Nové normy ČSN za srpen 2017

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2017 v 09:00


ČSN EN 62740 (010676) - 1.8.2017
Analýza kořenových příčin (RCA).
567.00 Kč

ČSN EN 62741 (010682) - 1.8.2017
Prokazování požadavků na spolehlivost - Průkaz spolehlivosti.
434.00 Kč

ČSN EN ISO/ASTM 52900 (011822) - 1.8.2017
Aditivní výroba - Obecné zásady - Terminologie (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO/ASTM 52915 (011825) - 1.8.2017
Specifikace formátu souboru pro aditivní vyrábění (AMF) Verze 1.2 (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 1660 (013139) - 1.8.2017
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Geometrické tolerance - Tolerování profilu (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 1101 (014120) - 1.8.2017
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Geometrické tolerování - Tolerance tvaru, orientace, umístění a házení (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN EN ISO 1938-2 (014444) - 1.8.2017
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Rozměrová měřicí zařízení - Část 2: Porovnávací kalibry kotoučové (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN 018003 (018003) - 1.8.2017
Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 8401 (038161) - 1.8.2017
Kovové povlaky - Přehled metod měření tvárnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 9013 (053401) - 1.8.2017
Tepelné dělení - Klasifikace tepelných řezů - Geometrické požadavky na výrobky a úchylky jakosti řezu (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 16830 (061826) - 1.8.2017
Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných nebo kapalných paliv - Řídicí funkce v elektronických systémech - Funkce řízení teploty.
350.00 Kč

ČSN EN 13807 (078552) - 1.8.2017
Lahve na přepravu plynů - Bateriová vozidla a víceprvkové kontejnery na plyn (MEGC) - Konstrukce, výroba, identifikace a zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 16282-2 (127133) - 1.8.2017
Vybavení komerčních kuchyní - Součásti větracích zařízení pro komerční kuchyně - Část 2: Kuchyňské větrací zákryty - Konstrukce a bezpečnostní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 16282-3 (127133) - 1.8.2017
Vybavení komerčních kuchyní - Součásti větracích zařízení pro komerční kuchyně - Část 3: Větrací stropy - Konstrukce a bezpečnostní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 16282-4 (127133) - 1.8.2017
Vybavení komerčních kuchyní - Součásti větracích zařízení pro komerční kuchyně - Část 4: Přívodní a odvodní vyústky - Konstrukce a bezpečnostní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 558 (133031) - 1.8.2017
Průmyslové armatury - Stavební délky FTF a CTF kovových armatur pro použití v potrubních systémech spojovaných přírubami - Armatury označované PN a Class (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 28921-1 (133045) - 1.8.2017
Průmyslové armatury - Uzavírací armatury pro aplikace při nízkých teplotách - Část 1: Konstrukce, výroba a výrobní zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 28921-2 (133045) - 1.8.2017
Průmyslové armatury - Uzavírací armatury pro aplikace při nízkých teplotách - Část 2: Zkoušení typu (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 1253-5 (136366) - 1.8.2017
Podlahové vpusti a střešní vtoky - Část 5: Uzávěrka proti lehkým kapalinám (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 61987-15 (180410) - 1.8.2017
Měření a řízení průmyslových procesů - Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení - Část 15: Seznam vlastností (LOP) pro elektronickou výměnu dat pro zařízení měření hladiny (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 12574-1 (269382) - 1.8.2017
Stacionární kontejnery na odpad - Část 1: Kontejnery s objemem do 10000 l s plochým nebo klenutým víkem (víky), pro vyklápěcí zařízení s čepovými, dvoučepovými nebo s kapsovými závěsy - Rozměry a provedení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 12574-2 (269382) - 1.8.2017
Stacionární kontejnery na odpad - Část 2: Požadavky na provedení a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 12574-3 (269382) - 1.8.2017
Stacionární kontejnery na odpad - Část 3: Bezpečnostní a zdravotní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 8936 (300049) - 1.8.2017
Stanové přístřešky pro obytná vozidla pro volný čas - Požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 16602-10 (310510) - 1.8.2017
Zabezpečování kosmických produktů - Management zabezpečování výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 4827 (318244) - 1.8.2017
Letectví a kosmonautika - Eloxování hliníku a slitin hliníku bez přítomnosti šestimocného chromu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN IEC 60092-202 (326611) - 1.8.2017
Elektrická instalace na lodích - Část 202: Návrh systému - Ochrana.
223.00 Kč

ČSN IEC 60050-482:2005/A1 (330050) - 1.8.2017
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 482: Primární a akumulátorové články a baterie.
62.00 Kč

ČSN IEC 60050-561:2015/A1 (330050) - 1.8.2017
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 561: Piezoelektrické, dielektrické a elektrostatické součástky a souvisící materiály pro řízení a výběr kmitočtu a detekci.
186.00 Kč

ČSN IEC 60050-614 (330050) - 1.8.2017
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 614: Výroba, přenos a rozvod elektrické energie - Provoz.
945.00 Kč

ČSN EN 61400-25-4-ed.2 (333160) - 1.8.2017
Větrné elektrárny - Část 25-4: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Mapování na komunikační profil (Norma k přímému použití jako ČSN).
1436.40 Kč

ČSN EN 50341-2-13 (333300) - 1.8.2017
Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1kV - Část 2-13: Národní normativní aspekty (NNA) pro Itálii (založena na EN 50341-1: 2012) (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 50341-2-16 (333300) - 1.8.2017
Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-16: Národní normativní aspekty (NNA) pro Norsko (založena na EN 50341-1: 2012) (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 50341-2-18 (333300) - 1.8.2017
Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-18: Národní normativní aspekty (NNA) pro Švédsko (založena na EN 50341-1: 2012) (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 61000-4-30-ed.3 (333432) - 1.8.2017
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-30: Zkušební a měřicí technika - Metody měření kvality energie.
567.00 Kč

ČSN EN 55025-ed.3 (334285) - 1.8.2017
Vozidla, čluny a zážehové motory - Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení - Meze a metody měření pro ochranu palubních přijímačů (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN EN 50131-2-8 (334591) - 1.8.2017
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-8: Detektory narušení - Otřesové detektory.
434.00 Kč

ČSN EN 61643-351 (341392) - 1.8.2017
Součástky nízkonapěťových zařízení pro ochranu před přepětím - Požadavky na funkci a zkušební metody na oddělovací transformátory pro ochranu před bleskem (LIT) v telekomunikačních signalizačních sítích (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 60695-8-1-ed.3 (345615) - 1.8.2017
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 8-1: Uvolňované teplo - Obecný návod (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 61857-31 (346220) - 1.8.2017
Elektrické izolační systémy - Postupy pro tepelné hodnocení - Část 31: Aplikace s projektovanou životností kratší než 5000 hodin. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 50289-1-1-ed.2 (347819) - 1.8.2017
Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 1-1: Elektrické zkušební metody - Všeobecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 50289-1-8-ed.2 (347819) - 1.8.2017
Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 1-8: Elektrické zkušební metody - Útlum (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 62211-ed.2 (351065) - 1.8.2017
Indukční součástky - Řízení spolehlivosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 60127-5-ed.2 (354730) - 1.8.2017
Miniaturní pojistky - Část 5: Směrnice pro zjišťování kvality miniaturních tavných vložek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 62054-11:2005/A1 (356121) - 1.8.2017
Měření elektrické energie (AC) - Ovládání tarifu a zátěže - Část 11: Zvláštní požadavky pro přijímače hromadného dálkového ovládání.
120.00 Kč

ČSN EN 62053-11:2003/A1 (356132) - 1.8.2017
Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Zvláštní požadavky - Část 11: Činné elektromechanické elektroměry (třídy 0,5, 1 a 2).
120.00 Kč

ČSN EN 62052-21:2005/A1 (356134) - 1.8.2017
Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Všeobecné požadavky, zkoušky a zkušební podmínky - Část 21: Zařízení pro ovládání tarifu a zátěže.
223.00 Kč

ČSN EN 60794-1-2-ed.4 (359223) - 1.8.2017
Optické vláknové kabely - Část 1-2: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů - Obecný návod. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 19.2.2024).
223.00 Kč

ČSN EN 61300-2-9-ed.3 (359251) - 1.8.2017
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-9: Zkoušky - Rázy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 61757-1-1 (359275) - 1.8.2017
Optické vláknové senzory - Část 1-1: Měření deformace - Senzory deformace založené na vláknových Braggových mřížkách. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.5.2023).
567.00 Kč

ČSN EN 62739-3 (359395) - 1.8.2017
Zkušební metoda na erozi zařízení pro pájení vlnou, které používá roztavenou bezolovnatou pájecí slitinu - Část 3: Návod pro výběr metod zkoušení eroze.
350.00 Kč

ČSN EN 62532:2011/A1 (360280) - 1.8.2017
Indukční výbojky - Požadavky na bezpečnost.
62.00 Kč

ČSN 360340-1:1990/Z46 (360340) - 1.8.2017
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 1: Patice pro zdroje světla.
350.00 Kč

ČSN EN 61347-2-13-ed.2:2015/A1 (360510) - 1.8.2017
Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-13: Zvláštní požadavky na stejnosměrně nebo střídavě napájená elektronická ovládací zařízení pro LED moduly.
120.00 Kč

ČSN EN 61347-2-3-ed.2:2012/A1 (360510) - 1.8.2017
Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-3: Zvláštní požadavky na střídavě a/nebo stejnosměrně napájené elektronické předřadníky k zářivkám.
120.00 Kč

ČSN EN 50632-3-3 (361520) - 1.8.2017
Elektromechanické nářadí - Postup měření prašnosti - Část 3-3: Zvláštní požadavky na přenosné hoblovky a tloušťkovačky (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 60728-11-ed.3 (367211) - 1.8.2017
Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 11: Bezpečnost. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 23.5.2026).
768.00 Kč

ČSN ISO/IEC 25000 (369006) - 1.8.2017
Systémové a softwarové inženýrství - Požadavky a hodnocení kvality systémů a softwaru (SQuaRE) - Pokyn ke SQuaRE.
350.00 Kč

ČSN EN 60950-22-ed.2 (369060) - 1.8.2017
Zařízení informační technologie - Bezpečnost - Část 22: Zařízení instalovaná venku. (Platnost do 6.1.2023).
350.00 Kč

ČSN CLC/TS 62441 (369063) - 1.8.2017
Opatření proti náhodnému zapálení zařízení audio/video, komunikační a informační technologie způsobenému plamenem svíčky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN ISO/IEC 7812-1 (369732) - 1.8.2017
Identifikační karty - Identifikace vydavatelů karet - Část 1: Systém číslování.
186.00 Kč

ČSN ISO/IEC 7812-2 (369732) - 1.8.2017
Identifikační karty - Identifikace vydavatelů karet - Část 2: Postupy pro vyžádání IIN a registraci.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 14532 (385500) - 1.8.2017
Zemní plyn - Slovník (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 16723-1 (385585) - 1.8.2017
Zemní plyn a biometan pro využití v dopravě a biometan pro vtláčení do plynovodů na zemní plyn - Část 1: Specifikace biometanu pro vtláčení do plynovodů na zemní plyn.
338.00 Kč

ČSN EN 10056-1 (425546) - 1.8.2017
Tyče průřezu rovnoramenného a nerovnoramenného L z konstrukčních ocelí - Část 1: Rozměry.
338.00 Kč

ČSN EN 10365 (425547) - 1.8.2017
Za tepla válcované tyče tvaru U, I a H - Rozměry a hmotnosti.
338.00 Kč

ČSN EN 1371-2 (429722) - 1.8.2017
Slévárenství - Kontrola kapilární metodou - Část 2: Přesně lité odlitky.
223.00 Kč

ČSN EN 609-1 (470197) - 1.8.2017
Zemědělské a lesnické stroje - Bezpečnost štípačů polen - Část 1: Klínové štípače.
543.00 Kč

ČSN EN 131-2+A2 (493830) - 1.8.2017
Žebříky - Část 2: Požadavky, zkoušení, značení.
543.00 Kč

ČSN EN 14526 (560077) - 1.8.2017
Potraviny - Stanovení toxinů ze skupiny saxitoxinu ve škeblích - Metoda HPLC s předkolonovou derivatizací založenou na oxidaci peroxidem nebo jodistanem (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 18465 (560135) - 1.8.2017
Mikrobiologie potravinového řetězce - Kvantitativní stanovení emetického toxinu (cereulid) pomocí LC-MS/MS (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 8534 (588727) - 1.8.2017
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení obsahu vody - Metoda Karl Fischera (za nepřítomnosti pyridinu) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 3960 (588765) - 1.8.2017
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení peroxidového čísla - Jodometrické (vizuální) stanovení koncového bodu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 663 (588780) - 1.8.2017
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení obsahu nerozpustných nečistot (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 6883 (588827) - 1.8.2017
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení konvenční objemové hmotnosti (ve vzduchu) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 6134 (635419) - 1.8.2017
Pryžové hadice a hadice s koncovkami pro nasycenou páru - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 1762 (635440) - 1.8.2017
Pryžové hadice a hadice s koncovkami pro zkapalněné ropné plyny LPG (kapalné nebo plynné fáze) a zemní plyn do 25 barů (2,5 MPa) - Specifikace.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 177 (640244) - 1.8.2017
Plasty - Stanovení migrace změkčovadel (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 29664 (640775) - 1.8.2017
Plasty - Umělé stárnutí včetně rozkladu kyselinami (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 1453-1 (643191) - 1.8.2017
Plastové potrubní odpadní systémy se strukturovanou stěnou (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 1: Požadavky na trubky a systém.
350.00 Kč

ČSN P CEN/TS 12200-2 (643193) - 1.8.2017
Plastové okapové potrubní systémy pro nadzemní venkovní použití - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 2: Návod pro posuzování shody (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13206 (646041) - 1.8.2017
Plasty - Krycí plastové fólie pro použití v zemědělství a zahradnictví (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 15876-1 (646416) - 1.8.2017
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polybuten (PB) - Část 1: Obecně (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 15876-2 (646416) - 1.8.2017
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polybuten (PB) - Část 2: Trubky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 15876-3 (646416) - 1.8.2017
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polybuten (PB) - Část 3: Tvarovky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 15876-5 (646416) - 1.8.2017
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polybuten (PB) - Část 5: Vhodnost použití systému (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13075-1 (657050) - 1.8.2017
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení štěpitelnosti - Část 1: Stanovení hodnoty štěpitelnosti kationaktivních asfaltových emulzí, metoda minerálního fileru.
223.00 Kč

ČSN EN 13075-2 (657050) - 1.8.2017
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení štěpitelnosti - Část 2: Stanovení mísitelnosti kationaktivních asfaltových emulzí.
186.00 Kč

ČSN 657051 (657051) - 1.8.2017
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení štěpitelnosti a mísitelnosti kationaktivních asfaltových emulzí, metody alternativních filerů.
120.00 Kč

ČSN EN 13587 (657106) - 1.8.2017
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení tažných vlastností asfaltových pojiv metodou zkoušky v tahu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16575 (659801) - 1.8.2017
Produkty z biologického materiálu - Slovník.
186.00 Kč

ČSN EN 15425 (668505) - 1.8.2017
Lepidla - Jednosložková polyurethanová (PUR) lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Klasifikace a funkční požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 302-8 (668531) - 1.8.2017
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Část 8: Statická zkouška zatěžování zkušebních těles s vícenásobnými lepenými spoji smykem v tlaku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15416-1 (668532) - 1.8.2017
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce jiná než fenolická a aminová - Zkušební metody - Část 1: Dlouhodobá zkouška zatěžování těles tahem kolmo k vrstvě lepidla při měnících se klimatických podmínkách (skleníková zkouška) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15416-3 (668532) - 1.8.2017
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce jiná než fenolická a aminová - Zkušební metody - Část 3: Zkouška krípové deformace při cyklických klimatických podmínkách na zkušebních tělesech namáhaných smykem za ohybu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15416-4 (668532) - 1.8.2017
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce jiná než fenolická a aminová - Zkušební metody - Část 4: Stanovení otevřené doby za referenčních podmínek (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 15416-5 (668532) - 1.8.2017
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce jiná než fenolická a aminová - Zkušební metody - Část 5: Stanovení minimální doby působení tlaku za referenčních podmínek (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 20567-1 (673113) - 1.8.2017
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti povlaků proti odlétajícím kamínkům - Část 1: Zkouška vícenásobným úderem (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 20567-2 (673113) - 1.8.2017
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti povlaků proti odlétajícím kamínkům - Část 2: Jednorázová zkouška vedeným úderníkem (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 772-5-ed.2 (722635) - 1.8.2017
Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 5: Stanovení obsahu aktivních rozpustných solí v pálených zdicích prvcích.
186.00 Kč

ČSN EN 845-1+A1 (722710) - 1.8.2017
Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 1: Stěnové spony, tahové pásky, třmeny a konzolky.
543.00 Kč

ČSN EN 845-2+A1 (722710) - 1.8.2017
Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 2: Překlady.
434.00 Kč

ČSN EN 845-3+A1 (722710) - 1.8.2017
Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 3: Výztuž do ložných spár z ocelové sítě.
338.00 Kč

ČSN EN 846-9-ed.2 (722711) - 1.8.2017
Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 9: Stanovení únosnosti překladů v ohybu a smyku.
186.00 Kč

ČSN EN 13163+A2 (727202) - 1.8.2017
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) - Specifikace.
543.00 Kč

ČSN EN 12976-1 (730302) - 1.8.2017
Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy průmyslově vyráběné - Část 1: Všeobecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 12976-2 (730302) - 1.8.2017
Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy průmyslově vyráběné - Část 2: Zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 13501-2 (730860) - 1.8.2017
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení.
567.00 Kč

ČSN EN 13501-4 (730860) - 1.8.2017
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 4: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti prvků systémů pro usměrňování pohybu kouře.
338.00 Kč

ČSN EN 13501-5 (730860) - 1.8.2017
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 5: Klasifikace podle výsledků zkoušek střech vystavených vnějšímu požáru.
338.00 Kč

ČSN EN 1052-2 (732320) - 1.8.2017
Zkušební metody pro zdivo - Část 2: Stanovení pevnosti v tahu za ohybu.
186.00 Kč

ČSN EN 13108-8-ed.2 (736140) - 1.8.2017
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 8: R-materiál.
223.00 Kč

ČSN EN 12899-1:2008/Z1 (737030) - 1.8.2017
Stálé svislé dopravní značení - Část 1: Stálé dopravní značky.
120.00 Kč

ČSN 737032 (737032) - 1.8.2017
Neprosvětlované dopravní majáčky.
223.00 Kč

ČSN EN 1793-5 (737060) - 1.8.2017
Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metoda stanovení akustických vlastností - Část 5: Vnitřní charakteristiky - Hodnoty zvukové odrazivosti in situ v podmínkách přímého zvukového pole.
543.00 Kč

ČSN EN 12566-1-ed.2 (756404) - 1.8.2017
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 1: Prefabrikované septiky.
434.00 Kč

ČSN EN 12566-4-ed.2 (756404) - 1.8.2017
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 4: Septiky montované ze sestavy prefabrikátů na místě.
338.00 Kč

ČSN EN 16859 (757791) - 1.8.2017
Kvalita vod - Návod pro monitoring populací perlorodek říčních (Margaritifera margaritifera) a jejich prostředí (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 9308-1:2015/A1 (757836) - 1.8.2017
Kvalita vod - Stanovení Escherichia coli a koliformních bakterií - Část 1: Metoda membránových filtrů pro vody s nízkým obsahem doprovodné mikroflóry.
120.00 Kč

ČSN 759010:2012/Z1 (759010) - 1.8.2017
Vsakovací zařízení srážkových vod.
186.00 Kč

ČSN EN 868-2 (770360) - 1.8.2017
Obaly pro zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu - Část 2: Sterilizační obal - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 868-3 (770360) - 1.8.2017
Obaly pro zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu - Část 3: Papír pro výrobu papírových sáčků (specifikovaných v EN 868-4) a pro výrobu plochých sáčků a návinů (specifikovaných v EN 868-5) - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 868-4 (770360) - 1.8.2017
Obaly pro zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu - Část 4: Papírové sáčky - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 4044 (792005) - 1.8.2017
Usně - Chemické zkoušky - Příprava vzorků pro chemické zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 2418 (793801) - 1.8.2017
Usně - Chemické, fyzikální a mechanické zkoušky a zkoušky stálosti - Místo odběru vzorků (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 2420 (793806) - 1.8.2017
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení zdánlivé hustoty a plošné hmotnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 17232 (793814) - 1.8.2017
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení tepelné odolnosti lakové usně (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 17233 (793822) - 1.8.2017
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení teploty praskání povrchové úpravy za chladu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 5402-1 (793855) - 1.8.2017
Usně - Stanovení ohybové odolnosti - Část 1: Flexometrická metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 12947-2 (800846) - 1.8.2017
Textilie - Zjišťování odolnosti plošných textilií v oděru metodou Martindale - Část 2: Zjišťování poškození vzorku (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 14362-1 (800874) - 1.8.2017
Textilie - Metody pro zjišťování určitých aromatických aminů odvozených od azobarviv - Část 1: Zjišťování použití určitých azobarviv stanovitelných extrakcí a bez extrakce vláken (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 14362-3 (800874) - 1.8.2017
Textilie - Metody pro zjišťování určitých aromatických aminů odvozených od azobarviv - Část 3: Zjišťování použití určitých azobarviv, která mohou uvolňovat 4-aminoazobenzen (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 1421 (804627) - 1.8.2017
Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Stanovení pevnosti a tažnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 397+A1:2013/Oprava1 (832141) - 1.8.2017
Průmyslové ochranné přilby.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 10256-1 (832163) - 1.8.2017
Ochranné prostředky pro lední hokej - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 374-1 (832310) - 1.8.2017
Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům - Část 1: Terminologie a požadavky na provedení pro chemická rizika.
223.00 Kč

ČSN EN 1496 (832670) - 1.8.2017
Prostředky ochrany osob proti pádu - Záchranná zdvihací zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15025 (832750) - 1.8.2017
Ochranné oděvy - Ochrana proti teplu a ohni - Metoda zkoušení pro omezené šíření plamene (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 14120:2017/Oprava1 (833302) - 1.8.2017
Bezpečnost strojních zařízení - Ochranné kryty - Obecné požadavky pro konstrukci a výrobu pevných a pohyblivých ochranných krytů.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 13196 (836644) - 1.8.2017
Kvalita půdy - Screening vybraných prvků v půdách energiově disperzní rentgenovou fluorescenční spektrometrií s použitím ručních nebo přenosných přístrojů.
223.00 Kč

ČSN EN 15863 (838009) - 1.8.2017
Charakterizace odpadů - Základní charakterizační zkouška vyluhovatelnosti - Dynamická vyluhovací zkouška monolitických odpadů s pravidelně se opakující obnovou výluhu za stanovených zkušebních podmínek.
543.00 Kč

ČSN EN 16171 (838131) - 1.8.2017
Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení prvků hmotnostní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11138-2 (847111) - 1.8.2017
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Biologické indikátory - Část 2: Biologické indikátory pro sterilizaci ethylenoxidem.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 11138-3 (847111) - 1.8.2017
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Biologické indikátory - Část 3: Biologické indikátory pro sterilizaci vlhkým teplem.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 7199 (856250) - 1.8.2017
Kardiovaskulární implantáty a umělé orgány - Výměníky krevních plynů (oxygenátory) (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 300392-7-V3.4.1 (875042) - 1.8.2017
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 7: Bezpečnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
1254.00 Kč

ČSN ETSI EN 302510-V2.1.1 (875138) - 1.8.2017
Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Aktivní zdravotnické membránové implantáty velmi nízkého výkonu (ULP-AMI-M) a periferní zařízení (ULP-AMI-M-P) provozované v kmitočtovém rozsahu 30 MHz až 37,5 MHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 527-2 (911105) - 1.8.2017
Kancelářský nábytek - Pracovní stoly - Část 2: Požadavky na bezpečnost, pevnost a trvanlivost.
186.00 Kč

ČSN EN 581-3 (913010) - 1.8.2017
Venkovní nábytek - Sedací nábytek a stoly pro kempování, domácí a komerční použití - Část 3: Mechanické bezpečnostní požadavky pro stolový nábytek (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.