Nové normy ČSN za červen 2010

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.06.2010 v 09:00


ČSN ISO 28000 (010381) - 1.6.2010
Specifikace pro systémy managementu bezpečnosti dodavatelských řetězců.
350.00 Kč

ČSN EN 60300-3-11 (010690) - 1.6.2010
Management spolehlivosti - Část 3-11: Pokyn k použití - Údržba zaměřená na bezporuchovost.
434.00 Kč

ČSN ISO 14050 (010950) - 1.6.2010
Environmentální management - Slovník.
543.00 Kč

ČSN ISO 13474 (011643) - 1.6.2010
Akustika - Způsob výpočtu rozložení hladin expozice zvuku impulzních zvukových událostí pro účely posuzování hluku v životním prostředí.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 12706 (015005) - 1.6.2010
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení kapilární metodou - Terminologie.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 3506-1 (021007) - 1.6.2010
Mechanické vlastnosti korozně odolných spojovacích součástí z korozivzdorných ocelí - Část 1: Šrouby.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 3506-2 (021007) - 1.6.2010
Mechanické vlastnosti korozně odolných spojovacích součástí z korozivzdorných ocelí - Část 2: Matice.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 3506-3 (021007) - 1.6.2010
Mechanické vlastnosti korozně odolných spojovacích součástí z korozivzdorných ocelí - Část 3: Stavěcí šrouby a podobné spojovací součásti nenamáhané tahem.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 3506-4 (021007) - 1.6.2010
Mechanické vlastnosti korozně odolných spojovacích součástí z korozivzdorných ocelí - Část 4: Šrouby do plechu.
223.00 Kč

ČSN EN 14399-10 (021042) - 1.6.2010
Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 10: Systém HRC - Sestavy šroubu a matice s kalibrovaným předpětím.
223.00 Kč

ČSN EN 14399-9 (021042) - 1.6.2010
Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 9: Systém HR nebo HV - Přímé indikátory napětí pro sestavy šroubu a matice.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 23277 (051176) - 1.6.2010
Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení svarů kapilární metodou - Stupně přípustnosti.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 17638 (051182) - 1.6.2010
Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení magnetickou metodou práškovou.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 23278 (051183) - 1.6.2010
Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení svarů magnetickou metodou práškovou - Stupně přípustnosti.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 9539 (052110) - 1.6.2010
Zařízení pro plamenové svařování - Materiály na zařízení pro plamenové svařování, řezání a příbuzné procesy (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 5821 (052679) - 1.6.2010
Odporové svařování - Elektrodové čepičky pro bodové odporové svařování.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 2560 (055005) - 1.6.2010
Svařovací materiály - Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí - Klasifikace.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 14343 (055314) - 1.6.2010
Svařovací materiály - Drátové elektrody, páskové elektrody, dráty a tyče pro obloukové svařování korozivzdorných a žáruvzdorných ocelí - Klasifikace.
338.00 Kč

ČSN EN 15805 (125003) - 1.6.2010
Vzduchové filtry pro všeobecné větrání - Normalizované rozměry (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 15714-1 (133096) - 1.6.2010
Průmyslové armatury - Pohony - Část 1: Termíny a definice.
186.00 Kč

ČSN EN 1459+A2 (268804) - 1.6.2010
Bezpečnost manipulačních vozíků - Vozíky s proměnným vyložením a vlastním pohonem.
567.00 Kč

ČSN EN 14492-1+A1:2010/Oprava1 (270610) - 1.6.2010
Jeřáby - Vrátky, kladkostroje a zdvihové jednotky se strojním pohonem - Část 1: Vrátky se strojním pohonem.
29.00 Kč

TNI CEN/TR 115-3 (274000) - 1.6.2010
Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků - Část 3: Vztah mezi EN 115: 1995 a jejími dodatky a EN 115-1: 2008.
338.00 Kč

ČSN EN 81-1+A3 (274003) - 1.6.2010
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 1: Elektrické výtahy. (Platnost do 31.8.2017).
1159.00 Kč

ČSN EN 81-2+A3 (274003) - 1.6.2010
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 2: Hydraulické výtahy. (Platnost do 31.8.2017).
1159.00 Kč

ČSN P CEN/TS 81-83 (274003) - 1.6.2010
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Existující výtahy - Část 83: Předpisy pro zvýšení odolnosti proti vandalismu.
338.00 Kč

ČSN EN 500-1+A1 (278311) - 1.6.2010
Pojízdné stroje pro stavbu vozovek - Bezpečnost - Část 1: Společné požadavky.
543.00 Kč

ČSN EN 12001+A1 (278501) - 1.6.2010
Stroje pro přepravu, rozstřikování a ukládání betonové směsi a malty - Bezpečnostní požadavky.
567.00 Kč

ČSN EN 13035-7+A1 (278809) - 1.6.2010
Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu plochého skla - Bezpečnostní požadavky - Část 7: Řezací stroje pro vrstvené sklo.
223.00 Kč

ČSN EN 13042-1+A1 (278810) - 1.6.2010
Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu dutého skla - Bezpečnostní požadavky - Část 1: Kapkový dávkovač.
223.00 Kč

ČSN EN 15273-1 (280340) - 1.6.2010
Železniční aplikace - Průjezdné průřezy tratí a obrysy vozidel - Část 1: Všeobecně - Společné zásady pro infrastrukturu a vozidla (Norma k přímému použití jako ČSN).
1204.00 Kč

ČSN EN 15273-2 (280340) - 1.6.2010
Železniční aplikace - Průjezdné průřezy tratí a obrysy vozidel - Část 2: Obrysy vozidel (Norma k přímému použití jako ČSN).
1561.80 Kč

ČSN EN 15273-3 (280340) - 1.6.2010
Železniční aplikace - Průjezdné průřezy tratí a obrysy vozidel - Část 3: Průjezdné průřezy tratí (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN EN 2240-003 (311845) - 1.6.2010
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 003: Žárovka, klasifikace 44 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2240-004 (311845) - 1.6.2010
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 004: Žárovka, klasifikace 47 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2240-010 (311845) - 1.6.2010
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 010: Žárovka, klasifikace 84 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3228 (313321) - 1.6.2010
Letectví a kosmonautika - Šestihranné matice, ploché, nízké, s normálním rozměrem pro klíč, z oceli, kadmiované - Třída: 900 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3227 (313326) - 1.6.2010
Letectví a kosmonautika - Šestihranné matice, ploché, normální výšky, s normálním rozměrem pro klíč, z oceli, kadmiované, levotočivé - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3763 (313337) - 1.6.2010
Letectví a kosmonautika - Šestihranné matice samojistné, s kulovou dosedací plochou, ze žáruvzdorné oceli, s mazivem MoS2 - Třída: 900 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3750 (313571) - 1.6.2010
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, pevné, úhel 90°, redukovaná řada, s válcovým zahloubením, ze žáruvzdorné oceli, s mazivem MoS2 - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4126 (313576) - 1.6.2010
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, posuvné, dvoustranné, redukovaná řada, s kuželovým zahloubením, ze žáruvzdorné oceli, s mazivem MoS2 - Třída: 900 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3834 (313596) - 1.6.2010
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, posuvné, dvoustranné, s kuželovým zahloubením, z korozivzdorné oceli, s mazivem MoS2 - Třída: 900 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3435 (313597) - 1.6.2010
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, posuvné, dvoustranné, redukovaná řada, s válcovým zahloubením, ze žáruvzdorné oceli, s mazivem MoS2 - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3653 (313598) - 1.6.2010
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, posuvné, samostavitelné, jednostranné, z oceli, kadmiované, s mazivem MoS2 - Třída: 900 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3537 (313599) - 1.6.2010
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, pevné, dvoustranné, s válcovým zahloubením, ze žáruvzdorné oceli, s mazivem MoS2 - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3538 (313600) - 1.6.2010
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, pevné, dvoustranné, redukovaná řada, s válcovým zahloubením, ze žáruvzdorné oceli, s mazivem MoS2 - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3539 (313601) - 1.6.2010
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, jednostranné, pevné, s válcovým zahloubením, ze žáruvzdorné oceli, s mazivem MoS2 - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2863 (313602) - 1.6.2010
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, pevné, úhel 90°, s válcovým zahloubením, ze žáruvzdorné oceli, s mazivem MoS2 - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3753 (313603) - 1.6.2010
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, pevné, úhel 60°, s válcovým zahloubením, z legované oceli, kadmiované, s mazivem MoS2 - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN IEC 60050-394 (330050) - 1.6.2010
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 394: Přístroje jaderné techniky - Přístroje, systémy, vybavení a detektory.
2143.20 Kč

ČSN IEC 60050-471 (330050) - 1.6.2010
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 471: Izolátory.
434.00 Kč

ČSN EN 60079-18-ed.2 (332320) - 1.6.2010
Výbušné atmosféry - Část 18: Zařízení chráněné zalitím zalévací hmotou "m". (Platnost do 16.1.2018).
350.00 Kč

ČSN EN 55103-1-ed.2 (334292) - 1.6.2010
Elektromagnetická kompatibilita - Norma skupiny výrobků audio, video, audiovizuální přístroje a řídicí přístroje zábavního osvětlení pro profesionální užití - Část 1: Vyzařování. (Platnost do 5.3.2017).
338.00 Kč

ČSN EN 55103-2-ed.2 (334292) - 1.6.2010
Elektromagnetická kompatibilita - Norma skupiny výrobků audio, video, audiovizuální přístroje a řídicí přístroje zábavního osvětlení pro profesionální užití - Část 2: Odolnost. (Platnost do 28.7.2022).
434.00 Kč

ČSN EN 62282-6-300 (336000) - 1.6.2010
Technologie palivových článků - Část 6-300: Miniaturní napájecí zdroje na palivové články - Zaměnitelnost palivových zásobníků. (Platnost do 17.1.2016).
768.00 Kč

ČSN EN 60068-2-38 (345791) - 1.6.2010
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-38: Zkoušky - Zkouška Z/AD: Složená cyklická zkouška teplotou a vlhkostí. (Platnost do 29.4.2024).
223.00 Kč

ČSN EN 61935-1-ed.3 (347750) - 1.6.2010
Specifikace pro zkoušení symetrické a koaxiální kabeláže pro informační technologii - Část 1: Instalovaná symetrická kabeláž specifikovaná v souboru norem EN 50173.
768.00 Kč

ČSN EN 61935-2-20 (347750) - 1.6.2010
Univerzální kabelážní systémy - Specifikace zkoušení symetrické komunikační kabeláže podle EN 50173 - Část 2-20: Šňůry pracoviště pro aplikace třídy D - Vzorová předmětová specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 61935-3 (347750) - 1.6.2010
Zkoušení vyváženého sdělovacího kabelu - Část 3: Zkoušení a oprávnění podle EN 50173-4 (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 62223 (348000) - 1.6.2010
Izolátory - Termíny a definice.
223.00 Kč

ČSN EN 61558-2-16 (351330) - 1.6.2010
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a podobných výrobků pro napájecí napětí do 1100 V - Část 2-16: Zvláštní požadavky a zkoušky pro impulzně řízené napájecí zdroje a pro transformátory impulzně řízených napájecích zdrojů.
350.00 Kč

ČSN EN 60255-151 (353510) - 1.6.2010
Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 151: Funkční požadavky pro nadproudovou/podproudovou ochranu.
350.00 Kč

ČSN EN 60255-26-ed.2 (353526) - 1.6.2010
Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 26: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu. (Platnost do 28.6.2016).
223.00 Kč

ČSN EN 60947-7-3-ed.2 (354101) - 1.6.2010
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 7-3: Pomocná zařízení - Bezpečnostní požadavky na pojistkové svorkovnice.
350.00 Kč

ČSN EN 60603-7-1-ed.2 (354620) - 1.6.2010
Konektory pro elektronická zařízení - Část 7-1: Předmětová specifikace pro 8pólové, stíněné volné a pevné konektory. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 12.5.2014).
350.00 Kč

ČSN EN 60603-7-ed.2 (354620) - 1.6.2010
Konektory pro elektronická zařízení - Část 7: Předmětová specifikace pro 8pólové, nestíněné volné a pevné konektory. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 13.11.2023).
543.00 Kč

ČSN EN 60269-4-ed.3 (354701) - 1.6.2010
Pojistky nízkého napětí - Část 4: Doplňující požadavky pro tavné pojistkové vložky pro ochranu polovodičových prvků.
434.00 Kč

ČSN EN 60738-1-ed.2:2007/A1 (358151) - 1.6.2010
Termistory - Přímo ohřívané s kladným teplotním součinitelem - Část 1: Kmenová specifikace.
62.00 Kč

ČSN EN 60384-1-ed.2 (358290) - 1.6.2010
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 1: Kmenová specifikace. (Platnost do 30.9.2019).
593.00 Kč

ČSN EN 61988-5 (358788) - 1.6.2010
Plazmové zobrazovací panely - Část 5: Kmenová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 61754-24 (359244) - 1.6.2010
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 24: Druh optických konektorů typu SC-RJ. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 61300-3-35 (359252) - 1.6.2010
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-35: Zkoušení a měření - Vizuální a automatizovaná kontrola čela cylindrických konektorů vláknové optiky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 30.7.2018).
338.00 Kč

ČSN EN 61753-086-2 (359255) - 1.6.2010
Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 086-2: Nekonektorovaná jednovidová obousměrná optická vláknová zařízení WWDM 1490 / 1550 nm downstream a 1310 nm upstream pro kategorii C - Řízené prostředí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 60335-2-59-ed.2:2004/A2 (361045) - 1.6.2010
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-59: Zvláštní požadavky na hubiče hmyzu.
120.00 Kč

ČSN EN 60335-2-73-ed.2:2004/A2 (361045) - 1.6.2010
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-73: Zvláštní požadavky na stabilní ponorné ohřívače.
120.00 Kč

ČSN EN 60335-2-74-ed.2:2004/A2 (361045) - 1.6.2010
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-74: Zvláštní požadavky na přenosné ponorné ohřívače.
120.00 Kč

ČSN EN 50523-1 (361060) - 1.6.2010
Komunikace propojených systémů spotřebičů pro domácnost - Část 1: Specifikace funkce. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN EN 50523-2 (361060) - 1.6.2010
Komunikace propojených systémů spotřebičů pro domácnost - Část 2: Struktury dat. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 60745-2-18-ed.2 (361551) - 1.6.2010
Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-18: Zvláštní požadavky na páskovací nářadí.
186.00 Kč

ČSN EN 60745-2-9-ed.2 (361551) - 1.6.2010
Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-9: Zvláštní požadavky na závitořezy. (Platnost do 12.1.2019).
186.00 Kč

ČSN EN 61029-2-1 (361581) - 1.6.2010
Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 2-1: Zvláštní požadavky na stolové kotoučové pily. (Platnost do 3.9.2015).
350.00 Kč

ČSN EN 61029-2-8 (361581) - 1.6.2010
Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 2-8: Zvláštní požadavky na jednovřetenové svislé stolní frézky.
350.00 Kč

ČSN EN 50342-4 (364310) - 1.6.2010
Olověné startovací baterie - Část 4: Rozměry baterií pro těžká vozidla. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 26.10.2023).
223.00 Kč

ČSN EN 62446 (364623) - 1.6.2010
Fotovoltaické systémy spojené s elektrorozvodnou sítí - Minimální požadavky na systémovou dokumentaci, zkoušky při uvádění do provozu a kontrolu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 23.2.2019).
350.00 Kč

ČSN EN 60601-2-20-ed.2 (364801) - 1.6.2010
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-20: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost kojeneckých transportních inkubátorů. (Platnost do 7.10.2023).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 26782:2009/Oprava1 (364826) - 1.6.2010
Anestetické a respirační přístroje - Spirometry pro měření času usilovného výdechu u lidí (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 60728-7-3-ed.2 (367211) - 1.6.2010
Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 7-3: Monitorování stavu venkovní hybridní vláknové koaxiální soustavy - Specifikace napájecího zdroje pro sběrnici rozhraní transpondéru (PSTIB). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN 60958-3-ed.2:2007/A1 (368308) - 1.6.2010
Digitální zvukové rozhraní - Část 3: Zařízení pro neprofesionální aplikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 62546 (368615) - 1.6.2010
Směrnice pro propojení HD záznamu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 60318-1-ed.2 (368820) - 1.6.2010
Elektroakustika - Modelová hlava a simulátor ucha - Část 1: Simulátor ucha pro měření náušních sluchátek a sluchátek s uzavřeným objemem.
338.00 Kč

ČSN ISO/IEC 14764 (369034) - 1.6.2010
Softwarové inženýrství - Procesy životního cyklu softwaru - Údržba.
434.00 Kč

ČSN EN 50520 (370560) - 1.6.2010
Krycí desky a krycí pásky pro ochranu a upozornění na položení úložných kabelů a trubek v podzemních instalacích. (Platnost do 14.9.2023).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 24333 (461015) - 1.6.2010
Obiloviny a výrobky z obilovin - Vzorkování (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 3093 (461026) - 1.6.2010
Pšenice, žito a pšeničná a žitná mouka, pšenice tvrdá (durum) a semolina z pšenice tvrdé - Stanovení čísla poklesu podle Hagberga-Pertena (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN 461200-3:2001/Z1 (461200) - 1.6.2010
Obiloviny - Část 3: Ječmen.
29.00 Kč

ČSN EN 15695-1 (470414) - 1.6.2010
Zemědělské traktory a samojízdné postřikovače - Ochrana obsluhy (řidiče) před nebezpečnými látkami - Část 1: Klasifikace kabiny, požadavky a zkušební postupy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 15695-2 (470414) - 1.6.2010
Zemědělské traktory a samojízdné postřikovače - Ochrana obsluhy (řidiče) před nebezpečnými látkami - Část 2: Filtry, požadavky a zkušební postupy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 4254-10 (470601) - 1.6.2010
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 10: Rotační obraceče a shrnovače (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 13140+A1 (470630) - 1.6.2010
Zemědělské stroje - Sklízeče cukrovky a krmné řepy - Bezpečnost.
350.00 Kč

ČSN EN 15503 (479012) - 1.6.2010
Zahradní zařízení - Zahradní foukače, vysavače a kombinace foukač/vysavač - Bezpečnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN P CEN/TS 839 (490663) - 1.6.2010
Ochranné prostředky na dřevo - Stanovení preventivního účinku proti dřevokazným houbám basidiomycetes - Aplikace ošetřením povrchu (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 46-1 (490694) - 1.6.2010
Ochranné prostředky na dřevo - Stanovení preventivního účinku proti čerstvě vylíhlým larvám Hylotrupes bajulus (Linnaeus) - Část 1: Aplikace povrchovou ochranou (Laboratorní metoda).
338.00 Kč

ČSN EN 46-2 (490694) - 1.6.2010
Ochranné prostředky na dřevo - Stanovení preventivního účinku proti čerstvě vylíhlým larvám Hylotrupes bajulus (Linnaeus) - Část 2: Účinek proti vajíčkům (Laboratorní metoda).
223.00 Kč

ČSN EN 13226 (492130) - 1.6.2010
Dřevěné podlahoviny - Parketové vlysy s perem a/nebo drážkou.
350.00 Kč

ČSN EN 622-4 (492612) - 1.6.2010
Vláknité desky - Požadavky - Část 4: Požadavky na izolační desky.
186.00 Kč

ČSN EN 622-5 (492612) - 1.6.2010
Vláknité desky - Požadavky - Část 5: Požadavky na desky vyrobené suchým procesem (MDF).
223.00 Kč

ČSN EN 1230-1 (500483) - 1.6.2010
Papír a lepenka určená pro styk s poživatinami - Senzorická analýza - Část 1: Pach.
186.00 Kč

ČSN EN 1230-2 (500483) - 1.6.2010
Papír a lepenka určená pro styk s poživatinami - Senzorická analýza - Část 2: Cizorodá příchuť.
223.00 Kč

ČSN EN 1034-1+A1 (507010) - 1.6.2010
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu papírenských strojů a zařízení - Část 1: Společné požadavky.
350.00 Kč

ČSN EN 1034-13+A1 (507010) - 1.6.2010
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu papírenských strojů a zařízení - Část 13: Stroje na odstraňování drátů z balíků a svazků balíků.
223.00 Kč

ČSN EN 1034-14+A1 (507010) - 1.6.2010
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu papírenských strojů a zařízení - Část 14: Podélné řezačky nekonečného kotoučového papíru.
223.00 Kč

ČSN EN 1034-2+A1 (507010) - 1.6.2010
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu papírenských strojů a zařízení - Část 2: Odkorňovací bubny.
223.00 Kč

ČSN EN 1034-22+A1 (507010) - 1.6.2010
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu papírenských strojů a zařízení - Část 22: Brusy na dřevovinu.
223.00 Kč

ČSN EN 1034-3+A1 (507010) - 1.6.2010
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu papírenských strojů a zařízení - Část 3: Navíječky a podélné řezačky, převíjecí stroje na výrobu vrstveného papíru.
338.00 Kč

ČSN EN 1034-4+A1 (507010) - 1.6.2010
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu papírenských strojů a zařízení - Část 4: Rozvlákňovače a jejich nakládací zařízení.
338.00 Kč

ČSN EN 1034-5+A1 (507010) - 1.6.2010
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu papírenských strojů a zařízení - Část 5: Archové řezačky.
338.00 Kč

ČSN EN 1034-6+A1 (507010) - 1.6.2010
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu papírenských strojů a zařízení - Část 6: Kalandry.
338.00 Kč

ČSN EN 1034-7+A1 (507010) - 1.6.2010
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu papírenských strojů a zařízení - Část 7: Nádrže.
223.00 Kč

ČSN EN 1674+A1 (512530) - 1.6.2010
Potravinářské stroje - Stroje na rozvalování těsta - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
434.00 Kč

ČSN EN 453+A1 (512535) - 1.6.2010
Potravinářské stroje - Hnětače těsta - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
434.00 Kč

ČSN EN 454+A1 (512565) - 1.6.2010
Potravinářské stroje - Planetové mixéry - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
434.00 Kč

ČSN EN 1673+A1 (512570) - 1.6.2010
Potravinářské stroje - Rotační stojanové pece - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
434.00 Kč

ČSN EN 15763 (560663) - 1.6.2010
Potraviny - Stanovení stopových prvků - Stanovení arsenu, kadmia, mědi a olova v potravinách pomocí hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS) po tlakovém rozkladu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 15764 (560664) - 1.6.2010
Potraviny - Stanovení stopových prvků - Stanovení cínu plamenovou atomovou absorpční spektrometrií a atomovou absorpční spektrometrií v grafitové pícce (FAAS a GFAAS) po tlakovém rozkladu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15765 (560665) - 1.6.2010
Potraviny - Stanovení stopových prvků - Stanovení cínu pomocí hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS) po tlakovém rozkladu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 4080 (635411) - 1.6.2010
Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Stanovení propustnosti plynu.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 4023 (635420) - 1.6.2010
Pryžové hadice a hadice s koncovkami pro páru - Metody zkoušení.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 12162 (643100) - 1.6.2010
Materiály z termoplastů pro tlakové trubky a tvarovky - Klasifikace, označování a konstrukční (výpočtový, návrhový) koeficient.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 13967 (643221) - 1.6.2010
Tvarovky z termoplastů - Stanovení kruhové tuhosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 22391-1 (646425) - 1.6.2010
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polyethylen odolný zvýšeným teplotám (PE-RT) - Část 1: Všeobecně (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 22391-2 (646425) - 1.6.2010
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polyethylen odolný zvýšeným teplotám (PE-RT) - Část 2: Trubky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 22391-3 (646425) - 1.6.2010
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polyethylen odolný zvýšeným teplotám (PE-RT) - Část 3: Tvarovky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 22391-5 (646425) - 1.6.2010
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polyethylen odolný zvýšeným teplotám (PE-RT) - Část 5: Vhodnost použití systému (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15956 (654886) - 1.6.2010
Hnojiva - Extrakce fosforu rozpustného v anorganických kyselinách (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15957 (654887) - 1.6.2010
Hnojiva - Extrakce fosforu rozpustného v neutrálním citranu amonném (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15958 (654888) - 1.6.2010
Hnojiva - Extrakce fosforu rozpustného ve vodě (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15959 (654889) - 1.6.2010
Hnojiva - Stanovení vyextrahovaného fosforu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15960 (654890) - 1.6.2010
Hnojiva - Extrakce celkového vápníku, hořčíku, sodíku a síry ve formě síranů (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15961 (654891) - 1.6.2010
Hnojiva - Extrakce ve vodě rozpustného vápníku, hořčíku, sodíku a síry ve formě síranů (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 14078 (656138) - 1.6.2010
Kapalné ropné výrobky - Stanovení methylesterů mastných kyselin (FAME) ve středních destilátech - Metoda infračervené spektrometrie.
223.00 Kč

ČSN EN 14214+A1 (656507) - 1.6.2010
Motorová paliva - Methylestery mastných kyselin (FAME) pro vznětové motory - Technické požadavky a metody zkoušení.
223.00 Kč

ČSN EN 15837 (656563) - 1.6.2010
Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení obsahu fosforu, mědi a síry - Přímá metoda optické emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP OES) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 201-ed.2 (691700) - 1.6.2010
Stroje pro zpracování plastů a pryže - Vstřikovací stroje - Bezpečnostní požadavky. (Platnost do 31.7.2022).
593.00 Kč

ČSN EN 1367-2 (721195) - 1.6.2010
Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 2: Zkouška síranem hořečnatým.
223.00 Kč

ČSN EN 1744-1 (721196) - 1.6.2010
Zkoušení chemických vlastností kameniva - Část 1: Chemický rozbor.
543.00 Kč

ČSN EN 196-6 (722100) - 1.6.2010
Metody zkoušení cementu - Část 6: Stanovení jemnosti mletí.
223.00 Kč

ČSN EN 14303 (727225) - 1.6.2010
Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z minerální vlny (MW) - Specifikace.
350.00 Kč

ČSN EN 14304 (727226) - 1.6.2010
Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z pružné elastomerní pěny (FEF) - Specifikace.
350.00 Kč

ČSN EN 14305 (727227) - 1.6.2010
Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového skla (CG) - Specifikace.
434.00 Kč

ČSN EN 14306 (727228) - 1.6.2010
Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z křemičitanu vápenatého (CS) - Specifikace.
350.00 Kč

ČSN EN 14307 (727229) - 1.6.2010
Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z extrudovaného polystyrenu (XPS) - Specifikace.
350.00 Kč

ČSN EN 14308 (727230) - 1.6.2010
Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z tvrdé polyuretanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny - Specifikace.
434.00 Kč

ČSN EN 14309 (727231) - 1.6.2010
Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) - Specifikace.
434.00 Kč

ČSN EN 14313 (727232) - 1.6.2010
Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z polyetylenové pěny (PEF) - Specifikace.
350.00 Kč

ČSN EN 14314 (727233) - 1.6.2010
Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z fenolické pěny (PF) - Specifikace.
434.00 Kč

ČSN EN 15715 (727234) - 1.6.2010
Tepelně izolační výrobky - Pokyny pro montáž a upevnění při zkouškách reakce na oheň - Průmyslově vyráběné výrobky.
543.00 Kč

ČSN EN 14695 (727605) - 1.6.2010
Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové pásy pro hydroizolaci betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch - Definice a charakteristiky.
338.00 Kč

ČSN EN 13238 (730859) - 1.6.2010
Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň - Postupy kondicionování a obecná pravidla pro výběr podkladů.
186.00 Kč

ČSN P CEN/TS 12390-11 (731302) - 1.6.2010
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 11: Stanovení chloridovzdornosti betonu, jednosměrná difúze (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 12390-6 (731302) - 1.6.2010
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 6: Pevnost v příčném tahu zkušebních těles.
186.00 Kč

ČSN EN 1993-1-1:2006/Oprava1 (731401) - 1.6.2010
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby.
120.00 Kč

ČSN EN 1993-1-11:2008/Oprava1 (731401) - 1.6.2010
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-11: Navrhování ocelových tažených prvků.
29.00 Kč

ČSN EN 1993-1-12:2008/Oprava1 (731401) - 1.6.2010
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-12: Doplňující pravidla pro oceli vysoké pevnosti do třídy S 700.
29.00 Kč

ČSN EN 1993-1-6:2008/Oprava1 (731401) - 1.6.2010
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-6: Pevnost a stabilita skořepinových konstrukcí.
29.00 Kč

ČSN EN 1993-1-9:2006/Oprava1 (731401) - 1.6.2010
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-9: Únava.
62.00 Kč

ČSN EN 1993-4-1:2008/Oprava1 (731441) - 1.6.2010
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 4-1: Zásobníky.
62.00 Kč

ČSN EN 1993-4-2:2008/Oprava1 (731442) - 1.6.2010
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 4-2: Nádrže.
62.00 Kč

ČSN EN 1993-4-3:2008/Oprava1 (731443) - 1.6.2010
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 4-3: Potrubí.
29.00 Kč

ČSN EN 1993-5:2008/Oprava1 (731451) - 1.6.2010
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 5: Piloty a štětové stěny.
29.00 Kč

ČSN EN 1058 (731715) - 1.6.2010
Desky na bázi dřeva - Stanovení charakteristických 5% kvantilů a charakteristických průměrů.
223.00 Kč

ČSN EN 13670 (732400) - 1.6.2010
Provádění betonových konstrukcí.
543.00 Kč

ČSN EN 1858 (734209) - 1.6.2010
Komíny - Konstrukční díly - Betonové komínové tvárnice. (Platnost do 1.4.2013).
434.00 Kč

ČSN EN 15689 (736352) - 1.6.2010
Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Srdcovky z lité austenitické manganové oceli (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13146-9 (736375) - 1.6.2010
Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 9: Stanovení tuhosti.
338.00 Kč

ČSN EN 12966-1+A1 (737033) - 1.6.2010
Svislé dopravní značení - Proměnné dopravní značky - Část 1: Norma výrobku. (Platnost do 30.9.2016).
593.00 Kč

ČSN 755115 (755115) - 1.6.2010
Jímání podzemní vody.
350.00 Kč

ČSN EN 1302:2000/Oprava1 (755816) - 1.6.2010
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Koagulační činidla na bázi hliníku - Analytické metody.
29.00 Kč

ČSN EN 1017 (755890) - 1.6.2010
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Polovypálený dolomit.
223.00 Kč

ČSN ISO 6060:2008/Z1/Oprava1 (757522) - 1.6.2010
Jakost vod - Stanovení chemické spotřeby kyslíku.
29.00 Kč

ČSN EN 15797 (765651) - 1.6.2010
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Koagulační činidla na bázi železa (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15796 (765654) - 1.6.2010
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Chlornan vápenatý (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15798 (765655) - 1.6.2010
Výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Filtrační prostředky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15799 (765656) - 1.6.2010
Výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Práškové aktivní uhlí (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 105-B08:2000/A1 (800179) - 1.6.2010
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část B08: Kontrola kvality modrých vlněných referenčních materiálů 1 až 7.
120.00 Kč

ČSN EN 15114+A1 (804444) - 1.6.2010
Textilní podlahové krytiny - Klasifikace textilních podlahových krytin bez vlasu.
338.00 Kč

ČSN EN 420+A1 (832300) - 1.6.2010
Ochranné rukavice - Všeobecné požadavky a metody zkoušení.
338.00 Kč

ČSN EN 14961-1 (838202) - 1.6.2010
Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 1: Obecné požadavky.
543.00 Kč

ČSN EN 14918 (838214) - 1.6.2010
Tuhá biopaliva - Stanovení spalného tepla a výhřevnosti.
543.00 Kč

ČSN EN 1060-1+A2 (852701) - 1.6.2010
Neinvazivní tonometry - Část 1: Všeobecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1060-3+A2 (852701) - 1.6.2010
Neinvazivní tonometry - Část 3: Specifické požadavky pro elektromechanické systémy na měření krevního tlaku (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 10993-1 (855220) - 1.6.2010
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 1: Hodnocení a zkoušení v rámci procesu řízení rizika.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 11737-2 (855260) - 1.6.2010
Sterilizace zdravotnických prostředků - Mikrobiologické metody - Část 2: Zkoušky sterility prováděné při definování, validaci a udržování postupu sterilizace.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 14937 (855262) - 1.6.2010
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Obecné požadavky na charakterizaci sterilizačního činidla a vývoj, validaci a průběžnou kontrolu postupu sterilizace zdravotnických prostředků.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 1942 (856305) - 1.6.2010
Stomatologie - Slovník (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN ETSI EN 300019-1-3-V2.3.2 (872001) - 1.6.2010
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 1-3: Klasifikace podmínek prostředí - Stacionární použití na místech chráněných proti povětrnostním vlivům. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 300119-2-V2.2.2 (872002) - 1.6.2010
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Evropská telekomunikační norma praktické realizace zařízení - Část 2: Technické požadavky na stojany a skříně (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 300113-2-V1.4.2 (875005) - 1.6.2010
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s anténním konektorem určená pro přenos dat (a/nebo hovoru), používající modulaci s konstantní nebo proměnnou obálkou - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 300698-1-V1.4.1 (875069) - 1.6.2010
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Radiotelefonní vysílače a přijímače pro pohyblivou námořní službu pracující v pásmech VHF, používané na vnitrozemských vodních cestách - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 300698-2-V1.2.1 (875069) - 1.6.2010
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Radiotelefonní vysílače a přijímače pro pohyblivou námořní službu pracující v pásmech VHF, používané na vnitrozemských vodních cestách - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 300698-3-V1.2.1 (875069) - 1.6.2010
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Radiotelefonní vysílače a přijímače pro pohyblivou námořní službu pracující v pásmech VHF, používané na vnitrozemských vodních cestách - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.3 (e) Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 301166-2-V1.2.3 (875095) - 1.6.2010
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní mobilní služba - Rádiová zařízení pro analogové a/nebo digitální komunikace (hovorové a/nebo datové), pracující na úzkopásmových kanálech a opatřená anténním konektorem - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 302977-V1.1.2 (876050) - 1.6.2010
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná EN pro pozemské stanice zabudované na vozidle (VMES) pracující v kmitočtovém pásmu 14/12 GHz pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 301192-V1.5.1 (879028) - 1.6.2010
Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace DVB pro vysílání dat. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

TNI ETSI TS 101154-V1.9.1 (879048) - 1.6.2010
Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace pro použití kódování obrazu a zvuku ve vysílacích aplikacích založených na transportním toku MPEG-2 (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1159.00 Kč

ČSN EN 14434 (911230) - 1.6.2010
Nástěnné tabule pro vzdělávací zařízení - Ergonomické, technické a bezpečnostní požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 15649-1 (940930) - 1.6.2010
Plovoucí předměty pro volný čas používané na vodě i ve vodě - Část 1: Klasifikace, materiály, všeobecné požadavky a metody zkoušení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 15649-2 (940930) - 1.6.2010
Plovoucí předměty pro volný čas používané na vodě i ve vodě - Část 2: Informace pro spotřebitele. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 15649-3 (940930) - 1.6.2010
Plovoucí předměty pro volný čas používané na vodě i ve vodě - Část 3: Další specifické bezpečnostní požadavky a metody zkoušení pro prostředky třídy A. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 15801 (961501) - 1.6.2010
Ochrana kulturního dědictví - Metody zkoušení - Stanovení nasákavosti vody kapilárním vzlínáním.
186.00 Kč

ČSN EN 15803 (961502) - 1.6.2010
Ochrana kulturního dědictví - Metody zkoušení - Stanovení paropropustnosti vodní páry (delta p).
223.00 Kč

ČSN EN 15802 (961503) - 1.6.2010
Ochrana kulturního dědictví - Metody zkoušení - Měření kontaktního úhlu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ISO/IEC 15417 (977101) - 1.6.2010
Informační technologie - Automatická identifikace a techniky sběru dat - Specifikace symboliky čárového kódu 128.
338.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.