Nové normy ČSN za srpen 2017

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2017 v 09:00


ČSN EN 62740 (010676) - 1.8.2017
Analýza kořenových příčin (RCA).
515.90 Kč

ČSN EN 62741 (010682) - 1.8.2017
Prokazování požadavků na spolehlivost - Průkaz spolehlivosti.
394.90 Kč

ČSN EN ISO/ASTM 52900 (011822) - 1.8.2017
Aditivní výroba - Obecné zásady - Terminologie (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO/ASTM 52915 (011825) - 1.8.2017
Specifikace formátu souboru pro aditivní vyrábění (AMF) Verze 1.2 (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 1660 (013139) - 1.8.2017
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Geometrické tolerance - Tolerování profilu (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 1101 (014120) - 1.8.2017
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Geometrické tolerování - Tolerance tvaru, orientace, umístění a házení (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN EN ISO 1938-2 (014444) - 1.8.2017
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Rozměrová měřicí zařízení - Část 2: Porovnávací kalibry kotoučové (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN 018003 (018003) - 1.8.2017
Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 8401 (038161) - 1.8.2017
Kovové povlaky - Přehled metod měření tvárnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 9013 (053401) - 1.8.2017
Tepelné dělení - Klasifikace tepelných řezů - Geometrické požadavky na výrobky a úchylky jakosti řezu (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 16830 (061826) - 1.8.2017
Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných nebo kapalných paliv - Řídicí funkce v elektronických systémech - Funkce řízení teploty.
317.90 Kč

ČSN EN 13807 (078552) - 1.8.2017
Lahve na přepravu plynů - Bateriová vozidla a víceprvkové kontejnery na plyn (MEGC) - Konstrukce, výroba, identifikace a zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 16282-2 (127133) - 1.8.2017
Vybavení komerčních kuchyní - Součásti větracích zařízení pro komerční kuchyně - Část 2: Kuchyňské větrací zákryty - Konstrukce a bezpečnostní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 16282-3 (127133) - 1.8.2017
Vybavení komerčních kuchyní - Součásti větracích zařízení pro komerční kuchyně - Část 3: Větrací stropy - Konstrukce a bezpečnostní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 16282-4 (127133) - 1.8.2017
Vybavení komerčních kuchyní - Součásti větracích zařízení pro komerční kuchyně - Část 4: Přívodní a odvodní vyústky - Konstrukce a bezpečnostní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 558 (133031) - 1.8.2017
Průmyslové armatury - Stavební délky FTF a CTF kovových armatur pro použití v potrubních systémech spojovaných přírubami - Armatury označované PN a Class (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 28921-1 (133045) - 1.8.2017
Průmyslové armatury - Uzavírací armatury pro aplikace při nízkých teplotách - Část 1: Konstrukce, výroba a výrobní zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 28921-2 (133045) - 1.8.2017
Průmyslové armatury - Uzavírací armatury pro aplikace při nízkých teplotách - Část 2: Zkoušení typu (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 1253-5 (136366) - 1.8.2017
Podlahové vpusti a střešní vtoky - Část 5: Uzávěrka proti lehkým kapalinám (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 61987-15 (180410) - 1.8.2017
Měření a řízení průmyslových procesů - Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení - Část 15: Seznam vlastností (LOP) pro elektronickou výměnu dat pro zařízení měření hladiny (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 12574-1 (269382) - 1.8.2017
Stacionární kontejnery na odpad - Část 1: Kontejnery s objemem do 10000 l s plochým nebo klenutým víkem (víky), pro vyklápěcí zařízení s čepovými, dvoučepovými nebo s kapsovými závěsy - Rozměry a provedení (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 12574-2 (269382) - 1.8.2017
Stacionární kontejnery na odpad - Část 2: Požadavky na provedení a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 12574-3 (269382) - 1.8.2017
Stacionární kontejnery na odpad - Část 3: Bezpečnostní a zdravotní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 8936 (300049) - 1.8.2017
Stanové přístřešky pro obytná vozidla pro volný čas - Požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 16602-10 (310510) - 1.8.2017
Zabezpečování kosmických produktů - Management zabezpečování výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 4827 (318244) - 1.8.2017
Letectví a kosmonautika - Eloxování hliníku a slitin hliníku bez přítomnosti šestimocného chromu (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN IEC 60092-202 (326611) - 1.8.2017
Elektrická instalace na lodích - Část 202: Návrh systému - Ochrana.
202.40 Kč

ČSN IEC 60050-482:2005/A1 (330050) - 1.8.2017
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 482: Primární a akumulátorové články a baterie.
56.10 Kč

ČSN IEC 60050-561:2015/A1 (330050) - 1.8.2017
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 561: Piezoelektrické, dielektrické a elektrostatické součástky a souvisící materiály pro řízení a výběr kmitočtu a detekci.
169.40 Kč

ČSN IEC 60050-614 (330050) - 1.8.2017
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 614: Výroba, přenos a rozvod elektrické energie - Provoz.
859.10 Kč

ČSN EN 61400-25-4-ed.2 (333160) - 1.8.2017
Větrné elektrárny - Část 25-4: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Mapování na komunikační profil (Norma k přímému použití jako ČSN).
1436.40 Kč

ČSN EN 50341-2-13 (333300) - 1.8.2017
Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1kV - Část 2-13: Národní normativní aspekty (NNA) pro Itálii (založena na EN 50341-1: 2012) (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 50341-2-16 (333300) - 1.8.2017
Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-16: Národní normativní aspekty (NNA) pro Norsko (založena na EN 50341-1: 2012) (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 50341-2-18 (333300) - 1.8.2017
Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-18: Národní normativní aspekty (NNA) pro Švédsko (založena na EN 50341-1: 2012) (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 61000-4-30-ed.3 (333432) - 1.8.2017
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-30: Zkušební a měřicí technika - Metody měření kvality energie.
515.90 Kč

ČSN EN 55025-ed.3 (334285) - 1.8.2017
Vozidla, čluny a zážehové motory - Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení - Meze a metody měření pro ochranu palubních přijímačů (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN EN 50131-2-8 (334591) - 1.8.2017
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-8: Detektory narušení - Otřesové detektory.
394.90 Kč

ČSN EN 61643-351 (341392) - 1.8.2017
Součástky nízkonapěťových zařízení pro ochranu před přepětím - Požadavky na funkci a zkušební metody na oddělovací transformátory pro ochranu před bleskem (LIT) v telekomunikačních signalizačních sítích (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 60695-8-1-ed.3 (345615) - 1.8.2017
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 8-1: Uvolňované teplo - Obecný návod (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 61857-31 (346220) - 1.8.2017
Elektrické izolační systémy - Postupy pro tepelné hodnocení - Část 31: Aplikace s projektovanou životností kratší než 5000 hodin. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 50289-1-1-ed.2 (347819) - 1.8.2017
Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 1-1: Elektrické zkušební metody - Všeobecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 50289-1-8-ed.2 (347819) - 1.8.2017
Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 1-8: Elektrické zkušební metody - Útlum (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 62211-ed.2 (351065) - 1.8.2017
Indukční součástky - Řízení spolehlivosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 60127-5-ed.2 (354730) - 1.8.2017
Miniaturní pojistky - Část 5: Směrnice pro zjišťování kvality miniaturních tavných vložek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 62054-11:2005/A1 (356121) - 1.8.2017
Měření elektrické energie (AC) - Ovládání tarifu a zátěže - Část 11: Zvláštní požadavky pro přijímače hromadného dálkového ovládání.
108.90 Kč

ČSN EN 62053-11:2003/A1 (356132) - 1.8.2017
Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Zvláštní požadavky - Část 11: Činné elektromechanické elektroměry (třídy 0,5, 1 a 2).
108.90 Kč

ČSN EN 62053-21:2003/A1 (356132) - 1.8.2017
Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Zvláštní požadavky - Část 21: Střídavé statické činné elektroměry (třídy 1 a 2).
108.90 Kč

ČSN EN 62053-22:2003/A1 (356132) - 1.8.2017
Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Zvláštní požadavky - Část 22: Střídavé statické činné elektroměry (třídy 0,2 S a 0,5 S).
108.90 Kč

ČSN EN 62053-23:2003/A1 (356132) - 1.8.2017
Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Zvláštní požadavky - Část 23: Statické elektroměry pro jalovou energii (třídy 2 a 3).
108.90 Kč

ČSN EN 62053-24:2015/A1 (356132) - 1.8.2017
Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Zvláštní požadavky - Část 24: Statické elektroměry pro jalovou energii při základním kmitočtu (třídy 0,5 S, 1 S a 1).
108.90 Kč

ČSN EN 62052-11:2003/A1 (356134) - 1.8.2017
Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Všeobecné požadavky, zkoušky a zkušební podmínky - Část 11: Elektroměry.
169.40 Kč

ČSN EN 62052-21:2005/A1 (356134) - 1.8.2017
Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Všeobecné požadavky, zkoušky a zkušební podmínky - Část 21: Zařízení pro ovládání tarifu a zátěže.
202.40 Kč

ČSN EN 60794-1-2-ed.4 (359223) - 1.8.2017
Optické vláknové kabely - Část 1-2: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů - Obecný návod. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 19.2.2024).
202.40 Kč

ČSN EN 61300-2-9-ed.3 (359251) - 1.8.2017
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-9: Zkoušky - Rázy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 61757-1-1 (359275) - 1.8.2017
Optické vláknové senzory - Část 1-1: Měření deformace - Senzory deformace založené na vláknových Braggových mřížkách. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.5.2023).
515.90 Kč

ČSN EN 62739-3 (359395) - 1.8.2017
Zkušební metoda na erozi zařízení pro pájení vlnou, které používá roztavenou bezolovnatou pájecí slitinu - Část 3: Návod pro výběr metod zkoušení eroze.
317.90 Kč

ČSN EN 62532:2011/A1 (360280) - 1.8.2017
Indukční výbojky - Požadavky na bezpečnost.
56.10 Kč

ČSN 360340-1:1990/Z46 (360340) - 1.8.2017
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 1: Patice pro zdroje světla.
317.90 Kč

ČSN EN 61347-2-13-ed.2:2015/A1 (360510) - 1.8.2017
Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-13: Zvláštní požadavky na stejnosměrně nebo střídavě napájená elektronická ovládací zařízení pro LED moduly.
108.90 Kč

ČSN EN 61347-2-3-ed.2:2012/A1 (360510) - 1.8.2017
Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-3: Zvláštní požadavky na střídavě a/nebo stejnosměrně napájené elektronické předřadníky k zářivkám.
108.90 Kč

ČSN EN 50632-3-3 (361520) - 1.8.2017
Elektromechanické nářadí - Postup měření prašnosti - Část 3-3: Zvláštní požadavky na přenosné hoblovky a tloušťkovačky (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 60728-11-ed.3 (367211) - 1.8.2017
Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 11: Bezpečnost. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
698.50 Kč

ČSN ISO/IEC 25000 (369006) - 1.8.2017
Systémové a softwarové inženýrství - Požadavky a hodnocení kvality systémů a softwaru (SQuaRE) - Pokyn ke SQuaRE.
317.90 Kč

ČSN EN 60950-22-ed.2 (369060) - 1.8.2017
Zařízení informační technologie - Bezpečnost - Část 22: Zařízení instalovaná venku. (Platnost do 6.1.2023).
317.90 Kč

ČSN CLC/TS 62441 (369063) - 1.8.2017
Opatření proti náhodnému zapálení zařízení audio/video, komunikační a informační technologie způsobenému plamenem svíčky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN ISO/IEC 7812-1 (369732) - 1.8.2017
Identifikační karty - Identifikace vydavatelů karet - Část 1: Systém číslování.
169.40 Kč

ČSN ISO/IEC 7812-2 (369732) - 1.8.2017
Identifikační karty - Identifikace vydavatelů karet - Část 2: Postupy pro vyžádání IIN a registraci.
202.40 Kč

TNI ISO/IEC TR 27023 (369792) - 1.8.2017
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Mapování revidovaných vydání ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 27002.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 14532 (385500) - 1.8.2017
Zemní plyn - Slovník (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 16723-1 (385585) - 1.8.2017
Zemní plyn a biometan pro využití v dopravě a biometan pro vtláčení do plynovodů na zemní plyn - Část 1: Specifikace biometanu pro vtláčení do plynovodů na zemní plyn.
306.90 Kč

ČSN EN 10056-1 (425546) - 1.8.2017
Tyče průřezu rovnoramenného a nerovnoramenného L z konstrukčních ocelí - Část 1: Rozměry.
306.90 Kč

ČSN EN 10365 (425547) - 1.8.2017
Za tepla válcované tyče tvaru U, I a H - Rozměry a hmotnosti.
306.90 Kč

ČSN EN 1371-2 (429722) - 1.8.2017
Slévárenství - Kontrola kapilární metodou - Část 2: Přesně lité odlitky.
202.40 Kč

ČSN EN 609-1 (470197) - 1.8.2017
Zemědělské a lesnické stroje - Bezpečnost štípačů polen - Část 1: Klínové štípače.
493.90 Kč

ČSN EN 131-2+A2 (493830) - 1.8.2017
Žebříky - Část 2: Požadavky, zkoušení, značení.
493.90 Kč

ČSN EN 14526 (560077) - 1.8.2017
Potraviny - Stanovení toxinů ze skupiny saxitoxinu ve škeblích - Metoda HPLC s předkolonovou derivatizací založenou na oxidaci peroxidem nebo jodistanem (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN ISO 18465 (560135) - 1.8.2017
Mikrobiologie potravinového řetězce - Kvantitativní stanovení emetického toxinu (cereulid) pomocí LC-MS/MS (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 8534 (588727) - 1.8.2017
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení obsahu vody - Metoda Karl Fischera (za nepřítomnosti pyridinu) (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 3960 (588765) - 1.8.2017
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení peroxidového čísla - Jodometrické (vizuální) stanovení koncového bodu (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 663 (588780) - 1.8.2017
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení obsahu nerozpustných nečistot (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 6883 (588827) - 1.8.2017
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení konvenční objemové hmotnosti (ve vzduchu) (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 6134 (635419) - 1.8.2017
Pryžové hadice a hadice s koncovkami pro nasycenou páru - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 1762 (635440) - 1.8.2017
Pryžové hadice a hadice s koncovkami pro zkapalněné ropné plyny LPG (kapalné nebo plynné fáze) a zemní plyn do 25 barů (2,5 MPa) - Specifikace.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 177 (640244) - 1.8.2017
Plasty - Stanovení migrace změkčovadel (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 29664 (640775) - 1.8.2017
Plasty - Umělé stárnutí včetně rozkladu kyselinami (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 1453-1 (643191) - 1.8.2017
Plastové potrubní odpadní systémy se strukturovanou stěnou (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 1: Požadavky na trubky a systém.
317.90 Kč

ČSN P CEN/TS 12200-2 (643193) - 1.8.2017
Plastové okapové potrubní systémy pro nadzemní venkovní použití - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 2: Návod pro posuzování shody (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 13206 (646041) - 1.8.2017
Plasty - Krycí plastové fólie pro použití v zemědělství a zahradnictví (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 15876-1 (646416) - 1.8.2017
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polybuten (PB) - Část 1: Obecně (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 15876-2 (646416) - 1.8.2017
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polybuten (PB) - Část 2: Trubky (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 15876-3 (646416) - 1.8.2017
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polybuten (PB) - Část 3: Tvarovky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 15876-5 (646416) - 1.8.2017
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polybuten (PB) - Část 5: Vhodnost použití systému (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 13075-1 (657050) - 1.8.2017
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení štěpitelnosti - Část 1: Stanovení hodnoty štěpitelnosti kationaktivních asfaltových emulzí, metoda minerálního fileru.
202.40 Kč

ČSN EN 13075-2 (657050) - 1.8.2017
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení štěpitelnosti - Část 2: Stanovení mísitelnosti kationaktivních asfaltových emulzí.
169.40 Kč

ČSN 657051 (657051) - 1.8.2017
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení štěpitelnosti a mísitelnosti kationaktivních asfaltových emulzí, metody alternativních filerů.
108.90 Kč

ČSN EN 13587 (657106) - 1.8.2017
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení tažných vlastností asfaltových pojiv metodou zkoušky v tahu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 16575 (659801) - 1.8.2017
Produkty z biologického materiálu - Slovník.
169.40 Kč

ČSN EN 15947-5:2016/Oprava2 (668300) - 1.8.2017
Pyrotechnické výrobky - Výrobky zábavní pyrotechniky, kategorie F1, F2 a F3 - Část 5: Požadavky na konstrukci a funkční vlastnosti.
26.40 Kč

ČSN EN 15425 (668505) - 1.8.2017
Lepidla - Jednosložková polyurethanová (PUR) lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Klasifikace a funkční požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 302-8 (668531) - 1.8.2017
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Část 8: Statická zkouška zatěžování zkušebních těles s vícenásobnými lepenými spoji smykem v tlaku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15416-1 (668532) - 1.8.2017
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce jiná než fenolická a aminová - Zkušební metody - Část 1: Dlouhodobá zkouška zatěžování těles tahem kolmo k vrstvě lepidla při měnících se klimatických podmínkách (skleníková zkouška) (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15416-3 (668532) - 1.8.2017
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce jiná než fenolická a aminová - Zkušební metody - Část 3: Zkouška krípové deformace při cyklických klimatických podmínkách na zkušebních tělesech namáhaných smykem za ohybu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15416-4 (668532) - 1.8.2017
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce jiná než fenolická a aminová - Zkušební metody - Část 4: Stanovení otevřené doby za referenčních podmínek (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 15416-5 (668532) - 1.8.2017
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce jiná než fenolická a aminová - Zkušební metody - Část 5: Stanovení minimální doby působení tlaku za referenčních podmínek (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 20567-1 (673113) - 1.8.2017
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti povlaků proti odlétajícím kamínkům - Část 1: Zkouška vícenásobným úderem (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 20567-2 (673113) - 1.8.2017
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti povlaků proti odlétajícím kamínkům - Část 2: Jednorázová zkouška vedeným úderníkem (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 772-5-ed.2 (722635) - 1.8.2017
Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 5: Stanovení obsahu aktivních rozpustných solí v pálených zdicích prvcích.
169.40 Kč

ČSN EN 845-1+A1 (722710) - 1.8.2017
Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 1: Stěnové spony, tahové pásky, třmeny a konzolky.
493.90 Kč

ČSN EN 845-2+A1 (722710) - 1.8.2017
Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 2: Překlady.
394.90 Kč

ČSN EN 845-3+A1 (722710) - 1.8.2017
Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 3: Výztuž do ložných spár z ocelové sítě.
306.90 Kč

ČSN EN 846-9-ed.2 (722711) - 1.8.2017
Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 9: Stanovení únosnosti překladů v ohybu a smyku.
169.40 Kč

ČSN EN 13163+A2 (727202) - 1.8.2017
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) - Specifikace.
493.90 Kč

ČSN EN 12976-1 (730302) - 1.8.2017
Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy průmyslově vyráběné - Část 1: Všeobecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 12976-2 (730302) - 1.8.2017
Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy průmyslově vyráběné - Část 2: Zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 13501-2 (730860) - 1.8.2017
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení.
515.90 Kč

ČSN EN 13501-4 (730860) - 1.8.2017
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 4: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti prvků systémů pro usměrňování pohybu kouře.
306.90 Kč

ČSN EN 13501-5 (730860) - 1.8.2017
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 5: Klasifikace podle výsledků zkoušek střech vystavených vnějšímu požáru.
306.90 Kč

ČSN EN 1052-2 (732320) - 1.8.2017
Zkušební metody pro zdivo - Část 2: Stanovení pevnosti v tahu za ohybu.
169.40 Kč

ČSN EN 13108-8-ed.2 (736140) - 1.8.2017
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 8: R-materiál.
202.40 Kč

ČSN EN 12899-1:2008/Z1 (737030) - 1.8.2017
Stálé svislé dopravní značení - Část 1: Stálé dopravní značky.
108.90 Kč

ČSN 737032 (737032) - 1.8.2017
Neprosvětlované dopravní majáčky.
202.40 Kč

ČSN EN 1793-5 (737060) - 1.8.2017
Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metoda stanovení akustických vlastností - Část 5: Vnitřní charakteristiky - Hodnoty zvukové odrazivosti in situ v podmínkách přímého zvukového pole.
493.90 Kč

ČSN EN 12566-1-ed.2 (756404) - 1.8.2017
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 1: Prefabrikované septiky.
394.90 Kč

ČSN EN 12566-4-ed.2 (756404) - 1.8.2017
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 4: Septiky montované ze sestavy prefabrikátů na místě.
306.90 Kč

ČSN EN 16859 (757791) - 1.8.2017
Kvalita vod - Návod pro monitoring populací perlorodek říčních (Margaritifera margaritifera) a jejich prostředí (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 9308-1:2015/A1 (757836) - 1.8.2017
Kvalita vod - Stanovení Escherichia coli a koliformních bakterií - Část 1: Metoda membránových filtrů pro vody s nízkým obsahem doprovodné mikroflóry.
108.90 Kč

ČSN 759010:2012/Z1 (759010) - 1.8.2017
Vsakovací zařízení srážkových vod.
169.40 Kč

ČSN EN 868-2 (770360) - 1.8.2017
Obaly pro zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu - Část 2: Sterilizační obal - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 868-3 (770360) - 1.8.2017
Obaly pro zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu - Část 3: Papír pro výrobu papírových sáčků (specifikovaných v EN 868-4) a pro výrobu plochých sáčků a návinů (specifikovaných v EN 868-5) - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 868-4 (770360) - 1.8.2017
Obaly pro zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu - Část 4: Papírové sáčky - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 4044 (792005) - 1.8.2017
Usně - Chemické zkoušky - Příprava vzorků pro chemické zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 2418 (793801) - 1.8.2017
Usně - Chemické, fyzikální a mechanické zkoušky a zkoušky stálosti - Místo odběru vzorků (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 2420 (793806) - 1.8.2017
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení zdánlivé hustoty a plošné hmotnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 17232 (793814) - 1.8.2017
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení tepelné odolnosti lakové usně (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 17233 (793822) - 1.8.2017
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení teploty praskání povrchové úpravy za chladu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 5402-1 (793855) - 1.8.2017
Usně - Stanovení ohybové odolnosti - Část 1: Flexometrická metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 12947-2 (800846) - 1.8.2017
Textilie - Zjišťování odolnosti plošných textilií v oděru metodou Martindale - Část 2: Zjišťování poškození vzorku (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 14362-1 (800874) - 1.8.2017
Textilie - Metody pro zjišťování určitých aromatických aminů odvozených od azobarviv - Část 1: Zjišťování použití určitých azobarviv stanovitelných extrakcí a bez extrakce vláken (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 14362-3 (800874) - 1.8.2017
Textilie - Metody pro zjišťování určitých aromatických aminů odvozených od azobarviv - Část 3: Zjišťování použití určitých azobarviv, která mohou uvolňovat 4-aminoazobenzen (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 1421 (804627) - 1.8.2017
Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Stanovení pevnosti a tažnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 397+A1:2013/Oprava1 (832141) - 1.8.2017
Průmyslové ochranné přilby.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 10256-1 (832163) - 1.8.2017
Ochranné prostředky pro lední hokej - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 374-1 (832310) - 1.8.2017
Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům - Část 1: Terminologie a požadavky na provedení pro chemická rizika.
202.40 Kč

ČSN EN 1496 (832670) - 1.8.2017
Prostředky ochrany osob proti pádu - Záchranná zdvihací zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15025 (832750) - 1.8.2017
Ochranné oděvy - Ochrana proti teplu a ohni - Metoda zkoušení pro omezené šíření plamene (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 14120:2017/Oprava1 (833302) - 1.8.2017
Bezpečnost strojních zařízení - Ochranné kryty - Obecné požadavky pro konstrukci a výrobu pevných a pohyblivých ochranných krytů.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 13196 (836644) - 1.8.2017
Kvalita půdy - Screening vybraných prvků v půdách energiově disperzní rentgenovou fluorescenční spektrometrií s použitím ručních nebo přenosných přístrojů.
202.40 Kč

ČSN EN 15863 (838009) - 1.8.2017
Charakterizace odpadů - Základní charakterizační zkouška vyluhovatelnosti - Dynamická vyluhovací zkouška monolitických odpadů s pravidelně se opakující obnovou výluhu za stanovených zkušebních podmínek.
493.90 Kč

ČSN EN 16171 (838131) - 1.8.2017
Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení prvků hmotnostní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11138-2 (847111) - 1.8.2017
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Biologické indikátory - Část 2: Biologické indikátory pro sterilizaci ethylenoxidem.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 11138-3 (847111) - 1.8.2017
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Biologické indikátory - Část 3: Biologické indikátory pro sterilizaci vlhkým teplem.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 7199 (856250) - 1.8.2017
Kardiovaskulární implantáty a umělé orgány - Výměníky krevních plynů (oxygenátory) (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN ETSI EN 300392-7-V3.4.1 (875042) - 1.8.2017
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 7: Bezpečnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
1254.00 Kč

ČSN ETSI EN 302510-V2.1.1 (875138) - 1.8.2017
Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Aktivní zdravotnické membránové implantáty velmi nízkého výkonu (ULP-AMI-M) a periferní zařízení (ULP-AMI-M-P) provozované v kmitočtovém rozsahu 30 MHz až 37,5 MHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 527-2 (911105) - 1.8.2017
Kancelářský nábytek - Pracovní stoly - Část 2: Požadavky na bezpečnost, pevnost a trvanlivost.
169.40 Kč

ČSN EN 581-3 (913010) - 1.8.2017
Venkovní nábytek - Sedací nábytek a stoly pro kempování, domácí a komerční použití - Část 3: Mechanické bezpečnostní požadavky pro stolový nábytek (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

Kategorie (nové normy)