Nové normy ČSN za březen 2021

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2021 v 09:00


ČSN EN ISO 20387 (010107) - 1.3.2021
Biotechnologie - Biobanking - Všeobecné požadavky na biobanking (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 14002-1 (010902) - 1.3.2021
Systémy environmentálního managementu - Směrnice pro používání ISO 14001 k řešení environmentálních aspektů a podmínek v oblasti životního prostředí - Část 1: Obecně (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 14050 (010950) - 1.3.2021
Environmentální management - Slovník.
945.00 Kč

ČSN EN ISO 5135 (011669) - 1.3.2021
Akustika - Určení hladin akustického výkonu hluku koncových prvků, koncových jednotek a regulačních a uzavíracích součástí vzduchotechnických zařízení na základě měření v dozvukové místnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO/ASTM 52942 (011815) - 1.3.2021
Aditivní výroba - Kvalifikační principy - Kvalifikace operátorů strojů a zařízení pro laserovou fúzi kovového prášku metodou práškového lože používaných v leteckém a kosmickém průmyslu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 17200 (012040) - 1.3.2021
Nanotechnologie - Nanočástice ve formě prášku - Charakteristiky a měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 17173 (012302) - 1.3.2021
Evropský slovník CBRNE (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN ISO 6412-2 (013245) - 1.3.2021
Technická dokumentace produktu - Zjednodušené zobrazení potrubí - Část 2: Izometrické zobrazení.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 6412-3 (013245) - 1.3.2021
Technická dokumentace produktu - Zjednodušené zobrazení potrubí - Část 3: Příslušenství pro větrací a odvodňovací systémy.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 8560 (013420) - 1.3.2021
Technické výkresy - Stavební výkresy - Zobrazování modulových rozměrů, přímek a mřížek.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 25178-72:2017/A1 (014451) - 1.3.2021
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 72: XML formát souboru x3p (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 22232-1 (015026) - 1.3.2021
Nedestruktivní zkoušení - Charakterizace a ověřování ultrazvukového zkušebního zařízení - Část 1: Přístroje.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 21432 (015095) - 1.3.2021
Nedestruktivní zkoušení - Standardní zkušební metody pro stanovení vnitřního pnutí neutronovou difrakcí (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 18771 (038650) - 1.3.2021
Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Zkušební metoda odolnosti proti oděru povrchu použitím brusného papíru se skleněným brusivem.
223.00 Kč

ČSN EN 13067 (050722) - 1.3.2021
Personál pro svařování plastů - Zkoušky odborné způsobilosti svářečů - Svařování spojů z termoplastů (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 15792-1 (051102) - 1.3.2021
Svařovací materiály - Zkušební metody - Část 1: Zkušební metody pro zkušební vzorky z čistých svarových kovů z oceli, niklu a slitin niklu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15792-2 (051102) - 1.3.2021
Svařovací materiály - Zkušební metody - Část 2: Příprava jednostranně a oboustranně svařovaných zkušebních kusů pro zhotovení vzorků z oceli (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 2560 (055005) - 1.3.2021
Svařovací materiály - Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí - Klasifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 6847 (055017) - 1.3.2021
Svařovací materiály - Příprava návaru svarového kovu pro chemický rozbor (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 14341 (055311) - 1.3.2021
Svařovací materiály - Drátové elektrody pro obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí v ochranném plynu a jejich svarové kovy - Klasifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 521+AC (061455) - 1.3.2021
Specifikace pro spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny - Přenosné spotřebiče využívající tlaku par zkapalněných uhlovodíkových plynů.
543.00 Kč

ČSN EN 12514 (075890) - 1.3.2021
Součásti palivových systémů zařízení na kapalná paliva (Norma k přímému použití jako ČSN).
1276.80 Kč

ČSN EN ISO 9809-2 (078521) - 1.3.2021
Lahve na plyny - Návrh, konstrukce a zkoušení znovuplnitelných bezešvých ocelových lahví a velkoobjemových lahví na plyny - Část 2: Lahve a velkoobjemové lahve ze zušlechtěné oceli s mezí pevnosti v tahu 1100 MPa nebo větší.
543.00 Kč

ČSN EN 13480-3:2018/A2 (130020) - 1.3.2021
Kovová průmyslová potrubí - Část 3: Konstrukce a výpočet.
338.00 Kč

ČSN EN 13480-3:2018/A3 (130020) - 1.3.2021
Kovová průmyslová potrubí - Část 3: Konstrukce a výpočet.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 10434 (133750) - 1.3.2021
Ocelová šoupátka s přišroubovaným víkem s otvorem pro ropný průmysl, petrochemický průmysl a příbuzná průmyslová odvětví (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN IEC 62443-3-2 (180304) - 1.3.2021
Bezpečnost systémů pro průmyslovou automatizaci a řízení - Část 3-2: Posouzení bezpečnostních rizik pro návrh systému (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 61804-3-ed.4 (184003) - 1.3.2021
Zařízení a integrace v podnikových systémech - Funkční bloky (FB) pro řízení procesů a jazyk popisu elektronického zařízení (EDDL) - Část 3: Syntaxe a sémantika EDDL (Norma k přímému použití jako ČSN).
2291.40 Kč

ČSN EN IEC 61804-4-ed.2 (184003) - 1.3.2021
Zařízení a integrace v podnikových systémech - Funkční bloky (FB) pro řízení procesů a jazyk popisu elektronického zařízení (EDDL) - Část 4: Výklad popisu elektronického zařízení (EDD) (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN IEC 61804-5-ed.2 (184003) - 1.3.2021
Zařízení a integrace v podnikových systémech - Funkční bloky (FB) pro řízení procesů a jazyk popisu elektronického zařízení (EDDL) - Část 5: Vestavěná knihovna EDDL (Norma k přímému použití jako ČSN).
1641.60 Kč

ČSN EN IEC 62541-11-ed.2 (184004) - 1.3.2021
Sjednocená architektura OPC - Část 11: Historický přístup (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN IEC 62541-12 (184004) - 1.3.2021
Sjednocená architektura OPC - Část 12: Zjišťování a globální služby (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN IEC 62541-13-ed.2 (184004) - 1.3.2021
Sjednocená architektura OPC - Část 13: Seskupování (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN IEC 62541-7-ed.3 (184004) - 1.3.2021
Sjednocená architektura OPC - Část 7: Profily (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN IEC 62541-8-ed.3 (184004) - 1.3.2021
Sjednocená architektura OPC - Část 8: Přístup dat (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN IEC 62541-9-ed.3 (184004) - 1.3.2021
Sjednocená architektura OPC - Část 9: Signalizace a podmínky (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN IEC 62714-4 (184021) - 1.3.2021
Technika výměnného formátu dat v technice řízení průmyslových procesů - Jazyk se značkami pro řízení - Část 4: Logika (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN IEC 61969-3-ed.3 (188003) - 1.3.2021
Mechanické konstrukce pro elektrická a elektronická zařízení - Venkovní kryty - Část 3: Environmentální požadavky, zkoušky a bezpečnostní hlediska. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 16092-2:2020/Z1 (210705) - 1.3.2021
Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Lisy - Část 2: Bezpečnostní požadavky pro mechanické lisy.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 16092-4:2020/Z1 (210705) - 1.3.2021
Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Lisy - Část 4: Bezpečnostní požadavky pro pneumatické lisy.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 5167-3 (257710) - 1.3.2021
Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu - Část 3: Dýzy a Venturiho dýzy (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 50212-ed.2 (258338) - 1.3.2021
Konektory pro termoelektrické snímače (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 81-40-ed.2 (274003) - 1.3.2021
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 40: Schodišťové výtahy a šikmé zvedací plošiny pro dopravu osob s omezenou pohyblivostí (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 13260 (280520) - 1.3.2021
Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Dvojkolí - Požadavky na výrobek (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 13262 (280521) - 1.3.2021
Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Kola - Požadavky na výrobek (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 13261 (280522) - 1.3.2021
Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Nápravy - Požadavky na výrobek (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 18243:2019/A1 (300036) - 1.3.2021
Elektricky poháněné mopedy a motocykly - Specifikace zkoušek a bezpečnostní požadavky pro lithium-ion bateriové systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 16602-60-14 (310510) - 1.3.2021
Zabezpečování kosmických produktů - Postup oživování - EEE součásti (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 16603-20 (310540) - 1.3.2021
Kosmické inženýrství - Elektrické a elektronické procesy (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN 16603-20-01 (310540) - 1.3.2021
Kosmické inženýrství - Vícenásobný přenos, návrh a zkouška (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 16603-20-06 (310540) - 1.3.2021
Kosmické inženýrství - Nabíjení družice (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN 16603-50-11 (310540) - 1.3.2021
Kosmické inženýrství - SpaceFibre - Vysokorychlostní sériové připojení (Norma k přímému použití jako ČSN).
1377.00 Kč

ČSN EN 16803-1 (310560) - 1.3.2021
Kosmos - Využití systému GNSS pro určování polohy inteligentními dopravními systémy (ITS) podél pozemní komunikace - Část 1: Definice a postupy systémového inženýrství pro stanovení a hodnocení výkonu (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 16803-2 (310560) - 1.3.2021
Kosmos - Využití systému GNSS pro určování polohy inteligentními dopravními systémy (ITS) podél pozemní komunikace - Část 2: Posouzení základních vlastností terminálů GNSS pro určování polohy (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 16803-3 (310560) - 1.3.2021
Kosmos - Využití systému GNSS pro určování polohy inteligentními dopravními systémy (ITS) podél pozemní komunikace - Část 3: Posouzení bezpečnostních vlastností terminálů GNSS pro určování polohy (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 6139 (313751) - 1.3.2021
Letectví a kosmonautika - Ochranný kryt, nekovový pro koncovky podle EN 6123 (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 6141 (313752) - 1.3.2021
Letectví a kosmonautika - Ochranné nekovové zátky pro koncovky podle EN 6123 (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN IEC 60050-821:2019/Oprava1 (330050) - 1.3.2021
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 821: Drážní signalizační a zabezpečovací zařízení.
62.00 Kč

ČSN EN IEC 60664-1-ed.3 (330420) - 1.3.2021
Koordinace izolace zařízení nízkého napětí - Část 1: Zásady, požadavky a zkoušky.
593.00 Kč

ČSN EN IEC 61400-27-1-ed.2 (333160) - 1.3.2021
Větrné elektrárny - Část 27-1: Elektrické simulační modely - Obecné modely (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN IEC 55016-1-4-ed.4:2020/A1 (334210) - 1.3.2021
Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-4: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Antény a zkušební stanoviště pro měření rušení šířeného zářením.
223.00 Kč

ČSN EN IEC 55036 (334215) - 1.3.2021
Elektrická a hybridní silniční vozidla - Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení - Meze a metody měření pro ochranu přijímačů mimo vozidla pod 30 MHz (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 61643-341-ed.2 (341392) - 1.3.2021
Součástky nízkonapěťových zařízení pro ochranu před přepětím - Část 341: Výkonnostní požadavky a zkušební obvody pro tyristorové přepěťové supresory (TSS). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN EN 50129-ed.2 (342675) - 1.3.2021
Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat - Elektronické zabezpečovací systémy.
945.00 Kč

ČSN EN IEC 60068-3-7-ed.2 (345791) - 1.3.2021
Zkoušení vlivů prostředí - Část 3-7: Doprovodná dokumentace a návod - Měření v teplotních komorách pro zkoušky A (chlad) a B (suché teplo) (se zátěží).
223.00 Kč

ČSN EN IEC 60076-24 (351001) - 1.3.2021
Výkonové transformátory - Část 24: Specifikace distribučních transformátorů s regulací napětí (VRDT).
223.00 Kč

ČSN EN IEC 60352-4-ed.2 (354061) - 1.3.2021
Nepájené spoje - Část 4: Nepřístupné zařezávané (ID) spoje - Obecné požadavky, zkušební metody a praktický návod. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN IEC 60352-5-ed.4 (354061) - 1.3.2021
Nepájené spoje - Část 5: Zalisované spoje - Obecné požadavky, zkušební metody a praktický návod. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 62435-8 (358793) - 1.3.2021
Elektronické součástky - Dlouhodobé skladování elektronických polovodičových součástek - Část 8: Pasivní elektronické součástky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 60747-16-5:2014/A1 (358797) - 1.3.2021
Polovodičové součástky - Část 16-5: Mikrovlnné integrované obvody - Oscilátory. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN IEC 60747-5-5-ed.2 (358797) - 1.3.2021
Polovodičové součástky - Část 5-5: Optoelektronické součástky - Fotoelektrické vazební členy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN EN IEC 60749-15-ed.3 (358799) - 1.3.2021
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 15: Odolnost proti teplu při pájení součástek montovaných do průchozích otvorů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN IEC 60749-30-ed.2 (358799) - 1.3.2021
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 30: Aklimatizace nehermetických součástek pro povrchovou montáž před zkouškou spolehlivosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 60794-1-215 (359223) - 1.3.2021
Optické vláknové kabely - Část 1-215: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů - Environmentální zkušební metody - Zkouška vnějšího zmrazování kabelu, metoda F15. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 61300-2-56 (359251) - 1.3.2021
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-56: Zkoušky - Odolnost namontovaných zapouzdření proti větru. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 61280-4-5 (359270) - 1.3.2021
Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 4-5: Instalované kabelové trasy - Měření útlumu optických vláknových kabelových tras ukončených MPO s využitím zkušebního zařízení s rozhraními MPO. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN EN IEC 62149-3-ed.3 (359276) - 1.3.2021
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy funkčnosti - Část 3: Vysílače s laserovou diodou a integrovaným modulátorem pro optické vláknové přenosové systémy 40 Gbit/s. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 23.8.2026).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 62149-5-ed.3 (359276) - 1.3.2021
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy funkčnosti - Část 5: Vysílače-přijímače ATM-PON s budičem LD a IC CDR. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 61760-1-ed.3 (359310) - 1.3.2021
Technologie povrchové montáže - Část 1: Standardní metoda specifikování součástek pro povrchovou montáž (SMD). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN IEC 63103 (360092) - 1.3.2021
Osvětlovací zařízení - Měření příkonu v neaktivním režimu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-43-ed.3 (361050) - 1.3.2021
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-43: Zvláštní požadavky na sušiče prádla a ručníků.
223.00 Kč

ČSN EN 50193-1-ed.2:2017/A1 (361060) - 1.3.2021
Elektrické průtokové ohřívače vody - Metody měření funkce - Část 1: Obecné požadavky.
120.00 Kč

ČSN EN 50193-2-1:2016/A1 (361060) - 1.3.2021
Elektrické průtokové ohřívače vody - Část 2-1: Metody měření funkce - Multifunkční elektrické průtokové ohřívače vody.
120.00 Kč

ČSN EN 50193-2-2:2017/A1 (361060) - 1.3.2021
Elektrické průtokové ohřívače vody - Část 2-2: Požadavky na funkci - Elektrické průtokové ohřívače vody použité pro jedinou sprchu - Účinnost.
120.00 Kč

ČSN EN 50440:2016/A1 (361060) - 1.3.2021
Účinnost elektrických akumulačních ohřívačů vody pro domácnost a zkušební metody.
120.00 Kč

ČSN EN IEC 62841-2-6 (361510) - 1.3.2021
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 2-6: Zvláštní požadavky na ruční kladiva.
543.00 Kč

ČSN EN IEC 62841-2-6:2021/A11 (361510) - 1.3.2021
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 2-6: Zvláštní požadavky na ruční kladiva.
186.00 Kč

ČSN EN 60745-2-6-ed.2:2010/Z1 (361551) - 1.3.2021
Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-6: Zvláštní požadavky na kladiva.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 60730-2-11-ed.3 (361960) - 1.3.2021
Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-11: Zvláštní požadavky na regulátory výkonu.
223.00 Kč

ČSN EN IEC 60730-2-7-ed.3 (361960) - 1.3.2021
Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-7: Zvláštní požadavky na časové relé a časové spínače.
338.00 Kč

ČSN EN IEC 60730-2-8-ed.3 (361960) - 1.3.2021
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-8: Zvláštní požadavky na elektricky ovládané vodní ventily, včetně mechanických požadavků.
434.00 Kč

ČSN EN IEC 61701-ed.3 (364611) - 1.3.2021
Fotovoltaické (PV) moduly - Zkoušení koroze solnou mlhou. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 62790-ed.2 (364652) - 1.3.2021
Připojovací skříňky pro fotovoltaické moduly - Bezpečnostní požadavky a zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 14972-1 (389260) - 1.3.2021
Stabilní hasicí zařízení - Mlhová zařízení - Část 1: Navrhování, instalace, inspekce a údržba (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN ISO 10275 (420436) - 1.3.2021
Kovové materiály - Plechy a pásy - Stanovení exponentu deformačního zpevnění tahem (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 13388 (421301) - 1.3.2021
Měď a slitiny mědi - Přehled chemického složení a výrobků.
543.00 Kč

ČSN EN 12472 (421657) - 1.3.2021
Metoda simulace zrychleného opotřebení a koroze pro detekci uvolněného niklu z předmětů potažených ochranným povlakem (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 10210-3 (425952) - 1.3.2021
Duté profily tvářené za tepla - Část 3: Technické dodací podmínky pro oceli s vysokou pevností a odolností vůči povětrnostním podmínkám (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 10219-3 (425953) - 1.3.2021
Svařované duté profily z konstrukčních ocelí tvářené za studena - Část 3: Technické dodací podmínky pro oceli s vysokou pevností a odolností vůči povětrnostním podmínkám (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 6931-1 (426481) - 1.3.2021
Korozivzdorné oceli na pružiny - Část 1: Drát (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 23251 (450051) - 1.3.2021
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Systémy pro snižování přetlaku a odtlakování (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15761 (451610) - 1.3.2021
Ocelová šoupátka, kulové a zpětné ventily velikosti DN 100 a menší, pro naftový a plynárenský průmysl (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN 492120 (492120) - 1.3.2021
Dřevěné podlahy - Požadavky na montáž a posuzování.
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17497 (500413) - 1.3.2021
Vlákniny, papír a lepenka - Stanovení bisfenolu A v extraktu z papíru a lepenky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12042+A1 (512515) - 1.3.2021
Potravinářské stroje - Automatické dělicí stroje - Bezpečnostní a hygienické požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 11136:2017/A1 (560697) - 1.3.2021
Senzorická analýza - Metodologie - Obecný návod pro provádění hédonických spotřebitelských testů v kontrolovaném prostředí (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 660 (588756) - 1.3.2021
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení čísla kyselosti a kyselosti.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 8031 (635229) - 1.3.2021
Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Stanovení elektrického odporu a vodivosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 10352 (642032) - 1.3.2021
Plasty vyztužené vlákny - Lisovací hmoty a prepregy - Stanovení plošné hmotnosti a plošné hmotnosti vláken (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 24022-1 (642610) - 1.3.2021
Plasty - Polystyren (PS) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 19063-2 (642611) - 1.3.2021
Plasty - Houževnatý polystyren (PS-I) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 16486-1 (646409) - 1.3.2021
Plastové potrubní systémy pro rozvody plynných paliv - Potrubní systémy z neměkčeného polyamidu (PA-U) se svařovanými a mechanickými spoji - Část 1: Obecně (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 13971 (654844) - 1.3.2021
Uhličitanové a křemičitanové materiály k vápnění půd - Stanovení reaktivity - Potenciometrická titrace kyselinou chlorovodíkovou.
223.00 Kč

TNI CEN/TR 17499 (657083) - 1.3.2021
Asfalty a asfaltová pojiva - Příklady označení CE a prohlášení o vlastnostech (DoP). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 17408 (668641) - 1.3.2021
Stanovení tekutosti a chování viskoelastických lepidel při aplikaci pomocí oscilační reometrie (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 21683 (671419) - 1.3.2021
Pigmenty a plniva - Stanovení experimentálně simulovaného uvolňování nanoobjektů z nátěrových hmot a pigmentovaných plastů (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 4629-3 (673041) - 1.3.2021
Pojiva pro nátěrové hmoty - Stanovení hydroxylového čísla - Část 3: Rychlá zkouška (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15998 (701023) - 1.3.2021
Sklo ve stavebnictví - Bezpečnost v případě požáru, požární odolnost - Metodika zkoušení skla pro účely klasifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 22476-9 (721004) - 1.3.2021
Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 9: Vrtulková zkouška in situ (FVT a FVT-F) (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 1097-2 (721194) - 1.3.2021
Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 2: Metody pro stanovení odolnosti proti drcení.
434.00 Kč

ČSN EN 1097-8 (721194) - 1.3.2021
Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 8: Stanovení hodnoty ohladitelnosti.
350.00 Kč

ČSN EN 12504-1 (731303) - 1.3.2021
Zkoušení betonu v konstrukcích - Část 1: Vývrty - Odběr, vyšetření a zkoušení v tlaku.
186.00 Kč

ČSN EN 16475-6 (734245) - 1.3.2021
Komíny - Příslušenství - Část 6: Přístupové komponenty - Požadavky a zkušební metody.
350.00 Kč

ČSN EN 16475-7+A1 (734245) - 1.3.2021
Komíny - Příslušenství - Část 7: Dešťové stříšky - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN 736132 (736132) - 1.3.2021
Stavba vozovek - Kationaktivní asfaltové emulze.
186.00 Kč

ČSN EN 12697-11 (736160) - 1.3.2021
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 11: Stanovení afinity mezi kamenivem a pojivem.
338.00 Kč

ČSN EN 12697-14 (736160) - 1.3.2021
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 14: Obsah vody.
186.00 Kč

ČSN EN 12697-20 (736160) - 1.3.2021
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 20: Stanovení čísla tvrdosti na krychli nebo na Marshallových zkušebních tělesech.
223.00 Kč

ČSN EN 12697-22 (736160) - 1.3.2021
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 22: Zkouška pojíždění kolem.
338.00 Kč

ČSN EN 12697-28 (736160) - 1.3.2021
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 28: Příprava vzorků pro stanovení obsahu pojiva, obsahu vody a zrnitosti.
186.00 Kč

ČSN EN 12697-3+A1 (736160) - 1.3.2021
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 3: Znovuzískání extrahovaného pojiva: Rotační vakuové destilační zařízení.
186.00 Kč

ČSN EN 12697-34 (736160) - 1.3.2021
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 34: Marshallova zkouška.
223.00 Kč

ČSN EN 12697-40 (736160) - 1.3.2021
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 40: Propustnost in situ.
223.00 Kč

ČSN EN 12697-46 (736160) - 1.3.2021
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 46: Nízkoteplotní vlastnosti a tvorba trhlin pomoci jednoosé zkoušky tahem.
338.00 Kč

ČSN EN 12697-6 (736160) - 1.3.2021
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 6: Stanovení objemové hmotnosti asfaltového zkušebního tělesa.
223.00 Kč

ČSN EN 13422 (737031) - 1.3.2021
Svislé dopravní značení - Přenosná deformovatelná varovná zařízení - Kužely a válce.
338.00 Kč

ČSN 737031 (737031) - 1.3.2021
Požadavky na dopravní kužely.
120.00 Kč

ČSN 752411 (752411) - 1.3.2021
Zdroje požární vody.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 13161 (757638) - 1.3.2021
Kvalita vod - Polonium 210 - Zkušební metoda spektrometrií záření alfa (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 17371-3 (763604) - 1.3.2021
Poskytování služeb - Část 3: Management hodnocení výkonnosti - Návod k mechanismu hodnocení výkonnosti v rámci smluv o poskytování služeb (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 13365-1 (793874) - 1.3.2021
Usně - Chemické stanovení obsahu konzervačních látek (TCMTB, PCMC, OPP, OIT) v usních kapalinovou chromatografií - Část 1: Metoda extrakce acetonitrilem (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 13365-2 (793874) - 1.3.2021
Usně - Chemické stanovení obsahu konzervačních látek (TCMTB, PCMC, OPP, OIT) v usních kapalinovou chromatografií - Část 2: Metoda extrakce umělým potem (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 17234-1 (793887) - 1.3.2021
Usně - Chemické zkoušky pro stanovení určitých azobarviv v barvených usních - Část 1: Stanovení určitých aromatických aminů odvozených od azobarviv (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 22744-2 (800299) - 1.3.2021
Textilie a textilní výrobky - Stanovení organocíničitých sloučenin - Část 2: Přímá metoda kapalinové chromatografie (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 22751 (804643) - 1.3.2021
Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Fyzikální a mechanická zkouška - Stanovení ohybové síly (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 3303-1 (804644) - 1.3.2021
Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Stanovení pevnosti v protržení - Část 1: Metoda s ocelovou kuličkou (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 3303-2 (804644) - 1.3.2021
Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Stanovení pevnosti v protržení - Část 2: Hydraulická metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 266 (806001) - 1.3.2021
Tapety v rolích - Specifikace pro textilní tapety (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 12402-2 (832865) - 1.3.2021
Osobní vztlakové prostředky - Část 2: Záchranné vesty, úroveň účinnosti 275 - Požadavky na bezpečnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 12402-3 (832865) - 1.3.2021
Osobní vztlakové prostředky - Část 3: Záchranné vesty, úroveň účinnosti 150 - Požadavky na bezpečnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 12402-4 (832865) - 1.3.2021
Osobní vztlakové prostředky - Část 4: Záchranné vesty, úroveň účinnosti 100 - Požadavky na bezpečnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 12402-5 (832865) - 1.3.2021
Osobní vztlakové prostředky - Část 5: Plovací pomůcky (úroveň 50) - Požadavky na bezpečnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 12402-6 (832865) - 1.3.2021
Osobní vztlakové prostředky - Část 6: Záchranné vesty a plovací pomůcky pro zvláštní účely - Požadavky na bezpečnost a doplňkové metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 12402-8 (832865) - 1.3.2021
Osobní vztlakové prostředky - Část 8: Příslušenství - Požadavky na bezpečnost a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 12402-9 (832865) - 1.3.2021
Osobní vztlakové prostředky - Část 9: Hodnocení (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN ISO 25065 (833580) - 1.3.2021
Systémové a softwarové inženýrství - Požadavky a hodnocení kvality softwarových produktů (SQuaRE) - Společný formát průmyslu (CIF) pro použitelnost - Specifikace uživatelských požadavků (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17405 (834739) - 1.3.2021
Stacionární zdroje emisí - Stanovení objemové koncentrace oxidu uhličitého - Referenční metoda: Infračervená spektrometrie (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 17359 (835519) - 1.3.2021
Stacionární zdroje emisí - Bioaerosoly a biologické látky - Odběr vzorků bioaerosolů a separace v kapalinách - Metoda měření impaktorem (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 21404 (838227) - 1.3.2021
Tuhá biopaliva - Stanovení tavitelnosti popela.
223.00 Kč

ČSN EN 1789 (842110) - 1.3.2021
Zdravotnické dopravní prostředky a jejich vybavení - Silniční ambulance (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 7376 (852120) - 1.3.2021
Anestetické a respirační přístroje - Laryngoskopy pro tracheální intubaci (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 81060-2-ed.2:2020/A1 (852701) - 1.3.2021
Neinvazivní tonometry - Část 2: Klinická zkouška typu s intermitentním automatizovaným měřením.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 3630-5 (856021) - 1.3.2021
Stomatologie - Stomatologické nástroje pro kořenové kanálky - Část 5: Tvarové a čisticí nástroje (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 16202-1 (856089) - 1.3.2021
Stomatologie - Názvosloví orálních anomálií - Část 1: Kódování pro reprezentaci orálních anomálií (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 16202-2 (856089) - 1.3.2021
Stomatologie - Názvosloví orálních anomálií - Část 2: Vývojové anomálie zubu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 20127 (856095) - 1.3.2021
Stomatologie - Fyzikální vlastnosti elektrických zubních kartáčků (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 10271 (856307) - 1.3.2021
Stomatologie - Metody korozních zkoušek kovových materiálů (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 301489-17-V3.2.4 (875101) - 1.3.2021
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 17: Specifické podmínky pro širokopásmové datové přenosové systémy - Harmonizovaná norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 303213-4-1-V2.1.1 (878801) - 1.3.2021
Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 4: Specifikace Společenství pro využívané nekooperativní čidlo včetně jeho rozhraní - Podčást 1: Obecné požadavky na nekooperativní čidlo (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 303213-4-2-V2.1.1 (878801) - 1.3.2021
Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 4: Specifikace Společenství pro využívané nekooperativní čidlo včetně jeho rozhraní - Podčást 2: Specifické požadavky na využívané čidlo radaru pozemního pohybu (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 14960-3 (940530) - 1.3.2021
Nafukovací hrací zařízení - Část 3: Další požadavky a metody zkoušení pro nafukovací atrakce pro děti (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 1273-ed.2 (943452) - 1.3.2021
Výrobky pro péči o dítě - Chodítka pro děti - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 13834 (944304) - 1.3.2021
Varné nádobí - Nádobí vhodné pro použití v domácích troubách (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 3166-1 (971002) - 1.3.2021
Kódy pro názvy zemí a jejich částí - Část 1: Kódy zemí (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 16931-1+A1:2020/Oprava1 (979901) - 1.3.2021
Elektronická fakturace - Část 1: Sémantický datový model základních prvků elektronické faktury.
62.00 Kč

ČSN EN ISO 11073-10101 (980014) - 1.3.2021
Zdravotnická informatika - Interoperabilita zařízení - Část 10101: Komunikační zařízení centra zdravotní péče - Nomenklatura (Norma k přímému použití jako ČSN).
6099.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.