Nové normy ČSN za duben 2007

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.04.2007 v 09:00


ČSN ISO 16269-6 (010233) - 1.4.2007
Statistická interpretace dat - Část 6: Stanovení statistických tolerančních intervalů.
317.90 Kč

ČSN EN 60706-3 (010661) - 1.4.2007
Udržovatelnost zařízení - Část 3: Ověřování a sběr, analýza a prezentace dat.
317.90 Kč

ČSN EN 61165 (010691) - 1.4.2007
Použití Markovových technik.
317.90 Kč

ČSN ISO 80000-3 (011300) - 1.4.2007
Veličiny a jednotky - Část 3: Prostor a čas.
306.90 Kč

ČSN ISO 80000-4 (011300) - 1.4.2007
Veličiny a jednotky - Část 4: Mechanika.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 3452-2 (015018) - 1.4.2007
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení kapilární metodou - Část 2: Zkoušení kapilárních prostředků.
317.90 Kč

ČSN 016910 (016910) - 1.4.2007
Úprava písemností zpracovaných textovými editory.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 14906 (018382) - 1.4.2007
Dopravní telematika - Elektronický výběr mýtného - Stanovení aplikačního rozhraní pro vyhrazené spojení krátkého dosahu.
698.50 Kč

ČSN EN 14656 (040054) - 1.4.2007
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na vytlačovací lisy pro železné a neželezné kovy.
394.90 Kč

ČSN EN 14673 (040056) - 1.4.2007
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na hydraulické lisy pro volné zápustkové kování železných a neželezných kovů za tepla.
394.90 Kč

ČSN EN 30-1-3+A1 (061410) - 1.4.2007
Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Část 1-3: Bezpečnost - Spotřebiče se sklokeramickou varnou deskou.
202.40 Kč

ČSN EN 15417 (075328) - 1.4.2007
Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Zvláštní požadavky na kondenzační kotle s jmenovitým tepelným příkonem větším než 70 kW, nejvýše však 1000 kW. (Platnost do 31.7.2017).
202.40 Kč

ČSN EN 15036-1 (075336) - 1.4.2007
Kotle pro ústřední vytápění - Zkušební předpisy pro měření hluku šířeného vzduchem vyzařovaného zdroji tepla - Část 1: Emise hluku šířené vzduchem ze zdrojů tepla (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 15036-2 (075336) - 1.4.2007
Kotle pro ústřední vytápění - Zkušební předpisy pro měření hluku šířeného vzduchem ze zdrojů tepla - Část 2: Emise hluku ze spalin na výstupu ze zdroje tepla (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 14968 (259380) - 1.4.2007
Sémantika pro výměnu dat o podzemní vodě (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 15132 (269384) - 1.4.2007
Přístřešky pro pojízdné kontejnery na odpad s objemem do 1700 l - Požadavky na provedení a metody zkoušení.
169.40 Kč

ČSN EN 4429 (317042) - 1.4.2007
Letectví a kosmonautika - Textilie - Zkoušení úzkých tkanin - Stanovení prohnutí osnovy (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 55022-ed.2 (334290) - 1.4.2007
Zařízení informační techniky - Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení - Meze a metody měření. (Platnost do 1.12.2013).
539.00 Kč

ČSN EN 50131-1-ed.2 (334591) - 1.4.2007
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 1: Systémové požadavky.
394.90 Kč

ČSN EN 61212-3-3-ed.2 (346520) - 1.4.2007
Izolační materiály - Průmyslové vrstvené tuhé kruhovité trubky a tyče z teplem tvrditelných pryskyřic pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 3: Kruhovité vrstvené lisované tyče. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 60684-3-212-ed.2:2006/Oprava1 (346553) - 1.4.2007
Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 212: Teplem smrštitelné polyolefinové trubičky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN EN 60684-3-233-ed.2:2006/Oprava1 (346553) - 1.4.2007
Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 233: Teplem smrštitelné fluoroelastomerové trubičky se zpomaleným hořením, odolné tekutinám, s poměrem smrštění 2:1. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN EN 62329-2 (346557) - 1.4.2007
Teplem smrštitelné tvarované díly - Část 2: Metody zkoušek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 60371-3-2:2006/Oprava1 (346610) - 1.4.2007
Izolační materiály na bázi slídy - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 2: Slídový papír. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN EN 60371-3-5-ed.2:2006/Oprava1 (346610) - 1.4.2007
Izolační materiály na bázi slídy - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 5: Slídový papír na skelné tkanině, vzájemně spojené epoxidovým pojivem, určený pro následnou impregnaci (VPI). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN IEC 60076-7 (351001) - 1.4.2007
Výkonové transformátory - Část 7: Směrnice pro zatěžování olejových výkonových transformátorů.
493.90 Kč

ČSN EN 62314 (353442) - 1.4.2007
Statická (bezkontaktní) relé. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 60512-12-2:2006/Oprava1 (354055) - 1.4.2007
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 12-2: Zkoušky pájení - Zkouška 12b: Pájitelnost, smáčení, metoda páječkou. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN EN 60512-12-3:2006/Oprava1 (354055) - 1.4.2007
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 12-3: Zkoušky pájení - Zkouška 12c: Pájitelnost, odsmáčení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN EN 60512-12-4:2006/Oprava1 (354055) - 1.4.2007
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 12-4: Zkoušky pájení - Zkouška 12d: Odolnost vůči pájecímu teplu, metoda pájecí lázní. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN EN 60512-12-5:2006/Oprava1 (354055) - 1.4.2007
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 12-5: Zkoušky pájení - Zkouška 12e: Odolnost vůči pájecímu teplu, metoda páječkou. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN EN 60512-13-1-ed.2:2006/Oprava1 (354055) - 1.4.2007
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 13-1: Zkoušky mechanickou činností - Zkouška 13a: Síly na spojení a rozpojení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN EN 60512-13-2:2006/Oprava1 (354055) - 1.4.2007
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 13-2: Zkoušky mechanickou činností - Zkouška 13b: Síly na zasunutí a vysunutí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN EN 60512-13-5:2006/Oprava1 (354055) - 1.4.2007
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 13-5: Zkoušky mechanickou činností - Zkouška 13e: Zabezpečení proti přepólování a kontrola navádění. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN EN 60947-2-ed.3 (354101) - 1.4.2007
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 2: Jističe. (Platnost do 13.10.2020).
1053.80 Kč

ČSN EN 60127-1-ed.2 (354730) - 1.4.2007
Miniaturní pojistky - Část 1: Definice miniaturních pojistek a všeobecné požadavky na miniaturní tavné pojistkové vložky.
306.90 Kč

ČSN EN 61010-2-020-ed.2 (356502) - 1.4.2007
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-020: Zvláštní požadavky na laboratorní odstředivky. (Platnost do 28.4.2020).
306.90 Kč

ČSN EN 62317-9 (358475) - 1.4.2007
Feritová jádra - Rozměry - Část 9: Planární jádra. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 21.5.2023).
306.90 Kč

ČSN EN 62047-1 (358775) - 1.4.2007
Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 1: Termíny a definice. (Platnost do 10.2.2019).
306.90 Kč

ČSN EN 60749-2:2003/Oprava1 (358799) - 1.4.2007
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 2: Nízký tlak vzduchu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN EN 61274-1-1-ed.2 (359236) - 1.4.2007
Optické vláknové konektorové adaptéry - Část 1-1: Vzorová předmětová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 22.12.2012).
317.90 Kč

ČSN EN 61314-1-1 (359237) - 1.4.2007
Optické vláknové vějířové rozbočovače - Část 1-1: Vzorová předmětová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 22.12.2012).
317.90 Kč

ČSN EN 61300-2-16-ed.2 (359251) - 1.4.2007
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-16: Zkoušky - Růst plísně. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 61300-2-38-ed.2 (359251) - 1.4.2007
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-38: Zkoušky - Hermetičnost optických krytů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 61300-2-46 (359251) - 1.4.2007
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-46: Zkoušky - Vlhké teplo - Cyklická zkouška. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 22.4.2020).
306.90 Kč

ČSN EN 61753-101-2 (359255) - 1.4.2007
Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 101-2: Systémy ukládání optických vláken pro kategorii C - Řízené prostředí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 61755-2-1 (359256) - 1.4.2007
Optická rozhraní optických konektorů - Část 2-1: Optické rozhraní neúhlově zakončených jednovidových vláken s optickým kontaktem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 61755-2-2 (359256) - 1.4.2007
Optická rozhraní optických konektorů - Část 2-2: Optické rozhraní úhlově zakončených jednovidových vláken s optickým kontaktem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 61290-1-1-ed.2 (359271) - 1.4.2007
Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 1-1: Parametry optického výkonu a zisku - Metoda analýzy optického spektra. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 11.6.2018).
317.90 Kč

ČSN EN 61291-1-ed.2 (359273) - 1.4.2007
Optické zesilovače - Část 1: Kmenová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 9.5.2015).
539.00 Kč

ČSN 360340-1:1990/Z27 (360340) - 1.4.2007
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 1: Patice pro zdroje světla.
394.90 Kč

ČSN 360340-2:1991/Z26 (360340) - 1.4.2007
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 2: Objímky.
394.90 Kč

ČSN 360340-3:1990/Z28 (360340) - 1.4.2007
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 3: Kalibry.
698.50 Kč

ČSN EN 60061-4+A1:1997/A10 (360340) - 1.4.2007
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 4: Směrnice a všeobecné informace.
306.90 Kč

ČSN EN 62384 (360511) - 1.4.2007
Stejnosměrně nebo střídavě napájená ovládací zařízení pro moduly LED - Požadavky na provedení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 17.6.2023).
317.90 Kč

ČSN EN 60335-1-ed.2:2003/A1/Oprava3 (361045) - 1.4.2007
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky.
26.40 Kč

ČSN EN 60335-1-ed.2:2003/A2 (361045) - 1.4.2007
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky.
306.90 Kč

ČSN EN 61591:1998/A1 (361060) - 1.4.2007
Sporákové odsavače par pro domácnost - Metody pro měření vlastností. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 60601-2-12 (364800) - 1.4.2007
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-12: Zvláštní požadavky na bezpečnost plicních ventilátorů - Ventilátory pro intenzivní péči. (Platnost do 15.4.2014).
394.90 Kč

ČSN EN 50083-2-ed.2 (367211) - 1.4.2007
Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 2: Elektromagnetická kompatibilita pro zařízení. (Platnost do 21.6.2013).
394.90 Kč

ČSN EN 61966-2-4 (368610) - 1.4.2007
Multimediální systémy a zařízení - Barevná měření a management - Část 2-4: Management barev - Rozšířený prostor barev YCC pro obrazové aplikace - xvYCC. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN ISO/IEC 19794-5 (369860) - 1.4.2007
Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 5: Data obrazu obličeje.
493.90 Kč

ČSN ISO/IEC 19794-6 (369860) - 1.4.2007
Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 6: Data obrazu duhovky.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 14912 (385620) - 1.4.2007
Analýza plynů - Přepočet dat o složení plynné směsi.
493.90 Kč

ČSN EN 10319-2 (420309) - 1.4.2007
Kovové materiály - Zkoušení relaxace tahového napětí - Část 2: Postup pro modely šroubových spojů.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 7500-2 (420322) - 1.4.2007
Kovové materiály - Ověřování statických jednoosých zkušebních strojů - Část 2: Tahové stroje pro zkoušení tečení - Ověřování užitého zatížení.
202.40 Kč

ČSN EN 15024-2 (420623) - 1.4.2007
Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu zinku - Část 2: Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS).
202.40 Kč

ČSN EN 13981-3 (421447) - 1.4.2007
Hliník a slitiny hliníku - Výrobky pro konstrukce používané na železnici - Technické dodací předpisy - Část 3: Odlitky.
202.40 Kč

ČSN EN 1804-3 (444421) - 1.4.2007
Důlní stroje - Bezpečnostní požadavky na hydraulické mechanizované výztuže - Část 3: Hydraulické ovládací systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 734-1 (461042) - 1.4.2007
Extrahované šroty olejnatých semen - Stanovení obsahu oleje - Část 1: Extrakční metoda s použitím hexanu (nebo petrolétheru) (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 20483 (461401) - 1.4.2007
Obiloviny a luštěniny - Stanovení obsahu dusíku a výpočet obsahu dusíkatých látek - Kjeldahlova metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11052 (461501) - 1.4.2007
Mouka a semolina z pšenice tvrdé (durum) - Stanovení obsahu žlutého barviva (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 335-1 (490080) - 1.4.2007
Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Definice tříd použití - Část 1: Všeobecné zásady.
169.40 Kč

ČSN EN 335-2 (490080) - 1.4.2007
Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Definice tříd použití - Část 2: Aplikace na rostlé dřevo.
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 15397 (490683) - 1.4.2007
Ochranné prostředky na dřevo - Metoda pro přirozené stárnutí ošetřených zkušebních těles mimo styk se zemí pro biologické laboratorní zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14915 (492113) - 1.4.2007
Vnější a vnitřní obklady z rostlého dřeva - Charakteristiky, posuzování shody a označení.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 5350-1 (500201) - 1.4.2007
Vlákniny - Stanovení nečistot a třísek - Část 1: Prohlídka laboratorních archů v procházejícím světle (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 5350-2 (500201) - 1.4.2007
Vlákniny - Stanovení nečistot a třísek - Část 2: Prohlídka vláknin vyráběných v arších v procházejícím světle (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 8988 (641512) - 1.4.2007
Plasty - Fenolické pryskyřice - Stanovení obsahu hexamethylen-tetraminu - Metoda podle Kjehdala, perchlorátová metoda a metoda přímé titrace kyselinou chlorovodíkovou (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13566-1 (646420) - 1.4.2007
Plastové potrubní systémy pro renovace beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 1: Všeobecně.
306.90 Kč

ČSN EN 13566-3 (646420) - 1.4.2007
Plastové potrubní systémy pro renovace beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 3: Vyvložkování těsně přiléhajícími trubkami.
306.90 Kč

ČSN EN 14982 (646439) - 1.4.2007
Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy - Šachtová dna nebo prodloužení šachty trubkou z termoplastů pro vstupní a revizní šachty - Stanovení kruhové tuhosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14830 (646441) - 1.4.2007
Inspekční komory a šachtová dna z termoplastů - Stanovení odolnosti zborcení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14885 (665021) - 1.4.2007
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Použití evropských norem pro chemické dezinfekční přípravky a antiseptika (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 13999-1 (668589) - 1.4.2007
Lepidla - Krátkodobá metoda měření emisních vlastností lepidel s nízkým obsahem rozpouštědel nebo bezrozpouštědlových lepidel po nanesení - Část 1: Obecný postup (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 14197-2:2004/A1 (697257) - 1.4.2007
Kryogenické nádoby - Stabilní nevakuově izolované nádoby - Část 2: Konstrukce, výroba, kontrola a zkoušení.
108.90 Kč

ČSN EN 14359 (698259) - 1.4.2007
Plynokapalinové zásobníky pro hydraulické převody.
539.00 Kč

ČSN EN 480-14 (722325) - 1.4.2007
Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 14: Měření náchylnosti na korozi vyztužené oceli v betonu - Potenciostatická elektrochemická zkušební metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 1990:2004/A1 (730002) - 1.4.2007
Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí.
317.90 Kč

ČSN EN 1991-1-4 (730035) - 1.4.2007
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem.
1251.80 Kč

ČSN 730540-2 (730540) - 1.4.2007
Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky.
493.90 Kč

ČSN EN 1997-1:2006/NA-ed.A (731000) - 1.4.2007
Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
108.90 Kč

ČSN EN 1996-2 (731101) - 1.4.2007
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva.
317.90 Kč

ČSN EN 1993-1-11 (731401) - 1.4.2007
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-11: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí s taženými prvky (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 1993-1-4 (731401) - 1.4.2007
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-4: Obecná pravidla doplňující pravidla pro korozivzdorné oceli (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 1993-1-5 (731401) - 1.4.2007
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-5: Obecná pravidla - Boulení stěn (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 1993-1-3 (731402) - 1.4.2007
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-3: Obecná pravidla - Doplňující pravidla pro tenkostěnné za studena tvarované prvky a plošné profily (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN 1504-7 (732101) - 1.4.2007
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 7: Ochrana výztuže proti korozi.
202.40 Kč

ČSN EN 13200-4 (735905) - 1.4.2007
Zařízení pro diváky - Část 4: Sedadla - Charakteristiky výrobku.
306.90 Kč

ČSN EN 13200-5 (735905) - 1.4.2007
Zařízení pro diváky - Část 5: Teleskopické tribuny.
202.40 Kč

ČSN EN 13200-6 (735905) - 1.4.2007
Zařízení pro diváky - Část 6: Rozebíratelné (provizorní) tribuny.
202.40 Kč

ČSN EN 14188-3 (736151) - 1.4.2007
Zálivky a vložky do spár - Část 3: Specifikace pro těsnící profily do spár.
202.40 Kč

ČSN EN 14187-9 (736183) - 1.4.2007
Zálivky za studena - Zkušební metody - Část 9: Funkční zkouška zálivek.
169.40 Kč

ČSN EN 14840 (736184) - 1.4.2007
Zálivky a vložky do spár - Zkušební metody pro těsnící profily do spár.
169.40 Kč

ČSN EN 1993-2 (736205) - 1.4.2007
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 2: Ocelové mosty (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 12966-1 (737033) - 1.4.2007
Svislé dopravní značení - Proměnné dopravní značky - Část 1: Norma výrobku.
539.00 Kč

ČSN EN 12966-2 (737033) - 1.4.2007
Svislé dopravní značení - Proměnné dopravní značky - Část 2: Počáteční zkoušky typu. (Platnost do 30.9.2016).
169.40 Kč

ČSN EN 12966-3 (737033) - 1.4.2007
Svislé dopravní značení - Proměnné dopravní značky - Část 3: Řízení výroby (u výrobce). (Platnost do 30.9.2016).
169.40 Kč

ČSN EN 14509 (747725) - 1.4.2007
Samonosné sendvičové panely s tepelnou izolací a povrchovými plechy - Prefabrikované výrobky - Specifikace. (Platnost do 31.10.2014).
859.10 Kč

ČSN EN 14801 (755013) - 1.4.2007
Podmínky pro tlakovou klasifikaci výrobků potrubních systémů určených pro zásobování vodou a odvádění odpadních vod.
306.90 Kč

ČSN EN 15032 (755640) - 1.4.2007
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Kyselina trichlorisokyanurová.
169.40 Kč

ČSN EN 936 (755855) - 1.4.2007
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Oxid uhličitý.
169.40 Kč

ČSN EN 12175 (755885) - 1.4.2007
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kyselina hexafluorokřemičitá.
202.40 Kč

ČSN 756081 (756081) - 1.4.2007
Žumpy.
202.40 Kč

ČSN EN 1622 (757330) - 1.4.2007
Jakost vod - Stanovení prahového čísla pachu (TON) a prahového čísla chuti (TFN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 18412 (757423) - 1.4.2007
Jakost vod - Stanovení chromu (VI) - Fotometrická metoda pro slabě znečištěné vody.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 18857-1 (757568) - 1.4.2007
Jakost vod - Stanovení vybraných alkylfenolů - Část 1: Metoda pro nefiltrované vzorky s využitím extrakce kapalina-kapalina a plynové chromatografie s hmotnostně selektivní detekcí.
202.40 Kč

ČSN EN 15196 (757711) - 1.4.2007
Jakost vod - Návod pro odběr a zpracování vzorků svleček kukel pakomárů Chironomidae (řád Diptera) pro ekologická hodnocení.
169.40 Kč

ČSN EN 15204 (757718) - 1.4.2007
Jakost vod - Návod pro počítání fytoplanktonu za použití inverzní mikroskopie (metoda podle Utermöhla).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 9509 (757732) - 1.4.2007
Jakost vod - Zkouška toxicity pro hodnocení inhibice nitrifikace mikroorganismy aktivovaného kalu.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 19458 (757801) - 1.4.2007
Jakost vod - Odběr vzorků pro mikrobiologickou analýzu.
306.90 Kč

ČSN EN 15006 (770533) - 1.4.2007
Kovové aerosolové nádobky - Hliníkové nádobky - Rozměry hrdla 25,4 mm.
169.40 Kč

ČSN EN 15008 (770535) - 1.4.2007
Aerosolové nádobky - Hliníkové nádobky - Rozměry jednodílných nádobek s hrdlem 25,4 mm.
169.40 Kč

ČSN EN 15009 (770536) - 1.4.2007
Aerosolové nádobky - Dvoukomorové aerosolové nádobky.
169.40 Kč

ČSN EN 15010 (770537) - 1.4.2007
Aerosolové nádobky - Hliníkové nádobky - Tolerance základních rozměrů v návaznosti na kleštinování.
108.90 Kč

ČSN EN 15114 (804444) - 1.4.2007
Textilní podlahové krytiny - Klasifikace textilních podlahových krytin bez vlasu.
306.90 Kč

ČSN EN 15154-1 (831901) - 1.4.2007
Bezpečnostní sprchy pro první pomoc - Část 1: Pevně zabudované sprchy pro laboratoře (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 15154-2 (831901) - 1.4.2007
Bezpečnostní sprchy pro první pomoc - Část 2: Pevně zabudovaná zařízení pro vypláchnutí očí (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 13832-1 (832520) - 1.4.2007
Obuv chránící před chemikáliemi - Část 1: Terminologie a metody zkoušení.
202.40 Kč

ČSN EN 13832-2 (832520) - 1.4.2007
Obuv chránící před chemikáliemi - Část 2: Požadavky na obuv odolnou proti chemikáliím v laboratorních podmínkách.
202.40 Kč

ČSN EN 13832-3 (832520) - 1.4.2007
Obuv chránící před chemikáliemi - Část 3: Požadavky na obuv vysoce odolnou proti chemikáliím v laboratorních podmínkách.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 13732-1 (833557) - 1.4.2007
Ergonomie tepelného prostředí - Metody posuzování odezvy člověka na kontakt s povrchy - Část 1: Horké povrchy.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 9169 (835020) - 1.4.2007
Kvalita ovzduší - Definice a určení charakteristik automatizovaného měřicího systému.
317.90 Kč

ČSN P CEN/TS 15370-1 (838227) - 1.4.2007
Tuhá biopaliva - Metoda pro stanovení teploty tání popela - Část 1: Metoda stanovení charakteristických teplot (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 15440 (838303) - 1.4.2007
Tuhá alternativní paliva - Metoda stanovení obsahu biomasy.
317.90 Kč

ČSN P CEN/TS 14175-5 (847500) - 1.4.2007
Digestoře - Část 5: Doporučení pro instalaci a údržbu (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 14470-2 (847520) - 1.4.2007
Protipožární bezpečnostní skříně - Část 2: Bezpečnostní skříně pro láhve na stlačený plyn (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 10993-2 (855220) - 1.4.2007
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 2: Požadavky na ochranu zvířat.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 17665-1 (855251) - 1.4.2007
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Sterilizace vlhkým teplem - Část 1: Požadavky na vývoj, validaci a průběžnou kontrolu sterilizačního postupu pro zdravotnické prostředky.
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 301449-V1.1.1 (875132) - 1.4.2007
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Harmonizovaná EN pro základnové stanice CDMA s rozprostřeným spektrem pracující v buňkovém pásmu 450 MHz (CDMA 450) a pásmech PAMR 410, 450 a 870 MHz (CDMA/PAMR), pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE.
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 301526-V1.1.1 (875133) - 1.4.2007
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Harmonizovaná EN pro pohyblivé stanice CDMA s rozprostřeným spektrem pracující v buňkovém pásmu 450 MHz (CDMA 450) a v pásmech PAMR 410 MHz, 450 MHz a 870 MHz (CDMA-PAMR), pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE.
493.90 Kč

ČSN ETSI EN 302426-V1.1.1 (875134) - 1.4.2007
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Harmonizovaná EN pro opakovače CDMA s rozprostřeným spektrem pracující v buňkovém pásmu 450 MHz (CDMA450) a v pásmech PAMR 410 MHz, 450 MHz a 870 MHz (CDMA-PAMR), pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE.
394.90 Kč

ČSN EN 15187 (910291) - 1.4.2007
Nábytek - Hodnocení účinku vystavení světlu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

Kategorie (nové normy)