Nové normy ČSN za leden 2008

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.01.2008 v 09:00


ČSN ISO 3951-1 (010258) - 1.1.2008
Statistické přejímky měřením - Část 1: Stanovení přejímacích plánů AQL jedním výběrem pro kontrolu každé dávky v sérii pro jediný znak kvality a jediné AQL.
698.50 Kč

ČSN ISO 14065 (010965) - 1.1.2008
Skleníkové plyny - Požadavky na orgány validující nebo ověřující skleníkové plyny pro použití v akreditaci nebo jiných formách uznávání.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 389-6 (011630) - 1.1.2008
Akustika - Referenční nula pro kalibraci audiometrických přístrojů - Část 6: Referenční práh slyšení pro měřicí signály s krátkou dobou trvání.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 4869-3 (011640) - 1.1.2008
Akustika - Chrániče sluchu - Část 3: Měření vložného útlumu mušlových chráničů pomocí akustického zkušebního přípravku (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ISO 80416-4 (013765) - 1.1.2008
Základní pravidla pro grafické značky pro použití na předmětech - Část 4: Směrnice pro přizpůsobení grafických značek k použití na obrazovkách a displejích (ikony).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 887:2001/Oprava1 (021700) - 1.1.2008
Ploché kruhové podložky pro metrické šrouby a matice všeobecného použití - Přehled.
26.40 Kč

ČSN EN 14879-4 (039000) - 1.1.2008
Systémy organických povlaků a obkladů pro ochranu průmyslových zařízení a provozů proti korozi způsobené agresivním prostředím - Část 4: Obklady na kovových částech (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 14879-5 (039000) - 1.1.2008
Systémy organických povlaků a obkladů pro ochranu průmyslových zařízení a provozů proti korozi způsobené agresivním prostředím - Část 5: Obklady na betonových částech (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN ISO 6520-1 (050005) - 1.1.2008
Svařování a příbuzné procesy - Klasifikace geometrických vad kovových materiálů - Část 1: Tavné svařování.
515.90 Kč

ČSN EN ISO 5817 (050110) - 1.1.2008
Svařování - Svarové spoje oceli, niklu, titanu a jejich slitin zhotovené tavným svařováním (kromě elektronového a laserového svařování) - Určování stupňů kvality.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 17657-1 (052635) - 1.1.2008
Odporové svařování - Měření svařovacího proudu při odporovém svařování - Část 1: Směrnice pro měření.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 17657-2 (052635) - 1.1.2008
Odporové svařování - Měření svařovacího proudu při odporovém svařování - Část 2: Přístroj pro měření svařovacího proudu s cívkou pro snímání proudu.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 17657-3 (052635) - 1.1.2008
Odporové svařování - Měření svařovacího proudu při odporovém svařování - Část 3: Cívka pro snímání proudu.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 17657-4 (052635) - 1.1.2008
Odporové svařování - Měření svařovacího proudu při odporovém svařování - Část 4: Kalibrovací systém.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 17657-5 (052635) - 1.1.2008
Odporové svařování - Měření svařovacího proudu při odporovém svařování - Část 5: Verifikace systému pro měření svařovacího proudu.
169.40 Kč

ČSN EN 15316-1 (060401) - 1.1.2008
Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy - Část 1: Všeobecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 15316-2-1 (060401) - 1.1.2008
Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy - Část 2-1: Sdílení tepla pro vytápění (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 15316-2-3 (060401) - 1.1.2008
Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy - Část 2-3: Rozvody tepla pro vytápění (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 15316-4-3 (060401) - 1.1.2008
Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy - Část 4-3: Výroba tepla na vytápění, tepelné sluneční soustavy (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 15316-4-4 (060401) - 1.1.2008
Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy - Část 4-4: Výroba tepla na vytápění, kombinovaná výroba elektřiny a tepla integrovaná do budovy (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 15316-4-5 (060401) - 1.1.2008
Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy - Část 4-5: Výroba tepla na vytápění, účinnost a vlastnosti dálkového vytápění a soustav o velkém objemu (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 15316-4-6 (060401) - 1.1.2008
Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy - Část 4-6: Výroba tepla na vytápění, fotovoltaické systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 14543+A1 (061462) - 1.1.2008
Spotřebiče na zkapalněné uhlovodíkové plyny - Venkovní ohřívače - Sálavá topidla bez připojení ke kouřovodu pro venkovní použití nebo pro dostatečně větrané prostory.
394.90 Kč

ČSN EN 1506 (120502) - 1.1.2008
Větrání budov - Kovové plechové potrubí a armatury kruhového průřezu - Rozměry (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 15243 (127027) - 1.1.2008
Větrání budov - Výpočet teplot v místnosti, tepelné zátěže a energie pro budovy s klimatizačními systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
1094.50 Kč

ČSN P CEN/TS 13547 (134112) - 1.1.2008
Průmyslové armatury - Kulové kohouty ze slitin mědi.
306.90 Kč

ČSN EN 15266 (138910) - 1.1.2008
Sestavy vlnovcových ohebných trubek z korozivzdorné oceli pro rozvod plynu v budovách s pracovním tlakem do 0,5 bar.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 22721 (260359) - 1.1.2008
Dopravní pásy - Specifikace pro pryžové nebo plastové dopravní pásy s textilní vrstvou pro podzemní dolování (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ISO 18185-3 (269351) - 1.1.2008
Kontejnery - Elektronické plomby - Část 3: Charakteristiky prostředí.
169.40 Kč

ČSN ISO 1496-3:1996/Amd.1 (269355) - 1.1.2008
Kontejnery řady 1 - Technické požadavky a zkoušení - Část 3: Nádržkové kontejnery pro kapaliny, plyny a tlakované suché sypké materiály.
108.90 Kč

ČSN ISO 10368 (269366) - 1.1.2008
Termické kontejnery - Systém dálkového monitorování.
515.90 Kč

ČSN EN 14985 (270590) - 1.1.2008
Jeřáby - Otočné výložníkové jeřáby.
493.90 Kč

ČSN EN 3375-001 (311718) - 1.1.2008
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro přenos digitálních dat - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3660-009 (311822) - 1.1.2008
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 009: Kabelový vývod typu J, přímý, těsněný, pro teplem smrštitelné zavedení - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3372-001 (311823) - 1.1.2008
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, kruhové, střední nebo vyšší počet kontaktů, bajonetové spojování, pracovní teplota -65 °C až 175 °C nebo 200 °C trvale - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 3372-002 (311823) - 1.1.2008
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, kruhové, střední nebo vyšší počet kontaktů, bajonetové spojování, pracovní teplota -65 °C až 175 °C nebo 200 °C trvale - Část 002: Specifikace výkonu a uspořádání kontaktů (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 3372-003 (311823) - 1.1.2008
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, kruhové, střední nebo vyšší počet kontaktů, bajonetové spojování, pracovní teplota -65 °C až 175 °C nebo 200 °C trvale - Část 003: Zásuvka se čtvercovou přírubou - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3372-005 (311823) - 1.1.2008
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, kruhové, střední nebo vyšší počet kontaktů, bajonetové spojování, pracovní teplota -65 °C až 175 °C nebo 200 °C trvale - Část 005: Hermetická zásuvka, kruhová příruba, připevněná měkkým pájením - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3372-006 (311823) - 1.1.2008
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, kruhové, střední nebo vyšší počet kontaktů, bajonetové spojování, pracovní teplota -65 °C až 175 °C nebo 200 °C trvale - Část 006: Ochranný kryt pro zásuvku - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3372-007 (311823) - 1.1.2008
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, kruhové, střední nebo vyšší počet kontaktů, bajonetové spojování, pracovní teplota -65 °C až 175 °C nebo 200 °C trvale - Část 007: Ochranný kryt pro zástrčku - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3372-008 (311823) - 1.1.2008
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, kruhové, střední nebo vyšší počet kontaktů, bajonetové spojování, pracovní teplota -65 °C až 175 °C nebo 200 °C trvale - Část 008: Volná zástrčka uzemněná pružinou - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3372-009 (311823) - 1.1.2008
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, kruhové, střední nebo vyšší počet kontaktů, bajonetové spojování, pracovní teplota -65 °C až 175 °C nebo 200 °C trvale - Část 009: Zásuvka připevněná pojistnou maticí - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3372-011 (311823) - 1.1.2008
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, kruhové, střední nebo vyšší počet kontaktů, bajonetové spojování, pracovní teplota -65 °C až 175 °C nebo 200 °C trvale - Část 011: Zásuvka bez kontaktů - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4531-001 (311930) - 1.1.2008
Letectví a kosmonautika - Optické konektory kruhové, jednokolíkové a vícekolíkové, spojené závitovým kroužkem - Zapuštěné kontakty - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 4531-002 (311930) - 1.1.2008
Letectví a kosmonautika - Optické konektory kruhové, jednokolíkové a vícekolíkové, spojené závitovým kroužkem - Zapuštěné kontakty - Část 002: Specifikace výkonu a uspořádání kontaktů (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4531-003 (311930) - 1.1.2008
Letectví a kosmonautika - Optické konektory kruhové, jednokolíkové a vícekolíkové, spojené závitovým kroužkem - Zapuštěné kontakty - Část 003: Zásuvka se čtvercovou přírubou - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4531-004 (311930) - 1.1.2008
Letectví a kosmonautika - Optické konektory kruhové, jednokolíkové a vícekolíkové, spojené závitovým kroužkem - Zapuštěné kontakty - Část 004: Zásuvka připevněná maticí - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4531-005 (311930) - 1.1.2008
Letectví a kosmonautika - Optické konektory kruhové, jednokolíkové a vícekolíkové, spojené závitovým kroužkem - Zapuštěné kontakty - Část 005: Zástrčka - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4531-101 (311930) - 1.1.2008
Letectví a kosmonautika - Optické konektory kruhové, jednokolíkové a vícekolíkové, spojené závitovým kroužkem - Zapuštěné kontakty - Část 101: Optický kontakt pro kabel EN 4641-100 -55 °C až 125 °C - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4461 (312244) - 1.1.2008
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1506 (X5CrNiMoAl13-8-2) - Indukčně tavená ve vakuu a přetavená odtavnou elektrodou - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Tyče - a nebo D <= 150 mm - Rm >= 1200 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4462 (312245) - 1.1.2008
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1506 (X5CrNiMoAl13-8-2) - Indukčně tavená ve vakuu a přetavená odtavnou elektrodou - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Tyče - a nebo D <= 150 mm - Rm >= 1300 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4463 (312246) - 1.1.2008
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1506 (X5CrNiMoAl13-8-2) - Indukčně tavená ve vakuu a přetavená odtavnou elektrodou - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Tyče - a nebo D <= 150 mm - Rm >= 1400 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4467 (312247) - 1.1.2008
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1505 (X1CrNiMoAlTi12-9-2) - Indukčně tavená ve vakuu a přetavená odtavnou elektrodou - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Tyče - a nebo D <= 150 mm - Rm >= 1200 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4468 (312248) - 1.1.2008
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1505 (X1CrNiMoAlTi12-9-2) - Indukčně tavená ve vakuu a přetavená odtavnou elektrodou - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Tyče - a nebo D <= 150 mm - Rm >= 1300 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4469 (312249) - 1.1.2008
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1505 (X1CrNiMoAlTi12-9-2) - Indukčně tavená ve vakuu a přetavená odtavnou elektrodou - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Tyče - a nebo D <= 150 mm - Rm >= 1400 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4470 (312266) - 1.1.2008
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1505 (X1CrNiMoAlTi12-9-2) - Indukčně tavená ve vakuu a přetavená odtavnou elektrodou - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Výkovky - a nebo D <= 150 mm - Rm >= 1200 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4471 (312267) - 1.1.2008
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1505 (X1CrNiMoAlTi12-9-2) - Indukčně tavená ve vakuu a přetavená odtavnou elektrodou - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Výkovky - a nebo D <= 150 mm - Rm >= 1300 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4472 (312268) - 1.1.2008
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1505 (X1CrNiMoAlTi12-9-2) - Indukčně tavená ve vakuu a přetavená odtavnou elektrodou - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Výkovky - a nebo D <= 150 mm - Rm >= 1400 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4466 (312269) - 1.1.2008
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1506 (X5CrNiMoAl13-8-2) - Indukčně tavená ve vakuu a přetavená odtavnou elektrodou - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Výkovky - a nebo D <= 150 mm - Rm >= 1400 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4464 (312283) - 1.1.2008
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1506 (X5CrNiMoAl13-8-2) - Indukčně tavená ve vakuu a přetavená odtavnou elektrodou - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Výkovky - a nebo D <= 150 mm - Rm >= 1200 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4465 (312284) - 1.1.2008
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1506 (X5CrNiMoAl13-8-2) - Indukčně tavená ve vakuu a přetavená odtavnou elektrodou - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Výkovky - a nebo D <= 150 mm - Rm >= 1300 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4384 (312287) - 1.1.2008
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina NI-CH1303 (NiCo20Cr20Mo5Ti2Al) - Bez tepelného zpracování - Přetavený polotovar (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3299 (313532) - 1.1.2008
Letectví a kosmonautika - Hřídelové matice a závitové kroužky, samojistné, s pravým nebo levým MJ závitem, ze žáruvzdorné oceli FE-PA2601 (A286), postříbřené - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 2624 (313810) - 1.1.2008
Letectví a kosmonautika - Zkoušení součástek hydraulických systémů tlakovými impulsy (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3747 (313891) - 1.1.2008
Letectví a kosmonautika - O-kroužky z fluorosilikonové pryže (FVMQ) - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3746 (313892) - 1.1.2008
Letectví a kosmonautika - O-kroužky z fluorosilikonové pryže (FVMQ) - Tvrdost 80 IRHD (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3059 (314966) - 1.1.2008
Letectví a kosmonautika - Valivá ložiska pro draky letadel - Jednořadá tuhá kuličková ložiska z oceli, s přírubovým samostavitelným pouzdrem, kadmiovaná - Rozměry a únosnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3060 (314967) - 1.1.2008
Letectví a kosmonautika - Valivá ložiska pro draky letadel - Jednořadá tuhá kuličková ložiska z oceli, kadmiovaná, s přírubovým samostavitelným pouzdrem, kadmiovaným - Rozměry a únosnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3061 (314968) - 1.1.2008
Letectví a kosmonautika - Valivá ložiska pro draky letadel - Jednořadá tuhá kuličková ložiska z korozivzdorné oceli, kadmiovaná, s přírubovým samostavitelným pouzdrem - Rozměry a únosnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4033 (314969) - 1.1.2008
Letectví a kosmonautika - Valivá ložiska pro draky letadel - Jednořadá tuhá kuličková ložiska z korozivzdorné oceli - Průměrová řada 8 a 9, redukovaná vnitřní radiální vůle - Rozměry a únosnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4034 (314970) - 1.1.2008
Letectví a kosmonautika - Valivá ložiska pro draky letadel - Dvouřadá naklápěcí kuličková ložiska s přírubou na vnějším kroužku z korozivzdorné oceli, redukovaná vnitřní radiální vůle - Rozměry a únosnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3840 (317900) - 1.1.2008
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4170 (317927) - 1.1.2008
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Zkušební metody pro měření odolnosti vůči praskání při opakovaném působení nízkých teplot (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 15272-1 (323371) - 1.1.2008
Plavidla vnitrozemské plavby - Zařízení pro vedení lana - Část 1: Všeobecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 60079-6 (332320) - 1.1.2008
Výbušné atmosféry - Část 6: Zařízení chráněné olejovým závěrem "o". (Platnost do 27.3.2018).
202.40 Kč

ČSN CLC/TS 50131-4 (334591) - 1.1.2008
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 4: Výstražná zařízení. (Platnost do 1.5.2012).
317.90 Kč

ČSN EN 60068-2-1-ed.2 (345791) - 1.1.2008
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-1: Zkoušky - Zkouška A: Chlad.
202.40 Kč

ČSN EN 60068-2-82 (345791) - 1.1.2008
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-82: Zkoušky - Zkouška XW1: Metody zkoušení whiskerů u elektronických a elektrických komponent. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 18.6.2022).
394.90 Kč

ČSN EN 60587 (346472) - 1.1.2008
Elektroizolační materiály používané v různých podmínkách prostředí - Zkušební metody pro hodnocení odolnosti proti vytváření vodivých cest a erozi. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 60450:2005/A1 (346480) - 1.1.2008
Měření průměrného viskozimetrického polymeračního stupně nových a zestárlých celulózových elektroizolačních materiálů.
108.90 Kč

ČSN EN 61628-2:2000/A1 (346567) - 1.1.2008
Zvlněná lesklá lepenka, zvlněná obyčejná lepenka a zvlněný tvrzený papír pro elektrotechnické účely - Část 2: Zkušební metody.
108.90 Kč

ČSN EN 61557-8-ed.2 (356230) - 1.1.2008
Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1000 V a se stejnosměrným napětím do 1500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 8: Hlídače izolačního stavu v rozvodných sítích IT. (Platnost do 15.1.2018).
306.90 Kč

ČSN EN 61071 (358220) - 1.1.2008
Kondenzátory pro výkonovou elektroniku.
394.90 Kč

ČSN EN 60938-1:2001/A1 (358270) - 1.1.2008
Neproměnné tlumivky pro elektromagnetické odrušení - Část 1: Kmenová specifikace.
108.90 Kč

ČSN EN 60938-2:2000/A1 (358271) - 1.1.2008
Neproměnné tlumivky pro elektromagnetické odrušení - Část 2: Dílčí specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 61988-4 (358788) - 1.1.2008
Plazmové zobrazovací panely - Část 4: Klimatické a mechanické metody zkoušek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 60191-1 (358791) - 1.1.2008
Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 1: Všeobecná pravidla pro přípravu výkresů pouzder diskrétních součástek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 27.2.2021).
394.90 Kč

ČSN EN 60191-6-16 (358791) - 1.1.2008
Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 6-16: Slovník zkušebních a zahořovacích patic BGA, LGA, FBGA a FLGA pro polovodiče. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 61192-5 (359042) - 1.1.2008
Požadavky na provedení zapájených elektronických sestav - Část 5: Přepracování, úpravy a opravy zapájených elektronických sestav. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 50377-8-2 (359242) - 1.1.2008
Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Specifikace výrobku - Část 8-2: Typ LSH-APC simplex, ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B.1.1 a B.1.3, kombinovaná ferule, kategorie C. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 50377-8-3 (359242) - 1.1.2008
Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Specifikace výrobku - Část 8-3: Typ LSH-PC simplex, ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B.1.1 a B.1.3, kombinovaná ferule, kategorie C. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 50377-8-4 (359242) - 1.1.2008
Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Specifikace výrobku - Část 8-4: Typ LSH-APC simplex, ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B.1.1 a B.1.3, kombinovaná ferule, kategorie U. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 50377-8-5 (359242) - 1.1.2008
Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Specifikace výrobku - Část 8-5: Typ LSH-PC simplex, ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B.1.1 a B.1.3, kombinovaná ferule, kategorie U. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 61300-2-51 (359251) - 1.1.2008
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-51: Zkoušky - Zkouška přenosu tahově namáhaného jednovidového a mnohovidového kooptického konektoru. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 61190-1-2-ed.2 (359320) - 1.1.2008
Připojovací materiály pro elektronickou montáž - Část 1-2: Požadavky na pájecí pasty pro vysoce kvalitní propojování v elektronické montáži. (Platnost do 26.3.2017).
202.40 Kč

ČSN EN 61190-1-3-ed.2 (359320) - 1.1.2008
Připojovací materiály pro elektronickou montáž - Část 1-3: Požadavky na pájecí slitiny pro elektroniku a na tavidlové a beztavidlové tuhé pájky pro pájení v elektronice. (Platnost do 17.1.2021).
317.90 Kč

ČSN EN 62137-1-1 (359391) - 1.1.2008
Technologie povrchové montáže - Metody zkoušení vlivů prostředí a trvanlivosti povrchově montovaného spoje - Část 1-1: Zkouška odolnosti proti odtržení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 62137-1-2 (359391) - 1.1.2008
Technologie povrchové montáže - Metody zkoušení vlivů prostředí a trvanlivosti povrchově montovaného spoje - Část 1-2: Zkouška pevnosti ve smyku. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN 360340-1:1990/Z29 (360340) - 1.1.2008
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 1: Patice pro zdroje světla.
394.90 Kč

ČSN 360340-2:1991/Z28 (360340) - 1.1.2008
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 2: Objímky.
317.90 Kč

ČSN 360340-3:1990/Z30 (360340) - 1.1.2008
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 3: Kalibry.
698.50 Kč

ČSN EN 12464-2 (360450) - 1.1.2008
Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 2: Venkovní prostory (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 60335-2-106 (361045) - 1.1.2008
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-106: Zvláštní požadavky na vyhřívané koberce a na topné jednotky pro vytápění instalované pod odnímatelné podlahové krytiny.
317.90 Kč

ČSN EN 60335-2-42-ed.3:2003/Oprava1 (361045) - 1.1.2008
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-42: Zvláštní požadavky na elektrické pece s nucenou konvekcí, parní spotřebiče a paro-konvekční pece pro komerční účely.
26.40 Kč

ČSN EN 60335-2-47-ed.3:2003/Oprava1 (361045) - 1.1.2008
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-47: Zvláštní požadavky na elektrické varné kotle pro komerční účely.
26.40 Kč

ČSN EN 60335-2-48-ed.3:2003/Oprava1 (361045) - 1.1.2008
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-48: Zvláštní požadavky na elektrické grily a opékače topinek pro komerční účely.
26.40 Kč

ČSN EN 60335-2-58-ed.2:2005/Oprava1 (361045) - 1.1.2008
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-58: Zvláštní požadavky na elektrické mycí stroje na nádobí pro komerční účely.
26.40 Kč

ČSN EN 60335-2-70-ed.2:2003/A1 (361045) - 1.1.2008
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-70: Zvláštní požadavky na dojicí stroje.
108.90 Kč

ČSN EN 60335-2-71-ed.2:2004/A1 (361045) - 1.1.2008
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-71: Zvláštní požadavky na elektrické tepelné spotřebiče na líhnutí a odchov zvířat.
108.90 Kč

ČSN EN 60335-2-87-ed.2:2003/A1 (361045) - 1.1.2008
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-87: Zvláštní požadavky na elektrické zařízení na omračování zvířat.
108.90 Kč

ČSN EN 62464-1 (364840) - 1.1.2008
Přístroje pro zdravotnické zobrazení s využitím magnetické rezonance - Část 1: Stanovení základních parametrů kvality obrazu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 17.1.2022).
539.00 Kč

ČSN EN 1775 (386441) - 1.1.2008
Zásobování plynem - Plynovody v budovách - Nejvyšší provozní tlak <= 5 bar - Provozní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ISO 10275 (420436) - 1.1.2008
Kovové materiály - Plechy a pásy - Stanovení exponentu deformačního zpevnění tahem.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 23251 (450051) - 1.1.2008
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Systémy pro snižování přetlaku a odtlakování (Norma k přímému použití jako ČSN).
1174.20 Kč

ČSN EN ISO 10426-2:2004/Oprava1 (451394) - 1.1.2008
Naftový a plynárenský průmysl - Cementy a materiály pro cementování vrtů - Část 2: Zkoušení cementů (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN ISO 13503-3:2006/Oprava1 (451402) - 1.1.2008
Naftový a plynárenský průmysl - Výplachové tekutiny a materiály - Část 3: Zkoušení hustých solných roztoků (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 15510 (467023) - 1.1.2008
Krmiva - Stanovení vápníku, sodíku, fosforu, hořčíku, draslíku, železa, zinku, mědi, manganu, kobaltu, molybdenu, arsenu, olova a kadmia metodou ICP-AES (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN CEN/TS 15621 (467024) - 1.1.2008
Krmiva - Stanovení vápníku, sodíku, fosforu, hořčíku, draslíku, síry, železa, zinku, mědi, manganu, kobaltu a molybdenu po tlakovém rozkladu metodou ICP-AES (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 14930 (470636) - 1.1.2008
Zemědělské a lesnické stroje a zahradní zařízení - Ručně vedené a ruční stroje - Určení dostupnosti horkých povrchů.
169.40 Kč

ČSN EN 351-1 (490674) - 1.1.2008
Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Rostlé dřevo ošetřené ochrannými prostředky - Část 1: Klasifikace průniku a příjmu ochranného prostředku (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 351-2 (490674) - 1.1.2008
Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Rostlé dřevo ošetřené ochrannými prostředky - Část 2: Návod na odběr vzorků pro analýzu dřeva ošetřeného ochrannými prostředky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 4120 (560032) - 1.1.2008
Senzorická analýza - Metodologie - Trojúhelníková zkouška (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 5495 (560032) - 1.1.2008
Senzorická analýza - Metodologie - Párová porovnávací zkouška (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 21572 (569901) - 1.1.2008
Potraviny - Metody pro detekci geneticky modifikovaných organismů a odvozených produktů - Metody založené na stanovení proteinů.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 24276 (569905) - 1.1.2008
Potraviny - Metody pro detekci geneticky modifikovaných organismů a odvozených produktů - Všeobecné požadavky a definice.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 6885 (588777) - 1.1.2008
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení anidisinového čísla (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 18395 (588825) - 1.1.2008
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení monoacylglycerolů, diacylglycerolů, triacylglycerolů a glycerolu metodou vysokoúčinné gelové chromatografie (HPSEC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 17932 (588826) - 1.1.2008
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení zhoršování indexu bělitelnosti (DOBI) (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 13478 (643104) - 1.1.2008
Trubky z termoplastů pro rozvod tekutin - Stanovení odolnosti proti rychlému šíření trhliny (RPC) - Zkouška v plném měřítku (FST) (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 14256 (668521) - 1.1.2008
Lepidla na dřevo pro nekonstrukční aplikace - Metoda zkoušení a požadavky na odolnost proti statickému zatížení (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 15190 (668590) - 1.1.2008
Konstrukční lepidla - Metody zkoušení pro posuzování dlouhodobé trvanlivosti lepených kovových spojů (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 15457 (672031) - 1.1.2008
Nátěrové hmoty - Laboratorní metody zkoušení účinnosti ochranných povlaků proti působení hub a plísní (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15458 (672032) - 1.1.2008
Nátěrové hmoty - Laboratorní metody zkoušení účinnosti ochranných povlaků proti působení vodních řas (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11890-1 (673029) - 1.1.2008
Nátěrové hmoty - Stanovení obsahu těkavých organických látek (VOC) - Část 1: Diferenční metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ISO 19840 (673130) - 1.1.2008
Nátěrové hmoty - Ochrana ocelových konstrukcí proti korozi nátěrovými systémy - Měření a kritéria přejímky tloušťky suchého filmu na drsném povrchu (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 16276-1 (673202) - 1.1.2008
Ochrana ocelových konstrukcí proti korozi ochrannými nátěrovými systémy - Hodnocení a kritéria přijetí, adheze/koheze (odtrhová pevnost) povlaku - Část 1: Odtrhová zkouška.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 16276-2 (673202) - 1.1.2008
Ochrana ocelových konstrukcí proti korozi ochrannými nátěrovými systémy - Hodnocení a kritéria přijetí, adheze/koheze (odtrhová pevnost) povlaku - Část 2: Mřížková zkouška a křížový řez.
202.40 Kč

ČSN EN 1308 (722460) - 1.1.2008
Malty a lepidla pro keramické obkladové prvky - Stanovení skluzu.
108.90 Kč

ČSN EN 1323 (722462) - 1.1.2008
Malty a lepidla pro keramické obkladové prvky - Betonové desky pro zkoušení.
108.90 Kč

ČSN EN 1324 (722463) - 1.1.2008
Malty a lepidla pro keramické obkladové prvky - Stanovení přídržnosti disperzních lepidel smykovou zkouškou.
169.40 Kč

ČSN EN 1346 (722464) - 1.1.2008
Malty a lepidla pro keramické obkladové prvky - Stanovení doby zavadnutí.
108.90 Kč

ČSN EN 1348 (722466) - 1.1.2008
Malty a lepidla pro keramické obkladové prvky - Stanovení přídržnosti cementových malt tahovou zkouškou.
169.40 Kč

ČSN EN 12004 (722469) - 1.1.2008
Malty a lepidla pro keramické obkladové prvky - Definice a specifikace. (Platnost do 1.4.2014).
306.90 Kč

ČSN EN 14991 (723050) - 1.1.2008
Betonové prefabrikáty - Základové prvky.
306.90 Kč

ČSN EN 14992 (723062) - 1.1.2008
Betonové prefabrikáty - Stěnové prvky.
317.90 Kč

ČSN EN 14843 (723064) - 1.1.2008
Betonové prefabrikáty - Schodiště.
317.90 Kč

ČSN EN 1991-3 (730035) - 1.1.2008
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 3: Zatížení od jeřábů a strojního vybavení.
394.90 Kč

ČSN EN 15361 (731374) - 1.1.2008
Určení vlivu ochranného protikorozního nátěru na kotevní únosnost příčného kotevního prutu u prefabrikovaných vyztužených stavebních dílců z autoklávovaného pórobetonu.
202.40 Kč

ČSN EN 1993-1-11 (731401) - 1.1.2008
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-11: Navrhování ocelových tažených prvků.
394.90 Kč

ČSN EN 1993-1-4 (731401) - 1.1.2008
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-4: Obecná pravidla - Doplňující pravidla pro korozivzdorné oceli.
394.90 Kč

ČSN 734201 (734201) - 1.1.2008
Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv.
493.90 Kč

ČSN EN 13084-2 (734220) - 1.1.2008
Volně stojící komíny - Část 2: Betonové komíny.
306.90 Kč

ČSN EN 1993-2 (736205) - 1.1.2008
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 2: Ocelové mosty.
698.50 Kč

ČSN EN 13674-1 (736361) - 1.1.2008
Železniční aplikace - Kolej - Kolejnice - Část 1: Vignolovy železniční kolejnice o hmotnosti 46 kg/m a větší.
859.10 Kč

ČSN EN 14587-1 (736376) - 1.1.2008
Železniční aplikace - Kolej - Odtavovací stykové svařování kolejnic - Část 1: Nové kolejnice třídy R220, R260, R260Mn a R350HT svařované ve stabilní svařovně.
317.90 Kč

ČSN EN 15232 (738532) - 1.1.2008
Energetická náročnost budov - Vliv automatizace, řízení a správy budov (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN 743305 (743305) - 1.1.2008
Ochranná zábradlí.
306.90 Kč

ČSN EN 14743+A1 (755203) - 1.1.2008
Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů - Změkčovací zařízení - Požadavky na provoz, bezpečnost a zkoušení.
306.90 Kč

ČSN EN 14812+A1 (755204) - 1.1.2008
Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů - Dávkovací zařízení chemikálií s předvolbou - Požadavky na provoz, bezpečnost a zkoušení.
306.90 Kč

ČSN EN 14897+A1 (755210) - 1.1.2008
Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů - Zařízení používající nízkotlaké ultrafialové zářiče - Požadavky na provoz, bezpečnost a zkoušení.
306.90 Kč

ČSN EN 14898+A1 (755211) - 1.1.2008
Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů - Filtry s aktivními látkami - Požadavky na provoz, bezpečnost a zkoušení.
317.90 Kč

ČSN EN 13443-2+A1 (755463) - 1.1.2008
Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů - Mechanické filtry - Část 2: Velikost částic od 1 µm do 80 µm - Požadavky na provoz, bezpečnost a zkoušení.
493.90 Kč

ČSN EN 14652+A1 (755466) - 1.1.2008
Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů - Zařízení membránové filtrace - Požadavky na provoz, bezpečnost a zkoušení.
493.90 Kč

ČSN EN 901 (755835) - 1.1.2008
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlornan sodný.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 105-E16 (800104) - 1.1.2008
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část E16: Stálobarevnost nábytkových textilií vůči pokapání vodou.
169.40 Kč

ČSN EN 14878 (800801) - 1.1.2008
Textilie - Chování dětského nočního ošacení při hoření - Specifikace.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 10722 (806193) - 1.1.2008
Geosyntetika - Indexová metoda zkoušení pro vyhodnocení mechanického poškození při opakovaném zatěžování - Poškození způsobené zrnitým materiálem.
169.40 Kč

ČSN EN 13277-4:2002/A1 (832776) - 1.1.2008
Ochranné prostředky pro bojové sporty - Část 4: Doplňkové požadavky a zkušební metody pro chrániče hlavy.
108.90 Kč

ČSN EN 13546+A1 (832778) - 1.1.2008
Ochranné oděvy - Chrániče horních končetin, trupu, dolních končetin a genitálií pro brankáře a chrániče holení pro hráče pozemního hokeje - Požadavky a zkušební metody.
493.90 Kč

ČSN EN 13567+A1 (832779) - 1.1.2008
Ochranné oděvy - Ochranné prostředky horních končetin, trupu, dolních končetin, genitálií a obličeje pro šermíře - Požadavky a zkušební metody.
394.90 Kč

ČSN EN 14120+A1 (832783) - 1.1.2008
Ochranné oděvy - Chrániče zápěstí, dlaní, kolenou a loktů pro uživatele kolečkového sportovního náčiní - Požadavky a metody zkoušení.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 10993-6 (855220) - 1.1.2008
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 6: Zkoušky lokálních účinků po implantaci.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11135-1 (855252) - 1.1.2008
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Sterilizace ethylenoxidem - Část 1: Požadavky na vývoj, validaci a průběžnou kontrolu sterilizačního postupu pro zdravotnické prostředky. (Platnost do 31.7.2017).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 22794 (856371) - 1.1.2008
Stomatologie - Implantabilní materiály pro kostní výplně a augmentaci v ústní, čelistní a obličejové chirurgii - Obsah technické dokumentace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 300132-2-V2.2.1 (872006) - 1.1.2008
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Rozhraní pro napájení na vstupu telekomunikačních zařízení - Část 2: Napájení stejnosměrným proudem (dc) (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 300220-2-V2.1.2 (875015) - 1.1.2008
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přístroje krátkého dosahu (SRD) - Rádiová zařízení pro použití v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 1000 MHz s výkonem do 500 mW - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky podle článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 300392-12-1-V1.2.2 (875042) - 1.1.2008
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - Stupeň 3 - Podčást 1: Identifikace volání (CI) (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN ETSI EN 301166-1-V1.2.1 (875095) - 1.1.2008
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní mobilní služba - Rádiová zařízení pro analogové a/nebo digitální komunikace (hovorové a/nebo datové), pracující na úzkopásmových kanálech a opatřená anténním konektorem - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN ETSI EN 301166-2-V1.2.1 (875095) - 1.1.2008
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní mobilní služba - Rádiová zařízení pro analogové a/nebo digitální komunikace (hovorové a/nebo datové), pracující na úzkopásmových kanálech a opatřená anténním konektorem - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 301908-1-V3.2.1 (875111) - 1.1.2008
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 1: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, úvod a společné požadavky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 301908-11-V3.2.1 (875111) - 1.1.2008
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 11: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD) (opakovače). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN ETSI EN 301908-2-V3.2.1 (875111) - 1.1.2008
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD) (UE). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 301908-3-V3.2.1 (875111) - 1.1.2008
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD) (BS). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 301908-7-V3.2.1 (875111) - 1.1.2008
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 7: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA TDD (UTRA TDD) (BS). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN ETSI EN 302454-1-V1.1.1 (875137) - 1.1.2008
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pomocné prostředky meteorologie (Met Aids) - Radiosondy používané v kmitočtovém rozsahu 1668,4 MHz až 1690 MHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN ETSI EN 302454-2-V1.1.1 (875137) - 1.1.2008
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pomocné prostředky meteorologie (Met Aids) - Radiosondy používané v kmitočtovém rozsahu 1668,4 MHz až 1690 MHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 301459-V1.4.1 (876039) - 1.1.2008
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na družicová interaktivní koncová zařízení (SIT) a družicová uživatelská koncová zařízení (SUT), vysílající ve směru k družicím na geostacionární oběžné dráze v kmitočtových pásmech 29,5 GHz až 30,0 GHz. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN ETSI EN 301447-V1.1.1 (876048) - 1.1.2008
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná EN pro družicové pozemské stanice na palubách lodí (ESVs), pracující v kmitočtových pásmech 4/6 GHz přidělených pevné družicové službě (FSS), pokrývající základní požadavky podle článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN ETSI EN 302217-1-V1.2.1 (878595) - 1.1.2008
Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 1: Přehled a společné vlastnosti nezávislé na systému. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN ETSI EN 302217-2-1-V1.2.1 (878595) - 1.1.2008
Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 2-1: Na systému závislé požadavky pro digitální systémy pracující v kmitočtových pásmech, kde se používá kmitočtová koordinace (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN ETSI EN 302326-1-V1.2.2 (878596) - 1.1.2008
Pevné rádiové systémy - Zařízení a antény mezi více body - Část 1: Přehled a požadavky na digitální rádiové systémy mezi více body. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN ETSI EN 302326-2-V1.2.2 (878596) - 1.1.2008
Pevné rádiové systémy - Zařízení a antény mezi více body - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na digitální rádiová zařízení mezi více body. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
515.90 Kč

ČSN ETSI EN 302326-3-V1.2.2 (878596) - 1.1.2008
Pevné rádiové systémy - Zařízení a antény mezi více body - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na rádiové antény mezi více body. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 19111 (979830) - 1.1.2008
Geografická informace - Vyjádření prostorových referencí souřadnicemi (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

Kategorie (nové normy)