
223.00 Kč

ČSN EN 62885-3 (361060) - 1.9.2015
Spotřebiče pro čištění povrchu - Část 3: Spotřebiče pro čištění koberců za mokra - Metody měření funkce (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 62620 (364362) - 1.9.2015
Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - akumulátorové lithiové články a baterie pro použití v průmyslových aplikacích. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 61331-1-ed.2 (364731) - 1.9.2015
Ochranné prostředky před lékařským diagnostickým rentgenovým zářením - Část 1: Stanovení vlastností zeslabení materiálů.
338.00 Kč

ČSN EN 61331-2-ed.2 (364731) - 1.9.2015
Ochranné prostředky před lékařským diagnostickým rentgenovým zářením - Část 2: Průhledné ochranné tabule.
223.00 Kč

ČSN EN 61331-3-ed.2 (364731) - 1.9.2015
Ochranné prostředky před lékařským diagnostickým rentgenovým zářením - Část 3: Ochranné oděvy, brýle a ochranná stínění pacientů.
338.00 Kč

ČSN EN 60065-ed.2 (367000) - 1.9.2015
Zvukové, obrazové a podobné elektronické přístroje - Požadavky na bezpečnost (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 20.12.2020).
1204.00 Kč

ČSN EN 61996-1-ed.2:2014/Oprava1 (367841) - 1.9.2015
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Palubní záznamník údajů plavby (VDR) - Část 1: Technické požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN EN 62388-ed.2:2014/Oprava1 (367849) - 1.9.2015
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Palubní radar - Funkční požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN EN 62320-3 (367853) - 1.9.2015
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Automatický identifikační systém (AIS) - Část 3: Stanice opakovače - Minimální provozní a funkční požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN 50625-2-1 (369082) - 1.9.2015
Požadavky na sběr, logistiku a zpracování odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) - Část 2-1: Požadavky na zpracování světelných zdrojů.
338.00 Kč

ČSN EN 1545-1 (369748) - 1.9.2015
Systémy identifikačních karet - Aplikace pro povrchovou dopravu - Část 1: Základní datové typy, všeobecný seznam kódů a datových prvků (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 1545-2 (369748) - 1.9.2015
Systémy identifikačních karet - Aplikace pro povrchovou dopravu - Část 2: Datové prvky a seznam kódů pro související dopravní a cestovní platby (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 50270-ed.3 (378360) - 1.9.2015
Elektromagnetická kompatibilita - Elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých plynů, toxických plynů nebo kyslíku.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 6141 (385551) - 1.9.2015
Analýza plynů - Obsah osvědčení pro kalibrační plynné směsi (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15989 (389300) - 1.9.2015
Požární automobily a věcné prostředky - Grafické symboly pro ovládače, zobrazovací zařízení a pro značení (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 5527 (461002) - 1.9.2015
Obiloviny - Slovník (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN EN ISO 17715 (461505) - 1.9.2015
Pšeničná mouka (Triticum aestivum L.) - Amperometrická metoda stanovení poškození škrobu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 17718 (461506) - 1.9.2015
Pšeničná mouka a pšeničná celozrnná mouka (Triticum aestivum L.) - Stanovení reologického chování v závislosti na míchání a zahřívání (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 5530-1 (461507) - 1.9.2015
Pšeničná mouka - Fyzikální vlastnosti těsta - Část 1: Stanovení absorpce vody a reologických vlastností pomocí farinografu (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 5530-2 (461507) - 1.9.2015
Pšeničná mouka - Fyzikální vlastnosti těsta - Část 2: Stanovení reologických vlastností pomocí extenzografu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 12625-15 (500371) - 1.9.2015
Tissue papíry a tissue výrobky - Část 15: Stanovení optických vlastností - Měření jasu a barvy (vnitřní denní světlo) pomocí C/2° iluminantu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 12625-16 (500371) - 1.9.2015
Tissue papíry a tissue výrobky - Část 16: Stanovení optických vlastností - Neprůhlednost (papírová podložka) - Difuzní metoda odrazu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 12625-9 (500371) - 1.9.2015
Tissue papíry a tissue výrobky - Část 9: Stanovení odolnosti proti průniku trnu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ISO 1629 (620004) - 1.9.2015
Kaučuky a latexy - Nomenklatura. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 13765+A1 (635417) - 1.9.2015
Termoplastické vícevrstvé (nevulkanizované) hadice a hadice s koncovkami pro rozvod uhlovodíků, rozpouštědel a chemikálií - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 22007-6 (640142) - 1.9.2015
Plasty - Stanovení tepelné vodivosti a rozptylu tepla - Část 6: Srovnávací metoda pro nízkou tepelnou vodivost použitím teplotně modulovaného pole (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 1628-5 (640355) - 1.9.2015
Plasty - Stanovení viskozity polymerů ve zředěných roztocích kapilárním viskozimetrem - Část 5: Homopolymery a kopolymery termoplastických polyesterů (TP) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 19069-1 (643051) - 1.9.2015
Plasty - Materiály z polypropylenu (PP) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikaci (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 3501 (643113) - 1.9.2015
Plastové potrubní systémy - Mechanické spoje mezi tlakovými trubkami a tvarovkami - Zkouška odolnosti proti vytržení stálou podélnou silou (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 3503 (643114) - 1.9.2015
Plastové potrubní systémy - Mechanické spoje mezi tvarovkami a tlakovými trubkami - Stanovení nepropustnosti spojů vnitřním přetlakem při ohybu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 3459 (643129) - 1.9.2015
Plastové potrubní systémy - Mechanické spoje mezi tvarovkami a tlakovými trubkami - Stanovení těsnosti za podtlaku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 13844 (643189) - 1.9.2015
Plastové potrubní systémy - Hrdlové spoje s elastomerními těsnicími kroužky pro plastové tlakové trubky - Stanovení těsnosti za podtlaku, při úhlovém vychýlení a deformaci (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 16396-1 (643610) - 1.9.2015
Plasty - Polyamidy (PA) pro tváření - Část 1: Systém označování, značení výrobků a základy pro specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 9988-2 (645703) - 1.9.2015
Plasty - Polyoxymethylen (POM) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ISO 13954 (646479) - 1.9.2015
Plastové trubky a tvarovky - Zkouška soudržnosti odlupováním u polyethylenových (PE) elektrosvařovaných sestav o jmenovitém vnějším průměru větším nebo rovném 90 mm. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN ISO 9854-1 (646480) - 1.9.2015
Trubky z termoplastů pro rozvod kapalin - Stanovení rázové houževnatosti metodou Charpy - Část 1: Obecná metoda zkoušení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN ISO 9854-2 (646480) - 1.9.2015
Trubky z termoplastů pro rozvod kapalin - Stanovení rázové houževnatosti metodou Charpy - Část 2: Podmínky zkoušky pro trubky z různých materiálů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN EN 15755-1 (701095) - 1.9.2015
Sklo ve stavebnictví - Sklo se samolepicí polymerovou fólií - Část 1: Definice a požadavky.
338.00 Kč

ČSN EN 12326-1-ed.2 (721891) - 1.9.2015
Břidlice a přírodní kámen pro skládanou střešní krytinu a vnější obklady - Část 1: Specifikace pro břidlici a karbonátovou břidlici.
434.00 Kč

ČSN EN 15743+A1 (722120) - 1.9.2015
Struskosíranový cement - Složení, specifikace a kritéria shody.
338.00 Kč

ČSN EN 13162+A1 (727201) - 1.9.2015
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z minerální vlny (MW) - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 13163+A1 (727202) - 1.9.2015
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 13164+A1 (727203) - 1.9.2015
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z extrudovaného polystyrenu (XPS) - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 13165+A1 (727204) - 1.9.2015
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z tvrdé polyurethanové pěny (PU) - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 13166+A1 (727205) - 1.9.2015
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z fenolické pěny (PF) - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 13167+A1 (727206) - 1.9.2015
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového skla (CG) - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 13168+A1 (727207) - 1.9.2015
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z dřevité vlny (WW) - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 13169+A1 (727208) - 1.9.2015
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z desek z expandovaného perlitu (EPB) - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 13170+A1 (727209) - 1.9.2015
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z expandovaného korku (ICB) - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 13171+A1 (727210) - 1.9.2015
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné dřevovláknité výrobky (WF) - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 16069+A1 (727239) - 1.9.2015
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z polyethylenové pěny (PEF) - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 16627 (730904) - 1.9.2015
Udržitelnost staveb - Posuzování ekonomických vlastností budov - Výpočtové metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 1999-1-1:2009/A2 (731501) - 1.9.2015
Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro konstrukce.
223.00 Kč

ČSN EN 1999-1-1:2009/Oprava2 (731501) - 1.9.2015
Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro konstrukce.
29.00 Kč

ČSN EN 14471+A1 (734215) - 1.9.2015
Komíny - Systémové komíny s plastovými vložkami - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 16497-1 (734217) - 1.9.2015
Komíny - Betonové systémové komíny - Část 1: Nevyvážený odvod spalin (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16717 (735991) - 1.9.2015
Povrchy pro sportoviště - Zkušební metoda stanovení tlumení nárazů, vertikální deformace a energie obnovení pomocí speciálního umělého sportovce (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 16273 (736357) - 1.9.2015
Železniční aplikace - Kolej - Překované přechodové kolejnice.
350.00 Kč

ČSN EN 16494 (736450) - 1.9.2015
Železniční aplikace - Požadavky na neproměnná návěstidla ERTMS.
223.00 Kč

ČSN EN 1793-4 (737060) - 1.9.2015
Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metoda pro stanovení akustických vlastností - Část 4: Vnitřní charakteristiky - Určení hodnot difrakce in situ.
350.00 Kč

ČSN 746101 (746101) - 1.9.2015
Dřevěná okna - Základní ustanovení.
338.00 Kč

ČSN EN 16153+A1 (747722) - 1.9.2015
Průsvitné ploché dutinkové desky z polykarbonátu (PC) pro vnitřní a vnější použití ve střechách, stěnách a stropech - Požadavky a zkušební metody.
567.00 Kč

ČSN EN 14509-ed.2 (747725) - 1.9.2015
Samonosné izolační sendvičové panely s povrchovými plechy - Průmyslově vyráběné výrobky - Specifikace.
1159.00 Kč

ČSN EN 13194 (755829) - 1.9.2015
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kyselina octová (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 12876 (755831) - 1.9.2015
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kyslík (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 12933 (755839) - 1.9.2015
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chemické výrobky pro nouzové použití - Kyselina trichlorisokyanurová.
338.00 Kč

ČSN EN 12931 (755841) - 1.9.2015
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chemické výrobky pro nouzové použití - Dichlorisokyanurát sodný, bezvodý.
338.00 Kč

ČSN EN 12932 (755842) - 1.9.2015
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chemické výrobky pro nouzové použití - Dichlorisokyanurát sodný, dihydrát.
338.00 Kč

ČSN EN 12926 (755843) - 1.9.2015
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Peroxodisíran sodný (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13176 (755882) - 1.9.2015
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Ethanol (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 1018+A1 (755891) - 1.9.2015
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Uhličitan vápenatý (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15030+A1 (755892) - 1.9.2015
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Stříbrné soli pro občasné používání (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 12050-1-ed.2 (756762) - 1.9.2015
Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci - Konstrukční zásady a zkoušení - Část 1: Čerpací stanice odpadních vod s fekáliemi (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 12050-2-ed.2 (756762) - 1.9.2015
Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci - Konstrukční zásady a zkoušení - Část 2: Čerpací stanice odpadních vod bez fekálií (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 12050-3-ed.2 (756762) - 1.9.2015
Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci - Konstrukční zásady a zkoušení - Část 3: Čerpací stanice odpadních vod s fekáliemi s omezeným použitím (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 12050-4-ed.2 (756762) - 1.9.2015
Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci - Konstrukční zásady a zkoušení - Část 4: Zpětná armatura pro odpadní vody s fekáliemi i bez fekálií (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

TNI CEN/TR 16824 (763105) - 1.9.2015
Časná péče o děti narozené s rozštěpem rtu a/nebo patra. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 16636 (763303) - 1.9.2015
Služby poskytované v rámci ochrany proti škůdcům - Požadavky a kompetence (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 14931 (792310) - 1.9.2015
Usně - Pokyny pro výběr usní na oděvy (kromě kožešin) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 17228 (793854) - 1.9.2015
Usně - Zkoušky stálobarevnosti - Změna barvy při urychleném stárnutí (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 17070 (793888) - 1.9.2015
Usně - Chemické zkoušky - Stanovení obsahu pentachlorfenolu a izomerů tetrachlorfenolu, trichlorfenolu, dichlorfenolu a monochlorfenolu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14533 (800870) - 1.9.2015
Textilie a textilní výrobky - Chování lůžkovin při hoření - Klasifikační schéma.
120.00 Kč

ČSN EN 16523-1 (832902) - 1.9.2015
Stanovení odolnosti materiálu proti permeaci chemikálií - Část 1: Permeace kapalné chemikálie v podmínkách trvalého kontaktu (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 16523-2 (832902) - 1.9.2015
Stanovení odolnosti materiálu proti permeaci chemikálií - Část 2: Permeace plynné chemikálie v podmínkách trvalého kontaktu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14997 (838041) - 1.9.2015
Charakterizace odpadů - Zkouška vyluhovatelnosti - Vliv pH na vyluhování s kontinuálním řízením pH.
434.00 Kč

ČSN EN 14429 (838042) - 1.9.2015
Charakterizace odpadů - Zkouška vyluhovatelnosti - Vliv pH na vyluhování s počátečním přídavkem kyseliny/zásady.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 16994 (838226) - 1.9.2015
Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu celkové síry a celkového chloru.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 9999 (841001) - 1.9.2015
Pomůcky pro osoby se zdravotním postižením - Klasifikace a terminologie.
768.00 Kč

ČSN EN 1865-3+A1 (842111) - 1.9.2015
Prostředky pro manipulaci s pacientem používané v silničních ambulancích - Část 3: Nosítka pro velké zatížení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13718-2 (842120) - 1.9.2015
Zdravotnické dopravní prostředky a jejich vybavení - Letecké ambulance - Část 2: Provozní a technické požadavky na letecké ambulance (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 5356-1 (852111) - 1.9.2015
Anestetické a respirační přístroje - Kuželové konektory - Část 1: Kuželové zástrčky a zásuvky.
223.00 Kč

ČSN EN 16442 (855259) - 1.9.2015
Skříň s řízeným prostředím pro skladování dezinfikovaných termolabilních endoskopů (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 301549-V1.1.2 (870009) - 1.9.2015
Požadavky na dostupnost pro zadávání veřejných zakázek na výrobky a služby ICT v Evropě (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 31.5.2020).
945.00 Kč

ČSN ETSI EN 300119-6-V1.1.1 (872002) - 1.9.2015
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Evropská telekomunikační norma praktické realizace zařízení - Část 6: Technické požadavky na harmonizované stojany a skříně s rozšířenými vlastnostmi. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 300119-7-V1.1.1 (872002) - 1.9.2015
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Evropská telekomunikační norma praktické realizace zařízení - Část 7: Technické požadavky na rámy v harmonizovaných stojanech a skříních s rozšířenými vlastnostmi. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 303215-V1.3.1 (872014) - 1.9.2015
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Měřicí metody a meze pro spotřebu energie v širokopásmových zařízeních telekomunikačních sítí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 301893-V1.8.1 (874604) - 1.9.2015
Širokopásmové rádiové přístupové sítě (BRAN) - Vysokovýkonná RLAN 5 GHz - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN ETSI EN 300330-1-V1.8.1 (875026) - 1.9.2015
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Rádiové zařízení pracující v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 25 MHz a systémy s indukční smyčkou v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 30 MHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN ETSI EN 300330-2-V1.6.1 (875026) - 1.9.2015
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Rádiové zařízení pracující v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 25 MHz a systémy s indukční smyčkou v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 30 MHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 302208-1-V2.1.1 (875121) - 1.9.2015
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Vysokofrekvenční identifikační zařízení pracující v pásmu 865 MHz až 868 MHz s úrovněmi výkonu do 2 W a v pásmu 915 MHz až 921 MHz s úrovněmi výkonu do 4 W - Část 1: Technické požadavky a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN ETSI EN 302208-2-V2.1.1 (875121) - 1.9.2015
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Vysokofrekvenční identifikační zařízení pracující v pásmu 865 MHz až 868 MHz s úrovněmi výkonu do 2 W a v pásmu 915 MHz až 921 MHz s úrovněmi výkonu do 4 W - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 301649-V2.3.1 (875532) - 1.9.2015
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Paketová rádiová služba DECT (DPRS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
1653.00 Kč

ČSN EN 14468-1 (940519) - 1.9.2015
Stolní tenis - Část 1: Stoly na stolní tenis, funkční a bezpečnostní požadavky, zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 14468-2 (940519) - 1.9.2015
Stolní tenis - Část 2: Sloupky pro příslušenství sítě - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

TNI CEN/TR 16598 (940540) - 1.9.2015
Soubor odůvodnění k EN 1176 - Požadavky.
434.00 Kč

ČSN EN 15826 (945000) - 1.9.2015
Smalty - Terminologie.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 4528 (945010) - 1.9.2015
Smalty - Výběr zkušebních metod pro smaltované plochy výrobků (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 21549-2 (981026) - 1.9.2015
Zdravotnická informatika - Data zdravotní karty pacienta - Část 2: Společné objekty.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 21549-3 (981026) - 1.9.2015
Zdravotnická informatika - Data zdravotní karty pacienta - Část 3: Limitovaná klinická data.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 21549-4 (981026) - 1.9.2015
Zdravotnická informatika - Data zdravotní karty pacienta - Část 4: Rozšířená klinická data.
338.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.