Nové normy ČSN za listopad 2023

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2023 v 09:00


ČSN EN ISO 14002-2 (010902) - 1.11.2023
Systémy environmentálního managementu - Směrnice pro používání ISO 14001 k řešení environmentálních aspektů a podmínek v oblasti životního prostředí - Část 2: Voda (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN P ISO/TS 14029 (010929) - 1.11.2023
Environmentální prohlášení a programy pro produkty - Vzájemné uznávání environmentálních prohlášení o produktu (EPD) a programů komunikace o stopě. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11819-1 (011679) - 1.11.2023
Akustika - Měření vlivu povrchů vozovek na dopravní hluk - Část 1: Statistická metoda při průjezdu.
493.90 Kč

ČSN EN 17870 (018511) - 1.11.2023
Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Koncept dodatečných dat eCall pro limity zařízení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN P ISO/TS 5206-1 (018512) - 1.11.2023
Inteligentní dopravní systémy - Parkování - Část 1: Model základních dat. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1482.00 Kč

ČSN EN 17832 (038742) - 1.11.2023
Žárové stříkání - Stanovení rychlosti podávání přídavného materiálu v podobě prášku v podmínkách výroby (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 5817 (050110) - 1.11.2023
Svařování - Svarové spoje oceli, niklu, titanu a jejich slitin zhotovené tavným svařováním (kromě elektronového a laserového svařování) - Stupně kvality pro vady.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 17663 (050221) - 1.11.2023
Svařování - Požadavky na kvalitu tepelného zpracování souvisejícího se svařováním a příbuznými procesy.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 25901-2 (050684) - 1.11.2023
Svařování a příbuzné procesy - Slovník - Část 2: Zdraví a bezpečnost. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
698.50 Kč

ČSN EN ISO 18274 (055323) - 1.11.2023
Svařovací materiály - Drátové elektrody, páskové elektrody, svařovací dráty a tyče pro tavné svařování niklu a slitin niklu - Klasifikace.
317.90 Kč

ČSN EN 12309-1 (061520) - 1.11.2023
Sorpční spotřebiče k vytápění a/nebo chlazení na plynná paliva se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW - Část 1: Termíny a definice (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 13776 (078456) - 1.11.2023
Zařízení a příslušenství na LPG - Postupy plnění a vypouštění autocisteren na LPG (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14841 (078474) - 1.11.2023
Zařízení a příslušenství na LPG - Postupy plnění a vypouštění železničních cisteren na LPG (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 6369 (142806) - 1.11.2023
Výrobníky ledu pro komerční využití - Klasifikace, požadavky a zkušební podmínky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 19979 (195214) - 1.11.2023
Oční optika - Kontaktní čočky - Management hygieny kontaktních čoček pro zkoušky u více pacientů (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 3611 (251402) - 1.11.2023
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Rozměrové měřicí vybavení - Konstrukce a metrologické charakteristiky mikrometrů pro vnější měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 5167-1 (257710) - 1.11.2023
Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu - Část 1: Obecné principy a požadavky.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 3691-3:2017/A1 (268812) - 1.11.2023
Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 3: Další požadavky pro vozíky se zdvihaným místem obsluhy a vozíky speciálně navržené pro jízdu se zdviženými břemeny.
108.90 Kč

ČSN EN 13223+A1 (273019) - 1.11.2023
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Poháněcí a další mechanická zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 15016-4 (280305) - 1.11.2023
Drážní aplikace - Technické dokumenty - Část 4: Výměna dat (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 15355+A1 (284042) - 1.11.2023
Železniční aplikace - Brzdění - Rozváděče a vypínače brzdy.
493.90 Kč

ČSN EN 15085-1 (284401) - 1.11.2023
Železniční aplikace - Svařování železničních kolejových vozidel a jejich částí - Část 1: Obecně (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 15085-4 (284401) - 1.11.2023
Železniční aplikace - Svařování železničních kolejových vozidel a jejich součástí - Část 4: Výrobní požadavky.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 12216:2023/A11 (322212) - 1.11.2023
Malá plavidla - Okna, boční okna, poklopy, bouřkové kryty a dveře - Požadavky na pevnost a vodotěsnost.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 15083:2021/A11 (325141) - 1.11.2023
Malá plavidla - Drenážní čerpací soustavy.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 13297:2023/A11 (326613) - 1.11.2023
Malá plavidla - Elektrické systémy - Instalace střídavého a stejnosměrného proudu.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 25197:2021/A11 (326614) - 1.11.2023
Malá plavidla - Elektrické/elektronické ovládací systémy řízení směru, řazení vpřed/vzad a rychlosti plavidla.
108.90 Kč

ČSN EN 50160-ed.3:2011/Z1 (330122) - 1.11.2023
Charakteristiky napětí elektrické energie dodávané z veřejných distribučních sítí.
26.40 Kč

ČSN EN 50160-ed.4 (330122) - 1.11.2023
Charakteristiky napětí elektrické energie dodávané z veřejných elektrických sítí.
493.90 Kč

ČSN EN 62488-2:2018/Oprava2 (335010) - 1.11.2023
Komunikační systémy po elektrickém vedení pro aplikace v energetických společnostech - Část 2: Analogové terminály pro přenos po elektrickém vedení neboli APLC.
56.10 Kč

ČSN EN 60947-6-1-ed.2:2006/Z1 (354101) - 1.11.2023
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 6-1: Spínače s více funkcemi - Přepínací zařízení.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60947-6-1-ed.3 (354101) - 1.11.2023
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 6-1: Spínače s více funkcemi - Přepínací zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 61010-031-ed.2:2016/Z1 (356502) - 1.11.2023
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 031: Bezpečnostní požadavky na elektrické měřicí a zkušební sestavy sond držených a ovládaných rukou.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 61010-031-ed.3 (356502) - 1.11.2023
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 031: Bezpečnostní požadavky na elektrické měřicí a zkušební sestavy sond držených a ovládaných rukou.
539.00 Kč

ČSN EN 60115-1-ed.2:2012/Z1 (358190) - 1.11.2023
Neproměnné rezistory pro použití v elektronických zařízeních - Část 1: Kmenová specifikace.
26.40 Kč

ČSN EN 60115-1-ed.3 (358190) - 1.11.2023
Neproměnné rezistory pro použití v elektronických zařízeních - Část 1: Kmenová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1053.80 Kč

ČSN EN IEC 60384-25-ed.3:2022/Oprava1 (358291) - 1.11.2023
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 25: Dílčí specifikace - Neproměnné hliníkové elektrolytické kondenzátory pro povrchovou montáž s tuhým elektrolytem z vodivých polymerů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
108.90 Kč

ČSN EN IEC 61249-2-51 (359062) - 1.11.2023
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-51: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Neplátované základní materiály pro páskové nosiče pro integrované obvody (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN IEC 62386-250 (360540) - 1.11.2023
Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 250: Zvláštní požadavky - Integrovaný napájecí zdroj (zařízení typ 49). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN IEC 62386-251 (360540) - 1.11.2023
Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 251: Zvláštní požadavky - Rozšíření paměťové banky 1 (zařízení typ 50). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN IEC 62386-252 (360540) - 1.11.2023
Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 252: Zvláštní požadavky - Energetický reporting (zařízení typ 51). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN IEC 62386-253 (360540) - 1.11.2023
Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 253: Zvláštní požadavky - Diagnostika a údržba (zařízení typ 52). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 60335-2-52-ed.2:2004/A13 (361045) - 1.11.2023
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-52: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ústní hygienu.
108.90 Kč

ČSN EN 60335-2-52-ed.2:2004/A2 (361045) - 1.11.2023
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-52: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ústní hygienu.
108.90 Kč

ČSN EN 60335-2-75-ed.2:2005/Z1 (361045) - 1.11.2023
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-75: Zvláštní požadavky na výdejní spotřebiče a prodejní stroje pro komerční účely.
26.40 Kč

ČSN EN 60335-2-97-ed.2:2007/Z1 (361045) - 1.11.2023
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-97: Zvláštní požadavky na pohony rolet, markýz, žaluzií a podobných zařízení.
26.40 Kč

ČSN EN 60335-2-99:2004/A11 (361045) - 1.11.2023
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-99: Zvláštní požadavky na elektrické odsávače par pro komerční účely.
169.40 Kč

ČSN EN 60335-2-103-ed.2:2015/Z1 (361050) - 1.11.2023
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-103: Zvláštní požadavky na pohony bran, dveří a oken.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-103-ed.3 (361050) - 1.11.2023
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-103: Zvláštní požadavky na pohony bran, dveří a oken.
493.90 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-103-ed.3:2023/A1 (361050) - 1.11.2023
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-103: Zvláštní požadavky na pohony bran, dveří a oken.
108.90 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-103-ed.3:2023/A11 (361050) - 1.11.2023
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-103: Zvláštní požadavky na pohony bran, dveří a oken.
202.40 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-103-ed.3:2023/A2 (361050) - 1.11.2023
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-103: Zvláštní požadavky na pohony bran, dveří a oken.
108.90 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-113 (361050) - 1.11.2023
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-113: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro kosmetické účely a spotřebiče pro péči o krásu obsahující lasery a intenzivní světelné zdroje.
306.90 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-113:2023/A11 (361050) - 1.11.2023
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-113: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro kosmetické účely a spotřebiče pro péči o krásu obsahující lasery a intenzivní světelné zdroje.
169.40 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-115 (361050) - 1.11.2023
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-115: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro péči o pleť.
394.90 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-115:2023/A11 (361050) - 1.11.2023
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-115: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro péči o pleť.
169.40 Kč

ČSN EN 60335-2-31-ed.3:2015/A1 (361050) - 1.11.2023
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-31: Zvláštní požadavky na sporákové odsavače par a jiné odsavače kuchyňských par.
108.90 Kč

ČSN EN 60335-2-31-ed.3:2015/A11 (361050) - 1.11.2023
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-31: Zvláštní požadavky na sporákové odsavače par a jiné odsavače kuchyňských par.
169.40 Kč

ČSN EN 60335-2-31-ed.3:2015/A2 (361050) - 1.11.2023
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-31: Zvláštní požadavky na sporákové odsavače par a jiné odsavače kuchyňských par.
108.90 Kč

ČSN EN 60335-2-53-ed.3:2012/A1 (361050) - 1.11.2023
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-53: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro vytápění saun a infračervené kabiny.
108.90 Kč

ČSN EN 60335-2-53-ed.3:2012/A11 (361050) - 1.11.2023
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-53: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro vytápění saun a infračervené kabiny.
169.40 Kč

ČSN EN 60335-2-53-ed.3:2012/A2 (361050) - 1.11.2023
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-53: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro vytápění saun a infračervené kabiny.
108.90 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-75-ed.3 (361050) - 1.11.2023
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-75: Zvláštní požadavky na výdejní spotřebiče a prodejní stroje pro komerční účely.
306.90 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-75-ed.3:2023/A1 (361050) - 1.11.2023
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-75: Zvláštní požadavky na výdejní spotřebiče a prodejní stroje pro komerční účely.
108.90 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-75-ed.3:2023/A11 (361050) - 1.11.2023
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-75: Zvláštní požadavky na výdejní spotřebiče a prodejní stroje pro komerční účely.
108.90 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-75-ed.3:2023/A2 (361050) - 1.11.2023
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-75: Zvláštní požadavky na výdejní spotřebiče a prodejní stroje pro komerční účely.
108.90 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-97-ed.3 (361050) - 1.11.2023
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-97: Zvláštní požadavky na pohony rolet, markýz, žaluzií a podobných zařízení.
306.90 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-97-ed.3:2023/A1 (361050) - 1.11.2023
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-97: Zvláštní požadavky na pohony rolet, markýz, žaluzií a podobných zařízení.
108.90 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-97-ed.3:2023/A11 (361050) - 1.11.2023
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-97: Zvláštní požadavky na pohony rolet, markýz, žaluzií a podobných zařízení.
202.40 Kč

ČSN ISO 23257 (369013) - 1.11.2023
Blockchain a technologie distribuovaného registru - Referenční architektura.
493.90 Kč

ČSN EN IEC 62321-3-4 (369080) - 1.11.2023
Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 3-4: Předběžné zkoušení ftalátů v polymerech elektrotechnických produktů vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií s ultrafialovým detektorem (HPLC-UV), chromatografií na tenké vrstvě (TLC) a tepelnou desorpční hmotnostní spektrometrií (TD-MS). (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 10225-3+A1 (420906) - 1.11.2023
Svařitelné konstrukční oceli pro ropná zařízení ukotvená při pobřeží - Technické dodací podmínky - Část 3: Za tepla tvářené duté profily.
493.90 Kč

ČSN EN 14870-1 (451620) - 1.11.2023
Naftový a plynárenský průmysl - Ohyby zhotovené pomocí indukčního tepla, tvarovky a příruby pro přepravní plynovody - Část 1: Ohyby zhotovené pomocí indukčního tepla (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 14870-4 (451620) - 1.11.2023
Naftový a plynárenský průmysl - Ohyby zhotovené pomocí indukčního tepla, tvarovky a příruby pro přepravní plynovody - Část 4: Tovární studené ohyby (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 17683 (467069) - 1.11.2023
Krmiva - Metody vzorkování a analýz - Stanovení pyrrolizidinových alkaloidů v krmivech pomocí LC-MS/MS.
515.90 Kč

ČSN EN 13442 (492135) - 1.11.2023
Dřevěné podlahoviny, dřevěné stěnové a stropní obklady - Stanovení odolnosti vůči chemikáliím.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 293 (640207) - 1.11.2023
Plasty - Lisování zkušebních těles z termoplastů.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11357-1 (640748) - 1.11.2023
Plasty - Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) - Část 1: Základní principy.
317.90 Kč

ČSN EN 1401-1+A1 (643172) - 1.11.2023
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém.
394.90 Kč

ČSN EN 17816 (654842) - 1.11.2023
Materiály k vápnění půd - Stanovení fyzikálních a chemických vlastností a specifických nečistot.
169.40 Kč

ČSN EN 15691 (656559) - 1.11.2023
Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení netěkavého podílu (odparku) - Vážková metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 6076 (668636) - 1.11.2023
Lepidla - Pokládání podlahových krytin, dřevěných podlah, stěrkových hmot a obkladů - Specifikace velikostí zářezů zubových stěrek (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 3262-13 (671300) - 1.11.2023
Plniva - Specifikace a zkušební metody - Část 13: Přírodní křemen (mletý) (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 3262-15 (671300) - 1.11.2023
Plniva - Specifikace a zkušební metody - Část 15: Křemenné sklo (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 3262-16 (671300) - 1.11.2023
Plniva - Specifikace a zkušební metody - Část 16: Hydroxidy hlinité (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 3262-21 (671300) - 1.11.2023
Plniva - Specifikace a zkušební metody - Část 21: Křemenný písek (nedrcený přírodní křemen) (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 3262-8 (671300) - 1.11.2023
Plniva - Specifikace a zkušební metody - Část 8: Přírodní kaolin ("hlinka") (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 927-5 (672010) - 1.11.2023
Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Část 5: Hodnocení propustnosti vůči vodě (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 22477-2 (721008) - 1.11.2023
Geotechnický průzkum a zkoušení - Zkoušení geotechnických konstrukcí - Část 2: Zkoušení pilot: statická tahová zkouška (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 933-6 (721193) - 1.11.2023
Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 6: Posouzení povrchových charakteristik - Součinitel tekutosti kameniva.
202.40 Kč

ČSN EN 197-5:2021/Oprava1 (722101) - 1.11.2023
Cement - Část 5: Portlandský směsný cement CEM II/C-M a Směsný cement CEM VI.
26.40 Kč

ČSN EN 197-6 (722101) - 1.11.2023
Cement - Část 6: Cement s recyklovanými stavebními materiály.
202.40 Kč

TNI CEN/TR 17365 (722130) - 1.11.2023
Metoda stanovení C3A ve slínku z analýzy cementu.
202.40 Kč

ČSN EN 480-1 (722325) - 1.11.2023
Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 1: Referenční beton a referenční malta pro zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 480-15 (722325) - 1.11.2023
Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 15: Referenční beton a metoda zkoušení přísad upravujících viskozitu (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 12241 (727006) - 1.11.2023
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Pravidla výpočtu.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 24019:2023/Oprava1 (730508) - 1.11.2023
Platformy pro simultánní tlumočení - Požadavky a doporučení (Norma k přímému použití jako ČSN).
26.40 Kč

ČSN EN 17678-2 (732440) - 1.11.2023
Montáž sestav pro dodatečné předpínání konstrukcí - Část 2: Hodnocení odborné způsobilosti osob (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 14024 (746036) - 1.11.2023
Kovové profily s přerušením tepelného mostu - Mechanické funkční vlastnosti - Požadavky, posouzení výpočtem a zkouškami (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN 746350 (746350) - 1.11.2023
Kovové světlíky - Základní ustanovení.
202.40 Kč

ČSN EN 12153 (747204) - 1.11.2023
Lehké obvodové pláště - Průvzdušnost - Zkušební metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12152 (747208) - 1.11.2023
Lehké obvodové pláště - Průvzdušnost - Funkční požadavky a klasifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 17805 (757739) - 1.11.2023
Kvalita vod - Vzorkování, zachycení a konzervace environmentální DNA z vody.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11610 (832700) - 1.11.2023
Ochranné oděvy - Slovník (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 18134-3 (838220) - 1.11.2023
Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu vody - Část 3: Obsah vody v analytickém vzorku pro obecný rozbor.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 11137-2:2016/A1 (855253) - 1.11.2023
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Sterilizace zářením - Část 2: Určení sterilizační dávky.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 13078-3 (856014) - 1.11.2023
Stomatologie - Dentální pec - Část 3: Zkušební metoda pro měření teploty vysokoteplotní slinovací pece se samostatným termočlánkem (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 23298 (856064) - 1.11.2023
Stomatologie - Zkušební metody přesnosti obrábění u frézek řízených počítačem (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN ETSI EN 319122-1-V1.3.1 (874013) - 1.11.2023
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Digitální podpisy CAdES - Část 1: Stavební bloky a základní podpisy CAdES (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 1729-2 (911710) - 1.11.2023
Nábytek - Židle a stoly pro vzdělávací instituce - Část 2: Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

TNI CEN/TR 13387-5 (943465) - 1.11.2023
Výrobky pro péči o dítě - Obecné bezpečnostní směrnice - Část 5: Informace o výrobku. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.