Nové normy ČSN za leden 2008

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.01.2008 v 09:00


ČSN ISO 3951-1 (010258) - 1.1.2008
Statistické přejímky měřením - Část 1: Stanovení přejímacích plánů AQL jedním výběrem pro kontrolu každé dávky v sérii pro jediný znak kvality a jediné AQL.
768.00 Kč

ČSN ISO 14065 (010965) - 1.1.2008
Skleníkové plyny - Požadavky na orgány validující nebo ověřující skleníkové plyny pro použití v akreditaci nebo jiných formách uznávání.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 389-6 (011630) - 1.1.2008
Akustika - Referenční nula pro kalibraci audiometrických přístrojů - Část 6: Referenční práh slyšení pro měřicí signály s krátkou dobou trvání.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 4869-3 (011640) - 1.1.2008
Akustika - Chrániče sluchu - Část 3: Měření vložného útlumu mušlových chráničů pomocí akustického zkušebního přípravku (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ISO 80416-4 (013765) - 1.1.2008
Základní pravidla pro grafické značky pro použití na předmětech - Část 4: Směrnice pro přizpůsobení grafických značek k použití na obrazovkách a displejích (ikony).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 887:2001/Oprava1 (021700) - 1.1.2008
Ploché kruhové podložky pro metrické šrouby a matice všeobecného použití - Přehled.
29.00 Kč

ČSN EN 14879-4 (039000) - 1.1.2008
Systémy organických povlaků a obkladů pro ochranu průmyslových zařízení a provozů proti korozi způsobené agresivním prostředím - Část 4: Obklady na kovových částech (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 14879-5 (039000) - 1.1.2008
Systémy organických povlaků a obkladů pro ochranu průmyslových zařízení a provozů proti korozi způsobené agresivním prostředím - Část 5: Obklady na betonových částech (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 6520-1 (050005) - 1.1.2008
Svařování a příbuzné procesy - Klasifikace geometrických vad kovových materiálů - Část 1: Tavné svařování.
567.00 Kč

ČSN EN ISO 5817 (050110) - 1.1.2008
Svařování - Svarové spoje oceli, niklu, titanu a jejich slitin zhotovené tavným svařováním (kromě elektronového a laserového svařování) - Určování stupňů kvality.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 17657-1 (052635) - 1.1.2008
Odporové svařování - Měření svařovacího proudu při odporovém svařování - Část 1: Směrnice pro měření.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 17657-2 (052635) - 1.1.2008
Odporové svařování - Měření svařovacího proudu při odporovém svařování - Část 2: Přístroj pro měření svařovacího proudu s cívkou pro snímání proudu.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 17657-3 (052635) - 1.1.2008
Odporové svařování - Měření svařovacího proudu při odporovém svařování - Část 3: Cívka pro snímání proudu.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 17657-4 (052635) - 1.1.2008
Odporové svařování - Měření svařovacího proudu při odporovém svařování - Část 4: Kalibrovací systém.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 17657-5 (052635) - 1.1.2008
Odporové svařování - Měření svařovacího proudu při odporovém svařování - Část 5: Verifikace systému pro měření svařovacího proudu.
186.00 Kč

ČSN EN 15316-1 (060401) - 1.1.2008
Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy - Část 1: Všeobecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 15316-2-1 (060401) - 1.1.2008
Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy - Část 2-1: Sdílení tepla pro vytápění (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 15316-2-3 (060401) - 1.1.2008
Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy - Část 2-3: Rozvody tepla pro vytápění (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 15316-4-3 (060401) - 1.1.2008
Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy - Část 4-3: Výroba tepla na vytápění, tepelné sluneční soustavy (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 15316-4-4 (060401) - 1.1.2008
Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy - Část 4-4: Výroba tepla na vytápění, kombinovaná výroba elektřiny a tepla integrovaná do budovy (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 15316-4-5 (060401) - 1.1.2008
Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy - Část 4-5: Výroba tepla na vytápění, účinnost a vlastnosti dálkového vytápění a soustav o velkém objemu (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 15316-4-6 (060401) - 1.1.2008
Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy - Část 4-6: Výroba tepla na vytápění, fotovoltaické systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14543+A1 (061462) - 1.1.2008
Spotřebiče na zkapalněné uhlovodíkové plyny - Venkovní ohřívače - Sálavá topidla bez připojení ke kouřovodu pro venkovní použití nebo pro dostatečně větrané prostory.
434.00 Kč

ČSN EN 1506 (120502) - 1.1.2008
Větrání budov - Kovové plechové potrubí a armatury kruhového průřezu - Rozměry (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 15243 (127027) - 1.1.2008
Větrání budov - Výpočet teplot v místnosti, tepelné zátěže a energie pro budovy s klimatizačními systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
1204.00 Kč

ČSN P CEN/TS 13547 (134112) - 1.1.2008
Průmyslové armatury - Kulové kohouty ze slitin mědi.
338.00 Kč

ČSN EN 15266 (138910) - 1.1.2008
Sestavy vlnovcových ohebných trubek z korozivzdorné oceli pro rozvod plynu v budovách s pracovním tlakem do 0,5 bar.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 22721 (260359) - 1.1.2008
Dopravní pásy - Specifikace pro pryžové nebo plastové dopravní pásy s textilní vrstvou pro podzemní dolování (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ISO 18185-3 (269351) - 1.1.2008
Kontejnery - Elektronické plomby - Část 3: Charakteristiky prostředí.
186.00 Kč

ČSN ISO 1496-3:1996/Amd.1 (269355) - 1.1.2008
Kontejnery řady 1 - Technické požadavky a zkoušení - Část 3: Nádržkové kontejnery pro kapaliny, plyny a tlakované suché sypké materiály.
120.00 Kč

ČSN ISO 10368 (269366) - 1.1.2008
Termické kontejnery - Systém dálkového monitorování.
567.00 Kč

ČSN EN 14985 (270590) - 1.1.2008
Jeřáby - Otočné výložníkové jeřáby.
543.00 Kč

ČSN EN 3375-001 (311718) - 1.1.2008
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro přenos digitálních dat - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3660-009 (311822) - 1.1.2008
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 009: Kabelový vývod typu J, přímý, těsněný, pro teplem smrštitelné zavedení - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3372-001 (311823) - 1.1.2008
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, kruhové, střední nebo vyšší počet kontaktů, bajonetové spojování, pracovní teplota -65 °C až 175 °C nebo 200 °C trvale - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 3372-002 (311823) - 1.1.2008
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, kruhové, střední nebo vyšší počet kontaktů, bajonetové spojování, pracovní teplota -65 °C až 175 °C nebo 200 °C trvale - Část 002: Specifikace výkonu a uspořádání kontaktů (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 3372-003 (311823) - 1.1.2008
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, kruhové, střední nebo vyšší počet kontaktů, bajonetové spojování, pracovní teplota -65 °C až 175 °C nebo 200 °C trvale - Část 003: Zásuvka se čtvercovou přírubou - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3372-005 (311823) - 1.1.2008
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, kruhové, střední nebo vyšší počet kontaktů, bajonetové spojování, pracovní teplota -65 °C až 175 °C nebo 200 °C trvale - Část 005: Hermetická zásuvka, kruhová příruba, připevněná měkkým pájením - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3372-006 (311823) - 1.1.2008
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, kruhové, střední nebo vyšší počet kontaktů, bajonetové spojování, pracovní teplota -65 °C až 175 °C nebo 200 °C trvale - Část 006: Ochranný kryt pro zásuvku - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3372-007 (311823) - 1.1.2008
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, kruhové, střední nebo vyšší počet kontaktů, bajonetové spojování, pracovní teplota -65 °C až 175 °C nebo 200 °C trvale - Část 007: Ochranný kryt pro zástrčku - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3372-008 (311823) - 1.1.2008
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, kruhové, střední nebo vyšší počet kontaktů, bajonetové spojování, pracovní teplota -65 °C až 175 °C nebo 200 °C trvale - Část 008: Volná zástrčka uzemněná pružinou - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3372-009 (311823) - 1.1.2008
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, kruhové, střední nebo vyšší počet kontaktů, bajonetové spojování, pracovní teplota -65 °C až 175 °C nebo 200 °C trvale - Část 009: Zásuvka připevněná pojistnou maticí - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3372-011 (311823) - 1.1.2008
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, kruhové, střední nebo vyšší počet kontaktů, bajonetové spojování, pracovní teplota -65 °C až 175 °C nebo 200 °C trvale - Část 011: Zásuvka bez kontaktů - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4531-001 (311930) - 1.1.2008
Letectví a kosmonautika - Optické konektory kruhové, jednokolíkové a vícekolíkové, spojené závitovým kroužkem - Zapuštěné kontakty - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 4531-002 (311930) - 1.1.2008
Letectví a kosmonautika - Optické konektory kruhové, jednokolíkové a vícekolíkové, spojené závitovým kroužkem - Zapuštěné kontakty - Část 002: Specifikace výkonu a uspořádání kontaktů (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4531-003 (311930) - 1.1.2008
Letectví a kosmonautika - Optické konektory kruhové, jednokolíkové a vícekolíkové, spojené závitovým kroužkem - Zapuštěné kontakty - Část 003: Zásuvka se čtvercovou přírubou - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4531-004 (311930) - 1.1.2008
Letectví a kosmonautika - Optické konektory kruhové, jednokolíkové a vícekolíkové, spojené závitovým kroužkem - Zapuštěné kontakty - Část 004: Zásuvka připevněná maticí - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4531-005 (311930) - 1.1.2008
Letectví a kosmonautika - Optické konektory kruhové, jednokolíkové a vícekolíkové, spojené závitovým kroužkem - Zapuštěné kontakty - Část 005: Zástrčka - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4531-101 (311930) - 1.1.2008
Letectví a kosmonautika - Optické konektory kruhové, jednokolíkové a vícekolíkové, spojené závitovým kroužkem - Zapuštěné kontakty - Část 101: Optický kontakt pro kabel EN 4641-100 -55 °C až 125 °C - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4461 (312244) - 1.1.2008
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1506 (X5CrNiMoAl13-8-2) - Indukčně tavená ve vakuu a přetavená odtavnou elektrodou - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Tyče - a nebo D <= 150 mm - Rm >= 1200 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4462 (312245) - 1.1.2008
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1506 (X5CrNiMoAl13-8-2) - Indukčně tavená ve vakuu a přetavená odtavnou elektrodou - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Tyče - a nebo D <= 150 mm - Rm >= 1300 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4463 (312246) - 1.1.2008
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1506 (X5CrNiMoAl13-8-2) - Indukčně tavená ve vakuu a přetavená odtavnou elektrodou - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Tyče - a nebo D <= 150 mm - Rm >= 1400 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4467 (312247) - 1.1.2008
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1505 (X1CrNiMoAlTi12-9-2) - Indukčně tavená ve vakuu a přetavená odtavnou elektrodou - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Tyče - a nebo D <= 150 mm - Rm >= 1200 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4468 (312248) - 1.1.2008
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1505 (X1CrNiMoAlTi12-9-2) - Indukčně tavená ve vakuu a přetavená odtavnou elektrodou - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Tyče - a nebo D <= 150 mm - Rm >= 1300 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4469 (312249) - 1.1.2008
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1505 (X1CrNiMoAlTi12-9-2) - Indukčně tavená ve vakuu a přetavená odtavnou elektrodou - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Tyče - a nebo D <= 150 mm - Rm >= 1400 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4470 (312266) - 1.1.2008
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1505 (X1CrNiMoAlTi12-9-2) - Indukčně tavená ve vakuu a přetavená odtavnou elektrodou - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Výkovky - a nebo D <= 150 mm - Rm >= 1200 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4471 (312267) - 1.1.2008
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1505 (X1CrNiMoAlTi12-9-2) - Indukčně tavená ve vakuu a přetavená odtavnou elektrodou - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Výkovky - a nebo D <= 150 mm - Rm >= 1300 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4472 (312268) - 1.1.2008
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1505 (X1CrNiMoAlTi12-9-2) - Indukčně tavená ve vakuu a přetavená odtavnou elektrodou - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Výkovky - a nebo D <= 150 mm - Rm >= 1400 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4466 (312269) - 1.1.2008
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1506 (X5CrNiMoAl13-8-2) - Indukčně tavená ve vakuu a přetavená odtavnou elektrodou - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Výkovky - a nebo D <= 150 mm - Rm >= 1400 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4464 (312283) - 1.1.2008
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1506 (X5CrNiMoAl13-8-2) - Indukčně tavená ve vakuu a přetavená odtavnou elektrodou - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Výkovky - a nebo D <= 150 mm - Rm >= 1200 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4465 (312284) - 1.1.2008
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1506 (X5CrNiMoAl13-8-2) - Indukčně tavená ve vakuu a přetavená odtavnou elektrodou - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Výkovky - a nebo D <= 150 mm - Rm >= 1300 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4384 (312287) - 1.1.2008
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina NI-CH1303 (NiCo20Cr20Mo5Ti2Al) - Bez tepelného zpracování - Přetavený polotovar (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3299 (313532) - 1.1.2008
Letectví a kosmonautika - Hřídelové matice a závitové kroužky, samojistné, s pravým nebo levým MJ závitem, ze žáruvzdorné oceli FE-PA2601 (A286), postříbřené - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 2624 (313810) - 1.1.2008
Letectví a kosmonautika - Zkoušení součástek hydraulických systémů tlakovými impulsy (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3747 (313891) - 1.1.2008
Letectví a kosmonautika - O-kroužky z fluorosilikonové pryže (FVMQ) - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3746 (313892) - 1.1.2008
Letectví a kosmonautika - O-kroužky z fluorosilikonové pryže (FVMQ) - Tvrdost 80 IRHD (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3059 (314966) - 1.1.2008
Letectví a kosmonautika - Valivá ložiska pro draky letadel - Jednořadá tuhá kuličková ložiska z oceli, s přírubovým samostavitelným pouzdrem, kadmiovaná - Rozměry a únosnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3060 (314967) - 1.1.2008
Letectví a kosmonautika - Valivá ložiska pro draky letadel - Jednořadá tuhá kuličková ložiska z oceli, kadmiovaná, s přírubovým samostavitelným pouzdrem, kadmiovaným - Rozměry a únosnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3061 (314968) - 1.1.2008
Letectví a kosmonautika - Valivá ložiska pro draky letadel - Jednořadá tuhá kuličková ložiska z korozivzdorné oceli, kadmiovaná, s přírubovým samostavitelným pouzdrem - Rozměry a únosnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4033 (314969) - 1.1.2008
Letectví a kosmonautika - Valivá ložiska pro draky letadel - Jednořadá tuhá kuličková ložiska z korozivzdorné oceli - Průměrová řada 8 a 9, redukovaná vnitřní radiální vůle - Rozměry a únosnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4034 (314970) - 1.1.2008
Letectví a kosmonautika - Valivá ložiska pro draky letadel - Dvouřadá naklápěcí kuličková ložiska s přírubou na vnějším kroužku z korozivzdorné oceli, redukovaná vnitřní radiální vůle - Rozměry a únosnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3840 (317900) - 1.1.2008
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4170 (317927) - 1.1.2008
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Zkušební metody pro měření odolnosti vůči praskání při opakovaném působení nízkých teplot (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 15272-1 (323371) - 1.1.2008
Plavidla vnitrozemské plavby - Zařízení pro vedení lana - Část 1: Všeobecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 60079-6 (332320) - 1.1.2008
Výbušné atmosféry - Část 6: Zařízení chráněné olejovým závěrem "o". (Platnost do 27.3.2018).
223.00 Kč

ČSN CLC/TS 50131-4 (334591) - 1.1.2008
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 4: Výstražná zařízení. (Platnost do 1.5.2012).
350.00 Kč

ČSN EN 60068-2-1-ed.2 (345791) - 1.1.2008
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-1: Zkoušky - Zkouška A: Chlad.
223.00 Kč

ČSN EN 60068-2-82 (345791) - 1.1.2008
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-82: Zkoušky - Zkouška XW1: Metody zkoušení whiskerů u elektronických a elektrických komponent. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 18.6.2022).
434.00 Kč

ČSN EN 60587 (346472) - 1.1.2008
Elektroizolační materiály používané v různých podmínkách prostředí - Zkušební metody pro hodnocení odolnosti proti vytváření vodivých cest a erozi. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 4.4.2025).
338.00 Kč

ČSN EN 60450:2005/A1 (346480) - 1.1.2008
Měření průměrného viskozimetrického polymeračního stupně nových a zestárlých celulózových elektroizolačních materiálů.
120.00 Kč

ČSN EN 61628-2:2000/A1 (346567) - 1.1.2008
Zvlněná lesklá lepenka, zvlněná obyčejná lepenka a zvlněný tvrzený papír pro elektrotechnické účely - Část 2: Zkušební metody.
120.00 Kč

ČSN EN 61557-8-ed.2 (356230) - 1.1.2008
Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1000 V a se stejnosměrným napětím do 1500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 8: Hlídače izolačního stavu v rozvodných sítích IT. (Platnost do 15.1.2018).
338.00 Kč

ČSN EN 61071 (358220) - 1.1.2008
Kondenzátory pro výkonovou elektroniku.
434.00 Kč

ČSN EN 60938-1:2001/A1 (358270) - 1.1.2008
Neproměnné tlumivky pro elektromagnetické odrušení - Část 1: Kmenová specifikace.
120.00 Kč

ČSN EN 60938-2:2000/A1 (358271) - 1.1.2008
Neproměnné tlumivky pro elektromagnetické odrušení - Část 2: Dílčí specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 61988-4 (358788) - 1.1.2008
Plazmové zobrazovací panely - Část 4: Klimatické a mechanické metody zkoušek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 60191-1 (358791) - 1.1.2008
Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 1: Všeobecná pravidla pro přípravu výkresů pouzder diskrétních součástek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 27.2.2021).
434.00 Kč

ČSN EN 60191-6-16 (358791) - 1.1.2008
Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 6-16: Slovník zkušebních a zahořovacích patic BGA, LGA, FBGA a FLGA pro polovodiče. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 61192-5 (359042) - 1.1.2008
Požadavky na provedení zapájených elektronických sestav - Část 5: Přepracování, úpravy a opravy zapájených elektronických sestav. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN 50377-8-2 (359242) - 1.1.2008
Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Specifikace výrobku - Část 8-2: Typ LSH-APC simplex, ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B.1.1 a B.1.3, kombinovaná ferule, kategorie C. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 50377-8-3 (359242) - 1.1.2008
Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Specifikace výrobku - Část 8-3: Typ LSH-PC simplex, ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B.1.1 a B.1.3, kombinovaná ferule, kategorie C. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 50377-8-4 (359242) - 1.1.2008
Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Specifikace výrobku - Část 8-4: Typ LSH-APC simplex, ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B.1.1 a B.1.3, kombinovaná ferule, kategorie U. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 50377-8-5 (359242) - 1.1.2008
Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Specifikace výrobku - Část 8-5: Typ LSH-PC simplex, ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B.1.1 a B.1.3, kombinovaná ferule, kategorie U. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 61300-2-51 (359251) - 1.1.2008
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-51: Zkoušky - Zkouška přenosu tahově namáhaného jednovidového a mnohovidového kooptického konektoru. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 61190-1-2-ed.2 (359320) - 1.1.2008
Připojovací materiály pro elektronickou montáž - Část 1-2: Požadavky na pájecí pasty pro vysoce kvalitní propojování v elektronické montáži. (Platnost do 26.3.2017).
223.00 Kč

ČSN EN 61190-1-3-ed.2 (359320) - 1.1.2008
Připojovací materiály pro elektronickou montáž - Část 1-3: Požadavky na pájecí slitiny pro elektroniku a na tavidlové a beztavidlové tuhé pájky pro pájení v elektronice. (Platnost do 17.1.2021).
350.00 Kč

ČSN EN 62137-1-1 (359391) - 1.1.2008
Technologie povrchové montáže - Metody zkoušení vlivů prostředí a trvanlivosti povrchově montovaného spoje - Část 1-1: Zkouška odolnosti proti odtržení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 62137-1-2 (359391) - 1.1.2008
Technologie povrchové montáže - Metody zkoušení vlivů prostředí a trvanlivosti povrchově montovaného spoje - Část 1-2: Zkouška pevnosti ve smyku. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN 360340-1:1990/Z29 (360340) - 1.1.2008
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 1: Patice pro zdroje světla.
434.00 Kč

ČSN 360340-2:1991/Z28 (360340) - 1.1.2008
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 2: Objímky.
350.00 Kč

ČSN 360340-3:1990/Z30 (360340) - 1.1.2008
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 3: Kalibry.
768.00 Kč

ČSN EN 12464-2 (360450) - 1.1.2008
Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 2: Venkovní prostory (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 60335-2-106 (361045) - 1.1.2008
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-106: Zvláštní požadavky na vyhřívané koberce a na topné jednotky pro vytápění instalované pod odnímatelné podlahové krytiny.
350.00 Kč

ČSN EN 60335-2-42-ed.3:2003/Oprava1 (361045) - 1.1.2008
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-42: Zvláštní požadavky na elektrické pece s nucenou konvekcí, parní spotřebiče a paro-konvekční pece pro komerční účely.
29.00 Kč

ČSN EN 60335-2-47-ed.3:2003/Oprava1 (361045) - 1.1.2008
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-47: Zvláštní požadavky na elektrické varné kotle pro komerční účely.
29.00 Kč

ČSN EN 60335-2-48-ed.3:2003/Oprava1 (361045) - 1.1.2008
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-48: Zvláštní požadavky na elektrické grily a opékače topinek pro komerční účely.
29.00 Kč

ČSN EN 60335-2-58-ed.2:2005/Oprava1 (361045) - 1.1.2008
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-58: Zvláštní požadavky na elektrické mycí stroje na nádobí pro komerční účely.
29.00 Kč

ČSN EN 60335-2-70-ed.2:2003/A1 (361045) - 1.1.2008
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-70: Zvláštní požadavky na dojicí stroje.
120.00 Kč

ČSN EN 62464-1 (364840) - 1.1.2008
Přístroje pro zdravotnické zobrazení s využitím magnetické rezonance - Část 1: Stanovení základních parametrů kvality obrazu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 17.1.2022).
593.00 Kč

ČSN EN 1775 (386441) - 1.1.2008
Zásobování plynem - Plynovody v budovách - Nejvyšší provozní tlak <= 5 bar - Provozní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ISO 10275 (420436) - 1.1.2008
Kovové materiály - Plechy a pásy - Stanovení exponentu deformačního zpevnění tahem.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 23251 (450051) - 1.1.2008
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Systémy pro snižování přetlaku a odtlakování (Norma k přímému použití jako ČSN).
1204.00 Kč

ČSN EN ISO 10426-2:2004/Oprava1 (451394) - 1.1.2008
Naftový a plynárenský průmysl - Cementy a materiály pro cementování vrtů - Část 2: Zkoušení cementů (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 15510 (467023) - 1.1.2008
Krmiva - Stanovení vápníku, sodíku, fosforu, hořčíku, draslíku, železa, zinku, mědi, manganu, kobaltu, molybdenu, arsenu, olova a kadmia metodou ICP-AES (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN CEN/TS 15621 (467024) - 1.1.2008
Krmiva - Stanovení vápníku, sodíku, fosforu, hořčíku, draslíku, síry, železa, zinku, mědi, manganu, kobaltu a molybdenu po tlakovém rozkladu metodou ICP-AES (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14930 (470636) - 1.1.2008
Zemědělské a lesnické stroje a zahradní zařízení - Ručně vedené a ruční stroje - Určení dostupnosti horkých povrchů.
186.00 Kč

ČSN EN 351-1 (490674) - 1.1.2008
Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Rostlé dřevo ošetřené ochrannými prostředky - Část 1: Klasifikace průniku a příjmu ochranného prostředku (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 351-2 (490674) - 1.1.2008
Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Rostlé dřevo ošetřené ochrannými prostředky - Část 2: Návod na odběr vzorků pro analýzu dřeva ošetřeného ochrannými prostředky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 4120 (560032) - 1.1.2008
Senzorická analýza - Metodologie - Trojúhelníková zkouška (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 5495 (560032) - 1.1.2008
Senzorická analýza - Metodologie - Párová porovnávací zkouška (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 21572 (569901) - 1.1.2008
Potraviny - Metody pro detekci geneticky modifikovaných organismů a odvozených produktů - Metody založené na stanovení proteinů.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 24276 (569905) - 1.1.2008
Potraviny - Metody pro detekci geneticky modifikovaných organismů a odvozených produktů - Všeobecné požadavky a definice.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 6885 (588777) - 1.1.2008
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení anidisinového čísla (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 18395 (588825) - 1.1.2008
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení monoacylglycerolů, diacylglycerolů, triacylglycerolů a glycerolu metodou vysokoúčinné gelové chromatografie (HPSEC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 17932 (588826) - 1.1.2008
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení zhoršování indexu bělitelnosti (DOBI) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 13478 (643104) - 1.1.2008
Trubky z termoplastů pro rozvod tekutin - Stanovení odolnosti proti rychlému šíření trhliny (RPC) - Zkouška v plném měřítku (FST) (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 14256 (668521) - 1.1.2008
Lepidla na dřevo pro nekonstrukční aplikace - Metoda zkoušení a požadavky na odolnost proti statickému zatížení (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 15190 (668590) - 1.1.2008
Konstrukční lepidla - Metody zkoušení pro posuzování dlouhodobé trvanlivosti lepených kovových spojů (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 15457 (672031) - 1.1.2008
Nátěrové hmoty - Laboratorní metody zkoušení účinnosti ochranných povlaků proti působení hub a plísní (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15458 (672032) - 1.1.2008
Nátěrové hmoty - Laboratorní metody zkoušení účinnosti ochranných povlaků proti působení vodních řas (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11890-1 (673029) - 1.1.2008
Nátěrové hmoty - Stanovení obsahu těkavých organických látek (VOC) - Část 1: Diferenční metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ISO 19840 (673130) - 1.1.2008
Nátěrové hmoty - Ochrana ocelových konstrukcí proti korozi nátěrovými systémy - Měření a kritéria přejímky tloušťky suchého filmu na drsném povrchu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 16276-1 (673202) - 1.1.2008
Ochrana ocelových konstrukcí proti korozi ochrannými nátěrovými systémy - Hodnocení a kritéria přijetí, adheze/koheze (odtrhová pevnost) povlaku - Část 1: Odtrhová zkouška.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 16276-2 (673202) - 1.1.2008
Ochrana ocelových konstrukcí proti korozi ochrannými nátěrovými systémy - Hodnocení a kritéria přijetí, adheze/koheze (odtrhová pevnost) povlaku - Část 2: Mřížková zkouška a křížový řez.
223.00 Kč

ČSN EN 1308 (722460) - 1.1.2008
Malty a lepidla pro keramické obkladové prvky - Stanovení skluzu.
120.00 Kč

ČSN EN 1323 (722462) - 1.1.2008
Malty a lepidla pro keramické obkladové prvky - Betonové desky pro zkoušení.
120.00 Kč

ČSN EN 1324 (722463) - 1.1.2008
Malty a lepidla pro keramické obkladové prvky - Stanovení přídržnosti disperzních lepidel smykovou zkouškou.
186.00 Kč

ČSN EN 1346 (722464) - 1.1.2008
Malty a lepidla pro keramické obkladové prvky - Stanovení doby zavadnutí.
120.00 Kč

ČSN EN 1348 (722466) - 1.1.2008
Malty a lepidla pro keramické obkladové prvky - Stanovení přídržnosti cementových malt tahovou zkouškou.
186.00 Kč

ČSN EN 12004 (722469) - 1.1.2008
Malty a lepidla pro keramické obkladové prvky - Definice a specifikace. (Platnost do 1.4.2014).
338.00 Kč

ČSN EN 14991 (723050) - 1.1.2008
Betonové prefabrikáty - Základové prvky.
338.00 Kč

ČSN EN 14992 (723062) - 1.1.2008
Betonové prefabrikáty - Stěnové prvky.
350.00 Kč

ČSN EN 14843 (723064) - 1.1.2008
Betonové prefabrikáty - Schodiště.
350.00 Kč

ČSN EN 1991-3 (730035) - 1.1.2008
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 3: Zatížení od jeřábů a strojního vybavení.
434.00 Kč

ČSN EN 15361 (731374) - 1.1.2008
Určení vlivu ochranného protikorozního nátěru na kotevní únosnost příčného kotevního prutu u prefabrikovaných vyztužených stavebních dílců z autoklávovaného pórobetonu.
223.00 Kč

ČSN EN 1993-1-11 (731401) - 1.1.2008
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-11: Navrhování ocelových tažených prvků.
434.00 Kč

ČSN EN 1993-1-4 (731401) - 1.1.2008
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-4: Obecná pravidla - Doplňující pravidla pro korozivzdorné oceli.
434.00 Kč

ČSN 734201 (734201) - 1.1.2008
Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv.
543.00 Kč

ČSN EN 13084-2 (734220) - 1.1.2008
Volně stojící komíny - Část 2: Betonové komíny.
338.00 Kč

ČSN EN 1993-2 (736205) - 1.1.2008
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 2: Ocelové mosty.
768.00 Kč

ČSN EN 13674-1 (736361) - 1.1.2008
Železniční aplikace - Kolej - Kolejnice - Část 1: Vignolovy železniční kolejnice o hmotnosti 46 kg/m a větší.
945.00 Kč

ČSN EN 14587-1 (736376) - 1.1.2008
Železniční aplikace - Kolej - Odtavovací stykové svařování kolejnic - Část 1: Nové kolejnice třídy R220, R260, R260Mn a R350HT svařované ve stabilní svařovně.
350.00 Kč

ČSN EN 15232 (738532) - 1.1.2008
Energetická náročnost budov - Vliv automatizace, řízení a správy budov (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN 743305 (743305) - 1.1.2008
Ochranná zábradlí.
338.00 Kč

ČSN EN 14743+A1 (755203) - 1.1.2008
Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů - Změkčovací zařízení - Požadavky na provoz, bezpečnost a zkoušení.
338.00 Kč

ČSN EN 14812+A1 (755204) - 1.1.2008
Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů - Dávkovací zařízení chemikálií s předvolbou - Požadavky na provoz, bezpečnost a zkoušení.
338.00 Kč

ČSN EN 14897+A1 (755210) - 1.1.2008
Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů - Zařízení používající nízkotlaké ultrafialové zářiče - Požadavky na provoz, bezpečnost a zkoušení.
338.00 Kč

ČSN EN 14898+A1 (755211) - 1.1.2008
Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů - Filtry s aktivními látkami - Požadavky na provoz, bezpečnost a zkoušení.
350.00 Kč

ČSN EN 13443-2+A1 (755463) - 1.1.2008
Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů - Mechanické filtry - Část 2: Velikost částic od 1 µm do 80 µm - Požadavky na provoz, bezpečnost a zkoušení.
543.00 Kč

ČSN EN 14652+A1 (755466) - 1.1.2008
Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů - Zařízení membránové filtrace - Požadavky na provoz, bezpečnost a zkoušení.
543.00 Kč

ČSN EN 901 (755835) - 1.1.2008
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlornan sodný.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 105-E16 (800104) - 1.1.2008
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část E16: Stálobarevnost nábytkových textilií vůči pokapání vodou.
186.00 Kč

ČSN EN 14878 (800801) - 1.1.2008
Textilie - Chování dětského nočního ošacení při hoření - Specifikace.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10722 (806193) - 1.1.2008
Geosyntetika - Indexová metoda zkoušení pro vyhodnocení mechanického poškození při opakovaném zatěžování - Poškození způsobené zrnitým materiálem.
186.00 Kč

ČSN EN 13277-4:2002/A1 (832776) - 1.1.2008
Ochranné prostředky pro bojové sporty - Část 4: Doplňkové požadavky a zkušební metody pro chrániče hlavy.
120.00 Kč

ČSN EN 13546+A1 (832778) - 1.1.2008
Ochranné oděvy - Chrániče horních končetin, trupu, dolních končetin a genitálií pro brankáře a chrániče holení pro hráče pozemního hokeje - Požadavky a zkušební metody.
543.00 Kč

ČSN EN 13567+A1 (832779) - 1.1.2008
Ochranné oděvy - Ochranné prostředky horních končetin, trupu, dolních končetin, genitálií a obličeje pro šermíře - Požadavky a zkušební metody.
434.00 Kč

ČSN EN 14120+A1 (832783) - 1.1.2008
Ochranné oděvy - Chrániče zápěstí, dlaní, kolenou a loktů pro uživatele kolečkového sportovního náčiní - Požadavky a metody zkoušení.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10993-6 (855220) - 1.1.2008
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 6: Zkoušky lokálních účinků po implantaci.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11135-1 (855252) - 1.1.2008
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Sterilizace ethylenoxidem - Část 1: Požadavky na vývoj, validaci a průběžnou kontrolu sterilizačního postupu pro zdravotnické prostředky. (Platnost do 31.7.2017).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 22794 (856371) - 1.1.2008
Stomatologie - Implantabilní materiály pro kostní výplně a augmentaci v ústní, čelistní a obličejové chirurgii - Obsah technické dokumentace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 300132-2-V2.2.1 (872006) - 1.1.2008
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Rozhraní pro napájení na vstupu telekomunikačních zařízení - Část 2: Napájení stejnosměrným proudem (dc) (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 300220-2-V2.1.2 (875015) - 1.1.2008
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přístroje krátkého dosahu (SRD) - Rádiová zařízení pro použití v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 1000 MHz s výkonem do 500 mW - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky podle článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 300392-12-1-V1.2.2 (875042) - 1.1.2008
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - Stupeň 3 - Podčást 1: Identifikace volání (CI) (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 301166-1-V1.2.1 (875095) - 1.1.2008
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní mobilní služba - Rádiová zařízení pro analogové a/nebo digitální komunikace (hovorové a/nebo datové), pracující na úzkopásmových kanálech a opatřená anténním konektorem - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN ETSI EN 301166-2-V1.2.1 (875095) - 1.1.2008
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní mobilní služba - Rádiová zařízení pro analogové a/nebo digitální komunikace (hovorové a/nebo datové), pracující na úzkopásmových kanálech a opatřená anténním konektorem - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 301908-1-V3.2.1 (875111) - 1.1.2008
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 1: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, úvod a společné požadavky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 301908-11-V3.2.1 (875111) - 1.1.2008
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 11: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD) (opakovače). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 301908-2-V3.2.1 (875111) - 1.1.2008
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD) (UE). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 301908-3-V3.2.1 (875111) - 1.1.2008
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD) (BS). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 301908-7-V3.2.1 (875111) - 1.1.2008
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 7: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA TDD (UTRA TDD) (BS). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 302454-1-V1.1.1 (875137) - 1.1.2008
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pomocné prostředky meteorologie (Met Aids) - Radiosondy používané v kmitočtovém rozsahu 1668,4 MHz až 1690 MHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 302454-2-V1.1.1 (875137) - 1.1.2008
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pomocné prostředky meteorologie (Met Aids) - Radiosondy používané v kmitočtovém rozsahu 1668,4 MHz až 1690 MHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 301459-V1.4.1 (876039) - 1.1.2008
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na družicová interaktivní koncová zařízení (SIT) a družicová uživatelská koncová zařízení (SUT), vysílající ve směru k družicím na geostacionární oběžné dráze v kmitočtových pásmech 29,5 GHz až 30,0 GHz. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 301447-V1.1.1 (876048) - 1.1.2008
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná EN pro družicové pozemské stanice na palubách lodí (ESVs), pracující v kmitočtových pásmech 4/6 GHz přidělených pevné družicové službě (FSS), pokrývající základní požadavky podle článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN ETSI EN 302217-1-V1.2.1 (878595) - 1.1.2008
Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 1: Přehled a společné vlastnosti nezávislé na systému. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 302217-2-1-V1.2.1 (878595) - 1.1.2008
Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 2-1: Na systému závislé požadavky pro digitální systémy pracující v kmitočtových pásmech, kde se používá kmitočtová koordinace (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 302326-1-V1.2.2 (878596) - 1.1.2008
Pevné rádiové systémy - Zařízení a antény mezi více body - Část 1: Přehled a požadavky na digitální rádiové systémy mezi více body. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN ETSI EN 302326-2-V1.2.2 (878596) - 1.1.2008
Pevné rádiové systémy - Zařízení a antény mezi více body - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na digitální rádiová zařízení mezi více body. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN ETSI EN 302326-3-V1.2.2 (878596) - 1.1.2008
Pevné rádiové systémy - Zařízení a antény mezi více body - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na rádiové antény mezi více body. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 19111 (979830) - 1.1.2008
Geografická informace - Vyjádření prostorových referencí souřadnicemi (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.