Nové normy ČSN za říjen 2012

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.10.2012 v 09:00


ČSN ISO 26101 (011644) - 1.10.2012
Akustika - Zkušební metody určování způsobilosti prostředí volného pole.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 3040 (013135) - 1.10.2012
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Kótování a tolerování - Kužele.
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 16157-3 (018295) - 1.10.2012
Inteligentní dopravní systémy - Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 3: Publikace situace.
1140.00 Kč

ČSN EN 15876-1+A1 (018386) - 1.10.2012
Elektronický výběr poplatků (EFC) - Posouzení shody palubního zařízení a zařízení na infrastruktuře s EN 15509 - Část 1: Struktura zkušební sestavy a cíle zkoušek.
698.50 Kč

ČSN EN 710+A1:2010/Oprava1 (040050) - 1.10.2012
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na slévárenské formovací a jádrovací stroje a zařízení a přidružená zařízení.
26.40 Kč

ČSN EN 1708-3 (050026) - 1.10.2012
Svařování - Detaily základních svarových spojů na oceli - Část 3: Plátované, navařované a vykládané tlakové části.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 3690 (051105) - 1.10.2012
Svařování a příbuzné procesy - Stanovení obsahu vodíku v obloukově svařovaném svarovém kovu.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 3581 (055100) - 1.10.2012
Svařovací materiály - Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování antikorozních a žáruvzdorných ocelí - Klasifikace.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 14174 (055701) - 1.10.2012
Svařovací materiály - Tavidla pro obloukové svařování pod tavidlem a elektrostruskové svařování - Klasifikace.
202.40 Kč

ČSN EN 15609 (078415) - 1.10.2012
Zařízení a příslušenství na LPG - Pohonné soustavy na LPG pro lodě, jachty a jiná plavidla (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 1440+A1 (078440) - 1.10.2012
Zařízení a příslušenství na LPG - Periodická kontrola znovuplnitelných lahví na přepravu LPG.
394.90 Kč

ČSN EN 12493+A1 (078450) - 1.10.2012
Zařízení a příslušenství na LPG - Svařované ocelové nádrže na zkapalněný uhlovodíkový plyn (LPG) - Provedení a výroba autocisteren.
515.90 Kč

ČSN EN 14638-3:2011/Oprava1 (078538) - 1.10.2012
Lahve na přepravu plynů - Znovuplnitelné svařované nádoby o objemu nejvýše 150 litrů - Část 3: Svařované lahve z uhlíkové oceli vyrobené podle návrhu podloženého experimentálními metodami.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 11114-1 (078609) - 1.10.2012
Lahve na přepravu plynů - Kompatibilita materiálů lahve a ventilu s plynným obsahem - Část 1: Kovové materiály.
493.90 Kč

ČSN EN 779 (125001) - 1.10.2012
Filtry atmosférického vzduchu pro odlučování částic pro všeobecné větrání - Stanovení filtračních parametrů.
493.90 Kč

ČSN EN 12266-1 (133003) - 1.10.2012
Průmyslové armatury - Zkoušení kovových armatur - Část 1: Tlakové zkoušky, postupy zkoušek a přejímací kritéria - Závazné požadavky.
202.40 Kč

ČSN EN 1906 (165776) - 1.10.2012
Stavební kování - Dveřní štíty, kliky a knoflíky - Požadavky a zkušební metody.
394.90 Kč

ČSN EN 15583-1 (278329) - 1.10.2012
Zařízení pro zimní údržbu - Sněhové pluhy - Část 1: Popis a požadavky na výrobek.
202.40 Kč

ČSN EN 15583-2 (278329) - 1.10.2012
Zařízení pro zimní údržbu - Sněhové pluhy - Část 2: Zkušební kritéria a jejich požadavky.
202.40 Kč

ČSN EN 6049-006 (311711) - 1.10.2012
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra z meta-aramidových vláken - Část 006: Samosmršťovací ochranné pouzdro, pružné po instalaci - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 6049-007 (311711) - 1.10.2012
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra z meta-aramidových vláken - Část 007: Samosmršťovací ochranné pouzdro, pružné po instalaci, pracovní teplota od -55 °C do 260 °C - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3475-505 (311725) - 1.10.2012
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 505: Zkouška tahem vodičů a pramenců (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3155-035 (311809) - 1.10.2012
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 035: Elektrické kontakty, triaxiální, velikost 08, s dutinkami, typ D, mačkaný spoj, třída R - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 2997-002 (311811) - 1.10.2012
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, kruhové, spojované závitovým kroužkem, odolné proti plameni nebo neodolné proti plameni, pracovní teplota -65 °C až 175 °C trvale, 200 °C trvale, 260 °C krátkodobě - Část 002: Specifikace parametrů a uspořádání kontaktů (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 3373-007 (311840) - 1.10.2012
Letectví a kosmonautika - Kabelová oka a připojení mačkáním na elektrické vodiče - Část 007: Hliníková kabelová oka niklovaná pro mačkání na niklované hliníkové kabely pro šrouby palcové řady - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3373-008 (311840) - 1.10.2012
Letectví a kosmonautika - Kabelová oka a připojení mačkáním na elektrické vodiče - Část 008: Měděná kabelová oka niklovaná kruhového tvaru pro niklované měděné vodiče pro šrouby palcové řady do teploty 340 °C - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3718 (312021) - 1.10.2012
Letectví a kosmonautika - Zkušební metody pro kovové materiály - Kontrola trubek ultrazvukem (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 2213 (312263) - 1.10.2012
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL1505 (15CrMoV6) - Přetavená na vzduchu - Kalená a popouštěná - Tyče - De <= 16 mm - 980 MPa <= Rm <= 1180 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3355 (312578) - 1.10.2012
Letectví a kosmonautika - Slitina titanu TI-P64001 (Ti-6Al-4V) - Žíhaná - Lisovaný profil - De <= 150 mm - 900 MPa <= Rm <= 1160 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4443 (313310) - 1.10.2012
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice s eliptickou hlavou, s MJ závitem, ze žáruvzdorné oceli FE-PA2601 (A286), s povlakem MoS2 - Třída: 900 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3382 (313515) - 1.10.2012
Letectví a kosmonautika - Pojistné kroužky, vnitřní, axiálně namontované, z oceli, fosfátované (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3383 (313516) - 1.10.2012
Letectví a kosmonautika - Pojistné kroužky, vnitřní, axiálně namontované, z oceli, kadmiované ve vakuu (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3384 (313517) - 1.10.2012
Letectví a kosmonautika - Pojistné kroužky, vnější, axiálně namontované, z oceli, fosfátované (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3385 (313518) - 1.10.2012
Letectví a kosmonautika - Pojistné kroužky, vnější, axiálně namontované, z oceli, kadmiované ve vakuu (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3386 (313519) - 1.10.2012
Letectví a kosmonautika - Pojistné kroužky, radiálně namontované, z oceli, fosfátované (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3768 (313604) - 1.10.2012
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, jednostranné, pevné, redukovaná řada, s válcovým zahloubením, ze žáruvzdorné oceli, s mazivem MoS2 - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2245 (313946) - 1.10.2012
Letectví a kosmonautika - Potrubí pro kapaliny a plyny - Definice (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3278 (314225) - 1.10.2012
Letectví a kosmonautika - Pouzdra trubková s vyčnívající hlavou, z korozivzdorné oceli, pasivovaná (tloušťka stěny 0,25 mm) (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3417 (314363) - 1.10.2012
Letectví a kosmonautika - Nýty plné, s ploskovypuklou hlavou, ze slitiny niklu NI-P11, metrická řada (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2311 (314850) - 1.10.2012
Letectví a kosmonautika - Ložisková pouzdra se samomaznou výstelkou - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 3182 (314902) - 1.10.2012
Letectví a kosmonautika - Kuličková ložiska z korozivzdorné oceli kadmiovaná, určená na ovládání kladek - Rozměry a zatížení (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2835 (317140) - 1.10.2012
Letectví a kosmonautika - Chloroprenová pryž (CR) - Tepelná odolnost - Tvrdost 40 IRHD (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2836 (317141) - 1.10.2012
Letectví a kosmonautika - Chloroprenová pryž (CR) - Tepelná odolnost - Tvrdost 50 IRHD (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2837 (317142) - 1.10.2012
Letectví a kosmonautika - Chloroprenová pryž (CR) - Tepelná odolnost - Tvrdost 60 IRHD (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4687 (317931) - 1.10.2012
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Dvousložkový základní nátěr bez obsahu chromanů nezabraňující korozi vytvrzovaný za běžných teplot pro vojenské účely (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 4688 (317932) - 1.10.2012
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Dvousložkový základní nátěr zabraňující korozi, vytvrzovaný za běžných teplot pro vojenské účely (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 4689 (317933) - 1.10.2012
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Dvousložkový polyurethanový vrchní nátěr vytvrzovaný za běžných teplot - Nátěr s vysokou pružností a odolnosti chemickým látkám pro vojenské účely (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 50467 (331567) - 1.10.2012
Drážní zařízení - Drážní vozidla - Elektrické konektory, požadavky a zkušební metody.
493.90 Kč

ČSN EN 50443 (332165) - 1.10.2012
Účinky elektromagnetické interference na potrubí způsobené AC vysokonapěťovými elektrickými trakčními soustavami a/nebo AC vysokonapěťovými napájecími soustavami.
317.90 Kč

ČSN EN 50533 (333509) - 1.10.2012
Drážní zařízení - Charakteristiky napětí trojfázového vedení ve vlaku.
306.90 Kč

ČSN EN 50136-1 (334596) - 1.10.2012
Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení - Část 1: Obecné požadavky na poplachové přenosové systémy.
317.90 Kč

ČSN EN 62282-3-100 (336000) - 1.10.2012
Technologie palivových článků - Část 3-100: Stabilní napájecí systémy na palivové články - Bezpečnost. (Platnost do 10.4.2023).
539.00 Kč

ČSN EN 50526-1 (341561) - 1.10.2012
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - DC svodiče přepětí a zařízení omezující napětí - Část 1: Svodiče přepětí.
394.90 Kč

ČSN EN 60893-3-3-ed.2:2004/A1 (346572) - 1.10.2012
Izolační materiály - Technické neohebné laminátové desky na bázi teplem tvrditelných pryskyřic - Část 3-3: Specifikace jednotlivých materiálů - Požadavky na neohebné laminátové desky na bázi melaminových pryskyřic. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN EN 50288-8 (347818) - 1.10.2012
Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 8: Specifikace kabelů typu 1 do 2 MHz (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 50441-1-ed.2 (347825) - 1.10.2012
Kabely pro vnitřní bytové telekomunikační instalace - Část 1: Nestíněné kabely - Třída 1. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 50441-2-ed.2 (347825) - 1.10.2012
Kabely pro vnitřní bytové telekomunikační instalace - Část 2: Stíněné kabely - Třída 1. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 50441-4 (347825) - 1.10.2012
Kabely pro vnitřní bytové telekomunikační instalace - Část 4: Kabely do 1200 MHz - Třída 3 (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 60512-1-100-ed.3 (354055) - 1.10.2012
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 1-100: Obecně - Použitelné normy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN ISO 2954 (356859) - 1.10.2012
Vibrace strojních zařízení s rotačním a vratným pohybem - Požadavky na přístroje pro měření mohutnosti vibrací.
202.40 Kč

ČSN EN 61439-3 (357107) - 1.10.2012
Rozváděče nízkého napětí - Část 3: Rozvodnice určené k provozování laiky (DBO).
306.90 Kč

ČSN EN 62047-13 (358775) - 1.10.2012
Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 13: Namáhání struktur MEMS ohybem a střihem pro měření adhezní pevnosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 62047-14 (358775) - 1.10.2012
Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 14: Metoda měření mezní tvářitelnosti materiálů kovové vrstvy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 62341-6-2 (358789) - 1.10.2012
Displeje s organickými diodami LED - Část 6-2: Metody měření vizuální kvality obrazu a provozní podmínky okolí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 62639 (360280) - 1.10.2012
Indukční výbojky - Požadavky na provedení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN EN 13032-1+A1 (360456) - 1.10.2012
Světlo a osvětlení - Měření a uvádění fotometrických údajů světelných zdrojů a svítidel - Část 1: Měření a formát souboru údajů.
493.90 Kč

ČSN EN 62034-ed.2 (360632) - 1.10.2012
Automatické zkušební systémy pro nouzové únikové osvětlení napájené z baterií.
306.90 Kč

ČSN EN 60731-ed.2 (364727) - 1.10.2012
Zdravotnické elektrické přístroje - Dozimetry s ionizačními komorami používané v radioterapii. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
698.50 Kč

ČSN EN 61217-ed.2 (364766) - 1.10.2012
Radioterapeutické přístroje - Souřadnice, pohyby a stupnice. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN EN 60601-2-37-ed.2:2008/A11 (364801) - 1.10.2012
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-37: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost ultrazvukových zdravotnických diagnostických a monitorovacích přístrojů.
56.10 Kč

ČSN EN 60601-2-39-ed.2:2008/A11 (364801) - 1.10.2012
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-39: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro peritoneální dialýzu.
56.10 Kč

ČSN EN 60601-2-41-ed.2:2010/A11 (364801) - 1.10.2012
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-41: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost operačních a vyšetřovacích svítidel.
56.10 Kč

ČSN EN 60601-2-44-ed.3:2010/A11 (364801) - 1.10.2012
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-44: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost rentgenových zařízení pro výpočetní tomografii.
56.10 Kč

ČSN EN 60601-2-50-ed.2:2010/A11 (364801) - 1.10.2012
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-50: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost kojeneckých fototerapeutických přístrojů.
56.10 Kč

ČSN EN 80601-2-35:2010/A11 (364801) - 1.10.2012
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-35: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost ohřívacích prostředků s přikrývkami, poduškami a matracemi pro ohřívání ve zdravotnictví.
56.10 Kč

ČSN EN 62087-ed.3 (367004) - 1.10.2012
Metody měření spotřeby zvukových, obrazových a přidružených zařízení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 19.2.2019).
515.90 Kč

ČSN ISO/IEC 14651 (369169) - 1.10.2012
Informační technologie - Mezinárodní řazení a porovnání řetězců - Metoda pro porovnávání znakových řetězců a popis obecné šablony pro přizpůsobení řazení.
394.90 Kč

ČSN ISO/IEC 15693-1 (369762) - 1.10.2012
Identifikační karty - Bezkontaktní karty s integrovanými obvody - Karty s vazbou na dálku - Část 1: Fyzikální charakteristiky.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 6974-1 (385506) - 1.10.2012
Zemní plyn - Stanovení složení a přidružené nejistoty pomocí plynové chromatografie - Část 1: Obecné směrnice a výpočet složení (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 6974-2 (385506) - 1.10.2012
Zemní plyn - Stanovení složení a přidružené nejistoty pomocí plynové chromatografie - Část 2: Výpočty nejistoty (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 671-1-ed.2 (389201) - 1.10.2012
Stabilní hasicí zařízení - Hadicové systémy - Část 1: Hadicové navijáky s tvarově stálou hadicí.
317.90 Kč

ČSN EN 671-2-ed.2 (389201) - 1.10.2012
Stabilní hasicí zařízení - Hadicové systémy - Část 2: Hydrantové systémy se zploštitelnou hadicí.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 2739 (420458) - 1.10.2012
Slinovaná kovová pouzdra - Stanovení radiální pevnosti v tlaku.
108.90 Kč

ČSN EN 1562 (420955) - 1.10.2012
Slévárenství - Temperované litiny.
306.90 Kč

ČSN EN 13835 (420958) - 1.10.2012
Slévárenství - Austenitické litiny.
317.90 Kč

ČSN EN 12449 (421320) - 1.10.2012
Měď a slitiny mědi - Trubky bezešvé kruhové pro všeobecné použití.
394.90 Kč

ČSN EN 16006 (467027) - 1.10.2012
Krmiva - Stanovení obsahu fumonisinu B1 a B2 ve směsi krmiva metodou RP-HPLC s předčištěním na imunoafinitní kolonce a s fluorescenční detekcí po před- nebo postkolonové derivatizaci.
202.40 Kč

ČSN EN 16007 (467028) - 1.10.2012
Krmiva - Stanovení ochratoxinu A v krmivu metodou HPLC s předčištěním na imunoafinitní kolonce a s fluorescenční detekcí.
202.40 Kč

ČSN EN 1870-13+A2 (496130) - 1.10.2012
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 13: Vodorovné kotoučové pily s přidržovačem na řezání formátů.
493.90 Kč

ČSN EN 1870-14+A2 (496130) - 1.10.2012
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 14: Svislé kotoučové pily na řezání formátů.
493.90 Kč

ČSN EN 16204 (560689) - 1.10.2012
Potraviny - Stanovení lipofilních řasových toxinů (toxinů DSP, yessotoxinů, toxinů ze skupiny azaspirových kyselin, pektenotoxinů) v korýších a výrobcích z nich pomocí LC-MS/MS (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ISO 248-1 (621124) - 1.10.2012
Kaučuk, surový - Stanovení obsahu těkavých látek - Část 1: Metoda horkých válců a metoda sušení v sušárně.
202.40 Kč

ČSN ISO 4664-1 (621489) - 1.10.2012
Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení dynamických vlastností - Část 1: Obecné pokyny.
306.90 Kč

ČSN ISO 1817 (621510) - 1.10.2012
Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení účinku kapalin.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 527-1 (640604) - 1.10.2012
Plasty - Stanovení tahových vlastností - Část 1: Obecné principy.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 527-2 (640604) - 1.10.2012
Plasty - Stanovení tahových vlastností - Část 2: Zkušební podmínky pro tvářené plasty.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 1622-1 (642610) - 1.10.2012
Plasty - Polystyren (PS) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace.
169.40 Kč

ČSN EN 14758-1 (646433) - 1.10.2012
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polypropylen s minerálními modifikátory (PP-MD) - Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém.
306.90 Kč

ČSN EN 589+A1 (656503) - 1.10.2012
Motorová paliva - Zkapalněné ropné plyny (LPG) - Technické požadavky a metody zkoušení.
202.40 Kč

ČSN EN 1425 (657020) - 1.10.2012
Asfalty a asfaltová pojiva - Posouzení zjevných vlastností.
108.90 Kč

ČSN EN 417 (698417) - 1.10.2012
Kovové lahve na zkapalněné uhlovodíkové plyny na jedno použití s ventilem nebo bez ventilu, pro použití s přenosnými spotřebiči - Konstrukce, kontrola, zkoušení a značení.
317.90 Kč

ČSN EN 14617-10 (721450) - 1.10.2012
Umělý kámen - Zkušební metody - Část 10: Stanovení chemické odolnosti.
169.40 Kč

ČSN EN 14617-12 (721450) - 1.10.2012
Umělý kámen - Zkušební metody - Část 12: Stanovení rozměrové stálosti.
169.40 Kč

ČSN EN 14617-4 (721450) - 1.10.2012
Umělý kámen - Zkušební metody - Část 4: Stanovení odolnosti proti obrusu.
169.40 Kč

ČSN EN 14617-5 (721450) - 1.10.2012
Umělý kámen - Zkušební metody - Část 5: Stanovení mrazuvzdornosti.
169.40 Kč

ČSN EN 14617-6 (721450) - 1.10.2012
Umělý kámen - Zkušební metody - Část 6: Stanovení odolnosti proti tepelnému šoku.
169.40 Kč

ČSN EN 1467 (721865) - 1.10.2012
Přírodní kámen - Hrubé bloky - Požadavky.
202.40 Kč

ČSN EN 1468 (721866) - 1.10.2012
Přírodní kámen - Hrubé desky - Požadavky.
202.40 Kč

ČSN EN 1745 (722636) - 1.10.2012
Zdivo a výrobky pro zdivo - Metody stanovení tepelných vlastností.
493.90 Kč

ČSN EN 15050+A1 (723063) - 1.10.2012
Betonové prefabrikáty - Mostní prvky.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 15927-5:2005/Oprava1 (730315) - 1.10.2012
Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 5: Data pro návrhové tepelné zatížení pro vytápěný prostor.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 13792 (730320) - 1.10.2012
Tepelné chování budov - Výpočet vnitřních teplot v místnosti v letním období bez strojního chlazení - Zjednodušené metody.
493.90 Kč

ČSN EN 1912 (731713) - 1.10.2012
Konstrukční dřevo - Třídy pevnosti - Přiřazení vizuálních tříd a dřevin.
202.40 Kč

ČSN EN 14592+A1 (732862) - 1.10.2012
Dřevěné konstrukce - Kolíkové spojovací prostředky - Požadavky.
394.90 Kč

ČSN 734301:2004/Z3 (734301) - 1.10.2012
Obytné budovy.
26.40 Kč

ČSN EN 12697-19 (736160) - 1.10.2012
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 19: Propustnost zkušebního tělesa.
169.40 Kč

ČSN EN 12697-20 (736160) - 1.10.2012
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 20: Stanovení čísla tvrdosti na krychli nebo na válcových zkušebních tělesech (CY).
202.40 Kč

ČSN EN 12697-21 (736160) - 1.10.2012
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 21: Stanovení čísla tvrdosti na deskovém zkušebním tělese.
169.40 Kč

ČSN EN 12697-30 (736160) - 1.10.2012
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 30: Příprava zkušebních těles rázovým zhutňovačem.
306.90 Kč

ČSN EN 12697-34 (736160) - 1.10.2012
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 34: Marshallova zkouška.
202.40 Kč

ČSN EN 1991-2:2005/Z3 (736203) - 1.10.2012
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 2: Zatížení mostů dopravou.
56.10 Kč

ČSN EN 13231-3 (736374) - 1.10.2012
Železniční aplikace - Kolej - Přejímka prací - Část 3: Přejímka reprofilace kolejnic v koleji.
317.90 Kč

ČSN P CEN/TS 16118 (763101) - 1.10.2012
Chráněné bydlení - Požadavky na služby poskytované starším lidem v systému chráněného bydlení (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ISO 29990 (763201) - 1.10.2012
Vzdělávací služby pro neformální vzdělávání a výcvik - Základní požadavky na poskytovatele služeb.
317.90 Kč

ČSN EN 13041 (836162) - 1.10.2012
Pomocné půdní látky a substráty - Stanovení fyzikálních vlastností - Objemová hmotnost vysušeného vzorku, objem vzduchu, objem vody, součinitel smršťování a celková pórovitost.
306.90 Kč

ČSN EN 13038 (836211) - 1.10.2012
Pomocné půdní látky a substráty - Stanovení elektrické konduktivity.
169.40 Kč

ČSN EN 13037 (836222) - 1.10.2012
Pomocné půdní látky a substráty - Stanovení pH.
169.40 Kč

ČSN EN 13039 (836638) - 1.10.2012
Pomocné půdní látky a substráty - Stanovení organických látek a popela.
169.40 Kč

ČSN EN 15875:2012/Oprava1 (838007) - 1.10.2012
Charakterizace odpadů - Statická zkouška stanovení kyselinotvorného potenciálu a neutralizačního potenciálu sulfidických odpadů.
26.40 Kč

ČSN EN 15415-2 (838319) - 1.10.2012
Tuhá alternativní paliva - Stanovení rozdělení podle velikosti částic - Část 2: Metoda maximální zobrazené délky pro částice velkého rozměru (manuální) (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15415-3 (838319) - 1.10.2012
Tuhá alternativní paliva - Stanovení rozdělení podle velikosti částic - Část 3: Metoda obrazové analýzy pro částice velkého rozměru (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12182 (841005) - 1.10.2012
Pomůcky pro osoby se zdravotním postižením - Obecné požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN ISO 11137-2 (855253) - 1.10.2012
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Sterilizace zářením - Část 2: Určení sterilizační dávky.
539.00 Kč

ČSN EN ISO 1135-4 (856205) - 1.10.2012
Transfuzní přístroje pro zdravotnické použití - Část 4: Transfuzní soupravy pro jedno použití.
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 301575-V1.1.1 (872012) - 1.10.2012
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Metoda měření spotřeby energie zařízení v zákaznických prostorech (CPE). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 301559-1-V1.1.2 (875163) - 1.10.2012
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Aktivní zdravotnické implantáty nízkého výkonu (LP-AMI) pracující v kmitočtovém rozsahu 2483,5 MHz až 2500 MHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

Kategorie (nové normy)