Nové normy ČSN za leden 2003

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.01.2003 v 09:00


ČSN ISO 11648-2 (010264) - 1.1.2003
Statistická hlediska vzorkování hromadných materiálů - Část 2: Vzorkování sypkých materiálů.
698.50 Kč

ČSN EN ISO 13567-1 (013104) - 1.1.2003
Technická dokumentace - Uspořádání a pojmenování hladin v CAD - Část 1: Přehled a základní pravidla.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 13567-2 (013104) - 1.1.2003
Technická dokumentace - Uspořádání a pojmenování hladin v CAD - Část 2: Uspořádání, struktura a kódy užívané ve stavební dokumentaci.
202.40 Kč

ČSN ISO 15787 (013146) - 1.1.2003
Technická dokumentace - Tepelné zpracování součástí z železných kovů - Označování na výkresech.
317.90 Kč

ČSN EN 60417-1 (013760) - 1.1.2003
Grafické značky pro použití na předmětech - Část 1: Přehled a použití značek.
1053.80 Kč

ČSN EN ISO 9934-3 (015046) - 1.1.2003
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení magnetickou metodou práškovou - Část 3: Přístroje.
202.40 Kč

ČSN EN 10246-11 (015071) - 1.1.2003
Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek - Část 11: Zkoušení bezešvých a svařovaných ocelových trubek pro zjišťování necelistvostí kapilární metodou.
169.40 Kč

ČSN EN 13554 (015081) - 1.1.2003
Nedestruktivní zkoušení - Akustická emise - Všeobecné zásady.
202.40 Kč

ČSN EN 13906-1 (026001) - 1.1.2003
Šroubové válcové pružiny vyráběné z drátů a tyčí kruhového průřezu - Výpočet a konstrukce - Část 1: Tlačné pružiny (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 4516 (038159) - 1.1.2003
Kovové a jiné anorganické povlaky - Zkoušky mikrotvrdosti podle Vickerse a podle Knoopa.
202.40 Kč

ČSN EN 12373-7 (038650) - 1.1.2003
Hliník a slitiny hliníku - Anodická oxidace - Část 7: Posouzení jakosti utěsněných anodických oxidových povlaků měřením úbytku hmotnosti po ponoření do roztoku kyselina fosforečná/kyselina chromová s předchozí úpravou povlaku kyselinou.
169.40 Kč

ČSN EN 13523-18 (038761) - 1.1.2003
Kontinuálně lakované kovové pásy - Zkušební metody - Část 18: Odolnost proti vzniku skvrn.
169.40 Kč

ČSN EN 13523-23 (038761) - 1.1.2003
Kontinuálně lakované kovové pásy - Zkušební metody - Část 23: Barevná stálost ve vlhké atmosféře s obsahem oxidu siřičitého.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 13920 (050205) - 1.1.2003
Svařování - Všeobecné tolerance svařovaných konstrukcí - Délkové a úhlové rozměry - Tvar a poloha.
169.40 Kč

ČSN 050235:1977/Z1 (050235) - 1.1.2003
Svařování. Mezní úchylky svarků a přídavky na jejich obrábění.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 15609-2 (050312) - 1.1.2003
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Stanovení postupu svařování - Část 2: Plamenové svařování.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 13919-2 (050335) - 1.1.2003
Svařování - Svarové spoje zhotovené elektronovým a laserovým svařováním - Směrnice pro určování stupňů jakosti - Část 2: Hliník a jeho svařitelné slitiny.
202.40 Kč

ČSN EN 60974-5 (052205) - 1.1.2003
Zařízení pro obloukové svařování - Část 5: Podavače drátu. (Platnost do 1.2.2011).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 6847 (055017) - 1.1.2003
Svařovací materiály - Příprava návaru svarového kovu pro chemický rozbor.
169.40 Kč

ČSN EN 12863 (078531) - 1.1.2003
Lahve na přepravu plynů - Periodická kontrola a údržba lahví na pod tlakem rozpuštěný acetylen.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 15744 (106009) - 1.1.2003
Neelektrická ruční nářadí - Předpis pro měření hluku - Technická metoda (třída přesnosti 2).
317.90 Kč

ČSN EN 1092-4 (131170) - 1.1.2003
Příruby a přírubové spoje - Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením PN - Část 4: Příruby ze slitin hliníku.
306.90 Kč

ČSN EN 19 (133004) - 1.1.2003
Průmyslové armatury - Značení kovových armatur.
169.40 Kč

ČSN EN 274-1 (137210) - 1.1.2003
Zdravotnětechnické armatury - Odpadové armatury pro zařizovací předměty - Část 1: Požadavky (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 274-2 (137210) - 1.1.2003
Zdravotnětechnické armatury - Odpadové armatury pro zařizovací předměty - Část 2: Zkušební metody (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 274-3 (137210) - 1.1.2003
Zdravotnětechnické armatury - Odpadové armatury pro zařizovací předměty - Část 3: Řízení jakosti (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN ISO 841 (184303) - 1.1.2003
Systémy průmyslové automatizace a integrace - Číslicové řízení strojů - Souřadnicový systém a terminologie pohybu.
306.90 Kč

ČSN EN 13218 (200717) - 1.1.2003
Obráběcí a tvářecí stroje - Bezpečnost - Pevně umístěné brusky.
859.10 Kč

ČSN P ENV 14236 (257864) - 1.1.2003
Ultrazvukové plynoměry pro domácnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 1986-2 (300256) - 1.1.2003
Elektricky poháněná silniční vozidla - Měření energetických vlastností - Část 2: Hybridní elektrická vozidla s tepelným motorem.
202.40 Kč

ČSN EN 3475-412 (311725) - 1.1.2003
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 412: Odolnost proti vlhkosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 3475-413 (311725) - 1.1.2003
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 413: Zkouška odvinutí (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 3475-508 (311725) - 1.1.2003
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 508: Tloušťka pokovení (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3475-509 (311725) - 1.1.2003
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 509: Pájitelnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 3475-510 (311725) - 1.1.2003
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 510: Pevnost v tahu a prodloužení materiálu protlačované isolace, pláště a potahu (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 3475-511 (311725) - 1.1.2003
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 511: Odírání kabelu o kabel (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 3475-512 (311725) - 1.1.2003
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 512: Trvanlivost ohybu (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 3475-603 (311725) - 1.1.2003
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 603: Odolnost proti oblouku ve vlhku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3475-604 (311725) - 1.1.2003
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 604: Odolnost proti šíření oblouku v suchém prostředí (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3475-605 (311725) - 1.1.2003
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 605: Zkouška zkratu ve vlhku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3475-704 (311725) - 1.1.2003
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 704: Pružnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 3475-705 (311725) - 1.1.2003
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 705: Měření kontrastu označení kabelů (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 3475-801 (311725) - 1.1.2003
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 801: Kapacita na jednotku délky (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 3475-802 (311725) - 1.1.2003
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 802: Nevyváženost kapacitního odporu (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 3475-803 (311725) - 1.1.2003
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 803: Změna kapacitního odporu (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 3475-804 (311725) - 1.1.2003
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 804: Rychlost šíření (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 3475-805 (311725) - 1.1.2003
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 805: Charakteristická impedance (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 3475-806 (311725) - 1.1.2003
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 806: Útlum (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 3475-807 (311725) - 1.1.2003
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 807: Přenosová impedance (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 3475-808 (311725) - 1.1.2003
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 808: Přeslech (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 2591-211 (311810) - 1.1.2003
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 211: Kapacitní odpor (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 2591-217 (311810) - 1.1.2003
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 217: Pokles napětí pro daný proud u koncovek a in-line spojů (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 2591-218 (311810) - 1.1.2003
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 218: Stárnutí koncovek a in-line spojů cyklováním teploty a proudu (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 2591-219 (311810) - 1.1.2003
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 219: Elektrická pevnost pro isolované koncovky a in-line spoje (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 2591-325 (311810) - 1.1.2003
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 325: Odolnost proti námraze (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 2591-421 (311810) - 1.1.2003
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 421: Volný pád (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 2591-422 (311810) - 1.1.2003
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 422: Pevnost otvoru pro zajišťovací drát (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 2591-428 (311810) - 1.1.2003
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 428: Sinusové vibrace mačkaných koncovek zatížených proudem (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 2591-501 (311810) - 1.1.2003
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 501: Schopnost pájení na měkko (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2591-507 (311810) - 1.1.2003
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 507: Pórovitost pokovení (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 2591-512 (311810) - 1.1.2003
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 512: Účinnost nesnímatelně upevněného pláště hermeticky utěsněného konektoru (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 2591-513 (311810) - 1.1.2003
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 513: Magnetická permeabilita (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 2591-514 (311810) - 1.1.2003
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 514: Pájitelnost kontaktů, které obsahují pájku a pastu (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 2591-603 (311810) - 1.1.2003
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 603: Optické prvky - Změna v rozvodu energie (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 2591-605 (311810) - 1.1.2003
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 605: Optické prvky - Ztráta odrazem (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 2591-606 (311810) - 1.1.2003
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 606: Optické prvky - Přeslech (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 2591-607 (311810) - 1.1.2003
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 607: Optické prvky - Odolnost proti okolnímu světlu (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 2591-613 (311810) - 1.1.2003
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 613: Optické prvky - Zkouška rázem (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 2591-614 (311810) - 1.1.2003
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 614: Optické prvky - Radiální stlačení konektoru (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 2591-617 (311810) - 1.1.2003
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 617: Optické prvky - Teplotní cykly (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 2591-6321 (311810) - 1.1.2003
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 6321: Optické prvky - Vlhké teplo, cyklická zkouška (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 2591-6323 (311810) - 1.1.2003
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 6323: Optické prvky - Teplotní rázy (Hermeticky utěsněné přístroje) (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 3745-201 (311925) - 1.1.2003
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 201: Vizuální kontrola (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 3745-205 (311925) - 1.1.2003
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 205: Podélná rozměrová stálost kabelu (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 3745-301 (311925) - 1.1.2003
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 301: Útlum (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 3745-302 (311925) - 1.1.2003
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 302: Numerická apertura (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 3745-305 (311925) - 1.1.2003
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 305: Odolnost proti okolnímu světlu (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 3745-504 (311925) - 1.1.2003
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 504: Zkouška mikroohybem (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 3745-507 (311925) - 1.1.2003
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 507: Proříznutí (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 3745-508 (311925) - 1.1.2003
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 508: Krut (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 3745-509 (311925) - 1.1.2003
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 509: Smyčková zkouška (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 3745-510 (311925) - 1.1.2003
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 510: Ohybová zkouška (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 3745-701 (311925) - 1.1.2003
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 701: Stahovatelnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 3275 (313820) - 1.1.2003
Letectví a kosmonautika - Spojovací trubková šroubení 8°30’ do 28 000 kPa - Dynamické těsnění - Metrická série - Technická specifikace.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 12217-1 (320232) - 1.1.2003
Stanovení a kategorizace stability a plovatelnosti - Část 1: Neoplachtěné čluny s délkou trupu od 6 m (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN ISO 12217-2 (320233) - 1.1.2003
Stanovení a kategorizace stability a plovatelnosti - Část 2: Plachetnice s délkou trupu od 6 m (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN ISO 12217-3 (320234) - 1.1.2003
Stanovení a kategorizace stability a plovatelnosti - Část 3: Čluny s délkou trupu menší než 6 m (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN ISO 12215-2 (321161) - 1.1.2003
Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 2: Jádra sendvičových konstrukcí, vložkové materiály (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN ISO 12215-3 (321162) - 1.1.2003
Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 3: Materiály: Ocel, hliníkové slitiny a jiné materiály (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN ISO 12215-4 (321163) - 1.1.2003
Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 4: Dílna a výroba (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN ISO 12216 (322212) - 1.1.2003
Malá plavidla - Okna, průlezy, příklopy, pevná okna a dveře - Požadavky na pevnost a vodotěsnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13711 (323395) - 1.1.2003
Plavidla vnitrozemské plavby - Navijáky pro lodní operace - Bezpečnostní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15748-1 (325532) - 1.1.2003
Lodě a lodní technika - Dodávka pitné vody pro lodě a plovoucí zařízení - Část 1: Navrhování a konstrukce (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN ISO 15748-2 (325533) - 1.1.2003
Lodě a lodní technika - Dodávka pitné vody pro lodě a plovoucí zařízení - Část 2: Výpočtové metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN 332000-1 (332000) - 1.1.2003
Elektrické instalace budov - Část 1: Rozsah platnosti, účel a základní hlediska. (Platnost do 1.5.2011).
202.40 Kč

PNE 333042 (333042) - 1.1.2003
Příklady výpočtů zkratových proudů ve střídavých sítích.
NA DOTAZ

ČSN EN 61000-2-2 (333432) - 1.1.2003
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 2-2: Prostředí - Kompatibilní úrovně pro nízkofrekvenční rušení šířené vedením a signály ve veřejných rozvodných sítích nízkého napětí.
306.90 Kč

ČSN EN 61000-4-13 (333432) - 1.1.2003
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-13: Zkušební a měřicí technika - Harmonické a meziharmonické včetně signálů v rozvodných sítích na střídavém vstupu/výstupu napájení - Nízkofrekvenční zkoušky odolnosti.
317.90 Kč

ČSN EN 61000-4-3-ed.2 (333432) - 1.1.2003
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-3: Zkušební a měřicí technika - Vyzařované vysokofrekvenční elektromagnetické pole - Zkouška odolnosti. (Platnost do 1.3.2009).
394.90 Kč

ČSN IEC 870-6-1 (334660) - 1.1.2003
Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 6: Protokoly dálkového ovládání kompatibilní s normami ISO a doporučeními ITU-T - Oddíl 1: Aplikační kontext a organizace norem.
515.90 Kč

ČSN EN 61340-3-1 (346440) - 1.1.2003
Elektrostatika - Část 3-1: Metody simulace elektrostatických jevů - Model lidského těla (HBM) - Zkoušení součástek. (Platnost do 1.7.2010).
169.40 Kč

ČSN EN 61340-3-2 (346440) - 1.1.2003
Elektrostatika - Část 3-2: Metody simulace elektrostatických jevů - Strojový model (MM) - Zkoušení součástek. (Platnost do 1.2.2010).
169.40 Kč

ČSN EN 60554-2 (346560) - 1.1.2003
Celulózové papíry pro elektrotechnické účely - Část 2: Zkušební metody.
317.90 Kč

ČSN EN 50356 (347009) - 1.1.2003
Metoda zkoušení kabelů průběžným napětím. (Text normy není součástí výtisku). (Platnost do 1.8.2010).
26.40 Kč

ČSN EN 60702-1 (347471) - 1.1.2003
Kabely s minerální izolací a jejich koncovky pro jmenovitá napětí do 750 V - Část 1: Kabely.
306.90 Kč

ČSN EN 60702-2 (347471) - 1.1.2003
Kabely s minerální izolací a jejich koncovky pro jmenovitá napětí do 750 V - Část 2: Koncovky.
169.40 Kč

ČSN EN 62219 (347510) - 1.1.2003
Vodiče venkovního elektrického vedení - Vodiče z tvarovaných drátů s koncentrickými slaněnými vrstvami. (Text normy není součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN EN 50117-1 (347740) - 1.1.2003
Koaxiální kabely - Část 1: Kmenová specifikace. (Platnost do 28.2.2022).
202.40 Kč

ČSN EN 50117-2-1 (347740) - 1.1.2003
Koaxiální kabely - Část 2-1: Dílčí specifikace kabelů používaných v kabelových distribučních sítích - Vnitřní kabely pro systémy pracující při kmitočtech mezi 5 MHz a 1000 MHz. (Text normy není součástí výtisku). (Platnost do 1.3.2008).
26.40 Kč

ČSN EN 50117-3-1 (347740) - 1.1.2003
Koaxiální kabely - Část 3-1: Dílčí specifikace kabelů používaných v telekomunikačních aplikacích - Miniaturizované kabely používané v digitálních komunikačních systémech.
169.40 Kč

ČSN EN 61466-2:2000/A1 (348054) - 1.1.2003
Kompozitní tyčové izolátory pro venkovní vedení se jmenovitým napětím nad 1 kV - Část 2: Rozměry a elektrické charakteristiky.
108.90 Kč

ČSN EN 50336 (348158) - 1.1.2003
Průchodky pro kabelové skříně transformátorů a tlumivek do 36 kV.
202.40 Kč

ČSN EN 50243 (348159) - 1.1.2003
Venkovní průchodky pro 24 kV a 36 kV a pro 5 kA a 8 kA určené pro kapalinou plněné transformátory.
202.40 Kč

ČSN EN 62246-1 (353460) - 1.1.2003
Jazýčkové kontaktní prvky - Část 1: Kmenová specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 17.3.2014).
515.90 Kč

ČSN EN 60512-25-2 (354055) - 1.1.2003
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 25-2: Zkouška 25b - Útlum (průchozí ztráty). (Text normy není součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN EN 50324-1 (354070) - 1.1.2003
Piezoelektrické vlastnosti keramických materiálů a součástek - Část 1: Termíny a definice.
202.40 Kč

ČSN EN 50324-2 (354070) - 1.1.2003
Piezoelektrické vlastnosti keramických materiálů a součástek - Část 2: Metody měření - Nízký výkon.
306.90 Kč

ČSN EN 50324-3 (354070) - 1.1.2003
Piezoelektrické vlastnosti keramických materiálů a součástek - Část 3: Metody měření - Vysoký výkon.
202.40 Kč

ČSN EN 61543:1997/Oprava1 (354183) - 1.1.2003
Proudové chrániče (RCD) pro domovní a podobné použití - Elektromagnetická kompatibilita.
26.40 Kč

ČSN EN 62271-102 (354210) - 1.1.2003
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 102: Odpojovače a uzemňovače střídavého proudu. (Platnost do 19.6.2021).
539.00 Kč

ČSN EN 62056-42 (356131) - 1.1.2003
Měření elektrické energie - Výměna dat pro odečet elektroměru, řízení tarifu a regulaci zátěže - Část 42: Služby a procedury fyzické vrstvy pro spojově orientovanou asynchronní výměnu dat (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 62056-46 (356131) - 1.1.2003
Měření elektrické energie - Výměna dat pro odečet elektroměru, řízení tarifu a regulaci zátěže - Část 46: Vrstva datového spoje používající HDLC protokol (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 62056-53 (356131) - 1.1.2003
Měření elektrické energie - Výměna dat pro odečet elektroměru, řízení tarifu a regulaci zátěže - Část 53: Aplikační vrstva COSEM. (Text normy není součástí výtisku). (Platnost do 1.2.2010).
56.10 Kč

ČSN EN 62056-61 (356131) - 1.1.2003
Měření elektrické energie - Výměna dat pro odečet elektroměru, řízení tarifu a regulaci zátěže - Část 61: Systém identifikace objektů (OBIS). (Text normy není součástí výtisku). (Platnost do 1.12.2009).
56.10 Kč

ČSN EN 62056-62 (356131) - 1.1.2003
Měření elektrické energie - Výměna dat pro odečet elektroměru, řízení tarifu a regulaci zátěže - Část 62: Třídy rozhraní. (Text normy není součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN EN 61010-031 (356502) - 1.1.2003
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 031: Bezpečnostní požadavky na elektrické měřicí a zkušební sestavy sond držených nebo ovládaných rukou. (Platnost do 3.7.2018).
493.90 Kč

ČSN EN 60747-5-2:2002/A1 (358797) - 1.1.2003
Diskrétní polovodičové součástky a integrované obvody - Část 5-2: Optoelektronické součástky - Základní mezní a charakteristické hodnoty.
202.40 Kč

ČSN EN 60747-5-3:2002/A1 (358797) - 1.1.2003
Diskrétní polovodičové součástky a integrované obvody - Část 5-3: Optoelektronické součástky - Metody měření.
202.40 Kč

ČSN EN 61967-4 (358798) - 1.1.2003
Integrované obvody - Měření elektromagnetických emisí, 150 kHz až 1 GHz - Část 4: Měření emisí šířených vedením - Metoda s přímou vazbou 1 Ohm/150 Ohm. (Text normy není součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN EN 61249-2-7 (359062) - 1.1.2003
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-7: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky z vrstveného tkaného E-skla, impregnovaného epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření). (Text normy není součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN EN 60793-1-20 (359213) - 1.1.2003
Optická vlákna - Část 1-20: Měřicí metody a zkušební postupy - Rozměry vlákna (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 14.11.2017).
515.90 Kč

ČSN EN 60793-1-21 (359213) - 1.1.2003
Optická vlákna - Část 1-21: Měřicí metody a zkušební postupy - Rozměry primární ochrany (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 60793-1-22 (359213) - 1.1.2003
Optická vlákna - Část 1-22: Měřicí metody a zkušební postupy - Měření délky. (Text normy není součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN EN 60793-1-33 (359213) - 1.1.2003
Optická vlákna - Část 1-33: Měřicí metody a zkušební postupy - Odolnost proti korozi. (Text normy není součástí výtisku). (Platnost do 20.9.2020).
56.10 Kč

ČSN EN 60793-2-10 (359213) - 1.1.2003
Optická vlákna - Část 2-10: Výrobní specifikace - Dílčí specifikace pro mnohovidová vlákna kategorie A1. (Text normy není součástí výtisku). (Platnost do 1.10.2007).
56.10 Kč

ČSN EN 60793-2-20 (359213) - 1.1.2003
Optická vlákna - Část 2-20: Výrobní specifikace - Dílčí specifikace pro mnohovidová vlákna kategorie A2. (Text normy není součástí výtisku). (Platnost do 1.4.2012).
56.10 Kč

ČSN EN 60793-2-30 (359213) - 1.1.2003
Optická vlákna - Část 2-30: Výrobní specifikace - Dílčí specifikace pro mnohovidová vlákna kategorie A3. (Text normy není součástí výtisku). (Platnost do 1.4.2012).
56.10 Kč

ČSN EN 60793-2-40 (359213) - 1.1.2003
Optická vlákna - Část 2-40: Výrobní specifikace - Dílčí specifikace pro mnohovidová vlákna kategorie A4. (Text normy není součástí výtisku). (Platnost do 1.4.2009).
56.10 Kč

ČSN EN 60793-2-50 (359213) - 1.1.2003
Optická vlákna - Část 2-50: Výrobní specifikace - Dílčí specifikace pro jednovidová vlákna třídy B. (Text normy není součástí výtisku). (Platnost do 1.4.2007).
56.10 Kč

ČSN EN 60794-3 (359223) - 1.1.2003
Optické kabely - Část 3: Dílčí specifikace - Vnější kabely. (Text normy není součástí výtisku). (Platnost do 14.10.2017).
56.10 Kč

ČSN EN 60794-3-10 (359223) - 1.1.2003
Optické kabely - Část 3-10: Vnější kabely - Rodová specifikace pro telekomunikační kabely pro uložení do kabelovodů a přímo do země. (Text normy není součástí výtisku). (Platnost do 1.4.2012).
56.10 Kč

ČSN EN 60794-3-20 (359223) - 1.1.2003
Optické kabely - Část 3-20: Vnější kabely - Rodová specifikace pro optické samonosné závěsné telekomunikační kabely. (Text normy není součástí výtisku). (Platnost do 1.3.2012).
56.10 Kč

ČSN EN 61977 (359247) - 1.1.2003
Optické vláknové filtry - Kmenová specifikace. (Platnost do 1.5.2011).
306.90 Kč

ČSN 360340-1:1990/Z18 (360340) - 1.1.2003
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 1: Patice pro zdroje světla.
394.90 Kč

ČSN 360340-2:1991/Z17 (360340) - 1.1.2003
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 2: Objímky.
394.90 Kč

ČSN 360340-3:1990/Z19 (360340) - 1.1.2003
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 3: Kalibry.
539.00 Kč

ČSN EN 61331-1 (364731) - 1.1.2003
Ochranné prostředky před lékařským diagnostickým rentgenovým zářením - Část 1: Stanovení vlastností zeslabení materiálů. (Platnost do 11.6.2017).
202.40 Kč

ČSN EN 61331-2 (364731) - 1.1.2003
Ochranné prostředky před lékařským diagnostickým rentgenovým zářením - Část 2: Ochranná skla. (Platnost do 11.6.2017).
202.40 Kč

ČSN EN 60601-1-2 (364800) - 1.1.2003
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-2: Všeobecné požadavky na bezpečnost - Skupinová norma: Elektromagnetická kompatibilita - Požadavky a zkoušky.
698.50 Kč

ČSN EN 62065 (367852) - 1.1.2003
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Systémy řízení dráhy - Požadavky na provoz a funkci, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek. (Text normy není součástí výtisku). (Platnost do 13.3.2017).
56.10 Kč

ČSN ISO/IEC 2593 (369202) - 1.1.2003
Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Rozměry důležité pro zasunutelnost 34-pólového konektoru rozhraní DTE/DCE a přiřazení čísel kontaktům.
306.90 Kč

ČSN ISO/IEC 17462 (369391) - 1.1.2003
Informační technologie - Zásobník 3,81 mm široké magnetické pásky pro výměnu informací - Šikmý záznam - Formát DDS-4. (Text normy není součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN ISO/IEC TR 10021-11 (369651) - 1.1.2003
Informační technologie - Systémy zprostředkování zpráv (MHS): Směrování v MHS - Příručka pro manažery systémů předávání zpráv.
515.90 Kč

ČSN ISO/IEC 7811-2 (369731) - 1.1.2003
Identifikační karty - Záznamová technika - Část 2: Magnetický proužek s nízkou koercitivitou.
306.90 Kč

ČSN ISO/IEC 15457-2 (369761) - 1.1.2003
Identifikační karty - Tenké ohebné karty - Část 2: Techniky magnetického záznamu.
202.40 Kč

ČSN ISO/IEC 15693-3 (369762) - 1.1.2003
Identifikační karty - Bezkontaktní karty s integrovanými obvody - Karty s vazbou na dálku - Část 3: Antikolize a protokol přenosu.
394.90 Kč

ČSN EN 10216-1 (420261) - 1.1.2003
Bezešvé ocelové trubky pro tlakové účely -Technické dodací podmínky - Část 1: Trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při normální teplotě (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 10216-2 (420262) - 1.1.2003
Bezešvé ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 2: Trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při vyšších teplotách (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 10216-3 (420263) - 1.1.2003
Bezešvé ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 3: Trubky z legovaných jemnozrnných ocelí (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 10216-4 (420264) - 1.1.2003
Bezešvé ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 4: Trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN ISO 15630-1 (420365) - 1.1.2003
Oceli pro vyztužování a předpínání betonu - Zkušební metody - Část 1: Tyče, válcované dráty a dráty tažené pro výztuž (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 15630-2 (420366) - 1.1.2003
Oceli pro vyztužování a předpínání betonu - Zkušební metody - Část 2: Svařované výrobky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 15630-3 (420367) - 1.1.2003
Oceli pro vyztužování a předpínání betonu - Zkušební metody - Část 3: Oceli pro předpínání (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 10154 (420921) - 1.1.2003
Ocelové plechy a pásy kontinuálně žárově pokovené povlakem hliník-křemík (AS) - Technické dodací podmínky (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN ISO 4957 (420949) - 1.1.2003
Oceli nástrojové.
394.90 Kč

ČSN EN 10288 (421010) - 1.1.2003
Ocelové trubky a tvarovky pro konstrukce zakotvené v pobřežních vodách - Vnější dvouvrstvé polyethylenové povlaky (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 10272 (421031) - 1.1.2003
Tyče z korozivzdorných ocelí pro tlakové nádoby a zařízení.
394.90 Kč

ČSN EN 10217-1 (421043) - 1.1.2003
Svařované ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 1: Trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při normální teplotě (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 10217-2 (421044) - 1.1.2003
Svařované ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 2: Trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při vyšších teplotách svařované elektricky (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 10217-3 (421045) - 1.1.2003
Svařované ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 3: Trubky z legovaných jemnozrnných ocelí (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 10217-4 (421046) - 1.1.2003
Svařované ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 4: Trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách svařované elektricky (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 10217-5 (421047) - 1.1.2003
Svařované ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 5: Trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při vyšších teplotách svařované pod tavidlem (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 10217-6 (421048) - 1.1.2003
Svařované ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 6: Trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách svařované pod tavidlem (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 10264-1 (421072) - 1.1.2003
Ocelové dráty a výrobky z drátů - Ocelové dráty na lana - Část 1: Všeobecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 10264-2 (421073) - 1.1.2003
Ocelové dráty a výrobky z drátů - Ocelové dráty na lana - Část 2: Dráty z nelegovaných ocelí tažené za studena na výrobu lan pro všeobecné použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13599 (421501) - 1.1.2003
Měď a slitiny mědi - Desky, plechy a pásy z mědi pro použití v elektrotechnice.
202.40 Kč

ČSN EN 13601 (421502) - 1.1.2003
Měď a slitiny mědi - Tyče a dráty z mědi pro všeobecné použití v elektrotechnice.
306.90 Kč

ČSN EN 13602 (421503) - 1.1.2003
Měď a slitiny mědi - Tažené dráty kruhové z mědi pro výrobu elektrických vodičů.
306.90 Kč

ČSN EN 13600 (421505) - 1.1.2003
Měď a slitiny mědi - Trubky bezešvé z mědi pro použití v elektrotechnice.
306.90 Kč

ČSN 461011-11 (461011) - 1.1.2003
Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin - Část 11: Zkoušení obilovin - Stanovení podílu zrn se sníženou sklovitostí u pšenice tvrdé (Triticum durum).
108.90 Kč

ČSN ISO 712 (461014) - 1.1.2003
Obiloviny a výrobky z obilovin - Stanovení vlhkosti - Praktická referenční metoda.
169.40 Kč

ČSN ISO 9648 (461023) - 1.1.2003
Čirok - Stanovení obsahu taninu.
108.90 Kč

ČSN 461200-10 (461200) - 1.1.2003
Obiloviny - Část 10: Čirok.
108.90 Kč

ČSN EN 318 (490145) - 1.1.2003
Desky ze dřeva - Stanovení rozměrových změn v závislosti na změnách relativní vlhkosti vzduchu.
169.40 Kč

ČSN EN 13446 (490156) - 1.1.2003
Desky ze dřeva - Stanovení odporu proti vytažení spojovacích prostředků.
169.40 Kč

ČSN EN 13879 (490157) - 1.1.2003
Desky ze dřeva - Stanovení vlastností při ohybu v rovině desky.
169.40 Kč

ČSN EN 311 (490159) - 1.1.2003
Desky ze dřeva - Přídržnost povrchu - Zkušební metoda.
169.40 Kč

ČSN P ENV 14272 (492408) - 1.1.2003
Překližované desky - Výpočtová metoda pro některé mechanické vlastnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 13804 (560066) - 1.1.2003
Potraviny - Stanovení stopových prvků - Pracovní charakteristiky, obecné požadavky a příprava vzorků.
202.40 Kč

ČSN EN 13805 (560067) - 1.1.2003
Potraviny - Stanovení stopových prvků - Tlakový rozklad.
169.40 Kč

ČSN 570105-10 (570105) - 1.1.2003
Metody zkoušení mléčných výrobků sušených a zahuštěných - Část 10: Stanovení obsahu kyseliny mléčné a mléčnanů.
108.90 Kč

ČSN 570105-11 (570105) - 1.1.2003
Metody zkoušení mléčných výrobků sušených a zahuštěných - Část 11: Stanovení fosfatázové aktivity v sušeném mléce.
108.90 Kč

ČSN 570105-13 (570105) - 1.1.2003
Metody zkoušení mléčných výrobků sušených a zahuštěných - Část 13: Stanovení obsahu vody v sušeném mléce.
56.10 Kč

ČSN 570105-2 (570105) - 1.1.2003
Metody zkoušení mléčných výrobků sušených a zahuštěných - Část 2: Odběr vzorků.
169.40 Kč

ČSN 570105-3 (570105) - 1.1.2003
Metody zkoušení mléčných výrobků sušených a zahuštěných - Část 3: Stanovení obsahu sušiny v zahuštěném slazeném a neslazeném mléce.
108.90 Kč

ČSN 570105:1964/Z5 (570105) - 1.1.2003
Metody zkoušení mléčných výrobků sušených a zahuštěných.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 3451-5 (640219) - 1.1.2003
Plasty - Stanovení popela - Část 5: Polyvinylchlorid (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13655 (646043) - 1.1.2003
Plasty - Mulčovací fólie z termoplastů pro použití v zemědělství a zahradnictví (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 1186-1 (647110) - 1.1.2003
Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 1: Pokyny pro výběr podmínek a metod zkoušení pro stanovení celkové migrace.
394.90 Kč

ČSN EN 1186-12 (647110) - 1.1.2003
Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 12: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace za nízkých teplot.
202.40 Kč

ČSN EN 1186-2 (647110) - 1.1.2003
Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 2: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace do olivového oleje při celkovém ponoření.
317.90 Kč

ČSN EN 1186-3 (647110) - 1.1.2003
Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 3: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace do vodných simulantů potravin při celkovém ponoření.
202.40 Kč

ČSN EN 1186-4 (647110) - 1.1.2003
Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 4: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace do olivového oleje pomocí migrační cely.
317.90 Kč

ČSN EN 1186-5 (647110) - 1.1.2003
Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 5: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace do vodných simulantů potravin pomocí migrační cely.
202.40 Kč

ČSN EN 1186-6 (647110) - 1.1.2003
Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 6: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace do olivového oleje pomocí vaku.
317.90 Kč

ČSN EN 1186-7 (647110) - 1.1.2003
Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 7: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace do vodných simulantů potravin pomocí vaku.
202.40 Kč

ČSN EN 1186-8 (647110) - 1.1.2003
Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 8: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace do olivového oleje naplněním předmětu.
317.90 Kč

ČSN EN 1186-9 (647110) - 1.1.2003
Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 9: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace do vodných simulantů naplněním předmětu.
202.40 Kč

ČSN EN 12948 (654840) - 1.1.2003
Materiály k vápnění půd - Stanovení velikostního rozdělení proséváním za sucha a za mokra (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12945 (654845) - 1.1.2003
Materiály k vápnění půd - Stanovení neutralizačního čísla - Titrační metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN 656307 (656307) - 1.1.2003
Ropné výrobky - Plastická maziva - Stanovení penetrace kuželem a mikropenetrační zkouška.
202.40 Kč

ČSN 656690 (656690) - 1.1.2003
Odpadní oleje.
108.90 Kč

ČSN 657991 (657991) - 1.1.2003
Ropné výrobky - Topné oleje - Technické požadavky a metody zkoušení.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 9311-2 (668692) - 1.1.2003
Lepidla pro termoplastické potrubní systémy - Část 2: Hodnocení smykové pevnosti.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 787-13 (670520) - 1.1.2003
Všeobecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 13: Stanovení ve vodě rozpustných síranů, chloridů a dusičnanů.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 787-14 (670520) - 1.1.2003
Všeobecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 14: Stanovení rezistivity vodného výluhu.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 3549 (671415) - 1.1.2003
Pigmenty z práškového zinku pro nátěrové hmoty - Specifikace a zkušební metody.
306.90 Kč

ČSN EN 764-2 (690004) - 1.1.2003
Tlaková zařízení - Část 2: Veličiny, značky a jednotky.
108.90 Kč

ČSN EN 764-3 (690004) - 1.1.2003
Tlaková zařízení - Část 3: Definice zúčastněných stran.
108.90 Kč

ČSN EN 764-7 (690004) - 1.1.2003
Tlaková zařízení - Část 7: Bezpečnostní systémy pro netopená tlaková zařízení.
317.90 Kč

ČSN EN 13648-2 (697248) - 1.1.2003
Kryogenické nádoby - Bezpečnostní zařízení na ochranu proti nadměrnému tlaku - Část 2: Pojistné membrány pro provoz s nízkými teplotami.
169.40 Kč

ČSN EN 12817 (698017) - 1.1.2003
Zařízení a příslušenství na LPG - Kontroly a revize nadzemních zásobníků na LPG o objemu do 13 m3 včetně.
202.40 Kč

ČSN EN 12818 (698018) - 1.1.2003
Zařízení a příslušenství na LPG - Kontroly a revize podzemních zásobníků na LPG o objemu do 13 m3 včetně.
306.90 Kč

ČSN EN 12819 (698019) - 1.1.2003
Kontroly a revize nadzemních zásobníků na LPG o objemu nad 13 m3.
202.40 Kč

ČSN EN 12820 (698020) - 1.1.2003
Kontroly a revize podzemních zásobníků na LPG o objemu nad 13 m3.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 14688-1 (721003) - 1.1.2003
Geotechnický průzkum a zkoušení - Pojmenování a zatřiďování zemin - Část 1: Pojmenování a popis (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13481-1 (736370) - 1.1.2003
Železniční aplikace - Trať - Požadavky na provedení systémů upevnění - Část 1: Definice.
108.90 Kč

ČSN EN 13481-2 (736370) - 1.1.2003
Železniční aplikace - Trať - Požadavky na provedení systémů upevnění - Část 2: Systémy upevnění pro betonové pražce.
202.40 Kč

ČSN EN 13481-3 (736370) - 1.1.2003
Železniční aplikace - Trať - Požadavky na provedení systémů upevnění - Část 3: Systémy upevnění pro dřevěné pražce.
169.40 Kč

ČSN EN 13146-6 (736375) - 1.1.2003
Železniční aplikace - Trať - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 6: Vliv extrémních okolních podmínek.
108.90 Kč

ČSN ISO 8466-2 (757031) - 1.1.2003
Jakost vod - Kalibrace a hodnocení analytických metod a odhad jejich charakteristik - Část 2: Kalibrační strategie v případě nelineárních kalibračních funkcí druhého stupně.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 14403 (757413) - 1.1.2003
Jakost vod - Stanovení veškerých kyanidů a volných kyanidů kontinuální průtokovou analýzou.
306.90 Kč

ČSN EN 12780 (757850) - 1.1.2003
Jakost vod - Stanovení Pseudomonas aeruginosa metodou membránových filtrů.
202.40 Kč

ČSN P ENV 14014 (760501) - 1.1.2003
Poštovní služby - Hybridní pošta - Stanovení typů dokumentů předávaných zákazníkem provozovateli: společná množina implicitních příznaků.
493.90 Kč

ČSN EN 12280-2 (804626) - 1.1.2003
Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Urychlení zkoušek stárnutí - Část 2: Fyzikální stárnutí: účinek světla nebo působení povětrnosti.
169.40 Kč

ČSN EN 12280-3 (804626) - 1.1.2003
Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Urychlení zkoušek stárnutí - Část 3: Přirozené stárnutí.
169.40 Kč

ČSN EN 13634 (832504) - 1.1.2003
Ochranná obuv pro profesionální řidiče motocyklů - Požadavky a zkušební metody.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 6942 (832744) - 1.1.2003
Ochranné oděvy - Ochrana proti teplu a ohni - Zkušební metoda: Hodnocení materiálu a kombinací materiálů vystavených sálavému teplu.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 14460:2000/A1 (832753) - 1.1.2003
Ochranné oděvy pro řidiče závodních automobilů - Ochrana proti teplu a plameni - Technické požadavky a zkušební metody.
108.90 Kč

ČSN EN 13277-5 (832776) - 1.1.2003
Ochranné prostředky pro bojové sporty - Část 5: Doplňkové požadavky a zkušební metody pro chrániče genitálií a břicha.
202.40 Kč

ČSN P ENV 12719 (841081) - 1.1.2003
Zdravotní profylaktické antitrombotické punčochy.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 4135 (852100) - 1.1.2003
Anestetické a respirační přístroje - Slovník.
515.90 Kč

ČSN EN ISO 16054 (852904) - 1.1.2003
Chirurgické implantáty - Minimální data sad pro chirurgické implantáty (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 300328-2-V1.2.1 (875021) - 1.1.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Širokopásmové přenosové systémy - Zařízení pro přenos dat pracující v pásmu ISM 2,4 GHz a používající techniky modulace s rozprostřeným spektrem - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE.
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 300392-11-14-V1.1.1 (875042) - 1.1.2003
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 11: Doplňkové služby - Stupeň 2 - Podčást 14: Pozdější potvrzení (LE) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300392-12-14-V1.1.1 (875042) - 1.1.2003
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - Stupeň 3 - Podčást 14: Pozdější potvrzení (LE) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300396-2-V1.2.1 (875086) - 1.1.2003
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Technické požadavky na provoz v přímém módu (DMO) - Část 2: Rádiová hlediska (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301166-2-V1.1.1 (875095) - 1.1.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní mobilní služba - Rádiová zařízení pro analogové a/nebo digitální komunikace (hovorové a/nebo datové), pracující na úzkopásmových kanálech a opatřená anténním konektorem - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE.
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 301489-18-V1.2.1 (875101) - 1.1.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 18: Specifické podmínky pro zemské svazkové rádiové sítě (TETRA).
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 301489-9-V1.2.1 (875101) - 1.1.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 9: Specifické podmínky pro bezdrátové mikrofony a podobná zařízení vysokofrekvenčního (RF) zvukového spoje, bezšňůrová zvuková a příposlechová zařízení.
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 301908-1-V1.1.1 (875111) - 1.1.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS) a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 1: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, úvod a společné požadavky.
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 301908-2-V1.1.1 (875111) - 1.1.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS) a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD) (UE).
317.90 Kč

ČSN ETSI EN 301908-3-V1.1.1 (875111) - 1.1.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS) a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD) (BS).
317.90 Kč

ČSN ETSI EN 301926-V1.2.1 (876044) - 1.1.2003
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Norma vysokofrekvenčního pásma a modulace pro telemetrii, ovládací povely a sledování vzdálenosti (TCR) geostacionárních komunikačních družic (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300356-2-V4.2.1 (877068) - 1.1.2003
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 (SS7) - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 4 pro mezinárodní rozhraní - Část 2: Doplňkové služby ISDN [mod ITU-T Q.730:1999] (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301140-2-V1.4.1 (877152) - 1.1.2003
Inteligentní síť (IN) - Aplikační protokol inteligentní sítě (INAP) - Soubor 2 (CS2) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301815-2-V1.1.1 (877181) - 1.1.2003
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Třída jakosti služby a indikace parametrů při sestavení volání/spojení - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (mod ITU-T Q.2965.1B: 2000 a 2965.2B: 2000) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300197-V1.6.1 (878513) - 1.1.2003
Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Parametry rádiových systémů pro přenos digitálních signálů pracujících na 32 GHz a 38 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300198-V1.5.1 (878514) - 1.1.2003
Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Parametry rádiových systémů pro přenos digitálních signálů pracujících na 23 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300431-V1.4.1 (878528) - 1.1.2003
Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Parametry rádiových systémů pro přenos digitálních signálů, pracujících v kmitočtovém rozsahu 24,50 GHz až 29,50 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300430-V1.4.1 (878561) - 1.1.2003
Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Parametry rádiových systémů pro přenos digitálních signálů STM-1, pracujících v kmitočtovém pásmu 18 GHz s odstupem kanálů 55 MHz a 27,5 MHz (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301127-V1.3.1 (878580) - 1.1.2003
Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Vysokokapacitní digitální rádiové systémy přenášející signály SDH (až do 2 x STM-1) v kmitočtových pásmech s odstupem kanálů kolem 30 MHz a používající shodnou polarizaci nebo dvojí polarizaci ve společném kanálu (CCDP) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300632-V1.2.2 (878591) - 1.1.2003
Přenos a multiplexování (TM) - Zařízení pevného rádiového spoje pro přenos analogových obrazových signálů pracující v kmitočtových pásmech 24,25 GHz až 29,50 GHz a 31,0 GHz až 31,8 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 1143-2 (916011) - 1.1.2003
Bezpečnostní úschovné objekty - Požadavky, klasifikace a metody zkoušení odolnosti proti vloupání - Část 2: Depozitní systémy.
394.90 Kč

ČSN EN 12491 (942812) - 1.1.2003
Zařízení pro padákové létání - Záložní padák - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody.
202.40 Kč

ČSN ISO 4481 (944801) - 1.1.2003
Příbory - Názvosloví.
394.90 Kč

ČSN P ENV 13939 (980005) - 1.1.2003
Zdravotnická informatika - Výměna lékařských dat: Rozhraní HIS/RIS - PACS a HIS/RIS - modalita (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN P ENV 13940 (980006) - 1.1.2003
Zdravotnická informatika - Systém pojmů pro zajištění kontinuity péče (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
859.10 Kč

ČSN ISO/TR 18307 (981018) - 1.1.2003
Zdravotnická informatika - Interoperabilita a slučitelnost v normách pro předávání zpráv a komunikací - Klíčové charakteristiky (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN CR 14300 (981019) - 1.1.2003
Zdravotnická informatika - Interoperabilita systému multimediálních hlášení ve zdravotní péči (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN 1828 (981020) - 1.1.2003
Zdravotnická informatika - Společné pojmové třídy pro klasifikace a kódování chirurgických procedur (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN CR 14301 (982015) - 1.1.2003
Zdravotnická informatika - Koncepce zabezpečení komunikace ve zdravotní péči (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN CR 14302 (982016) - 1.1.2003
Zdravotnická informatika - Koncepce požadavků na zabezpečení intervalově připojených zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

Kategorie (nové normy)