Nové normy ČSN za říjen 2023

od NORMSERVISTNI IWA 42 (010942) - 1.10.2023
Směrnice pro nulové čisté emise. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 80000-1 (011300) - 1.10.2023
Veličiny a jednotky - Část 1: Obecně.
338.00 Kč

ČSN ISO 362-1 (011686) - 1.10.2023
Akustika - Technická metoda měření hluku vyzařovaného akcelerujícími silničními vozidly - Část 1: Kategorie M a N.
593.00 Kč

ČSN ISO 21219-1 (018259) - 1.10.2023
Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace (TTI) v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace (TPEG2) - Část 1: Úvod, číslování a verze (TPEG2-INV). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17184 (018467) - 1.10.2023
Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Vysokoúrovňové aplikační protokoly na eCall (HLAP) s využitím IMS sítí s přepojováním paketů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 21177 (018493) - 1.10.2023
Inteligentní dopravní systémy - Služby zabezpečení stanice ITS pro zřízení bezpečného spojení a autentizaci mezi důvěryhodnými zařízeními. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
945.00 Kč

ČSN EN 13523-14 (038761) - 1.10.2023
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 14: Křídování (Helmenova metoda).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 9455-1 (050051) - 1.10.2023
Tavidla pro měkké pájení - Část 1: Stanovení netěkavých látek, gravimetrická metoda.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 5179 (050068) - 1.10.2023
Zkoumání pájitelnosti zkouškou smáčení a zkouškou vyplňování mezery (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 17663 (050221) - 1.10.2023
Svařování - Požadavky na kvalitu tepelného zpracování souvisejícího se svařováním a příbuznými procesy (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 15610 (050315) - 1.10.2023
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Kvalifikace na základě vyzkoušených svařovacích materiálů.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 25980 (050703) - 1.10.2023
Ochrana zdraví a bezpečnost práce při svařování a příbuzných procesech - Průsvitné závěsy, pásy a zástěny pro obloukové svařování (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 5173 (051124) - 1.10.2023
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušky ohybem.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 10447 (051129) - 1.10.2023
Odporové svařování - Zkoušení svarů - Odlupovací a sekáčové zkoušení odporových bodových a výstupkových svarů.
223.00 Kč

ČSN EN IEC 60974-1-ed.5:2019/Z1 (052205) - 1.10.2023
Zařízení pro obloukové svařování - Část 1: Zdroje svařovacího proudu.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 60974-1-ed.6 (052205) - 1.10.2023
Zařízení pro obloukové svařování - Část 1: Zdroje svařovacího proudu.
945.00 Kč

ČSN EN IEC 60974-1-ed.6:2023/A11 (052205) - 1.10.2023
Zařízení pro obloukové svařování - Část 1: Zdroje svařovacího proudu.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 18274 (055323) - 1.10.2023
Svařovací materiály - Drátové elektrody, páskové elektrody, svařovací dráty a tyče pro tavné svařování niklu a slitin niklu - Klasifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 30-1-2 (061410) - 1.10.2023
Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Bezpečnost - Část 1-2: Spotřebiče s pečicími troubami a nucenou konvekcí (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 63132-5 (085011) - 1.10.2023
Příručka instalačních postupů a tolerancí hydroelektrických strojů - Část 5: Bulb turbíny a generátory (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 63132-6 (085011) - 1.10.2023
Příručka instalačních postupů a tolerancí hydroelektrických strojů - Část 6: Vertikální Peltonovy turbíny (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 17821 (135827) - 1.10.2023
Armatury budov - Mrazuvzdorné armatury pro venkovní použití (FRT) - Obecné technické požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 1253-8 (136366) - 1.10.2023
Podlahové vpusti a střešní vtoky - Část 8: Podlahové vpusti se zápachovou uzávěrkou s kombinovaným mechanickým uzávěrem a vodním uzávěrem (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 17522 (138500) - 1.10.2023
Studny a výměníky tepla ve vrtech (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 22712 (140120) - 1.10.2023
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Odborná způsobilost osob (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 14511-1 (143010) - 1.10.2023
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru a procesní chladiče, s elektricky poháněnými kompresory - Část 1: Termíny a definice.
223.00 Kč

ČSN EN 14511-2 (143010) - 1.10.2023
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru a procesní chladiče, s elektricky poháněnými kompresory - Část 2: Zkušební podmínky.
223.00 Kč

ČSN EN 12102-1 (143019) - 1.10.2023
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla, procesní chladiče a odvlhčovače, s elektricky poháněnými kompresory - Stanovení hladiny akustického výkonu - Část 1: Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru, odvlhčovače a procesní chladiče.
434.00 Kč

ČSN EN IEC 61158-6-28 (184001) - 1.10.2023
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-28: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 28 (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 62769-1-ed.2:2021/Z1 (184005) - 1.10.2023
Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 1: Přehled (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN EN IEC 62769-1-ed.3 (184005) - 1.10.2023
Integrace zařízení pro práci v poli (FDIR) - Část 1: Přehled (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 62769-100-ed.2 (184005) - 1.10.2023
Integrace zařízení pro práci v poli (FDIR) - Část 100: Profily - Obecné protokoly (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 62769-100:2021/Z1 (184005) - 1.10.2023
Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 100: Profily - Obecné protokoly (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN EN IEC 62769-101-1-ed.2:2021/Z1 (184005) - 1.10.2023
Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 101-1: Profily - Základ sběrnice pole H1 (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN EN IEC 62769-101-1-ed.3 (184005) - 1.10.2023
Integrace zařízení pro práci v poli (FDI)R - Část 101-1: Profily - Základ sběrnice pole H1 (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 62769-101-2-ed.2:2021/Z1 (184005) - 1.10.2023
Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 101-2: Profily - Základ sběrnice pole HSE (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN EN IEC 62769-101-2-ed.3 (184005) - 1.10.2023
Integrace zařízení pro práci v poli (FDI)R - Část 101-2: Profily - Základ sběrnice pole HSE (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 62769-102-2 (184005) - 1.10.2023
Integrace zařízení pro práci v poli (FDIR) - Část 102-2: Profily - EtherNet/IP (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 62769-103-1-ed.2:2021/Z1 (184005) - 1.10.2023
Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 103-1: Profily - PROFIBUS (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN EN IEC 62769-103-1-ed.3 (184005) - 1.10.2023
Integrace zařízení pro práci v poli (FDI)R - Část 103-1: Profily - PROFIBUS (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 62769-103-4-ed.2:2021/Z1 (184005) - 1.10.2023
Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 103-4: Profily - PROFINET (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN EN IEC 62769-103-4-ed.3 (184005) - 1.10.2023
Integrace zařízení pro práci v poli (FDI)R - Část 103-4: PROFINET (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 62769-109-1-ed.2:2021/Z1 (184005) - 1.10.2023
Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 109-1: HARTR a WirelessHARTR (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN EN IEC 62769-109-1-ed.3 (184005) - 1.10.2023
Integrace zařízení pro práci v poli (FDI)R - Část 109-1: HARTR a WirelessHARTR (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN IEC 62769-150-1-ed.2 (184005) - 1.10.2023
Integrace zařízení pro práci v poli (FDI)R - Část 150-1: Profily - ISA 100 (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 62769-150-1:2021/Z1 (184005) - 1.10.2023
Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 150-1: Profily - ISA 100 WIRELESS (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN EN IEC 62769-151-1 (184005) - 1.10.2023
Integrace zařízení pro práci v poli (FDIR) - Část 151-1: Profily - OPC UA (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 62769-2-ed.2:2021/Z1 (184005) - 1.10.2023
Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 2: Klient FDI (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN EN IEC 62769-2-ed.3 (184005) - 1.10.2023
Integrace zařízení pro práci v poli (FDIR) - Část 2: Klient (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN EN IEC 62769-3-ed.2:2021/Z1 (184005) - 1.10.2023
Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 3: Server (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN EN IEC 62769-3-ed.3 (184005) - 1.10.2023
Integrace zařízení pro práci v poli (FDIR) - Část 3: Server (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN IEC 62769-4-ed.2:2021/Z1 (184005) - 1.10.2023
Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 4: Soubor části FDI (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN EN IEC 62769-4-ed.3 (184005) - 1.10.2023
Integrace zařízení pro práci v poli (FDIR) - Část 4: Soubor části FDI (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN IEC 62769-5-ed.2:2021/Z1 (184005) - 1.10.2023
Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 5: Informační model FDI (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN EN IEC 62769-5-ed.3 (184005) - 1.10.2023
Integrace zařízení pro práci v poli (FDIR) - Část 5: Informační model FDI (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN IEC 62769-6-100 (184005) - 1.10.2023
Integrace zařízení pro práci v poli (FDIR) - Část 6-100: Mapování technologie - Síť (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 62769-6-200 (184005) - 1.10.2023
Integrace zařízení pro práci v poli (FDIR) - Část 6-200: Mapování technologie - HTML5 (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 62769-6-ed.2:2021/Z1 (184005) - 1.10.2023
Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 6: Technologie mapování (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN EN IEC 62769-6-ed.3 (184005) - 1.10.2023
Integrace zařízení pro práci v poli (FDIR) - Část 6: Technologie mapování (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN IEC 62769-7-ed.2:2021/Z1 (184005) - 1.10.2023
Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 7: Komunikační zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN EN IEC 62769-7-ed.3 (184005) - 1.10.2023
Integrace zařízení pro práci v poli (FDIR) - Část 7: Komunikační zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN IEC 62769-8 (184005) - 1.10.2023
Integrace zařízení pro práci v poli (FDIR) - Část 8: Mapování EDD k OPC-UA (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN IEC 62057-1 (184009) - 1.10.2023
Elektroměry - Zkušební zařízení, techniky a postupy - Část 1: Stacionární měřicí jednotky (MTU) (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN IEC 61158-1-ed.2:2019/Z1 (184020) - 1.10.2023
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 1: Přehled a návod pro soubory IEC 61158 a IEC 61784 (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN EN IEC 61158-1-ed.3 (184020) - 1.10.2023
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 1: Přehled a návod pro soubory IEC 61158 a IEC 61784 (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 61158-3-2-ed.2:2015/Z1 (184020) - 1.10.2023
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-2: Definice služby datového spoje - Prvky typu 2 (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN EN IEC 61158-3-2-ed.3 (184020) - 1.10.2023
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-2: Definice služby datového spoje - Prvky typu 2 (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN IEC 61158-3-24-ed.2 (184020) - 1.10.2023
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-24: Definice služby datového spoje - Prvky typu 24 (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 61158-3-24:2015/Z1 (184020) - 1.10.2023
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-24: Definice služby datového spoje - Prvky typu 24 (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN EN IEC 61158-3-4-ed.3:2019/Z1 (184020) - 1.10.2023
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-4: Definice služby datového spoje - Prvky typu 4 (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN EN IEC 61158-3-4-ed.4 (184020) - 1.10.2023
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-4: Definice služby datového spoje - Prvky typu 4 (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 61158-4-21-ed.2:2019/Z1 (184020) - 1.10.2023
Průmyslové a komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-21: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 21 (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN EN IEC 61158-4-21-ed.3 (184020) - 1.10.2023
Průmyslové a komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-21: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 21 (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN IEC 61158-4-24-ed.2:2019/Z1 (184020) - 1.10.2023
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-24: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 24 (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN EN IEC 61158-4-24-ed.3 (184020) - 1.10.2023
Průmyslové a komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-24: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 24 (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN IEC 61158-4-4-ed.3:2019/Z1 (184020) - 1.10.2023
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-4: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 4 (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN EN IEC 61158-4-4-ed.4 (184020) - 1.10.2023
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-4: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 4 (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN IEC 61158-5-10-ed.4:2019/Z1 (184020) - 1.10.2023
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-10: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 10 (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN EN IEC 61158-5-10-ed.5 (184020) - 1.10.2023
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-10: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 10 (Norma k přímému použití jako ČSN).
4853.00 Kč

ČSN EN IEC 61158-5-2-ed.4:2019/Z1 (184020) - 1.10.2023
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-2: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 2 (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN EN IEC 61158-5-2-ed.5 (184020) - 1.10.2023
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-2: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 2 (Norma k přímému použití jako ČSN).
1568.00 Kč

ČSN EN IEC 61158-5-26-ed.2 (184020) - 1.10.2023
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-26: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 26 (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN IEC 61158-5-26:2019/Z1 (184020) - 1.10.2023
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-26: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 26 (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN EN IEC 61158-5-4-ed.3:2019/Z1 (184020) - 1.10.2023
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-4: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 4 (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN EN IEC 61158-5-4-ed.4 (184020) - 1.10.2023
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-4: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 4 (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN IEC 61158-6-10-ed.4:2020/Z1 (184020) - 1.10.2023
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-10: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 10 (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN EN IEC 61158-6-10-ed.5 (184020) - 1.10.2023
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-10: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 10 (Norma k přímému použití jako ČSN).
7461.00 Kč

ČSN EN IEC 61158-6-2-ed.4:2020/Z1 (184020) - 1.10.2023
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-2: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 2 (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN EN IEC 61158-6-2-ed.5 (184020) - 1.10.2023
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-2: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 2 (Norma k přímému použití jako ČSN).
1868.00 Kč

ČSN EN IEC 61158-6-23-ed.2:2020/Z1 (184020) - 1.10.2023
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-23: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 23 (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN EN IEC 61158-6-23-ed.3 (184020) - 1.10.2023
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-23: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 23 (Norma k přímému použití jako ČSN).
1994.00 Kč

ČSN EN IEC 61158-6-24-ed.2 (184020) - 1.10.2023
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-24: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 24 (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN EN 61158-6-24:2015/Z1 (184020) - 1.10.2023
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-24: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 24 (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN EN IEC 61158-6-26-ed.2 (184020) - 1.10.2023
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-26: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 26 (Norma k přímému použití jako ČSN).
1354.00 Kč

ČSN EN IEC 61158-6-26:2020/Z1 (184020) - 1.10.2023
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-26: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 26 (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN EN IEC 61158-6-27 (184020) - 1.10.2023
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-27: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 27 (Norma k přímému použití jako ČSN).
1299.60 Kč

ČSN EN IEC 61158-6-4-ed.3:2020/Z1 (184020) - 1.10.2023
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-4: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 4 (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN EN IEC 61158-6-4-ed.4 (184020) - 1.10.2023
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-4: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 4 (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN IEC 61969-1-ed.3:2021/Z1 (188003) - 1.10.2023
Mechanické konstrukce pro elektrická a elektronická zařízení - Venkovní kryty - Část 1: Směrnice pro návrh.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 61969-1-ed.4 (188003) - 1.10.2023
Mechanické konstrukce pro elektrická a elektronická zařízení - Venkovní kryty - Část 1: Směrnice pro návrh. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 16090-1 (200710) - 1.10.2023
Bezpečnost obráběcích strojů - Obráběcí centra, frézky, postupové stroje - Část 1: Bezpečnostní požadavky.
945.00 Kč

ČSN EN 17694-1 (259311) - 1.10.2023
Hydrometrie - Minimální funkční požadavky a zkušební postupy pro zařízení k monitoringu vody - Zařízení pro měření průtoku - Část 1: Zařízení pro měření v otevřených korytech (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 17694-2 (259311) - 1.10.2023
Hydrometrie - Minimální funkční požadavky a zkušební postupy pro zařízení k monitoringu vody - Zařízení pro měření průtoku - Část 2: Zařízení pro měření v uzavřeném potrubí (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 12929-1+A1 (273016) - 1.10.2023
Bezpečnostní požadavky pro osobní lanové dráhy - Obecné požadavky - Část 1: Požadavky na všechna zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 15227:2021/Oprava1 (280321) - 1.10.2023
Železniční aplikace - Požadavky na kolizní odolnost kolejových vozidel.
29.00 Kč

ČSN EN 15437-1+A1 (280542) - 1.10.2023
Železniční aplikace - Monitorování stavu ložiskových skříní - Požadavky na rozhraní a provedení - Část 1: Traťová zařízení a ložisková skříň železničních vozidel.
338.00 Kč

ČSN EN 15437-2+A1 (280542) - 1.10.2023
Železniční aplikace - Monitorování stavu ložiskových skříní - Požadavky na rozhraní a provedení - Část 2: Požadavky na technické vlastnosti a konstrukci palubních systémů sledování teploty.
223.00 Kč

ČSN EN 15085-3+A1 (284401) - 1.10.2023
Železniční aplikace - Svařování železničních kolejových vozidel a jejich součástí - Část 3: Konstrukční požadavky.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 18246 (300035) - 1.10.2023
Elektricky poháněné mopedy a motocykly - Bezpečnostní požadavky pro vodivé spojení s vnějším elektrickým zdrojem energie (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 1501-4 (300350) - 1.10.2023
Vozidla pro svoz odpadu - Obecné požadavky a bezpečnostní požadavky - Část 4: Postup zkoušení hluku vozidel pro svoz odpadu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 17367 (300351) - 1.10.2023
Odpadové hospodářství - Datová komunikace mezi systémem řízení komunikace a back office systémem pro stacionární sběrné nádoby na odpad - Funkční specifikace a sémantický datový model (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ISO 22241-2 (302460) - 1.10.2023
Vznětové motory - Činidlo pro snížení NOx, vodný roztok močoviny (AUS 32) - Část 2: Zkušební metody.
434.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17831 (309044) - 1.10.2023
Jízdní kola - Jízdní kola s pomocným elektrickým pohonem - Opatření proti neoprávněné manipulaci (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 4862 (319211) - 1.10.2023
Letectví a kosmonautika - Záchranné vesty pro stálé nošení pro rotorové letadlo - Požadavky, zkoušení a značení (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 4863 (319212) - 1.10.2023
Letectví a kosmonautika - Imerzní oděvy pro rotorové letadlo - Požadavky, zkoušení a značení (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 11591:2021/A1 (321216) - 1.10.2023
Malá plavidla - Zorné pole z kormidelního stanoviště.
120.00 Kč

ČSN EN IEC 61400-21-2 (333160) - 1.10.2023
Větrné elektrárny - Část 21-2: Měření a vyhodnocování elektrických vlastností - Větrné elektrárny (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN EN 50341-2-18 (333300) - 1.10.2023
Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-18: Národní normativní aspekty (NNA) pro Švédsko (založena na EN 50341-1: 2012) (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 50136-2:2014/A1 (334596) - 1.10.2023
Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení - Část 2: Požadavky na komunikátor ve střeženém prostoru (SPT).
186.00 Kč

ČSN EN 50518:2020/A1 (334599) - 1.10.2023
Dohledová a poplachová přijímací centra.
120.00 Kč

ČSN 342710 (342710) - 1.10.2023
Elektrická požární signalizace - Projektování, montáž, užívání, provoz, kontrola, servis a údržba.
768.00 Kč

ČSN EN 50525-1:2011/A1 (347410) - 1.10.2023
Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (Uo/U) včetně - Část 1: Všeobecné požadavky.
186.00 Kč

ČSN EN 50289-1-2-ed.2 (347819) - 1.10.2023
Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 1-2: Elektrické zkušební metody - Stejnosměrný odpor.
120.00 Kč

ČSN EN 50289-1-2:2001/Z1 (347819) - 1.10.2023
Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 1-2: Elektrické zkušební metody - Stejnosměrná rezistance.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 60255-1-ed.2 (353501) - 1.10.2023
Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 1: Společné požadavky.
434.00 Kč

ČSN EN 60255-1:2010/Z1 (353501) - 1.10.2023
Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 1: Společné požadavky.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 60255-187-1:2022/Oprava1 (353510) - 1.10.2023
Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 187-1: Funkční požadavky na rozdílovou ochranu - Omezovaná a neomezovaná rozdílová ochrana motorů, generátorů a transformátorů.
120.00 Kč

ČSN EN 60947-4-2-ed.3:2012/Z1 (354101) - 1.10.2023
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 4-2: Stykače a spouštěče motorů - Polovodičové regulátory a spouštěče motorů na střídavý proud.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 60947-4-2-ed.4 (354101) - 1.10.2023
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 4-2: Stykače a spouštěče motorů - Polovodičové řídicí jednotky, spouštěče a softstartéry motorů.
768.00 Kč

ČSN EN IEC 62271-110-ed.4:2018/Z1 (354224) - 1.10.2023
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 110: Spínání induktivní zátěže.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 62271-110-ed.5 (354224) - 1.10.2023
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 110: Spínání induktivní zátěže.
350.00 Kč

ČSN EN IEC 61076-3-126 (354621) - 1.10.2023
Konektory pro elektrická a elektronická zařízení - Požadavky na výrobky - Část 3-126: Obdélníkové konektory - Předmětová specifikace pro 5pólové napájecí konektory pro průmyslová prostředí se západkovou aretací. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN IEC 62146-2 (358225) - 1.10.2023
Kondenzátory pro vysokonapěťové výkonové vypínače střídavého proudu - Část 2: TRV kondenzátory.
338.00 Kč

ČSN EN 60384-14-ed.2:2014/Z1 (358291) - 1.10.2023
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 14: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory pro elektromagnetické odrušení a pro připojení k napájecí síti.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 60384-14-ed.3 (358291) - 1.10.2023
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 14: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory pro elektromagnetické odrušení a pro připojení k napájecí síti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
768.00 Kč

ČSN EN IEC 60794-1-23-ed.2:2020/Z3 (359223) - 1.10.2023
Optické vláknové kabely - Část 1-23: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů - Zkušební metody kabelových prvků.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 60794-1-308 (359223) - 1.10.2023
Optické vláknové kabely -- Část 1-308: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů - Zkušební metody kabelových prvků - Zkouška zbytkového zkroucení pásku, metoda G8. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 50411-3-2-ed.2 (359249) - 1.10.2023
Systémy vláknového managementu a ochranná zapouzdření používaná v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 3-2: Mechanický spoj jednovidových vláken. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 61300-2-1-ed.3 (359251) - 1.10.2023
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-1: Zkoušky - Vibrace (sinusové). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN IEC 61300-3-33-ed.3:2022/Oprava1 (359252) - 1.10.2023
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-33: Zkoušení a měření - Měření výsuvné síly z pružné zarovnávací dutinky pomocí kalibračních kolíků. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
120.00 Kč

ČSN EN 61291-2-ed.4:2016/Z1 (359273) - 1.10.2023
Optické zesilovače - Část 2: Jednokanálové aplikace - Šablona funkčních specifikací.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 61291-2-ed.5 (359273) - 1.10.2023
Optické zesilovače - Část 2: Jednokanálové aplikace - Šablona funkčních specifikací. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 62148-22 (359274) - 1.10.2023
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 22: Pouzdra přímo modulovaných laserů 25 Gbit/s s jednotkou řízení teploty. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 62343-ed.2:2018/Z1 (359278) - 1.10.2023
Dynamické moduly - Obecně a návod.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 62343-ed.3 (359278) - 1.10.2023
Dynamické moduly - Kmenová specifikace.
350.00 Kč

ČSN EN 60838-2-3:2017/A1 (360385) - 1.10.2023
Různé objímky - Část 2-3: Zvláštní požadavky - Objímky pro dvoupaticové lineární LED světelné zdroje (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN IEC 62386-150 (360540) - 1.10.2023
Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 150: Zvláštní požadavky - Pomocný napájecí zdroj. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 60335-2-81-ed.2:2004/Z1 (361045) - 1.10.2023
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-81: Zvláštní požadavky na ohřívače nohou a ohřívací rohože.
29.00 Kč

ČSN EN 60335-2-34-ed.4:2013/Z1 (361050) - 1.10.2023
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-34: Zvláštní požadavky na motorkompresory.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-34-ed.5 (361050) - 1.10.2023
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-34: Zvláštní požadavky na motorkompresory.
434.00 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-34-ed.5:2023/A11 (361050) - 1.10.2023
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-34: Zvláštní požadavky na motorkompresory.
186.00 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-81-ed.3 (361050) - 1.10.2023
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-81: Zvláštní požadavky na ohřívače nohou a ohřívací rohože.
338.00 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-81-ed.3:2023/A1 (361050) - 1.10.2023
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-81: Zvláštní požadavky na ohřívače nohou a ohřívací rohože.
120.00 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-81-ed.3:2023/A2 (361050) - 1.10.2023
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-81: Zvláštní požadavky na ohřívače nohou a ohřívací rohože.
120.00 Kč

ČSN EN 60335-2-95-ed.3:2015/Z1 (361050) - 1.10.2023
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-95: Zvláštní požadavky na pohony pro svisle pohyblivá garážová vrata pro domovní použití.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-95-ed.4 (361050) - 1.10.2023
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-95: Zvláštní požadavky na pohony pro svisle pohyblivá garážová vrata pro domovní použití.
338.00 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-95-ed.4:2023/A11 (361050) - 1.10.2023
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-95: Zvláštní požadavky na pohony pro svisle pohyblivá garážová vrata pro domovní použití.
223.00 Kč

ČSN EN IEC 61591-ed.2:2020/Z1 (361060) - 1.10.2023
Odsavače kuchyňských par - Metody měření funkce (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN EN IEC 61591-ed.3 (361060) - 1.10.2023
Odsavače kuchyňských par - Metody měření funkce (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 61676-ed.2 (364768) - 1.10.2023
Zdravotnické elektrické přístroje - Dozimetrické přístroje používané pro neinvazivní měření napětí rentgenky v diagnostické radiologii (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 61676:2003/Z1 (364768) - 1.10.2023
Zdravotnické elektrické přístroje - Měřiče ionizujícího záření používané pro neinvazivní měření napětí rentgenky v diagnostické radiologii.
29.00 Kč

ČSN EN 50600-2-4-ed.2 (367260) - 1.10.2023
Informační technologie - Vybavení a infrastruktury datových center - Část 2-4: Infrastruktura telekomunikační kabeláže. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN EN 50600-2-4:2015/Z1 (367260) - 1.10.2023
Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 2-4: Infrastruktura telekomunikační kabeláže.
29.00 Kč

TNI IEC/TR 60825-14 (367750) - 1.10.2023
Bezpečnost laserových zařízení - Část 14: Uživatelská příručka.
768.00 Kč

ČSN EN ISO/IEC 27001 (369797) - 1.10.2023
Informační bezpečnost, kybernetická bezpečnost a ochrana soukromí - Systémy managementu informační bezpečnosti - Požadavky.
338.00 Kč

ČSN EN 60670-24:2014/A11 (370100) - 1.10.2023
Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 24: Zvláštní požadavky na úplné kryty pro umístění ochranných zařízení a jiných elektrických zařízení rozptylujících výkon.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 2613-1 (385581) - 1.10.2023
Analýza zemního plynu - Obsah křemíku v biometanu - Část 1: Stanovení celkového obsahu křemíku pomocí atomové emisní spektrometrie (AES) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 10351:2011/Oprava1 (420527) - 1.10.2023
Chemický rozbor železných materiálů - Indukční spřažený plazmový opticko-spektrometrický rozbor nelegovaných a nízkolegovaných ocelí - Stanovení Mn, P, Cu, Ni, Cr, Mo, V, Co, Al (celkový) a Sn (běžná metoda) (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN EN ISO 4491-1 (420767) - 1.10.2023
Kovové prášky - Stanovení obsahu kyslíku redukčními metodami - Část 1: Obecné pokyny (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 4491-2 (420768) - 1.10.2023
Kovové prášky - Stanovení obsahu kyslíku redukčními metodami - Část 2: Úbytek hmotnosti při redukci vodíkem (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 10359 (421002) - 1.10.2023
Laserem svařované předlisky z tenkých ocelových plechů - Technické dodací podmínky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 2171 (461019) - 1.10.2023
Obiloviny, luštěniny a výrobky z nich - Stanovení obsahu popela spalováním.
223.00 Kč

ČSN EN 351-1 (490674) - 1.10.2023
Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Rostlé dřevo ošetřené ochrannými prostředky - Část 1: Klasifikace průniku a příjmu ochranného prostředku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 351-2 (490674) - 1.10.2023
Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Rostlé dřevo ošetřené ochrannými prostředky - Část 2: Návod na odběr vzorků pro analýzu dřeva ošetřeného ochrannými prostředky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 535 (500335) - 1.10.2023
Papír a lepenka - Stanovení absorpce vody podle Cobba (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 12625-12 (500371) - 1.10.2023
Tissue papíry a tissue výrobky - Část 12: Stanovení pevnosti v linii perforace a výpočet účinnosti perforace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 8586 (560037) - 1.10.2023
Senzorická analýza - Výběr a výcvik senzorických posuzovatelů (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 15213-1 (560652) - 1.10.2023
Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu bakterií rodu Clostridium - Část 1: Stanovení počtu bakterií rodu Clostridium redukujících siřičitany technikou počítání kolonií.
338.00 Kč

ČSN EN 17634 (569561) - 1.10.2023
Elektronické cigarety a náplně do elektronických cigaret - Stanovení rovnoměrné dodávky nikotinu při definovaných sekvencích potáhnutí v rámci několika elektronických cigaret stejného typu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 17746 (569562) - 1.10.2023
Elektronické cigarety a náplně do elektronických cigaret - Stanovení rovnoměrné dodávky nikotinu při definovaných sekvencích potáhnutí v rámci jedné elektronické cigarety (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 5774 (635332) - 1.10.2023
Plastové hadice - Vyztužené textilií pro stlačený vzduch - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 527-4 (640604) - 1.10.2023
Plasty - Stanovení tahových vlastností - Část 4: Zkušební podmínky pro izotropní a orthotropní plastové kompozity vyztužené vlákny (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 15940 (656584) - 1.10.2023
Motorová paliva - Parafinické motorové nafty získané syntézou nebo hydrogenací - Technické požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 302-8 (668531) - 1.10.2023
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Část 8: Statická zkouška zatěžování zkušebních těles s vícenásobnými lepenými spoji smykem v tlaku (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 927-12 (672010) - 1.10.2023
Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Část 12: Propustnost pro ultrafialové a viditelné záření (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN 681504 (681504) - 1.10.2023
Kosmetické přípravky - Emulzní přípravky - Fyzikální a chemické zkoušení.
120.00 Kč

TNI ISO/TR 18811 (681511) - 1.10.2023
Kosmetika - Směrnice pro zkoušení stability kosmetických přípravků. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 13132 (704322) - 1.10.2023
Laboratorní sklo - Petriho misky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 17549-2 (730115) - 1.10.2023
Informační modelování staveb - Struktura informací založená na EN ISO 16739-1 pro výměnu datových šablon a datových listů pro stavební předměty - Část 2: Konfigurovatelné stavební předměty a požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
1354.00 Kč

ČSN EN 17037+A1 (730582) - 1.10.2023
Denní osvětlení budov.
543.00 Kč

ČSN EN 12697-4 (736160) - 1.10.2023
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 4: Znovuzískání extrahovaného pojiva: Frakcionační kolona (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12697-43 (736160) - 1.10.2023
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 43: Odolnost proti působní pohonných hmot (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 17682 (736373) - 1.10.2023
Železniční aplikace - Infrastruktura - Pružný prvek pro systém plovoucích desek.
350.00 Kč

ČSN EN 607 (747704) - 1.10.2023
Okapové žlaby a tvarovky z PVC-U - Definice, požadavky a zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN 755020 (755020) - 1.10.2023
Vykazování ztrát pitné vody z vodovodů.
223.00 Kč

ČSN EN 12729 (755415) - 1.10.2023
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Zábrana proti zpětnému průtoku s kontrolovatelným redukovaným tlakovým pásmem - Skupina B - Druh A.
350.00 Kč

ČSN EN 13077 (755418) - 1.10.2023
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Volný výtok s nekruhovým přepadem (neomezený) - Skupina A - Druh B.
223.00 Kč

ČSN EN 16056 (755471) - 1.10.2023
Vliv kovových materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Metoda pro posuzování pasivního vlivu korozivzdorných ocelí (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12889 (756115) - 1.10.2023
Bezvýkopové provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 12255-13 (756403) - 1.10.2023
Čistírny odpadních vod - Část 13: Čištění odpadních vod chemickým srážením (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 12255-14 (756403) - 1.10.2023
Čistírny odpadních vod - Část 14: Dezinfekce (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 12255-4 (756403) - 1.10.2023
Čistírny odpadních vod - Část 4: Primární čištění.
338.00 Kč

ČSN EN 12255-6 (756403) - 1.10.2023
Čistírny odpadních vod - Část 6: Aktivace (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 17075+A1 (757060) - 1.10.2023
Kvalita vod - Obecné požadavky a postupy zkoušení výkonnosti pro vybavení k monitoringu vod - Kontinuální měřicí zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 16479 (757061) - 1.10.2023
Kvalita vod - Požadavky na výkonnost a postupy zkoušení shody pro zařízení k monitoringu vod - Automatická vzorkovací zařízení (vzorkovače) pro vody a odpadní vody (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 19160-4 (760401) - 1.10.2023
Adresování - Část 4: Složky a jazyky šablon mezinárodních poštovních adres (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 24801-1 (761301) - 1.10.2023
Služby v rekreačním potápění - Požadavky na výcvik rekreačních potápěčů - Část 1: Úroveň 1 - Potápěč s doprovodem.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 41015 (762107) - 1.10.2023
Facility management - Ovlivnění chování organizace pro zlepšení výsledků facility managementu (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 17848 (793871) - 1.10.2023
Usně - Chemikálie - Kontrola kvality (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 17738 (806179) - 1.10.2023
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Poškození během postupu instalace - Zkouška v plném rozsahu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1384 (832168) - 1.10.2023
Přilby pro jezdce na koních (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 13849-1 (833205) - 1.10.2023
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 1: Obecné zásady pro konstrukci (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN EN 17255-4 (834778) - 1.10.2023
Stacionární zdroje emisí - Systémy pro sběr a zpracování dat - Část 4: Specifikace požadavků na instalaci a průběžné zabezpečování a kontrolu kvality systémů pro sběr a manipulaci s daty (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17660-1 (835027) - 1.10.2023
Kvalita ovzduší - Hodnocení výkonnosti senzorových systémů pro měření kvality ovzduší - Část 1: Plynné znečišťující látky v okolním ovzduší.
593.00 Kč

ČSN EN ISO 16387 (836450) - 1.10.2023
Kvalita půdy - Vliv znečišťujících látek na Enchytraeidae (Enchytraeus sp.) - Stanovení vlivu na reprodukci (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 17225-8 (838202) - 1.10.2023
Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 8: Tříděné tepelně upravené a zhutněné palivo z biomasy pro komerční a průmyslové použití.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 18123 (838222) - 1.10.2023
Tuhá biopaliva - Stanovení prchavé hořlaviny.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10651-4 (852103) - 1.10.2023
Plicní ventilátory - Část 4: Zvláštní požadavky na ruční resuscitátory (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 7551 (856022) - 1.10.2023
Stomatologie - Stomatologické papírové čípky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 5139 (856378) - 1.10.2023
Stomatologie - Obrobitelné polotovary z kompozitních materiálů na bázi polymerů (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 319421-V1.2.1 (874011) - 1.10.2023
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Požadavky politiky a bezpečnosti na poskytovatele důvěryhodných služeb vydávající časová razítka (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 13721 (910288) - 1.10.2023
Nábytek - Stanovení povrchového odrazu (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 16611 (910292) - 1.10.2023
Nábytek - Hodnocení odolnosti povrchu proti drobnému poškrábání (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12104 (917877) - 1.10.2023
Pružné podlahové krytiny - Korkové dlaždice - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16511 (917890) - 1.10.2023
Modulární podlahové krytiny s mechanickým zámkovým systémem (MMF) - Specifikace, požadavky a metoda zkoušení pro vícevrstvé modulární panely pro pokládku plovoucí podlahy (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 19156 (979876) - 1.10.2023
Geografická informace - Pozorování a měření a vzorky (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN EN ISO 19157-1 (979877) - 1.10.2023
Geografická informace - Kvalita dat - Část 1: Všeobecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.