Nové normy ČSN za duben 2019

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2019 v 09:00


ČSN ISO 10005 (010332) - 1.4.2019
Management kvality - Směrnice pro plány kvality.
394.90 Kč

ČSN EN IEC 60812-ed.2 (010675) - 1.4.2019
Analýza způsobů a důsledků poruch (FMEA a FMECA) (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 14026 (010926) - 1.4.2019
Environmentální značky a prohlášení - Zásady, požadavky a směrnice pro komunikaci informací o stopách (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 14034 (010934) - 1.4.2019
Environmentální management - Ověřování environmentálních technologií (ETV) (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 14052 (010952) - 1.4.2019
Environmentální management - Nákladové účetnictví materiálových toků - Návod pro praktickou implementaci v dodavatelském řetězci (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 14067 (010967) - 1.4.2019
Skleníkové plyny - Uhlíková stopa produktů - Požadavky a směrnice pro kvantifikaci (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN ISO 18314-1 (011730) - 1.4.2019
Analytická kolorimetrie - Část 1: Praktické měření barevnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 18314-2 (011730) - 1.4.2019
Analytická kolorimetrie - Část 2: Saundersonova korekce, řešení Kubelkovy-Munkovy rovnice, barevná intenzita, kryvost (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 18314-3 (011730) - 1.4.2019
Analytická kolorimetrie - Část 3: Speciální indexy (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO/ASTM 52901 (011827) - 1.4.2019
Aditivní výroba - Základní principy - Požadavky na nakupované součásti z aditivní výroby (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 22315 (012319) - 1.4.2019
Ochrana společnosti - Hromadná evakuace - Pokyny pro plánování (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 22397 (012340) - 1.4.2019
Ochrana společnosti - Pokyny pro ustanovení partnerských dohod (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ISO 129-1 (013130) - 1.4.2019
Technická dokumentace produktu (TPD) - Kótování a tolerování - Část 1: Obecné zásady.
539.00 Kč

ČSN ISO 129-5 (013130) - 1.4.2019
Technická dokumentace produktu - Kótování a tolerování - Část 5: Kótování kovových konstrukcí.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 6413 (013228) - 1.4.2019
Technická dokumentace produktu - Znázornění drážkování a ozubení (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 16157-1 (018295) - 1.4.2019
Inteligentní dopravní systémy - Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 1: Obecný rámec a architektura. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 7539-6 (038172) - 1.4.2019
Koroze kovů a slitin - Zkoušky koroze za napětí - Část 6: Příprava a používání vzorků s předem vytvořenou trhlinou za konstantního zatížení nebo za konstantního rozevření trhliny (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 20728 (038198) - 1.4.2019
Koroze kovů a slitin - Stanovení odolnosti slitin hořčíku proti koroznímu praskání (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11124-2 (038234) - 1.4.2019
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Specifikace kovových otryskávacích prostředků - Část 2: Drť z tvrzené litiny (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11124-3 (038234) - 1.4.2019
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Specifikace kovových otryskávacích prostředků - Část 3: Broky a drť z vysokouhlíkové lité oceli (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11124-4 (038234) - 1.4.2019
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Specifikace kovových otryskávacích prostředků - Část 4: Broky z nízkouhlíkové lité oceli (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11125-2 (038235) - 1.4.2019
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody zkoušení kovových otryskávacích prostředků - Část 2: Stanovení distribuce velikosti částic (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11125-3 (038235) - 1.4.2019
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody zkoušení kovových otryskávacích prostředků - Část 3: Stanovení tvrdosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11125-4 (038235) - 1.4.2019
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody zkoušení kovových otryskávacích prostředků - Část 4: Stanovení zdánlivé hustoty (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11125-5 (038235) - 1.4.2019
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody zkoušení kovových otryskávacích prostředků - Část 5: Stanovení podílu vadných částic a mikrostruktury (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11125-6 (038235) - 1.4.2019
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody zkoušení kovových otryskávacích prostředků - Část 6: Stanovení cizích látek (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11126-3 (038236) - 1.4.2019
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Specifikace nekovových otryskávacích prostředků - Část 3: Měděná struska (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11126-4 (038236) - 1.4.2019
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Specifikace nekovových otryskávacích prostředků - Část 4: Uhelná vysokopecní struska (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11126-5 (038236) - 1.4.2019
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Specifikace nekovových otryskávacích prostředků - Část 5: Niklová struska (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11126-6 (038236) - 1.4.2019
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Specifikace nekovových otryskávacích prostředků - Část 6: Železné a ocelové strusky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11126-7 (038236) - 1.4.2019
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Specifikace nekovových otryskávacích prostředků - Část 7: Tavený oxid hlinitý (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11126-8 (038236) - 1.4.2019
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Specifikace nekovových otryskávacích prostředků - Část 8: Olivín (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 2085 (038650) - 1.4.2019
Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Kontrola souvislosti tenkých anodických oxidových povlaků - Zkouška síranem měďnatým (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 6581 (038650) - 1.4.2019
Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Stanovení stálosti barevných anodických oxidových povlaků při působení ultrafialového záření a tepla (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 8993 (038650) - 1.4.2019
Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Systém hodnocení bodové koroze - Grafická metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 17001 (038706) - 1.4.2019
Žárové stříkání - Součásti s žárově stříkanými povlaky - Specifikace povlaku.
169.40 Kč

ČSN EN 17002 (038707) - 1.4.2019
Žárové stříkání - Součásti s žárově stříkanými povlaky - Specifikace postupu žárového nástřiku.
202.40 Kč

ČSN EN 13507 (038731) - 1.4.2019
Žárové stříkání - Příprava povrchů kovových dílů a součástí před žárovým stříkáním.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 22825 (051184) - 1.4.2019
Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem - Zkoušení svarů u austenitických ocelí a slitin niklu (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 18275 (055009) - 1.4.2019
Svařovací materiály - Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování vysokopevnostních ocelí - Klasifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 20378 (055320) - 1.4.2019
Svařovací materiály - Dráty pro plamenové svařování nelegovaných a žáropevných ocelí - Klasifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 10460 (078548) - 1.4.2019
Lahve na plyny - Svařované lahve na plyny ze slitiny hliníku, z uhlíkové a korozivzdorné oceli - Periodická kontrola a zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 29463-2 (125002) - 1.4.2019
Vysoce účinné filtry a filtrační materiály pro odlučování částic ze vzduchu - Část 2: Výroba aerosolu, měřicí zařízení a statistické počítání částic (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 29463-3 (125002) - 1.4.2019
Vysoce účinné filtry a filtrační materiály pro odlučování částic ze vzduchu - Část 3: Zkoušení plochých filtračních materiálů (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 29463-4 (125002) - 1.4.2019
Vysoce účinné filtry a filtrační materiály pro odlučování částic ze vzduchu - Část 4: Zkušební metoda pro stanovení propustnosti filtračních prvků - skenovací metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 29463-5 (125002) - 1.4.2019
Vysoce účinné filtry a filtrační materiály pro odlučování částic ze vzduchu - Část 5: Zkušební metoda pro filtrační prvky (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 11990 (192012) - 1.4.2019
Lasery a laserová zařízení - Stanovení odolnosti úchytky tracheální kanyly a manžety tracheální kanyly vůči účinkům laserového záření (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 4064-2 (257811) - 1.4.2019
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 2: Zkušební metody.
859.10 Kč

ČSN EN 14236 (257864) - 1.4.2019
Ultrazvukové plynoměry pro domácnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 12405-1 (257865) - 1.4.2019
Plynoměry - Přepočítávače množství plynu - Část 1: Přepočítávání objemu (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 1459-2+A1 (268804) - 1.4.2019
Terénní vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 2: Otočné vozíky s proměnným vyložením (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 24134 (268851) - 1.4.2019
Motorové vozíky - Další požadavky na automatické funkce vozíků (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 19014-3 (278017) - 1.4.2019
Stroje pro zemní práce - Funkční bezpečnost - Část 3: Požadavky na prostředí a požadavky na zkoušky elektronických a elektrických součástí používaných v bezpečnostních částech řídicího systému (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 16989 (280161) - 1.4.2019
Železniční aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Zkouška chování úplného sedadla při požáru.
493.90 Kč

ČSN EN 17065 (284059) - 1.4.2019
Železniční aplikace - Brzdění - Postup zkoušky u osobních vozů.
306.90 Kč

ČSN ISO 3779 (300170) - 1.4.2019
Silniční vozidla - Identifikační číslo vozidla (VIN) - Obsah a struktura. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN ISO 15622 (300631) - 1.4.2019
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Systémy adaptivního tempomatu (ACC) - Funkční požadavky a zkušební postupy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN ISO 8856 (304209) - 1.4.2019
Silniční vozidla - Elektrické vlastnosti startérů - Zkušební metody a obecné požadavky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 4839-001 (311758) - 1.4.2019
Letectví a kosmonautika - Jističe proti závadám oblouku, třípólové, teplotně kompenzované, jmenovitý proud 3 A až 25 A - Střídavé napětí 115 V při konstantní frekvenci 400 Hz - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 4839-003 (311758) - 1.4.2019
Letectví a kosmonautika - Jističe proti závadám oblouku, třípólové, teplotně kompenzované, jmenovitý proud 3 A až 25 A - Střídavé napětí 115 V při konstantní frekvenci 400 Hz - Část 003: Bez pomocných kontaktů - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4611-005 (311778) - 1.4.2019
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Část 005: Měděné postříbřené - Pracovní teplota mezi -65 °C a 150 °C - Jednoduchá lisovaná stěna pro uzavřené aplikace - Značené UV laserem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4611-006 (311778) - 1.4.2019
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Část 006: Měděné postříbřené - Pracovní teplota mezi -65 °C a 150 °C - Dvojitá lisovaná stěna pro otevřené aplikace - Značené UV laserem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4611-007 (311778) - 1.4.2019
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Část 007: Měděné poniklované - Pracovní teplota mezi -65 °C a 150 °C - Dvojitá lisovaná stěna pro otevřené aplikace - Značené UV laserem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 2591-228 (311810) - 1.4.2019
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 228: Síla vysunutí kovového ochranného kroužku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 2591-403 (311810) - 1.4.2019
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 403: Sinusové a náhodné vibrace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3660-004 (311822) - 1.4.2019
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 004: Kabelový vývod typu A, přímý, netěsněný, s upínkou zachycující tah kabelu - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3660-005 (311822) - 1.4.2019
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 005: Kabelový vývod typu A, 90°, netěsněný, s upínkou zachycující tah kabelu - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4708-102 (311827) - 1.4.2019
Letectví a kosmonautika - Teplem smrštitelné trubičky pro vázání, izolaci a identifikaci - Část 102: Velmi ohebný polymer - Pracovní teplota -75 °C až 150 °C - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4708-106 (311827) - 1.4.2019
Letectví a kosmonautika - Teplem smrštitelné trubičky pro vázání, izolaci a identifikaci - Část 106: Trubičky s omezeným nebezpečím požáru - Pracovní teplota -30 °C až 150 °C - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3745-202 (311925) - 1.4.2019
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 202: Rozměry vlákna (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 2369 (312712) - 1.4.2019
Letectví a kosmonautika - Dráty ze žáruvzdorných slitin - Průměr 0,2 mm <= D <= 8 mm - Rozměry (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2564 (317724) - 1.4.2019
Letectví a kosmonautika - Lamináty vyztužené uhlíkovými vlákny - Stanovení obsahu vláken, pryskyřice a pórů (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

TNI 320000 (320000) - 1.4.2019
Terminologie plavidel a plavby.
1881.00 Kč

ČSN EN ISO 14509-1 (320265) - 1.4.2019
Malá plavidla - Hluk šířený vzduchem vyzařovaný motorovými rekreačními plavidly - Část 1: Postupy měření během proplutí (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 8666 (320801) - 1.4.2019
Malá plavidla - Základní údaje (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 6185-1 (320840) - 1.4.2019
Nafukovací čluny - Část 1: Čluny s maximálním výkonem motoru 4,5 kW (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 6185-2 (320840) - 1.4.2019
Nafukovací čluny - Část 2: Čluny s maximálním výkonem motoru od 4,5 kW do 15 kW (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 11192 (320881) - 1.4.2019
Malá plavidla - Grafické značky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 12215-1 (321160) - 1.4.2019
Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 1: Materiály: termosetové pryskyřice, výztuže ze skelného vlákna, referenční laminát (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 12215-2 (321160) - 1.4.2019
Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 2: Materiály - Jádra sendvičových konstrukcí, vložkové materiály (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 12215-6 (321160) - 1.4.2019
Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 6: Konstrukční uspořádání a detaily (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN ISO 12215-8 (321160) - 1.4.2019
Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 8: Kormidla (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 12215-9 (321160) - 1.4.2019
Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 9: Přívěsky trupu plachetnic (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN ISO 12216 (322212) - 1.4.2019
Malá plavidla - Okna, poklopy, příklopy, pevná okna a dveře - Požadavky na pevnost a vodotěsnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 9093-1 (325023) - 1.4.2019
Malá plavidla - Ventily a prostupy obšívkou - Část 1: Kovové části (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 9093-2 (325023) - 1.4.2019
Malá plavidla - Ventily a prostupy obšívkou - Část 2: Nekovové (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 7840 (325210) - 1.4.2019
Malá plavidla - Ohnivzdorné palivové hadice (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 21487 (325230) - 1.4.2019
Malá plavidla - Pevně instalované benzínové a naftové palivové nádrže (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 13297 (326613) - 1.4.2019
Malá plavidla - Elektrické systémy - Instalace střídavého proudu (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 16180 (328551) - 1.4.2019
Malá plavidla - Navigační světla - Instalace, umístění a viditelnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN IEC 50(702):1996/A4 (330050) - 1.4.2019
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 702: Kmity, signály a související zařízení.
202.40 Kč

ČSN IEC 50(704):1996/A3 (330050) - 1.4.2019
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 704: Přenos.
108.90 Kč

ČSN IEC 50(714):1997/A3 (330050) - 1.4.2019
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 714: Spojování a signalizace v telekomunikacích.
56.10 Kč

ČSN IEC 50(721):1996/A3 (330050) - 1.4.2019
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 721: Telegrafie, faksimile a datová komunikace.
108.90 Kč

ČSN IEC 50(726):1996/A3 (330050) - 1.4.2019
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 726: Přenosová vedení a vlnovody.
56.10 Kč

ČSN IEC 50(731):1996/A3 (330050) - 1.4.2019
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 731: Přenos optickými vlákny.
56.10 Kč

ČSN IEC 50(806):2000/A2 (330050) - 1.4.2019
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 806: Záznam a reprodukce zvuku a obrazu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN IEC 60050-713:2000/A3 (330050) - 1.4.2019
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 713: Radiokomunikace: vysílače, přijímače, sítě a provoz. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
108.90 Kč

ČSN IEC 60050-808:2003/A1 (330050) - 1.4.2019
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 808: Kamery pro neprofesionální účely. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN IEC 60050(723):2000/A4 (330050) - 1.4.2019
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 723: Rozhlasové a televizní vysílání: zvuk, televize, data.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 8528-13 (333140) - 1.4.2019
Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 13: Bezpečnost.
394.90 Kč

ČSN EN 50136-1:2012/A1 (334596) - 1.4.2019
Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení - Část 1: Obecné požadavky na poplachové přenosové systémy.
169.40 Kč

ČSN EN IEC 60404-16:2018/Oprava2 (345884) - 1.4.2019
Magnetické materiály - Část 16: Metody měření magnetických vlastností amorfních pásů na bázi Fe jednoduchým tabulovým měřicím přístrojem (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN IEC 60034-14-ed.3 (350000) - 1.4.2019
Točivé elektrické stroje - Část 14: Mechanické vibrace určitých strojů s výškou osy od 56 mm - Měření, hodnocení a mezní hodnoty mohutnosti vibrací.
202.40 Kč

ČSN EN IEC 62477-2 (351534) - 1.4.2019
Bezpečnostní požadavky pro systémy a zařízení výkonových elektronických měničů - Část 2: Výkonové elektronické měniče od 1000 V AC nebo 1500 V DC až do 36 kV AC nebo 54 kV DC (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN 60669-1-ed.2 (354106) - 1.4.2019
Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 1: Všeobecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 13.2.2021).
1185.60 Kč

ČSN EN 60669-1-ed.3:2018/Oprava1 (354106) - 1.4.2019
Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 1: Obecné požadavky.
26.40 Kč

ČSN EN 50064 (357177) - 1.4.2019
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Kryty z hliníku a ze slitin hliníku pro tváření pro plynem izolované vysokonapěťové rozváděče (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 50068 (357178) - 1.4.2019
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Kryty z oceli pro tváření pro plynem izolované vysokonapěťové rozváděče (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 50069 (357179) - 1.4.2019
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Složené svařované kryty ze slitin hliníku na odlitky a pro tváření pro plynem izolované vysokonapěťové rozváděče (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN IEC 61189-2-630 (359039) - 1.4.2019
Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, desky s plošnými spoji a jiné propojovací struktury a sestavy - Část 2-630: Zkušební metody pro materiály pro propojovací struktury - Absorpce vlhkosti po aklimatizaci v tlakové nádobě (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN IEC 60793-1-49-ed.3 (359213) - 1.4.2019
Optická vlákna - Část 1-49: Měřicí metody a zkušební postupy - Diferenciální zpoždění vidů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 13201-2 (360455) - 1.4.2019
Osvětlení pozemních komunikací - Část 2: Požadavky.
306.90 Kč

ČSN EN 60335-2-11-ed.4:2011/A2 (361045) - 1.4.2019
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-11: Zvláštní požadavky na bubnové sušičky.
169.40 Kč

ČSN EN 62784 (361050) - 1.4.2019
Vysavače a odsavače prachu poskytující úroveň ochrany zařízení Dc pro sběr hořlavých prachů - Zvláštní požadavky.
202.40 Kč

ČSN EN 50597-ed.2 (361060) - 1.4.2019
Spotřeba energie výdejních strojů. (Platnost do 17.8.2023).
306.90 Kč

ČSN EN 50597:2016/Z1 (361060) - 1.4.2019
Spotřeba energie výdejních strojů.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 62885-5 (361060) - 1.4.2019
Spotřebiče pro čištění povrchu - Část 5: Vysokotlaké čističe a čističe parou pro domácnost a komerční použití - Metody měření funkce (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 60601-2-8-ed.2:2016/Oprava1 (364801) - 1.4.2019
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-8: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost terapeutických rentgenových přístrojů pracujících v rozsahu 10 kV až 1 MV.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 80601-2-61 (364801) - 1.4.2019
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-61: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro pulzní oxymetrii.
539.00 Kč

ČSN EN 60728-11-ed.3:2017/A11 (367211) - 1.4.2019
Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 11: Bezpečnost. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN IEC 60728-113 (367211) - 1.4.2019
Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 113: Optické systémy pro přenos televizního a rozhlasového signálu používající pouze digitální kanály. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
698.50 Kč

ČSN EN 50174-1-ed.3 (369071) - 1.4.2019
Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Část 1: Specifikace a zabezpečení kvality.
515.90 Kč

ČSN EN 50174-2-ed.3 (369071) - 1.4.2019
Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Část 2: Projektová příprava a výstavba v budovách.
698.50 Kč

ČSN EN 50581:2013/Z1 (369083) - 1.4.2019
Technická dokumentace k posuzování elektrických a elektrotechnických výrobků z hlediska omezování nebezpečných látek.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 63000 (369083) - 1.4.2019
Technická dokumentace k posuzování elektrických a elektronických produktů z hlediska omezování nebezpečných látek.
202.40 Kč

ČSN ISO/IEC 14443-3 (369760) - 1.4.2019
Karty a bezpečnostní zařízení pro osobní identifikaci - Bezkontaktní objekty s vazbou na blízko - Část 3: Inicializace a antikolize.
493.90 Kč

ČSN ISO/IEC 27005 (369790) - 1.4.2019
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Řízení rizik bezpečnosti informací.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 20765-1 (385511) - 1.4.2019
Zemní plyn - Výpočet termodynamických vlastností - Část 1: Vlastnosti plynné fáze pro přepravní a distribuční aplikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 20765-2 (385511) - 1.4.2019
Zemní plyn - Výpočet termodynamických vlastností - Část 2: Jednofázové vlastnosti (plyn, kapalina a hustá tekutina) pro rozšířený rozsah použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 23874 (385512) - 1.4.2019
Zemní plyn - Požadavky plynové chromatografie na výpočet rosného bodu uhlovodíků (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 15399 (386433) - 1.4.2019
Zařízení pro zásobování plynem - Systém řízení bezpečnosti plynárenských sítí s maximálním provozním tlakem do 16 bar včetně (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 16925 (389215) - 1.4.2019
Stabilní hasicí zařízení - Sprinklerová hasicí zařízení v budovách pro bydlení - Navrhování, instalace a údržba (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 13565-2 (389221) - 1.4.2019
Stabilní hasicí zařízení - Pěnová zařízení - Část 2: Navrhování, konstrukce a údržba (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 28057 (404310) - 1.4.2019
Dozimetrie s termoluminiscenčními detektory v pevné fázi pro fotonové a elektronové záření v radioterapii (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 204 (420351) - 1.4.2019
Kovové materiály - Zkoušení tečení jednoosým tahem - Zkušební metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN ISO 683-4 (420931) - 1.4.2019
Oceli pro tepelné zpracování, oceli legované a oceli automatové - Část 4: Oceli automatové.
317.90 Kč

ČSN EN 10164 (421001) - 1.4.2019
Výrobky z ocelí se zlepšenými deformačními vlastnostmi kolmo k povrchu výrobku - Technické dodací podmínky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 485-2+A1 (424081) - 1.4.2019
Hliník a slitiny hliníku - Plechy, pásy a desky - Část 2: Mechanické vlastnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 12681-1 (429716) - 1.4.2019
Slévárenství - Radiografické zkoušení - Část 1: Techniky filmu.
394.90 Kč

ČSN EN 12681-2 (429716) - 1.4.2019
Slévárenství - Radiografické zkoušení - Část 2: Technika s digitálním detektorem (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN ISO 13909-8 (441314) - 1.4.2019
Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 8: Metody zkoušení systematické chyby.
306.90 Kč

ČSN ISO 602 (441330) - 1.4.2019
Uhlí - Stanovení obsahu popelovin.
169.40 Kč

ČSN ISO 647 (441371) - 1.4.2019
Hnědá uhlí a lignity - Stanovení výtěžku dehtu, vody, plynu a koksového zbytku při nízkoteplotní destilaci.
169.40 Kč

ČSN EN 12733-ed.2 (470631) - 1.4.2019
Zemědělské a lesnické stroje - Ručně vedené motorové žací stroje - Bezpečnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 1910 (492122) - 1.4.2019
Dřevěné podlahoviny a dřevěné stěnové a stropní obklady - Stanovení rozměrové stálosti.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 6888-1:1999/A2 (560089) - 1.4.2019
Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu koagulázopozitivních stafylokoků (Staphylococcus aureus a další druhy) - Část 1: Technika s použitím agarové půdy podle Baird-Parkera.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 18363-2 (588725) - 1.4.2019
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení chlorpropandiolů vázaných na mastné kyseliny (MCPD) a glycidolu metodou GC/MS - Část 2: Metoda využívající pomalé alkalické transesterifikace a měření 2-MCPD, 3-MCPD a glycidolu (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 6802 (635222) - 1.4.2019
Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Zkouška dynamickým hydraulickým tlakem s ohýbáním (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 14852 (640511) - 1.4.2019
Stanovení úplné aerobní biodegradability plastových materiálů ve vodném prostředí - Metoda založená na analýze uvolněného oxidu uhličitého (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 21970-1 (643075) - 1.4.2019
Plasty - Polyketony (PK) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 21970-2 (643075) - 1.4.2019
Plasty - Polyketony (PK) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 13056 (643182) - 1.4.2019
Plastové potrubní systémy - Systémy pro horkou a studenou vodu - Stanovení těsnosti za podtlaku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 19892 (643183) - 1.4.2019
Plastové potrubní systémy - Trubky z termoplastů a tvarovky pro horkou a studenou vodu - Stanovení odolnosti spojů opakovanému působení tlaku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 19893 (643184) - 1.4.2019
Plastové potrubní systémy - Trubky z termoplastů a tvarovky pro horkou a studenou vodu - Stanovení odolnosti montovaných sestav opakovanému působení zvýšené teploty (teplotním cyklům) (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 8067 (645433) - 1.4.2019
Měkké lehčené polymerní materiály - Stanovení odolnosti proti dalšímu trhání.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 1856 (645442) - 1.4.2019
Měkké lehčené polymerní materiály - Stanovení trvalé deformace v tlaku.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 11296-3 (646420) - 1.4.2019
Plastové potrubní systémy pro renovace beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 3: Vyvložkování těsně přiléhajícími trubkami.
306.90 Kč

ČSN EN 13702 (657103) - 1.4.2019
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení dynamické viskozity modifikovaných asfaltů metodou kužel a deska (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 18473-1 (671420) - 1.4.2019
Funkční pigmenty a plniva pro speciální aplikace - Část 1: Nanouhličitan vápenatý pro utěsňování (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 18473-2 (671420) - 1.4.2019
Funkční pigmenty a plniva pro speciální aplikace - Část 2: Nanooxid titaničitý pro opalovací přípravky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 927-6 (672010) - 1.4.2019
Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Část 6: Expozice povlaků dřeva umělému stárnutí s použitím fluorescenčních UV lamp a vody (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 4628-1:2016/Oprava1 (673071) - 1.4.2019
Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 1: Obecný úvod a systém označování.
26.40 Kč

ČSN EN 12012-1 (691602) - 1.4.2019
Stroje na zpracování pryže a plastů - Rozmělňovací stroje - Část 1: Bezpečnostní požadavky na nožové granulátory a drtiče (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 13445-2 (695245) - 1.4.2019
Netopené tlakové nádoby - Část 2: Materiály.
539.00 Kč

ČSN EN 13445-2:2019/A1 (695245) - 1.4.2019
Netopené tlakové nádoby - Část 2: Materiály.
108.90 Kč

ČSN EN 13445-2:2019/A2 (695245) - 1.4.2019
Netopené tlakové nádoby - Část 2: Materiály.
108.90 Kč

ČSN EN 13445-2:2019/A3 (695245) - 1.4.2019
Netopené tlakové nádoby - Část 2: Materiály.
169.40 Kč

ČSN EN 17124 (697281) - 1.4.2019
Vodíkové palivo - Specifikace produktu a zabezpečení kvality - Aplikace palivových článků s protonvýměnnou membránou (PEM) pro silniční vozidla (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 1279-5 (701621) - 1.4.2019
Sklo ve stavebnictví - Izolační skla - Část 5: Výrobková norma.
317.90 Kč

ČSN EN 1279-6 (701621) - 1.4.2019
Sklo ve stavebnictví - Izolační skla - Část 6: Řízení výroby a periodické zkoušky.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 22477-1 (721008) - 1.4.2019
Geotechnický průzkum a zkoušení - Zkoušení geotechnických konstrukcí - Část 1: Zkoušení pilot: statická zatěžovací zkouška v tlaku (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 13892-9 (722482) - 1.4.2019
Zkušební metody potěrových materiálů - Část 9: Rozměrová stálost (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 997 (724860) - 1.4.2019
Záchodové mísy a soupravy se zabudovanou zápachovou uzávěrkou (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 14528+A1 (724870) - 1.4.2019
Bidety - Funkční požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13407+A1 (724871) - 1.4.2019
Pisoárové mísy nástěnné - Funkční požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 14688+A1 (724872) - 1.4.2019
Zdravotnětechnické zařizovací předměty - Umyvadla - Funkční požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 10545-2 (725110) - 1.4.2019
Keramické obkladové prvky - Část 2: Stanovení geometrických parametrů a jakosti povrchu (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 12691 (727646) - 1.4.2019
Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech - Stanovení odolnosti proti nárazu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 17190 (727660) - 1.4.2019
Hydroizolační pásy a fólie - Index odrazivosti slunečního záření (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN 730040 (730040) - 1.4.2019
Zatížení stavebních objektů technickou seizmicitou a jejich odezva.
306.90 Kč

ČSN EN 15254-4 (730855) - 1.4.2019
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Nenosné stěny - Část 4: Zasklené konstrukce (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 12716 (731072) - 1.4.2019
Provádění speciálních geotechnických prací - Trysková injektáž (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 12390-10 (731302) - 1.4.2019
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 10: Stanovení odolnosti betonu proti karbonataci při atmosférické koncentraci oxidu uhličitého (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 384+A1 (731712) - 1.4.2019
Konstrukční dřevo - Stanovení charakteristických hodnot mechanických vlastností a hustoty (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 16929 (731785) - 1.4.2019
Zkušební metody - Dřevěné stropy - Stanovení vibračních vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 13200-3 (735905) - 1.4.2019
Zařízení pro diváky - Část 3: Oddělovací prvky - Požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN 737029 (737029) - 1.4.2019
Odrazová zrcadla.
108.90 Kč

ČSN EN 1794-1 (737061) - 1.4.2019
Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Neakustické vlastnosti - Část 1: Mechanické vlastnosti a požadavky na stabilitu.
306.90 Kč

ČSN P CEN/TS 17217 (760326) - 1.4.2019
Poštovní služby - Obrácená obálka - Požadavky na návrh a tisk (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 868-2 (770360) - 1.4.2019
Obaly pro zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu - Část 2: Sterilizační obal - Požadavky a zkušební metody.
306.90 Kč

ČSN EN 12726 (771012) - 1.4.2019
Obaly - Ústí hrdla pro korkové zátky s vnitřním průměrem 18,5 mm a záklopky pro prokázání neporušenosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 18895 (795210) - 1.4.2019
Obuv - Zkoušení klenků - Únavová odolnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 22653 (795218) - 1.4.2019
Obuv - Zkoušení podšívek a podšívkových stélek - Statické tření (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 17703 (795224) - 1.4.2019
Obuv - Zkoušení vrchů - Chování při zvýšené teplotě (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 17705 (795225) - 1.4.2019
Obuv - Zkoušení vrchů, podšívek a podšívkových stélek - Tepelněizolační vlastnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 17696 (795226) - 1.4.2019
Obuv - Zkoušení vrchů podšívek a podšívkových stélek - Pevnost v dalším trhání (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 17702 (795230) - 1.4.2019
Obuv - Zkoušení vrchů - Odolnost proti vodě (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 17706 (795232) - 1.4.2019
Obuv - Zkoušení vrchů - Pevnost v tahu a tažnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 17709 (795602) - 1.4.2019
Obuv - Místo odběru, příprava a doba kondicionování vzorků a zkušebních těles (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 17096 (806195) - 1.4.2019
Geosyntetika - Zkušební metoda pro stanovení modulu deformačního zpevnění u geosyntetických izolací HDPE (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 10325 (808645) - 1.4.2019
Textilní lana - Vysokomolekulární polyethylen - 8pramenná splétaná lana, 12pramenná splétaná lana a opláštěná lana (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 1885 (808806) - 1.4.2019
Peří a prachové peří - Termíny a definice.
306.90 Kč

ČSN EN 17059 (822010) - 1.4.2019
Linky pro galvanizaci a anodickou oxidaci - Bezpečnostní požadavky.
539.00 Kč

ČSN EN 13832-1 (832520) - 1.4.2019
Obuv chránící před chemikáliemi - Část 1: Terminologie a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11393-1 (832770) - 1.4.2019
Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 1: Zkušební zařízení ke zkoušení odolnosti proti pořezání řetězovou pilou (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11393-3 (832770) - 1.4.2019
Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 3: Zkušební metody pro obuv (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 16523-1+A1 (832902) - 1.4.2019
Stanovení odolnosti materiálu proti permeaci chemikálií - Část 1: Permeace potenciálně nebezpečných kapalných chemikálií v podmínkách trvalého kontaktu (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 19258 (836205) - 1.4.2019
Kvalita půdy - Návod pro stanovení hodnot pozadí.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 23470 (836226) - 1.4.2019
Kvalita půdy - Stanovení kationtové výměnné kapacity (CEC) a výměnných kationtů za použití roztoku chloridu hexaamminkobaltitého (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 11139 (855256) - 1.4.2019
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Slovník - Termíny používané v normách pro sterilizaci a v normách pro souvisící zařízení a procesy.
515.90 Kč

ČSN EN ISO 20569 (856052) - 1.4.2019
Stomatologie - Trepanační vrtáky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 20570 (856053) - 1.4.2019
Stomatologie - Držátka skalpelových čepelek pro stomatologii (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 10650 (856073) - 1.4.2019
Stomatologie - Aktivní aktivátory polymerizace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 22442-1 (857501) - 1.4.2019
Zdravotnické prostředky používající živočišné tkáně a jejich deriváty - Část 1: Aplikace managementu rizik.
317.90 Kč

ČSN EN 301549-V2.1.2 (870009) - 1.4.2019
Požadavky na dostupnost pro výrobky a služby ICT (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN ETSI EN 303472-V1.1.1 (872016) - 1.4.2019
Environmentální inženýrství (EE) - Metodika a metriky měření energetické účinnosti pro zařízení RAN. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 13310+A1 (914108) - 1.4.2019
Kuchyňské dřezy - Provozní požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 14296+A1 (914109) - 1.4.2019
Sanitární potřeby - Společná umývací koryta (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 14055 (914640) - 1.4.2019
Nádržkové splachovače pro záchodové mísy a pisoáry (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 14450 (916013) - 1.4.2019
Bezpečnostní úschovné objekty - Požadavky, klasifikace a metody zkoušení odolnosti proti vloupání - Trezorové schránky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 16232+A1 (943459) - 1.4.2019
Výrobky pro péči o dítě - Houpačky pro nejmenší děti.
515.90 Kč

ČSN EN ISO 4531 (945056) - 1.4.2019
Smalty - Uvolňování iontů kovů ze smaltovaných výrobků ve styku s potravinami - Metody zkoušení a mezní hodnoty (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 19119 (979838) - 1.4.2019
Geografická informace - Služby.
698.50 Kč

ČSN EN ISO 19136-2 (979856) - 1.4.2019
Geografická informace - Geografický značkovací jazyk (GML) - Část 2: Rozšířená schemata a pravidla kódování (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

Kategorie (nové normy)