Nové normy ČSN za srpen 2015

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2015 v 09:00


ČSN EN 60300-1-ed.2 (010690) - 1.8.2015
Management spolehlivosti - Část 1: Návod pro management a použití.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 22311 (012312) - 1.8.2015
Ochrana společnosti - Video dohled - Interoperabilita při exportu (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 22313 (012316) - 1.8.2015
Ochrana společnosti - Systémy managementu kontinuity podnikání - Pokyny (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 62744 (013783) - 1.8.2015
Znázornění stavů předmětů grafickými značkami (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 2692 (014123) - 1.8.2015
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Geometrické tolerování - Požadavek maxima materiálu (MMR), požadavek minima materiálu (LMR) a požadavek reciprocity (RPR) (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN ISO 16946 (015025) - 1.8.2015
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ultrazvukem - Specifikace pro stupňovou klínovou kalibrační měrku.
169.40 Kč

ČSN P CEN/TS 16702-1 (018365) - 1.8.2015
Elektronický výběr poplatků (EFC) - Bezpečné monitorování pro autonomní systémy výběru mýtného - Část 1: Kontrola shody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
698.50 Kč

ČSN P ISO/TS 16785 (018366) - 1.8.2015
Elektronický výběr poplatků (EFC) - Definice rozhraní mezi DSRC-OBE a vnějšími zařízeními ve vozidle. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 25980 (050703) - 1.8.2015
Ochrana zdraví a bezpečnost práce při svařování a příbuzných procesech - Průsvitné závěsy, pásy a zástěny pro obloukové svařování (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 50465-ed.2 (061930) - 1.8.2015
Spotřebiče na plynná paliva - Kombinovaná zařízení pro výrobu tepla a elektrické energie se jmenovitým tepelným výkonem do 70 kW. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1053.80 Kč

ČSN EN 1514-2 (131550) - 1.8.2015
Příruby a přírubové spoje - Těsnění pro příruby s označením PN - Část 2: Spirálově vinutá těsnění pro ocelové příruby (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14901 (132080) - 1.8.2015
Potrubí z tvárné litiny, tvarovky a příslušenství - Epoxidový povlak tvarovek a příslušenství z tvárné litiny (pro těžký provoz) - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 12516-1 (133011) - 1.8.2015
Průmyslové armatury - Pevnostní návrh pláště - Část 1: Tabulková metoda pro ocelové pláště armatur (Norma k přímému použití jako ČSN).
1174.20 Kč

ČSN EN 12516-2 (133011) - 1.8.2015
Průmyslové armatury - Pevnostní návrh pláště - Část 2: Metoda výpočtu pro ocelové pláště armatur (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 12516-4 (133011) - 1.8.2015
Průmyslové armatury - Pevnostní návrh pláště - Část 4: Metoda výpočtu těles armatur zhotovených z kovových materiálů jiných než ocel (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 16440-1 (140648) - 1.8.2015
Zkušební metodiky pro chladicí zařízení pro izolované přepravní prostředky - Část 1: Mechanické chladírenské zařízení s evaporátorem s nuceným oběhem vzduchu s ohřívacím zařízením nebo bez něj (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 62682 (180041) - 1.8.2015
Řízení signalizace pro průmyslové procesy (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 62734 (184021) - 1.8.2015
Průmyslové komunikační sítě - Bezdrátové komunikační sítě a komunikační profily - ISA 100.11a (Norma k přímému použití jako ČSN).
4993.20 Kč

ČSN P CEN/TS 16677 (195108) - 1.8.2015
Oční optika - Referenční metoda zkoušení na uvolňování niklu z brýlových obrub a slunečních brýlí (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 14534 (195213) - 1.8.2015
Oční optika - Kontaktní čočky a prostředky pro ošetřování kontaktních čoček - Základní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11979-8 (195300) - 1.8.2015
Oftalmologické implantáty - Nitrooční čočky - Část 8: Základní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 23125 (200701) - 1.8.2015
Obráběcí stroje - Bezpečnost - Soustruhy (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 12622+A1 (210702) - 1.8.2015
Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Hydraulické ohraňovací lisy (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN ISO 5610-1 (223807) - 1.8.2015
Nástrojové držáky se čtyřhrannou stopkou pro vyměnitelné břitové destičky - Část 1: Obecný přehled, souvztažnost a stanovení rozměrů.
202.40 Kč

ČSN ISO 5610-10 (223807) - 1.8.2015
Nástrojové držáky se čtyřhrannou stopkou pro vyměnitelné břitové destičky - Část 10: Druh N.
169.40 Kč

ČSN ISO 5610-11 (223807) - 1.8.2015
Nástrojové držáky se čtyřhrannou stopkou pro vyměnitelné břitové destičky - Část 11: Druh R.
169.40 Kč

ČSN ISO 5610-12 (223807) - 1.8.2015
Nástrojové držáky se čtyřhrannou stopkou pro vyměnitelné břitové destičky - Část 12: Druh S.
202.40 Kč

ČSN ISO 5610-13 (223807) - 1.8.2015
Nástrojové držáky se čtyřhrannou stopkou pro vyměnitelné břitové destičky - Část 13: Druh T.
169.40 Kč

ČSN ISO 5610-14 (223807) - 1.8.2015
Nástrojové držáky se čtyřhrannou stopkou pro vyměnitelné břitové destičky - Část 14: Druh H.
169.40 Kč

ČSN ISO 5610-15 (223807) - 1.8.2015
Nástrojové držáky se čtyřhrannou stopkou pro vyměnitelné břitové destičky - Část 15: Druh V.
169.40 Kč

ČSN ISO 5610-2 (223807) - 1.8.2015
Nástrojové držáky se čtyřhrannou stopkou pro vyměnitelné břitové destičky - Část 2: Druh A.
169.40 Kč

ČSN ISO 5610-3 (223807) - 1.8.2015
Nástrojové držáky se čtyřhrannou stopkou pro vyměnitelné břitové destičky - Část 3: Druh B.
169.40 Kč

ČSN ISO 5610-4 (223807) - 1.8.2015
Nástrojové držáky se čtyřhrannou stopkou pro vyměnitelné břitové destičky - Část 4: Druh D.
202.40 Kč

ČSN ISO 5610-5 (223807) - 1.8.2015
Nástrojové držáky se čtyřhrannou stopkou pro vyměnitelné břitové destičky - Část 5: Druh F.
169.40 Kč

ČSN ISO 5610-6 (223807) - 1.8.2015
Nástrojové držáky se čtyřhrannou stopkou pro vyměnitelné břitové destičky - Část 6: Druh G.
169.40 Kč

ČSN ISO 5610-7 (223807) - 1.8.2015
Nástrojové držáky se čtyřhrannou stopkou pro vyměnitelné břitové destičky - Část 7: Druh J.
202.40 Kč

ČSN ISO 5610-8 (223807) - 1.8.2015
Nástrojové držáky se čtyřhrannou stopkou pro vyměnitelné břitové destičky - Část 8: Druh K.
169.40 Kč

ČSN ISO 5610-9 (223807) - 1.8.2015
Nástrojové držáky se čtyřhrannou stopkou pro vyměnitelné břitové destičky - Část 9: Druh L.
202.40 Kč

ČSN EN 61207-6-ed.2 (257401) - 1.8.2015
Vyjadřování vlastností analyzátorů plynů - Část 6: Fotometrické analyzátory. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 14154-4 (257811) - 1.8.2015
Vodoměry - Část 4: Dodatečné funkce (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 13757-1 (258513) - 1.8.2015
Komunikační systémy pro měřidla - Část 1: Výměna dat (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN ISO 18613 (269130) - 1.8.2015
Palety pro manipulaci s materiálem - Opravy prostých dřevěných palet.
202.40 Kč

ČSN EN 12929-1 (273016) - 1.8.2015
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Všeobecné požadavky - Část 1: Požadavky na všechna zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 12929-2 (273016) - 1.8.2015
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Všeobecné požadavky - Část 2: Doplňující požadavky na kyvadlové dvoulanové visuté lanové dráhy bez brzd na běhounu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 16230-1+A1 (300204) - 1.8.2015
Motokáry pro volný čas - Část 1: Bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro motokáry (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 18541-1 (300558) - 1.8.2015
Silniční vozidla - Normalizovaný přístup k informaci o opravě a údržbě automobilu (RMI) - Část 1: Obecná informace a definice případu použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 18541-2 (300558) - 1.8.2015
Silniční vozidla - Normalizovaný přístup k informaci o opravě a údržbě automobilu (RMI) - Část 2: Technické požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 18541-3 (300558) - 1.8.2015
Silniční vozidla - Normalizovaný přístup k informaci o opravě a údržbě automobilu (RMI) - Část 3: Požadavky na funkční uživatelské rozhraní (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 15007-1 (300621) - 1.8.2015
Silniční vozidla - Měření zrakových aktivit ve vztahu k dopravním informačním a řídicím systémům - Část 1: Definice a parametry (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 60071-5 (330419) - 1.8.2015
Koordinace izolace - Část 5: Postupy pro vysokonapěťové stanice měničů stejnosměrného proudu (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN 332000-4-42-ed.2:2012/Z1 (332000) - 1.8.2015
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-42: Bezpečnost - Ochrana před účinky tepla.
108.90 Kč

ČSN EN 60079-18-ed.3 (332320) - 1.8.2015
Výbušné atmosféry - Část 18: Zařízení chráněné zalitím zalévací hmotou "m".
317.90 Kč

ČSN EN 62351-3 (335011) - 1.8.2015
Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 3: Komunikační síť a systémová bezpečnost - Profily zahrnující TCP/IP.
202.40 Kč

ČSN EN 50575 (347113) - 1.8.2015
Silové, řídicí a komunikační kabely - Kabely pro obecné použití ve stavbách ve vztahu k požadavkům reakce na oheň.
306.90 Kč

ČSN EN 61169-48 (353811) - 1.8.2015
Vysokofrekvenční konektory - Část 48: Dílčí specifikace pro vysokofrekvenční koaxiální konektory řady BMP. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 61169-50 (353811) - 1.8.2015
Vysokofrekvenční konektory - Část 50: Dílčí specifikace pro vysokofrekvenční koaxiální konektory s vnitřním průměrem vnějšího vodiče 4,11 mm s rychlým zamykacím systémem - charakteristická impedance 50 ohmů (typ QMA). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 61008-1-ed.3:2013/A2 (354181) - 1.8.2015
Proudové chrániče bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití (RCCB) - Část 1: Obecná pravidla.
169.40 Kč

ČSN EN 61009-1-ed.3:2013/A2 (354182) - 1.8.2015
Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou pro domovní a podobné použití (RCBO) - Část 1: Obecná pravidla.
169.40 Kč

ČSN EN 50250-ed.2:2003/A1 (354514) - 1.8.2015
Přechodové adaptory pro průmyslové použití.
56.10 Kč

ČSN IEC 60884-2-7+A1 (354515) - 1.8.2015
Vidlice a zásuvky pro domovní a podobná použití - Část 2-7: Zvláštní požadavky na prodlužovací přívody.
202.40 Kč

ČSN EN 61010-2-010-ed.3 (356502) - 1.8.2015
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-010: Zvláštní požadavky na laboratorní zařízení pro ohřev materiálů. (Platnost do 22.5.2023).
202.40 Kč

ČSN EN 61189-5-2 (359039) - 1.8.2015
Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, desky s plošnými spoji a jiné propojovací struktury a sestavy - Část 5-2: Obecné zkušební metody pro materiály a sestavy - Pájecí tavidlo pro osazené desky s plošnými spoji (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 61189-5-3 (359039) - 1.8.2015
Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, desky s plošnými spoji a jiné propojovací struktury a sestavy - Část 5-3: Obecné zkušební metody pro materiály a sestavy - Pájecí pasta pro osazené desky s plošnými spoji (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 61189-5-4 (359039) - 1.8.2015
Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, desky s plošnými spoji a jiné propojovací struktury a sestavy - Část 5-4: Obecné zkušební metody pro materiály a sestavy - Pájecí slitiny a pájecí drát s plným jádrem a s tavidlovým jádrem pro osazené desky s plošnými spoji (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 61290-1 (359271) - 1.8.2015
Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 1: Parametry výkonu a zisku. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 61481-1 (359736) - 1.8.2015
Práce pod napětím - Fázovací soupravy - Část 1: Kapacitní typ používaný pro střídavá napětí vyšší než 1 kV.
539.00 Kč

ČSN EN 61481-2 (359736) - 1.8.2015
Práce pod napětím - Fázovací soupravy - Část 2: Odporový typ používaný pro střídavá napětí od 1 kV do 36 kV.
515.90 Kč

ČSN EN 61375-2-5 (360000) - 1.8.2015
Elektrické drážní zařízení - Vlaková komunikační síť - Část 2-5: ETB - Páteřní vlaková síť Ethernet (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN 62386-101-ed.2 (360540) - 1.8.2015
Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 101: Obecné požadavky - Komponenty systému. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
698.50 Kč

ČSN EN 62386-102-ed.2 (360540) - 1.8.2015
Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 102: Obecné požadavky - Ovládací zařízení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1732.80 Kč

ČSN EN 62386-103 (360540) - 1.8.2015
Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 103: Obecné požadavky - Řídicí zařízení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1322.40 Kč

ČSN EN 60598-1-ed.6 (360600) - 1.8.2015
Svítidla - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky. (Platnost do 19.3.2024).
1053.80 Kč

ČSN EN 60598-2-22-ed.2 (360600) - 1.8.2015
Svítidla - Část 2-22: Zvláštní požadavky - Svítidla pro nouzové osvětlení.
317.90 Kč

ČSN EN 60704-2-5-ed.2:2006/A1 (361008) - 1.8.2015
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-5: Zvláštní požadavky na elektrická akumulační pokojová topidla.
108.90 Kč

ČSN EN 50636-2-107 (361050) - 1.8.2015
Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-107: Zvláštní požadavky na robotické bateriové sekačky trávy.
539.00 Kč

ČSN EN 60335-2-5-ed.3 (361050) - 1.8.2015
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-5: Zvláštní požadavky na myčky nádobí.
306.90 Kč

ČSN EN 60705-ed.2 (361060) - 1.8.2015
Mikrovlnné trouby pro domácnost - Metody měření funkce. + CD
394.90 Kč

ČSN EN 61591:1998/A12 (361060) - 1.8.2015
Sporákové odsavače par pro domácnost a jiné odsavače kuchyňských par - Metody pro měření vlastností. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
108.90 Kč

ČSN EN 60745-2-3-ed.2:2012/A12 (361551) - 1.8.2015
Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-3: Zvláštní požadavky na brusky, leštičky a talířové rovinné brusky.
56.10 Kč

ČSN EN 61029-2-5-ed.2:2012/A11 (361581) - 1.8.2015
Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 2-5: Zvláštní požadavky na pásové pily.
108.90 Kč

ČSN EN 60730-2-5-ed.3 (361960) - 1.8.2015
Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-5: Zvláštní požadavky na elektrické automatiky hořáků.
493.90 Kč

ČSN EN 62817 (364629) - 1.8.2015
Fotovoltaické systémy - Posouzení návrhu sledování Slunce (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 62790 (364652) - 1.8.2015
Připojovací skříňky pro fotovoltaické moduly - Bezpečnostní požadavky a zkoušky. (Platnost do 19.8.2023).
493.90 Kč

ČSN EN 62852 (364653) - 1.8.2015
Konektory pro stejnosměrné použití ve fotovoltaických systémech - Bezpečnostní požadavky a zkoušky.
394.90 Kč

ČSN EN 50607 (367215) - 1.8.2015
Druhá generace instalace distribuce satelitního signálu pomocí jediného koaxiálního kabelu (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 60645-1-ed.2 (368811) - 1.8.2015
Elektroakustika - Audiometrické přístroje - Část 1: Tónové audiometry. (Platnost do 6.10.2020).
317.90 Kč

ČSN ISO/IEC 14443-1 (369760) - 1.8.2015
Identifikační karty - Bezkontaktní karty s integrovanými obvody - Karty s vazbou na blízko - Část 1: Fyzikální charakteristiky.
169.40 Kč

ČSN ISO/IEC 14443-2 (369760) - 1.8.2015
Identifikační karty - Bezkontaktní karty s integrovanými obvody - Karty s vazbou na blízko - Část 2: Radiofrekvenční výkonové a signálové rozhraní.
306.90 Kč

ČSN ISO/IEC 14443-3 (369760) - 1.8.2015
Identifikační karty - Bezkontaktní karty s integrovanými obvody - Karty s vazbou na blízko - Část 3: Inicializace a antikolize.
515.90 Kč

ČSN ISO/IEC 14443-4 (369760) - 1.8.2015
Identifikační karty - Bezkontaktní karty s integrovanými obvody - Karty s vazbou na blízko - Část 4: Protokol přenosu.
394.90 Kč

ČSN 395008:1995/Z2 (395008) - 1.8.2015
Historické ruční palné zbraně - Zbraně nabíjené ústím - Technické požadavky - Zkoušení.
26.40 Kč

ČSN 395009:2014/Z1 (395009) - 1.8.2015
Historické ruční palné zbraně - Repliky a napodobeniny zbraní nabíjených ústím - Technické požadavky - Zkoušky.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 6508-1 (420360) - 1.8.2015
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Rockwella - Část 1: Zkušební metoda.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 6508-2 (420360) - 1.8.2015
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Rockwella - Část 2: Ověřování a kalibrace zkušebních strojů a vnikacích těles.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 6508-3 (420360) - 1.8.2015
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Rockwella - Část 3: Kalibrace referenčních destiček.
202.40 Kč

ČSN EN 1559-4 (421430) - 1.8.2015
Slévárenství - Technické dodací podmínky - Část 4: Doplňkové požadavky na odlitky ze slitin hliníku.
202.40 Kč

ČSN ISO 23499 (441326) - 1.8.2015
Uhlí - Stanovení sypné hmotnosti pro použití při plnění koksárenských pecí.
169.40 Kč

ČSN ISO 5073 (441347) - 1.8.2015
Hnědá uhlí a lignity - Stanovení huminových kyselin.
169.40 Kč

ČSN 441379 (441379) - 1.8.2015
Tuhá paliva - Stanovení veškeré síly metodou Eschka.
169.40 Kč

ČSN ISO 579 (441382) - 1.8.2015
Koks - Stanovení veškeré vody.
108.90 Kč

ČSN ISO 23380 (441385) - 1.8.2015
Volba metod pro stanovení stopových prvků v uhlí.
202.40 Kč

ČSN ISO 975 (441394) - 1.8.2015
Hnědá uhlí a lignity - Stanovení výtěžku extraktu rozpustného v benzenu - Poloautomatická metoda.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 10439-1 (451312) - 1.8.2015
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Axiální a odstředivé kompresory a expandér-kompresory pro speciální účelové aplikace pro manipulaci s plynem nebo procesním vzduchem - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN ISO 10439-2 (451312) - 1.8.2015
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Axiální a odstředivé kompresory a expandér-kompresory pro speciální účelové aplikace pro manipulaci s plynem nebo procesním vzduchem - Část 2: Neintegrované převodovky odstředivých a axiálních kompresorů (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN ISO 10439-3 (451312) - 1.8.2015
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Axiální a odstředivé kompresory a expandér-kompresory pro speciální účelové aplikace pro manipulaci s plynem nebo procesním vzduchem - Část 3: Integrované převodovky odstředivých kompresorů (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 10439-4 (451312) - 1.8.2015
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Axiální a odstředivé kompresory a expandér-kompresory pro speciální účelové aplikace pro manipulaci s plynem nebo procesním vzduchem - Část 4: Expandér-kompresory (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN P CEN/TS 15912 (490085) - 1.8.2015
Trvanlivost reakce na oheň - Třídy výrobků na bázi dřeva ošetřených prostředky proti ohni pro konečné použití ve vnitřním a venkovním prostředí (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN P CEN/TS 16526 (490181) - 1.8.2015
Nábytkové skládané desky (SWB-F) - Průmyslově vyráběné výrobky - Definice, klasifikace a zkušební metody pro stanovení výkonnostních charakteristik (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN P CEN/TS 16368 (492618) - 1.8.2015
Lehké třískové desky - Požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN P CEN/TS 16665 (493831) - 1.8.2015
Specifikace pro zkoušku životnosti dvojitého žebříku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13871 (513035) - 1.8.2015
Potravinářské stroje - Stroje na řezání kostek - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
394.90 Kč

ČSN EN 12463 (513050) - 1.8.2015
Potravinářské stroje - Plnicí a pomocné stroje - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
493.90 Kč

ČSN P CEN/TS 16621 (560605) - 1.8.2015
Analýza potravin - Stanovení benzo[a]pyrenu, benzo[a]antracenu, chrysenu a benzo[b]fluorantenu v potravinách metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie s fluorescenční detekcí (HPLC-FD) (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN P CEN/TS 16731 (569908) - 1.8.2015
Potraviny - Stanovení sloučenin arsenu tvořících hydridy v rýži metodou atomové absorpční spektrometrie (Hydrid-AAS), po extrakci kyselinou (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ISO 815-1 (621456) - 1.8.2015
Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení trvalé deformace v tlaku - Část 1: Při laboratorních nebo zvýšených teplotách.
202.40 Kč

ČSN ISO 815-2 (621456) - 1.8.2015
Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení trvalé deformace v tlaku - Část 2: Při snížených teplotách.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 13845 (643190) - 1.8.2015
Plastové potrubní systémy - Hrdlové spoje s elastomerními těsnicími kroužky pro tlakové trubky z termoplastů - Stanovení těsnosti vnitřním přetlakem při úhlovém vychýlení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 16490 (654900) - 1.8.2015
Hnojiva - Srovnání výsledků kruhových testů CEN/TC 260/WG 7 s odchylkami uvedenými v Nařízení (ES) č. 2003/2003 Příloze II a závěry (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 16136 (656176) - 1.8.2015
Motorová paliva - Stanovení obsahu manganu a železa v bezolovnatém benzinu - Metoda optické emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP OES).
202.40 Kč

ČSN EN 12547 (692611) - 1.8.2015
Odstředivky - Obecné bezpečnostní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 14116+A1 (699026) - 1.8.2015
Nádrže na přepravu nebezpečného zboží - Digitální propojení zařízení pro rozpoznávání produktu (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 14432 (699037) - 1.8.2015
Nádrže na přepravu nebezpečného zboží - Vybavení nádrží pro přepravu kapalných chemikálií - Ventily pro vypouštění produktu a odvzdušňování (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14433 (699038) - 1.8.2015
Nádrže na přepravu nebezpečného zboží - Vybavení nádrží pro přepravu kapalných chemikálií a zkapalněných plynů - Patní ventily (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15207 (699040) - 1.8.2015
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Zástrčky a charakteristické elektrické hodnoty pro obslužné zařízení ve výbušných oblastech s jmenovitým napětím 24 V (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13282-3 (722488) - 1.8.2015
Hydraulická silniční pojiva - Část 3: Hodnocení shody.
202.40 Kč

ČSN EN 16012+A1 (730341) - 1.8.2015
Tepelné izolace budov - Reflexní izolační výrobky - Stanovení deklarovaných tepelných vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 12966 (737033) - 1.8.2015
Svislé dopravní značky - Proměnné dopravní značky. (Platnost do 30.9.2020).
859.10 Kč

ČSN EN 1263-1 (738114) - 1.8.2015
Dočasné stavební konstrukce - Záchytné sítě - Část 1: Bezpečnostní požadavky, zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

TNI CEN/TR 16705 (739505) - 1.8.2015
Ochrana perimetru - Metodika klasifikace funkčnosti.
698.50 Kč

TNI CEN/TR 16788 (758081) - 1.8.2015
Charakterizace kalů - Správná praxe pro termické procesy.
493.90 Kč

ČSN EN 13249+A1 (806149) - 1.8.2015
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě pozemních komunikací a jiných dopravních ploch (kromě železnic a vyztužování asfaltových povrchů vozovek). (Platnost do 31.7.2018).
394.90 Kč

ČSN EN 13250+A1 (806150) - 1.8.2015
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě železnic. (Platnost do 31.7.2018).
394.90 Kč

ČSN EN 13251+A1 (806151) - 1.8.2015
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití v zemních stavbách, základech a opěrných konstrukcích (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 13252+A1 (806152) - 1.8.2015
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití v odvodňovacích systémech (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 13253+A1 (806153) - 1.8.2015
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbách na ochranu proti erozi (ochranu pobřeží, vyztužování břehů) (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 13254+A1 (806154) - 1.8.2015
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě nádrží a hrází (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 13255+A1 (806155) - 1.8.2015
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě kanálů (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 13256+A1 (806156) - 1.8.2015
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě tunelů a podzemních staveb. (Platnost do 31.7.2018).
317.90 Kč

ČSN EN 13257+A1 (806157) - 1.8.2015
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při likvidaci tuhých odpadů. (Platnost do 31.7.2018).
394.90 Kč

ČSN EN 13265+A1 (806158) - 1.8.2015
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití v projektech zadržování kapalných odpadů (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 14682 (807051) - 1.8.2015
Bezpečnost dětského oblečení - Šňůry a šňůry na stažení u dětského oblečení - Specifikace.
317.90 Kč

ČSN EN 45544-1 (833635) - 1.8.2015
Ovzduší na pracovišti - Elektrické přístroje používané pro přímou detekci a přímé měření koncentrace toxických plynů a par - Část 1: Obecné požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 45544-2 (833635) - 1.8.2015
Ovzduší na pracovišti - Elektrické přístroje používané pro přímou detekci a přímé měření koncentrace toxických plynů a par - Část 2: Funkční požadavky na přístroje používané pro měření koncentrací v oblasti limitních hodnot (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 45544-3 (833635) - 1.8.2015
Ovzduší na pracovišti - Elektrické přístroje používané pro přímou detekci a přímé měření koncentrace toxických plynů a par - Část 3: Funkční požadavky na přístroje používané pro měření koncentrací vysoko nad limitními hodnotami (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 29843-1 (836702) - 1.8.2015
Kvalita půdy - Stanovení diverzity půdního mikrobiálního společenstva - Část 1: Metoda s použitím analýzy fosfolipidových mastných kyselin (PLFA) a fosfolipidových ether-lipidů (PLEL) (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 29843-2 (836702) - 1.8.2015
Kvalita půdy - Stanovení diverzity půdního mikrobiálního společenstva - Část 2: Metoda s použitím analýzy fosfolipidových mastných kyselin (PLFA) a jednoduché extrakce PLFA (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 16201 (836807) - 1.8.2015
Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení životaschopných semen rostlin a propagulí (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 16202 (836808) - 1.8.2015
Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení příměsí a kamenů (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 15364 (838018) - 1.8.2015
Charakterizace odpadů - Zkoušky vyluhovatelnosti - Zkouška kyselinové a zásadové neutralizační kapacity (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN P CEN/TS 16675 (838019) - 1.8.2015
Charakterizace odpadů - Ověření monolitického stavu odpadu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 9687 (856009) - 1.8.2015
Stomatologie - Grafické značky pro stomatologické vybavení (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 301502-V12.1.1 (872781) - 1.8.2015
Globální systém mobilních komunikací (GSM) - Harmonizovaná EN pro zařízení základnové stanice pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN ETSI EN 300328-V1.9.1 (875021) - 1.8.2015
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Širokopásmové přenosové systémy - Zařízení pro přenos dat pracující v pásmu ISM 2,4 GHz a používající techniky širokopásmové modulace - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN ETSI EN 301908-1-V7.1.1 (875111) - 1.8.2015
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 1: Úvod a společné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 564 (942001) - 1.8.2015
Horolezecká výzbroj - Pomocná šňůra - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody.
169.40 Kč

ČSN EN 71-1 (943095) - 1.8.2015
Bezpečnost hraček - Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti.
859.10 Kč

ČSN EN 71-14 (943095) - 1.8.2015
Bezpečnost hraček - Část 14: Trampolíny pro domácí použití.
317.90 Kč

Kategorie (nové normy)