Nové normy ČSN za červen 2010

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.06.2010 v 09:00


ČSN ISO 28000 (010381) - 1.6.2010
Specifikace pro systémy managementu bezpečnosti dodavatelských řetězců.
317.90 Kč

ČSN EN 60300-3-11 (010690) - 1.6.2010
Management spolehlivosti - Část 3-11: Pokyn k použití - Údržba zaměřená na bezporuchovost.
394.90 Kč

ČSN ISO 14050 (010950) - 1.6.2010
Environmentální management - Slovník.
493.90 Kč

ČSN ISO 13474 (011643) - 1.6.2010
Akustika - Způsob výpočtu rozložení hladin expozice zvuku impulzních zvukových událostí pro účely posuzování hluku v životním prostředí.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 12706 (015005) - 1.6.2010
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení kapilární metodou - Terminologie.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 3506-1 (021007) - 1.6.2010
Mechanické vlastnosti korozně odolných spojovacích součástí z korozivzdorných ocelí - Část 1: Šrouby.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 3506-2 (021007) - 1.6.2010
Mechanické vlastnosti korozně odolných spojovacích součástí z korozivzdorných ocelí - Část 2: Matice.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 3506-3 (021007) - 1.6.2010
Mechanické vlastnosti korozně odolných spojovacích součástí z korozivzdorných ocelí - Část 3: Stavěcí šrouby a podobné spojovací součásti nenamáhané tahem.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 3506-4 (021007) - 1.6.2010
Mechanické vlastnosti korozně odolných spojovacích součástí z korozivzdorných ocelí - Část 4: Šrouby do plechu.
202.40 Kč

ČSN EN 14399-10 (021042) - 1.6.2010
Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 10: Systém HRC - Sestavy šroubu a matice s kalibrovaným předpětím.
202.40 Kč

ČSN EN 14399-9 (021042) - 1.6.2010
Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 9: Systém HR nebo HV - Přímé indikátory napětí pro sestavy šroubu a matice.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 23277 (051176) - 1.6.2010
Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení svarů kapilární metodou - Stupně přípustnosti.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 17638 (051182) - 1.6.2010
Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení magnetickou metodou práškovou.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 23278 (051183) - 1.6.2010
Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení svarů magnetickou metodou práškovou - Stupně přípustnosti.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 9539 (052110) - 1.6.2010
Zařízení pro plamenové svařování - Materiály na zařízení pro plamenové svařování, řezání a příbuzné procesy (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 5821 (052679) - 1.6.2010
Odporové svařování - Elektrodové čepičky pro bodové odporové svařování.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 2560 (055005) - 1.6.2010
Svařovací materiály - Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí - Klasifikace.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 14343 (055314) - 1.6.2010
Svařovací materiály - Drátové elektrody, páskové elektrody, dráty a tyče pro obloukové svařování korozivzdorných a žáruvzdorných ocelí - Klasifikace.
306.90 Kč

ČSN EN 15805 (125003) - 1.6.2010
Vzduchové filtry pro všeobecné větrání - Normalizované rozměry (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 15714-1 (133096) - 1.6.2010
Průmyslové armatury - Pohony - Část 1: Termíny a definice.
169.40 Kč

ČSN EN 1459+A2 (268804) - 1.6.2010
Bezpečnost manipulačních vozíků - Vozíky s proměnným vyložením a vlastním pohonem.
515.90 Kč

ČSN EN 13071-1:2008/Oprava1 (269383) - 1.6.2010
Stacionární kontejnery na odpad do 5000 l, zdvihané za vrch a vyprazdňované spodem - Část 1: Všeobecné požadavky.
26.40 Kč

ČSN EN 14492-1+A1:2010/Oprava1 (270610) - 1.6.2010
Jeřáby - Vrátky, kladkostroje a zdvihové jednotky se strojním pohonem - Část 1: Vrátky se strojním pohonem.
26.40 Kč

ČSN EN 14492-2+A1:2010/Oprava1 (270610) - 1.6.2010
Jeřáby - Vrátky, kladkostroje a zdvihové jednotky se strojním pohonem - Část 2: Kladkostroje a zdvihové jednotky se strojním pohonem.
26.40 Kč

TNI CEN/TR 115-3 (274000) - 1.6.2010
Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků - Část 3: Vztah mezi EN 115: 1995 a jejími dodatky a EN 115-1: 2008.
306.90 Kč

ČSN EN 81-1+A3 (274003) - 1.6.2010
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 1: Elektrické výtahy. (Platnost do 31.8.2017).
1053.80 Kč

ČSN EN 81-2+A3 (274003) - 1.6.2010
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 2: Hydraulické výtahy. (Platnost do 31.8.2017).
1053.80 Kč

ČSN P CEN/TS 81-83 (274003) - 1.6.2010
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Existující výtahy - Část 83: Předpisy pro zvýšení odolnosti proti vandalismu.
306.90 Kč

ČSN EN 500-1+A1 (278311) - 1.6.2010
Pojízdné stroje pro stavbu vozovek - Bezpečnost - Část 1: Společné požadavky.
493.90 Kč

ČSN EN 12001+A1 (278501) - 1.6.2010
Stroje pro přepravu, rozstřikování a ukládání betonové směsi a malty - Bezpečnostní požadavky.
515.90 Kč

ČSN EN 13035-7+A1 (278809) - 1.6.2010
Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu plochého skla - Bezpečnostní požadavky - Část 7: Řezací stroje pro vrstvené sklo.
202.40 Kč

ČSN EN 13042-1+A1 (278810) - 1.6.2010
Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu dutého skla - Bezpečnostní požadavky - Část 1: Kapkový dávkovač.
202.40 Kč

ČSN EN 15273-1 (280340) - 1.6.2010
Železniční aplikace - Průjezdné průřezy tratí a obrysy vozidel - Část 1: Všeobecně - Společné zásady pro infrastrukturu a vozidla (Norma k přímému použití jako ČSN).
1197.00 Kč

ČSN EN 15273-2 (280340) - 1.6.2010
Železniční aplikace - Průjezdné průřezy tratí a obrysy vozidel - Část 2: Obrysy vozidel (Norma k přímému použití jako ČSN).
1561.80 Kč

ČSN EN 15273-3 (280340) - 1.6.2010
Železniční aplikace - Průjezdné průřezy tratí a obrysy vozidel - Část 3: Průjezdné průřezy tratí (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN EN 2240-003 (311845) - 1.6.2010
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 003: Žárovka, klasifikace 44 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2240-004 (311845) - 1.6.2010
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 004: Žárovka, klasifikace 47 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2240-010 (311845) - 1.6.2010
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 010: Žárovka, klasifikace 84 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3228 (313321) - 1.6.2010
Letectví a kosmonautika - Šestihranné matice, ploché, nízké, s normálním rozměrem pro klíč, z oceli, kadmiované - Třída: 900 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3227 (313326) - 1.6.2010
Letectví a kosmonautika - Šestihranné matice, ploché, normální výšky, s normálním rozměrem pro klíč, z oceli, kadmiované, levotočivé - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3763 (313337) - 1.6.2010
Letectví a kosmonautika - Šestihranné matice samojistné, s kulovou dosedací plochou, ze žáruvzdorné oceli, s mazivem MoS2 - Třída: 900 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3750 (313571) - 1.6.2010
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, pevné, úhel 90°, redukovaná řada, s válcovým zahloubením, ze žáruvzdorné oceli, s mazivem MoS2 - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4126 (313576) - 1.6.2010
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, posuvné, dvoustranné, redukovaná řada, s kuželovým zahloubením, ze žáruvzdorné oceli, s mazivem MoS2 - Třída: 900 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3834 (313596) - 1.6.2010
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, posuvné, dvoustranné, s kuželovým zahloubením, z korozivzdorné oceli, s mazivem MoS2 - Třída: 900 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3435 (313597) - 1.6.2010
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, posuvné, dvoustranné, redukovaná řada, s válcovým zahloubením, ze žáruvzdorné oceli, s mazivem MoS2 - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3653 (313598) - 1.6.2010
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, posuvné, samostavitelné, jednostranné, z oceli, kadmiované, s mazivem MoS2 - Třída: 900 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3537 (313599) - 1.6.2010
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, pevné, dvoustranné, s válcovým zahloubením, ze žáruvzdorné oceli, s mazivem MoS2 - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3538 (313600) - 1.6.2010
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, pevné, dvoustranné, redukovaná řada, s válcovým zahloubením, ze žáruvzdorné oceli, s mazivem MoS2 - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3539 (313601) - 1.6.2010
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, jednostranné, pevné, s válcovým zahloubením, ze žáruvzdorné oceli, s mazivem MoS2 - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč