Nové normy ČSN za červen 2005

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.06.2005 v 09:00


ČSN EN 60300-3-3 (010690) - 1.6.2005
Management spolehlivosti - Část 3-3: Pokyn k použití - Analýza nákladů životního cyklu. (Platnost do 3.3.2020).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 14001 (010901) - 1.6.2005
Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro použití. ( + Požadavky normy ISO 14001: 2004 - Zkušenosti z uplatňování ISO 14001 a komentář 2. vydání normy ČSN EN ISO 14001: 2005 - kat. č. 91511).
394.90 Kč

ČSN ISO 14004 (010904) - 1.6.2005
Systémy environmentálního managementu - Všeobecná směrnice k zásadám, systémům a podpůrným metodám.
515.90 Kč

ČSN ISO 18436-1 (011445) - 1.6.2005
Monitorování stavu a diagnostika strojů - Požadavky na výcvik a certifikace personálu - Část 1: Požadavky na certifikační orgány a certifikační proces.
202.40 Kč

ČSN ISO 18431-2 (011466) - 1.6.2005
Vibrace a rázy - Zpracování signálů - Část 2: Časová okna pro analýzu Fourierovou transformací.
202.40 Kč

ČSN ISO 16587 (011468) - 1.6.2005
Vibrace a rázy - Výkonnostní parametry pro monitorování stavu konstrukcí.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11904-2 (011636) - 1.6.2005
Akustika - Stanovení akustické imise ze zdrojů zvuku umístěných v blízkosti ucha - Část 2: Metoda používající figurínu (figurínová metoda).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 17624 (011684) - 1.6.2005
Akustika - Směrnice pro snižování hluku akustickými clonami v kancelářích a provozovnách.
202.40 Kč

ČSN ISO 13715 (013205) - 1.6.2005
Technické výkresy - Hrany neurčitých tvarů - Slovník a označování.
202.40 Kč

ČSN ISO 1132-1 (024602) - 1.6.2005
Valivá ložiska - Tolerance - Část 1: Termíny a definice.
394.90 Kč

ČSN CEN/TS 14038-1 (038343) - 1.6.2005
Elektrochemická realkalizace a úprava extrakcí chloridů vyztuženého betonu - Část 1: Realkalizace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 12683 (038543) - 1.6.2005
Mechanicky nanášené povlaky zinku - Specifikace a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 14616 (038702) - 1.6.2005
Žárové stříkání - Doporučení pro žárové stříkání (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 14665 (038704) - 1.6.2005
Žárové stříkání - Žárově stříkané povlaky - Označování na výkresech (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 17836 (038705) - 1.6.2005
Žárové stříkání - Stanovení účinnosti nástřiku při žárovém stříkání (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 1274 (038740) - 1.6.2005
Žárové stříkání - Prášky - Složení, technické dodací podmínky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 17659 (050008) - 1.6.2005
Svařování - Vícejazyčný slovník termínů svarových spojů se zobrazením.
539.00 Kč

ČSN EN ISO 15609-3 (050312) - 1.6.2005
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Stanovení postupu svařování - Část 3: Elektronové svařování.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 15609-4 (050312) - 1.6.2005
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Stanovení postupu svařování - Část 4: Laserové svařování.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15614-5 (050313) - 1.6.2005
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 5: Obloukové svařování titanu, zirkonu a jejich slitin.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 15613 (050318) - 1.6.2005
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Kvalifikace na základě předvýrobní zkoušky svařování.
202.40 Kč

ČSN EN 1011-7 (052210) - 1.6.2005
Svařování - Doporučení pro svařování kovových materiálů - Část 7: Elektronové svařování.
394.90 Kč

ČSN EN 509:2000/A2 (061460) - 1.6.2005
Dekorační krby na plynná paliva pro tepelnou pohodu.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 21049 (110107) - 1.6.2005
Čerpadla - Systémy hřídelových ucpávek pro odstředivá a rotační objemová čerpadla (Norma k přímému použití jako ČSN).
1197.00 Kč

ČSN EN ISO 11146-1 (192017) - 1.6.2005
Lasery a laserová zařízení - Zkušební metody pro šířky, úhly divergence a poměry šíření laserového svazku - Část 1: Stigmatické a jednoduché astigmatické svazky (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN ISO 13041-4 (200308) - 1.6.2005
Podmínky zkoušek pro číslicově řízené soustruhy a soustružnická centra - Část 4: Přesnost a opakovatelnost nastavení polohy v lineárních a otočných osách.
169.40 Kč

ČSN ISO 13041-7 (200308) - 1.6.2005
Podmínky zkoušek pro číslicově řízené soustruhy a soustružnická centra - Část 7: Vyhodnocení vlastností interpolace v souřadných rovinách.
169.40 Kč

ČSN ISO 13041-8 (200308) - 1.6.2005
Podmínky zkoušek pro číslicově řízené soustruhy a soustružnická centra - Část 8: Vyhodnocení teplotních deformací.
169.40 Kč

ČSN ISO 2407 (200315) - 1.6.2005
Podmínky zkoušek pro brusky na vnitřní broušení s vodorovnou osou vřetena - Zkoušky přesnosti.
306.90 Kč

ČSN ISO 3875 (200316) - 1.6.2005
Obráběcí stroje - Podmínky zkoušek bezhrotových brusek - Zkoušky přesnosti.
202.40 Kč

ČSN ISO 3686-2 (200320) - 1.6.2005
Obráběcí stroje - Podmínky zkoušek pro souřadnicové vrtačky a vyvrtávačky s vysokou přesností se stálou výškou stolu a se svislou osou vřetena - Zkoušky přesnosti - Část 2: Portálové stroje s pohyblivým stolem.
306.90 Kč

ČSN ISO 1984-1 (200331) - 1.6.2005
Podmínky zkoušek ručně ovládaných frézek se stálou výškou stolu - Zkoušky přesnosti - Část 1: Stroje s vodorovnou osou vřetena.
306.90 Kč

ČSN ISO 1984-2 (200331) - 1.6.2005
Podmínky zkoušek ručně ovládaných frézek se stálou výškou stolu - Zkoušky přesnosti - Část 2: Stroje se svislou osou vřetena.
202.40 Kč

ČSN ISO 2433 (200345) - 1.6.2005
Obráběcí stroje - Podmínky zkoušek hrotových brusek a hrotových univerzálních brusek s pohyblivým stolem - Zkoušky přesnosti.
317.90 Kč

ČSN ISO 1986-1 (200346) - 1.6.2005
Podmínky zkoušek pro rovinné brusky s vodorovnou osou brousicího vřetene a s vratným pohybem stolu - Zkoušky přesnosti - Část 1: Stroje s délkou stolu do 1600 mm.
306.90 Kč

ČSN ISO 1985 (200347) - 1.6.2005
Obráběcí stroje - Podmínky zkoušek pro rovinné brusky se svislou osou brousicího vřetena a vratným pohybem stolu - Zkoušky přesnosti.
202.40 Kč

ČSN ISO 10791-1 (200360) - 1.6.2005
Podmínky zkoušek pro obráběcí centra - Část 1: Zkoušky geometrické přesnosti strojů s vodorovnou osou vřetena a s hlavami jako příslušenství (vodorovná osa Z).
493.90 Kč

ČSN ISO 10791-2 (200360) - 1.6.2005
Podmínky zkoušek pro obráběcí centra - Část 2: Zkoušky geometrické přesnosti strojů se svislou osou vřetena nebo s univerzálními hlavami se svislou primární osou otáčení (svislá osa Z).
394.90 Kč

ČSN ISO 10791-3 (200360) - 1.6.2005
Podmínky zkoušek pro obráběcí centra - Část 3: Zkoušky geometrické přesnosti strojů s integrovanými indexovatelnými nebo souvisle řízenými univerzálními hlavami (svislá osa Z).
493.90 Kč

ČSN ISO 10791-4 (200360) - 1.6.2005
Podmínky zkoušek pro obráběcí centra - Část 4: Přesnost a opakovatelnost nastavení polohy v lineárních a otočných osách.
169.40 Kč

ČSN ISO 10791-5 (200360) - 1.6.2005
Podmínky zkoušek pro obráběcí centra - Část 5: Přesnost a opakovatelnost nastavení polohy obrobkových palet.
169.40 Kč

ČSN ISO 10791-6 (200360) - 1.6.2005
Podmínky zkoušek pro obráběcí centra - Část 6: Přesnost posuvů, frekvence otáčení a interpolací.
202.40 Kč

ČSN ISO 10791-8 (200360) - 1.6.2005
Podmínky zkoušek pro obráběcí centra - Část 8: Vyhodnocení vlastností interpolace ve třech souřadných rovinách.
169.40 Kč

ČSN EN 13757-2 (258513) - 1.6.2005
Komunikační systémy pro měřidla a měřidla s dálkovým čtením - Část 2: Fyzikální a propojovací vrstva (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 13757-3 (258513) - 1.6.2005
Komunikační systémy pro měřidla a měřidla s dálkovým ovládáním - Část 3: Určené aplikace vrstvy (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 16851 (260389) - 1.6.2005
Textilní dopravní pásy - Metoda zkoušení pro určení čisté délky nekonečného (spojitého) dopravního pásu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13001-1 (270105) - 1.6.2005
Jeřáby - Návrh všeobecně - Část 1: Základní principy a požadavky.
306.90 Kč

ČSN EN 13001-2 (270105) - 1.6.2005
Jeřáby - Návrh všeobecně - Část 2: Účinky zatížení.
493.90 Kč

ČSN EN 13852-2 (270560) - 1.6.2005
Jeřáby - Offshore jeřáby na těžebních plošinách ropy - Část 2: Plovoucí jeřáby.
493.90 Kč

ČSN EN 13020 (278320) - 1.6.2005
Stroje pro opravy povrchu vozovek - Bezpečnostní požadavky.
306.90 Kč

ČSN EN 1648-1 (304020) - 1.6.2005
Obytná vozidla pro volný čas - Elektrická instalace malého stejnosměrného napětí 12 V - Část 1: Obytné přívěsy (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 1648-2 (304020) - 1.6.2005
Obytná vozidla pro volný čas - Elektrická instalace malého stejnosměrného napětí 12 V - Část 2: Obytné automobily (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3841-100 (311726) - 1.6.2005
Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 100: Všeobecně (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 3841-201 (311726) - 1.6.2005
Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 201: Vizuální kontrola (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 3841-202 (311726) - 1.6.2005
Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 202: Rozměry a hmotnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 3841-301 (311726) - 1.6.2005
Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 301: Úbytek napětí (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 3841-302 (311726) - 1.6.2005
Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 302: Izolační odpor (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 3841-303 (311726) - 1.6.2005
Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 303: Elektrická pevnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 3841-304 (311726) - 1.6.2005
Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 304: Vypínací body (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 3841-305 (311726) - 1.6.2005
Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 305: Výkon při zkratu (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3841-306 (311726) - 1.6.2005
Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 306: Provozní život (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3841-307 (311726) - 1.6.2005
Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 307: Výkon při blokovaném systému vypnutí (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3841-308 (311726) - 1.6.2005
Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 308: Blesk (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 3841-401 (311726) - 1.6.2005
Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 401: Písek a prach (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 3841-402 (311726) - 1.6.2005
Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 402: Koroze (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 3841-403 (311726) - 1.6.2005
Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 403: Vlhkost (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 3841-404 (311726) - 1.6.2005
Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 404: Nevýbušnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3841-405 (311726) - 1.6.2005
Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 405: Odolnost proti kapalinám (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 3841-406 (311726) - 1.6.2005
Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 406: Hořlavost (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 3841-407 (311726) - 1.6.2005
Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 407: Změna teploty (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 3841-501 (311726) - 1.6.2005
Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 501: Zdvih spínacího tlačítka (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 3841-502 (311726) - 1.6.2005
Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 502: Spínací síly (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 3841-503 (311726) - 1.6.2005
Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 503: Pevnost spínacích součástek (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 3841-504 (311726) - 1.6.2005
Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 504: Pevnost montážních prvků (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 3841-505 (311726) - 1.6.2005
Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 505: Pevnost připojovacích svorek (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 3841-506 (311726) - 1.6.2005
Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 506: Odolnost vibracím (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 3841-507 (311726) - 1.6.2005
Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 507: Mechanické rázy (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 3841-508 (311726) - 1.6.2005
Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 508: Odstředivé zrychlení (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 3841-509 (311726) - 1.6.2005
Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 509: Síly k zasunutí a vysunutí signálních kontaktů (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 3841-510 (311726) - 1.6.2005
Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 510: Pevnost signálních kontaktů (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 3841-511 (311726) - 1.6.2005
Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 511: Kombinovaná zkouška: teplota, výška a vibrace (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN ISO 12215-2 (321161) - 1.6.2005
Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 2: Materiály - Jádra sendvičových konstrukcí, vložkové materiály.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 12215-3 (321162) - 1.6.2005
Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 3: Materiály - Ocel, hliníkové slitiny, dřevo a jiné materiály.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 6042 (322211) - 1.6.2005
Lodní a námořní technika - Vodotěsné jednokřídlové ocelové dveře.
202.40 Kč

ČSN EN 13056 (322712) - 1.6.2005
Plavidla vnitrozemské plavby - Schodiště s úhlem sklonu od 30° do 45° - Požadavky, typy.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 8099 (325532) - 1.6.2005
Malá plavidla - Shromažďovací soustavy odpadních vod.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 8861 (325920) - 1.6.2005
Stavba lodí - Větrání strojovny na lodích s dieselmotorovým pohonem - Konstrukční požadavky a základní výpočty.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 7547 (325922) - 1.6.2005
Lodě a lodní technika - Klimatizace a větrání obytných prostorů - Konstrukční podmínky a základní výpočty (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN 332000-7-717 (332000) - 1.6.2005
Elektrické instalace budov - Část 7-717: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Mobilní nebo transportovatelné buňky. (Platnost do 1.10.2012).
306.90 Kč

ČSN EN 60079-26 (332320) - 1.6.2005
Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru - Část 26: Konstrukce, zkoušení a označování elektrických zařízení skupiny II kategorie 1G. (Platnost do 1.10.2009).
202.40 Kč

ČSN EN 61241-14 (332335) - 1.6.2005
Elektrická zařízení pro prostory s hořlavým prachem - Část 14: Výběr a instalace. (Platnost do 1.7.2011).
394.90 Kč

ČSN EN 61850-7-2 (334850) - 1.6.2005
Komunikační sítě a systémy v podřízených stanicích - Část 7-2: Základní komunikační struktura pro podřízené stanice a napájecí zařízení - Abstraktní rozhraní pro komunikační služby (ACSI). (Platnost do 1.10.2013).
1053.80 Kč

ČSN EN 62282-2 (336000) - 1.6.2005
Technologie palivových článků - Část 2: Moduly palivových článků. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 30.4.2015).
698.50 Kč

ČSN EN 60641-2-ed.2 (346564) - 1.6.2005
Lesklá lepenka a obyčejná lepenka pro elektrotechnické účely - Část 2: Metody zkoušek.
306.90 Kč

ČSN EN 50117-2-2 (347740) - 1.6.2005
Koaxiální kabely - Část 2-2: Dílčí specifikace kabelů používaných v kabelových distribučních sítích - Vnější kabely pro systémy pracující při kmitočtech mezi 5 MHz a 1000 MHz. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 29.3.2022).
202.40 Kč

ČSN EN 50117-2-3 (347740) - 1.6.2005
Koaxiální kabely - Část 2-3: Dílčí specifikace kabelů používaných v kabelových distribučních sítích - Rozváděcí a dálkové kabely pro systémy pracující při kmitočtech mezi 5 MHz a 1000 MHz. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 29.3.2022).
202.40 Kč

ČSN EN 50117-2-4 (347740) - 1.6.2005
Koaxiální kabely - Část 2-4: Dílčí specifikace kabelů používaných v kabelových distribučních sítích - Vnitřní kabely pro systémy pracující při kmitočtech mezi 5 MHz a 3000 MHz. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 29.3.2022).
202.40 Kč

ČSN EN 50117-2-5 (347740) - 1.6.2005
Koaxiální kabely - Část 2-5: Dílčí specifikace kabelů používaných v kabelových distribučních sítích - Vnější kabely pro systémy pracující při kmitočtech mezi 5 MHz a 3000 MHz. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 29.3.2022).
202.40 Kč

ČSN CLC/TS 60034-17 (350000) - 1.6.2005
Točivé elektrické stroje - Část 17: Asynchronní motory nakrátko napájené z měničů - Návod na používání.
202.40 Kč

ČSN CLC/TS 60034-18-34 (350000) - 1.6.2005
Točivé elektrické stroje - Část 18-34: Funkční hodnocení izolačních systémů - Zkušební postupy pro vinutí s tvarovanými cívkami - Hodnocení termomechanické odolnosti izolačních systémů. (Platnost do 19.7.2015).
202.40 Kč

ČSN CLC/TS 60034-20-1 (350000) - 1.6.2005
Točivé elektrické stroje - Část 20-1: Řídicí motory - Krokové motory.
317.90 Kč

ČSN CLC/TS 60034-26 (350000) - 1.6.2005
Točivé elektrické stroje - Část 26: Vlivy nesymetrických napětí na vlastnosti trojfázových asynchronních motorů. (Platnost do 1.11.2009).
169.40 Kč

ČSN EN 60044-3 (351358) - 1.6.2005
Přístrojové transformátory - Část 3: Kombinované transformátory. (Platnost do 24.12.2016).
202.40 Kč

ČSN EN 61800-3-ed.2 (351720) - 1.6.2005
Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 3: Požadavky EMC a specifické zkušební metody. (Platnost do 9.7.2021).
698.50 Kč

ČSN EN 60669-2-1-ed.3 (354106) - 1.6.2005
Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 2-1: Zvláštní požadavky - Elektronické spínače.
394.90 Kč

ČSN EN 61285-ed.2 (356541) - 1.6.2005
Řízení průmyslových procesů - Bezpečnost analyzátorových domků (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 31.3.2018).
394.90 Kč

ČSN EN 61747-2-2 (358787) - 1.6.2005
Zobrazovací součástky s kapalnými krystaly - Část 2-2: Maticové barevné moduly LCD - Vzorová předmětová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 61747-4-1 (358787) - 1.6.2005
Zobrazovací součástky s kapalnými krystaly - Část 4-1: Maticové barevné moduly LCD - Základní mezní a charakteristické hodnoty. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 60793-2-10-ed.2 (359213) - 1.6.2005
Optická vlákna - Část 2-10: Specifikace výrobku - Dílčí specifikace pro mnohovidová vlákna kategorie A1. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.9.2010).
539.00 Kč

ČSN EN 62150-2 (359277) - 1.6.2005
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Zkušební a měřicí postupy - Část 2: Vysílače-přijímače ATM-PON. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 13.1.2014).
493.90 Kč

ČSN EN 60399-ed.2 (360384) - 1.6.2005
Oblý závit na objímky s kroužkem pro připevnění stínidla.
202.40 Kč

ČSN EN 60619:1996/A2 (361060) - 1.6.2005
Elektrické spotřebiče pro přípravu potravin - Metody měření funkce.
56.10 Kč

ČSN EN 61817:2002/A1 (361060) - 1.6.2005
Přenosné spotřebiče na vaření, grilování a podobné účely pro domácnost - Metody měření funkce.
108.90 Kč

ČSN EN 60601-1-6 (364800) - 1.6.2005
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-6: Všeobecné požadavky na bezpečnost - Skupinová norma: Použitelnost.
515.90 Kč

ČSN EN 60825-2-ed.2 (367750) - 1.6.2005
Bezpečnost laserových zařízení - Část 2: Bezpečnost komunikačních systémů s optickými vlákny (OFCS).
394.90 Kč

ČSN EN 61603-2:1999/A1 (368011) - 1.6.2005
Přenos zvukových, obrazových a doprovodných signálů infračerveným zářením - Část 2: Přenosové systémy pro širokopásmové zvukové signály a doprovodné signály. (Text normy není součástí výtisku).
26.40 Kč

ČSN ISO 10202-5 (369736) - 1.6.2005
Karty pro finanční transakce - Bezpečnostní architektura systémů finančních transakcí využívajících karty s integrovanými obvody - Část 5: Použití algoritmů.
394.90 Kč

ČSN EN 45510-4-4 (380210) - 1.6.2005
Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 4-4: Pomocná zařízení kotlů - Zařízení k přípravě paliva.
306.90 Kč

ČSN EN 45510-4-5 (380210) - 1.6.2005
Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 4-5: Pomocná zařízení kotlů - Zauhlovací zařízení a zařízení pro skladování volně loženého materiálu.
317.90 Kč

ČSN EN 45510-4-6 (380210) - 1.6.2005
Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 4: Pomocná zařízení kotlů - Oddíl 6: Zařízení pro odsíření kouřových plynů (DeSOx).
306.90 Kč

ČSN EN 14034-1 (389604) - 1.6.2005
Stanovení výbuchových charakteristik rozvířeného prachu - Část 1: Stanovení maximálního výbuchového tlaku pmax rozvířeného prachu.
317.90 Kč

ČSN EN 14034-4 (389604) - 1.6.2005
Stanovení výbuchových charakteristik rozvířeného prachu - Část 4: Stanovení mezní koncentrace kyslíku LOC rozvířeného prachu.
317.90 Kč

ČSN EN 13463-5 (389641) - 1.6.2005
Neelektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu - Část 5: Ochrana bezpečnou konstrukcí "c". (Platnost do 31.7.2014).
306.90 Kč

ČSN EN 10297-1:2004/Oprava1 (420258) - 1.6.2005
Bezešvé ocelové trubky kruhového příčného průřezu pro strojírenství a všeobecné technické použití - Technické dodací podmínky - Část 1: Trubky z nelegovaných a legovaných ocelí.
26.40 Kč

ČSN EN 10255 (420296) - 1.6.2005
Trubky z nelegované oceli vhodné ke sváření a řezání závitů - Technické dodací podmínky.
306.90 Kč

ČSN EN 10328 (420446) - 1.6.2005
Železo a ocel - Stanovení smluvní hloubky prokalení po povrchovém ohřevu.
108.90 Kč

ČSN EN 10263-1 (421079) - 1.6.2005
Ocelové dráty válcované, tyče a dráty tažené pro pěchování a protlačování za studena - Část 1: Všeobecné technické dodací podmínky.
306.90 Kč

ČSN EN 10263-2 (421080) - 1.6.2005
Ocelové dráty válcované, tyče a dráty tažené pro pěchování a protlačování za studena - Část 2: Technické dodací podmínky pro oceli neurčené k zušlechťování po zpracování za studena.
169.40 Kč

ČSN EN 10263-3 (421081) - 1.6.2005
Ocelové dráty válcované, tyče a dráty tažené pro pěchování a protlačování za studena - Část 3: Technické dodací podmínky pro oceli k cementování.
202.40 Kč

ČSN EN 10263-4 (421082) - 1.6.2005
Ocelové dráty válcované, tyče a dráty tažené pro pěchování a protlačování za studena - Část 4: Technické dodací podmínky pro oceli ke kalení a popouštění.
306.90 Kč

ČSN EN 10263-5 (421083) - 1.6.2005
Ocelové dráty válcované, tyče a dráty tažené pro pěchování a protlačování za studena - Část 5: Technické dodací podmínky pro korozivzdorné oceli.
202.40 Kč

ČSN EN 573-1 (421401) - 1.6.2005
Hliník a slitiny hliníku - Chemické složení a druhy tvářených výrobků - Část 1: Číselné označování.
169.40 Kč

ČSN EN 12258-2 (421403) - 1.6.2005
Hliník a slitiny hliníku - Termíny a definice - Část 2: Chemický rozbor.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 10432 (451210) - 1.6.2005
Naftový a plynárenský průmysl - Zařízení svislého vrtu - Výstroj pojistných ventilů v zemním provedení (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 17078-1 (451331) - 1.6.2005
Naftový a plynárenský průmysl - Vrtné a těžební zařízení - Část 1: Postranní kapsy vřeten (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 11960 (451391) - 1.6.2005
Naftový a plynárenský průmysl - Ocelové roury použité jako pažnice nebo potrubí pro sondy (Norma k přímému použití jako ČSN).
1744.20 Kč

ČSN EN ISO 10426-4 (451394) - 1.6.2005
Naftový a plynárenský průmysl - Cementy a materiály pro cementaci vrtu - Část 4: Příprava a zkoušení vzduchem zpěněných cementových suspenzí (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 14870-2 (451620) - 1.6.2005
Naftový a plynárenský průmysl - Ohyby zhotovené pomocí indukčního tepla, tvarovky a příruby pro přepravní plynovody - Část 2: Tvarovky (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN CEN/TS 13810-2 (492139) - 1.6.2005
Desky na bázi dřeva - Plovoucí podlahy - Část 2: Metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 3960 (588765) - 1.6.2005
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení peroxidového čísla (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN 631001 (631001) - 1.6.2005
Pneumatiky - Termíny a definice.
539.00 Kč

ČSN EN 14291 (633004) - 1.6.2005
Pěnotvorný roztok pro detekci úniku plynu v instalacích (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 14420-1 (635350) - 1.6.2005
Armované koncovky pro hadice - Část 1: Obecné požadavky, označování a zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14420-2 (635350) - 1.6.2005
Armované koncovky pro hadice - Část 2: Armovací koncovky na straně hadice (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 14420-3 (635350) - 1.6.2005
Armované koncovky pro hadice - Část 3: Kolíkové nebo s převlečnou maticí (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14420-4 (635350) - 1.6.2005
Armované koncovky pro hadice - Část 4: Přírubové spoje (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14420-5 (635350) - 1.6.2005
Armované koncovky pro hadice - Část 5: Závitové spoje (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14420-6 (635350) - 1.6.2005
Armované koncovky pro hadice - Část 6: Spojky pro cisternová vozidla (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 14420-7 (635350) - 1.6.2005
Armované koncovky pro hadice - Část 7: Spojky s vačkovým (excentrickým) zámkem (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 14420-8 (635350) - 1.6.2005
Armované koncovky pro hadice - Část 8: Symetrické dvoudílné spojky (systém Guil-lemin) (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14422 (635351) - 1.6.2005
Svěrné (mechanické) spojky pro LPG přepouštěcí hadice (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 14423 (635352) - 1.6.2005
Svěrné (mechanické) spojky pro hadice na rozvod horké páry pro tlak do 18 bar (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 14424 (635353) - 1.6.2005
Armované koncovky se závitem (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 1765 (635441) - 1.6.2005
Pryžové hadice s koncovkami pro sání a vypouštění oleje - Specifikace pro koncovky (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 1565-1 (643175) - 1.6.2005
Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Směsi kopolymerů styrenu (SAN+PVC) - Část 1: Požadavky na trubky, tvarovky a systém.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 6401 (643251) - 1.6.2005
Plasty - Hopolymery a kopolymery vinylchloridu - Stanovení zbytkového monomeru vinylchloridu - Metoda plynové chromatografie (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14408-1 (646421) - 1.6.2005
Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů plynu uložených v zemi - Část 1: Všeobecně.
306.90 Kč

ČSN EN 14408-3 (646421) - 1.6.2005
Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů plynu uložených v zemi - Část 3: Vyvložkování těsně přiléhajícími trubkami.
306.90 Kč

ČSN EN 14409-1 (646422) - 1.6.2005
Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů vody uložených v zemi - Část 1: Všeobecně.
306.90 Kč

ČSN EN 14409-3 (646422) - 1.6.2005
Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů vody uložených v zemi - Část 3: Vyvložkování těsně přiléhajícími trubkami.
306.90 Kč

ČSN EN 13130-5 (647115) - 1.6.2005
Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 5: Stanovení vinylidenchloridu v simulantech potravin.
202.40 Kč

ČSN EN 13130-6 (647115) - 1.6.2005
Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 6: Stanovení vinylidenchloridu v plastech.
202.40 Kč

ČSN EN 13130-7 (647115) - 1.6.2005
Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 7: Stanovení monoethylenglykolu a diethylenglykolu v simulantech potravin.
202.40 Kč

ČSN EN 13130-8 (647115) - 1.6.2005
Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 8: Stanovení isokyanátů v plastech.
306.90 Kč

ČSN EN 12766-3 (656205) - 1.6.2005
Ropné výrobky a upotřebené oleje - Stanovení PCB a příbuzných výrobků - Část 3: Stanovení a výpočet obsahu polychlorovaných terphenylů (PCT) a polychlorovaných benzyltoluenů (PCBT) plynovou chromatografií (GC) s použitím detektoru elektronového záchytu (ECD) (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 14035-18 (668300) - 1.6.2005
Zábavná pyrotechnika - Část 18: Ruční fontány - Specifikace a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 14035-35 (668300) - 1.6.2005
Zábavná pyrotechnika - Část 35: Bouchací kuličky - Specifikace a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 14258 (668587) - 1.6.2005
Konstrukční lepidla - Mechanické chování slepů po krátkodobém a dlouhodobém vystavení určené teplotě (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 4630-1 (673025) - 1.6.2005
Čiré kapaliny - Hodnocení barev pomocí Gardnerovy barevné stupnice - Část 1: Vizuální metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 4630-2 (673025) - 1.6.2005
Čiré kapaliny - Hodnocení barev pomocí Gardnerovy barevné stupnice - Část 2: Spektrofotometrická metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 6271-1 (673026) - 1.6.2005
Čiré kapaliny - Hodnocení barev pomocí platino-kobaltové barevné stupnice - Část 1: Vizuální metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 6271-2 (673026) - 1.6.2005
Čiré kapaliny - Hodnocení barev pomocí platino-kobaltové barevné stupnice - Část 2: Spektrofotometrická metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11341 (673097) - 1.6.2005
Nátěrové hmoty - Umělé stárnutí a expozice umělému záření - Expozice filtrovanému záření xenonové obloukové výbojky.
306.90 Kč

ČSN EN 13121-4 (698921) - 1.6.2005
Nadzemní sklolaminátové nádrže a nádoby - Část 4: Dodávání, instalování a údržba (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 1748-1-2 (701020) - 1.6.2005
Sklo ve stavebnictví - Zvláštní základní výrobky - Borosilikátová skla - Část 1-2: Hodnocení shody/Výrobková norma.
317.90 Kč

ČSN EN 1748-2-2 (701020) - 1.6.2005
Sklo ve stavebnictví - Zvláštní základní výrobky - Sklokeramika - Část 2-2: Hodnocení shody/Výrobková norma.
306.90 Kč

ČSN EN 357 (701022) - 1.6.2005
Sklo ve stavebnictví - Požárně odolné zasklené prvky s průhlednými nebo průsvitnými skleněnými prvky - Klasifikace požární odolnosti.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 22476-2 (721004) - 1.6.2005
Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 2: Dynamická penetrační zkouška.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 22476-3 (721004) - 1.6.2005
Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 3: Standardní penetrační zkouška.
202.40 Kč

ČSN EN 933-5:1998/A1 (721193) - 1.6.2005
Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 5: Stanovení podílu drcených zrn v hrubém kamenivu.
56.10 Kč

ČSN EN 1469 (721867) - 1.6.2005
Výrobky z přírodního kamene - Obkladové desky - Požadavky. (Platnost do 31.12.2016).
306.90 Kč

ČSN EN 13279-2 (722486) - 1.6.2005
Sádrová pojiva a sádrové malty pro vnitřní omítky - Část 2: Zkušební metody.
202.40 Kč

ČSN EN 14195 (723612) - 1.6.2005
Kovové konstrukční prvky pro sádrokartonové systémy - Definice, požadavky a zkušební metody. (Platnost do 30.9.2016).
306.90 Kč

ČSN EN 821-3 (727535) - 1.6.2005
Speciální technická keramika - Monolitická keramika - Termofyzikální vlastnosti - Část 3: Stanovení měrné tepelné kapacity (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 1991-1-3 (730035) - 1.6.2005
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem.
698.50 Kč

ČSN EN 14366 (730537) - 1.6.2005
Laboratorní měření hluku z instalací pro odpadní vody.
202.40 Kč

ČSN 730540-1 (730540) - 1.6.2005
Tepelná ochrana budov - Část 1: Terminologie.
515.90 Kč

ČSN 730540-4 (730540) - 1.6.2005
Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočtové metody.
493.90 Kč

ČSN 730810 (730810) - 1.6.2005
Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení.
394.90 Kč

ČSN EN 1992-1-2 (731201) - 1.6.2005
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 40-2 (732092) - 1.6.2005
Osvětlovací stožáry - Část 2: Obecné požadavky a rozměry.
306.90 Kč

ČSN EN 1504-10 (732101) - 1.6.2005
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 10: Použití výrobků a systémů a kontrola kvality provedení.
493.90 Kč

ČSN EN 12614 (732149) - 1.6.2005
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení teploty skelného přechodu polymerů.
169.40 Kč

ČSN EN 13216-1 (734210) - 1.6.2005
Komíny - Metody zkoušení systémových komínů - Část 1: Všeobecné zkušební metody. (Platnost do 31.1.2021).
493.90 Kč

ČSN EN 14188-2 (736151) - 1.6.2005
Spárové vložky a zálivky - Část 2: Specifikace pro zálivky aplikované za studena (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 12697-3 (736160) - 1.6.2005
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 3: Znovuzískání extrahovaného pojiva - Rotační vakuové destilační zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12697-4 (736160) - 1.6.2005
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 4: Znovuzískání extrahovaného pojiva - Frakcionační kolona (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13880-5 (736182) - 1.6.2005
Zálivky za horka - Část 5: Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti tečení.
108.90 Kč

ČSN EN 13880-6 (736182) - 1.6.2005
Zálivky za horka - Část 6: Zkušební metoda pro přípravu vzorků pro zkoušení.
169.40 Kč

ČSN EN 13286-50 (736185) - 1.6.2005
Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 50: Metoda pro výrobu zkušebních těles směsí stmelených hydraulickými pojivy pomocí Proctorova zařízení nebo vibračního stolu (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 13286-51 (736185) - 1.6.2005
Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 51: Metoda pro výrobu zkušebních těles směsí stmelených hydraulickými pojivy pomocí vibračního pěchu (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 13286-52 (736185) - 1.6.2005
Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 52: Metoda pro výrobu zkušebních těles směsí stmelených hydraulickými pojivy vibrokompresí (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 13286-53 (736185) - 1.6.2005
Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 53: Metoda pro výrobu zkušebních těles směsí stmelených hydraulickými pojivy pomocí axiálního tlaku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 1337-2 (736270) - 1.6.2005
Stavební ložiska - Část 2: Kluzné prvky.
515.90 Kč

ČSN EN 1337-4 (736270) - 1.6.2005
Stavební ložiska - Část 4: Válcová ložiska.
317.90 Kč

ČSN EN 1337-6 (736270) - 1.6.2005
Stavební ložiska - Část 6: Vahadlová ložiska.
317.90 Kč

ČSN EN 1337-7 (736270) - 1.6.2005
Stavební ložiska - Část 7: PTFE kalotová a PTFE cylindrická ložiska.
306.90 Kč

ČSN EN 14389-2 (737062) - 1.6.2005
Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Postupy hodnocení dlouhodobé účinnosti - Část 2: Neakustické vlastnosti.
202.40 Kč

ČSN P 739010 (739010) - 1.6.2005
Navrhování a výstavba staveb civilní ochrany.
394.90 Kč

ČSN EN 14716 (744520) - 1.6.2005
Napínané podhledy - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 14024 (746036) - 1.6.2005
Kovové profily s přerušením tepelného mostu - Mechanické funkční vlastnosti - Požadavky, posouzení výpočtem a zkouškami.
306.90 Kč

ČSN EN 14457 (756305) - 1.6.2005
Všeobecné požadavky na stavební dílce pro bezvýkopové technologie stok a kanalizačních přípojek.
202.40 Kč

ČSN 770150-2 (770150) - 1.6.2005
Obaly - Požadavky na měření a ověřování čtyř těžkých kovů a jiných nebezpečných látek přítomných v obalech a jejich uvolňování do životního prostředí - Část 2: Požadavky na měření a ověřování nebezpečných látek v obalech a jejich uvolňování do životního prostředí.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 16101 (770611) - 1.6.2005
Obaly - Přepravní obaly na nebezpečné věci - Zkouška chemické snášenlivosti plastových obalů.
539.00 Kč

ČSN EN ISO 9100-1 (771025) - 1.6.2005
Obalové sklo - Nožové ústí sklenic pro vakuum - Část 1: Všeobecně.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 9100-10 (771025) - 1.6.2005
Obalové sklo - Nožové ústí sklenic pro vakuum - Část 10: 77 normální.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 9100-11 (771025) - 1.6.2005
Obalové sklo - Nožové ústí sklenic pro vakuum - Část 11: 82 normální.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 9100-12 (771025) - 1.6.2005
Obalové sklo - Nožové ústí sklenic pro vakuum - Část 12: 89 normální.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 9100-13 (771025) - 1.6.2005
Obalové sklo - Nožové ústí sklenic pro vakuum - Část 13: 100 normální.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 9100-14 (771025) - 1.6.2005
Obalové sklo - Nožové ústí sklenic pro vakuum - Část 14: 110 normální.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 9100-5 (771025) - 1.6.2005
Obalové sklo - Nožové ústí sklenic pro vakuum - Část 5: 43 a 48 normální.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 9100-6 (771025) - 1.6.2005
Obalové sklo - Nožové ústí sklenic pro vakuum - Část 6: 53 a 58 normální.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 9100-7 (771025) - 1.6.2005
Obalové sklo - Nožové ústí sklenic pro vakuum - Část 7: 58 vysoké.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 9100-8 (771025) - 1.6.2005
Obalové sklo - Nožové ústí sklenic pro vakuum - Část 8: 63, 66 a 70 normální.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 9100-9 (771025) - 1.6.2005
Obalové sklo - Nožové ústí sklenic pro vakuum - Část 9: 63, 66 a 70 vysoké.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 20863 (795240) - 1.6.2005
Obuv - Zkoušení opatků a tužinek - Lepitelnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 20864 (795241) - 1.6.2005
Obuv - Zkoušení opatků a tužinek - Mechanické charakteristiky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 22774 (795242) - 1.6.2005
Obuv - Zkoušení drobných součástí: šněrovadla - Odolnost proti odírání (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 22775 (795243) - 1.6.2005
Obuv - Zkoušení drobných součástí: Kovové součásti - Odolnost proti korozi (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 22776 (795244) - 1.6.2005
Obuv - Zkoušení drobných součástí: Stuhové uzávěry - Pevnost ve smyku před a po opakovaném uzavírání (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 22777 (795245) - 1.6.2005
Obuv - Zkoušení drobných součástí: Stuhové uzávěry - Pevnost v odlupování před a po opakovaném uzavírání (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14602 (795625) - 1.6.2005
Obuv - Metody zkoušení pro posuzování ekologických kritérií (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 20645 (800885) - 1.6.2005
Plošné textilie - Zjišťování antibakteriální aktivity - Zkouška šíření agarovou destičkou (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14574 (806171) - 1.6.2005
Geosyntetika - Zjišťování odolnosti podložených geosyntetik proti proražení jehlanem (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 13438 (806175) - 1.6.2005
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Orientační metoda zkoušení pro stanovení odolnosti vůči oxidaci (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 13738 (806176) - 1.6.2005
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Zjišťování odolnosti proti vytažení ze zeminy (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 1140 (808628) - 1.6.2005
Textilní lana - Polyamid - 3, 4- a 8 pramenná lana (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 1141 (808629) - 1.6.2005
Textilní lana - Polyester - 3, 4 a 8 pramenná lana (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 1181 (808630) - 1.6.2005
Textilní lana - Manilské konopí a sisal - 3, 4 a 8 pramenná lana (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 1346 (808631) - 1.6.2005
Textilní lana - 3, 4- a 8 pramenná lana z polypropylenových štěpených pásků monofilamentů a multifilamentů (PP2) a vysoce pevných polypropylenových multifilamentů (PP3) (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 1969 (808632) - 1.6.2005
Textilní lana - Polyethylen - 3 a 4 pramenná lana (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14684 (808640) - 1.6.2005
Polyesterová textilní lana - Dvojitá splétaná konstrukce (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 14685 (808641) - 1.6.2005
Polyamidová textilní lana - Dvojitá splétaná konstrukce (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 14686 (808642) - 1.6.2005
Textilní lana z dvojitých vláken polyester/polyolefin (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14687 (808643) - 1.6.2005
Textilní lana ze směsi polyolefinů (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 458 (832111) - 1.6.2005
Chrániče sluchu - Doporučení pro výběr, používání, ošetřování a údržbu - Návod.
317.90 Kč

ČSN 832700 (832700) - 1.6.2005
Ochranné oděvy - Slovník.
859.10 Kč

ČSN EN ISO 15537 (833509) - 1.6.2005
Zásady výběru osob pro zkoušení průmyslových výrobků a návrhů z antropometrických hledisek.
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 14507-2 (852113) - 1.6.2005
Systémy pro inhalaci oxidu dusnatého - Část 2: Systémy napájení.
202.40 Kč

ČSN EN 61223-3-5 (854012) - 1.6.2005
Hodnocení a provozní zkoušky při zpracování zdravotnických zobrazení - Část 3-5: Přejímací zkoušky - Zobrazovací vlastnosti rentgenových zařízení pro výpočetní tomografii. (Platnost do 21.10.2022).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 10993-5 (855220) - 1.6.2005
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 5: Zkoušky na cytotoxicitu in vitro.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 6360-2 (856032) - 1.6.2005
Stomatologie - Systém číselného kódování rotačních nástrojů - Část 2: Tvary (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN ISO 7711-3 (856036) - 1.6.2005
Stomatologie - Diamantové rotační nástroje - Část 3: Velikost zrna, označování a barevný kód (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 8536-10 (856206) - 1.6.2005
Infuzní přístroje pro zdravotnické použití - Část 10: Příslušenství k vedení pro převod tekutiny pro použití s tlakovým infuzním zařízením (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 8536-11 (856206) - 1.6.2005
Infuzní přístroje pro zdravotnické použití - Část 11: Infuzní filtry pro použití s tlakovým infuzním zařízením (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 8536-9 (856206) - 1.6.2005
Infuzní přístroje pro zdravotnické použití - Část 9: Vedení pro převod tekutiny pro použití s tlakovým infuzním zařízením (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 300225-V1.4.1 (875020) - 1.6.2005
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Technické vlastnosti a metody měření přenosných radiotelefonních přístrojů VKV pro záchranná plavidla (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300395-1-V1.2.1 (875062) - 1.6.2005
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlasový kodek pro provoz kanálů plnou rychlostí - Část 1: Všeobecný popis hovorových funkcí (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300395-2-V1.3.1 (875062) - 1.6.2005
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlasový kodek pro provoz kanálů plnou rychlostí - Část 2: Kodek TETRA (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300395-3-V1.2.1 (875062) - 1.6.2005
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlasový kodek pro provoz kanálů plnou rychlostí - Část 3: Zvláštní provozní vlastnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300396-3-V1.2.1 (875086) - 1.6.2005
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Technické požadavky na provoz v přímém módu (DMO) - Část 3: Protokol rádiového rozhraní (AI) z pohyblivé stanice do pohyblivé stanice (MS-MS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301908-7-V2.2.2 (875111) - 1.6.2005
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 7: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA TDD (UTRA TDD) (BS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 302245-1-V1.1.1 (875122) - 1.6.2005
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přenosové zařízení pro vysílací službu celosvětového digitálního rozhlasového systému (DRM) - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 302217-1-V1.1.3 (878595) - 1.6.2005
Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 1: Přehled a společné vlastnosti nezávislé na systému (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 302217-2-1-V1.1.3 (878595) - 1.6.2005
Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 2-1: Na systému závislé požadavky na digitální systémy pracující v kmitočtových pásmech, kde se používá kmitočtová koordinace (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 302217-2-2-V1.1.3 (878595) - 1.6.2005
Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 2-2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE pro digitální systémy pracující v kmitočtových pásmech, kde se používá kmitočtová koordinace (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 302217-4-1-V1.1.3 (878595) - 1.6.2005
Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 4-1: Na systému závislé požadavky na antény (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 302217-4-2-V1.1.3 (878595) - 1.6.2005
Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 4-2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE pro antény (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 12764 (914103) - 1.6.2005
Sanitární potřeby - Požadavky pro vířivé koupací vany.
202.40 Kč

ČSN EN 14428 (914110) - 1.6.2005
Sprchové zástěny - Provozní požadavky a zkušební metody.
306.90 Kč

ČSN EN 14468-1 (940519) - 1.6.2005
Stolní tenis - Část 1: Stoly na stolní tenis, funkční a bezpečnostní požadavky, zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

Kategorie (nové normy)