Nové normy ČSN za listopad 2014

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.11.2014 v 09:00


ČSN ISO 18436-2 (011445) - 1.11.2014
Monitorování stavu a diagnostika strojů - Požadavky na kvalifikaci a posuzování pracovníků - Část 2: Monitorování stavu a diagnostika vibrací.
317.90 Kč

ČSN ISO 18431-3 (011466) - 1.11.2014
Vibrace a rázy - Zpracování signálů - Část 3: Metody časově-frekvenční analýzy.
169.40 Kč

ČSN EN 16247-2 (011505) - 1.11.2014
Energetické audity - Část 2: Budovy.
493.90 Kč

ČSN EN 16247-3 (011505) - 1.11.2014
Energetické audity - Část 3: Procesy.
306.90 Kč

TNI ISO/TR 11219 (013715) - 1.11.2014
Informace a dokumentace - Kvalitativní podmínky a základní statistika pro budovy knihoven - Plocha, funkčnost a design.
1053.80 Kč

ČSN EN ISO 14253-1 (014100) - 1.11.2014
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Zkouška obrobků a měřidel měřením - Část 1: Pravidla rozhodování pro prokázání shody nebo neshody se specifikacemi.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 25178-605 (014451) - 1.11.2014
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 605: Jmenovité charakteristiky bezdotykových přístrojů (bodová samozaostřovací sonda).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 25178-70 (014451) - 1.11.2014
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 70: Ztělesněné míry.
394.90 Kč

TNI ISO/TR 10064-5 (014671) - 1.11.2014
Praktické předpisy pro přejímku - Část 5: Doporučení pro hodnocení měřidel ozubených kol.
698.50 Kč

TNI ISO/TR 15144-1 (014694) - 1.11.2014
Výpočet mikropittingové únosnosti čelních kol s přímými a šikmými zuby - Část 1: Úvod a základní principy.
515.90 Kč

ČSN P CEN/TS 16614-2 (018237) - 1.11.2014
Veřejná doprava osob - Formát pro výměnu informací o síti a jízdních řádech (NeTEx) - Část 2: Formát pro výměnu informací o jízdních řádech veřejné dopravy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1345.20 Kč

ČSN ISO 21217 (018400) - 1.11.2014
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) - Architektura.
493.90 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 17419 (018480) - 1.11.2014
Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní systémy - Klasifikace a management aplikací ITS v globálním kontextu (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 17423 (018481) - 1.11.2014
Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní systémy - Požadavky a cíle aplikace ITS na automatický výběr komunikačních rozhraní (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 17081 (038152) - 1.11.2014
Metoda měření průniku vodíku a stanovení jeho záchytu a difuze v kovech elektrochemickou metodou (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 15280 (038369) - 1.11.2014
Hodnocení pravděpodobnosti koroze střídavými proudy u potrubí uložených v půdě - Aplikace na katodicky chráněná potrubí (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 12671 (038704) - 1.11.2014
Žárové stříkání - Žárově stříkané povlaky - Symbolické zobrazování na výkresech.
169.40 Kč

ČSN EN 60721-2-3 (038900) - 1.11.2014
Klasifikace podmínek prostředí - Část 2-3: Podmínky vyskytující se v přírodě - Tlak vzduchu.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 14554-1 (050332) - 1.11.2014
Požadavky na jakost při svařování - Odporové svařování kovových materiálů - Část 1: Vyšší požadavky na jakost.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 14554-2 (050332) - 1.11.2014
Požadavky na jakost při svařování - Odporové svařování kovových materiálů - Část 2: Základní požadavky na jakost.
169.40 Kč

ČSN EN 12828+A1 (060205) - 1.11.2014
Tepelné soustavy v budovách - Navrhování teplovodních otopných soustav.
493.90 Kč

ČSN 060830:2014/Z1 (060830) - 1.11.2014
Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení.
26.40 Kč

ČSN EN 14893 (078458) - 1.11.2014
Zařízení a příslušenství na LPG - Svařované ocelové tlakové sudy k přepravě zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) o objemu od 150 litrů do 1000 litrů.
493.90 Kč

ČSN EN 13555 (131510) - 1.11.2014
Příruby a přírubové spoje - Parametry těsnění a postupy zkoušení vztahující se k pravidlům pro navrhování přírubových spojů s kruhovými přírubami a těsněním.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 4126-1 (134310) - 1.11.2014
Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 1: Pojistné ventily.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 4126-4 (134310) - 1.11.2014
Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 4: Pojistné ventily s řídicí jednotkou.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 4126-5 (134310) - 1.11.2014
Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 5: Řízené bezpečnostní systémy uvolňující tlak (CSPRS).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 4126-6 (134310) - 1.11.2014
Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 6: Použití, výběr a montáž bezpečnostního zařízení s průtržnou membránou (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 1487 (135800) - 1.11.2014
Armatury budov - Vodní pojistné ventily - Zkoušky a požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

TNI CEN/CLC/ETSI/TR 50572 (250020) - 1.11.2014
Funkční referenční architektura pro komunikace v inteligentních měřicích systémech.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 10360-9 (252011) - 1.11.2014
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích systémů (CMS) - Část 9: Souřadnicové měřicí stroje s vícenásobnými snímacími systémy.
202.40 Kč

ČSN ISO 3966 (257722) - 1.11.2014
Měření průtoku tekutin v uzavřených profilech - Metoda měření rychlostního pole pomocí Prandtlových trubic. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
515.90 Kč

TNI CEN/TR 16061 (257823) - 1.11.2014
Plynoměry - Inteligentní plynoměry.
317.90 Kč

ČSN EN 16203 (268880) - 1.11.2014
Bezpečnost manipulačních vozíků - Dynamické zkoušky pro ověření příčné stability - Vozíky s protiváhou.
202.40 Kč

ČSN ISO 11270 (300645) - 1.11.2014
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Asistenční systémy pro udržení vozidla v jízdním pruhu (LKAS) - Funkční požadavky a zkušební postupy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 8098 (309043) - 1.11.2014
Jízdní kola - Požadavky na bezpečnost dětských jízdních kol (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 12312-14 (319321) - 1.11.2014
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 14: Nástupní zařízení pro cestující se zdravotním postižením/nezpůsobilé cestující.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 6185-3 (320842) - 1.11.2014
Nafukovací čluny - Část 3: Čluny o délce trupu do 8 m a jmenovitém výkonu motoru 15 kW a větším.
317.90 Kč

ČSN 332000-5-57 (332000) - 1.11.2014
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-57: Koordinace elektrických zařízení pro ochranu, odpojování, spínání a řízení. (Platnost do 17.7.2018).
306.90 Kč

TNI IEC/TR 61200-52 (332010) - 1.11.2014
Pokyny pro elektrické instalace - Část 52: Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení.
202.40 Kč

ČSN EN 61936-1:2011/A1 (333201) - 1.11.2014
Elektrické instalace nad AC 1 kV - Část 1: Všeobecná pravidla.
202.40 Kč

ČSN EN 55016-4-2-ed.2:2012/A1 (334210) - 1.11.2014
Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 4-2: Nejistoty, statistické hodnoty a stanovování mezí - Nejistota měřicího zařízení.
108.90 Kč

ČSN EN 62676-1-1:2014/Oprava1 (334592) - 1.11.2014
Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 1-1: Systémové požadavky - Obecně.
26.40 Kč

ČSN EN 61970-453-ed.2 (334910) - 1.11.2014
Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 453: Profil rozvržení schématu.
317.90 Kč

ČSN EN 61858-1 (346221) - 1.11.2014
Elektroizolační systémy - Tepelné hodnocení modifikací zavedených EIS - Část 1: EIS vinutí z vodičů kruhového průřezu.
317.90 Kč

ČSN EN 61858-2 (346221) - 1.11.2014
Elektroizolační systémy - Tepelné hodnocení modifikací zavedených EIS - Část 2: EIS s tvarovanými cívkami.
306.90 Kč

ČSN EN 60034-18-41 (350000) - 1.11.2014
Elektrické točivé stroje - Část 18-41: Elektroizolační systémy bez částečných výbojů typu I používané v točivých elektrických strojích napájených z měničů napětí - Kvalifikační zkoušky a zkoušky kontroly kvality.
394.90 Kč

ČSN EN 60034-8-ed.2:2008/A1 (350000) - 1.11.2014
Točivé elektrické stroje - Část 8: Značení svorek a smysl točení.
56.10 Kč

ČSN EN 60255-121 (353510) - 1.11.2014
Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 121: Funkční požadavky na distanční ochranu.
859.10 Kč

ČSN EN 62626-1 (354104) - 1.11.2014
Spínací a řídicí krytá zařízení nízkého napětí - Část 1: Kryté odpínače mimo rozsah platnosti IEC 60947-3 zajišťující bezpečné odpojení během opravy a údržby.
169.40 Kč

ČSN EN 61557-15 (356230) - 1.11.2014
Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1000 V a se stejnosměrným napětím do 1500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 15: Požadavky funkční bezpečnosti pro zařízení sledující izolaci a pro zařízení pro nalezení poruchy izolace v sítích IT.
539.00 Kč

ČSN EN 62271-202-ed.2:2014/Oprava1 (357181) - 1.11.2014
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 202: Blokové transformovny vn/nn.
26.40 Kč

ČSN EN 62271-211 (357192) - 1.11.2014
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 211: Přímé spojení mezi výkonovými transformátory a plynem izolovanými kovově krytými rozváděči pro jmenovitá napětí nad 52 kV.
306.90 Kč

ČSN EN 60831-1-ed.2 (358202) - 1.11.2014
Paralelní silové kondenzátory samoregeneračního typu pro střídavé výkonové systémy se jmenovitým napětím do 1 kV včetně - Část 1: Obecně - Provedení, zkoušení a dimenzování - Bezpečnostní požadavky - Pokyny pro montáž a provoz.
317.90 Kč

ČSN EN 60831-2-ed.2 (358202) - 1.11.2014
Paralelní silové kondenzátory samoregeneračního typu pro střídavé výkonové systémy se jmenovitým napětím do 1 kV včetně - Část 2: Zkouška stárnutí, zkouška samoregenerace a zkouška destrukce.
169.40 Kč

ČSN EN 61754-30 (359244) - 1.11.2014
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 30: Řada konektorů typu CLIK. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 61300-2-35-ed.2 (359251) - 1.11.2014
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-35: Zkoušky - Kabelové nutace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 61300-2-42-ed.3 (359251) - 1.11.2014
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-42: Zkoušky - Odlehčení namáhání při statickém bočním zatížení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 61300-3-29-ed.2 (359252) - 1.11.2014
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-29: Zkoušení a měření - Spektrální přenosové charakteristiky součástek DWDM. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 61300-3-52 (359252) - 1.11.2014
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-52: Zkoušení a měření - Deformační konstanta vodicího otvoru a polohovacího kolíku, CD pro pravoúhlou 8 stupňovou PC feruli, jednovidová vlákna. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 61753-053-2 (359255) - 1.11.2014
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 053-2: Nekonektorovaný jednovidový vláknový elektricky řízený proměnný optický atenuátor pro kategorii C - Řízené prostředí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 50516-3-1 (359259) - 1.11.2014
Průmyslové konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové řídicí a komunikační systémy - Specifikace výrobku - Část 3-1: Typ ODVA APC, ukončený na jednovidovém vlákně EN 60793-2-50 kategorie B1.1 a B1.3, splňující požadavky kategorie l (průmyslová prostředí) specifikované v EN 50173-1 a IEC 61753-1-3. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 62149-8 (359276) - 1.11.2014
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy funkčnosti - Část 8: Nasazená zařízení reflexních polovodičových optických zesilovačů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 62074-1-ed.2 (359285) - 1.11.2014
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optická vláknová zařízení WDM - Část 1: Kmenová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN EN 61112:2010/Oprava1 (359739) - 1.11.2014
Práce pod napětím - Elektricky izolační přikrývky.
26.40 Kč

ČSN 360340-1:1990/Z40 (360340) - 1.11.2014
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 1: Patice pro zdroje světla.
317.90 Kč

ČSN 360340-2:1991/Z39 (360340) - 1.11.2014
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 2: Objímky.
493.90 Kč

ČSN 360340-3:1990/Z40 (360340) - 1.11.2014
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 3: Kalibry.
539.00 Kč

ČSN EN 60335-1-ed.2:2003/Z3 (361045) - 1.11.2014
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky.
26.40 Kč

ČSN EN 50636-2-100 (361050) - 1.11.2014
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-100: Zvláštní požadavky na ruční zahradní foukače, vysavače a vysavače s foukáním napájené ze sítě.
394.90 Kč

ČSN EN 50636-2-91 (361050) - 1.11.2014
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-91: Zvláštní požadavky na vyžínače trávy a začišťovače okrajů trávníků ručně vedené a v ruce držené.
493.90 Kč

ČSN EN 50636-2-92 (361050) - 1.11.2014
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-92: Zvláštní požadavky na ručně vedené prořezávače a provzdušňovače trávníku napájené ze sítě.
493.90 Kč

ČSN EN 50636-2-94 (361050) - 1.11.2014
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-94: Zvláštní požadavky na nůžkové střihače trávy.
394.90 Kč

ČSN EN 60335-1-ed.3:2012/A11 (361050) - 1.11.2014
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky.
56.10 Kč

ČSN EN 60335-1-ed.3:2012/Z1 (361050) - 1.11.2014
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky.
26.40 Kč

ČSN EN 60661-ed.2 (361060) - 1.11.2014
Metody měření funkce elektrických kávovarů pro domácnost.
317.90 Kč

ČSN EN 62670-1 (364606) - 1.11.2014
Zkoušení výkonnosti fotovoltaických koncentrátorů (CPV) - Část 1: Normální podmínky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 61675-1-ed.2 (364767) - 1.11.2014
Radionuklidové zobrazovací přístroje - Charakteristiky a zkušební podmínky - Část 1: Pozitronové emisní tomografy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 60601-2-34-ed.3 (364801) - 1.11.2014
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-34: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro invazivní monitorování krevního tlaku.
515.90 Kč

ČSN EN 62379-5-2 (367009) - 1.11.2014
Společné řídicí rozhraní digitálních zvukových a obrazových zařízení v síti - Část 5-2: Přenos sítěmi - Signalizace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
515.90 Kč

ČSN EN 60728-1-1-ed.2 (367211) - 1.11.2014
Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 1-1: Vysokofrekvenční kabeláž pro dvoucestné domácí sítě. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN EN 60728-1-2-ed.2 (367211) - 1.11.2014
Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 1-2: Požadované vlastnosti pro signály dodávané při činnosti do účastnické zásuvky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 62481-4 (368637) - 1.11.2014
Směrnice pro spolupráci domácích síťových zařízení DLNA - Část 4: Řešení interoperability DRM. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN ISO/IEC 7810:2004/Amd.1 (369725) - 1.11.2014
Identifikační karty - Fyzikální charakteristiky.
56.10 Kč

ČSN ISO/IEC 7810:2004/Amd.2 (369725) - 1.11.2014
Identifikační karty - Fyzikální charakteristiky.
56.10 Kč

ČSN EN 941 (421423) - 1.11.2014
Hliník a slitiny hliníku - Kotouče a přířezy pro kotouče pro všeobecné použití - Specifikace.
169.40 Kč

ČSN EN 851 (421424) - 1.11.2014
Hliník a slitiny hliníku - Kotouče a přířezy pro kotouče pro výrobu kuchyňského nádobí - Specifikace.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 535 (500335) - 1.11.2014
Papír a lepenka - Stanovení absorpce vody podle Cobba.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 12625-7 (500371) - 1.11.2014
Tissue papíry a tissue výrobky - Část 7: Stanovení optických vlastností - Měření jasu a barvy pomocí D65/10° (venkovní denní světlo) (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 643 (501990) - 1.11.2014
Papír a lepenka - Evropský seznam normalizovaných druhů papíru a lepenky pro recyklaci.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 8586 (560037) - 1.11.2014
Senzorická analýza - Obecná směrnice pro výběr, výcvik a sledování vybraných posuzovatelů a odborných senzorických posuzovatelů (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 14164 (560056) - 1.11.2014
Potraviny - Stanovení vitaminu B6 metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 29841 (588828) - 1.11.2014
Rostlinné tuky a oleje - Stanovení produktů rozkladu chlorofylu a, a’ (feofytiny a, a’ a pyrofeofytiny) (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 6427 (640240) - 1.11.2014
Plasty - Stanovení látek extrahovatelných organickými rozpouštědly (konvenční metody) (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 5164 (656161) - 1.11.2014
Ropné výrobky - Stanovení detonačních charakteristik motorových paliv - Výzkumná metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 5163 (656197) - 1.11.2014
Ropné výrobky - Stanovení detonačních charakteristik motorových a leteckých paliv - Motorová metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 15181-6 (673049) - 1.11.2014
Nátěrové hmoty - Stanovení rychlosti uvolňování biocidů z antivegetativních nátěrů - Část 6: Stanovení uvolňování tralopyrilu stanovením koncentrace produktu jeho degradace v extraktu (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 16566 (673154) - 1.11.2014
Nátěrové hmoty - Plniče pro vnitřní a/nebo venkovní použití - Požadavky na plniče podle evropských norem (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 289 (691289) - 1.11.2014
Stroje na zpracování plastů a pryže - Lisovací tvářecí a přetlačovací stroje - Bezpečnostní požadavky.
394.90 Kč

ČSN EN 16522 (699009) - 1.11.2014
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Protiexplozivní pojistky pro odvzdušňovací zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 15208 (699040) - 1.11.2014
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Zapečetěné soubory zásobovacích systémů - Principy činnosti a specifikace propojení (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN 722518 (722518) - 1.11.2014
Kamenné prvky ke značení.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 10545-4 (725110) - 1.11.2014
Keramické obkladové prvky - Část 4: Stanovení pevnosti v ohybu a lomového zatížení.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 10545-8 (725110) - 1.11.2014
Keramické obkladové prvky - Část 8: Stanovení délkové teplotní roztažnosti.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 15758 (730312) - 1.11.2014
Tepelně-vlhkostní chování zařízení budov a průmyslových instalací - Výpočet difuze vodní páry - Izolace potrubí pro vedení chladu (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 10140-5:2011/A1 (730511) - 1.11.2014
Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 5: Požadavky na zkušební zařízení a přístrojové vybavení.
169.40 Kč

ČSN EN 13381-1 (730858) - 1.11.2014
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 1: Vodorovné ochranné membrány (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 13381-2 (730858) - 1.11.2014
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 2: Svislé ochranné membrány (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN P CEN/TS 16272-5 (736342) - 1.11.2014
Železniční aplikace - Kolej - Protihlukové zábrany a souvisící zařízení proti šíření zvuku vzduchem - Zkušební metoda pro zjištění akustického výkonu - Část 5: Inherentní charakteristiky - Na místě zjištěné hodnoty odrazu zvuku v přímém zvukovém poli (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN 743282 (743282) - 1.11.2014
Pevné kovové žebříky pro stavby.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 12010 (757593) - 1.11.2014
Kvalita vod - Stanovení polychlorovaných alkanů s krátkým řetězcem (SCCP) ve vodách - Metoda plynové chromatografie-hmotnostní spektrometrie (GC-MS) a negativní chemické ionizace (NCI).
317.90 Kč

ČSN 761702 (761702) - 1.11.2014
Poskytovatelé bezpečnostních služeb - Fyzická ostraha - Požadavky.
202.40 Kč

ČSN EN 16489-1:2014/Oprava1 (763502) - 1.11.2014
Služby profesionálních solárií - Část 1: Požadavky na zajištění výcviku.
26.40 Kč

ČSN EN 16287-1 (771031) - 1.11.2014
Skleněné obaly - Závitová ústí lahví pro tlaková pouzdra - Část 1: Závitové ústí pro vratné lahve MCA 1.
169.40 Kč

ČSN EN 16287-2 (771031) - 1.11.2014
Skleněné obaly - Závitová ústí lahví pro tlaková pouzdra - Část 2: Závitové ústí pro jednocestné lahve MCA 1.
169.40 Kč

ČSN EN 16288-1 (771032) - 1.11.2014
Skleněné obaly - Závitová ústí lahví pro tlaková pouzdra - Část 1: Závitové ústí pro vratné lahve MCA 3.
169.40 Kč

ČSN EN 16288-2 (771032) - 1.11.2014
Skleněné obaly - Závitová ústí lahví pro tlaková pouzdra - Část 2: Závitové ústí pro jednocestné lahve MCA 3.
169.40 Kč

ČSN EN 16290-1 (771037) - 1.11.2014
Skleněné obaly - Závitová ústí lahví pro tlaková pouzdra - Část 1: Závitové ústí pro vratné lahve MCA 7,5 R.
169.40 Kč

ČSN EN 16290-2 (771037) - 1.11.2014
Skleněné obaly - Závitová ústí lahví pro tlaková pouzdra - Část 2: Závitové ústí pro jednocestné lahve MCA 7,5 R.
169.40 Kč

ČSN EN 16291-2:2013/Oprava1 (771038) - 1.11.2014
Skleněné obaly - Závitová ústí lahví pro tlaková pouzdra - Část 2: Závitové ústí nevratných skleněných lahví MCA 2.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 10306 (800236) - 1.11.2014
Textilie - Bavlněná vlákna - Hodnocení zralosti metodou průtoku vzduchu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 13935-1 (800841) - 1.11.2014
Textilie - Tahové vlastnosti švů plošných textilií a konfekčních výrobků - Část 1: Zjišťování maximální síly do přetrhu švu metodou Strip.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 13935-2 (800841) - 1.11.2014
Textilie - Tahové vlastnosti švů plošných textilií a konfekčních výrobků - Část 2: Zjišťování maximální síly do přetrhu švu metodou Grab.
202.40 Kč

ČSN EN 12021 (832282) - 1.11.2014
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Stlačené plyny pro dýchací přístroje.
202.40 Kč

ČSN EN 12341 (835612) - 1.11.2014
Kvalita ovzduší - Referenční gravimetrická metoda stanovení hmotnostní koncentrace frakcí aerosolových částic PM10 a PM2,5 (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 11272 (836611) - 1.11.2014
Kvalita půdy - Stanovení objemové hmotnosti po vysušení.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11274 (836629) - 1.11.2014
Kvalita půdy - Stanovení retenčních vlhkostních charakteristik - Laboratorní metody.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 17184 (836709) - 1.11.2014
Kvalita půdy - Stanovení uhlíku a dusíku blízkou infračervenou spektrometrií (NIRS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 81060-2 (852701) - 1.11.2014
Neinvazivní tonometry - Část 2: Klinická zkouška typu s automatizovaným měřením. (Platnost do 30.11.2022).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 11499 (856179) - 1.11.2014
Stomatologie - Náplně pro lokální anestezii pro jedno použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 301502-V11.1.1 (872781) - 1.11.2014
Globální systém mobilních komunikací (GSM) - Harmonizovaná EN pro zařízení základnové stanice pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN ETSI EN 302065-1-V1.3.1 (875141) - 1.11.2014
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) používající technologii ultraširokého pásma (UWB) - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 1: Požadavky na generické aplikace UWB. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 302065-2-V1.1.1 (875141) - 1.11.2014
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) používající technologii ultraširokého pásma (UWB) - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 2: Požadavky na sledování polohy prostřednictvím UWB. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN ETSI EN 302065-3-V1.1.1 (875141) - 1.11.2014
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) používající technologii ultraširokého pásma (UWB) - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 3: Požadavky na zařízení UWB pro silniční a kolejová vozidla. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 302636-1-V1.2.1 (875166) - 1.11.2014
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Vozidlové komunikace - Geografické navrhování sítí - Část 1: Požadavky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 300468-V1.14.1 (879012) - 1.11.2014
Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace pro služební informace (SI) v systémech DVB (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN ETSI EN 301545-2-V1.2.1 (879050) - 1.11.2014
Digitální televizní vysílání (DVB) - Interaktivní družicový systém DVB druhé generace (DVB-RCS2) - Část 2: Norma nižších vrstev pro družice (Norma k přímému použití jako ČSN).
1379.40 Kč

ČSN P CEN/TS 16611 (910292) - 1.11.2014
Nábytek - Hodnocení odolnosti povrchu proti drobnému poškrábání.
202.40 Kč

ČSN EN 957-6+A1 (940201) - 1.11.2014
Stacionární tréninková zařízení - Část 6: Běžecké trenažéry, další specifické bezpečnostní požadavky a metody zkoušení.
306.90 Kč

ČSN EN 12270 (942012) - 1.11.2014
Horolezecká výzbroj - Vklíněnce - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody.
202.40 Kč

ČSN EN 71-1+A3 (943095) - 1.11.2014
Bezpečnost hraček - Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti.
859.10 Kč

ČSN EN 71-13 (943095) - 1.11.2014
Bezpečnost hraček - Část 13: Stolní hry podněcující čichové vjemy, kosmetické soupravy a hry podněcující chuťové vjemy.
306.90 Kč

ČSN EN 71-2+A1 (943095) - 1.11.2014
Bezpečnost hraček - Část 2: Hořlavost. (Platnost do 31.12.2021).
202.40 Kč

ČSN EN 71-7 (943095) - 1.11.2014
Bezpečnost hraček - Část 7: Barvy nanášené prsty - Požadavky a metody zkoušení.
515.90 Kč

ČSN EN 16656 (977127) - 1.11.2014
Informační technologie - Radiofrekvenční identifikace pro management - Znaky RFID (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 16571 (977128) - 1.11.2014
Informační technologie - Postup posouzení ochrany osobních údajů v RFID (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN ISO 19133 (979847) - 1.11.2014
Geografická informace - Služby založené na místě - Sledování a navigace.
859.10 Kč

Kategorie (nové normy)