Nové normy ČSN za květen 2004

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.05.2004 v 09:00


ČSN ISO 17359 (011443) - 1.5.2004
Monitorování stavu a diagnostika strojů - Obecné směrnice.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 3766 (013481) - 1.5.2004
Výkresy stavebních konstrukcí - Kreslení výztuže do betonu (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 13860-1 (015086) - 1.5.2004
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení vířivými proudy - Charakteristiky a ověřování zařízení - Část 1: Charakteristiky a ověřování přístrojů.
306.90 Kč

ČSN 022311 (022311) - 1.5.2004
Zápustné nýty.
169.40 Kč

ČSN 022313 (022313) - 1.5.2004
Zápustné nýty s velkou hlavou.
56.10 Kč

ČSN 022315 (022315) - 1.5.2004
Zápustné nýty s čočkovitou hlavou.
108.90 Kč

ČSN 022317 (022317) - 1.5.2004
Zápustné nýty s čočkovitou hlavou s úhlem 100°.
56.10 Kč

ČSN EN 13411-5 (024470) - 1.5.2004
Ukončení ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 5: Třmenové svorky pro zakončení drátěných lan.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 9692-4 (050025) - 1.5.2004
Svařování a příbuzné procesy - Doporučení pro přípravu svarových spojů - Část 4: Plátované oceli.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15607 (050311) - 1.5.2004
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Všeobecná pravidla (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 15011-2 (050681) - 1.5.2004
Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Laboratorní metody pro vzorkování dýmu a plynů vznikajících při obloukovém svařování - Část 2: Stanovení emisní rychlosti plynů, kromě ozónu.
202.40 Kč

ČSN EN 13918 (052130) - 1.5.2004
Zařízení pro plamenové svařování - Redukční ventily s vestavěným průtokoměrem pro tlakové lahve pro svařování, řezání a příbuzné procesy - Klasifikace, technické požadavky a zkoušení.
202.40 Kč

ČSN EN 559 (054240) - 1.5.2004
Zařízení pro plamenové svařování - Pryžové hadice pro svařování, řezání a příbuzné procesy.
202.40 Kč

ČSN EN 14037-2 (061130) - 1.5.2004
Stropní závěsné sálavé panely teplovodní s teplotou vody nižší než 120 °C - Část 2: Zkušební postup pro zkoušku tepelného výkonu.
317.90 Kč

ČSN EN 14037-3 (061130) - 1.5.2004
Stropní závěsné sálavé panely teplovodní s teplotou vody nižší než 120 °C - Část 3: Postup pro vyhodnocení a výpočet tepelného výkonu sáláním.
169.40 Kč

ČSN EN 12952-15 (077604) - 1.5.2004
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 15: Přejímací zkoušky.
539.00 Kč

ČSN EN 13096 (078326) - 1.5.2004
Lahve na přepravu plynů - Podmínky plnění plynů do nádob - Jednotlivé složky plynů (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 13099 (078327) - 1.5.2004
Lahve na přepravu plynů - Podmínky plnění směsí plynů do nádob (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 13110 (078439) - 1.5.2004
Znovuplnitelné svařované hliníkové lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) - Návrh a konstrukce.
394.90 Kč

ČSN EN 1935:2002/Oprava1 (165763) - 1.5.2004
Stavební kování - Jednoosé závěsy - Požadavky a zkušební metody.
26.40 Kč

ČSN ISO 14649-1 (184320) - 1.5.2004
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Řízení technického zařízení - Model dat pro CNC kontroléry - Část 1: Přehled a základní principy.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 11554 (192016) - 1.5.2004
Optika a optické přístroje - Lasery a laserová zařízení - Metody měření výkonu, energie a časových parametrů laserových svazků.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 8320-1 (195200) - 1.5.2004
Kontaktní čočky a prostředky pro ošetřování kontaktních čoček - Slovník - Část 1: Kontaktní čočky.
394.90 Kč

ČSN EN 13898 (200723) - 1.5.2004
Obráběcí a tvářecí stroje - Bezpečnost - Pily na studený kov.
539.00 Kč

ČSN EN 14070 (200725) - 1.5.2004
Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Postupové a jednoúčelové stroje.
515.90 Kč

ČSN EN 13035-3 (278809) - 1.5.2004
Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu plochého skla - Bezpečnostní požadavky - Část 3: Řezací stroje.
306.90 Kč

ČSN EN 13035-4 (278809) - 1.5.2004
Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu plochého skla - Bezpečnostní požadavky - Část 4: Naklápěcí stoly.
202.40 Kč

ČSN EN 13042-5 (278810) - 1.5.2004
Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu dutého skla - Bezpečnostní požadavky - Část 5: Lisy.
306.90 Kč

ČSN EN 13260 (280520) - 1.5.2004
Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Dvojkolí - Požadavky na výrobek.
306.90 Kč

ČSN EN 13551 (320130) - 1.5.2004
Plavidla vnitrozemské plavby - Slovník (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 14330 (321841) - 1.5.2004
Plavidla vnitrozemské plavby - Bezpříčkové kotevní řetězy - Kruhové článkové řetězy (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 60079-14-ed.2 (332320) - 1.5.2004
Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru - Část 14: Elektrické instalace v nebezpečných prostorech (jiných než důlních). (Platnost do 1.7.2011).
493.90 Kč

ČSN EN 60079-7 (332320) - 1.5.2004
Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru - Část 7: Zajištěné provedení "e". (Platnost do 1.10.2009).
515.90 Kč

ČSN 333022-1 (333022) - 1.5.2004
Zkratové proudy v trojfázových střídavých soustavách - Část 1: Součinitele pro výpočet zkratových proudů podle IEC 60909-0.
539.00 Kč

ČSN EN 60404-6 (345884) - 1.5.2004
Magnetické materiály - Část 6: Metody měření magnetických vlastností magneticky měkkých kovových a práškových materiálů při frekvencích v rozsahu 20 Hz až 200 kHz s použitím toroidních vzorků. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 29.6.2021).
493.90 Kč

ČSN EN 60544-4 (346411) - 1.5.2004
Elektrotechnické izolační materiály - Stanovení účinků ionizujícího záření - Část 4: Systém klasifikace pro provoz v radiačních prostředích.
202.40 Kč

ČSN EN 60684-3-406÷408 (346553) - 1.5.2004
Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - Listy 406 až 408: Trubičky ze skelné tkaniny s PVC povlakem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 62041 (351331) - 1.5.2004
Výkonové transformátory, napájecí zdroje, tlumivky a podobné výrobky - Požadavky na EMC. (Platnost do 1.12.2013).
202.40 Kč

ČSN EN 61188-5-2 (359038) - 1.5.2004
Desky s plošnými spoji a osazené desky - Návrh a použití - Část 5-2: Pokyny pro připojování (plošky/spoje) - Diskrétní součástky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
698.50 Kč

ČSN EN 60793-1-54 (359213) - 1.5.2004
Optická vlákna - Část 1-54: Měřicí metody a zkušební postupy - Záření gama. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 29.11.2015).
317.90 Kč

ČSN EN 62148-6 (359274) - 1.5.2004
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 6: Vysílače-přijímače ATM-PON. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 31.3.2023).
317.90 Kč

ČSN EN 62193 (359737) - 1.5.2004
Práce pod napětím - Teleskopické tyče a teleskopické měřicí tyče.
306.90 Kč

ČSN EN 60810-ed.2 (360181) - 1.5.2004
Světelné zdroje pro silniční vozidla - Požadavky na provedení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 20.1.2018).
539.00 Kč

ČSN EN 60335-2-27-ed.2 (361045) - 1.5.2004
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-27: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ošetřování pleti použitím ultrafialového a infračerveného záření. (Platnost do 1.10.2011).
306.90 Kč

ČSN EN 60335-2-51-ed.2 (361045) - 1.5.2004
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-51: Zvláštní požadavky na pevně připojená oběhová čerpadla pro systémy vytápění a rozvody užitkové vody.
169.40 Kč

ČSN EN 60335-2-52-ed.2 (361045) - 1.5.2004
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-52: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ústní hygienu.
169.40 Kč

ČSN EN 60335-2-59-ed.2 (361045) - 1.5.2004
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-59: Zvláštní požadavky na hubiče hmyzu.
202.40 Kč

ČSN EN 60335-2-60-ed.2 (361045) - 1.5.2004
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-60: Zvláštní požadavky na vířivé vany a vířivé lázně.
202.40 Kč

ČSN EN 60335-2-65-ed.2 (361045) - 1.5.2004
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-65: Zvláštní požadavky na čističe vzduchu.
169.40 Kč

ČSN EN 60335-2-78-ed.2 (361045) - 1.5.2004
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-78: Zvláštní požadavky na venkovní rožně.
202.40 Kč

ČSN EN 60335-2-82-ed.2 (361045) - 1.5.2004
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-82: Zvláštní požadavky na zábavní a osobní obslužné stroje.
202.40 Kč

ČSN ISO/IEC 7816-3+Amd.1 (369205) - 1.5.2004
Informační technologie - Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody s kontakty - Část 3: Elektronické signály a protokoly přenosu.
394.90 Kč

ČSN ISO/IEC 8571-5 (369661) - 1.5.2004
Systémy zpracování informací - Propojení otevřených systémů - Transfer, přístup a management souborů - Část 5: Proforma prohlášení o shodě implementace protokolu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN ISO/IEC 9314-26 (369690) - 1.5.2004
Informační technologie - Distribuované datové rozhraní s optickými vlákny (FDDI) - Část 26: Zkoušení shody řízení přístupu k médiu (MAC-ATS). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN ISO/IEC 9314-5 (369690) - 1.5.2004
Informační technologie - Distribuované datové rozhraní s optickými vlákny (FDDI) - Část 5: Hybridní řízení kruhu (HRC). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
859.10 Kč

ČSN ISO/IEC 7811-6 (369731) - 1.5.2004
Identifikační karty - Záznamová technika - Část 6: Magnetický proužek - Vysoká koercitivita.
306.90 Kč

ČSN ISO/IEC TR 14516 (369791) - 1.5.2004
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Směrnice pro používání a řízení služeb důvěryhodných třetích stran.
394.90 Kč

ČSN EN 10305-4 (420096) - 1.5.2004
Ocelové trubky pro přesné použití - Technické dodací podmínky - Část 4: Bezešvé trubky tažené za studena pro hydraulické a pneumatické systémy.
306.90 Kč

ČSN EN 10305-5 (420097) - 1.5.2004
Ocelové trubky pro přesné použití - Technické dodací podmínky - Část 5: Svařované čtvercové a obdélníkové trubky kalibrované za studena.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 15349-2 (420509) - 1.5.2004
Nelegované oceli - Stanovení nízkého obsahu uhlíku - Část 2: Metoda infračervené absorpce po spálení v indukční peci (s předehřevem).
202.40 Kč

ČSN EN 10301 (421015) - 1.5.2004
Ocelové trubky a tvarovky pro konstrukce zakotvené v pobřežních vodách - Vnitřní povlaky pro snížení tření při přepravě neagresivních plynů (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 9831 (467034) - 1.5.2004
Krmiva, živočišné produkty a exkrementy nebo moč - Stanovení hrubé energie - Kalorimetrická metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 13489 (492136) - 1.5.2004
Dřevěné podlahoviny - Vícevrstvé parketové dílce.
202.40 Kč

ČSN EN 13810-1 (492139) - 1.5.2004
Desky na bázi dřeva - Plovoucí podlahy - Část 1: Specifikace užitných vlastností a požadavky.
306.90 Kč

ČSN EN 681-2+A1 (633002) - 1.5.2004
Elastomerní těsnění - Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku vody a odpady - Část 2: Termoplastické elastomery.
202.40 Kč

ČSN EN 681-3+A1 (633002) - 1.5.2004
Elastomerní těsnění - Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku vody a odpady - Část 3: Lehčená pryž.
202.40 Kč

ČSN EN 681-4+A1 (633002) - 1.5.2004
Elastomerní těsnění - Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku vody a odpady - Část 4: Lité polyurethanové těsnící části.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 9773:1999/A1 (640754) - 1.5.2004
Stanovení hořlavosti tenkých ohebných vzorků při působení malého plamene jako zdroje zapálení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 2592 (656212) - 1.5.2004
Stanovení bodu vzplanutí a bodu hoření - Metoda otevřeného kelímku podle Clevelanda.
202.40 Kč

ČSN ISO 2909 (656218) - 1.5.2004
Ropné výrobky - Výpočet viskozitního indexu z kinematické viskozity.
169.40 Kč

ČSN 656691 (656691) - 1.5.2004
Ropné výrobky - Topné oleje na bázi odpadních olejů - Technické požadavky a metody zkoušení.
108.90 Kč

ČSN EN 14260 (658012) - 1.5.2004
Deriváty z pyrolýzy uhlí - Pojiva a příbuzné výrobky na bázi uhelného dehtu - Silniční dehty - Vlastnosti a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 14261 (658013) - 1.5.2004
Deriváty z pyrolýzy uhlí - Pojiva a příbuzné výrobky na bázi uhelného dehtu - Ocelárenské dehty - Vlastnosti a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 14262 (658020) - 1.5.2004
Deriváty z pyrolýzy uhlí - Pojiva a příbuzné výrobky na bázi uhelného dehtu - Briketovací smola - Vlastnosti a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 14263 (658021) - 1.5.2004
Deriváty z pyrolýzy uhlí - Pojiva a příbuzné výrobky na bázi uhelného dehtu - Pojidlová smola - Vlastnosti a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 14264 (658022) - 1.5.2004
Deriváty z pyrolýzy uhlí - Pojiva a příbuzné výrobky na bázi uhelného dehtu - Impregnační smola - Vlastnosti a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 14265 (658025) - 1.5.2004
Deriváty z pyrolýzy uhlí - Pojiva a příbuzné výrobky na bázi uhelného dehtu - Nátěrový dehet - Vlastnosti a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 14266 (658030) - 1.5.2004
Deriváty z pyrolýzy uhlí - Pojiva a příbuzné výrobky na bázi uhelného dehtu - Dehet pro povrchové úpravy - Vlastnosti a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 13991 (658350) - 1.5.2004
Deriváty z pyrolýzy uhlí - Oleje na bázi uhelného dehtu - Kreosoty - Specifikace a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13624 (665212) - 1.5.2004
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení fungicidního účinku chemických dezinfekčních přípravků pro nástroje v oblasti lékařství - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2/ stupeň 1) (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 14259 (668632) - 1.5.2004
Lepidla na podlahové krytiny - Požadavky na mechanické a elektrické charakteristiky.
108.90 Kč

ČSN EN 13851 (668636) - 1.5.2004
Metody zkoušení pro hydraulicky tuhnoucí podlahové stěrkové hmoty - Stanovení pevnosti v ohybu a v tlaku.
169.40 Kč

ČSN EN 14398-2 (697228) - 1.5.2004
Kryogenické nádoby - Velké přepravní nevakuově izolované nádoby - Část 2: Konstrukce, výroba, kontrola a zkoušení.
539.00 Kč

ČSN EN 14205 (721135) - 1.5.2004
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení tvrdosti podle Knoopa (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 14147 (721136) - 1.5.2004
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení odolnosti proti stárnutí působením slané mlhy (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN 721176:1967/Z2 (721176) - 1.5.2004
Zkouška trvanlivosti a odolnosti kameniva proti mrazu.
26.40 Kč

ČSN 721179:1967/Z1 (721179) - 1.5.2004
Stanovení reaktivnosti kameniva s alkáliemi.
56.10 Kč

ČSN EN ISO 11600 (722331) - 1.5.2004
Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Klasifikace a požadavky pro tmely (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 7389 (722333) - 1.5.2004
Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Stanovení elastického zotavení tmelů (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 7390 (722334) - 1.5.2004
Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Stanovení odolnosti proti tečení tmelů (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN 722600:1988/Z2 (722600) - 1.5.2004
Cihlářské výrobky. Společná ustanovení.
26.40 Kč

ČSN EN 1991-1-5 (730035) - 1.5.2004
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-5: Obecná zatížení - Zatížení teplotou (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 12412-2 (730316) - 1.5.2004
Tepelné chování oken, dveří a okenic - Stanovení součinitele prostupu tepla metodou teplé skříně - Část 2: Rámy.
394.90 Kč

ČSN EN 12412-4 (730316) - 1.5.2004
Tepelné chování oken, dveří a okenic - Stanovení součinitele prostupu tepla metodou teplé skříně - Část 4: Roletové skříně.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 10077-2 (730567) - 1.5.2004
Tepelné chování oken, dveří a okenic - Výpočet součinitele prostupu tepla - Část 2: Výpočtová metoda pro rámy.
317.90 Kč

ČSN EN 1366-5 (730857) - 1.5.2004
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 5: Instalační kanály a šachty.
306.90 Kč

ČSN EN 13501-2 (730860) - 1.5.2004
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení.
515.90 Kč

ČSN EN 1504-10 (732101) - 1.5.2004
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 10: Použití výrobků a systémů s kontrolou kvality provedení (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 12618-1 (732137) - 1.5.2004
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Část 1: Přilnavost a protažení injektážních výrobků s omezenou tažností.
202.40 Kč

ČSN EN 13529 (732138) - 1.5.2004
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení odolnosti vůči silnému chemickému napadení.
169.40 Kč

ČSN EN 13384-2 (734206) - 1.5.2004
Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 2: Společné komíny.
493.90 Kč

ČSN EN 12697-36 (736160) - 1.5.2004
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 36: Stanovení tloušťky asfaltové vozovky.
169.40 Kč

ČSN EN 12697-8 (736160) - 1.5.2004
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 8: Stanovení mezerovitosti asfaltových směsí.
169.40 Kč

ČSN EN 13830 (747209) - 1.5.2004
Lehké obvodové pláště - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN 757300 (757300) - 1.5.2004
Jakost vod - Chemický a fyzikální rozbor - Všeobecná ustanovení a pokyny.
202.40 Kč

ČSN EN 12260 (757524) - 1.5.2004
Jakost vod - Stanovení dusíku - Stanovení vázaného dusíku (TNb) po oxidaci na oxidy dusíku.
202.40 Kč

ČSN 757612 (757612) - 1.5.2004
Jakost vod - Stanovení celkové objemové aktivity beta.
108.90 Kč

ČSN EN 13439:2004/Oprava1 (770158) - 1.5.2004
Obaly - Míra energetického využití - Definice a metoda výpočtu.
26.40 Kč

ČSN EN 13440:2004/Oprava1 (770159) - 1.5.2004
Obaly - Míra recyklace - Definice a metoda výpočtu.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 16467 (770617) - 1.5.2004
Obaly - Přepravní obaly pro nebezpečné věci - Metody zkoušení pro IBC.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 11683:1998/Oprava2 (774001) - 1.5.2004
Obaly - Hmatatelné výstrahy - Požadavky.
26.40 Kč

ČSN EN 14119 (800873) - 1.5.2004
Zkoušení textilií - Hodnocení působení mikroskopických hub.
202.40 Kč

ČSN ISO 1763 (804434) - 1.5.2004
Koberce - Zjišťování počtu chomáčků a/nebo smyček na jednotku délky a na jednotku plochy (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN ISO 1765 (804435) - 1.5.2004
Strojově vyráběné textilní podlahové krytiny - Zjišťování tloušťky (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN ISO 1766 (804436) - 1.5.2004
Textilní podlahové krytiny - Zjišťování tloušťky vlasové vrstvy nad podkladem (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN ISO 2551 (804437) - 1.5.2004
Strojově vyráběné textilní podlahové krytiny - Zjišťování rozměrových změn při různých vlhkostních a tepelných podmínkách (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN ISO 3018 (804438) - 1.5.2004
Odměřené textilní podlahové krytiny - Zjišťování rozměrů (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN ISO 8543 (804439) - 1.5.2004
Textilní podlahové krytiny - Metody pro zjišťování hmotnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ISO 10361 (804440) - 1.5.2004
Textilní podlahové krytiny - Zjišťování změny vzhledu na přístroji Vetterman a Hexapod (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 4674-1 (804628) - 1.5.2004
Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zjišťování odolnosti v dotržení - Část 1: Metody s konstantní rychlostí dotržení.
202.40 Kč

ČSN EN 14196 (806170) - 1.5.2004
Geosyntetika - Metody zkoušení pro zjišťování plošné hmotnosti jílových geosyntetických izolací.
169.40 Kč

ČSN EN 14143 (832244) - 1.5.2004
Dýchací přístroje - Autonomní potápěčský dýchací přístroj typu rebreather.
394.90 Kč

ČSN EN 374-1 (832310) - 1.5.2004
Ochranné rukavice proti chemikáliím a mikroorganismům - Část 1: Terminologie a požadavky na provedení.
169.40 Kč

ČSN EN 374-2 (832310) - 1.5.2004
Ochranné rukavice proti chemikáliím a mikroorganismům - Část 2: Stanovení odolnosti proti penetraci.
169.40 Kč

ČSN EN 374-3 (832310) - 1.5.2004
Ochranné rukavice proti chemikáliím a mikroorganismům - Část 3: Stanovení odolnosti proti permeaci chemikálií.
169.40 Kč

ČSN EN 343 (832761) - 1.5.2004
Ochranné oděvy - Ochrana proti dešti.
202.40 Kč

ČSN EN 13138-3 (832763) - 1.5.2004
Plovací pomůcky pro výuku plavání - Část 3: Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení pro plovací sedadla.
317.90 Kč

ČSN EN 1621-2 (832881) - 1.5.2004
Ochranné oděvy pro motocyklisty proti mechanickým nárazům - Část 2: Chrániče zad pro motocyklisty - Požadavky a metody zkoušení.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 12100-2 (833001) - 1.5.2004
Bezpečnost strojních zařízení - Základní pojmy, všeobecné zásady pro konstrukci - Část 2: Technické zásady.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 9917-1 (856345) - 1.5.2004
Stomatologie - Vodou tuhnoucí cementy - Část 1: Cementy prášek / kapalina tuhnoucí acidobázickou reakcí (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN ETSI EN 301489-14-V1.2.1 (875101) - 1.5.2004
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 14: Specifické podmínky pro analogové a digitální zemské vysílače služby televizního vysílání.
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 301751-V1.2.1 (878584) - 1.5.2004
Pevné rádiové systémy - Zařízení a antény mezi dvěma body - Kmenová harmonizovaná norma pro digitální pevné rádiové systémy a antény mezi dvěma body pokrývající základní požadavky podle článku 3.2 Směrnice 1999/5/EC.
493.90 Kč

ČSN EN 14072 (910224) - 1.5.2004
Sklo v nábytku - Metody zkoušení.
169.40 Kč

ČSN EN 1816 (917869) - 1.5.2004
Pružné podlahové krytiny - Specifikace pro homogenní a heterogenní hladké pryžové podlahové krytiny s pěnovým podkladem.
108.90 Kč

ČSN EN 1817 (917870) - 1.5.2004
Pružné podlahové krytiny - Specifikace pro homogenní a heterogenní hladké pryžové podlahové krytiny.
108.90 Kč

ČSN EN 12199 (917872) - 1.5.2004
Pružné podlahové krytiny - Specifikace pro homogenní a heterogenní profilované pryžové podlahové krytiny.
108.90 Kč

ČSN EN 12103 (917874) - 1.5.2004
Pružné podlahové krytiny - Podložky z aglomerovaného korku - Specifikace.
108.90 Kč

ČSN EN 12455 (917876) - 1.5.2004
Pružné podlahové krytiny - Specifikace pro korkmentovou podložku.
108.90 Kč

Kategorie (nové normy)