Nové normy ČSN za listopad 2018

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2018 v 09:00


ČSN EN ISO 9001:2016/Oprava1 (010321) - 1.11.2018
Systémy managementu kvality - Požadavky.
26.40 Kč

ČSN P ISO/TS 9002 (010322) - 1.11.2018
Systémy managementu kvality - Směrnice pro aplikování ISO 9001: 2015.
539.00 Kč

ČSN ISO 17359 (011443) - 1.11.2018
Monitorování stavu a diagnostika strojů - Obecné pokyny.
317.90 Kč

ČSN ISO 29821 (011464) - 1.11.2018
Monitorování stavu a diagnostika strojů - Ultrazvuk - Obecné pokyny, postupy a validace.
306.90 Kč

ČSN P ISO/TS 21219-21 (018259) - 1.11.2018
Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace (TTI) v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace (TPEG2) - Část 21: Geografické odkazování na polohu (TPEG-GLR). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 21719-1 (018369) - 1.11.2018
Elektronický výběr poplatků - Personalizace palubního zařízení (OBE) - Část 1: Rámec. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 21719-2 (018369) - 1.11.2018
Elektronický výběr poplatků - Personalizace palubního zařízení (OBE) - Část 2: Použití vyhrazeného spojení krátkého dosahu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

TNI CEN ISO/TR 16401-1 (018385) - 1.11.2018
Elektronický výběr poplatků - Posouzení shody zařízení s ISO/TS 17575-2 - Část 1: Struktura zkušební sestavy a cíle zkoušek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1053.80 Kč

TNI CEN ISO/TR 16401-2 (018385) - 1.11.2018
Elektronický výběr poplatků - Posouzení shody zařízení s ISO/TS 17575-2 - Část 2: Abstraktní sestava zkoušek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN ISO 21218 (018402) - 1.11.2018
Inteligentní dopravní systémy - Hybridní komunikace - Podpora technologie přístupu k médiu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
698.50 Kč

ČSN EN ISO 17419 (018480) - 1.11.2018
Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní systémy - Celosvětově jednoznačná identifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 17423 (018481) - 1.11.2018
Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní systémy - Požadavky a cíle aplikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 18750 (018484) - 1.11.2018
Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Lokální dynamická mapa. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN EN 14399-10 (021042) - 1.11.2018
Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 10: Systém HRC - Sestavy šroubu a matice s kalibrovaným předpětím (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 14399-9 (021042) - 1.11.2018
Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 9: Systém HR nebo HV - Přímé indikátory napětí pro sestavy šroubu a matice (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN IEC 60721-3-1-ed.2 (038900) - 1.11.2018
Klasifikace podmínek prostředí - Část 3-1: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti - Skladování.
202.40 Kč

ČSN EN IEC 60721-3-2-ed.2 (038900) - 1.11.2018
Klasifikace podmínek prostředí - Část 3-2: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti - Přeprava a manipulace.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15614-1 (050313) - 1.11.2018
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 1: Obloukové a plamenové svařování oceli a obloukové svařování niklu a slitin niklu.
394.90 Kč

ČSN EN 287-6 (050711) - 1.11.2018
Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 6: Litina (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 17662 (052060) - 1.11.2018
Svařování - Kalibrace, verifikace a validace zařízení používaných pro svařování, včetně příbuzných činností.
317.90 Kč

ČSN EN 1011-8 (052210) - 1.11.2018
Svařování - Doporučení pro svařování kovových materiálů - Část 8: Svařování litin (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 13918 (052420) - 1.11.2018
Svařování - Svorníky a keramické kroužky pro obloukové přivařování svorníků.
317.90 Kč

ČSN EN 15316-4-5:2018/Oprava1 (060401) - 1.11.2018
Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 4-5: Soustavy zásobování teplem a chladem, Modul M3-8-5, M4-8-5, M8-8-5, M11-8-5.
26.40 Kč

ČSN EN 13480-1 (130020) - 1.11.2018
Kovová průmyslová potrubí - Část 1: Obecně.
202.40 Kč

ČSN EN 13480-2 (130020) - 1.11.2018
Kovová průmyslová potrubí - Část 2: Materiály.
539.00 Kč

ČSN EN 13480-3 (130020) - 1.11.2018
Kovová průmyslová potrubí - Část 3: Konstrukce a výpočet.
1802.90 Kč

ČSN EN 13480-4 (130020) - 1.11.2018
Kovová průmyslová potrubí - Část 4: Výroba a montáž.
394.90 Kč

ČSN EN 13480-5 (130020) - 1.11.2018
Kovová průmyslová potrubí - Část 5: Kontrola a zkoušení.
306.90 Kč

ČSN EN 13480-8 (130020) - 1.11.2018
Kovová průmyslová potrubí - Část 8: Doplňující požadavky pro průmyslová potrubí z hliníku a hliníkových slitin.
394.90 Kč

ČSN EN IEC 62610-2 (188005) - 1.11.2018
Mechanické konstrukce pro elektrická a elektronická zařízení - Tepelná regulace pro skříně podle souboru norem IEC 60297 a IEC 60917 - Část 2: Metoda pro stanovení konstrukce nuceného chlazení vzduchem (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 12870 (195107) - 1.11.2018
Oční optika - Brýlové obruby - Požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 11979-10 (195300) - 1.11.2018
Oftalmologické implantáty - Nitrooční čočky - Část 10: Klinické zkoušky nitroočních čoček pro nápravu ametropie u fakických očí (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 11979-7 (195300) - 1.11.2018
Oftalmologické implantáty - Nitrooční čočky - Část 7: Klinické zkoušky nitroočních čoček pro nápravu afakie (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 16093 (200723) - 1.11.2018
Obráběcí a tvářecí stroje - Bezpečnost - Pily na studený kov.
539.00 Kč

ČSN EN 81-21 (274003) - 1.11.2018
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 21: Nové výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů v existujících budovách.
317.90 Kč

ČSN EN 81-28 (274003) - 1.11.2018
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 28: Dálková nouzová signalizace u výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 81-70 (274003) - 1.11.2018
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úprava výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 70: Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 81-71 (274003) - 1.11.2018
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy pro výtahy pro dopravu osob a osob a nákladu - Část 71: Výtahy odolné vandalům (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 16910-1 (280330) - 1.11.2018
Železniční aplikace - Vozidla - Požadavky na nedestruktivní zkoušení pojezdu při údržbě - Část 1: Dvojkolí.
317.90 Kč

ČSN EN 15654-1 (280515) - 1.11.2018
Železniční aplikace - Měření svislých sil na kolech a dvojkolích - Část 1: Měřicí místa v koleji pro vozidla za provozu.
317.90 Kč

ČSN EN 12080 (280530) - 1.11.2018
Železniční aplikace - Nápravová ložiska - Valivá ložiska.
394.90 Kč

ČSN EN 1645-1 (300046) - 1.11.2018
Obytná vozidla pro volný čas - Karavany - Část 1: Požadavky na obyvatelnost z hlediska zdraví a bezpečnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 9100 (310401) - 1.11.2018
Systémy managementu kvality - Požadavky pro organizace v letectví, kosmonautice a obraně.
394.90 Kč

ČSN EN 9101 (310414) - 1.11.2018
Systémy řízení kvality - Požadavky na audit pro organizace v letectví, kosmonautice a obraně (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 9136 (310470) - 1.11.2018
Letectví a kosmonautika - Analýza hlavních příčin a řešení problémů (Metodologie 9S) (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 17030 (310570) - 1.11.2018
Kosmos - Pozorování Země - Úrovně zpracování obrazu (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2234 (311738) - 1.11.2018
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely odolné proti ohni - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4708-301 (311827) - 1.11.2018
Letectví a kosmonautika - Teplem smrštitelné trubičky pro vázání, izolaci a identifikaci - Část 301: Polyolefinové trubičky s termoplastickým lepidlem - Pracovní teplota -55 °C až 105 °C - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4731 (311846) - 1.11.2018
Letectví a kosmonautika - Spektrální kvalita LED svítidel používaných v systémech fotoluminiscenčního značení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4122 (313289) - 1.11.2018
Letectví a kosmonautika - Samojistné stopkové matice ze žáruvzdorné oceli FE-PA2601 (A286) postříbřený závit - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4123 (313386) - 1.11.2018
Letectví a kosmonautika - Samojistné stopkové matice ze žáruvzdorné slitiny niklu NI-PH2601 (Inconel 718), postříbřený závit - Třída: 1550 MPa (při teplotě okolí) / 600 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4124 (313387) - 1.11.2018
Letectví a kosmonautika - Samojistné stopkové matice ze žáruvzdorné slitiny niklu NI-PH1302 (Waspaloy), postříbřený závit, pro 60° roznýtování - Třída: 1210 MPa (při teplotě okolí) / 730 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2899 (317180) - 1.11.2018
Letectví a kosmonautika - Vulkanizované pryže - Zkouška náchylnosti ke korozi ve vlhké atmosféře u kovů v kontaktu s vulkanizovanou pryží (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 8385 (320005) - 1.11.2018
Lodě a lodní technika - Bagry - Klasifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 16147 (324140) - 1.11.2018
Malá plavidla - Vestavěné vznětové motory - Palivové, olejové a elektrické komponenty montované na motoru.
169.40 Kč

ČSN IEC 60050-551-20:2002/A1 (330050) - 1.11.2018
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 551-20: Výkonová elektronika - Harmonická analýza. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN IEC/TS 60479-2 (332010) - 1.11.2018
Účinky proudu na člověka a domácí zvířectvo - Část 2: Zvláštní hlediska.
394.90 Kč

ČSN EN 55032-ed.2:2017/Oprava1 (334232) - 1.11.2018
Elektromagnetická kompatibilita multimediálních zařízení - Požadavky na emisi.
56.10 Kč

ČSN EN 55025-ed.3:2018/Oprava1 (334285) - 1.11.2018
Vozidla, čluny a zážehové motory - Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení - Meze a metody měření pro ochranu palubních přijímačů.
108.90 Kč

ČSN EN IEC 61970-302 (334910) - 1.11.2018
Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 302: CIM pro dynamiku (Norma k přímému použití jako ČSN).
2747.40 Kč

ČSN EN IEC 61970-456-ed.2 (334910) - 1.11.2018
Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 456: Profily řešení stavu napájecí soustavy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN EN IEC 62325-301-ed.2 (335000) - 1.11.2018
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 301: Rozšíření obecného informačního modelu (CIM) pro trhy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
2497.00 Kč

ČSN EN IEC 62325-451-6-ed.2 (335000) - 1.11.2018
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-6: Publikace informací o trhu, kontextové modely a modely sestavení pro evropský trh (Norma k přímému použití jako ČSN).
1430.00 Kč

ČSN EN 54-7-ed.2 (342710) - 1.11.2018
Elektrická požární signalizace - Část 7: Hlásiče kouře - Bodové hlásiče využívající rozptýlené světlo, vysílané světlo nebo ionizaci (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 54-7:2001/Z1 (342710) - 1.11.2018
Elektrická požární signalizace - Část 7: Hlásiče kouře - Hlásiče bodové využívající rozptýleného světla, vysílaného světla nebo ionizace.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60404-16:2018/Oprava1 (345884) - 1.11.2018
Magnetické materiály - Část 16: Metody měření magnetických vlastností amorfních pásů na bázi Fe jednoduchým tabulovým měřicím přístrojem (Norma k přímému použití jako ČSN).
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60404-8-11:2018/Oprava1 (345884) - 1.11.2018
Magnetické materiály - Část 8-11: Specifikace pro jednotlivé materiály - Amorfní pásy na bázi Fe dodávané bez závěrečného žíhání (Norma k přímému použití jako ČSN).
26.40 Kč

ČSN IEC 949:2001/A1 (347025) - 1.11.2018
Výpočet dovolených tepelných zkratových proudů, který bere v úvahu neadiabatický ohřev.
56.10 Kč

ČSN EN IEC 60034-27-1 (350000) - 1.11.2018
Točivé elektrické stroje - Část 27-1: Offline měření částečných výbojů na izolaci statorových vinutí točivých elektrických strojů.
515.90 Kč

ČSN EN IEC 60034-27-4 (350000) - 1.11.2018
Točivé elektrické stroje - Část 27-4: Měření izolačního odporu a polarizačního indexu izolace vinutí točivých elektrických strojů.
317.90 Kč

ČSN EN 50588-2 (351111) - 1.11.2018
Střední výkonové transformátory 50 Hz s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 2: Transformátory s kabelovými skříněmi na straně vysokého napětí a/nebo nízkého napětí - Obecné požadavky na transformátory se jmenovitým výkonem nižším nebo rovným 3150 kVA.
202.40 Kč

ČSN EN 50588-3 (351111) - 1.11.2018
Střední výkonové transformátory 50 Hz s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 3: Transformátory s kabelovými skříněmi na straně vysokého napětí a/nebo nízkého napětí - Kabelové skříně typu 1 pro použití na transformátorech vyhovujících požadavkům EN 50588-2.
169.40 Kč

ČSN EN 50588-4 (351111) - 1.11.2018
Střední výkonové transformátory 50 Hz s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 4: Transformátory s kabelovými skříněmi na straně vysokého napětí a/nebo nízkého napětí - Kabelové skříně typu 2 pro použití na transformátorech vyhovujících požadavkům EN 50588-2.
169.40 Kč

ČSN EN 61810-1-ed.4:2016/Oprava1 (353412) - 1.11.2018
Elektromechanická elementární relé - Část 1: Obecné a bezpečnostní požadavky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
108.90 Kč

ČSN EN 61810-1-ed.4:2016/Oprava2 (353412) - 1.11.2018
Elektromechanická elementární relé - Část 1: Obecné a bezpečnostní požadavky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
108.90 Kč

ČSN EN IEC 62246-1-1-ed.2 (353460) - 1.11.2018
Jazýčkové přepínače - Část 1-1: Kmenová specifikace - Vzorová předmětová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN EN IEC 61058-1-ed.2 (354107) - 1.11.2018
Spínače pro spotřebiče - Část 1: Obecné požadavky.
698.50 Kč

ČSN EN 62271-100-ed.2:2009/A2/Oprava1 (354220) - 1.11.2018
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 100: Vypínače střídavého proudu.
56.10 Kč

ČSN EN 62054-11:2005/A1/Oprava1 (356121) - 1.11.2018
Měření elektrické energie (AC) - Ovládání tarifu a zátěže - Část 11: Zvláštní požadavky pro přijímače hromadného dálkového ovládání.
56.10 Kč

ČSN EN 62054-21:2005/A1/Oprava1 (356121) - 1.11.2018
Měření elektrické energie (AC) - Ovládání tarifu a zátěže - Část 21: Zvláštní požadavky pro časové spínače.
56.10 Kč

ČSN EN 62053-11:2003/A1/Oprava1 (356132) - 1.11.2018
Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Zvláštní požadavky - Část 11: Činné elektromechanické elektroměry (třídy 0,5, 1 a 2).
56.10 Kč

ČSN EN 62053-21:2003/A1/Oprava1 (356132) - 1.11.2018
Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Zvláštní požadavky - Část 21: Střídavé statické činné elektroměry (třídy 1 a 2).
56.10 Kč

ČSN EN 62053-22:2003/A1/Oprava1 (356132) - 1.11.2018
Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Zvláštní požadavky - Část 22: Střídavé statické činné elektroměry (třídy 0,2 S a 0,5 S).
56.10 Kč

ČSN EN 62053-23:2003/A1/Oprava1 (356132) - 1.11.2018
Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Zvláštní požadavky - Část 23: Statické elektroměry pro jalovou energii (třídy 2 a 3).
56.10 Kč

ČSN EN 62053-24:2015/A1/Oprava1 (356132) - 1.11.2018
Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Zvláštní požadavky - Část 24: Statické elektroměry pro jalovou energii při základním kmitočtu (třídy 0,5 S, 1 S a 1).
56.10 Kč

ČSN EN 62052-11:2003/A1/Oprava2 (356134) - 1.11.2018
Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Všeobecné požadavky, zkoušky a zkušební podmínky - Část 11: Elektroměry.
56.10 Kč

ČSN EN 62052-21:2005/A1/Oprava1 (356134) - 1.11.2018
Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Všeobecné požadavky, zkoušky a zkušební podmínky - Část 21: Zařízení pro ovládání tarifu a zátěže.
56.10 Kč

ČSN EN 61326-1-ed.2:2013/Oprava2 (356509) - 1.11.2018
Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 1: Obecné požadavky.
56.10 Kč

ČSN EN 60063:2015/Oprava1 (358297) - 1.11.2018
Řady vyvolených čísel pro rezistory a kondenzátory (Norma k přímému použití jako ČSN).
26.40 Kč

ČSN EN IEC 61837-2-ed.3 (358401) - 1.11.2018
Piezoelektrické součástky pro řízení a filtraci kmitočtu pro povrchovou montáž - Normalizované rozměry a zapojení vývodů - Část 2: Keramická pouzdra. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
698.50 Kč

ČSN EN 60191-4-ed.2:2014/A1 (358791) - 1.11.2018
Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 4: Kódovací systém a roztřídění podle tvarů pro pouzdra polovodičových součástek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN IEC 62969-2 (358801) - 1.11.2018
Polovodičové součástky - Polovodičové rozhraní pro automobilová vozidla - Část 2: Metody hodnocení účinnosti bezdrátového přenosu výkonu s využitím rezonance pro senzory automobilových vozidel. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 50377-14-1-ed.2 (359242) - 1.11.2018
Konektorové soubory a spojovací součástky používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 14-1: Simplexní a duplexní optické propojovací šňůry s cylindrickou ferulí, používající jednovidové vlákno kategorie B1 nebo B6 podle EN 60793-2-50 pro kategorii C podle EN 61753-1. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN IEC 61291-1-ed.4 (359273) - 1.11.2018
Optické zesilovače - Část 1: Kmenová specifikace.
317.90 Kč

ČSN EN 60061-4+A1:1997/A16 (360340) - 1.11.2018
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 4: Směrnice a všeobecné informace.
317.90 Kč

ČSN EN IEC 61347-2-14 (360510) - 1.11.2018
Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-14: Zvláštní požadavky na stejnosměrně a/nebo střídavě napájené elektronické ovládací zařízení pro indukční výbojky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN IEC 62386-216 (360540) - 1.11.2018
Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 216: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Informace o zátěži (zařízení typ 15). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN IEC 62386-217 (360540) - 1.11.2018
Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 217: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Ovládací zařízení s tepelnou ochranou (zařízení typ 16). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 50594 (361060) - 1.11.2018
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Metody měření funkce bubnových sušiček určených pro komerční účely (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 50640 (361060) - 1.11.2018
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Metody měření funkce praček prádla určených pro komerční účely (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN IEC 62485-1 (364380) - 1.11.2018
Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie a bateriové instalace - Část 1: Obecné bezpečnostní informace.
306.90 Kč

ČSN EN IEC 62933-1 (364500) - 1.11.2018
Systémy pro akumulaci elektrické energie (EES) - Část 1: Terminologický slovník.
317.90 Kč

ČSN EN 61215-2:2017/Oprava2 (364631) - 1.11.2018
Zemské fotovoltaické (PV) moduly - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu - Část 2: Zkušební postupy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN CLC/TR 50600-99-1 (367260) - 1.11.2018
Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Doporučené postupy pro energetický management (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN IEC 61162-460-ed.2 (367823) - 1.11.2018
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Digitální rozhraní - Část 460: Více vysílačů a více přijímačů - Propojení sítí Ethernet - Bezpečnost a ochrana sítě (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 50496-ed.2 (367919) - 1.11.2018
Určení vystavení zaměstnanců elektromagnetickým polím a hodnocení rizika na vysílacím stanovišti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN IEC 62680-1-2-ed.3 (368691) - 1.11.2018
Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a výkon - Část 1-2: Společné části - Specifikace výkonového USB (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 16.1.2023).
3477.00 Kč

ČSN EN IEC 62680-1-3-ed.3 (368691) - 1.11.2018
Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a výkon - Část 1-3: Společné části - Specifikace univerzální sériové sběrnice, kabel a konektor typ CTM (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 23.3.2024).
1516.20 Kč

ČSN EN IEC 62680-1-4 (368691) - 1.11.2018
Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a výkon - Část 1-4: Společné komponenty - Autentická specifikace USB typ CTM (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 419241-1 (369892) - 1.11.2018
Důvěryhodné systémy podporující podpisový server - Část 1: Obecné bezpečnostní požadavky systému (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 50271-ed.3 (378380) - 1.11.2018
Elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých plynů, toxických plynů nebo kyslíku - Požadavky a zkoušky pro zařízení používající software a/nebo digitální technologie.
317.90 Kč

ČSN EN 16723-2 (385585) - 1.11.2018
Zemní plyn a biometan pro využití v dopravě a biometan pro vtláčení do plynovodů na zemní plyn - Část 2: Specifikace pohonných hmot.
306.90 Kč

ČSN EN 1776 (386435) - 1.11.2018
Zařízení pro zásobování plynem - Systémy měření plynu - Funkční požadavky.
539.00 Kč

ČSN EN 17077 (389606) - 1.11.2018
Klasifikace vrstev prachu do tříd hořlavosti podle chování při hoření.
202.40 Kč

ČSN EN ISO/IEC 80079-38:2017/A1 (389641) - 1.11.2018
Výbušné atmosféry - Část 38: Zařízení a součásti pro výbušné atmosféry v podzemních dolech.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 15653 (420390) - 1.11.2018
Kovové materiály - Zkušební metoda stanovení kvazistatické lomové houževnatosti svarů.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 4829-1 (420512) - 1.11.2018
Ocel a litina - Stanovení celkového obsahu křemíku - Spektrofotometrická metoda redukcí molybdensilikátu - Část 1: Obsah křemíku v rozmezí od 0,05 % do 1,0 % (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 3923-1 (420753) - 1.11.2018
Kovové prášky - Stanovení sypné hustoty - Část 1: Metoda s nálevkou.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 4490 (420755) - 1.11.2018
Kovové prášky - Stanovení průtokové rychlosti kalibrovanou nálevkou (Hallův průtokoměr).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 21294 (461030) - 1.11.2018
Olejnatá semena - Manuální nebo automatický diskontinuální odběr vzorků.
202.40 Kč

ČSN 465736 (465736) - 1.11.2018
Vermikomposty.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 5395-1:2014/A1 (470617) - 1.11.2018
Zahradní zařízení - Bezpečnostní požadavky pro motorové žací stroje - Část 1: Terminologie a společné zkoušky.
169.40 Kč

ČSN EN 14322 (492140) - 1.11.2018
Desky na bázi dřeva - Laminované desky pro vnitřní použití - Definice, požadavky a klasifikace.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 19085-1 (496070) - 1.11.2018
Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 1: Společné požadavky.
539.00 Kč

ČSN EN ISO 19085-4 (496070) - 1.11.2018
Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 4: Svislé kotoučové pily na řezání formátů (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 19085-5 (496070) - 1.11.2018
Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 5: Formátovací kotoučové pily.
539.00 Kč

ČSN ISO 5496:2009/Amd.1 (560031) - 1.11.2018
Senzorická analýza - Metodologie - Zasvěcení do problematiky a výcvik posuzovatelů při zjišťování a rozlišování pachů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
108.90 Kč

ČSN EN 16924 (560137) - 1.11.2018
Potraviny - Stanovení zearalenonu v jedlých rostlinných olejích metodou LC-FLD nebo LC-MS/MS (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 15662 (560680) - 1.11.2018
Potraviny rostlinného původu - Multimetoda pro stanovení reziduí pesticidů s použitím analýzy založené na GC a LC po extrakci acetonitrilem/separaci a předčištění pomocí disperzní SPE - Modulární metoda QuEChERS (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 9233-1 (571010) - 1.11.2018
Sýry, sýry s kůrou a tavené sýry - Stanovení obsahu natamycinu - Část 1: Metoda molekulární absorpční spektrometrie pro sýry s kůrou (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 9233-2 (571010) - 1.11.2018
Sýry, sýry s kůrou a tavené sýry - Stanovení obsahu natamycinu - Část 2: Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie pro sýry, sýry s kůrou a tavené sýry (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11357-3 (640748) - 1.11.2018
Plasty - Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) - Část 3: Stanovení teploty a entalpie tání a krystalizace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11296-1 (646420) - 1.11.2018
Plastové potrubní systémy pro renovace beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 1: Obecně.
306.90 Kč

ČSN P CEN/TS 17158 (649331) - 1.11.2018
Kompozity vyrobené z materiálů na bázi celulózy a termoplastů (obvykle nazývané kompozity plast-dřevo (WPC) nebo kompozity s přírodními vlákny (NFC)) - Stanovení velikosti částic lignocelulózového materiálu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 16963 (654902) - 1.11.2018
Hnojiva - Stanovení boru, kobaltu, mědi, železa, manganu, molybdenu a zinku s využitím ICP-AES.
306.90 Kč

ČSN EN 16965 (654904) - 1.11.2018
Hnojiva - Stanovení kobaltu, mědi, železa, manganu a zinku s využitím plamenové atomové absorbční spektrometrie (FAAS).
202.40 Kč

ČSN EN 16785-2 (659807) - 1.11.2018
Produkty z biologického materiálu - Obsah biologického materiálu - Část 2: Stanovení obsahu biologického materiálu pomocí metody materiálové bilance (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 6270-1 (673108) - 1.11.2018
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti vlhkosti - Část 1: Kondenzace (expozice z jedné strany).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 6270-2 (673108) - 1.11.2018
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti vlhkosti - Část 2: Kondenzace (expozice v komoře se zásobníkem ohřáté vody).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 17892-12 (721007) - 1.11.2018
Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 12: Stanovení meze tekutosti a meze plasticity (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 16954 (721882) - 1.11.2018
Umělý kámen - Desky a formátované výrobky pro podlahy a schodišťové stupně (vnitřní a vnější) (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 15129 (730041) - 1.11.2018
Antiseizmické konstrukční úpravy (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN EN ISO 52000-1 (730334) - 1.11.2018
Energetická náročnost budov - Základní zásady pro soubor norem ENB - Část 1: Obecný rámec a postupy.
859.10 Kč

ČSN EN 16497-2 (734217) - 1.11.2018
Komíny - Betonové systémové komíny - Část 2: Uzavřené (vyvážené) aplikace.
394.90 Kč

ČSN EN 16475-2 (734245) - 1.11.2018
Komíny - Příslušenství - Část 2: Komínové ventilátory - Požadavky a zkušební metody.
394.90 Kč

ČSN EN 12274-1 (736163) - 1.11.2018
Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 1: Odběr vzorků kalové směsi.
108.90 Kč

ČSN EN 12274-2 (736163) - 1.11.2018
Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 2: Stanovení obsahu zbytkového pojiva včetně přípravy vzorků.
108.90 Kč

ČSN EN 12274-3 (736163) - 1.11.2018
Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 3: Konzistence.
108.90 Kč

ČSN EN 12274-4 (736163) - 1.11.2018
Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 4: Stanovení koheze směsi.
202.40 Kč

ČSN EN 12274-5 (736163) - 1.11.2018
Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 5: Stanovení minimálního obsahu pojiva a odolnosti vůči opotřebení.
202.40 Kč

ČSN EN 12274-6 (736163) - 1.11.2018
Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 6: Pokládaná množství.
108.90 Kč

ČSN EN 13803 (736350) - 1.11.2018
Železniční aplikace - Kolej - Parametry návrhu polohy koleje - Kolej rozchodu 1435 mm a širšího.
539.00 Kč

ČSN 738101 (738101) - 1.11.2018
Lešení - Společná ustanovení.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 41011 (762102) - 1.11.2018
Facility management - Slovník (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 20863 (795240) - 1.11.2018
Obuv - Zkoušení opatků a tužinek - Lepitelnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 20418-1 (800220) - 1.11.2018
Textilie - Kvalitativní a kvantitativní proteomická analýza vláken ze srsti některých zvířat - Část 1: Detekce peptidů pomocí LC-ESI-MS s redukcí bílkoviny (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 3175-4 (800809) - 1.11.2018
Textilie - Profesionální ošetřování, chemické čištění a mokré čištění plošných textilií a oděvů - Část 4: Postup pro zkoušení chování při čištění a doúpravě za použití imitovaného mokrého čištění (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 10256-2 (832163) - 1.11.2018
Ochranné prostředky pro lední hokej - Část 2: Ochrana hlavy pro hráče (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 10256-3 (832163) - 1.11.2018
Ochranné prostředky pro lední hokej - Část 3: Chrániče obličeje pro hráče (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 10256-4 (832163) - 1.11.2018
Ochranné prostředky pro lední hokej - Část 4: Ochrana hlavy a obličeje pro brankáře (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 14593-1 (832261) - 1.11.2018
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Hadicové dýchací přístroje na tlakový vzduch s plicní automatikou - Část 1: Přístroje s obličejovou maskou - Požadavky, zkoušení a značení (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 14594 (832263) - 1.11.2018
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Hadicové dýchací přístroje na tlakový vzduch se stálým průtokem - Požadavky, zkoušení a značení (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 144-1 (832280) - 1.11.2018
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Ventily plynových lahví - Část 1: Vstupní připojení.
169.40 Kč

ČSN EN 144-2 (832280) - 1.11.2018
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Ventily plynových lahví - Část 2: Výstupní připojení.
169.40 Kč

ČSN EN 14058 (832766) - 1.11.2018
Ochranné oděvy - Oděvní součásti na ochranu proti chladnému prostředí.
306.90 Kč

ČSN EN 689 (833631) - 1.11.2018
Ovzduší na pracovišti - Měření expozice při vdechování chemických činitelů - Strategie pro testování shody s mezními hodnotami expozice při práci (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 14254 (836223) - 1.11.2018
Kvalita půdy - Stanovení výměnné acidity ve výluzích chloridem barnatým (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11260 (836225) - 1.11.2018
Kvalita půdy - Stanovení kationtové výměnné kapacity při pH půdy a výměnných kationtů za použití roztoku chloridu barnatého (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 16181 (838155) - 1.11.2018
Půdy, upravený bioodpad a kaly - Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) plynovou chromatografií (GC) a vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií (HPLC).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 14607 (852930) - 1.11.2018
Neaktivní chirurgické implantáty - Prsní implantáty - Zvláštní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 7488 (855360) - 1.11.2018
Stomatologie - Míchací stroje pro zubní amalgám (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 9687:2015/A1 (856009) - 1.11.2018
Stomatologie - Grafické značky pro stomatologické vybavení (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 20608 (856048) - 1.11.2018
Stomatologie - Násadce na pískování a pískovací prášky (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 5832-2 (856358) - 1.11.2018
Chirurgické implantáty - Kovové materiály - Část 2: Nelegovaný titan (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 10139-1 (856360) - 1.11.2018
Stomatologie - Měkké rebazovací materiály pro snímací zubní náhrady - Část 1: Materiály pro krátkodobé použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 28319 (856361) - 1.11.2018
Stomatologie - Svařování laserem a výplňové materiály (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 6872:2015/A1 (856365) - 1.11.2018
Stomatologie - Keramické materiály (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN ETSI EN 302969-V1.3.1 (870011) - 1.11.2018
Rekonfigurovatelné rádiové systémy (RRS) - Požadavky na mobilní zařízení související s rádiovou rekonfigurací (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 303095-V1.3.1 (870012) - 1.11.2018
Rekonfigurovatelné rádiové systémy (RRS) - Architektura pro mobilní zařízení související s rádiovou rekonfigurací (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN ETSI EN 303316-V1.2.1 (870023) - 1.11.2018
Širokopásmová přímá komunikace vzduch-země - Zařízení provozovaná v kmitočtových pásmech 1900 MHz až 1920 MHz a 5855 MHz až 5875 MHz - Antény pro tvarování svazku - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 305200-4-4-V1.1.1 (870026) - 1.11.2018
Integrované širokopásmové kabelové telekomunikační sítě (CABLE) - Management hospodaření s energií - Provozní infrastruktury - Globální KPI - Část 4: Hodnocení návrhu - Podčást 4: Kabelové přístupové sítě. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN ETSI EN 319401-V2.2.1 (874006) - 1.11.2018
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Obecné požadavky politiky pro poskytovatele důvěryhodných služeb (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 319411-1-V1.2.2 (874007) - 1.11.2018
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Požadavky politiky a bezpečnosti na poskytovatele důvěryhodných služeb vydávající certifikáty - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN ETSI EN 319411-2-V2.2.2 (874007) - 1.11.2018
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Požadavky politiky a bezpečnosti na poskytovatele důvěryhodných služeb vydávající certifikáty - Část 2: Požadavky na poskytovatele důvěryhodných služeb vydávající kvalifikované certifikáty EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN ETSI EN 303560-V1.1.1 (879052) - 1.11.2018
Digitální televizní vysílání (DVB) - Systémy titulkování TTML. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 1176-2-ed.2 (940515) - 1.11.2018
Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 2: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro houpačky.
306.90 Kč

ČSN EN 1177 (940516) - 1.11.2018
Povrch dětského hřiště tlumící náraz - Zkušební metody pro stanovení tlumení nárazu.
317.90 Kč

ČSN EN 71-8 (943095) - 1.11.2018
Bezpečnost hraček - Část 8: Hračky pro pohybovou aktivitu určené pro domácí použití.
515.90 Kč

ČSN EN ISO 11073-10418:2014/Oprava1 (980014) - 1.11.2018
Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 10418: Specializovaná zařízení - Komunikační zařízení INR (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11073-10424:2016/Oprava1 (980014) - 1.11.2018
Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 10424: Specializované zařízení - Zařízení pro léčbu krátkodobé zástavy dechu během spánku (SABTE) (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

Kategorie (nové normy)