Nové normy ČSN za červen 2005

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.06.2005 v 09:00


ČSN EN 60300-3-3 (010690) - 1.6.2005
Management spolehlivosti - Část 3-3: Pokyn k použití - Analýza nákladů životního cyklu. (Platnost do 3.3.2020).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 14001 (010901) - 1.6.2005
Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro použití. ( + Požadavky normy ISO 14001: 2004 - Zkušenosti z uplatňování ISO 14001 a komentář 2. vydání normy ČSN EN ISO 14001: 2005 - kat. č. 91511).
434.00 Kč

ČSN ISO 14004 (010904) - 1.6.2005
Systémy environmentálního managementu - Všeobecná směrnice k zásadám, systémům a podpůrným metodám.
567.00 Kč

ČSN ISO 18436-1 (011445) - 1.6.2005
Monitorování stavu a diagnostika strojů - Požadavky na výcvik a certifikace personálu - Část 1: Požadavky na certifikační orgány a certifikační proces.
223.00 Kč

ČSN ISO 18431-2 (011466) - 1.6.2005
Vibrace a rázy - Zpracování signálů - Část 2: Časová okna pro analýzu Fourierovou transformací.
223.00 Kč

ČSN ISO 16587 (011468) - 1.6.2005
Vibrace a rázy - Výkonnostní parametry pro monitorování stavu konstrukcí.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11904-2 (011636) - 1.6.2005
Akustika - Stanovení akustické imise ze zdrojů zvuku umístěných v blízkosti ucha - Část 2: Metoda používající figurínu (figurínová metoda).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 17624 (011684) - 1.6.2005
Akustika - Směrnice pro snižování hluku akustickými clonami v kancelářích a provozovnách.
223.00 Kč

ČSN ISO 13715 (013205) - 1.6.2005
Technické výkresy - Hrany neurčitých tvarů - Slovník a označování.
223.00 Kč

ČSN ISO 1132-1 (024602) - 1.6.2005
Valivá ložiska - Tolerance - Část 1: Termíny a definice.
434.00 Kč

ČSN CEN/TS 14038-1 (038343) - 1.6.2005
Elektrochemická realkalizace a úprava extrakcí chloridů vyztuženého betonu - Část 1: Realkalizace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 12683 (038543) - 1.6.2005
Mechanicky nanášené povlaky zinku - Specifikace a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 14616 (038702) - 1.6.2005
Žárové stříkání - Doporučení pro žárové stříkání (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14665 (038704) - 1.6.2005
Žárové stříkání - Žárově stříkané povlaky - Označování na výkresech (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 17836 (038705) - 1.6.2005
Žárové stříkání - Stanovení účinnosti nástřiku při žárovém stříkání (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 1274 (038740) - 1.6.2005
Žárové stříkání - Prášky - Složení, technické dodací podmínky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 17659 (050008) - 1.6.2005
Svařování - Vícejazyčný slovník termínů svarových spojů se zobrazením.
593.00 Kč

ČSN EN ISO 15609-3 (050312) - 1.6.2005
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Stanovení postupu svařování - Část 3: Elektronové svařování.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 15609-4 (050312) - 1.6.2005
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Stanovení postupu svařování - Část 4: Laserové svařování.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15614-5 (050313) - 1.6.2005
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 5: Obloukové svařování titanu, zirkonu a jejich slitin.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 15613 (050318) - 1.6.2005
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Kvalifikace na základě předvýrobní zkoušky svařování.
223.00 Kč

ČSN EN 1011-7 (052210) - 1.6.2005
Svařování - Doporučení pro svařování kovových materiálů - Část 7: Elektronové svařování.
434.00 Kč

ČSN EN 509:2000/A2 (061460) - 1.6.2005
Dekorační krby na plynná paliva pro tepelnou pohodu.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 21049 (110107) - 1.6.2005
Čerpadla - Systémy hřídelových ucpávek pro odstředivá a rotační objemová čerpadla (Norma k přímému použití jako ČSN).
1204.00 Kč

ČSN EN ISO 11146-1 (192017) - 1.6.2005
Lasery a laserová zařízení - Zkušební metody pro šířky, úhly divergence a poměry šíření laserového svazku - Část 1: Stigmatické a jednoduché astigmatické svazky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ISO 13041-4 (200308) - 1.6.2005
Podmínky zkoušek pro číslicově řízené soustruhy a soustružnická centra - Část 4: Přesnost a opakovatelnost nastavení polohy v lineárních a otočných osách.
186.00 Kč

ČSN ISO 13041-7 (200308) - 1.6.2005
Podmínky zkoušek pro číslicově řízené soustruhy a soustružnická centra - Část 7: Vyhodnocení vlastností interpolace v souřadných rovinách.
186.00 Kč

ČSN ISO 13041-8 (200308) - 1.6.2005
Podmínky zkoušek pro číslicově řízené soustruhy a soustružnická centra - Část 8: Vyhodnocení teplotních deformací.
186.00 Kč

ČSN ISO 2407 (200315) - 1.6.2005
Podmínky zkoušek pro brusky na vnitřní broušení s vodorovnou osou vřetena - Zkoušky přesnosti.
338.00 Kč

ČSN ISO 3875 (200316) - 1.6.2005
Obráběcí stroje - Podmínky zkoušek bezhrotových brusek - Zkoušky přesnosti.
223.00 Kč

ČSN ISO 3686-2 (200320) - 1.6.2005
Obráběcí stroje - Podmínky zkoušek pro souřadnicové vrtačky a vyvrtávačky s vysokou přesností se stálou výškou stolu a se svislou osou vřetena - Zkoušky přesnosti - Část 2: Portálové stroje s pohyblivým stolem.
338.00 Kč

ČSN ISO 1984-1 (200331) - 1.6.2005
Podmínky zkoušek ručně ovládaných frézek se stálou výškou stolu - Zkoušky přesnosti - Část 1: Stroje s vodorovnou osou vřetena.
338.00 Kč

ČSN ISO 1984-2 (200331) - 1.6.2005
Podmínky zkoušek ručně ovládaných frézek se stálou výškou stolu - Zkoušky přesnosti - Část 2: Stroje se svislou osou vřetena.
223.00 Kč

ČSN ISO 2433 (200345) - 1.6.2005
Obráběcí stroje - Podmínky zkoušek hrotových brusek a hrotových univerzálních brusek s pohyblivým stolem - Zkoušky přesnosti.
350.00 Kč

ČSN ISO 1986-1 (200346) - 1.6.2005
Podmínky zkoušek pro rovinné brusky s vodorovnou osou brousicího vřetene a s vratným pohybem stolu - Zkoušky přesnosti - Část 1: Stroje s délkou stolu do 1600 mm.
338.00 Kč

ČSN ISO 1985 (200347) - 1.6.2005
Obráběcí stroje - Podmínky zkoušek pro rovinné brusky se svislou osou brousicího vřetena a vratným pohybem stolu - Zkoušky přesnosti.
223.00 Kč

ČSN ISO 10791-1 (200360) - 1.6.2005
Podmínky zkoušek pro obráběcí centra - Část 1: Zkoušky geometrické přesnosti strojů s vodorovnou osou vřetena a s hlavami jako příslušenství (vodorovná osa Z).
543.00 Kč

ČSN ISO 10791-2 (200360) - 1.6.2005
Podmínky zkoušek pro obráběcí centra - Část 2: Zkoušky geometrické přesnosti strojů se svislou osou vřetena nebo s univerzálními hlavami se svislou primární osou otáčení (svislá osa Z).
434.00 Kč

ČSN ISO 10791-3 (200360) - 1.6.2005
Podmínky zkoušek pro obráběcí centra - Část 3: Zkoušky geometrické přesnosti strojů s integrovanými indexovatelnými nebo souvisle řízenými univerzálními hlavami (svislá osa Z).
543.00 Kč

ČSN ISO 10791-4 (200360) - 1.6.2005
Podmínky zkoušek pro obráběcí centra - Část 4: Přesnost a opakovatelnost nastavení polohy v lineárních a otočných osách.
186.00 Kč

ČSN ISO 10791-5 (200360) - 1.6.2005
Podmínky zkoušek pro obráběcí centra - Část 5: Přesnost a opakovatelnost nastavení polohy obrobkových palet.
186.00 Kč

ČSN ISO 10791-6 (200360) - 1.6.2005
Podmínky zkoušek pro obráběcí centra - Část 6: Přesnost posuvů, frekvence otáčení a interpolací.
223.00 Kč

ČSN ISO 10791-8 (200360) - 1.6.2005
Podmínky zkoušek pro obráběcí centra - Část 8: Vyhodnocení vlastností interpolace ve třech souřadných rovinách.
186.00 Kč

ČSN EN 13757-2 (258513) - 1.6.2005
Komunikační systémy pro měřidla a měřidla s dálkovým čtením - Část 2: Fyzikální a propojovací vrstva (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 13757-3 (258513) - 1.6.2005
Komunikační systémy pro měřidla a měřidla s dálkovým ovládáním - Část 3: Určené aplikace vrstvy (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 16851 (260389) - 1.6.2005
Textilní dopravní pásy - Metoda zkoušení pro určení čisté délky nekonečného (spojitého) dopravního pásu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13001-1 (270105) - 1.6.2005
Jeřáby - Návrh všeobecně - Část 1: Základní principy a požadavky.
338.00 Kč

ČSN EN 13001-2 (270105) - 1.6.2005
Jeřáby - Návrh všeobecně - Část 2: Účinky zatížení.
543.00 Kč

ČSN EN 13852-2 (270560) - 1.6.2005
Jeřáby - Offshore jeřáby na těžebních plošinách ropy - Část 2: Plovoucí jeřáby.
543.00 Kč

ČSN EN 13020 (278320) - 1.6.2005
Stroje pro opravy povrchu vozovek - Bezpečnostní požadavky.
338.00 Kč

ČSN EN 1648-1 (304020) - 1.6.2005
Obytná vozidla pro volný čas - Elektrická instalace malého stejnosměrného napětí 12 V - Část 1: Obytné přívěsy (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1648-2 (304020) - 1.6.2005
Obytná vozidla pro volný čas - Elektrická instalace malého stejnosměrného napětí 12 V - Část 2: Obytné automobily (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3841-100 (311726) - 1.6.2005
Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 100: Všeobecně (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 3841-201 (311726) - 1.6.2005
Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 201: Vizuální kontrola (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 3841-202 (311726) - 1.6.2005
Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 202: Rozměry a hmotnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 3841-301 (311726) - 1.6.2005
Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 301: Úbytek napětí (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 3841-302 (311726) - 1.6.2005
Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 302: Izolační odpor (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 3841-303 (311726) - 1.6.2005
Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 303: Elektrická pevnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 3841-304 (311726) - 1.6.2005
Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 304: Vypínací body (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 3841-305 (311726) - 1.6.2005
Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 305: Výkon při zkratu (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3841-306 (311726) - 1.6.2005
Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 306: Provozní život (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3841-307 (311726) - 1.6.2005
Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 307: Výkon při blokovaném systému vypnutí (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3841-308 (311726) - 1.6.2005
Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 308: Blesk (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 3841-401 (311726) - 1.6.2005
Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 401: Písek a prach (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 3841-402 (311726) - 1.6.2005
Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 402: Koroze (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 3841-403 (311726) - 1.6.2005
Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 403: Vlhkost (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 3841-404 (311726) - 1.6.2005
Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 404: Nevýbušnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3841-405 (311726) - 1.6.2005
Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 405: Odolnost proti kapalinám (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 3841-406 (311726) - 1.6.2005
Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 406: Hořlavost (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 3841-407 (311726) - 1.6.2005
Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 407: Změna teploty (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 3841-501 (311726) - 1.6.2005
Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 501: Zdvih spínacího tlačítka (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 3841-502 (311726) - 1.6.2005
Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 502: Spínací síly (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 3841-503 (311726) - 1.6.2005
Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 503: Pevnost spínacích součástek (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 3841-504 (311726) - 1.6.2005
Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 504: Pevnost montážních prvků (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 3841-505 (311726) - 1.6.2005
Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 505: Pevnost připojovacích svorek (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 3841-506 (311726) - 1.6.2005
Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 506: Odolnost vibracím (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 3841-507 (311726) - 1.6.2005
Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 507: Mechanické rázy (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 3841-508 (311726) - 1.6.2005
Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 508: Odstředivé zrychlení (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 3841-509 (311726) - 1.6.2005
Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 509: Síly k zasunutí a vysunutí signálních kontaktů (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 3841-510 (311726) - 1.6.2005
Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 510: Pevnost signálních kontaktů (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 3841-511 (311726) - 1.6.2005
Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 511: Kombinovaná zkouška: teplota, výška a vibrace (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN ISO 12215-2 (321161) - 1.6.2005
Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 2: Materiály - Jádra sendvičových konstrukcí, vložkové materiály.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 12215-3 (321162) - 1.6.2005
Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 3: Materiály - Ocel, hliníkové slitiny, dřevo a jiné materiály.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 6042 (322211) - 1.6.2005
Lodní a námořní technika - Vodotěsné jednokřídlové ocelové dveře.
223.00 Kč

ČSN EN 13056 (322712) - 1.6.2005
Plavidla vnitrozemské plavby - Schodiště s úhlem sklonu od 30° do 45° - Požadavky, typy.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 8099 (325532) - 1.6.2005
Malá plavidla - Shromažďovací soustavy odpadních vod.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 8861 (325920) - 1.6.2005
Stavba lodí - Větrání strojovny na lodích s dieselmotorovým pohonem - Konstrukční požadavky a základní výpočty.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 7547 (325922) - 1.6.2005
Lodě a lodní technika - Klimatizace a větrání obytných prostorů - Konstrukční podmínky a základní výpočty (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN 332000-7-717 (332000) - 1.6.2005
Elektrické instalace budov - Část 7-717: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Mobilní nebo transportovatelné buňky. (Platnost do 1.10.2012).
338.00 Kč

ČSN EN 60079-26 (332320) - 1.6.2005
Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru - Část 26: Konstrukce, zkoušení a označování elektrických zařízení skupiny II kategorie 1G. (Platnost do 1.10.2009).
223.00 Kč

ČSN EN 61241-14 (332335) - 1.6.2005
Elektrická zařízení pro prostory s hořlavým prachem - Část 14: Výběr a instalace. (Platnost do 1.7.2011).
434.00 Kč

ČSN EN 61850-7-2 (334850) - 1.6.2005
Komunikační sítě a systémy v podřízených stanicích - Část 7-2: Základní komunikační struktura pro podřízené stanice a napájecí zařízení - Abstraktní rozhraní pro komunikační služby (ACSI). (Platnost do 1.10.2013).
1159.00 Kč

ČSN EN 62282-2 (336000) - 1.6.2005
Technologie palivových článků - Část 2: Moduly palivových článků. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 30.4.2015).
768.00 Kč

ČSN EN 60641-2-ed.2 (346564) - 1.6.2005
Lesklá lepenka a obyčejná lepenka pro elektrotechnické účely - Část 2: Metody zkoušek.
338.00 Kč

ČSN EN 50117-2-2 (347740) - 1.6.2005
Koaxiální kabely - Část 2-2: Dílčí specifikace kabelů používaných v kabelových distribučních sítích - Vnější kabely pro systémy pracující při kmitočtech mezi 5 MHz a 1000 MHz. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 29.3.2022).
223.00 Kč

ČSN EN 50117-2-3 (347740) - 1.6.2005
Koaxiální kabely - Část 2-3: Dílčí specifikace kabelů používaných v kabelových distribučních sítích - Rozváděcí a dálkové kabely pro systémy pracující při kmitočtech mezi 5 MHz a 1000 MHz. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 29.3.2022).
223.00 Kč

ČSN EN 50117-2-4 (347740) - 1.6.2005
Koaxiální kabely - Část 2-4: Dílčí specifikace kabelů používaných v kabelových distribučních sítích - Vnitřní kabely pro systémy pracující při kmitočtech mezi 5 MHz a 3000 MHz. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 29.3.2022).
223.00 Kč

ČSN EN 50117-2-5 (347740) - 1.6.2005
Koaxiální kabely - Část 2-5: Dílčí specifikace kabelů používaných v kabelových distribučních sítích - Vnější kabely pro systémy pracující při kmitočtech mezi 5 MHz a 3000 MHz. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 29.3.2022).
223.00 Kč

ČSN CLC/TS 60034-17 (350000) - 1.6.2005
Točivé elektrické stroje - Část 17: Asynchronní motory nakrátko napájené z měničů - Návod na používání.
223.00 Kč

ČSN CLC/TS 60034-18-34 (350000) - 1.6.2005
Točivé elektrické stroje - Část 18-34: Funkční hodnocení izolačních systémů - Zkušební postupy pro vinutí s tvarovanými cívkami - Hodnocení termomechanické odolnosti izolačních systémů. (Platnost do 19.7.2015).
223.00 Kč

ČSN CLC/TS 60034-20-1 (350000) - 1.6.2005
Točivé elektrické stroje - Část 20-1: Řídicí motory - Krokové motory.
350.00 Kč

ČSN CLC/TS 60034-26 (350000) - 1.6.2005
Točivé elektrické stroje - Část 26: Vlivy nesymetrických napětí na vlastnosti trojfázových asynchronních motorů. (Platnost do 1.11.2009).
186.00 Kč

ČSN EN 60044-3 (351358) - 1.6.2005
Přístrojové transformátory - Část 3: Kombinované transformátory. (Platnost do 24.12.2016).
223.00 Kč

ČSN EN 61800-3-ed.2 (351720) - 1.6.2005
Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 3: Požadavky EMC a specifické zkušební metody. (Platnost do 9.7.2021).
768.00 Kč

ČSN EN 60669-2-1-ed.3 (354106) - 1.6.2005
Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 2-1: Zvláštní požadavky - Elektronické spínače. (Platnost do 12.7.2025).
434.00 Kč

ČSN EN 61285-ed.2 (356541) - 1.6.2005
Řízení průmyslových procesů - Bezpečnost analyzátorových domků (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 31.3.2018).
434.00 Kč

ČSN EN 61747-2-2 (358787) - 1.6.2005
Zobrazovací součástky s kapalnými krystaly - Část 2-2: Maticové barevné moduly LCD - Vzorová předmětová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 61747-4-1 (358787) - 1.6.2005
Zobrazovací součástky s kapalnými krystaly - Část 4-1: Maticové barevné moduly LCD - Základní mezní a charakteristické hodnoty. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 60793-2-10-ed.2 (359213) - 1.6.2005
Optická vlákna - Část 2-10: Specifikace výrobku - Dílčí specifikace pro mnohovidová vlákna kategorie A1. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.9.2010).
593.00 Kč

ČSN EN 62150-2 (359277) - 1.6.2005
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Zkušební a měřicí postupy - Část 2: Vysílače-přijímače ATM-PON. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 13.1.2014).
543.00 Kč

ČSN EN 60399-ed.2 (360384) - 1.6.2005
Oblý závit na objímky s kroužkem pro připevnění stínidla.
223.00 Kč

ČSN EN 60619:1996/A2 (361060) - 1.6.2005
Elektrické spotřebiče pro přípravu potravin - Metody měření funkce.
62.00 Kč

ČSN EN 60601-1-6 (364800) - 1.6.2005
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-6: Všeobecné požadavky na bezpečnost - Skupinová norma: Použitelnost.
567.00 Kč

ČSN EN 60825-2-ed.2 (367750) - 1.6.2005
Bezpečnost laserových zařízení - Část 2: Bezpečnost komunikačních systémů s optickými vlákny (OFCS).
434.00 Kč

ČSN EN 61603-2:1999/A1 (368011) - 1.6.2005
Přenos zvukových, obrazových a doprovodných signálů infračerveným zářením - Část 2: Přenosové systémy pro širokopásmové zvukové signály a doprovodné signály. (Text normy není součástí výtisku).
29.00 Kč

ČSN ISO 10202-5 (369736) - 1.6.2005
Karty pro finanční transakce - Bezpečnostní architektura systémů finančních transakcí využívajících karty s integrovanými obvody - Část 5: Použití algoritmů.
434.00 Kč

ČSN EN 45510-4-4 (380210) - 1.6.2005
Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 4-4: Pomocná zařízení kotlů - Zařízení k přípravě paliva.
338.00 Kč

ČSN EN 45510-4-5 (380210) - 1.6.2005
Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 4-5: Pomocná zařízení kotlů - Zauhlovací zařízení a zařízení pro skladování volně loženého materiálu.
350.00 Kč

ČSN EN 45510-4-6 (380210) - 1.6.2005
Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 4: Pomocná zařízení kotlů - Oddíl 6: Zařízení pro odsíření kouřových plynů (DeSOx).
338.00 Kč

ČSN EN 14034-1 (389604) - 1.6.2005
Stanovení výbuchových charakteristik rozvířeného prachu - Část 1: Stanovení maximálního výbuchového tlaku pmax rozvířeného prachu.
350.00 Kč

ČSN EN 14034-4 (389604) - 1.6.2005
Stanovení výbuchových charakteristik rozvířeného prachu - Část 4: Stanovení mezní koncentrace kyslíku LOC rozvířeného prachu.
350.00 Kč

ČSN EN 13463-5 (389641) - 1.6.2005
Neelektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu - Část 5: Ochrana bezpečnou konstrukcí "c". (Platnost do 31.7.2014).
338.00 Kč

ČSN EN 10297-1:2004/Oprava1 (420258) - 1.6.2005
Bezešvé ocelové trubky kruhového příčného průřezu pro strojírenství a všeobecné technické použití - Technické dodací podmínky - Část 1: Trubky z nelegovaných a legovaných ocelí.
29.00 Kč

ČSN EN 10255 (420296) - 1.6.2005
Trubky z nelegované oceli vhodné ke sváření a řezání závitů - Technické dodací podmínky.
338.00 Kč

ČSN EN 10328 (420446) - 1.6.2005
Železo a ocel - Stanovení smluvní hloubky prokalení po povrchovém ohřevu.
120.00 Kč

ČSN EN 10263-1 (421079) - 1.6.2005
Ocelové dráty válcované, tyče a dráty tažené pro pěchování a protlačování za studena - Část 1: Všeobecné technické dodací podmínky.
338.00 Kč

ČSN EN 10263-2 (421080) - 1.6.2005
Ocelové dráty válcované, tyče a dráty tažené pro pěchování a protlačování za studena - Část 2: Technické dodací podmínky pro oceli neurčené k zušlechťování po zpracování za studena.
186.00 Kč

ČSN EN 10263-3 (421081) - 1.6.2005
Ocelové dráty válcované, tyče a dráty tažené pro pěchování a protlačování za studena - Část 3: Technické dodací podmínky pro oceli k cementování.
223.00 Kč

ČSN EN 10263-4 (421082) - 1.6.2005
Ocelové dráty válcované, tyče a dráty tažené pro pěchování a protlačování za studena - Část 4: Technické dodací podmínky pro oceli ke kalení a popouštění.
338.00 Kč

ČSN EN 10263-5 (421083) - 1.6.2005
Ocelové dráty válcované, tyče a dráty tažené pro pěchování a protlačování za studena - Část 5: Technické dodací podmínky pro korozivzdorné oceli.
223.00 Kč

ČSN EN 573-1 (421401) - 1.6.2005
Hliník a slitiny hliníku - Chemické složení a druhy tvářených výrobků - Část 1: Číselné označování.
186.00 Kč

ČSN EN 12258-2 (421403) - 1.6.2005
Hliník a slitiny hliníku - Termíny a definice - Část 2: Chemický rozbor.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 10432 (451210) - 1.6.2005
Naftový a plynárenský průmysl - Zařízení svislého vrtu - Výstroj pojistných ventilů v zemním provedení (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 17078-1 (451331) - 1.6.2005
Naftový a plynárenský průmysl - Vrtné a těžební zařízení - Část 1: Postranní kapsy vřeten (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 11960 (451391) - 1.6.2005
Naftový a plynárenský průmysl - Ocelové roury použité jako pažnice nebo potrubí pro sondy (Norma k přímému použití jako ČSN).
1744.20 Kč

ČSN EN ISO 10426-4 (451394) - 1.6.2005
Naftový a plynárenský průmysl - Cementy a materiály pro cementaci vrtu - Část 4: Příprava a zkoušení vzduchem zpěněných cementových suspenzí (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14870-2 (451620) - 1.6.2005
Naftový a plynárenský průmysl - Ohyby zhotovené pomocí indukčního tepla, tvarovky a příruby pro přepravní plynovody - Část 2: Tvarovky (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN CEN/TS 13810-2 (492139) - 1.6.2005
Desky na bázi dřeva - Plovoucí podlahy - Část 2: Metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 3960 (588765) - 1.6.2005
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení peroxidového čísla (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN 631001 (631001) - 1.6.2005
Pneumatiky - Termíny a definice.
593.00 Kč

ČSN EN 14291 (633004) - 1.6.2005
Pěnotvorný roztok pro detekci úniku plynu v instalacích (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 14420-1 (635350) - 1.6.2005
Armované koncovky pro hadice - Část 1: Obecné požadavky, označování a zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14420-2 (635350) - 1.6.2005
Armované koncovky pro hadice - Část 2: Armovací koncovky na straně hadice (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 14420-3 (635350) - 1.6.2005
Armované koncovky pro hadice - Část 3: Kolíkové nebo s převlečnou maticí (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14420-4 (635350) - 1.6.2005
Armované koncovky pro hadice - Část 4: Přírubové spoje (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14420-5 (635350) - 1.6.2005
Armované koncovky pro hadice - Část 5: Závitové spoje (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14420-6 (635350) - 1.6.2005
Armované koncovky pro hadice - Část 6: Spojky pro cisternová vozidla (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 14420-7 (635350) - 1.6.2005
Armované koncovky pro hadice - Část 7: Spojky s vačkovým (excentrickým) zámkem (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14420-8 (635350) - 1.6.2005
Armované koncovky pro hadice - Část 8: Symetrické dvoudílné spojky (systém Guil-lemin) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14422 (635351) - 1.6.2005
Svěrné (mechanické) spojky pro LPG přepouštěcí hadice (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14423 (635352) - 1.6.2005
Svěrné (mechanické) spojky pro hadice na rozvod horké páry pro tlak do 18 bar (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14424 (635353) - 1.6.2005
Armované koncovky se závitem (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1765 (635441) - 1.6.2005
Pryžové hadice s koncovkami pro sání a vypouštění oleje - Specifikace pro koncovky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 1565-1 (643175) - 1.6.2005
Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Směsi kopolymerů styrenu (SAN+PVC) - Část 1: Požadavky na trubky, tvarovky a systém.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 6401 (643251) - 1.6.2005
Plasty - Hopolymery a kopolymery vinylchloridu - Stanovení zbytkového monomeru vinylchloridu - Metoda plynové chromatografie (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14408-1 (646421) - 1.6.2005
Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů plynu uložených v zemi - Část 1: Všeobecně.
338.00 Kč

ČSN EN 14408-3 (646421) - 1.6.2005
Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů plynu uložených v zemi - Část 3: Vyvložkování těsně přiléhajícími trubkami.
338.00 Kč

ČSN EN 14409-1 (646422) - 1.6.2005
Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů vody uložených v zemi - Část 1: Všeobecně.
338.00 Kč

ČSN EN 14409-3 (646422) - 1.6.2005
Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů vody uložených v zemi - Část 3: Vyvložkování těsně přiléhajícími trubkami.
338.00 Kč

ČSN EN 13130-5 (647115) - 1.6.2005
Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 5: Stanovení vinylidenchloridu v simulantech potravin.
223.00 Kč

ČSN EN 13130-6 (647115) - 1.6.2005
Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 6: Stanovení vinylidenchloridu v plastech.
223.00 Kč

ČSN EN 13130-7 (647115) - 1.6.2005
Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 7: Stanovení monoethylenglykolu a diethylenglykolu v simulantech potravin.
223.00 Kč

ČSN EN 13130-8 (647115) - 1.6.2005
Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 8: Stanovení isokyanátů v plastech.
338.00 Kč

ČSN EN 12766-3 (656205) - 1.6.2005
Ropné výrobky a upotřebené oleje - Stanovení PCB a příbuzných výrobků - Část 3: Stanovení a výpočet obsahu polychlorovaných terphenylů (PCT) a polychlorovaných benzyltoluenů (PCBT) plynovou chromatografií (GC) s použitím detektoru elektronového záchytu (ECD) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14035-18 (668300) - 1.6.2005
Zábavná pyrotechnika - Část 18: Ruční fontány - Specifikace a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 14035-35 (668300) - 1.6.2005
Zábavná pyrotechnika - Část 35: Bouchací kuličky - Specifikace a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14258 (668587) - 1.6.2005
Konstrukční lepidla - Mechanické chování slepů po krátkodobém a dlouhodobém vystavení určené teplotě (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 4630-1 (673025) - 1.6.2005
Čiré kapaliny - Hodnocení barev pomocí Gardnerovy barevné stupnice - Část 1: Vizuální metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 4630-2 (673025) - 1.6.2005
Čiré kapaliny - Hodnocení barev pomocí Gardnerovy barevné stupnice - Část 2: Spektrofotometrická metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 6271-1 (673026) - 1.6.2005
Čiré kapaliny - Hodnocení barev pomocí platino-kobaltové barevné stupnice - Část 1: Vizuální metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 6271-2 (673026) - 1.6.2005
Čiré kapaliny - Hodnocení barev pomocí platino-kobaltové barevné stupnice - Část 2: Spektrofotometrická metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11341 (673097) - 1.6.2005
Nátěrové hmoty - Umělé stárnutí a expozice umělému záření - Expozice filtrovanému záření xenonové obloukové výbojky.
338.00 Kč

ČSN EN 13121-4 (698921) - 1.6.2005
Nadzemní sklolaminátové nádrže a nádoby - Část 4: Dodávání, instalování a údržba (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 1748-1-2 (701020) - 1.6.2005
Sklo ve stavebnictví - Zvláštní základní výrobky - Borosilikátová skla - Část 1-2: Hodnocení shody/Výrobková norma.
350.00 Kč

ČSN EN 1748-2-2 (701020) - 1.6.2005
Sklo ve stavebnictví - Zvláštní základní výrobky - Sklokeramika - Část 2-2: Hodnocení shody/Výrobková norma.
338.00 Kč

ČSN EN 357 (701022) - 1.6.2005
Sklo ve stavebnictví - Požárně odolné zasklené prvky s průhlednými nebo průsvitnými skleněnými prvky - Klasifikace požární odolnosti.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 22476-2 (721004) - 1.6.2005
Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 2: Dynamická penetrační zkouška.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 22476-3 (721004) - 1.6.2005
Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 3: Standardní penetrační zkouška.
223.00 Kč

ČSN EN 1469 (721867) - 1.6.2005
Výrobky z přírodního kamene - Obkladové desky - Požadavky. (Platnost do 31.12.2016).
338.00 Kč

ČSN EN 13279-2 (722486) - 1.6.2005
Sádrová pojiva a sádrové malty pro vnitřní omítky - Část 2: Zkušební metody.
223.00 Kč

ČSN EN 14195 (723612) - 1.6.2005
Kovové konstrukční prvky pro sádrokartonové systémy - Definice, požadavky a zkušební metody. (Platnost do 30.9.2016).
338.00 Kč

ČSN EN 821-3 (727535) - 1.6.2005
Speciální technická keramika - Monolitická keramika - Termofyzikální vlastnosti - Část 3: Stanovení měrné tepelné kapacity (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 1991-1-3 (730035) - 1.6.2005
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem.
768.00 Kč

ČSN EN 14366 (730537) - 1.6.2005
Laboratorní měření hluku z instalací pro odpadní vody.
223.00 Kč

ČSN 730540-1 (730540) - 1.6.2005
Tepelná ochrana budov - Část 1: Terminologie.
567.00 Kč

ČSN 730540-4 (730540) - 1.6.2005
Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočtové metody.
543.00 Kč

ČSN 730810 (730810) - 1.6.2005
Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení.
434.00 Kč

ČSN EN 1992-1-2 (731201) - 1.6.2005
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 40-2 (732092) - 1.6.2005
Osvětlovací stožáry - Část 2: Obecné požadavky a rozměry.
338.00 Kč

ČSN EN 1504-10 (732101) - 1.6.2005
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 10: Použití výrobků a systémů a kontrola kvality provedení.
543.00 Kč

ČSN EN 12614 (732149) - 1.6.2005
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení teploty skelného přechodu polymerů.
186.00 Kč

ČSN EN 13216-1 (734210) - 1.6.2005
Komíny - Metody zkoušení systémových komínů - Část 1: Všeobecné zkušební metody. (Platnost do 31.1.2021).
543.00 Kč

ČSN EN 14188-2 (736151) - 1.6.2005
Spárové vložky a zálivky - Část 2: Specifikace pro zálivky aplikované za studena (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 12697-3 (736160) - 1.6.2005
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 3: Znovuzískání extrahovaného pojiva - Rotační vakuové destilační zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12697-4 (736160) - 1.6.2005
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 4: Znovuzískání extrahovaného pojiva - Frakcionační kolona (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13880-5 (736182) - 1.6.2005
Zálivky za horka - Část 5: Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti tečení.
120.00 Kč

ČSN EN 13880-6 (736182) - 1.6.2005
Zálivky za horka - Část 6: Zkušební metoda pro přípravu vzorků pro zkoušení.
186.00 Kč

ČSN EN 13286-50 (736185) - 1.6.2005
Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 50: Metoda pro výrobu zkušebních těles směsí stmelených hydraulickými pojivy pomocí Proctorova zařízení nebo vibračního stolu (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 13286-51 (736185) - 1.6.2005
Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 51: Metoda pro výrobu zkušebních těles směsí stmelených hydraulickými pojivy pomocí vibračního pěchu (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 13286-52 (736185) - 1.6.2005
Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 52: Metoda pro výrobu zkušebních těles směsí stmelených hydraulickými pojivy vibrokompresí (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 13286-53 (736185) - 1.6.2005
Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 53: Metoda pro výrobu zkušebních těles směsí stmelených hydraulickými pojivy pomocí axiálního tlaku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1337-2 (736270) - 1.6.2005
Stavební ložiska - Část 2: Kluzné prvky.
567.00 Kč

ČSN EN 1337-4 (736270) - 1.6.2005
Stavební ložiska - Část 4: Válcová ložiska.
350.00 Kč

ČSN EN 1337-6 (736270) - 1.6.2005
Stavební ložiska - Část 6: Vahadlová ložiska.
350.00 Kč

ČSN EN 1337-7 (736270) - 1.6.2005
Stavební ložiska - Část 7: PTFE kalotová a PTFE cylindrická ložiska.
338.00 Kč

ČSN EN 14389-2 (737062) - 1.6.2005
Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Postupy hodnocení dlouhodobé účinnosti - Část 2: Neakustické vlastnosti.
223.00 Kč

ČSN P 739010 (739010) - 1.6.2005
Navrhování a výstavba staveb civilní ochrany.
434.00 Kč

ČSN EN 14716 (744520) - 1.6.2005
Napínané podhledy - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 14024 (746036) - 1.6.2005
Kovové profily s přerušením tepelného mostu - Mechanické funkční vlastnosti - Požadavky, posouzení výpočtem a zkouškami.
338.00 Kč

ČSN EN 14457 (756305) - 1.6.2005
Všeobecné požadavky na stavební dílce pro bezvýkopové technologie stok a kanalizačních přípojek.
223.00 Kč

ČSN 770150-2 (770150) - 1.6.2005
Obaly - Požadavky na měření a ověřování čtyř těžkých kovů a jiných nebezpečných látek přítomných v obalech a jejich uvolňování do životního prostředí - Část 2: Požadavky na měření a ověřování nebezpečných látek v obalech a jejich uvolňování do životního prostředí.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 16101 (770611) - 1.6.2005
Obaly - Přepravní obaly na nebezpečné věci - Zkouška chemické snášenlivosti plastových obalů.
593.00 Kč

ČSN EN ISO 9100-1 (771025) - 1.6.2005
Obalové sklo - Nožové ústí sklenic pro vakuum - Část 1: Všeobecně.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 9100-10 (771025) - 1.6.2005
Obalové sklo - Nožové ústí sklenic pro vakuum - Část 10: 77 normální.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 9100-11 (771025) - 1.6.2005
Obalové sklo - Nožové ústí sklenic pro vakuum - Část 11: 82 normální.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 9100-12 (771025) - 1.6.2005
Obalové sklo - Nožové ústí sklenic pro vakuum - Část 12: 89 normální.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 9100-13 (771025) - 1.6.2005
Obalové sklo - Nožové ústí sklenic pro vakuum - Část 13: 100 normální.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 9100-14 (771025) - 1.6.2005
Obalové sklo - Nožové ústí sklenic pro vakuum - Část 14: 110 normální.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 9100-5 (771025) - 1.6.2005
Obalové sklo - Nožové ústí sklenic pro vakuum - Část 5: 43 a 48 normální.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 9100-6 (771025) - 1.6.2005
Obalové sklo - Nožové ústí sklenic pro vakuum - Část 6: 53 a 58 normální.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 9100-7 (771025) - 1.6.2005
Obalové sklo - Nožové ústí sklenic pro vakuum - Část 7: 58 vysoké.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 9100-8 (771025) - 1.6.2005
Obalové sklo - Nožové ústí sklenic pro vakuum - Část 8: 63, 66 a 70 normální.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 9100-9 (771025) - 1.6.2005
Obalové sklo - Nožové ústí sklenic pro vakuum - Část 9: 63, 66 a 70 vysoké.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 20863 (795240) - 1.6.2005
Obuv - Zkoušení opatků a tužinek - Lepitelnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 20864 (795241) - 1.6.2005
Obuv - Zkoušení opatků a tužinek - Mechanické charakteristiky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 22774 (795242) - 1.6.2005
Obuv - Zkoušení drobných součástí: šněrovadla - Odolnost proti odírání (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 22775 (795243) - 1.6.2005
Obuv - Zkoušení drobných součástí: Kovové součásti - Odolnost proti korozi (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 22776 (795244) - 1.6.2005
Obuv - Zkoušení drobných součástí: Stuhové uzávěry - Pevnost ve smyku před a po opakovaném uzavírání (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 22777 (795245) - 1.6.2005
Obuv - Zkoušení drobných součástí: Stuhové uzávěry - Pevnost v odlupování před a po opakovaném uzavírání (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14602 (795625) - 1.6.2005
Obuv - Metody zkoušení pro posuzování ekologických kritérií (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 20645 (800885) - 1.6.2005
Plošné textilie - Zjišťování antibakteriální aktivity - Zkouška šíření agarovou destičkou (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14574 (806171) - 1.6.2005
Geosyntetika - Zjišťování odolnosti podložených geosyntetik proti proražení jehlanem (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 13438 (806175) - 1.6.2005
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Orientační metoda zkoušení pro stanovení odolnosti vůči oxidaci (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13738 (806176) - 1.6.2005
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Zjišťování odolnosti proti vytažení ze zeminy (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 1140 (808628) - 1.6.2005
Textilní lana - Polyamid - 3, 4- a 8 pramenná lana (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 1141 (808629) - 1.6.2005
Textilní lana - Polyester - 3, 4 a 8 pramenná lana (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 1181 (808630) - 1.6.2005
Textilní lana - Manilské konopí a sisal - 3, 4 a 8 pramenná lana (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 1346 (808631) - 1.6.2005
Textilní lana - 3, 4- a 8 pramenná lana z polypropylenových štěpených pásků monofilamentů a multifilamentů (PP2) a vysoce pevných polypropylenových multifilamentů (PP3) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 1969 (808632) - 1.6.2005
Textilní lana - Polyethylen - 3 a 4 pramenná lana (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14684 (808640) - 1.6.2005
Polyesterová textilní lana - Dvojitá splétaná konstrukce (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 14685 (808641) - 1.6.2005
Polyamidová textilní lana - Dvojitá splétaná konstrukce (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 14686 (808642) - 1.6.2005
Textilní lana z dvojitých vláken polyester/polyolefin (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14687 (808643) - 1.6.2005
Textilní lana ze směsi polyolefinů (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 458 (832111) - 1.6.2005
Chrániče sluchu - Doporučení pro výběr, používání, ošetřování a údržbu - Návod.
350.00 Kč

ČSN 832700 (832700) - 1.6.2005
Ochranné oděvy - Slovník.
945.00 Kč

ČSN EN ISO 15537 (833509) - 1.6.2005
Zásady výběru osob pro zkoušení průmyslových výrobků a návrhů z antropometrických hledisek.
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 14507-2 (852113) - 1.6.2005
Systémy pro inhalaci oxidu dusnatého - Část 2: Systémy napájení.
223.00 Kč

ČSN EN 61223-3-5 (854012) - 1.6.2005
Hodnocení a provozní zkoušky při zpracování zdravotnických zobrazení - Část 3-5: Přejímací zkoušky - Zobrazovací vlastnosti rentgenových zařízení pro výpočetní tomografii. (Platnost do 21.10.2022).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 10993-5 (855220) - 1.6.2005
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 5: Zkoušky na cytotoxicitu in vitro.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 6360-2 (856032) - 1.6.2005
Stomatologie - Systém číselného kódování rotačních nástrojů - Část 2: Tvary (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 7711-3 (856036) - 1.6.2005
Stomatologie - Diamantové rotační nástroje - Část 3: Velikost zrna, označování a barevný kód (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 8536-10 (856206) - 1.6.2005
Infuzní přístroje pro zdravotnické použití - Část 10: Příslušenství k vedení pro převod tekutiny pro použití s tlakovým infuzním zařízením (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 8536-11 (856206) - 1.6.2005
Infuzní přístroje pro zdravotnické použití - Část 11: Infuzní filtry pro použití s tlakovým infuzním zařízením (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 8536-9 (856206) - 1.6.2005
Infuzní přístroje pro zdravotnické použití - Část 9: Vedení pro převod tekutiny pro použití s tlakovým infuzním zařízením (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 300225-V1.4.1 (875020) - 1.6.2005
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Technické vlastnosti a metody měření přenosných radiotelefonních přístrojů VKV pro záchranná plavidla (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300395-1-V1.2.1 (875062) - 1.6.2005
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlasový kodek pro provoz kanálů plnou rychlostí - Část 1: Všeobecný popis hovorových funkcí (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300395-2-V1.3.1 (875062) - 1.6.2005
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlasový kodek pro provoz kanálů plnou rychlostí - Část 2: Kodek TETRA (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300395-3-V1.2.1 (875062) - 1.6.2005
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlasový kodek pro provoz kanálů plnou rychlostí - Část 3: Zvláštní provozní vlastnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300396-3-V1.2.1 (875086) - 1.6.2005
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Technické požadavky na provoz v přímém módu (DMO) - Část 3: Protokol rádiového rozhraní (AI) z pohyblivé stanice do pohyblivé stanice (MS-MS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301908-7-V2.2.2 (875111) - 1.6.2005
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 7: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA TDD (UTRA TDD) (BS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 302245-1-V1.1.1 (875122) - 1.6.2005
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přenosové zařízení pro vysílací službu celosvětového digitálního rozhlasového systému (DRM) - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 302217-1-V1.1.3 (878595) - 1.6.2005
Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 1: Přehled a společné vlastnosti nezávislé na systému (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 302217-2-1-V1.1.3 (878595) - 1.6.2005
Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 2-1: Na systému závislé požadavky na digitální systémy pracující v kmitočtových pásmech, kde se používá kmitočtová koordinace (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 302217-2-2-V1.1.3 (878595) - 1.6.2005
Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 2-2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE pro digitální systémy pracující v kmitočtových pásmech, kde se používá kmitočtová koordinace (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 302217-4-1-V1.1.3 (878595) - 1.6.2005
Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 4-1: Na systému závislé požadavky na antény (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 302217-4-2-V1.1.3 (878595) - 1.6.2005
Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 4-2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE pro antény (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 12764 (914103) - 1.6.2005
Sanitární potřeby - Požadavky pro vířivé koupací vany.
223.00 Kč

ČSN EN 14428 (914110) - 1.6.2005
Sprchové zástěny - Provozní požadavky a zkušební metody.
338.00 Kč

ČSN EN 14468-1 (940519) - 1.6.2005
Stolní tenis - Část 1: Stoly na stolní tenis, funkční a bezpečnostní požadavky, zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.