Nové normy ČSN za říjen 2012

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.10.2012 v 09:00


ČSN ISO 26101 (011644) - 1.10.2012
Akustika - Zkušební metody určování způsobilosti prostředí volného pole.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 3040 (013135) - 1.10.2012
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Kótování a tolerování - Kužele.
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16157-3 (018295) - 1.10.2012
Inteligentní dopravní systémy - Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 3: Publikace situace.
1204.00 Kč

ČSN EN 15876-1+A1 (018386) - 1.10.2012
Elektronický výběr poplatků (EFC) - Posouzení shody palubního zařízení a zařízení na infrastruktuře s EN 15509 - Část 1: Struktura zkušební sestavy a cíle zkoušek.
768.00 Kč

ČSN EN 1708-3 (050026) - 1.10.2012
Svařování - Detaily základních svarových spojů na oceli - Část 3: Plátované, navařované a vykládané tlakové části.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 3690 (051105) - 1.10.2012
Svařování a příbuzné procesy - Stanovení obsahu vodíku v obloukově svařovaném svarovém kovu.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 3581 (055100) - 1.10.2012
Svařovací materiály - Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování antikorozních a žáruvzdorných ocelí - Klasifikace.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 14174 (055701) - 1.10.2012
Svařovací materiály - Tavidla pro obloukové svařování pod tavidlem a elektrostruskové svařování - Klasifikace.
223.00 Kč

ČSN EN 15609 (078415) - 1.10.2012
Zařízení a příslušenství na LPG - Pohonné soustavy na LPG pro lodě, jachty a jiná plavidla (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 1440+A1 (078440) - 1.10.2012
Zařízení a příslušenství na LPG - Periodická kontrola znovuplnitelných lahví na přepravu LPG.
434.00 Kč

ČSN EN 12493+A1 (078450) - 1.10.2012
Zařízení a příslušenství na LPG - Svařované ocelové nádrže na zkapalněný uhlovodíkový plyn (LPG) - Provedení a výroba autocisteren.
567.00 Kč

ČSN EN 14638-3:2011/Oprava1 (078538) - 1.10.2012
Lahve na přepravu plynů - Znovuplnitelné svařované nádoby o objemu nejvýše 150 litrů - Část 3: Svařované lahve z uhlíkové oceli vyrobené podle návrhu podloženého experimentálními metodami.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 11114-1 (078609) - 1.10.2012
Lahve na přepravu plynů - Kompatibilita materiálů lahve a ventilu s plynným obsahem - Část 1: Kovové materiály.
543.00 Kč

ČSN EN 779 (125001) - 1.10.2012
Filtry atmosférického vzduchu pro odlučování částic pro všeobecné větrání - Stanovení filtračních parametrů.
543.00 Kč

ČSN EN 12266-1 (133003) - 1.10.2012
Průmyslové armatury - Zkoušení kovových armatur - Část 1: Tlakové zkoušky, postupy zkoušek a přejímací kritéria - Závazné požadavky.
223.00 Kč

ČSN EN 1906 (165776) - 1.10.2012
Stavební kování - Dveřní štíty, kliky a knoflíky - Požadavky a zkušební metody.
434.00 Kč

ČSN EN 15583-1 (278329) - 1.10.2012
Zařízení pro zimní údržbu - Sněhové pluhy - Část 1: Popis a požadavky na výrobek.
223.00 Kč

ČSN EN 15583-2 (278329) - 1.10.2012
Zařízení pro zimní údržbu - Sněhové pluhy - Část 2: Zkušební kritéria a jejich požadavky.
223.00 Kč

ČSN EN 6049-006 (311711) - 1.10.2012
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra z meta-aramidových vláken - Část 006: Samosmršťovací ochranné pouzdro, pružné po instalaci - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 6049-007 (311711) - 1.10.2012
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra z meta-aramidových vláken - Část 007: Samosmršťovací ochranné pouzdro, pružné po instalaci, pracovní teplota od -55 °C do 260 °C - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3475-505 (311725) - 1.10.2012
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 505: Zkouška tahem vodičů a pramenců (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3155-035 (311809) - 1.10.2012
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 035: Elektrické kontakty, triaxiální, velikost 08, s dutinkami, typ D, mačkaný spoj, třída R - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 2997-002 (311811) - 1.10.2012
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, kruhové, spojované závitovým kroužkem, odolné proti plameni nebo neodolné proti plameni, pracovní teplota -65 °C až 175 °C trvale, 200 °C trvale, 260 °C krátkodobě - Část 002: Specifikace parametrů a uspořádání kontaktů (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 3373-007 (311840) - 1.10.2012
Letectví a kosmonautika - Kabelová oka a připojení mačkáním na elektrické vodiče - Část 007: Hliníková kabelová oka niklovaná pro mačkání na niklované hliníkové kabely pro šrouby palcové řady - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3373-008 (311840) - 1.10.2012
Letectví a kosmonautika - Kabelová oka a připojení mačkáním na elektrické vodiče - Část 008: Měděná kabelová oka niklovaná kruhového tvaru pro niklované měděné vodiče pro šrouby palcové řady do teploty 340 °C - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3718 (312021) - 1.10.2012
Letectví a kosmonautika - Zkušební metody pro kovové materiály - Kontrola trubek ultrazvukem (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 2213 (312263) - 1.10.2012
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL1505 (15CrMoV6) - Přetavená na vzduchu - Kalená a popouštěná - Tyče - De <= 16 mm - 980 MPa <= Rm <= 1180 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3355 (312578) - 1.10.2012
Letectví a kosmonautika - Slitina titanu TI-P64001 (Ti-6Al-4V) - Žíhaná - Lisovaný profil - De <= 150 mm - 900 MPa <= Rm <= 1160 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4443 (313310) - 1.10.2012
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice s eliptickou hlavou, s MJ závitem, ze žáruvzdorné oceli FE-PA2601 (A286), s povlakem MoS2 - Třída: 900 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3382 (313515) - 1.10.2012
Letectví a kosmonautika - Pojistné kroužky, vnitřní, axiálně namontované, z oceli, fosfátované (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3383 (313516) - 1.10.2012
Letectví a kosmonautika - Pojistné kroužky, vnitřní, axiálně namontované, z oceli, kadmiované ve vakuu (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3384 (313517) - 1.10.2012
Letectví a kosmonautika - Pojistné kroužky, vnější, axiálně namontované, z oceli, fosfátované (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3385 (313518) - 1.10.2012
Letectví a kosmonautika - Pojistné kroužky, vnější, axiálně namontované, z oceli, kadmiované ve vakuu (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3386 (313519) - 1.10.2012
Letectví a kosmonautika - Pojistné kroužky, radiálně namontované, z oceli, fosfátované (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3768 (313604) - 1.10.2012
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, jednostranné, pevné, redukovaná řada, s válcovým zahloubením, ze žáruvzdorné oceli, s mazivem MoS2 - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2245 (313946) - 1.10.2012
Letectví a kosmonautika - Potrubí pro kapaliny a plyny - Definice (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3278 (314225) - 1.10.2012
Letectví a kosmonautika - Pouzdra trubková s vyčnívající hlavou, z korozivzdorné oceli, pasivovaná (tloušťka stěny 0,25 mm) (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3417 (314363) - 1.10.2012
Letectví a kosmonautika - Nýty plné, s ploskovypuklou hlavou, ze slitiny niklu NI-P11, metrická řada (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2311 (314850) - 1.10.2012
Letectví a kosmonautika - Ložisková pouzdra se samomaznou výstelkou - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 3182 (314902) - 1.10.2012
Letectví a kosmonautika - Kuličková ložiska z korozivzdorné oceli kadmiovaná, určená na ovládání kladek - Rozměry a zatížení (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2835 (317140) - 1.10.2012
Letectví a kosmonautika - Chloroprenová pryž (CR) - Tepelná odolnost - Tvrdost 40 IRHD (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2836 (317141) - 1.10.2012
Letectví a kosmonautika - Chloroprenová pryž (CR) - Tepelná odolnost - Tvrdost 50 IRHD (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2837 (317142) - 1.10.2012
Letectví a kosmonautika - Chloroprenová pryž (CR) - Tepelná odolnost - Tvrdost 60 IRHD (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4687 (317931) - 1.10.2012
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Dvousložkový základní nátěr bez obsahu chromanů nezabraňující korozi vytvrzovaný za běžných teplot pro vojenské účely (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 4688 (317932) - 1.10.2012
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Dvousložkový základní nátěr zabraňující korozi, vytvrzovaný za běžných teplot pro vojenské účely (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 4689 (317933) - 1.10.2012
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Dvousložkový polyurethanový vrchní nátěr vytvrzovaný za běžných teplot - Nátěr s vysokou pružností a odolnosti chemickým látkám pro vojenské účely (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 50467 (331567) - 1.10.2012
Drážní zařízení - Drážní vozidla - Elektrické konektory, požadavky a zkušební metody. (Platnost do 24.2.2026).
543.00 Kč

ČSN EN 50443 (332165) - 1.10.2012
Účinky elektromagnetické interference na potrubí způsobené AC vysokonapěťovými elektrickými trakčními soustavami a/nebo AC vysokonapěťovými napájecími soustavami.
350.00 Kč

ČSN EN 50533 (333509) - 1.10.2012
Drážní zařízení - Charakteristiky napětí trojfázového vedení ve vlaku.
338.00 Kč

ČSN EN 50136-1 (334596) - 1.10.2012
Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení - Část 1: Obecné požadavky na poplachové přenosové systémy.
350.00 Kč

ČSN EN 62282-3-100 (336000) - 1.10.2012
Technologie palivových článků - Část 3-100: Stabilní napájecí systémy na palivové články - Bezpečnost. (Platnost do 10.4.2023).
593.00 Kč

ČSN EN 50526-1 (341561) - 1.10.2012
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - DC svodiče přepětí a zařízení omezující napětí - Část 1: Svodiče přepětí.
434.00 Kč

ČSN EN 60893-3-3-ed.2:2004/A1 (346572) - 1.10.2012
Izolační materiály - Technické neohebné laminátové desky na bázi teplem tvrditelných pryskyřic - Část 3-3: Specifikace jednotlivých materiálů - Požadavky na neohebné laminátové desky na bázi melaminových pryskyřic. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN EN 50288-8 (347818) - 1.10.2012
Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 8: Specifikace kabelů typu 1 do 2 MHz (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 50441-1-ed.2 (347825) - 1.10.2012
Kabely pro vnitřní bytové telekomunikační instalace - Část 1: Nestíněné kabely - Třída 1. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 50441-2-ed.2 (347825) - 1.10.2012
Kabely pro vnitřní bytové telekomunikační instalace - Část 2: Stíněné kabely - Třída 1. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 50441-4 (347825) - 1.10.2012
Kabely pro vnitřní bytové telekomunikační instalace - Část 4: Kabely do 1200 MHz - Třída 3 (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 60512-1-100-ed.3 (354055) - 1.10.2012
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 1-100: Obecně - Použitelné normy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN ISO 2954 (356859) - 1.10.2012
Vibrace strojních zařízení s rotačním a vratným pohybem - Požadavky na přístroje pro měření mohutnosti vibrací.
223.00 Kč

ČSN EN 61439-3 (357107) - 1.10.2012
Rozváděče nízkého napětí - Část 3: Rozvodnice určené k provozování laiky (DBO).
338.00 Kč

ČSN EN 62047-13 (358775) - 1.10.2012
Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 13: Namáhání struktur MEMS ohybem a střihem pro měření adhezní pevnosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 62047-14 (358775) - 1.10.2012
Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 14: Metoda měření mezní tvářitelnosti materiálů kovové vrstvy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 62341-6-2 (358789) - 1.10.2012
Displeje s organickými diodami LED - Část 6-2: Metody měření vizuální kvality obrazu a provozní podmínky okolí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN 62639 (360280) - 1.10.2012
Indukční výbojky - Požadavky na provedení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN EN 13032-1+A1 (360456) - 1.10.2012
Světlo a osvětlení - Měření a uvádění fotometrických údajů světelných zdrojů a svítidel - Část 1: Měření a formát souboru údajů.
543.00 Kč

ČSN EN 62034-ed.2 (360632) - 1.10.2012
Automatické zkušební systémy pro nouzové únikové osvětlení napájené z baterií.
338.00 Kč

ČSN EN 60731-ed.2 (364727) - 1.10.2012
Zdravotnické elektrické přístroje - Dozimetry s ionizačními komorami používané v radioterapii. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
768.00 Kč

ČSN EN 61217-ed.2 (364766) - 1.10.2012
Radioterapeutické přístroje - Souřadnice, pohyby a stupnice. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN EN 60601-2-37-ed.2:2008/A11 (364801) - 1.10.2012
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-37: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost ultrazvukových zdravotnických diagnostických a monitorovacích přístrojů.
62.00 Kč

ČSN EN 60601-2-41-ed.2:2010/A11 (364801) - 1.10.2012
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-41: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost operačních a vyšetřovacích svítidel.
62.00 Kč

ČSN EN 60601-2-44-ed.3:2010/A11 (364801) - 1.10.2012
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-44: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost rentgenových zařízení pro výpočetní tomografii.
62.00 Kč

ČSN EN 60601-2-50-ed.2:2010/A11 (364801) - 1.10.2012
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-50: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost kojeneckých fototerapeutických přístrojů.
62.00 Kč

ČSN EN 80601-2-35:2010/A11 (364801) - 1.10.2012
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-35: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost ohřívacích prostředků s přikrývkami, poduškami a matracemi pro ohřívání ve zdravotnictví.
62.00 Kč

ČSN EN 62087-ed.3 (367004) - 1.10.2012
Metody měření spotřeby zvukových, obrazových a přidružených zařízení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 19.2.2019).
567.00 Kč

ČSN ISO/IEC 14651 (369169) - 1.10.2012
Informační technologie - Mezinárodní řazení a porovnání řetězců - Metoda pro porovnávání znakových řetězců a popis obecné šablony pro přizpůsobení řazení.
434.00 Kč

ČSN ISO/IEC 15693-1 (369762) - 1.10.2012
Identifikační karty - Bezkontaktní karty s integrovanými obvody - Karty s vazbou na dálku - Část 1: Fyzikální charakteristiky.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 6974-1 (385506) - 1.10.2012
Zemní plyn - Stanovení složení a přidružené nejistoty pomocí plynové chromatografie - Část 1: Obecné směrnice a výpočet složení (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 6974-2 (385506) - 1.10.2012
Zemní plyn - Stanovení složení a přidružené nejistoty pomocí plynové chromatografie - Část 2: Výpočty nejistoty (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 671-1-ed.2 (389201) - 1.10.2012
Stabilní hasicí zařízení - Hadicové systémy - Část 1: Hadicové navijáky s tvarově stálou hadicí.
350.00 Kč

ČSN EN 671-2-ed.2 (389201) - 1.10.2012
Stabilní hasicí zařízení - Hadicové systémy - Část 2: Hydrantové systémy se zploštitelnou hadicí.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 2739 (420458) - 1.10.2012
Slinovaná kovová pouzdra - Stanovení radiální pevnosti v tlaku.
120.00 Kč

ČSN EN 1562 (420955) - 1.10.2012
Slévárenství - Temperované litiny.
338.00 Kč

ČSN EN 13835 (420958) - 1.10.2012
Slévárenství - Austenitické litiny.
350.00 Kč

ČSN EN 12449 (421320) - 1.10.2012
Měď a slitiny mědi - Trubky bezešvé kruhové pro všeobecné použití.
434.00 Kč

ČSN EN 16006 (467027) - 1.10.2012
Krmiva - Stanovení obsahu fumonisinu B1 a B2 ve směsi krmiva metodou RP-HPLC s předčištěním na imunoafinitní kolonce a s fluorescenční detekcí po před- nebo postkolonové derivatizaci.
223.00 Kč

ČSN EN 16007 (467028) - 1.10.2012
Krmiva - Stanovení ochratoxinu A v krmivu metodou HPLC s předčištěním na imunoafinitní kolonce a s fluorescenční detekcí.
223.00 Kč

ČSN EN 1870-13+A2 (496130) - 1.10.2012
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 13: Vodorovné kotoučové pily s přidržovačem na řezání formátů.
543.00 Kč

ČSN EN 1870-14+A2 (496130) - 1.10.2012
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 14: Svislé kotoučové pily na řezání formátů.
543.00 Kč

ČSN EN 16204 (560689) - 1.10.2012
Potraviny - Stanovení lipofilních řasových toxinů (toxinů DSP, yessotoxinů, toxinů ze skupiny azaspirových kyselin, pektenotoxinů) v korýších a výrobcích z nich pomocí LC-MS/MS (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ISO 248-1 (621124) - 1.10.2012
Kaučuk, surový - Stanovení obsahu těkavých látek - Část 1: Metoda horkých válců a metoda sušení v sušárně.
223.00 Kč

ČSN ISO 4664-1 (621489) - 1.10.2012
Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení dynamických vlastností - Část 1: Obecné pokyny.
338.00 Kč

ČSN ISO 1817 (621510) - 1.10.2012
Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení účinku kapalin.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 527-1 (640604) - 1.10.2012
Plasty - Stanovení tahových vlastností - Část 1: Obecné principy.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 527-2 (640604) - 1.10.2012
Plasty - Stanovení tahových vlastností - Část 2: Zkušební podmínky pro tvářené plasty.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 1622-1 (642610) - 1.10.2012
Plasty - Polystyren (PS) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace.
186.00 Kč

ČSN EN 14758-1 (646433) - 1.10.2012
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polypropylen s minerálními modifikátory (PP-MD) - Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém.
338.00 Kč

ČSN EN 589+A1 (656503) - 1.10.2012
Motorová paliva - Zkapalněné ropné plyny (LPG) - Technické požadavky a metody zkoušení.
223.00 Kč

ČSN EN 1425 (657020) - 1.10.2012
Asfalty a asfaltová pojiva - Posouzení zjevných vlastností.
120.00 Kč

ČSN EN 417 (698417) - 1.10.2012
Kovové lahve na zkapalněné uhlovodíkové plyny na jedno použití s ventilem nebo bez ventilu, pro použití s přenosnými spotřebiči - Konstrukce, kontrola, zkoušení a značení.
350.00 Kč

ČSN EN 14617-10 (721450) - 1.10.2012
Umělý kámen - Zkušební metody - Část 10: Stanovení chemické odolnosti.
186.00 Kč

ČSN EN 14617-12 (721450) - 1.10.2012
Umělý kámen - Zkušební metody - Část 12: Stanovení rozměrové stálosti.
186.00 Kč

ČSN EN 14617-4 (721450) - 1.10.2012
Umělý kámen - Zkušební metody - Část 4: Stanovení odolnosti proti obrusu.
186.00 Kč

ČSN EN 14617-5 (721450) - 1.10.2012
Umělý kámen - Zkušební metody - Část 5: Stanovení mrazuvzdornosti.
186.00 Kč

ČSN EN 14617-6 (721450) - 1.10.2012
Umělý kámen - Zkušební metody - Část 6: Stanovení odolnosti proti tepelnému šoku.
186.00 Kč

ČSN EN 1467 (721865) - 1.10.2012
Přírodní kámen - Hrubé bloky - Požadavky.
223.00 Kč

ČSN EN 1468 (721866) - 1.10.2012
Přírodní kámen - Hrubé desky - Požadavky.
223.00 Kč

ČSN EN 1745 (722636) - 1.10.2012
Zdivo a výrobky pro zdivo - Metody stanovení tepelných vlastností.
543.00 Kč

ČSN EN 15050+A1 (723063) - 1.10.2012
Betonové prefabrikáty - Mostní prvky.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 15927-5:2005/Oprava1 (730315) - 1.10.2012
Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 5: Data pro návrhové tepelné zatížení pro vytápěný prostor.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 13792 (730320) - 1.10.2012
Tepelné chování budov - Výpočet vnitřních teplot v místnosti v letním období bez strojního chlazení - Zjednodušené metody.
543.00 Kč

ČSN EN 1912 (731713) - 1.10.2012
Konstrukční dřevo - Třídy pevnosti - Přiřazení vizuálních tříd a dřevin.
223.00 Kč

ČSN EN 14592+A1 (732862) - 1.10.2012
Dřevěné konstrukce - Kolíkové spojovací prostředky - Požadavky. (Platnost do 31.1.2024).
434.00 Kč

ČSN 734301:2004/Z3 (734301) - 1.10.2012
Obytné budovy.
29.00 Kč

ČSN EN 12697-19 (736160) - 1.10.2012
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 19: Propustnost zkušebního tělesa.
186.00 Kč

ČSN EN 12697-20 (736160) - 1.10.2012
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 20: Stanovení čísla tvrdosti na krychli nebo na válcových zkušebních tělesech (CY).
223.00 Kč

ČSN EN 12697-21 (736160) - 1.10.2012
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 21: Stanovení čísla tvrdosti na deskovém zkušebním tělese.
186.00 Kč

ČSN EN 12697-30 (736160) - 1.10.2012
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 30: Příprava zkušebních těles rázovým zhutňovačem.
338.00 Kč

ČSN EN 12697-34 (736160) - 1.10.2012
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 34: Marshallova zkouška.
223.00 Kč

ČSN EN 1991-2:2005/Z3 (736203) - 1.10.2012
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 2: Zatížení mostů dopravou.
62.00 Kč

ČSN EN 13231-3 (736374) - 1.10.2012
Železniční aplikace - Kolej - Přejímka prací - Část 3: Přejímka reprofilace kolejnic v koleji.
350.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16118 (763101) - 1.10.2012
Chráněné bydlení - Požadavky na služby poskytované starším lidem v systému chráněného bydlení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ISO 29990 (763201) - 1.10.2012
Vzdělávací služby pro neformální vzdělávání a výcvik - Základní požadavky na poskytovatele služeb.
350.00 Kč

ČSN EN 13041 (836162) - 1.10.2012
Pomocné půdní látky a substráty - Stanovení fyzikálních vlastností - Objemová hmotnost vysušeného vzorku, objem vzduchu, objem vody, součinitel smršťování a celková pórovitost.
338.00 Kč

ČSN EN 13038 (836211) - 1.10.2012
Pomocné půdní látky a substráty - Stanovení elektrické konduktivity.
186.00 Kč

ČSN EN 13037 (836222) - 1.10.2012
Pomocné půdní látky a substráty - Stanovení pH.
186.00 Kč

ČSN EN 13039 (836638) - 1.10.2012
Pomocné půdní látky a substráty - Stanovení organických látek a popela.
186.00 Kč

ČSN EN 15875:2012/Oprava1 (838007) - 1.10.2012
Charakterizace odpadů - Statická zkouška stanovení kyselinotvorného potenciálu a neutralizačního potenciálu sulfidických odpadů.
29.00 Kč

ČSN EN 15415-2 (838319) - 1.10.2012
Tuhá alternativní paliva - Stanovení rozdělení podle velikosti částic - Část 2: Metoda maximální zobrazené délky pro částice velkého rozměru (manuální) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15415-3 (838319) - 1.10.2012
Tuhá alternativní paliva - Stanovení rozdělení podle velikosti částic - Část 3: Metoda obrazové analýzy pro částice velkého rozměru (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12182 (841005) - 1.10.2012
Pomůcky pro osoby se zdravotním postižením - Obecné požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 11137-2 (855253) - 1.10.2012
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Sterilizace zářením - Část 2: Určení sterilizační dávky.
593.00 Kč

ČSN EN ISO 1135-4 (856205) - 1.10.2012
Transfuzní přístroje pro zdravotnické použití - Část 4: Transfuzní soupravy pro jedno použití.
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 301575-V1.1.1 (872012) - 1.10.2012
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Metoda měření spotřeby energie zařízení v zákaznických prostorech (CPE). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 301559-1-V1.1.2 (875163) - 1.10.2012
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Aktivní zdravotnické implantáty nízkého výkonu (LP-AMI) pracující v kmitočtovém rozsahu 2483,5 MHz až 2500 MHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.