Nové normy ČSN za duben 2007

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.04.2007 v 09:00


ČSN ISO 16269-6 (010233) - 1.4.2007
Statistická interpretace dat - Část 6: Stanovení statistických tolerančních intervalů.
350.00 Kč

ČSN EN 60706-3 (010661) - 1.4.2007
Udržovatelnost zařízení - Část 3: Ověřování a sběr, analýza a prezentace dat.
350.00 Kč

ČSN EN 61165 (010691) - 1.4.2007
Použití Markovových technik.
350.00 Kč

ČSN ISO 80000-3 (011300) - 1.4.2007
Veličiny a jednotky - Část 3: Prostor a čas.
338.00 Kč

ČSN ISO 80000-4 (011300) - 1.4.2007
Veličiny a jednotky - Část 4: Mechanika.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 3452-2 (015018) - 1.4.2007
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení kapilární metodou - Část 2: Zkoušení kapilárních prostředků.
350.00 Kč

ČSN 016910 (016910) - 1.4.2007
Úprava písemností zpracovaných textovými editory.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 14906 (018382) - 1.4.2007
Dopravní telematika - Elektronický výběr mýtného - Stanovení aplikačního rozhraní pro vyhrazené spojení krátkého dosahu.
768.00 Kč

ČSN EN 14656 (040054) - 1.4.2007
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na vytlačovací lisy pro železné a neželezné kovy.
434.00 Kč

ČSN EN 14673 (040056) - 1.4.2007
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na hydraulické lisy pro volné zápustkové kování železných a neželezných kovů za tepla.
434.00 Kč

ČSN EN 30-1-3+A1 (061410) - 1.4.2007
Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Část 1-3: Bezpečnost - Spotřebiče se sklokeramickou varnou deskou.
223.00 Kč

ČSN EN 15417 (075328) - 1.4.2007
Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Zvláštní požadavky na kondenzační kotle s jmenovitým tepelným příkonem větším než 70 kW, nejvýše však 1000 kW. (Platnost do 31.7.2017).
223.00 Kč

ČSN EN 15036-1 (075336) - 1.4.2007
Kotle pro ústřední vytápění - Zkušební předpisy pro měření hluku šířeného vzduchem vyzařovaného zdroji tepla - Část 1: Emise hluku šířené vzduchem ze zdrojů tepla (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 15036-2 (075336) - 1.4.2007
Kotle pro ústřední vytápění - Zkušební předpisy pro měření hluku šířeného vzduchem ze zdrojů tepla - Část 2: Emise hluku ze spalin na výstupu ze zdroje tepla (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14968 (259380) - 1.4.2007
Sémantika pro výměnu dat o podzemní vodě (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 15132 (269384) - 1.4.2007
Přístřešky pro pojízdné kontejnery na odpad s objemem do 1700 l - Požadavky na provedení a metody zkoušení.
186.00 Kč

ČSN EN 4429 (317042) - 1.4.2007
Letectví a kosmonautika - Textilie - Zkoušení úzkých tkanin - Stanovení prohnutí osnovy (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 55022-ed.2 (334290) - 1.4.2007
Zařízení informační techniky - Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení - Meze a metody měření. (Platnost do 1.12.2013).
593.00 Kč

ČSN EN 50131-1-ed.2 (334591) - 1.4.2007
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 1: Systémové požadavky.
434.00 Kč

ČSN EN 61212-3-3-ed.2 (346520) - 1.4.2007
Izolační materiály - Průmyslové vrstvené tuhé kruhovité trubky a tyče z teplem tvrditelných pryskyřic pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 3: Kruhovité vrstvené lisované tyče. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 60684-3-212-ed.2:2006/Oprava1 (346553) - 1.4.2007
Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 212: Teplem smrštitelné polyolefinové trubičky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN EN 60684-3-233-ed.2:2006/Oprava1 (346553) - 1.4.2007
Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 233: Teplem smrštitelné fluoroelastomerové trubičky se zpomaleným hořením, odolné tekutinám, s poměrem smrštění 2:1. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN EN 62329-2 (346557) - 1.4.2007
Teplem smrštitelné tvarované díly - Část 2: Metody zkoušek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN 60371-3-2:2006/Oprava1 (346610) - 1.4.2007
Izolační materiály na bázi slídy - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 2: Slídový papír. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN EN 60371-3-5-ed.2:2006/Oprava1 (346610) - 1.4.2007
Izolační materiály na bázi slídy - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 5: Slídový papír na skelné tkanině, vzájemně spojené epoxidovým pojivem, určený pro následnou impregnaci (VPI). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN IEC 60076-7 (351001) - 1.4.2007
Výkonové transformátory - Část 7: Směrnice pro zatěžování olejových výkonových transformátorů.
543.00 Kč

ČSN EN 62314 (353442) - 1.4.2007
Statická (bezkontaktní) relé. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 60512-12-2:2006/Oprava1 (354055) - 1.4.2007
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 12-2: Zkoušky pájení - Zkouška 12b: Pájitelnost, smáčení, metoda páječkou. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN EN 60512-12-3:2006/Oprava1 (354055) - 1.4.2007
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 12-3: Zkoušky pájení - Zkouška 12c: Pájitelnost, odsmáčení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN EN 60512-12-4:2006/Oprava1 (354055) - 1.4.2007
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 12-4: Zkoušky pájení - Zkouška 12d: Odolnost vůči pájecímu teplu, metoda pájecí lázní. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN EN 60512-12-5:2006/Oprava1 (354055) - 1.4.2007
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 12-5: Zkoušky pájení - Zkouška 12e: Odolnost vůči pájecímu teplu, metoda páječkou. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN EN 60512-13-1-ed.2:2006/Oprava1 (354055) - 1.4.2007
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 13-1: Zkoušky mechanickou činností - Zkouška 13a: Síly na spojení a rozpojení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN EN 60512-13-2:2006/Oprava1 (354055) - 1.4.2007
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 13-2: Zkoušky mechanickou činností - Zkouška 13b: Síly na zasunutí a vysunutí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN EN 60512-13-5:2006/Oprava1 (354055) - 1.4.2007
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 13-5: Zkoušky mechanickou činností - Zkouška 13e: Zabezpečení proti přepólování a kontrola navádění. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN EN 60947-2-ed.3 (354101) - 1.4.2007
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 2: Jističe. (Platnost do 13.10.2020).
1159.00 Kč

ČSN EN 60127-1-ed.2 (354730) - 1.4.2007
Miniaturní pojistky - Část 1: Definice miniaturních pojistek a všeobecné požadavky na miniaturní tavné pojistkové vložky.
338.00 Kč

ČSN EN 61010-2-020-ed.2 (356502) - 1.4.2007
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-020: Zvláštní požadavky na laboratorní odstředivky. (Platnost do 28.4.2020).
338.00 Kč

ČSN EN 62317-9 (358475) - 1.4.2007
Feritová jádra - Rozměry - Část 9: Planární jádra. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 21.5.2023).
338.00 Kč

ČSN EN 62047-1 (358775) - 1.4.2007
Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 1: Termíny a definice. (Platnost do 10.2.2019).
338.00 Kč

ČSN EN 60749-2:2003/Oprava1 (358799) - 1.4.2007
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 2: Nízký tlak vzduchu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN EN 61274-1-1-ed.2 (359236) - 1.4.2007
Optické vláknové konektorové adaptéry - Část 1-1: Vzorová předmětová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 22.12.2012).
350.00 Kč

ČSN EN 61314-1-1 (359237) - 1.4.2007
Optické vláknové vějířové rozbočovače - Část 1-1: Vzorová předmětová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 22.12.2012).
350.00 Kč

ČSN EN 61300-2-16-ed.2 (359251) - 1.4.2007
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-16: Zkoušky - Růst plísně. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 61300-2-38-ed.2 (359251) - 1.4.2007
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-38: Zkoušky - Hermetičnost optických krytů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.9.2024).
223.00 Kč

ČSN EN 61300-2-46 (359251) - 1.4.2007
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-46: Zkoušky - Vlhké teplo - Cyklická zkouška. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 22.4.2020).
338.00 Kč

ČSN EN 61753-101-2 (359255) - 1.4.2007
Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 101-2: Systémy ukládání optických vláken pro kategorii C - Řízené prostředí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN 61755-2-1 (359256) - 1.4.2007
Optická rozhraní optických konektorů - Část 2-1: Optické rozhraní neúhlově zakončených jednovidových vláken s optickým kontaktem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 4.10.2023).
338.00 Kč

ČSN EN 61755-2-2 (359256) - 1.4.2007
Optická rozhraní optických konektorů - Část 2-2: Optické rozhraní úhlově zakončených jednovidových vláken s optickým kontaktem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 19.10.2023).
223.00 Kč

ČSN EN 61290-1-1-ed.2 (359271) - 1.4.2007
Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 1-1: Parametry optického výkonu a zisku - Metoda analýzy optického spektra. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 11.6.2018).
350.00 Kč

ČSN EN 61291-1-ed.2 (359273) - 1.4.2007
Optické zesilovače - Část 1: Kmenová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 9.5.2015).
593.00 Kč

ČSN 360340-1:1990/Z27 (360340) - 1.4.2007
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 1: Patice pro zdroje světla.
434.00 Kč

ČSN 360340-2:1991/Z26 (360340) - 1.4.2007
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 2: Objímky.
434.00 Kč

ČSN 360340-3:1990/Z28 (360340) - 1.4.2007
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 3: Kalibry.
768.00 Kč

ČSN EN 60061-4+A1:1997/A10 (360340) - 1.4.2007
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 4: Směrnice a všeobecné informace.
338.00 Kč

ČSN EN 62384 (360511) - 1.4.2007
Stejnosměrně nebo střídavě napájená ovládací zařízení pro moduly LED - Požadavky na provedení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 17.6.2023).
350.00 Kč

ČSN EN 60335-1-ed.2:2003/A1/Oprava3 (361045) - 1.4.2007
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky.
29.00 Kč

ČSN EN 60335-1-ed.2:2003/A2 (361045) - 1.4.2007
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky.
338.00 Kč

ČSN EN 60601-2-12 (364800) - 1.4.2007
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-12: Zvláštní požadavky na bezpečnost plicních ventilátorů - Ventilátory pro intenzivní péči. (Platnost do 15.4.2014).
434.00 Kč

ČSN EN 50083-2-ed.2 (367211) - 1.4.2007
Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 2: Elektromagnetická kompatibilita pro zařízení. (Platnost do 21.6.2013).
434.00 Kč

ČSN EN 61966-2-4 (368610) - 1.4.2007
Multimediální systémy a zařízení - Barevná měření a management - Část 2-4: Management barev - Rozšířený prostor barev YCC pro obrazové aplikace - xvYCC. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN ISO/IEC 19794-5 (369860) - 1.4.2007
Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 5: Data obrazu obličeje.
543.00 Kč

ČSN ISO/IEC 19794-6 (369860) - 1.4.2007
Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 6: Data obrazu duhovky.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 14912 (385620) - 1.4.2007
Analýza plynů - Přepočet dat o složení plynné směsi.
543.00 Kč

ČSN EN 10319-2 (420309) - 1.4.2007
Kovové materiály - Zkoušení relaxace tahového napětí - Část 2: Postup pro modely šroubových spojů.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 7500-2 (420322) - 1.4.2007
Kovové materiály - Ověřování statických jednoosých zkušebních strojů - Část 2: Tahové stroje pro zkoušení tečení - Ověřování užitého zatížení.
223.00 Kč

ČSN EN 15024-2 (420623) - 1.4.2007
Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu zinku - Část 2: Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS).
223.00 Kč

ČSN EN 13981-3 (421447) - 1.4.2007
Hliník a slitiny hliníku - Výrobky pro konstrukce používané na železnici - Technické dodací předpisy - Část 3: Odlitky.
223.00 Kč

ČSN EN 1804-3 (444421) - 1.4.2007
Důlní stroje - Bezpečnostní požadavky na hydraulické mechanizované výztuže - Část 3: Hydraulické ovládací systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 734-1 (461042) - 1.4.2007
Extrahované šroty olejnatých semen - Stanovení obsahu oleje - Část 1: Extrakční metoda s použitím hexanu (nebo petrolétheru) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 20483 (461401) - 1.4.2007
Obiloviny a luštěniny - Stanovení obsahu dusíku a výpočet obsahu dusíkatých látek - Kjeldahlova metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11052 (461501) - 1.4.2007
Mouka a semolina z pšenice tvrdé (durum) - Stanovení obsahu žlutého barviva (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 335-1 (490080) - 1.4.2007
Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Definice tříd použití - Část 1: Všeobecné zásady.
186.00 Kč

ČSN EN 335-2 (490080) - 1.4.2007
Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Definice tříd použití - Část 2: Aplikace na rostlé dřevo.
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15397 (490683) - 1.4.2007
Ochranné prostředky na dřevo - Metoda pro přirozené stárnutí ošetřených zkušebních těles mimo styk se zemí pro biologické laboratorní zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14915 (492113) - 1.4.2007
Vnější a vnitřní obklady z rostlého dřeva - Charakteristiky, posuzování shody a označení.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 5350-1 (500201) - 1.4.2007
Vlákniny - Stanovení nečistot a třísek - Část 1: Prohlídka laboratorních archů v procházejícím světle (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 5350-2 (500201) - 1.4.2007
Vlákniny - Stanovení nečistot a třísek - Část 2: Prohlídka vláknin vyráběných v arších v procházejícím světle (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 8988 (641512) - 1.4.2007
Plasty - Fenolické pryskyřice - Stanovení obsahu hexamethylen-tetraminu - Metoda podle Kjehdala, perchlorátová metoda a metoda přímé titrace kyselinou chlorovodíkovou (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13566-1 (646420) - 1.4.2007
Plastové potrubní systémy pro renovace beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 1: Všeobecně.
338.00 Kč

ČSN EN 13566-3 (646420) - 1.4.2007
Plastové potrubní systémy pro renovace beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 3: Vyvložkování těsně přiléhajícími trubkami.
338.00 Kč

ČSN EN 14982 (646439) - 1.4.2007
Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy - Šachtová dna nebo prodloužení šachty trubkou z termoplastů pro vstupní a revizní šachty - Stanovení kruhové tuhosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14830 (646441) - 1.4.2007
Inspekční komory a šachtová dna z termoplastů - Stanovení odolnosti zborcení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14885 (665021) - 1.4.2007
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Použití evropských norem pro chemické dezinfekční přípravky a antiseptika (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 13999-1 (668589) - 1.4.2007
Lepidla - Krátkodobá metoda měření emisních vlastností lepidel s nízkým obsahem rozpouštědel nebo bezrozpouštědlových lepidel po nanesení - Část 1: Obecný postup (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14197-2:2004/A1 (697257) - 1.4.2007
Kryogenické nádoby - Stabilní nevakuově izolované nádoby - Část 2: Konstrukce, výroba, kontrola a zkoušení.
120.00 Kč

ČSN EN 14359 (698259) - 1.4.2007
Plynokapalinové zásobníky pro hydraulické převody.
593.00 Kč

ČSN EN 480-14 (722325) - 1.4.2007
Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 14: Měření náchylnosti na korozi vyztužené oceli v betonu - Potenciostatická elektrochemická zkušební metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1990:2004/A1 (730002) - 1.4.2007
Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí.
350.00 Kč

ČSN EN 1991-1-4 (730035) - 1.4.2007
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem.
1377.00 Kč

ČSN 730540-2 (730540) - 1.4.2007
Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky.
543.00 Kč

ČSN EN 1997-1:2006/NA-ed.A (731000) - 1.4.2007
Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
120.00 Kč

ČSN EN 1996-2 (731101) - 1.4.2007
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva.
350.00 Kč

ČSN EN 1993-1-11 (731401) - 1.4.2007
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-11: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí s taženými prvky (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 1993-1-4 (731401) - 1.4.2007
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-4: Obecná pravidla doplňující pravidla pro korozivzdorné oceli (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 1993-1-5 (731401) - 1.4.2007
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-5: Obecná pravidla - Boulení stěn (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 1993-1-3 (731402) - 1.4.2007
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-3: Obecná pravidla - Doplňující pravidla pro tenkostěnné za studena tvarované prvky a plošné profily (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN 1504-7 (732101) - 1.4.2007
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 7: Ochrana výztuže proti korozi.
223.00 Kč

ČSN EN 13200-4 (735905) - 1.4.2007
Zařízení pro diváky - Část 4: Sedadla - Charakteristiky výrobku.
338.00 Kč

ČSN EN 13200-5 (735905) - 1.4.2007
Zařízení pro diváky - Část 5: Teleskopické tribuny.
223.00 Kč

ČSN EN 13200-6 (735905) - 1.4.2007
Zařízení pro diváky - Část 6: Rozebíratelné (provizorní) tribuny.
223.00 Kč

ČSN EN 14188-3 (736151) - 1.4.2007
Zálivky a vložky do spár - Část 3: Specifikace pro těsnící profily do spár.
223.00 Kč

ČSN EN 14187-9 (736183) - 1.4.2007
Zálivky za studena - Zkušební metody - Část 9: Funkční zkouška zálivek.
186.00 Kč

ČSN EN 14840 (736184) - 1.4.2007
Zálivky a vložky do spár - Zkušební metody pro těsnící profily do spár.
186.00 Kč

ČSN EN 1993-2 (736205) - 1.4.2007
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 2: Ocelové mosty (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 12966-1 (737033) - 1.4.2007
Svislé dopravní značení - Proměnné dopravní značky - Část 1: Norma výrobku.
593.00 Kč

ČSN EN 12966-2 (737033) - 1.4.2007
Svislé dopravní značení - Proměnné dopravní značky - Část 2: Počáteční zkoušky typu. (Platnost do 30.9.2016).
186.00 Kč

ČSN EN 12966-3 (737033) - 1.4.2007
Svislé dopravní značení - Proměnné dopravní značky - Část 3: Řízení výroby (u výrobce). (Platnost do 30.9.2016).
186.00 Kč

ČSN EN 14509 (747725) - 1.4.2007
Samonosné sendvičové panely s tepelnou izolací a povrchovými plechy - Prefabrikované výrobky - Specifikace. (Platnost do 31.10.2014).
945.00 Kč

ČSN EN 14801 (755013) - 1.4.2007
Podmínky pro tlakovou klasifikaci výrobků potrubních systémů určených pro zásobování vodou a odvádění odpadních vod.
338.00 Kč

ČSN EN 15032 (755640) - 1.4.2007
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Kyselina trichlorisokyanurová.
186.00 Kč

ČSN EN 936 (755855) - 1.4.2007
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Oxid uhličitý.
186.00 Kč

ČSN EN 12175 (755885) - 1.4.2007
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kyselina hexafluorokřemičitá.
223.00 Kč

ČSN 756081 (756081) - 1.4.2007
Žumpy.
223.00 Kč

ČSN EN 1622 (757330) - 1.4.2007
Jakost vod - Stanovení prahového čísla pachu (TON) a prahového čísla chuti (TFN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 18412 (757423) - 1.4.2007
Jakost vod - Stanovení chromu (VI) - Fotometrická metoda pro slabě znečištěné vody.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 18857-1 (757568) - 1.4.2007
Jakost vod - Stanovení vybraných alkylfenolů - Část 1: Metoda pro nefiltrované vzorky s využitím extrakce kapalina-kapalina a plynové chromatografie s hmotnostně selektivní detekcí.
223.00 Kč

ČSN EN 15196 (757711) - 1.4.2007
Jakost vod - Návod pro odběr a zpracování vzorků svleček kukel pakomárů Chironomidae (řád Diptera) pro ekologická hodnocení.
186.00 Kč

ČSN EN 15204 (757718) - 1.4.2007
Jakost vod - Návod pro počítání fytoplanktonu za použití inverzní mikroskopie (metoda podle Utermöhla).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 9509 (757732) - 1.4.2007
Jakost vod - Zkouška toxicity pro hodnocení inhibice nitrifikace mikroorganismy aktivovaného kalu.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 19458 (757801) - 1.4.2007
Jakost vod - Odběr vzorků pro mikrobiologickou analýzu.
338.00 Kč

ČSN EN 15006 (770533) - 1.4.2007
Kovové aerosolové nádobky - Hliníkové nádobky - Rozměry hrdla 25,4 mm.
186.00 Kč

ČSN EN 15008 (770535) - 1.4.2007
Aerosolové nádobky - Hliníkové nádobky - Rozměry jednodílných nádobek s hrdlem 25,4 mm.
186.00 Kč

ČSN EN 15009 (770536) - 1.4.2007
Aerosolové nádobky - Dvoukomorové aerosolové nádobky.
186.00 Kč

ČSN EN 15010 (770537) - 1.4.2007
Aerosolové nádobky - Hliníkové nádobky - Tolerance základních rozměrů v návaznosti na kleštinování.
120.00 Kč

ČSN EN 15114 (804444) - 1.4.2007
Textilní podlahové krytiny - Klasifikace textilních podlahových krytin bez vlasu.
338.00 Kč

ČSN EN 15154-1 (831901) - 1.4.2007
Bezpečnostní sprchy pro první pomoc - Část 1: Pevně zabudované sprchy pro laboratoře (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 15154-2 (831901) - 1.4.2007
Bezpečnostní sprchy pro první pomoc - Část 2: Pevně zabudovaná zařízení pro vypláchnutí očí (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 13832-1 (832520) - 1.4.2007
Obuv chránící před chemikáliemi - Část 1: Terminologie a metody zkoušení.
223.00 Kč

ČSN EN 13832-2 (832520) - 1.4.2007
Obuv chránící před chemikáliemi - Část 2: Požadavky na obuv odolnou proti chemikáliím v laboratorních podmínkách.
223.00 Kč

ČSN EN 13832-3 (832520) - 1.4.2007
Obuv chránící před chemikáliemi - Část 3: Požadavky na obuv vysoce odolnou proti chemikáliím v laboratorních podmínkách.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 13732-1 (833557) - 1.4.2007
Ergonomie tepelného prostředí - Metody posuzování odezvy člověka na kontakt s povrchy - Část 1: Horké povrchy.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 9169 (835020) - 1.4.2007
Kvalita ovzduší - Definice a určení charakteristik automatizovaného měřicího systému.
350.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15370-1 (838227) - 1.4.2007
Tuhá biopaliva - Metoda pro stanovení teploty tání popela - Část 1: Metoda stanovení charakteristických teplot (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15440 (838303) - 1.4.2007
Tuhá alternativní paliva - Metoda stanovení obsahu biomasy.
350.00 Kč

ČSN P CEN/TS 14175-5 (847500) - 1.4.2007
Digestoře - Část 5: Doporučení pro instalaci a údržbu (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 14470-2 (847520) - 1.4.2007
Protipožární bezpečnostní skříně - Část 2: Bezpečnostní skříně pro láhve na stlačený plyn (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10993-2 (855220) - 1.4.2007
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 2: Požadavky na ochranu zvířat.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 17665-1 (855251) - 1.4.2007
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Sterilizace vlhkým teplem - Část 1: Požadavky na vývoj, validaci a průběžnou kontrolu sterilizačního postupu pro zdravotnické prostředky.
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 301449-V1.1.1 (875132) - 1.4.2007
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Harmonizovaná EN pro základnové stanice CDMA s rozprostřeným spektrem pracující v buňkovém pásmu 450 MHz (CDMA 450) a pásmech PAMR 410, 450 a 870 MHz (CDMA/PAMR), pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE.
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 301526-V1.1.1 (875133) - 1.4.2007
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Harmonizovaná EN pro pohyblivé stanice CDMA s rozprostřeným spektrem pracující v buňkovém pásmu 450 MHz (CDMA 450) a v pásmech PAMR 410 MHz, 450 MHz a 870 MHz (CDMA-PAMR), pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE.
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 302426-V1.1.1 (875134) - 1.4.2007
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Harmonizovaná EN pro opakovače CDMA s rozprostřeným spektrem pracující v buňkovém pásmu 450 MHz (CDMA450) a v pásmech PAMR 410 MHz, 450 MHz a 870 MHz (CDMA-PAMR), pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE.
434.00 Kč

ČSN EN 15187 (910291) - 1.4.2007
Nábytek - Hodnocení účinku vystavení světlu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.