Nové normy ČSN za září 2004

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.09.2004 v 09:00


ČSN ISO 15706 (010180) - 1.9.2004
Informace a dokumentace - Mezinárodní standardní číslo audiovizuálního dokumentu (ISAN).
202.40 Kč

ČSN ISO 13472-1 (011649) - 1.9.2004
Akustika - Měření in situ zvukové pohltivosti povrchu vozovky - Část 1: Metoda zvětšené plochy.
317.90 Kč

ČSN ISO 13473-3 (011678) - 1.9.2004
Popis textury vozovky pomocí profilů povrchu - Část 3: Specifikace a klasifikace profilometrů.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 7200 (013113) - 1.9.2004
Technická dokumentace - Údaje v popisových polích a záhlavích dokumentů.
169.40 Kč

ČSN 021369 (021369) - 1.9.2004
Závěsné šrouby.
56.10 Kč

ČSN 021669 (021669) - 1.9.2004
Závěsné matice.
56.10 Kč

ČSN EN ISO 9692-1 (050025) - 1.9.2004
Svařování a příbuzné procesy - Doporučení pro přípravu svarových spojů - Část 1: Svařování ocelí ručně obloukovým svařováním obalenou elektrodou, tavící se elektrodou v ochranném plynu, plamenovým svařováním, svařováním wolframovou elektrodou v inertním plynu a svařováním svazkem paprsků.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 5817 (050110) - 1.9.2004
Svařování - Svarové spoje oceli, niklu, titanu a jejich slitin zhotovené tavným svařováním (mimo elektronového a laserového svařování) - Určování stupňů jakosti.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 15610 (050315) - 1.9.2004
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Kvalifikace na základě vyzkoušených svařovacích materiálů.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 15611 (050316) - 1.9.2004
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Kvalifikace na základě předchozí svářečské zkušenosti.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 8166 (052620) - 1.9.2004
Odporové svařování - Způsob hodnocení životnosti bodových svařovacích elektrod při konstantním nastavení stroje.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 12224-3 (055607) - 1.9.2004
Plný a tavidlem plněný pájecí drát - Specifikace a zkušební metody - Část 3: Zkouška účinnosti tavidlem plněného pájecího drátu metodou smáčecích vah.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 18279 (055911) - 1.9.2004
Tvrdé pájení - Vady v pájených spojích.
306.90 Kč

ČSN 110021 (110021) - 1.9.2004
Čerpadla - Pohony strojních čerpadel.
202.40 Kč

ČSN 110109 (110109) - 1.9.2004
Čerpadla - Těsnicí prostory stlačovaných ucpávek.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 9409-1 (186509) - 1.9.2004
Manipulační průmyslové roboty - Mechanická rozhraní - Část 1: Lícní desky.
169.40 Kč

ČSN ISO 16156 (200803) - 1.9.2004
Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu obrobkových sklíčidel.
169.40 Kč

ČSN 224807 (224807) - 1.9.2004
Lešticí kotouče z tkanin - Specifikace.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 4375 (259383) - 1.9.2004
Hydrometrická měření - Hydrometrické lanovky pro hydrometrická měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 840-1 (269381) - 1.9.2004
Pojízdné kontejnery na odpad - Část 1: Kontejnery se dvěma koly a objemem do 400 l pro vyklápěcí zařízení s hřebenovou lištou - Rozměry a provedení.
202.40 Kč

ČSN EN 840-2 (269381) - 1.9.2004
Pojízdné kontejnery na odpad - Část 2: Kontejnery se čtyřmi koly a objemem do 1300 l s plochým(mi) víkem (víky) pro vyklápěcí zařízení se závěsy pro čepy a/nebo s hřebenovou lištou - Rozměry a provedení.
202.40 Kč

ČSN EN 840-3 (269381) - 1.9.2004
Pojízdné kontejnery na odpad - Část 3: Kontejnery se čtyřmi koly a objemem do 1300 l s klenutým(mi) víkem (víky) pro vyklápěcí zařízení se závěsy pro čepy a/nebo s hřebenovou lištou - Rozměry a provedení.
202.40 Kč

ČSN EN 840-4 (269381) - 1.9.2004
Pojízdné kontejnery na odpad - Část 4: Kontejnery se čtyřmi koly a objemem do 1700 l s plochým(mi) víkem (víky) pro široké vyklápěcí zařízení se závěsy pro čepy nebo BG vyklápěcí zařízení a/nebo široké vyklápěcí zařízení s hřebenovou lištou - Rozměry a provedení.
202.40 Kč

ČSN EN 840-5 (269381) - 1.9.2004
Pojízdné kontejnery na odpad - Část 5: Požadavky na provedení a zkušební metody.
306.90 Kč

ČSN EN 840-6 (269381) - 1.9.2004
Pojízdné kontejnery na odpad - Část 6: Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 3457 (277523) - 1.9.2004
Stroje pro zemní práce - Ochranné kryty - Definice a požadavky.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11446 (304455) - 1.9.2004
Silniční vozidla - Zásuvky a vidlice pro elektrické spojení mezi tažnými vozidly a přívěsy - 13-pólové zásuvky a vidlice pro vozidla s 12-V soustavou (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14737-1 (310531) - 1.9.2004
Kosmické inženýrství - Pozemní systémy a provoz - Část 1: Zásady a požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 14737-2 (310531) - 4.9.2004
Kosmické inženýrství - Pozemní systémy a provoz - Část 2: Definice požadavků na dokumenty (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 14736 (310532) - 1.9.2004
Zabezpečování kosmických produktů - Zabezpečování jakosti zkušebních středisek (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 14738 (310533) - 1.9.2004
Zabezpečování kosmických produktů - Analýza nebezpečí (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 6185-1 (320840) - 1.9.2004
Nafukovací čluny - Část 1: Čluny s maximálním výkonem motoru 4,5 kW.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 6185-2 (320841) - 1.9.2004
Nafukovací čluny - Část 2: Čluny s maximálním výkonem motoru od 4,5 kW do 15 kW.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 6185-3 (320842) - 1.9.2004
Nafukovací čluny - Část 3: Čluny s maximálním výkonem motoru od 15 kW.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 13590 (320880) - 1.9.2004
Malá plavidla - Vodní skútry - Požadavky na konstrukci a instalaci systémů.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 14945 (321021) - 1.9.2004
Malá plavidla - Štítek plavidla.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 8849 (325140) - 1.9.2004
Malá plavidla - Drenážní čerpadla s elektrickým pohonem na stejnosměrný proud.
169.40 Kč

ČSN EN 14329 (325218) - 1.9.2004
Plavidla vnitrozemské plavby - Zařízení přístavních nábřeží a území pro manipulaci s nákladem (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN IEC 60050-151 (330050) - 1.9.2004
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 151: Elektrická a magnetická zařízení.
1094.50 Kč

ČSN EN 60079-25 (332320) - 1.9.2004
Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru - Část 25: Jiskrově bezpečné systémy. (Platnost do 1.10.2013).
493.90 Kč

ČSN EN 61970-301 (334910) - 1.9.2004
Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 301: Základ obecného informačního modelu (CIM) (Norma k přímému použití jako ČSN).
1094.50 Kč

ČSN EN 61810-1-ed.2 (353412) - 1.9.2004
Elektromechanická elementární relé - Část 1: Všeobecné a bezpečnostní požadavky. (Platnost do 1.5.2011).
515.90 Kč

ČSN EN 60862-3 (358456) - 1.9.2004
Filtry hodnocené jakosti s povrchovou akustickou vlnou (PAV) - Část 3: Normalizované rozměry. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 60749-29 (358799) - 1.9.2004
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 29: Zkouška zavření. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 12.5.2014).
394.90 Kč

ČSN EN 60793-1-32 (359213) - 1.9.2004
Optická vlákna - Část 1-32: Měřicí metody a zkušební postupy - Stahovatelnost ochrany. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.9.2013).
317.90 Kč

ČSN EN 60793-1-40 (359213) - 1.9.2004
Optická vlákna - Část 1-40: Měřicí metody a zkušební postupy - Útlum. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.5.2022).
515.90 Kč

ČSN EN 60793-1-45 (359213) - 1.9.2004
Optická vlákna - Část 1-45: Měřicí metody a zkušební postupy - Průměr vidového pole. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 14.12.2020).
539.00 Kč

ČSN EN 60793-2 (359213) - 1.9.2004
Optická vlákna - Část 2: Výrobní specifikace - Všeobecně. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.2.2011).
306.90 Kč

ČSN EN 50377-9-2 (359242) - 1.9.2004
Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Výrobní specifikace - Část 9-2: Typ MT-RJ ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2 kategorie B1.1. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 62149-1 (359276) - 1.9.2004
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Funkčnost - Část 1: Všeobecně a návod. (Platnost do 11.1.2015).
202.40 Kč

ČSN EN 60335-1-ed.2:2003/A11 (361045) - 1.9.2004
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky.
56.10 Kč

ČSN EN 60335-2-96:2003/A1 (361045) - 1.9.2004
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-96: Zvláštní požadavky na tenké ohebné topné články pro vytápění místností.
169.40 Kč

ČSN EN 60745-2-20 (361575) - 1.9.2004
Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-20: Zvláštní požadavky na pásové pily. (Platnost do 1.5.2012).
108.90 Kč

ČSN EN 62220-1 (364730) - 1.9.2004
Zdravotnické elektrické přístroje - Vlastnosti digitálních rentgenových zobrazovacích zařízení - Část 1: Stanovení detekční kvantové účinnosti. (Platnost do 16.4.2018).
306.90 Kč

ČSN EN 60601-1-8 (364800) - 1.9.2004
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-8: Všeobecné požadavky na bezpečnost - Skupinová norma: Všeobecné požadavky, zkoušky a pokyny pro alarmové systémy zdravotnických elektrických přístrojů a zdravotnických elektrických systémů.
515.90 Kč

ČSN EN 61606-1 (368312) - 1.9.2004
Zvuková a audiovizuální zařízení - Digitální zvukové části - Základní metody měření zvukových vlastností - Část 1: Všeobecně. (Platnost do 1.9.2012).
306.90 Kč

ČSN EN 61606-2 (368312) - 1.9.2004
Zvuková a audiovizuální zařízení - Digitální zvukové části - Základní metody měření zvukových vlastností - Část 2: Zařízení spotřební elektroniky. (Platnost do 1.9.2012).
317.90 Kč

ČSN EN 50174-3 (369071) - 1.9.2004
Informační technologie - Kabelová vedení - Část 3: Projektová příprava a výstavba vně budov. (Platnost do 2.9.2016).
394.90 Kč

ČSN ISO/IEC 7064 (369794) - 1.9.2004
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Systémy kontrolních znaků.
202.40 Kč

ČSN EN 50368 (370550) - 1.9.2004
Kabelové příchytky pro elektrické instalace. (Platnost do 1.4.2012).
306.90 Kč

ČSN EN 45510-4-1 (380210) - 1.9.2004
Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 4: Pomocná zařízení kotlů - Oddíl 1: Zařízení pro snižování emisí popílku.
306.90 Kč

ČSN EN 45510-4-2 (380210) - 1.9.2004
Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 4: Pomocná zařízení kotlů - Oddíl 2: Ohříváky spaliny/vzduch, pára/vzduch a spaliny/spaliny.
306.90 Kč

ČSN EN 3-7 (389100) - 1.9.2004
Přenosné hasicí přístroje - Část 7: Vlastnosti, požadavky na hasicí schopnost a zkušební metody.
394.90 Kč

ČSN EN 10266 (420048) - 1.9.2004
Ocelové trubky, tvarovky a konstrukční duté profily - Symboly a definice termínů pro použití v normách na výrobky.
202.40 Kč

ČSN EN 10276-2 (420540) - 1.9.2004
Chemický rozbor materiálů na bázi železa - Stanovení kyslíku v oceli a železe - Část 2: Metoda infračervené absorpce po nataveni v inertním plynu.
169.40 Kč

ČSN EN 10058 (425548) - 1.9.2004
Ocelové tyče ploché válcované za tepla pro všeobecné použití - Rozměry, mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru.
169.40 Kč

ČSN EN 10059 (425549) - 1.9.2004
Ocelové tyče čtvercové válcované za tepla pro všeobecné použití - Rozměry, mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru.
169.40 Kč

ČSN EN 10060 (425551) - 1.9.2004
Ocelové tyče kruhové válcované za tepla - Rozměry, mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru.
169.40 Kč

ČSN EN 10061 (425552) - 1.9.2004
Ocelové tyče šestihranné válcované za tepla - Rozměry, mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru.
169.40 Kč

ČSN EN 10092-1 (425582) - 1.9.2004
Ocelové tyče ploché válcované za tepla na pružiny - Část 1: Tyče ploché - Rozměry, mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru.
202.40 Kč

ČSN EN 10092-2 (425583) - 1.9.2004
Ocelové tyče ploché válcované za tepla na pružiny - Část 2: Listové pružiny žebrové a drážkové - Rozměry, mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru.
169.40 Kč

ČSN 461100-3:2002/Z1 (461100) - 1.9.2004
Obiloviny potravinářské - Část 3: Pšenice tvrdá (Triticum durum).
26.40 Kč

ČSN EN 13990 (492110) - 1.9.2004
Dřevěné podlahoviny - Podlahové palubky z jehličnatého dřeva.
202.40 Kč

ČSN EN 1784 (560026) - 1.9.2004
Potraviny - Detekce ozářených potravin obsahujících tuk - Analýza uhlovodíků metodou plynové chromatografie.
306.90 Kč

ČSN EN 1785 (560027) - 1.9.2004
Potraviny - Detekce ozářených potravin obsahujících tuk - Analýza 2-alkylcyklobutanonů metodou plynové chromatografie s hmotnostní detekcí.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 21572 (569901) - 1.9.2004
Potraviny - Metody pro detekci geneticky modifikovaných organismů a odvozených produktů - Metody založené na stanovení proteinů (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 1183-1 (640111) - 1.9.2004
Plasty - Metody stanovení hustoty nelehčených plastů - Část 1: Imerzní metoda, metoda s kapalinovým pyknometrem a titrační metoda.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 9080 (646401) - 1.9.2004
Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy - Stanovení dlouhodobé hydrostatické pevnosti termoplastů ve formě trubek metodou extrapolace.
306.90 Kč

ČSN EN 14275 (656007) - 1.9.2004
Motorová paliva - Hodnocení kvality automobilového benzinu a motorové nafty - Vzorkování z výdejních pistolí veřejných a neveřejných čerpacích stanic.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 20783-1 (656023) - 1.9.2004
Ropné a příbuzné výrobky - Stanovení stability emulze kapalin s omezenou hořlavostí - Část 1: Kapaliny kategorie HFAE.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 20783-2 (656023) - 1.9.2004
Ropné a příbuzné výrobky - Stanovení stability emulze kapalin s omezenou hořlavostí - Část 2: Kapaliny kategorie HFB.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 2719 (656064) - 1.9.2004
Stanovení bodu vzplanutí v uzavřeném kelímku podle Penskyho-Martense.
317.90 Kč

ČSN EN 14274 (656502) - 1.9.2004
Motorová paliva - Hodnocení kvality automobilového benzinu a motorové nafty - Systém monitorování kvality paliv.
306.90 Kč

ČSN EN 13614 (657052) - 1.9.2004
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení přilnavosti asfaltových emulzí zkouškou ponořením do vody - Metoda s kamenivem.
169.40 Kč

ČSN EN 13358 (657083) - 1.9.2004
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení destilačních charakteristik ropných ředěných asfaltů.
202.40 Kč

ČSN EN 13763-16 (668234) - 1.9.2004
Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 16: Stanovení přesnosti zpoždění (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 13872 (668637) - 1.9.2004
Metody zkoušení hydraulicky vytvrzovaných podlahových stěrkových hmot - Stanovení rozměrových změn.
202.40 Kč

ČSN EN 14469-1 (670556) - 1.9.2004
Pigmenty a plniva - Hodnocení barviv v měkčeném polyvinylchloridu (PVC-P) - Část 1: Složení a příprava základních směsí.
169.40 Kč

ČSN EN 14197-2 (697257) - 1.9.2004
Kryogenické nádoby - Stabilní nevakuově izolované nádoby - Část 2: Konstrukce, výroba, kontrola a zkoušení.
539.00 Kč

ČSN EN ISO 14688-2 (721003) - 1.9.2004
Geotechnický průzkum a zkoušení - Pojmenování a zatřiďování zemin - Část 2: Zásady klasifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 14146 (721132) - 1.9.2004
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení dynamického modulu pružnosti (pomocí základní resonanční frekvencí) (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14158 (721133) - 1.9.2004
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení energie lomu (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 14617-2 (721450) - 1.9.2004
Umělý kámen - Zkušební metody - Část 2: Stanovení pevnosti za ohybu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12326-1 (721891) - 1.9.2004
Výrobky z břidlice a přírodního kamene pro skládanou krytinu a vnější obklady - Část 1: Specifikace výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 413-1 (722102) - 1.9.2004
Cement pro zdění - Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody.
306.90 Kč

ČSN EN 13748-1 (723040) - 1.9.2004
Teracové dlaždice - Část 1: Teracové dlaždice pro vnitřní použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 1917 (723147) - 1.9.2004
Vstupní a revizní šachty z prostého betonu, drátkobetonu a železobetonu.
515.90 Kč

ČSN EN 13748-2 (723209) - 1.9.2004
Teracové dlaždice - Část 2: Teracové dlaždice pro venkovní použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 15186-1 (730509) - 1.9.2004
Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách pomocí akustické intenzity - Část 1: Laboratorní měření.
202.40 Kč

ČSN ISO 15186-2 (730509) - 1.9.2004
Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách pomocí akustické intenzity - Část 2: Měření v budovách.
306.90 Kč

ČSN ISO 15186-3 (730509) - 1.9.2004
Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách pomocí akustické intenzity - Část 3: Laboratorní měření na nízkých kmitočtech.
202.40 Kč

ČSN EN 1366-7 (730857) - 1.9.2004
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 7: Uzávěry pásových a kolejových technologických přepravních systémů (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 1443 (734200) - 1.9.2004
Komíny - Všeobecné požadavky.
202.40 Kč

ČSN EN 13964 (734250) - 1.9.2004
Zavěšené podhledy - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 13745 (735924) - 1.9.2004
Povrchy pro sportoviště - Stanovení světelné odrazivosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 13232-1 (736371) - 1.9.2004
Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 1: Definice.
394.90 Kč

ČSN EN 13391 (742871) - 1.9.2004
Mechanické zkoušky pro systémy dodatečného předpínání.
306.90 Kč

ČSN EN 13830 (747209) - 1.9.2004
Lehké obvodové pláště - Norma výrobku. (Platnost do 31.1.2017).
306.90 Kč

ČSN 756261 (756261) - 1.9.2004
Dešťové nádrže.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 5667-3 (757051) - 1.9.2004
Jakost vod - Odběr vzorků - Část 3: Návod pro konzervaci vzorků a manipulaci s nimi.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 15680 (757558) - 1.9.2004
Jakost vod - Stanovení řady monocyklických aromatických uhlovodíků, naftalenu a některých chlorovaných sloučenin plynovou chromatografií s P&T a termální desorpcí.
317.90 Kč

ČSN EN 14413-1 (761302) - 1.9.2004
Rekreační potápění - Minimální bezpečnostní požadavky na výcvik instruktorů přístrojového potápění - Část 1: 1. kvalifikační stupeň.
202.40 Kč

ČSN EN 14413-2 (761302) - 1.9.2004
Rekreační potápění - Minimální bezpečnostní požadavky na výcvik instruktorů přístrojového potápění - Část 2: 2. kvalifikační stupeň.
202.40 Kč

ČSN EN 14467 (761303) - 1.9.2004
Rekreační potápění - Požadavky na poskytovatele služeb rekreačního přístrojového potápění.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 8113 (770557) - 1.9.2004
Skleněné obaly - Odolnost proti svislému zatížení - Metoda zkoušení.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 7458 (770558) - 1.9.2004
Skleněné obaly - Odolnost proti vnitřnímu tlaku - Metody zkoušení.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 7459 (770559) - 1.9.2004
Skleněné obaly - Odolnost proti náhlé změně teploty a stálost při náhlé změně teploty - Metody zkoušení.
169.40 Kč

ČSN EN 12941:1999/A1 (832252) - 1.9.2004
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtrační prostředky s pomocnou ventilací připojené k přilbě nebo ke kukle - Požadavky, zkoušení a značení.
108.90 Kč

ČSN EN 340 (832701) - 1.9.2004
Ochranné oděvy - Všeobecné požadavky.
306.90 Kč

ČSN EN 14021 (832754) - 1.9.2004
Ochranné štíty proti kamenům a úlomkům pro terénní motocyklisty - Požadavky a metody zkoušení.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 14159 (833270) - 1.9.2004
Bezpečnost strojních zařízení - Hygienické požadavky pro konstrukci strojních zařízení.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 6385 (833510) - 1.9.2004
Ergonomické zásady navrhování pracovních systémů.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 9886 (833559) - 1.9.2004
Ergonomie - Hodnocení tepelné zátěže podle fyziologických měření.
306.90 Kč

ČSN EN 13528-3 (835771) - 1.9.2004
Kvalita ovzduší - Difúzní vzorkovací systémy pro stanovení plynů a par - Požadavky a metody zkoušení - Část 3: Pokyn pro výběr, použití a údržbu (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 14175-3 (847500) - 1.9.2004
Digestoře - Část 3: Typové metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 21533 (856183) - 1.9.2004
Stomatologie - Stomatologické stříkačky pro intraligamentózní injekce na opakované použití - Rozměry a specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 301908-4-V2.2.1 (875111) - 1.9.2004
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 4: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s více nosnými (cdma2000) (UE).
493.90 Kč

ČSN ETSI EN 302064-1-V1.1.1 (875120) - 1.9.2004
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Bezdrátové obrazové spoje (WVL) pracující v kmitočtovém pásmu 1,3 GHz až 50 GHz - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 302064-2-V1.1.1 (875120) - 1.9.2004
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Bezdrátové obrazové spoje (WVL) pracující v kmitočtovém pásmu 1,3 GHz až 50 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301997-1-V1.1.1 (878590) - 1.9.2004
Přenos a multiplexování (TM) - Zařízení ve více bodech - Rádiové zařízení pro použití v multimediálních bezdrátových systémech (MWS) v kmitočtovém pásmu 40,5 GHz až 43,5 GHz - Část 1: Všeobecné požadavky.
317.90 Kč

ČSN ETSI EN 301997-2-V1.1.1 (878590) - 1.9.2004
Přenos a multiplexování (TM) - Zařízení ve více bodech - Rádiové zařízení pro použití v multimediálních bezdrátových systémech (MWS) v kmitočtovém pásmu 40,5 GHz až 43,5 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE.
306.90 Kč

ČSN EN 13310 (914108) - 1.9.2004
Kuchyňské dřezy - Provozní požadavky a zkušební metody. (Platnost do 30.4.2017).
306.90 Kč

ČSN EN 1466 (943410) - 1.9.2004
Výrobky pro péči o dítě - Přenosná lůžka a nosné konstrukce - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení.
306.90 Kč

ČSN ISO 9735-4 (979735) - 1.9.2004
Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu (EDIFACT) - Pravidla syntaxe aplikační úrovně (číslo verze syntaxe: 4, číslo vydání syntaxe: 1) - Část 4: Syntaktické a služební hlášení pro dávkovou EDI (zpráva CONTRL).
202.40 Kč

Kategorie (nové normy)