Nové normy ČSN za listopad 2018

od NORMSERVISČSN EN ISO 9001:2016/Oprava1 (010321) - 1.11.2018
Systémy managementu kvality - Požadavky.
29.00 Kč

ČSN P ISO/TS 9002 (010322) - 1.11.2018
Systémy managementu kvality - Směrnice pro aplikování ISO 9001: 2015.
593.00 Kč

ČSN ISO 17359 (011443) - 1.11.2018
Monitorování stavu a diagnostika strojů - Obecné pokyny.
350.00 Kč

ČSN ISO 29821 (011464) - 1.11.2018
Monitorování stavu a diagnostika strojů - Ultrazvuk - Obecné pokyny, postupy a validace.
338.00 Kč

ČSN P ISO/TS 21219-21 (018259) - 1.11.2018
Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace (TTI) v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace (TPEG2) - Část 21: Geografické odkazování na polohu (TPEG-GLR). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 21719-1 (018369) - 1.11.2018
Elektronický výběr poplatků - Personalizace palubního zařízení (OBE) - Část 1: Rámec. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 21719-2 (018369) - 1.11.2018
Elektronický výběr poplatků - Personalizace palubního zařízení (OBE) - Část 2: Použití vyhrazeného spojení krátkého dosahu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN ISO 21218 (018402) - 1.11.2018
Inteligentní dopravní systémy - Hybridní komunikace - Podpora technologie přístupu k médiu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
768.00 Kč

ČSN EN ISO 17419 (018480) - 1.11.2018
Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní systémy - Celosvětově jednoznačná identifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 17423 (018481) - 1.11.2018
Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní systémy - Požadavky a cíle aplikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 18750 (018484) - 1.11.2018
Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Lokální dynamická mapa. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN EN 14399-10 (021042) - 1.11.2018
Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 10: Systém HRC - Sestavy šroubu a matice s kalibrovaným předpětím (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 14399-9 (021042) - 1.11.2018
Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 9: Systém HR nebo HV - Přímé indikátory napětí pro sestavy šroubu a matice (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 60721-3-1-ed.2 (038900) - 1.11.2018
Klasifikace podmínek prostředí - Část 3-1: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti - Skladování.
223.00 Kč

ČSN EN IEC 60721-3-2-ed.2 (038900) - 1.11.2018
Klasifikace podmínek prostředí - Část 3-2: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti - Přeprava a manipulace.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15614-1 (050313) - 1.11.2018
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 1: Obloukové a plamenové svařování oceli a obloukové svařování niklu a slitin niklu.
434.00 Kč

ČSN EN 287-6 (050711) - 1.11.2018
Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 6: Litina (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 17662 (052060) - 1.11.2018
Svařování - Kalibrace, verifikace a validace zařízení používaných pro svařování, včetně příbuzných činností.
350.00 Kč

ČSN EN 1011-8 (052210) - 1.11.2018
Svařování - Doporučení pro svařování kovových materiálů - Část 8: Svařování litin (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 13918 (052420) - 1.11.2018
Svařování - Svorníky a keramické kroužky pro obloukové přivařování svorníků.
350.00 Kč

ČSN EN 15316-4-5:2018/Oprava1 (060401) - 1.11.2018
Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 4-5: Soustavy zásobování teplem a chladem, Modul M3-8-5, M4-8-5, M8-8-5, M11-8-5.
29.00 Kč

ČSN EN 13480-1 (130020) - 1.11.2018
Kovová průmyslová potrubí - Část 1: Obecně.
223.00 Kč

ČSN EN 13480-2 (130020) - 1.11.2018
Kovová průmyslová potrubí - Část 2: Materiály.
593.00 Kč

ČSN EN 13480-3 (130020) - 1.11.2018
Kovová průmyslová potrubí - Část 3: Konstrukce a výpočet.
1983.00 Kč

ČSN EN 13480-4 (130020) - 1.11.2018
Kovová průmyslová potrubí - Část 4: Výroba a montáž.
434.00 Kč

ČSN EN 13480-5 (130020) - 1.11.2018
Kovová průmyslová potrubí - Část 5: Kontrola a zkoušení.
338.00 Kč

ČSN EN 13480-8 (130020) - 1.11.2018
Kovová průmyslová potrubí - Část 8: Doplňující požadavky pro průmyslová potrubí z hliníku a hliníkových slitin.
434.00 Kč

ČSN EN IEC 62610-2 (188005) - 1.11.2018
Mechanické konstrukce pro elektrická a elektronická zařízení - Tepelná regulace pro skříně podle souboru norem IEC 60297 a IEC 60917 - Část 2: Metoda pro stanovení konstrukce nuceného chlazení vzduchem (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 12870 (195107) - 1.11.2018
Oční optika - Brýlové obruby - Požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 11979-10 (195300) - 1.11.2018
Oftalmologické implantáty - Nitrooční čočky - Část 10: Klinické zkoušky nitroočních čoček pro nápravu ametropie u fakických očí (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 11979-7 (195300) - 1.11.2018
Oftalmologické implantáty - Nitrooční čočky - Část 7: Klinické zkoušky nitroočních čoček pro nápravu afakie (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 16093 (200723) - 1.11.2018
Obráběcí a tvářecí stroje - Bezpečnost - Pily na studený kov.
593.00 Kč

ČSN EN 81-21 (274003) - 1.11.2018
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 21: Nové výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů v existujících budovách.
350.00 Kč

ČSN EN 81-28 (274003) - 1.11.2018
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 28: Dálková nouzová signalizace u výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 81-70 (274003) - 1.11.2018
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úprava výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 70: Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 81-71 (274003) - 1.11.2018
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy pro výtahy pro dopravu osob a osob a nákladu - Část 71: Výtahy odolné vandalům (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 16910-1 (280330) - 1.11.2018
Železniční aplikace - Vozidla - Požadavky na nedestruktivní zkoušení pojezdu při údržbě - Část 1: Dvojkolí.
350.00 Kč

ČSN EN 15654-1 (280515) - 1.11.2018
Železniční aplikace - Měření svislých sil na kolech a dvojkolích - Část 1: Měřicí místa v koleji pro vozidla za provozu.
350.00 Kč

ČSN EN 12080 (280530) - 1.11.2018
Železniční aplikace - Nápravová ložiska - Valivá ložiska.
434.00 Kč

ČSN EN 1645-1 (300046) - 1.11.2018
Obytná vozidla pro volný čas - Karavany - Část 1: Požadavky na obyvatelnost z hlediska zdraví a bezpečnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 9100 (310401) - 1.11.2018
Systémy managementu kvality - Požadavky pro organizace v letectví, kosmonautice a obraně.
434.00 Kč

ČSN EN 9101 (310414) - 1.11.2018
Systémy řízení kvality - Požadavky na audit pro organizace v letectví, kosmonautice a obraně (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 9136 (310470) - 1.11.2018
Letectví a kosmonautika - Analýza hlavních příčin a řešení problémů (Metodologie 9S) (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 17030 (310570) - 1.11.2018
Kosmos - Pozorování Země - Úrovně zpracování obrazu (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2234 (311738) - 1.11.2018
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely odolné proti ohni - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4708-301 (311827) - 1.11.2018
Letectví a kosmonautika - Teplem smrštitelné trubičky pro vázání, izolaci a identifikaci - Část 301: Polyolefinové trubičky s termoplastickým lepidlem - Pracovní teplota -55 °C až 105 °C - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4731 (311846) - 1.11.2018
Letectví a kosmonautika - Spektrální kvalita LED svítidel používaných v systémech fotoluminiscenčního značení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4122 (313289) - 1.11.2018
Letectví a kosmonautika - Samojistné stopkové matice ze žáruvzdorné oceli FE-PA2601 (A286) postříbřený závit - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4123 (313386) - 1.11.2018
Letectví a kosmonautika - Samojistné stopkové matice ze žáruvzdorné slitiny niklu NI-PH2601 (Inconel 718), postříbřený závit - Třída: 1550 MPa (při teplotě okolí) / 600 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4124 (313387) - 1.11.2018
Letectví a kosmonautika - Samojistné stopkové matice ze žáruvzdorné slitiny niklu NI-PH1302 (Waspaloy), postříbřený závit, pro 60° roznýtování - Třída: 1210 MPa (při teplotě okolí) / 730 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2899 (317180) - 1.11.2018
Letectví a kosmonautika - Vulkanizované pryže - Zkouška náchylnosti ke korozi ve vlhké atmosféře u kovů v kontaktu s vulkanizovanou pryží (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 8385 (320005) - 1.11.2018
Lodě a lodní technika - Bagry - Klasifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 16147 (324140) - 1.11.2018
Malá plavidla - Vestavěné vznětové motory - Palivové, olejové a elektrické komponenty montované na motoru.
186.00 Kč

ČSN IEC 60050-551-20:2002/A1 (330050) - 1.11.2018
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 551-20: Výkonová elektronika - Harmonická analýza. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN IEC/TS 60479-2 (332010) - 1.11.2018
Účinky proudu na člověka a domácí zvířectvo - Část 2: Zvláštní hlediska.
434.00 Kč

ČSN EN 55032-ed.2:2017/Oprava1 (334232) - 1.11.2018
Elektromagnetická kompatibilita multimediálních zařízení - Požadavky na emisi.
62.00 Kč

ČSN EN 55025-ed.3:2018/Oprava1 (334285) - 1.11.2018
Vozidla, čluny a zážehové motory - Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení - Meze a metody měření pro ochranu palubních přijímačů.
120.00 Kč

ČSN EN IEC 61970-302 (334910) - 1.11.2018
Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 302: CIM pro dynamiku (Norma k přímému použití jako ČSN).
2747.40 Kč

ČSN EN IEC 61970-456-ed.2 (334910) - 1.11.2018
Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 456: Profily řešení stavu napájecí soustavy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 19.1.2025).
593.00 Kč

ČSN EN IEC 62325-301-ed.2 (335000) - 1.11.2018
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 301: Rozšíření obecného informačního modelu (CIM) pro trhy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
2747.00 Kč

ČSN EN IEC 62325-451-6-ed.2 (335000) - 1.11.2018
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-6: Publikace informací o trhu, kontextové modely a modely sestavení pro evropský trh (Norma k přímému použití jako ČSN).
1573.00 Kč

ČSN EN 54-7-ed.2 (342710) - 1.11.2018
Elektrická požární signalizace - Část 7: Hlásiče kouře - Bodové hlásiče využívající rozptýlené světlo, vysílané světlo nebo ionizaci (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN IEC 60404-16:2018/Oprava1 (345884) - 1.11.2018
Magnetické materiály - Část 16: Metody měření magnetických vlastností amorfních pásů na bázi Fe jednoduchým tabulovým měřicím přístrojem (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN EN IEC 60404-8-11:2018/Oprava1 (345884) - 1.11.2018
Magnetické materiály - Část 8-11: Specifikace pro jednotlivé materiály - Amorfní pásy na bázi Fe dodávané bez závěrečného žíhání (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN IEC 949:2001/A1 (347025) - 1.11.2018
Výpočet dovolených tepelných zkratových proudů, který bere v úvahu neadiabatický ohřev.
62.00 Kč

ČSN EN IEC 60034-27-1 (350000) - 1.11.2018
Točivé elektrické stroje - Část 27-1: Offline měření částečných výbojů na izolaci statorových vinutí točivých elektrických strojů.
567.00 Kč

ČSN EN IEC 60034-27-4 (350000) - 1.11.2018
Točivé elektrické stroje - Část 27-4: Měření izolačního odporu a polarizačního indexu izolace vinutí točivých elektrických strojů.
350.00 Kč

ČSN EN 50588-2 (351111) - 1.11.2018
Střední výkonové transformátory 50 Hz s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 2: Transformátory s kabelovými skříněmi na straně vysokého napětí a/nebo nízkého napětí - Obecné požadavky na transformátory se jmenovitým výkonem nižším nebo rovným 3150 kVA.
223.00 Kč

ČSN EN 50588-3 (351111) - 1.11.2018
Střední výkonové transformátory 50 Hz s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 3: Transformátory s kabelovými skříněmi na straně vysokého napětí a/nebo nízkého napětí - Kabelové skříně typu 1 pro použití na transformátorech vyhovujících požadavkům EN 50588-2.
186.00 Kč

ČSN EN 50588-4 (351111) - 1.11.2018
Střední výkonové transformátory 50 Hz s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 4: Transformátory s kabelovými skříněmi na straně vysokého napětí a/nebo nízkého napětí - Kabelové skříně typu 2 pro použití na transformátorech vyhovujících požadavkům EN 50588-2.
186.00 Kč

ČSN EN 61810-1-ed.4:2016/Oprava1 (353412) - 1.11.2018
Elektromechanická elementární relé - Část 1: Obecné a bezpečnostní požadavky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
120.00 Kč

ČSN EN 61810-1-ed.4:2016/Oprava2 (353412) - 1.11.2018
Elektromechanická elementární relé - Část 1: Obecné a bezpečnostní požadavky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
120.00 Kč

ČSN EN IEC 62246-1-1-ed.2 (353460) - 1.11.2018
Jazýčkové přepínače - Část 1-1: Kmenová specifikace - Vzorová předmětová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN EN IEC 61058-1-ed.2 (354107) - 1.11.2018
Spínače pro spotřebiče - Část 1: Obecné požadavky.
768.00 Kč

ČSN EN 62054-11:2005/A1/Oprava1 (356121) - 1.11.2018
Měření elektrické energie (AC) - Ovládání tarifu a zátěže - Část 11: Zvláštní požadavky pro přijímače hromadného dálkového ovládání.
62.00 Kč

ČSN EN 62054-21:2005/A1/Oprava1 (356121) - 1.11.2018
Měření elektrické energie (AC) - Ovládání tarifu a zátěže - Část 21: Zvláštní požadavky pro časové spínače.
62.00 Kč

ČSN EN 62053-11:2003/A1/Oprava1 (356132) - 1.11.2018
Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Zvláštní požadavky - Část 11: Činné elektromechanické elektroměry (třídy 0,5, 1 a 2).
62.00 Kč

ČSN EN 62052-21:2005/A1/Oprava1 (356134) - 1.11.2018
Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Všeobecné požadavky, zkoušky a zkušební podmínky - Část 21: Zařízení pro ovládání tarifu a zátěže.
62.00 Kč

ČSN EN 60063:2015/Oprava1 (358297) - 1.11.2018
Řady vyvolených čísel pro rezistory a kondenzátory (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN EN IEC 61837-2-ed.3 (358401) - 1.11.2018
Piezoelektrické součástky pro řízení a filtraci kmitočtu pro povrchovou montáž - Normalizované rozměry a zapojení vývodů - Část 2: Keramická pouzdra. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
768.00 Kč

ČSN EN 60191-4-ed.2:2014/A1 (358791) - 1.11.2018
Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 4: Kódovací systém a roztřídění podle tvarů pro pouzdra polovodičových součástek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 62969-2 (358801) - 1.11.2018
Polovodičové součástky - Polovodičové rozhraní pro automobilová vozidla - Část 2: Metody hodnocení účinnosti bezdrátového přenosu výkonu s využitím rezonance pro senzory automobilových vozidel. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 50377-14-1-ed.2 (359242) - 1.11.2018
Konektorové soubory a spojovací součástky používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 14-1: Simplexní a duplexní optické propojovací šňůry s cylindrickou ferulí, používající jednovidové vlákno kategorie B1 nebo B6 podle EN 60793-2-50 pro kategorii C podle EN 61753-1. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 61291-1-ed.4 (359273) - 1.11.2018
Optické zesilovače - Část 1: Kmenová specifikace.
350.00 Kč

ČSN EN 60061-4+A1:1997/A16 (360340) - 1.11.2018
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 4: Směrnice a všeobecné informace.
350.00 Kč

ČSN EN IEC 61347-2-14 (360510) - 1.11.2018
Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-14: Zvláštní požadavky na stejnosměrně a/nebo střídavě napájené elektronické ovládací zařízení pro indukční výbojky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN IEC 62386-216 (360540) - 1.11.2018
Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 216: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Informace o zátěži (zařízení typ 15). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 62386-217 (360540) - 1.11.2018
Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 217: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Ovládací zařízení s tepelnou ochranou (zařízení typ 16). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 50594 (361060) - 1.11.2018
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Metody měření funkce bubnových sušiček určených pro komerční účely (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 50640 (361060) - 1.11.2018
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Metody měření funkce praček prádla určených pro komerční účely (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN IEC 62485-1 (364380) - 1.11.2018
Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie a bateriové instalace - Část 1: Obecné bezpečnostní informace.
338.00 Kč

ČSN EN IEC 62933-1 (364500) - 1.11.2018
Systémy pro akumulaci elektrické energie (EES) - Část 1: Terminologický slovník.
350.00 Kč

ČSN CLC/TR 50600-99-1 (367260) - 1.11.2018
Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Doporučené postupy pro energetický management (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN IEC 61162-460-ed.2 (367823) - 1.11.2018
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Digitální rozhraní - Část 460: Více vysílačů a více přijímačů - Propojení sítí Ethernet - Bezpečnost a ochrana sítě (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 50496-ed.2 (367919) - 1.11.2018
Určení vystavení zaměstnanců elektromagnetickým polím a hodnocení rizika na vysílacím stanovišti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 62680-1-2-ed.3 (368691) - 1.11.2018
Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a výkon - Část 1-2: Společné části - Specifikace výkonového USB (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 16.1.2023).
3477.00 Kč

ČSN EN IEC 62680-1-3-ed.3 (368691) - 1.11.2018
Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a výkon - Část 1-3: Společné části - Specifikace univerzální sériové sběrnice, kabel a konektor typ CTM (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 23.3.2024).
1516.20 Kč

ČSN EN IEC 62680-1-4 (368691) - 1.11.2018
Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a výkon - Část 1-4: Společné komponenty - Autentická specifikace USB typ CTM (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 419241-1 (369892) - 1.11.2018
Důvěryhodné systémy podporující podpisový server - Část 1: Obecné bezpečnostní požadavky systému (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 50271-ed.3 (378380) - 1.11.2018
Elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých plynů, toxických plynů nebo kyslíku - Požadavky a zkoušky pro zařízení používající software a/nebo digitální technologie.
350.00 Kč

ČSN EN 16723-2 (385585) - 1.11.2018
Zemní plyn a biometan pro využití v dopravě a biometan pro vtláčení do plynovodů na zemní plyn - Část 2: Specifikace pohonných hmot.
338.00 Kč

ČSN EN 1776 (386435) - 1.11.2018
Zařízení pro zásobování plynem - Systémy měření plynu - Funkční požadavky.
593.00 Kč

ČSN EN 17077 (389606) - 1.11.2018
Klasifikace vrstev prachu do tříd hořlavosti podle chování při hoření.
223.00 Kč

ČSN EN ISO/IEC 80079-38:2017/A1 (389641) - 1.11.2018
Výbušné atmosféry - Část 38: Zařízení a součásti pro výbušné atmosféry v podzemních dolech.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 15653 (420390) - 1.11.2018
Kovové materiály - Zkušební metoda stanovení kvazistatické lomové houževnatosti svarů.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 4829-1 (420512) - 1.11.2018
Ocel a litina - Stanovení celkového obsahu křemíku - Spektrofotometrická metoda redukcí molybdensilikátu - Část 1: Obsah křemíku v rozmezí od 0,05 % do 1,0 % (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 3923-1 (420753) - 1.11.2018
Kovové prášky - Stanovení sypné hustoty - Část 1: Metoda s nálevkou.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 4490 (420755) - 1.11.2018
Kovové prášky - Stanovení průtokové rychlosti kalibrovanou nálevkou (Hallův průtokoměr).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 21294 (461030) - 1.11.2018
Olejnatá semena - Manuální nebo automatický diskontinuální odběr vzorků.
223.00 Kč

ČSN 465736 (465736) - 1.11.2018
Vermikomposty.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 5395-1:2014/A1 (470617) - 1.11.2018
Zahradní zařízení - Bezpečnostní požadavky pro motorové žací stroje - Část 1: Terminologie a společné zkoušky.
186.00 Kč

ČSN EN 14322 (492140) - 1.11.2018
Desky na bázi dřeva - Laminované desky pro vnitřní použití - Definice, požadavky a klasifikace.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 19085-1 (496070) - 1.11.2018
Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 1: Společné požadavky.
593.00 Kč

ČSN EN ISO 19085-4 (496070) - 1.11.2018
Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 4: Svislé kotoučové pily na řezání formátů (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 19085-5 (496070) - 1.11.2018
Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 5: Formátovací kotoučové pily.
593.00 Kč

ČSN ISO 5496:2009/Amd.1 (560031) - 1.11.2018
Senzorická analýza - Metodologie - Zasvěcení do problematiky a výcvik posuzovatelů při zjišťování a rozlišování pachů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
120.00 Kč

ČSN EN 16924 (560137) - 1.11.2018
Potraviny - Stanovení zearalenonu v jedlých rostlinných olejích metodou LC-FLD nebo LC-MS/MS (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 15662 (560680) - 1.11.2018
Potraviny rostlinného původu - Multimetoda pro stanovení reziduí pesticidů s použitím analýzy založené na GC a LC po extrakci acetonitrilem/separaci a předčištění pomocí disperzní SPE - Modulární metoda QuEChERS (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 9233-1 (571010) - 1.11.2018
Sýry, sýry s kůrou a tavené sýry - Stanovení obsahu natamycinu - Část 1: Metoda molekulární absorpční spektrometrie pro sýry s kůrou (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 9233-2 (571010) - 1.11.2018
Sýry, sýry s kůrou a tavené sýry - Stanovení obsahu natamycinu - Část 2: Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie pro sýry, sýry s kůrou a tavené sýry (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11357-3 (640748) - 1.11.2018
Plasty - Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) - Část 3: Stanovení teploty a entalpie tání a krystalizace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11296-1 (646420) - 1.11.2018
Plastové potrubní systémy pro renovace beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 1: Obecně.
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17158 (649331) - 1.11.2018
Kompozity vyrobené z materiálů na bázi celulózy a termoplastů (obvykle nazývané kompozity plast-dřevo (WPC) nebo kompozity s přírodními vlákny (NFC)) - Stanovení velikosti částic lignocelulózového materiálu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16963 (654902) - 1.11.2018
Hnojiva - Stanovení boru, kobaltu, mědi, železa, manganu, molybdenu a zinku s využitím ICP-AES.
338.00 Kč

ČSN EN 16965 (654904) - 1.11.2018
Hnojiva - Stanovení kobaltu, mědi, železa, manganu a zinku s využitím plamenové atomové absorbční spektrometrie (FAAS).
223.00 Kč

ČSN EN 16785-2 (659807) - 1.11.2018
Produkty z biologického materiálu - Obsah biologického materiálu - Část 2: Stanovení obsahu biologického materiálu pomocí metody materiálové bilance (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 6270-1 (673108) - 1.11.2018
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti vlhkosti - Část 1: Kondenzace (expozice z jedné strany).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 6270-2 (673108) - 1.11.2018
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti vlhkosti - Část 2: Kondenzace (expozice v komoře se zásobníkem ohřáté vody).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 17892-12 (721007) - 1.11.2018
Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 12: Stanovení meze tekutosti a meze plasticity (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 16954 (721882) - 1.11.2018
Umělý kámen - Desky a formátované výrobky pro podlahy a schodišťové stupně (vnitřní a vnější) (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 15129 (730041) - 1.11.2018
Antiseizmické konstrukční úpravy (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN EN ISO 52000-1 (730334) - 1.11.2018
Energetická náročnost budov - Základní zásady pro soubor norem ENB - Část 1: Obecný rámec a postupy.
945.00 Kč

ČSN EN 16497-2 (734217) - 1.11.2018
Komíny - Betonové systémové komíny - Část 2: Uzavřené (vyvážené) aplikace.
434.00 Kč

ČSN EN 16475-2 (734245) - 1.11.2018
Komíny - Příslušenství - Část 2: Komínové ventilátory - Požadavky a zkušební metody.
434.00 Kč

ČSN EN 12274-1 (736163) - 1.11.2018
Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 1: Odběr vzorků kalové směsi.
120.00 Kč

ČSN EN 12274-2 (736163) - 1.11.2018
Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 2: Stanovení obsahu zbytkového pojiva včetně přípravy vzorků.
120.00 Kč

ČSN EN 12274-3 (736163) - 1.11.2018
Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 3: Konzistence.
120.00 Kč

ČSN EN 12274-4 (736163) - 1.11.2018
Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 4: Stanovení koheze směsi.
223.00 Kč

ČSN EN 12274-5 (736163) - 1.11.2018
Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 5: Stanovení minimálního obsahu pojiva a odolnosti vůči opotřebení.
223.00 Kč

ČSN EN 12274-6 (736163) - 1.11.2018
Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 6: Pokládaná množství.
120.00 Kč

ČSN EN 13803 (736350) - 1.11.2018
Železniční aplikace - Kolej - Parametry návrhu polohy koleje - Kolej rozchodu 1435 mm a širšího.
593.00 Kč

ČSN 738101 (738101) - 1.11.2018
Lešení - Společná ustanovení.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 41011 (762102) - 1.11.2018
Facility management - Slovník (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 20863 (795240) - 1.11.2018
Obuv - Zkoušení opatků a tužinek - Lepitelnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 20418-1 (800220) - 1.11.2018
Textilie - Kvalitativní a kvantitativní proteomická analýza vláken ze srsti některých zvířat - Část 1: Detekce peptidů pomocí LC-ESI-MS s redukcí bílkoviny (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 3175-4 (800809) - 1.11.2018
Textilie - Profesionální ošetřování, chemické čištění a mokré čištění plošných textilií a oděvů - Část 4: Postup pro zkoušení chování při čištění a doúpravě za použití imitovaného mokrého čištění (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 10256-2 (832163) - 1.11.2018
Ochranné prostředky pro lední hokej - Část 2: Ochrana hlavy pro hráče (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 10256-3 (832163) - 1.11.2018
Ochranné prostředky pro lední hokej - Část 3: Chrániče obličeje pro hráče (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 10256-4 (832163) - 1.11.2018
Ochranné prostředky pro lední hokej - Část 4: Ochrana hlavy a obličeje pro brankáře (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14593-1 (832261) - 1.11.2018
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Hadicové dýchací přístroje na tlakový vzduch s plicní automatikou - Část 1: Přístroje s obličejovou maskou - Požadavky, zkoušení a značení (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 14594 (832263) - 1.11.2018
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Hadicové dýchací přístroje na tlakový vzduch se stálým průtokem - Požadavky, zkoušení a značení (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 144-1 (832280) - 1.11.2018
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Ventily plynových lahví - Část 1: Vstupní připojení.
186.00 Kč

ČSN EN 144-2 (832280) - 1.11.2018
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Ventily plynových lahví - Část 2: Výstupní připojení.
186.00 Kč

ČSN EN 14058 (832766) - 1.11.2018
Ochranné oděvy - Oděvní součásti na ochranu proti chladnému prostředí.
338.00 Kč

ČSN EN 689 (833631) - 1.11.2018
Ovzduší na pracovišti - Měření expozice při vdechování chemických činitelů - Strategie pro testování shody s mezními hodnotami expozice při práci (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 14254 (836223) - 1.11.2018
Kvalita půdy - Stanovení výměnné acidity ve výluzích chloridem barnatým (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11260 (836225) - 1.11.2018
Kvalita půdy - Stanovení kationtové výměnné kapacity při pH půdy a výměnných kationtů za použití roztoku chloridu barnatého (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 16181 (838155) - 1.11.2018
Půdy, upravený bioodpad a kaly - Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) plynovou chromatografií (GC) a vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií (HPLC).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 14607 (852930) - 1.11.2018
Neaktivní chirurgické implantáty - Prsní implantáty - Zvláštní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 7488 (855360) - 1.11.2018
Stomatologie - Míchací stroje pro zubní amalgám (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 9687:2015/A1 (856009) - 1.11.2018
Stomatologie - Grafické značky pro stomatologické vybavení (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 20608 (856048) - 1.11.2018
Stomatologie - Násadce na pískování a pískovací prášky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 5832-2 (856358) - 1.11.2018
Chirurgické implantáty - Kovové materiály - Část 2: Nelegovaný titan (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10139-1 (856360) - 1.11.2018
Stomatologie - Měkké rebazovací materiály pro snímací zubní náhrady - Část 1: Materiály pro krátkodobé použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 28319 (856361) - 1.11.2018
Stomatologie - Svařování laserem a výplňové materiály (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 6872:2015/A1 (856365) - 1.11.2018
Stomatologie - Keramické materiály (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN ETSI EN 302969-V1.3.1 (870011) - 1.11.2018
Rekonfigurovatelné rádiové systémy (RRS) - Požadavky na mobilní zařízení související s rádiovou rekonfigurací (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 303095-V1.3.1 (870012) - 1.11.2018
Rekonfigurovatelné rádiové systémy (RRS) - Architektura pro mobilní zařízení související s rádiovou rekonfigurací (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN ETSI EN 303316-V1.2.1 (870023) - 1.11.2018
Širokopásmová přímá komunikace vzduch-země - Zařízení provozovaná v kmitočtových pásmech 1900 MHz až 1920 MHz a 5855 MHz až 5875 MHz - Antény pro tvarování svazku - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 305200-4-4-V1.1.1 (870026) - 1.11.2018
Integrované širokopásmové kabelové telekomunikační sítě (CABLE) - Management hospodaření s energií - Provozní infrastruktury - Globální KPI - Část 4: Hodnocení návrhu - Podčást 4: Kabelové přístupové sítě. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 319401-V2.2.1 (874006) - 1.11.2018
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Obecné požadavky politiky pro poskytovatele důvěryhodných služeb (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 319411-1-V1.2.2 (874007) - 1.11.2018
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Požadavky politiky a bezpečnosti na poskytovatele důvěryhodných služeb vydávající certifikáty - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 319411-2-V2.2.2 (874007) - 1.11.2018
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Požadavky politiky a bezpečnosti na poskytovatele důvěryhodných služeb vydávající certifikáty - Část 2: Požadavky na poskytovatele důvěryhodných služeb vydávající kvalifikované certifikáty EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 303560-V1.1.1 (879052) - 1.11.2018
Digitální televizní vysílání (DVB) - Systémy titulkování TTML. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 1176-2-ed.2 (940515) - 1.11.2018
Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 2: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro houpačky.
338.00 Kč

ČSN EN 1177 (940516) - 1.11.2018
Povrch dětského hřiště tlumící náraz - Zkušební metody pro stanovení tlumení nárazu.
350.00 Kč

ČSN EN 71-8 (943095) - 1.11.2018
Bezpečnost hraček - Část 8: Hračky pro pohybovou aktivitu určené pro domácí použití.
567.00 Kč

ČSN EN ISO 11073-10418:2014/Oprava1 (980014) - 1.11.2018
Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 10418: Specializovaná zařízení - Komunikační zařízení INR (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11073-10424:2016/Oprava1 (980014) - 1.11.2018
Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 10424: Specializované zařízení - Zařízení pro léčbu krátkodobé zástavy dechu během spánku (SABTE) (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.