Nové normy ČSN za květen 2004

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.05.2004 v 09:00


ČSN ISO 17359 (011443) - 1.5.2004
Monitorování stavu a diagnostika strojů - Obecné směrnice.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 3766 (013481) - 1.5.2004
Výkresy stavebních konstrukcí - Kreslení výztuže do betonu (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 13860-1 (015086) - 1.5.2004
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení vířivými proudy - Charakteristiky a ověřování zařízení - Část 1: Charakteristiky a ověřování přístrojů.
338.00 Kč

ČSN 022311 (022311) - 1.5.2004
Zápustné nýty.
186.00 Kč

ČSN 022313 (022313) - 1.5.2004
Zápustné nýty s velkou hlavou.
62.00 Kč

ČSN 022315 (022315) - 1.5.2004
Zápustné nýty s čočkovitou hlavou.
120.00 Kč

ČSN 022317 (022317) - 1.5.2004
Zápustné nýty s čočkovitou hlavou s úhlem 100°.
62.00 Kč

ČSN EN 13411-5 (024470) - 1.5.2004
Ukončení ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 5: Třmenové svorky pro zakončení drátěných lan.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 9692-4 (050025) - 1.5.2004
Svařování a příbuzné procesy - Doporučení pro přípravu svarových spojů - Část 4: Plátované oceli.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15607 (050311) - 1.5.2004
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Všeobecná pravidla (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 15011-2 (050681) - 1.5.2004
Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Laboratorní metody pro vzorkování dýmu a plynů vznikajících při obloukovém svařování - Část 2: Stanovení emisní rychlosti plynů, kromě ozónu.
223.00 Kč

ČSN EN 13918 (052130) - 1.5.2004
Zařízení pro plamenové svařování - Redukční ventily s vestavěným průtokoměrem pro tlakové lahve pro svařování, řezání a příbuzné procesy - Klasifikace, technické požadavky a zkoušení.
223.00 Kč

ČSN EN 559 (054240) - 1.5.2004
Zařízení pro plamenové svařování - Pryžové hadice pro svařování, řezání a příbuzné procesy.
223.00 Kč

ČSN EN 14037-2 (061130) - 1.5.2004
Stropní závěsné sálavé panely teplovodní s teplotou vody nižší než 120 °C - Část 2: Zkušební postup pro zkoušku tepelného výkonu.
350.00 Kč

ČSN EN 14037-3 (061130) - 1.5.2004
Stropní závěsné sálavé panely teplovodní s teplotou vody nižší než 120 °C - Část 3: Postup pro vyhodnocení a výpočet tepelného výkonu sáláním.
186.00 Kč

ČSN EN 12952-15 (077604) - 1.5.2004
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 15: Přejímací zkoušky.
593.00 Kč

ČSN EN 13096 (078326) - 1.5.2004
Lahve na přepravu plynů - Podmínky plnění plynů do nádob - Jednotlivé složky plynů (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 13099 (078327) - 1.5.2004
Lahve na přepravu plynů - Podmínky plnění směsí plynů do nádob (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 13110 (078439) - 1.5.2004
Znovuplnitelné svařované hliníkové lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) - Návrh a konstrukce.
434.00 Kč

ČSN EN 1935:2002/Oprava1 (165763) - 1.5.2004
Stavební kování - Jednoosé závěsy - Požadavky a zkušební metody.
29.00 Kč

ČSN ISO 14649-1 (184320) - 1.5.2004
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Řízení technického zařízení - Model dat pro CNC kontroléry - Část 1: Přehled a základní principy.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 11554 (192016) - 1.5.2004
Optika a optické přístroje - Lasery a laserová zařízení - Metody měření výkonu, energie a časových parametrů laserových svazků.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 8320-1 (195200) - 1.5.2004
Kontaktní čočky a prostředky pro ošetřování kontaktních čoček - Slovník - Část 1: Kontaktní čočky.
434.00 Kč

ČSN EN 13898 (200723) - 1.5.2004
Obráběcí a tvářecí stroje - Bezpečnost - Pily na studený kov.
593.00 Kč

ČSN EN 14070 (200725) - 1.5.2004
Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Postupové a jednoúčelové stroje.
567.00 Kč

ČSN EN 13035-3 (278809) - 1.5.2004
Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu plochého skla - Bezpečnostní požadavky - Část 3: Řezací stroje.
338.00 Kč

ČSN EN 13035-4 (278809) - 1.5.2004
Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu plochého skla - Bezpečnostní požadavky - Část 4: Naklápěcí stoly.
223.00 Kč

ČSN EN 13042-5 (278810) - 1.5.2004
Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu dutého skla - Bezpečnostní požadavky - Část 5: Lisy.
338.00 Kč

ČSN EN 13260 (280520) - 1.5.2004
Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Dvojkolí - Požadavky na výrobek.
338.00 Kč

ČSN EN 13551 (320130) - 1.5.2004
Plavidla vnitrozemské plavby - Slovník (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 14330 (321841) - 1.5.2004
Plavidla vnitrozemské plavby - Bezpříčkové kotevní řetězy - Kruhové článkové řetězy (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 60079-14-ed.2 (332320) - 1.5.2004
Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru - Část 14: Elektrické instalace v nebezpečných prostorech (jiných než důlních). (Platnost do 1.7.2011).
543.00 Kč

ČSN EN 60079-7 (332320) - 1.5.2004
Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru - Část 7: Zajištěné provedení "e". (Platnost do 1.10.2009).
567.00 Kč

ČSN 333022-1 (333022) - 1.5.2004
Zkratové proudy v trojfázových střídavých soustavách - Část 1: Součinitele pro výpočet zkratových proudů podle IEC 60909-0.
593.00 Kč

ČSN EN 60404-6 (345884) - 1.5.2004
Magnetické materiály - Část 6: Metody měření magnetických vlastností magneticky měkkých kovových a práškových materiálů při frekvencích v rozsahu 20 Hz až 200 kHz s použitím toroidních vzorků. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 29.6.2021).
543.00 Kč

ČSN EN 60544-4 (346411) - 1.5.2004
Elektrotechnické izolační materiály - Stanovení účinků ionizujícího záření - Část 4: Systém klasifikace pro provoz v radiačních prostředích.
223.00 Kč

ČSN EN 60684-3-406÷408 (346553) - 1.5.2004
Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - Listy 406 až 408: Trubičky ze skelné tkaniny s PVC povlakem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 62041 (351331) - 1.5.2004
Výkonové transformátory, napájecí zdroje, tlumivky a podobné výrobky - Požadavky na EMC. (Platnost do 1.12.2013).
223.00 Kč

ČSN EN 61188-5-2 (359038) - 1.5.2004
Desky s plošnými spoji a osazené desky - Návrh a použití - Část 5-2: Pokyny pro připojování (plošky/spoje) - Diskrétní součástky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
768.00 Kč

ČSN EN 60793-1-54 (359213) - 1.5.2004
Optická vlákna - Část 1-54: Měřicí metody a zkušební postupy - Záření gama. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 29.11.2015).
350.00 Kč

ČSN EN 62148-6 (359274) - 1.5.2004
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 6: Vysílače-přijímače ATM-PON. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 31.3.2023).
350.00 Kč

ČSN EN 62193 (359737) - 1.5.2004
Práce pod napětím - Teleskopické tyče a teleskopické měřicí tyče.
338.00 Kč

ČSN EN 60810-ed.2 (360181) - 1.5.2004
Světelné zdroje pro silniční vozidla - Požadavky na provedení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 20.1.2018).
593.00 Kč

ČSN EN 60335-2-27-ed.2 (361045) - 1.5.2004
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-27: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ošetřování pleti použitím ultrafialového a infračerveného záření. (Platnost do 1.10.2011).
338.00 Kč

ČSN EN 60335-2-51-ed.2 (361045) - 1.5.2004
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-51: Zvláštní požadavky na pevně připojená oběhová čerpadla pro systémy vytápění a rozvody užitkové vody. (Platnost do 2.8.2026).
186.00 Kč

ČSN EN 60335-2-52-ed.2 (361045) - 1.5.2004
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-52: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ústní hygienu.
186.00 Kč

ČSN EN 60335-2-59-ed.2 (361045) - 1.5.2004
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-59: Zvláštní požadavky na hubiče hmyzu.
223.00 Kč

ČSN EN 60335-2-60-ed.2 (361045) - 1.5.2004
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-60: Zvláštní požadavky na vířivé vany a vířivé lázně. (Platnost do 29.5.2026).
223.00 Kč

ČSN EN 60335-2-65-ed.2 (361045) - 1.5.2004
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-65: Zvláštní požadavky na čističe vzduchu.
186.00 Kč

ČSN EN 60335-2-78-ed.2 (361045) - 1.5.2004
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-78: Zvláštní požadavky na venkovní rožně.
223.00 Kč

ČSN EN 60335-2-82-ed.2 (361045) - 1.5.2004
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-82: Zvláštní požadavky na zábavní a osobní obslužné stroje. (Platnost do 25.3.2025).
223.00 Kč

ČSN ISO/IEC 7816-3+Amd.1 (369205) - 1.5.2004
Informační technologie - Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody s kontakty - Část 3: Elektronické signály a protokoly přenosu.
434.00 Kč

ČSN ISO/IEC 8571-5 (369661) - 1.5.2004
Systémy zpracování informací - Propojení otevřených systémů - Transfer, přístup a management souborů - Část 5: Proforma prohlášení o shodě implementace protokolu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN ISO/IEC 9314-26 (369690) - 1.5.2004
Informační technologie - Distribuované datové rozhraní s optickými vlákny (FDDI) - Část 26: Zkoušení shody řízení přístupu k médiu (MAC-ATS). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN ISO/IEC 9314-5 (369690) - 1.5.2004
Informační technologie - Distribuované datové rozhraní s optickými vlákny (FDDI) - Část 5: Hybridní řízení kruhu (HRC). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
945.00 Kč

ČSN ISO/IEC 7811-6 (369731) - 1.5.2004
Identifikační karty - Záznamová technika - Část 6: Magnetický proužek - Vysoká koercitivita.
338.00 Kč

ČSN ISO/IEC TR 14516 (369791) - 1.5.2004
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Směrnice pro používání a řízení služeb důvěryhodných třetích stran.
434.00 Kč

ČSN EN 10305-4 (420096) - 1.5.2004
Ocelové trubky pro přesné použití - Technické dodací podmínky - Část 4: Bezešvé trubky tažené za studena pro hydraulické a pneumatické systémy.
338.00 Kč

ČSN EN 10305-5 (420097) - 1.5.2004
Ocelové trubky pro přesné použití - Technické dodací podmínky - Část 5: Svařované čtvercové a obdélníkové trubky kalibrované za studena.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 15349-2 (420509) - 1.5.2004
Nelegované oceli - Stanovení nízkého obsahu uhlíku - Část 2: Metoda infračervené absorpce po spálení v indukční peci (s předehřevem).
223.00 Kč

ČSN EN 10301 (421015) - 1.5.2004
Ocelové trubky a tvarovky pro konstrukce zakotvené v pobřežních vodách - Vnitřní povlaky pro snížení tření při přepravě neagresivních plynů (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 9831 (467034) - 1.5.2004
Krmiva, živočišné produkty a exkrementy nebo moč - Stanovení hrubé energie - Kalorimetrická metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 13489 (492136) - 1.5.2004
Dřevěné podlahoviny - Vícevrstvé parketové dílce.
223.00 Kč

ČSN EN 13810-1 (492139) - 1.5.2004
Desky na bázi dřeva - Plovoucí podlahy - Část 1: Specifikace užitných vlastností a požadavky.
338.00 Kč

ČSN EN 681-2+A1 (633002) - 1.5.2004
Elastomerní těsnění - Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku vody a odpady - Část 2: Termoplastické elastomery.
223.00 Kč

ČSN EN 681-3+A1 (633002) - 1.5.2004
Elastomerní těsnění - Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku vody a odpady - Část 3: Lehčená pryž.
223.00 Kč

ČSN EN 681-4+A1 (633002) - 1.5.2004
Elastomerní těsnění - Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku vody a odpady - Část 4: Lité polyurethanové těsnící části.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 9773:1999/A1 (640754) - 1.5.2004
Stanovení hořlavosti tenkých ohebných vzorků při působení malého plamene jako zdroje zapálení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 2592 (656212) - 1.5.2004
Stanovení bodu vzplanutí a bodu hoření - Metoda otevřeného kelímku podle Clevelanda.
223.00 Kč

ČSN ISO 2909 (656218) - 1.5.2004
Ropné výrobky - Výpočet viskozitního indexu z kinematické viskozity.
186.00 Kč

ČSN 656691 (656691) - 1.5.2004
Ropné výrobky - Topné oleje na bázi odpadních olejů - Technické požadavky a metody zkoušení.
120.00 Kč

ČSN EN 14260 (658012) - 1.5.2004
Deriváty z pyrolýzy uhlí - Pojiva a příbuzné výrobky na bázi uhelného dehtu - Silniční dehty - Vlastnosti a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 14261 (658013) - 1.5.2004
Deriváty z pyrolýzy uhlí - Pojiva a příbuzné výrobky na bázi uhelného dehtu - Ocelárenské dehty - Vlastnosti a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 14262 (658020) - 1.5.2004
Deriváty z pyrolýzy uhlí - Pojiva a příbuzné výrobky na bázi uhelného dehtu - Briketovací smola - Vlastnosti a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 14263 (658021) - 1.5.2004
Deriváty z pyrolýzy uhlí - Pojiva a příbuzné výrobky na bázi uhelného dehtu - Pojidlová smola - Vlastnosti a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 14264 (658022) - 1.5.2004
Deriváty z pyrolýzy uhlí - Pojiva a příbuzné výrobky na bázi uhelného dehtu - Impregnační smola - Vlastnosti a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 14265 (658025) - 1.5.2004
Deriváty z pyrolýzy uhlí - Pojiva a příbuzné výrobky na bázi uhelného dehtu - Nátěrový dehet - Vlastnosti a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 14266 (658030) - 1.5.2004
Deriváty z pyrolýzy uhlí - Pojiva a příbuzné výrobky na bázi uhelného dehtu - Dehet pro povrchové úpravy - Vlastnosti a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 13991 (658350) - 1.5.2004
Deriváty z pyrolýzy uhlí - Oleje na bázi uhelného dehtu - Kreosoty - Specifikace a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13624 (665212) - 1.5.2004
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení fungicidního účinku chemických dezinfekčních přípravků pro nástroje v oblasti lékařství - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2/ stupeň 1) (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 14259 (668632) - 1.5.2004
Lepidla na podlahové krytiny - Požadavky na mechanické a elektrické charakteristiky.
120.00 Kč

ČSN EN 13851 (668636) - 1.5.2004
Metody zkoušení pro hydraulicky tuhnoucí podlahové stěrkové hmoty - Stanovení pevnosti v ohybu a v tlaku.
186.00 Kč

ČSN EN 14398-2 (697228) - 1.5.2004
Kryogenické nádoby - Velké přepravní nevakuově izolované nádoby - Část 2: Konstrukce, výroba, kontrola a zkoušení.
593.00 Kč

ČSN EN 14205 (721135) - 1.5.2004
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení tvrdosti podle Knoopa (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 14147 (721136) - 1.5.2004
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení odolnosti proti stárnutí působením slané mlhy (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN 721176:1967/Z2 (721176) - 1.5.2004
Zkouška trvanlivosti a odolnosti kameniva proti mrazu.
29.00 Kč

ČSN 721179:1967/Z1 (721179) - 1.5.2004
Stanovení reaktivnosti kameniva s alkáliemi.
62.00 Kč

ČSN EN ISO 11600 (722331) - 1.5.2004
Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Klasifikace a požadavky pro tmely (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 7389 (722333) - 1.5.2004
Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Stanovení elastického zotavení tmelů (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 7390 (722334) - 1.5.2004
Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Stanovení odolnosti proti tečení tmelů (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN 722600:1988/Z2 (722600) - 1.5.2004
Cihlářské výrobky. Společná ustanovení.
29.00 Kč

ČSN EN 1991-1-5 (730035) - 1.5.2004
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-5: Obecná zatížení - Zatížení teplotou (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 12412-2 (730316) - 1.5.2004
Tepelné chování oken, dveří a okenic - Stanovení součinitele prostupu tepla metodou teplé skříně - Část 2: Rámy.
434.00 Kč

ČSN EN 12412-4 (730316) - 1.5.2004
Tepelné chování oken, dveří a okenic - Stanovení součinitele prostupu tepla metodou teplé skříně - Část 4: Roletové skříně.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 10077-2 (730567) - 1.5.2004
Tepelné chování oken, dveří a okenic - Výpočet součinitele prostupu tepla - Část 2: Výpočtová metoda pro rámy.
350.00 Kč

ČSN EN 1366-5 (730857) - 1.5.2004
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 5: Instalační kanály a šachty.
338.00 Kč

ČSN EN 13501-2 (730860) - 1.5.2004
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení.
567.00 Kč

ČSN EN 1504-10 (732101) - 1.5.2004
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 10: Použití výrobků a systémů s kontrolou kvality provedení (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 12618-1 (732137) - 1.5.2004
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Část 1: Přilnavost a protažení injektážních výrobků s omezenou tažností.
223.00 Kč

ČSN EN 13529 (732138) - 1.5.2004
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení odolnosti vůči silnému chemickému napadení.
186.00 Kč

ČSN EN 13384-2 (734206) - 1.5.2004
Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 2: Společné komíny.
543.00 Kč

ČSN EN 12697-36 (736160) - 1.5.2004
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 36: Stanovení tloušťky asfaltové vozovky.
186.00 Kč

ČSN EN 12697-8 (736160) - 1.5.2004
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 8: Stanovení mezerovitosti asfaltových směsí.
186.00 Kč

ČSN EN 13830 (747209) - 1.5.2004
Lehké obvodové pláště - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN 757300 (757300) - 1.5.2004
Jakost vod - Chemický a fyzikální rozbor - Všeobecná ustanovení a pokyny.
223.00 Kč

ČSN EN 12260 (757524) - 1.5.2004
Jakost vod - Stanovení dusíku - Stanovení vázaného dusíku (TNb) po oxidaci na oxidy dusíku.
223.00 Kč

ČSN 757612 (757612) - 1.5.2004
Jakost vod - Stanovení celkové objemové aktivity beta.
120.00 Kč

ČSN EN 13439:2004/Oprava1 (770158) - 1.5.2004
Obaly - Míra energetického využití - Definice a metoda výpočtu.
29.00 Kč

ČSN EN 13440:2004/Oprava1 (770159) - 1.5.2004
Obaly - Míra recyklace - Definice a metoda výpočtu.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 16467 (770617) - 1.5.2004
Obaly - Přepravní obaly pro nebezpečné věci - Metody zkoušení pro IBC.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 11683:1998/Oprava2 (774001) - 1.5.2004
Obaly - Hmatatelné výstrahy - Požadavky.
29.00 Kč

ČSN EN 14119 (800873) - 1.5.2004
Zkoušení textilií - Hodnocení působení mikroskopických hub.
223.00 Kč

ČSN ISO 1763 (804434) - 1.5.2004
Koberce - Zjišťování počtu chomáčků a/nebo smyček na jednotku délky a na jednotku plochy (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN ISO 1765 (804435) - 1.5.2004
Strojově vyráběné textilní podlahové krytiny - Zjišťování tloušťky (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN ISO 1766 (804436) - 1.5.2004
Textilní podlahové krytiny - Zjišťování tloušťky vlasové vrstvy nad podkladem (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN ISO 2551 (804437) - 1.5.2004
Strojově vyráběné textilní podlahové krytiny - Zjišťování rozměrových změn při různých vlhkostních a tepelných podmínkách (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN ISO 3018 (804438) - 1.5.2004
Odměřené textilní podlahové krytiny - Zjišťování rozměrů (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN ISO 8543 (804439) - 1.5.2004
Textilní podlahové krytiny - Metody pro zjišťování hmotnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ISO 10361 (804440) - 1.5.2004
Textilní podlahové krytiny - Zjišťování změny vzhledu na přístroji Vetterman a Hexapod (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 4674-1 (804628) - 1.5.2004
Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zjišťování odolnosti v dotržení - Část 1: Metody s konstantní rychlostí dotržení.
223.00 Kč

ČSN EN 14196 (806170) - 1.5.2004
Geosyntetika - Metody zkoušení pro zjišťování plošné hmotnosti jílových geosyntetických izolací.
186.00 Kč

ČSN EN 14143 (832244) - 1.5.2004
Dýchací přístroje - Autonomní potápěčský dýchací přístroj typu rebreather.
434.00 Kč

ČSN EN 374-1 (832310) - 1.5.2004
Ochranné rukavice proti chemikáliím a mikroorganismům - Část 1: Terminologie a požadavky na provedení.
186.00 Kč

ČSN EN 374-2 (832310) - 1.5.2004
Ochranné rukavice proti chemikáliím a mikroorganismům - Část 2: Stanovení odolnosti proti penetraci.
186.00 Kč

ČSN EN 374-3 (832310) - 1.5.2004
Ochranné rukavice proti chemikáliím a mikroorganismům - Část 3: Stanovení odolnosti proti permeaci chemikálií.
186.00 Kč

ČSN EN 343 (832761) - 1.5.2004
Ochranné oděvy - Ochrana proti dešti.
223.00 Kč

ČSN EN 13138-3 (832763) - 1.5.2004
Plovací pomůcky pro výuku plavání - Část 3: Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení pro plovací sedadla.
350.00 Kč

ČSN EN 1621-2 (832881) - 1.5.2004
Ochranné oděvy pro motocyklisty proti mechanickým nárazům - Část 2: Chrániče zad pro motocyklisty - Požadavky a metody zkoušení.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 12100-2 (833001) - 1.5.2004
Bezpečnost strojních zařízení - Základní pojmy, všeobecné zásady pro konstrukci - Část 2: Technické zásady.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 9917-1 (856345) - 1.5.2004
Stomatologie - Vodou tuhnoucí cementy - Část 1: Cementy prášek / kapalina tuhnoucí acidobázickou reakcí (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 301489-14-V1.2.1 (875101) - 1.5.2004
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 14: Specifické podmínky pro analogové a digitální zemské vysílače služby televizního vysílání.
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 301751-V1.2.1 (878584) - 1.5.2004
Pevné rádiové systémy - Zařízení a antény mezi dvěma body - Kmenová harmonizovaná norma pro digitální pevné rádiové systémy a antény mezi dvěma body pokrývající základní požadavky podle článku 3.2 Směrnice 1999/5/EC.
543.00 Kč

ČSN EN 14072 (910224) - 1.5.2004
Sklo v nábytku - Metody zkoušení.
186.00 Kč

ČSN EN 1816 (917869) - 1.5.2004
Pružné podlahové krytiny - Specifikace pro homogenní a heterogenní hladké pryžové podlahové krytiny s pěnovým podkladem.
120.00 Kč

ČSN EN 1817 (917870) - 1.5.2004
Pružné podlahové krytiny - Specifikace pro homogenní a heterogenní hladké pryžové podlahové krytiny.
120.00 Kč

ČSN EN 12199 (917872) - 1.5.2004
Pružné podlahové krytiny - Specifikace pro homogenní a heterogenní profilované pryžové podlahové krytiny.
120.00 Kč

ČSN EN 12103 (917874) - 1.5.2004
Pružné podlahové krytiny - Podložky z aglomerovaného korku - Specifikace.
120.00 Kč

ČSN EN 12455 (917876) - 1.5.2004
Pružné podlahové krytiny - Specifikace pro korkmentovou podložku.
120.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.