Nové normy ČSN za prosinec 2004

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.12.2004 v 09:00


ČSN ISO/TR 14047 (010947) - 1.12.2004
Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Příklady aplikace ISO 14042.
593.00 Kč

ČSN EN ISO 3766 (013481) - 1.12.2004
Výkresy stavebních konstrukcí - Kreslení výztuže do betonu.
338.00 Kč

TNI 022930 (022930) - 1.12.2004
Pojistné kroužky pro hřídele - Rozměry drážek.
120.00 Kč

TNI 022931 (022931) - 1.12.2004
Pojistné kroužky pro díry - Rozměry drážek.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 1463 (038189) - 1.12.2004
Kovové a oxidové povlaky - Měření tloušťky povlaku - Mikroskopická metoda.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 2177 (038191) - 1.12.2004
Kovové povlaky - Měření tloušťky povlaku - Coulometrická metoda anodickým rozpouštěním.
223.00 Kč

ČSN EN 13636 (038358) - 1.12.2004
Katodická ochrana v zemi uložených nádrží a potrubí (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 60974-8 (052205) - 1.12.2004
Zařízení pro obloukové svařování - Část 8: Plynová zařízení pro svařování a plazmové řezání. (Platnost do 1.3.2012).
223.00 Kč

ČSN EN 215 (061150) - 1.12.2004
Ventily pro otopná tělesa s regulátorem teploty - Požadavky a zkušební metody.
350.00 Kč

ČSN EN 126 (061806) - 1.12.2004
Vícefunkční řídicí přístroje spotřebičů na plynná paliva.
338.00 Kč

ČSN EN 12067-2 (061809) - 1.12.2004
Poměrové regulátory plynné palivo/vzduch pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných paliv - Část 2: Elektronické provedení. (Platnost do 30.11.2025).
338.00 Kč

ČSN EN 303-3:1999/A2 (075303) - 1.12.2004
Kotle pro ústřední vytápění - Část 3: Kotle pro ústřední vytápění na plynná paliva - Sestava kotlového tělesa a hořáku s ventilátorem.
186.00 Kč

ČSN EN 1089-3 (078500) - 1.12.2004
Lahve na přepravu plynů - Označování lahví (kromě lahví na LPG) - Část 3: Barevné značení.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 13710 (117014) - 1.12.2004
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Objemová čerpadla s kmitavým pohybem (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 1514-7 (131550) - 1.12.2004
Příruby a přírubové spoje - Těsnění pro příruby s označením PN - Část 7: Těsnění obalovaná kovovou fólií pro ocelové příruby.
223.00 Kč

ČSN EN 593 (133901) - 1.12.2004
Průmyslové armatury - Kovové uzavírací motýlové klapky.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 4126-1 (134310) - 1.12.2004
Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 1: Pojistné ventily.
338.00 Kč

ČSN EN 1074-2:2001/A1 (137111) - 1.12.2004
Armatury pro zásobování vodou - Požadavky na použitelnost a jejich ověření zkouškami - Část 2: Uzavírací armatury.
62.00 Kč

ČSN EN 61003-1-ed.2 (180105) - 1.12.2004
Systémy řízení průmyslových procesů - Přístroje s analogovými vstupy a dvou nebo vícestavovými výstupy - Část 1: Metody hodnocení vlastností. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 4.11.2019).
434.00 Kč

ČSN EN 60873-2 (180431) - 1.12.2004
Elektrické a pneumatické analogové pásové zapisovače pro použití v řídicích systémech průmyslových procesů - Část 2: Návod pro přejímku a kusové zkoušky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 13586 (270137) - 1.12.2004
Jeřáby - Přístupy.
338.00 Kč

ČSN EN 13157 (270550) - 1.12.2004
Jeřáby - Bezpečnost - Ručně poháněná zdvihací zařízení.
543.00 Kč

ČSN EN 12001 (278501) - 1.12.2004
Stroje pro přepravu, rozstřikování a ukládání betonové směsi a malty - Bezpečnostní požadavky.
543.00 Kč

ČSN EN 13261 (280522) - 1.12.2004
Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Nápravy - Požadavky na výrobek.
434.00 Kč

ČSN EN 12195-1 (300080) - 1.12.2004
Prostředky pro zajišťování břemen na silničních vozidlech - Bezpečnost - Část 1: Výpočet přivazovacích sil.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 12215-4 (321163) - 1.12.2004
Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 4: Dílna a výroba.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15749-4 (325123) - 1.12.2004
Lodě a lodní technika - Lodní drenážní, sanitární a odvodňovací soustavy - Část 4: Sanitární soustava, kanalizační odpadní potrubí (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN IEC 50(702):1996/Oprava1 (330050) - 1.12.2004
Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 702: Kmity, signály a související zařízení.
29.00 Kč

ČSN IEC 27-1:1995/Z2 (330100) - 1.12.2004
Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 1: Všeobecně.
186.00 Kč

ČSN IEC 60027-3 (330100) - 1.12.2004
Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 3: Logaritmické a k nim se vztahující veličiny a jejich jednotky.
223.00 Kč

ČSN EN 60447-ed.2 (330173) - 1.12.2004
Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - Zásady pro ovládání.
338.00 Kč

ČSN EN 62262:1997/Oprava1 (330335) - 1.12.2004
Stupně ochrany poskytované kryty elektrických zařízení proti vnějším mechanickým nárazům (IK kód).
29.00 Kč

ČSN EN 60079-0 (332320) - 1.12.2004
Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru - Část 0: Všeobecné požadavky. (Platnost do 1.10.2008).
593.00 Kč

ČSN EN 60079-1 (332320) - 1.12.2004
Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru - Část 1: Pevný závěr "d". (Platnost do 1.7.2010).
567.00 Kč

ČSN EN 60310-ed.2 (341580) - 1.12.2004
Drážní zařízení - Trakční transformátory a tlumivky drážních vozidel. (Platnost do 2.3.2019).
350.00 Kč

ČSN EN 60216-6 (346416) - 1.12.2004
Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 6: Určení indexů tepelné odolnosti (TI a RTE) izolačního materiálu metodou pevně stanovených časů. (Platnost do 1.9.2009).
434.00 Kč

ČSN IEC 60502-1 (347419) - 1.12.2004
Kabely s výtlačně lisovanou izolací a jejich příslušenství pro jmenovitá napětí od 1 kV (Um = 1,2 kV) do 30 kV (Um = 36 kV) - Část 1: Kabely pro jmenovitá napětí 1 kV (Um = 1,2 kV) a 3 kV (Um = 3,6 kV).
543.00 Kč

ČSN EN 62208 (357040) - 1.12.2004
Prázdné skříně pro rozváděče nn - Všeobecné požadavky. (Platnost do 23.9.2014).
338.00 Kč

ČSN EN 60749-23 (358799) - 1.12.2004
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 23: Zkouška životnosti při zvýšené teplotě. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 60749-24 (358799) - 1.12.2004
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 24: Zrychlená zkouška odolnosti proti vlhkosti - HAST bez předpětí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 60749-33 (358799) - 1.12.2004
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 33: Odolnost vůči velmi zrychlené zkoušce vlhkostí - Autokláv bez předpětí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 60749-34 (358799) - 1.12.2004
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 34: Výkonové cykly. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.12.2013).
223.00 Kč

ČSN EN 60793-2-50-ed.2 (359213) - 1.12.2004
Optická vlákna - Část 2-50: Specifikace výrobku - Dílčí specifikace pro jednovidová vlákna třídy B. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.10.2011).
543.00 Kč

ČSN EN 61290-5-2 (359271) - 1.12.2004
Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 5-2: Odrazové parametry - Metoda analýzy elektrického spektra. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 60704-2-6 (361008) - 1.12.2004
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-6: Zvláštní požadavky na bubnové sušičky. (Platnost do 1.5.2015).
223.00 Kč

ČSN EN 60335-2-29-ed.2 (361045) - 1.12.2004
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-29: Zvláštní požadavky na nabíječe baterií. (Platnost do 15.11.2024).
338.00 Kč

ČSN EN 60335-2-80-ed.2:2004/A1 (361045) - 1.12.2004
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-80: Zvláštní požadavky na ventilátory.
120.00 Kč

ČSN EN 60335-2-9-ed.2:2004/A1 (361045) - 1.12.2004
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-9: Zvláštní požadavky na grily, opékače topinek a podobné přenosné spotřebiče pro vaření.
120.00 Kč

ČSN EN 60896-21 (364332) - 1.12.2004
Staniční olověné baterie - Část 21: Uzavřené ventilem řízené typy - Metody zkoušek.
434.00 Kč

ČSN EN 60896-22 (364332) - 1.12.2004
Staniční olověné baterie - Část 22: Uzavřené ventilem řízené typy - Požadavky.
350.00 Kč

ČSN EN 60601-2-17 (364800) - 1.12.2004
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-17: Zvláštní požadavky na bezpečnost automaticky řízených afterloadingových přístrojů pro brachyterapii. (Platnost do 14.4.2018).
350.00 Kč

ČSN EN 50090-4-1 (368051) - 1.12.2004
Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 4-1: Vrstvy nezávislé na médiích - Aplikační vrstva pro HBES třída 1.
567.00 Kč

ČSN EN 50090-5-2 (368051) - 1.12.2004
Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 5-2: Média a vrstvy závislé na médiích - Síť založená na HBES třída 1, kroucený pár. (Platnost do 10.4.2023).
567.00 Kč

ČSN EN 50090-7-1 (368051) - 1.12.2004
Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 7-1: Management systému - Postupy managementu.
593.00 Kč

ČSN EN 50090-9-1 (368051) - 1.12.2004
Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 9-1: Požadavky na instalaci - Univerzální kabeláž pro HBES třída 1, kroucený pár.
567.00 Kč

ČSN BS 7799-2 (369790) - 1.12.2004
Systém managementu bezpečnosti informací - Specifikace s návodem pro použití.
434.00 Kč

ČSN EN 10048:2000/Oprava2 (420037) - 1.12.2004
Ocelové úzké pásy válcované za tepla - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru.
29.00 Kč

ČSN EN 10028-2 (420938) - 1.12.2004
Ploché výrobky z ocelí pro tlakové nádoby a zařízení - Část 2: Nelegované a legované oceli se stanovenými vlastnostmi pro vyšší teploty.
338.00 Kč

ČSN EN 10028-3 (420939) - 1.12.2004
Ploché výrobky z ocelí pro tlakové nádoby a zařízení - Část 3: Svařitelné jemnozrnné oceli, normalizačně žíhané.
223.00 Kč

ČSN EN 10028-4 (420940) - 1.12.2004
Ploché výrobky z ocelí pro tlakové nádoby a zařízení - Část 4: Oceli legované niklem se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách.
223.00 Kč

ČSN EN 10028-5 (420941) - 1.12.2004
Ploché výrobky z ocelí pro tlakové nádoby a zařízení - Část 5: Svařitelné jemnozrnné oceli, termomechanicky válcované.
186.00 Kč

ČSN EN 10028-6 (420942) - 1.12.2004
Ploché výrobky z ocelí pro tlakové nádoby a zařízení - Část 6: Svařitelné jemnozrnné oceli, zušlechtěné.
223.00 Kč

ČSN EN 10289 (421011) - 1.12.2004
Ocelové trubky a tvarovky pro potrubí uložená v zemi nebo ve vodě - Vnější nátěrové epoxidové a modifikované epoxidové povlaky.
434.00 Kč

ČSN EN 10290 (421013) - 1.12.2004
Ocelové trubky a tvarovky pro potrubí uložená v zemi nebo ve vodě - Vnější nátěrové polyuretanové a modifikované polyuretanové povlaky.
434.00 Kč

ČSN EN 14287 (421463) - 1.12.2004
Hliník a slitiny hliníku - Specifické požadavky na chemické složení výrobků určených pro výrobu obalů a částí obalů.
120.00 Kč

ČSN EN 485-2 (424081) - 1.12.2004
Hliník a slitiny hliníku - Plechy, pásy a desky - Část 2: Mechanické vlastnosti.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 10417 (451214) - 1.12.2004
Naftový a plynárenský průmysl - Pojistné ventily v zemním provedení - Navrhování, montáž, obnovování funkce (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN 462300-2 (462300) - 1.12.2004
Olejnatá semena - Část 2: Semeno řepky. (Platnost od 1.7.2006).
62.00 Kč

ČSN 462300-6 (462300) - 1.12.2004
Olejnatá semena - Část 6: Semeno slunečnice. (Platnost od 1.7.2006).
62.00 Kč

ČSN EN ISO 5674 (472001) - 1.12.2004
Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Ochranné kryty kloubových hřídelů - Pevnostní zkoušky a zkouška opotřebení a přejímací kritéria.
338.00 Kč

ČSN EN 14861 (476001) - 1.12.2004
Lesnické stroje - Samojízdné stroje - Bezpečnostní požadavky.
338.00 Kč

ČSN EN 14322 (492140) - 1.12.2004
Desky na bázi dřeva - Laminované desky pro vnitřní použití - Definice, požadavky a klasifikace.
186.00 Kč

ČSN EN 14323 (492141) - 1.12.2004
Desky na bázi dřeva - Laminované desky pro vnitřní použití - Metody zkoušení.
223.00 Kč

ČSN EN 12463 (513050) - 1.12.2004
Potravinářské stroje - Plnicí a pomocné stroje - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
543.00 Kč

ČSN EN 14352 (560024) - 1.12.2004
Potraviny - Stanovení fumonisinů B1 a B2 v potravinách na bázi kukuřice - HPLC metoda s přečištěním na imunoafinitní kolonce.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 14673-1 (570544) - 1.12.2004
Mléko a mléčné výrobky - Stanovení obsahu dusičnanů a dusitanů - Část 1: Metoda s užitím redukce kadmiem a spektrometrie.
223.00 Kč

ČSN EN 14107 (588814) - 1.12.2004
Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastných kyselin - Stanovení obsahu fosforu emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP).
186.00 Kč

ČSN EN 14108 (588815) - 1.12.2004
Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastných kyselin - Stanovení obsahu sodíku atomovou absorpční spektrometrií.
186.00 Kč

ČSN EN 14109 (588816) - 1.12.2004
Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastných kyselin - Stanovení obsahu draslíku atomovou absorpční spektrometrií.
186.00 Kč

ČSN EN 14110 (588817) - 1.12.2004
Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastných kyselin - Stanovení obsahu methanolu.
186.00 Kč

ČSN EN 14111 (588818) - 1.12.2004
Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastných kyselin - Stanovení jodového čísla.
186.00 Kč

ČSN EN 14112 (588819) - 1.12.2004
Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastných kyselin - Stanovení oxidační stability (zrychlený oxidační test).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11337 (643608) - 1.12.2004
Plasty - Polyamidy - Stanovení e-kaprolaktamu a w-laurolaktamu plynovou chromatografií (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 15875-1 (646413) - 1.12.2004
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Síťovaný polyethylen (PE-X) - Část 1: Všeobecně.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15875-2 (646413) - 1.12.2004
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Síťovaný polyethylen (PE-X) - Část 2: Trubky.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15875-3 (646413) - 1.12.2004
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Síťovaný polyethylen (PE-X) - Část 3: Tvarovky.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15875-5 (646413) - 1.12.2004
Plastové potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody - Síťovaný polyethylen (PE-X) - Část 5: Vhodnost použití systému.
186.00 Kč

ČSN EN 13130-1 (647115) - 1.12.2004
Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 1: Pokyny pro zkoušení specifické migrace složek z plastů do potravin a jejich simulantů, stanovení složek v plastech a výběr podmínek pro vystavení simulantů (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 13130-2 (647115) - 1.12.2004
Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 2: Stanovení kyseliny tereftalátové v simulantech potravin (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13130-3 (647115) - 1.12.2004
Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 3: Stanovení akrylonitrilu v potravinách a jejich simulantech (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13130-4 (647115) - 1.12.2004
Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 4: Stanovení 1,3-butadienu v plastech (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13130-5 (647115) - 1.12.2004
Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 5: Stanovení vinylchloridu v simulantech potravin (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13130-6 (647115) - 1.12.2004
Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 6: Stanovení vinylchloridu v plastech (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13130-7 (647115) - 1.12.2004
Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 7: Stanovení monoethylglykolu a diethylglykolu v simulantech potravin (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13130-8 (647115) - 1.12.2004
Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 8: Stanovení izokyanátů v plastech (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 20847 (656158) - 1.12.2004
Ropné výrobky - Stanovení obsahu síry v motorových palivech - Energiově-disperzní rentgenová fluorescenční spektrometrie.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 20884 (656159) - 1.12.2004
Ropné výrobky - Stanovení obsahu síry v motorových palivech - Vlnově-disperzní rentgenová fluorescenční spektrometrie.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 20763 (656282) - 1.12.2004
Ropa a příbuzné výrobky - Stanovení protioděrových vlastností hydraulických kapalin - Metoda lamelového čerpadla (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14204 (665214) - 1.12.2004
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení mykobaktericidního účinku chemických dezinfekčních přípravků a antiseptik používaných v oblasti veterinární péče - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2, stupeň 1) (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 302-1 (668531) - 1.12.2004
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Metody zkoušení - Část 1: Stanovení podélné smykové pevnosti.
186.00 Kč

ČSN EN 302-2 (668531) - 1.12.2004
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Metody zkoušení - Část 2: Stanovení odolnosti proti delaminaci.
186.00 Kč

ČSN EN 302-3 (668531) - 1.12.2004
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Metody zkoušení - Část 3: Stanovení vlivu poškození dřevěných vláken kyselinami při střídání teploty a vlhkosti na příčnou pevnost v tahu.
186.00 Kč

ČSN EN 302-4 (668531) - 1.12.2004
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Metody zkoušení - Část 4: Stanovení vlivu smrštění dřeva na smykovou pevnost.
223.00 Kč

ČSN EN 302-6 (668531) - 1.12.2004
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Metody zkoušení - Část 6: Stanovení smluvní doby působení tlaku.
120.00 Kč

ČSN EN 302-7 (668531) - 1.12.2004
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Metody zkoušení - Část 7: Stanovení smluvní doby zpracovatelnosti.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 6272-1 (673018) - 1.12.2004
Nátěrové hmoty - Zkoušky rychlou deformací (odolnost proti úderu) - Část 1: Zkouška padajícím závažím, velká plocha úderníku.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 6744-1 (673050) - 1.12.2004
Pojiva pro nátěrové hmoty - Alkydové pryskyřice - Část 1: Všeobecné metody zkoušení.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 6744-2 (673050) - 1.12.2004
Pojiva pro nátěrové hmoty - Alkydové pryskyřice - Část 2: Stanovení obsahu ftalanhydridu.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 6744-3 (673050) - 1.12.2004
Pojiva pro nátěrové hmoty - Alkydové pryskyřice - Část 3: Stanovení obsahu nezmýdelnitelných látek.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 6744-4 (673050) - 1.12.2004
Pojiva pro nátěrové hmoty - Alkydové pryskyřice - Část 4: Stanovení obsahu mastných kyselin.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 4623-2 (673107) - 1.12.2004
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti nitkové korozi - Část 2: Hliníkové podklady.
186.00 Kč

ČSN EN 14197-3 (697257) - 1.12.2004
Kryogenické nádoby - Stabilní nevakuově izolované nádoby - Část 3: Provozní požadavky.
223.00 Kč

ČSN EN 13094 (699004) - 1.12.2004
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Kovové nádrže s pracovním tlakem nepřesahujícím 0,5 bar - Konstrukce a provedení.
593.00 Kč

ČSN EN 572-5 (701010) - 1.12.2004
Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla - Část 5: Sklo vzorované.
186.00 Kč

ČSN EN 572-6 (701010) - 1.12.2004
Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla - Část 6: Sklo vzorované s drátěnou vložkou.
186.00 Kč

ČSN EN 572-7 (701010) - 1.12.2004
Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla - Část 7: Profilované stavební sklo s nebo bez drátěné vložky.
186.00 Kč

ČSN EN 1367-3:2001/Oprava1 (721195) - 1.12.2004
Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 3: Zkouška varem pro rozpadavý čedič.
29.00 Kč

ČSN EN 13892-3 (722482) - 1.12.2004
Zkušební metody potěrových materiálů - Část 3: Stanovení odolnosti proti obrusu metodou Böhme.
186.00 Kč

ČSN EN 13369 (723001) - 1.12.2004
Společné ustanovení pro betonové prefabrikáty (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 1338 (723038) - 1.12.2004
Betonové dlažební bloky - Požadavky a zkušební metody.
567.00 Kč

ČSN EN 1339 (723039) - 1.12.2004
Betonové dlažební desky - Požadavky a zkušební metody.
567.00 Kč

ČSN EN 1340 (723040) - 1.12.2004
Betonové obrubníky - Požadavky a zkušební metody.
567.00 Kč

ČSN EN 13224 (723171) - 1.12.2004
Betonové prefabrikáty - Prefabrikované žebrové stropní prvky (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 13693 (723171) - 1.12.2004
Betonové prefabrikáty - Speciální prefabrikované předpjaté betonové střešní prvky (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 12737 (723173) - 1.12.2004
Betonové prefabrikáty - Perfabrikované betonové stájové rošty pro dobytek (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 12843 (723174) - 1.12.2004
Betonové prefabrikáty - Prefabrikované betonové sloupy a stožáry (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 993-19 (726020) - 1.12.2004
Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 19: Stanovení teplotní roztažnosti diferenční metodou.
186.00 Kč

ČSN EN 993-20 (726020) - 1.12.2004
Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 20: Stanovení otěruvzdornosti při teplotě místnosti.
186.00 Kč

ČSN EN 1007-4 (727565) - 1.12.2004
Speciální technická keramika - Keramické kompozity - Zkušební metody vláknových výztuží - Stanovení mechanických vlastností vláken při okolní teplotě (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1297 (727654) - 1.12.2004
Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech - Metoda umělého stárnutí při dlouhodobém vystavení kombinaci UV záření, zvýšené teploty a vody.
186.00 Kč

ČSN EN 1366-3 (730857) - 1.12.2004
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 3: Těsnění prostupů (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 1366-8 (730857) - 1.12.2004
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 8: Potrubí pro odvod kouře.
350.00 Kč

ČSN EN 1857 (734208) - 1.12.2004
Komíny - Konstrukční díly - Betonové komínové vložky.
434.00 Kč

ČSN EN 12812 (738108) - 1.12.2004
Podpěrná lešení - Požadavky na provedení a obecný návrh.
434.00 Kč

ČSN EN 12813 (738124) - 1.12.2004
Dočasné stavební konstrukce - Podpěrné dílcové věže - Zvláštní postupy při navrhování.
223.00 Kč

ČSN EN 13120 (746033) - 1.12.2004
Vnitřní clony - Funkční a bezpečnostní požadavky.
338.00 Kč

ČSN EN 13561 (746034) - 1.12.2004
Vnější clony - Funkční a bezpečnostní požadavky.
434.00 Kč

ČSN EN 13659 (746035) - 1.12.2004
Okenice - Funkční a bezpečnostní požadavky.
434.00 Kč

ČSN EN 14608 (746806) - 1.12.2004
Okna - Stanovení odolnosti proti zatížení v rovině křídla.
186.00 Kč

ČSN EN 14609 (746807) - 1.12.2004
Okna - Stanovení odolnosti proti statickému kroucení.
186.00 Kč

ČSN EN 14456 (755717) - 1.12.2004
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kostní uhlí.
223.00 Kč

ČSN EN 878 (755801) - 1.12.2004
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Síran hlinitý.
223.00 Kč

ČSN EN 12255-15 (756403) - 1.12.2004
Čistírny odpadních vod - Část 15: Měření standardní oxygenační kapacity v aktivační nádrži.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15496 (800877) - 1.12.2004
Textilie - Měření propustnosti vodních par textilií pro účely kontroly kvality.
223.00 Kč

ČSN EN 13287 (832571) - 1.12.2004
Osobní ochranné prostředky - Obuv - Metoda zkoušení odolnosti proti uklouznutí.
223.00 Kč

ČSN EN 342 (832760) - 1.12.2004
Ochranné oděvy - Soupravy a oděvní součásti na ochranu proti chladu.
223.00 Kč

ČSN EN 14058 (832762) - 1.12.2004
Ochranné oděvy - Oděvní součásti na ochranu proti chladnému prostředí.
223.00 Kč

ČSN EN 14360 (832765) - 1.12.2004
Ochranné oděvy proti dešti - Metoda zkoušení pro hotové oděvní součásti - Působení kapek o vysoké energii shora.
223.00 Kč

ČSN EN 13911 (832802) - 1.12.2004
Ochranné oděvy pro hasiče - Požadavky a metody zkoušení pro kukly pro hasiče.
223.00 Kč

ČSN EN 14470-1 (847520) - 1.12.2004
Protipožární bezpečnostní skříně - Část 1: Bezpečnostní skříně pro hořlavé kapaliny (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10651-2 (852103) - 1.12.2004
Plicní ventilátory pro zdravotnické použití - Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a základní vlastnosti - Část 2: Ventilátory pro domácí péči o pacienty závislé na ventilátoru.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 10651-6 (852103) - 1.12.2004
Plicní ventilátory pro zdravotnické použití - Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a základní vlastnosti - Část 6: Prostředky pro podporu ventilace v domácí péči.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 8871-3 (855226) - 1.12.2004
Díly z elastomerů pro parenterální použití a pro prostředky pro farmaceutické použití - Část 3: Stanovení uvolňovaných částic (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 13897 (856087) - 1.12.2004
Stomatologie - Amalgámová pouzdra (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14136 (857022) - 1.12.2004
Použití programů externího hodnocení jakosti při posuzování účinnosti diagnostických vyšetřovacích postupů in vitro.
223.00 Kč

ČSN EN 14254 (857023) - 1.12.2004
Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro - Jednorázové nádobky pro odběr vzorků humánního původu s výjimkou krve. (Platnost do 30.9.2024).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 300019-1-3-V2.2.2 (872001) - 1.12.2004
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 1-3: Klasifikace podmínek prostředí - Stacionární použití na místech chráněných proti povětrnostním vlivům (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300440-2-V1.1.2 (875034) - 1.12.2004
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu - Rádiová zařízení používaná v kmitočtovém rozsahu 1 GHz až 40 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 302064-1-V1.1.2 (875120) - 1.12.2004
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Bezdrátové obrazové spoje (WVL) pracující v kmitočtovém pásmu 1,3 GHz až 50 GHz - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301753-V1.2.1 (878586) - 1.12.2004
Pevné rádiové systémy - Zařízení a antény mezi více body - Kmenová harmonizovaná norma pro pevné digitální rádiové systémy a antény mezi více body pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 1999/5/EC.
543.00 Kč

ČSN EN 1116 (910115) - 1.12.2004
Kuchyňský nábytek - Koordinované rozměry kuchyňského nábytku a vybavení.
186.00 Kč

ČSN EN 1730 (910225) - 1.12.2004
Bytový nábytek - Stoly - Metody zkoušení pro stanovení pevnosti, trvanlivosti a stability.
223.00 Kč

ČSN ISO 9735-10 (979735) - 1.12.2004
Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu (EDIFACT) - Pravidla syntaxe aplikační úrovně (číslo verze syntaxe: 4, číslo vydání syntaxe: 1) - Část 10: Syntaktické služební sborníky.
768.00 Kč

ČSN EN ISO 21549-1 (981026) - 1.12.2004
Zdravotnická informatika - Data zdravotní karty pacienta - Část 1: Obecná struktura. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 21549-2 (981026) - 1.12.2004
Zdravotnická informatika - Data zdravotní karty pacienta - Část 2: Společné objekty. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 21549-3 (981026) - 1.12.2004
Zdravotnická informatika - Data zdravotní karty pacienta - Část 3: Omezená klinická data. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.