Nové normy ČSN za prosinec 2004

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.12.2004 v 09:00


ČSN ISO/TR 14047 (010947) - 1.12.2004
Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Příklady aplikace ISO 14042.
539.00 Kč

ČSN EN ISO 3766 (013481) - 1.12.2004
Výkresy stavebních konstrukcí - Kreslení výztuže do betonu.
306.90 Kč

TNI 022930 (022930) - 1.12.2004
Pojistné kroužky pro hřídele - Rozměry drážek.
108.90 Kč

TNI 022931 (022931) - 1.12.2004
Pojistné kroužky pro díry - Rozměry drážek.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 1463 (038189) - 1.12.2004
Kovové a oxidové povlaky - Měření tloušťky povlaku - Mikroskopická metoda.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 2177 (038191) - 1.12.2004
Kovové povlaky - Měření tloušťky povlaku - Coulometrická metoda anodickým rozpouštěním.
202.40 Kč

ČSN EN 13636 (038358) - 1.12.2004
Katodická ochrana v zemi uložených nádrží a potrubí (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN 038900-4-2:2003/Z1 (038900) - 1.12.2004
Klasifikace podmínek prostředí - Část 4-2: Návod pro korelaci a transformaci tříd podmínek prostředí podle IEC 60721-3 na zkoušky vlivu prostředí podle IEC 60068 - Přeprava.
306.90 Kč

ČSN 038900-4-3:2003/Z1 (038900) - 1.12.2004
Klasifikace podmínek prostředí - Část 4-3: Návod pro korelaci a transformaci tříd podmínek prostředí podle IEC 60721-3 na zkoušky vlivu prostředí podle IEC 60068 - Stacionární použití na místech chráněných proti povětrnostním vlivům.
317.90 Kč

ČSN EN 60974-8 (052205) - 1.12.2004
Zařízení pro obloukové svařování - Část 8: Plynová zařízení pro svařování a plazmové řezání. (Platnost do 1.3.2012).
202.40 Kč

ČSN EN 215 (061150) - 1.12.2004
Ventily pro otopná tělesa s regulátorem teploty - Požadavky a zkušební metody.
317.90 Kč

ČSN EN 126 (061806) - 1.12.2004
Vícefunkční řídicí přístroje spotřebičů na plynná paliva.
306.90 Kč

ČSN EN 12067-2 (061809) - 1.12.2004
Poměrové regulátory plynné palivo/vzduch pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných paliv - Část 2: Elektronické provedení.
306.90 Kč

ČSN EN 303-3:1999/A2 (075303) - 1.12.2004
Kotle pro ústřední vytápění - Část 3: Kotle pro ústřední vytápění na plynná paliva - Sestava kotlového tělesa a hořáku s ventilátorem.
169.40 Kč

ČSN EN 1089-3 (078500) - 1.12.2004
Lahve na přepravu plynů - Označování lahví (kromě lahví na LPG) - Část 3: Barevné značení.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 13710 (117014) - 1.12.2004
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Objemová čerpadla s kmitavým pohybem (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 1514-7 (131550) - 1.12.2004
Příruby a přírubové spoje - Těsnění pro příruby s označením PN - Část 7: Těsnění obalovaná kovovou fólií pro ocelové příruby.
202.40 Kč

ČSN EN 593 (133901) - 1.12.2004
Průmyslové armatury - Kovové uzavírací motýlové klapky.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 4126-1 (134310) - 1.12.2004
Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 1: Pojistné ventily.
306.90 Kč

ČSN EN 1074-2:2001/A1 (137111) - 1.12.2004
Armatury pro zásobování vodou - Požadavky na použitelnost a jejich ověření zkouškami - Část 2: Uzavírací armatury.
56.10 Kč

ČSN EN 61003-1-ed.2 (180105) - 1.12.2004
Systémy řízení průmyslových procesů - Přístroje s analogovými vstupy a dvou nebo vícestavovými výstupy - Část 1: Metody hodnocení vlastností. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 4.11.2019).
394.90 Kč

ČSN EN 60873-2 (180431) - 1.12.2004
Elektrické a pneumatické analogové pásové zapisovače pro použití v řídicích systémech průmyslových procesů - Část 2: Návod pro přejímku a kusové zkoušky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 13586 (270137) - 1.12.2004
Jeřáby - Přístupy.
306.90 Kč

ČSN EN 13157 (270550) - 1.12.2004
Jeřáby - Bezpečnost - Ručně poháněná zdvihací zařízení.
493.90 Kč

ČSN EN 12001 (278501) - 1.12.2004
Stroje pro přepravu, rozstřikování a ukládání betonové směsi a malty - Bezpečnostní požadavky.
493.90 Kč

ČSN EN 13261 (280522) - 1.12.2004
Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Nápravy - Požadavky na výrobek.
394.90 Kč

ČSN EN 12195-1 (300080) - 1.12.2004
Prostředky pro zajišťování břemen na silničních vozidlech - Bezpečnost - Část 1: Výpočet přivazovacích sil.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 12215-4 (321163) - 1.12.2004
Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 4: Dílna a výroba.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15749-4 (325123) - 1.12.2004
Lodě a lodní technika - Lodní drenážní, sanitární a odvodňovací soustavy - Část 4: Sanitární soustava, kanalizační odpadní potrubí (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN IEC 50(702):1996/Oprava1 (330050) - 1.12.2004
Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 702: Kmity, signály a související zařízení.
26.40 Kč

ČSN IEC 27-1:1995/Z2 (330100) - 1.12.2004
Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 1: Všeobecně.
169.40 Kč

ČSN IEC 60027-3 (330100) - 1.12.2004
Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 3: Logaritmické a k nim se vztahující veličiny a jejich jednotky.
202.40 Kč

ČSN EN 60447-ed.2 (330173) - 1.12.2004
Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - Zásady pro ovládání.
306.90 Kč

ČSN EN 62262:1997/Oprava1 (330335) - 1.12.2004
Stupně ochrany poskytované kryty elektrických zařízení proti vnějším mechanickým nárazům (IK kód).
26.40 Kč

TNI 332320 (332320) - 1.12.2004
Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru - Určování nebezpečných prostorů - Komentář k ČSN EN 60079-10.
202.40 Kč

ČSN EN 60079-0 (332320) - 1.12.2004
Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru - Část 0: Všeobecné požadavky. (Platnost do 1.10.2008).
539.00 Kč

ČSN EN 60079-1 (332320) - 1.12.2004
Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru - Část 1: Pevný závěr "d". (Platnost do 1.7.2010).
515.90 Kč

ČSN EN 60310-ed.2 (341580) - 1.12.2004
Drážní zařízení - Trakční transformátory a tlumivky drážních vozidel. (Platnost do 2.3.2019).
317.90 Kč

ČSN EN 60216-6 (346416) - 1.12.2004
Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 6: Určení indexů tepelné odolnosti (TI a RTE) izolačního materiálu metodou pevně stanovených časů. (Platnost do 1.9.2009).
394.90 Kč

ČSN IEC 60502-1 (347419) - 1.12.2004
Kabely s výtlačně lisovanou izolací a jejich příslušenství pro jmenovitá napětí od 1 kV (Um = 1,2 kV) do 30 kV (Um = 36 kV) - Část 1: Kabely pro jmenovitá napětí 1 kV (Um = 1,2 kV) a 3 kV (Um = 3,6 kV).
493.90 Kč

ČSN EN 62208 (357040) - 1.12.2004
Prázdné skříně pro rozváděče nn - Všeobecné požadavky. (Platnost do 23.9.2014).
306.90 Kč

ČSN EN 60749-23 (358799) - 1.12.2004
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 23: Zkouška životnosti při zvýšené teplotě. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 60749-24 (358799) - 1.12.2004
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 24: Zrychlená zkouška odolnosti proti vlhkosti - HAST bez předpětí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 60749-33 (358799) - 1.12.2004
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 33: Odolnost vůči velmi zrychlené zkoušce vlhkostí - Autokláv bez předpětí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 60749-34 (358799) - 1.12.2004
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 34: Výkonové cykly. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.12.2013).
202.40 Kč

ČSN EN 60793-2-50-ed.2 (359213) - 1.12.2004
Optická vlákna - Část 2-50: Specifikace výrobku - Dílčí specifikace pro jednovidová vlákna třídy B. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.10.2011).
493.90 Kč

ČSN EN 61290-5-2 (359271) - 1.12.2004
Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 5-2: Odrazové parametry - Metoda analýzy elektrického spektra. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 60704-2-6 (361008) - 1.12.2004
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-6: Zvláštní požadavky na bubnové sušičky. (Platnost do 1.5.2015).
202.40 Kč

ČSN EN 60335-2-29-ed.2 (361045) - 1.12.2004
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-29: Zvláštní požadavky na nabíječe baterií.
306.90 Kč

ČSN EN 60335-2-80-ed.2:2004/A1 (361045) - 1.12.2004
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-80: Zvláštní požadavky na ventilátory.
108.90 Kč

ČSN EN 60335-2-9-ed.2:2004/A1 (361045) - 1.12.2004
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-9: Zvláštní požadavky na grily, opékače topinek a podobné přenosné spotřebiče pro vaření.
108.90 Kč

ČSN EN 60896-21 (364332) - 1.12.2004
Staniční olověné baterie - Část 21: Uzavřené ventilem řízené typy - Metody zkoušek.
394.90 Kč

ČSN EN 60896-22 (364332) - 1.12.2004
Staniční olověné baterie - Část 22: Uzavřené ventilem řízené typy - Požadavky.
317.90 Kč

ČSN EN 60601-2-17 (364800) - 1.12.2004
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-17: Zvláštní požadavky na bezpečnost automaticky řízených afterloadingových přístrojů pro brachyterapii. (Platnost do 14.4.2018).
317.90 Kč

ČSN EN 50090-4-1 (368051) - 1.12.2004
Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 4-1: Vrstvy nezávislé na médiích - Aplikační vrstva pro HBES třída 1.
515.90 Kč

ČSN EN 50090-5-2 (368051) - 1.12.2004
Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 5-2: Média a vrstvy závislé na médiích - Síť založená na HBES třída 1, kroucený pár. (Platnost do 10.4.2023).
515.90 Kč

ČSN EN 50090-7-1 (368051) - 1.12.2004
Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 7-1: Management systému - Postupy managementu.
539.00 Kč

ČSN EN 50090-9-1 (368051) - 1.12.2004
Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 9-1: Požadavky na instalaci - Univerzální kabeláž pro HBES třída 1, kroucený pár.
515.90 Kč

ČSN BS 7799-2 (369790) - 1.12.2004
Systém managementu bezpečnosti informací - Specifikace s návodem pro použití.
394.90 Kč

ČSN EN 10048:2000/Oprava2 (420037) - 1.12.2004
Ocelové úzké pásy válcované za tepla - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru.
26.40 Kč

ČSN EN 10028-2 (420938) - 1.12.2004
Ploché výrobky z ocelí pro tlakové nádoby a zařízení - Část 2: Nelegované a legované oceli se stanovenými vlastnostmi pro vyšší teploty.
306.90 Kč

ČSN EN 10028-3 (420939) - 1.12.2004
Ploché výrobky z ocelí pro tlakové nádoby a zařízení - Část 3: Svařitelné jemnozrnné oceli, normalizačně žíhané.
202.40 Kč

ČSN EN 10028-4 (420940) - 1.12.2004
Ploché výrobky z ocelí pro tlakové nádoby a zařízení - Část 4: Oceli legované niklem se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách.
202.40 Kč

ČSN EN 10028-5 (420941) - 1.12.2004
Ploché výrobky z ocelí pro tlakové nádoby a zařízení - Část 5: Svařitelné jemnozrnné oceli, termomechanicky válcované.
169.40 Kč

ČSN EN 10028-6 (420942) - 1.12.2004
Ploché výrobky z ocelí pro tlakové nádoby a zařízení - Část 6: Svařitelné jemnozrnné oceli, zušlechtěné.
202.40 Kč

ČSN EN 10289 (421011) - 1.12.2004
Ocelové trubky a tvarovky pro potrubí uložená v zemi nebo ve vodě - Vnější nátěrové epoxidové a modifikované epoxidové povlaky.
394.90 Kč

ČSN EN 10290 (421013) - 1.12.2004
Ocelové trubky a tvarovky pro potrubí uložená v zemi nebo ve vodě - Vnější nátěrové polyuretanové a modifikované polyuretanové povlaky.
394.90 Kč

ČSN EN 14287 (421463) - 1.12.2004
Hliník a slitiny hliníku - Specifické požadavky na chemické složení výrobků určených pro výrobu obalů a částí obalů.
108.90 Kč

ČSN EN 485-2 (424081) - 1.12.2004
Hliník a slitiny hliníku - Plechy, pásy a desky - Část 2: Mechanické vlastnosti.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 10417 (451214) - 1.12.2004
Naftový a plynárenský průmysl - Pojistné ventily v zemním provedení - Navrhování, montáž, obnovování funkce (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN 462300-2 (462300) - 1.12.2004
Olejnatá semena - Část 2: Semeno řepky. (Platnost od 1.7.2006).
56.10 Kč

ČSN 462300-6 (462300) - 1.12.2004
Olejnatá semena - Část 6: Semeno slunečnice. (Platnost od 1.7.2006).
56.10 Kč

ČSN EN ISO 5674 (472001) - 1.12.2004
Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Ochranné kryty kloubových hřídelů - Pevnostní zkoušky a zkouška opotřebení a přejímací kritéria.
306.90 Kč

ČSN EN 14861 (476001) - 1.12.2004
Lesnické stroje - Samojízdné stroje - Bezpečnostní požadavky.
306.90 Kč

ČSN EN 14322 (492140) - 1.12.2004
Desky na bázi dřeva - Laminované desky pro vnitřní použití - Definice, požadavky a klasifikace.
169.40 Kč

ČSN EN 14323 (492141) - 1.12.2004
Desky na bázi dřeva - Laminované desky pro vnitřní použití - Metody zkoušení.
202.40 Kč

ČSN EN 12463 (513050) - 1.12.2004
Potravinářské stroje - Plnicí a pomocné stroje - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
493.90 Kč

ČSN EN 14352 (560024) - 1.12.2004
Potraviny - Stanovení fumonisinů B1 a B2 v potravinách na bázi kukuřice - HPLC metoda s přečištěním na imunoafinitní kolonce.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 14673-1 (570544) - 1.12.2004
Mléko a mléčné výrobky - Stanovení obsahu dusičnanů a dusitanů - Část 1: Metoda s užitím redukce kadmiem a spektrometrie.
202.40 Kč

ČSN EN 14107 (588814) - 1.12.2004
Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastných kyselin - Stanovení obsahu fosforu emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP).
169.40 Kč

ČSN EN 14108 (588815) - 1.12.2004
Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastných kyselin - Stanovení obsahu sodíku atomovou absorpční spektrometrií.
169.40 Kč

ČSN EN 14109 (588816) - 1.12.2004
Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastných kyselin - Stanovení obsahu draslíku atomovou absorpční spektrometrií.
169.40 Kč

ČSN EN 14110 (588817) - 1.12.2004
Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastných kyselin - Stanovení obsahu methanolu.
169.40 Kč

ČSN EN 14111 (588818) - 1.12.2004
Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastných kyselin - Stanovení jodového čísla.
169.40 Kč

ČSN EN 14112 (588819) - 1.12.2004
Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastných kyselin - Stanovení oxidační stability (zrychlený oxidační test).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11337 (643608) - 1.12.2004
Plasty - Polyamidy - Stanovení e-kaprolaktamu a w-laurolaktamu plynovou chromatografií (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 15875-1 (646413) - 1.12.2004
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Síťovaný polyethylen (PE-X) - Část 1: Všeobecně.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15875-2 (646413) - 1.12.2004
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Síťovaný polyethylen (PE-X) - Část 2: Trubky.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15875-3 (646413) - 1.12.2004
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Síťovaný polyethylen (PE-X) - Část 3: Tvarovky.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15875-5 (646413) - 1.12.2004
Plastové potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody - Síťovaný polyethylen (PE-X) - Část 5: Vhodnost použití systému.
169.40 Kč

ČSN EN 13130-1 (647115) - 1.12.2004
Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 1: Pokyny pro zkoušení specifické migrace složek z plastů do potravin a jejich simulantů, stanovení složek v plastech a výběr podmínek pro vystavení simulantů (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 13130-2 (647115) - 1.12.2004
Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 2: Stanovení kyseliny tereftalátové v simulantech potravin (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13130-3 (647115) - 1.12.2004
Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 3: Stanovení akrylonitrilu v potravinách a jejich simulantech (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 13130-4 (647115) - 1.12.2004
Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 4: Stanovení 1,3-butadienu v plastech (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13130-5 (647115) - 1.12.2004
Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 5: Stanovení vinylchloridu v simulantech potravin (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 13130-6 (647115) - 1.12.2004
Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 6: Stanovení vinylchloridu v plastech (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13130-7 (647115) - 1.12.2004
Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 7: Stanovení monoethylglykolu a diethylglykolu v simulantech potravin (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13130-8 (647115) - 1.12.2004
Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 8: Stanovení izokyanátů v plastech (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 20847 (656158) - 1.12.2004
Ropné výrobky - Stanovení obsahu síry v motorových palivech - Energiově-disperzní rentgenová fluorescenční spektrometrie.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 20884 (656159) - 1.12.2004
Ropné výrobky - Stanovení obsahu síry v motorových palivech - Vlnově-disperzní rentgenová fluorescenční spektrometrie.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 20763 (656282) - 1.12.2004
Ropa a příbuzné výrobky - Stanovení protioděrových vlastností hydraulických kapalin - Metoda lamelového čerpadla (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 14204 (665214) - 1.12.2004
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení mykobaktericidního účinku chemických dezinfekčních přípravků a antiseptik používaných v oblasti veterinární péče - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2, stupeň 1) (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 302-1 (668531) - 1.12.2004
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Metody zkoušení - Část 1: Stanovení podélné smykové pevnosti.
169.40 Kč

ČSN EN 302-2 (668531) - 1.12.2004
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Metody zkoušení - Část 2: Stanovení odolnosti proti delaminaci.
169.40 Kč

ČSN EN 302-3 (668531) - 1.12.2004
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Metody zkoušení - Část 3: Stanovení vlivu poškození dřevěných vláken kyselinami při střídání teploty a vlhkosti na příčnou pevnost v tahu.
169.40 Kč

ČSN EN 302-4 (668531) - 1.12.2004
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Metody zkoušení - Část 4: Stanovení vlivu smrštění dřeva na smykovou pevnost.
202.40 Kč

ČSN EN 302-6 (668531) - 1.12.2004
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Metody zkoušení - Část 6: Stanovení smluvní doby působení tlaku.
108.90 Kč

ČSN EN 302-7 (668531) - 1.12.2004
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Metody zkoušení - Část 7: Stanovení smluvní doby zpracovatelnosti.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 6272-1 (673018) - 1.12.2004
Nátěrové hmoty - Zkoušky rychlou deformací (odolnost proti úderu) - Část 1: Zkouška padajícím závažím, velká plocha úderníku.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 6744-1 (673050) - 1.12.2004
Pojiva pro nátěrové hmoty - Alkydové pryskyřice - Část 1: Všeobecné metody zkoušení.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 6744-2 (673050) - 1.12.2004
Pojiva pro nátěrové hmoty - Alkydové pryskyřice - Část 2: Stanovení obsahu ftalanhydridu.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 6744-3 (673050) - 1.12.2004
Pojiva pro nátěrové hmoty - Alkydové pryskyřice - Část 3: Stanovení obsahu nezmýdelnitelných látek.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 6744-4 (673050) - 1.12.2004
Pojiva pro nátěrové hmoty - Alkydové pryskyřice - Část 4: Stanovení obsahu mastných kyselin.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 4623-2 (673107) - 1.12.2004
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti nitkové korozi - Část 2: Hliníkové podklady.
169.40 Kč

ČSN EN 14197-3 (697257) - 1.12.2004
Kryogenické nádoby - Stabilní nevakuově izolované nádoby - Část 3: Provozní požadavky.
202.40 Kč

ČSN EN 13094 (699004) - 1.12.2004
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Kovové nádrže s pracovním tlakem nepřesahujícím 0,5 bar - Konstrukce a provedení.
539.00 Kč

ČSN EN 572-5 (701010) - 1.12.2004
Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla - Část 5: Sklo vzorované.
169.40 Kč

ČSN EN 572-6 (701010) - 1.12.2004
Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla - Část 6: Sklo vzorované s drátěnou vložkou.
169.40 Kč

ČSN EN 572-7 (701010) - 1.12.2004
Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla - Část 7: Profilované stavební sklo s nebo bez drátěné vložky.
169.40 Kč

ČSN EN 1367-3:2001/Oprava1 (721195) - 1.12.2004
Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 3: Zkouška varem pro rozpadavý čedič.
26.40 Kč

ČSN EN 13892-3 (722482) - 1.12.2004
Zkušební metody potěrových materiálů - Část 3: Stanovení odolnosti proti obrusu metodou Böhme.
169.40 Kč

ČSN EN 13369 (723001) - 1.12.2004
Společné ustanovení pro betonové prefabrikáty (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 1338 (723038) - 1.12.2004
Betonové dlažební bloky - Požadavky a zkušební metody.
515.90 Kč

ČSN EN 1339 (723039) - 1.12.2004
Betonové dlažební desky - Požadavky a zkušební metody.
515.90 Kč

ČSN EN 1340 (723040) - 1.12.2004
Betonové obrubníky - Požadavky a zkušební metody.
515.90 Kč

ČSN EN 13224 (723171) - 1.12.2004
Betonové prefabrikáty - Prefabrikované žebrové stropní prvky (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 13693 (723171) - 1.12.2004
Betonové prefabrikáty - Speciální prefabrikované předpjaté betonové střešní prvky (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 12737 (723173) - 1.12.2004
Betonové prefabrikáty - Perfabrikované betonové stájové rošty pro dobytek (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 12843 (723174) - 1.12.2004
Betonové prefabrikáty - Prefabrikované betonové sloupy a stožáry (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 993-19 (726020) - 1.12.2004
Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 19: Stanovení teplotní roztažnosti diferenční metodou.
169.40 Kč

ČSN EN 993-20 (726020) - 1.12.2004
Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 20: Stanovení otěruvzdornosti při teplotě místnosti.
169.40 Kč

ČSN EN 1007-4 (727565) - 1.12.2004
Speciální technická keramika - Keramické kompozity - Zkušební metody vláknových výztuží - Stanovení mechanických vlastností vláken při okolní teplotě (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 1297 (727654) - 1.12.2004
Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech - Metoda umělého stárnutí při dlouhodobém vystavení kombinaci UV záření, zvýšené teploty a vody.
169.40 Kč

ČSN EN 1366-3 (730857) - 1.12.2004
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 3: Těsnění prostupů (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 1366-8 (730857) - 1.12.2004
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 8: Potrubí pro odvod kouře.
317.90 Kč

ČSN EN 1857 (734208) - 1.12.2004
Komíny - Konstrukční díly - Betonové komínové vložky.
394.90 Kč

ČSN EN 12812 (738108) - 1.12.2004
Podpěrná lešení - Požadavky na provedení a obecný návrh.
394.90 Kč

ČSN EN 12813 (738124) - 1.12.2004
Dočasné stavební konstrukce - Podpěrné dílcové věže - Zvláštní postupy při navrhování.
202.40 Kč

ČSN EN 13120 (746033) - 1.12.2004
Vnitřní clony - Funkční a bezpečnostní požadavky.
306.90 Kč

ČSN EN 13561 (746034) - 1.12.2004
Vnější clony - Funkční a bezpečnostní požadavky.
394.90 Kč

ČSN EN 13659 (746035) - 1.12.2004
Okenice - Funkční a bezpečnostní požadavky.
394.90 Kč

ČSN EN 14608 (746806) - 1.12.2004
Okna - Stanovení odolnosti proti zatížení v rovině křídla.
169.40 Kč

ČSN EN 14609 (746807) - 1.12.2004
Okna - Stanovení odolnosti proti statickému kroucení.
169.40 Kč

ČSN EN 14456 (755717) - 1.12.2004
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kostní uhlí.
202.40 Kč

ČSN EN 878 (755801) - 1.12.2004
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Síran hlinitý.
202.40 Kč

ČSN EN 12255-15 (756403) - 1.12.2004
Čistírny odpadních vod - Část 15: Měření standardní oxygenační kapacity v aktivační nádrži.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15496 (800877) - 1.12.2004
Textilie - Měření propustnosti vodních par textilií pro účely kontroly kvality.
202.40 Kč

ČSN EN 13287 (832571) - 1.12.2004
Osobní ochranné prostředky - Obuv - Metoda zkoušení odolnosti proti uklouznutí.
202.40 Kč

ČSN EN 342 (832760) - 1.12.2004
Ochranné oděvy - Soupravy a oděvní součásti na ochranu proti chladu.
202.40 Kč

ČSN EN 14058 (832762) - 1.12.2004
Ochranné oděvy - Oděvní součásti na ochranu proti chladnému prostředí.
202.40 Kč

ČSN EN 14360 (832765) - 1.12.2004
Ochranné oděvy proti dešti - Metoda zkoušení pro hotové oděvní součásti - Působení kapek o vysoké energii shora.
202.40 Kč

ČSN EN 13911 (832802) - 1.12.2004
Ochranné oděvy pro hasiče - Požadavky a metody zkoušení pro kukly pro hasiče.
202.40 Kč

ČSN EN 14470-1 (847520) - 1.12.2004
Protipožární bezpečnostní skříně - Část 1: Bezpečnostní skříně pro hořlavé kapaliny (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 10651-2 (852103) - 1.12.2004
Plicní ventilátory pro zdravotnické použití - Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a základní vlastnosti - Část 2: Ventilátory pro domácí péči o pacienty závislé na ventilátoru.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 10651-6 (852103) - 1.12.2004
Plicní ventilátory pro zdravotnické použití - Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a základní vlastnosti - Část 6: Prostředky pro podporu ventilace v domácí péči.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 8871-3 (855226) - 1.12.2004
Díly z elastomerů pro parenterální použití a pro prostředky pro farmaceutické použití - Část 3: Stanovení uvolňovaných částic (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 13897 (856087) - 1.12.2004
Stomatologie - Amalgámová pouzdra (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14136 (857022) - 1.12.2004
Použití programů externího hodnocení jakosti při posuzování účinnosti diagnostických vyšetřovacích postupů in vitro.
202.40 Kč

ČSN EN 14254 (857023) - 1.12.2004
Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro - Jednorázové nádobky pro odběr vzorků humánního původu s výjimkou krve.
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 300019-1-3-V2.2.2 (872001) - 1.12.2004
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 1-3: Klasifikace podmínek prostředí - Stacionární použití na místech chráněných proti povětrnostním vlivům (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300440-2-V1.1.2 (875034) - 1.12.2004
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu - Rádiová zařízení používaná v kmitočtovém rozsahu 1 GHz až 40 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 302064-1-V1.1.2 (875120) - 1.12.2004
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Bezdrátové obrazové spoje (WVL) pracující v kmitočtovém pásmu 1,3 GHz až 50 GHz - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301753-V1.2.1 (878586) - 1.12.2004
Pevné rádiové systémy - Zařízení a antény mezi více body - Kmenová harmonizovaná norma pro pevné digitální rádiové systémy a antény mezi více body pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 1999/5/EC.
493.90 Kč

ČSN EN 1116 (910115) - 1.12.2004
Kuchyňský nábytek - Koordinované rozměry kuchyňského nábytku a vybavení.
169.40 Kč

ČSN EN 1730 (910225) - 1.12.2004
Bytový nábytek - Stoly - Metody zkoušení pro stanovení pevnosti, trvanlivosti a stability.
202.40 Kč

ČSN ISO 9735-10 (979735) - 1.12.2004
Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu (EDIFACT) - Pravidla syntaxe aplikační úrovně (číslo verze syntaxe: 4, číslo vydání syntaxe: 1) - Část 10: Syntaktické služební sborníky.
698.50 Kč

ČSN EN ISO 21549-1 (981026) - 1.12.2004
Zdravotnická informatika - Data zdravotní karty pacienta - Část 1: Obecná struktura. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 21549-2 (981026) - 1.12.2004
Zdravotnická informatika - Data zdravotní karty pacienta - Část 2: Společné objekty. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 21549-3 (981026) - 1.12.2004
Zdravotnická informatika - Data zdravotní karty pacienta - Část 3: Omezená klinická data. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

Kategorie (nové normy)