Nové normy ČSN za září 2021

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2021 v 09:00


ČSN EN ISO 56000 (010130) - 1.9.2021
Management inovací - Základy a slovník (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 56002 (010130) - 1.9.2021
Management inovací - Systém managementu inovací - Pokyny (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 56003 (010130) - 1.9.2021
Management inovací - Nástroje a metody pro inovativní obchodní partnerství - Návod (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ISO 21502 (010346) - 1.9.2021
Management projektů, programů a portfolií - Návod k managementu projektu.
593.00 Kč

ČSN EN ISO 11904-2 (011636) - 1.9.2021
Akustika - Stanovení akustické imise ze zdrojů zvuku umístěných v blízkosti ucha - Část 2: Metoda používající figurínu (figurínová metoda) (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO/ASTM 52903-1 (011816) - 1.9.2021
Aditivní výroba - Aditivní výroba plastových materiálů na bázi vytlačování - Část 1: Suroviny (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 22300 (012301) - 1.9.2021
Bezpečnost a odolnost - Slovník (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 129-1:2019/A1 (013130) - 1.9.2021
Technická dokumentace produktu (TPD) - Kótování a tolerování - Část 1: Obecné zásady.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 22081 (014406) - 1.9.2021
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Geometrické tolerování - Obecné geometrické specifikace a obecné specifikace rozměru (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 14907-2 (018381) - 1.9.2021
Elektronický výběr poplatků - Zkušební postupy pro mobilní a pevná zařízení - Část 2: Specifikace zkoušek pro posouzení shody na rozhraní systému EFC (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN ISO 21217 (018400) - 1.9.2021
Inteligentní dopravní systémy - Architektura stanice a komunikační architektura.
567.00 Kč

ČSN EN ISO 11127-1 (038237) - 1.9.2021
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody zkoušení nekovových otryskávacích prostředků - Část 1: Vzorkování.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 11127-2 (038237) - 1.9.2021
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody zkoušení nekovových otryskávacích prostředků - Část 2: Stanovení distribuce velikosti částic (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11127-3 (038237) - 1.9.2021
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody zkoušení nekovových otryskávacích prostředků - Část 3: Stanovení zdánlivé hustoty (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11127-5 (038237) - 1.9.2021
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody zkoušení nekovových otryskávacích prostředků - Část 5: Stanovení vlhkosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 13919-2 (050335) - 1.9.2021
Svařování - Svarové spoje zhotovené elektronovým a laserovým svařováním - Směrnice pro určování stupňů jakosti - Část 2: Hliník, hořčík a jejich svařitelné slitiny a čistá měď (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 22826 (051138) - 1.9.2021
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušení tvrdosti svarů svařovaných laserem a elektronovým svazkem (zkoušky tvrdosti podle Vickerse a podle Knoopa) (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 15616-4 (052050) - 1.9.2021
Zkoušky přípustnosti CO2 laserových zařízení pro vysoce jakostní svařování a řezání - Část 4: Zařízení s pohyblivou 2D optikou (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10225 (052115) - 1.9.2021
Zařízení pro plamenové svařování - Označení zařízení používaných pro plamenové svařování, řezání a příbuzné procesy (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 17677-1 (052610) - 1.9.2021
Odporové svařování - Slovník - Část 1: Bodové, výstupkové a švové svařování (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN ISO 10656 (052651) - 1.9.2021
Zařízení pro odporové svařování - Transformátory - Transformátory pro svařovací kleště (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 20168 (052676) - 1.9.2021
Odporové svařování - Samosvorné kužely pro držáky elektrod a uzávěry elektrod (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 7285 (052679) - 1.9.2021
Pneumatické válce pro mechanizované vícebodové svařování (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 5829 (052681) - 1.9.2021
Bodové odporové svařování - Elektrodové adaptéry s vnitřním kuželem 1:10 (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 5830 (052681) - 1.9.2021
Bodové odporové svařování - Elektrodové zástrčné čepičky (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 18785-1 (052811) - 1.9.2021
Třecí bodové svařování - Hliník - Část 1: Slovník (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 18785-2 (052811) - 1.9.2021
Třecí bodové svařování - Hliník - Část 2: Návrh svarových spojů (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 18785-3 (052811) - 1.9.2021
Třecí bodové svařování - Hliník - Část 3: Kvalifikace svářečského personálu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 18785-4 (052811) - 1.9.2021
Třecí bodové svařování - Hliník - Část 4: Stanovení a kvalifikace postupů svařování (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 18785-5 (052811) - 1.9.2021
Třecí bodové svařování - Hliník - Část 5: Požadavky na kvalitu a kontrolu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 17279-3 (056101) - 1.9.2021
Svařování - Mikrospojování vysokoteplotních supravodičů druhé generace - Část 3: Zkušební metody pro svary (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 12831-1:2018/Oprava1 (060206) - 1.9.2021
Energetická náročnost budov - Výpočet tepelného výkonu - Část 1: Tepelný výkon pro vytápění, Modul M3-3.
62.00 Kč

ČSN EN 416 (060217) - 1.9.2021
Závěsné tmavé trubkové zářiče a sestavy tmavých trubkových zářičů na plynná paliva pro použití vyjma domácnosti - Bezpečnost a energetická účinnost.
945.00 Kč

ČSN EN 14037-2:2018/Oprava1 (061130) - 1.9.2021
Závěsné otopné a chladicí plochy pracující s vodou o teplotě nižší než 120 °C - Část 2: Stropní sálavé panely - Zkušební postup pro zkoušku tepelného výkonu.
29.00 Kč

ČSN EN 12514:2021/Oprava1 (075890) - 1.9.2021
Součásti palivových systémů zařízení na kapalná paliva (Norma k přímému použití jako ČSN).
62.00 Kč

ČSN EN 1829-1 (117911) - 1.9.2021
Vysokotlaké vodní proudové čističky - Bezpečnostní požadavky - Část 1: Čističky (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 1822-1 (125002) - 1.9.2021
Vysoce účinné filtry vzduchu (EPA, HEPA a ULPA) - Část 1: Klasifikace, ověřování vlastností, označování.
338.00 Kč

ČSN EN 13053 (127005) - 1.9.2021
Větrání budov - Vzduchotechnické jednotky - Hodnocení a provedení jednotek, součástí a částí.
567.00 Kč

ČSN EN 13480-3:2018/A1 (130020) - 1.9.2021
Kovová průmyslová potrubí - Část 3: Konstrukce a výpočet.
223.00 Kč

ČSN EN 528 (267402) - 1.9.2021
Regálové zakladače - Bezpečnostní požadavky pro S/R stroje (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 16842-5 (268818) - 1.9.2021
Motorové manipulační vozíky - Viditelnost - Zkušební metody a ověřování - Část 5: Průmyslové vozíky s proměnným vyložením s nosností větší než 10000 kg (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16842-8 (268818) - 1.9.2021
Motorové manipulační vozíky - Viditelnost - Zkušební metody a ověřování - Část 8: Vozíky s protiváhou se stojícím řidičem s nosností do 10000 kg včetně (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13001-2 (270105) - 1.9.2021
Jeřáby - Návrh obecně - Část 2: Účinky zatížení (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 13852-3 (270560) - 1.9.2021
Jeřáby - Offshore jeřáby - Část 3: Lehké offshore jeřáby (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN 274007 (274007) - 1.9.2021
Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Prohlídky a zkoušky výtahů v provozu.
350.00 Kč

ČSN EN 13749 (280505) - 1.9.2021
Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Metoda specifikování konstrukčních požadavků na rámy podvozků (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 15807 (284044) - 1.9.2021
Železniční aplikace - Brzdové spojky (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 13423 (300085) - 1.9.2021
Vozidla na zemní plyn - Požadavky na dílny pro NGV a správu vozidel na stlačený zemní plyn (CNG) (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 19363 (307101) - 1.9.2021
Silniční vozidla s elektrickým pohonem - Bezdrátový přenos energie magnetickým polem - Požadavky na bezpečnost a interoperabilitu (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 3475-512 (311725) - 1.9.2021
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 512: Trvanlivost ohybu (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3639 (312123) - 1.9.2021
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina X6NiCrTiMoV26-15 (1.4980) - Žíhaná na měkko a tvářená za studena - Dráty pro kované spojovací součásti - D <= 15 mm - 900 MPa <= Rm <= 1100 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 6025 (312392) - 1.9.2021
Letectví a kosmonautika - Desky - Slitina hliníku 2024 - Rovinnost s těsnou tolerancí - Tloušťka - 6 mm <= a <= 55 mm - Rozměry (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4035 (314720) - 1.9.2021
Letectví a kosmonautika - Stavitelná oka, s naklápěcím dvouřadým kuličkovým ložiskem z korozivzdorné oceli, redukovanou vnitřní radiální vůlí a závitovým dříkem ze slitiny titanu - Rozměry a únosnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4036 (314721) - 1.9.2021
Letectví a kosmonautika - Stavitelná oka, s naklápěcím dvouřadým kuličkovým ložiskem a závitovým dříkem z korozivzdorné oceli, redukovanou vnitřní radiální vůlí - Rozměry a únosnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4687 (317931) - 1.9.2021
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Dvousložkový základní nátěr bez obsahu chromanů (nezabraňující korozi) vytvrzovaný za běžné teploty - Základní nátěr bez obsahu chromanů pro vojenské účely (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4688 (317932) - 1.9.2021
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Korozivzdorný dvousložkový epoxidový základní nátěr s obsahem chromanů vytvrzovaný za běžné teploty - Vysoká odolnost proti korozi pro vojenské účely (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 4689 (317933) - 1.9.2021
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Dvousložkový polyuretanový vrchní nátěr vytvrzovaný za běžné teploty - Nátěr s vysokou pružností a odolností chemickým látkám pro vojenské účely (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 12312-5 (319321) - 1.9.2021
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 5: Zařízení pro plnění paliva do letadel.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 16147 (324140) - 1.9.2021
Malá plavidla - Vestavěné vznětové motory - Palivové, olejové a elektrické komponenty přimontované k motoru.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 7840 (325210) - 1.9.2021
Malá plavidla - Ohnivzdorné palivové hadice (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN 331600-ed.2:2009/Z2 (331600) - 1.9.2021
Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání.
62.00 Kč

ČSN EN 50699 (331600) - 1.9.2021
Opakované zkoušky elektrických spotřebičů.
434.00 Kč

ČSN EN IEC 60079-10-1-ed.3 (332320) - 1.9.2021
Výbušné atmosféry - Část 10-1: Určování nebezpečných prostorů - Výbušné plynné atmosféry.
768.00 Kč

ČSN EN IEC 61000-3-2-ed.5:2019/A1 (333432) - 1.9.2021
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-2: Meze - Meze pro emise proudu harmonických (zařízení se vstupním fázovým proudem <= 16 A).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 55014-1-ed.5 (334214) - 1.9.2021
Elektromagnetická kompatibilita - Požadavky na spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje - Část 1: Emise.
768.00 Kč

ČSN EN IEC 55014-2-ed.3 (334214) - 1.9.2021
Elektromagnetická kompatibilita - Požadavky na spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje - Část 2: Odolnost - Norma skupiny výrobků.
350.00 Kč

ČSN EN 50131-13:2020/Oprava1 (334591) - 1.9.2021
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 13: Pyrotechnická zatemňovací bezpečnostní zařízení.
29.00 Kč

ČSN EN 54-3+A1 (342710) - 1.9.2021
Elektrická požární signalizace - Část 3: Požární poplachová zařízení - Sirény a další zvuková zařízení.
543.00 Kč

ČSN EN IEC 60076-22-5 (351001) - 1.9.2021
Výkonové transformátory - Část 22-5: Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Elektrická čerpadla pro transformátory (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 60076-22-6 (351001) - 1.9.2021
Výkonové transformátory - Část 22-6: Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Elektrické ventilátory pro transformátory (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 61169-60 (353811) - 1.9.2021
Vysokofrekvenční konektory - Část 60: Dílčí specifikace pro RF koaxiální konektory pro zásuvná spojení, charakteristická impedance 50 Ohm (typ SMPM) (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 61169-66 (353811) - 1.9.2021
Vysokofrekvenční konektory - Část 66: Dílčí specifikace pro RF koaxiální konektory s vnitřním průměrem vnějšího vodiče 5 mm, s rychlouzávěrem nebo šroubovým spojem, charakteristická impedance 50 Ohm (řada 2,2-5) (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 60352-7-ed.2 (354061) - 1.9.2021
Nepájené spoje - Část 7: Pružinové spoje - Obecné požadavky, zkušební metody a praktický návod. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 61010-2-202-ed.2 (356502) - 1.9.2021
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-202: Zvláštní požadavky pro elektricky řízené regulátory ventilů.
223.00 Kč

ČSN EN IEC 62244-ed.2 (356575) - 1.9.2021
Přístroje radiační ochrany - Instalované monitory radiačního záření pro detekci nedovoleného obchodování s radioaktivními a jadernými materiály (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 63047 (356678) - 1.9.2021
Přístroje jaderné techniky - Datový formát pro získávání digitálních dat v režimu seznamu používaný při detekci a měření záření (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN IEC 61760-3-ed.2 (359310) - 1.9.2021
Technologie povrchové montáže - Část 3: Standardní metoda specifikování součástek pájených přetavením do průchozích otvorů (THR). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17623 (360070) - 1.9.2021
Světelnětechnické vlastnosti pro informační modelování staveb (BIM) - Svítidla a snímače (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN IEC 63136:2020/Oprava1 (361060) - 1.9.2021
Elektrické myčky nádobí pro komerční účely - Zkušební metody pro měření funkce.
62.00 Kč

ČSN EN 62841-3-1:2015/A12 (361510) - 1.9.2021
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 3-1: Zvláštní požadavky na přenosné stolové pily.
120.00 Kč

ČSN EN IEC 62281-ed.4:2019/A1 (364361) - 1.9.2021
Bezpečnost lithiových primárních a akumulátorových článků a baterií během přepravy.
120.00 Kč

ČSN EN 60601-1-3-ed.2:2008/A2 (364801) - 1.9.2021
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-3: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Radiační ochrana u diagnostických rentgenových zařízení.
120.00 Kč

ČSN EN 60601-2-1-ed.2:2016/Z1 (364801) - 1.9.2021
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-1: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost urychlovačů elektronů pracujících v rozsahu od 1 MeV do 50 MeV.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 60601-2-1-ed.3 (364801) - 1.9.2021
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-1: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost urychlovačů elektronů pracujících v rozsahu od 1 MeV do 50 MeV (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN IEC 60601-2-19-ed.2 (364801) - 1.9.2021
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-19: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost kojeneckých inkubátorů.
350.00 Kč

ČSN EN 60601-2-19:2010/Z1 (364801) - 1.9.2021
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-19: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost kojeneckých inkubátorů.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 62368-1-ed.2+A11 (367000) - 1.9.2021
Zařízení audio/video, informační a komunikační technologie - Část 1: Bezpečnostní požadavky.
2157.00 Kč

ČSN EN IEC 61924-2-ed.2 (367840) - 1.9.2021
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Integrované navigační systémy (INS) - Část 2: Modulární struktura INS - Požadavky na provoz a funkci, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN IEC 60958-5 (368308) - 1.9.2021
Digitální zvukové rozhraní - Část 5: Rozšíření spotřebitelské aplikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 62680-1-3-ed.4 (368691) - 1.9.2021
Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a výkon - Část 1-3: Společné části - Specifikace univerzální sériové sběrnice, kabel a konektor typ CR (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 10.10.2025).
2120.40 Kč

ČSN ISO/IEC 20924 (369020) - 1.9.2021
Internet věcí (IoT) - Slovník.
186.00 Kč

ČSN EN IEC 62474-ed.2:2019/A1 (369082) - 1.9.2021
Materiálová deklarace pro elektrotechnický průmysl a jeho produkty.
120.00 Kč

ČSN EN IEC 60670-1-ed.2:2021/A11 (370100) - 1.9.2021
Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 1: Obecné požadavky.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 8299 (404043) - 1.9.2021
Technologie jaderného paliva - Stanovení izotopových a elementárních koncentrací uranu a plutonia v jaderných materiálech v roztocích kyseliny dusičné tepelnou ionizační hmotnostní spektrometrií (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 18256-1 (404044) - 1.9.2021
Technologie jaderného paliva - Rozpouštění materiálů obsahujících oxid plutoničitý - Část 1: Rozpouštění prášků oxidu plutoničitého (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 18256-2 (404044) - 1.9.2021
Technologie jaderného paliva - Rozpouštění materiálů obsahujících oxid plutoničitý - Část 2: Rozpouštění pelet a prášků MOX (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 16793 (404058) - 1.9.2021
Technologie jaderného paliva - Směrnice pro keramografickou přípravu slinutých pelet UO2 pro mikrostrukturní zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 9463 (404060) - 1.9.2021
Jaderná energie - Technologie jaderného paliva - Spektrofotometrické stanovení plutonia v roztocích kyseliny dusičné (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 9161 (404061) - 1.9.2021
Prášek oxidu uraničitého - Stanovení zdánlivé hustoty a sypné hustoty (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ISO 9978 (404302) - 1.9.2021
Radiační ochrana - Uzavřené zdroje - Metody zkoušení těsnosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 28057 (404310) - 1.9.2021
Klinická dozimetrie - Dozimetrie s termoluminiscenčními detektory v pevné fázi pro fotonové a elektronové záření v radioterapii (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 14146 (404315) - 1.9.2021
Radiační ochrana - Kritéria a pracovní limity pro periodické hodnocení dozimetrických služeb (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 20046 (404316) - 1.9.2021
Radiační ochrana - Pracovní kritéria pro laboratoře používající test chromozomálních translokací metodou fluorescenční in situ hybridizace (FISH) pro účely hodnocení expozice ionizujícímu záření (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 4037-1 (404317) - 1.9.2021
Radiační ochrana - Referenční záření X a gama pro kalibraci dozimetrů a měřidel dávkového příkonu a pro stanovení jejich odezvy jako funkce energie fotonů - Část 1: Radiační charakteristiky a metody produkce (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 4037-2 (404317) - 1.9.2021
Radiační ochrana - Referenční záření X a gama pro kalibraci dozimetrů a měřidel dávkového příkonu a pro stanovení jejich odezvy jako funkce energie fotonů - Část 2: Dozimetrie pro radiační ochranu v energetickém rozsahu od 8 keV do 1,3 MeV a od 4 MeV do 9 MeV (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 4037-3 (404317) - 1.9.2021
Radiační ochrana - Referenční záření X a gama pro kalibraci dozimetrů a měřidel dávkového příkonu a pro stanovení jejich odezvy jako funkce energie fotonů - Část 3: Kalibrace dozimetrů prostředí a osobních dozimetrů a měření jejich odezvy jako funkce energie a úhlu dopadu (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 4037-4 (404317) - 1.9.2021
Radiační ochrana - Referenční záření X a gama pro kalibraci dozimetrů a měřidel dávkového příkonu a pro stanovení jejich odezvy jako funkce energie fotonů - Část 4: Kalibrace dozimetrů prostředí a osobních dozimetrů v nízkoenergetických referenčních polích záření X (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 12807 (404319) - 1.9.2021
Bezpečná přeprava radioaktivních materiálů - Testování úniků ze zásilek (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN ISO 11929-1 (404400) - 1.9.2021
Stanovení mezních hodnot (rozhodovací práh, mez detekce a meze intervalu pokrytí) pro měření ionizujícího záření - Základy a použití - Část 1: Základní aplikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 11929-2 (404400) - 1.9.2021
Stanovení mezních hodnot (rozhodovací práh, mez detekce a meze intervalu pokrytí) pro měření ionizujícího záření - Základy a použití - Část 2: Pokročilé aplikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 11929-3 (404400) - 1.9.2021
Stanovení mezních hodnot (rozhodovací práh, mez detekce a meze intervalu pokrytí) pro měření ionizujícího záření - Základy a použití - Část 3: Aplikace na dekonvoluční metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN ISO 8769 (404412) - 1.9.2021
Měření radioaktivity - Alfa-, beta- a gama-zářiče - Specifikace referenčních etalonů pro kalibraci monitorů povrchové kontaminace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 12004-2 (420434) - 1.9.2021
Kovové materiály - Stanovení křivek mezní tvařitelnosti plechů a pásů - Část 2: Stanovení křivek mezní tvařitelnosti v laboratoři (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 11426 (420651) - 1.9.2021
Klenoty a drahé kovy - Stanovení zlata - Metoda kupelace (zkouška požáru) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 28080 (420848) - 1.9.2021
Tvrdokovy - Abrazivní zkoušky tvrdokovů (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 15663 (450050) - 1.9.2021
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Analýza nákladů životního cyklu (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN 12463 (513050) - 1.9.2021
Potravinářské stroje - Plnicí stroje a vyměnitelné příslušenství - Bezpečnostní a hygienické požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 4120 (560032) - 1.9.2021
Senzorická analýza - Metodologie - Trojúhelníková zkouška (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 21187 (570103) - 1.9.2021
Mléko - Kvantitativní stanovení mikrobiologické kvality - Návod pro stanovení a ověření konverzního vztahu mezi výsledky alternativní a základní metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 6721-3 (640615) - 1.9.2021
Plasty - Stanovení dynamických mechanických vlastností - Část 3: Ohybové kmity - Metoda rezonanční křivky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11357-4 (640748) - 1.9.2021
Plasty - Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) - Část 4: Stanovení měrné tepelné kapacity (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11357-8 (640748) - 1.9.2021
Plasty - Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) - Část 8: Stanovení tepelné vodivosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 24024-1 (643250) - 1.9.2021
Plasty - Homopolymery a kopolymery vinylchloridu - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 24024-2 (643250) - 1.9.2021
Plasty - Homopolymery a kopolymery vinylchloridu - Část 2: Příprava zkušebních vzorků a stanovení vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ISO 4406 (656206) - 1.9.2021
Hydraulické kapaliny - Kapaliny - Metoda kódování úrovně znečištění pevnými částicemi.
186.00 Kč

ČSN EN 16942+A1 (656565) - 1.9.2021
Paliva - Identifikace kompatibility vozidla - Grafické vyjádření informací pro spotřebitele (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13614 (657052) - 1.9.2021
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení přilnavosti asfaltových emulzí zkouškou ponořením do vody.
223.00 Kč

ČSN EN 17334 (668571) - 1.9.2021
Tyče vlepované do lepených konstrukčních výrobků ze dřeva - Zkoušení, požadavky a klasifikace pevnosti ve smyku (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 17418 (668572) - 1.9.2021
Dvousložková epoxidová a polyurethanová lepidla na opravu naprasklých dřevěných konstrukcí na místě - Zkoušení, požadavky a ověření pevnosti po opravě (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 20566 (673089) - 1.9.2021
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti nátěrového systému proti poškrábání v laboratorní myčce aut (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 22282-4 (721015) - 1.9.2021
Geotechnický průzkum a zkoušení - Hydrotechnické zkoušky - Část 4: Čerpací zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 197-5 (722101) - 1.9.2021
Cement - Část 5: Portlandský směsný cement CEM II/C-M a Směsný cement CEM VI.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 17562 (727534) - 1.9.2021
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Zkušební metoda pro lineární tepelnou roztažnost monolitické keramiky technikou táhla (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 19628 (727575) - 1.9.2021
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Termofyzikální vlastnosti keramických kompozitů - Stanovení měrné tepelné kapacity (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 17412-1 (730141) - 1.9.2021
Informační modelování staveb - Úroveň informačních potřeb - Část 1: Pojmy a principy.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 19650-1:2019/Oprava1 (730150) - 1.9.2021
Organizace a digitalizace informací o budovách a inženýrských stavbách včetně informačního modelování staveb (BIM) - Management informací s využitím informačního modelování staveb - Část 1: Pojmy a principy.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 19650-2:2019/Oprava1 (730150) - 1.9.2021
Organizace a digitalizace informací o budovách a inženýrských stavbách včetně informačního modelování staveb (BIM) - Management informací s využitím informačního modelování staveb - Část 2: Dodací fáze aktiv.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 717-1 (730531) - 1.9.2021
Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 1: Vzduchová neprůzvučnost.
350.00 Kč

ČSN EN 17020-4 (730871) - 1.9.2021
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek trvanlivosti samozavírání sestav dveří a otevíravých oken - Část 4: Trvanlivost samozavírání požárně odolných a/nebo kouřotěsných prosklených, závěsových a otočných dveřních sestav a otevíravých oken, v kovovém rámu (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 1793-6+A1 (737060) - 1.9.2021
Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metody stanovení akustických vlastností - Část 6: Vnitřní charakteristiky - Určení vzduchové neprůzvučnosti in situ v podmínkách přímého zvukového pole (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 12216 (746024) - 1.9.2021
Okenice, vnější a vnitřní clony - Terminologie, názvy a definice.
768.00 Kč

ČSN EN 14501 (746074) - 1.9.2021
Clony a okenice - Tepelná a zraková pohoda - Funkční charakteristiky a klasifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 14500 (746076) - 1.9.2021
Clony a okenice - Tepelná a zraková pohoda - Zkušební a výpočtové metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 12608-1+A1 (746707) - 1.9.2021
Profily z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) pro výrobu oken a dveří - Klasifikace, požadavky a zkušební metody - Část 1: Povrchově neupravené profily z PVC-U se světlými povrchy.
338.00 Kč

ČSN 752200 (752200) - 1.9.2021
Liniové stavby na ochranu před povodněmi.
223.00 Kč

ČSN 756780 (756780) - 1.9.2021
Využití šedých a srážkových vod v budovách a na přilehlých pozemcích.
434.00 Kč

ČSN EN 14654-1 (756902) - 1.9.2021
Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Řízení a kontrola činností - Část 1: Obecné požadavky.
223.00 Kč

ČSN EN 14654-2 (756902) - 1.9.2021
Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Řízení a kontrola činností - Část 2: Sanace.
223.00 Kč

ČSN EN 14654-3 (756902) - 1.9.2021
Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Řízení a kontrola činností - Část 3: Čištění stok a kanalizačních přípojek.
223.00 Kč

ČSN ISO 18587 (761503) - 1.9.2021
Překladatelské služby - Posteditace výstupů strojového překladu - Požadavky.
338.00 Kč

ČSN EN 862:2017/Oprava1 (770411) - 1.9.2021
Obaly - Obaly odolné dětem - Požadavky a zkušební postupy na opakovaně neuzavíratelné obaly určené pro jiné než farmaceutické výrobky (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN EN ISO 17226-1 (793886) - 1.9.2021
Usně - Chemické stanovení obsahu formaldehydu - Část 1: Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 27587 (793889) - 1.9.2021
Usně - Chemické zkoušky - Stanovení obsahu volného formaldehydu v pomocných prostředcích pro výrobu usní (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 9073-4 (806134) - 1.9.2021
Netkané textilie - Metody zkoušení - Část 4: Stanovení pevnosti v dalším trhání lichoběžníkovou metodou.
186.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17394-1 (807054) - 1.9.2021
Textilie a textilní výrobky - Část 1: Bezpečnost dětského oblečení - Bezpečné připevnění součástí připojených k oblečení pro malé děti - Specifikace.
186.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17394-3 (807054) - 1.9.2021
Textilie a textilní výrobky - Část 3: Bezpečnost dětského oblečení - Bezpečné připevnění mechanicky připojených kovových stiskacích knoflíků - Metoda zkoušení.
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17394-4 (807054) - 1.9.2021
Textilie a textilní výrobky - Část 4: Bezpečnost dětského oblečení - Bezpečné připevnění součástí s výjimkou knoflíků a mechanicky připojených kovových stiskacích knoflíků - Metoda zkoušení.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 9902-6 (810112) - 1.9.2021
Textilní stroje - Zkušební předpis pro hluk - Část 6: Stroje pro výrobu plošných textilií (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14387 (832220) - 1.9.2021
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Protiplynové a kombinované filtry - Požadavky, zkoušení a značení (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 143 (832222) - 1.9.2021
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtry proti částicím - Požadavky, zkoušení a značení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 19734 (832414) - 1.9.2021
Ochrana očí a obličeje - Návod pro výběr, použití a údržbu (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 19918:2018/A1 (832728) - 1.9.2021
Ochranné oděvy - Ochrana proti chemikáliím - Měření kumulativní permeace chemických látek s nízkým tlakem par skrz materiály (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 482 (833625) - 1.9.2021
Expozice pracoviště - Postupy pro stanovení koncentrace chemických látek - Základní požadavky na provádění (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 17225-3 (838202) - 1.9.2021
Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 3: Tříděné dřevní brikety.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 21912 (838324) - 1.9.2021
Tuhá alternativní paliva - Bezpečná manipulace a skladování (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 4823 (856322) - 1.9.2021
Stomatologie - Elastomerní otiskovací hmoty a skusové registrační materiály (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 301489-50-V2.3.1 (875101) - 1.9.2021
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 50: Specifické podmínky pro buňkovou komunikační základnovou stanici (BS), opakovač a přidružené zařízení - Harmonizovaná norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 303204-V3.1.1 (875171) - 1.9.2021
Pevná zařízení krátkého dosahu (SRD) v datových sítích - Rádiová zařízení pro použití v kmitočtovém rozsahu 870 MHz až 876 MHz s úrovněmi výkonu do 500 mW e.r.p. - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN ETSI EN 303883-1-V1.2.1 (875174) - 1.9.2021
Zařízení krátkého dosahu (SRD) a ultraširoké pásmo (UWB) - Část 1: Techniky měření pro požadavky na vysílač. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
945.00 Kč

ČSN ETSI EN 303883-2-V1.2.1 (875174) - 1.9.2021
Zařízení krátkého dosahu (SRD) a ultraširoké pásmo (UWB) - Část 2: Techniky měření pro požadavky na přijímač. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN ETSI EN 303364-2-V1.1.1 (878804) - 1.9.2021
Primární dohledový radar (PSR) - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru - Část 2: Snímače PSR řízení letového provozu (ATC) provozované v kmitočtovém pásmu 2700 MHz až 3100 MHz (pásmo S). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 19135-1:2016/A1 (979855) - 1.9.2021
Geografická informace - Postupy registrace položek - Část 1: Základy (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.