Nové normy ČSN za říjen 2007

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.10.2007 v 09:00


ČSN EN 15341 (010664) - 1.10.2007
Údržba - Klíčové ukazatele výkonnosti údržby (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 8751 (022161) - 1.10.2007
Pružné válcové kolíky - Svinuté, pro malé zatížení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 8750 (022162) - 1.10.2007
Pružné válcové kolíky - Svinuté, pro běžné zatížení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 8748 (022163) - 1.10.2007
Pružné válcové kolíky - Svinuté, pro velké zatížení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15311 (038703) - 1.10.2007
Žárové stříkání - Součásti s žárově stříkanými povlaky - Technické dodací podmínky.
186.00 Kč

ČSN EN 15339-2 (038713) - 1.10.2007
Žárové stříkání - Bezpečnostní požadavky na zařízení pro žárové stříkání - Část 2: Jednotky pro regulaci přívodu plynu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15340 (038721) - 1.10.2007
Žárové stříkání - Stanovení odolnosti žárově stříkaných povlaků proti namáhání střihem.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 18594 (052630) - 1.10.2007
Odporové bodové, výstupkové a švové svařování - Způsob určování přechodového odporu u hliníkových a ocelových materiálů.
223.00 Kč

ČSN EN 161 (061803) - 1.10.2007
Samočinné uzavírací ventily pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných paliv. (Platnost do 1.3.2014).
350.00 Kč

ČSN EN 203-2-7 (061901) - 1.10.2007
Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-7: Zvláštní požadavky - Opékače a otočné rožně.
186.00 Kč

ČSN EN 13953+A1 (078463) - 1.10.2007
Zařízení a příslušenství na LPG - Tlakové pojistné ventily pro znovuplnitelné lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13779 (127007) - 1.10.2007
Větrání nebytových budov - Základní požadavky na větrací a klimatizační zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 14276-2 (142020) - 1.10.2007
Tlaková zařízení chladicích zařízení a tepelných čerpadel - Část 2: Potrubí - Všeobecné požadavky.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11553-2 (192011) - 1.10.2007
Bezpečnost strojních zařízení - Stroje pro laserové opracování - Část 2: Bezpečnostní požadavky pro ruční laserové opracování.
338.00 Kč

ČSN ISO 691 (230604) - 1.10.2007
Montážní nářadí pro šrouby a matice - Otvory klíčů - Tolerance pro všeobecné použití.
120.00 Kč

ČSN EN 14154-1+A1 (257811) - 1.10.2007
Vodoměry - Část 1: Všeobecné požadavky.
434.00 Kč

ČSN EN 14154-2+A1 (257811) - 1.10.2007
Vodoměry - Část 2: Instalace a podmínky použití.
223.00 Kč

ČSN EN 14154-3+A1 (257811) - 1.10.2007
Vodoměry - Část 3: Zkušební metody a zařízení.
593.00 Kč

ČSN EN 1434-1 (258511) - 1.10.2007
Měřiče tepla - Část 1: Všeobecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 1434-2 (258511) - 1.10.2007
Měřiče tepla - Část 2: Požadavky na konstrukci (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 1434-4 (258511) - 1.10.2007
Měřiče tepla - Část 4: Zkoušky pro schválení typu (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 1434-5 (258511) - 1.10.2007
Měřiče tepla - Část 5: Zkoušky pro prvotní ověření (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 1434-6 (258511) - 1.10.2007
Měřiče tepla - Část 6: Montáž, uvedení do provozu, sledování činnosti a údržba (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3524 (312202) - 1.10.2007
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL1505 (15CrMoV6) - Přetavená na vzduchu - Kalená a popouštěná - Plechy a pásy - 2 mm <= a <= 6 mm - 1080 Mpa <= Rm <= 1280 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3526 (312203) - 1.10.2007
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL1505 (15CrMoV6) - Přetavená na vzduchu - Kalená a popouštěná - Plechy a pásy - 0,5 mm <= a <= 6 mm - 980 MPa <= Rm <= 1180 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3531 (312204) - 1.10.2007
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM2701 (X2NiCoMo18-8-5) - Indukčně tavená ve vákuu a přetavená elektrickým obloukem ve vákuu - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Plechy a pásy - a <= 6 mm - 1750 MPa <= Rm <= 2000 Mpa (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3638 (312205) - 1.10.2007
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina FE-PA2601 (X6NiCrTiMoV26-15) - Přetavená odtavnou elektrodou - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Plechy, pásy a desky - 0,5 mm <= a <= 10 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3479 (312220) - 1.10.2007
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1802 (X5CrNiCu15-5) - Přetavená odtavnou elektrodou - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Desky - 6 mm <= a <= 20 mm - 1070 MPa <= Rm <= 1220 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3525 (312221) - 1.10.2007
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL1505 (15CRMoV6) - Přetavená na vzduchu - Kalená a popouštěná - Desky - 6 mm <= a < = 20 mm - 180 MPa <= Rm <= 1280 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3532 (312222) - 1.10.2007
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM2701 (X2NiCoMo18-8-5) - Indukčně tavená ve vákuu a přetavená elektrickým obloukem ve vákuu - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Desky - 6 mm <= a <= 20 mm - 1750 Mpa <= Rm <= 2000 Mpa (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2821 (312240) - 1.10.2007
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1802 (X5CrNiCu15-5) - Přetavená odtavnou elektrodou - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Tyče pro obrábění - a nebo D <= 200 mm - Rm => 1310 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3490 (312241) - 1.10.2007
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM3901 (X15CrNi17-3) - Přetavená na vzduchu - Kalená a popouštěná - Tyče pro obrábění - De <= 200 mm - 900 MPa <= Rm <= 1100 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3523 (312242) - 1.10.2007
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL1505 (15CrMoV6) - Přetavená na vzduchu - Kalená a popouštěná - Tyče pro obrábění - De <= 100 mm - 1080 MPa <= Rm <= 1280 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2469 (312260) - 1.10.2007
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PA3901 (X1CrNi18-10) - Přetavená na vzduchu - Žíhaná na měkko - Dráty - 0,4 mm <= D <= 12,5 mm - 450 MPa <= Rm <= 650 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3527 (312273) - 1.10.2007
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL1504 (33CrMoV12) - Přetavená na vzduchu - Žíhaná na měkko - Přířezy pro kování - a nebo D <= 300 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3671 (312274) - 1.10.2007
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina NI-PH3601 (NiCr22Mo9Nb) - Bez tepelného zpracování - Přířezy pro kování - a nebo D <= 250 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3677 (312275) - 1.10.2007
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM3801 (X5CrNiCu17-4) - Přetavená na vzduchu - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Výkovky - a nebo D <= 200 mm - Rm => 1310 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3678 (312276) - 1.10.2007
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM3801 (X5CrNiCu17-4) - Přetavená na vzduchu - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Výkovky - a nebo D <= 200 mm - Rm => 930 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3997 (312421) - 1.10.2007
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2024-T3 - Plechy a pásy 0,4 mm <= a <= 6 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3998 (312422) - 1.10.2007
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2024-T4 nebo T42 - Plechy a pásy 0,3 mm <= a <= 6 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4001 (312424) - 1.10.2007
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2024-T351 - Plechy a pásy plátované se zlepšenou schopností pro chemické frézování 1,6 mm <= a <= 6 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4004 (312427) - 1.10.2007
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P3103-H16 - Plechy a pásy 0,4 mm <= a <= 6 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4005 (312466) - 1.10.2007
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P5052-O - Plechy a pásy 0,3 mm <= a <= 6 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4006 (312467) - 1.10.2007
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P6082-T4 nebo T42 - Plechy a pásy 0,4 mm <= a <= 6 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3912 (313241) - 1.10.2007
Letectví a kosmonautika - Šrouby s válcovou hlavou zaoblenou, s vnitřní šestihrannou hvězdicí, s odlehčeným dříkem, dlouhým závitem, ze žáruvzdorné oceli FE-PA92HT (A286), postříbřené - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3913 (314207) - 1.10.2007
Letectví a kosmonautika - Vložky tenkostěnné, samojistné, krátké, ze žáruvzdorné slitiny niklu Ni-PH2601 (Ni-P100HT, Inconel 718), postříbřený vnitřní závit, pro opravy součástek (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4588 (317921) - 1.10.2007
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Dvousložkový polyuretanový vrchní nátěr vytvrzovaný za běžných teplot, odolný proti skluzu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN 332000-7-705-ed.2 (332000) - 1.10.2007
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-705: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Zemědělská a zahradnická zařízení.
338.00 Kč

ČSN EN 60695-4-ed.2 (345615) - 1.10.2007
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 4: Terminologie požárních zkoušek elektrotechnických výrobků. (Platnost do 13.6.2015).
223.00 Kč

ČSN EN 61340-3-2-ed.2 (346440) - 1.10.2007
Elektrostatika - Část 3-2: Metody simulace elektrostatických jevů - Časové průběhy elektrostatického výboje pro strojový model (MM).
186.00 Kč

ČSN EN 60426 (346491) - 1.10.2007
Elektroizolační materiály - Stanovení elektrolytické koroze způsobené elektroizolačními materiály - Metody zkoušek.
350.00 Kč

ČSN EN 60684-3-246-ed.2 (346553) - 1.10.2007
Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 246: Teplem smrštitelné polyolefinové trubičky, s dvojitou stěnou, bez přísady zpomalující hoření. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 60763-2-ed.2 (346565) - 1.10.2007
Specifikace slepované lesklé lepenky pro elektrotechniku - Část 2: Zkušební metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 61181-ed.2 (346750) - 1.10.2007
Elektrická zařízení plněná minerálním olejem - Použití analýzy rozpuštěných plynů (DGA) ke zkouškám elektrického zařízení u výrobce. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN 347470-12-ed.2 (347470) - 1.10.2007
Kabely a vodiče se zesítěnou izolací pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 12: Tepelně odolné šňůry a ohebné kabely EPR. (Platnost do 17.1.2014).
338.00 Kč

ČSN 347470-13-ed.2 (347470) - 1.10.2007
Kabely a vodiče se zesítěnou izolací pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 13: Bezhalogenové ohebné kabely s nízkou emisí kouře. (Platnost do 17.1.2014).
223.00 Kč

ČSN 347470-14-ed.2 (347470) - 1.10.2007
Kabely a vodiče se zesítěnou izolací pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 14: Vysoce ohebné šňůry. (Od 17.1.2014 dle V 12/11 částečně zrušena a nahrazena ČSN EN 50525-2-22/34 7410 z 1.12.2011).
223.00 Kč

ČSN EN 50289-1-16 (347819) - 1.10.2007
Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 1-16: Elektromagnetické vlastnosti - Stykový útlum sestav kabelů (terénní podmínky).
338.00 Kč

ČSN EN 60309-1-ed.3:2000/A1 (354513) - 1.10.2007
Vidlice, zásuvky a zásuvková spojení pro průmyslové použití - Část 1: Všeobecné požadavky.
338.00 Kč

ČSN EN 61300-3-10-ed.2 (359252) - 1.10.2007
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-10: Zkoušení a měření - Záchytná síla kalibru. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 61482-1-2 (359728) - 1.10.2007
Práce pod napětím - Oblečení chránící před tepelným účinkem elektrického oblouku - Část 1-2: Zkušební metody - Metoda 2: Stanovení třídy ochrany materiálu a oblečení použitím soustředěného a řízeného oblouku (zkouška v boxu). (Platnost do 13.11.2017).
338.00 Kč

ČSN EN 61347-2-1:2001/A1/Oprava2 (360510) - 1.10.2007
Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-1: Zvláštní požadavky na zapalovací zařízení (jiná než doutnavková).
29.00 Kč

ČSN EN 60335-2-21-ed.2:2004/Oprava1 (361045) - 1.10.2007
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-21: Zvláštní požadavky na akumulační ohřívače vody.
29.00 Kč

ČSN EN 60335-2-81-ed.2:2004/A1 (361045) - 1.10.2007
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-81: Zvláštní požadavky na ohřívače nohou a ohřívací rohože.
120.00 Kč

ČSN EN 60086-2-ed.3 (364110) - 1.10.2007
Primární baterie - Část 2: Fyzikální a elektrické specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 24.3.2014).
567.00 Kč

ČSN EN 60601-2-2-ed.2 (364800) - 1.10.2007
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-2: Zvláštní požadavky na bezpečnost vysokofrekvenčních chirurgických přístrojů. (Platnost do 1.4.2012).
593.00 Kč

ČSN EN 62273-1 (367121) - 1.10.2007
Metody měření rádiových vysílačů - Část 1: Vlastnosti zemských vysílačů digitální televize. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 61937-1-ed.2 (367552) - 1.10.2007
Digitální zvuk - Rozhraní pro zvukový bitový tok kódovaný nelineární PCM používající IEC 60958 - Část 1: Všeobecně. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 62261-1 (367555) - 1.10.2007
Televizní METADATA - Část 1: Struktura slovníku metadat. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 62261-2 (367555) - 1.10.2007
Televizní METADATA - Část 2: Protokol kódování dat používající hodnotu délky klíče. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 60825-2-ed.2:2005/A1 (367750) - 1.10.2007
Bezpečnost laserových zařízení - Část 2: Bezpečnost komunikačních systémů s optickými vlákny (OFCS).
186.00 Kč

ČSN EN 62320-1 (367853) - 1.10.2007
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Automatický identifikační systém (AIS) - Část 1: Základnové stanice AIS - Minimální provozní a funkční požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 24.2.2018).
768.00 Kč

ČSN EN 61606-4 (368312) - 1.10.2007
Zvuková a audiovizuální zařízení - Digitální zvukové části - Základní metody měření zvukových vlastností - Část 4: Osobní počítač. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN ISO/IEC 20000-2 (369074) - 1.10.2007
Informační technologie - Management služeb - Část 2: Soubor postupů.
543.00 Kč

ČSN EN 50085-2-1 (370010) - 1.10.2007
Úložné a protahovací elektroinstalační kanály pro elektrické instalace - Část 2-1: Úložné a protahovací elektroinstalační kanály určené pro montáž na stěny a stropy.
338.00 Kč

TNI 370606 (370606) - 1.10.2007
Mechanické spojování hliníkových vodičů a hliníkových vodičů s měděnými vodiči.
768.00 Kč

ČSN EN 14986 (389650) - 1.10.2007
Konstrukce ventilátorů pro práci v prostředí s nebezpečím výbuchu. (Platnost do 31.1.2020).
350.00 Kč

ČSN EN 10255+A1 (420296) - 1.10.2007
Trubky z nelegované oceli vhodné ke svařování a řezání závitů - Technické dodací podmínky.
338.00 Kč

ČSN ISO 23718 (420300) - 1.10.2007
Kovové materiály - Mechanické zkoušení - Slovník.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 14577-4 (420378) - 1.10.2007
Kovové materiály - Instrumentovaná vnikací zkouška stanovení tvrdosti a materiálových parametrů - Část 4: Zkušební metoda pro kovové a nekovové povlaky.
350.00 Kč

ČSN EN 10292 (420948) - 1.10.2007
Plech a pás z oceli s vyšší mezí kluzu kontinuálně žárově pokovený pro tváření za studena - Technické dodací podmínky.
338.00 Kč

ČSN EN 10336 (421050) - 1.10.2007
Plechy a pásy z vícefázových ocelí žárově a elektrolyticky pokovené pro tváření za studena - Technické dodací podmínky.
338.00 Kč

ČSN EN 14286 (421462) - 1.10.2007
Hliník a slitiny hliníku - Svařitelné válcované výrobky pro nádrže pro skladování a přepravu nebezpečných látek.
223.00 Kč

ČSN EN 485-2 (424081) - 1.10.2007
Hliník a slitiny hliníku - Plechy, pásy a desky - Část 2: Mechanické vlastnosti.
543.00 Kč

ČSN EN 14983 (443010) - 1.10.2007
Ochrana a prevence proti výbuchu v hlubinných dolech - Zařízení a ochranné systémy pro degazaci důlního plynu.
350.00 Kč

ČSN EN 14591-2 (446440) - 1.10.2007
Ochrana a prevence proti výbuchu v hlubinných dolech - Ochranné systémy - Část 2: Pasivní vodní korýtkové uzávěry.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 21415-1 (461502) - 1.10.2007
Pšenice a pšeničná mouka - Obsah lepku - Část 1: Stanovení mokrého lepku ručním vypíráním (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 21415-3 (461502) - 1.10.2007
Pšenice a pšeničná mouka - Obsah lepku - Část 3: Stanovení suchého lepku z mokrého lepku metodou sušení v sušárně (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 21415-4 (461502) - 1.10.2007
Pšenice a pšeničná mouka - Obsah lepku - Část 4: Stanovení suchého lepku z mokrého lepku metodou rychlého sušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15099-1 (474090) - 1.10.2007
Zavlažovací technika - Dálkové monitorování a řízení zavlažovacích systémů - Část 1: Všeobecné pokyny (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 634-2 (492630) - 1.10.2007
Cementotřískové desky - Specifikace - Část 2: Požadavky pro třískové desky pojené portlandským cementem pro použití v suchém, vlhkém a venkovním prostředí.
186.00 Kč

ČSN EN 15197 (492650) - 1.10.2007
Desky na bázi dřeva - Pazdeřové desky - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1870-1 (496130) - 1.10.2007
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 1: Stolové kotoučové pily (s posuvným a bez posuvného stolu) a formátovací kotoučové pily (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 1870-17 (496130) - 1.10.2007
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 17: Manuální vodorovné strojní pily pro příčné řezání s jednou jednotkou pily (manuální radiální ramenové pily).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 3037 (500337) - 1.10.2007
Vlnitá lepenka - Stanovení pevnosti v tlaku na hranu (metoda s nevoskovými hranami) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 12625-7 (500371) - 1.10.2007
Tissue papíry a tissue výrobky - Část 7: Stanovení optických vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN 506406:2001/Z1 (506406) - 1.10.2007
Obálky a velké tašky.
186.00 Kč

ČSN ISO 6730 (560120) - 1.10.2007
Mléko - Stanovení počtu jednotek vytvářejících kolonie psychrotrofních mikroorganismů - Technika počítání kolonií vykultivovaných při 6,5 °C.
186.00 Kč

ČSN EN 15111 (560633) - 1.10.2007
Potraviny - Stanovení stopových prvků - Stanovení jódu metodou ICP-MS (hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 22160 (570549) - 1.10.2007
Mléko a mléčné nápoje na bázi mléka - Stanovení aktivity alkalické fosfatázy - Enzymová chemiluminiscenční metoda (EPAS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ISO 247 (621126) - 1.10.2007
Pryž - Stanovení obsahu popela. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN EN 1482-1 (654821) - 1.10.2007
Hnojiva a materiály k vápnění půd - Vzorkování a příprava vzorku - Část 1: Vzorkování (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 1482-2 (654821) - 1.10.2007
Hnojiva a materiály k vápnění půd - Vzorkování a příprava vzorku - Část 2: Příprava vzorku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13368-2 (654851) - 1.10.2007
Hnojiva - Chromatografické stanovení chelatačních činidel v hnojivech - Část 2: Stanovení železa chelatovaného o,o-EDDHA a o-EDDHMA iontovou párovou chromatografií (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 15360 (654853) - 1.10.2007
Hnojiva - Stanovení dikyandiamidu - Metoda vysokoúčinné plynové chromatografie (HPLC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15559 (654868) - 1.10.2007
Hnojiva - Stanovení dusičnanového a amonného dusíku podle Arnda (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15560 (654869) - 1.10.2007
Hnojiva - Stanovení celkového dusíku v kyanamidu vápenatém bez obsahu dusičnanů (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15561 (654870) - 1.10.2007
Hnojiva - Stanovení celkového dusíku v kyanamidu vápenatém s obsahem dusičnanů (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15562 (654871) - 1.10.2007
Hnojiva - Stanovení kyanamidového dusíku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15195 (656163) - 1.10.2007
Kapalné ropné výrobky - Stanovení prodlevy vznícení a odvozeného cetanového čísla motorové nafty pomocí spalování ve spalovací komoře o konstantním objemu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 12607-2 (657070) - 1.10.2007
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení odolnosti proti stárnutí vlivem tepla a vzduchu - Část 2: Metoda TFOT (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12607-3 (657070) - 1.10.2007
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení odolnosti proti stárnutí vlivem tepla a vzduchu - Část 3: Metoda RFT (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12595 (657075) - 1.10.2007
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení kinematické viskozity (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12596 (657076) - 1.10.2007
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení dynamické viskozity vakuovou kapilárou (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 15323 (657110) - 1.10.2007
Asfalty a asfaltová pojiva - Urychlené dlouhodobé stárnutí metodou rotujícího válce (RCAT) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 15536 (658040) - 1.10.2007
Deriváty z pyrolýzy uhlí - Dehtové oleje z uhelného dehtu - Prací oleje - Specifikace a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 13999-2 (668589) - 1.10.2007
Lepidla - Krátkodobá metoda měření emisních vlastností lepidel s nízkým obsahem rozpouštědel nebo bezrozpouštědlových lepidel po nanesení - Část 2: Stanovení těkavých organických látek (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13999-3 (668589) - 1.10.2007
Lepidla - Krátkodobá metoda měření emisních vlastností lepidel s nízkým obsahem rozpouštědel nebo bezrozpouštědlových lepidel po nanesení - Část 3: Stanovení těkavých aldehydů (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13999-4 (668589) - 1.10.2007
Lepidla - Krátkodobá metoda měření emisních vlastností lepidel s nízkým obsahem rozpouštědel nebo bezrozpouštědlových lepidel po nanesení - Část 4: Stanovení těkavých diisokyanátů (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14814 (668696) - 1.10.2007
Lepidla pro tlakové potrubní systémy z termoplastů pro rozvod tekutin - Specifikace. (Platnost do 28.2.2018).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 150 (670510) - 1.10.2007
Surový, rafinovaný a fermežový olej pro nátěrové hmoty - Specifikace a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 16773-1 (673006) - 1.10.2007
Nátěrové hmoty - Elektrochemická impedanční spektroskopie pro vzorky s povlaky s vysokou impedancí - Část 1: Termíny a definice (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 16773-2 (673006) - 1.10.2007
Nátěrové hmoty - Elektrochemická impedanční spektroskopie pro vzorky s povlaky s vysokou impedancí - Část 2: Sběr dat (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 6504-3 (673014) - 1.10.2007
Nátěrové hmoty - Stanovení krycí schopnosti - Část 3: Stanovení kontrastního poměru světlých nátěrů při dané měrné spotřebě (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 2808 (673061) - 1.10.2007
Nátěrové hmoty - Stanovení tloušťky nátěru.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 21227-3 (673070) - 1.10.2007
Nátěrové hmoty - Hodnocení vad povlakovaných povrchů s použitím optického zobrazení - Část 3: Hodnocení delaminace a koroze podél řezu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 2409 (673085) - 1.10.2007
Nátěrové hmoty - Mřížková zkouška.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 17872 (673101) - 1.10.2007
Nátěrové hmoty - Návod na provedení řezů povlakem na kovových vzorcích pro korozní zkoušky.
223.00 Kč

ČSN EN 12972 (699011) - 1.10.2007
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Zkoušení, kontrola a značení kovových nádrží.
350.00 Kč

ČSN EN 14116 (699026) - 1.10.2007
Nádrže na přepravu nebezpečného zboží - Digitální propojení zařízení pro rozpoznávání produktu (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 13948 (727656) - 1.10.2007
Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech - Stanovení odolnosti proti prorůstání kořenů.
223.00 Kč

ČSN EN 15026 (730322) - 1.10.2007
Hodnocení šíření vlhkosti stavebními dílci pomocí numerické simulace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13577 (731345) - 1.10.2007
Chemické působení na beton - Stanovení obsahu agresivního oxidu uhličitého ve vodě.
186.00 Kč

ČSN EN 901 (755835) - 1.10.2007
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlornan sodný (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 1483 (757439) - 1.10.2007
Jakost vod - Stanovení rtuti - Metoda atomové absorpční spektrometrie.
223.00 Kč

ČSN EN 12798 (762012) - 1.10.2007
Systém managementu kvality dopravy - Silniční, železniční a vnitrozemská vodní doprava - Požadavky na systém managementu kvality jako doplněk EN ISO 9001 pro přepravu nebezpečného zboží s ohledem na bezpečnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 13936-3 (800842) - 1.10.2007
Textilie - Zjišťování odolnosti tkanin proti posuvu nití ve švu - Část 3: Metoda s ojehlenou svorkou.
223.00 Kč

ČSN EN 14704-2 (800886) - 1.10.2007
Zjišťování pružnosti plošných textilií - Část 2: Multiaxiální zkoušky.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 9073-14 (806192) - 1.10.2007
Textilie - Metody zkoušení pro netkané textilie - Část 14: Horní vrstva pro zadržování vlhkosti.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 16720 (836159) - 1.10.2007
Kvalita půdy - Předúprava vzorků lyofylizací pro následnou analýzu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15590 (838322) - 1.10.2007
Tuhá alternativní paliva - Stanovení potenciální rychlosti mikrobiálního samoohřívání pomocí reálného dynamického respiračního indexu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 9999 (841001) - 1.10.2007
Pomůcky pro osoby se zdravotním postižením - Klasifikace a terminologie (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN ISO 11140-3 (847121) - 1.10.2007
Sterilizace produktů pro zdravotní péči - Chemické indikátory - Část 3: Indikátory systémů třídy 2 pro použití při Bowle-Dickově zkoušce pro detekci průniku páry (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 11140-4 (847121) - 1.10.2007
Sterilizace produktů pro zdravotní péči - Chemické indikátory - Část 4: Indikátory třídy 2 jako alternativa k Bowle-Dickově zkoušce pro detekci průniku páry (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 13544-1 (852107) - 1.10.2007
Přístroje pro respirační terapii - Část 1: Nebulizační systémy a jejich části (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 11137-2 (855253) - 1.10.2007
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Sterilizace zářením - Část 2: Určení sterilizační dávky.
567.00 Kč

ČSN EN ISO 8536-4 (856206) - 1.10.2007
Infuzní přístroje pro zdravotnické použití - Část 4: Infuzní sety pro jednorázové použití, gravitační (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 300676-1-V1.4.1 (875068) - 1.10.2007
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - VHF pozemní ruční, pohyblivé a pevné rádiové vysílače, přijímače a sestavy přijímač/vysílač pro VHF leteckou navigační pohyblivou službu, používající amplitudovou modulaci - Technické vlastnosti a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 301929-1-V1.2.1 (875112) - 1.10.2007
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Vysílače a přijímače VHF pobřežních stanic pro GMDSS a ostatní použití v námořní pohyblivé službě - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 301929-2-V1.2.1 (875112) - 1.10.2007
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Vysílače a přijímače VHF pobřežních stanic pro GMDSS a ostatní použití v námořní pohyblivé službě - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 15338 (910216) - 1.10.2007
Nábytkové kování - Pevnost a trvanlivost výsuvných prvků a jejich komponent (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 569 (942006) - 1.10.2007
Horolezecká výzbroj - Skalní skoby - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody.
223.00 Kč

ČSN EN 15282 (945071) - 1.10.2007
Smalty - Navrhování spojených ocelových nádrží ke skladování nebo k nakládání s vodou nebo s komunálními nebo průmyslovými odpadními vodami a kaly (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 19133 (979847) - 1.10.2007
Geografická informace - Na lokalizaci založené služby - Trasování a navigace (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN EN ISO 19135 (979849) - 1.10.2007
Geografická informace - Procedury registrace položek (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 13606-4 (981015) - 1.10.2007
Zdravotnická informatika - Přenos elektronického zdravotního záznamu - Část 4: Bezpečnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 1064+A1 (982008) - 1.10.2007
Zdravotnická informatika - Standardní komunikační protokol - Počítačem podporovaná elektrokardiografie (Norma k přímému použití jako ČSN).
1204.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.