Nové normy ČSN za říjen 2008

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.10.2008 v 09:00


ČSN ISO 22727 (018020) - 1.10.2008
Grafické značky - Tvorba a navrhování veřejných informačních značek - Požadavky.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 13918 (052420) - 1.10.2008
Svařování - Svorníky a keramické kroužky pro obloukové přivařování svorníků.
317.90 Kč

ČSN EN 12493 (078450) - 1.10.2008
Zařízení a příslušenství na LPG - Svařované ocelové nádrže na zkapalněný uhlovodíkový plyn (LPG) - Provedení a výroba autocisteren.
493.90 Kč

ČSN EN 12252+A1 (078472) - 1.10.2008
Zařízení a příslušenství na LPG - Výstroj autocisteren na LPG.
306.90 Kč

ČSN EN 1829-2 (117911) - 1.10.2008
Stroje pro obrábění vysokotlakým vodním paprskem - Požadavky na bezpečnost - Část 2: Hadice, hadicová vedení a přípojky.
202.40 Kč

ČSN EN 1113 (137195) - 1.10.2008
Zdravotnětechnické armatury - Sprchové hadice pro zdravotnětechnické armatury pro vnitřní vodovody typu 1 a typu 2 - Všeobecné technické požadavky.
202.40 Kč

ČSN EN 1112 (137197) - 1.10.2008
Zdravotnětechnické armatury - Sprchy pro zdravotnětechnické armatury pro vnitřní vodovody typu 1 a typu 2 - Všeobecné technické požadavky.
202.40 Kč

ČSN EN 378-1 (140647) - 1.10.2008
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 1: Základní požadavky, definice, klasifikace a kritéria volby.
493.90 Kč

ČSN EN 378-2 (140647) - 1.10.2008
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 2: Konstrukce, výroba, zkoušení, značení a dokumentace.
515.90 Kč

ČSN EN 378-3 (140647) - 1.10.2008
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 3: Instalační místo a ochrana osob.
202.40 Kč

ČSN EN 378-4 (140647) - 1.10.2008
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 4: Provoz, údržba, oprava a rekuperace.
306.90 Kč

ČSN EN 61158-2-ed.3 (184020) - 1.10.2008
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 2: Specifikace fyzické vrstvy a definice služby (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 1.9.2013).
2428.20 Kč

ČSN EN 61158-3-1 (184020) - 1.10.2008
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-1: Definice služby datového spoje - Prvky typu 1 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 17.9.2017).
859.10 Kč

ČSN EN 61158-3-11 (184020) - 1.10.2008
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-11: Definice služby datového spoje - Prvky typu 11 (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 61158-3-12 (184020) - 1.10.2008
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-12: Definice služby datového spoje - Prvky typu 12 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 28.3.2015).
493.90 Kč

ČSN EN 61158-3-13 (184020) - 1.10.2008
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-13: Definice služby datového spoje - Prvky typu 13 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 17.9.2017).
493.90 Kč

ČSN EN 61158-3-14 (184020) - 1.10.2008
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-14: Definice služby datového spoje - Prvky typu 14 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 28.3.2015).
317.90 Kč

ČSN EN 61158-3-16 (184020) - 1.10.2008
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-16: Definice služby datového spoje - Prvky typu 16 (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 61158-3-17 (184020) - 1.10.2008
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-17: Definice služby datového spoje - Prvky typu 17 (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 61158-3-18 (184020) - 1.10.2008
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-18: Definice služby datového spoje - Prvky typu 18 (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 61158-3-19 (184020) - 1.10.2008
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-19: Definice služby datového spoje - Prvky typu 19 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 28.3.2015).
317.90 Kč

ČSN EN 61158-3-2 (184020) - 1.10.2008
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-2: Definice služby datového spoje - Prvky typu 2 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 17.9.2017).
493.90 Kč

ČSN EN 61158-3-3 (184020) - 1.10.2008
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-3: Definice služby datového spoje - Prvky typu 3 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 17.9.2017).
539.00 Kč

ČSN EN 61158-3-4 (184020) - 1.10.2008
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-4: Definice služby datového spoje - Prvky typu 4 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 17.9.2017).
394.90 Kč

ČSN EN 61158-3-7 (184020) - 1.10.2008
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-7: Definice služby datového spoje - Prvky typu 7 (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 61158-3-8 (184020) - 1.10.2008
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-8: Definice služby datového spoje - Prvky typu 8 (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 61158-4-1 (184020) - 1.10.2008
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-1: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 1 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 19.9.2017).
2485.20 Kč

ČSN EN 61158-4-11 (184020) - 1.10.2008
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-11: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 11 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 28.3.2015).
698.50 Kč

ČSN EN 61158-4-12 (184020) - 1.10.2008
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-12: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 12 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 28.3.2015).
1053.80 Kč

ČSN EN 61158-4-13 (184020) - 1.10.2008
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-13: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 13 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 19.9.2017).
698.50 Kč

ČSN EN 61158-4-14 (184020) - 1.10.2008
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-14: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 14 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 28.3.2015).
394.90 Kč

ČSN EN 61158-4-16 (184020) - 1.10.2008
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-16: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 16 (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN 61158-4-17 (184020) - 1.10.2008
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-17: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 17 (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 61158-4-18 (184020) - 1.10.2008
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-18: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 18 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 28.3.2015).
394.90 Kč

ČSN EN 61158-4-19 (184020) - 1.10.2008
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-19: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 19 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 28.3.2015).
539.00 Kč

ČSN EN 61158-4-2 (184020) - 1.10.2008
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-2: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 2 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 28.3.2015).
1333.80 Kč

ČSN EN 61158-4-3 (184020) - 1.10.2008
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-3: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 3 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 28.3.2015).
1053.80 Kč

ČSN EN 61158-4-4 (184020) - 1.10.2008
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-4: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 4 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 19.9.2017).
493.90 Kč

ČSN EN 61158-4-7 (184020) - 1.10.2008
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-7: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 7 (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN 61158-4-8 (184020) - 1.10.2008
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-8: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 8 (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN 61158-5-10 (184020) - 1.10.2008
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-10: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 10 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 28.3.2015).
4389.00 Kč

ČSN EN 61158-5-11 (184020) - 1.10.2008
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-11: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 11 (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 61158-5-12 (184020) - 1.10.2008
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-12: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 12 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 28.3.2015).
859.10 Kč

ČSN EN 61158-5-13 (184020) - 1.10.2008
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-13: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 13 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 22.9.2017).
515.90 Kč

ČSN EN 61158-5-14 (184020) - 1.10.2008
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-14: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 14 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 28.3.2015).
698.50 Kč

ČSN EN 61158-5-15 (184020) - 1.10.2008
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-15: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 15 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 28.3.2015).
1053.80 Kč

ČSN EN 61158-5-16 (184020) - 1.10.2008
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-16: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 16 (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 61158-5-17 (184020) - 1.10.2008
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-17: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 17 (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 61158-5-18 (184020) - 1.10.2008
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-18: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 18 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 28.3.2015).
493.90 Kč

ČSN EN 61158-5-19 (184020) - 1.10.2008
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-19: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 19 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 28.3.2015).
394.90 Kč

ČSN EN 61158-5-2 (184020) - 1.10.2008
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-2: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 2 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 28.3.2015).
1140.00 Kč

ČSN EN 61158-5-20 (184020) - 1.10.2008
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-20: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 20 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 28.3.2015).
493.90 Kč

ČSN EN 61158-5-3 (184020) - 1.10.2008
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-3: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 3 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 28.3.2015).
2565.00 Kč

ČSN EN 61158-5-4 (184020) - 1.10.2008
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-4: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 4 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 22.9.2017).
539.00 Kč

ČSN EN 61158-5-5 (184020) - 1.10.2008
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-5: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 5 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 22.9.2017).
1992.10 Kč

ČSN EN 61158-5-7 (184020) - 1.10.2008
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-7: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 7 (Norma k přímému použití jako ČSN).
1413.60 Kč

ČSN EN 61158-5-8 (184020) - 1.10.2008
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-8: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 8 (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 61158-5-9 (184020) - 1.10.2008
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-9: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 9 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 22.9.2017).
859.10 Kč

ČSN EN 61158-6-10 (184020) - 1.10.2008
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-10: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 10 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 28.3.2015).
4047.00 Kč

ČSN EN 61158-6-11 (184020) - 1.10.2008
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-11: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 11 (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 61158-6-12 (184020) - 1.10.2008
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-12: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 12 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 28.3.2015).
859.10 Kč

ČSN EN 61158-6-13 (184020) - 1.10.2008
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-13: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 13 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 23.9.2017).
539.00 Kč

ČSN EN 61158-6-14 (184020) - 1.10.2008
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-14: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 14 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 28.3.2015).
698.50 Kč

ČSN EN 61158-6-15 (184020) - 1.10.2008
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-15: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 15 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 28.3.2015).
698.50 Kč

ČSN EN 61158-6-16 (184020) - 1.10.2008
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-16: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 16 (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 61158-6-17 (184020) - 1.10.2008
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-17: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 17 (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 61158-6-18 (184020) - 1.10.2008
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-18: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 18 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 28.3.2015).
539.00 Kč

ČSN EN 61158-6-19 (184020) - 1.10.2008
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-19: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 19 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 28.3.2015).
394.90 Kč

ČSN EN 61158-6-2 (184020) - 1.10.2008
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-2: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 2 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 28.3.2015).
1504.80 Kč

ČSN EN 61158-6-20 (184020) - 1.10.2008
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-20: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 20 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 28.3.2015).
515.90 Kč

ČSN EN 61158-6-3 (184020) - 1.10.2008
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-3: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 3 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 28.3.2015).
2234.40 Kč

ČSN EN 61158-6-4 (184020) - 1.10.2008
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-4: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 4 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 23.9.2017).
394.90 Kč

ČSN EN 61158-6-5 (184020) - 1.10.2008
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-5: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 5 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 23.9.2017).
859.10 Kč

ČSN EN 61158-6-7 (184020) - 1.10.2008
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-7: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 7 (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN EN 61158-6-8 (184020) - 1.10.2008
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-8: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 8 (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 61158-6-9 (184020) - 1.10.2008
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-9: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 9 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 28.3.2015).
698.50 Kč

ČSN EN 15302 (280355) - 1.10.2008
Železniční aplikace - Metoda stanovení ekvivalentní konicity.
1053.80 Kč

ČSN EN 12080 (280530) - 1.10.2008
Železniční aplikace - Nápravová ložiska - Valivá ložiska (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 12082 (280535) - 1.10.2008
Železniční aplikace - Nápravová ložiska - Zkouška výkonnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 12081 (280540) - 1.10.2008
Železniční aplikace - Nápravová ložiska - Plastická maziva (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

TNI ISO/TR 16352 (300617) - 1.10.2008
Silniční vozidla - Ergonomická hlediska sledování informací poskytovaných inteligentními dopravními systémy ve vozidle - Varovné systémy (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
859.10 Kč

ČSN ISO 16673 (300618) - 1.10.2008
Silniční vozidla - Ergonomická hlediska inteligentních dopravních systémů - Metody okluze k ověření odpoutání zraku při sledování informací poskytovaných systémy ve vozidle. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 2398 (312161) - 1.10.2008
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina FE-PA2601(X6NiCrTiMoV26-15) Rm >= 900 MPa - Tyče pro obráběné šrouby - D <= 25 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2478 (312218) - 1.10.2008
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL2107 (30NiCrMo16) - 1220 MPa <= Rm <= 1370 MPa - Tyče - De <= 40 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2480 (312219) - 1.10.2008
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL2108 (36NiCrMo16) - 1250 MPa <= Rm <= 1400 MPa - Tyče De <= 75 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3717 (312770) - 1.10.2008
Letectví a kosmonautika - Trubky - Výběr pro tekutinové systémy na motorech (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 3711 (313039) - 1.10.2008
Letectví a kosmonautika - Klíče oboustranné na dvojšestihrany - Rovné, ohnuté, vyhnuté (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3710 (313050) - 1.10.2008
Letectví a kosmonautika - Nástrčné hlavice dvojšestihranné - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3685 (313103) - 1.10.2008
Letectví a kosmonautika - Šrouby ze žáruvzdorné oceli FE-PA2601 (A286) - Třída: 1100 MPa/650 °C - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 3201 (313201) - 1.10.2008
Letectví a kosmonautika - Otvory pro metrické šroubové spojovací díly - Konstrukční norma (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3636 (313226) - 1.10.2008
Letectví a kosmonautika - Šrouby s malou válcovou hlavou zaoblenou, s přesazenou křížovou drážkou, odlehčeným dříkem, dlouhým závitem, ze žáruvzdorné oceli FE-PA92HT (A286), postříbřené - Třída: 900 MPa/650 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3293 (313294) - 1.10.2008
Letectví a kosmonautika - Šrouby s hlavou T, těsnou tolerancí, středně dlouhým závitem, ze žáruvzdorné niklové slitiny NI-P100HT (Inconel 718), nepovlakované - Třída: 1275 MPa/650 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3294 (313294) - 1.10.2008
Letectví a kosmonautika - Šrouby s hlavou T, těsnou tolerancí, ze žáruvzdorné niklové slitiny NI-P101HT (Waspaloy), nepovlakované, pro vysoké matice - Třída: 1210 MPa/730 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3033 (313318) - 1.10.2008
Letectví a kosmonautika - Šestihranné matice samojistné s uchycenou podložkou, ze žáruvzdorné oceli FE-PA2601 (A286), nepovlakované - Třída: 1100 MPa/425 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3148 (313381) - 1.10.2008
Letectví a kosmonautika - Samojistné stopkové matice s opěrnou plochou - Pracovní postup (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3368 (313430) - 1.10.2008
Letectví a kosmonautika - Otvory pro ustavovací čepy - Konstrukční norma (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3781 (313514) - 1.10.2008
Letectví a kosmonautika - Drážky pro šroubovicově vinuté pojistné kroužky - Konstrukční norma (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3298 (313553) - 1.10.2008
Letectví a kosmonautika - Závitová pouzdra tenkostěnná, samojistná - Montážní a demontážní postup (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3630 (313812) - 1.10.2008
Letectví a kosmonautika - Spojky potrubí, přírubové, přímé - Těsnění O-kroužkem pro trubky s tloušťkou stěny 0,8 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3658 (313901) - 1.10.2008
Letectví a kosmonautika - Ohyby trubek používaných v motorech - Konstrukční norma (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2898 (314304) - 1.10.2008
Letectví a kosmonautika - Korozivzdorné a žáruvzdorné ocelové nýty - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2941 (314305) - 1.10.2008
Letectví a kosmonautika - Nýty ze slitin niklu - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 1864 (321220) - 1.10.2008
Plavidla vnitrozemské plavby - Kormidelna - Ergonomické a bezpečnostní požadavky.
317.90 Kč

ČSN EN 50438 (330127) - 1.10.2008
Požadavky na paralelní připojení mikrogenerátorů s veřejnými distribučními sítěmi nízkého napětí. (Platnost do 4.11.2016).
493.90 Kč

ČSN EN 61491:2000/Z1 (332201) - 1.10.2008
Elektrická zařízení průmyslových strojů - Sériové datové spojení pro komunikaci mezi řízeními a pohony v reálném čase.
26.40 Kč

ČSN EN 62024-1-ed.2 (345861) - 1.10.2008
Vysokofrekvenční indukční součástky - Elektrické charakteristiky a metody měření - Část 1: Čipové induktory pro oblast indukčnosti v nanohenry. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 17.1.2021).
317.90 Kč

ČSN EN 61138-ed.2 (347506) - 1.10.2008
Kabely pro přenosné uzemňovací a zkratovací soupravy.
306.90 Kč

ČSN EN 50117-2-1-ed.2:2006/A1 (347740) - 1.10.2008
Koaxiální kabely - Část 2-1: Dílčí specifikace kabelů používaných v kabelových distribučních sítích - Vnitřní kabely pro systémy pracující při kmitočtech mezi 5 MHz a 1000 MHz. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
108.90 Kč

ČSN EN 61800-7-1 (351720) - 1.10.2008
Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 7-1: Generické rozhraní a použití profilů pro systémy výkonových pohonů - Definice rozhraní (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 25.12.2018).
859.10 Kč

ČSN EN 61800-7-204 (351720) - 1.10.2008
Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 7-204: Generické rozhraní a použití profilů pro systémy výkonových pohonů - Specifikace profilu typu 4 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 25.12.2018).
1744.20 Kč

ČSN EN 61800-7-304 (351720) - 1.10.2008
Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 7-304: Generické rozhraní a použití profilů pro systémy výkonových pohonů - Mapování profilů typu 4 na technologie sítě (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 25.12.2018).
698.50 Kč

ČSN EN 60352-5-ed.2 (354061) - 1.10.2008
Nepájené spoje - Část 5: Zalisované spoje - Všeobecné požadavky, zkušební metody a praktický návod. (Platnost do 28.3.2015).
317.90 Kč

ČSN EN 50425 (354106) - 1.10.2008
Spínače pro domácnost a podobné pevné elektrické instalace - Skupinová norma - Protipožární spínače pro vnější a vnitřní reklamy a svítidla. (Platnost do 22.2.2015).
202.40 Kč

ČSN EN 60738-1-1-ed.2 (358151) - 1.10.2008
Termistory - Přímo ohřívané s kladným teplotním součinitelem a se stupňovitou charakteristikou - Část 1-1: Vzorová předmětová specifikace - Proudové aplikace - Úroveň hodnocení EZ. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 60738-1-2-ed.2 (358151) - 1.10.2008
Termistory - Přímo ohřívané s kladným teplotním součinitelem a se stupňovitou charakteristikou - Část 1-2: Vzorová předmětová specifikace - Použití jako ohřívací prvek - Úroveň hodnocení EZ. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 60738-1-3-ed.2 (358151) - 1.10.2008
Termistory - Přímo ohřívané s kladným teplotním součinitelem a se stupňovitou charakteristikou - Část 1-3: Vzorová předmětová specifikace - Použití pro zapínací proud - Úroveň hodnocení EZ. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 60738-1-4-ed.2 (358151) - 1.10.2008
Termistory - Přímo ohřívané s kladným teplotním součinitelem a se stupňovitou charakteristikou - Část 1-4: Vzorová předmětová specifikace - Použití pro snímače - Úroveň hodnocení EZ. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 61967-6:2003/A1 (358798) - 1.10.2008
Integrované obvody - Měření elektromagnetických emisí, 150 kHz až 1 GHz - Část 6: Měření emisí šířených vedením - Metoda s magnetickou sondou. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 60749-38 (358799) - 1.10.2008
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 38: Metoda zkoušení četnosti občasných chyb polovodičových součástek s pamětí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 61249-4-1 (359064) - 1.10.2008
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 4-1: Dílčí specifikace materiálů neplátovaných lepicích listů (pro výrobu vícevrstvých desek s plošnými spoji) - Lepicí list vyztužený tkaným E-sklem s epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 60793-2-ed.2 (359213) - 1.10.2008
Optická vlákna - Část 2: Specifikace výrobku - Všeobecně. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 2.1.2015).
306.90 Kč

ČSN EN 61753-083-2 (359255) - 1.10.2008
Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 083-2: Nekonektorované jednovidové optické vláknové prvky WDM C pásmo / L pásmo pro kategorii C - Řízené prostředí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 61753-084-2 (359255) - 1.10.2008
Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 084-2: Nekonektorované jednovidové optické vláknové prvky WWDM 980 / 1550 nm pro kategorii C - Řízené prostředí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 50410 (361045) - 1.10.2008
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Zvláštní požadavky na spotřebiče připomínající roboty.
169.40 Kč

ČSN EN 62233 (361046) - 1.10.2008
Metody měření elektromagnetických polí spotřebičů pro domácnost a podobných přístrojů vzhledem k expozici osob.
515.90 Kč

ČSN EN 50242-ed.2 (361060) - 1.10.2008
Elektrické myčky nádobí pro domácnost - Metody měření funkce. (Platnost do 11.4.2018).
539.00 Kč

ČSN EN 61834-11 (368553) - 1.10.2008
Záznam - Kazetové videomagnetofony pro záznam digitálního obrazového signálu v šikmých stopách na pásek 6,35 mm pro neprofesionální účely (systémy 525/60, 625/50, 1125/60 a 1250/50) - Část 11: Formát HDV pro systémy 1080i a 720p. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
859.10 Kč

ČSN EN 15004-1 (389250) - 1.10.2008
Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 1: Navrhování, montáž a údržba (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 15004-10 (389250) - 1.10.2008
Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 10: Fyzikální vlastnosti a navrhování systému plynových hasicích zařízení s hasivem IG-541 (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15004-2 (389250) - 1.10.2008
Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 2: Fyzikální vlastnosti a navrhování systému plynových hasicích zařízení s hasivem FK-5-1-12 (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15004-3 (389250) - 1.10.2008
Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 3: Fyzikální vlastnosti a navrhování systému plynových hasicích zařízení s hasivem HCFC směs A (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15004-4 (389250) - 1.10.2008
Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 4: Fyzikální vlastnosti a navrhování systému plynových hasicích zařízení s hasivem HFC 125 (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15004-5 (389250) - 1.10.2008
Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 5: Fyzikální vlastnosti a navrhování systému plynových hasicích zařízení s hasivem HFC 227ea (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15004-6 (389250) - 1.10.2008
Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 6: Fyzikální vlastnosti a navrhování systému plynových hasicích zařízení s hasivem HFC 23 (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15004-7 (389250) - 1.10.2008
Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 7: Fyzikální vlastnosti a navrhování systému plynových hasicích zařízení s hasivem IG-01 (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15004-8 (389250) - 1.10.2008
Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 8: Fyzikální vlastnosti a navrhování systému plynových hasicích zařízení s hasivem IG-100 (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15004-9 (389250) - 1.10.2008
Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 9: Fyzikální vlastnosti a navrhování systému plynových hasicích zařízení s hasivem IG-55 (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 14972 (389260) - 1.10.2008
Stabilní hasicí zařízení - Mlhová zařízení - Navrhování a montáž (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 1028-2+A1 (389310) - 1.10.2008
Požární čerpadla - Požární odstředivá čerpadla se zařízením pro zavodnění - Část 2: Ověřování všeobecných a bezpečnostních požadavků.
317.90 Kč

ČSN EN 14710-2+A1 (389315) - 1.10.2008
Požární čerpadla - Požární odstředivá čerpadla bez zařízení pro zavodnění - Část 2: Ověřování všeobecných a bezpečnostních požadavků.
306.90 Kč

ČSN EN 13731 (389350) - 1.10.2008
Systémy zvedacích vaků pro hasiče a záchrannou službu - Požadavky na bezpečnost a provedení.
317.90 Kč

ČSN EN 1127-2+A1 (389622) - 1.10.2008
Výbušná prostředí - Prevence a ochrana proti výbuchu - Část 2: Základní koncepce a metodika pro doly.
394.90 Kč

ČSN EN 10084 (420925) - 1.10.2008
Oceli k cementování - Technické dodací podmínky.
394.90 Kč

ČSN EN 10111 (421096) - 1.10.2008
Plechy a pásy z nízkouhlíkových (hlubokotažných) ocelí kontinuálně válcované za tepla k tváření za studena - Technické dodací podmínky.
202.40 Kč

ČSN EN 485-1 (421416) - 1.10.2008
Hliník a slitiny hliníku - Plechy, pásy a desky - Část 1: Technické dodací předpisy.
202.40 Kč

ČSN EN 754-1 (421419) - 1.10.2008
Hliník a slitiny hliníku - Tyče a trubky tažené za studena - Část 1: Technické dodací předpisy.
202.40 Kč

ČSN EN 755-1 (421420) - 1.10.2008
Hliník a slitiny hliníku - Lisované tyče, trubky a profily - Část 1: Technické dodací předpisy.
202.40 Kč

ČSN EN 1811+A1 (421656) - 1.10.2008
Stanovení niklu uvolněného z výrobků přicházejících do přímého a dlouhodobého styku s pokožkou - Referenční zkušební metoda. (Platnost do 1.3.2013).
202.40 Kč

ČSN EN 755-3 (427511) - 1.10.2008
Hliník a slitiny hliníku - Lisované tyče, trubky a profily - Část 3: Tyče kruhové, mezní úchylky rozměrů a tvaru.
169.40 Kč

ČSN EN 755-4 (427521) - 1.10.2008
Hliník a slitiny hliníku - Lisované tyče, trubky a profily - Část 4: Tyče čtvercové, mezní úchylky rozměrů a tvaru.
169.40 Kč

ČSN EN 755-5 (427525) - 1.10.2008
Hliník a slitiny hliníku - Lisované tyče, trubky a profily - Část 5: Tyče ploché, mezní úchylky rozměrů a tvaru.
169.40 Kč

ČSN EN 755-6 (427531) - 1.10.2008
Hliník a slitiny hliníku - Lisované tyče, trubky a profily - Část 6: Tyče šestihranné, mezní úchylky rozměrů a tvaru.
169.40 Kč

ČSN EN 754-3 (427611) - 1.10.2008
Hliník a slitiny hliníku - Tyče a trubky tažené za studena - Část 3: Tyče kruhové, mezní úchylky rozměrů a tvaru.
108.90 Kč

ČSN EN 754-4 (427621) - 1.10.2008
Hliník a slitiny hliníku - Tyče a trubky tažené za studena - Část 4: Tyče čtvercové, mezní úchylky rozměrů a tvaru.
169.40 Kč

ČSN EN 754-5 (427625) - 1.10.2008
Hliník a slitiny hliníku - Tyče a trubky tažené za studena - Část 5: Tyče ploché, mezní úchylky rozměrů a tvaru.
169.40 Kč

ČSN EN 754-6 (427631) - 1.10.2008
Hliník a slitiny hliníku - Tyče a trubky tažené za studena - Část 6: Tyče šestihranné, mezní úchylky rozměrů a tvaru.
169.40 Kč

ČSN EN 754-7 (427711) - 1.10.2008
Hliník a slitiny hliníku - Tyče a trubky tažené za studena - Část 7: Trubky bezešvé, mezní úchylky rozměrů a tvaru.
202.40 Kč

ČSN EN 754-8 (427712) - 1.10.2008
Hliník a slitiny hliníku - Tyče a trubky tažené za studena - Část 8: Trubky lisované komorovou matricí, mezní úchylky rozměrů a tvaru.
202.40 Kč

ČSN EN 755-7 (427716) - 1.10.2008
Hliník a slitiny hliníku - Lisované tyče, trubky a profily - Část 7: Trubky bezešvé, mezní úchylky rozměrů a tvaru.
202.40 Kč

ČSN EN 755-8 (427717) - 1.10.2008
Hliník a slitiny hliníku - Lisované tyče, trubky a profily - Část 8: Trubky lisované komorovou matricí, mezní úchylky rozměrů a tvaru.
202.40 Kč

ČSN EN 755-9 (427805) - 1.10.2008
Hliník a slitiny hliníku - Lisované tyče, trubky a profily - Část 9: Profily, mezní úchylky rozměrů a tvaru.
202.40 Kč

ČSN EN 1710+A1 (443001) - 1.10.2008
Zařízení a součásti určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu podzemních dolů.
394.90 Kč

ČSN ISO 8587 (560033) - 1.10.2008
Senzorická analýza - Metodologie - Pořadová zkouška.
306.90 Kč

ČSN ISO 8243 (569501) - 1.10.2008
Cigarety - Odběr vzorků.
202.40 Kč

ČSN ISO 10185 (569520) - 1.10.2008
Tabák a tabákové výrobky - Slovník.
394.90 Kč

ČSN ISO 11868 (570522) - 1.10.2008
Tepelně ošetřené mléko - Stanovení obsahu laktulózy - Metoda s použitím vysokoúčinné kapalinové chromatografie.
202.40 Kč

ČSN EN 14886 (692001) - 1.10.2008
Stroje na zpracování pryže a plastů - Pásové řezačky na pěnové bloky - Bezpečnostní požadavky.
698.50 Kč

ČSN EN 933-4 (721193) - 1.10.2008
Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 4: Stanovení tvaru zrn - Tvarový index.
169.40 Kč

ČSN EN 1097-4 (721194) - 1.10.2008
Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 4: Stanovení mezerovitosti suchého zhutněného fileru.
202.40 Kč

ČSN EN 1097-5 (721194) - 1.10.2008
Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 5: Stanovení vlhkosti sušením v sušárně.
169.40 Kč

ČSN EN 1097-7 (721194) - 1.10.2008
Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 7: Stanovení měrné hmotnosti fileru - Pyknometrická zkouška.
169.40 Kč

ČSN EN 1367-4 (721195) - 1.10.2008
Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 4: Stanovení smršťování.
202.40 Kč

ČSN EN 12059 (721872) - 1.10.2008
Výrobky z přírodního kamene - Rozměrné kamenické výrobky - Požadavky.
202.40 Kč

ČSN EN 15285 (721880) - 1.10.2008
Umělý kámen - Podlahové a schodišťové desky (pro vnitřní a venkovní použití).
306.90 Kč

ČSN EN 15388 (721881) - 1.10.2008
Umělý kámen - Formátované výrobky pro sanitární a kuchyňské desky.
202.40 Kč

ČSN EN 1168+A1 (723060) - 1.10.2008
Betonové prefabrikáty - Dutinové panely.
493.90 Kč

ČSN EN 12859 (723610) - 1.10.2008
Sádrové tvárnice - Definice, požadavky a zkušební metody.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 26845 (726069) - 1.10.2008
Chemický rozbor žárovzdorných materiálů - Všeobecné požadavky pro chemický rozbor mokrým způsobem, atomovou absorpční spektrometrií (AAS) a atomovou emisní spektrometrií s induktivně vázanou plazmou (ICP-AES).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 21079-2 (726072) - 1.10.2008
Chemický rozbor žárovzdorných výrobků obsahujících oxid hlinitý, zirkoničitý a křemičitý - Žárovzdorné výrobky s obsahem ZrO2 od 5 % do 45 % (alternativa k rentgenové fluorescenční analýze) - Část 2: Mokrý způsob.
202.40 Kč

ČSN EN 13172 (727211) - 1.10.2008
Tepelně izolační výrobky - Hodnocení shody (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 23993 (730328) - 1.10.2008
Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení návrhové tepelné vodivosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 1366-9 (730857) - 1.10.2008
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 9: Potrubí pro odvod kouře z jednoho úseku.
394.90 Kč

ČSN EN 14488-4+A1 (731304) - 1.10.2008
Zkoušení stříkaného betonu - Část 4: Pevnost spojení u vývrtů v prostém tahu.
108.90 Kč

ČSN EN 1993-4-1 (731441) - 1.10.2008
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 4-1: Zásobníky.
698.50 Kč

ČSN EN 1993-4-2 (731442) - 1.10.2008
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 4-2: Nádrže.
394.90 Kč

ČSN EN 1993-4-3 (731443) - 1.10.2008
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 4-3: Potrubí.
394.90 Kč

ČSN 736100-1 (736100) - 1.10.2008
Názvosloví pozemních komunikací - Část 1: Základní názvosloví. (Částečně zrušena a nahrazena - viz neplatné normy).
539.00 Kč

ČSN 736100-2 (736100) - 1.10.2008
Názvosloví pozemních komunikací - Část 2: Projektování pozemních komunikací.
394.90 Kč

ČSN 736201 (736201) - 1.10.2008
Projektování mostních objektů.
698.50 Kč

ČSN EN 15528 (736330) - 1.10.2008
Železniční aplikace - Traťové třídy zatížení pro určení vztahu mezi dovoleným zatížením infrastruktury a maximálním zatížením vozidly (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 13848-5 (736359) - 1.10.2008
Železniční aplikace - Kolej - Kvalita geometrie koleje - Část 5: Hladiny kvality geometrie.
306.90 Kč

ČSN 736360-1 (736360) - 1.10.2008
Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha - Část 1: Projektování.
493.90 Kč

ČSN EN 12899-1 (737030) - 1.10.2008
Stálé svislé dopravní značení - Část 1: Stálé dopravní značky.
493.90 Kč

ČSN EN 12899-2 (737030) - 1.10.2008
Stálé svislé dopravní značení - Část 2: Prosvětlované dopravní majáčky.
306.90 Kč

ČSN EN 12899-3 (737030) - 1.10.2008
Stálé svislé dopravní značení - Část 3: Směrové sloupky a odrazky.
306.90 Kč

ČSN EN 12899-4 (737030) - 1.10.2008
Stálé svislé dopravní značení - Část 4: Systém řízení výroby.
202.40 Kč

ČSN EN 12899-5 (737030) - 1.10.2008
Stálé svislé dopravní značení - Část 5: Počáteční zkouška typu.
202.40 Kč

ČSN 750161 (750161) - 1.10.2008
Vodní hospodářství - Terminologie v inženýrství odpadních vod.
539.00 Kč

ČSN EN 15032+A1 (755640) - 1.10.2008
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Kyselina trichlorisokyanurová.
169.40 Kč

ČSN EN 15072+A1 (755642) - 1.10.2008
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Dichlorisokyanurát sodný, bezvodý.
169.40 Kč

ČSN EN 15073+A1 (755643) - 1.10.2008
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Dichlorisokyanurát sodný, dihydrát.
169.40 Kč

ČSN EN 752 (756110) - 1.10.2008
Odvodňovací systémy vně budov.
698.50 Kč

ČSN EN 14677 (833282) - 1.10.2008
Bezpečnost strojních zařízení - Sekundární metalurgie - Stroje a zařízení na zpracování roztavené oceli.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 11140-3 (847121) - 1.10.2008
Sterilizace produktů pro zdravotní péči - Chemické indikátory - Část 3: Systémy indikátorů třídy 2 pro použití při Bowie-Dickově zkoušce pro detekci pronikání páry.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 23328-1 (852108) - 1.10.2008
Filtry dýchacích systémů pro anestetické a respirační použití - Část 1: Metoda posuzování filtračních vlastností pomocí soli.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 23328-2 (852108) - 1.10.2008
Filtry dýchacích systémů pro anestetické a respirační použití - Část 2: Nefiltrační hlediska.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 3826-3 (855850) - 1.10.2008
Plastové vaky na lidskou krev a krevní komponenty - Část 3: Systémy krevních vaků s integrovanými prvky.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 22442-2 (857501) - 1.10.2008
Zdravotnické prostředky používající živočišné tkáně a jejich deriváty - Část 2: Kontrola původu, odběru a manipulace.
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 300135-2-V1.2.1 (875007) - 1.10.2008
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Rádiová zařízení s úhlovou modulací pracující v občanském pásmu (rádiová zařízení CEPT PR 27) - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 300422-2-V1.2.2 (875032) - 1.10.2008
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Bezšňůrové mikrofony pracující v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 3 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 301489-1-V1.8.1 (875101) - 1.10.2008
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 1: Společné technické požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 301908-12-V3.1.1 (875111) - 1.10.2008
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 12: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s více nosnými (cdma2000) (opakovače). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN ETSI EN 302208-2-V1.2.1 (875121) - 1.10.2008
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Vysokofrekvenční identifikační zařízení pracující v pásmu 865 MHz až 868 MHz s úrovněmi výkonu do 2 W - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 302435-2-V1.2.1 (875143) - 1.10.2008
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Technické vlastnosti zařízení SRD používající technologie velmi širokého pásma (UWB) - Aplikace zařízení pro analýzu a klasifikaci stavebních materiálů, pracujících v kmitočtovém pásmu od 2,2 GHz do 8 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 301192-V1.4.2 (879028) - 1.10.2008
Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace DVB pro vysílání dat (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN ETSI EN 302583-V1.1.1 (879046) - 1.10.2008
Digitální televizní vysílání (DVB) - Struktura rámce, kódování kanálů a modulace pro družicové služby pro ruční mobilní zařízení (SH) pracující v pásmu do 3 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN ISO 10303-104 (974101) - 1.10.2008
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 104: Integrované zdroje aplikace: Analýza konečných prvků. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
3226.20 Kč

ČSN ISO 10303-107 (974101) - 1.10.2008
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 107: Integrované zdroje aplikace: Vztahy definic analýzy konečných prvků. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN ISO 10303-111 (974101) - 1.10.2008
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 111: Integrované zdroje aplikace: Prvky pro procedurální modelování tvarů tělesa. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
698.50 Kč

ČSN ISO 10303-112 (974101) - 1.10.2008
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 112: Integrované zdroje aplikace: Modelovací příkazy pro výměnu procedurálně zobrazených 2D CAD modelů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN ISO 10303-28 (974101) - 1.10.2008
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 28: Metody implementace: XML zobrazení schémat a dat jazyka EXPRES, ve schématech XML. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1915.20 Kč

ČSN ISO 10303-51 (974101) - 1.10.2008
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 51: Integrované generické zdroje: Matematické zobrazení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN ISO 10303-56 (974101) - 1.10.2008
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 56: Integrované generické zdroje: Stav. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

Kategorie (nové normy)