Nové normy ČSN za srpen 2008

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.08.2008 v 09:00


ČSN EN 14399-7 (021042) - 1.8.2008
Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 7: Systém HR - Sestavy šroubu se zápustnou hlavou a šestihrannou maticí.
202.40 Kč

ČSN EN 14399-8 (021042) - 1.8.2008
Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 8: Systém HV - Sestavy lícovaného šroubu se šestihrannou hlavou a šestihrannou maticí.
202.40 Kč

ČSN ISO 11846:1997/Z1 (038173) - 1.8.2008
Koroze kovů a slitin - Stanovení odolnosti proti mezikrystalové korozi u slitin hliníku vytvrzovaných za tepla.
26.40 Kč

ČSN EN 60974-10-ed.2 (052205) - 1.8.2008
Zařízení pro obloukové svařování - Část 10: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC). (Platnost do 13.3.2017).
306.90 Kč

ČSN EN 60974-3-ed.2 (052205) - 1.8.2008
Zařízení pro obloukové svařování - Část 3: Zařízení pro zapálení a stabilizaci oblouku. (Platnost do 31.12.2016).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 24598 (055803) - 1.8.2008
Svařovací materiály - Drátové elektrody, plněné elektrody a kombinace elektroda-tavidlo pro obloukové svařování žáropevných ocelí pod tavidlem - Klasifikace.
306.90 Kč

ČSN EN 1442+A1 (078518) - 1.8.2008
Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné svařované ocelové lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) - Návrh a konstrukce.
317.90 Kč

ČSN EN 13126-15 (166111) - 1.8.2008
Stavební kování - Požadavky a zkušební metody pro okna a balkónové dveře - Část 15: Kladky pro vodorovně posuvná a skládací okna a dveře (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 13126-16 (166111) - 1.8.2008
Stavební kování - Požadavky a zkušební metody pro okna a balkónové dveře - Část 16: Kování pro zdvižně posuvná okna a dveře (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 13126-17 (166111) - 1.8.2008
Stavební kování - Požadavky a zkušební metody pro okna a balkónové dveře - Část 17: Kování pro sklápěcí a posuvná okna a dveře (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 1125 (166236) - 1.8.2008
Stavební kování - Panikové dveřní uzávěry ovládané horizontálním madlem pro používání na únikových cestách - Požadavky a zkušební metody.
493.90 Kč

ČSN EN 179 (166237) - 1.8.2008
Stavební kování - Nouzové dveřní uzávěry ovládané klikou nebo zařízením s tlačnou plochou pro používání na únikových cestách - Požadavky a zkušební metody.
493.90 Kč

ČSN EN 415-8 (267600) - 1.8.2008
Bezpečnost balicích strojů - Část 8: Páskovací stroje.
539.00 Kč

ČSN EN 15431 (278327) - 1.8.2008
Zařízení pro zimní údržbu a údržbu a opravy silnic - Systém pohonu a odpovídající ovládače - Požadavky na zaměnitelnost a provedení (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 15432 (278328) - 1.8.2008
Zařízení pro zimní údržbu a údržbu a opravy silnic - Vpředu montovaná zařízení - Zaměnitelnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 12151 (278502) - 1.8.2008
Stroje a provozy pro přípravu betonu a malty - Požadavky na bezpečnost.
515.90 Kč

ČSN EN 2591-221 (311810) - 1.8.2008
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 221: Napěťový poměr stojatých vln (VSWR) (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 60085-ed.2 (330250) - 1.8.2008
Elektrická izolace - Tepelné hodnocení a značení.
306.90 Kč

ČSN 347116-2 (347116) - 1.8.2008
Elektrické kabely - Příslušenství - Materiálové vlastnosti - Část 2: Zkouška identifikace a typové zkoušky pro teplem smrštitelné komponenty pro nn použití. (Platnost do 18.9.2020).
202.40 Kč

ČSN 347616-6E (347616) - 1.8.2008
Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 6: Vícežilové a vícepárové bezhalogenové kabely vyhovující HD 405.1 - Oddíl E: Vícežilové kabely 450/750 V se společným stíněním.
169.40 Kč

ČSN 347616-7A1 (347616) - 1.8.2008
Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 7: Vícežilové a vícepárové bezhalogenové kabely vyhovující HD 405.3 nebo podobné - Oddíl A1: Vícežilové kabely s měděnými jádry, s jednoduchým pancířem z drátů a bez pancíře, s bezhalogenovým pláštěm.
306.90 Kč

ČSN 347616-7A2 (347616) - 1.8.2008
Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 7: Vícežilové a vícepárové bezhalogenové kabely vyhovující HD 405.3 nebo podobné - Oddíl A2: Vícepárové kabely s měděnými jádry, s jednoduchým pancířem z drátů a s dvojitým pancířem z ocelových pásek, s bezhalogenovým pláštěm.
202.40 Kč

ČSN 347616-7B1 (347616) - 1.8.2008
Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 7: Vícežilové a vícepárové bezhalogenové kabely vyhovující HD 405.3 nebo podobné - Oddíl B1: Vícečtyřkové kabely 500 V s kovovým obalem.
202.40 Kč

ČSN 347616-7B2 (347616) - 1.8.2008
Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 7: Vícežilové a vícepárové bezhalogenové kabely vyhovující HD 405.3 nebo podobné - Oddíl B2: Vícežilové kabely 750 V s kovovým obalem.
202.40 Kč

ČSN 347616-7F1 (347616) - 1.8.2008
Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 7: Vícežilové a vícepárové bezhalogenové kabely vyhovující HD 405.3 nebo podobné - Oddíl F1: Vícežilové kabely 1 kV s izolací XLPE a s bezhalogenovým pláštěm.
56.10 Kč

ČSN 347616-7F2 (347616) - 1.8.2008
Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 7: Vícežilové a vícepárové bezhalogenové kabely vyhovující HD 405.3 nebo podobné - Oddíl F2: Stíněné měřicí kabely 300 V s pancířem a bez pancíře, s izolací XLPE a s bezhalogenovým pláštěm.
317.90 Kč

ČSN 347616-7G (347616) - 1.8.2008
Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 7: Vícežilové a vícepárové bezhalogenové kabely vyhovující HD 405.3 nebo podobné - Oddíl G: Kabely v párech, trojkách a čtyřkách s měděnými jádry, s kovovým stíněním a s bezhalogenovými celonekovovými součástmi.
306.90 Kč

ČSN 347616-7L2 (347616) - 1.8.2008
Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 7: Vícežilové a vícepárové bezhalogenové kabely vyhovující HD 405.3 nebo podobné - Oddíl L2: Vícepárové a vícežilové kabely s měděnými jádry kruhového průřezu pro připojení konektory.
306.90 Kč

ČSN 347616-7M (347616) - 1.8.2008
Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 7: Vícežilové a vícepárové bezhalogenové kabely vyhovující HD 405.3 nebo podobné - Oddíl M: Vícežilové kabely s izolací EPR nebo XLPE a s pláštěm ZH a vícepárové kabely s polyethylenovou izolací a s pláštěm ZH.
202.40 Kč

ČSN EN 50289-4-4 (347819) - 1.8.2008
Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 4-4: Zkušební metody vlivů prostředí - Odolnost proti rozpouštědlům a znečišťujícím tekutinám.
108.90 Kč

ČSN EN 50289-4-5 (347819) - 1.8.2008
Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 4-5: Zkušební metody vlivů prostředí - Klimatická řada.
108.90 Kč

ČSN EN 50289-4-7 (347819) - 1.8.2008
Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 4-7: Zkušební metody vlivů prostředí - Vlhké teplo konstantní.
108.90 Kč

ČSN EN 60034-2-1 (350000) - 1.8.2008
Točivé elektrické stroje - Část 2-1: Standardní metody určování ztrát a účinnosti ze zkoušek (s výjimkou strojů pro trakční vozidla). (Platnost do 1.8.2017).
515.90 Kč

ČSN EN 61076-3-110 (354621) - 1.8.2008
Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobky - Část 3-110: Obdélníkové konektory - Předmětová specifikace pro stíněné, volné a pevné konektory pro přenos dat s frekvencemi až do 1000 MHz. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 11.6.2015).
515.90 Kč

ČSN EN 62055-31:2006/Oprava1 (356135) - 1.8.2008
Měření elektrické energie - Předplatné systémy - Část 31: Zvláštní požadavky - Statické činné elektroměry (třídy 1 a 2) s předplacením. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN EN 140100-ed.2 (358199) - 1.8.2008
Dílčí specifikace - Neproměnné nízkovýkonové vrstvové rezistory. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 15.12.2017).
317.90 Kč

ČSN EN 140101-806 (358199) - 1.8.2008
Předmětová specifikace - Neproměnné nízkovýkonové vrstvové rezistory - Rezistory s kovovou vrstvou na jakostní keramice, pouzdřené máčením nebo zalisováním s axiálními nebo tvarovanými vývody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 140101-ed.2 (358199) - 1.8.2008
Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné nízkovýkonové vrstvové rezistory. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 60384-11 (358291) - 1.8.2008
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 11: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory s dielektrikem z polyethylentereftalátové fólie a s elektrodami z kovové fólie určené pro stejnosměrný proud. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 26.9.2022).
317.90 Kč

ČSN EN 60384-11-1 (358291) - 1.8.2008
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 11-1: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné kondenzátory s dielektrikem z polyethylentereftalátové fólie a s elektrodami z kovové fólie určené pro stejnosměrný proud - Úroveň hodnocení EZ. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 60384-20-1-ed.2 (358291) - 1.8.2008
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 20-1: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné kondenzátory pro povrchovou montáž pro stejnosměrný proud s dielektrikem z metalizované polyfenylensulfidové fólie - Úroveň hodnocení EZ. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 60384-20-ed.2 (358291) - 1.8.2008
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 20: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory pro povrchovou montáž pro stejnosměrný proud s dielektrikem z metalizované polyfenylensulfidové fólie. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 26.8.2018).
317.90 Kč

ČSN EN 50377-3-1-ed.2 (359242) - 1.8.2008
Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Specifikace výrobku - Část 3-1: Typ SG ukončený na mnohovidovém vlákně IEC 60793-2-10 kategorie A1 a A1b nebo ekvivalentní pro kategorii C. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 60064:1998/A11 (360130) - 1.8.2008
Žárovky pro domácnosti a obdobné osvětlovací účely - Požadavky na provedení.
56.10 Kč

ČSN EN 12193 (360454) - 1.8.2008
Světlo a osvětlení - Osvětlení sportovišť.
317.90 Kč

ČSN EN 60086-4-ed.2 (364110) - 1.8.2008
Primární baterie - Část 4: Bezpečnost lithiových baterií. (Platnost do 8.10.2017).
317.90 Kč

ČSN EN 60976 (364767) - 1.8.2008
Zdravotnické elektrické přístroje - Lékařské urychlovače elektronů - Funkční charakteristiky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
698.50 Kč

ČSN EN 60601-2-37-ed.2 (364801) - 1.8.2008
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-37: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost ultrazvukových zdravotnických diagnostických a monitorovacích přístrojů.
317.90 Kč

ČSN EN 62353 (364893) - 1.8.2008
Zdravotnické elektrické přístroje - Opakované zkoušky a zkoušky po opravách zdravotnických elektrických přístrojů. (Platnost do 9.10.2017).
394.90 Kč

ČSN EN 50173-3 (367253) - 1.8.2008
Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 3: Průmyslové prostory. (Platnost do 19.3.2021).
317.90 Kč

ČSN EN 61162-1-ed.2 (367823) - 1.8.2008
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Digitální rozhraní - Část 1: Jeden vysílač a více přijímačů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.1.2014).
859.10 Kč

ČSN EN 62388 (367849) - 1.8.2008
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Palubní radar - Funkční požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 31.7.2016).
1251.80 Kč

ČSN 389441:2002/Z1 (389441) - 1.8.2008
Požární armatury - Hydrantový nástavec.
26.40 Kč

ČSN EN 10302 (420917) - 1.8.2008
Žáropevné oceli, niklové a kobaltové slitiny.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 21415-2 (461502) - 1.8.2008
Pšenice a pšeničná mouka - Obsah lepku - Část 2: Stanovení mokrého lepku mechanickým způsobem (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN P CEN/TS 15679 (490644) - 1.8.2008
Tepelně upravené dřevo - Definice a charakteristiky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN P CEN/TS 12169 (491202) - 1.8.2008
Kritéria pro stanovení shody dávky řeziva (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 15676 (492121) - 1.8.2008
Dřevěné podlahoviny - Odolnost proti uklouznutí - Kyvadlová zkouška (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN 492632 (492632) - 1.8.2008
Štěpkocementové desky - Požadavky.
108.90 Kč

ČSN EN 848-1 (496123) - 1.8.2008
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Jednostranné frézky s rotujícím nástrojem - Část 1: Jednovřetenové svislé stolní frézky.
515.90 Kč

ČSN EN 859 (496126) - 1.8.2008
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Srovnávací frézky s ručním posuvem.
394.90 Kč

ČSN EN 860 (496127) - 1.8.2008
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Jednostranné tloušťkovací frézky.
394.90 Kč

ČSN EN 861 (496128) - 1.8.2008
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kombinované srovnávací a tloušťkovací frézky.
493.90 Kč

ČSN P CEN/TS 15680 (496901) - 1.8.2008
Prefabrikovaná dřevěná schodiště - Mechanické zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN ISO 8454 (569506) - 1.8.2008
Cigarety - Stanovení oxidu uhelnatého v plynné fázi cigaretového kouře - Metoda NDIR.
169.40 Kč

ČSN ISO 14156:2007/Amd.1 (570553) - 1.8.2008
Mléko a mléčné výrobky - Extrakční metody pro lipidy a složky rozpustné v tuku.
56.10 Kč

ČSN ISO 11869 (571423) - 1.8.2008
Jogurt - Stanovení titrační kyselosti - Potenciometrická metoda.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 7233 (635204) - 1.8.2008
Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Stanovení odolnosti proti podtlaku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 7326 (635212) - 1.8.2008
Pryžové a plastové hadice - Stanovení odolnosti proti ozónu za statických podmínek (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 1307 (635224) - 1.8.2008
Pryžové a plastové hadice - Rozměry hadic, minimální a maximální vnitřní průměry a mezní úchylky délek úřezků hadic.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 8308 (635225) - 1.8.2008
Pryžové a plastové hadice a hadičky - Stanovení prostupnosti kapalin stěnami hadic a hadiček (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 5774 (635332) - 1.8.2008
Plastové hadice - Vyztužené textilií pro stlačený vzduch - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 62 (640112) - 1.8.2008
Plasty - Stanovení nasákavosti ve vodě (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 15342 (645801) - 1.8.2008
Plasty - Recyklované plasty - Charakterizace polystyrenových (PS) recyklátů.
202.40 Kč

ČSN EN 15343 (645802) - 1.8.2008
Plasty - Recyklované plasty - Sledovatelnost a posuzování shody při recyklaci plastů a stanovení obsahu recyklovaného materiálu.
169.40 Kč

ČSN EN 15344 (645803) - 1.8.2008
Plasty - Recyklované plasty - Charakterizace polyethylenových (PE) recyklátů.
202.40 Kč

ČSN EN 15345 (645804) - 1.8.2008
Plasty - Recyklované plasty - Charakterizace polypropylenových (PP) recyklátů.
169.40 Kč

ČSN EN 15346 (645805) - 1.8.2008
Plasty - Recyklované plasty - Charakterizace polyvinylchloridových (PVC) recyklátů.
306.90 Kč

ČSN EN 15347 (645806) - 1.8.2008
Plasty - Recyklované plasty - Charakterizace plastových odpadů.
169.40 Kč

ČSN EN 15348 (645807) - 1.8.2008
Plasty - Recyklované plasty - Charakterizace polyethylentereftalátových (PET) recyklátů.
202.40 Kč

ČSN EN 13971 (654844) - 1.8.2008
Materiály k vápnění půd - Stanovení reaktivity - Potenciometrická titrace kyselinou chlorovodíkovou (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12945 (654845) - 1.8.2008
Materiály k vápnění půd - Stanovení neutralizačního čísla - Titrační metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN 657115 (657115) - 1.8.2008
Parafiny a cereziny - Stanovení teploty tuhnutí na otáčejícím se teploměru.
108.90 Kč

ČSN EN 15425 (668505) - 1.8.2008
Lepidla - Jednosložková polyurethanová lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Klasifikace a základní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15416-3 (668532) - 1.8.2008
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce jiná než fenolická a aminová - Zkušební metody - Část 3: Zkouška tečení při cyklických klimatických podmínkách na zkušebních tělesech zatížených kombinací ohybového a smykového namáhání (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15274 (668591) - 1.8.2008
Konstrukční lepidla pro všeobecné použití - Požadavky a metody zkoušení.
202.40 Kč

ČSN EN 1903 (668628) - 1.8.2008
Lepidla - Metody zkoušení lepidel na podlahové krytiny a tapety - Stanovení rozměrových změn po urychleném stárnutí (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 15275 (668697) - 1.8.2008
Konstrukční lepidla - Charakterizace anaerobních lepidel pro koaxiální kovové sestavy v pozemních a inženýrských stavbách (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 15067 (691755) - 1.8.2008
Stroje na zpracování pryže a plastů - Stroje na zpracování fólie na výrobu pytlů a sáčků - Bezpečnostní požadavky.
317.90 Kč

ČSN EN 1036-2 (701040) - 1.8.2008
Sklo ve stavebnictví - Zrcadla ze skla float se stříbrným povlakem, určená pro vnitřní použití - Část 2: Hodnocení shody, výrobková norma (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 13242+A1 (721504) - 1.8.2008
Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace.
394.90 Kč

ČSN EN 934-1 (722326) - 1.8.2008
Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 1: Společné požadavky.
169.40 Kč

ČSN EN 14246:2006/Oprava1 (723615) - 1.8.2008
Sádrové prvky pro zavěšené podhledy - Definice, požadavky a zkušební metody.
26.40 Kč

ČSN EN 14566 (723616) - 1.8.2008
Mechanické upevňovací prostředky pro systémy ze sádrokartonových desek - Definice, požadavky a zkušební metody.
306.90 Kč

ČSN EN 15283-1 (723617) - 1.8.2008
Sádrové desky vyztužené vlákny - Definice, požadavky a zkušební metody - Část 1: Sádrové desky vyztužené rohoží.
317.90 Kč

ČSN EN 15283-2 (723617) - 1.8.2008
Sádrové desky vyztužené vlákny - Definice, požadavky a zkušební metody - Část 2: Sádrovláknité desky.
394.90 Kč

ČSN EN 14353 (723618) - 1.8.2008
Kovové lišty a ozdobné profily pro použití se sádrokartonovými deskami - Definice, požadavky a zkušební metody.
306.90 Kč

ČSN EN 14933 (727223) - 1.8.2008
Tepelně izolační a lehké výplňové výrobky pro inženýrské stavby - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) - Specifikace.
394.90 Kč

ČSN EN 14934 (727224) - 1.8.2008
Tepelně izolační a lehké výplňové výrobky pro inženýrské stavby - Průmyslově vyráběné výrobky z extrudovaného polystyrenu (XPS) - Specifikace.
394.90 Kč

ČSN EN 843-2:2007/Oprava1 (727541) - 1.8.2008
Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti monolitické keramiky při pokojové teplotě - Část 2: Stanovení Youngova modulu, modulu pružnosti ve smyku a Poissonova poměru.
26.40 Kč

ČSN EN 1990:2004/Oprava2 (730002) - 1.8.2008
Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 15927-6 (730315) - 1.8.2008
Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 6: Akumulované teplotní rozdíly (dennostupně).
202.40 Kč

ČSN EN 1912+A2 (731713) - 1.8.2008
Konstrukční dřevo - Třídy pevnosti - Přiřazení vizuálních tříd jakosti a dřevin.
202.40 Kč

ČSN EN 445 (732408) - 1.8.2008
Injektážní malta pro předpínací kabely - Zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 446 (732409) - 1.8.2008
Injektážní malty pro předpínací kabely - Postupy injektování (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 447 (732410) - 1.8.2008
Injektážní malta pro předpínací kabely - Požadavky na běžnou maltu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14081-4+A3 (732823) - 1.8.2008
Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti - Část 4: Strojní třídění - Nastavovací hodnoty třídicího stroje pro systémy s kontrolou vztaženou na stroj.
317.90 Kč

ČSN EN 15330-2 (735987) - 1.8.2008
Povrchy pro sportoviště - Syntetická tráva a textilní povrchy určené hlavně pro venkovní použití - Část 2: Specifikace pro textilní povrchy.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 16484-5 (738521) - 1.8.2008
Automatizační a řídicí systémy budov - Část 5: Datový komunikační protokol (Norma k přímému použití jako ČSN).
3585.30 Kč

ČSN EN 15096 (755429) - 1.8.2008
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Hadicové spojky se zavzdušňovací armaturou - DN 15 do DN 25 včetně - Skupina H, druhy B a D - Všeobecné technické specifikace.
306.90 Kč

ČSN EN 15664-1 (755470) - 1.8.2008
Vliv kovových materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Zkušební průtočná metoda pro posuzování uvolňování kovů - Část 1: Navrhování a provoz.
306.90 Kč

ČSN EN 1407 (755812) - 1.8.2008
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Aniontové a neiontové polyakrylamidy.
202.40 Kč

ČSN EN 1408 (755813) - 1.8.2008
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Poly (chlorid diallyldimethylamonný).
202.40 Kč

ČSN EN 1409 (755814) - 1.8.2008
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Polyaminy.
202.40 Kč

ČSN EN 1410 (755815) - 1.8.2008
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kationtové polyakrylamidy.
202.40 Kč

ČSN EN 12518 (755850) - 1.8.2008
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Vápno.
202.40 Kč

ČSN EN 1017 (755890) - 1.8.2008
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Polovypálený dolomit (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 17852 (757442) - 1.8.2008
Jakost vod - Stanovení rtuti - Metoda atomové fluorescenční spektrometrie.
202.40 Kč

ČSN EN 15602 (761701) - 1.8.2008
Poskytovatelé bezpečnostních služeb - Terminologie (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 15433-1 (770647) - 1.8.2008
Přepravní namáhání - Měření a hodnocení dynamických mechanických namáhání - Část 1: Všeobecné požadavky.
169.40 Kč

ČSN EN 15433-2 (770647) - 1.8.2008
Přepravní namáhání - Měření a hodnocení dynamických mechanických namáhání - Část 2: Sběr dat a všeobecné požadavky pro měřicí zařízení.
493.90 Kč

ČSN EN 15433-3 (770647) - 1.8.2008
Přepravní namáhání - Měření a hodnocení dynamických mechanických namáhání - Část 3: Kontrola platnosti dat a úprava dat pro vyhodnocení.
306.90 Kč

ČSN EN 15433-4 (770647) - 1.8.2008
Přepravní namáhání - Měření a hodnocení dynamických mechanických namáhání - Část 4: Vyhodnocení dat.
493.90 Kč

ČSN EN 15433-5 (770647) - 1.8.2008
Přepravní namáhání - Měření a hodnocení dynamických mechanických namáhání - Část 5: Odvození zkušebních podmínek.
306.90 Kč

ČSN EN 15433-6 (770647) - 1.8.2008
Přepravní namáhání - Měření a hodnocení dynamických mechanických namáhání - Část 6: Automatické záznamové systémy pro měření náhodně se vyskytujících rázů během monitorování přepravy.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 4044 (792005) - 1.8.2008
Usně - Chemické zkoušky - Příprava zkušebních těles pro chemické zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 4048 (793875) - 1.8.2008
Usně - Chemické zkoušky - Stanovení látek extrahovatelných v dichlormethanu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 4045 (793878) - 1.8.2008
Usně - Chemické zkoušky - Stanovení pH (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 5077 (800822) - 1.8.2008
Textilie - Zjišťování změn rozměrů po praní a sušení.
108.90 Kč

ČSN EN 14682 (807051) - 1.8.2008
Bezpečnost dětského oblečení - Šňůry a šňůry na stažení u dětského oblečení - Specifikace.
306.90 Kč

ČSN EN 443 (832144) - 1.8.2008
Přilby pro hašení ve stavbách a dalších prostorech.
394.90 Kč

ČSN EN 659+A1 (832366) - 1.8.2008
Ochranné rukavice pro hasiče.
169.40 Kč

ČSN EN 12254+A2 (832491) - 1.8.2008
Clonící zařízení pro pracovní místa s laserovými zařízeními - Bezpečnostní požadavky a zkoušení.
202.40 Kč

ČSN EN 15445 (834786) - 1.8.2008
Fugitivní a rozptýlené emise z průmyslových zdrojů - Vymezení zdrojů fugitivních emisí prachu metodou obráceného modelování rozptylu (RDM) (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15446 (834787) - 1.8.2008
Fugitivní a rozptýlené emise z průmyslových zdrojů - Měření úniků par netěsnostmi technologického zařízení a potrubí (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 15674 (834788) - 1.8.2008
Kvalita ovzduší - Měření emisí ze stacionárních zdrojů - Směrnice pro zpracování normalizovaných metod (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN P CEN/TS 15675 (834789) - 1.8.2008
Kvalita ovzduší - Měření emisí ze stacionárních zdrojů - Aplikace EN ISO/IEC 17025:2005 na periodické měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 15267-3 (834790) - 1.8.2008
Kvalita ovzduší - Certifikace automatizovaných měřicích systémů - Část 3: Měřítka výkonu a postupy zkoušení pro automatizované měřicí systémy pro měření emisí ze stacionárních zdrojů.
493.90 Kč

ČSN EN 15308 (838028) - 1.8.2008
Charakterizace odpadů - Stanovení vybraných polychlorovaných bifenylů (PCB) v pevných odpadech kapilární plynovou chromatografií s detektorem elektronového záchytu nebo detekcí hmotnostní spektrometrie.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 14630 (852905) - 1.8.2008
Neaktivní chirurgické implantáty - Všeobecné požadavky.
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 300135-1-V1.2.1 (875007) - 1.8.2008
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení v občanském pásmu (CB) - Rádiová zařízení s úhlovou modulací v občanském pásmu (Rádiová zařízení PR 27) - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN ETSI EN 302066-1-V1.2.1 (875130) - 1.8.2008
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zobrazovací systémy pro aplikace radarového sondování země a zdí (GPR/WPR) - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 302066-2-V1.2.1 (875130) - 1.8.2008
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zobrazovací systémy pro aplikace radarového sondování země a zdí (GPR/WPR) - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 302065-V1.1.1 (875141) - 1.8.2008
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Technologie velmi širokého pásma (UWB) pro komunikační účely - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 302561-V1.1.1 (875142) - 1.8.2008
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení používající modulaci s konstantní nebo proměnnou obálkou, pracující v šířce pásma kanálu 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz nebo 150 kHz - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
515.90 Kč

ČSN ETSI EN 302326-3-V1.3.1 (878596) - 1.8.2008
Pevné rádiové systémy - Zařízení a antény mezi více body - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na rádiové antény mezi více body. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN ISO 12647-2 (883011) - 1.8.2008
Technologie grafické výroby - Řízení a kontrola výroby rastrových barevných výtažků, nátisku a tisku - Část 2: Postupy ofsetového tisku.
306.90 Kč

ČSN ISO 12647-3 (883011) - 1.8.2008
Technologie grafické výroby - Řízení a kontrola výroby rastových barevných výtažků, nátisku a tisku - Část 3: Coldset - novinový tisk ofsetem.
202.40 Kč

ČSN EN 716-1 (910606) - 1.8.2008
Nábytek - Dětské postýlky a skládací postýlky pro bytové použití - Část 1: Bezpečnostní požadavky.
169.40 Kč

ČSN EN 716-2 (910606) - 1.8.2008
Nábytek - Dětské postýlky a skládací postýlky pro bytové použití - Část 2: Zkušební metody.
317.90 Kč

ČSN EN 12764+A1 (914103) - 1.8.2008
Sanitární potřeby - Požadavky pro vířivé koupací vany. (Platnost do 30.4.2017).
202.40 Kč

ČSN EN 14428+A1 (914110) - 1.8.2008
Sprchové zástěny - Provozní požadavky a zkušební metody. (Platnost do 28.2.2017).
317.90 Kč

ČSN ISO/IEC 11179-2 (979736) - 1.8.2008
Informační technologie - Registry metadat (MDR) - Část 2: Klasifikace.
202.40 Kč

ČSN ISO/IEC 11179-5 (979736) - 1.8.2008
Informační technologie - Registry metadat (MDR) - Část 5: Principy identifikace a tvorby názvů dat.
202.40 Kč

ČSN EN 13606-3 (981015) - 1.8.2008
Zdravotnická informatika - Odkazy na archetypy a seznamy termínů (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN ISO 21549-5 (981026) - 1.8.2008
Zdravotnická informatika - Data zdravotní karty pacienta - Část 5: Identifikační data (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 21549-6 (981026) - 1.8.2008
Zdravotnická informatika - Data zdravotní karty pacienta - Část 6: Administrativní data (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

Kategorie (nové normy)