Nové normy ČSN za září 2021

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2021 v 09:00


ČSN EN ISO 56000 (010130) - 1.9.2021
Management inovací - Základy a slovník (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 56002 (010130) - 1.9.2021
Management inovací - Systém managementu inovací - Pokyny (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 56003 (010130) - 1.9.2021
Management inovací - Nástroje a metody pro inovativní obchodní partnerství - Návod (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN ISO 21502 (010346) - 1.9.2021
Management projektů, programů a portfolií - Návod k managementu projektu.
539.00 Kč

ČSN EN ISO 11904-2 (011636) - 1.9.2021
Akustika - Stanovení akustické imise ze zdrojů zvuku umístěných v blízkosti ucha - Část 2: Metoda používající figurínu (figurínová metoda) (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO/ASTM 52903-1 (011816) - 1.9.2021
Aditivní výroba - Aditivní výroba plastových materiálů na bázi vytlačování - Část 1: Suroviny (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 22300 (012301) - 1.9.2021
Bezpečnost a odolnost - Slovník (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN ISO 129-1:2019/A1 (013130) - 1.9.2021
Technická dokumentace produktu (TPD) - Kótování a tolerování - Část 1: Obecné zásady.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 22081 (014406) - 1.9.2021
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Geometrické tolerování - Obecné geometrické specifikace a obecné specifikace rozměru (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 14907-2 (018381) - 1.9.2021
Elektronický výběr poplatků - Zkušební postupy pro mobilní a pevná zařízení - Část 2: Specifikace zkoušek pro posouzení shody na rozhraní systému EFC (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN ISO 21217 (018400) - 1.9.2021
Inteligentní dopravní systémy - Architektura stanice a komunikační architektura.
515.90 Kč

ČSN EN ISO 11127-1 (038237) - 1.9.2021
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody zkoušení nekovových otryskávacích prostředků - Část 1: Vzorkování.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 11127-2 (038237) - 1.9.2021
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody zkoušení nekovových otryskávacích prostředků - Část 2: Stanovení distribuce velikosti částic (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11127-3 (038237) - 1.9.2021
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody zkoušení nekovových otryskávacích prostředků - Část 3: Stanovení zdánlivé hustoty (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11127-5 (038237) - 1.9.2021
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody zkoušení nekovových otryskávacích prostředků - Část 5: Stanovení vlhkosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 13919-2 (050335) - 1.9.2021
Svařování - Svarové spoje zhotovené elektronovým a laserovým svařováním - Směrnice pro určování stupňů jakosti - Část 2: Hliník, hořčík a jejich svařitelné slitiny a čistá měď (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 22826 (051138) - 1.9.2021
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušení tvrdosti svarů svařovaných laserem a elektronovým svazkem (zkoušky tvrdosti podle Vickerse a podle Knoopa) (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 15616-4 (052050) - 1.9.2021
Zkoušky přípustnosti CO2 laserových zařízení pro vysoce jakostní svařování a řezání - Část 4: Zařízení s pohyblivou 2D optikou (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 10225 (052115) - 1.9.2021
Zařízení pro plamenové svařování - Označení zařízení používaných pro plamenové svařování, řezání a příbuzné procesy (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 17677-1 (052610) - 1.9.2021
Odporové svařování - Slovník - Část 1: Bodové, výstupkové a švové svařování (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN ISO 10656 (052651) - 1.9.2021
Zařízení pro odporové svařování - Transformátory - Transformátory pro svařovací kleště (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 20168 (052676) - 1.9.2021
Odporové svařování - Samosvorné kužely pro držáky elektrod a uzávěry elektrod (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 7285 (052679) - 1.9.2021
Pneumatické válce pro mechanizované vícebodové svařování (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 5829 (052681) - 1.9.2021
Bodové odporové svařování - Elektrodové adaptéry s vnitřním kuželem 1:10 (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 5830 (052681) - 1.9.2021
Bodové odporové svařování - Elektrodové zástrčné čepičky (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 18785-1 (052811) - 1.9.2021
Třecí bodové svařování - Hliník - Část 1: Slovník (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 18785-2 (052811) - 1.9.2021
Třecí bodové svařování - Hliník - Část 2: Návrh svarových spojů (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 18785-3 (052811) - 1.9.2021
Třecí bodové svařování - Hliník - Část 3: Kvalifikace svářečského personálu (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 18785-4 (052811) - 1.9.2021
Třecí bodové svařování - Hliník - Část 4: Stanovení a kvalifikace postupů svařování (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 18785-5 (052811) - 1.9.2021
Třecí bodové svařování - Hliník - Část 5: Požadavky na kvalitu a kontrolu (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 17279-3 (056101) - 1.9.2021
Svařování - Mikrospojování vysokoteplotních supravodičů druhé generace - Část 3: Zkušební metody pro svary (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 12831-1:2018/Oprava1 (060206) - 1.9.2021
Energetická náročnost budov - Výpočet tepelného výkonu - Část 1: Tepelný výkon pro vytápění, Modul M3-3.
56.10 Kč

ČSN EN 416 (060217) - 1.9.2021
Závěsné tmavé trubkové zářiče a sestavy tmavých trubkových zářičů na plynná paliva pro použití vyjma domácnosti - Bezpečnost a energetická účinnost.
859.10 Kč

ČSN EN 14037-2:2018/Oprava1 (061130) - 1.9.2021
Závěsné otopné a chladicí plochy pracující s vodou o teplotě nižší než 120 °C - Část 2: Stropní sálavé panely - Zkušební postup pro zkoušku tepelného výkonu.
26.40 Kč

ČSN EN 12514:2021/Oprava1 (075890) - 1.9.2021
Součásti palivových systémů zařízení na kapalná paliva (Norma k přímému použití jako ČSN).
56.10 Kč

ČSN EN 1829-1 (117911) - 1.9.2021
Vysokotlaké vodní proudové čističky - Bezpečnostní požadavky - Část 1: Čističky (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 1822-1 (125002) - 1.9.2021
Vysoce účinné filtry vzduchu (EPA, HEPA a ULPA) - Část 1: Klasifikace, ověřování vlastností, označování.
306.90 Kč

ČSN EN 13053 (127005) - 1.9.2021
Větrání budov - Vzduchotechnické jednotky - Hodnocení a provedení jednotek, součástí a částí.
515.90 Kč

ČSN EN 13480-3:2018/A1 (130020) - 1.9.2021
Kovová průmyslová potrubí - Část 3: Konstrukce a výpočet.
202.40 Kč

ČSN EN 528 (267402) - 1.9.2021
Regálové zakladače - Bezpečnostní požadavky pro S/R stroje (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 16842-5 (268818) - 1.9.2021
Motorové manipulační vozíky - Viditelnost - Zkušební metody a ověřování - Část 5: Průmyslové vozíky s proměnným vyložením s nosností větší než 10000 kg (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 16842-8 (268818) - 1.9.2021
Motorové manipulační vozíky - Viditelnost - Zkušební metody a ověřování - Část 8: Vozíky s protiváhou se stojícím řidičem s nosností do 10000 kg včetně (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13001-2 (270105) - 1.9.2021
Jeřáby - Návrh obecně - Část 2: Účinky zatížení (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 13852-3 (270560) - 1.9.2021
Jeřáby - Offshore jeřáby - Část 3: Lehké offshore jeřáby (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN 274007 (274007) - 1.9.2021
Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Prohlídky a zkoušky výtahů v provozu.
317.90 Kč

ČSN EN 13749 (280505) - 1.9.2021
Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Metoda specifikování konstrukčních požadavků na rámy podvozků (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 15807 (284044) - 1.9.2021
Železniční aplikace - Brzdové spojky (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 13423 (300085) - 1.9.2021
Vozidla na zemní plyn - Požadavky na dílny pro NGV a správu vozidel na stlačený zemní plyn (CNG) (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 19363 (307101) - 1.9.2021
Silniční vozidla s elektrickým pohonem - Bezdrátový přenos energie magnetickým polem - Požadavky na bezpečnost a interoperabilitu (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 3475-512 (311725) - 1.9.2021
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 512: Trvanlivost ohybu (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3639 (312123) - 1.9.2021
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina X6NiCrTiMoV26-15 (1.4980) - Žíhaná na měkko a tvářená za studena - Dráty pro kované spojovací součásti - D <= 15 mm - 900 MPa <= Rm <= 1100 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 6025 (312392) - 1.9.2021
Letectví a kosmonautika - Desky - Slitina hliníku 2024 - Rovinnost s těsnou tolerancí - Tloušťka - 6 mm <= a <= 55 mm - Rozměry (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4035 (314720) - 1.9.2021
Letectví a kosmonautika - Stavitelná oka, s naklápěcím dvouřadým kuličkovým ložiskem z korozivzdorné oceli, redukovanou vnitřní radiální vůlí a závitovým dříkem ze slitiny titanu - Rozměry a únosnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4036 (314721) - 1.9.2021
Letectví a kosmonautika - Stavitelná oka, s naklápěcím dvouřadým kuličkovým ložiskem a závitovým dříkem z korozivzdorné oceli, redukovanou vnitřní radiální vůlí - Rozměry a únosnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4687 (317931) - 1.9.2021
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Dvousložkový základní nátěr bez obsahu chromanů (nezabraňující korozi) vytvrzovaný za běžné teploty - Základní nátěr bez obsahu chromanů pro vojenské účely (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4688 (317932) - 1.9.2021
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Korozivzdorný dvousložkový epoxidový základní nátěr s obsahem chromanů vytvrzovaný za běžné teploty - Vysoká odolnost proti korozi pro vojenské účely (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 4689 (317933) - 1.9.2021
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Dvousložkový polyuretanový vrchní nátěr vytvrzovaný za běžné teploty - Nátěr s vysokou pružností a odolností chemickým látkám pro vojenské účely (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 12312-5 (319321) - 1.9.2021
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 5: Zařízení pro plnění paliva do letadel.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 16147 (324140) - 1.9.2021
Malá plavidla - Vestavěné vznětové motory - Palivové, olejové a elektrické komponenty přimontované k motoru.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 7840 (325210) - 1.9.2021
Malá plavidla - Ohnivzdorné palivové hadice (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN 331600-ed.2:2009/Z2 (331600) - 1.9.2021
Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání.
56.10 Kč

ČSN EN 50699 (331600) - 1.9.2021
Opakované zkoušky elektrických spotřebičů.
394.90 Kč

ČSN EN 60079-10-1-ed.2:2016/Z1 (332320) - 1.9.2021
Výbušné atmosféry - Část 10-1: Určování nebezpečných prostorů - Výbušné plynné atmosféry.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60079-10-1-ed.3 (332320) - 1.9.2021
Výbušné atmosféry - Část 10-1: Určování nebezpečných prostorů - Výbušné plynné atmosféry.
698.50 Kč

ČSN EN IEC 61000-3-2-ed.5:2019/A1 (333432) - 1.9.2021
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-2: Meze - Meze pro emise proudu harmonických (zařízení se vstupním fázovým proudem <= 16 A).
306.90 Kč

ČSN EN 55014-1-ed.4:2017/Z1 (334214) - 1.9.2021
Elektromagnetická kompatibilita - Požadavky na spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje - Část 1: Emise.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 55014-1-ed.5 (334214) - 1.9.2021
Elektromagnetická kompatibilita - Požadavky na spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje - Část 1: Emise.
698.50 Kč

ČSN EN 55014-2-ed.2:2017/Z1 (334214) - 1.9.2021
Elektromagnetická kompatibilita - Požadavky na spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje - Část 2: Odolnost - Norma skupiny výrobků.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 55014-2-ed.3 (334214) - 1.9.2021
Elektromagnetická kompatibilita - Požadavky na spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje - Část 2: Odolnost - Norma skupiny výrobků.
317.90 Kč

ČSN EN 50131-13:2020/Oprava1 (334591) - 1.9.2021
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 13: Pyrotechnická zatemňovací bezpečnostní zařízení.
26.40 Kč

ČSN EN 54-3-ed.2:2017/Z2 (342710) - 1.9.2021
Elektrická požární signalizace - Část 3: Požární poplachová zařízení - Sirény a další zvuková zařízení.
26.40 Kč

ČSN EN 54-3+A1 (342710) - 1.9.2021
Elektrická požární signalizace - Část 3: Požární poplachová zařízení - Sirény a další zvuková zařízení.
493.90 Kč

ČSN EN IEC 60076-22-5 (351001) - 1.9.2021
Výkonové transformátory - Část 22-5: Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Elektrická čerpadla pro transformátory (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN IEC 60076-22-6 (351001) - 1.9.2021
Výkonové transformátory - Část 22-6: Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Elektrické ventilátory pro transformátory (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 50216-12:2012/Z1 (351190) - 1.9.2021
Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 12: Ventilátory.
26.40 Kč

ČSN EN 50216-7:2002/Z1 (351190) - 1.9.2021
Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 7: Elektrická čerpadla na transformátorový olej.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 61169-60 (353811) - 1.9.2021
Vysokofrekvenční konektory - Část 60: Dílčí specifikace pro RF koaxiální konektory pro zásuvná spojení, charakteristická impedance 50 Ohm (typ SMPM) (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN IEC 61169-66 (353811) - 1.9.2021
Vysokofrekvenční konektory - Část 66: Dílčí specifikace pro RF koaxiální konektory s vnitřním průměrem vnějšího vodiče 5 mm, s rychlouzávěrem nebo šroubovým spojem, charakteristická impedance 50 Ohm (řada 2,2-5) (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN IEC 60352-7-ed.2 (354061) - 1.9.2021
Nepájené spoje - Část 7: Pružinové spoje - Obecné požadavky, zkušební metody a praktický návod. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 60352-7:2003/Z1 (354061) - 1.9.2021
Nepájené spoje - Část 7: Pružinové spoje - Všeobecné požadavky, zkušební metody a praktický návod.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 61010-2-202-ed.2 (356502) - 1.9.2021
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-202: Zvláštní požadavky pro elektricky řízené regulátory ventilů.
202.40 Kč

ČSN EN 61010-2-202:2017/Z1 (356502) - 1.9.2021
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-202: Zvláštní požadavky pro elektricky řízené regulátory ventilů (Norma k přímému použití jako ČSN).
26.40 Kč

ČSN EN IEC 62244-ed.2 (356575) - 1.9.2021
Přístroje radiační ochrany - Instalované monitory radiačního záření pro detekci nedovoleného obchodování s radioaktivními a jadernými materiály (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 62244:2011/Z1 (356575) - 1.9.2021
Přístroje radiační ochrany - Instalované monitory záření pro detekci radioaktivních a zvláštních jaderných materiálů na národních hranicích (Norma k přímému použití jako ČSN).
26.40 Kč

ČSN EN IEC 63047 (356678) - 1.9.2021
Přístroje jaderné techniky - Datový formát pro získávání digitálních dat v režimu seznamu používaný při detekci a měření záření (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN IEC 61760-3-ed.2 (359310) - 1.9.2021
Technologie povrchové montáže - Část 3: Standardní metoda specifikování součástek pájených přetavením do průchozích otvorů (THR). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 61760-3:2010/Z1 (359310) - 1.9.2021
Technologie povrchové montáže - Část 3: Standardní metoda specifikování součástek pájených přetavením do průchozích otvorů (THR).
26.40 Kč

ČSN P CEN/TS 17623 (360070) - 1.9.2021
Světelnětechnické vlastnosti pro informační modelování staveb (BIM) - Svítidla a snímače (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN IEC 63136:2020/Oprava1 (361060) - 1.9.2021
Elektrické myčky nádobí pro komerční účely - Zkušební metody pro měření funkce.
56.10 Kč

ČSN EN 62841-3-1:2015/A12 (361510) - 1.9.2021
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 3-1: Zvláštní požadavky na přenosné stolové pily.
108.90 Kč

ČSN EN IEC 62281-ed.4:2019/A1 (364361) - 1.9.2021
Bezpečnost lithiových primárních a akumulátorových článků a baterií během přepravy.
108.90 Kč

ČSN EN 60601-1-3-ed.2:2008/A2 (364801) - 1.9.2021
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-3: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Radiační ochrana u diagnostických rentgenových zařízení.
108.90 Kč

ČSN EN 60601-2-1-ed.2:2016/Z1 (364801) - 1.9.2021
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-1: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost urychlovačů elektronů pracujících v rozsahu od 1 MeV do 50 MeV.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60601-2-1-ed.3 (364801) - 1.9.2021
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-1: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost urychlovačů elektronů pracujících v rozsahu od 1 MeV do 50 MeV (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN IEC 60601-2-19-ed.2 (364801) - 1.9.2021
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-19: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost kojeneckých inkubátorů.
317.90 Kč

ČSN EN 60601-2-19:2010/Z1 (364801) - 1.9.2021
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-19: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost kojeneckých inkubátorů.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 62368-1-ed.2+A11 (367000) - 1.9.2021
Zařízení audio/video, informační a komunikační technologie - Část 1: Bezpečnostní požadavky.
1960.80 Kč

ČSN EN 62368-1:2015/Z2 (367000) - 1.9.2021
Zařízení audio/video, informační a komunikační technologie - Část 1: Bezpečnostní požadavky.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 61924-2-ed.2 (367840) - 1.9.2021
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Integrované navigační systémy (INS) - Část 2: Modulární struktura INS - Požadavky na provoz a funkci, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 61924-2:2013/Z1 (367840) - 1.9.2021
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Integrované navigační systémy (INS) - Část 2: Modulární struktura INS - Požadavky na provoz a funkci, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60958-5 (368308) - 1.9.2021
Digitální zvukové rozhraní - Část 5: Rozšíření spotřebitelské aplikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN IEC 62680-1-3-ed.3:2018/Z1 (368691) - 1.9.2021
Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a výkon - Část 1-3: Společné části - Specifikace univerzální sériové sběrnice, kabel a konektor typ CTM (Norma k přímému použití jako ČSN).
26.40 Kč

ČSN EN IEC 62680-1-3-ed.4 (368691) - 1.9.2021
Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a výkon - Část 1-3: Společné části - Specifikace univerzální sériové sběrnice, kabel a konektor typ CR (Norma k přímému použití jako ČSN).
2120.40 Kč

ČSN ISO/IEC 20924 (369020) - 1.9.2021
Internet věcí (IoT) - Slovník.
169.40 Kč

ČSN EN 60950-22-ed.2:2017/Z2 (369060) - 1.9.2021
Zařízení informační technologie - Bezpečnost - Část 22: Zařízení instalovaná venku.
26.40 Kč

ČSN EN 60950-23:2006/Z2 (369060) - 1.9.2021
Zařízení informační technologie - Bezpečnost - Část 23: Rozměrná datová záznamová zařízení.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 62474-ed.2:2019/A1 (369082) - 1.9.2021
Materiálová deklarace pro elektrotechnický průmysl a jeho produkty.
108.90 Kč

ČSN EN IEC 60670-1-ed.2:2021/A11 (370100) - 1.9.2021
Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 1: Obecné požadavky.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 8299 (404043) - 1.9.2021
Technologie jaderného paliva - Stanovení izotopových a elementárních koncentrací uranu a plutonia v jaderných materiálech v roztocích kyseliny dusičné tepelnou ionizační hmotnostní spektrometrií (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 18256-1 (404044) - 1.9.2021
Technologie jaderného paliva - Rozpouštění materiálů obsahujících oxid plutoničitý - Část 1: Rozpouštění prášků oxidu plutoničitého (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 18256-2 (404044) - 1.9.2021
Technologie jaderného paliva - Rozpouštění materiálů obsahujících oxid plutoničitý - Část 2: Rozpouštění pelet a prášků MOX (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 16793 (404058) - 1.9.2021
Technologie jaderného paliva - Směrnice pro keramografickou přípravu slinutých pelet UO2 pro mikrostrukturní zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 9463 (404060) - 1.9.2021
Jaderná energie - Technologie jaderného paliva - Spektrofotometrické stanovení plutonia v roztocích kyseliny dusičné (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 9161 (404061) - 1.9.2021
Prášek oxidu uraničitého - Stanovení zdánlivé hustoty a sypné hustoty (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ISO 9978 (404302) - 1.9.2021
Radiační ochrana - Uzavřené zdroje - Metody zkoušení těsnosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 28057 (404310) - 1.9.2021
Klinická dozimetrie - Dozimetrie s termoluminiscenčními detektory v pevné fázi pro fotonové a elektronové záření v radioterapii (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 14146 (404315) - 1.9.2021
Radiační ochrana - Kritéria a pracovní limity pro periodické hodnocení dozimetrických služeb (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 20046 (404316) - 1.9.2021
Radiační ochrana - Pracovní kritéria pro laboratoře používající test chromozomálních translokací metodou fluorescenční in situ hybridizace (FISH) pro účely hodnocení expozice ionizujícímu záření (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 4037-1 (404317) - 1.9.2021
Radiační ochrana - Referenční záření X a gama pro kalibraci dozimetrů a měřidel dávkového příkonu a pro stanovení jejich odezvy jako funkce energie fotonů - Část 1: Radiační charakteristiky a metody produkce (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 4037-2 (404317) - 1.9.2021
Radiační ochrana - Referenční záření X a gama pro kalibraci dozimetrů a měřidel dávkového příkonu a pro stanovení jejich odezvy jako funkce energie fotonů - Část 2: Dozimetrie pro radiační ochranu v energetickém rozsahu od 8 keV do 1,3 MeV a od 4 MeV do 9 MeV (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 4037-3 (404317) - 1.9.2021
Radiační ochrana - Referenční záření X a gama pro kalibraci dozimetrů a měřidel dávkového příkonu a pro stanovení jejich odezvy jako funkce energie fotonů - Část 3: Kalibrace dozimetrů prostředí a osobních dozimetrů a měření jejich odezvy jako funkce energie a úhlu dopadu (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 4037-4 (404317) - 1.9.2021
Radiační ochrana - Referenční záření X a gama pro kalibraci dozimetrů a měřidel dávkového příkonu a pro stanovení jejich odezvy jako funkce energie fotonů - Část 4: Kalibrace dozimetrů prostředí a osobních dozimetrů v nízkoenergetických referenčních polích záření X (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 12807 (404319) - 1.9.2021
Bezpečná přeprava radioaktivních materiálů - Testování úniků ze zásilek (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN ISO 11929-1 (404400) - 1.9.2021
Stanovení mezních hodnot (rozhodovací práh, mez detekce a meze intervalu pokrytí) pro měření ionizujícího záření - Základy a použití - Část 1: Základní aplikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 11929-2 (404400) - 1.9.2021
Stanovení mezních hodnot (rozhodovací práh, mez detekce a meze intervalu pokrytí) pro měření ionizujícího záření - Základy a použití - Část 2: Pokročilé aplikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 11929-3 (404400) - 1.9.2021
Stanovení mezních hodnot (rozhodovací práh, mez detekce a meze intervalu pokrytí) pro měření ionizujícího záření - Základy a použití - Část 3: Aplikace na dekonvoluční metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN ISO 8769 (404412) - 1.9.2021
Měření radioaktivity - Alfa-, beta- a gama-zářiče - Specifikace referenčních etalonů pro kalibraci monitorů povrchové kontaminace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 12004-2 (420434) - 1.9.2021
Kovové materiály - Stanovení křivek mezní tvařitelnosti plechů a pásů - Část 2: Stanovení křivek mezní tvařitelnosti v laboratoři (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 11426 (420651) - 1.9.2021
Klenoty a drahé kovy - Stanovení zlata - Metoda kupelace (zkouška požáru) (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 28080 (420848) - 1.9.2021
Tvrdokovy - Abrazivní zkoušky tvrdokovů (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 15663 (450050) - 1.9.2021
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Analýza nákladů životního cyklu (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN 12463 (513050) - 1.9.2021
Potravinářské stroje - Plnicí stroje a vyměnitelné příslušenství - Bezpečnostní a hygienické požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 4120 (560032) - 1.9.2021
Senzorická analýza - Metodologie - Trojúhelníková zkouška (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 21187 (570103) - 1.9.2021
Mléko - Kvantitativní stanovení mikrobiologické kvality - Návod pro stanovení a ověření konverzního vztahu mezi výsledky alternativní a základní metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 6721-3 (640615) - 1.9.2021
Plasty - Stanovení dynamických mechanických vlastností - Část 3: Ohybové kmity - Metoda rezonanční křivky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11357-4 (640748) - 1.9.2021
Plasty - Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) - Část 4: Stanovení měrné tepelné kapacity (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11357-8 (640748) - 1.9.2021
Plasty - Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) - Část 8: Stanovení tepelné vodivosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 24024-1 (643250) - 1.9.2021
Plasty - Homopolymery a kopolymery vinylchloridu - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 24024-2 (643250) - 1.9.2021
Plasty - Homopolymery a kopolymery vinylchloridu - Část 2: Příprava zkušebních vzorků a stanovení vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ISO 4406 (656206) - 1.9.2021
Hydraulické kapaliny - Kapaliny - Metoda kódování úrovně znečištění pevnými částicemi.
169.40 Kč

ČSN EN 16942+A1 (656565) - 1.9.2021
Paliva - Identifikace kompatibility vozidla - Grafické vyjádření informací pro spotřebitele (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 13614 (657052) - 1.9.2021
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení přilnavosti asfaltových emulzí zkouškou ponořením do vody.
202.40 Kč

ČSN EN 17334 (668571) - 1.9.2021
Tyče vlepované do lepených konstrukčních výrobků ze dřeva - Zkoušení, požadavky a klasifikace pevnosti ve smyku (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 17418 (668572) - 1.9.2021
Dvousložková epoxidová a polyurethanová lepidla na opravu naprasklých dřevěných konstrukcí na místě - Zkoušení, požadavky a ověření pevnosti po opravě (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 20566 (673089) - 1.9.2021
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti nátěrového systému proti poškrábání v laboratorní myčce aut (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 22282-4 (721015) - 1.9.2021
Geotechnický průzkum a zkoušení - Hydrotechnické zkoušky - Část 4: Čerpací zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 197-5 (722101) - 1.9.2021
Cement - Část 5: Portlandský směsný cement CEM II/C-M a Směsný cement CEM VI.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 17562 (727534) - 1.9.2021
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Zkušební metoda pro lineární tepelnou roztažnost monolitické keramiky technikou táhla (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 19628 (727575) - 1.9.2021
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Termofyzikální vlastnosti keramických kompozitů - Stanovení měrné tepelné kapacity (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 17412-1 (730141) - 1.9.2021
Informační modelování staveb - Úroveň informačních potřeb - Část 1: Pojmy a principy.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 19650-1:2019/Oprava1 (730150) - 1.9.2021
Organizace a digitalizace informací o budovách a inženýrských stavbách včetně informačního modelování staveb (BIM) - Management informací s využitím informačního modelování staveb - Část 1: Pojmy a principy.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 19650-2:2019/Oprava1 (730150) - 1.9.2021
Organizace a digitalizace informací o budovách a inženýrských stavbách včetně informačního modelování staveb (BIM) - Management informací s využitím informačního modelování staveb - Část 2: Dodací fáze aktiv.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 717-1 (730531) - 1.9.2021
Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 1: Vzduchová neprůzvučnost.
317.90 Kč

ČSN EN 17020-4 (730871) - 1.9.2021
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek trvanlivosti samozavírání sestav dveří a otevíravých oken - Část 4: Trvanlivost samozavírání požárně odolných a/nebo kouřotěsných prosklených, závěsových a otočných dveřních sestav a otevíravých oken, v kovovém rámu (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 1793-6+A1 (737060) - 1.9.2021
Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metody stanovení akustických vlastností - Část 6: Vnitřní charakteristiky - Určení vzduchové neprůzvučnosti in situ v podmínkách přímého zvukového pole (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 12216 (746024) - 1.9.2021
Okenice, vnější a vnitřní clony - Terminologie, názvy a definice.
698.50 Kč

ČSN EN 14501 (746074) - 1.9.2021
Clony a okenice - Tepelná a zraková pohoda - Funkční charakteristiky a klasifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 14500 (746076) - 1.9.2021
Clony a okenice - Tepelná a zraková pohoda - Zkušební a výpočtové metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 12608-1+A1 (746707) - 1.9.2021
Profily z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) pro výrobu oken a dveří - Klasifikace, požadavky a zkušební metody - Část 1: Povrchově neupravené profily z PVC-U se světlými povrchy.
306.90 Kč

ČSN 752200 (752200) - 1.9.2021
Liniové stavby na ochranu před povodněmi.
202.40 Kč

ČSN 756780 (756780) - 1.9.2021
Využití šedých a srážkových vod v budovách a na přilehlých pozemcích.
394.90 Kč

ČSN EN 14654-1 (756902) - 1.9.2021
Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Řízení a kontrola činností - Část 1: Obecné požadavky.
202.40 Kč

ČSN EN 14654-2 (756902) - 1.9.2021
Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Řízení a kontrola činností - Část 2: Sanace.
202.40 Kč

ČSN EN 14654-3 (756902) - 1.9.2021
Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Řízení a kontrola činností - Část 3: Čištění stok a kanalizačních přípojek.
202.40 Kč

ČSN ISO 18587 (761503) - 1.9.2021
Překladatelské služby - Posteditace výstupů strojového překladu - Požadavky.
306.90 Kč

ČSN EN 862:2017/Oprava1 (770411) - 1.9.2021
Obaly - Obaly odolné dětem - Požadavky a zkušební postupy na opakovaně neuzavíratelné obaly určené pro jiné než farmaceutické výrobky (Norma k přímému použití jako ČSN).
26.40 Kč

ČSN EN ISO 17226-1 (793886) - 1.9.2021
Usně - Chemické stanovení obsahu formaldehydu - Část 1: Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 27587 (793889) - 1.9.2021
Usně - Chemické zkoušky - Stanovení obsahu volného formaldehydu v pomocných prostředcích pro výrobu usní (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 9073-4 (806134) - 1.9.2021
Netkané textilie - Metody zkoušení - Část 4: Stanovení pevnosti v dalším trhání lichoběžníkovou metodou.
169.40 Kč

ČSN P CEN/TS 17394-1 (807054) - 1.9.2021
Textilie a textilní výrobky - Část 1: Bezpečnost dětského oblečení - Bezpečné připevnění součástí připojených k oblečení pro malé děti - Specifikace.
169.40 Kč

ČSN P CEN/TS 17394-3 (807054) - 1.9.2021
Textilie a textilní výrobky - Část 3: Bezpečnost dětského oblečení - Bezpečné připevnění mechanicky připojených kovových stiskacích knoflíků - Metoda zkoušení.
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 17394-4 (807054) - 1.9.2021
Textilie a textilní výrobky - Část 4: Bezpečnost dětského oblečení - Bezpečné připevnění součástí s výjimkou knoflíků a mechanicky připojených kovových stiskacích knoflíků - Metoda zkoušení.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 9902-6 (810112) - 1.9.2021
Textilní stroje - Zkušební předpis pro hluk - Část 6: Stroje pro výrobu plošných textilií (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 14387 (832220) - 1.9.2021
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Protiplynové a kombinované filtry - Požadavky, zkoušení a značení (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 143 (832222) - 1.9.2021
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtry proti částicím - Požadavky, zkoušení a značení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 19734 (832414) - 1.9.2021
Ochrana očí a obličeje - Návod pro výběr, použití a údržbu (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN ISO 19918:2018/A1 (832728) - 1.9.2021
Ochranné oděvy - Ochrana proti chemikáliím - Měření kumulativní permeace chemických látek s nízkým tlakem par skrz materiály (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 482 (833625) - 1.9.2021
Expozice pracoviště - Postupy pro stanovení koncentrace chemických látek - Základní požadavky na provádění (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 17225-3 (838202) - 1.9.2021
Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 3: Tříděné dřevní brikety.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 21912 (838324) - 1.9.2021
Tuhá alternativní paliva - Bezpečná manipulace a skladování (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN ISO 4823 (856322) - 1.9.2021
Stomatologie - Elastomerní otiskovací hmoty a skusové registrační materiály (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 301489-50-V2.3.1 (875101) - 1.9.2021
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 50: Specifické podmínky pro buňkovou komunikační základnovou stanici (BS), opakovač a přidružené zařízení - Harmonizovaná norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN ETSI EN 303204-V3.1.1 (875171) - 1.9.2021
Pevná zařízení krátkého dosahu (SRD) v datových sítích - Rádiová zařízení pro použití v kmitočtovém rozsahu 870 MHz až 876 MHz s úrovněmi výkonu do 500 mW e.r.p. - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN ETSI EN 303883-1-V1.2.1 (875174) - 1.9.2021
Zařízení krátkého dosahu (SRD) a ultraširoké pásmo (UWB) - Část 1: Techniky měření pro požadavky na vysílač. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
859.10 Kč

ČSN ETSI EN 303883-2-V1.2.1 (875174) - 1.9.2021
Zařízení krátkého dosahu (SRD) a ultraširoké pásmo (UWB) - Část 2: Techniky měření pro požadavky na přijímač. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
515.90 Kč

ČSN ETSI EN 303364-2-V1.1.1 (878804) - 1.9.2021
Primární dohledový radar (PSR) - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru - Část 2: Snímače PSR řízení letového provozu (ATC) provozované v kmitočtovém pásmu 2700 MHz až 3100 MHz (pásmo S). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 19135-1:2016/A1 (979855) - 1.9.2021
Geografická informace - Postupy registrace položek - Část 1: Základy (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

Kategorie (nové normy)