Nové normy ČSN za říjen 2008

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.10.2008 v 09:00


ČSN ISO 22727 (018020) - 1.10.2008
Grafické značky - Tvorba a navrhování veřejných informačních značek - Požadavky.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 13918 (052420) - 1.10.2008
Svařování - Svorníky a keramické kroužky pro obloukové přivařování svorníků.
350.00 Kč

ČSN EN 12493 (078450) - 1.10.2008
Zařízení a příslušenství na LPG - Svařované ocelové nádrže na zkapalněný uhlovodíkový plyn (LPG) - Provedení a výroba autocisteren.
543.00 Kč

ČSN EN 12252+A1 (078472) - 1.10.2008
Zařízení a příslušenství na LPG - Výstroj autocisteren na LPG.
338.00 Kč

ČSN EN 1829-2 (117911) - 1.10.2008
Stroje pro obrábění vysokotlakým vodním paprskem - Požadavky na bezpečnost - Část 2: Hadice, hadicová vedení a přípojky.
223.00 Kč

ČSN EN 1113 (137195) - 1.10.2008
Zdravotnětechnické armatury - Sprchové hadice pro zdravotnětechnické armatury pro vnitřní vodovody typu 1 a typu 2 - Všeobecné technické požadavky.
223.00 Kč

ČSN EN 1112 (137197) - 1.10.2008
Zdravotnětechnické armatury - Sprchy pro zdravotnětechnické armatury pro vnitřní vodovody typu 1 a typu 2 - Všeobecné technické požadavky.
223.00 Kč

ČSN EN 378-1 (140647) - 1.10.2008
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 1: Základní požadavky, definice, klasifikace a kritéria volby.
543.00 Kč

ČSN EN 378-2 (140647) - 1.10.2008
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 2: Konstrukce, výroba, zkoušení, značení a dokumentace.
567.00 Kč

ČSN EN 378-3 (140647) - 1.10.2008
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 3: Instalační místo a ochrana osob.
223.00 Kč

ČSN EN 378-4 (140647) - 1.10.2008
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 4: Provoz, údržba, oprava a rekuperace.
338.00 Kč

ČSN EN 61158-2-ed.3 (184020) - 1.10.2008
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 2: Specifikace fyzické vrstvy a definice služby (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 1.9.2013).
2428.20 Kč

ČSN EN 61158-3-1 (184020) - 1.10.2008
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-1: Definice služby datového spoje - Prvky typu 1 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 17.9.2017).
945.00 Kč

ČSN EN 61158-3-11 (184020) - 1.10.2008
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-11: Definice služby datového spoje - Prvky typu 11 (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 61158-3-12 (184020) - 1.10.2008
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-12: Definice služby datového spoje - Prvky typu 12 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 28.3.2015).
543.00 Kč

ČSN EN 61158-3-13 (184020) - 1.10.2008
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-13: Definice služby datového spoje - Prvky typu 13 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 17.9.2017).
543.00 Kč

ČSN EN 61158-3-14 (184020) - 1.10.2008
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-14: Definice služby datového spoje - Prvky typu 14 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 28.3.2015).
350.00 Kč

ČSN EN 61158-3-16 (184020) - 1.10.2008
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-16: Definice služby datového spoje - Prvky typu 16 (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 61158-3-17 (184020) - 1.10.2008
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-17: Definice služby datového spoje - Prvky typu 17 (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 61158-3-18 (184020) - 1.10.2008
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-18: Definice služby datového spoje - Prvky typu 18 (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 61158-3-19 (184020) - 1.10.2008
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-19: Definice služby datového spoje - Prvky typu 19 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 28.3.2015).
350.00 Kč

ČSN EN 61158-3-2 (184020) - 1.10.2008
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-2: Definice služby datového spoje - Prvky typu 2 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 17.9.2017).
543.00 Kč

ČSN EN 61158-3-3 (184020) - 1.10.2008
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-3: Definice služby datového spoje - Prvky typu 3 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 17.9.2017).
593.00 Kč

ČSN EN 61158-3-4 (184020) - 1.10.2008
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-4: Definice služby datového spoje - Prvky typu 4 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 17.9.2017).
434.00 Kč

ČSN EN 61158-3-7 (184020) - 1.10.2008
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-7: Definice služby datového spoje - Prvky typu 7 (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 61158-3-8 (184020) - 1.10.2008
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-8: Definice služby datového spoje - Prvky typu 8 (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 61158-4-1 (184020) - 1.10.2008
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-1: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 1 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 19.9.2017).
2485.20 Kč

ČSN EN 61158-4-11 (184020) - 1.10.2008
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-11: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 11 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 28.3.2015).
768.00 Kč

ČSN EN 61158-4-12 (184020) - 1.10.2008
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-12: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 12 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 28.3.2015).
1159.00 Kč

ČSN EN 61158-4-13 (184020) - 1.10.2008
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-13: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 13 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 19.9.2017).
768.00 Kč

ČSN EN 61158-4-14 (184020) - 1.10.2008
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-14: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 14 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 28.3.2015).
434.00 Kč

ČSN EN 61158-4-16 (184020) - 1.10.2008
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-16: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 16 (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN 61158-4-17 (184020) - 1.10.2008
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-17: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 17 (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 61158-4-18 (184020) - 1.10.2008
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-18: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 18 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 28.3.2015).
434.00 Kč

ČSN EN 61158-4-19 (184020) - 1.10.2008
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-19: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 19 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 28.3.2015).
593.00 Kč

ČSN EN 61158-4-2 (184020) - 1.10.2008
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-2: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 2 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 28.3.2015).
1377.00 Kč

ČSN EN 61158-4-3 (184020) - 1.10.2008
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-3: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 3 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 28.3.2015).
1159.00 Kč

ČSN EN 61158-4-4 (184020) - 1.10.2008
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-4: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 4 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 19.9.2017).
543.00 Kč

ČSN EN 61158-4-7 (184020) - 1.10.2008
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-7: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 7 (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN 61158-4-8 (184020) - 1.10.2008
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-8: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 8 (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN 61158-5-10 (184020) - 1.10.2008
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-10: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 10 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 28.3.2015).
4389.00 Kč

ČSN EN 61158-5-11 (184020) - 1.10.2008
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-11: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 11 (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 61158-5-12 (184020) - 1.10.2008
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-12: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 12 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 28.3.2015).
945.00 Kč

ČSN EN 61158-5-13 (184020) - 1.10.2008
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-13: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 13 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 22.9.2017).
567.00 Kč

ČSN EN 61158-5-14 (184020) - 1.10.2008
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-14: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 14 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 28.3.2015).
768.00 Kč

ČSN EN 61158-5-15 (184020) - 1.10.2008
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-15: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 15 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 28.3.2015).
1159.00 Kč

ČSN EN 61158-5-16 (184020) - 1.10.2008
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-16: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 16 (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 61158-5-17 (184020) - 1.10.2008
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-17: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 17 (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 61158-5-18 (184020) - 1.10.2008
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-18: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 18 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 28.3.2015).
543.00 Kč

ČSN EN 61158-5-19 (184020) - 1.10.2008
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-19: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 19 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 28.3.2015).
434.00 Kč

ČSN EN 61158-5-2 (184020) - 1.10.2008
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-2: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 2 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 28.3.2015).
1204.00 Kč

ČSN EN 61158-5-20 (184020) - 1.10.2008
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-20: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 20 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 28.3.2015).
543.00 Kč

ČSN EN 61158-5-3 (184020) - 1.10.2008
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-3: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 3 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 28.3.2015).
2565.00 Kč

ČSN EN 61158-5-4 (184020) - 1.10.2008
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-4: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 4 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 22.9.2017).
593.00 Kč

ČSN EN 61158-5-5 (184020) - 1.10.2008
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-5: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 5 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 22.9.2017).
2191.00 Kč

ČSN EN 61158-5-7 (184020) - 1.10.2008
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-7: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 7 (Norma k přímému použití jako ČSN).
1377.00 Kč

ČSN EN 61158-5-8 (184020) - 1.10.2008
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-8: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 8 (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 61158-5-9 (184020) - 1.10.2008
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-9: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 9 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 22.9.2017).
945.00 Kč

ČSN EN 61158-6-10 (184020) - 1.10.2008
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-10: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 10 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 28.3.2015).
4047.00 Kč

ČSN EN 61158-6-11 (184020) - 1.10.2008
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-11: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 11 (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 61158-6-12 (184020) - 1.10.2008
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-12: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 12 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 28.3.2015).
945.00 Kč

ČSN EN 61158-6-13 (184020) - 1.10.2008
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-13: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 13 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 23.9.2017).
593.00 Kč

ČSN EN 61158-6-14 (184020) - 1.10.2008
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-14: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 14 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 28.3.2015).
768.00 Kč

ČSN EN 61158-6-15 (184020) - 1.10.2008
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-15: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 15 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 28.3.2015).
768.00 Kč

ČSN EN 61158-6-16 (184020) - 1.10.2008
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-16: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 16 (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 61158-6-17 (184020) - 1.10.2008
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-17: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 17 (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 61158-6-18 (184020) - 1.10.2008
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-18: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 18 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 28.3.2015).
593.00 Kč

ČSN EN 61158-6-19 (184020) - 1.10.2008
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-19: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 19 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 28.3.2015).
434.00 Kč

ČSN EN 61158-6-2 (184020) - 1.10.2008
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-2: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 2 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 28.3.2015).
1504.80 Kč

ČSN EN 61158-6-20 (184020) - 1.10.2008
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-20: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 20 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 28.3.2015).
567.00 Kč

ČSN EN 61158-6-3 (184020) - 1.10.2008
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-3: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 3 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 28.3.2015).
2234.40 Kč

ČSN EN 61158-6-4 (184020) - 1.10.2008
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-4: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 4 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 23.9.2017).
434.00 Kč

ČSN EN 61158-6-5 (184020) - 1.10.2008
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-5: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 5 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 23.9.2017).
945.00 Kč

ČSN EN 61158-6-7 (184020) - 1.10.2008
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-7: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 7 (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN EN 61158-6-8 (184020) - 1.10.2008
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-8: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 8 (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 61158-6-9 (184020) - 1.10.2008
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-9: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 9 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 28.3.2015).
768.00 Kč

ČSN EN 15302 (280355) - 1.10.2008
Železniční aplikace - Metoda stanovení ekvivalentní konicity.
1159.00 Kč

ČSN EN 12080 (280530) - 1.10.2008
Železniční aplikace - Nápravová ložiska - Valivá ložiska (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 12082 (280535) - 1.10.2008
Železniční aplikace - Nápravová ložiska - Zkouška výkonnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 12081 (280540) - 1.10.2008
Železniční aplikace - Nápravová ložiska - Plastická maziva (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

TNI ISO/TR 16352 (300617) - 1.10.2008
Silniční vozidla - Ergonomická hlediska sledování informací poskytovaných inteligentními dopravními systémy ve vozidle - Varovné systémy (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
945.00 Kč

ČSN ISO 16673 (300618) - 1.10.2008
Silniční vozidla - Ergonomická hlediska inteligentních dopravních systémů - Metody okluze k ověření odpoutání zraku při sledování informací poskytovaných systémy ve vozidle. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 2398 (312161) - 1.10.2008
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina FE-PA2601(X6NiCrTiMoV26-15) Rm >= 900 MPa - Tyče pro obráběné šrouby - D <= 25 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2478 (312218) - 1.10.2008
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL2107 (30NiCrMo16) - 1220 MPa <= Rm <= 1370 MPa - Tyče - De <= 40 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2480 (312219) - 1.10.2008
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL2108 (36NiCrMo16) - 1250 MPa <= Rm <= 1400 MPa - Tyče De <= 75 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3717 (312770) - 1.10.2008
Letectví a kosmonautika - Trubky - Výběr pro tekutinové systémy na motorech (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 3711 (313039) - 1.10.2008
Letectví a kosmonautika - Klíče oboustranné na dvojšestihrany - Rovné, ohnuté, vyhnuté (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3710 (313050) - 1.10.2008
Letectví a kosmonautika - Nástrčné hlavice dvojšestihranné - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3685 (313103) - 1.10.2008
Letectví a kosmonautika - Šrouby ze žáruvzdorné oceli FE-PA2601 (A286) - Třída: 1100 MPa/650 °C - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 3201 (313201) - 1.10.2008
Letectví a kosmonautika - Otvory pro metrické šroubové spojovací díly - Konstrukční norma (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3636 (313226) - 1.10.2008
Letectví a kosmonautika - Šrouby s malou válcovou hlavou zaoblenou, s přesazenou křížovou drážkou, odlehčeným dříkem, dlouhým závitem, ze žáruvzdorné oceli FE-PA92HT (A286), postříbřené - Třída: 900 MPa/650 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3293 (313294) - 1.10.2008
Letectví a kosmonautika - Šrouby s hlavou T, těsnou tolerancí, středně dlouhým závitem, ze žáruvzdorné niklové slitiny NI-P100HT (Inconel 718), nepovlakované - Třída: 1275 MPa/650 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3294 (313294) - 1.10.2008
Letectví a kosmonautika - Šrouby s hlavou T, těsnou tolerancí, ze žáruvzdorné niklové slitiny NI-P101HT (Waspaloy), nepovlakované, pro vysoké matice - Třída: 1210 MPa/730 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3033 (313318) - 1.10.2008
Letectví a kosmonautika - Šestihranné matice samojistné s uchycenou podložkou, ze žáruvzdorné oceli FE-PA2601 (A286), nepovlakované - Třída: 1100 MPa/425 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3148 (313381) - 1.10.2008
Letectví a kosmonautika - Samojistné stopkové matice s opěrnou plochou - Pracovní postup (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3368 (313430) - 1.10.2008
Letectví a kosmonautika - Otvory pro ustavovací čepy - Konstrukční norma (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3781 (313514) - 1.10.2008
Letectví a kosmonautika - Drážky pro šroubovicově vinuté pojistné kroužky - Konstrukční norma (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3298 (313553) - 1.10.2008
Letectví a kosmonautika - Závitová pouzdra tenkostěnná, samojistná - Montážní a demontážní postup (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3630 (313812) - 1.10.2008
Letectví a kosmonautika - Spojky potrubí, přírubové, přímé - Těsnění O-kroužkem pro trubky s tloušťkou stěny 0,8 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3658 (313901) - 1.10.2008
Letectví a kosmonautika - Ohyby trubek používaných v motorech - Konstrukční norma (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2898 (314304) - 1.10.2008
Letectví a kosmonautika - Korozivzdorné a žáruvzdorné ocelové nýty - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2941 (314305) - 1.10.2008
Letectví a kosmonautika - Nýty ze slitin niklu - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1864 (321220) - 1.10.2008
Plavidla vnitrozemské plavby - Kormidelna - Ergonomické a bezpečnostní požadavky.
350.00 Kč

ČSN EN 50438 (330127) - 1.10.2008
Požadavky na paralelní připojení mikrogenerátorů s veřejnými distribučními sítěmi nízkého napětí. (Platnost do 4.11.2016).
543.00 Kč

ČSN EN 62024-1-ed.2 (345861) - 1.10.2008
Vysokofrekvenční indukční součástky - Elektrické charakteristiky a metody měření - Část 1: Čipové induktory pro oblast indukčnosti v nanohenry. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 17.1.2021).
350.00 Kč

ČSN EN 61138-ed.2 (347506) - 1.10.2008
Kabely pro přenosné uzemňovací a zkratovací soupravy.
338.00 Kč

ČSN EN 61800-7-1 (351720) - 1.10.2008
Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 7-1: Generické rozhraní a použití profilů pro systémy výkonových pohonů - Definice rozhraní (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 25.12.2018).
945.00 Kč

ČSN EN 61800-7-204 (351720) - 1.10.2008
Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 7-204: Generické rozhraní a použití profilů pro systémy výkonových pohonů - Specifikace profilu typu 4 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 25.12.2018).
1744.20 Kč

ČSN EN 61800-7-304 (351720) - 1.10.2008
Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 7-304: Generické rozhraní a použití profilů pro systémy výkonových pohonů - Mapování profilů typu 4 na technologie sítě (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 25.12.2018).
768.00 Kč

ČSN EN 60352-5-ed.2 (354061) - 1.10.2008
Nepájené spoje - Část 5: Zalisované spoje - Všeobecné požadavky, zkušební metody a praktický návod. (Platnost do 28.3.2015).
350.00 Kč

ČSN EN 50425 (354106) - 1.10.2008
Spínače pro domácnost a podobné pevné elektrické instalace - Skupinová norma - Protipožární spínače pro vnější a vnitřní reklamy a svítidla. (Platnost do 22.2.2015).
223.00 Kč

ČSN EN 60738-1-1-ed.2 (358151) - 1.10.2008
Termistory - Přímo ohřívané s kladným teplotním součinitelem a se stupňovitou charakteristikou - Část 1-1: Vzorová předmětová specifikace - Proudové aplikace - Úroveň hodnocení EZ. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 60738-1-2-ed.2 (358151) - 1.10.2008
Termistory - Přímo ohřívané s kladným teplotním součinitelem a se stupňovitou charakteristikou - Část 1-2: Vzorová předmětová specifikace - Použití jako ohřívací prvek - Úroveň hodnocení EZ. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 60738-1-3-ed.2 (358151) - 1.10.2008
Termistory - Přímo ohřívané s kladným teplotním součinitelem a se stupňovitou charakteristikou - Část 1-3: Vzorová předmětová specifikace - Použití pro zapínací proud - Úroveň hodnocení EZ. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 60738-1-4-ed.2 (358151) - 1.10.2008
Termistory - Přímo ohřívané s kladným teplotním součinitelem a se stupňovitou charakteristikou - Část 1-4: Vzorová předmětová specifikace - Použití pro snímače - Úroveň hodnocení EZ. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 61967-6:2003/A1 (358798) - 1.10.2008
Integrované obvody - Měření elektromagnetických emisí, 150 kHz až 1 GHz - Část 6: Měření emisí šířených vedením - Metoda s magnetickou sondou. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 60749-38 (358799) - 1.10.2008
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 38: Metoda zkoušení četnosti občasných chyb polovodičových součástek s pamětí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 61249-4-1 (359064) - 1.10.2008
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 4-1: Dílčí specifikace materiálů neplátovaných lepicích listů (pro výrobu vícevrstvých desek s plošnými spoji) - Lepicí list vyztužený tkaným E-sklem s epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 60793-2-ed.2 (359213) - 1.10.2008
Optická vlákna - Část 2: Specifikace výrobku - Všeobecně. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 2.1.2015).
338.00 Kč

ČSN EN 61753-083-2 (359255) - 1.10.2008
Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 083-2: Nekonektorované jednovidové optické vláknové prvky WDM C pásmo / L pásmo pro kategorii C - Řízené prostředí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 61753-084-2 (359255) - 1.10.2008
Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 084-2: Nekonektorované jednovidové optické vláknové prvky WWDM 980 / 1550 nm pro kategorii C - Řízené prostředí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 50410 (361045) - 1.10.2008
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Zvláštní požadavky na spotřebiče připomínající roboty.
186.00 Kč

ČSN EN 62233 (361046) - 1.10.2008
Metody měření elektromagnetických polí spotřebičů pro domácnost a podobných přístrojů vzhledem k expozici osob.
567.00 Kč

ČSN EN 50242-ed.2 (361060) - 1.10.2008
Elektrické myčky nádobí pro domácnost - Metody měření funkce. (Platnost do 11.4.2018).
593.00 Kč

ČSN EN 61834-11 (368553) - 1.10.2008
Záznam - Kazetové videomagnetofony pro záznam digitálního obrazového signálu v šikmých stopách na pásek 6,35 mm pro neprofesionální účely (systémy 525/60, 625/50, 1125/60 a 1250/50) - Část 11: Formát HDV pro systémy 1080i a 720p. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
945.00 Kč

ČSN EN 15004-1 (389250) - 1.10.2008
Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 1: Navrhování, montáž a údržba (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 15004-10 (389250) - 1.10.2008
Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 10: Fyzikální vlastnosti a navrhování systému plynových hasicích zařízení s hasivem IG-541 (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15004-2 (389250) - 1.10.2008
Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 2: Fyzikální vlastnosti a navrhování systému plynových hasicích zařízení s hasivem FK-5-1-12 (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15004-3 (389250) - 1.10.2008
Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 3: Fyzikální vlastnosti a navrhování systému plynových hasicích zařízení s hasivem HCFC směs A (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15004-4 (389250) - 1.10.2008
Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 4: Fyzikální vlastnosti a navrhování systému plynových hasicích zařízení s hasivem HFC 125 (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15004-5 (389250) - 1.10.2008
Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 5: Fyzikální vlastnosti a navrhování systému plynových hasicích zařízení s hasivem HFC 227ea (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15004-6 (389250) - 1.10.2008
Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 6: Fyzikální vlastnosti a navrhování systému plynových hasicích zařízení s hasivem HFC 23 (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15004-7 (389250) - 1.10.2008
Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 7: Fyzikální vlastnosti a navrhování systému plynových hasicích zařízení s hasivem IG-01 (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15004-8 (389250) - 1.10.2008
Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 8: Fyzikální vlastnosti a navrhování systému plynových hasicích zařízení s hasivem IG-100 (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15004-9 (389250) - 1.10.2008
Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 9: Fyzikální vlastnosti a navrhování systému plynových hasicích zařízení s hasivem IG-55 (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 14972 (389260) - 1.10.2008
Stabilní hasicí zařízení - Mlhová zařízení - Navrhování a montáž (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 1028-2+A1 (389310) - 1.10.2008
Požární čerpadla - Požární odstředivá čerpadla se zařízením pro zavodnění - Část 2: Ověřování všeobecných a bezpečnostních požadavků.
350.00 Kč

ČSN EN 14710-2+A1 (389315) - 1.10.2008
Požární čerpadla - Požární odstředivá čerpadla bez zařízení pro zavodnění - Část 2: Ověřování všeobecných a bezpečnostních požadavků.
338.00 Kč

ČSN EN 13731 (389350) - 1.10.2008
Systémy zvedacích vaků pro hasiče a záchrannou službu - Požadavky na bezpečnost a provedení.
350.00 Kč

ČSN EN 1127-2+A1 (389622) - 1.10.2008
Výbušná prostředí - Prevence a ochrana proti výbuchu - Část 2: Základní koncepce a metodika pro doly.
434.00 Kč

ČSN EN 10084 (420925) - 1.10.2008
Oceli k cementování - Technické dodací podmínky.
434.00 Kč

ČSN EN 10111 (421096) - 1.10.2008
Plechy a pásy z nízkouhlíkových (hlubokotažných) ocelí kontinuálně válcované za tepla k tváření za studena - Technické dodací podmínky.
223.00 Kč

ČSN EN 485-1 (421416) - 1.10.2008
Hliník a slitiny hliníku - Plechy, pásy a desky - Část 1: Technické dodací předpisy.
223.00 Kč

ČSN EN 754-1 (421419) - 1.10.2008
Hliník a slitiny hliníku - Tyče a trubky tažené za studena - Část 1: Technické dodací předpisy.
223.00 Kč

ČSN EN 755-1 (421420) - 1.10.2008
Hliník a slitiny hliníku - Lisované tyče, trubky a profily - Část 1: Technické dodací předpisy.
223.00 Kč

ČSN EN 1811+A1 (421656) - 1.10.2008
Stanovení niklu uvolněného z výrobků přicházejících do přímého a dlouhodobého styku s pokožkou - Referenční zkušební metoda. (Platnost do 1.3.2013).
223.00 Kč

ČSN EN 755-3 (427511) - 1.10.2008
Hliník a slitiny hliníku - Lisované tyče, trubky a profily - Část 3: Tyče kruhové, mezní úchylky rozměrů a tvaru.
186.00 Kč

ČSN EN 755-4 (427521) - 1.10.2008
Hliník a slitiny hliníku - Lisované tyče, trubky a profily - Část 4: Tyče čtvercové, mezní úchylky rozměrů a tvaru.
186.00 Kč

ČSN EN 755-5 (427525) - 1.10.2008
Hliník a slitiny hliníku - Lisované tyče, trubky a profily - Část 5: Tyče ploché, mezní úchylky rozměrů a tvaru.
186.00 Kč

ČSN EN 755-6 (427531) - 1.10.2008
Hliník a slitiny hliníku - Lisované tyče, trubky a profily - Část 6: Tyče šestihranné, mezní úchylky rozměrů a tvaru.
186.00 Kč

ČSN EN 754-3 (427611) - 1.10.2008
Hliník a slitiny hliníku - Tyče a trubky tažené za studena - Část 3: Tyče kruhové, mezní úchylky rozměrů a tvaru.
120.00 Kč

ČSN EN 754-4 (427621) - 1.10.2008
Hliník a slitiny hliníku - Tyče a trubky tažené za studena - Část 4: Tyče čtvercové, mezní úchylky rozměrů a tvaru.
186.00 Kč

ČSN EN 754-5 (427625) - 1.10.2008
Hliník a slitiny hliníku - Tyče a trubky tažené za studena - Část 5: Tyče ploché, mezní úchylky rozměrů a tvaru.
186.00 Kč

ČSN EN 754-6 (427631) - 1.10.2008
Hliník a slitiny hliníku - Tyče a trubky tažené za studena - Část 6: Tyče šestihranné, mezní úchylky rozměrů a tvaru.
186.00 Kč

ČSN EN 754-7 (427711) - 1.10.2008
Hliník a slitiny hliníku - Tyče a trubky tažené za studena - Část 7: Trubky bezešvé, mezní úchylky rozměrů a tvaru.
223.00 Kč

ČSN EN 754-8 (427712) - 1.10.2008
Hliník a slitiny hliníku - Tyče a trubky tažené za studena - Část 8: Trubky lisované komorovou matricí, mezní úchylky rozměrů a tvaru.
223.00 Kč

ČSN EN 755-7 (427716) - 1.10.2008
Hliník a slitiny hliníku - Lisované tyče, trubky a profily - Část 7: Trubky bezešvé, mezní úchylky rozměrů a tvaru.
223.00 Kč

ČSN EN 755-8 (427717) - 1.10.2008
Hliník a slitiny hliníku - Lisované tyče, trubky a profily - Část 8: Trubky lisované komorovou matricí, mezní úchylky rozměrů a tvaru.
223.00 Kč

ČSN EN 755-9 (427805) - 1.10.2008
Hliník a slitiny hliníku - Lisované tyče, trubky a profily - Část 9: Profily, mezní úchylky rozměrů a tvaru.
223.00 Kč

ČSN EN 1710+A1 (443001) - 1.10.2008
Zařízení a součásti určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu podzemních dolů.
434.00 Kč

ČSN ISO 8587 (560033) - 1.10.2008
Senzorická analýza - Metodologie - Pořadová zkouška.
338.00 Kč

ČSN ISO 8243 (569501) - 1.10.2008
Cigarety - Odběr vzorků.
223.00 Kč

ČSN ISO 10185 (569520) - 1.10.2008
Tabák a tabákové výrobky - Slovník.
434.00 Kč

ČSN ISO 11868 (570522) - 1.10.2008
Tepelně ošetřené mléko - Stanovení obsahu laktulózy - Metoda s použitím vysokoúčinné kapalinové chromatografie.
223.00 Kč

ČSN EN 14886 (692001) - 1.10.2008
Stroje na zpracování pryže a plastů - Pásové řezačky na pěnové bloky - Bezpečnostní požadavky.
768.00 Kč

ČSN EN 933-4 (721193) - 1.10.2008
Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 4: Stanovení tvaru zrn - Tvarový index.
186.00 Kč

ČSN EN 1097-4 (721194) - 1.10.2008
Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 4: Stanovení mezerovitosti suchého zhutněného fileru.
223.00 Kč

ČSN EN 1097-5 (721194) - 1.10.2008
Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 5: Stanovení vlhkosti sušením v sušárně.
186.00 Kč

ČSN EN 1097-7 (721194) - 1.10.2008
Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 7: Stanovení měrné hmotnosti fileru - Pyknometrická zkouška.
186.00 Kč

ČSN EN 1367-4 (721195) - 1.10.2008
Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 4: Stanovení smršťování.
223.00 Kč

ČSN EN 12059 (721872) - 1.10.2008
Výrobky z přírodního kamene - Rozměrné kamenické výrobky - Požadavky.
223.00 Kč

ČSN EN 15285 (721880) - 1.10.2008
Umělý kámen - Podlahové a schodišťové desky (pro vnitřní a venkovní použití).
338.00 Kč

ČSN EN 15388 (721881) - 1.10.2008
Umělý kámen - Formátované výrobky pro sanitární a kuchyňské desky.
223.00 Kč

ČSN EN 1168+A1 (723060) - 1.10.2008
Betonové prefabrikáty - Dutinové panely.
543.00 Kč

ČSN EN 12859 (723610) - 1.10.2008
Sádrové tvárnice - Definice, požadavky a zkušební metody.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 26845 (726069) - 1.10.2008
Chemický rozbor žárovzdorných materiálů - Všeobecné požadavky pro chemický rozbor mokrým způsobem, atomovou absorpční spektrometrií (AAS) a atomovou emisní spektrometrií s induktivně vázanou plazmou (ICP-AES).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 21079-2 (726072) - 1.10.2008
Chemický rozbor žárovzdorných výrobků obsahujících oxid hlinitý, zirkoničitý a křemičitý - Žárovzdorné výrobky s obsahem ZrO2 od 5 % do 45 % (alternativa k rentgenové fluorescenční analýze) - Část 2: Mokrý způsob.
223.00 Kč

ČSN EN 13172 (727211) - 1.10.2008
Tepelně izolační výrobky - Hodnocení shody (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 23993 (730328) - 1.10.2008
Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení návrhové tepelné vodivosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 1366-9 (730857) - 1.10.2008
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 9: Potrubí pro odvod kouře z jednoho úseku.
434.00 Kč

ČSN EN 14488-4+A1 (731304) - 1.10.2008
Zkoušení stříkaného betonu - Část 4: Pevnost spojení u vývrtů v prostém tahu.
120.00 Kč

ČSN EN 1993-4-1 (731441) - 1.10.2008
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 4-1: Zásobníky.
768.00 Kč

ČSN EN 1993-4-2 (731442) - 1.10.2008
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 4-2: Nádrže.
434.00 Kč

ČSN EN 1993-4-3 (731443) - 1.10.2008
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 4-3: Potrubí.
434.00 Kč

ČSN 736100-1 (736100) - 1.10.2008
Názvosloví pozemních komunikací - Část 1: Základní názvosloví. (Částečně zrušena a nahrazena - viz neplatné normy).
593.00 Kč

ČSN 736100-2 (736100) - 1.10.2008
Názvosloví pozemních komunikací - Část 2: Projektování pozemních komunikací.
434.00 Kč

ČSN 736201 (736201) - 1.10.2008
Projektování mostních objektů.
768.00 Kč

ČSN EN 15528 (736330) - 1.10.2008
Železniční aplikace - Traťové třídy zatížení pro určení vztahu mezi dovoleným zatížením infrastruktury a maximálním zatížením vozidly (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 13848-5 (736359) - 1.10.2008
Železniční aplikace - Kolej - Kvalita geometrie koleje - Část 5: Hladiny kvality geometrie.
338.00 Kč

ČSN 736360-1 (736360) - 1.10.2008
Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha - Část 1: Projektování.
543.00 Kč

ČSN EN 12899-1 (737030) - 1.10.2008
Stálé svislé dopravní značení - Část 1: Stálé dopravní značky.
543.00 Kč

ČSN EN 12899-2 (737030) - 1.10.2008
Stálé svislé dopravní značení - Část 2: Prosvětlované dopravní majáčky.
338.00 Kč

ČSN EN 12899-3 (737030) - 1.10.2008
Stálé svislé dopravní značení - Část 3: Směrové sloupky a odrazky.
338.00 Kč

ČSN EN 12899-4 (737030) - 1.10.2008
Stálé svislé dopravní značení - Část 4: Systém řízení výroby.
223.00 Kč

ČSN EN 12899-5 (737030) - 1.10.2008
Stálé svislé dopravní značení - Část 5: Počáteční zkouška typu.
223.00 Kč

ČSN 750161 (750161) - 1.10.2008
Vodní hospodářství - Terminologie v inženýrství odpadních vod.
593.00 Kč

ČSN EN 15032+A1 (755640) - 1.10.2008
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Kyselina trichlorisokyanurová.
186.00 Kč

ČSN EN 15072+A1 (755642) - 1.10.2008
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Dichlorisokyanurát sodný, bezvodý.
186.00 Kč

ČSN EN 15073+A1 (755643) - 1.10.2008
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Dichlorisokyanurát sodný, dihydrát.
186.00 Kč

ČSN EN 752 (756110) - 1.10.2008
Odvodňovací systémy vně budov.
768.00 Kč

ČSN EN 14677 (833282) - 1.10.2008
Bezpečnost strojních zařízení - Sekundární metalurgie - Stroje a zařízení na zpracování roztavené oceli.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 11140-3 (847121) - 1.10.2008
Sterilizace produktů pro zdravotní péči - Chemické indikátory - Část 3: Systémy indikátorů třídy 2 pro použití při Bowie-Dickově zkoušce pro detekci pronikání páry.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 23328-1 (852108) - 1.10.2008
Filtry dýchacích systémů pro anestetické a respirační použití - Část 1: Metoda posuzování filtračních vlastností pomocí soli.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 23328-2 (852108) - 1.10.2008
Filtry dýchacích systémů pro anestetické a respirační použití - Část 2: Nefiltrační hlediska.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 3826-3 (855850) - 1.10.2008
Plastové vaky na lidskou krev a krevní komponenty - Část 3: Systémy krevních vaků s integrovanými prvky.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 22442-2 (857501) - 1.10.2008
Zdravotnické prostředky používající živočišné tkáně a jejich deriváty - Část 2: Kontrola původu, odběru a manipulace.
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 300135-2-V1.2.1 (875007) - 1.10.2008
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Rádiová zařízení s úhlovou modulací pracující v občanském pásmu (rádiová zařízení CEPT PR 27) - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 300422-2-V1.2.2 (875032) - 1.10.2008
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Bezšňůrové mikrofony pracující v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 3 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 301489-1-V1.8.1 (875101) - 1.10.2008
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 1: Společné technické požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 301908-12-V3.1.1 (875111) - 1.10.2008
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 12: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s více nosnými (cdma2000) (opakovače). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 302208-2-V1.2.1 (875121) - 1.10.2008
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Vysokofrekvenční identifikační zařízení pracující v pásmu 865 MHz až 868 MHz s úrovněmi výkonu do 2 W - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 302435-2-V1.2.1 (875143) - 1.10.2008
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Technické vlastnosti zařízení SRD používající technologie velmi širokého pásma (UWB) - Aplikace zařízení pro analýzu a klasifikaci stavebních materiálů, pracujících v kmitočtovém pásmu od 2,2 GHz do 8 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 301192-V1.4.2 (879028) - 1.10.2008
Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace DVB pro vysílání dat (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN ETSI EN 302583-V1.1.1 (879046) - 1.10.2008
Digitální televizní vysílání (DVB) - Struktura rámce, kódování kanálů a modulace pro družicové služby pro ruční mobilní zařízení (SH) pracující v pásmu do 3 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN ISO 10303-104 (974101) - 1.10.2008
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 104: Integrované zdroje aplikace: Analýza konečných prvků. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
3226.20 Kč

ČSN ISO 10303-107 (974101) - 1.10.2008
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 107: Integrované zdroje aplikace: Vztahy definic analýzy konečných prvků. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN ISO 10303-111 (974101) - 1.10.2008
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 111: Integrované zdroje aplikace: Prvky pro procedurální modelování tvarů tělesa. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
768.00 Kč

ČSN ISO 10303-112 (974101) - 1.10.2008
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 112: Integrované zdroje aplikace: Modelovací příkazy pro výměnu procedurálně zobrazených 2D CAD modelů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN ISO 10303-28 (974101) - 1.10.2008
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 28: Metody implementace: XML zobrazení schémat a dat jazyka EXPRES, ve schématech XML. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1915.20 Kč

ČSN ISO 10303-51 (974101) - 1.10.2008
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 51: Integrované generické zdroje: Matematické zobrazení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN ISO 10303-56 (974101) - 1.10.2008
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 56: Integrované generické zdroje: Stav. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.