Nové normy ČSN za leden 2003

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.01.2003 v 09:00


ČSN ISO 11648-2 (010264) - 1.1.2003
Statistická hlediska vzorkování hromadných materiálů - Část 2: Vzorkování sypkých materiálů.
768.00 Kč

ČSN EN ISO 13567-1 (013104) - 1.1.2003
Technická dokumentace - Uspořádání a pojmenování hladin v CAD - Část 1: Přehled a základní pravidla.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 13567-2 (013104) - 1.1.2003
Technická dokumentace - Uspořádání a pojmenování hladin v CAD - Část 2: Uspořádání, struktura a kódy užívané ve stavební dokumentaci.
223.00 Kč

ČSN ISO 15787 (013146) - 1.1.2003
Technická dokumentace - Tepelné zpracování součástí z železných kovů - Označování na výkresech.
350.00 Kč

ČSN EN 60417-1 (013760) - 1.1.2003
Grafické značky pro použití na předmětech - Část 1: Přehled a použití značek.
1159.00 Kč

ČSN EN ISO 9934-3 (015046) - 1.1.2003
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení magnetickou metodou práškovou - Část 3: Přístroje.
223.00 Kč

ČSN EN 10246-11 (015071) - 1.1.2003
Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek - Část 11: Zkoušení bezešvých a svařovaných ocelových trubek pro zjišťování necelistvostí kapilární metodou.
186.00 Kč

ČSN EN 13554 (015081) - 1.1.2003
Nedestruktivní zkoušení - Akustická emise - Všeobecné zásady.
223.00 Kč

ČSN EN 13906-1 (026001) - 1.1.2003
Šroubové válcové pružiny vyráběné z drátů a tyčí kruhového průřezu - Výpočet a konstrukce - Část 1: Tlačné pružiny (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 4516 (038159) - 1.1.2003
Kovové a jiné anorganické povlaky - Zkoušky mikrotvrdosti podle Vickerse a podle Knoopa.
223.00 Kč

ČSN EN 12373-7 (038650) - 1.1.2003
Hliník a slitiny hliníku - Anodická oxidace - Část 7: Posouzení jakosti utěsněných anodických oxidových povlaků měřením úbytku hmotnosti po ponoření do roztoku kyselina fosforečná/kyselina chromová s předchozí úpravou povlaku kyselinou.
186.00 Kč

ČSN EN 13523-18 (038761) - 1.1.2003
Kontinuálně lakované kovové pásy - Zkušební metody - Část 18: Odolnost proti vzniku skvrn.
186.00 Kč

ČSN EN 13523-23 (038761) - 1.1.2003
Kontinuálně lakované kovové pásy - Zkušební metody - Část 23: Barevná stálost ve vlhké atmosféře s obsahem oxidu siřičitého.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 13920 (050205) - 1.1.2003
Svařování - Všeobecné tolerance svařovaných konstrukcí - Délkové a úhlové rozměry - Tvar a poloha.
186.00 Kč

ČSN 050235:1977/Z1 (050235) - 1.1.2003
Svařování. Mezní úchylky svarků a přídavky na jejich obrábění.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 15609-2 (050312) - 1.1.2003
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Stanovení postupu svařování - Část 2: Plamenové svařování.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 13919-2 (050335) - 1.1.2003
Svařování - Svarové spoje zhotovené elektronovým a laserovým svařováním - Směrnice pro určování stupňů jakosti - Část 2: Hliník a jeho svařitelné slitiny.
223.00 Kč

ČSN EN 60974-5 (052205) - 1.1.2003
Zařízení pro obloukové svařování - Část 5: Podavače drátu. (Platnost do 1.2.2011).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 6847 (055017) - 1.1.2003
Svařovací materiály - Příprava návaru svarového kovu pro chemický rozbor.
186.00 Kč

ČSN EN 12863 (078531) - 1.1.2003
Lahve na přepravu plynů - Periodická kontrola a údržba lahví na pod tlakem rozpuštěný acetylen.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 15744 (106009) - 1.1.2003
Neelektrická ruční nářadí - Předpis pro měření hluku - Technická metoda (třída přesnosti 2).
350.00 Kč

ČSN EN 1092-4 (131170) - 1.1.2003
Příruby a přírubové spoje - Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením PN - Část 4: Příruby ze slitin hliníku.
338.00 Kč

ČSN EN 19 (133004) - 1.1.2003
Průmyslové armatury - Značení kovových armatur.
186.00 Kč

ČSN EN 274-1 (137210) - 1.1.2003
Zdravotnětechnické armatury - Odpadové armatury pro zařizovací předměty - Část 1: Požadavky (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 274-2 (137210) - 1.1.2003
Zdravotnětechnické armatury - Odpadové armatury pro zařizovací předměty - Část 2: Zkušební metody (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 274-3 (137210) - 1.1.2003
Zdravotnětechnické armatury - Odpadové armatury pro zařizovací předměty - Část 3: Řízení jakosti (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN ISO 841 (184303) - 1.1.2003
Systémy průmyslové automatizace a integrace - Číslicové řízení strojů - Souřadnicový systém a terminologie pohybu.
338.00 Kč

ČSN EN 13218 (200717) - 1.1.2003
Obráběcí a tvářecí stroje - Bezpečnost - Pevně umístěné brusky.
945.00 Kč

ČSN P ENV 14236 (257864) - 1.1.2003
Ultrazvukové plynoměry pro domácnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 1986-2 (300256) - 1.1.2003
Elektricky poháněná silniční vozidla - Měření energetických vlastností - Část 2: Hybridní elektrická vozidla s tepelným motorem.
223.00 Kč

ČSN EN 3475-412 (311725) - 1.1.2003
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 412: Odolnost proti vlhkosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 3475-413 (311725) - 1.1.2003
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 413: Zkouška odvinutí (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 3475-508 (311725) - 1.1.2003
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 508: Tloušťka pokovení (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3475-509 (311725) - 1.1.2003
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 509: Pájitelnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 3475-510 (311725) - 1.1.2003
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 510: Pevnost v tahu a prodloužení materiálu protlačované isolace, pláště a potahu (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 3475-511 (311725) - 1.1.2003
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 511: Odírání kabelu o kabel (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 3475-512 (311725) - 1.1.2003
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 512: Trvanlivost ohybu (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 3475-603 (311725) - 1.1.2003
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 603: Odolnost proti oblouku ve vlhku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3475-604 (311725) - 1.1.2003
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 604: Odolnost proti šíření oblouku v suchém prostředí (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3475-605 (311725) - 1.1.2003
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 605: Zkouška zkratu ve vlhku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3475-704 (311725) - 1.1.2003
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 704: Pružnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 3475-705 (311725) - 1.1.2003
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 705: Měření kontrastu označení kabelů (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 3475-801 (311725) - 1.1.2003
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 801: Kapacita na jednotku délky (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 3475-802 (311725) - 1.1.2003
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 802: Nevyváženost kapacitního odporu (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 3475-803 (311725) - 1.1.2003
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 803: Změna kapacitního odporu (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 3475-804 (311725) - 1.1.2003
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 804: Rychlost šíření (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 3475-805 (311725) - 1.1.2003
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 805: Charakteristická impedance (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 3475-806 (311725) - 1.1.2003
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 806: Útlum (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 3475-807 (311725) - 1.1.2003
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 807: Přenosová impedance (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 3475-808 (311725) - 1.1.2003
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 808: Přeslech (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 2591-211 (311810) - 1.1.2003
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 211: Kapacitní odpor (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 2591-217 (311810) - 1.1.2003
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 217: Pokles napětí pro daný proud u koncovek a in-line spojů (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 2591-218 (311810) - 1.1.2003
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 218: Stárnutí koncovek a in-line spojů cyklováním teploty a proudu (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 2591-219 (311810) - 1.1.2003
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 219: Elektrická pevnost pro isolované koncovky a in-line spoje (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 2591-325 (311810) - 1.1.2003
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 325: Odolnost proti námraze (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 2591-421 (311810) - 1.1.2003
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 421: Volný pád (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 2591-422 (311810) - 1.1.2003
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 422: Pevnost otvoru pro zajišťovací drát (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 2591-428 (311810) - 1.1.2003
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 428: Sinusové vibrace mačkaných koncovek zatížených proudem (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 2591-501 (311810) - 1.1.2003
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 501: Schopnost pájení na měkko (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2591-507 (311810) - 1.1.2003
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 507: Pórovitost pokovení (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 2591-512 (311810) - 1.1.2003
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 512: Účinnost nesnímatelně upevněného pláště hermeticky utěsněného konektoru (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 2591-513 (311810) - 1.1.2003
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 513: Magnetická permeabilita (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 2591-514 (311810) - 1.1.2003
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 514: Pájitelnost kontaktů, které obsahují pájku a pastu (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 2591-603 (311810) - 1.1.2003
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 603: Optické prvky - Změna v rozvodu energie (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 2591-605 (311810) - 1.1.2003
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 605: Optické prvky - Ztráta odrazem (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 2591-606 (311810) - 1.1.2003
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 606: Optické prvky - Přeslech (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 2591-607 (311810) - 1.1.2003
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 607: Optické prvky - Odolnost proti okolnímu světlu (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 2591-613 (311810) - 1.1.2003
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 613: Optické prvky - Zkouška rázem (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 2591-614 (311810) - 1.1.2003
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 614: Optické prvky - Radiální stlačení konektoru (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 2591-617 (311810) - 1.1.2003
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 617: Optické prvky - Teplotní cykly (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 2591-6321 (311810) - 1.1.2003
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 6321: Optické prvky - Vlhké teplo, cyklická zkouška (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 2591-6323 (311810) - 1.1.2003
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 6323: Optické prvky - Teplotní rázy (Hermeticky utěsněné přístroje) (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 3745-201 (311925) - 1.1.2003
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 201: Vizuální kontrola (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 3745-205 (311925) - 1.1.2003
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 205: Podélná rozměrová stálost kabelu (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 3745-301 (311925) - 1.1.2003
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 301: Útlum (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 3745-302 (311925) - 1.1.2003
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 302: Numerická apertura (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 3745-305 (311925) - 1.1.2003
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 305: Odolnost proti okolnímu světlu (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 3745-504 (311925) - 1.1.2003
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 504: Zkouška mikroohybem (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 3745-507 (311925) - 1.1.2003
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 507: Proříznutí (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 3745-508 (311925) - 1.1.2003
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 508: Krut (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 3745-509 (311925) - 1.1.2003
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 509: Smyčková zkouška (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 3745-510 (311925) - 1.1.2003
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 510: Ohybová zkouška (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 3745-701 (311925) - 1.1.2003
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 701: Stahovatelnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 3275 (313820) - 1.1.2003
Letectví a kosmonautika - Spojovací trubková šroubení 8°30’ do 28 000 kPa - Dynamické těsnění - Metrická série - Technická specifikace.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 12217-1 (320232) - 1.1.2003
Stanovení a kategorizace stability a plovatelnosti - Část 1: Neoplachtěné čluny s délkou trupu od 6 m (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN ISO 12217-2 (320233) - 1.1.2003
Stanovení a kategorizace stability a plovatelnosti - Část 2: Plachetnice s délkou trupu od 6 m (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN ISO 12217-3 (320234) - 1.1.2003
Stanovení a kategorizace stability a plovatelnosti - Část 3: Čluny s délkou trupu menší než 6 m (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN ISO 12215-2 (321161) - 1.1.2003
Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 2: Jádra sendvičových konstrukcí, vložkové materiály (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN ISO 12215-3 (321162) - 1.1.2003
Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 3: Materiály: Ocel, hliníkové slitiny a jiné materiály (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN ISO 12215-4 (321163) - 1.1.2003
Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 4: Dílna a výroba (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN ISO 12216 (322212) - 1.1.2003
Malá plavidla - Okna, průlezy, příklopy, pevná okna a dveře - Požadavky na pevnost a vodotěsnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13711 (323395) - 1.1.2003
Plavidla vnitrozemské plavby - Navijáky pro lodní operace - Bezpečnostní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15748-1 (325532) - 1.1.2003
Lodě a lodní technika - Dodávka pitné vody pro lodě a plovoucí zařízení - Část 1: Navrhování a konstrukce (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN ISO 15748-2 (325533) - 1.1.2003
Lodě a lodní technika - Dodávka pitné vody pro lodě a plovoucí zařízení - Část 2: Výpočtové metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN 332000-1 (332000) - 1.1.2003
Elektrické instalace budov - Část 1: Rozsah platnosti, účel a základní hlediska. (Platnost do 1.5.2011).
223.00 Kč

PNE 333042 (333042) - 1.1.2003
Příklady výpočtů zkratových proudů ve střídavých sítích.
NA DOTAZ

ČSN EN 61000-2-2 (333432) - 1.1.2003
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 2-2: Prostředí - Kompatibilní úrovně pro nízkofrekvenční rušení šířené vedením a signály ve veřejných rozvodných sítích nízkého napětí.
338.00 Kč

ČSN EN 61000-4-13 (333432) - 1.1.2003
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-13: Zkušební a měřicí technika - Harmonické a meziharmonické včetně signálů v rozvodných sítích na střídavém vstupu/výstupu napájení - Nízkofrekvenční zkoušky odolnosti.
350.00 Kč

ČSN EN 61000-4-3-ed.2 (333432) - 1.1.2003
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-3: Zkušební a měřicí technika - Vyzařované vysokofrekvenční elektromagnetické pole - Zkouška odolnosti. (Platnost do 1.3.2009).
434.00 Kč

ČSN IEC 870-6-1 (334660) - 1.1.2003
Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 6: Protokoly dálkového ovládání kompatibilní s normami ISO a doporučeními ITU-T - Oddíl 1: Aplikační kontext a organizace norem.
567.00 Kč

ČSN EN 61340-3-1 (346440) - 1.1.2003
Elektrostatika - Část 3-1: Metody simulace elektrostatických jevů - Model lidského těla (HBM) - Zkoušení součástek. (Platnost do 1.7.2010).
186.00 Kč

ČSN EN 61340-3-2 (346440) - 1.1.2003
Elektrostatika - Část 3-2: Metody simulace elektrostatických jevů - Strojový model (MM) - Zkoušení součástek. (Platnost do 1.2.2010).
186.00 Kč

ČSN EN 60554-2 (346560) - 1.1.2003
Celulózové papíry pro elektrotechnické účely - Část 2: Zkušební metody.
350.00 Kč

ČSN EN 50356 (347009) - 1.1.2003
Metoda zkoušení kabelů průběžným napětím. (Text normy není součástí výtisku). (Platnost do 1.8.2010).
29.00 Kč

ČSN EN 60702-1 (347471) - 1.1.2003
Kabely s minerální izolací a jejich koncovky pro jmenovitá napětí do 750 V - Část 1: Kabely.
338.00 Kč

ČSN EN 60702-2 (347471) - 1.1.2003
Kabely s minerální izolací a jejich koncovky pro jmenovitá napětí do 750 V - Část 2: Koncovky.
186.00 Kč

ČSN EN 62219 (347510) - 1.1.2003
Vodiče venkovního elektrického vedení - Vodiče z tvarovaných drátů s koncentrickými slaněnými vrstvami. (Text normy není součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN EN 50117-1 (347740) - 1.1.2003
Koaxiální kabely - Část 1: Kmenová specifikace. (Platnost do 28.2.2022).
223.00 Kč

ČSN EN 50117-2-1 (347740) - 1.1.2003
Koaxiální kabely - Část 2-1: Dílčí specifikace kabelů používaných v kabelových distribučních sítích - Vnitřní kabely pro systémy pracující při kmitočtech mezi 5 MHz a 1000 MHz. (Text normy není součástí výtisku). (Platnost do 1.3.2008).
29.00 Kč

ČSN EN 50117-3-1 (347740) - 1.1.2003
Koaxiální kabely - Část 3-1: Dílčí specifikace kabelů používaných v telekomunikačních aplikacích - Miniaturizované kabely používané v digitálních komunikačních systémech.
186.00 Kč

ČSN EN 61466-2:2000/A1 (348054) - 1.1.2003
Kompozitní tyčové izolátory pro venkovní vedení se jmenovitým napětím nad 1 kV - Část 2: Rozměry a elektrické charakteristiky.
120.00 Kč

ČSN EN 50336 (348158) - 1.1.2003
Průchodky pro kabelové skříně transformátorů a tlumivek do 36 kV. (Platnost do 30.3.2024).
223.00 Kč

ČSN EN 50243 (348159) - 1.1.2003
Venkovní průchodky pro 24 kV a 36 kV a pro 5 kA a 8 kA určené pro kapalinou plněné transformátory. (Platnost do 20.6.2025).
223.00 Kč

ČSN EN 62246-1 (353460) - 1.1.2003
Jazýčkové kontaktní prvky - Část 1: Kmenová specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 17.3.2014).
567.00 Kč

ČSN EN 60512-25-2 (354055) - 1.1.2003
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 25-2: Zkouška 25b - Útlum (průchozí ztráty). (Text normy není součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN EN 50324-1 (354070) - 1.1.2003
Piezoelektrické vlastnosti keramických materiálů a součástek - Část 1: Termíny a definice.
223.00 Kč

ČSN EN 50324-2 (354070) - 1.1.2003
Piezoelektrické vlastnosti keramických materiálů a součástek - Část 2: Metody měření - Nízký výkon.
338.00 Kč

ČSN EN 50324-3 (354070) - 1.1.2003
Piezoelektrické vlastnosti keramických materiálů a součástek - Část 3: Metody měření - Vysoký výkon.
223.00 Kč

ČSN EN 61543:1997/Oprava1 (354183) - 1.1.2003
Proudové chrániče (RCD) pro domovní a podobné použití - Elektromagnetická kompatibilita.
29.00 Kč

ČSN EN 62271-102 (354210) - 1.1.2003
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 102: Odpojovače a uzemňovače střídavého proudu. (Platnost do 19.6.2021).
593.00 Kč

ČSN EN 62056-42 (356131) - 1.1.2003
Měření elektrické energie - Výměna dat pro odečet elektroměru, řízení tarifu a regulaci zátěže - Část 42: Služby a procedury fyzické vrstvy pro spojově orientovanou asynchronní výměnu dat (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 62056-46 (356131) - 1.1.2003
Měření elektrické energie - Výměna dat pro odečet elektroměru, řízení tarifu a regulaci zátěže - Část 46: Vrstva datového spoje používající HDLC protokol (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 62056-53 (356131) - 1.1.2003
Měření elektrické energie - Výměna dat pro odečet elektroměru, řízení tarifu a regulaci zátěže - Část 53: Aplikační vrstva COSEM. (Text normy není součástí výtisku). (Platnost do 1.2.2010).
62.00 Kč

ČSN EN 62056-61 (356131) - 1.1.2003
Měření elektrické energie - Výměna dat pro odečet elektroměru, řízení tarifu a regulaci zátěže - Část 61: Systém identifikace objektů (OBIS). (Text normy není součástí výtisku). (Platnost do 1.12.2009).
62.00 Kč

ČSN EN 62056-62 (356131) - 1.1.2003
Měření elektrické energie - Výměna dat pro odečet elektroměru, řízení tarifu a regulaci zátěže - Část 62: Třídy rozhraní. (Text normy není součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN EN 61010-031 (356502) - 1.1.2003
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 031: Bezpečnostní požadavky na elektrické měřicí a zkušební sestavy sond držených nebo ovládaných rukou. (Platnost do 3.7.2018).
543.00 Kč

ČSN EN 61967-4 (358798) - 1.1.2003
Integrované obvody - Měření elektromagnetických emisí, 150 kHz až 1 GHz - Část 4: Měření emisí šířených vedením - Metoda s přímou vazbou 1 Ohm/150 Ohm. (Text normy není součástí výtisku). (Platnost do 20.4.2024).
62.00 Kč

ČSN EN 61249-2-7 (359062) - 1.1.2003
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-7: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky z vrstveného tkaného E-skla, impregnovaného epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření). (Text normy není součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN EN 60793-1-20 (359213) - 1.1.2003
Optická vlákna - Část 1-20: Měřicí metody a zkušební postupy - Rozměry vlákna (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 14.11.2017).
567.00 Kč

ČSN EN 60793-1-21 (359213) - 1.1.2003
Optická vlákna - Část 1-21: Měřicí metody a zkušební postupy - Rozměry primární ochrany (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 60793-1-22 (359213) - 1.1.2003
Optická vlákna - Část 1-22: Měřicí metody a zkušební postupy - Měření délky. (Text normy není součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN EN 60793-1-33 (359213) - 1.1.2003
Optická vlákna - Část 1-33: Měřicí metody a zkušební postupy - Odolnost proti korozi. (Text normy není součástí výtisku). (Platnost do 20.9.2020).
62.00 Kč

ČSN EN 60793-2-10 (359213) - 1.1.2003
Optická vlákna - Část 2-10: Výrobní specifikace - Dílčí specifikace pro mnohovidová vlákna kategorie A1. (Text normy není součástí výtisku). (Platnost do 1.10.2007).
62.00 Kč

ČSN EN 60793-2-20 (359213) - 1.1.2003
Optická vlákna - Část 2-20: Výrobní specifikace - Dílčí specifikace pro mnohovidová vlákna kategorie A2. (Text normy není součástí výtisku). (Platnost do 1.4.2012).
62.00 Kč

ČSN EN 60793-2-30 (359213) - 1.1.2003
Optická vlákna - Část 2-30: Výrobní specifikace - Dílčí specifikace pro mnohovidová vlákna kategorie A3. (Text normy není součástí výtisku). (Platnost do 1.4.2012).
62.00 Kč

ČSN EN 60793-2-40 (359213) - 1.1.2003
Optická vlákna - Část 2-40: Výrobní specifikace - Dílčí specifikace pro mnohovidová vlákna kategorie A4. (Text normy není součástí výtisku). (Platnost do 1.4.2009).
62.00 Kč

ČSN EN 60793-2-50 (359213) - 1.1.2003
Optická vlákna - Část 2-50: Výrobní specifikace - Dílčí specifikace pro jednovidová vlákna třídy B. (Text normy není součástí výtisku). (Platnost do 1.4.2007).
62.00 Kč

ČSN EN 60794-3 (359223) - 1.1.2003
Optické kabely - Část 3: Dílčí specifikace - Vnější kabely. (Text normy není součástí výtisku). (Platnost do 14.10.2017).
62.00 Kč

ČSN EN 60794-3-10 (359223) - 1.1.2003
Optické kabely - Část 3-10: Vnější kabely - Rodová specifikace pro telekomunikační kabely pro uložení do kabelovodů a přímo do země. (Text normy není součástí výtisku). (Platnost do 1.4.2012).
62.00 Kč

ČSN EN 60794-3-20 (359223) - 1.1.2003
Optické kabely - Část 3-20: Vnější kabely - Rodová specifikace pro optické samonosné závěsné telekomunikační kabely. (Text normy není součástí výtisku). (Platnost do 1.3.2012).
62.00 Kč

ČSN EN 61977 (359247) - 1.1.2003
Optické vláknové filtry - Kmenová specifikace. (Platnost do 1.5.2011).
338.00 Kč

ČSN 360340-1:1990/Z18 (360340) - 1.1.2003
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 1: Patice pro zdroje světla.
434.00 Kč

ČSN 360340-2:1991/Z17 (360340) - 1.1.2003
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 2: Objímky.
434.00 Kč

ČSN 360340-3:1990/Z19 (360340) - 1.1.2003
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 3: Kalibry.
593.00 Kč

ČSN EN 61331-1 (364731) - 1.1.2003
Ochranné prostředky před lékařským diagnostickým rentgenovým zářením - Část 1: Stanovení vlastností zeslabení materiálů. (Platnost do 11.6.2017).
223.00 Kč

ČSN EN 61331-2 (364731) - 1.1.2003
Ochranné prostředky před lékařským diagnostickým rentgenovým zářením - Část 2: Ochranná skla. (Platnost do 11.6.2017).
223.00 Kč

ČSN EN 60601-1-2 (364800) - 1.1.2003
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-2: Všeobecné požadavky na bezpečnost - Skupinová norma: Elektromagnetická kompatibilita - Požadavky a zkoušky.
768.00 Kč

ČSN EN 62065 (367852) - 1.1.2003
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Systémy řízení dráhy - Požadavky na provoz a funkci, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek. (Text normy není součástí výtisku). (Platnost do 13.3.2017).
62.00 Kč

ČSN ISO/IEC 2593 (369202) - 1.1.2003
Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Rozměry důležité pro zasunutelnost 34-pólového konektoru rozhraní DTE/DCE a přiřazení čísel kontaktům.
338.00 Kč

ČSN ISO/IEC 17462 (369391) - 1.1.2003
Informační technologie - Zásobník 3,81 mm široké magnetické pásky pro výměnu informací - Šikmý záznam - Formát DDS-4. (Text normy není součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN ISO/IEC TR 10021-11 (369651) - 1.1.2003
Informační technologie - Systémy zprostředkování zpráv (MHS): Směrování v MHS - Příručka pro manažery systémů předávání zpráv.
567.00 Kč

ČSN ISO/IEC 7811-2 (369731) - 1.1.2003
Identifikační karty - Záznamová technika - Část 2: Magnetický proužek s nízkou koercitivitou.
338.00 Kč

ČSN ISO/IEC 15457-2 (369761) - 1.1.2003
Identifikační karty - Tenké ohebné karty - Část 2: Techniky magnetického záznamu.
223.00 Kč

ČSN ISO/IEC 15693-3 (369762) - 1.1.2003
Identifikační karty - Bezkontaktní karty s integrovanými obvody - Karty s vazbou na dálku - Část 3: Antikolize a protokol přenosu.
434.00 Kč

ČSN EN 10216-1 (420261) - 1.1.2003
Bezešvé ocelové trubky pro tlakové účely -Technické dodací podmínky - Část 1: Trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při normální teplotě (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 10216-2 (420262) - 1.1.2003
Bezešvé ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 2: Trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při vyšších teplotách (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 10216-3 (420263) - 1.1.2003
Bezešvé ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 3: Trubky z legovaných jemnozrnných ocelí (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 10216-4 (420264) - 1.1.2003
Bezešvé ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 4: Trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN ISO 15630-1 (420365) - 1.1.2003
Oceli pro vyztužování a předpínání betonu - Zkušební metody - Část 1: Tyče, válcované dráty a dráty tažené pro výztuž (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 15630-2 (420366) - 1.1.2003
Oceli pro vyztužování a předpínání betonu - Zkušební metody - Část 2: Svařované výrobky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 15630-3 (420367) - 1.1.2003
Oceli pro vyztužování a předpínání betonu - Zkušební metody - Část 3: Oceli pro předpínání (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 10154 (420921) - 1.1.2003
Ocelové plechy a pásy kontinuálně žárově pokovené povlakem hliník-křemík (AS) - Technické dodací podmínky (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN ISO 4957 (420949) - 1.1.2003
Oceli nástrojové.
434.00 Kč

ČSN EN 10288 (421010) - 1.1.2003
Ocelové trubky a tvarovky pro konstrukce zakotvené v pobřežních vodách - Vnější dvouvrstvé polyethylenové povlaky (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 10272 (421031) - 1.1.2003
Tyče z korozivzdorných ocelí pro tlakové nádoby a zařízení.
434.00 Kč

ČSN EN 10217-1 (421043) - 1.1.2003
Svařované ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 1: Trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při normální teplotě (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 10217-2 (421044) - 1.1.2003
Svařované ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 2: Trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při vyšších teplotách svařované elektricky (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 10217-3 (421045) - 1.1.2003
Svařované ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 3: Trubky z legovaných jemnozrnných ocelí (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 10217-4 (421046) - 1.1.2003
Svařované ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 4: Trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách svařované elektricky (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 10217-5 (421047) - 1.1.2003
Svařované ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 5: Trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při vyšších teplotách svařované pod tavidlem (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 10217-6 (421048) - 1.1.2003
Svařované ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 6: Trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách svařované pod tavidlem (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 10264-1 (421072) - 1.1.2003
Ocelové dráty a výrobky z drátů - Ocelové dráty na lana - Část 1: Všeobecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 10264-2 (421073) - 1.1.2003
Ocelové dráty a výrobky z drátů - Ocelové dráty na lana - Část 2: Dráty z nelegovaných ocelí tažené za studena na výrobu lan pro všeobecné použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13599 (421501) - 1.1.2003
Měď a slitiny mědi - Desky, plechy a pásy z mědi pro použití v elektrotechnice.
223.00 Kč

ČSN EN 13601 (421502) - 1.1.2003
Měď a slitiny mědi - Tyče a dráty z mědi pro všeobecné použití v elektrotechnice.
338.00 Kč

ČSN EN 13602 (421503) - 1.1.2003
Měď a slitiny mědi - Tažené dráty kruhové z mědi pro výrobu elektrických vodičů.
338.00 Kč

ČSN EN 13600 (421505) - 1.1.2003
Měď a slitiny mědi - Trubky bezešvé z mědi pro použití v elektrotechnice.
338.00 Kč

ČSN 461011-11 (461011) - 1.1.2003
Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin - Část 11: Zkoušení obilovin - Stanovení podílu zrn se sníženou sklovitostí u pšenice tvrdé (Triticum durum).
120.00 Kč

ČSN ISO 712 (461014) - 1.1.2003
Obiloviny a výrobky z obilovin - Stanovení vlhkosti - Praktická referenční metoda.
186.00 Kč

ČSN ISO 9648 (461023) - 1.1.2003
Čirok - Stanovení obsahu taninu.
120.00 Kč

ČSN 461200-10 (461200) - 1.1.2003
Obiloviny - Část 10: Čirok.
120.00 Kč

ČSN EN 318 (490145) - 1.1.2003
Desky ze dřeva - Stanovení rozměrových změn v závislosti na změnách relativní vlhkosti vzduchu.
186.00 Kč

ČSN EN 13446 (490156) - 1.1.2003
Desky ze dřeva - Stanovení odporu proti vytažení spojovacích prostředků.
186.00 Kč

ČSN EN 13879 (490157) - 1.1.2003
Desky ze dřeva - Stanovení vlastností při ohybu v rovině desky.
186.00 Kč

ČSN EN 311 (490159) - 1.1.2003
Desky ze dřeva - Přídržnost povrchu - Zkušební metoda.
186.00 Kč

ČSN P ENV 14272 (492408) - 1.1.2003
Překližované desky - Výpočtová metoda pro některé mechanické vlastnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13804 (560066) - 1.1.2003
Potraviny - Stanovení stopových prvků - Pracovní charakteristiky, obecné požadavky a příprava vzorků.
223.00 Kč

ČSN EN 13805 (560067) - 1.1.2003
Potraviny - Stanovení stopových prvků - Tlakový rozklad.
186.00 Kč

ČSN 570105-10 (570105) - 1.1.2003
Metody zkoušení mléčných výrobků sušených a zahuštěných - Část 10: Stanovení obsahu kyseliny mléčné a mléčnanů.
120.00 Kč

ČSN 570105-11 (570105) - 1.1.2003
Metody zkoušení mléčných výrobků sušených a zahuštěných - Část 11: Stanovení fosfatázové aktivity v sušeném mléce.
120.00 Kč

ČSN 570105-13 (570105) - 1.1.2003
Metody zkoušení mléčných výrobků sušených a zahuštěných - Část 13: Stanovení obsahu vody v sušeném mléce.
62.00 Kč

ČSN 570105-2 (570105) - 1.1.2003
Metody zkoušení mléčných výrobků sušených a zahuštěných - Část 2: Odběr vzorků.
186.00 Kč

ČSN 570105-3 (570105) - 1.1.2003
Metody zkoušení mléčných výrobků sušených a zahuštěných - Část 3: Stanovení obsahu sušiny v zahuštěném slazeném a neslazeném mléce.
120.00 Kč

ČSN 570105:1964/Z5 (570105) - 1.1.2003
Metody zkoušení mléčných výrobků sušených a zahuštěných.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 3451-5 (640219) - 1.1.2003
Plasty - Stanovení popela - Část 5: Polyvinylchlorid (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13655 (646043) - 1.1.2003
Plasty - Mulčovací fólie z termoplastů pro použití v zemědělství a zahradnictví (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1186-1 (647110) - 1.1.2003
Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 1: Pokyny pro výběr podmínek a metod zkoušení pro stanovení celkové migrace.
434.00 Kč

ČSN EN 1186-12 (647110) - 1.1.2003
Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 12: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace za nízkých teplot.
223.00 Kč

ČSN EN 1186-2 (647110) - 1.1.2003
Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 2: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace do olivového oleje při celkovém ponoření.
350.00 Kč

ČSN EN 1186-3 (647110) - 1.1.2003
Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 3: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace do vodných simulantů potravin při celkovém ponoření.
223.00 Kč

ČSN EN 1186-4 (647110) - 1.1.2003
Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 4: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace do olivového oleje pomocí migrační cely.
350.00 Kč

ČSN EN 1186-5 (647110) - 1.1.2003
Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 5: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace do vodných simulantů potravin pomocí migrační cely.
223.00 Kč

ČSN EN 1186-6 (647110) - 1.1.2003
Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 6: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace do olivového oleje pomocí vaku.
350.00 Kč

ČSN EN 1186-7 (647110) - 1.1.2003
Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 7: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace do vodných simulantů potravin pomocí vaku.
223.00 Kč

ČSN EN 1186-8 (647110) - 1.1.2003
Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 8: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace do olivového oleje naplněním předmětu.
350.00 Kč

ČSN EN 1186-9 (647110) - 1.1.2003
Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 9: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace do vodných simulantů naplněním předmětu.
223.00 Kč

ČSN EN 12948 (654840) - 1.1.2003
Materiály k vápnění půd - Stanovení velikostního rozdělení proséváním za sucha a za mokra (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12945 (654845) - 1.1.2003
Materiály k vápnění půd - Stanovení neutralizačního čísla - Titrační metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN 656307 (656307) - 1.1.2003
Ropné výrobky - Plastická maziva - Stanovení penetrace kuželem a mikropenetrační zkouška.
223.00 Kč

ČSN 656690 (656690) - 1.1.2003
Odpadní oleje.
120.00 Kč

ČSN 657991 (657991) - 1.1.2003
Ropné výrobky - Topné oleje - Technické požadavky a metody zkoušení.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 9311-2 (668692) - 1.1.2003
Lepidla pro termoplastické potrubní systémy - Část 2: Hodnocení smykové pevnosti.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 787-13 (670520) - 1.1.2003
Všeobecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 13: Stanovení ve vodě rozpustných síranů, chloridů a dusičnanů.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 787-14 (670520) - 1.1.2003
Všeobecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 14: Stanovení rezistivity vodného výluhu.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 3549 (671415) - 1.1.2003
Pigmenty z práškového zinku pro nátěrové hmoty - Specifikace a zkušební metody.
338.00 Kč

ČSN EN 764-2 (690004) - 1.1.2003
Tlaková zařízení - Část 2: Veličiny, značky a jednotky.
120.00 Kč

ČSN EN 764-3 (690004) - 1.1.2003
Tlaková zařízení - Část 3: Definice zúčastněných stran.
120.00 Kč

ČSN EN 764-7 (690004) - 1.1.2003
Tlaková zařízení - Část 7: Bezpečnostní systémy pro netopená tlaková zařízení.
350.00 Kč

ČSN EN 13648-2 (697248) - 1.1.2003
Kryogenické nádoby - Bezpečnostní zařízení na ochranu proti nadměrnému tlaku - Část 2: Pojistné membrány pro provoz s nízkými teplotami.
186.00 Kč

ČSN EN 12817 (698017) - 1.1.2003
Zařízení a příslušenství na LPG - Kontroly a revize nadzemních zásobníků na LPG o objemu do 13 m3 včetně.
223.00 Kč

ČSN EN 12818 (698018) - 1.1.2003
Zařízení a příslušenství na LPG - Kontroly a revize podzemních zásobníků na LPG o objemu do 13 m3 včetně.
338.00 Kč

ČSN EN 12819 (698019) - 1.1.2003
Kontroly a revize nadzemních zásobníků na LPG o objemu nad 13 m3.
223.00 Kč

ČSN EN 12820 (698020) - 1.1.2003
Kontroly a revize podzemních zásobníků na LPG o objemu nad 13 m3.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 14688-1 (721003) - 1.1.2003
Geotechnický průzkum a zkoušení - Pojmenování a zatřiďování zemin - Část 1: Pojmenování a popis (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13481-1 (736370) - 1.1.2003
Železniční aplikace - Trať - Požadavky na provedení systémů upevnění - Část 1: Definice.
120.00 Kč

ČSN EN 13481-2 (736370) - 1.1.2003
Železniční aplikace - Trať - Požadavky na provedení systémů upevnění - Část 2: Systémy upevnění pro betonové pražce.
223.00 Kč

ČSN EN 13481-3 (736370) - 1.1.2003
Železniční aplikace - Trať - Požadavky na provedení systémů upevnění - Část 3: Systémy upevnění pro dřevěné pražce.
186.00 Kč

ČSN EN 13146-6 (736375) - 1.1.2003
Železniční aplikace - Trať - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 6: Vliv extrémních okolních podmínek.
120.00 Kč

ČSN ISO 8466-2 (757031) - 1.1.2003
Jakost vod - Kalibrace a hodnocení analytických metod a odhad jejich charakteristik - Část 2: Kalibrační strategie v případě nelineárních kalibračních funkcí druhého stupně.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 14403 (757413) - 1.1.2003
Jakost vod - Stanovení veškerých kyanidů a volných kyanidů kontinuální průtokovou analýzou.
338.00 Kč

ČSN EN 12780 (757850) - 1.1.2003
Jakost vod - Stanovení Pseudomonas aeruginosa metodou membránových filtrů.
223.00 Kč

ČSN P ENV 14014 (760501) - 1.1.2003
Poštovní služby - Hybridní pošta - Stanovení typů dokumentů předávaných zákazníkem provozovateli: společná množina implicitních příznaků.
543.00 Kč

ČSN EN 12280-2 (804626) - 1.1.2003
Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Urychlení zkoušek stárnutí - Část 2: Fyzikální stárnutí: účinek světla nebo působení povětrnosti.
186.00 Kč

ČSN EN 12280-3 (804626) - 1.1.2003
Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Urychlení zkoušek stárnutí - Část 3: Přirozené stárnutí.
186.00 Kč

ČSN EN 13634 (832504) - 1.1.2003
Ochranná obuv pro profesionální řidiče motocyklů - Požadavky a zkušební metody.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 6942 (832744) - 1.1.2003
Ochranné oděvy - Ochrana proti teplu a ohni - Zkušební metoda: Hodnocení materiálu a kombinací materiálů vystavených sálavému teplu.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 14460:2000/A1 (832753) - 1.1.2003
Ochranné oděvy pro řidiče závodních automobilů - Ochrana proti teplu a plameni - Technické požadavky a zkušební metody.
120.00 Kč

ČSN EN 13277-5 (832776) - 1.1.2003
Ochranné prostředky pro bojové sporty - Část 5: Doplňkové požadavky a zkušební metody pro chrániče genitálií a břicha.
223.00 Kč

ČSN P ENV 12719 (841081) - 1.1.2003
Zdravotní profylaktické antitrombotické punčochy.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 4135 (852100) - 1.1.2003
Anestetické a respirační přístroje - Slovník.
567.00 Kč

ČSN EN ISO 16054 (852904) - 1.1.2003
Chirurgické implantáty - Minimální data sad pro chirurgické implantáty (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 300328-2-V1.2.1 (875021) - 1.1.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Širokopásmové přenosové systémy - Zařízení pro přenos dat pracující v pásmu ISM 2,4 GHz a používající techniky modulace s rozprostřeným spektrem - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE.
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 300392-11-14-V1.1.1 (875042) - 1.1.2003
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 11: Doplňkové služby - Stupeň 2 - Podčást 14: Pozdější potvrzení (LE) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300392-12-14-V1.1.1 (875042) - 1.1.2003
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - Stupeň 3 - Podčást 14: Pozdější potvrzení (LE) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300396-2-V1.2.1 (875086) - 1.1.2003
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Technické požadavky na provoz v přímém módu (DMO) - Část 2: Rádiová hlediska (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301166-2-V1.1.1 (875095) - 1.1.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní mobilní služba - Rádiová zařízení pro analogové a/nebo digitální komunikace (hovorové a/nebo datové), pracující na úzkopásmových kanálech a opatřená anténním konektorem - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE.
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 301489-18-V1.2.1 (875101) - 1.1.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 18: Specifické podmínky pro zemské svazkové rádiové sítě (TETRA).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 301489-9-V1.2.1 (875101) - 1.1.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 9: Specifické podmínky pro bezdrátové mikrofony a podobná zařízení vysokofrekvenčního (RF) zvukového spoje, bezšňůrová zvuková a příposlechová zařízení.
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 301908-1-V1.1.1 (875111) - 1.1.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS) a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 1: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, úvod a společné požadavky.
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 301908-2-V1.1.1 (875111) - 1.1.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS) a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD) (UE).
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 301908-3-V1.1.1 (875111) - 1.1.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS) a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD) (BS).
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 301926-V1.2.1 (876044) - 1.1.2003
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Norma vysokofrekvenčního pásma a modulace pro telemetrii, ovládací povely a sledování vzdálenosti (TCR) geostacionárních komunikačních družic (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300356-2-V4.2.1 (877068) - 1.1.2003
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 (SS7) - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 4 pro mezinárodní rozhraní - Část 2: Doplňkové služby ISDN [mod ITU-T Q.730:1999] (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301140-2-V1.4.1 (877152) - 1.1.2003
Inteligentní síť (IN) - Aplikační protokol inteligentní sítě (INAP) - Soubor 2 (CS2) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301815-2-V1.1.1 (877181) - 1.1.2003
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Třída jakosti služby a indikace parametrů při sestavení volání/spojení - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (mod ITU-T Q.2965.1B: 2000 a 2965.2B: 2000) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300197-V1.6.1 (878513) - 1.1.2003
Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Parametry rádiových systémů pro přenos digitálních signálů pracujících na 32 GHz a 38 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300198-V1.5.1 (878514) - 1.1.2003
Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Parametry rádiových systémů pro přenos digitálních signálů pracujících na 23 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300431-V1.4.1 (878528) - 1.1.2003
Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Parametry rádiových systémů pro přenos digitálních signálů, pracujících v kmitočtovém rozsahu 24,50 GHz až 29,50 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300430-V1.4.1 (878561) - 1.1.2003
Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Parametry rádiových systémů pro přenos digitálních signálů STM-1, pracujících v kmitočtovém pásmu 18 GHz s odstupem kanálů 55 MHz a 27,5 MHz (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301127-V1.3.1 (878580) - 1.1.2003
Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Vysokokapacitní digitální rádiové systémy přenášející signály SDH (až do 2 x STM-1) v kmitočtových pásmech s odstupem kanálů kolem 30 MHz a používající shodnou polarizaci nebo dvojí polarizaci ve společném kanálu (CCDP) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300632-V1.2.2 (878591) - 1.1.2003
Přenos a multiplexování (TM) - Zařízení pevného rádiového spoje pro přenos analogových obrazových signálů pracující v kmitočtových pásmech 24,25 GHz až 29,50 GHz a 31,0 GHz až 31,8 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 1143-2 (916011) - 1.1.2003
Bezpečnostní úschovné objekty - Požadavky, klasifikace a metody zkoušení odolnosti proti vloupání - Část 2: Depozitní systémy.
434.00 Kč

ČSN EN 12491 (942812) - 1.1.2003
Zařízení pro padákové létání - Záložní padák - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody.
223.00 Kč

ČSN ISO 4481 (944801) - 1.1.2003
Příbory - Názvosloví.
434.00 Kč

ČSN P ENV 13939 (980005) - 1.1.2003
Zdravotnická informatika - Výměna lékařských dat: Rozhraní HIS/RIS - PACS a HIS/RIS - modalita (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN P ENV 13940 (980006) - 1.1.2003
Zdravotnická informatika - Systém pojmů pro zajištění kontinuity péče (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
945.00 Kč

ČSN ISO/TR 18307 (981018) - 1.1.2003
Zdravotnická informatika - Interoperabilita a slučitelnost v normách pro předávání zpráv a komunikací - Klíčové charakteristiky (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN CR 14300 (981019) - 1.1.2003
Zdravotnická informatika - Interoperabilita systému multimediálních hlášení ve zdravotní péči (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN 1828 (981020) - 1.1.2003
Zdravotnická informatika - Společné pojmové třídy pro klasifikace a kódování chirurgických procedur (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN CR 14301 (982015) - 1.1.2003
Zdravotnická informatika - Koncepce zabezpečení komunikace ve zdravotní péči (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN CR 14302 (982016) - 1.1.2003
Zdravotnická informatika - Koncepce požadavků na zabezpečení intervalově připojených zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.