Nové normy ČSN za říjen 2022

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2022 v 09:00


ČSN EN IEC 60300-3-4-ed.2 (010690) - 1.10.2022
Management spolehlivosti - Část 3-4: Pokyn k použití - Pokyny ke specifikaci požadavků na spolehlivost (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 60300-3-4:2008/Z1 (010690) - 1.10.2022
Management spolehlivosti - Část 3-4: Pokyn k použití - Pokyny ke specifikaci požadavků na spolehlivost (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 19807-1 (012060) - 1.10.2022
Nanotechnologie - Magnetické nanomateriály - Část 1: Specifikace charakteristik a měření pro magnetické nanosuspenze (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 286-1:2011/Z1 (014201) - 1.10.2022
Geometrické specifikace produktu (GPS) - ISO systém kódu pro tolerance lineárních rozměrů - Část 1: Základní tolerance, úchylky a uložení.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 9712 (015004) - 1.10.2022
Nedestruktivní zkoušení - Kvalifikace a certifikace pracovníků NDT.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 7010:2021/A2 (018012) - 1.10.2022
Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Registrované bezpečnostní značky.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 7010:2021/A3 (018012) - 1.10.2022
Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Registrované bezpečnostní značky.
186.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 19468 (018275) - 1.10.2022
Inteligentní dopravní systémy - Datová rozhraní mezi centry dopravních informací a řídicími systémy - Specifikace platformně nezávislého modelu pro protokoly datové výměny mezi centry dopravních informací a řídicími systémy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1159.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16157-10 (018295) - 1.10.2022
Inteligentní dopravní systémy - Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 10: Publikace o dobíjecí infrastruktuře.
593.00 Kč

ČSN EN ISO 12855 (018390) - 1.10.2022
Elektronický výběr poplatků - Výměna informací mezi poskytovatelem služby a subjektem pro výběr mýtného. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1159.00 Kč

ČSN EN ISO 2080 (038006) - 1.10.2022
Kovové a jiné anorganické povlaky - Povrchové úpravy, kovové a jiné anorganické povlaky - Slovník.
434.00 Kč

ČSN ISO 24497-1 (051190) - 1.10.2022
Nedestruktivní zkoušení - Magnetická paměť kovů - Část 1: Slovník a obecné požadavky.
223.00 Kč

ČSN ISO 24497-2 (051190) - 1.10.2022
Nedestruktivní zkoušení - Magnetická paměť kovů - Část 2: Kontrola svarových spojů.
223.00 Kč

ČSN EN 1264-1 (060315) - 1.10.2022
Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 1: Definice a značky.
350.00 Kč

ČSN EN 1264-5 (060315) - 1.10.2022
Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 5: Stanovení tepelného výkonu stěnového a stropního vytápění a podlahového, stěnového a stropního chlazení.
186.00 Kč

ČSN EN 303-5 (075303) - 1.10.2022
Kotle pro ústřední vytápění - Část 5: Kotle pro ústřední vytápění na pevná paliva, s ruční nebo samočinnou dodávkou, o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 500 kW - Terminologie, požadavky, zkoušení a značení.
593.00 Kč

ČSN EN 14427 (078427) - 1.10.2022
Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné plně ovinuté kompozitové lahve na přepravu LPG - Návrh a konstrukce (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 15684 (165193) - 1.10.2022
Stavební kování - Mechatronické cylindrické vložky - Požadavky a zkušební metody.
434.00 Kč

ČSN EN IEC 61918-ed.3:2019/A1 (184021) - 1.10.2022
Průmyslové komunikační sítě - Instalace komunikačních sítí v průmyslových provozovnách (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 62872-2 (184031) - 1.10.2022
Měření, řízení a automatizace průmyslových procesů - Část 2: Internet věcí (IoT) - Aplikační rámec pro průmyslový požadavek na schopnosti managementu energetické odezvy (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 17449 (210706) - 1.10.2022
Bezpečnost strojního zařízení - Bezpečnostní požadavky na dokončovací linky pro kovové pásy (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN ISO 3966 (257722) - 1.10.2022
Měření průtoku tekutin v uzavřených profilech - Metoda měření rychlostního pole pomocí Prandtlových trubic. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN EN 619 (260084) - 1.10.2022
Kontinuální manipulační zařízení a systémy - Bezpečnostní požadavky na zařízení pro mechanickou manipulaci s přepravními jednotkami (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN EN 81-22-ed.2 (274003) - 1.10.2022
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 22: Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů s nakloněnou dráhou.
1159.00 Kč

ČSN EN 474-1 (277911) - 1.10.2022
Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky.
543.00 Kč

ČSN EN 474-10 (277911) - 1.10.2022
Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 10: Požadavky pro rýhovače (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 474-11 (277911) - 1.10.2022
Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 11: Požadavky pro kompaktory zeminy a odpadu (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 474-12 (277911) - 1.10.2022
Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 12: Požadavky pro lanová rýpadla (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 474-2 (277911) - 1.10.2022
Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 2: Požadavky pro dozery (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 474-3 (277911) - 1.10.2022
Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 3: Požadavky pro nakladače (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 474-4 (277911) - 1.10.2022
Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 4: Požadavky pro rýpadlo-nakladače (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 474-5 (277911) - 1.10.2022
Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 5: Požadavky pro hydraulická lopatová rýpadla (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 474-6 (277911) - 1.10.2022
Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 6: Požadavky pro dampry (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 474-7 (277911) - 1.10.2022
Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 7: Požadavky pro skrejpry (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 474-8 (277911) - 1.10.2022
Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 8: Požadavky pro grejdry (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 474-9 (277911) - 1.10.2022
Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 9: Požadavky pro pokladače potrubí (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 16186-3 (281551) - 1.10.2022
Železniční aplikace - Kabina strojvedoucího - Část 3: Provedení zobrazovacích jednotek (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN 16186-8 (281551) - 1.10.2022
Železniční aplikace - Kabina řidiče - Část 8: Provedení a přístup u tramvajových vozidel (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 1501-3-ed.2 (300350) - 1.10.2022
Vozidla pro odvoz odpadu - Obecné požadavky a požadavky na bezpečnost - Část 3: Vozidla pro odvoz odpadu s vyklápěcím zařízením vpředu.
593.00 Kč

ČSN EN 1501-5-ed.2 (300350) - 1.10.2022
Vozidla pro odvoz odpadu - Obecné požadavky a požadavky na bezpečnost - Část 5: Vyklápěcí zařízení pro vozidla pro odvoz odpadu.
945.00 Kč

ČSN EN 3228 (313321) - 1.10.2022
Letectví a kosmonautika - Šestihranné matice, ploché, nízké, s normálním rozměrem pro klíč, z oceli, kadmiované - Třída: 900 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3077 (314125) - 1.10.2022
Letectví a kosmonautika - Svorky se šnekovým závitem - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4717 (317662) - 1.10.2022
Letectví a kosmonautika - Polyetheretherketon s objemovým obsahem nekonečných uhlíkových vláken 55 % (PEEK-CF55) - Materiál ve formě polotovaru - Specifikace materiálu (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4718 (317663) - 1.10.2022
Letectví a kosmonautika - Polyetheretherketon s objemovým obsahem nekonečných skelných vláken 55 % (PEEK-GF55) - Materiál ve formě polotovaru - Specifikace materiálu (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN IEC 60050-103+A1+A2+A3+A4 (330050) - 1.10.2022
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 103: Matematika - Funkce.
945.00 Kč

TNI 332000-5-51 (332000) - 1.10.2022
Elektrické instalace nízkého napětí - Výběr a stavba elektrických zařízení - Obecné předpisy - Vnější vlivy, jejich určování a protokol o určení vnějších vlivů - Komentář k ČSN 33 2000-5-51-ed.3+Z1+Z2: 2022.
338.00 Kč

ČSN EN 50491-12-2 (332151) - 1.10.2022
Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 12-2: Inteligentní síť - Specifikace aplikací - Rozhraní a rámec pro zákazníka - Rozhraní mezi CEM bytů/budov a správcem (správci) prostředků - Datový model a zpracování zpráv.
768.00 Kč

ČSN EN 50341-2-22 (333300) - 1.10.2022
Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-22: Národní normativní aspekty (NNA) pro Polsko (založena na EN 50341-1: 2012) (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN CLC/TS 50238-3 (333592) - 1.10.2022
Drážní zařízení - Kompatibilita mezi drážním vozidlem a systémy pro detekování vlaků - Část 3: Kompatibilita s počítači náprav.
223.00 Kč

ČSN EN 55016-1-6:2015/A2 (334210) - 1.10.2022
Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-6: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Kalibrace EMC antény (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 55025-ed.3:2018/Z1 (334285) - 1.10.2022
Vozidla, čluny a zážehové motory - Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení - Meze a metody měření pro ochranu palubních přijímačů.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 55025-ed.4 (334285) - 1.10.2022
Vozidla, čluny a zážehové motory - Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení - Meze a metody měření pro ochranu palubních přijímačů.
1159.00 Kč

ČSN CLC/TS 50136-10 (334596) - 1.10.2022
Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení - Část 10: Požadavky na vzdálený přístup.
223.00 Kč

ČSN EN IEC 61968-100-ed.2 (334900) - 1.10.2022
Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 100: Profily implementace (Norma k přímému použití jako ČSN).
1605.00 Kč

ČSN EN 61968-100:2014/Z1 (334900) - 1.10.2022
Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 100: Profily implementace.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 61970-301-ed.6:2021/A1 (334910) - 1.10.2022
Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 301: Základ obecného informačního modelu (CIM) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN IEC 62325-451-8 (335000) - 1.10.2022
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-8: HVDC Plánovací proces, kontextové a montážní modely pro evropský typ trhu (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 54-31+A1 (342710) - 1.10.2022
Elektrická požární signalizace - Část 31: Multisenzorové hlásiče požáru - Bodové hlásiče využívající kombinaci kouřových senzorů, senzoru oxidu uhelnatého a volitelně teplotních senzorů.
768.00 Kč

ČSN EN 62004:2010/Z1 (347306) - 1.10.2022
Tepelně odolné dráty ze slitiny hliníku pro vodiče venkovních vedení.
29.00 Kč

ČSN IEC 889:1997/Z2 (347504) - 1.10.2022
Tvrdé tažené hliníkové dráty pro vodiče nadzemního vedení.
29.00 Kč

ČSN EN 61232:1997/Z1 (347505) - 1.10.2022
Ocelohliníkové dráty pro elektrotechniku.
29.00 Kč

ČSN EN 50183:2000/Z1 (347507) - 1.10.2022
Dráty ze slitiny Al-Mg-Si pro vodiče venkovních vedení.
29.00 Kč

ČSN EN 50189:2000/Z1 (347508) - 1.10.2022
Pozinkované ocelové dráty pro vodiče venkovních vedení.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 62641 (347509) - 1.10.2022
Vodiče pro nadzemní vedení - Dráty z hliníku a slitin hliníku pro koncentricky stáčené vodiče (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 63248 (347509) - 1.10.2022
Vodiče pro nadzemní vedení - Metalické dráty s povlakem nebo plátováním pro koncentricky stáčené vodiče (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 61169-1-5 (353811) - 1.10.2022
Vysokofrekvenční konektory - Část 1-5: Elektrické zkušební metody - Zhoršení doby náběhu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 61169-1-6 (353811) - 1.10.2022
Vysokofrekvenční konektory - Část 1-6: Elektrické zkušební metody - Vysokofrekvenční výkon (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 61169-17 (353811) - 1.10.2022
Vysokofrekvenční konektory - Část 17: RF konektory s vnitřním průměrem vnějšího jádra 6,5 mm (0,256 palce) se šroubovou spojkou - Charakteristická impedance 50 ohmů (typ TNC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 61169-21 (353811) - 1.10.2022
Vysokofrekvenční konektory - Část 21: Dílčí specifikace pro RF konektory s vnitřním průměrem vnějšího jádra 9,5 mm (0,374 palce) se šroubovou spojkou - Charakteristická impedance 50 ohmů (typ SC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 61169-67 (353811) - 1.10.2022
Vysokofrekvenční konektory - Část 67: Dílčí specifikace pro závitové triaxiální spojky řady TRL (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 61169-68 (353811) - 1.10.2022
Vysokofrekvenční konektory - Část 68: Dílčí specifikace pro bajonetové triaxiální spojky řady TRK (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 63295 (353811) - 1.10.2022
Specifikace pro skleněné korálky řady WB s impedancí 50 ohmů pro vysokofrekvenční konektory (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 63138-3 (353813) - 1.10.2022
Vícekanálové vysokofrekvenční konektory - Část 3: Dílčí specifikace pro kruhový konektor série MQ5 (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 63373 (358766) - 1.10.2022
Návody na zkušební metody dynamického odporu v sepnutém stavu pro součástky výkonových měničů založených na GaN HEMT. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 62228-7 (358798) - 1.10.2022
Integrované obvody - Hodnocení EMC vysílačů-přijímačů - Část 7: Vysílače-přijímače CXPI. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN IEC 60794-1-404 (359223) - 1.10.2022
Optické vláknové kabely - Část 1-404: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů - Elektrické zkušební metody - Zkouška proud-teplota, metoda H4. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 60794-3-ed.2:2015/Z1 (359223) - 1.10.2022
Optické vláknové kabely - Část 3: Dílčí specifikace - Vnější kabely.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 60794-3-ed.3 (359223) - 1.10.2022
Optické vláknové kabely - Část 3: Vnější kabely - Dílčí specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 50411-3-6 (359249) - 1.10.2022
Systémy vláknového managementu a ochranná zapouzdření používaná v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 3-6: Mnohovidové mechanické optické vláknové spoje. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 50411-6-1 (359249) - 1.10.2022
Systémy vláknového managementu a ochranná zapouzdření používaná v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 6-1: Nechráněné mikrotrubičky pro kategorii S a A. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 61753-091-02-ed.2 (359255) - 1.10.2022
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 091-02: Nekonektorované tříbranové neúplně cirkulované jednovidové optické vláknové cirkulátory pro kategorii C - Řízené prostředí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 63203-201-1 (359350) - 1.10.2022
Nositelná elektronická zařízení a technologie - Část 201-1: Elektronické textilie - Metody měření základních vlastností vodivé příze (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 63203-201-2 (359350) - 1.10.2022
Nositelná elektronická zařízení a technologie - Část 201-2: Elektronické textilie - Metody měření základních vlastností vodivých textilií a izolačních materiálů (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 50171-ed.2 (360630) - 1.10.2022
Centrální bezpečnostní napájecí systémy.
338.00 Kč

ČSN EN 50171:2001/Z1 (360630) - 1.10.2022
Centrální napájecí systémy.
29.00 Kč

ČSN EN 61770-ed.2:2010/A12 (361020) - 1.10.2022
Elektrické spotřebiče připojené k vodovodní síti - Zabránění zpětnému sání a poruchám hadicových soustav.
223.00 Kč

ČSN CLC/TS 50677 (361060) - 1.10.2022
Pračky a pračky se sušičkou pro domácnost a podobné účely - Metoda určování účinnosti máchání měřením obsahu povrchově aktivních látek v textilních materiálech (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 62841-1:2016/A11 (361510) - 1.10.2022
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky.
350.00 Kč

ČSN EN IEC 62093-ed.2 (364622) - 1.10.2022
Zařízení pro přeměnu energie fotovoltaických systémů - Kvalifikace návrhu a schválení typu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN EN 62093:2005/Z1 (364622) - 1.10.2022
Součástky BOS pro fotovoltaické systémy - Přírodní prostředí pro posuzování způsobilosti návrhu.
29.00 Kč

ČSN EN 61675-1-ed.2:2014/Z1 (364767) - 1.10.2022
Radionuklidové zobrazovací přístroje - Charakteristiky a zkušební podmínky - Část 1: Pozitronové emisní tomografy.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 61675-1-ed.3 (364767) - 1.10.2022
Radionuklidové zobrazovací přístroje - Charakteristiky a zkušební podmínky - Část 1: Pozitronové emisní tomografy (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 61689-ed.3:2013/Z1 (364886) - 1.10.2022
Ultrazvuk - Fyzioterapeutické systémy - Specifikace pole a metody měření v kmitočtovém rozsahu 0,5 MHz až 5 MHz.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 61689-ed.4 (364886) - 1.10.2022
Ultrazvuk - Fyzioterapeutické systémy - Specifikace pole a metody měření v kmitočtovém rozsahu 0,5 MHz až 5 MHz (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN IEC 60728-115 (367211) - 1.10.2022
Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 115: Optické systémy pro přenos širokopásmového signálu v budovách. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN EN IEC 60645-6-ed.2 (368811) - 1.10.2022
Elektroakustika - Audiometrické přístroje - Část 6: Přístroje pro měření otoakustických emisí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 60645-6:2010/Z1 (368811) - 1.10.2022
Elektroakustika - Audiometrické přístroje - Část 6: Přístroje pro měření otoakustických emisí.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 60118-16 (368860) - 1.10.2022
Elektroakustika - Sluchadla - Část 16: Definice a ověřování vlastností sluchadel. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 17748-1 (369004) - 1.10.2022
Základní soubor znalostí pro profese ICT (ICT BoK) - Část 1: Soubor znalostí (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN ISO/IEC 29151:2018/Z1 (369711) - 1.10.2022
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Soubor postupů na ochranu osobně identifikovatelných informací.
62.00 Kč

ČSN EN 17529 (369772) - 1.10.2022
Ochrana dat a soukromí ve fázi návrhu a výchozí ochrana dat a soukromí (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

TNI CEN/TR 17797 (386470) - 1.10.2022
Zařízení pro zásobování plynem - Dopad vodíku na zařízení pro zásobování plynem a identifikace souvisící potřeby tvorby norem v rozsahu CEN/TC 234. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
945.00 Kč

ČSN EN 12259-14+A1 (389210) - 1.10.2022
Stabilní hasicí zařízení - Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení - Část 14: Sprinklery pro použití v rezidenčních prostorech (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 10250-1 (420286) - 1.10.2022
Ocelové výkovky volně kované pro obecné použití - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 10250-2 (420286) - 1.10.2022
Ocelové výkovky volně kované pro obecné použití - Část 2: Nelegované a ušlechtilé oceli (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 10250-3 (420286) - 1.10.2022
Ocelové výkovky volně kované pro obecné použití - Část 3: Legované ušlechtilé oceli (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 18203 (420446) - 1.10.2022
Ocel - Stanovení tloušťky povrchově kalené vrstvy (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11652 (420511) - 1.10.2022
Ocel a železo - Stanovení obsahu kobaltu - Plamenová atomová absorpční spektrometrická metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 9647 (420519) - 1.10.2022
Ocel - Stanovení obsahu vanadu - Plamenová atomová absorpční spektrometrická metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ISO 11596 (421673) - 1.10.2022
Klenoty a drahé kovy - Vzorkování drahých kovů a slitin drahých kovů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 23875 (444101) - 1.10.2022
Hornictví - Systémy řízení kvality vzduchu pro kabiny operátora - Požadavky na provedení a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 4254-17 (470601) - 1.10.2022
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 17: Sklízeče kořenových plodin (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 11806-1 (470620) - 1.10.2022
Zemědělské a lesnické stroje - Bezpečnostní požadavky a zkoušení přenosných, ručních, motorových křovinořezů a vyžínačů travních porostů - Část 1: Stroje se zabudovaným spalovacím motorem.
434.00 Kč

ČSN EN 13442 (492135) - 1.10.2022
Dřevěné podlahoviny, dřevěné stěnové a stropní obklady - Stanovení odolnosti vůči chemikáliím.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 638-1 (500417) - 1.10.2022
Papír, lepenka, vlákniny a nanomateriály z celulózy - Stanovení obsahu sušiny metodou sušení v sušárně - Část 1: Materiály v pevné formě (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 638-2 (500417) - 1.10.2022
Papír, lepenka, vlákniny a nanomateriály z celulózy - Stanovení obsahu sušiny metodou sušení v sušárně - Část 2: Suspenze nanomateriálů z celulózy (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 1787 (560014) - 1.10.2022
Potraviny - Detekce ozářených potravin obsahujících celulosu metodou ESR spektroskopie (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 18752 (635235) - 1.10.2022
Pryžové hadice a hadice s koncovkami - Tlakové hadice pro hydrauliku vyztužené drátem nebo přízovou výztuží - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 8330 (635402) - 1.10.2022
Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Slovník (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 4671 (635403) - 1.10.2022
Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Metody měření rozměrů hadic a délek hadic s koncovkami (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11357-7 (640748) - 1.10.2022
Plasty - Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) - Část 7: Stanovení kinetiky krystalizace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 3146 (640862) - 1.10.2022
Plasty - Stanovení tavného chování (teplota tání nebo rozsah teplot tání) semikrystalických polymerů kapilární trubicí a polarizačním mikroskopem.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 3459 (643129) - 1.10.2022
Plastové potrubní systémy - Mechanické spoje mezi tvarovkami a tlakovými trubkami - Stanovení těsnosti za podtlaku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 2078 (644021) - 1.10.2022
Textilní sklo - Nitě - Označování (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17176-3 (646446) - 1.10.2022
Plastové potrubní systémy pro rozvody vody a tlakové kanalizační přípojky, stokové sítě a odvody dešťové vody uložené v zemi i nad zemí - Molekulárně orientovaný neměkčený polyvinylchlorid (PVC-O) - Část 3: Tvarovky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 19712-3 (646930) - 1.10.2022
Plasty - Dekorativní materiály s odolným povrchem - Část 3: Zjišťování vlastností - Tvarované výrobky (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17700-1 (655001) - 1.10.2022
Rostlinné biostimulanty - Tvrzení - Část 1: Obecné zásady (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17700-2 (655001) - 1.10.2022
Rostlinné biostimulanty - Tvrzení - Část 2: Účinnost využití živin vyplývající z použití rostlinného biostimulantu (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17700-3 (655001) - 1.10.2022
Rostlinné biostimulanty - Tvrzení - Část 3: Tolerance k abiotickému stresu vyplývajícímu z použití rostlinného biostimulantu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17700-4 (655001) - 1.10.2022
Rostlinné biostimulanty - Tvrzení - Část 4: Stanovení kvalitativních znaků vyplývajících z použití rostlinného biostimulantu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17700-5 (655001) - 1.10.2022
Rostlinné biostimulanty - Tvrzení - Část 5: Stanovení dostupnosti živin vázaných v půdě a rhizosféře (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17701-1 (655002) - 1.10.2022
Rostlinné biostimulanty - Stanovení specifických prvků - Část 1: Rozklad lučavkou královskou pro následné stanovení prvků (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17701-2 (655002) - 1.10.2022
Rostlinné biostimulanty - Stanovení specifických prvků - Část 2: Stanovení celkového obsahu Cd, Pb, Ni, As, Cr, Cu a Zn (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17701-3 (655002) - 1.10.2022
Rostlinné biostimulanty - Stanovení specifických prvků - Část 3: Stanovení rtuti (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17702-1 (655003) - 1.10.2022
Rostlinné biostimulanty - Vzorkování a příprava vzorku - Část 1: Vzorkování (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17702-2 (655003) - 1.10.2022
Rostlinné biostimulanty - Vzorkování a příprava vzorku - Část 2: Příprava vzorku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17703 (655004) - 1.10.2022
Rostlinné biostimulanty - Stanovení chromu (VI) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17704 (655005) - 1.10.2022
Rostlinné biostimulanty - Stanovení sušiny (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17705 (655006) - 1.10.2022
Rostlinné biostimulanty - Stanovení fosfonátů (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17706 (655007) - 1.10.2022
Rostlinné biostimulanty - Stanovení anorganického arsenu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17707 (655008) - 1.10.2022
Rostlinné biostimulanty - Stanovení obsahu kvasinek a plísní (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17708 (655009) - 1.10.2022
Rostlinné biostimulanty - Příprava vzorku pro mikrobiální analýzu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17709 (655010) - 1.10.2022
Rostlinné biostimulanty - Stanovení bakterií rodu Azotobacter (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17710 (655011) - 1.10.2022
Rostlinné biostimulanty - Průkaz bakterií rodu Listeria monocytogenes (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17711 (655012) - 1.10.2022
Rostlinné biostimulanty - Průkaz bakterií rodu Vibrio (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 590 (656506) - 1.10.2022
Motorová paliva - Motorové nafty - Technické požadavky a metody zkoušení.
223.00 Kč

ČSN EN 16734 (656519) - 1.10.2022
Motorová paliva - Motorová nafta B10 - Požadavky a metody zkoušení.
338.00 Kč

ČSN 681502 (681502) - 1.10.2022
Kosmetické přípravky - Rtěnky - Fyzikální a senzorické zkoušení.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 24444:2020/A1 (681506) - 1.10.2022
Kosmetika - Metody zkoušení ochranného slunečního faktoru - Stanovení ochranného slunečního faktoru in vivo (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 17533 (696000) - 1.10.2022
Plynný vodík - Lahve a velkoobjemové lahve pro stacionární skladování.
567.00 Kč

ČSN EN 308 (696308) - 1.10.2022
Výměníky tepla - Zkušební postupy pro stanovení výkonnosti tepelně rekuperačních komponent vzduch-vzduch (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN ISO 17892-1:2015/A1 (721007) - 1.10.2022
Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 1: Stanovení vlhkosti.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 18754 (727556) - 1.10.2022
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Stanovení hustoty a zdánlivé pórovitosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 19629 (727557) - 1.10.2022
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Termofyzikální vlastnosti keramických kompozitů - Stanovení jednorozměrné tepelné difuzivy flash metodou (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 22459 (727558) - 1.10.2022
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Vyztužování keramických kompozitů - Stanovení rozložení pevnosti v tahu a deformace v tahu po porušení vláken v multifilamentovém kabelu při teplotě okolí (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ISO 10845-3 (730090) - 1.10.2022
Stavební zakázky - Část 3: Standardní podmínky veřejného nabídkového řízení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

TNI CEN ISO/TR 52003-2 (730324) - 1.10.2022
Energetická náročnost budov - Ukazatele, požadavky, hodnocení a průkazy - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění ISO 52003-1. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

TNI CEN ISO/TR 52018-2 (730337) - 1.10.2022
Energetická náročnost budov - Indikátory pro požadavky na dílčí ENB vztahující se k bilanci tepelné energie a vlastnostem konstrukcí - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění ISO 52018-1. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 10140-5 (730511) - 1.10.2022
Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 5: Požadavky na zkušební zařízení a přístrojové vybavení.
434.00 Kč

ČSN EN 13823+A1 (730881) - 1.10.2022
Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň - Stavební výrobky kromě podlahových krytin vystavené tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětu (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 12697-36 (736160) - 1.10.2022
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 36: Stanovení tloušťky asfaltové vozovky (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 12697-37 (736160) - 1.10.2022
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 37: Zkouška horkým pískem pro zjištění přilnavosti pojiva u předobalené drti pro vtlačované vrstvy (HRA) (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 1463-1-ed.2 (737018) - 1.10.2022
Vodorovné dopravní značení - Retroreflexní dopravní knoflíky - Část 1: Základní požadavky a funkční charakteristiky.
223.00 Kč

ČSN EN 74-1 (738109) - 1.10.2022
Spojky, středicí trny a nánožky pro pracovní a podpěrná lešení - Část 1: Spojky trubek - Požadavky a zkušební postupy (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 74-2 (738109) - 1.10.2022
Spojky, středicí trny a nánožky pro pracovní a podpěrná lešení - Část 2: Speciální spojky - Požadavky a zkušební postupy (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 13433 (755427) - 1.10.2022
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Mechanický přímočinný přerušovač průtoku - Skupina G, Druh A.
350.00 Kč

ČSN EN 13434 (755428) - 1.10.2022
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Mechanický přerušovač průtoku ovládaný hydraulicky - Skupina G, Druh B.
350.00 Kč

ČSN EN 12485 (755889) - 1.10.2022
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Uhličitan vápenatý, vápno, polovypálený dolomit, oxid hořečnatý, uhličitan vápenato-hořečnatý a dolomitické vápno - Metody zkoušení.
543.00 Kč

ČSN EN 476 (756301) - 1.10.2022
Obecné požadavky na stavební dílce kanalizačních systémů (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN 756780:2021/Z1 (756780) - 1.10.2022
Využití šedých a srážkových vod v budovách a na přilehlých pozemcích.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 10304-4 (757391) - 1.10.2022
Kvalita vod - Stanovení rozpuštěných aniontů metodou kapalinové chromatografie iontů - Část 4: Stanovení chlorečnanů, chloridů a chloritanů v málo znečištěných vodách.
223.00 Kč

ČSN ISO 18065 (761208) - 1.10.2022
Cestovní ruch a souvisící služby - Turistické služby pro veřejnost poskytované správami přírodních chráněných území - Požadavky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 50710 (763305) - 1.10.2022
Požadavky na poskytování zabezpečených vzdálených služeb pro systémy požární bezpečnosti a zabezpečovací systémy.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 9241-394 (833582) - 1.10.2022
Ergonomie interakce člověk - systém - Část 394: Ergonomické požadavky na snížení nežádoucích biomedicínských účinků vizuálně vyvolané kinetózy při sledování elektronických snímků (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 9241-940 (833582) - 1.10.2022
Ergonomie interakce člověk - systém - Část 940: Hodnocení hmatových a haptických interakcí (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN ISO 9241-971 (833582) - 1.10.2022
Ergonomie interakce člověk - systém - Část 971: Přístupnost hmatových/haptických interaktivních systémů (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 17628 (834789) - 1.10.2022
Fugitivní a rozptýlené emise z průmyslových zdrojů - Standardní metoda pro stanovení emisí těkavých organických látek rozptýlených do ovzduší (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17733 (836213) - 1.10.2022
Pomocné půdní látky a pěstební substráty - Vzorkování a příprava vzorku.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 10390 (836221) - 1.10.2022
Půdy, upravený bioodpad a kaly - Stanovení pH.
223.00 Kč

ČSN EN 14735 (838004) - 1.10.2022
Charakterizace odpadů - Příprava vzorků odpadu pro testy ekotoxicity.
543.00 Kč

ČSN EN 15936 (838151) - 1.10.2022
Půdy, odpady, upravený bioodpad a kaly - Stanovení celkového organického uhlíku (TOC) suchým spalováním.
223.00 Kč

TNI CEN/TR 15404 (838308) - 1.10.2022
Tuhá alternativní paliva - Metody pro stanovení chování popela při tavení stanovením charakteristických teplot. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 21645 (838320) - 1.10.2022
Tuhá alternativní paliva - Metody vzorkování.
543.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 20342-10 (841040) - 1.10.2022
Pomůcky pro integritu tkáně při ležení - Část 10: Návod pro čištění, dezinfekci a péči o polyuretanové potahy pomůcek pro integritu tkáně při ležení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10079-1 (852703) - 1.10.2022
Zdravotnická odsávací zařízení - Část 1: Elektrická odsávací zařízení.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 20126 (856012) - 1.10.2022
Stomatologie - Ruční zubní kartáčky - Obecné požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 8536-15 (856206) - 1.10.2022
Infuzní přístroje pro zdravotnické použití - Část 15: Před světlem chránící infuzní soupravy pro jedno použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 5832-6 (856358) - 1.10.2022
Chirurgické implantáty - Kovové materiály - Část 6: Tvářená slitina kobaltu, niklu, chromu a molybdenu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17742 (857043) - 1.10.2022
Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro plnou žilní krev - Bez buněk izolovaná cirkulující RNA z plazmy (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 300175-1-V2.9.1 (875011) - 1.10.2022
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 1: Přehled (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 300175-2-V2.9.1 (875011) - 1.10.2022
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 2: Fyzická vrstva (PHL) (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN ETSI EN 300175-3-V2.9.1 (875011) - 1.10.2022
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 3: Vrstva řízení přístupu k médiím (MAC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
2143.20 Kč

ČSN ETSI EN 300175-4-V2.9.1 (875011) - 1.10.2022
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 4: Vrstva řízení datového spoje (DLC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN ETSI EN 300175-5-V2.9.1 (875011) - 1.10.2022
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 5: Síťová vrstva (NWK) (Norma k přímému použití jako ČSN).
2166.00 Kč

ČSN ETSI EN 300175-6-V2.9.1 (875011) - 1.10.2022
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 6: Identifikace a adresování (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 300175-7-V2.9.1 (875011) - 1.10.2022
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 7: Zabezpečení proti zneužití a odposlechu (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN ETSI EN 300175-8-V2.9.1 (875011) - 1.10.2022
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 8: Kódování a přenos řeči a zvuku (Norma k přímému použití jako ČSN).
1505.00 Kč

ČSN ETSI EN 300338-7-V1.1.1 (875031) - 1.10.2022
Technické vlastnosti a metody měření pro zařízení pro generování, vysílání a příjem digitálního selektivního volání (DSC) v námořní pohyblivé službě na středních, středních/krátkých a/ nebo velmi krátkých vlnách - Část 7: Implementace správy varování na můstku (BAM) v rádiovém zařízení DSC (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 303105-1-V1.1.1 (879054) - 1.10.2022
Digitální televizní vysílání (DVB) - Vysílací systém nové generace do ručních zařízení, specifikace fyzické vrstvy (DVB-NGH) - Část 1: Základní profil. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1377.00 Kč

ČSN ETSI EN 303105-2-V1.1.1 (879054) - 1.10.2022
Digitální televizní vysílání (DVB) - Vysílací systém nové generace do ručních zařízení, specifikace fyzické vrstvy (DVB-NGH) - Část 2: Profil MIMO. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 303105-3-V1.1.1 (879054) - 1.10.2022
Digitální televizní vysílání (DVB) - Vysílací systém nové generace do ručních zařízení, specifikace fyzické vrstvy (DVB-NGH) - Část 3: Hybridní profil. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 303105-4-V1.1.1 (879054) - 1.10.2022
Digitální televizní vysílání (DVB) - Vysílací systém nové generace do ručních zařízení, specifikace fyzické vrstvy (DVB-NGH) - Část 4: Hybridní profil MIMO. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 1888-1+A1 (943412) - 1.10.2022
Výrobky pro péči o dítě - Dětské kočárky - Část 1: Sportovní a hluboké kočárky (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN ISO/IEEE 11073-40101 (980014) - 1.10.2022
Zdravotnická informatika - Interoperabilita zařízení - Část 40101: Základy - Kybernetická bezpečnost - Procesy posuzování zranitelností (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO/IEEE 11073-40102 (980014) - 1.10.2022
Zdravotnická informatika - Interoperabilita zařízení - Část 40102: Základy - Kybernetická bezpečnost - Schopnosti pro zmírnění dopadů (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 27269 (981006) - 1.10.2022
Zdravotnická informatika - Mezinárodní souhrn o pacientovi (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.