Nové normy ČSN za září 2006

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.09.2006 v 09:00


ČSN ISO 14064-1 (010964) - 1.9.2006
Skleníkové plyny - Část 1: Specifikace s návodem pro stanovení a vykazování emisí a propadů skleníkových plynů pro organizace.
317.90 Kč

ČSN ISO 14064-2 (010964) - 1.9.2006
Skleníkové plyny - Část 2: Specifikace s návodem pro stanovení, monitorování a vykazování snížení emisí nebo zvýšení propadů skleníkových plynů pro projekty.
493.90 Kč

ČSN ISO 14064-3 (010964) - 1.9.2006
Skleníkové plyny - Část 3: Specifikace s návodem pro validaci a ověření výroků o skleníkových plynech.
515.90 Kč

ČSN ISO 14617-1 (013630) - 1.9.2006
Grafické značky pro schémata - Část 1: Všeobecné informace a rejstříky.
698.50 Kč

ČSN EN ISO 14814 (018339) - 1.9.2006
Dopravní telematika - Automatická identifikace vozidel a nákladů - Referenční architektura a terminologie (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN CEN/TS 15213-1 (018360) - 1.9.2006
Dopravní telematika - Část 1: Pokrádežové systémy pro navracení odcizených vozidel - Referenční architektura a terminologie (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 10308 (038154) - 1.9.2006
Kovové povlaky - Přehled zkoušek pórovitosti.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 3543:2001/Oprava1 (038184) - 1.9.2006
Kovové a nekovové povlaky - Měření tloušťky - Metoda zpětného rozptylu záření beta.
26.40 Kč

ČSN EN 12499:2003/Oprava1 (038357) - 1.9.2006
Katodická ochrana vnitřních povrchů kovových zařízení.
26.40 Kč

ČSN EN 1011-6 (052210) - 1.9.2006
Svařování - Doporučení pro svařování kovových materiálů - Část 6: Laserové svařování.
317.90 Kč

ČSN EN 14728 (056826) - 1.9.2006
Vady svarových spojů termoplastů - Klasifikace.
202.40 Kč

ČSN 060220 (060220) - 1.9.2006
Tepelné soustavy v budovách - Dynamické stavy.
202.40 Kč

ČSN 060310 (060310) - 1.9.2006
Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž.
202.40 Kč

ČSN 060320 (060320) - 1.9.2006
Tepelné soustavy v budovách - Příprava teplé vody - Navrhování a projektování.
202.40 Kč

ČSN 060830 (060830) - 1.9.2006
Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení.
202.40 Kč

ČSN EN 1507 (120507) - 1.9.2006
Větrání budov - Kovové plechové potrubí pravoúhlého průřezu - Požadavky na pevnost a těsnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13141-8 (127131) - 1.9.2006
Větrání budov - Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání bytů - Část 8: Zkoušení výkonu mechanických bezpotrubních nasávacích a odsávacích větracích jednotek (včetně rekuperace tepla) pro mechanické větrací systémy v rodinných domech (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 13101:2003/Oprava1 (136352) - 1.9.2006
Stupadla pro podzemní vstupní šachty - Požadavky, označování, zkoušení a hodnocení shody.
26.40 Kč

ČSN EN 153 (142753) - 1.9.2006
Metody měření spotřeby elektrické energie a přidružených charakteristik chladniček pro domácnost, konzervátorů zmrazených potravin a mrazniček na potraviny pro domácnost a jejich kombinací, napájených ze sítě (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 22.10.2015).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 463 (251801) - 1.9.2006
Geometrické specifikace výrobků (GPS) - Délková měřidla - Konstrukční a metrologické charakteristiky mechanických číselníkových úchylkoměrů.
202.40 Kč

ČSN ISO 6015 (277030) - 1.9.2006
Stroje pro zemní práce - Hydraulická lopatová rýpadla a rýpadlo-nakladače - Metody stanovení sil na nástroji. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 15380-1 (280081) - 1.9.2006
Železniční aplikace - Systém označování kolejových vozidel - Část 1: Všeobecně (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 15380-2 (280081) - 1.9.2006
Železniční aplikace - Systém označování kolejových vozidel - Část 2: Výrobkové skupiny (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 15380-3 (280081) - 1.9.2006
Železniční aplikace - Systém označování kolejových vozidel - Část 3: Označování montážních míst a poloh (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 3095 (280350) - 1.9.2006
Železniční aplikace - Akustika - Měření hluku vyzařovaného kolejovými vozidly.
317.90 Kč

ČSN EN 14865-2 (280541) - 1.9.2006
Železniční aplikace - Maziva nápravových ložiskových skříní - Část 2: Metoda zkoušení mechanické odolnosti do rychlosti vozidel až 200 km/h (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 3381 (281531) - 1.9.2006
Železniční aplikace - Akustika - Měření hluku uvnitř kolejových vozidel.
306.90 Kč

ČSN EN 14817 (284209) - 1.9.2006
Železniční aplikace - Prvky vypružení - Regulační prvky vzduchového vypružení (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 60464-1:1999/A1 (346580) - 1.9.2006
Elektroizolační laky - Část 1: Definice a všeobecné požadavky.
56.10 Kč

ČSN EN 60464-2:2002/A1 (346580) - 1.9.2006
Elektroizolační laky - Část 2: Zkušební metody.
108.90 Kč

ČSN EN 60464-3-1:2002/A1 (346580) - 1.9.2006
Elektroizolační laky - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 1: Laky pro povrchovou úpravu vytvrzované při teplotě okolí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
108.90 Kč

ČSN EN 50363-10-1 (347013) - 1.9.2006
Izolační, plášťové a povrchové materiály pro kabely nízkého napětí - Část 10-1: Smíšené plášťové směsi - Zesítěný polyvinylchlorid (XLPVC).
108.90 Kč

ČSN EN 50363-10-2 (347013) - 1.9.2006
Izolační, plášťové a povrchové materiály pro kabely nízkého napětí - Část 10-2: Smíšené plášťové směsi - Termoplastický polyuretan.
108.90 Kč

ČSN EN 50363-2-1 (347013) - 1.9.2006
Izolační, plášťové a povrchové materiály pro kabely nízkého napětí - Část 2-1: Zesítěné elastomerové plášťové směsi.
169.40 Kč

ČSN EN 50363-2-2 (347013) - 1.9.2006
Izolační, plášťové a povrchové materiály pro kabely nízkého napětí - Část 2-2: Zesítěné elastomerové povrchové směsi.
108.90 Kč

ČSN EN 50363-3 (347013) - 1.9.2006
Izolační, plášťové a povrchové materiály pro kabely nízkého napětí - Část 3: PVC izolační směsi.
169.40 Kč

ČSN EN 50363-4-1 (347013) - 1.9.2006
Izolační, plášťové a povrchové materiály pro kabely nízkého napětí - Část 4-1: PVC plášťové směsi.
169.40 Kč

ČSN EN 50363-4-2 (347013) - 1.9.2006
Izolační, plášťové a povrchové materiály pro kabely nízkého napětí - Část 4-2: PVC povrchové směsi.
108.90 Kč

ČSN EN 50363-5 (347013) - 1.9.2006
Izolační, plášťové a povrchové materiály pro kabely nízkého napětí - Část 5: Bezhalogenové, zesítěné izolační směsi.
169.40 Kč

ČSN EN 50363-6 (347013) - 1.9.2006
Izolační, plášťové a povrchové materiály pro kabely nízkého napětí - Část 6: Bezhalogenové, zesítěné plášťové směsi.
169.40 Kč

ČSN EN 50363-7 (347013) - 1.9.2006
Izolační, plášťové a povrchové materiály pro kabely nízkého napětí - Část 7: Bezhalogenové, termoplastické izolační směsi.
169.40 Kč

ČSN EN 50363-8 (347013) - 1.9.2006
Izolační, plášťové a povrchové materiály pro kabely nízkého napětí - Část 8: Bezhalogenové, termoplastické plášťové směsi.
169.40 Kč

ČSN EN 50363-9-1 (347013) - 1.9.2006
Izolační, plášťové a povrchové materiály pro kabely nízkého napětí - Část 9-1: Smíšené izolační směsi - Zesítěný polyvinylchlorid (XLPVC).
108.90 Kč

ČSN CLC/TS 60034-25 (350000) - 1.9.2006
Točivé elektrické stroje - Část 25: Návod pro navrhování a vlastnosti asynchronních motorů nakrátko navržených speciálně pro napájení z měničů.
493.90 Kč

ČSN EN 61543:1997/A2 (354183) - 1.9.2006
Proudové chrániče (RCD) pro domovní a podobné použití - Elektromagnetická kompatibilita.
108.90 Kč

ČSN EN 60320-2-4 (354508) - 1.9.2006
Nástrčky a přívodky na spotřebiče pro domácnost a podobné všeobecné použití - Část 2-4: Nástrčky a přívodky závislé na hmotnosti spotřebičů. (Platnost do 19.3.2024).
306.90 Kč

ČSN IEC 62241 (356667) - 1.9.2006
Jaderné elektrárny - Bloková dozorna - Funkce a indikace výstrah.
394.90 Kč

ČSN EN 62132-5 (358798) - 1.9.2006
Integrované obvody - Měření elektromagnetické odolnosti, 150 kHz až 1 GHz - Část 5: Metoda pracovní Faradayovy klece.
306.90 Kč

ČSN EN 62129 (359208) - 1.9.2006
Kalibrace optických spektrálních analyzátorů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 3.6.2019).
698.50 Kč

ČSN EN 60794-3-12 (359223) - 1.9.2006
Optické kabely - Část 3-12: Vnější kabely - Předmětová specifikace pro optické telekomunikační kabely pro uložení do kabelovodů a přímo do země pro vnitřní kabeláž budov. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 16.1.2016).
306.90 Kč

ČSN EN 60794-3-21 (359223) - 1.9.2006
Optické kabely - Část 3-21: Vnější kabely - Předmětová specifikace pro optické samonosné nadzemní telekomunikační kabely pro vnitřní kabeláž budov. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 24.12.2018).
306.90 Kč

ČSN EN 61754-13-ed.2 (359244) - 1.9.2006
Rozhraní optických konektorů - Část 13: Druh optických konektorů typu FC-PC. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 61755-1 (359256) - 1.9.2006
Optická rozhraní optických konektorů - Část 1: Optická rozhraní pro jednovidová konvenční vlákna - Všeobecně a návod. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 61280-2-11 (359270) - 1.9.2006
Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 2-11: Digitální systémy - Sledování kvality optického signálu určením průměrné hodnoty činitele jakosti z histogramu amplitudy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
698.50 Kč

ČSN EN 61280-4-4 (359270) - 1.9.2006
Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 4-4: Optické kabelové trasy a spoje - Měření polarizační vidové disperze instalovaných spojů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 18.8.2020).
859.10 Kč

ČSN EN 61347-2-8:2001/A1 (360510) - 1.9.2006
Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-8: Zvláštní požadavky na předřadníky pro zářivky.
108.90 Kč

ČSN EN 60335-2-4+A1+A2 (361040) - 1.9.2006
Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-4: Zvláštní požadavky na odstředivky prádla (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 1.8.2007).
317.90 Kč

ČSN EN 60335-2-43-ed.2:2004/A1 (361045) - 1.9.2006
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-43: Zvláštní požadavky na sušiče prádla a ručníků.
56.10 Kč

ČSN EN 61267-ed.2 (364715) - 1.9.2006
Lékařské diagnostické rentgenové přístroje - Podmínky záření využívané pro stanovení charakteristik. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN EN 60118-7 (368860) - 1.9.2006
Elektroakustika - Sluchadla - Část 7: Měření provozních vlastností sluchadel pro účely zajištění kvality výroby, zásobování a dodávání.
306.90 Kč

ČSN EN 60118-8 (368860) - 1.9.2006
Elektroakustika - Sluchadla - Část 8: Metody měření provozních vlastností sluchadel za simulovaných pracovních podmínek in situ.
317.90 Kč

ČSN ISO/IEC 15504-4 (369027) - 1.9.2006
Informační technologie - Posuzování procesu - Část 4: Návod na zlepšování procesu a určování způsobilosti procesu.
317.90 Kč

ČSN EN 60950-23 (369060) - 1.9.2006
Zařízení informační technologie - Bezpečnost - Část 23: Rozměrná datová záznamová zařízení. (Platnost do 6.1.2023).
169.40 Kč

ČSN EN 50310-ed.2 (369072) - 1.9.2006
Použití společné soustavy pospojování a zemnění v budovách vybavených zařízením informační technologie. (Platnost do 1.10.2013).
306.90 Kč

ČSN ISO/IEC 13888-1 (369787) - 1.9.2006
Bezpečnostní techniky IT - Nepopiratelnost - Část 1: Všeobecně.
306.90 Kč

ČSN EN 334 (386445) - 1.9.2006
Regulátory tlaku plynu pro vstupní přetlak do 100 barů včetně.
539.00 Kč

ČSN EN 14382 (386450) - 1.9.2006
Zabezpečovací zařízení pro regulační stanice a regulační zařízení - Bezpečnostní uzávěry plynu pro provozní tlaky do 100 barů včetně.
539.00 Kč

ČSN EN ISO 9445 (420039) - 1.9.2006
Úzké a široké pásy, plechy a pruhy z korozivzdorné oceli válcované kontinuálně za studena - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 3928 (420771) - 1.9.2006
Spékané kovové materiály mimo slinuté karbidy - Zkušební tělesa pro únavovou zkoušku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 12625-8 (500371) - 1.9.2006
Tissue papíry a výrobky - Část 8: Doba absorpce pro vodu, absorpční kapacita pro vodu, ruční a automatizovaná metoda zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ISO 17604 (560105) - 1.9.2006
Mikrobiologie potravin a krmiv - Vzorkování těl poražených zvířat pro mikrobiologické vyšetření.
202.40 Kč

ČSN ISO 18593 (560626) - 1.9.2006
Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metody specifikující techniky vzorkování z povrchů pomocí kontaktních ploten a stěrů.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 21871 (560628) - 1.9.2006
Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda pro stanovení nízkých počtů presumptivních Bacillus cereus - Technika MPN a metoda průkazu.
202.40 Kč

ČSN ISO 17997-1 (570526) - 1.9.2006
Mléko - Stanovení obsahu kaseinového dusíku - Část 1: Nepřímá metoda (Referenční metoda).
169.40 Kč

ČSN ISO 17997-2 (570526) - 1.9.2006
Mléko - Stanovení obsahu kaseinového dusíku - Část 2: Přímá metoda.
169.40 Kč

ČSN 570530:1972/Z3 (570530) - 1.9.2006
Metody zkoušení mléka a tekutých mléčných výrobků.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 1167-1 (643124) - 1.9.2006
Trubky, tvarovky a sestavy z termoplastů pro rozvod tekutin - Stanovení odolnosti vnitřnímu přetlaku - Část 1: Obecné metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 1167-2 (643124) - 1.9.2006
Trubky, tvarovky a sestavy z termoplastů pro rozvod tekutin - Stanovení odolnosti vnitřnímu přetlaku - Část 2: Příprava zkušebních těles (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 12086-1 (643801) - 1.9.2006
Plasty - Fluoropolymerní disperze a materiály pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 12086-2 (643801) - 1.9.2006
Plasty - Fluoropolymerní disperze a materiály pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 7391-1 (644420) - 1.9.2006
Materiály z polykarbonátů (PC) pro tváření a vytlačování - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 7391-2 (644420) - 1.9.2006
Materiály z polykarbonátů (PC) pro tváření a vytlačování - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14741 (646405) - 1.9.2006
Potrubní rozvodné a ochranné systémy z termoplastů - Spoje pro beztlakové aplikace uložené v zemi - Stanovení dlouhodobého těsnícího účinku spojů s elastomerním těsněním vyhodnocením těsnícího tlaku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12666-1 (646435) - 1.9.2006
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Polyethylen (PE) - Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém.
317.90 Kč

ČSN EN 13421 (649309) - 1.9.2006
Plasty - Reaktoplasty pro tváření - Kompozity a vyztužující vlákna - Příprava zkušebních těles pro stanovení anizotropie vlastností lisovaných kompozitů (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN 650102 (650102) - 1.9.2006
Chemie - Obecná pravidla chemického názvosloví, označování čistoty chemikálií, vyjadřování koncentrace, veličin a jednotek.
202.40 Kč

ČSN 656074 (656074) - 1.9.2006
Ropné výrobky - Stanovení korozivního působení na kovy.
108.90 Kč

ČSN 656180 (656180) - 1.9.2006
Ropné výrobky a uhlovodíková rozpouštědla - Stanovení anilinového bodu.
169.40 Kč

ČSN 656230 (656230) - 1.9.2006
Turbinové oleje - Stanovení deemulgačního čísla.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 20623 (656254) - 1.9.2006
Ropa a ropné výrobky - Stanovení vysokotlakých a protioděrových vlastností kapalin - Čtyřkuličková metoda (Evropské podmínky).
306.90 Kč

ČSN 656256 (656256) - 1.9.2006
Minerální oleje - Korozní zkouška vodných emulzí na litině (Herbert test).
108.90 Kč

ČSN ISO 2176 (656305) - 1.9.2006
Ropné výrobky - Plastická maziva - Stanovení bodu skápnutí.
169.40 Kč

ČSN ISO 2137 (656307) - 1.9.2006
Ropné výrobky - Plastická maziva - Stanovení penetrace kuželem.
306.90 Kč

ČSN EN 13924 (657202) - 1.9.2006
Asfalty a asfaltová pojiva - Specifikace pro tvrdé silniční asfalty. (Platnost do 30.9.2017).
306.90 Kč

ČSN EN 13938-1:2005/Oprava1 (668120) - 1.9.2006
Výbušniny pro civilní použití - Střeliviny a raketová paliva - Část 1: Požadavky.
26.40 Kč

ČSN EN 14035-38 (668300) - 1.9.2006
Zábavná pyrotechnika - Část 38: Vystřelovací trubice - Specifikace a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 14035-5 (668300) - 1.9.2006
Zábavná pyrotechnika - Část 5: Baterie nebo kombinace - Specifikace a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 725-8 (727515) - 1.9.2006
Speciální technická keramika - Zkušební metody pro keramické prášky - Část 8: Stanovení sypné hmotnosti po setřesení.
169.40 Kč

ČSN EN 14967 (727604) - 1.9.2006
Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové pásy vkládané do stěnových konstrukcí - Definice a charakteristiky.
306.90 Kč

ČSN EN 1998-1 (730036) - 1.9.2006
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby.
1053.80 Kč

ČSN EN 12976-1 (730302) - 1.9.2006
Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy průmyslově vyráběné - Část 1: Všeobecné požadavky.
202.40 Kč

ČSN EN 12976-2 (730302) - 1.9.2006
Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy průmyslově vyráběné - Část 2: Zkušební metody.
394.90 Kč

ČSN ISO 17497-1 (730533) - 1.9.2006
Akustika - Rozptyl zvuku povrchy - Část 1: Měření činitele rozptylovosti pro všesměrový dopad zvuku v dozvukové místnosti.
202.40 Kč

ČSN EN 1366-4 (730857) - 1.9.2006
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 4: Těsnění spár.
317.90 Kč

ČSN EN 1997-1 (731000) - 1.9.2006
Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla.
859.10 Kč

ČSN EN 14679 (731075) - 1.9.2006
Provádění speciálních geotechnických prací - Hloubkové zlepšování zemin.
493.90 Kč

ČSN EN 1993-1-9 (731401) - 1.9.2006
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-9: Únava.
394.90 Kč

ČSN 736059:1977/Z2 (736059) - 1.9.2006
Servisy a opravny motorových vozidel. Čerpací stanice pohonných hmot. Základní ustanovení.
26.40 Kč

ČSN 736060 (736060) - 1.9.2006
Čerpací stanice pohonných hmot.
202.40 Kč

ČSN EN 12697-40 (736160) - 1.9.2006
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 40: Propustnost in situ.
202.40 Kč

ČSN EN 12697-42 (736160) - 1.9.2006
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 42: Obsah cizorodých látek v R-materiálu.
169.40 Kč

ČSN EN 13674-4 (736361) - 1.9.2006
Železniční aplikace - Kolej - Kolejnice - Část 4: Vignolovy železniční kolejnice pod 46 kg/m do 27 kg/m (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 13481-8 (736370) - 1.9.2006
Železniční aplikace - Trať - Požadavky na provedení systémů upevnění - Část 8: Systémy upevnění kolejí pro vysoká nápravová zatížení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN 752310 (752310) - 1.9.2006
Sypané hráze.
394.90 Kč

ČSN EN 13433 (755427) - 1.9.2006
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Mechanický přímočinný přerušovač průtoku - Skupina G, Druh A.
306.90 Kč

ČSN EN 14652 (755466) - 1.9.2006
Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů - Zařízení membránové filtrace - Požadavky na provedení, bezpečnost a zkoušení.
493.90 Kč

ČSN EN 15029 (755725) - 1.9.2006
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hydroxid-oxid železitý.
169.40 Kč

ČSN EN 15028 (755887) - 1.9.2006
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorečnan sodný.
202.40 Kč

ČSN EN 15030 (755892) - 1.9.2006
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Stříbrné soli pro občasné používání.
202.40 Kč

ČSN 756261:2004/Oprava1 (756261) - 1.9.2006
Dešťové nádrže.
26.40 Kč

ČSN EN 858-1:2003/Oprava1 (756510) - 1.9.2006
Odlučovače lehkých kapalin (např. oleje a benzinu) - Část 1: Zásady pro navrhování, provádění a zkoušení, označování a řízení jakosti.
26.40 Kč

ČSN EN 12873-3 (757333) - 1.9.2006
Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Vliv migrace - Část 3: Zkušební metoda pro ionexové pryskyřice a sorbenty.
202.40 Kč

ČSN EN 12873-4 (757333) - 1.9.2006
Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Vliv migrace - Část 4: Zkušební metoda pro membránové systémy úpravy vody.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 16106 (770135) - 1.9.2006
Obaly - Přepravní balení pro nebezpečné věci - Obaly na nebezpečné věci, středněobjemové obaly (IBC) a velké obaly - Směrnice pro použití ISO 9001.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 3071 (800066) - 1.9.2006
Textilie - Zjišťování hodnoty pH vodného výluhu.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 12947-1:1999/Oprava1 (800846) - 1.9.2006
Textilie - Zjišťování odolnosti plošných textilií v oděru metodou Martindale - Část 1: Přístroj Martindale.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 16663-2:2004/Oprava1 (806418) - 1.9.2006
Rybářské sítě - Metoda zkoušení pro zjišťování velikosti oka - Část 2: Délka oka.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 4167 (808616) - 1.9.2006
Polyolefinové motouzy pro zemědělství (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 14884 (834762) - 1.9.2006
Kvalita ovzduší - Stacionární zdroje emisí - Stanovení celkového obsahu rtuti: automatizované měřicí systémy.
202.40 Kč

ČSN EN 15002 (838003) - 1.9.2006
Charakterizace odpadů - Příprava zkušebních podílů z laboratorního vzorku.
394.90 Kč

ČSN EN 12920 (838011) - 1.9.2006
Charakterizace odpadů - Metodický postup pro stanovení vyluhovatelnosti odpadů za definovaných podmínek.
169.40 Kč

ČSN P CEN/TS 15290 (838223) - 1.9.2006
Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu hlavních prvků (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 15297 (838224) - 1.9.2006
Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu vedlejších prvků (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 15296 (838225) - 1.9.2006
Tuhá biopaliva - Analytické výpočty pro různé stavy biopaliv (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN ETSI EN 300220-1-V2.1.1 (875015) - 1.9.2006
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přístroje krátkého dosahu (SRD) - Rádiová zařízení pro použití v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 1000 MHz s výkonem do 500 mW - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300330-1-V1.5.1 (875026) - 1.9.2006
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Rádiová zařízení pracující v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 25 MHz a systémy s indukční smyčkou v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 30 MHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300392-12-3-V1.3.1 (875042) - 1.9.2006
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - Stupeň 3 - Podčást 3: Identifikace konferenčního volání (TPI) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 302372-1-V1.1.1 (875131) - 1.9.2006
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Zařízení pro detekci a pohyb - Radar pro sondování výšky hladiny v nádržích (TLPR) pracující v kmitočtových pásmech 5,8 GHz, 10 GHz, 25 GHz, 61 GHz a 77 GHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 302340-V1.1.1 (876047) - 1.9.2006
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná EN pro družicové pozemské stanice na palubách lodí (ESVs), pracující v kmitočtových pásmech 11/12/14 GHz přidělených pevné družicové službě (FSS), pokrývající základní požadavky podle článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 302326-3-V1.1.1 (878596) - 1.9.2006
Pevné rádiové systémy - Zařízení a antény mezi více body - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na rádiové antény mezi více body.
394.90 Kč

ČSN EN 1021-1 (910232) - 1.9.2006
Nábytek - Hodnocení zápalnosti čalouněného nábytku - Část 1: Zdroj zapálení - Žhnoucí cigareta (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 1021-2 (910232) - 1.9.2006
Nábytek - Hodnocení zápalnosti čalouněného nábytku - Část 2: Zdroj zapálení - Ekvivalent plamene zápalky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN P ISO/TS 19103 (979822) - 1.9.2006
Geografická informace - Jazyk konceptuálního schématu.
515.90 Kč

Kategorie (nové normy)