Nové normy ČSN za srpen 2015

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2015 v 09:00


ČSN EN 60300-1-ed.2 (010690) - 1.8.2015
Management spolehlivosti - Část 1: Návod pro management a použití.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 22311 (012312) - 1.8.2015
Ochrana společnosti - Video dohled - Interoperabilita při exportu (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 22313 (012316) - 1.8.2015
Ochrana společnosti - Systémy managementu kontinuity podnikání - Pokyny (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 62744 (013783) - 1.8.2015
Znázornění stavů předmětů grafickými značkami (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 2692 (014123) - 1.8.2015
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Geometrické tolerování - Požadavek maxima materiálu (MMR), požadavek minima materiálu (LMR) a požadavek reciprocity (RPR) (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 16946 (015025) - 1.8.2015
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ultrazvukem - Specifikace pro stupňovou klínovou kalibrační měrku.
186.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16702-1 (018365) - 1.8.2015
Elektronický výběr poplatků (EFC) - Bezpečné monitorování pro autonomní systémy výběru mýtného - Část 1: Kontrola shody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
768.00 Kč

ČSN P ISO/TS 16785 (018366) - 1.8.2015
Elektronický výběr poplatků (EFC) - Definice rozhraní mezi DSRC-OBE a vnějšími zařízeními ve vozidle. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 25980 (050703) - 1.8.2015
Ochrana zdraví a bezpečnost práce při svařování a příbuzných procesech - Průsvitné závěsy, pásy a zástěny pro obloukové svařování (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 50465-ed.2 (061930) - 1.8.2015
Spotřebiče na plynná paliva - Kombinovaná zařízení pro výrobu tepla a elektrické energie se jmenovitým tepelným výkonem do 70 kW. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1159.00 Kč

ČSN EN 1514-2 (131550) - 1.8.2015
Příruby a přírubové spoje - Těsnění pro příruby s označením PN - Část 2: Spirálově vinutá těsnění pro ocelové příruby (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14901 (132080) - 1.8.2015
Potrubí z tvárné litiny, tvarovky a příslušenství - Epoxidový povlak tvarovek a příslušenství z tvárné litiny (pro těžký provoz) - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 12516-1 (133011) - 1.8.2015
Průmyslové armatury - Pevnostní návrh pláště - Část 1: Tabulková metoda pro ocelové pláště armatur (Norma k přímému použití jako ČSN).
1204.00 Kč

ČSN EN 12516-2 (133011) - 1.8.2015
Průmyslové armatury - Pevnostní návrh pláště - Část 2: Metoda výpočtu pro ocelové pláště armatur (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 12516-4 (133011) - 1.8.2015
Průmyslové armatury - Pevnostní návrh pláště - Část 4: Metoda výpočtu těles armatur zhotovených z kovových materiálů jiných než ocel (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 16440-1 (140648) - 1.8.2015
Zkušební metodiky pro chladicí zařízení pro izolované přepravní prostředky - Část 1: Mechanické chladírenské zařízení s evaporátorem s nuceným oběhem vzduchu s ohřívacím zařízením nebo bez něj (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 62682 (180041) - 1.8.2015
Řízení signalizace pro průmyslové procesy (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 12.1.2026).
593.00 Kč

ČSN EN 62734 (184021) - 1.8.2015
Průmyslové komunikační sítě - Bezdrátové komunikační sítě a komunikační profily - ISA 100.11a (Norma k přímému použití jako ČSN).
4993.20 Kč

ČSN P CEN/TS 16677 (195108) - 1.8.2015
Oční optika - Referenční metoda zkoušení na uvolňování niklu z brýlových obrub a slunečních brýlí (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 14534 (195213) - 1.8.2015
Oční optika - Kontaktní čočky a prostředky pro ošetřování kontaktních čoček - Základní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11979-8 (195300) - 1.8.2015
Oftalmologické implantáty - Nitrooční čočky - Část 8: Základní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 23125 (200701) - 1.8.2015
Obráběcí stroje - Bezpečnost - Soustruhy (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 12622+A1 (210702) - 1.8.2015
Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Hydraulické ohraňovací lisy (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN ISO 5610-1 (223807) - 1.8.2015
Nástrojové držáky se čtyřhrannou stopkou pro vyměnitelné břitové destičky - Část 1: Obecný přehled, souvztažnost a stanovení rozměrů.
223.00 Kč

ČSN ISO 5610-10 (223807) - 1.8.2015
Nástrojové držáky se čtyřhrannou stopkou pro vyměnitelné břitové destičky - Část 10: Druh N.
186.00 Kč

ČSN ISO 5610-11 (223807) - 1.8.2015
Nástrojové držáky se čtyřhrannou stopkou pro vyměnitelné břitové destičky - Část 11: Druh R.
186.00 Kč

ČSN ISO 5610-12 (223807) - 1.8.2015
Nástrojové držáky se čtyřhrannou stopkou pro vyměnitelné břitové destičky - Část 12: Druh S.
223.00 Kč

ČSN ISO 5610-13 (223807) - 1.8.2015
Nástrojové držáky se čtyřhrannou stopkou pro vyměnitelné břitové destičky - Část 13: Druh T.
186.00 Kč

ČSN ISO 5610-14 (223807) - 1.8.2015
Nástrojové držáky se čtyřhrannou stopkou pro vyměnitelné břitové destičky - Část 14: Druh H.
186.00 Kč

ČSN ISO 5610-15 (223807) - 1.8.2015
Nástrojové držáky se čtyřhrannou stopkou pro vyměnitelné břitové destičky - Část 15: Druh V.
186.00 Kč

ČSN ISO 5610-2 (223807) - 1.8.2015
Nástrojové držáky se čtyřhrannou stopkou pro vyměnitelné břitové destičky - Část 2: Druh A.
186.00 Kč

ČSN ISO 5610-3 (223807) - 1.8.2015
Nástrojové držáky se čtyřhrannou stopkou pro vyměnitelné břitové destičky - Část 3: Druh B.
186.00 Kč

ČSN ISO 5610-4 (223807) - 1.8.2015
Nástrojové držáky se čtyřhrannou stopkou pro vyměnitelné břitové destičky - Část 4: Druh D.
223.00 Kč

ČSN ISO 5610-5 (223807) - 1.8.2015
Nástrojové držáky se čtyřhrannou stopkou pro vyměnitelné břitové destičky - Část 5: Druh F.
186.00 Kč

ČSN ISO 5610-6 (223807) - 1.8.2015
Nástrojové držáky se čtyřhrannou stopkou pro vyměnitelné břitové destičky - Část 6: Druh G.
186.00 Kč

ČSN ISO 5610-7 (223807) - 1.8.2015
Nástrojové držáky se čtyřhrannou stopkou pro vyměnitelné břitové destičky - Část 7: Druh J.
223.00 Kč

ČSN ISO 5610-8 (223807) - 1.8.2015
Nástrojové držáky se čtyřhrannou stopkou pro vyměnitelné břitové destičky - Část 8: Druh K.
186.00 Kč

ČSN ISO 5610-9 (223807) - 1.8.2015
Nástrojové držáky se čtyřhrannou stopkou pro vyměnitelné břitové destičky - Část 9: Druh L.
223.00 Kč

ČSN EN 61207-6-ed.2 (257401) - 1.8.2015
Vyjadřování vlastností analyzátorů plynů - Část 6: Fotometrické analyzátory. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 14154-4 (257811) - 1.8.2015
Vodoměry - Část 4: Dodatečné funkce (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13757-1 (258513) - 1.8.2015
Komunikační systémy pro měřidla - Část 1: Výměna dat (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN ISO 18613 (269130) - 1.8.2015
Palety pro manipulaci s materiálem - Opravy prostých dřevěných palet.
223.00 Kč

ČSN EN 12929-1 (273016) - 1.8.2015
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Všeobecné požadavky - Část 1: Požadavky na všechna zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 12929-2 (273016) - 1.8.2015
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Všeobecné požadavky - Část 2: Doplňující požadavky na kyvadlové dvoulanové visuté lanové dráhy bez brzd na běhounu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16230-1+A1 (300204) - 1.8.2015
Motokáry pro volný čas - Část 1: Bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro motokáry (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 18541-1 (300558) - 1.8.2015
Silniční vozidla - Normalizovaný přístup k informaci o opravě a údržbě automobilu (RMI) - Část 1: Obecná informace a definice případu použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 18541-2 (300558) - 1.8.2015
Silniční vozidla - Normalizovaný přístup k informaci o opravě a údržbě automobilu (RMI) - Část 2: Technické požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 18541-3 (300558) - 1.8.2015
Silniční vozidla - Normalizovaný přístup k informaci o opravě a údržbě automobilu (RMI) - Část 3: Požadavky na funkční uživatelské rozhraní (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 15007-1 (300621) - 1.8.2015
Silniční vozidla - Měření zrakových aktivit ve vztahu k dopravním informačním a řídicím systémům - Část 1: Definice a parametry (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 60071-5 (330419) - 1.8.2015
Koordinace izolace - Část 5: Postupy pro vysokonapěťové stanice měničů stejnosměrného proudu (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 13.12.2025). (Od 18.11.2025 dle V 6/23 částečně zrušena a nahrazena ČSN EN IEC 60071-12 (33 0419) z 1.6.2023).
768.00 Kč

ČSN 332000-4-42-ed.2:2012/Z1 (332000) - 1.8.2015
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-42: Bezpečnost - Ochrana před účinky tepla.
120.00 Kč

ČSN EN 60079-18-ed.3 (332320) - 1.8.2015
Výbušné atmosféry - Část 18: Zařízení chráněné zalitím zalévací hmotou "m".
350.00 Kč

ČSN EN 62351-3 (335011) - 1.8.2015
Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 3: Komunikační síť a systémová bezpečnost - Profily zahrnující TCP/IP. (Platnost do 11.7.2026).
223.00 Kč

ČSN EN 50575 (347113) - 1.8.2015
Silové, ovládací a komunikační kabely - Kabely pro obecné použití ve stavbách ve vztahu k požadavkům reakce na oheň.
338.00 Kč

ČSN EN 61169-48 (353811) - 1.8.2015
Vysokofrekvenční konektory - Část 48: Dílčí specifikace pro vysokofrekvenční koaxiální konektory řady BMP. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 61169-50 (353811) - 1.8.2015
Vysokofrekvenční konektory - Část 50: Dílčí specifikace pro vysokofrekvenční koaxiální konektory s vnitřním průměrem vnějšího vodiče 4,11 mm s rychlým zamykacím systémem - charakteristická impedance 50 ohmů (typ QMA). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 61008-1-ed.3:2013/A2 (354181) - 1.8.2015
Proudové chrániče bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití (RCCB) - Část 1: Obecná pravidla.
186.00 Kč

ČSN EN 61009-1-ed.3:2013/A2 (354182) - 1.8.2015
Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou pro domovní a podobné použití (RCBO) - Část 1: Obecná pravidla.
186.00 Kč

ČSN EN 50250-ed.2:2003/A1 (354514) - 1.8.2015
Přechodové adaptory pro průmyslové použití.
62.00 Kč

ČSN IEC 60884-2-7+A1 (354515) - 1.8.2015
Vidlice a zásuvky pro domovní a podobná použití - Část 2-7: Zvláštní požadavky na prodlužovací přívody.
223.00 Kč

ČSN EN 61010-2-010-ed.3 (356502) - 1.8.2015
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-010: Zvláštní požadavky na laboratorní zařízení pro ohřev materiálů. (Platnost do 22.5.2023).
223.00 Kč

ČSN EN 61189-5-2 (359039) - 1.8.2015
Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, desky s plošnými spoji a jiné propojovací struktury a sestavy - Část 5-2: Obecné zkušební metody pro materiály a sestavy - Pájecí tavidlo pro osazené desky s plošnými spoji (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 61189-5-3 (359039) - 1.8.2015
Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, desky s plošnými spoji a jiné propojovací struktury a sestavy - Část 5-3: Obecné zkušební metody pro materiály a sestavy - Pájecí pasta pro osazené desky s plošnými spoji (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 61189-5-4 (359039) - 1.8.2015
Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, desky s plošnými spoji a jiné propojovací struktury a sestavy - Část 5-4: Obecné zkušební metody pro materiály a sestavy - Pájecí slitiny a pájecí drát s plným jádrem a s tavidlovým jádrem pro osazené desky s plošnými spoji (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 61290-1 (359271) - 1.8.2015
Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 1: Parametry výkonu a zisku. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 12.7.2025).
338.00 Kč

ČSN EN 61481-1 (359736) - 1.8.2015
Práce pod napětím - Fázovací soupravy - Část 1: Kapacitní typ používaný pro střídavá napětí vyšší než 1 kV.
593.00 Kč

ČSN EN 61481-2 (359736) - 1.8.2015
Práce pod napětím - Fázovací soupravy - Část 2: Odporový typ používaný pro střídavá napětí od 1 kV do 36 kV.
567.00 Kč

ČSN EN 61375-2-5 (360000) - 1.8.2015
Elektrické drážní zařízení - Vlaková komunikační síť - Část 2-5: ETB - Páteřní vlaková síť Ethernet (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN 62386-101-ed.2 (360540) - 1.8.2015
Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 101: Obecné požadavky - Komponenty systému. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 21.12.2025).
768.00 Kč

ČSN EN 62386-102-ed.2 (360540) - 1.8.2015
Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 102: Obecné požadavky - Ovládací zařízení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 21.12.2025).
1732.80 Kč

ČSN EN 62386-103 (360540) - 1.8.2015
Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 103: Obecné požadavky - Řídicí zařízení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 21.12.2025).
1377.00 Kč

ČSN EN 60598-1-ed.6 (360600) - 1.8.2015
Svítidla - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky. (Platnost do 19.3.2024).
1159.00 Kč

ČSN EN 60598-2-22-ed.2 (360600) - 1.8.2015
Svítidla - Část 2-22: Zvláštní požadavky - Svítidla pro nouzové osvětlení. (Platnost do 24.6.2025).
350.00 Kč

ČSN EN 60704-2-5-ed.2:2006/A1 (361008) - 1.8.2015
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-5: Zvláštní požadavky na elektrická akumulační pokojová topidla.
120.00 Kč

ČSN EN 50636-2-107 (361050) - 1.8.2015
Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-107: Zvláštní požadavky na robotické bateriové sekačky trávy.
593.00 Kč

ČSN EN 60335-2-5-ed.3 (361050) - 1.8.2015
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-5: Zvláštní požadavky na myčky nádobí.
338.00 Kč

ČSN EN 60705-ed.2 (361060) - 1.8.2015
Mikrovlnné trouby pro domácnost - Metody měření funkce. + CD
434.00 Kč

ČSN EN 60745-2-3-ed.2:2012/A12 (361551) - 1.8.2015
Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-3: Zvláštní požadavky na brusky, leštičky a talířové rovinné brusky.
62.00 Kč

ČSN EN 61029-2-5-ed.2:2012/A11 (361581) - 1.8.2015
Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 2-5: Zvláštní požadavky na pásové pily.
120.00 Kč

ČSN EN 60730-2-5-ed.3 (361960) - 1.8.2015
Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-5: Zvláštní požadavky na elektrické automatiky hořáků.
543.00 Kč

ČSN EN 62817 (364629) - 1.8.2015
Fotovoltaické systémy - Posouzení návrhu sledování Slunce (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 62790 (364652) - 1.8.2015
Připojovací skříňky pro fotovoltaické moduly - Bezpečnostní požadavky a zkoušky. (Platnost do 19.8.2023).
543.00 Kč

ČSN EN 62852 (364653) - 1.8.2015
Konektory pro stejnosměrné použití ve fotovoltaických systémech - Bezpečnostní požadavky a zkoušky.
434.00 Kč

ČSN EN 50607 (367215) - 1.8.2015
Druhá generace instalace distribuce satelitního signálu pomocí jediného koaxiálního kabelu (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 60645-1-ed.2 (368811) - 1.8.2015
Elektroakustika - Audiometrické přístroje - Část 1: Tónové audiometry. (Platnost do 6.10.2020).
350.00 Kč

ČSN ISO/IEC 14443-1 (369760) - 1.8.2015
Identifikační karty - Bezkontaktní karty s integrovanými obvody - Karty s vazbou na blízko - Část 1: Fyzikální charakteristiky.
186.00 Kč

ČSN ISO/IEC 14443-2 (369760) - 1.8.2015
Identifikační karty - Bezkontaktní karty s integrovanými obvody - Karty s vazbou na blízko - Část 2: Radiofrekvenční výkonové a signálové rozhraní.
338.00 Kč

ČSN ISO/IEC 14443-3 (369760) - 1.8.2015
Identifikační karty - Bezkontaktní karty s integrovanými obvody - Karty s vazbou na blízko - Část 3: Inicializace a antikolize.
567.00 Kč

ČSN ISO/IEC 14443-4 (369760) - 1.8.2015
Identifikační karty - Bezkontaktní karty s integrovanými obvody - Karty s vazbou na blízko - Část 4: Protokol přenosu.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 6508-1 (420360) - 1.8.2015
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Rockwella - Část 1: Zkušební metoda.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 6508-2 (420360) - 1.8.2015
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Rockwella - Část 2: Ověřování a kalibrace zkušebních strojů a vnikacích těles.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 6508-3 (420360) - 1.8.2015
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Rockwella - Část 3: Kalibrace referenčních destiček.
223.00 Kč

ČSN EN 1559-4 (421430) - 1.8.2015
Slévárenství - Technické dodací podmínky - Část 4: Doplňkové požadavky na odlitky ze slitin hliníku.
223.00 Kč

ČSN ISO 23499 (441326) - 1.8.2015
Uhlí - Stanovení sypné hmotnosti pro použití při plnění koksárenských pecí.
186.00 Kč

ČSN ISO 5073 (441347) - 1.8.2015
Hnědá uhlí a lignity - Stanovení huminových kyselin.
186.00 Kč

ČSN 441379 (441379) - 1.8.2015
Tuhá paliva - Stanovení veškeré síly metodou Eschka.
186.00 Kč

ČSN ISO 579 (441382) - 1.8.2015
Koks - Stanovení veškeré vody.
120.00 Kč

ČSN ISO 23380 (441385) - 1.8.2015
Volba metod pro stanovení stopových prvků v uhlí.
223.00 Kč

ČSN ISO 975 (441394) - 1.8.2015
Hnědá uhlí a lignity - Stanovení výtěžku extraktu rozpustného v benzenu - Poloautomatická metoda.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 10439-1 (451312) - 1.8.2015
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Axiální a odstředivé kompresory a expandér-kompresory pro speciální účelové aplikace pro manipulaci s plynem nebo procesním vzduchem - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN ISO 10439-2 (451312) - 1.8.2015
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Axiální a odstředivé kompresory a expandér-kompresory pro speciální účelové aplikace pro manipulaci s plynem nebo procesním vzduchem - Část 2: Neintegrované převodovky odstředivých a axiálních kompresorů (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN ISO 10439-3 (451312) - 1.8.2015
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Axiální a odstředivé kompresory a expandér-kompresory pro speciální účelové aplikace pro manipulaci s plynem nebo procesním vzduchem - Část 3: Integrované převodovky odstředivých kompresorů (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 10439-4 (451312) - 1.8.2015
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Axiální a odstředivé kompresory a expandér-kompresory pro speciální účelové aplikace pro manipulaci s plynem nebo procesním vzduchem - Část 4: Expandér-kompresory (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15912 (490085) - 1.8.2015
Trvanlivost reakce na oheň - Třídy výrobků na bázi dřeva ošetřených prostředky proti ohni pro konečné použití ve vnitřním a venkovním prostředí (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16526 (490181) - 1.8.2015
Nábytkové skládané desky (SWB-F) - Průmyslově vyráběné výrobky - Definice, klasifikace a zkušební metody pro stanovení výkonnostních charakteristik (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16368 (492618) - 1.8.2015
Lehké třískové desky - Požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16665 (493831) - 1.8.2015
Specifikace pro zkoušku životnosti dvojitého žebříku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13871 (513035) - 1.8.2015
Potravinářské stroje - Stroje na řezání kostek - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
434.00 Kč

ČSN EN 12463 (513050) - 1.8.2015
Potravinářské stroje - Plnicí a pomocné stroje - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
543.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16621 (560605) - 1.8.2015
Analýza potravin - Stanovení benzo[a]pyrenu, benzo[a]antracenu, chrysenu a benzo[b]fluorantenu v potravinách metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie s fluorescenční detekcí (HPLC-FD) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16731 (569908) - 1.8.2015
Potraviny - Stanovení sloučenin arsenu tvořících hydridy v rýži metodou atomové absorpční spektrometrie (Hydrid-AAS), po extrakci kyselinou (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ISO 815-1 (621456) - 1.8.2015
Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení trvalé deformace v tlaku - Část 1: Při laboratorních nebo zvýšených teplotách.
223.00 Kč

ČSN ISO 815-2 (621456) - 1.8.2015
Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení trvalé deformace v tlaku - Část 2: Při snížených teplotách.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 13845 (643190) - 1.8.2015
Plastové potrubní systémy - Hrdlové spoje s elastomerními těsnicími kroužky pro tlakové trubky z termoplastů - Stanovení těsnosti vnitřním přetlakem při úhlovém vychýlení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16490 (654900) - 1.8.2015
Hnojiva - Srovnání výsledků kruhových testů CEN/TC 260/WG 7 s odchylkami uvedenými v Nařízení (ES) č. 2003/2003 Příloze II a závěry (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 16136 (656176) - 1.8.2015
Motorová paliva - Stanovení obsahu manganu a železa v bezolovnatém benzinu - Metoda optické emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP OES).
223.00 Kč

ČSN EN 12547 (692611) - 1.8.2015
Odstředivky - Obecné bezpečnostní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 14116+A1 (699026) - 1.8.2015
Nádrže na přepravu nebezpečného zboží - Digitální propojení zařízení pro rozpoznávání produktu (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 14432 (699037) - 1.8.2015
Nádrže na přepravu nebezpečného zboží - Vybavení nádrží pro přepravu kapalných chemikálií - Ventily pro vypouštění produktu a odvzdušňování (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14433 (699038) - 1.8.2015
Nádrže na přepravu nebezpečného zboží - Vybavení nádrží pro přepravu kapalných chemikálií a zkapalněných plynů - Patní ventily (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15207 (699040) - 1.8.2015
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Zástrčky a charakteristické elektrické hodnoty pro obslužné zařízení ve výbušných oblastech s jmenovitým napětím 24 V (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13282-3 (722488) - 1.8.2015
Hydraulická silniční pojiva - Část 3: Hodnocení shody.
223.00 Kč

ČSN EN 16012+A1 (730341) - 1.8.2015
Tepelné izolace budov - Reflexní izolační výrobky - Stanovení deklarovaných tepelných vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 12966 (737033) - 1.8.2015
Svislé dopravní značky - Proměnné dopravní značky. (Platnost do 30.9.2020).
945.00 Kč

ČSN EN 1263-1 (738114) - 1.8.2015
Dočasné stavební konstrukce - Záchytné sítě - Část 1: Bezpečnostní požadavky, zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

TNI CEN/TR 16705 (739505) - 1.8.2015
Ochrana perimetru - Metodika klasifikace funkčnosti.
768.00 Kč

TNI CEN/TR 16788 (758081) - 1.8.2015
Charakterizace kalů - Správná praxe pro termické procesy.
543.00 Kč

ČSN EN 13249+A1 (806149) - 1.8.2015
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě pozemních komunikací a jiných dopravních ploch (kromě železnic a vyztužování asfaltových povrchů vozovek). (Platnost do 31.7.2018).
434.00 Kč

ČSN EN 13250+A1 (806150) - 1.8.2015
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě železnic. (Platnost do 31.7.2018).
434.00 Kč

ČSN EN 13251+A1 (806151) - 1.8.2015
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití v zemních stavbách, základech a opěrných konstrukcích (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 13252+A1 (806152) - 1.8.2015
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití v odvodňovacích systémech (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 13253+A1 (806153) - 1.8.2015
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbách na ochranu proti erozi (ochranu pobřeží, vyztužování břehů) (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 13254+A1 (806154) - 1.8.2015
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě nádrží a hrází (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 13255+A1 (806155) - 1.8.2015
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě kanálů (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 13256+A1 (806156) - 1.8.2015
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě tunelů a podzemních staveb. (Platnost do 31.7.2018).
350.00 Kč

ČSN EN 13257+A1 (806157) - 1.8.2015
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při likvidaci tuhých odpadů. (Platnost do 31.7.2018).
434.00 Kč

ČSN EN 13265+A1 (806158) - 1.8.2015
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití v projektech zadržování kapalných odpadů (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 14682 (807051) - 1.8.2015
Bezpečnost dětského oblečení - Šňůry a šňůry na stažení u dětského oblečení - Specifikace.
350.00 Kč

ČSN EN 45544-1 (833635) - 1.8.2015
Ovzduší na pracovišti - Elektrické přístroje používané pro přímou detekci a přímé měření koncentrace toxických plynů a par - Část 1: Obecné požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 27.8.2025).
543.00 Kč

ČSN EN 45544-2 (833635) - 1.8.2015
Ovzduší na pracovišti - Elektrické přístroje používané pro přímou detekci a přímé měření koncentrace toxických plynů a par - Část 2: Funkční požadavky na přístroje používané pro měření koncentrací v oblasti limitních hodnot (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 27.8.2025).
223.00 Kč

ČSN EN 45544-3 (833635) - 1.8.2015
Ovzduší na pracovišti - Elektrické přístroje používané pro přímou detekci a přímé měření koncentrace toxických plynů a par - Část 3: Funkční požadavky na přístroje používané pro měření koncentrací vysoko nad limitními hodnotami (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 27.8.2025).
186.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 29843-1 (836702) - 1.8.2015
Kvalita půdy - Stanovení diverzity půdního mikrobiálního společenstva - Část 1: Metoda s použitím analýzy fosfolipidových mastných kyselin (PLFA) a fosfolipidových ether-lipidů (PLEL) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 29843-2 (836702) - 1.8.2015
Kvalita půdy - Stanovení diverzity půdního mikrobiálního společenstva - Část 2: Metoda s použitím analýzy fosfolipidových mastných kyselin (PLFA) a jednoduché extrakce PLFA (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16201 (836807) - 1.8.2015
Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení životaschopných semen rostlin a propagulí (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16202 (836808) - 1.8.2015
Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení příměsí a kamenů (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15364 (838018) - 1.8.2015
Charakterizace odpadů - Zkoušky vyluhovatelnosti - Zkouška kyselinové a zásadové neutralizační kapacity (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16675 (838019) - 1.8.2015
Charakterizace odpadů - Ověření monolitického stavu odpadu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 9687 (856009) - 1.8.2015
Stomatologie - Grafické značky pro stomatologické vybavení (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 301502-V12.1.1 (872781) - 1.8.2015
Globální systém mobilních komunikací (GSM) - Harmonizovaná EN pro zařízení základnové stanice pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN ETSI EN 300328-V1.9.1 (875021) - 1.8.2015
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Širokopásmové přenosové systémy - Zařízení pro přenos dat pracující v pásmu ISM 2,4 GHz a používající techniky širokopásmové modulace - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN ETSI EN 301908-1-V7.1.1 (875111) - 1.8.2015
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 1: Úvod a společné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 564 (942001) - 1.8.2015
Horolezecká výzbroj - Pomocná šňůra - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody.
186.00 Kč

ČSN EN 71-1 (943095) - 1.8.2015
Bezpečnost hraček - Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti.
945.00 Kč

ČSN EN 71-14 (943095) - 1.8.2015
Bezpečnost hraček - Část 14: Trampolíny pro domácí použití.
350.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.