Nové normy ČSN za srpen 2008

od NORMSERVISČSN EN 14399-7 (021042) - 1.8.2008
Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 7: Systém HR - Sestavy šroubu se zápustnou hlavou a šestihrannou maticí.
223.00 Kč

ČSN EN 14399-8 (021042) - 1.8.2008
Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 8: Systém HV - Sestavy lícovaného šroubu se šestihrannou hlavou a šestihrannou maticí.
223.00 Kč

ČSN ISO 11846:1997/Z1 (038173) - 1.8.2008
Koroze kovů a slitin - Stanovení odolnosti proti mezikrystalové korozi u slitin hliníku vytvrzovaných za tepla.
29.00 Kč

ČSN EN 60974-10-ed.2 (052205) - 1.8.2008
Zařízení pro obloukové svařování - Část 10: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC). (Platnost do 13.3.2017).
338.00 Kč

ČSN EN 60974-3-ed.2 (052205) - 1.8.2008
Zařízení pro obloukové svařování - Část 3: Zařízení pro zapálení a stabilizaci oblouku. (Platnost do 31.12.2016).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 24598 (055803) - 1.8.2008
Svařovací materiály - Drátové elektrody, plněné elektrody a kombinace elektroda-tavidlo pro obloukové svařování žáropevných ocelí pod tavidlem - Klasifikace.
338.00 Kč

ČSN EN 1442+A1 (078518) - 1.8.2008
Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné svařované ocelové lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) - Návrh a konstrukce.
350.00 Kč

ČSN EN 13126-15 (166111) - 1.8.2008
Stavební kování - Požadavky a zkušební metody pro okna a balkónové dveře - Část 15: Kladky pro vodorovně posuvná a skládací okna a dveře (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13126-16 (166111) - 1.8.2008
Stavební kování - Požadavky a zkušební metody pro okna a balkónové dveře - Část 16: Kování pro zdvižně posuvná okna a dveře (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13126-17 (166111) - 1.8.2008
Stavební kování - Požadavky a zkušební metody pro okna a balkónové dveře - Část 17: Kování pro sklápěcí a posuvná okna a dveře (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 1125 (166236) - 1.8.2008
Stavební kování - Panikové dveřní uzávěry ovládané horizontálním madlem pro používání na únikových cestách - Požadavky a zkušební metody.
543.00 Kč

ČSN EN 179 (166237) - 1.8.2008
Stavební kování - Nouzové dveřní uzávěry ovládané klikou nebo zařízením s tlačnou plochou pro používání na únikových cestách - Požadavky a zkušební metody.
543.00 Kč

ČSN EN 415-8 (267600) - 1.8.2008
Bezpečnost balicích strojů - Část 8: Páskovací stroje.
593.00 Kč

ČSN EN 15431 (278327) - 1.8.2008
Zařízení pro zimní údržbu a údržbu a opravy silnic - Systém pohonu a odpovídající ovládače - Požadavky na zaměnitelnost a provedení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 15432 (278328) - 1.8.2008
Zařízení pro zimní údržbu a údržbu a opravy silnic - Vpředu montovaná zařízení - Zaměnitelnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 12151 (278502) - 1.8.2008
Stroje a provozy pro přípravu betonu a malty - Požadavky na bezpečnost.
567.00 Kč

ČSN EN 2591-221 (311810) - 1.8.2008
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 221: Napěťový poměr stojatých vln (VSWR) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 60085-ed.2 (330250) - 1.8.2008
Elektrická izolace - Tepelné hodnocení a značení.
338.00 Kč

ČSN 347116-2 (347116) - 1.8.2008
Elektrické kabely - Příslušenství - Materiálové vlastnosti - Část 2: Zkouška identifikace a typové zkoušky pro teplem smrštitelné komponenty pro nn použití. (Platnost do 18.9.2020).
223.00 Kč

ČSN 347616-6E (347616) - 1.8.2008
Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 6: Vícežilové a vícepárové bezhalogenové kabely vyhovující HD 405.1 - Oddíl E: Vícežilové kabely 450/750 V se společným stíněním.
186.00 Kč

ČSN 347616-7A1 (347616) - 1.8.2008
Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 7: Vícežilové a vícepárové bezhalogenové kabely vyhovující HD 405.3 nebo podobné - Oddíl A1: Vícežilové kabely s měděnými jádry, s jednoduchým pancířem z drátů a bez pancíře, s bezhalogenovým pláštěm.
338.00 Kč

ČSN 347616-7A2 (347616) - 1.8.2008
Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 7: Vícežilové a vícepárové bezhalogenové kabely vyhovující HD 405.3 nebo podobné - Oddíl A2: Vícepárové kabely s měděnými jádry, s jednoduchým pancířem z drátů a s dvojitým pancířem z ocelových pásek, s bezhalogenovým pláštěm.
223.00 Kč

ČSN 347616-7B1 (347616) - 1.8.2008
Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 7: Vícežilové a vícepárové bezhalogenové kabely vyhovující HD 405.3 nebo podobné - Oddíl B1: Vícečtyřkové kabely 500 V s kovovým obalem.
223.00 Kč

ČSN 347616-7B2 (347616) - 1.8.2008
Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 7: Vícežilové a vícepárové bezhalogenové kabely vyhovující HD 405.3 nebo podobné - Oddíl B2: Vícežilové kabely 750 V s kovovým obalem.
223.00 Kč

ČSN 347616-7F1 (347616) - 1.8.2008
Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 7: Vícežilové a vícepárové bezhalogenové kabely vyhovující HD 405.3 nebo podobné - Oddíl F1: Vícežilové kabely 1 kV s izolací XLPE a s bezhalogenovým pláštěm.
62.00 Kč

ČSN 347616-7F2 (347616) - 1.8.2008
Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 7: Vícežilové a vícepárové bezhalogenové kabely vyhovující HD 405.3 nebo podobné - Oddíl F2: Stíněné měřicí kabely 300 V s pancířem a bez pancíře, s izolací XLPE a s bezhalogenovým pláštěm.
350.00 Kč

ČSN 347616-7G (347616) - 1.8.2008
Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 7: Vícežilové a vícepárové bezhalogenové kabely vyhovující HD 405.3 nebo podobné - Oddíl G: Kabely v párech, trojkách a čtyřkách s měděnými jádry, s kovovým stíněním a s bezhalogenovými celonekovovými součástmi.
338.00 Kč

ČSN 347616-7L2 (347616) - 1.8.2008
Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 7: Vícežilové a vícepárové bezhalogenové kabely vyhovující HD 405.3 nebo podobné - Oddíl L2: Vícepárové a vícežilové kabely s měděnými jádry kruhového průřezu pro připojení konektory.
338.00 Kč

ČSN 347616-7M (347616) - 1.8.2008
Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 7: Vícežilové a vícepárové bezhalogenové kabely vyhovující HD 405.3 nebo podobné - Oddíl M: Vícežilové kabely s izolací EPR nebo XLPE a s pláštěm ZH a vícepárové kabely s polyethylenovou izolací a s pláštěm ZH.
223.00 Kč

ČSN EN 50289-4-4 (347819) - 1.8.2008
Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 4-4: Zkušební metody vlivů prostředí - Odolnost proti rozpouštědlům a znečišťujícím tekutinám.
120.00 Kč

ČSN EN 50289-4-5 (347819) - 1.8.2008
Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 4-5: Zkušební metody vlivů prostředí - Klimatická řada.
120.00 Kč

ČSN EN 50289-4-7 (347819) - 1.8.2008
Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 4-7: Zkušební metody vlivů prostředí - Vlhké teplo konstantní.
120.00 Kč

ČSN EN 60034-2-1 (350000) - 1.8.2008
Točivé elektrické stroje - Část 2-1: Standardní metody určování ztrát a účinnosti ze zkoušek (s výjimkou strojů pro trakční vozidla). (Platnost do 1.8.2017).
567.00 Kč

ČSN EN 61076-3-110 (354621) - 1.8.2008
Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobky - Část 3-110: Obdélníkové konektory - Předmětová specifikace pro stíněné, volné a pevné konektory pro přenos dat s frekvencemi až do 1000 MHz. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 11.6.2015).
567.00 Kč

ČSN EN 62055-31:2006/Oprava1 (356135) - 1.8.2008
Měření elektrické energie - Předplatné systémy - Část 31: Zvláštní požadavky - Statické činné elektroměry (třídy 1 a 2) s předplacením. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN EN 140100-ed.2 (358199) - 1.8.2008
Dílčí specifikace - Neproměnné nízkovýkonové vrstvové rezistory. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 15.12.2017).
350.00 Kč

ČSN EN 140101-806 (358199) - 1.8.2008
Předmětová specifikace - Neproměnné nízkovýkonové vrstvové rezistory - Rezistory s kovovou vrstvou na jakostní keramice, pouzdřené máčením nebo zalisováním s axiálními nebo tvarovanými vývody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 140101-ed.2 (358199) - 1.8.2008
Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné nízkovýkonové vrstvové rezistory. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 60384-11 (358291) - 1.8.2008
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 11: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory s dielektrikem z polyethylentereftalátové fólie a s elektrodami z kovové fólie určené pro stejnosměrný proud. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 26.9.2022).
350.00 Kč

ČSN EN 60384-11-1 (358291) - 1.8.2008
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 11-1: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné kondenzátory s dielektrikem z polyethylentereftalátové fólie a s elektrodami z kovové fólie určené pro stejnosměrný proud - Úroveň hodnocení EZ. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 60384-20-1-ed.2 (358291) - 1.8.2008
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 20-1: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné kondenzátory pro povrchovou montáž pro stejnosměrný proud s dielektrikem z metalizované polyfenylensulfidové fólie - Úroveň hodnocení EZ. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 60384-20-ed.2 (358291) - 1.8.2008
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 20: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory pro povrchovou montáž pro stejnosměrný proud s dielektrikem z metalizované polyfenylensulfidové fólie. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 26.8.2018).
350.00 Kč

ČSN EN 50377-3-1-ed.2 (359242) - 1.8.2008
Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Specifikace výrobku - Část 3-1: Typ SG ukončený na mnohovidovém vlákně IEC 60793-2-10 kategorie A1 a A1b nebo ekvivalentní pro kategorii C. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 60064:1998/A11 (360130) - 1.8.2008
Žárovky pro domácnosti a obdobné osvětlovací účely - Požadavky na provedení.
62.00 Kč

ČSN EN 12193 (360454) - 1.8.2008
Světlo a osvětlení - Osvětlení sportovišť.
350.00 Kč

ČSN EN 60086-4-ed.2 (364110) - 1.8.2008
Primární baterie - Část 4: Bezpečnost lithiových baterií. (Platnost do 8.10.2017).
350.00 Kč

ČSN EN 60976 (364767) - 1.8.2008
Zdravotnické elektrické přístroje - Lékařské urychlovače elektronů - Funkční charakteristiky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
768.00 Kč

ČSN EN 60601-2-37-ed.2 (364801) - 1.8.2008
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-37: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost ultrazvukových zdravotnických diagnostických a monitorovacích přístrojů.
350.00 Kč

ČSN EN 62353 (364893) - 1.8.2008
Zdravotnické elektrické přístroje - Opakované zkoušky a zkoušky po opravách zdravotnických elektrických přístrojů. (Platnost do 9.10.2017).
434.00 Kč

ČSN EN 50173-3 (367253) - 1.8.2008
Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 3: Průmyslové prostory. (Platnost do 19.3.2021).
350.00 Kč

ČSN EN 61162-1-ed.2 (367823) - 1.8.2008
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Digitální rozhraní - Část 1: Jeden vysílač a více přijímačů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.1.2014).
945.00 Kč

ČSN EN 62388 (367849) - 1.8.2008
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Palubní radar - Funkční požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 31.7.2016).
1377.00 Kč

ČSN 389441:2002/Z1 (389441) - 1.8.2008
Požární armatury - Hydrantový nástavec.
29.00 Kč

ČSN EN 10302 (420917) - 1.8.2008
Žáropevné oceli, niklové a kobaltové slitiny.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 21415-2 (461502) - 1.8.2008
Pšenice a pšeničná mouka - Obsah lepku - Část 2: Stanovení mokrého lepku mechanickým způsobem (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15679 (490644) - 1.8.2008
Tepelně upravené dřevo - Definice a charakteristiky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 12169 (491202) - 1.8.2008
Kritéria pro stanovení shody dávky řeziva (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15676 (492121) - 1.8.2008
Dřevěné podlahoviny - Odolnost proti uklouznutí - Kyvadlová zkouška (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN 492632 (492632) - 1.8.2008
Štěpkocementové desky - Požadavky.
120.00 Kč

ČSN EN 848-1 (496123) - 1.8.2008
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Jednostranné frézky s rotujícím nástrojem - Část 1: Jednovřetenové svislé stolní frézky.
567.00 Kč

ČSN EN 859 (496126) - 1.8.2008
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Srovnávací frézky s ručním posuvem.
434.00 Kč

ČSN EN 860 (496127) - 1.8.2008
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Jednostranné tloušťkovací frézky.
434.00 Kč

ČSN EN 861 (496128) - 1.8.2008
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kombinované srovnávací a tloušťkovací frézky.
543.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15680 (496901) - 1.8.2008
Prefabrikovaná dřevěná schodiště - Mechanické zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ISO 8454 (569506) - 1.8.2008
Cigarety - Stanovení oxidu uhelnatého v plynné fázi cigaretového kouře - Metoda NDIR.
186.00 Kč

ČSN ISO 14156:2007/Amd.1 (570553) - 1.8.2008
Mléko a mléčné výrobky - Extrakční metody pro lipidy a složky rozpustné v tuku.
62.00 Kč

ČSN ISO 11869 (571423) - 1.8.2008
Jogurt - Stanovení titrační kyselosti - Potenciometrická metoda.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 7233 (635204) - 1.8.2008
Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Stanovení odolnosti proti podtlaku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 7326 (635212) - 1.8.2008
Pryžové a plastové hadice - Stanovení odolnosti proti ozónu za statických podmínek (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 1307 (635224) - 1.8.2008
Pryžové a plastové hadice - Rozměry hadic, minimální a maximální vnitřní průměry a mezní úchylky délek úřezků hadic.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 8308 (635225) - 1.8.2008
Pryžové a plastové hadice a hadičky - Stanovení prostupnosti kapalin stěnami hadic a hadiček (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 5774 (635332) - 1.8.2008
Plastové hadice - Vyztužené textilií pro stlačený vzduch - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 62 (640112) - 1.8.2008
Plasty - Stanovení nasákavosti ve vodě (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 15342 (645801) - 1.8.2008
Plasty - Recyklované plasty - Charakterizace polystyrenových (PS) recyklátů.
223.00 Kč

ČSN EN 15343 (645802) - 1.8.2008
Plasty - Recyklované plasty - Sledovatelnost a posuzování shody při recyklaci plastů a stanovení obsahu recyklovaného materiálu.
186.00 Kč

ČSN EN 15344 (645803) - 1.8.2008
Plasty - Recyklované plasty - Charakterizace polyethylenových (PE) recyklátů.
223.00 Kč

ČSN EN 15345 (645804) - 1.8.2008
Plasty - Recyklované plasty - Charakterizace polypropylenových (PP) recyklátů.
186.00 Kč

ČSN EN 15346 (645805) - 1.8.2008
Plasty - Recyklované plasty - Charakterizace polyvinylchloridových (PVC) recyklátů.
338.00 Kč

ČSN EN 15347 (645806) - 1.8.2008
Plasty - Recyklované plasty - Charakterizace plastových odpadů.
186.00 Kč

ČSN EN 15348 (645807) - 1.8.2008
Plasty - Recyklované plasty - Charakterizace polyethylentereftalátových (PET) recyklátů.
223.00 Kč

ČSN EN 13971 (654844) - 1.8.2008
Materiály k vápnění půd - Stanovení reaktivity - Potenciometrická titrace kyselinou chlorovodíkovou (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12945 (654845) - 1.8.2008
Materiály k vápnění půd - Stanovení neutralizačního čísla - Titrační metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN 657115 (657115) - 1.8.2008
Parafiny a cereziny - Stanovení teploty tuhnutí na otáčejícím se teploměru.
120.00 Kč

ČSN EN 15425 (668505) - 1.8.2008
Lepidla - Jednosložková polyurethanová lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Klasifikace a základní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15416-3 (668532) - 1.8.2008
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce jiná než fenolická a aminová - Zkušební metody - Část 3: Zkouška tečení při cyklických klimatických podmínkách na zkušebních tělesech zatížených kombinací ohybového a smykového namáhání (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15274 (668591) - 1.8.2008
Konstrukční lepidla pro všeobecné použití - Požadavky a metody zkoušení.
223.00 Kč

ČSN EN 1903 (668628) - 1.8.2008
Lepidla - Metody zkoušení lepidel na podlahové krytiny a tapety - Stanovení rozměrových změn po urychleném stárnutí (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 15275 (668697) - 1.8.2008
Konstrukční lepidla - Charakterizace anaerobních lepidel pro koaxiální kovové sestavy v pozemních a inženýrských stavbách (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 15067 (691755) - 1.8.2008
Stroje na zpracování pryže a plastů - Stroje na zpracování fólie na výrobu pytlů a sáčků - Bezpečnostní požadavky.
350.00 Kč

ČSN EN 1036-2 (701040) - 1.8.2008
Sklo ve stavebnictví - Zrcadla ze skla float se stříbrným povlakem, určená pro vnitřní použití - Část 2: Hodnocení shody, výrobková norma (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 13242+A1 (721504) - 1.8.2008
Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace.
434.00 Kč

ČSN EN 934-1 (722326) - 1.8.2008
Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 1: Společné požadavky.
186.00 Kč

ČSN EN 14246:2006/Oprava1 (723615) - 1.8.2008
Sádrové prvky pro zavěšené podhledy - Definice, požadavky a zkušební metody.
29.00 Kč

ČSN EN 14566 (723616) - 1.8.2008
Mechanické upevňovací prostředky pro systémy ze sádrokartonových desek - Definice, požadavky a zkušební metody.
338.00 Kč

ČSN EN 15283-1 (723617) - 1.8.2008
Sádrové desky vyztužené vlákny - Definice, požadavky a zkušební metody - Část 1: Sádrové desky vyztužené rohoží.
350.00 Kč

ČSN EN 15283-2 (723617) - 1.8.2008
Sádrové desky vyztužené vlákny - Definice, požadavky a zkušební metody - Část 2: Sádrovláknité desky.
434.00 Kč

ČSN EN 14353 (723618) - 1.8.2008
Kovové lišty a ozdobné profily pro použití se sádrokartonovými deskami - Definice, požadavky a zkušební metody.
338.00 Kč

ČSN EN 14933 (727223) - 1.8.2008
Tepelně izolační a lehké výplňové výrobky pro inženýrské stavby - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) - Specifikace.
434.00 Kč

ČSN EN 14934 (727224) - 1.8.2008
Tepelně izolační a lehké výplňové výrobky pro inženýrské stavby - Průmyslově vyráběné výrobky z extrudovaného polystyrenu (XPS) - Specifikace.
434.00 Kč

ČSN EN 843-2:2007/Oprava1 (727541) - 1.8.2008
Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti monolitické keramiky při pokojové teplotě - Část 2: Stanovení Youngova modulu, modulu pružnosti ve smyku a Poissonova poměru.
29.00 Kč

ČSN EN 1990:2004/Oprava2 (730002) - 1.8.2008
Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 15927-6 (730315) - 1.8.2008
Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 6: Akumulované teplotní rozdíly (dennostupně).
223.00 Kč

ČSN EN 1912+A2 (731713) - 1.8.2008
Konstrukční dřevo - Třídy pevnosti - Přiřazení vizuálních tříd jakosti a dřevin.
223.00 Kč

ČSN EN 445 (732408) - 1.8.2008
Injektážní malta pro předpínací kabely - Zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 446 (732409) - 1.8.2008
Injektážní malty pro předpínací kabely - Postupy injektování (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 447 (732410) - 1.8.2008
Injektážní malta pro předpínací kabely - Požadavky na běžnou maltu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14081-4+A3 (732823) - 1.8.2008
Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti - Část 4: Strojní třídění - Nastavovací hodnoty třídicího stroje pro systémy s kontrolou vztaženou na stroj.
350.00 Kč

ČSN EN 15330-2 (735987) - 1.8.2008
Povrchy pro sportoviště - Syntetická tráva a textilní povrchy určené hlavně pro venkovní použití - Část 2: Specifikace pro textilní povrchy.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 16484-5 (738521) - 1.8.2008
Automatizační a řídicí systémy budov - Část 5: Datový komunikační protokol (Norma k přímému použití jako ČSN).
3585.30 Kč

ČSN EN 15096 (755429) - 1.8.2008
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Hadicové spojky se zavzdušňovací armaturou - DN 15 do DN 25 včetně - Skupina H, druhy B a D - Všeobecné technické specifikace.
338.00 Kč

ČSN EN 15664-1 (755470) - 1.8.2008
Vliv kovových materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Zkušební průtočná metoda pro posuzování uvolňování kovů - Část 1: Navrhování a provoz.
338.00 Kč

ČSN EN 1407 (755812) - 1.8.2008
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Aniontové a neiontové polyakrylamidy.
223.00 Kč

ČSN EN 1408 (755813) - 1.8.2008
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Poly (chlorid diallyldimethylamonný).
223.00 Kč

ČSN EN 1409 (755814) - 1.8.2008
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Polyaminy.
223.00 Kč

ČSN EN 1410 (755815) - 1.8.2008
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kationtové polyakrylamidy.
223.00 Kč

ČSN EN 12518 (755850) - 1.8.2008
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Vápno.
223.00 Kč

ČSN EN 1017 (755890) - 1.8.2008
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Polovypálený dolomit (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 17852 (757442) - 1.8.2008
Jakost vod - Stanovení rtuti - Metoda atomové fluorescenční spektrometrie.
223.00 Kč

ČSN EN 15602 (761701) - 1.8.2008
Poskytovatelé bezpečnostních služeb - Terminologie (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 15433-1 (770647) - 1.8.2008
Přepravní namáhání - Měření a hodnocení dynamických mechanických namáhání - Část 1: Všeobecné požadavky.
186.00 Kč

ČSN EN 15433-2 (770647) - 1.8.2008
Přepravní namáhání - Měření a hodnocení dynamických mechanických namáhání - Část 2: Sběr dat a všeobecné požadavky pro měřicí zařízení.
543.00 Kč

ČSN EN 15433-3 (770647) - 1.8.2008
Přepravní namáhání - Měření a hodnocení dynamických mechanických namáhání - Část 3: Kontrola platnosti dat a úprava dat pro vyhodnocení.
338.00 Kč

ČSN EN 15433-4 (770647) - 1.8.2008
Přepravní namáhání - Měření a hodnocení dynamických mechanických namáhání - Část 4: Vyhodnocení dat.
543.00 Kč

ČSN EN 15433-5 (770647) - 1.8.2008
Přepravní namáhání - Měření a hodnocení dynamických mechanických namáhání - Část 5: Odvození zkušebních podmínek.
338.00 Kč

ČSN EN 15433-6 (770647) - 1.8.2008
Přepravní namáhání - Měření a hodnocení dynamických mechanických namáhání - Část 6: Automatické záznamové systémy pro měření náhodně se vyskytujících rázů během monitorování přepravy.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 4044 (792005) - 1.8.2008
Usně - Chemické zkoušky - Příprava zkušebních těles pro chemické zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 4048 (793875) - 1.8.2008
Usně - Chemické zkoušky - Stanovení látek extrahovatelných v dichlormethanu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 4045 (793878) - 1.8.2008
Usně - Chemické zkoušky - Stanovení pH (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 5077 (800822) - 1.8.2008
Textilie - Zjišťování změn rozměrů po praní a sušení.
120.00 Kč

ČSN EN 14682 (807051) - 1.8.2008
Bezpečnost dětského oblečení - Šňůry a šňůry na stažení u dětského oblečení - Specifikace.
338.00 Kč

ČSN EN 443 (832144) - 1.8.2008
Přilby pro hašení ve stavbách a dalších prostorech.
434.00 Kč

ČSN EN 659+A1 (832366) - 1.8.2008
Ochranné rukavice pro hasiče.
186.00 Kč

ČSN EN 12254+A2 (832491) - 1.8.2008
Clonící zařízení pro pracovní místa s laserovými zařízeními - Bezpečnostní požadavky a zkoušení.
223.00 Kč

ČSN EN 15445 (834786) - 1.8.2008
Fugitivní a rozptýlené emise z průmyslových zdrojů - Vymezení zdrojů fugitivních emisí prachu metodou obráceného modelování rozptylu (RDM) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15446 (834787) - 1.8.2008
Fugitivní a rozptýlené emise z průmyslových zdrojů - Měření úniků par netěsnostmi technologického zařízení a potrubí (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15674 (834788) - 1.8.2008
Kvalita ovzduší - Měření emisí ze stacionárních zdrojů - Směrnice pro zpracování normalizovaných metod (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15675 (834789) - 1.8.2008
Kvalita ovzduší - Měření emisí ze stacionárních zdrojů - Aplikace EN ISO/IEC 17025:2005 na periodické měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 15267-3 (834790) - 1.8.2008
Kvalita ovzduší - Certifikace automatizovaných měřicích systémů - Část 3: Měřítka výkonu a postupy zkoušení pro automatizované měřicí systémy pro měření emisí ze stacionárních zdrojů.
543.00 Kč

ČSN EN 15308 (838028) - 1.8.2008
Charakterizace odpadů - Stanovení vybraných polychlorovaných bifenylů (PCB) v pevných odpadech kapilární plynovou chromatografií s detektorem elektronového záchytu nebo detekcí hmotnostní spektrometrie.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 14630 (852905) - 1.8.2008
Neaktivní chirurgické implantáty - Všeobecné požadavky.
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 300135-1-V1.2.1 (875007) - 1.8.2008
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení v občanském pásmu (CB) - Rádiová zařízení s úhlovou modulací v občanském pásmu (Rádiová zařízení PR 27) - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 302066-1-V1.2.1 (875130) - 1.8.2008
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zobrazovací systémy pro aplikace radarového sondování země a zdí (GPR/WPR) - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 302066-2-V1.2.1 (875130) - 1.8.2008
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zobrazovací systémy pro aplikace radarového sondování země a zdí (GPR/WPR) - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 302065-V1.1.1 (875141) - 1.8.2008
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Technologie velmi širokého pásma (UWB) pro komunikační účely - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 302561-V1.1.1 (875142) - 1.8.2008
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení používající modulaci s konstantní nebo proměnnou obálkou, pracující v šířce pásma kanálu 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz nebo 150 kHz - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN ETSI EN 302326-3-V1.3.1 (878596) - 1.8.2008
Pevné rádiové systémy - Zařízení a antény mezi více body - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na rádiové antény mezi více body. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN ISO 12647-2 (883011) - 1.8.2008
Technologie grafické výroby - Řízení a kontrola výroby rastrových barevných výtažků, nátisku a tisku - Část 2: Postupy ofsetového tisku.
338.00 Kč

ČSN ISO 12647-3 (883011) - 1.8.2008
Technologie grafické výroby - Řízení a kontrola výroby rastových barevných výtažků, nátisku a tisku - Část 3: Coldset - novinový tisk ofsetem.
223.00 Kč

ČSN EN 716-1 (910606) - 1.8.2008
Nábytek - Dětské postýlky a skládací postýlky pro bytové použití - Část 1: Bezpečnostní požadavky.
186.00 Kč

ČSN EN 716-2 (910606) - 1.8.2008
Nábytek - Dětské postýlky a skládací postýlky pro bytové použití - Část 2: Zkušební metody.
350.00 Kč

ČSN EN 12764+A1 (914103) - 1.8.2008
Sanitární potřeby - Požadavky pro vířivé koupací vany. (Platnost do 30.4.2017).
223.00 Kč

ČSN EN 14428+A1 (914110) - 1.8.2008
Sprchové zástěny - Provozní požadavky a zkušební metody. (Platnost do 28.2.2017).
350.00 Kč

ČSN ISO/IEC 11179-2 (979736) - 1.8.2008
Informační technologie - Registry metadat (MDR) - Část 2: Klasifikace.
223.00 Kč

ČSN ISO/IEC 11179-5 (979736) - 1.8.2008
Informační technologie - Registry metadat (MDR) - Část 5: Principy identifikace a tvorby názvů dat.
223.00 Kč

ČSN EN 13606-3 (981015) - 1.8.2008
Zdravotnická informatika - Odkazy na archetypy a seznamy termínů (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 21549-5 (981026) - 1.8.2008
Zdravotnická informatika - Data zdravotní karty pacienta - Část 5: Identifikační data (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 21549-6 (981026) - 1.8.2008
Zdravotnická informatika - Data zdravotní karty pacienta - Část 6: Administrativní data (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.