Nové normy ČSN za duben 2019

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2019 v 09:00


ČSN ISO 10005 (010332) - 1.4.2019
Management kvality - Směrnice pro plány kvality.
434.00 Kč

ČSN EN IEC 60812-ed.2 (010675) - 1.4.2019
Analýza způsobů a důsledků poruch (FMEA a FMECA) (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 14026 (010926) - 1.4.2019
Environmentální značky a prohlášení - Zásady, požadavky a směrnice pro komunikaci informací o stopách (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 14034 (010934) - 1.4.2019
Environmentální management - Ověřování environmentálních technologií (ETV) (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 14052 (010952) - 1.4.2019
Environmentální management - Nákladové účetnictví materiálových toků - Návod pro praktickou implementaci v dodavatelském řetězci (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 14067 (010967) - 1.4.2019
Skleníkové plyny - Uhlíková stopa produktů - Požadavky a směrnice pro kvantifikaci (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 18314-1 (011730) - 1.4.2019
Analytická kolorimetrie - Část 1: Praktické měření barevnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 18314-2 (011730) - 1.4.2019
Analytická kolorimetrie - Část 2: Saundersonova korekce, řešení Kubelkovy-Munkovy rovnice, barevná intenzita, kryvost (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 18314-3 (011730) - 1.4.2019
Analytická kolorimetrie - Část 3: Speciální indexy (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO/ASTM 52901 (011827) - 1.4.2019
Aditivní výroba - Základní principy - Požadavky na nakupované součásti z aditivní výroby (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 22315 (012319) - 1.4.2019
Ochrana společnosti - Hromadná evakuace - Pokyny pro plánování (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 22397 (012340) - 1.4.2019
Ochrana společnosti - Pokyny pro ustanovení partnerských dohod (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ISO 129-1 (013130) - 1.4.2019
Technická dokumentace produktu (TPD) - Kótování a tolerování - Část 1: Obecné zásady.
593.00 Kč

ČSN ISO 129-5 (013130) - 1.4.2019
Technická dokumentace produktu - Kótování a tolerování - Část 5: Kótování kovových konstrukcí.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 6413 (013228) - 1.4.2019
Technická dokumentace produktu - Znázornění drážkování a ozubení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 16157-1 (018295) - 1.4.2019
Inteligentní dopravní systémy - Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 1: Obecný rámec a architektura. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 7539-6 (038172) - 1.4.2019
Koroze kovů a slitin - Zkoušky koroze za napětí - Část 6: Příprava a používání vzorků s předem vytvořenou trhlinou za konstantního zatížení nebo za konstantního rozevření trhliny (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 20728 (038198) - 1.4.2019
Koroze kovů a slitin - Stanovení odolnosti slitin hořčíku proti koroznímu praskání (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11124-2 (038234) - 1.4.2019
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Specifikace kovových otryskávacích prostředků - Část 2: Drť z tvrzené litiny (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11124-3 (038234) - 1.4.2019
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Specifikace kovových otryskávacích prostředků - Část 3: Broky a drť z vysokouhlíkové lité oceli (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11124-4 (038234) - 1.4.2019
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Specifikace kovových otryskávacích prostředků - Část 4: Broky z nízkouhlíkové lité oceli (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11125-2 (038235) - 1.4.2019
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody zkoušení kovových otryskávacích prostředků - Část 2: Stanovení distribuce velikosti částic (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11125-3 (038235) - 1.4.2019
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody zkoušení kovových otryskávacích prostředků - Část 3: Stanovení tvrdosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11125-4 (038235) - 1.4.2019
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody zkoušení kovových otryskávacích prostředků - Část 4: Stanovení zdánlivé hustoty (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11125-5 (038235) - 1.4.2019
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody zkoušení kovových otryskávacích prostředků - Část 5: Stanovení podílu vadných částic a mikrostruktury (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11125-6 (038235) - 1.4.2019
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody zkoušení kovových otryskávacích prostředků - Část 6: Stanovení cizích látek (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11126-3 (038236) - 1.4.2019
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Specifikace nekovových otryskávacích prostředků - Část 3: Měděná struska (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11126-4 (038236) - 1.4.2019
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Specifikace nekovových otryskávacích prostředků - Část 4: Uhelná vysokopecní struska (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11126-5 (038236) - 1.4.2019
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Specifikace nekovových otryskávacích prostředků - Část 5: Niklová struska (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11126-6 (038236) - 1.4.2019
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Specifikace nekovových otryskávacích prostředků - Část 6: Železné a ocelové strusky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11126-7 (038236) - 1.4.2019
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Specifikace nekovových otryskávacích prostředků - Část 7: Tavený oxid hlinitý (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11126-8 (038236) - 1.4.2019
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Specifikace nekovových otryskávacích prostředků - Část 8: Olivín (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 2085 (038650) - 1.4.2019
Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Kontrola souvislosti tenkých anodických oxidových povlaků - Zkouška síranem měďnatým (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 6581 (038650) - 1.4.2019
Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Stanovení stálosti barevných anodických oxidových povlaků při působení ultrafialového záření a tepla (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 8993 (038650) - 1.4.2019
Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Systém hodnocení bodové koroze - Grafická metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 17001 (038706) - 1.4.2019
Žárové stříkání - Součásti s žárově stříkanými povlaky - Specifikace povlaku.
186.00 Kč

ČSN EN 17002 (038707) - 1.4.2019
Žárové stříkání - Součásti s žárově stříkanými povlaky - Specifikace postupu žárového nástřiku.
223.00 Kč

ČSN EN 13507 (038731) - 1.4.2019
Žárové stříkání - Příprava povrchů kovových dílů a součástí před žárovým stříkáním.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 22825 (051184) - 1.4.2019
Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem - Zkoušení svarů u austenitických ocelí a slitin niklu (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 18275 (055009) - 1.4.2019
Svařovací materiály - Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování vysokopevnostních ocelí - Klasifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 20378 (055320) - 1.4.2019
Svařovací materiály - Dráty pro plamenové svařování nelegovaných a žáropevných ocelí - Klasifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10460 (078548) - 1.4.2019
Lahve na plyny - Svařované lahve na plyny ze slitiny hliníku, z uhlíkové a korozivzdorné oceli - Periodická kontrola a zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 29463-2 (125002) - 1.4.2019
Vysoce účinné filtry a filtrační materiály pro odlučování částic ze vzduchu - Část 2: Výroba aerosolu, měřicí zařízení a statistické počítání částic (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 29463-3 (125002) - 1.4.2019
Vysoce účinné filtry a filtrační materiály pro odlučování částic ze vzduchu - Část 3: Zkoušení plochých filtračních materiálů (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 29463-4 (125002) - 1.4.2019
Vysoce účinné filtry a filtrační materiály pro odlučování částic ze vzduchu - Část 4: Zkušební metoda pro stanovení propustnosti filtračních prvků - skenovací metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 29463-5 (125002) - 1.4.2019
Vysoce účinné filtry a filtrační materiály pro odlučování částic ze vzduchu - Část 5: Zkušební metoda pro filtrační prvky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 11990 (192012) - 1.4.2019
Lasery a laserová zařízení - Stanovení odolnosti úchytky tracheální kanyly a manžety tracheální kanyly vůči účinkům laserového záření (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 4064-2 (257811) - 1.4.2019
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 2: Zkušební metody.
945.00 Kč

ČSN EN 14236 (257864) - 1.4.2019
Ultrazvukové plynoměry pro domácnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 12405-1 (257865) - 1.4.2019
Plynoměry - Přepočítávače množství plynu - Část 1: Přepočítávání objemu (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 1459-2+A1 (268804) - 1.4.2019
Terénní vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 2: Otočné vozíky s proměnným vyložením (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 24134 (268851) - 1.4.2019
Motorové vozíky - Další požadavky na automatické funkce vozíků (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 19014-3 (278017) - 1.4.2019
Stroje pro zemní práce - Funkční bezpečnost - Část 3: Požadavky na prostředí a požadavky na zkoušky elektronických a elektrických součástí používaných v bezpečnostních částech řídicího systému (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 16989 (280161) - 1.4.2019
Železniční aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Zkouška chování úplného sedadla při požáru.
543.00 Kč

ČSN EN 17065 (284059) - 1.4.2019
Železniční aplikace - Brzdění - Postup zkoušky u osobních vozů.
338.00 Kč

ČSN ISO 3779 (300170) - 1.4.2019
Silniční vozidla - Identifikační číslo vozidla (VIN) - Obsah a struktura. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN ISO 15622 (300631) - 1.4.2019
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Systémy adaptivního tempomatu (ACC) - Funkční požadavky a zkušební postupy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN ISO 8856 (304209) - 1.4.2019
Silniční vozidla - Elektrické vlastnosti startérů - Zkušební metody a obecné požadavky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 4839-001 (311758) - 1.4.2019
Letectví a kosmonautika - Jističe proti závadám oblouku, třípólové, teplotně kompenzované, jmenovitý proud 3 A až 25 A - Střídavé napětí 115 V při konstantní frekvenci 400 Hz - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 4839-003 (311758) - 1.4.2019
Letectví a kosmonautika - Jističe proti závadám oblouku, třípólové, teplotně kompenzované, jmenovitý proud 3 A až 25 A - Střídavé napětí 115 V při konstantní frekvenci 400 Hz - Část 003: Bez pomocných kontaktů - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4611-005 (311778) - 1.4.2019
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Část 005: Měděné postříbřené - Pracovní teplota mezi -65 °C a 150 °C - Jednoduchá lisovaná stěna pro uzavřené aplikace - Značené UV laserem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4611-006 (311778) - 1.4.2019
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Část 006: Měděné postříbřené - Pracovní teplota mezi -65 °C a 150 °C - Dvojitá lisovaná stěna pro otevřené aplikace - Značené UV laserem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4611-007 (311778) - 1.4.2019
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Část 007: Měděné poniklované - Pracovní teplota mezi -65 °C a 150 °C - Dvojitá lisovaná stěna pro otevřené aplikace - Značené UV laserem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 2591-228 (311810) - 1.4.2019
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 228: Síla vysunutí kovového ochranného kroužku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 2591-403 (311810) - 1.4.2019
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 403: Sinusové a náhodné vibrace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3660-004 (311822) - 1.4.2019
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 004: Kabelový vývod typu A, přímý, netěsněný, s upínkou zachycující tah kabelu - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3660-005 (311822) - 1.4.2019
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 005: Kabelový vývod typu A, 90°, netěsněný, s upínkou zachycující tah kabelu - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4708-102 (311827) - 1.4.2019
Letectví a kosmonautika - Teplem smrštitelné trubičky pro vázání, izolaci a identifikaci - Část 102: Velmi ohebný polymer - Pracovní teplota -75 °C až 150 °C - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4708-106 (311827) - 1.4.2019
Letectví a kosmonautika - Teplem smrštitelné trubičky pro vázání, izolaci a identifikaci - Část 106: Trubičky s omezeným nebezpečím požáru - Pracovní teplota -30 °C až 150 °C - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3745-202 (311925) - 1.4.2019
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 202: Rozměry vlákna (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 2369 (312712) - 1.4.2019
Letectví a kosmonautika - Dráty ze žáruvzdorných slitin - Průměr 0,2 mm <= D <= 8 mm - Rozměry (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2564 (317724) - 1.4.2019
Letectví a kosmonautika - Lamináty vyztužené uhlíkovými vlákny - Stanovení obsahu vláken, pryskyřice a pórů (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

TNI 320000 (320000) - 1.4.2019
Terminologie plavidel a plavby.
1881.00 Kč

ČSN EN ISO 14509-1 (320265) - 1.4.2019
Malá plavidla - Hluk šířený vzduchem vyzařovaný motorovými rekreačními plavidly - Část 1: Postupy měření během proplutí (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 8666 (320801) - 1.4.2019
Malá plavidla - Základní údaje (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 6185-1 (320840) - 1.4.2019
Nafukovací čluny - Část 1: Čluny s maximálním výkonem motoru 4,5 kW (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 6185-2 (320840) - 1.4.2019
Nafukovací čluny - Část 2: Čluny s maximálním výkonem motoru od 4,5 kW do 15 kW (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 11192 (320881) - 1.4.2019
Malá plavidla - Grafické značky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 12215-1 (321160) - 1.4.2019
Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 1: Materiály: termosetové pryskyřice, výztuže ze skelného vlákna, referenční laminát (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 12215-2 (321160) - 1.4.2019
Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 2: Materiály - Jádra sendvičových konstrukcí, vložkové materiály (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 12215-6 (321160) - 1.4.2019
Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 6: Konstrukční uspořádání a detaily (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 12215-8 (321160) - 1.4.2019
Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 8: Kormidla (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 12215-9 (321160) - 1.4.2019
Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 9: Přívěsky trupu plachetnic (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN ISO 12216 (322212) - 1.4.2019
Malá plavidla - Okna, poklopy, příklopy, pevná okna a dveře - Požadavky na pevnost a vodotěsnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 9093-1 (325023) - 1.4.2019
Malá plavidla - Ventily a prostupy obšívkou - Část 1: Kovové části (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 9093-2 (325023) - 1.4.2019
Malá plavidla - Ventily a prostupy obšívkou - Část 2: Nekovové (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 7840 (325210) - 1.4.2019
Malá plavidla - Ohnivzdorné palivové hadice (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 21487 (325230) - 1.4.2019
Malá plavidla - Pevně instalované benzínové a naftové palivové nádrže (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 13297 (326613) - 1.4.2019
Malá plavidla - Elektrické systémy - Instalace střídavého proudu (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 16180 (328551) - 1.4.2019
Malá plavidla - Navigační světla - Instalace, umístění a viditelnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN IEC 50(702):1996/A4 (330050) - 1.4.2019
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 702: Kmity, signály a související zařízení.
223.00 Kč

ČSN IEC 50(704):1996/A3 (330050) - 1.4.2019
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 704: Přenos.
120.00 Kč

ČSN IEC 50(714):1997/A3 (330050) - 1.4.2019
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 714: Spojování a signalizace v telekomunikacích.
62.00 Kč

ČSN IEC 50(721):1996/A3 (330050) - 1.4.2019
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 721: Telegrafie, faksimile a datová komunikace.
120.00 Kč

ČSN IEC 50(726):1996/A3 (330050) - 1.4.2019
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 726: Přenosová vedení a vlnovody.
62.00 Kč

ČSN IEC 50(731):1996/A3 (330050) - 1.4.2019
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 731: Přenos optickými vlákny.
62.00 Kč

ČSN IEC 50(806):2000/A2 (330050) - 1.4.2019
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 806: Záznam a reprodukce zvuku a obrazu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN IEC 60050-713:2000/A3 (330050) - 1.4.2019
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 713: Radiokomunikace: vysílače, přijímače, sítě a provoz. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
120.00 Kč

ČSN IEC 60050-808:2003/A1 (330050) - 1.4.2019
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 808: Kamery pro neprofesionální účely. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN IEC 60050(723):2000/A4 (330050) - 1.4.2019
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 723: Rozhlasové a televizní vysílání: zvuk, televize, data.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 8528-13 (333140) - 1.4.2019
Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 13: Bezpečnost.
434.00 Kč

ČSN EN 50136-1:2012/A1 (334596) - 1.4.2019
Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení - Část 1: Obecné požadavky na poplachové přenosové systémy.
186.00 Kč

ČSN EN IEC 60404-16:2018/Oprava2 (345884) - 1.4.2019
Magnetické materiály - Část 16: Metody měření magnetických vlastností amorfních pásů na bázi Fe jednoduchým tabulovým měřicím přístrojem (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN IEC 60034-14-ed.3 (350000) - 1.4.2019
Točivé elektrické stroje - Část 14: Mechanické vibrace určitých strojů s výškou osy od 56 mm - Měření, hodnocení a mezní hodnoty mohutnosti vibrací.
223.00 Kč

ČSN EN IEC 62477-2 (351534) - 1.4.2019
Bezpečnostní požadavky pro systémy a zařízení výkonových elektronických měničů - Část 2: Výkonové elektronické měniče od 1000 V AC nebo 1500 V DC až do 36 kV AC nebo 54 kV DC (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN 60669-1-ed.2 (354106) - 1.4.2019
Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 1: Všeobecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 13.2.2021).
1204.00 Kč

ČSN EN 60669-1-ed.3:2018/Oprava1 (354106) - 1.4.2019
Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 1: Obecné požadavky.
29.00 Kč

ČSN EN 50064 (357177) - 1.4.2019
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Kryty z hliníku a ze slitin hliníku pro tváření pro plynem izolované vysokonapěťové rozváděče (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 50068 (357178) - 1.4.2019
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Kryty z oceli pro tváření pro plynem izolované vysokonapěťové rozváděče (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 50069 (357179) - 1.4.2019
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Složené svařované kryty ze slitin hliníku na odlitky a pro tváření pro plynem izolované vysokonapěťové rozváděče (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN IEC 61189-2-630 (359039) - 1.4.2019
Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, desky s plošnými spoji a jiné propojovací struktury a sestavy - Část 2-630: Zkušební metody pro materiály pro propojovací struktury - Absorpce vlhkosti po aklimatizaci v tlakové nádobě (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN IEC 60793-1-49-ed.3 (359213) - 1.4.2019
Optická vlákna - Část 1-49: Měřicí metody a zkušební postupy - Diferenciální zpoždění vidů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN 13201-2 (360455) - 1.4.2019
Osvětlení pozemních komunikací - Část 2: Požadavky.
338.00 Kč

ČSN EN 60335-2-11-ed.4:2011/A2 (361045) - 1.4.2019
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-11: Zvláštní požadavky na bubnové sušičky.
186.00 Kč

ČSN EN 62784 (361050) - 1.4.2019
Vysavače a odsavače prachu poskytující úroveň ochrany zařízení Dc pro sběr hořlavých prachů - Zvláštní požadavky.
223.00 Kč

ČSN EN 50597-ed.2 (361060) - 1.4.2019
Spotřeba energie výdejních strojů. (Platnost do 17.8.2023).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 62885-5 (361060) - 1.4.2019
Spotřebiče pro čištění povrchu - Část 5: Vysokotlaké čističe a čističe parou pro domácnost a komerční použití - Metody měření funkce (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 60601-2-8-ed.2:2016/Oprava1 (364801) - 1.4.2019
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-8: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost terapeutických rentgenových přístrojů pracujících v rozsahu 10 kV až 1 MV.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 80601-2-61 (364801) - 1.4.2019
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-61: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro pulzní oxymetrii.
593.00 Kč

ČSN EN 60728-11-ed.3:2017/A11 (367211) - 1.4.2019
Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 11: Bezpečnost. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN IEC 60728-113 (367211) - 1.4.2019
Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 113: Optické systémy pro přenos televizního a rozhlasového signálu používající pouze digitální kanály. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 5.7.2026).
768.00 Kč

ČSN EN 50174-1-ed.3 (369071) - 1.4.2019
Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Část 1: Specifikace a zabezpečení kvality.
567.00 Kč

ČSN EN 50174-2-ed.3 (369071) - 1.4.2019
Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Část 2: Projektová příprava a výstavba v budovách.
768.00 Kč

ČSN EN IEC 63000 (369083) - 1.4.2019
Technická dokumentace k posuzování elektrických a elektronických produktů z hlediska omezování nebezpečných látek.
223.00 Kč

ČSN ISO/IEC 14443-3 (369760) - 1.4.2019
Karty a bezpečnostní zařízení pro osobní identifikaci - Bezkontaktní objekty s vazbou na blízko - Část 3: Inicializace a antikolize.
543.00 Kč

ČSN ISO/IEC 27005 (369790) - 1.4.2019
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Řízení rizik bezpečnosti informací.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 20765-1 (385511) - 1.4.2019
Zemní plyn - Výpočet termodynamických vlastností - Část 1: Vlastnosti plynné fáze pro přepravní a distribuční aplikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 20765-2 (385511) - 1.4.2019
Zemní plyn - Výpočet termodynamických vlastností - Část 2: Jednofázové vlastnosti (plyn, kapalina a hustá tekutina) pro rozšířený rozsah použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 23874 (385512) - 1.4.2019
Zemní plyn - Požadavky plynové chromatografie na výpočet rosného bodu uhlovodíků (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 15399 (386433) - 1.4.2019
Zařízení pro zásobování plynem - Systém řízení bezpečnosti plynárenských sítí s maximálním provozním tlakem do 16 bar včetně (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 16925 (389215) - 1.4.2019
Stabilní hasicí zařízení - Sprinklerová hasicí zařízení v budovách pro bydlení - Navrhování, instalace a údržba (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 13565-2 (389221) - 1.4.2019
Stabilní hasicí zařízení - Pěnová zařízení - Část 2: Navrhování, konstrukce a údržba (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 28057 (404310) - 1.4.2019
Dozimetrie s termoluminiscenčními detektory v pevné fázi pro fotonové a elektronové záření v radioterapii (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 204 (420351) - 1.4.2019
Kovové materiály - Zkoušení tečení jednoosým tahem - Zkušební metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 683-4 (420931) - 1.4.2019
Oceli pro tepelné zpracování, oceli legované a oceli automatové - Část 4: Oceli automatové.
350.00 Kč

ČSN EN 10164 (421001) - 1.4.2019
Výrobky z ocelí se zlepšenými deformačními vlastnostmi kolmo k povrchu výrobku - Technické dodací podmínky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 485-2+A1 (424081) - 1.4.2019
Hliník a slitiny hliníku - Plechy, pásy a desky - Část 2: Mechanické vlastnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 12681-1 (429716) - 1.4.2019
Slévárenství - Radiografické zkoušení - Část 1: Techniky filmu.
434.00 Kč

ČSN EN 12681-2 (429716) - 1.4.2019
Slévárenství - Radiografické zkoušení - Část 2: Technika s digitálním detektorem (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN ISO 13909-8 (441314) - 1.4.2019
Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 8: Metody zkoušení systematické chyby.
338.00 Kč

ČSN ISO 602 (441330) - 1.4.2019
Uhlí - Stanovení obsahu popelovin.
186.00 Kč

ČSN ISO 647 (441371) - 1.4.2019
Hnědá uhlí a lignity - Stanovení výtěžku dehtu, vody, plynu a koksového zbytku při nízkoteplotní destilaci.
186.00 Kč

ČSN EN 12733-ed.2 (470631) - 1.4.2019
Zemědělské a lesnické stroje - Ručně vedené motorové žací stroje - Bezpečnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 1910 (492122) - 1.4.2019
Dřevěné podlahoviny a dřevěné stěnové a stropní obklady - Stanovení rozměrové stálosti.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 18363-2 (588725) - 1.4.2019
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení chlorpropandiolů vázaných na mastné kyseliny (MCPD) a glycidolu metodou GC/MS - Část 2: Metoda využívající pomalé alkalické transesterifikace a měření 2-MCPD, 3-MCPD a glycidolu (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 6802 (635222) - 1.4.2019
Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Zkouška dynamickým hydraulickým tlakem s ohýbáním (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 14852 (640511) - 1.4.2019
Stanovení úplné aerobní biodegradability plastových materiálů ve vodném prostředí - Metoda založená na analýze uvolněného oxidu uhličitého (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 21970-1 (643075) - 1.4.2019
Plasty - Polyketony (PK) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 21970-2 (643075) - 1.4.2019
Plasty - Polyketony (PK) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 13056 (643182) - 1.4.2019
Plastové potrubní systémy - Systémy pro horkou a studenou vodu - Stanovení těsnosti za podtlaku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 19892 (643183) - 1.4.2019
Plastové potrubní systémy - Trubky z termoplastů a tvarovky pro horkou a studenou vodu - Stanovení odolnosti spojů opakovanému působení tlaku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 19893 (643184) - 1.4.2019
Plastové potrubní systémy - Trubky z termoplastů a tvarovky pro horkou a studenou vodu - Stanovení odolnosti montovaných sestav opakovanému působení zvýšené teploty (teplotním cyklům) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 8067 (645433) - 1.4.2019
Měkké lehčené polymerní materiály - Stanovení odolnosti proti dalšímu trhání.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 1856 (645442) - 1.4.2019
Měkké lehčené polymerní materiály - Stanovení trvalé deformace v tlaku.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 11296-3 (646420) - 1.4.2019
Plastové potrubní systémy pro renovace beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 3: Vyvložkování těsně přiléhajícími trubkami.
338.00 Kč

ČSN EN 13702 (657103) - 1.4.2019
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení dynamické viskozity modifikovaných asfaltů metodou kužel a deska (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 18473-1 (671420) - 1.4.2019
Funkční pigmenty a plniva pro speciální aplikace - Část 1: Nanouhličitan vápenatý pro utěsňování (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 18473-2 (671420) - 1.4.2019
Funkční pigmenty a plniva pro speciální aplikace - Část 2: Nanooxid titaničitý pro opalovací přípravky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 927-6 (672010) - 1.4.2019
Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Část 6: Expozice povlaků dřeva umělému stárnutí s použitím fluorescenčních UV lamp a vody (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 4628-1:2016/Oprava1 (673071) - 1.4.2019
Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 1: Obecný úvod a systém označování.
29.00 Kč

ČSN EN 12012-1 (691602) - 1.4.2019
Stroje na zpracování pryže a plastů - Rozmělňovací stroje - Část 1: Bezpečnostní požadavky na nožové granulátory a drtiče (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 13445-2 (695245) - 1.4.2019
Netopené tlakové nádoby - Část 2: Materiály.
593.00 Kč

ČSN EN 17124 (697281) - 1.4.2019
Vodíkové palivo - Specifikace produktu a zabezpečení kvality - Aplikace palivových článků s protonvýměnnou membránou (PEM) pro silniční vozidla (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 1279-5 (701621) - 1.4.2019
Sklo ve stavebnictví - Izolační skla - Část 5: Výrobková norma.
350.00 Kč

ČSN EN 1279-6 (701621) - 1.4.2019
Sklo ve stavebnictví - Izolační skla - Část 6: Řízení výroby a periodické zkoušky.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 22477-1 (721008) - 1.4.2019
Geotechnický průzkum a zkoušení - Zkoušení geotechnických konstrukcí - Část 1: Zkoušení pilot: statická zatěžovací zkouška v tlaku (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 13892-9 (722482) - 1.4.2019
Zkušební metody potěrových materiálů - Část 9: Rozměrová stálost (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 997 (724860) - 1.4.2019
Záchodové mísy a soupravy se zabudovanou zápachovou uzávěrkou (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 14528+A1 (724870) - 1.4.2019
Bidety - Funkční požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13407+A1 (724871) - 1.4.2019
Pisoárové mísy nástěnné - Funkční požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 14688+A1 (724872) - 1.4.2019
Zdravotnětechnické zařizovací předměty - Umyvadla - Funkční požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 10545-2 (725110) - 1.4.2019
Keramické obkladové prvky - Část 2: Stanovení geometrických parametrů a jakosti povrchu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 12691 (727646) - 1.4.2019
Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech - Stanovení odolnosti proti nárazu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 17190 (727660) - 1.4.2019
Hydroizolační pásy a fólie - Index odrazivosti slunečního záření (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN 730040 (730040) - 1.4.2019
Zatížení stavebních objektů technickou seizmicitou a jejich odezva.
338.00 Kč

ČSN EN 15254-4 (730855) - 1.4.2019
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Nenosné stěny - Část 4: Zasklené konstrukce (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 12716 (731072) - 1.4.2019
Provádění speciálních geotechnických prací - Trysková injektáž (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 12390-10 (731302) - 1.4.2019
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 10: Stanovení odolnosti betonu proti karbonataci při atmosférické koncentraci oxidu uhličitého (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 384+A1 (731712) - 1.4.2019
Konstrukční dřevo - Stanovení charakteristických hodnot mechanických vlastností a hustoty (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 16929 (731785) - 1.4.2019
Zkušební metody - Dřevěné stropy - Stanovení vibračních vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13200-3 (735905) - 1.4.2019
Zařízení pro diváky - Část 3: Oddělovací prvky - Požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN 737029 (737029) - 1.4.2019
Odrazová zrcadla.
120.00 Kč

ČSN EN 1794-1 (737061) - 1.4.2019
Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Neakustické vlastnosti - Část 1: Mechanické vlastnosti a požadavky na stabilitu.
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17217 (760326) - 1.4.2019
Poštovní služby - Obrácená obálka - Požadavky na návrh a tisk (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 868-2 (770360) - 1.4.2019
Obaly pro zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu - Část 2: Sterilizační obal - Požadavky a zkušební metody.
338.00 Kč

ČSN EN 12726 (771012) - 1.4.2019
Obaly - Ústí hrdla pro korkové zátky s vnitřním průměrem 18,5 mm a záklopky pro prokázání neporušenosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 18895 (795210) - 1.4.2019
Obuv - Zkoušení klenků - Únavová odolnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 22653 (795218) - 1.4.2019
Obuv - Zkoušení podšívek a podšívkových stélek - Statické tření (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 17703 (795224) - 1.4.2019
Obuv - Zkoušení vrchů - Chování při zvýšené teplotě (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 17705 (795225) - 1.4.2019
Obuv - Zkoušení vrchů, podšívek a podšívkových stélek - Tepelněizolační vlastnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 17696 (795226) - 1.4.2019
Obuv - Zkoušení vrchů podšívek a podšívkových stélek - Pevnost v dalším trhání (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 17702 (795230) - 1.4.2019
Obuv - Zkoušení vrchů - Odolnost proti vodě (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 17706 (795232) - 1.4.2019
Obuv - Zkoušení vrchů - Pevnost v tahu a tažnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 17709 (795602) - 1.4.2019
Obuv - Místo odběru, příprava a doba kondicionování vzorků a zkušebních těles (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 17096 (806195) - 1.4.2019
Geosyntetika - Zkušební metoda pro stanovení modulu deformačního zpevnění u geosyntetických izolací HDPE (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10325 (808645) - 1.4.2019
Textilní lana - Vysokomolekulární polyethylen - 8pramenná splétaná lana, 12pramenná splétaná lana a opláštěná lana (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1885 (808806) - 1.4.2019
Peří a prachové peří - Termíny a definice.
338.00 Kč

ČSN EN 17059 (822010) - 1.4.2019
Linky pro galvanizaci a anodickou oxidaci - Bezpečnostní požadavky.
593.00 Kč

ČSN EN 13832-1 (832520) - 1.4.2019
Obuv chránící před chemikáliemi - Část 1: Terminologie a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11393-1 (832770) - 1.4.2019
Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 1: Zkušební zařízení ke zkoušení odolnosti proti pořezání řetězovou pilou (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11393-3 (832770) - 1.4.2019
Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 3: Zkušební metody pro obuv (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 16523-1+A1 (832902) - 1.4.2019
Stanovení odolnosti materiálu proti permeaci chemikálií - Část 1: Permeace potenciálně nebezpečných kapalných chemikálií v podmínkách trvalého kontaktu (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 19258 (836205) - 1.4.2019
Kvalita půdy - Návod pro stanovení hodnot pozadí.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 23470 (836226) - 1.4.2019
Kvalita půdy - Stanovení kationtové výměnné kapacity (CEC) a výměnných kationtů za použití roztoku chloridu hexaamminkobaltitého (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 11139 (855256) - 1.4.2019
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Slovník - Termíny používané v normách pro sterilizaci a v normách pro souvisící zařízení a procesy.
567.00 Kč

ČSN EN ISO 20569 (856052) - 1.4.2019
Stomatologie - Trepanační vrtáky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 20570 (856053) - 1.4.2019
Stomatologie - Držátka skalpelových čepelek pro stomatologii (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10650 (856073) - 1.4.2019
Stomatologie - Aktivní aktivátory polymerizace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 22442-1 (857501) - 1.4.2019
Zdravotnické prostředky používající živočišné tkáně a jejich deriváty - Část 1: Aplikace managementu rizik.
350.00 Kč

ČSN EN 301549-V2.1.2 (870009) - 1.4.2019
Požadavky na dostupnost pro výrobky a služby ICT (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN ETSI EN 303472-V1.1.1 (872016) - 1.4.2019
Environmentální inženýrství (EE) - Metodika a metriky měření energetické účinnosti pro zařízení RAN. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 13310+A1 (914108) - 1.4.2019
Kuchyňské dřezy - Provozní požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 14296+A1 (914109) - 1.4.2019
Sanitární potřeby - Společná umývací koryta (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14055 (914640) - 1.4.2019
Nádržkové splachovače pro záchodové mísy a pisoáry (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 14450 (916013) - 1.4.2019
Bezpečnostní úschovné objekty - Požadavky, klasifikace a metody zkoušení odolnosti proti vloupání - Trezorové schránky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16232+A1 (943459) - 1.4.2019
Výrobky pro péči o dítě - Houpačky pro nejmenší děti. (Platnost do 30.9.2024).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 4531 (945056) - 1.4.2019
Smalty - Uvolňování iontů kovů ze smaltovaných výrobků ve styku s potravinami - Metody zkoušení a mezní hodnoty (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 19119 (979838) - 1.4.2019
Geografická informace - Služby.
768.00 Kč

ČSN EN ISO 19136-2 (979856) - 1.4.2019
Geografická informace - Geografický značkovací jazyk (GML) - Část 2: Rozšířená schemata a pravidla kódování (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.