Nové normy ČSN za srpen 2023

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2023 v 09:00


ČSN EN ISO 14020 (010920) - 1.8.2023
Environmentální sdělení a programy pro produkty - Zásady a obecné požadavky.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 11819-1 (011679) - 1.8.2023
Akustika - Měření vlivu povrchů vozovek na dopravní hluk - Část 1: Statistická metoda při průjezdu (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN ISO/ASTM 52931 (011800) - 1.8.2023
Aditivní výroba kovů - Životní prostředí, zdraví a bezpečnost - Obecné zásady pro použití kovových materiálů (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO/ASTM 52936-1 (011812) - 1.8.2023
Aditivní výroba polymerů - Zásady kvalifikace - Část 1: Obecné zásady a příprava zkušebních těles pro PBF-LB (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 10209 (013101) - 1.8.2023
Technická dokumentace produktu - Slovník - Termíny vztahující se k technickým výkresům, definici produktu a souvisící dokumentaci.
1053.80 Kč

ČSN EN ISO 128-3 (013114) - 1.8.2023
Technická dokumentace produktu (TPD) - Obecná pravidla zobrazování - Část 3: Pohledy, průřezy a řezy.
515.90 Kč

ČSN ISO 81346-10 (013710) - 1.8.2023
Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Zásady strukturování a referenční označování - Část 10: Energetické systémy.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 14253-1 (014100) - 1.8.2023
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Kontrola součástí a měřicího vybavení měřením - Část 1: Rozhodovací pravidla pro ověření shody nebo neshody se specifikacemi.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 14253-5 (014100) - 1.8.2023
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Kontrola součástí a měřicího vybavení měřením - Část 5: Nejistota při ověřovacím zkoušení indikačních měřidel.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 14978 (014105) - 1.8.2023
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Obecné pojmy a požadavky na měřicí vybavení pro GPS.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 8062-3 (014460) - 1.8.2023
Geometrické specifikace produktů (GPS) - Rozměrové a geometrické tolerance tvarovaných součástí - Část 3: Obecné rozměrové a geometrické tolerance a přídavky na obrábění pro odlitky (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 15509 (018203) - 1.8.2023
Elektronický výběr poplatků - Aplikační profil interoperability pro DSRC. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN EN IEC 60721-2-6 (038900) - 1.8.2023
Klasifikace podmínek prostředí - Část 2-6: Podmínky vyskytující se v přírodě - Vibrace a otřesy při zemětřesení.
306.90 Kč

ČSN IEC 721-2-6:1993/Z1 (038900) - 1.8.2023
Klasifikace podmínek prostředí - Část 2: Podmínky vyskytující se v přírodě - Vibrace a otřesy při zemětřesení.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 15610 (050315) - 1.8.2023
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Kvalifikace na základě vyzkoušených svařovacích materiálů (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 5173 (051124) - 1.8.2023
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušky ohybem (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 17636-2 (051150) - 1.8.2023
Nedestruktivní zkoušení svarů - Radiografické zkoušení - Část 2: Metody rentgenového a gama záření využívající digitální detektory.
515.90 Kč

ČSN EN 16510-1-ed.2 (060211) - 1.8.2023
Spotřebiče pro domácnost na pevná paliva - Část 1: Obecné požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN EN 16510-2-1 (060211) - 1.8.2023
Spotřebiče pro domácnost na pevná paliva - Část 2-1: Kamna (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 16510-2-2 (060211) - 1.8.2023
Spotřebiče pro domácnost na pevná paliva - Část 2-2: Vestavné spotřebiče včetně krbových vložek (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 16510-2-3 (060211) - 1.8.2023
Spotřebiče pro domácnost na pevná paliva - Část 2-3: Sporáky (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 16510-2-4 (060211) - 1.8.2023
Spotřebiče pro domácnost na pevná paliva - Část 2-4: Teplovodní kotle pro domácnost - Jmenovitý tepelný příkon do 50 kW (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 16510-2-6 (060211) - 1.8.2023
Spotřebiče pro domácnost na pevná paliva - Část 2-6: Kamna, vestavné spotřebiče a sporáky s mechanickou dodávkou dřevních pelet (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 15544 (061235) - 1.8.2023
Individuálně stavěná kachlová kamna/omítnutá kamna - Dimenzování (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 13577-4 (065011) - 1.8.2023
Průmyslové pece a přidružená zařízení - Bezpečnost - Část 4: Ochranné systémy.
539.00 Kč

ČSN EN 1253-6 (136366) - 1.8.2023
Podlahové vpusti a střešní vtoky - Část 6: Podlahové vpusti se zápachovou uzávěrkou s výškou vodního uzávěru menší než 50 mm.
306.90 Kč

ČSN EN 1253-7 (136366) - 1.8.2023
Podlahové vpusti a střešní vtoky - Část 7: Podlahové vpusti se zápachovou s mechanickou zápachovou uzávěrkou.
317.90 Kč

ČSN EN 16147+A1 (143015) - 1.8.2023
Tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory - Zkoušení, hodnocení výkonnosti a požadavky na značení jednotek pro teplou užitkovou vodu (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 10943 (195010) - 1.8.2023
Oftalmologické přístroje - Nepřímé oftalmoskopy (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 4064-1:2018/A11 (257811) - 1.8.2023
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 1: Metrologické a technické požadavky.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 4064-2:2019/A11 (257811) - 1.8.2023
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 2: Zkušební metody.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 4064-5:2018/A11 (257811) - 1.8.2023
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 5: Požadavky na instalaci.
108.90 Kč

ČSN EN 1434-1 (258511) - 1.8.2023
Měřidla tepelné energie - Část 1: Obecné požadavky.
317.90 Kč

ČSN EN 1434-2 (258511) - 1.8.2023
Měřidla tepelné energie - Část 2: Konstrukční požadavky.
394.90 Kč

ČSN EN 1434-4 (258511) - 1.8.2023
Měřidla tepelné energie - Část 4: Zkoušky pro schválení typu.
493.90 Kč

ČSN EN 1434-5 (258511) - 1.8.2023
Měřidla tepelné energie - Část 5: Zkoušky pro prvotní ověření.
202.40 Kč

ČSN EN 1434-6 (258511) - 1.8.2023
Měřidla tepelné energie - Část 6: Instalace, uvedení do provozu, sledování činnosti a údržba.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 25377 (259301) - 1.8.2023
Návod pro stanovení nejistoty v hydrometrii (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 3691-2 (268812) - 1.8.2023
Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 2: Manipulační vozíky s vlastním pohonem, s proměnným vyložením (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 16307-2 (268814) - 1.8.2023
Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 2: Dodatečné požadavky na vozíky s vlastním pohonem a proměnným vyložením (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 16307-3 (268814) - 1.8.2023
Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověřování - Část 3: Doplňkové požadavky na vozíky se zdviženým stanovištěm obsluhy a vozíky speciálně konstruované pro jízdu se zdviženým nákladem (doplňkové požadavky k EN 16307-1) (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN 270142 (270142) - 1.8.2023
Jeřáby a zdvihadla - Zkoušení provozovaných jeřábů a zdvihadel.
202.40 Kč

ČSN EN 13796-2+A1:2022/Oprava1 (273021) - 1.8.2023
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Vozy - Část 2: Zkoušky odporu uchycení proti skluzu (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 15566 (280119) - 1.8.2023
Železniční aplikace - Železniční vozidla - Táhlové ústrojí a šroubovka.
515.90 Kč

ČSN EN 17824 (281515) - 1.8.2023
Železniční aplikace - Pozemní služby - Vybavení pro doplňování tekutiny pro ošetření výfukových plynů (AUS 32) (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 4210-1-ed.2 (309000) - 1.8.2023
Jízdní kola - Bezpečnostní požadavky na jízdní kola - Část 1: Slovník (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 4210-1:2015/Z1 (309000) - 1.8.2023
Jízdní kola - Bezpečnostní požadavky na jízdní kola - Část 1: Termíny a definice.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 4210-2-ed.2 (309000) - 1.8.2023
Jízdní kola - Bezpečnostní požadavky na jízdní kola - Část 2: Požadavky na městská a trekkingová jízdní kola, na jízdní kola pro mládež, na horská a závodní jízdní kola (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 4210-2:2018/Z1 (309000) - 1.8.2023
Jízdní kola - Bezpečnostní požadavky na jízdní kola - Část 2: Požadavky na městská a trekkingová jízdní kola, na jízdní kola pro mládež, na horská a závodní jízdní kola.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 4210-3-ed.2 (309000) - 1.8.2023
Jízdní kola - Bezpečnostní požadavky na jízdní kola - Část 3: Obecné zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 4210-3:2015/Z1 (309000) - 1.8.2023
Jízdní kola - Bezpečnostní požadavky na jízdní kola - Část 3: Obecné zkušební metody.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 4210-4-ed.2 (309000) - 1.8.2023
Jízdní kola - Bezpečnostní požadavky na jízdní kola - Část 4: Zkušební metody pro brzdění (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 4210-4:2015/Z1 (309000) - 1.8.2023
Jízdní kola - Bezpečnostní požadavky na jízdní kola - Část 4: Zkušební metody pro brzdění.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 4210-5-ed.2 (309000) - 1.8.2023
Jízdní kola - Bezpečnostní požadavky na jízdní kola - Část 5: Zkušební metody pro řízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 4210-5:2015/Z1 (309000) - 1.8.2023
Jízdní kola - Bezpečnostní požadavky na jízdní kola - Část 5: Zkušební metody pro řízení.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 4210-6-ed.2 (309000) - 1.8.2023
Jízdní kola - Bezpečnostní požadavky na jízdní kola - Část 6: Zkušební metody pro rám a vidlici (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 4210-6:2020/Z1 (309000) - 1.8.2023
Jízdní kola - Bezpečnostní požadavky na jízdní kola - Část 6: Zkušební metody pro rám a vidlici.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 4210-7 (309000) - 1.8.2023
Jízdní kola - Bezpečnostní požadavky na jízdní kola - Část 7: Zkušební metody pro kola a ráfky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 4210-8 (309000) - 1.8.2023
Jízdní kola - Bezpečnostní požadavky na jízdní kola - Část 8: Zkušební metody pro systém pohonu a pedálů (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 4210-9 (309000) - 1.8.2023
Jízdní kola - Bezpečnostní požadavky na jízdní kola - Část 9: Zkušební metody pro sedlo a sedlovku (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 8098-ed.2:2023/Oprava1 (309043) - 1.8.2023
Jízdní kola - Požadavky na bezpečnost dětských jízdních kol (Norma k přímému použití jako ČSN).
26.40 Kč

ČSN EN ISO 8098:2015/Z1 (309043) - 1.8.2023
Jízdní kola - Požadavky na bezpečnost dětských jízdních kol.
26.40 Kč

ČSN EN 4650 (311708) - 1.8.2023
Letectví a kosmonautika - Značení vodičů a kabelů, UV laser (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 3475-505 (311725) - 1.8.2023
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 505: Zkouška tahem vodičů a pramenců (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3879 (312065) - 1.8.2023
Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Přídavný kov pro svařování - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 2886 (313211) - 1.8.2023
Letectví a kosmonautika - Šrouby s válcovou hlavou zaoblenou, přesazenou křížovou drážkou, těsnou tolerancí dříku, krátkým závitem, z legované oceli, kadmiované - Třída: 900 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 2885 (313217) - 1.8.2023
Letectví a kosmonautika - Šrouby s válcovou hlavou zaoblenou, přesazenou křížovou drážkou, hrubou tolerancí dříku, krátkým závitem, z legované oceli, kadmiované - Třída: 900 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4056-005 (314121) - 1.8.2023
Letectví a kosmonautika - Kabelová spona pro přichycení - Část 005: Plastové příchytky kabelů s kovovými zámky - Pro pracovní teploty -65 °C až 105 °C a -65 °C až 150 °C - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 1502 (322775) - 1.8.2023
Plavidla vnitrozemské plavby - Nástupní schody.
169.40 Kč

ČSN EN 17361 (322776) - 1.8.2023
Plavidla vnitrozemské plavby - Závěsné žebříky.
202.40 Kč

ČSN EN IEC 62351-5 (335011) - 1.8.2023
Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 5: Bezpečnost pro IEC 60870-5 a její odvozeniny (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN 60216-5-ed.2:2009/Z1 (346416) - 1.8.2023
Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 5: Určení relativního indexu tepelné odolnosti (RTE) izolačního materiálu.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60216-5-ed.3 (346416) - 1.8.2023
Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 5: Určení relativního teplotního indexu (RTI) izolačního materiálu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 60216-6-ed.2:2007/Z1 (346416) - 1.8.2023
Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 6: Určení indexů tepelné odolnosti (TI a RTE) izolačního materiálu metodou pevně stanovených časů.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60216-6-ed.3 (346416) - 1.8.2023
Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 6: Určení indexů tepelné odolnosti (TI a RTI) izolačního materiálu metodou pevně stanovených časů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
515.90 Kč

ČSN EN IEC 62631-3-1-ed.2 (346462) - 1.8.2023
Dielektrické a izolační vlastnosti pevných elektroizolačních materiálů - Část 3-1: Stanovení izolačních vlastností (stejnosměrné metody) - Objemový odpor a objemová rezistivita, obecné metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 62631-3-1:2016/Z1 (346462) - 1.8.2023
Dielektrické a izolační vlastnosti pevných elektroizolačních materiálů - Část 3-1: Stanovení izolačních vlastností (stejnosměrné metody) - Objemový odpor a objemová rezistivita, obecné metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
26.40 Kč

ČSN EN 60034-18-1-ed.2:2011/Z1 (350000) - 1.8.2023
Točivé elektrické stroje - Část 18-1: Funkční hodnocení izolačních systémů - Všeobecné návody.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60034-18-1-ed.3 (350000) - 1.8.2023
Točivé elektrické stroje - Část 18-1: Funkční hodnocení izolačních systémů - Obecné směrnice.
306.90 Kč

ČSN EN IEC 61869-99 (351350) - 1.8.2023
Přístrojové transformátory - Část 99: Významný slovník (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN IEC 60352-6-ed.2 (354061) - 1.8.2023
Nepájené spoje - Část 6: Spoje propichující izolaci - Obecné požadavky, zkušební metody a praktický návod. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 60352-6:1998/Z1 (354061) - 1.8.2023
Nepájené spoje - Část 6: Spoje propichující izolaci - Všeobecné požadavky, zkušební metody a praktický návod.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 62052-41 (356134) - 1.8.2023
Vybavení pro měření elektrické energie - Obecné požadavky, zkoušky a zkušební podmínky - Část 41: Metody a požadavky na registraci energie pro elektroměry měřící více druhů energie a vícesazbové elektroměry. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

TNI IEC/TR 61439-0 (357107) - 1.8.2023
Rozváděče nízkého napětí - Část 0: Návod na specifikaci rozváděčů.
493.90 Kč

ČSN EN 60384-20-ed.3:2016/Z1 (358291) - 1.8.2023
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 20: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory pro povrchovou montáž pro stejnosměrný proud s dielektrikem z metalizované polyfenylensulfidové fólie.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60384-20-ed.4 (358291) - 1.8.2023
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 20: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory pro povrchovou montáž pro stejnosměrný proud s dielektrikem z metalizované polyfenylensulfidové fólie (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 60384-23-ed.2:2016/Z1 (358291) - 1.8.2023
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 23: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory pro povrchovou montáž s dielektrikem z pokovené polyethylennaftalátové fólie určené pro stejnosměrný proud.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60384-23-ed.3 (358291) - 1.8.2023
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 23: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory pro povrchovou montáž s dielektrikem z pokovené polyethylennaftalátové fólie určené pro stejnosměrný proud (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 60286-2-ed.3:2015/Z1 (358292) - 1.8.2023
Balení součástek pro automatickou montáž - Část 2: Balení součástek s jednostrannými vývody do nekonečných pásek.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60286-2-ed.4 (358292) - 1.8.2023
Balení součástek pro automatickou montáž - Část 2: Balení součástek s jednostrannými vývody do nekonečných pásek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN IEC 60286-3-ed.4:2019/Z1 (358292) - 1.8.2023
Balení součástek pro automatickou montáž - Část 3: Balení součástek pro povrchovou montáž do nekonečných pásek.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60286-3-ed.5 (358292) - 1.8.2023
Balení součástek pro automatickou montáž - Část 3: Balení součástek pro povrchovou montáž do nekonečných pásek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
515.90 Kč

ČSN EN IEC 60794-1-23-ed.2:2020/Z2 (359223) - 1.8.2023
Optické vláknové kabely - Část 1-23: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů - Zkušební metody kabelových prvků.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60794-1-305 (359223) - 1.8.2023
Optické vláknové kabely - Část 1-305: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů - Zkušební metody kabelových prvků - Trhání pásku (oddělitelnost), metoda G5. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 61300-2-18-ed.2:2006/Z1 (359251) - 1.8.2023
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-18: Zkoušky - Suché teplo - Odolnost při vysoké teplotě.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 61300-2-18-ed.3 (359251) - 1.8.2023
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-18: Zkoušky - Suché teplo. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 61280-1-4-ed.2:2010/Z1 (359270) - 1.8.2023
Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 1-4: Obecné komunikační subsystémy - Měřicí metoda obklopeného toku optického zdroje.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 61280-1-4-ed.3 (359270) - 1.8.2023
Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 1-4: Obecné komunikační subsystémy - Měřicí metoda obklopeného toku optického zdroje. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN IEC 62819 (359729) - 1.8.2023
Práce pod napětím - Chrániče očí, obličeje a hlavy před účinky elektrického oblouku - Výkonnostní požadavky a zkušební metody.
394.90 Kč

ČSN EN 50705 (360020) - 1.8.2023
Osvětlovací zařízení s rádiovou komunikací - Bezpečnostní požadavky.
169.40 Kč

ČSN EN IEC 62722-2-1-ed.2 (360610) - 1.8.2023
Vlastnosti svítidel - Část 2-1: Zvláštní požadavky - LED svítidla (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 62722-2-1:2016/Z1 (360610) - 1.8.2023
Vlastnosti svítidel - Část 2-1: Zvláštní požadavky pro LED svítidla (Norma k přímému použití jako ČSN).
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60379-ed.2 (361060) - 1.8.2023
Metody měření funkce elektrických akumulačních ohřívačů vody pro domácnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 60379:2004/Z1 (361060) - 1.8.2023
Metody měření funkce elektrických akumulačních ohřívačů vody pro domácnost a podobné účely.
26.40 Kč

ČSN EN 60904-5-ed.2:2011/A1 (364604) - 1.8.2023
Fotovoltaické součástky - Část 5: Určení ekvivalentní teploty článku (ECT) fotovoltaických (FV) součástek metodou napětí naprázdno. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 60601-2-43-ed.2:2011/Z1 (364801) - 1.8.2023
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-43: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost rentgenových zařízení pro intervenční postupy.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60601-2-43-ed.3 (364801) - 1.8.2023
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-43: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost rentgenových zařízení pro intervenční výkony. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN EN IEC 62087-2-ed.2 (367004) - 1.8.2023
Zvuková, obrazová a přidružená zařízení - Určení spotřeby výkonu - Část 2: Signály a média (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 62087-2:2016/Z1 (367004) - 1.8.2023
Zvuková, obrazová a přidružená zařízení - Určení spotřeby výkonu - Část 2: Signály a média (Norma k přímému použití jako ČSN).
26.40 Kč

ČSN EN IEC 62087-3-ed.2 (367004) - 1.8.2023
Zvuková, obrazová a přidružená zařízení - Určení spotřeby výkonu - Část 3: Televizory (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 62087-3:2016/Z1 (367004) - 1.8.2023
Zvuková, obrazová a přidružená zařízení - Určení spotřeby výkonu - Část 3: Televizory (Norma k přímému použití jako ČSN).
26.40 Kč

ČSN EN 50173-20 (367253) - 1.8.2023
Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 20: Alternativní kabelážní konfigurace.
306.90 Kč

ČSN 395002 (395002) - 1.8.2023
Civilní střelné zbraně a střelivo - Terminologie.
698.50 Kč

ČSN EN 16517 (478020) - 1.8.2023
Zemědělská a lesnická strojní zařízení - Mobilní lanovky pro svážení dřeva - Bezpečnost.
317.90 Kč

ČSN EN 460 (490082) - 1.8.2023
Trvanlivost dřeva a výrobků na bázi dřeva - Návod k provedení (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 14734:2022/Oprava1 (490092) - 1.8.2023
Trvanlivost dřeva a výrobků na bázi dřeva - Stanovení ošetřovatelnosti druhů dřeva určených k impregnaci ochrannými prostředky na dřevo - Laboratorní metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN ISO 5263-3 (500220) - 1.8.2023
Vlákniny - Laboratorní rozvláknění za mokra - Část 3: Rozvláknění mechanických vláknin při teplotě >= 85 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 12355 (513045) - 1.8.2023
Potravinářská strojní zařízení - Stroje na stahování kůže, seřezávání kůže a odstraňování blan - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
394.90 Kč

ČSN EN 13732-ed.2 (515510) - 1.8.2023
Potravinářská strojní zařízení - Chladicí tanky na mléko na farmách - Požadavky na provedení, bezpečnost a hygienu.
539.00 Kč

ČSN EN 13732:2014/Z1 (515510) - 1.8.2023
Potravinářské stroje - Chladicí tanky na mléko na farmách - Požadavky na provedení, bezpečnost a hygienu.
26.40 Kč

ČSN EN 17615 (640007) - 1.8.2023
Plasty - Environmentální aspekty - Slovník.
394.90 Kč

ČSN EN 1186-2 (647110) - 1.8.2023
Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 2: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace v rostlinných olejích.
317.90 Kč

ČSN EN 1186-3 (647110) - 1.8.2023
Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 3: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace v odpařitelných simulantech.
306.90 Kč

ČSN EN 12846-1 (657043) - 1.8.2023
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení doby výtoku výtokovým viskozimetrem - Část 1: Asfaltové emulze.
202.40 Kč

ČSN EN 12846-2 (657043) - 1.8.2023
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení doby výtoku výtokovým viskozimetrem - Část 2: Ředěná a fluxovaná asfaltová pojiva.
202.40 Kč

ČSN EN 927-14 (672010) - 1.8.2023
Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Část 14: Stanovení tahových vlastností nátěrových filmů (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 7784-1 (673082) - 1.8.2023
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti abrazi - Část 1: Metoda s kotouči potaženými brusným papírem a s rotujícím zkušebním vzorkem (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 7784-2 (673082) - 1.8.2023
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti abrazi - Část 2: Metoda s pryžovými brusnými kotouči a s rotujícím zkušebním vzorkem (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 22553-10 (673161) - 1.8.2023
Nátěrové hmoty - Elektroforeticky nanesené povlaky - Část 10: Ochrana hran (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15434-1 (701061) - 1.8.2023
Lepicí tmely - Část 1: Lepené zasklívací tmely pro přímé vystavení světlu (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 8536-2 (703350) - 1.8.2023
Infuzní přístroje pro lékařské účely - Část 2: Uzávěry pro infuzní lahve (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 17092 (727509) - 1.8.2023
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Stanovení korozní odolnosti monolitických keramik v kyselých a zásaditých roztocích (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 24370 (727542) - 1.8.2023
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Zkušební metoda lomové houževnatosti monolitické keramiky při pokojové teplotě metodou trámečku se zářezem chevron (CNB) (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 20509 (727544) - 1.8.2023
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Stanovení oxidační odolnosti neoxidové monolitické keramiky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 17947 (727546) - 1.8.2023
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Metody pro chemickou analýzu jemných prášků nitridu křemičitého (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN 730527 (730527) - 1.8.2023
Akustika - Projektování v oboru prostorové akustiky - Prostory pro kulturní účely - Prostory ve školách - Prostory pro veřejné účely.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 9288 (730555) - 1.8.2023
Tepelná izolace - Šíření tepla sáláním - Slovník.
306.90 Kč

ČSN EN 13501-2 (730860) - 1.8.2023
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 1992-4:2021/NA-ed.A (731220) - 1.8.2023
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 4: Navrhování kotvení do betonu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN EN 12697-41 (736160) - 1.8.2023
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 41: Odolnost proti působení rozmrazovacích kapalin (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 1992-2:2007/NA-ed.A (736208) - 1.8.2023
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 2: Betonové mosty - Navrhování a konstrukční zásady. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
108.90 Kč

ČSN EN 1992-2:2007/Z3 (736208) - 1.8.2023
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 2: Betonové mosty - Navrhování a konstrukční zásady.
108.90 Kč

ČSN EN 1004-1 (738112) - 1.8.2023
Pojízdná dílcová věžová lešení - Část 1: Materiály, rozměry, návrhová zatížení, požadavky na bezpečnost a provedení.
394.90 Kč

ČSN EN 12729 (755415) - 1.8.2023
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Zábrana proti zpětnému průtoku s kontrolovatelným redukovaným tlakovým pásmem - Skupina B - Druh A (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 13077 (755418) - 1.8.2023
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Volný výtok s nekruhovým přepadem (neomezený) - Skupina A - Druh B (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 12255-11 (756403) - 1.8.2023
Čistírny odpadních vod - Část 11: Obecné návrhové údaje (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 12255-4 (756403) - 1.8.2023
Čistírny odpadních vod - Část 4: Primární čištění (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 7704 (757812) - 1.8.2023
Kvalita vod - Požadavky na zkoušení výkonnosti membránových filtrů používaných pro přímé stanovení počtu mikroorganismů kultivačními metodami (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN ISO 3021 (761210) - 1.8.2023
Dobrodružný cestovní ruch - Aktivity pěší turistiky a trekingu - Požadavky a doporučení.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 2418 (793801) - 1.8.2023
Usně - Chemické, fyzikální a mechanické zkoušky a zkoušky stálosti - Umístění a příprava zkušebních vzorků (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN P CEN/TS 17445 (806179) - 1.8.2023
Geosyntetika - Standardní zkouška pro simulaci eroze vyvolané deštěm na povrchu svahu chráněném geosyntetickými výrobky před erozí (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 16416 (806200) - 1.8.2023
Geosyntetické jílové izolace - Stanovení indexu vodního toku - Metoda za použití přístroje s pružnou stěnou na měření propustnosti při konstantním tlaku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 17673 (832755) - 1.8.2023
Ochranné oděvy - Ochrana proti teplu a ohni - Požadavky a zkušební metody pro oděvy s integrovanými chytrými textiliemi a netextilními prvky (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 45544-1:2015/Z1 (833635) - 1.8.2023
Ovzduší na pracovišti - Elektrické přístroje používané pro přímou detekci a přímé měření koncentrace toxických plynů a par - Část 1: Obecné požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
26.40 Kč

ČSN EN 45544-2:2015/Z1 (833635) - 1.8.2023
Ovzduší na pracovišti - Elektrické přístroje používané pro přímou detekci a přímé měření koncentrace toxických plynů a par - Část 2: Funkční požadavky na přístroje používané pro měření koncentrací v oblasti limitních hodnot (Norma k přímému použití jako ČSN).
26.40 Kč

ČSN EN 45544-3:2015/Z1 (833635) - 1.8.2023
Ovzduší na pracovišti - Elektrické přístroje používané pro přímou detekci a přímé měření koncentrace toxických plynů a par - Část 3: Funkční požadavky na přístroje používané pro měření koncentrací vysoko nad limitními hodnotami (Norma k přímému použití jako ČSN).
26.40 Kč

ČSN EN IEC 62990-1 (833635) - 1.8.2023
Ovzduší na pracovišti - Část 1: Detektory plynů - Funkční požadavky na detektory toxických plynů.
493.90 Kč

ČSN EN IEC 62990-1:2023/A11 (833635) - 1.8.2023
Ovzduší na pracovišti - Část 1: Detektory plynů - Funkční požadavky na detektory toxických plynů.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 11268-2 (836456) - 1.8.2023
Kvalita půdy - Účinky znečišťujících látek na žížaly - Část 2: Stanovení účinků na reprodukci Eisenia fetida/Eisenia andrei a dalších druhů žížal (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 5370 (838236) - 1.8.2023
Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu jemných částic v peletách.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 5361 (852110) - 1.8.2023
Anesteziologické a respirační přístroje - Tracheální trubice a konektory (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 21917 (852119) - 1.8.2023
Anesteziologické a respirační přístroje - Hlasové protézy (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 81060-3 (852701) - 1.8.2023
Neinvazivní tonometry - Část 3: Klinická zkouška typu s kontinuálním automatizovaným měřením (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 3630-2 (856021) - 1.8.2023
Stomatologie - Endodontické nástroje - Část 2: Rozšiřovače (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 18675 (856376) - 1.8.2023
Stomatologie - Obrobitelné keramické polotovary (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 12983-1 (944303) - 1.8.2023
Varné nádobí - Domácí varné nádobí určené pro sporáky, vařiče nebo varné desky - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 12983-2 (944303) - 1.8.2023
Varné nádobí - Domácí varné nádobí určené pro sporáky, vařiče nebo varné desky - Část 2: Obecné požadavky na keramické varné nádobí a skleněné pokličky (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.