Nové normy ČSN za srpen 2018

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2018 v 09:00


ČSN ISO 13528:2017/Oprava1 (010248) - 1.8.2018
Statistické metody používané při zkoušení způsobilosti mezilaboratorním porovnáváním.
26.40 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 14027 (010927) - 1.8.2018
Environmentální značky a prohlášení - Vývoj pravidel produktových kategorií (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN ISO 13373-9 (011440) - 1.8.2018
Monitorování stavu a diagnostika strojů - Monitorování stavu vibrací - Část 9: Diagnostické metody pro elektromotory.
306.90 Kč

TNI ISO/TR 17534-2 (011693) - 1.8.2018
Akustika - Software pro výpočet zvuku ve venkovním prostoru - Část 2: Obecná doporučení pro testovací případy a rozhraní se zabezpečením kvality.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 6412-1 (013245) - 1.8.2018
Technické výkresy - Zjednodušené zobrazování potrubních větví - Část 1: Obecná pravidla a pravoúhlé promítání (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 6412-2 (013245) - 1.8.2018
Technické výkresy - Zjednodušené zobrazování potrubních větví - Část 2: Izometrické promítání (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 6412-3 (013245) - 1.8.2018
Technické výkresy - Zjednodušené zobrazování potrubních větví - Část 3: Příslušenství ve vzduchotechnice a odvodňovacích systémech (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 17450-4 (014103) - 1.8.2018
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Obecné pojmy - Část 4: Geometrické charakteristiky pro kvantifikaci GPS úchylek (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ISO 8062-4 (014460) - 1.8.2018
Geometrické specifikace produktů (GPS) - Rozměrové a geometrické tolerance tvarovaných součástí - Část 4: Obecné tolerance pro odlitky použitím tolerování profilu v systému obecných základen. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 20485 (015041) - 1.8.2018
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Metoda zkušebního plynu (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 20486 (015041) - 1.8.2018
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Kalibrace referenčních netěsností pro plyny (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

TNI ISO/IEC TR 17028 (015247) - 1.8.2018
Posuzování shody - Směrnice a příklady certifikačních schémat v oblasti služeb. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 16228 (020001) - 1.8.2018
Spojovací součásti - Typy kontrolních dokumentů (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 2931 (038650) - 1.8.2018
Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Posouzení kvality utěsněných anodických oxidových povlaků měřením admitance.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 7599 (038650) - 1.8.2018
Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Metoda specifikování dekorativních a ochranných anodických oxidových povlaků na hliníku.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 15011-4 (050681) - 1.8.2018
Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Laboratorní metoda pro vzorkování dýmu a plynů - Část 4: Informační listy dýmu (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 9017 (051127) - 1.8.2018
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkouška rozlomením (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11666 (051172) - 1.8.2018
Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem - Stupně přípustnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 14114 (052122) - 1.8.2018
Zařízení pro plamenové svařování - Acetylenové rozvodové systémy pro svařování, řezání a příbuzné procesy - Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 13918 (052420) - 1.8.2018
Svařování - Svorníky a keramické kroužky pro obloukové přivařování svorníků (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 17633 (055503) - 1.8.2018
Svařovací materiály - Plněné elektrody a tyče pro obloukové svařování korozivzdorných a žáruvzdorných ocelí s přívodem a bez přívodu ochranného plynu - Klasifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 26304 (055802) - 1.8.2018
Svařovací materiály - Drátové elektrody, plněné elektrody a kombinace elektroda-tavidlo pro obloukové svařování vysokopevnostních ocelí pod tavidlem - Klasifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 14543:2018/Oprava1 (061462) - 1.8.2018
Specifikace spotřebičů na zkapalněné uhlovodíkové plyny - Venkovní ohřívače - Sálavá topidla bez připojení ke kouřovodu pro venkovní použití nebo pro dostatečně větrané prostory.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 16890-2 (125009) - 1.8.2018
Vzduchové filtry pro všeobecné větrání - Část 2: Měření účinnosti odlučování částic a odporu proti proudění vzduchu.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 16890-3 (125009) - 1.8.2018
Vzduchové filtry pro všeobecné větrání - Část 3: Stanovení účinnosti gravimetrické metody a odporu proti proudění vzduchu pomocí hmotnosti zachyceného zkušebního prachu.
306.90 Kč

ČSN EN 1111 (137105) - 1.8.2018
Zdravotnětechnické armatury - Termostatické směšovací baterie (PN 10) - Obecné technické podmínky.
493.90 Kč

ČSN EN 13618:2017/Oprava1 (137194) - 1.8.2018
Ohebné připojovací hadice pro vnitřní vodovody - Funkční požadavky a zkušební postupy.
26.40 Kč

ČSN EN 13126-8 (166111) - 1.8.2018
Stavební kování - Kování pro okna a balkónové dveře - Část 8: Požadavky a zkušební metody kování pro otočení a vyklopení, kování pro vyklopení a otočení a kování pouze pro otočení (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 45501 (177010) - 1.8.2018
Metrologické aspekty vah s neautomatickou činností.
859.10 Kč

ČSN EN IEC 62828-1 (180432) - 1.8.2018
Referenční podmínky a postupy pro zkoušení vysílačů pro měření průmyslových procesů - Část 1: Obecné postupy pro všechny typy vysílačů (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN IEC 62828-2 (180432) - 1.8.2018
Referenční podmínky a postupy pro zkoušení vysílačů pro měření průmyslových procesů - Část 2: Zvláštní postupy pro vysílače tlaku (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN IEC 62439-3-ed.3 (184022) - 1.8.2018
Průmyslové komunikační sítě - Vysoce použitelné automatizační sítě - Část 3: Paralelní redundanční protokol (PRP) a vysoce použitelný nepřerušený okruh (HSR) (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN EN IEC 62439-5-ed.2 (184022) - 1.8.2018
Průmyslové komunikační sítě - Vysoce použitelné automatizační sítě - Část 5: Řízený redundanční protokol (BRP) (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 62453-303-1:2010/A1 (184023) - 1.8.2018
Specifikace rozhraní pro nástroje pro práci v poli (FDT) - Část 303-1: Integrace komunikačního profilu - IEC 61784 CP 3/1 a CP 3/2. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 16092-1 (210705) - 1.8.2018
Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Lisy - Část 1: Obecné bezpečnostní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 12480 (257862) - 1.8.2018
Plynoměry - Rotační objemové plynoměry (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN ISO 5006 (278009) - 1.8.2018
Stroje pro zemní práce - Pole výhledu obsluhy - Zkušební metoda a kritéria provedení.
306.90 Kč

ČSN EN 1646-1 (300047) - 1.8.2018
Obytná vozidla pro volný čas - Motorové karavany - Část 1: Požadavky na obyvatelnost z hlediska zdraví a bezpečnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 18541-6 (300558) - 1.8.2018
Silniční vozidla - Normalizovaný přístup k informaci o opravě a údržbě automobilu (RMI) - Část 6: Případy použití a požadavky na RMI pro vozidla kategorie L (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN 332000-5-52-ed.2:2012/Z1 (332000) - 1.8.2018
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení.
108.90 Kč

ČSN EN 60079-7-ed.3:2017/A1 (332320) - 1.8.2018
Výbušné atmosféry - Část 7: Ochrana zařízení zajištěným provedením "e".
108.90 Kč

ČSN CLC/TS 61400-14 (333160) - 1.8.2018
Větrné elektrárny - Část 14: Prohlášení týkající se hodnot úrovně zdánlivého akustického výkonu a tonality (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 55016-1-2-ed.2:2014/A1 (334210) - 1.8.2018
Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-2: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Vazební zařízení pro měření rušení šířeného vedením.
169.40 Kč

ČSN EN 50131-6-ed.3 (334591) - 1.8.2018
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 6: Napájecí zdroje.
493.90 Kč

ČSN EN 60695-11-20-ed.2:2016/Oprava1 (345615) - 1.8.2018
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 11-20: Zkoušky plamenem - Zkouška plamenem o výkonu 500 W.
108.90 Kč

ČSN EN IEC 60068-2-52-ed.2 (345791) - 1.8.2018
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2: Zkoušky - Zkouška Kb: Cyklická zkouška solnou mlhou (roztok chloridu sodného). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN IEC 62631-2-1 (346462) - 1.8.2018
Dielektrické a izolační vlastnosti pevných elektroizolačních materiálů - Část 2-1: Relativní permitiva a ztrátový činitel - Technické frekvence (0.1 Hz až 10 MHz), střídavé metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN IEC 62631-3-11 (346462) - 1.8.2018
Dielektrické a izolační vlastnosti pevných elektroizolačních materiálů - Část 3-11: Stanovení izolačních vlastností (stejnosměrné metody) - Objemový odpor a objemová rezistivita, metoda pro impregnační materiály a povlaky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN IEC 62677-3-101 (346554) - 1.8.2018
Teplem smrštitelné nízkonapěťové a středněnapěťové tvarované díly - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 101: Teplem smrštitelné polyolefinové tvarované díly pro nízkonapěťové aplikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN IEC 62677-3-102 (346554) - 1.8.2018
Teplem smrštitelné nízkonapěťové a středněnapěťové tvarované díly - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 102: Teplem smrštitelné polyolefinové tvarované díly pro středněnapěťové aplikace, odolné proti vytváření vodivých stop (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 60893-3-6-ed.2:2004/A2 (346572) - 1.8.2018
Izolační materiály - Technické neohebné laminátové desky na bázi teplem tvrditelných pryskyřic - Část 3-6: Specifikace jednotlivých materiálů - Požadavky na neohebné laminátové desky na bázi silikonových pryskyřic. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN EN 50655-1 (347116) - 1.8.2018
Elektrické kabely - Příslušenství - Materiálové vlastnosti - Část 1: Identifikace pro pryskyřičné směsi.
169.40 Kč

ČSN EN 50655-2 (347116) - 1.8.2018
Elektrické kabely - Příslušenství - Materiálové vlastnosti - Část 2: Identifikace pro teplem smrštitelné komponenty pro aplikace nízkého a středního napětí až do 20,8/36 (42) kV.
202.40 Kč

ČSN EN 50655-3 (347116) - 1.8.2018
Elektrické kabely - Příslušenství - Materiálové vlastnosti - Část 3: Identifikace pro komponenty smrštitelné za studena pro nízké a střední napětí až do 20,8/36 (42) kV.
169.40 Kč

ČSN EN 50629:2016/A2 (351107) - 1.8.2018
Energetické hodnocení velkých výkonových transformátorů (Um > 36 kV nebo Sr => 40 MVA).
108.90 Kč

ČSN EN IEC 61204-7-ed.2 (351536) - 1.8.2018
Napájecí zařízení nízkého napětí se spínacím režimem - Část 7: Bezpečnostní požadavky.
698.50 Kč

ČSN EN IEC 62909-1 (351547) - 1.8.2018
Obousměrné měniče výkonu připojené do sítě - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN IEC 60512-15-2-ed.2 (354055) - 1.8.2018
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 15-2: Zkoušky konektorů (mechanické) - Zkouška 15b: Upevnění tělíska v pouzdru (axiální) (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN IEC 60512-8-3-ed.2 (354055) - 1.8.2018
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 8-3: Zkoušky statickým namáháním (pevné konektory) - Zkouška 8c: Zkouška pevnosti páčky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 60947-2-ed.4:2018/Oprava1 (354101) - 1.8.2018
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 2: Jističe.
26.40 Kč

ČSN EN 60669-1-ed.3 (354106) - 1.8.2018
Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 1: Obecné požadavky.
859.10 Kč

ČSN EN 62271-101-ed.2:2013/A1 (354222) - 1.8.2018
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 101: Syntetické zkoušky.
698.50 Kč

ČSN EN IEC 60099-8-ed.2 (354870) - 1.8.2018
Svodiče přepětí - Část 8: Svodiče přepětí z oxidu kovů s vnějším sériovým jiskřištěm (EGLA) pro venkovní přenosová a distribuční vedení soustav se střídavým napětím nad 1 kV. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN EN 60122-1:2003/A1 (358415) - 1.8.2018
Křemenné krystalové jednotky hodnocené jakosti - Část 1: Kmenová specifikace.
202.40 Kč

ČSN EN IEC 63041-1 (358431) - 1.8.2018
Piezoelektrické senzory - Část 1: Kmenová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN IEC 63041-2 (358431) - 1.8.2018
Piezoelektrické senzory - Část 2: Chemické a biochemické senzory. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN IEC 62604-2-ed.2 (358495) - 1.8.2018
Duplexery hodnocené kvality s povrchovou (PAV) a objemovou (OAV) akustickou vlnou - Část 2: Pokyny k použití. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN IEC 62228-1 (358798) - 1.8.2018
Integrované obvody - Hodnocení EMC vysílačů-přijímačů - Část 1: Obecné podmínky a definice. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN IEC 60749-12-ed.2 (358799) - 1.8.2018
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 12: Vibrace, proměnlivý kmitočet. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN IEC 60749-26-ed.3 (358799) - 1.8.2018
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 26: Zkoušení citlivosti na elektrostatický výboj (ESD) - Model lidského těla (HBM). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
515.90 Kč

ČSN EN IEC 62969-1 (358801) - 1.8.2018
Polovodičové součástky - Polovodičové rozhraní pro automobilová vozidla - Část 1: Obecné požadavky na výkonové rozhraní pro senzory automobilových vozidel. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN IEC 61249-2-45 (359062) - 1.8.2018
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-45: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky vyztužené netkaným/tkaným E-sklem, impregnované nehalogenovanou epoxidovou pryskyřicí, se součinitelem tepelné vodivosti (1,0 W/m.K) a definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření), pro bezolovnatou montáž (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN IEC 61249-2-46 (359062) - 1.8.2018
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-46: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky vyztužené netkaným/tkaným E-sklem, impregnované nehalogenovanou epoxidovou pryskyřicí, se součinitelem tepelné vodivosti (1,5 W/m.K) a definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření), pro bezolovnatou montáž (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN IEC 61249-2-47 (359062) - 1.8.2018
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-47: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky vyztužené netkaným/tkaným E-sklem, impregnované nehalogenovanou epoxidovou pryskyřicí, se součinitelem tepelné vodivosti (2,0 W/m.K) a definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření), pro bezolovnatou montáž (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN IEC 60793-1-47-ed.4 (359213) - 1.8.2018
Optická vlákna - Část 1-47: Měřicí metody a zkušební postupy - Makroohybové ztráty. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN IEC 60793-1-54-ed.3 (359213) - 1.8.2018
Optická vlákna - Část 1-54: Měřicí metody a zkušební postupy - Záření gama. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN IEC 60794-1-22-ed.2 (359223) - 1.8.2018
Optické vláknové kabely - Část 1-22: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů - Environmentální zkušební metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN IEC 61754-7-2 (359244) - 1.8.2018
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 7-2: Druh optických konektorů typu MPO - Dvě řady vláken. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN IEC 61281-1-ed.2 (359272) - 1.8.2018
Optické vláknové komunikační subsystémy - Část 1: Kmenová specifikace.
394.90 Kč

ČSN EN 12665 (360001) - 1.8.2018
Světlo a osvětlení - Základní termíny a kritéria pro stanovení požadavků na osvětlení (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 62554:2012/A1 (360017) - 1.8.2018
Příprava vzorků pro měření obsahu rtuti v zářivkách. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN EN 60809-ed.2:2015/A2 (360180) - 1.8.2018
Světelné zdroje pro silniční vozidla - Rozměrové, elektrické a světelné požadavky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN 360340-1:1990/Z48 (360340) - 1.8.2018
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 1: Patice pro zdroje světla.
493.90 Kč

ČSN 360340-2:1991/Z45 (360340) - 1.8.2018
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 2: Objímky.
317.90 Kč

ČSN 360340-3:1990/Z46 (360340) - 1.8.2018
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 3: Kalibry.
698.50 Kč

ČSN EN IEC 62386-332 (360540) - 1.8.2018
Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 332: Zvláštní požadavky - Vstupní zařízení - Zpětná vazba. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 50636-2-107:2015/A1 (361050) - 1.8.2018
Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-107: Zvláštní požadavky na robotické bateriové sekačky trávy.
108.90 Kč

ČSN EN IEC 62933-2-1 (364500) - 1.8.2018
Systémy pro akumulaci elektrické energie (EES) - Část 2-1: Parametry zařízení a zkušební metody - Obecná specifikace.
394.90 Kč

ČSN EN IEC 62688 (364607) - 1.8.2018
Moduly a sestavy fotovoltaických koncentrátorů - Bezpečnostní způsobilost (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 62702-1-1:2017/Oprava1 (367008) - 1.8.2018
Zvukový archivní systém - Část 1-1: DVD a migrace dat pro dlouhodobé uchovávání zvukových dat (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 63029:2018/Oprava1 (367219) - 1.8.2018
Zvukové, obrazové a multimediální zařízení - Multimediální technologie e-publikování a e-knihy - e-knihy založené na rastrové grafice (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN IEC 62731-ed.2 (367512) - 1.8.2018
Text na řeč pro televizi - Obecné požadavky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 50664 (367929) - 1.8.2018
Kmenová norma pro prokázání shody zařízení používaných zaměstnanci s mezemi vystavení elektromagnetickým polím (0 Hz až 300 GHz) při jejich uvádění do provozu nebo in situ.
169.40 Kč

ČSN EN 50665 (367930) - 1.8.2018
Kmenová norma pro posuzování elektronických a elektrických zařízení v souvislosti s omezeními vystavení člověka elektromagnetickým polím (0 Hz až 300 GHz).
169.40 Kč

ČSN EN 50090-3-4:2017/Oprava1 (368051) - 1.8.2018
Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 3-4: Bezpečná aplikační vrstva, bezpečná služba, bezpečná konfigurace a bezpečnostní prostředky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN EN IEC 61938-ed.3 (368320) - 1.8.2018
Multimediální systémy - Směrnice doporučených vlastností analogových rozhraní pro dosažení interoperability. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 60118-4-ed.3:2015/A1 (368860) - 1.8.2018
Elektroakustika - Sluchadla - Část 4: Systémy indukčních smyček pro účely sluchadel - Požadavky na provozní vlastnosti systému. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN CLC/TS 50625-3-5 (369082) - 1.8.2018
Požadavky na sběr, logistiku a zpracování OEEZ - Část 3-5: Technická specifikace k odstranění znečištění - fotovoltaické panely.
202.40 Kč

ČSN CLC/TS 50625-5 (369082) - 1.8.2018
Požadavky na sběr, logistiku a zpracování OEEZ - Část 5: Specifikace pro finální zpracování frakcí OEEZ - měď a ušlechtilé kovy.
306.90 Kč

ČSN ISO/IEC 29151 (369711) - 1.8.2018
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Soubor postupů na ochranu osobně identifikovatelných informací.
394.90 Kč

ČSN EN 12845 (389211) - 1.8.2018
Stabilní hasicí zařízení - Sprinklerová zařízení - Navrhování, instalace a údržba.
1053.80 Kč

ČSN EN 14460 (389690) - 1.8.2018
Konstrukce odolné výbuchovému tlaku (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 6507-1 (420374) - 1.8.2018
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Vickerse - Část 1: Zkušební metoda.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 6507-2 (420374) - 1.8.2018
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Vickerse - Část 2: Ověřování a kalibrace zkušebních strojů.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 6507-3 (420374) - 1.8.2018
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Vickerse - Část 3: Kalibrace referenčních destiček.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 6507-4 (420374) - 1.8.2018
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Vickerse - Část 4: Tabulky hodnot tvrdosti.
539.00 Kč

ČSN EN ISO 4545-1 (420376) - 1.8.2018
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Knoopa - Část 1: Zkušební metoda.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 4545-2 (420376) - 1.8.2018
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Knoopa - Část 2: Ověřování a kalibrace zkušebních strojů.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 4545-3 (420376) - 1.8.2018
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Knoopa - Část 3: Kalibrace referenčních destiček.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 4545-4 (420376) - 1.8.2018
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Knoopa - Část 4: Tabulka hodnot tvrdosti.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 15653 (420390) - 1.8.2018
Kovové materiály - Zkušební metoda stanovení kvazistatické lomové houževnatosti svarů (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 3887 (420449) - 1.8.2018
Ocel - Stanovení hloubky oduhličení.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 945-1 (420464) - 1.8.2018
Mikrostruktura litin - Část 1: Klasifikace grafitu vizuální analýzou (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 17049 (467056) - 1.8.2018
Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Identifikace tylosinu, spiramycinu, virginiamycinu, carbadoxu a olachindoxu při jejich poddávkování v krmných směsích - Konfirmační analýza metodou LC-MS (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 16930 (467087) - 1.8.2018
Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení carbadoxu a olachindoxu metodou HPLC/UV.
306.90 Kč

ČSN EN 17053 (467097) - 1.8.2018
Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení stopových prvků, těžkých kovů a dalších prvků v krmivech metodou ICP-MS (multimetoda) (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 1309-3 (490018) - 1.8.2018
Kulatina a řezivo - Metody měření rozměrů - Část 3: Vlastnosti a biologické degradace (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 19085-8 (496070) - 1.8.2018
Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 8: Pásové brusky pro broušení a kalibraci rovných obrobků (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 12014-2 (560021) - 1.8.2018
Potraviny - Stanovení obsahu dusičnanů a/nebo dusitanů - Část 2: Metoda HPLC/IC pro stanovení obsahu dusičnanů v zeleninových výrobcích a zelenině.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 10399 (560032) - 1.8.2018
Senzorická analýza - Metodologie - Zkouška duo-trio (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 10960 (635228) - 1.8.2018
Pryžové a plastové hadice - Stanovení odolnosti proti ozonu za dynamických podmínek (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 8028 (635410) - 1.8.2018
Pryžové a/nebo plastové hadice a hadice s koncovkami pro bezvzduchové stříkání nátěrových hmot - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 20029-1 (644102) - 1.8.2018
Plasty - Termoplastické elastomerní polyester-estery a polyether-estery pro tváření - Část 1: Systémy označování a základy pro specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 20029-2 (644102) - 1.8.2018
Plasty - Termoplastické elastomerní polyester-estery a polyether-estery pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 11296-2 (646420) - 1.8.2018
Plastové potrubní systémy pro renovace beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 2: Vyvložkování kontinuálními trubkami (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11298-2 (646422) - 1.8.2018
Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů vody uložených v zemi - Část 2: Vyvložkování kontinuálními trubkami (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11297-2 (646427) - 1.8.2018
Plastové potrubní systémy pro renovace tlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 2: Vyvložkování kontinuálními trubkami (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 13368-3 (654851) - 1.8.2018
Hnojiva - Chromatografické stanovení chelatačních činidel v hnojivech - Část 3: Stanovení [S,S]-EDDS iontovou párovou chromatografií.
202.40 Kč

ČSN EN 16962 (654901) - 1.8.2018
Hnojiva - Extrakce ve vodě rozpustných stopových živin v hnojivech a odstraňování organických látek z extraktů hnojiv (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 16963 (654902) - 1.8.2018
Hnojiva - Stanovení boru, kobaltu, mědi, železa, manganu, molybdenu a zinku metodou ICP-AES (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 16964 (654903) - 1.8.2018
Hnojiva - Extrakce celkového obsahu stopových živin v hnojivech lučavkou královskou (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 16965 (654904) - 1.8.2018
Hnojiva - Stanovení kobaltu, mědi, železa, manganu a zinku metodou plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 17057 (656091) - 1.8.2018
Motorová paliva a deriváty tuků a olejů - Stanovení obsahu nasycených monoglyceridů v methylesterech mastných kyselin (FAME) - Metoda GC-FID (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 5165 (656162) - 1.8.2018
Ropné výrobky - Stanovení cetanového čísla motorové nafty - Motorová metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 20623 (656254) - 1.8.2018
Ropa a ropné výrobky - Stanovení vysokotlakých a protioděrových vlastností kapalin - Čtyřkuličková metoda (Evropské podmínky) (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 13398 (657101) - 1.8.2018
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení vratné duktility modifikovaných asfaltů.
169.40 Kč

ČSN EN 13399 (657102) - 1.8.2018
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení skladovací stability modifikovaných asfaltů.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 2812-1 (673099) - 1.8.2018
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti kapalinám - Část 1: Ponor do jiných kapalin než vody.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 2812-4 (673099) - 1.8.2018
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti kapalinám - Část 4: Kapkové metody.
169.40 Kč

ČSN EN 13445-3:2018/A3 (695245) - 1.8.2018
Netopené tlakové nádoby - Část 3: Konstrukce a výpočet.
306.90 Kč

ČSN EN 16757 (723002) - 1.8.2018
Udržitelnost staveb - Environmentální prohlášení o produktu - Pravidla produktové kategorie pro beton a betonové prvky.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 12354-1 (730512) - 1.8.2018
Stavební akustika - Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků - Část 1: Vzduchová neprůzvučnost mezi místnostmi.
539.00 Kč

ČSN EN ISO 12354-2 (730512) - 1.8.2018
Stavební akustika - Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků - Část 2: Kročejová neprůzvučnost mezi místnostmi.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 12354-3 (730512) - 1.8.2018
Stavební akustika - Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků - Část 3: Vzduchová neprůzvučnost vůči venkovnímu zvuku.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 12354-4 (730512) - 1.8.2018
Stavební akustika - Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků - Část 4: Přenos zvuku z budovy do venkovního prostoru.
306.90 Kč

ČSN 730842:2014/Z1 (730842) - 1.8.2018
Požární bezpečnost staveb - Objekty pro zemědělskou výrobu.
56.10 Kč

ČSN EN 1366-11 (730857) - 1.8.2018
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 11: Systémy ochrany kabelových rozvodů a příslušenství proti požáru (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN 733055 (733055) - 1.8.2018
Zemní práce při výstavbě potrubí.
306.90 Kč

ČSN EN 16475-3 (734245) - 1.8.2018
Komíny - Příslušenství - Část 3: Regulátory tahu, uzavírací klapky a kombinovaná vedlejší vzduchová zařízení - Požadavky a zkušební metody.
317.90 Kč

ČSN 736108 (736108) - 1.8.2018
Lesní cestní síť.
394.90 Kč

ČSN EN 1794-1 (737061) - 1.8.2018
Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Neakustické vlastnosti - Část 1: Mechanické vlastnosti a požadavky na stabilitu (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 477 (746702) - 1.8.2018
Plasty - Profily z polyvinylchloridu (PVC) - Stanovení odolnosti profilů proti proražení pomocí padajícího závaží (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 478 (746703) - 1.8.2018
Plasty - Profily z polyvinylchloridu (PVC) - Stanovení chování po tepelném namáhání při 150 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 479 (746704) - 1.8.2018
Plasty - Profily z polyvinylchloridu (PVC) - Stanovení smrštění po tepelném namáhání (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 514 (746706) - 1.8.2018
Plasty - Profily z polyvinylchloridu (PVC) - Stanovení pevnosti svařených rohů a T-spojů (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 805:2001/Z2 (755011) - 1.8.2018
Vodárenství - Požadavky na vnější sítě a jejich součásti.
26.40 Kč

ČSN EN 17034 (755802) - 1.8.2018
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid hlinitý bezvodý, chlorid-hydroxid hlinitý, chlorid-pentahydroxid dihlinitý a chlorid-hydroxid-síran hlinitý.
306.90 Kč

ČSN ISO 5667-12 (757051) - 1.8.2018
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 12: Návod pro odběr vzorků dnových sedimentů z řek, jezer a z oblastí ústí řek.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 7393-2 (757419) - 1.8.2018
Kvalita vod - Stanovení volného a celkového chloru - Část 2: Kolorimetrická metoda s N,N-dialkyl-1,4-fenylendiaminem pro běžnou kontrolu.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 19340 (757427) - 1.8.2018
Kvalita vod - Stanovení chloristanů - Metoda iontové chromatografie (IC).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 20701 (793869) - 1.8.2018
Usně - Zkoušky stálobarevnosti - Stálobarevnost ve slinách (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 12138 (800808) - 1.8.2018
Textilie - Postupy domácího praní plošných textilií před zkoušením hořlavosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 3175-1 (800809) - 1.8.2018
Textilie - Profesionální ošetřování, chemické čištění a čištění za mokra plošných textilií a oděvů - Část 1: Hodnocení vlastností po čištění a doúpravě (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 3175-2 (800809) - 1.8.2018
Textilie - Profesionální ošetřování, chemické čištění a čištění za mokra plošných textilií a oděvů - Část 2: Postup pro zkoušení vlastností při čištění a doúpravě při použití tetrachlorethylenu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 3175-3 (800809) - 1.8.2018
Textilie - Profesionální ošetřování, chemické čištění a čištění za mokra plošných textilií a oděvů - Část 3: Postup pro zkoušení chování při čištění a doúpravě za použití uhlovodíkových rozpouštědel (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15797 (800879) - 1.8.2018
Textilie - Postupy průmyslového praní a doúpravy pro zkoušení pracovních oděvů (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 149+A1:2009/Oprava1 (832225) - 1.8.2018
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtrační polomasky k ochraně proti částicím - Požadavky, zkoušení a značení.
26.40 Kč

ČSN EN 353-1+A1 (832625) - 1.8.2018
Prostředky ochrany osob proti pádu - Pohyblivé zachycovače pádu včetně zajišťovacího vedení - Část 1: Pohyblivé zachycovače pádu včetně pevného zajišťovacího vedení.
394.90 Kč

ČSN EN 13158 (832775) - 1.8.2018
Ochranné oděvy - Ochranné kabáty, chrániče těla a ramen pro jezdecký sport: Pro jezdce, pro osoby, které s koňmi pracují, a pro vozataje - Požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 14118 (833220) - 1.8.2018
Bezpečnost strojních zařízení - Zamezení neočekávanému spuštění (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 17601 (836503) - 1.8.2018
Kvalita půdy - Odhad výskytu vybraných mikrobiálních sekvencí genů s použitím kvantitativní PCR z DNA přímo extrahované z půdy (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 18187 (836504) - 1.8.2018
Kvalita půdy - Kontaktní zkouška pro pevné vzorky s použitím aktivity dehydrogenázy Arthrobacter globiformis (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 18311 (836512) - 1.8.2018
Kvalita půdy - Metoda zkoušení účinků půdních kontaminantů na aktivitu krmení půdních organismů - Zkouška s proužky návnady (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 11737-1 (855260) - 1.8.2018
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Mikrobiologické metody - Část 1: Stanovení populace mikroorganismů na výrobcích.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 13408-2 (855264) - 1.8.2018
Aseptické zpracování výrobků pro zdravotní péči - Část 2: Sterilizační filtrace.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 20126:2012/A1 (856012) - 1.8.2018
Stomatologie - Ruční zubní kartáčky - Obecné požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 19448 (856047) - 1.8.2018
Stomatologie - Analýza koncentrace fluoridů ve vodních roztocích s použitím fluoridové iontově selektivní elektrody (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 7492 (856081) - 1.8.2018
Stomatologie - Stomatologické sondy (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 21533 (856183) - 1.8.2018
Stomatologie - Obnovitelné stomatologické stříkačky pro intraligamentózní injekce (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 8536-14 (856206) - 1.8.2018
Infuzní přístroje pro zdravotnické použití - Část 14: Svěrky a regulátory toku pro transfuzní a infuzní přístroje bez kontaktu s tekutinami (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN IEC 62684-ed.2 (870001) - 1.8.2018
Specifikace interoperability mezi unifikovaným vnějším napájecím zdrojem (EPS) a mobilními telefony umožňujícími přenos dat. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 301598-V2.1.1 (870010) - 1.8.2018
Zařízení využívající volná místa mezi TV kanály (white space devices - WSD) - Bezdrátové přístupové systémy provozované v TV vysílacím pásmu 470 MHz až 790 MHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN ETSI EN 305174-8-V1.1.1 (870025) - 1.8.2018
Přístup, koncová zařízení, přenos a multiplexování (ATTM) - Širokopásmové instalace a management prostředků životního cyklu - Část 8: Management konce životnosti zařízení ICT (odpad/konec životnosti ICT). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN ETSI EN 300392-3-3-V1.4.1 (875042) - 1.8.2018
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 3: Spolupráce na rozhraní mezi systémy (ISI) - Podčást 3: Skupinové volání jako přídavný rys sítě (ANF-ISIGC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
1459.20 Kč

ČSN ETSI EN 300718-1-V2.1.1 (875064) - 1.8.2018
Lavinové tísňové majáky provozované na 457 kHz - Systémy vysílač-přijímač - Část 1: Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN ETSI EN 300718-2-V2.1.1 (875064) - 1.8.2018
Lavinové tísňové majáky provozované na 457 kHz - Systémy vysílač-přijímač - Část 2: Harmonizovaná norma pro vlastnosti pro záchranné služby (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 303454-V1.1.1 (875181) - 1.8.2018
Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Čidla pro detekci kovu a předmětů v kmitočtovém rozsahu 1 kHz až 148,5 kHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN 910000 (910000) - 1.8.2018
Nábytek - Terminologie.
493.90 Kč

ČSN EN 1116 (910115) - 1.8.2018
Nábytek - Kuchyňský nábytek - Koordinované rozměry kuchyňského nábytku a vybavení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN 911010 (911010) - 1.8.2018
Nábytek - Lehací nábytek - Základní rozměry a požadavky.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 10582 (917801) - 1.8.2018
Pružné podlahové krytiny - Heterogenní polyvinylchloridové podlahové krytiny - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 14041 (917883) - 1.8.2018
Pružné, textilní, laminátové a modulové vícevrstvé podlahové krytiny - Základní charakteristiky (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 71-7+A2 (943095) - 1.8.2018
Bezpečnost hraček - Část 7: Barvy nanášené prsty - Požadavky a metody zkoušení.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 28706-3 (945040) - 1.8.2018
Smalty - Stanovení odolnosti vůči chemické korozi - Část 3: Stanovení odolnosti vůči chemické korozi alkalickými kapalinami v hexagonální nádobě nebo ve čtverhranné skleněné láhvi (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 16893 (961530) - 1.8.2018
Ochrana kulturního dědictví - Doporučení pro umístění, konstrukci a úpravy budov nebo místností určených k uložení sbírek kulturního dědictví (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

Kategorie (nové normy)