Nové normy ČSN za listopad 2015

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2015 v 09:00


ČSN EN 62656-3 (010000) - 1.11.2015
Registr a přenos dat tabulkovými procesory (spreadsheets) - Část 3: Rozhraní pro obecný informační model (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN ISO 10816-6:1998/Amd.1 (011412) - 1.11.2015
Vibrace - Hodnocení vibrací strojů na základě měření na nerotujících částech - Část 6: Stroje s vratným pohybem s jmenovitým výkonem nad 100 kW.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 1683 (011626) - 1.11.2015
Akustika - Vyvolené referenční hodnoty pro hladiny veličin v akustice a ve vibracích.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 9295 (011653) - 1.11.2015
Akustika - Určování hladin vysokofrekvenčního akustického výkonu vyzařovaného stroji a zařízeními.
338.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 17200 (012016) - 1.11.2015
Nanotechnologie - Nanočástice ve formě prášku - Charakteristiky a měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 12025 (012030) - 1.11.2015
Nanomateriály - Kvantifikace nanoobjektů uvolněných z prášků generovaných aerosolů (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 2162-2:1998/Oprava2 (013210) - 1.11.2015
Technická výrobní dokumentace - Pružiny - Část 2: Parametry pro pružiny šroubovité válcové tlačné.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 18563-1 (015063) - 1.11.2015
Nedestruktivní zkoušení - Charakterizace a ověřování ultrazvukového phased array zařízení - Část 1: Přístroje.
434.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 19321 (018483) - 1.11.2015
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Kooperativní ITS - Slovník datových struktur vozidlových informací (IVI) (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 10683 (021013) - 1.11.2015
Spojovací součásti - Neelektrolyticky nanášené povlaky ze zinkových mikrolamel.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 7291:2011/A1 (052121) - 1.11.2015
Zařízení pro plamenové svařování - Rozvodové redukční ventily do 30 Mpa (300 bar), používané při svařování, řezání a příbuzných procesech (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 2503:2009/A1 (054251) - 1.11.2015
Zařízení pro plamenové svařování - Redukční ventily a redukční ventily s vestavěnými průtokoměry pro lahve na stlačené plyny do 300 bar (30 MPa) používané při svařování, řezání a příbuzných procesech (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 5172:2006/A2 (054615) - 1.11.2015
Zařízení pro plamenové svařování - Hořáky pro svařování, ohřívání a řezání - Specifikace a zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 14140:2015/Oprava1 (078442) - 1.11.2015
Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné svařované ocelové lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) - Alternativní návrh a konstrukce.
29.00 Kč

ČSN EN 14071 (078635) - 1.11.2015
Zařízení a příslušenství na LPG - Pojistné ventily pro tlakové nádoby na LPG - Příslušenství.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 10297:2015/Oprava1 (078649) - 1.11.2015
Lahve na plyny - Ventily lahví - Specifikace a zkoušky typu.
29.00 Kč

ČSN EN 13141-11 (127131) - 1.11.2015
Větrání budov - Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání bytů - Část 11: Přetlakové větrací systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 1113 (137195) - 1.11.2015
Zdravotnětechnické armatury - Sprchové hadice pro zdravotnětechnické armatury pro vnitřní vodovody typu 1 a typu 2 - Obecné technické požadavky.
338.00 Kč

ČSN ISO 26623-1 (220415) - 1.11.2015
Polygonální kuželové rozhraní s přírubovým kontaktním povrchem - Část 1: Rozměry a označení stopek.
223.00 Kč

ČSN ISO 26623-2 (220415) - 1.11.2015
Polygonální kuželové rozhraní s přírubovým kontaktním povrchem - Část 2: Rozměry a označení dutin.
186.00 Kč

ČSN ISO 9361-1 (220701) - 1.11.2015
Vyměnitelné břitové destičky pro řezné nástroje - Keramické břitové destičky se zaoblenými špičkami - Část 1: Rozměry břitových destiček bez upínací díry.
223.00 Kč

ČSN ISO 9361-2 (220701) - 1.11.2015
Vyměnitelné břitové destičky pro řezné nástroje - Keramické břitové destičky se zaoblenými špičkami - Část 2: Rozměry břitových destiček s válcovou upínací dírou.
223.00 Kč

ČSN ISO 16462 (220920) - 1.11.2015
Vyměnitelné břitové destičky z kubického nitridu boru, slinuté nebo pevné - Rozměry, typy.
338.00 Kč

ČSN ISO 16463 (220925) - 1.11.2015
Vyměnitelné břitové destičky z polykrystalického diamantu, slinuté - Rozměry, typy.
223.00 Kč

ČSN ISO 2351-3 (230610) - 1.11.2015
Montážní nářadí na šrouby a matice - Strojově ovládané šroubovákové nástavce - Část 3: Šroubovákové nástavce pro šrouby s vnitřním šestihranem.
186.00 Kč

ČSN ISO 2936 (231605) - 1.11.2015
Montážní nářadí na šrouby a matice - Klíče na šrouby s vnitřním šestihranem.
186.00 Kč

ČSN EN 13001-1 (270105) - 1.11.2015
Jeřáby - Návrh všeobecně - Část 1: Základní principy a požadavky.
350.00 Kč

ČSN EN 15059+A1 (279010) - 1.11.2015
Zařízení pro úpravu sněhu - Bezpečnostní požadavky.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 4210-1 (309000) - 1.11.2015
Jízdní kola - Bezpečnostní požadavky na jízdní kola - Část 1: Termíny a definice. (Platnost do 31.7.2024).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 4210-2 (309000) - 1.11.2015
Jízdní kola - Bezpečnostní požadavky na jízdní kola - Část 2: Požadavky na městská a trekkingová jízdní kola, na jízdní kola pro mládež, na horská a závodní jízdní kola.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 4210-3 (309000) - 1.11.2015
Jízdní kola - Bezpečnostní požadavky na jízdní kola - Část 3: Obecné zkušební metody. (Platnost do 31.7.2024).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 4210-4 (309000) - 1.11.2015
Jízdní kola - Bezpečnostní požadavky na jízdní kola - Část 4: Zkušební metody pro brzdění. (Platnost do 31.7.2024).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 4210-5 (309000) - 1.11.2015
Jízdní kola - Bezpečnostní požadavky na jízdní kola - Část 5: Zkušební metody pro řízení. (Platnost do 31.7.2024).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 4210-6 (309000) - 1.11.2015
Jízdní kola - Bezpečnostní požadavky na jízdní kola - Část 6: Zkušební metody pro rám a vidlici.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 4210-7 (309000) - 1.11.2015
Jízdní kola - Bezpečnostní požadavky na jízdní kola - Část 7: Zkušební metody pro kola a ráfky.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 4210-8 (309000) - 1.11.2015
Jízdní kola - Bezpečnostní požadavky na jízdní kola - Část 8: Zkušební metody pro systém pohonu a pedálů.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 4210-9 (309000) - 1.11.2015
Jízdní kola - Bezpečnostní požadavky na jízdní kola - Část 9: Zkušební metody pro sedlo a sedlovku.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 8098 (309043) - 1.11.2015
Jízdní kola - Požadavky na bezpečnost dětských jízdních kol. (Platnost do 31.7.2024).
434.00 Kč

ČSN IEC 50(541):1995/A1 (330050) - 1.11.2015
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 541: Plošné spoje.
62.00 Kč

ČSN IEC 60050-561 (330050) - 1.11.2015
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 561: Piezoelektrické, dielektrické a elektrostatické součástky a souvisící materiály pro řízení a výběr kmitočtu a detekci.
1892.40 Kč

ČSN EN 60079-29-2-ed.2 (332320) - 1.11.2015
Výbušné atmosféry - Část 29-2: Detektory plynů - Výběr, instalace, použití a údržba detektorů hořlavých plynů a kyslíku. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
945.00 Kč

ČSN EN 60079-5-ed.2 (332320) - 1.11.2015
Výbušné atmosféry - Část 5: Zařízení chráněné pískovým závěrem "q".
338.00 Kč

ČSN EN 61000-4-30-ed.3 (333432) - 1.11.2015
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-30: Zkušební a měřicí technika - Metody měření kvality energie. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN EN 61000-6-7 (333432) - 1.11.2015
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-7: Kmenové normy - Požadavky na odolnost pro zařízení určené k provádění funkcí v systémech vztahujících se k bezpečnosti (funkční bezpečnost) na průmyslových stanovištích (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 61970-452-ed.2 (334910) - 1.11.2015
Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízené elektrické energie (EMS-API) - Část 452: Statické CIM profily přenosové sítě (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 30.8.2020).
768.00 Kč

ČSN EN 60519-1-ed.4 (335002) - 1.11.2015
Bezpečnost u zařízení pro elektroohřev a elektromagnetické zpracování - Část 1: Obecné požadavky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 15.4.2023).
945.00 Kč

ČSN EN 50123-6-ed.2:2003/A1 (341561) - 1.11.2015
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače DC - Část 6: Rozváděče DC.
223.00 Kč

ČSN EN 60404-8-1 (345884) - 1.11.2015
Magnetické materiály - Část 8-1: Specifikace pro jednotlivé materiály - Magneticky tvrdé materiály (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 25.10.2026).
434.00 Kč

ČSN EN 60317-40-ed.2 (347307) - 1.11.2015
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 40: Měděný vodič pravoúhlého průřezu, holý nebo lakovaný, opředený skleněným vláknem, impregnovaný pryskyřicí nebo lakem, teplotní index 200.
223.00 Kč

ČSN EN 50393-ed.2 (347408) - 1.11.2015
Zkušební metody a požadavky pro příslušenství distribučních kabelů o jmenovitém napětí 0,6/1,0 (1,2) kV.
350.00 Kč

ČSN EN 50216-4-ed.2 (351190) - 1.11.2015
Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 4: Základní příslušenství (uzemňovací svorka, vypouštěcí a plnicí zařízení, jímka pro teploměr, sestava kol).
223.00 Kč

ČSN EN 61169-51 (353811) - 1.11.2015
Vysokofrekvenční konektory - Část 51: Dílčí specifikace pro vysokofrekvenční koaxiální konektory s vnitřním průměrem vnějšího vodiče 13,5 mm s bajonetovým zámkem - Charakteristická impedance 50 ohmů (typ QLI) (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 62810 (353811) - 1.11.2015
Metoda cylindrické dutiny k měření komplexní permitivity nízkoztrátových dielektrických tyčí (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 62271-104-ed.2 (354211) - 1.11.2015
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 104: Spínače střídavého proudu pro jmenovitá napětí vyšší než 52 kV. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 25.9.2023).
543.00 Kč

ČSN EN 61010-2-081-ed.2 (356502) - 1.11.2015
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-081: Zvláštní požadavky na automatická a poloautomatická zařízení pro analýzu a jiné účely. (Platnost do 22.5.2023).
186.00 Kč

ČSN EN 61285-ed.3 (356541) - 1.11.2015
Řízení průmyslových procesů - Bezpečnost analyzátorových domků (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 60115-8-1 (358190) - 1.11.2015
Neproměnné rezistory pro použití v elektronických zařízeních - Část 8-1: Vzorová předmětová specifikace: Neproměnné nízkovýkonové vrstvové rezistory pro povrchovou montáž pro elektronická zařízení, úroveň hodnocení G (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 60940 (358295) - 1.11.2015
Návod na použití kondenzátorů, rezistorů, cívek a úplných filtrů pro elektromagnetické odrušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 60063 (358297) - 1.11.2015
Řady vyvolených čísel pro rezistory a kondenzátory (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 61837-4-ed.2 (358401) - 1.11.2015
Piezoelektrické součástky pro řízení a výběr kmitočtu pro povrchovou montáž - Normalizované rozměry a zapojení vývodů - Část 4: Rozměry hybridních pouzder. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 61300-3-53 (359252) - 1.11.2015
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-53: Zkoušení a měření - Měřicí metoda obklopeného úhlového toku (EAF) založená na dvourozměrných datech vzdáleného pole mnohovidového vlnovodu se skokovou změnou indexu lomu (včetně vláknového) (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 19.1.2024).
350.00 Kč

ČSN EN 60630:1999/A7 (360030) - 1.11.2015
Maximální obrysy pro žárovky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 61347-1-ed.3 (360510) - 1.11.2015
Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 1: Obecné a bezpečnostní požadavky.
768.00 Kč

ČSN CLC/TS 50594 (361060) - 1.11.2015
Bubnové sušičky pro komerční účely - Metody měření funkce (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 23.4.2021).
567.00 Kč

ČSN CLC/TS 50640 (361060) - 1.11.2015
Pračky pro komerční účely - Metody měření funkce (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 23.4.2021).
768.00 Kč

ČSN EN 60601-1-12 (364801) - 1.11.2015
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-12: Obecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Požadavky na zdravotnické elektrické přístroje a zdravotnické elektrické systémy určené pro použití v prostředí urgentních zdravotnických služeb.
434.00 Kč

ČSN EN 60601-2-10-ed.2 (364801) - 1.11.2015
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-10: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost nervových a svalových stimulátorů.
338.00 Kč

ČSN EN 60601-2-63 (364801) - 1.11.2015
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-63: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost stomatologických extraorálních rentgenových zařízení.
434.00 Kč

ČSN EN 60601-2-64 (364801) - 1.11.2015
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-64: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost zdravotnických elektrických přístrojů se svazkem lehkých iontů.
543.00 Kč

ČSN EN 60601-2-68 (364801) - 1.11.2015
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-68: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů využívajících rentgenové záření pro obrazem řízenou radioterapii používaných s urychlovači elektronů, s přístroji pro terapii svazkem lehkých iontů a s radionuklidovými terapeutickými ozařovači.
543.00 Kč

ČSN EN 80601-2-58-ed.2 (364801) - 1.11.2015
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-58: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost zařízení pro odstraňování čoček a vitrektomii v oční chirurgii.
350.00 Kč

ČSN ISO/IEC/IEEE 29119-1 (369002) - 1.11.2015
Softwarové a systémové inženýrství - Testování softwaru - Část 1: Koncepty a definice.
543.00 Kč

ČSN ISO/IEC/IEEE 29119-2 (369002) - 1.11.2015
Softwarové a systémové inženýrství - Testování softwaru - Část 2: Testovací procesy.
567.00 Kč

ČSN ISO/IEC/IEEE 29119-3 (369002) - 1.11.2015
Softwarové a systémové inženýrství - Testování softwaru - Část 3: Dokumentace testování.
945.00 Kč

ČSN EN 12845 (389211) - 1.11.2015
Stabilní hasicí zařízení - Sprinklerová zařízení - Navrhování, instalace a údržba (Norma k přímému použití jako ČSN).
1204.00 Kč

ČSN EN 10293 (420952) - 1.11.2015
Slévárenství - Oceli na odlitky pro obecné použití.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 15551-1 (451334) - 1.11.2015
Naftový a plynárenský průmysl - Vrtné a těžební zařízení - Část 1: Elektrické ponorné čerpací systémy pro umělé sání (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN ISO 3767-2 (470050) - 1.11.2015
Zemědělské a lesnické stroje a traktory, motorové žací a zahradní stroje - Značky pro ovládače obsluhy a další sdělovače - Část 2: Značky pro zemědělské stroje a traktory.
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 12404 (490678) - 1.11.2015
Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Stanovení účinnosti fungicidů na zdivo k zabránění růstu Serpula lacrymans (Schumacher ex Fries) S.F. Gray do dřeva - Laboratorní metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 636+A1 (492419) - 1.11.2015
Překližované desky - Požadavky.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 8330 (635402) - 1.11.2015
Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Slovník.
350.00 Kč

ČSN EN 13697 (665209) - 1.11.2015
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška na neporézním povrchu k vyhodnocení baktericidního a/nebo fungicidního účinku chemických dezinfekčních prostředků používaných pro potraviny, průmysl, domácnosti a veřejné prostory - Zkušební metoda a požadavky bez mechanického působení (fáze 2 / stupeň 2) (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 1902 (668627) - 1.11.2015
Lepidla - Metody zkoušení lepidel na podlahové krytiny a tapety - Krípová zkouška ve smyku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1903 (668628) - 1.11.2015
Lepidla - Metody zkoušení lepidel na plastové nebo pryžové podlahové krytiny nebo tapety - Stanovení rozměrových změn po urychleném stárnutí (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 3233-3 (673030) - 1.11.2015
Nátěrové hmoty - Stanovení objemového podílu netěkavých látek - Část 3: Stanovení výpočtem z hmotnostního podílu netěkavých látek stanoveného podle ISO 3251, hustoty nátěrové hmoty a hustoty rozpouštědel v nátěrové hmotě (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN 721029 (721029) - 1.11.2015
Stanovení adsorpce vody podle Enslina.
120.00 Kč

ČSN 721068 (721068) - 1.11.2015
Stanovení obsahu Cu, Mn, Fe a CaO ve výluhu plaveného kaolinu.
120.00 Kč

ČSN 721070 (721070) - 1.11.2015
Stanovení pH keramických surovin a hmot.
120.00 Kč

ČSN 721072 (721072) - 1.11.2015
Stanovení slínavosti keramických surovin a hmot.
120.00 Kč

ČSN 721073 (721073) - 1.11.2015
Stanovení délkových změn keramických surovin sušením a pálením.
120.00 Kč

ČSN 721074 (721074) - 1.11.2015
Stanovení optimální a pracovní vlhkosti keramických těst Pfefferkornovým přístrojem.
186.00 Kč

ČSN 721076 (721076) - 1.11.2015
Stanovení výměnné kapacity a výměnných kationtů jílovinových zemin.
120.00 Kč

ČSN 721077 (721077) - 1.11.2015
Stanovení hlavních technologických vlastností slévárenských jílových pojiv.
223.00 Kč

ČSN 721078 (721078) - 1.11.2015
Stanovení vyplavitelných látek slévárenských písků.
120.00 Kč

ČSN 721079 (721079) - 1.11.2015
Stanovení pevnosti v ohybu plavených kaolinů.
120.00 Kč

ČSN 721080 (721080) - 1.11.2015
Stanovení vlhkosti a hygroskopičnosti keramických surovin.
120.00 Kč

ČSN 721082 (721082) - 1.11.2015
Vypalovací zkoušky keramických surovin.
120.00 Kč

ČSN 721083 (721083) - 1.11.2015
Termické rozbory keramických surovin.
186.00 Kč

ČSN 721085 (721085) - 1.11.2015
Stanovení melitelnosti.
120.00 Kč

ČSN 721086 (721086) - 1.11.2015
Stanovení drtitelnosti keramických stavebních materiálů.
186.00 Kč

ČSN 721088 (721088) - 1.11.2015
Stanovení doby průtoku suspenze průtokovým viskozimetrem.
120.00 Kč

ČSN 721089 (721089) - 1.11.2015
Stanovení absolutní bělosti keramických surovin.
120.00 Kč

ČSN 721090 (721090) - 1.11.2015
Stanovení abrazivity plaveného kaolinu podle Einlehnera.
120.00 Kč

ČSN EN 1991-1-7:2007/NA-ed.A (730035) - 1.11.2015
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-7: Obecná zatížení - Mimořádná zatížení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
120.00 Kč

ČSN EN 1992-1-1:2006/A1 (731201) - 1.11.2015
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby.
120.00 Kč

ČSN 736177 (736177) - 1.11.2015
Měření a hodnocení protismykových vlastností povrchů vozovek.
223.00 Kč

ČSN EN 1991-2-ed.2 (736203) - 1.11.2015
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 2: Zatížení mostů dopravou.
1159.00 Kč

ČSN EN 1991-2:2005/Z4 (736203) - 1.11.2015
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 2: Zatížení mostů dopravou.
338.00 Kč

ČSN EN 13561 (746034) - 1.11.2015
Vnější clony a markýzy - Funkční a bezpečnostní požadavky.
543.00 Kč

ČSN EN 13659 (746035) - 1.11.2015
Okenice a vnější žaluzie - Funkční a bezpečnostní požadavky.
567.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16692 (757594) - 1.11.2015
Kvalita vod - Stanovení tributylcínu (TBT) v celkových vzorcích vody - Metoda extrakce tuhou fází (SPE) a disky SPE a plynové chromatografie s hmotnostní spektrometrií s trojitým kvadrupólem.
338.00 Kč

ČSN 757713 (757713) - 1.11.2015
Kvalita vod - Biologický rozbor - Stanovení abiosestonu. + CD
434.00 Kč

ČSN EN 14742 (758008) - 1.11.2015
Charakterizace kalů - Laboratorní postup chemické úpravy (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 16372 (763103) - 1.11.2015
Služby estetické chirurgie.
434.00 Kč

ČSN EN 16636 (763303) - 1.11.2015
Služby poskytované v rámci ochrany proti škůdcům - Požadavky a kompetence.
350.00 Kč

ČSN EN 16679 (774004) - 1.11.2015
Obaly - Prvky garance neporušenosti pro obaly léčivých přípravků.
223.00 Kč

ČSN EN 15987 (790015) - 1.11.2015
Usně - Terminologie - Základní definice pro obchod s usněmi.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15701 (793884) - 1.11.2015
Usně - Zkoušky stálobarevnosti - Zjišťování migrace barviv do polymerního materiálu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

TNI CEN/TR 16792 (807053) - 1.11.2015
Bezpečnost dětského oblečení - Doporučení pro návrh a výrobu dětského oblečení - Mechanická bezpečnost.
434.00 Kč

ČSN EN 15863 (838009) - 1.11.2015
Charakterizace odpadů - Základní charakterizační zkouška chování při vyluhování - Dynamická vyluhovací zkouška monolitických odpadů s pravidelně se opakující obnovou výluhu za stanovených podmínek (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 16967 (838223) - 1.11.2015
Tuhá biopaliva - Stanovení majoritních prvků - Al, Ca, Fe, Mg, P, K, Si, Na a Ti (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 16968 (838224) - 1.11.2015
Tuhá biopaliva - Stanovení stopových prvků.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 16993 (838225) - 1.11.2015
Tuhá biopaliva - Přepočet výsledků analýz pro různé stavy biopaliv.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 7439 (852908) - 1.11.2015
Nitroděložní antikoncepční tělíska s obsahem mědi - Požadavky a zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 24234 (856310) - 1.11.2015
Stomatologie - Dentální amalgám (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 300253-V2.2.1 (872005) - 1.11.2015
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Uzemnění a pospojování zařízení ICT napájených stejnosměrným napětím -48 V v telekomunikačních a datových centrech (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 300422-1-V1.5.1 (875032) - 1.11.2015
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Bezšňůrové mikrofony pracující v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 3 GHz - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 300422-2-V1.4.1 (875032) - 1.11.2015
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Bezšňůrové mikrofony pracující v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 3 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 300394-1-V3.3.1 (875047) - 1.11.2015
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Specifikace zkoušení shody - Část 1: Rádio (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN ETSI EN 301489-4-V2.2.1 (875101) - 1.11.2015
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 4: Specifické podmínky pro pevné rádiové spoje a přidružená zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 301489-6-V1.4.1 (875101) - 1.11.2015
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 6: Specifické podmínky pro zařízení digitálních bezšňůrových telekomunikací (DECT) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 301841-1-V1.4.1 (875109) - 1.11.2015
Digitální spoj VHF (VDL) letadlo-země v režimu 2 - Technické vlastnosti a metody měření zařízení umístěného na zemském povrchu - Část 1: Fyzická vrstva a podvrstva MAC (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 301841-3-V1.2.1 (875109) - 1.11.2015
Digitální spoj VHF (VDL) letadlo-země v režimu 2 - Technické vlastnosti a metody měření zařízení umístěného na zemském povrchu - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 301842-1-V1.4.1 (875110) - 1.11.2015
Rádiové zařízení datového spoje VHF (VDL) letadlo-země v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření zařízení umístěného na zemském povrchu - Část 1: EN pro pozemní zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 301842-2-V1.7.1 (875110) - 1.11.2015
Rádiové zařízení digitálního spoje VHF (VDL) letadlo-země v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření zařízení umístěného na zemském povrchu - Část 2: Obecný popis a vrstva datového spoje (Norma k přímému použití jako ČSN).
1869.60 Kč

ČSN ETSI EN 301842-3-V1.4.1 (875110) - 1.11.2015
Rádiové zařízení digitálního spoje VHF (VDL) letadlo-země v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření zařízení umístěného na zemském povrchu - Část 3: Dodatečná vysílací hlediska (Norma k přímému použití jako ČSN).
1538.00 Kč

ČSN ETSI EN 301842-4-V1.3.1 (875110) - 1.11.2015
Rádiové zařízení datového spoje VHF (VDL) letadlo-země v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření zařízení umístěného na zemském povrchu - Část 4: Funkce mezi dvěma body (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN ETSI EN 302842-1-V1.3.1 (875128) - 1.11.2015
Rádiové zařízení digitálního spoje VHF (VDL) vzduch-země a vzduch-vzduch v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření leteckých pohyblivých (palubních) zařízení - Část 1: Fyzická vrstva (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN ETSI EN 302842-2-V1.4.1 (875128) - 1.11.2015
Rádiové zařízení digitálního spoje VHF (VDL) vzduch-země a vzduch-vzduch v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření leteckých pohyblivých (palubních) zařízení - Část 2: Obecný popis a vrstva datového spoje (Norma k přímému použití jako ČSN).
2359.80 Kč

ČSN ETSI EN 302842-3-V1.4.1 (875128) - 1.11.2015
Rádiové zařízení digitálního spoje VHF (VDL) vzduch-země a vzduch-vzduch v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření leteckých pohyblivých (palubních) zařízení - Část 3: Přídavná hlediska vysílání (Norma k přímému použití jako ČSN).
1538.00 Kč

ČSN ETSI EN 302842-4-V1.3.1 (875128) - 1.11.2015
Rádiové zařízení digitálního spoje VHF (VDL) vzduch-země a vzduch-vzduch v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření leteckých pohyblivých (palubních) zařízení - Část 4: Funkce mezi dvěma body (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN EN 1021-1 (910232) - 1.11.2015
Nábytek - Hodnocení zápalnosti čalouněného nábytku - Část 1: Zdroj zapálení - doutnající cigareta.
223.00 Kč

ČSN 911570 (911570) - 1.11.2015
Nábytek - Matrace pro lůžka - Základní ustanovení a rozměry.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 19156 (979876) - 1.11.2015
Geografická informace - Pozorování a měření.
543.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.