Nové normy ČSN za říjen 2007

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.10.2007 v 09:00


ČSN EN 15341 (010664) - 1.10.2007
Údržba - Klíčové ukazatele výkonnosti údržby (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 8751 (022161) - 1.10.2007
Pružné válcové kolíky - Svinuté, pro malé zatížení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 8750 (022162) - 1.10.2007
Pružné válcové kolíky - Svinuté, pro běžné zatížení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 8748 (022163) - 1.10.2007
Pružné válcové kolíky - Svinuté, pro velké zatížení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15311 (038703) - 1.10.2007
Žárové stříkání - Součásti s žárově stříkanými povlaky - Technické dodací podmínky.
169.40 Kč

ČSN EN 15339-2 (038713) - 1.10.2007
Žárové stříkání - Bezpečnostní požadavky na zařízení pro žárové stříkání - Část 2: Jednotky pro regulaci přívodu plynu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15340 (038721) - 1.10.2007
Žárové stříkání - Stanovení odolnosti žárově stříkaných povlaků proti namáhání střihem.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 18594 (052630) - 1.10.2007
Odporové bodové, výstupkové a švové svařování - Způsob určování přechodového odporu u hliníkových a ocelových materiálů.
202.40 Kč

ČSN EN 161 (061803) - 1.10.2007
Samočinné uzavírací ventily pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných paliv. (Platnost do 1.3.2014).
317.90 Kč

ČSN EN 203-2-7 (061901) - 1.10.2007
Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-7: Zvláštní požadavky - Opékače a otočné rožně.
169.40 Kč

ČSN EN 13953+A1 (078463) - 1.10.2007
Zařízení a příslušenství na LPG - Tlakové pojistné ventily pro znovuplnitelné lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13779 (127007) - 1.10.2007
Větrání nebytových budov - Základní požadavky na větrací a klimatizační zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 14276-2 (142020) - 1.10.2007
Tlaková zařízení chladicích zařízení a tepelných čerpadel - Část 2: Potrubí - Všeobecné požadavky.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11553-2 (192011) - 1.10.2007
Bezpečnost strojních zařízení - Stroje pro laserové opracování - Část 2: Bezpečnostní požadavky pro ruční laserové opracování.
306.90 Kč

ČSN ISO 691 (230604) - 1.10.2007
Montážní nářadí pro šrouby a matice - Otvory klíčů - Tolerance pro všeobecné použití.
108.90 Kč

ČSN EN 14154-1+A1 (257811) - 1.10.2007
Vodoměry - Část 1: Všeobecné požadavky.
394.90 Kč

ČSN EN 14154-2+A1 (257811) - 1.10.2007
Vodoměry - Část 2: Instalace a podmínky použití.
202.40 Kč

ČSN EN 14154-3+A1 (257811) - 1.10.2007
Vodoměry - Část 3: Zkušební metody a zařízení.
539.00 Kč

ČSN EN 1434-1 (258511) - 1.10.2007
Měřiče tepla - Část 1: Všeobecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 1434-2 (258511) - 1.10.2007
Měřiče tepla - Část 2: Požadavky na konstrukci (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 1434-4 (258511) - 1.10.2007
Měřiče tepla - Část 4: Zkoušky pro schválení typu (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 1434-5 (258511) - 1.10.2007
Měřiče tepla - Část 5: Zkoušky pro prvotní ověření (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 1434-6 (258511) - 1.10.2007
Měřiče tepla - Část 6: Montáž, uvedení do provozu, sledování činnosti a údržba (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3524 (312202) - 1.10.2007
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL1505 (15CrMoV6) - Přetavená na vzduchu - Kalená a popouštěná - Plechy a pásy - 2 mm <= a <= 6 mm - 1080 Mpa <= Rm <= 1280 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3526 (312203) - 1.10.2007
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL1505 (15CrMoV6) - Přetavená na vzduchu - Kalená a popouštěná - Plechy a pásy - 0,5 mm <= a <= 6 mm - 980 MPa <= Rm <= 1180 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3531 (312204) - 1.10.2007
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM2701 (X2NiCoMo18-8-5) - Indukčně tavená ve vákuu a přetavená elektrickým obloukem ve vákuu - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Plechy a pásy - a <= 6 mm - 1750 MPa <= Rm <= 2000 Mpa (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3638 (312205) - 1.10.2007
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina FE-PA2601 (X6NiCrTiMoV26-15) - Přetavená odtavnou elektrodou - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Plechy, pásy a desky - 0,5 mm <= a <= 10 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3479 (312220) - 1.10.2007
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1802 (X5CrNiCu15-5) - Přetavená odtavnou elektrodou - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Desky - 6 mm <= a <= 20 mm - 1070 MPa <= Rm <= 1220 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3525 (312221) - 1.10.2007
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL1505 (15CRMoV6) - Přetavená na vzduchu - Kalená a popouštěná - Desky - 6 mm <= a < = 20 mm - 180 MPa <= Rm <= 1280 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3532 (312222) - 1.10.2007
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM2701 (X2NiCoMo18-8-5) - Indukčně tavená ve vákuu a přetavená elektrickým obloukem ve vákuu - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Desky - 6 mm <= a <= 20 mm - 1750 Mpa <= Rm <= 2000 Mpa (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2821 (312240) - 1.10.2007
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1802 (X5CrNiCu15-5) - Přetavená odtavnou elektrodou - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Tyče pro obrábění - a nebo D <= 200 mm - Rm => 1310 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3490 (312241) - 1.10.2007
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM3901 (X15CrNi17-3) - Přetavená na vzduchu - Kalená a popouštěná - Tyče pro obrábění - De <= 200 mm - 900 MPa <= Rm <= 1100 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3523 (312242) - 1.10.2007
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL1505 (15CrMoV6) - Přetavená na vzduchu - Kalená a popouštěná - Tyče pro obrábění - De <= 100 mm - 1080 MPa <= Rm <= 1280 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2469 (312260) - 1.10.2007
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PA3901 (X1CrNi18-10) - Přetavená na vzduchu - Žíhaná na měkko - Dráty - 0,4 mm <= D <= 12,5 mm - 450 MPa <= Rm <= 650 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3527 (312273) - 1.10.2007
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL1504 (33CrMoV12) - Přetavená na vzduchu - Žíhaná na měkko - Přířezy pro kování - a nebo D <= 300 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3671 (312274) - 1.10.2007
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina NI-PH3601 (NiCr22Mo9Nb) - Bez tepelného zpracování - Přířezy pro kování - a nebo D <= 250 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3677 (312275) - 1.10.2007
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM3801 (X5CrNiCu17-4) - Přetavená na vzduchu - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Výkovky - a nebo D <= 200 mm - Rm => 1310 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3678 (312276) - 1.10.2007
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM3801 (X5CrNiCu17-4) - Přetavená na vzduchu - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Výkovky - a nebo D <= 200 mm - Rm => 930 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3997 (312421) - 1.10.2007
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2024-T3 - Plechy a pásy 0,4 mm <= a <= 6 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3998 (312422) - 1.10.2007
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2024-T4 nebo T42 - Plechy a pásy 0,3 mm <= a <= 6 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4001 (312424) - 1.10.2007
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2024-T351 - Plechy a pásy plátované se zlepšenou schopností pro chemické frézování 1,6 mm <= a <= 6 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4004 (312427) - 1.10.2007
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P3103-H16 - Plechy a pásy 0,4 mm <= a <= 6 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4005 (312466) - 1.10.2007
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P5052-O - Plechy a pásy 0,3 mm <= a <= 6 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4006 (312467) - 1.10.2007
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P6082-T4 nebo T42 - Plechy a pásy 0,4 mm <= a <= 6 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3912 (313241) - 1.10.2007
Letectví a kosmonautika - Šrouby s válcovou hlavou zaoblenou, s vnitřní šestihrannou hvězdicí, s odlehčeným dříkem, dlouhým závitem, ze žáruvzdorné oceli FE-PA92HT (A286), postříbřené - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3913 (314207) - 1.10.2007
Letectví a kosmonautika - Vložky tenkostěnné, samojistné, krátké, ze žáruvzdorné slitiny niklu Ni-PH2601 (Ni-P100HT, Inconel 718), postříbřený vnitřní závit, pro opravy součástek (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4588 (317921) - 1.10.2007
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Dvousložkový polyuretanový vrchní nátěr vytvrzovaný za běžných teplot, odolný proti skluzu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN 332000-7-705-ed.2 (332000) - 1.10.2007
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-705: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Zemědělská a zahradnická zařízení.
306.90 Kč

ČSN EN 60695-4-ed.2 (345615) - 1.10.2007
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 4: Terminologie požárních zkoušek elektrotechnických výrobků. (Platnost do 13.6.2015).
202.40 Kč

ČSN EN 61340-3-2-ed.2 (346440) - 1.10.2007
Elektrostatika - Část 3-2: Metody simulace elektrostatických jevů - Časové průběhy elektrostatického výboje pro strojový model (MM).
169.40 Kč

ČSN EN 60426 (346491) - 1.10.2007
Elektroizolační materiály - Stanovení elektrolytické koroze způsobené elektroizolačními materiály - Metody zkoušek.
317.90 Kč

ČSN EN 60684-3-246-ed.2 (346553) - 1.10.2007
Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 246: Teplem smrštitelné polyolefinové trubičky, s dvojitou stěnou, bez přísady zpomalující hoření. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 60763-2-ed.2 (346565) - 1.10.2007
Specifikace slepované lesklé lepenky pro elektrotechniku - Část 2: Zkušební metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 61181-ed.2 (346750) - 1.10.2007
Elektrická zařízení plněná minerálním olejem - Použití analýzy rozpuštěných plynů (DGA) ke zkouškám elektrického zařízení u výrobce. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN 347470-12-ed.2 (347470) - 1.10.2007
Kabely a vodiče se zesítěnou izolací pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 12: Tepelně odolné šňůry a ohebné kabely EPR. (Platnost do 17.1.2014).
306.90 Kč

ČSN 347470-13-ed.2 (347470) - 1.10.2007
Kabely a vodiče se zesítěnou izolací pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 13: Bezhalogenové ohebné kabely s nízkou emisí kouře. (Platnost do 17.1.2014).
202.40 Kč

ČSN 347470-14-ed.2 (347470) - 1.10.2007
Kabely a vodiče se zesítěnou izolací pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 14: Vysoce ohebné šňůry. (Od 17.1.2014 dle V 12/11 částečně zrušena a nahrazena ČSN EN 50525-2-22/34 7410 z 1.12.2011).
202.40 Kč

ČSN EN 50289-1-16 (347819) - 1.10.2007
Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 1-16: Elektromagnetické vlastnosti - Stykový útlum sestav kabelů (terénní podmínky).
306.90 Kč

ČSN EN 60309-1-ed.3:2000/A1 (354513) - 1.10.2007
Vidlice, zásuvky a zásuvková spojení pro průmyslové použití - Část 1: Všeobecné požadavky.
306.90 Kč

ČSN EN 61300-3-10-ed.2 (359252) - 1.10.2007
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-10: Zkoušení a měření - Záchytná síla kalibru. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 61482-1-2 (359728) - 1.10.2007
Práce pod napětím - Oblečení chránící před tepelným účinkem elektrického oblouku - Část 1-2: Zkušební metody - Metoda 2: Stanovení třídy ochrany materiálu a oblečení použitím soustředěného a řízeného oblouku (zkouška v boxu). (Platnost do 13.11.2017).
306.90 Kč

ČSN EN 61347-2-1:2001/A1/Oprava2 (360510) - 1.10.2007
Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-1: Zvláštní požadavky na zapalovací zařízení (jiná než doutnavková).
26.40 Kč

ČSN EN 60335-2-21-ed.2:2004/Oprava1 (361045) - 1.10.2007
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-21: Zvláštní požadavky na akumulační ohřívače vody.
26.40 Kč

ČSN EN 60335-2-81-ed.2:2004/A1 (361045) - 1.10.2007
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-81: Zvláštní požadavky na ohřívače nohou a ohřívací rohože.
108.90 Kč

ČSN EN 60086-2-ed.3 (364110) - 1.10.2007
Primární baterie - Část 2: Fyzikální a elektrické specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 24.3.2014).
515.90 Kč

ČSN EN 60601-2-2-ed.2 (364800) - 1.10.2007
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-2: Zvláštní požadavky na bezpečnost vysokofrekvenčních chirurgických přístrojů. (Platnost do 1.4.2012).
539.00 Kč

ČSN EN 62273-1 (367121) - 1.10.2007
Metody měření rádiových vysílačů - Část 1: Vlastnosti zemských vysílačů digitální televize. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 61937-1-ed.2 (367552) - 1.10.2007
Digitální zvuk - Rozhraní pro zvukový bitový tok kódovaný nelineární PCM používající IEC 60958 - Část 1: Všeobecně. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 62261-1 (367555) - 1.10.2007
Televizní METADATA - Část 1: Struktura slovníku metadat. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 62261-2 (367555) - 1.10.2007
Televizní METADATA - Část 2: Protokol kódování dat používající hodnotu délky klíče. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 60825-2-ed.2:2005/A1 (367750) - 1.10.2007
Bezpečnost laserových zařízení - Část 2: Bezpečnost komunikačních systémů s optickými vlákny (OFCS).
169.40 Kč

ČSN EN 62320-1 (367853) - 1.10.2007
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Automatický identifikační systém (AIS) - Část 1: Základnové stanice AIS - Minimální provozní a funkční požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 24.2.2018).
698.50 Kč

ČSN EN 61606-4 (368312) - 1.10.2007
Zvuková a audiovizuální zařízení - Digitální zvukové části - Základní metody měření zvukových vlastností - Část 4: Osobní počítač. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN ISO/IEC 20000-2 (369074) - 1.10.2007
Informační technologie - Management služeb - Část 2: Soubor postupů.
493.90 Kč

ČSN EN 50085-2-1 (370010) - 1.10.2007
Úložné a protahovací elektroinstalační kanály pro elektrické instalace - Část 2-1: Úložné a protahovací elektroinstalační kanály určené pro montáž na stěny a stropy.
306.90 Kč

TNI 370606 (370606) - 1.10.2007
Mechanické spojování hliníkových vodičů a hliníkových vodičů s měděnými vodiči.
698.50 Kč

ČSN EN 14986 (389650) - 1.10.2007
Konstrukce ventilátorů pro práci v prostředí s nebezpečím výbuchu. (Platnost do 31.1.2020).
317.90 Kč

ČSN EN 10255+A1 (420296) - 1.10.2007
Trubky z nelegované oceli vhodné ke svařování a řezání závitů - Technické dodací podmínky.
306.90 Kč

ČSN ISO 23718 (420300) - 1.10.2007
Kovové materiály - Mechanické zkoušení - Slovník.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 14577-4 (420378) - 1.10.2007
Kovové materiály - Instrumentovaná vnikací zkouška stanovení tvrdosti a materiálových parametrů - Část 4: Zkušební metoda pro kovové a nekovové povlaky.
317.90 Kč

ČSN EN 10292 (420948) - 1.10.2007
Plech a pás z oceli s vyšší mezí kluzu kontinuálně žárově pokovený pro tváření za studena - Technické dodací podmínky.
306.90 Kč

ČSN EN 10336 (421050) - 1.10.2007
Plechy a pásy z vícefázových ocelí žárově a elektrolyticky pokovené pro tváření za studena - Technické dodací podmínky.
306.90 Kč

ČSN EN 14286 (421462) - 1.10.2007
Hliník a slitiny hliníku - Svařitelné válcované výrobky pro nádrže pro skladování a přepravu nebezpečných látek.
202.40 Kč

ČSN EN 485-2 (424081) - 1.10.2007
Hliník a slitiny hliníku - Plechy, pásy a desky - Část 2: Mechanické vlastnosti.
493.90 Kč

ČSN EN 14983 (443010) - 1.10.2007
Ochrana a prevence proti výbuchu v hlubinných dolech - Zařízení a ochranné systémy pro degazaci důlního plynu.
317.90 Kč

ČSN EN 14591-2 (446440) - 1.10.2007
Ochrana a prevence proti výbuchu v hlubinných dolech - Ochranné systémy - Část 2: Pasivní vodní korýtkové uzávěry.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 21415-1 (461502) - 1.10.2007
Pšenice a pšeničná mouka - Obsah lepku - Část 1: Stanovení mokrého lepku ručním vypíráním (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 21415-3 (461502) - 1.10.2007
Pšenice a pšeničná mouka - Obsah lepku - Část 3: Stanovení suchého lepku z mokrého lepku metodou sušení v sušárně (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 21415-4 (461502) - 1.10.2007
Pšenice a pšeničná mouka - Obsah lepku - Část 4: Stanovení suchého lepku z mokrého lepku metodou rychlého sušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15099-1 (474090) - 1.10.2007
Zavlažovací technika - Dálkové monitorování a řízení zavlažovacích systémů - Část 1: Všeobecné pokyny (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 634-2 (492630) - 1.10.2007
Cementotřískové desky - Specifikace - Část 2: Požadavky pro třískové desky pojené portlandským cementem pro použití v suchém, vlhkém a venkovním prostředí.
169.40 Kč

ČSN EN 15197 (492650) - 1.10.2007
Desky na bázi dřeva - Pazdeřové desky - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 1870-1 (496130) - 1.10.2007
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 1: Stolové kotoučové pily (s posuvným a bez posuvného stolu) a formátovací kotoučové pily (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 1870-17 (496130) - 1.10.2007
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 17: Manuální vodorovné strojní pily pro příčné řezání s jednou jednotkou pily (manuální radiální ramenové pily).
515.90 Kč

ČSN EN ISO 3037 (500337) - 1.10.2007
Vlnitá lepenka - Stanovení pevnosti v tlaku na hranu (metoda s nevoskovými hranami) (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 12625-7 (500371) - 1.10.2007
Tissue papíry a tissue výrobky - Část 7: Stanovení optických vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN 506406:2001/Z1 (506406) - 1.10.2007
Obálky a velké tašky.
169.40 Kč

ČSN ISO 6730 (560120) - 1.10.2007
Mléko - Stanovení počtu jednotek vytvářejících kolonie psychrotrofních mikroorganismů - Technika počítání kolonií vykultivovaných při 6,5 °C.
169.40 Kč

ČSN EN 15111 (560633) - 1.10.2007
Potraviny - Stanovení stopových prvků - Stanovení jódu metodou ICP-MS (hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem) (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 22160 (570549) - 1.10.2007
Mléko a mléčné nápoje na bázi mléka - Stanovení aktivity alkalické fosfatázy - Enzymová chemiluminiscenční metoda (EPAS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN ISO 247 (621126) - 1.10.2007
Pryž - Stanovení obsahu popela. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN EN 1482-1 (654821) - 1.10.2007
Hnojiva a materiály k vápnění půd - Vzorkování a příprava vzorku - Část 1: Vzorkování (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 1482-2 (654821) - 1.10.2007
Hnojiva a materiály k vápnění půd - Vzorkování a příprava vzorku - Část 2: Příprava vzorku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13368-2 (654851) - 1.10.2007
Hnojiva - Chromatografické stanovení chelatačních činidel v hnojivech - Část 2: Stanovení železa chelatovaného o,o-EDDHA a o-EDDHMA iontovou párovou chromatografií (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 15360 (654853) - 1.10.2007
Hnojiva - Stanovení dikyandiamidu - Metoda vysokoúčinné plynové chromatografie (HPLC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN P CEN/TS 15559 (654868) - 1.10.2007
Hnojiva - Stanovení dusičnanového a amonného dusíku podle Arnda (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 15560 (654869) - 1.10.2007
Hnojiva - Stanovení celkového dusíku v kyanamidu vápenatém bez obsahu dusičnanů (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 15561 (654870) - 1.10.2007
Hnojiva - Stanovení celkového dusíku v kyanamidu vápenatém s obsahem dusičnanů (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 15562 (654871) - 1.10.2007
Hnojiva - Stanovení kyanamidového dusíku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15195 (656163) - 1.10.2007
Kapalné ropné výrobky - Stanovení prodlevy vznícení a odvozeného cetanového čísla motorové nafty pomocí spalování ve spalovací komoře o konstantním objemu (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 12607-2 (657070) - 1.10.2007
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení odolnosti proti stárnutí vlivem tepla a vzduchu - Část 2: Metoda TFOT (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12607-3 (657070) - 1.10.2007
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení odolnosti proti stárnutí vlivem tepla a vzduchu - Část 3: Metoda RFT (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12595 (657075) - 1.10.2007
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení kinematické viskozity (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12596 (657076) - 1.10.2007
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení dynamické viskozity vakuovou kapilárou (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 15323 (657110) - 1.10.2007
Asfalty a asfaltová pojiva - Urychlené dlouhodobé stárnutí metodou rotujícího válce (RCAT) (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 15536 (658040) - 1.10.2007
Deriváty z pyrolýzy uhlí - Dehtové oleje z uhelného dehtu - Prací oleje - Specifikace a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 13999-2 (668589) - 1.10.2007
Lepidla - Krátkodobá metoda měření emisních vlastností lepidel s nízkým obsahem rozpouštědel nebo bezrozpouštědlových lepidel po nanesení - Část 2: Stanovení těkavých organických látek (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13999-3 (668589) - 1.10.2007
Lepidla - Krátkodobá metoda měření emisních vlastností lepidel s nízkým obsahem rozpouštědel nebo bezrozpouštědlových lepidel po nanesení - Část 3: Stanovení těkavých aldehydů (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13999-4 (668589) - 1.10.2007
Lepidla - Krátkodobá metoda měření emisních vlastností lepidel s nízkým obsahem rozpouštědel nebo bezrozpouštědlových lepidel po nanesení - Část 4: Stanovení těkavých diisokyanátů (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14814 (668696) - 1.10.2007
Lepidla pro tlakové potrubní systémy z termoplastů pro rozvod tekutin - Specifikace. (Platnost do 28.2.2018).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 150 (670510) - 1.10.2007
Surový, rafinovaný a fermežový olej pro nátěrové hmoty - Specifikace a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 16773-1 (673006) - 1.10.2007
Nátěrové hmoty - Elektrochemická impedanční spektroskopie pro vzorky s povlaky s vysokou impedancí - Část 1: Termíny a definice (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 16773-2 (673006) - 1.10.2007
Nátěrové hmoty - Elektrochemická impedanční spektroskopie pro vzorky s povlaky s vysokou impedancí - Část 2: Sběr dat (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 6504-3 (673014) - 1.10.2007
Nátěrové hmoty - Stanovení krycí schopnosti - Část 3: Stanovení kontrastního poměru světlých nátěrů při dané měrné spotřebě (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 2808 (673061) - 1.10.2007
Nátěrové hmoty - Stanovení tloušťky nátěru.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 21227-3 (673070) - 1.10.2007
Nátěrové hmoty - Hodnocení vad povlakovaných povrchů s použitím optického zobrazení - Část 3: Hodnocení delaminace a koroze podél řezu (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 2409 (673085) - 1.10.2007
Nátěrové hmoty - Mřížková zkouška.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 17872 (673101) - 1.10.2007
Nátěrové hmoty - Návod na provedení řezů povlakem na kovových vzorcích pro korozní zkoušky.
202.40 Kč

ČSN EN 12972 (699011) - 1.10.2007
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Zkoušení, kontrola a značení kovových nádrží.
317.90 Kč

ČSN EN 14116 (699026) - 1.10.2007
Nádrže na přepravu nebezpečného zboží - Digitální propojení zařízení pro rozpoznávání produktu (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 13948 (727656) - 1.10.2007
Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech - Stanovení odolnosti proti prorůstání kořenů.
202.40 Kč

ČSN EN 15026 (730322) - 1.10.2007
Hodnocení šíření vlhkosti stavebními dílci pomocí numerické simulace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 13577 (731345) - 1.10.2007
Chemické působení na beton - Stanovení obsahu agresivního oxidu uhličitého ve vodě.
169.40 Kč

ČSN EN 901 (755835) - 1.10.2007
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlornan sodný (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 1483 (757439) - 1.10.2007
Jakost vod - Stanovení rtuti - Metoda atomové absorpční spektrometrie.
202.40 Kč

ČSN EN 12798 (762012) - 1.10.2007
Systém managementu kvality dopravy - Silniční, železniční a vnitrozemská vodní doprava - Požadavky na systém managementu kvality jako doplněk EN ISO 9001 pro přepravu nebezpečného zboží s ohledem na bezpečnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 13936-3 (800842) - 1.10.2007
Textilie - Zjišťování odolnosti tkanin proti posuvu nití ve švu - Část 3: Metoda s ojehlenou svorkou.
202.40 Kč

ČSN EN 14704-2 (800886) - 1.10.2007
Zjišťování pružnosti plošných textilií - Část 2: Multiaxiální zkoušky.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 9073-14 (806192) - 1.10.2007
Textilie - Metody zkoušení pro netkané textilie - Část 14: Horní vrstva pro zadržování vlhkosti.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 16720 (836159) - 1.10.2007
Kvalita půdy - Předúprava vzorků lyofylizací pro následnou analýzu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 15590 (838322) - 1.10.2007
Tuhá alternativní paliva - Stanovení potenciální rychlosti mikrobiálního samoohřívání pomocí reálného dynamického respiračního indexu (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 9999 (841001) - 1.10.2007
Pomůcky pro osoby se zdravotním postižením - Klasifikace a terminologie (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN ISO 11140-3 (847121) - 1.10.2007
Sterilizace produktů pro zdravotní péči - Chemické indikátory - Část 3: Indikátory systémů třídy 2 pro použití při Bowle-Dickově zkoušce pro detekci průniku páry (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 11140-4 (847121) - 1.10.2007
Sterilizace produktů pro zdravotní péči - Chemické indikátory - Část 4: Indikátory třídy 2 jako alternativa k Bowle-Dickově zkoušce pro detekci průniku páry (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 13544-1 (852107) - 1.10.2007
Přístroje pro respirační terapii - Část 1: Nebulizační systémy a jejich části (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 11137-2 (855253) - 1.10.2007
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Sterilizace zářením - Část 2: Určení sterilizační dávky.
515.90 Kč

ČSN EN ISO 8536-4 (856206) - 1.10.2007
Infuzní přístroje pro zdravotnické použití - Část 4: Infuzní sety pro jednorázové použití, gravitační (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN ETSI EN 300676-1-V1.4.1 (875068) - 1.10.2007
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - VHF pozemní ruční, pohyblivé a pevné rádiové vysílače, přijímače a sestavy přijímač/vysílač pro VHF leteckou navigační pohyblivou službu, používající amplitudovou modulaci - Technické vlastnosti a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 301929-1-V1.2.1 (875112) - 1.10.2007
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Vysílače a přijímače VHF pobřežních stanic pro GMDSS a ostatní použití v námořní pohyblivé službě - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN ETSI EN 301929-2-V1.2.1 (875112) - 1.10.2007
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Vysílače a přijímače VHF pobřežních stanic pro GMDSS a ostatní použití v námořní pohyblivé službě - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 15338 (910216) - 1.10.2007
Nábytkové kování - Pevnost a trvanlivost výsuvných prvků a jejich komponent (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 569 (942006) - 1.10.2007
Horolezecká výzbroj - Skalní skoby - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody.
202.40 Kč

ČSN EN 15282 (945071) - 1.10.2007
Smalty - Navrhování spojených ocelových nádrží ke skladování nebo k nakládání s vodou nebo s komunálními nebo průmyslovými odpadními vodami a kaly (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 19133 (979847) - 1.10.2007
Geografická informace - Na lokalizaci založené služby - Trasování a navigace (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN EN ISO 19135 (979849) - 1.10.2007
Geografická informace - Procedury registrace položek (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 13606-4 (981015) - 1.10.2007
Zdravotnická informatika - Přenos elektronického zdravotního záznamu - Část 4: Bezpečnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 1064+A1 (982008) - 1.10.2007
Zdravotnická informatika - Standardní komunikační protokol - Počítačem podporovaná elektrokardiografie (Norma k přímému použití jako ČSN).
1094.50 Kč

Kategorie (nové normy)