Nové normy ČSN za září 2004

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.09.2004 v 09:00


ČSN ISO 15706 (010180) - 1.9.2004
Informace a dokumentace - Mezinárodní standardní číslo audiovizuálního dokumentu (ISAN).
223.00 Kč

ČSN ISO 13472-1 (011649) - 1.9.2004
Akustika - Měření in situ zvukové pohltivosti povrchu vozovky - Část 1: Metoda zvětšené plochy.
350.00 Kč

ČSN ISO 13473-3 (011678) - 1.9.2004
Popis textury vozovky pomocí profilů povrchu - Část 3: Specifikace a klasifikace profilometrů.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 7200 (013113) - 1.9.2004
Technická dokumentace - Údaje v popisových polích a záhlavích dokumentů.
186.00 Kč

ČSN 021369 (021369) - 1.9.2004
Závěsné šrouby.
62.00 Kč

ČSN 021669 (021669) - 1.9.2004
Závěsné matice.
62.00 Kč

ČSN EN ISO 9692-1 (050025) - 1.9.2004
Svařování a příbuzné procesy - Doporučení pro přípravu svarových spojů - Část 1: Svařování ocelí ručně obloukovým svařováním obalenou elektrodou, tavící se elektrodou v ochranném plynu, plamenovým svařováním, svařováním wolframovou elektrodou v inertním plynu a svařováním svazkem paprsků.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 5817 (050110) - 1.9.2004
Svařování - Svarové spoje oceli, niklu, titanu a jejich slitin zhotovené tavným svařováním (mimo elektronového a laserového svařování) - Určování stupňů jakosti.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 15610 (050315) - 1.9.2004
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Kvalifikace na základě vyzkoušených svařovacích materiálů.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 15611 (050316) - 1.9.2004
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Kvalifikace na základě předchozí svářečské zkušenosti.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 8166 (052620) - 1.9.2004
Odporové svařování - Způsob hodnocení životnosti bodových svařovacích elektrod při konstantním nastavení stroje.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 12224-3 (055607) - 1.9.2004
Plný a tavidlem plněný pájecí drát - Specifikace a zkušební metody - Část 3: Zkouška účinnosti tavidlem plněného pájecího drátu metodou smáčecích vah.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 18279 (055911) - 1.9.2004
Tvrdé pájení - Vady v pájených spojích.
338.00 Kč

ČSN 110021 (110021) - 1.9.2004
Čerpadla - Pohony strojních čerpadel.
223.00 Kč

ČSN 110109 (110109) - 1.9.2004
Čerpadla - Těsnicí prostory stlačovaných ucpávek.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 9409-1 (186509) - 1.9.2004
Manipulační průmyslové roboty - Mechanická rozhraní - Část 1: Lícní desky.
186.00 Kč

ČSN ISO 16156 (200803) - 1.9.2004
Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu obrobkových sklíčidel.
186.00 Kč

ČSN 224807 (224807) - 1.9.2004
Lešticí kotouče z tkanin - Specifikace.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 4375 (259383) - 1.9.2004
Hydrometrická měření - Hydrometrické lanovky pro hydrometrická měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 840-1 (269381) - 1.9.2004
Pojízdné kontejnery na odpad - Část 1: Kontejnery se dvěma koly a objemem do 400 l pro vyklápěcí zařízení s hřebenovou lištou - Rozměry a provedení.
223.00 Kč

ČSN EN 840-2 (269381) - 1.9.2004
Pojízdné kontejnery na odpad - Část 2: Kontejnery se čtyřmi koly a objemem do 1300 l s plochým(mi) víkem (víky) pro vyklápěcí zařízení se závěsy pro čepy a/nebo s hřebenovou lištou - Rozměry a provedení.
223.00 Kč

ČSN EN 840-3 (269381) - 1.9.2004
Pojízdné kontejnery na odpad - Část 3: Kontejnery se čtyřmi koly a objemem do 1300 l s klenutým(mi) víkem (víky) pro vyklápěcí zařízení se závěsy pro čepy a/nebo s hřebenovou lištou - Rozměry a provedení.
223.00 Kč

ČSN EN 840-4 (269381) - 1.9.2004
Pojízdné kontejnery na odpad - Část 4: Kontejnery se čtyřmi koly a objemem do 1700 l s plochým(mi) víkem (víky) pro široké vyklápěcí zařízení se závěsy pro čepy nebo BG vyklápěcí zařízení a/nebo široké vyklápěcí zařízení s hřebenovou lištou - Rozměry a provedení.
223.00 Kč

ČSN EN 840-5 (269381) - 1.9.2004
Pojízdné kontejnery na odpad - Část 5: Požadavky na provedení a zkušební metody.
338.00 Kč

ČSN EN 840-6 (269381) - 1.9.2004
Pojízdné kontejnery na odpad - Část 6: Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 3457 (277523) - 1.9.2004
Stroje pro zemní práce - Ochranné kryty - Definice a požadavky.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11446 (304455) - 1.9.2004
Silniční vozidla - Zásuvky a vidlice pro elektrické spojení mezi tažnými vozidly a přívěsy - 13-pólové zásuvky a vidlice pro vozidla s 12-V soustavou (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14737-1 (310531) - 1.9.2004
Kosmické inženýrství - Pozemní systémy a provoz - Část 1: Zásady a požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 14737-2 (310531) - 4.9.2004
Kosmické inženýrství - Pozemní systémy a provoz - Část 2: Definice požadavků na dokumenty (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 14736 (310532) - 1.9.2004
Zabezpečování kosmických produktů - Zabezpečování jakosti zkušebních středisek (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 14738 (310533) - 1.9.2004
Zabezpečování kosmických produktů - Analýza nebezpečí (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 6185-1 (320840) - 1.9.2004
Nafukovací čluny - Část 1: Čluny s maximálním výkonem motoru 4,5 kW.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 6185-2 (320841) - 1.9.2004
Nafukovací čluny - Část 2: Čluny s maximálním výkonem motoru od 4,5 kW do 15 kW.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 6185-3 (320842) - 1.9.2004
Nafukovací čluny - Část 3: Čluny s maximálním výkonem motoru od 15 kW.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 13590 (320880) - 1.9.2004
Malá plavidla - Vodní skútry - Požadavky na konstrukci a instalaci systémů.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 14945 (321021) - 1.9.2004
Malá plavidla - Štítek plavidla. (Platnost do 30.6.2022).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 8849 (325140) - 1.9.2004
Malá plavidla - Drenážní čerpadla s elektrickým pohonem na stejnosměrný proud.
186.00 Kč

ČSN EN 14329 (325218) - 1.9.2004
Plavidla vnitrozemské plavby - Zařízení přístavních nábřeží a území pro manipulaci s nákladem (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN IEC 60050-151 (330050) - 1.9.2004
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 151: Elektrická a magnetická zařízení.
1204.00 Kč

ČSN EN 60079-25 (332320) - 1.9.2004
Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru - Část 25: Jiskrově bezpečné systémy. (Platnost do 1.10.2013).
543.00 Kč

ČSN EN 61970-301 (334910) - 1.9.2004
Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 301: Základ obecného informačního modelu (CIM) (Norma k přímému použití jako ČSN).
1204.00 Kč

ČSN EN 61810-1-ed.2 (353412) - 1.9.2004
Elektromechanická elementární relé - Část 1: Všeobecné a bezpečnostní požadavky. (Platnost do 1.5.2011).
567.00 Kč

ČSN EN 60862-3 (358456) - 1.9.2004
Filtry hodnocené jakosti s povrchovou akustickou vlnou (PAV) - Část 3: Normalizované rozměry. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 60749-29 (358799) - 1.9.2004
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 29: Zkouška zavření. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 12.5.2014).
434.00 Kč

ČSN EN 60793-1-32 (359213) - 1.9.2004
Optická vlákna - Část 1-32: Měřicí metody a zkušební postupy - Stahovatelnost ochrany. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.9.2013).
350.00 Kč

ČSN EN 60793-1-40 (359213) - 1.9.2004
Optická vlákna - Část 1-40: Měřicí metody a zkušební postupy - Útlum. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.5.2022).
567.00 Kč

ČSN EN 60793-1-45 (359213) - 1.9.2004
Optická vlákna - Část 1-45: Měřicí metody a zkušební postupy - Průměr vidového pole. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 14.12.2020).
593.00 Kč

ČSN EN 60793-2 (359213) - 1.9.2004
Optická vlákna - Část 2: Výrobní specifikace - Všeobecně. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.2.2011).
338.00 Kč

ČSN EN 50377-9-2 (359242) - 1.9.2004
Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Výrobní specifikace - Část 9-2: Typ MT-RJ ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2 kategorie B1.1. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 62149-1 (359276) - 1.9.2004
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Funkčnost - Část 1: Všeobecně a návod. (Platnost do 11.1.2015).
223.00 Kč

ČSN EN 60335-1-ed.2:2003/A11 (361045) - 1.9.2004
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky.
62.00 Kč

ČSN EN 60335-2-96:2003/A1 (361045) - 1.9.2004
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-96: Zvláštní požadavky na tenké ohebné topné články pro vytápění místností.
186.00 Kč

ČSN EN 60745-2-20 (361575) - 1.9.2004
Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-20: Zvláštní požadavky na pásové pily. (Platnost do 1.5.2012).
120.00 Kč

ČSN EN 62220-1 (364730) - 1.9.2004
Zdravotnické elektrické přístroje - Vlastnosti digitálních rentgenových zobrazovacích zařízení - Část 1: Stanovení detekční kvantové účinnosti. (Platnost do 16.4.2018).
338.00 Kč

ČSN EN 60601-1-8 (364800) - 1.9.2004
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-8: Všeobecné požadavky na bezpečnost - Skupinová norma: Všeobecné požadavky, zkoušky a pokyny pro alarmové systémy zdravotnických elektrických přístrojů a zdravotnických elektrických systémů.
567.00 Kč

ČSN EN 61606-1 (368312) - 1.9.2004
Zvuková a audiovizuální zařízení - Digitální zvukové části - Základní metody měření zvukových vlastností - Část 1: Všeobecně. (Platnost do 1.9.2012).
338.00 Kč

ČSN EN 61606-2 (368312) - 1.9.2004
Zvuková a audiovizuální zařízení - Digitální zvukové části - Základní metody měření zvukových vlastností - Část 2: Zařízení spotřební elektroniky. (Platnost do 1.9.2012).
350.00 Kč

ČSN EN 50174-3 (369071) - 1.9.2004
Informační technologie - Kabelová vedení - Část 3: Projektová příprava a výstavba vně budov. (Platnost do 2.9.2016).
434.00 Kč

ČSN ISO/IEC 7064 (369794) - 1.9.2004
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Systémy kontrolních znaků.
223.00 Kč

ČSN EN 50368 (370550) - 1.9.2004
Kabelové příchytky pro elektrické instalace. (Platnost do 1.4.2012).
338.00 Kč

ČSN EN 45510-4-1 (380210) - 1.9.2004
Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 4: Pomocná zařízení kotlů - Oddíl 1: Zařízení pro snižování emisí popílku.
338.00 Kč

ČSN EN 45510-4-2 (380210) - 1.9.2004
Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 4: Pomocná zařízení kotlů - Oddíl 2: Ohříváky spaliny/vzduch, pára/vzduch a spaliny/spaliny.
338.00 Kč

ČSN EN 3-7 (389100) - 1.9.2004
Přenosné hasicí přístroje - Část 7: Vlastnosti, požadavky na hasicí schopnost a zkušební metody.
434.00 Kč

ČSN EN 10266 (420048) - 1.9.2004
Ocelové trubky, tvarovky a konstrukční duté profily - Symboly a definice termínů pro použití v normách na výrobky.
223.00 Kč

ČSN EN 10276-2 (420540) - 1.9.2004
Chemický rozbor materiálů na bázi železa - Stanovení kyslíku v oceli a železe - Část 2: Metoda infračervené absorpce po nataveni v inertním plynu.
186.00 Kč

ČSN EN 10058 (425548) - 1.9.2004
Ocelové tyče ploché válcované za tepla pro všeobecné použití - Rozměry, mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru.
186.00 Kč

ČSN EN 10059 (425549) - 1.9.2004
Ocelové tyče čtvercové válcované za tepla pro všeobecné použití - Rozměry, mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru.
186.00 Kč

ČSN EN 10060 (425551) - 1.9.2004
Ocelové tyče kruhové válcované za tepla - Rozměry, mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru.
186.00 Kč

ČSN EN 10061 (425552) - 1.9.2004
Ocelové tyče šestihranné válcované za tepla - Rozměry, mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru.
186.00 Kč

ČSN EN 10092-1 (425582) - 1.9.2004
Ocelové tyče ploché válcované za tepla na pružiny - Část 1: Tyče ploché - Rozměry, mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru.
223.00 Kč

ČSN EN 10092-2 (425583) - 1.9.2004
Ocelové tyče ploché válcované za tepla na pružiny - Část 2: Listové pružiny žebrové a drážkové - Rozměry, mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru.
186.00 Kč

ČSN 461100-3:2002/Z1 (461100) - 1.9.2004
Obiloviny potravinářské - Část 3: Pšenice tvrdá (Triticum durum).
29.00 Kč

ČSN EN 13990 (492110) - 1.9.2004
Dřevěné podlahoviny - Podlahové palubky z jehličnatého dřeva.
223.00 Kč

ČSN EN 1784 (560026) - 1.9.2004
Potraviny - Detekce ozářených potravin obsahujících tuk - Analýza uhlovodíků metodou plynové chromatografie.
338.00 Kč

ČSN EN 1785 (560027) - 1.9.2004
Potraviny - Detekce ozářených potravin obsahujících tuk - Analýza 2-alkylcyklobutanonů metodou plynové chromatografie s hmotnostní detekcí.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 21572 (569901) - 1.9.2004
Potraviny - Metody pro detekci geneticky modifikovaných organismů a odvozených produktů - Metody založené na stanovení proteinů (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 1183-1 (640111) - 1.9.2004
Plasty - Metody stanovení hustoty nelehčených plastů - Část 1: Imerzní metoda, metoda s kapalinovým pyknometrem a titrační metoda.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 9080 (646401) - 1.9.2004
Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy - Stanovení dlouhodobé hydrostatické pevnosti termoplastů ve formě trubek metodou extrapolace.
338.00 Kč

ČSN EN 14275 (656007) - 1.9.2004
Motorová paliva - Hodnocení kvality automobilového benzinu a motorové nafty - Vzorkování z výdejních pistolí veřejných a neveřejných čerpacích stanic.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 20783-1 (656023) - 1.9.2004
Ropné a příbuzné výrobky - Stanovení stability emulze kapalin s omezenou hořlavostí - Část 1: Kapaliny kategorie HFAE.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 20783-2 (656023) - 1.9.2004
Ropné a příbuzné výrobky - Stanovení stability emulze kapalin s omezenou hořlavostí - Část 2: Kapaliny kategorie HFB.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 2719 (656064) - 1.9.2004
Stanovení bodu vzplanutí v uzavřeném kelímku podle Penskyho-Martense.
350.00 Kč

ČSN EN 14274 (656502) - 1.9.2004
Motorová paliva - Hodnocení kvality automobilového benzinu a motorové nafty - Systém monitorování kvality paliv.
338.00 Kč

ČSN EN 13614 (657052) - 1.9.2004
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení přilnavosti asfaltových emulzí zkouškou ponořením do vody - Metoda s kamenivem.
186.00 Kč

ČSN EN 13358 (657083) - 1.9.2004
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení destilačních charakteristik ropných ředěných asfaltů.
223.00 Kč

ČSN EN 13763-16 (668234) - 1.9.2004
Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 16: Stanovení přesnosti zpoždění (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13872 (668637) - 1.9.2004
Metody zkoušení hydraulicky vytvrzovaných podlahových stěrkových hmot - Stanovení rozměrových změn.
223.00 Kč

ČSN EN 14469-1 (670556) - 1.9.2004
Pigmenty a plniva - Hodnocení barviv v měkčeném polyvinylchloridu (PVC-P) - Část 1: Složení a příprava základních směsí.
186.00 Kč

ČSN EN 14197-2 (697257) - 1.9.2004
Kryogenické nádoby - Stabilní nevakuově izolované nádoby - Část 2: Konstrukce, výroba, kontrola a zkoušení.
593.00 Kč

ČSN EN ISO 14688-2 (721003) - 1.9.2004
Geotechnický průzkum a zkoušení - Pojmenování a zatřiďování zemin - Část 2: Zásady klasifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14146 (721132) - 1.9.2004
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení dynamického modulu pružnosti (pomocí základní resonanční frekvencí) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14158 (721133) - 1.9.2004
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení energie lomu (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 14617-2 (721450) - 1.9.2004
Umělý kámen - Zkušební metody - Část 2: Stanovení pevnosti za ohybu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12326-1 (721891) - 1.9.2004
Výrobky z břidlice a přírodního kamene pro skládanou krytinu a vnější obklady - Část 1: Specifikace výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 413-1 (722102) - 1.9.2004
Cement pro zdění - Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody.
338.00 Kč

ČSN EN 13748-1 (723040) - 1.9.2004
Teracové dlaždice - Část 1: Teracové dlaždice pro vnitřní použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 1917 (723147) - 1.9.2004
Vstupní a revizní šachty z prostého betonu, drátkobetonu a železobetonu.
567.00 Kč

ČSN EN 13748-2 (723209) - 1.9.2004
Teracové dlaždice - Část 2: Teracové dlaždice pro venkovní použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 15186-1 (730509) - 1.9.2004
Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách pomocí akustické intenzity - Část 1: Laboratorní měření.
223.00 Kč

ČSN ISO 15186-2 (730509) - 1.9.2004
Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách pomocí akustické intenzity - Část 2: Měření v budovách.
338.00 Kč

ČSN ISO 15186-3 (730509) - 1.9.2004
Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách pomocí akustické intenzity - Část 3: Laboratorní měření na nízkých kmitočtech.
223.00 Kč

ČSN EN 1366-7 (730857) - 1.9.2004
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 7: Uzávěry pásových a kolejových technologických přepravních systémů (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 1443 (734200) - 1.9.2004
Komíny - Všeobecné požadavky.
223.00 Kč

ČSN EN 13964 (734250) - 1.9.2004
Zavěšené podhledy - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 13745 (735924) - 1.9.2004
Povrchy pro sportoviště - Stanovení světelné odrazivosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 13232-1 (736371) - 1.9.2004
Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 1: Definice.
434.00 Kč

ČSN EN 13391 (742871) - 1.9.2004
Mechanické zkoušky pro systémy dodatečného předpínání.
338.00 Kč

ČSN EN 13830 (747209) - 1.9.2004
Lehké obvodové pláště - Norma výrobku. (Platnost do 31.1.2017).
338.00 Kč

ČSN 756261 (756261) - 1.9.2004
Dešťové nádrže.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 5667-3 (757051) - 1.9.2004
Jakost vod - Odběr vzorků - Část 3: Návod pro konzervaci vzorků a manipulaci s nimi.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 15680 (757558) - 1.9.2004
Jakost vod - Stanovení řady monocyklických aromatických uhlovodíků, naftalenu a některých chlorovaných sloučenin plynovou chromatografií s P&T a termální desorpcí.
350.00 Kč

ČSN EN 14413-1 (761302) - 1.9.2004
Rekreační potápění - Minimální bezpečnostní požadavky na výcvik instruktorů přístrojového potápění - Část 1: 1. kvalifikační stupeň.
223.00 Kč

ČSN EN 14413-2 (761302) - 1.9.2004
Rekreační potápění - Minimální bezpečnostní požadavky na výcvik instruktorů přístrojového potápění - Část 2: 2. kvalifikační stupeň.
223.00 Kč

ČSN EN 14467 (761303) - 1.9.2004
Rekreační potápění - Požadavky na poskytovatele služeb rekreačního přístrojového potápění.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 8113 (770557) - 1.9.2004
Skleněné obaly - Odolnost proti svislému zatížení - Metoda zkoušení.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 7458 (770558) - 1.9.2004
Skleněné obaly - Odolnost proti vnitřnímu tlaku - Metody zkoušení.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 7459 (770559) - 1.9.2004
Skleněné obaly - Odolnost proti náhlé změně teploty a stálost při náhlé změně teploty - Metody zkoušení.
186.00 Kč

ČSN EN 12941:1999/A1 (832252) - 1.9.2004
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtrační prostředky s pomocnou ventilací připojené k přilbě nebo ke kukle - Požadavky, zkoušení a značení.
120.00 Kč

ČSN EN 340 (832701) - 1.9.2004
Ochranné oděvy - Všeobecné požadavky.
338.00 Kč

ČSN EN 14021 (832754) - 1.9.2004
Ochranné štíty proti kamenům a úlomkům pro terénní motocyklisty - Požadavky a metody zkoušení.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 14159 (833270) - 1.9.2004
Bezpečnost strojních zařízení - Hygienické požadavky pro konstrukci strojních zařízení.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 6385 (833510) - 1.9.2004
Ergonomické zásady navrhování pracovních systémů.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 9886 (833559) - 1.9.2004
Ergonomie - Hodnocení tepelné zátěže podle fyziologických měření.
338.00 Kč

ČSN EN 13528-3 (835771) - 1.9.2004
Kvalita ovzduší - Difúzní vzorkovací systémy pro stanovení plynů a par - Požadavky a metody zkoušení - Část 3: Pokyn pro výběr, použití a údržbu (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 14175-3 (847500) - 1.9.2004
Digestoře - Část 3: Typové metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 21533 (856183) - 1.9.2004
Stomatologie - Stomatologické stříkačky pro intraligamentózní injekce na opakované použití - Rozměry a specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 301908-4-V2.2.1 (875111) - 1.9.2004
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 4: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s více nosnými (cdma2000) (UE).
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 302064-1-V1.1.1 (875120) - 1.9.2004
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Bezdrátové obrazové spoje (WVL) pracující v kmitočtovém pásmu 1,3 GHz až 50 GHz - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 302064-2-V1.1.1 (875120) - 1.9.2004
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Bezdrátové obrazové spoje (WVL) pracující v kmitočtovém pásmu 1,3 GHz až 50 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301997-1-V1.1.1 (878590) - 1.9.2004
Přenos a multiplexování (TM) - Zařízení ve více bodech - Rádiové zařízení pro použití v multimediálních bezdrátových systémech (MWS) v kmitočtovém pásmu 40,5 GHz až 43,5 GHz - Část 1: Všeobecné požadavky.
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 301997-2-V1.1.1 (878590) - 1.9.2004
Přenos a multiplexování (TM) - Zařízení ve více bodech - Rádiové zařízení pro použití v multimediálních bezdrátových systémech (MWS) v kmitočtovém pásmu 40,5 GHz až 43,5 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE.
338.00 Kč

ČSN EN 13310 (914108) - 1.9.2004
Kuchyňské dřezy - Provozní požadavky a zkušební metody. (Platnost do 30.4.2017).
338.00 Kč

ČSN EN 1466 (943410) - 1.9.2004
Výrobky pro péči o dítě - Přenosná lůžka a nosné konstrukce - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení.
338.00 Kč

ČSN ISO 9735-4 (979735) - 1.9.2004
Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu (EDIFACT) - Pravidla syntaxe aplikační úrovně (číslo verze syntaxe: 4, číslo vydání syntaxe: 1) - Část 4: Syntaktické a služební hlášení pro dávkovou EDI (zpráva CONTRL).
223.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.