Nové normy ČSN za srpen 2018

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2018 v 09:00


ČSN P CEN ISO/TS 14027 (010927) - 1.8.2018
Environmentální značky a prohlášení - Vývoj pravidel produktových kategorií (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ISO 13373-9 (011440) - 1.8.2018
Monitorování stavu a diagnostika strojů - Monitorování stavu vibrací - Část 9: Diagnostické metody pro elektromotory.
338.00 Kč

TNI ISO/TR 17534-2 (011693) - 1.8.2018
Akustika - Software pro výpočet zvuku ve venkovním prostoru - Část 2: Obecná doporučení pro testovací případy a rozhraní se zabezpečením kvality.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 6412-1 (013245) - 1.8.2018
Technické výkresy - Zjednodušené zobrazování potrubních větví - Část 1: Obecná pravidla a pravoúhlé promítání (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 6412-2 (013245) - 1.8.2018
Technické výkresy - Zjednodušené zobrazování potrubních větví - Část 2: Izometrické promítání (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 6412-3 (013245) - 1.8.2018
Technické výkresy - Zjednodušené zobrazování potrubních větví - Část 3: Příslušenství ve vzduchotechnice a odvodňovacích systémech (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 17450-4 (014103) - 1.8.2018
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Obecné pojmy - Část 4: Geometrické charakteristiky pro kvantifikaci GPS úchylek (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ISO 8062-4 (014460) - 1.8.2018
Geometrické specifikace produktů (GPS) - Rozměrové a geometrické tolerance tvarovaných součástí - Část 4: Obecné tolerance pro odlitky použitím tolerování profilu v systému obecných základen. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 20485 (015041) - 1.8.2018
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Metoda zkušebního plynu (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 20486 (015041) - 1.8.2018
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Kalibrace referenčních netěsností pro plyny (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

TNI ISO/IEC TR 17028 (015247) - 1.8.2018
Posuzování shody - Směrnice a příklady certifikačních schémat v oblasti služeb. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 16228 (020001) - 1.8.2018
Spojovací součásti - Typy kontrolních dokumentů (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 2931 (038650) - 1.8.2018
Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Posouzení kvality utěsněných anodických oxidových povlaků měřením admitance.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 7599 (038650) - 1.8.2018
Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Metoda specifikování dekorativních a ochranných anodických oxidových povlaků na hliníku.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 15011-4 (050681) - 1.8.2018
Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Laboratorní metoda pro vzorkování dýmu a plynů - Část 4: Informační listy dýmu (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 9017 (051127) - 1.8.2018
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkouška rozlomením (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11666 (051172) - 1.8.2018
Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem - Stupně přípustnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 14114 (052122) - 1.8.2018
Zařízení pro plamenové svařování - Acetylenové rozvodové systémy pro svařování, řezání a příbuzné procesy - Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 13918 (052420) - 1.8.2018
Svařování - Svorníky a keramické kroužky pro obloukové přivařování svorníků (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 17633 (055503) - 1.8.2018
Svařovací materiály - Plněné elektrody a tyče pro obloukové svařování korozivzdorných a žáruvzdorných ocelí s přívodem a bez přívodu ochranného plynu - Klasifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 26304 (055802) - 1.8.2018
Svařovací materiály - Drátové elektrody, plněné elektrody a kombinace elektroda-tavidlo pro obloukové svařování vysokopevnostních ocelí pod tavidlem - Klasifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 14543:2018/Oprava1 (061462) - 1.8.2018
Specifikace spotřebičů na zkapalněné uhlovodíkové plyny - Venkovní ohřívače - Sálavá topidla bez připojení ke kouřovodu pro venkovní použití nebo pro dostatečně větrané prostory.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 16890-2 (125009) - 1.8.2018
Vzduchové filtry pro všeobecné větrání - Část 2: Měření účinnosti odlučování částic a odporu proti proudění vzduchu.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 16890-3 (125009) - 1.8.2018
Vzduchové filtry pro všeobecné větrání - Část 3: Stanovení účinnosti gravimetrické metody a odporu proti proudění vzduchu pomocí hmotnosti zachyceného zkušebního prachu.
338.00 Kč

ČSN EN 1111 (137105) - 1.8.2018
Zdravotnětechnické armatury - Termostatické směšovací baterie (PN 10) - Obecné technické podmínky.
543.00 Kč

ČSN EN 13618:2017/Oprava1 (137194) - 1.8.2018
Ohebné připojovací hadice pro vnitřní vodovody - Funkční požadavky a zkušební postupy.
29.00 Kč

ČSN EN 13126-8 (166111) - 1.8.2018
Stavební kování - Kování pro okna a balkónové dveře - Část 8: Požadavky a zkušební metody kování pro otočení a vyklopení, kování pro vyklopení a otočení a kování pouze pro otočení (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 45501 (177010) - 1.8.2018
Metrologické aspekty vah s neautomatickou činností.
945.00 Kč

ČSN EN IEC 62828-1 (180432) - 1.8.2018
Referenční podmínky a postupy pro zkoušení vysílačů pro měření průmyslových procesů - Část 1: Obecné postupy pro všechny typy vysílačů (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN IEC 62828-2 (180432) - 1.8.2018
Referenční podmínky a postupy pro zkoušení vysílačů pro měření průmyslových procesů - Část 2: Zvláštní postupy pro vysílače tlaku (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 62439-3-ed.3 (184022) - 1.8.2018
Průmyslové komunikační sítě - Vysoce použitelné automatizační sítě - Část 3: Paralelní redundanční protokol (PRP) a vysoce použitelný nepřerušený okruh (HSR) (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 19.1.2025).
1159.00 Kč

ČSN EN IEC 62439-5-ed.2 (184022) - 1.8.2018
Průmyslové komunikační sítě - Vysoce použitelné automatizační sítě - Část 5: Řízený redundanční protokol (BRP) (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 62453-303-1:2010/A1 (184023) - 1.8.2018
Specifikace rozhraní pro nástroje pro práci v poli (FDT) - Část 303-1: Integrace komunikačního profilu - IEC 61784 CP 3/1 a CP 3/2. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 16092-1 (210705) - 1.8.2018
Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Lisy - Část 1: Obecné bezpečnostní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 12480 (257862) - 1.8.2018
Plynoměry - Rotační objemové plynoměry (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN ISO 5006 (278009) - 1.8.2018
Stroje pro zemní práce - Pole výhledu obsluhy - Zkušební metoda a kritéria provedení.
338.00 Kč

ČSN EN 1646-1 (300047) - 1.8.2018
Obytná vozidla pro volný čas - Motorové karavany - Část 1: Požadavky na obyvatelnost z hlediska zdraví a bezpečnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 18541-6 (300558) - 1.8.2018
Silniční vozidla - Normalizovaný přístup k informaci o opravě a údržbě automobilu (RMI) - Část 6: Případy použití a požadavky na RMI pro vozidla kategorie L (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN 332000-5-52-ed.2:2012/Z1 (332000) - 1.8.2018
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení.
120.00 Kč

ČSN EN 60079-7-ed.3:2017/A1 (332320) - 1.8.2018
Výbušné atmosféry - Část 7: Ochrana zařízení zajištěným provedením "e".
120.00 Kč

ČSN CLC/TS 61400-14 (333160) - 1.8.2018
Větrné elektrárny - Část 14: Prohlášení týkající se hodnot úrovně zdánlivého akustického výkonu a tonality (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 55016-1-2-ed.2:2014/A1 (334210) - 1.8.2018
Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-2: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Vazební zařízení pro měření rušení šířeného vedením.
186.00 Kč

ČSN EN 50131-6-ed.3 (334591) - 1.8.2018
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 6: Napájecí zdroje.
543.00 Kč

ČSN EN 60695-11-20-ed.2:2016/Oprava1 (345615) - 1.8.2018
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 11-20: Zkoušky plamenem - Zkouška plamenem o výkonu 500 W.
120.00 Kč

ČSN EN IEC 60068-2-52-ed.2 (345791) - 1.8.2018
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2: Zkoušky - Zkouška Kb: Cyklická zkouška solnou mlhou (roztok chloridu sodného). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 62631-2-1 (346462) - 1.8.2018
Dielektrické a izolační vlastnosti pevných elektroizolačních materiálů - Část 2-1: Relativní permitiva a ztrátový činitel - Technické frekvence (0.1 Hz až 10 MHz), střídavé metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 62631-3-11 (346462) - 1.8.2018
Dielektrické a izolační vlastnosti pevných elektroizolačních materiálů - Část 3-11: Stanovení izolačních vlastností (stejnosměrné metody) - Objemový odpor a objemová rezistivita, metoda pro impregnační materiály a povlaky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 62677-3-101 (346554) - 1.8.2018
Teplem smrštitelné nízkonapěťové a středněnapěťové tvarované díly - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 101: Teplem smrštitelné polyolefinové tvarované díly pro nízkonapěťové aplikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN IEC 62677-3-102 (346554) - 1.8.2018
Teplem smrštitelné nízkonapěťové a středněnapěťové tvarované díly - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 102: Teplem smrštitelné polyolefinové tvarované díly pro středněnapěťové aplikace, odolné proti vytváření vodivých stop (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 60893-3-6-ed.2:2004/A2 (346572) - 1.8.2018
Izolační materiály - Technické neohebné laminátové desky na bázi teplem tvrditelných pryskyřic - Část 3-6: Specifikace jednotlivých materiálů - Požadavky na neohebné laminátové desky na bázi silikonových pryskyřic. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN EN 50655-1 (347116) - 1.8.2018
Elektrické kabely - Příslušenství - Materiálové vlastnosti - Část 1: Identifikace pro pryskyřičné směsi.
186.00 Kč

ČSN EN 50655-2 (347116) - 1.8.2018
Elektrické kabely - Příslušenství - Materiálové vlastnosti - Část 2: Identifikace pro teplem smrštitelné komponenty pro aplikace nízkého a středního napětí až do 20,8/36 (42) kV.
223.00 Kč

ČSN EN 50655-3 (347116) - 1.8.2018
Elektrické kabely - Příslušenství - Materiálové vlastnosti - Část 3: Identifikace pro komponenty smrštitelné za studena pro nízké a střední napětí až do 20,8/36 (42) kV.
186.00 Kč

ČSN EN IEC 61204-7-ed.2 (351536) - 1.8.2018
Napájecí zařízení nízkého napětí se spínacím režimem - Část 7: Bezpečnostní požadavky.
768.00 Kč

ČSN EN IEC 62909-1 (351547) - 1.8.2018
Obousměrné měniče výkonu připojené do sítě - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN IEC 60512-15-2-ed.2 (354055) - 1.8.2018
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 15-2: Zkoušky konektorů (mechanické) - Zkouška 15b: Upevnění tělíska v pouzdru (axiální) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN IEC 60512-8-3-ed.2 (354055) - 1.8.2018
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 8-3: Zkoušky statickým namáháním (pevné konektory) - Zkouška 8c: Zkouška pevnosti páčky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 60947-2-ed.4:2018/Oprava1 (354101) - 1.8.2018
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 2: Jističe.
29.00 Kč

ČSN EN 60669-1-ed.3 (354106) - 1.8.2018
Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 1: Obecné požadavky.
945.00 Kč

ČSN EN 62271-101-ed.2:2013/A1 (354222) - 1.8.2018
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 101: Syntetické zkoušky.
768.00 Kč

ČSN EN IEC 60099-8-ed.2 (354870) - 1.8.2018
Svodiče přepětí - Část 8: Svodiče přepětí z oxidu kovů s vnějším sériovým jiskřištěm (EGLA) pro venkovní přenosová a distribuční vedení soustav se střídavým napětím nad 1 kV. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN EN 60122-1:2003/A1 (358415) - 1.8.2018
Křemenné krystalové jednotky hodnocené jakosti - Část 1: Kmenová specifikace.
223.00 Kč

ČSN EN IEC 63041-1 (358431) - 1.8.2018
Piezoelektrické senzory - Část 1: Kmenová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 22.10.2024).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 63041-2 (358431) - 1.8.2018
Piezoelektrické senzory - Část 2: Chemické a biochemické senzory. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 62604-2-ed.2 (358495) - 1.8.2018
Duplexery hodnocené kvality s povrchovou (PAV) a objemovou (OAV) akustickou vlnou - Část 2: Pokyny k použití. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 6.10.2025).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 62228-1 (358798) - 1.8.2018
Integrované obvody - Hodnocení EMC vysílačů-přijímačů - Část 1: Obecné podmínky a definice. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN IEC 60749-12-ed.2 (358799) - 1.8.2018
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 12: Vibrace, proměnlivý kmitočet. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN IEC 60749-26-ed.3 (358799) - 1.8.2018
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 26: Zkoušení citlivosti na elektrostatický výboj (ESD) - Model lidského těla (HBM). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN EN IEC 62969-1 (358801) - 1.8.2018
Polovodičové součástky - Polovodičové rozhraní pro automobilová vozidla - Část 1: Obecné požadavky na výkonové rozhraní pro senzory automobilových vozidel. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 61249-2-45 (359062) - 1.8.2018
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-45: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky vyztužené netkaným/tkaným E-sklem, impregnované nehalogenovanou epoxidovou pryskyřicí, se součinitelem tepelné vodivosti (1,0 W/m.K) a definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření), pro bezolovnatou montáž (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 61249-2-46 (359062) - 1.8.2018
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-46: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky vyztužené netkaným/tkaným E-sklem, impregnované nehalogenovanou epoxidovou pryskyřicí, se součinitelem tepelné vodivosti (1,5 W/m.K) a definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření), pro bezolovnatou montáž (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 61249-2-47 (359062) - 1.8.2018
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-47: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky vyztužené netkaným/tkaným E-sklem, impregnované nehalogenovanou epoxidovou pryskyřicí, se součinitelem tepelné vodivosti (2,0 W/m.K) a definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření), pro bezolovnatou montáž (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 60793-1-47-ed.4 (359213) - 1.8.2018
Optická vlákna - Část 1-47: Měřicí metody a zkušební postupy - Makroohybové ztráty. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 60793-1-54-ed.3 (359213) - 1.8.2018
Optická vlákna - Část 1-54: Měřicí metody a zkušební postupy - Záření gama. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 60794-1-22-ed.2 (359223) - 1.8.2018
Optické vláknové kabely - Část 1-22: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů - Environmentální zkušební metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 25.3.2024).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 61754-7-2 (359244) - 1.8.2018
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 7-2: Druh optických konektorů typu MPO - Dvě řady vláken. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 61281-1-ed.2 (359272) - 1.8.2018
Optické vláknové komunikační subsystémy - Část 1: Kmenová specifikace.
434.00 Kč

ČSN EN 12665 (360001) - 1.8.2018
Světlo a osvětlení - Základní termíny a kritéria pro stanovení požadavků na osvětlení (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 62554:2012/A1 (360017) - 1.8.2018
Příprava vzorků pro měření obsahu rtuti v zářivkách. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN 360340-1:1990/Z48 (360340) - 1.8.2018
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 1: Patice pro zdroje světla.
543.00 Kč

ČSN 360340-2:1991/Z45 (360340) - 1.8.2018
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 2: Objímky.
350.00 Kč

ČSN 360340-3:1990/Z46 (360340) - 1.8.2018
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 3: Kalibry.
768.00 Kč

ČSN EN IEC 62386-332 (360540) - 1.8.2018
Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 332: Zvláštní požadavky - Vstupní zařízení - Zpětná vazba. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 50636-2-107:2015/A1 (361050) - 1.8.2018
Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-107: Zvláštní požadavky na robotické bateriové sekačky trávy.
120.00 Kč

ČSN EN IEC 62933-2-1 (364500) - 1.8.2018
Systémy pro akumulaci elektrické energie (EES) - Část 2-1: Parametry zařízení a zkušební metody - Obecná specifikace.
434.00 Kč

ČSN EN IEC 62688 (364607) - 1.8.2018
Moduly a sestavy fotovoltaických koncentrátorů - Bezpečnostní způsobilost (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 63029:2018/Oprava1 (367219) - 1.8.2018
Zvukové, obrazové a multimediální zařízení - Multimediální technologie e-publikování a e-knihy - e-knihy založené na rastrové grafice (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN IEC 62731-ed.2 (367512) - 1.8.2018
Text na řeč pro televizi - Obecné požadavky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 50664 (367929) - 1.8.2018
Kmenová norma pro prokázání shody zařízení používaných zaměstnanci s mezemi vystavení elektromagnetickým polím (0 Hz až 300 GHz) při jejich uvádění do provozu nebo in situ.
186.00 Kč

ČSN EN 50665 (367930) - 1.8.2018
Kmenová norma pro posuzování elektronických a elektrických zařízení v souvislosti s omezeními vystavení člověka elektromagnetickým polím (0 Hz až 300 GHz).
186.00 Kč

ČSN EN 50090-3-4:2017/Oprava1 (368051) - 1.8.2018
Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 3-4: Bezpečná aplikační vrstva, bezpečná služba, bezpečná konfigurace a bezpečnostní prostředky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN EN IEC 61938-ed.3 (368320) - 1.8.2018
Multimediální systémy - Směrnice doporučených vlastností analogových rozhraní pro dosažení interoperability. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 60118-4-ed.3:2015/A1 (368860) - 1.8.2018
Elektroakustika - Sluchadla - Část 4: Systémy indukčních smyček pro účely sluchadel - Požadavky na provozní vlastnosti systému. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN CLC/TS 50625-3-5 (369082) - 1.8.2018
Požadavky na sběr, logistiku a zpracování OEEZ - Část 3-5: Technická specifikace k odstranění znečištění - fotovoltaické panely.
223.00 Kč

ČSN CLC/TS 50625-5 (369082) - 1.8.2018
Požadavky na sběr, logistiku a zpracování OEEZ - Část 5: Specifikace pro finální zpracování frakcí OEEZ - měď a ušlechtilé kovy.
338.00 Kč

ČSN ISO/IEC 29151 (369711) - 1.8.2018
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Soubor postupů na ochranu osobně identifikovatelných informací.
434.00 Kč

ČSN EN 12845 (389211) - 1.8.2018
Stabilní hasicí zařízení - Sprinklerová zařízení - Navrhování, instalace a údržba.
1159.00 Kč

ČSN EN 14460 (389690) - 1.8.2018
Konstrukce odolné výbuchovému tlaku (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 6507-1 (420374) - 1.8.2018
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Vickerse - Část 1: Zkušební metoda.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 6507-2 (420374) - 1.8.2018
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Vickerse - Část 2: Ověřování a kalibrace zkušebních strojů.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 6507-3 (420374) - 1.8.2018
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Vickerse - Část 3: Kalibrace referenčních destiček.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 6507-4 (420374) - 1.8.2018
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Vickerse - Část 4: Tabulky hodnot tvrdosti.
593.00 Kč

ČSN EN ISO 4545-1 (420376) - 1.8.2018
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Knoopa - Část 1: Zkušební metoda.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 4545-2 (420376) - 1.8.2018
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Knoopa - Část 2: Ověřování a kalibrace zkušebních strojů.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 4545-3 (420376) - 1.8.2018
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Knoopa - Část 3: Kalibrace referenčních destiček.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 4545-4 (420376) - 1.8.2018
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Knoopa - Část 4: Tabulka hodnot tvrdosti.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 15653 (420390) - 1.8.2018
Kovové materiály - Zkušební metoda stanovení kvazistatické lomové houževnatosti svarů (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 3887 (420449) - 1.8.2018
Ocel - Stanovení hloubky oduhličení.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 945-1 (420464) - 1.8.2018
Mikrostruktura litin - Část 1: Klasifikace grafitu vizuální analýzou (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 17049 (467056) - 1.8.2018
Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Identifikace tylosinu, spiramycinu, virginiamycinu, carbadoxu a olachindoxu při jejich poddávkování v krmných směsích - Konfirmační analýza metodou LC-MS (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 16930 (467087) - 1.8.2018
Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení carbadoxu a olachindoxu metodou HPLC/UV.
338.00 Kč

ČSN EN 17053 (467097) - 1.8.2018
Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení stopových prvků, těžkých kovů a dalších prvků v krmivech metodou ICP-MS (multimetoda) (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 1309-3 (490018) - 1.8.2018
Kulatina a řezivo - Metody měření rozměrů - Část 3: Vlastnosti a biologické degradace (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 19085-8 (496070) - 1.8.2018
Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 8: Pásové brusky pro broušení a kalibraci rovných obrobků (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 12014-2 (560021) - 1.8.2018
Potraviny - Stanovení obsahu dusičnanů a/nebo dusitanů - Část 2: Metoda HPLC/IC pro stanovení obsahu dusičnanů v zeleninových výrobcích a zelenině.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10399 (560032) - 1.8.2018
Senzorická analýza - Metodologie - Zkouška duo-trio (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 10960 (635228) - 1.8.2018
Pryžové a plastové hadice - Stanovení odolnosti proti ozonu za dynamických podmínek (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 8028 (635410) - 1.8.2018
Pryžové a/nebo plastové hadice a hadice s koncovkami pro bezvzduchové stříkání nátěrových hmot - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 20029-1 (644102) - 1.8.2018
Plasty - Termoplastické elastomerní polyester-estery a polyether-estery pro tváření - Část 1: Systémy označování a základy pro specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 20029-2 (644102) - 1.8.2018
Plasty - Termoplastické elastomerní polyester-estery a polyether-estery pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 11296-2 (646420) - 1.8.2018
Plastové potrubní systémy pro renovace beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 2: Vyvložkování kontinuálními trubkami (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11298-2 (646422) - 1.8.2018
Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů vody uložených v zemi - Část 2: Vyvložkování kontinuálními trubkami (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11297-2 (646427) - 1.8.2018
Plastové potrubní systémy pro renovace tlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 2: Vyvložkování kontinuálními trubkami (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13368-3 (654851) - 1.8.2018
Hnojiva - Chromatografické stanovení chelatačních činidel v hnojivech - Část 3: Stanovení [S,S]-EDDS iontovou párovou chromatografií.
223.00 Kč

ČSN EN 16962 (654901) - 1.8.2018
Hnojiva - Extrakce ve vodě rozpustných stopových živin v hnojivech a odstraňování organických látek z extraktů hnojiv (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 16963 (654902) - 1.8.2018
Hnojiva - Stanovení boru, kobaltu, mědi, železa, manganu, molybdenu a zinku metodou ICP-AES (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 16964 (654903) - 1.8.2018
Hnojiva - Extrakce celkového obsahu stopových živin v hnojivech lučavkou královskou (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 16965 (654904) - 1.8.2018
Hnojiva - Stanovení kobaltu, mědi, železa, manganu a zinku metodou plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 17057 (656091) - 1.8.2018
Motorová paliva a deriváty tuků a olejů - Stanovení obsahu nasycených monoglyceridů v methylesterech mastných kyselin (FAME) - Metoda GC-FID (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 5165 (656162) - 1.8.2018
Ropné výrobky - Stanovení cetanového čísla motorové nafty - Motorová metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 20623 (656254) - 1.8.2018
Ropa a ropné výrobky - Stanovení vysokotlakých a protioděrových vlastností kapalin - Čtyřkuličková metoda (Evropské podmínky) (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 13398 (657101) - 1.8.2018
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení vratné duktility modifikovaných asfaltů.
186.00 Kč

ČSN EN 13399 (657102) - 1.8.2018
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení skladovací stability modifikovaných asfaltů.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 2812-1 (673099) - 1.8.2018
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti kapalinám - Část 1: Ponor do jiných kapalin než vody.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 2812-4 (673099) - 1.8.2018
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti kapalinám - Část 4: Kapkové metody.
186.00 Kč

ČSN EN 16757 (723002) - 1.8.2018
Udržitelnost staveb - Environmentální prohlášení o produktu - Pravidla produktové kategorie pro beton a betonové prvky.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 12354-1 (730512) - 1.8.2018
Stavební akustika - Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků - Část 1: Vzduchová neprůzvučnost mezi místnostmi.
593.00 Kč

ČSN EN ISO 12354-2 (730512) - 1.8.2018
Stavební akustika - Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků - Část 2: Kročejová neprůzvučnost mezi místnostmi.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 12354-3 (730512) - 1.8.2018
Stavební akustika - Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků - Část 3: Vzduchová neprůzvučnost vůči venkovnímu zvuku.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 12354-4 (730512) - 1.8.2018
Stavební akustika - Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků - Část 4: Přenos zvuku z budovy do venkovního prostoru.
338.00 Kč

ČSN 730842:2014/Z1 (730842) - 1.8.2018
Požární bezpečnost staveb - Objekty pro zemědělskou výrobu.
62.00 Kč

ČSN EN 1366-11 (730857) - 1.8.2018
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 11: Systémy ochrany kabelových rozvodů a příslušenství proti požáru (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN 733055 (733055) - 1.8.2018
Zemní práce při výstavbě potrubí.
338.00 Kč

ČSN EN 16475-3 (734245) - 1.8.2018
Komíny - Příslušenství - Část 3: Regulátory tahu, uzavírací klapky a kombinovaná vedlejší vzduchová zařízení - Požadavky a zkušební metody.
350.00 Kč

ČSN 736108 (736108) - 1.8.2018
Lesní cestní síť.
434.00 Kč

ČSN EN 1794-1 (737061) - 1.8.2018
Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Neakustické vlastnosti - Část 1: Mechanické vlastnosti a požadavky na stabilitu (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 477 (746702) - 1.8.2018
Plasty - Profily z polyvinylchloridu (PVC) - Stanovení odolnosti profilů proti proražení pomocí padajícího závaží (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 478 (746703) - 1.8.2018
Plasty - Profily z polyvinylchloridu (PVC) - Stanovení chování po tepelném namáhání při 150 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 479 (746704) - 1.8.2018
Plasty - Profily z polyvinylchloridu (PVC) - Stanovení smrštění po tepelném namáhání (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 514 (746706) - 1.8.2018
Plasty - Profily z polyvinylchloridu (PVC) - Stanovení pevnosti svařených rohů a T-spojů (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 805:2001/Z2 (755011) - 1.8.2018
Vodárenství - Požadavky na vnější sítě a jejich součásti.
29.00 Kč

ČSN EN 17034 (755802) - 1.8.2018
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid hlinitý bezvodý, chlorid-hydroxid hlinitý, chlorid-pentahydroxid dihlinitý a chlorid-hydroxid-síran hlinitý.
338.00 Kč

ČSN ISO 5667-12 (757051) - 1.8.2018
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 12: Návod pro odběr vzorků dnových sedimentů z řek, jezer a z oblastí ústí řek.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 7393-2 (757419) - 1.8.2018
Kvalita vod - Stanovení volného a celkového chloru - Část 2: Kolorimetrická metoda s N,N-dialkyl-1,4-fenylendiaminem pro běžnou kontrolu.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 19340 (757427) - 1.8.2018
Kvalita vod - Stanovení chloristanů - Metoda iontové chromatografie (IC).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 20701 (793869) - 1.8.2018
Usně - Zkoušky stálobarevnosti - Stálobarevnost ve slinách (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 12138 (800808) - 1.8.2018
Textilie - Postupy domácího praní plošných textilií před zkoušením hořlavosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 3175-1 (800809) - 1.8.2018
Textilie - Profesionální ošetřování, chemické čištění a čištění za mokra plošných textilií a oděvů - Část 1: Hodnocení vlastností po čištění a doúpravě (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 3175-2 (800809) - 1.8.2018
Textilie - Profesionální ošetřování, chemické čištění a čištění za mokra plošných textilií a oděvů - Část 2: Postup pro zkoušení vlastností při čištění a doúpravě při použití tetrachlorethylenu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 3175-3 (800809) - 1.8.2018
Textilie - Profesionální ošetřování, chemické čištění a čištění za mokra plošných textilií a oděvů - Část 3: Postup pro zkoušení chování při čištění a doúpravě za použití uhlovodíkových rozpouštědel (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15797 (800879) - 1.8.2018
Textilie - Postupy průmyslového praní a doúpravy pro zkoušení pracovních oděvů (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 149+A1:2009/Oprava1 (832225) - 1.8.2018
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtrační polomasky k ochraně proti částicím - Požadavky, zkoušení a značení.
29.00 Kč

ČSN EN 353-1+A1 (832625) - 1.8.2018
Prostředky ochrany osob proti pádu - Pohyblivé zachycovače pádu včetně zajišťovacího vedení - Část 1: Pohyblivé zachycovače pádu včetně pevného zajišťovacího vedení.
434.00 Kč

ČSN EN 13158 (832775) - 1.8.2018
Ochranné oděvy - Ochranné kabáty, chrániče těla a ramen pro jezdecký sport: Pro jezdce, pro osoby, které s koňmi pracují, a pro vozataje - Požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 14118 (833220) - 1.8.2018
Bezpečnost strojních zařízení - Zamezení neočekávanému spuštění (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 17601 (836503) - 1.8.2018
Kvalita půdy - Odhad výskytu vybraných mikrobiálních sekvencí genů s použitím kvantitativní PCR z DNA přímo extrahované z půdy (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 18187 (836504) - 1.8.2018
Kvalita půdy - Kontaktní zkouška pro pevné vzorky s použitím aktivity dehydrogenázy Arthrobacter globiformis (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 18311 (836512) - 1.8.2018
Kvalita půdy - Metoda zkoušení účinků půdních kontaminantů na aktivitu krmení půdních organismů - Zkouška s proužky návnady (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 11737-1 (855260) - 1.8.2018
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Mikrobiologické metody - Část 1: Stanovení populace mikroorganismů na výrobcích.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 13408-2 (855264) - 1.8.2018
Aseptické zpracování výrobků pro zdravotní péči - Část 2: Sterilizační filtrace.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 19448 (856047) - 1.8.2018
Stomatologie - Analýza koncentrace fluoridů ve vodních roztocích s použitím fluoridové iontově selektivní elektrody (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 7492 (856081) - 1.8.2018
Stomatologie - Stomatologické sondy (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 21533 (856183) - 1.8.2018
Stomatologie - Obnovitelné stomatologické stříkačky pro intraligamentózní injekce (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 8536-14 (856206) - 1.8.2018
Infuzní přístroje pro zdravotnické použití - Část 14: Svěrky a regulátory toku pro transfuzní a infuzní přístroje bez kontaktu s tekutinami (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN IEC 62684-ed.2 (870001) - 1.8.2018
Specifikace interoperability mezi unifikovaným vnějším napájecím zdrojem (EPS) a mobilními telefony umožňujícími přenos dat. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 301598-V2.1.1 (870010) - 1.8.2018
Zařízení využívající volná místa mezi TV kanály (white space devices - WSD) - Bezdrátové přístupové systémy provozované v TV vysílacím pásmu 470 MHz až 790 MHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN ETSI EN 305174-8-V1.1.1 (870025) - 1.8.2018
Přístup, koncová zařízení, přenos a multiplexování (ATTM) - Širokopásmové instalace a management prostředků životního cyklu - Část 8: Management konce životnosti zařízení ICT (odpad/konec životnosti ICT). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 300392-3-3-V1.4.1 (875042) - 1.8.2018
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 3: Spolupráce na rozhraní mezi systémy (ISI) - Podčást 3: Skupinové volání jako přídavný rys sítě (ANF-ISIGC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
1459.20 Kč

ČSN ETSI EN 300718-1-V2.1.1 (875064) - 1.8.2018
Lavinové tísňové majáky provozované na 457 kHz - Systémy vysílač-přijímač - Část 1: Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 300718-2-V2.1.1 (875064) - 1.8.2018
Lavinové tísňové majáky provozované na 457 kHz - Systémy vysílač-přijímač - Část 2: Harmonizovaná norma pro vlastnosti pro záchranné služby (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 303454-V1.1.1 (875181) - 1.8.2018
Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Čidla pro detekci kovu a předmětů v kmitočtovém rozsahu 1 kHz až 148,5 kHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN 910000 (910000) - 1.8.2018
Nábytek - Terminologie.
543.00 Kč

ČSN EN 1116 (910115) - 1.8.2018
Nábytek - Kuchyňský nábytek - Koordinované rozměry kuchyňského nábytku a vybavení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN 911010 (911010) - 1.8.2018
Nábytek - Lehací nábytek - Základní rozměry a požadavky.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 10582 (917801) - 1.8.2018
Pružné podlahové krytiny - Heterogenní polyvinylchloridové podlahové krytiny - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14041 (917883) - 1.8.2018
Pružné, textilní, laminátové a modulové vícevrstvé podlahové krytiny - Základní charakteristiky (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 71-7+A2 (943095) - 1.8.2018
Bezpečnost hraček - Část 7: Barvy nanášené prsty - Požadavky a metody zkoušení.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 28706-3 (945040) - 1.8.2018
Smalty - Stanovení odolnosti vůči chemické korozi - Část 3: Stanovení odolnosti vůči chemické korozi alkalickými kapalinami v hexagonální nádobě nebo ve čtverhranné skleněné láhvi (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 16893 (961530) - 1.8.2018
Ochrana kulturního dědictví - Doporučení pro umístění, konstrukci a úpravy budov nebo místností určených k uložení sbírek kulturního dědictví (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.