Nové normy ČSN za březen 2021

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2021 v 09:00


ČSN EN ISO 20387 (010107) - 1.3.2021
Biotechnologie - Biobanking - Všeobecné požadavky na biobanking (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 14002-1 (010902) - 1.3.2021
Systémy environmentálního managementu - Směrnice pro používání ISO 14001 k řešení environmentálních aspektů a podmínek v oblasti životního prostředí - Část 1: Obecně (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 14050 (010950) - 1.3.2021
Environmentální management - Slovník.
859.10 Kč

ČSN EN ISO 5135 (011669) - 1.3.2021
Akustika - Určení hladin akustického výkonu hluku koncových prvků, koncových jednotek a regulačních a uzavíracích součástí vzduchotechnických zařízení na základě měření v dozvukové místnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO/ASTM 52942 (011815) - 1.3.2021
Aditivní výroba - Kvalifikační principy - Kvalifikace operátorů strojů a zařízení pro laserovou fúzi kovového prášku metodou práškového lože používaných v leteckém a kosmickém průmyslu (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 17200 (012040) - 1.3.2021
Nanotechnologie - Nanočástice ve formě prášku - Charakteristiky a měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 17173 (012302) - 1.3.2021
Evropský slovník CBRNE (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN ISO 6412-2 (013245) - 1.3.2021
Technická dokumentace produktu - Zjednodušené zobrazení potrubí - Část 2: Izometrické zobrazení.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 6412-3 (013245) - 1.3.2021
Technická dokumentace produktu - Zjednodušené zobrazení potrubí - Část 3: Příslušenství pro větrací a odvodňovací systémy.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 8560 (013420) - 1.3.2021
Technické výkresy - Stavební výkresy - Zobrazování modulových rozměrů, přímek a mřížek.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 25178-72:2017/A1 (014451) - 1.3.2021
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 72: XML formát souboru x3p (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 22232-1 (015026) - 1.3.2021
Nedestruktivní zkoušení - Charakterizace a ověřování ultrazvukového zkušebního zařízení - Část 1: Přístroje.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 21432 (015095) - 1.3.2021
Nedestruktivní zkoušení - Standardní zkušební metody pro stanovení vnitřního pnutí neutronovou difrakcí (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 18771 (038650) - 1.3.2021
Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Zkušební metoda odolnosti proti oděru povrchu použitím brusného papíru se skleněným brusivem.
202.40 Kč

ČSN EN 13067 (050722) - 1.3.2021
Personál pro svařování plastů - Zkoušky odborné způsobilosti svářečů - Svařování spojů z termoplastů (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 15792-1 (051102) - 1.3.2021
Svařovací materiály - Zkušební metody - Část 1: Zkušební metody pro zkušební vzorky z čistých svarových kovů z oceli, niklu a slitin niklu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15792-2 (051102) - 1.3.2021
Svařovací materiály - Zkušební metody - Část 2: Příprava jednostranně a oboustranně svařovaných zkušebních kusů pro zhotovení vzorků z oceli (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 2560 (055005) - 1.3.2021
Svařovací materiály - Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí - Klasifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 6847 (055017) - 1.3.2021
Svařovací materiály - Příprava návaru svarového kovu pro chemický rozbor (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 14341 (055311) - 1.3.2021
Svařovací materiály - Drátové elektrody pro obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí v ochranném plynu a jejich svarové kovy - Klasifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 521+AC (061455) - 1.3.2021
Specifikace pro spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny - Přenosné spotřebiče využívající tlaku par zkapalněných uhlovodíkových plynů.
493.90 Kč

ČSN EN 12514 (075890) - 1.3.2021
Součásti palivových systémů zařízení na kapalná paliva (Norma k přímému použití jako ČSN).
1276.80 Kč

ČSN EN 12514-1:2001/Z1 (075890) - 1.3.2021
Olejové hospodářství pro hořáky na kapalná paliva - Část 1: Požadavky na bezpečnost a zkoušení - Konstrukční části, palivová čerpadla, řídicí a zabezpečovací přístroje, palivové nádrže.
26.40 Kč

ČSN EN 12514-2:2001/Z1 (075890) - 1.3.2021
Olejové hospodářství pro hořáky na kapalná paliva - Část 2: Požadavky na bezpečnost a zkoušení - Konstrukční části, uzavírací armatury, palivové rozvody, filtry, odvzdušňovací zařízení a měřidla.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 9809-2 (078521) - 1.3.2021
Lahve na plyny - Návrh, konstrukce a zkoušení znovuplnitelných bezešvých ocelových lahví a velkoobjemových lahví na plyny - Část 2: Lahve a velkoobjemové lahve ze zušlechtěné oceli s mezí pevnosti v tahu 1100 MPa nebo větší.
493.90 Kč

ČSN EN 13480-3:2018/A2 (130020) - 1.3.2021
Kovová průmyslová potrubí - Část 3: Konstrukce a výpočet.
306.90 Kč

ČSN EN 13480-3:2018/A3 (130020) - 1.3.2021
Kovová průmyslová potrubí - Část 3: Konstrukce a výpočet.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 10434 (133750) - 1.3.2021
Ocelová šoupátka s přišroubovaným víkem s otvorem pro ropný průmysl, petrochemický průmysl a příbuzná průmyslová odvětví (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN IEC 62443-3-2 (180304) - 1.3.2021
Bezpečnost systémů pro průmyslovou automatizaci a řízení - Část 3-2: Posouzení bezpečnostních rizik pro návrh systému (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 61804-3-ed.3:2016/Z1 (184003) - 1.3.2021
Funkční bloky (FB) pro řízení procesů a jazyk popisu elektronického zařízení (EDDL) - Část 3: Syntaxe a sémantika EDDL (Norma k přímému použití jako ČSN).
26.40 Kč

ČSN EN IEC 61804-3-ed.4 (184003) - 1.3.2021
Zařízení a integrace v podnikových systémech - Funkční bloky (FB) pro řízení procesů a jazyk popisu elektronického zařízení (EDDL) - Část 3: Syntaxe a sémantika EDDL (Norma k přímému použití jako ČSN).
2291.40 Kč

ČSN EN IEC 61804-4-ed.2 (184003) - 1.3.2021
Zařízení a integrace v podnikových systémech - Funkční bloky (FB) pro řízení procesů a jazyk popisu elektronického zařízení (EDDL) - Část 4: Výklad popisu elektronického zařízení (EDD) (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN 61804-4:2016/Z1 (184003) - 1.3.2021
Funkční bloky (FB) pro řízení procesů a jazyk popisu elektronického zařízení (EDDL) - Část 4: Výklad popisu elektronického zařízení (EDD) (Norma k přímému použití jako ČSN).
26.40 Kč

ČSN EN IEC 61804-5-ed.2 (184003) - 1.3.2021
Zařízení a integrace v podnikových systémech - Funkční bloky (FB) pro řízení procesů a jazyk popisu elektronického zařízení (EDDL) - Část 5: Vestavěná knihovna EDDL (Norma k přímému použití jako ČSN).
1641.60 Kč

ČSN EN 61804-5:2016/Z1 (184003) - 1.3.2021
Funkční bloky (FB) pro řízení procesů a jazyk popisu elektronického zařízení (EDDL) - Část 5: Vestavěná knihovna EDDL (Norma k přímému použití jako ČSN).
26.40 Kč

ČSN EN IEC 62541-11-ed.2 (184004) - 1.3.2021
Sjednocená architektura OPC - Část 11: Historický přístup (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 62541-11:2015/Z1 (184004) - 1.3.2021
Sjednocená architektura OPC - Část 11: Historický přístup (Norma k přímému použití jako ČSN).
26.40 Kč

ČSN EN IEC 62541-12 (184004) - 1.3.2021
Sjednocená architektura OPC - Část 12: Zjišťování a globální služby (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN IEC 62541-13-ed.2 (184004) - 1.3.2021
Sjednocená architektura OPC - Část 13: Seskupování (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN 62541-13:2015/Z1 (184004) - 1.3.2021
Sjednocená architektura OPC - Část 13: Seskupování (Norma k přímému použití jako ČSN).
26.40 Kč

ČSN EN 62541-7-ed.2:2015/Z1 (184004) - 1.3.2021
Sjednocená architektura OPC - Část 7: Profily (Norma k přímému použití jako ČSN).
26.40 Kč

ČSN EN IEC 62541-7-ed.3 (184004) - 1.3.2021
Sjednocená architektura OPC - Část 7: Profily (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN 62541-8-ed.2:2015/Z1 (184004) - 1.3.2021
Sjednocená architektura OPC - Část 8: Přístup dat (Norma k přímému použití jako ČSN).
26.40 Kč

ČSN EN IEC 62541-8-ed.3 (184004) - 1.3.2021
Sjednocená architektura OPC - Část 8: Přístup dat (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 62541-9-ed.2:2015/Z1 (184004) - 1.3.2021
Sjednocená architektura OPC - Část 9: Signalizace a podmínky (Norma k přímému použití jako ČSN).
26.40 Kč

ČSN EN IEC 62541-9-ed.3 (184004) - 1.3.2021
Sjednocená architektura OPC - Část 9: Signalizace a podmínky (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN IEC 62714-4 (184021) - 1.3.2021
Technika výměnného formátu dat v technice řízení průmyslových procesů - Jazyk se značkami pro řízení - Část 4: Logika (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN 61969-3-ed.2:2012/Z1 (188003) - 1.3.2021
Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Venkovní kryty - Část 3: Environmentální požadavky, zkoušky a bezpečnostní hlediska.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 61969-3-ed.3 (188003) - 1.3.2021
Mechanické konstrukce pro elektrická a elektronická zařízení - Venkovní kryty - Část 3: Environmentální požadavky, zkoušky a bezpečnostní hlediska. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 16092-2:2020/Z1 (210705) - 1.3.2021
Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Lisy - Část 2: Bezpečnostní požadavky pro mechanické lisy.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 16092-4:2020/Z1 (210705) - 1.3.2021
Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Lisy - Část 4: Bezpečnostní požadavky pro pneumatické lisy.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 5167-3 (257710) - 1.3.2021
Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu - Část 3: Dýzy a Venturiho dýzy (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 50212-ed.2 (258338) - 1.3.2021
Konektory pro termoelektrické snímače (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 50212:1998/Z1 (258338) - 1.3.2021
Konektory pro termoelektrické snímače.
26.40 Kč

ČSN EN 81-40-ed.2 (274003) - 1.3.2021
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 40: Schodišťové výtahy a šikmé zvedací plošiny pro dopravu osob s omezenou pohyblivostí (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 13260 (280520) - 1.3.2021
Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Dvojkolí - Požadavky na výrobek (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 13262 (280521) - 1.3.2021
Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Kola - Požadavky na výrobek (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 13261 (280522) - 1.3.2021
Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Nápravy - Požadavky na výrobek (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 18243:2019/A1 (300036) - 1.3.2021
Elektricky poháněné mopedy a motocykly - Specifikace zkoušek a bezpečnostní požadavky pro lithium-ion bateriové systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 16602-60-14 (310510) - 1.3.2021
Zabezpečování kosmických produktů - Postup oživování - EEE součásti (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 16603-20 (310540) - 1.3.2021
Kosmické inženýrství - Elektrické a elektronické procesy (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN 16603-20-01 (310540) - 1.3.2021
Kosmické inženýrství - Vícenásobný přenos, návrh a zkouška (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 16603-20-06 (310540) - 1.3.2021
Kosmické inženýrství - Nabíjení družice (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN 16603-50-11 (310540) - 1.3.2021
Kosmické inženýrství - SpaceFibre - Vysokorychlostní sériové připojení (Norma k přímému použití jako ČSN).
1345.20 Kč

ČSN EN 16803-1 (310560) - 1.3.2021
Kosmos - Využití systému GNSS pro určování polohy inteligentními dopravními systémy (ITS) podél pozemní komunikace - Část 1: Definice a postupy systémového inženýrství pro stanovení a hodnocení výkonu (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 16803-2 (310560) - 1.3.2021
Kosmos - Využití systému GNSS pro určování polohy inteligentními dopravními systémy (ITS) podél pozemní komunikace - Část 2: Posouzení základních vlastností terminálů GNSS pro určování polohy (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 16803-3 (310560) - 1.3.2021
Kosmos - Využití systému GNSS pro určování polohy inteligentními dopravními systémy (ITS) podél pozemní komunikace - Část 3: Posouzení bezpečnostních vlastností terminálů GNSS pro určování polohy (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 6139 (313751) - 1.3.2021
Letectví a kosmonautika - Ochranný kryt, nekovový pro koncovky podle EN 6123 (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 6141 (313752) - 1.3.2021
Letectví a kosmonautika - Ochranné nekovové zátky pro koncovky podle EN 6123 (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN IEC 60050-821:2019/Oprava1 (330050) - 1.3.2021
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 821: Drážní signalizační a zabezpečovací zařízení.
56.10 Kč

ČSN EN 60664-1-ed.2:2008/Z1 (330420) - 1.3.2021
Koordinace izolace zařízení nízkého napětí - Část 1: Zásady, požadavky a zkoušky.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60664-1-ed.3 (330420) - 1.3.2021
Koordinace izolace zařízení nízkého napětí - Část 1: Zásady, požadavky a zkoušky.
539.00 Kč

ČSN EN IEC 61400-27-1-ed.2 (333160) - 1.3.2021
Větrné elektrárny - Část 27-1: Elektrické simulační modely - Obecné modely (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 61400-27-1:2015/Z1 (333160) - 1.3.2021
Větrné elektrárny - Část 27-1: Elektrické simulační modely - Větrné turbíny (Norma k přímému použití jako ČSN).
26.40 Kč

ČSN EN IEC 55016-1-4-ed.4:2020/A1 (334210) - 1.3.2021
Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-4: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Antény a zkušební stanoviště pro měření rušení šířeného zářením.
202.40 Kč

ČSN EN IEC 55036 (334215) - 1.3.2021
Elektrická a hybridní silniční vozidla - Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení - Meze a metody měření pro ochranu přijímačů mimo vozidla pod 30 MHz (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN IEC 61643-341-ed.2 (341392) - 1.3.2021
Součástky nízkonapěťových zařízení pro ochranu před přepětím - Část 341: Výkonnostní požadavky a zkušební obvody pro tyristorové přepěťové supresory (TSS). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN EN 61643-341:2002/Z1 (341392) - 1.3.2021
Součástky nízkonapěťových zařízení pro ochranu před přepětím - Část 341: Specifikace pro tyristorové přepěťové supresory (TSS).
26.40 Kč

ČSN EN 50129-ed.2 (342675) - 1.3.2021
Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat - Elektronické zabezpečovací systémy.
859.10 Kč

ČSN EN 50129:2003/Z2 (342675) - 1.3.2021
Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat - Elektronické zabezpečovací systémy.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60068-3-7-ed.2 (345791) - 1.3.2021
Zkoušení vlivů prostředí - Část 3-7: Doprovodná dokumentace a návod - Měření v teplotních komorách pro zkoušky A (chlad) a B (suché teplo) (se zátěží).
202.40 Kč

ČSN EN 60068-3-7:2002/Z1 (345791) - 1.3.2021
Zkoušení vlivů prostředí - Část 3-7: Doprovodná dokumentace a návod - Měření v teplotních komorách pro zkoušky A a B (se zátěží).
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60076-24 (351001) - 1.3.2021
Výkonové transformátory - Část 24: Specifikace distribučních transformátorů s regulací napětí (VRDT).
202.40 Kč

ČSN EN IEC 60352-4-ed.2 (354061) - 1.3.2021
Nepájené spoje - Část 4: Nepřístupné zařezávané (ID) spoje - Obecné požadavky, zkušební metody a praktický návod. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 60352-4:1997/Z1 (354061) - 1.3.2021
Nepájené spoje - Část 4: Nepřístupné nepájené odizolované spoje - Všeobecné požadavky, zkušební metody a praktický návod.
26.40 Kč

ČSN EN 60352-5-ed.3:2012/Z1 (354061) - 1.3.2021
Nepájené spoje - Část 5: Zalisované spoje - Obecné požadavky, zkušební metody a praktický návod.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60352-5-ed.4 (354061) - 1.3.2021
Nepájené spoje - Část 5: Zalisované spoje - Obecné požadavky, zkušební metody a praktický návod. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN IEC 62435-8 (358793) - 1.3.2021
Elektronické součástky - Dlouhodobé skladování elektronických polovodičových součástek - Část 8: Pasivní elektronické součástky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 60747-16-5:2014/A1 (358797) - 1.3.2021
Polovodičové součástky - Část 16-5: Mikrovlnné integrované obvody - Oscilátory. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN IEC 60747-5-5-ed.2 (358797) - 1.3.2021
Polovodičové součástky - Část 5-5: Optoelektronické součástky - Fotoelektrické vazební členy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
515.90 Kč

ČSN EN 60747-5-5:2011/Z1 (358797) - 1.3.2021
Polovodičové součástky - Diskrétní součástky - Část 5-5: Optoelektronické součástky - Fotoelektrické vazební členy.
26.40 Kč

ČSN EN 60749-15-ed.2:2011/Z1 (358799) - 1.3.2021
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 15: Odolnost proti teplu při pájení součástek montovaných do průchozích otvorů.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60749-15-ed.3 (358799) - 1.3.2021
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 15: Odolnost proti teplu při pájení součástek montovaných do průchozích otvorů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN IEC 60749-30-ed.2 (358799) - 1.3.2021
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 30: Aklimatizace nehermetických součástek pro povrchovou montáž před zkouškou spolehlivosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 60749-30:2005/Z1 (358799) - 1.3.2021
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 30: Aklimatizace nehermetických součástek pro povrchovou montáž před zkouškou spolehlivosti.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60794-1-215 (359223) - 1.3.2021
Optické vláknové kabely - Část 1-215: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů - Environmentální zkušební metody - Zkouška vnějšího zmrazování kabelu, metoda F15. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN IEC 61300-2-56 (359251) - 1.3.2021
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-56: Zkoušky - Odolnost namontovaných zapouzdření proti větru. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN IEC 61280-4-5 (359270) - 1.3.2021
Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 4-5: Instalované kabelové trasy - Měření útlumu optických vláknových kabelových tras ukončených MPO s využitím zkušebního zařízení s rozhraními MPO. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN EN 62149-3-ed.2:2015/Z1 (359276) - 1.3.2021
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy funkčnosti - Část 3: Vysílače s laserovou diodou a integrovaným modulátorem pro optické vláknové přenosové systémy 2,5 Gbit/s až 40 Gbit/s.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 62149-3-ed.3 (359276) - 1.3.2021
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy funkčnosti - Část 3: Vysílače s laserovou diodou a integrovaným modulátorem pro optické vláknové přenosové systémy 40 Gbit/s. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 62149-5-ed.2:2011/Z1 (359276) - 1.3.2021
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy funkčnosti - Část 5: Vysílače-přijímače ATM-PON s budičem LD a ICs CDR.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 62149-5-ed.3 (359276) - 1.3.2021
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy funkčnosti - Část 5: Vysílače-přijímače ATM-PON s budičem LD a IC CDR. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 61760-1-ed.2:2007/Z1 (359310) - 1.3.2021
Technologie povrchové montáže - Část 1: Standardní metoda specifikování součástek pro povrchovou montáž (SMD).
26.40 Kč

ČSN EN IEC 61760-1-ed.3 (359310) - 1.3.2021
Technologie povrchové montáže - Část 1: Standardní metoda specifikování součástek pro povrchovou montáž (SMD). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN IEC 63103 (360092) - 1.3.2021
Osvětlovací zařízení - Měření příkonu v neaktivním režimu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 60335-2-43-ed.2:2004/Z1 (361045) - 1.3.2021
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-43: Zvláštní požadavky na sušiče prádla a ručníků.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-43-ed.3 (361050) - 1.3.2021
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-43: Zvláštní požadavky na sušiče prádla a ručníků.
202.40 Kč

ČSN EN 50193-1-ed.2:2017/A1 (361060) - 1.3.2021
Elektrické průtokové ohřívače vody - Metody měření funkce - Část 1: Obecné požadavky.
108.90 Kč

ČSN EN 50193-2-1:2016/A1 (361060) - 1.3.2021
Elektrické průtokové ohřívače vody - Část 2-1: Metody měření funkce - Multifunkční elektrické průtokové ohřívače vody.
108.90 Kč

ČSN EN 50193-2-2:2017/A1 (361060) - 1.3.2021
Elektrické průtokové ohřívače vody - Část 2-2: Požadavky na funkci - Elektrické průtokové ohřívače vody použité pro jedinou sprchu - Účinnost.
108.90 Kč

ČSN EN 50440:2016/A1 (361060) - 1.3.2021
Účinnost elektrických akumulačních ohřívačů vody pro domácnost a zkušební metody.
108.90 Kč

ČSN EN IEC 62841-2-6 (361510) - 1.3.2021
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 2-6: Zvláštní požadavky na ruční kladiva.
493.90 Kč

ČSN EN IEC 62841-2-6:2021/A11 (361510) - 1.3.2021
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 2-6: Zvláštní požadavky na ruční kladiva.
169.40 Kč

ČSN EN 60745-2-6-ed.2:2010/Z1 (361551) - 1.3.2021
Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-6: Zvláštní požadavky na kladiva.
26.40 Kč

ČSN EN 60730-2-11-ed.2:2008/Z2 (361960) - 1.3.2021
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-11: Zvláštní požadavky na regulátory výkonu.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60730-2-11-ed.3 (361960) - 1.3.2021
Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-11: Zvláštní požadavky na regulátory výkonu.
202.40 Kč

ČSN EN 60730-2-7-ed.2:2011/Z2 (361960) - 1.3.2021
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-7: Zvláštní požadavky na časové relé a časové spínače.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60730-2-7-ed.3 (361960) - 1.3.2021
Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-7: Zvláštní požadavky na časové relé a časové spínače.
306.90 Kč

ČSN EN 60730-2-8-ed.2:2002/Z2 (361960) - 1.3.2021
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-8: Zvláštní požadavky pro elektricky ovládané vodní ventily, včetně mechanických požadavků.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60730-2-8-ed.3 (361960) - 1.3.2021
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-8: Zvláštní požadavky na elektricky ovládané vodní ventily, včetně mechanických požadavků.
394.90 Kč

ČSN EN 61701-ed.2:2012/Z1 (364611) - 1.3.2021
Zkoušení koroze fotovoltaických (PV) modulů solnou mlhou.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 61701-ed.3 (364611) - 1.3.2021
Fotovoltaické (PV) moduly - Zkoušení koroze solnou mlhou. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN IEC 62790-ed.2 (364652) - 1.3.2021
Připojovací skříňky pro fotovoltaické moduly - Bezpečnostní požadavky a zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 62790:2015/Z1 (364652) - 1.3.2021
Připojovací skříňky pro fotovoltaické moduly - Bezpečnostní požadavky a zkoušky.
26.40 Kč

ČSN EN 14972-1 (389260) - 1.3.2021
Stabilní hasicí zařízení - Mlhová zařízení - Část 1: Navrhování, instalace, inspekce a údržba (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN ISO 10275 (420436) - 1.3.2021
Kovové materiály - Plechy a pásy - Stanovení exponentu deformačního zpevnění tahem (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN P CEN/TS 13388 (421301) - 1.3.2021
Měď a slitiny mědi - Přehled chemického složení a výrobků.
493.90 Kč

ČSN EN 12472 (421657) - 1.3.2021
Metoda simulace zrychleného opotřebení a koroze pro detekci uvolněného niklu z předmětů potažených ochranným povlakem (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 10210-3 (425952) - 1.3.2021
Duté profily tvářené za tepla - Část 3: Technické dodací podmínky pro oceli s vysokou pevností a odolností vůči povětrnostním podmínkám (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 10219-3 (425953) - 1.3.2021
Svařované duté profily z konstrukčních ocelí tvářené za studena - Část 3: Technické dodací podmínky pro oceli s vysokou pevností a odolností vůči povětrnostním podmínkám (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 6931-1 (426481) - 1.3.2021
Korozivzdorné oceli na pružiny - Část 1: Drát (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 23251 (450051) - 1.3.2021
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Systémy pro snižování přetlaku a odtlakování (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15761 (451610) - 1.3.2021
Ocelová šoupátka, kulové a zpětné ventily velikosti DN 100 a menší, pro naftový a plynárenský průmysl (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN 492120 (492120) - 1.3.2021
Dřevěné podlahy - Požadavky na montáž a posuzování.
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 17497 (500413) - 1.3.2021
Vlákniny, papír a lepenka - Stanovení bisfenolu A v extraktu z papíru a lepenky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12042+A1 (512515) - 1.3.2021
Potravinářské stroje - Automatické dělicí stroje - Bezpečnostní a hygienické požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 11136:2017/A1 (560697) - 1.3.2021
Senzorická analýza - Metodologie - Obecný návod pro provádění hédonických spotřebitelských testů v kontrolovaném prostředí (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 660 (588756) - 1.3.2021
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení čísla kyselosti a kyselosti.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 8031 (635229) - 1.3.2021
Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Stanovení elektrického odporu a vodivosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 10352 (642032) - 1.3.2021
Plasty vyztužené vlákny - Lisovací hmoty a prepregy - Stanovení plošné hmotnosti a plošné hmotnosti vláken (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 24022-1 (642610) - 1.3.2021
Plasty - Polystyren (PS) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 19063-2 (642611) - 1.3.2021
Plasty - Houževnatý polystyren (PS-I) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 16486-1 (646409) - 1.3.2021
Plastové potrubní systémy pro rozvody plynných paliv - Potrubní systémy z neměkčeného polyamidu (PA-U) se svařovanými a mechanickými spoji - Část 1: Obecně (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 13971 (654844) - 1.3.2021
Uhličitanové a křemičitanové materiály k vápnění půd - Stanovení reaktivity - Potenciometrická titrace kyselinou chlorovodíkovou.
202.40 Kč

TNI CEN/TR 17499 (657083) - 1.3.2021
Asfalty a asfaltová pojiva - Příklady označení CE a prohlášení o vlastnostech (DoP). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 17408 (668641) - 1.3.2021
Stanovení tekutosti a chování viskoelastických lepidel při aplikaci pomocí oscilační reometrie (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 21683 (671419) - 1.3.2021
Pigmenty a plniva - Stanovení experimentálně simulovaného uvolňování nanoobjektů z nátěrových hmot a pigmentovaných plastů (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 4629-3 (673041) - 1.3.2021
Pojiva pro nátěrové hmoty - Stanovení hydroxylového čísla - Část 3: Rychlá zkouška (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15998 (701023) - 1.3.2021
Sklo ve stavebnictví - Bezpečnost v případě požáru, požární odolnost - Metodika zkoušení skla pro účely klasifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 22476-9 (721004) - 1.3.2021
Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 9: Vrtulková zkouška in situ (FVT a FVT-F) (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 1097-2 (721194) - 1.3.2021
Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 2: Metody pro stanovení odolnosti proti drcení.
394.90 Kč

ČSN EN 1097-8 (721194) - 1.3.2021
Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 8: Stanovení hodnoty ohladitelnosti.
317.90 Kč

ČSN EN 12504-1 (731303) - 1.3.2021
Zkoušení betonu v konstrukcích - Část 1: Vývrty - Odběr, vyšetření a zkoušení v tlaku.
169.40 Kč

ČSN EN 16475-6 (734245) - 1.3.2021
Komíny - Příslušenství - Část 6: Přístupové komponenty - Požadavky a zkušební metody.
317.90 Kč

ČSN EN 16475-7+A1 (734245) - 1.3.2021
Komíny - Příslušenství - Část 7: Dešťové stříšky - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN 736132 (736132) - 1.3.2021
Stavba vozovek - Kationaktivní asfaltové emulze.
169.40 Kč

ČSN EN 12697-11 (736160) - 1.3.2021
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 11: Stanovení afinity mezi kamenivem a pojivem.
306.90 Kč

ČSN EN 12697-14 (736160) - 1.3.2021
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 14: Obsah vody.
169.40 Kč

ČSN EN 12697-20 (736160) - 1.3.2021
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 20: Stanovení čísla tvrdosti na krychli nebo na Marshallových zkušebních tělesech.
202.40 Kč

ČSN EN 12697-22 (736160) - 1.3.2021
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 22: Zkouška pojíždění kolem.
306.90 Kč

ČSN EN 12697-28 (736160) - 1.3.2021
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 28: Příprava vzorků pro stanovení obsahu pojiva, obsahu vody a zrnitosti.
169.40 Kč

ČSN EN 12697-3+A1 (736160) - 1.3.2021
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 3: Znovuzískání extrahovaného pojiva: Rotační vakuové destilační zařízení.
169.40 Kč

ČSN EN 12697-34 (736160) - 1.3.2021
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 34: Marshallova zkouška.
202.40 Kč

ČSN EN 12697-40 (736160) - 1.3.2021
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 40: Propustnost in situ.
202.40 Kč

ČSN EN 12697-46 (736160) - 1.3.2021
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 46: Nízkoteplotní vlastnosti a tvorba trhlin pomoci jednoosé zkoušky tahem.
306.90 Kč

ČSN EN 12697-6 (736160) - 1.3.2021
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 6: Stanovení objemové hmotnosti asfaltového zkušebního tělesa.
202.40 Kč

ČSN EN 13422 (737031) - 1.3.2021
Svislé dopravní značení - Přenosná deformovatelná varovná zařízení - Kužely a válce.
306.90 Kč

ČSN 737031 (737031) - 1.3.2021
Požadavky na dopravní kužely.
108.90 Kč

ČSN 752411 (752411) - 1.3.2021
Zdroje požární vody.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 13161 (757638) - 1.3.2021
Kvalita vod - Polonium 210 - Zkušební metoda spektrometrií záření alfa (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 17371-3 (763604) - 1.3.2021
Poskytování služeb - Část 3: Management hodnocení výkonnosti - Návod k mechanismu hodnocení výkonnosti v rámci smluv o poskytování služeb (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 13365-1 (793874) - 1.3.2021
Usně - Chemické stanovení obsahu konzervačních látek (TCMTB, PCMC, OPP, OIT) v usních kapalinovou chromatografií - Část 1: Metoda extrakce acetonitrilem (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 13365-2 (793874) - 1.3.2021
Usně - Chemické stanovení obsahu konzervačních látek (TCMTB, PCMC, OPP, OIT) v usních kapalinovou chromatografií - Část 2: Metoda extrakce umělým potem (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 17234-1 (793887) - 1.3.2021
Usně - Chemické zkoušky pro stanovení určitých azobarviv v barvených usních - Část 1: Stanovení určitých aromatických aminů odvozených od azobarviv (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 22744-2 (800299) - 1.3.2021
Textilie a textilní výrobky - Stanovení organocíničitých sloučenin - Část 2: Přímá metoda kapalinové chromatografie (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 22751 (804643) - 1.3.2021
Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Fyzikální a mechanická zkouška - Stanovení ohybové síly (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 3303-1 (804644) - 1.3.2021
Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Stanovení pevnosti v protržení - Část 1: Metoda s ocelovou kuličkou (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 3303-2 (804644) - 1.3.2021
Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Stanovení pevnosti v protržení - Část 2: Hydraulická metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 266 (806001) - 1.3.2021
Tapety v rolích - Specifikace pro textilní tapety (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 12402-2 (832865) - 1.3.2021
Osobní vztlakové prostředky - Část 2: Záchranné vesty, úroveň účinnosti 275 - Požadavky na bezpečnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 12402-3 (832865) - 1.3.2021
Osobní vztlakové prostředky - Část 3: Záchranné vesty, úroveň účinnosti 150 - Požadavky na bezpečnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 12402-4 (832865) - 1.3.2021
Osobní vztlakové prostředky - Část 4: Záchranné vesty, úroveň účinnosti 100 - Požadavky na bezpečnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 12402-5 (832865) - 1.3.2021
Osobní vztlakové prostředky - Část 5: Plovací pomůcky (úroveň 50) - Požadavky na bezpečnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 12402-6 (832865) - 1.3.2021
Osobní vztlakové prostředky - Část 6: Záchranné vesty a plovací pomůcky pro zvláštní účely - Požadavky na bezpečnost a doplňkové metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 12402-8 (832865) - 1.3.2021
Osobní vztlakové prostředky - Část 8: Příslušenství - Požadavky na bezpečnost a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 12402-9 (832865) - 1.3.2021
Osobní vztlakové prostředky - Část 9: Hodnocení (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN ISO 25065 (833580) - 1.3.2021
Systémové a softwarové inženýrství - Požadavky a hodnocení kvality softwarových produktů (SQuaRE) - Společný formát průmyslu (CIF) pro použitelnost - Specifikace uživatelských požadavků (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN P CEN/TS 17405 (834739) - 1.3.2021
Stacionární zdroje emisí - Stanovení objemové koncentrace oxidu uhličitého - Referenční metoda: Infračervená spektrometrie (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 17359 (835519) - 1.3.2021
Stacionární zdroje emisí - Bioaerosoly a biologické látky - Odběr vzorků bioaerosolů a separace v kapalinách - Metoda měření impaktorem (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 21404 (838227) - 1.3.2021
Tuhá biopaliva - Stanovení tavitelnosti popela.
202.40 Kč

ČSN EN 1789 (842110) - 1.3.2021
Zdravotnické dopravní prostředky a jejich vybavení - Silniční ambulance (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN ISO 7376 (852120) - 1.3.2021
Anestetické a respirační přístroje - Laryngoskopy pro tracheální intubaci (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 81060-2-ed.2:2020/A1 (852701) - 1.3.2021
Neinvazivní tonometry - Část 2: Klinická zkouška typu s intermitentním automatizovaným měřením.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 3630-5 (856021) - 1.3.2021
Stomatologie - Stomatologické nástroje pro kořenové kanálky - Část 5: Tvarové a čisticí nástroje (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 16202-1 (856089) - 1.3.2021
Stomatologie - Názvosloví orálních anomálií - Část 1: Kódování pro reprezentaci orálních anomálií (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 16202-2 (856089) - 1.3.2021
Stomatologie - Názvosloví orálních anomálií - Část 2: Vývojové anomálie zubu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 20127 (856095) - 1.3.2021
Stomatologie - Fyzikální vlastnosti elektrických zubních kartáčků (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 10271 (856307) - 1.3.2021
Stomatologie - Metody korozních zkoušek kovových materiálů (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 301489-17-V3.2.4 (875101) - 1.3.2021
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 17: Specifické podmínky pro širokopásmové datové přenosové systémy - Harmonizovaná norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 303213-4-1-V2.1.1 (878801) - 1.3.2021
Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 4: Specifikace Společenství pro využívané nekooperativní čidlo včetně jeho rozhraní - Podčást 1: Obecné požadavky na nekooperativní čidlo (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 303213-4-2-V2.1.1 (878801) - 1.3.2021
Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 4: Specifikace Společenství pro využívané nekooperativní čidlo včetně jeho rozhraní - Podčást 2: Specifické požadavky na využívané čidlo radaru pozemního pohybu (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 14960-3 (940530) - 1.3.2021
Nafukovací hrací zařízení - Část 3: Další požadavky a metody zkoušení pro nafukovací atrakce pro děti (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 1273-ed.2 (943452) - 1.3.2021
Výrobky pro péči o dítě - Chodítka pro děti - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 13834 (944304) - 1.3.2021
Varné nádobí - Nádobí vhodné pro použití v domácích troubách (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 3166-1 (971002) - 1.3.2021
Kódy pro názvy zemí a jejich částí - Část 1: Kódy zemí (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 16931-1+A1:2020/Oprava1 (979901) - 1.3.2021
Elektronická fakturace - Část 1: Sémantický datový model základních prvků elektronické faktury.
56.10 Kč

ČSN EN ISO 11073-10101 (980014) - 1.3.2021
Zdravotnická informatika - Interoperabilita zařízení - Část 10101: Komunikační zařízení centra zdravotní péče - Nomenklatura (Norma k přímému použití jako ČSN).
6099.00 Kč

Kategorie (nové normy)