Nové normy ČSN za červen 2010

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.06.2010 v 09:00


ČSN ISO 28000 (010381) - 1.6.2010
Specifikace pro systémy managementu bezpečnosti dodavatelských řetězců.
317.90 Kč

ČSN EN 60300-3-11 (010690) - 1.6.2010
Management spolehlivosti - Část 3-11: Pokyn k použití - Údržba zaměřená na bezporuchovost.
394.90 Kč

ČSN ISO 14050 (010950) - 1.6.2010
Environmentální management - Slovník.
493.90 Kč

ČSN ISO 13474 (011643) - 1.6.2010
Akustika - Způsob výpočtu rozložení hladin expozice zvuku impulzních zvukových událostí pro účely posuzování hluku v životním prostředí.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 12706 (015005) - 1.6.2010
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení kapilární metodou - Terminologie.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 3506-1 (021007) - 1.6.2010
Mechanické vlastnosti korozně odolných spojovacích součástí z korozivzdorných ocelí - Část 1: Šrouby.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 3506-2 (021007) - 1.6.2010
Mechanické vlastnosti korozně odolných spojovacích součástí z korozivzdorných ocelí - Část 2: Matice.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 3506-3 (021007) - 1.6.2010
Mechanické vlastnosti korozně odolných spojovacích součástí z korozivzdorných ocelí - Část 3: Stavěcí šrouby a podobné spojovací součásti nenamáhané tahem.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 3506-4 (021007) - 1.6.2010
Mechanické vlastnosti korozně odolných spojovacích součástí z korozivzdorných ocelí - Část 4: Šrouby do plechu.
202.40 Kč

ČSN EN 14399-10 (021042) - 1.6.2010
Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 10: Systém HRC - Sestavy šroubu a matice s kalibrovaným předpětím.
202.40 Kč

ČSN EN 14399-9 (021042) - 1.6.2010
Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 9: Systém HR nebo HV - Přímé indikátory napětí pro sestavy šroubu a matice.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 23277 (051176) - 1.6.2010
Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení svarů kapilární metodou - Stupně přípustnosti.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 17638 (051182) - 1.6.2010
Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení magnetickou metodou práškovou.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 23278 (051183) - 1.6.2010
Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení svarů magnetickou metodou práškovou - Stupně přípustnosti.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 9539 (052110) - 1.6.2010
Zařízení pro plamenové svařování - Materiály na zařízení pro plamenové svařování, řezání a příbuzné procesy (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 5821 (052679) - 1.6.2010
Odporové svařování - Elektrodové čepičky pro bodové odporové svařování.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 2560 (055005) - 1.6.2010
Svařovací materiály - Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí - Klasifikace.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 14343 (055314) - 1.6.2010
Svařovací materiály - Drátové elektrody, páskové elektrody, dráty a tyče pro obloukové svařování korozivzdorných a žáruvzdorných ocelí - Klasifikace.
306.90 Kč

ČSN EN 15805 (125003) - 1.6.2010
Vzduchové filtry pro všeobecné větrání - Normalizované rozměry (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 15714-1 (133096) - 1.6.2010
Průmyslové armatury - Pohony - Část 1: Termíny a definice.
169.40 Kč

ČSN EN 1459+A2 (268804) - 1.6.2010
Bezpečnost manipulačních vozíků - Vozíky s proměnným vyložením a vlastním pohonem.
515.90 Kč

ČSN EN 14492-1+A1:2010/Oprava1 (270610) - 1.6.2010
Jeřáby - Vrátky, kladkostroje a zdvihové jednotky se strojním pohonem - Část 1: Vrátky se strojním pohonem.
26.40 Kč

TNI CEN/TR 115-3 (274000) - 1.6.2010
Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků - Část 3: Vztah mezi EN 115: 1995 a jejími dodatky a EN 115-1: 2008.
306.90 Kč

ČSN EN 81-1+A3 (274003) - 1.6.2010
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 1: Elektrické výtahy. (Platnost do 31.8.2017).
1053.80 Kč

ČSN EN 81-2+A3 (274003) - 1.6.2010
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 2: Hydraulické výtahy. (Platnost do 31.8.2017).
1053.80 Kč

ČSN P CEN/TS 81-83 (274003) - 1.6.2010
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Existující výtahy - Část 83: Předpisy pro zvýšení odolnosti proti vandalismu.
306.90 Kč

ČSN EN 500-1+A1 (278311) - 1.6.2010
Pojízdné stroje pro stavbu vozovek - Bezpečnost - Část 1: Společné požadavky.
493.90 Kč

ČSN EN 12001+A1 (278501) - 1.6.2010
Stroje pro přepravu, rozstřikování a ukládání betonové směsi a malty - Bezpečnostní požadavky.
515.90 Kč

ČSN EN 13035-7+A1 (278809) - 1.6.2010
Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu plochého skla - Bezpečnostní požadavky - Část 7: Řezací stroje pro vrstvené sklo.
202.40 Kč

ČSN EN 13042-1+A1 (278810) - 1.6.2010
Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu dutého skla - Bezpečnostní požadavky - Část 1: Kapkový dávkovač.
202.40 Kč

ČSN EN 15273-1 (280340) - 1.6.2010
Železniční aplikace - Průjezdné průřezy tratí a obrysy vozidel - Část 1: Všeobecně - Společné zásady pro infrastrukturu a vozidla (Norma k přímému použití jako ČSN).
1197.00 Kč

ČSN EN 15273-2 (280340) - 1.6.2010
Železniční aplikace - Průjezdné průřezy tratí a obrysy vozidel - Část 2: Obrysy vozidel (Norma k přímému použití jako ČSN).
1561.80 Kč

ČSN EN 15273-3 (280340) - 1.6.2010
Železniční aplikace - Průjezdné průřezy tratí a obrysy vozidel - Část 3: Průjezdné průřezy tratí (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN EN 2240-003 (311845) - 1.6.2010
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 003: Žárovka, klasifikace 44 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2240-004 (311845) - 1.6.2010
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 004: Žárovka, klasifikace 47 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2240-010 (311845) - 1.6.2010
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 010: Žárovka, klasifikace 84 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3228 (313321) - 1.6.2010
Letectví a kosmonautika - Šestihranné matice, ploché, nízké, s normálním rozměrem pro klíč, z oceli, kadmiované - Třída: 900 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3227 (313326) - 1.6.2010
Letectví a kosmonautika - Šestihranné matice, ploché, normální výšky, s normálním rozměrem pro klíč, z oceli, kadmiované, levotočivé - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3763 (313337) - 1.6.2010
Letectví a kosmonautika - Šestihranné matice samojistné, s kulovou dosedací plochou, ze žáruvzdorné oceli, s mazivem MoS2 - Třída: 900 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3750 (313571) - 1.6.2010
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, pevné, úhel 90°, redukovaná řada, s válcovým zahloubením, ze žáruvzdorné oceli, s mazivem MoS2 - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4126 (313576) - 1.6.2010
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, posuvné, dvoustranné, redukovaná řada, s kuželovým zahloubením, ze žáruvzdorné oceli, s mazivem MoS2 - Třída: 900 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3834 (313596) - 1.6.2010
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, posuvné, dvoustranné, s kuželovým zahloubením, z korozivzdorné oceli, s mazivem MoS2 - Třída: 900 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3435 (313597) - 1.6.2010
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, posuvné, dvoustranné, redukovaná řada, s válcovým zahloubením, ze žáruvzdorné oceli, s mazivem MoS2 - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3653 (313598) - 1.6.2010
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, posuvné, samostavitelné, jednostranné, z oceli, kadmiované, s mazivem MoS2 - Třída: 900 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3537 (313599) - 1.6.2010
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, pevné, dvoustranné, s válcovým zahloubením, ze žáruvzdorné oceli, s mazivem MoS2 - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3538 (313600) - 1.6.2010
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, pevné, dvoustranné, redukovaná řada, s válcovým zahloubením, ze žáruvzdorné oceli, s mazivem MoS2 - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3539 (313601) - 1.6.2010
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, jednostranné, pevné, s válcovým zahloubením, ze žáruvzdorné oceli, s mazivem MoS2 - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2863 (313602) - 1.6.2010
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, pevné, úhel 90°, s válcovým zahloubením, ze žáruvzdorné oceli, s mazivem MoS2 - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3753 (313603) - 1.6.2010
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, pevné, úhel 60°, s válcovým zahloubením, z legované oceli, kadmiované, s mazivem MoS2 - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN IEC 60050-394 (330050) - 1.6.2010
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 394: Přístroje jaderné techniky - Přístroje, systémy, vybavení a detektory.
2143.20 Kč

ČSN IEC 60050-471 (330050) - 1.6.2010
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 471: Izolátory.
394.90 Kč

ČSN EN 60079-18-ed.2 (332320) - 1.6.2010
Výbušné atmosféry - Část 18: Zařízení chráněné zalitím zalévací hmotou "m". (Platnost do 16.1.2018).
317.90 Kč

ČSN EN 55103-1-ed.2 (334292) - 1.6.2010
Elektromagnetická kompatibilita - Norma skupiny výrobků audio, video, audiovizuální přístroje a řídicí přístroje zábavního osvětlení pro profesionální užití - Část 1: Vyzařování. (Platnost do 5.3.2017).
306.90 Kč

ČSN EN 55103-2-ed.2 (334292) - 1.6.2010
Elektromagnetická kompatibilita - Norma skupiny výrobků audio, video, audiovizuální přístroje a řídicí přístroje zábavního osvětlení pro profesionální užití - Část 2: Odolnost.
394.90 Kč

ČSN EN 62282-6-300 (336000) - 1.6.2010
Technologie palivových článků - Část 6-300: Miniaturní napájecí zdroje na palivové články - Zaměnitelnost palivových zásobníků. (Platnost do 17.1.2016).
698.50 Kč

ČSN EN 60068-2-38 (345791) - 1.6.2010
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-38: Zkoušky - Zkouška Z/AD: Složená cyklická zkouška teplotou a vlhkostí.
202.40 Kč

ČSN EN 60112:2003/A1 (346468) - 1.6.2010
Metody určování zkušebních indexů a porovnávacích indexů odolnosti tuhých izolačních materiálů proti plazivým proudům.
108.90 Kč

ČSN EN 61935-1-ed.3 (347750) - 1.6.2010
Specifikace pro zkoušení symetrické a koaxiální kabeláže pro informační technologii - Část 1: Instalovaná symetrická kabeláž specifikovaná v souboru norem EN 50173.
698.50 Kč

ČSN EN 61935-2-20 (347750) - 1.6.2010
Univerzální kabelážní systémy - Specifikace zkoušení symetrické komunikační kabeláže podle EN 50173 - Část 2-20: Šňůry pracoviště pro aplikace třídy D - Vzorová předmětová specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 61935-3 (347750) - 1.6.2010
Zkoušení vyváženého sdělovacího kabelu - Část 3: Zkoušení a oprávnění podle EN 50173-4 (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 62223 (348000) - 1.6.2010
Izolátory - Termíny a definice.
202.40 Kč

ČSN EN 61558-2-16 (351330) - 1.6.2010
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a podobných výrobků pro napájecí napětí do 1100 V - Část 2-16: Zvláštní požadavky a zkoušky pro impulzně řízené napájecí zdroje a pro transformátory impulzně řízených napájecích zdrojů.
317.90 Kč

ČSN EN 60255-151 (353510) - 1.6.2010
Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 151: Funkční požadavky pro nadproudovou/podproudovou ochranu.
317.90 Kč

ČSN EN 60255-26-ed.2 (353526) - 1.6.2010
Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 26: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu. (Platnost do 28.6.2016).
202.40 Kč

ČSN EN 60947-7-3-ed.2 (354101) - 1.6.2010
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 7-3: Pomocná zařízení - Bezpečnostní požadavky na pojistkové svorkovnice.
317.90 Kč

ČSN EN 60603-7-1-ed.2 (354620) - 1.6.2010
Konektory pro elektronická zařízení - Část 7-1: Předmětová specifikace pro 8pólové, stíněné volné a pevné konektory. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 12.5.2014).
317.90 Kč

ČSN EN 60603-7-ed.2 (354620) - 1.6.2010
Konektory pro elektronická zařízení - Část 7: Předmětová specifikace pro 8pólové, nestíněné volné a pevné konektory. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 13.11.2023).
493.90 Kč

ČSN EN 60269-4-ed.3 (354701) - 1.6.2010
Pojistky nízkého napětí - Část 4: Doplňující požadavky pro tavné pojistkové vložky pro ochranu polovodičových prvků.
394.90 Kč

ČSN EN 60738-1-ed.2:2007/A1 (358151) - 1.6.2010
Termistory - Přímo ohřívané s kladným teplotním součinitelem - Část 1: Kmenová specifikace.
56.10 Kč

ČSN EN 60384-1-ed.2 (358290) - 1.6.2010
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 1: Kmenová specifikace. (Platnost do 30.9.2019).
539.00 Kč

ČSN EN 61988-5 (358788) - 1.6.2010
Plazmové zobrazovací panely - Část 5: Kmenová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 61754-24 (359244) - 1.6.2010
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 24: Druh optických konektorů typu SC-RJ. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 61300-3-35 (359252) - 1.6.2010
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-35: Zkoušení a měření - Vizuální a automatizovaná kontrola čela cylindrických konektorů vláknové optiky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 30.7.2018).
306.90 Kč

ČSN EN 61753-086-2 (359255) - 1.6.2010
Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 086-2: Nekonektorovaná jednovidová obousměrná optická vláknová zařízení WWDM 1490 / 1550 nm downstream a 1310 nm upstream pro kategorii C - Řízené prostředí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 60335-2-59-ed.2:2004/A2 (361045) - 1.6.2010
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-59: Zvláštní požadavky na hubiče hmyzu.
108.90 Kč

ČSN EN 60335-2-73-ed.2:2004/A2 (361045) - 1.6.2010
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-73: Zvláštní požadavky na stabilní ponorné ohřívače.
108.90 Kč

ČSN EN 60335-2-74-ed.2:2004/A2 (361045) - 1.6.2010
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-74: Zvláštní požadavky na přenosné ponorné ohřívače.
108.90 Kč

ČSN EN 50523-1 (361060) - 1.6.2010
Komunikace propojených systémů spotřebičů pro domácnost - Část 1: Specifikace funkce. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN EN 50523-2 (361060) - 1.6.2010
Komunikace propojených systémů spotřebičů pro domácnost - Část 2: Struktury dat. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 60745-2-18-ed.2 (361551) - 1.6.2010
Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-18: Zvláštní požadavky na páskovací nářadí.
169.40 Kč

ČSN EN 60745-2-9-ed.2 (361551) - 1.6.2010
Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-9: Zvláštní požadavky na závitořezy. (Platnost do 12.1.2019).
169.40 Kč

ČSN EN 61029-2-1 (361581) - 1.6.2010
Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 2-1: Zvláštní požadavky na stolové kotoučové pily. (Platnost do 3.9.2015).
317.90 Kč

ČSN EN 61029-2-8 (361581) - 1.6.2010
Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 2-8: Zvláštní požadavky na jednovřetenové svislé stolní frézky.
317.90 Kč

ČSN EN 50342-4 (364310) - 1.6.2010
Olověné startovací baterie - Část 4: Rozměry baterií pro těžká vozidla. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 26.10.2023).
202.40 Kč

ČSN EN 62446 (364623) - 1.6.2010
Fotovoltaické systémy spojené s elektrorozvodnou sítí - Minimální požadavky na systémovou dokumentaci, zkoušky při uvádění do provozu a kontrolu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 23.2.2019).
317.90 Kč

ČSN EN 60601-2-20-ed.2 (364801) - 1.6.2010
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-20: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost kojeneckých transportních inkubátorů. (Platnost do 7.10.2023).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 26782:2009/Oprava1 (364826) - 1.6.2010
Anestetické a respirační přístroje - Spirometry pro měření času usilovného výdechu u lidí (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 60728-7-3-ed.2 (367211) - 1.6.2010
Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 7-3: Monitorování stavu venkovní hybridní vláknové koaxiální soustavy - Specifikace napájecího zdroje pro sběrnici rozhraní transpondéru (PSTIB). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 60958-3-ed.2:2007/A1 (368308) - 1.6.2010
Digitální zvukové rozhraní - Část 3: Zařízení pro neprofesionální aplikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 62546 (368615) - 1.6.2010
Směrnice pro propojení HD záznamu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 60318-1-ed.2 (368820) - 1.6.2010
Elektroakustika - Modelová hlava a simulátor ucha - Část 1: Simulátor ucha pro měření náušních sluchátek a sluchátek s uzavřeným objemem.
306.90 Kč

ČSN ISO/IEC 14764 (369034) - 1.6.2010
Softwarové inženýrství - Procesy životního cyklu softwaru - Údržba.
394.90 Kč

ČSN EN 50520 (370560) - 1.6.2010
Krycí desky a krycí pásky pro ochranu a upozornění na položení úložných kabelů a trubek v podzemních instalacích. (Platnost do 14.9.2023).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 24333 (461015) - 1.6.2010
Obiloviny a výrobky z obilovin - Vzorkování (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 3093 (461026) - 1.6.2010
Pšenice, žito a pšeničná a žitná mouka, pšenice tvrdá (durum) a semolina z pšenice tvrdé - Stanovení čísla poklesu podle Hagberga-Pertena (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN 461200-3:2001/Z1 (461200) - 1.6.2010
Obiloviny - Část 3: Ječmen.
26.40 Kč

ČSN EN 15695-1 (470414) - 1.6.2010
Zemědělské traktory a samojízdné postřikovače - Ochrana obsluhy (řidiče) před nebezpečnými látkami - Část 1: Klasifikace kabiny, požadavky a zkušební postupy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 15695-2 (470414) - 1.6.2010
Zemědělské traktory a samojízdné postřikovače - Ochrana obsluhy (řidiče) před nebezpečnými látkami - Část 2: Filtry, požadavky a zkušební postupy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 4254-10 (470601) - 1.6.2010
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 10: Rotační obraceče a shrnovače (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 13140+A1 (470630) - 1.6.2010
Zemědělské stroje - Sklízeče cukrovky a krmné řepy - Bezpečnost.
317.90 Kč

ČSN EN 15503 (479012) - 1.6.2010
Zahradní zařízení - Zahradní foukače, vysavače a kombinace foukač/vysavač - Bezpečnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN P CEN/TS 839 (490663) - 1.6.2010
Ochranné prostředky na dřevo - Stanovení preventivního účinku proti dřevokazným houbám basidiomycetes - Aplikace ošetřením povrchu (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 46-1 (490694) - 1.6.2010
Ochranné prostředky na dřevo - Stanovení preventivního účinku proti čerstvě vylíhlým larvám Hylotrupes bajulus (Linnaeus) - Část 1: Aplikace povrchovou ochranou (Laboratorní metoda).
306.90 Kč

ČSN EN 46-2 (490694) - 1.6.2010
Ochranné prostředky na dřevo - Stanovení preventivního účinku proti čerstvě vylíhlým larvám Hylotrupes bajulus (Linnaeus) - Část 2: Účinek proti vajíčkům (Laboratorní metoda).
202.40 Kč

ČSN EN 13226 (492130) - 1.6.2010
Dřevěné podlahoviny - Parketové vlysy s perem a/nebo drážkou.
317.90 Kč

ČSN EN 622-4 (492612) - 1.6.2010
Vláknité desky - Požadavky - Část 4: Požadavky na izolační desky.
169.40 Kč

ČSN EN 622-5 (492612) - 1.6.2010
Vláknité desky - Požadavky - Část 5: Požadavky na desky vyrobené suchým procesem (MDF).
202.40 Kč

ČSN EN 1230-1 (500483) - 1.6.2010
Papír a lepenka určená pro styk s poživatinami - Senzorická analýza - Část 1: Pach.
169.40 Kč

ČSN EN 1230-2 (500483) - 1.6.2010
Papír a lepenka určená pro styk s poživatinami - Senzorická analýza - Část 2: Cizorodá příchuť.
202.40 Kč

ČSN EN 1034-1+A1 (507010) - 1.6.2010
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu papírenských strojů a zařízení - Část 1: Společné požadavky.
317.90 Kč

ČSN EN 1034-13+A1 (507010) - 1.6.2010
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu papírenských strojů a zařízení - Část 13: Stroje na odstraňování drátů z balíků a svazků balíků.
202.40 Kč

ČSN EN 1034-14+A1 (507010) - 1.6.2010
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu papírenských strojů a zařízení - Část 14: Podélné řezačky nekonečného kotoučového papíru.
202.40 Kč

ČSN EN 1034-2+A1 (507010) - 1.6.2010
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu papírenských strojů a zařízení - Část 2: Odkorňovací bubny.
202.40 Kč

ČSN EN 1034-22+A1 (507010) - 1.6.2010
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu papírenských strojů a zařízení - Část 22: Brusy na dřevovinu.
202.40 Kč

ČSN EN 1034-3+A1 (507010) - 1.6.2010
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu papírenských strojů a zařízení - Část 3: Navíječky a podélné řezačky, převíjecí stroje na výrobu vrstveného papíru.
306.90 Kč

ČSN EN 1034-4+A1 (507010) - 1.6.2010
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu papírenských strojů a zařízení - Část 4: Rozvlákňovače a jejich nakládací zařízení.
306.90 Kč

ČSN EN 1034-5+A1 (507010) - 1.6.2010
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu papírenských strojů a zařízení - Část 5: Archové řezačky.
306.90 Kč

ČSN EN 1034-6+A1 (507010) - 1.6.2010
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu papírenských strojů a zařízení - Část 6: Kalandry.
306.90 Kč

ČSN EN 1034-7+A1 (507010) - 1.6.2010
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu papírenských strojů a zařízení - Část 7: Nádrže.
202.40 Kč

ČSN EN 1674+A1 (512530) - 1.6.2010
Potravinářské stroje - Stroje na rozvalování těsta - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
394.90 Kč

ČSN EN 453+A1 (512535) - 1.6.2010
Potravinářské stroje - Hnětače těsta - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
394.90 Kč

ČSN EN 454+A1 (512565) - 1.6.2010
Potravinářské stroje - Planetové mixéry - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
394.90 Kč

ČSN EN 1673+A1 (512570) - 1.6.2010
Potravinářské stroje - Rotační stojanové pece - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
394.90 Kč

ČSN EN 15763 (560663) - 1.6.2010
Potraviny - Stanovení stopových prvků - Stanovení arsenu, kadmia, mědi a olova v potravinách pomocí hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS) po tlakovém rozkladu (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 15764 (560664) - 1.6.2010
Potraviny - Stanovení stopových prvků - Stanovení cínu plamenovou atomovou absorpční spektrometrií a atomovou absorpční spektrometrií v grafitové pícce (FAAS a GFAAS) po tlakovém rozkladu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15765 (560665) - 1.6.2010
Potraviny - Stanovení stopových prvků - Stanovení cínu pomocí hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS) po tlakovém rozkladu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 4080 (635411) - 1.6.2010
Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Stanovení propustnosti plynu.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 4023 (635420) - 1.6.2010
Pryžové hadice a hadice s koncovkami pro páru - Metody zkoušení.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 12162 (643100) - 1.6.2010
Materiály z termoplastů pro tlakové trubky a tvarovky - Klasifikace, označování a konstrukční (výpočtový, návrhový) koeficient.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 13967 (643221) - 1.6.2010
Tvarovky z termoplastů - Stanovení kruhové tuhosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 22391-1 (646425) - 1.6.2010
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polyethylen odolný zvýšeným teplotám (PE-RT) - Část 1: Všeobecně (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 22391-2 (646425) - 1.6.2010
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polyethylen odolný zvýšeným teplotám (PE-RT) - Část 2: Trubky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 22391-3 (646425) - 1.6.2010
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polyethylen odolný zvýšeným teplotám (PE-RT) - Část 3: Tvarovky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 22391-5 (646425) - 1.6.2010
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polyethylen odolný zvýšeným teplotám (PE-RT) - Část 5: Vhodnost použití systému (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN P CEN/TS 15956 (654886) - 1.6.2010
Hnojiva - Extrakce fosforu rozpustného v anorganických kyselinách (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN P CEN/TS 15957 (654887) - 1.6.2010
Hnojiva - Extrakce fosforu rozpustného v neutrálním citranu amonném (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN P CEN/TS 15958 (654888) - 1.6.2010
Hnojiva - Extrakce fosforu rozpustného ve vodě (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN P CEN/TS 15959 (654889) - 1.6.2010
Hnojiva - Stanovení vyextrahovaného fosforu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 15960 (654890) - 1.6.2010
Hnojiva - Extrakce celkového vápníku, hořčíku, sodíku a síry ve formě síranů (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN P CEN/TS 15961 (654891) - 1.6.2010
Hnojiva - Extrakce ve vodě rozpustného vápníku, hořčíku, sodíku a síry ve formě síranů (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 14078 (656138) - 1.6.2010
Kapalné ropné výrobky - Stanovení methylesterů mastných kyselin (FAME) ve středních destilátech - Metoda infračervené spektrometrie.
202.40 Kč

ČSN EN 14214+A1 (656507) - 1.6.2010
Motorová paliva - Methylestery mastných kyselin (FAME) pro vznětové motory - Technické požadavky a metody zkoušení.
202.40 Kč

ČSN EN 15837 (656563) - 1.6.2010
Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení obsahu fosforu, mědi a síry - Přímá metoda optické emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP OES) (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 28199-1:2010/Oprava1 (673131) - 1.6.2010
Nátěrové hmoty - Hodnocení vlastností nátěrových systémů v závislosti na způsobu nanášení - Část 1: Terminologie a příprava zkušebních vzorků (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 201-ed.2 (691700) - 1.6.2010
Stroje pro zpracování plastů a pryže - Vstřikovací stroje - Bezpečnostní požadavky. (Platnost do 31.7.2022).
539.00 Kč

ČSN EN 1367-2 (721195) - 1.6.2010
Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 2: Zkouška síranem hořečnatým.
202.40 Kč

ČSN EN 1744-1 (721196) - 1.6.2010
Zkoušení chemických vlastností kameniva - Část 1: Chemický rozbor.
493.90 Kč

ČSN EN 196-6 (722100) - 1.6.2010
Metody zkoušení cementu - Část 6: Stanovení jemnosti mletí.
202.40 Kč

ČSN EN 14303 (727225) - 1.6.2010
Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z minerální vlny (MW) - Specifikace.
317.90 Kč

ČSN EN 14304 (727226) - 1.6.2010
Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z pružné elastomerní pěny (FEF) - Specifikace.
317.90 Kč

ČSN EN 14305 (727227) - 1.6.2010
Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového skla (CG) - Specifikace.
394.90 Kč

ČSN EN 14306 (727228) - 1.6.2010
Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z křemičitanu vápenatého (CS) - Specifikace.
317.90 Kč

ČSN EN 14307 (727229) - 1.6.2010
Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z extrudovaného polystyrenu (XPS) - Specifikace.
317.90 Kč

ČSN EN 14308 (727230) - 1.6.2010
Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z tvrdé polyuretanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny - Specifikace.
394.90 Kč

ČSN EN 14309 (727231) - 1.6.2010
Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) - Specifikace.
394.90 Kč

ČSN EN 14313 (727232) - 1.6.2010
Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z polyetylenové pěny (PEF) - Specifikace.
317.90 Kč

ČSN EN 14314 (727233) - 1.6.2010
Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z fenolické pěny (PF) - Specifikace.
394.90 Kč

ČSN EN 15715 (727234) - 1.6.2010
Tepelně izolační výrobky - Pokyny pro montáž a upevnění při zkouškách reakce na oheň - Průmyslově vyráběné výrobky.
493.90 Kč

ČSN EN 14695 (727605) - 1.6.2010
Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové pásy pro hydroizolaci betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch - Definice a charakteristiky.
306.90 Kč

ČSN EN 13238 (730859) - 1.6.2010
Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň - Postupy kondicionování a obecná pravidla pro výběr podkladů.
169.40 Kč

ČSN P CEN/TS 12390-11 (731302) - 1.6.2010
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 11: Stanovení chloridovzdornosti betonu, jednosměrná difúze (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 12390-6 (731302) - 1.6.2010
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 6: Pevnost v příčném tahu zkušebních těles.
169.40 Kč

ČSN EN 1993-1-1:2006/Oprava1 (731401) - 1.6.2010
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby.
108.90 Kč

ČSN EN 1993-1-11:2008/Oprava1 (731401) - 1.6.2010
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-11: Navrhování ocelových tažených prvků.
26.40 Kč

ČSN EN 1993-1-12:2008/Oprava1 (731401) - 1.6.2010
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-12: Doplňující pravidla pro oceli vysoké pevnosti do třídy S 700.
26.40 Kč

ČSN EN 1993-1-6:2008/Oprava1 (731401) - 1.6.2010
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-6: Pevnost a stabilita skořepinových konstrukcí.
26.40 Kč

ČSN EN 1993-1-9:2006/Oprava1 (731401) - 1.6.2010
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-9: Únava.
56.10 Kč

ČSN EN 1993-4-1:2008/Oprava1 (731441) - 1.6.2010
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 4-1: Zásobníky.
56.10 Kč

ČSN EN 1993-4-2:2008/Oprava1 (731442) - 1.6.2010
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 4-2: Nádrže.
56.10 Kč

ČSN EN 1993-4-3:2008/Oprava1 (731443) - 1.6.2010
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 4-3: Potrubí.
26.40 Kč

ČSN EN 1993-5:2008/Oprava1 (731451) - 1.6.2010
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 5: Piloty a štětové stěny.
26.40 Kč

ČSN EN 1058 (731715) - 1.6.2010
Desky na bázi dřeva - Stanovení charakteristických 5% kvantilů a charakteristických průměrů.
202.40 Kč

ČSN EN 13670 (732400) - 1.6.2010
Provádění betonových konstrukcí.
493.90 Kč

ČSN EN 1858 (734209) - 1.6.2010
Komíny - Konstrukční díly - Betonové komínové tvárnice. (Platnost do 1.4.2013).
394.90 Kč

ČSN EN 15689 (736352) - 1.6.2010
Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Srdcovky z lité austenitické manganové oceli (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 13146-9 (736375) - 1.6.2010
Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 9: Stanovení tuhosti.
306.90 Kč

ČSN EN 12966-1+A1 (737033) - 1.6.2010
Svislé dopravní značení - Proměnné dopravní značky - Část 1: Norma výrobku. (Platnost do 30.9.2016).
539.00 Kč

ČSN 755115 (755115) - 1.6.2010
Jímání podzemní vody.
317.90 Kč

ČSN EN 1302:2000/Oprava1 (755816) - 1.6.2010
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Koagulační činidla na bázi hliníku - Analytické metody.
26.40 Kč

ČSN EN 1017 (755890) - 1.6.2010
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Polovypálený dolomit.
202.40 Kč

ČSN ISO 6060:2008/Z1/Oprava1 (757522) - 1.6.2010
Jakost vod - Stanovení chemické spotřeby kyslíku.
26.40 Kč

ČSN EN 15797 (765651) - 1.6.2010
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Koagulační činidla na bázi železa (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15796 (765654) - 1.6.2010
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Chlornan vápenatý (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15798 (765655) - 1.6.2010
Výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Filtrační prostředky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15799 (765656) - 1.6.2010
Výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Práškové aktivní uhlí (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 105-B08:2000/A1 (800179) - 1.6.2010
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část B08: Kontrola kvality modrých vlněných referenčních materiálů 1 až 7.
108.90 Kč

ČSN EN 15114+A1 (804444) - 1.6.2010
Textilní podlahové krytiny - Klasifikace textilních podlahových krytin bez vlasu.
306.90 Kč

ČSN EN 420+A1 (832300) - 1.6.2010
Ochranné rukavice - Všeobecné požadavky a metody zkoušení.
306.90 Kč

ČSN EN 14961-1 (838202) - 1.6.2010
Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 1: Obecné požadavky.
493.90 Kč

ČSN EN 14918 (838214) - 1.6.2010
Tuhá biopaliva - Stanovení spalného tepla a výhřevnosti.
493.90 Kč

ČSN EN 1060-1+A2 (852701) - 1.6.2010
Neinvazivní tonometry - Část 1: Všeobecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 1060-3+A2 (852701) - 1.6.2010
Neinvazivní tonometry - Část 3: Specifické požadavky pro elektromechanické systémy na měření krevního tlaku (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 10993-1 (855220) - 1.6.2010
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 1: Hodnocení a zkoušení v rámci procesu řízení rizika.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 11737-2 (855260) - 1.6.2010
Sterilizace zdravotnických prostředků - Mikrobiologické metody - Část 2: Zkoušky sterility prováděné při definování, validaci a udržování postupu sterilizace.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 14937 (855262) - 1.6.2010
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Obecné požadavky na charakterizaci sterilizačního činidla a vývoj, validaci a průběžnou kontrolu postupu sterilizace zdravotnických prostředků.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 1942 (856305) - 1.6.2010
Stomatologie - Slovník (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN ETSI EN 300019-1-3-V2.3.2 (872001) - 1.6.2010
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 1-3: Klasifikace podmínek prostředí - Stacionární použití na místech chráněných proti povětrnostním vlivům. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 300119-2-V2.2.2 (872002) - 1.6.2010
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Evropská telekomunikační norma praktické realizace zařízení - Část 2: Technické požadavky na stojany a skříně (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 300113-2-V1.4.2 (875005) - 1.6.2010
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s anténním konektorem určená pro přenos dat (a/nebo hovoru), používající modulaci s konstantní nebo proměnnou obálkou - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 300698-1-V1.4.1 (875069) - 1.6.2010
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Radiotelefonní vysílače a přijímače pro pohyblivou námořní službu pracující v pásmech VHF, používané na vnitrozemských vodních cestách - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN ETSI EN 300698-2-V1.2.1 (875069) - 1.6.2010
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Radiotelefonní vysílače a přijímače pro pohyblivou námořní službu pracující v pásmech VHF, používané na vnitrozemských vodních cestách - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 300698-3-V1.2.1 (875069) - 1.6.2010
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Radiotelefonní vysílače a přijímače pro pohyblivou námořní službu pracující v pásmech VHF, používané na vnitrozemských vodních cestách - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.3 (e) Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN ETSI EN 301166-2-V1.2.3 (875095) - 1.6.2010
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní mobilní služba - Rádiová zařízení pro analogové a/nebo digitální komunikace (hovorové a/nebo datové), pracující na úzkopásmových kanálech a opatřená anténním konektorem - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 302977-V1.1.2 (876050) - 1.6.2010
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná EN pro pozemské stanice zabudované na vozidle (VMES) pracující v kmitočtovém pásmu 14/12 GHz pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN ETSI EN 301192-V1.5.1 (879028) - 1.6.2010
Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace DVB pro vysílání dat. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

TNI ETSI TS 101154-V1.9.1 (879048) - 1.6.2010
Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace pro použití kódování obrazu a zvuku ve vysílacích aplikacích založených na transportním toku MPEG-2 (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1053.80 Kč

ČSN EN 14434 (911230) - 1.6.2010
Nástěnné tabule pro vzdělávací zařízení - Ergonomické, technické a bezpečnostní požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 15649-1 (940930) - 1.6.2010
Plovoucí předměty pro volný čas používané na vodě i ve vodě - Část 1: Klasifikace, materiály, všeobecné požadavky a metody zkoušení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 15649-2 (940930) - 1.6.2010
Plovoucí předměty pro volný čas používané na vodě i ve vodě - Část 2: Informace pro spotřebitele. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 15649-3 (940930) - 1.6.2010
Plovoucí předměty pro volný čas používané na vodě i ve vodě - Část 3: Další specifické bezpečnostní požadavky a metody zkoušení pro prostředky třídy A. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 15801 (961501) - 1.6.2010
Ochrana kulturního dědictví - Metody zkoušení - Stanovení nasákavosti vody kapilárním vzlínáním.
169.40 Kč

ČSN EN 15803 (961502) - 1.6.2010
Ochrana kulturního dědictví - Metody zkoušení - Stanovení paropropustnosti vodní páry (delta p).
202.40 Kč

ČSN EN 15802 (961503) - 1.6.2010
Ochrana kulturního dědictví - Metody zkoušení - Měření kontaktního úhlu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ISO/IEC 15417 (977101) - 1.6.2010
Informační technologie - Automatická identifikace a techniky sběru dat - Specifikace symboliky čárového kódu 128.
306.90 Kč

Kategorie (nové normy)