Nové normy ČSN za srpen 2012

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.08.2012 v 09:00


ČSN ISO 16269-4 (010233) - 1.8.2012
Statistická interpretace dat - Část 4: Detekce a ošetření odlehlých hodnot.
543.00 Kč

ČSN ISO 21748 (010290) - 1.8.2012
Návod pro použití odhadů opakovatelnosti, reprodukovatelnosti a pravdivosti při odhadování nejistoty měření.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 22867 (011437) - 1.8.2012
Lesnické a zahradní stroje - Zkušební předpis pro vibrace přenosných ručních strojů se zabudovaným spalovacím motorem - Vibrace na rukojetích.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 8253-3 (011635) - 1.8.2012
Akustika - Audiometrické vyšetřovací metody - Část 3: Audiometrie řečí.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 12855 (018295) - 1.8.2012
Elektronický výběr poplatků (EFC) - Výměna informací mezi poskytovateli a výběrčími mýtného.
593.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 14907-2 (018381) - 1.8.2012
Elektronický výběr poplatků (EFC) - Zkušební postupy pro mobilní a pevná zařízení - Část 2: Specifikace zkoušek pro posouzení shody na rozhraní systému EFC.
593.00 Kč

ČSN EN ISO 8503-1 (038223) - 1.8.2012
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Charakteristiky drsnosti povrchu otryskaných ocelových podkladů - Část 1: Specifikace a definice pro hodnocení otryskaných povrchů s pomocí ISO komparátorů profilu povrchu.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 8503-2 (038223) - 1.8.2012
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Charakteristiky drsnosti povrchu otryskaných ocelových podkladů - Část 2: Hodnocení profilu povrchu otryskané oceli komparátorem.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 8503-3 (038223) - 1.8.2012
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Charakteristiky drsnosti povrchu otryskaných ocelových podkladů - Část 3: Postup kalibrace ISO komparátorů profilu povrchu a stanovení drsnosti profilu povrchu mikroskopem.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 8503-4 (038223) - 1.8.2012
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Charakteristiky drsnosti povrchu otryskaných ocelových podkladů - Část 4: Postup kalibrace ISO komparátorů profilu povrchu a stanovení drsnosti profilu povrchu profilometrem.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 12696 (038340) - 1.8.2012
Katodická ochrana oceli v betonu.
543.00 Kč

ČSN EN 498-ed.2 (061454) - 1.8.2012
Specifikace pro spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny - Rožně pro venkovní použití včetně kontaktních grilů.
543.00 Kč

ČSN EN 12952-3 (077604) - 1.8.2012
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 3: Konstrukce a výpočet částí kotle namáhaných tlakem.
945.00 Kč

ČSN ISO 29464 (125300) - 1.8.2012
Zařízení pro čištění vzduchu a jiných plynů - Terminologie.
434.00 Kč

ČSN EN 1267 (133010) - 1.8.2012
Průmyslové armatury - Měření průtokových ztrát s použitím vody jako zkušební tekutiny.
350.00 Kč

ČSN ISO 3846 (259332) - 1.8.2012
Hydrometrie - Měření průtoku v otevřených korytech pomocí přelivů pravoúhlého průřezu se širokou korunou.
350.00 Kč

ČSN ISO 4360 (259334) - 1.8.2012
Hydrometrie - Měření průtoku v otevřených korytech pomocí přelivů trojúhelníkového průřezu.
338.00 Kč

ČSN EN 474-4+A2 (277911) - 1.8.2012
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 4: Požadavky pro rýpadlo-nakladače. (Platnost do 31.3.2024).
338.00 Kč

ČSN EN 474-5+A2 (277911) - 1.8.2012
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 5: Požadavky pro hydraulická lopatová rýpadla.
350.00 Kč

ČSN EN 13272 (281511) - 1.8.2012
Železniční aplikace - Elektrické osvětlení v kolejových vozidlech veřejných dopravních systémů.
338.00 Kč

ČSN EN 15997 (307203) - 1.8.2012
Terénní vozidla (ATVs - Čtyřkolky) - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 4608-003 (311733) - 1.8.2012
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely odolné proti ohni - Jednožilové a svinuté vícežilové, stíněné (opletené) s potahem - Pracovní teplota mezi -65 °C a 260 °C - Část 003: DN řada - Lehké - Značené UV laserem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4608-005 (311733) - 1.8.2012
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely odolné proti ohni - Jednožilové a svinuté vícežilové, stíněné (opletené) s potahem - Pracovní teplota mezi -65 °C a 260 °C - Část 005: DW řada - Lehké dvoužilové 24 pro datový přenos - Značené UV laserem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4611-002 (311778) - 1.8.2012
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Část 002: Obecně (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4611-003 (311778) - 1.8.2012
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Část 003: Měděné pocínované - Pracovní teplota mezi -65 °C a 135 °C - Jednoduchá lisovaná stěna pro uzavřené aplikace - Značené UV laserem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4611-004 (311778) - 1.8.2012
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Část 004: Měděné pocínované - Pracovní teplota mezi -65 °C a 135 °C - Dvojitá lisovaná stěna pro otevřené aplikace - Značené UV laserem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4611-005 (311778) - 1.8.2012
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Část 005: Měděné postříbřené - Pracovní teplota mezi -65 °C a 150 °C - Jednoduchá lisovaná stěna pro uzavřené aplikace - Značené UV laserem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4611-006 (311778) - 1.8.2012
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Část 006: Měděné postříbřené - Pracovní teplota mezi -65 °C a 150 °C - Dvojitá lisovaná stěna pro otevřené aplikace - Značené UV laserem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4611-007 (311778) - 1.8.2012
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Část 007: Měděné poniklované - Pracovní teplota mezi -65 °C a 150 °C - Dvojitá lisovaná stěna pro otevřené aplikace - Značené UV laserem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4611-008 (311778) - 1.8.2012
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Část 008: BP - Měděné poniklované - Pracovní teplota mezi -65 °C a 150 °C - Dvojitá lisovaná stěna pro otevřené aplikace s přídavnou ochranou v oblastech vysokých vibrací, ohýbání kabelu a znečištění kapalinou - Značené UV laserem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4611-009 (311778) - 1.8.2012
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Část 009: BJ - Měděné poniklované - Pracovní teplota mezi -65 °C a 150 °C - Jednoduchá lisovaná stěna pro použití na kabelové žíly nebo uvnitř vybavení v oblastech vysokých vibrací, ohýbání kabelu a znečištění kapalinou - Značené UV laserem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3312 (312577) - 1.8.2012
Letectví a kosmonautika - Slitina titanu Ti-6Al-4V - Žíhaná - Výkovky De <= 150 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4704 (318242) - 1.8.2012
Letectví a kosmonautika - Eloxování hliníku a tvářených slitin hliníku v kyselině vínové a sírové (TSA) na ochranu proti korozi a úprava před nátěrem (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 60038 (330120) - 1.8.2012
Jmenovitá napětí CENELEC.
223.00 Kč

EP ESČ 00.01.12 (332000) - 15.8.2012
První pomoc při úrazu elektrickou energií
54.00 Kč

ČSN EN 60865-1-ed.2 (333040) - 1.8.2012
Zkratové proudy - Výpočet účinků - Část 1: Definice a výpočetní metody.
434.00 Kč

TNI 334591-1 (334591) - 1.8.2012
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 1: Návrh systému PZTS - Komentář k ČSN CLC/TS 50131-7: 2011.
223.00 Kč

TNI 334591-2 (334591) - 1.8.2012
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2: Montáž PZTS - Komentář k ČSN CLC/TS 50131-7: 2011.
120.00 Kč

TNI 334591-3 (334591) - 1.8.2012
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 3: Uvedení PZTS do provozu a jeho následný provoz, údržba a servis - Komentář k ČSN CLC/TS 50131-7: 2011.
186.00 Kč

ČSN EN 60626-1 (346575) - 1.8.2012
Kombinované ohebné materiály pro elektrické izolace - Část 1: Definice a obecné požadavky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 20.9.2026).
223.00 Kč

ČSN EN 61558-2-15-ed.2 (351330) - 1.8.2012
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-15: Zvláštní požadavky a zkoušky pro oddělovací ochranné transformátory pro napájení v místnostech pro léčebné účely.
223.00 Kč

ČSN EN 50550:2011/Oprava1 (354195) - 1.8.2012
Ochranná zařízení proti přechodnému přepětí pro domácnost a podobné použití (POP).
29.00 Kč

ČSN EN 62047-5:2012/Oprava1 (358775) - 1.8.2012
Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 5: Spínače RF MEMS. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN EN 62047-9:2012/Oprava1 (358775) - 1.8.2012
Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 9: Měření pevnosti spojení dvou destiček pro MEMS. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN EN 61988-2-1-ed.2 (358788) - 1.8.2012
Plazmové zobrazovací panely - Část 2-1: Metody měření - Optické a optoelektrické. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 60747-15-ed.2 (358797) - 1.8.2012
Polovodičové součástky - Diskrétní součástky - Část 15: Polovodičové výkonové součástky s izolovaným pouzdrem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 61274-1-1-ed.3 (359236) - 1.8.2012
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Adaptéry pro optické konektory - Část 1-1: Vzorová předmětová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 61274-1-ed.3 (359236) - 1.8.2012
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Adaptéry pro optické konektory - Část 1: Kmenová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 61314-1-1-ed.2 (359237) - 1.8.2012
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optické vláknové vějířové rozbočovače - Část 1-1: Vzorová předmětová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 61314-1-ed.4 (359237) - 1.8.2012
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optické vláknové vějířové rozbočovače - Část 1: Kmenová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 50377-16-1 (359242) - 1.8.2012
Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Specifikace výrobku - Část 16-1: Typ LF3 APC simplex ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B1.1 a B1.3, kombinovaná ferule s titanem pro kategorii C. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 60874-1-1-ed.2 (359243) - 1.8.2012
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Konektory pro optická vlákna a kabely - Část 1-1: Vzorová předmětová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 60874-1-ed.3 (359243) - 1.8.2012
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Konektory pro optická vlákna a kabely - Část 1: Kmenová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 61300-3-7-ed.2 (359252) - 1.8.2012
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-7: Zkoušení a měření - Závislost útlumu a útlumu odrazu na vlnové délce u jednovidových součástek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 61755-3-6:2007/A1 (359256) - 1.8.2012
Optická rozhraní optických konektorů - Část 3-6: Optické rozhraní - Cylindrická kompozitní úhlová 8 stupňová ferule APC o průměru 2,5 mm a 1,25 mm se slitinou Cu-Ni kolem vlákna, jednovidové vlákno. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN EN 61291-2-ed.3 (359273) - 1.8.2012
Optické zesilovače - Část 2: Digitální aplikace - Šablona funkčních specifikací. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 24.3.2019).
338.00 Kč

ČSN EN 62149-1-ed.2 (359276) - 1.8.2012
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy funkčnosti - Část 1: Obecně a návod. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 60432-1-ed.2:2000/A2 (360131) - 1.8.2012
Žárovky - Požadavky na bezpečnost - Část 1: Žárovky pro všeobecné osvětlení pro domácnost a obdobné osvětlovací účely.
120.00 Kč

ČSN EN 60598-2-13:2007/A1 (360600) - 1.8.2012
Svítidla - Část 2-13: Zvláštní požadavky - Svítidla zapuštěná v terénu.
120.00 Kč

ČSN EN 60598-2-18:1996/A1 (360600) - 1.8.2012
Svítidla - Část 2: Zvláštní požadavky - Oddíl 18: Svítidla pro plavecké bazény a podobné účely.
120.00 Kč

ČSN EN 60598-2-2-ed.2 (360600) - 1.8.2012
Svítidla - Část 2-2: Zvláštní požadavky - Zápustná svítidla.
186.00 Kč

ČSN EN 60335-2-25-ed.5 (361050) - 1.8.2012
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-25: Zvláštní požadavky na mikrovlnné trouby včetně kombinovaných mikrovlnných trub. (Platnost do 27.9.2024).
350.00 Kč

ČSN EN 61701-ed.2 (364611) - 1.8.2012
Zkoušení koroze fotovoltaických (PV) modulů solnou mlhou. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 16.7.2023).
338.00 Kč

ČSN ISO/IEC 7816-1 (369205) - 1.8.2012
Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody - Část 1: Karty s kontakty - Fyzikální charakteristiky.
186.00 Kč

ČSN EN 62549 (370001) - 1.8.2012
Kloubové systémy a pružné systémy pro vedení kabelů.
434.00 Kč

ČSN EN 50085-2-1:2007/A1 (370010) - 1.8.2012
Úložné a protahovací elektroinstalační kanály pro elektrické instalace - Část 2-1: Úložné a protahovací elektroinstalační kanály určené pro montáž na stěny a stropy.
120.00 Kč

ČSN EN 10218-1 (420418) - 1.8.2012
Ocelový drát a výrobky z drátu - Obecně - Část 1: Zkušební metody.
223.00 Kč

ČSN EN 10218-2 (420418) - 1.8.2012
Ocelový drát a výrobky z drátu - Obecně - Část 2: Rozměry drátu, mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru.
186.00 Kč

ČSN EN 10294-2 (421042) - 1.8.2012
Duté tyče k obrábění - Technické dodací podmínky - Část 2: Korozivzdorné oceli a niklové slitiny se zvláštními vlastnostmi obrobitelnosti.
338.00 Kč

ČSN EN 10264-1 (421072) - 1.8.2012
Ocelový drát a výrobky z drátu - Ocelové dráty na lana - Část 1: Všeobecné požadavky.
186.00 Kč

ČSN EN 10264-2 (421072) - 1.8.2012
Ocelový drát a výrobky z drátu - Ocelové dráty na lana - Část 2: Dráty z nelegovaných ocelí tažené za studena na výrobu lan pro všeobecné použití.
186.00 Kč

ČSN EN 10264-3 (421072) - 1.8.2012
Ocelový drát a výrobky z drátu - Ocelové dráty na lana - Část 3: Kruhové a tvarové dráty z nelegovaných ocelí pro vysoké namáhání.
223.00 Kč

ČSN EN 10264-4 (421072) - 1.8.2012
Ocelový drát a výrobky z drátu - Ocelové dráty na lana - Část 4: Dráty z korozivzdorných ocelí.
186.00 Kč

ČSN EN 15949 (433002) - 1.8.2012
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na válcovací tratě pro válcování tyčového materiálu, ocelových profilů a drátů.
567.00 Kč

ČSN EN 15948 (461089) - 1.8.2012
Obiloviny - Stanovení vlhkosti a bílkovin - Stanovení v celých zrnech metodou spektroskopie v blízké infračervené oblasti (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 16160 (467014) - 1.8.2012
Krmiva - Stanovení kyseliny kyanovodíkové metodou HPLC (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16162 (467015) - 1.8.2012
Krmiva - Stanovení decoquinátu metodou HPLC s fluorescenční detekcí (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11681-1 (470195) - 1.8.2012
Lesnické stroje - Bezpečnostní požadavky a zkoušení přenosných řetězových pil - Část 1: Řetězové pily pro lesní práce.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11681-2 (470195) - 1.8.2012
Lesnické stroje - Bezpečnostní požadavky a zkoušení přenosných řetězových pil - Část 2: Řetězové pily pro vyvětvování stromů.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 11806-1 (470620) - 1.8.2012
Zemědělské a lesnické stroje - Bezpečnostní požadavky a zkoušení přenosných, ručních, motorových křovinořezů a vyžínačů travních porostů - Část 1: Stroje se zabudovaným spalovacím motorem.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 11806-2 (470620) - 1.8.2012
Zemědělské a lesnické stroje - Bezpečnostní požadavky a zkoušení přenosných, ručních, motorových křovinořezů a vyžínačů travních porostů - Část 2: Stroje s pohonnou jednotkou nesenou na zádech.
186.00 Kč

ČSN EN 325 (490183) - 1.8.2012
Desky na bázi dřeva - Stanovení rozměrů zkušebních těles (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 940+A1 (496129) - 1.8.2012
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kombinované obráběcí stroje na dřevo.
434.00 Kč

ČSN EN 1034-16 (507010) - 1.8.2012
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu papírenských strojů a strojů pro konečnou úpravu - Část 16: Stroje na výrobu papíru a lepenky.
434.00 Kč

ČSN EN 1034-8 (507010) - 1.8.2012
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu papírenských strojů a strojů pro konečnou úpravu - Část 8: Rafinační zařízení.
223.00 Kč

ČSN EN 16144 (656186) - 1.8.2012
Kapalné ropné výrobky - Stanovení prodlevy vznícení a odvozeného cetanového čísla paliv na bázi středních destilátů - Metoda pevného rozmezí doby nástřiku ve spalovací komoře s konstantním objemem (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 58 (657003) - 1.8.2012
Asfalty a asfaltová pojiva - Vzorkování asfaltových pojiv.
338.00 Kč

ČSN EN 764-2 (690004) - 1.8.2012
Tlaková zařízení - Část 2: Veličiny, značky a jednotky.
120.00 Kč

ČSN EN 12839-ed.2 (723049) - 1.8.2012
Betonové prefabrikáty - Prvky pro ploty.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 10545-16 (725110) - 1.8.2012
Keramické obkladové prvky - Část 16: Stanovení malých odchylek v barvě.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 10545-4 (725110) - 1.8.2012
Keramické obkladové prvky - Část 4: Stanovení pevnosti v ohybu a lomového zatížení.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 10545-6 (725110) - 1.8.2012
Keramické obkladové prvky - Část 6: Stanovení odolnosti proti opotřebení pro neglazované obkladové prvky.
186.00 Kč

ČSN EN 295-3-ed.2 (725201) - 1.8.2012
Kameninové potrubní pro venkovní a vnitřní kanalizaci - Část 3: Zkušební metody.
350.00 Kč

ČSN EN 16012 (730341) - 1.8.2012
Tepelné izolace budov - Reflexní izolační výrobky - Stanovení deklarovaných tepelných vlastností.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 3382-3 (730534) - 1.8.2012
Akustika - Měření parametrů prostorové akustiky - Část 3: Otevřené kanceláře.
223.00 Kč

ČSN EN 15643-3 (730901) - 1.8.2012
Udržitelnost staveb - Posuzování udržitelnosti budov - Část 3: Rámec pro posuzování sociálních vlastností.
434.00 Kč

ČSN EN 15643-4 (730901) - 1.8.2012
Udržitelnost staveb - Posuzování udržitelnosti budov - Část 4: Rámec pro posuzování ekonomických vlastností.
434.00 Kč

ČSN EN 1457-1 (734202) - 1.8.2012
Komíny - Keramické komínové vložky - Část 1: Komínové vložky pro suchý provoz - Požadavky a zkušební metody.
434.00 Kč

ČSN EN 1457-2 (734202) - 1.8.2012
Komíny - Keramické komínové vložky - Část 2: Komínové vložky pro vlhký provoz - Požadavky a zkušební metody.
543.00 Kč

ČSN EN 13848-4 (736359) - 1.8.2012
Železniční aplikace - Kolej - Kvalita geometrie koleje - Část 4: Měřicí systémy - Lehké kolejové prostředky a ruční zařízení.
338.00 Kč

ČSN EN 1423 (737011) - 1.8.2012
Vodorovné dopravní značení - Materiály pro dopravní značení - Dodatečný posyp - Balotina, protismykové přísady a jejich směsi.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 18857-2 (757568) - 1.8.2012
Kvalita vod - Stanovení vybraných alkylfenolů - Část 2: Stanovení alkylfenolů, jejich ethoxylátů a bisfenolu A v nefiltrovaných vzorcích plynovou chromatografií s hmotnostně spektrometrickou detekcí po extrakci tuhou fází a derivatizaci.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 8692 (757740) - 1.8.2012
Kvalita vod - Zkouška inhibice růstu sladkovodních zelených řas.
338.00 Kč

ČSN ISO 14380 (757754) - 1.8.2012
Kvalita vod - Stanovení akutní toxicity pro Thamnocephalus platyurus (Crustacea, Anostraca).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 2419 (793802) - 1.8.2012
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Příprava vzorků a kondicionování (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 14088 (793885) - 1.8.2012
Usně - Chemické zkoušky - Kvantitativní analýza činicích látek filtrační metodou (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13087-2 (832142) - 1.8.2012
Ochranné přilby - Zkušební metody - Část 2: Tlumení nárazu.
223.00 Kč

ČSN EN 13087-4 (832142) - 1.8.2012
Ochranné přilby - Zkušební metody - Část 4: Účinnost upevňovacího systému.
186.00 Kč

ČSN EN 966 (832162) - 1.8.2012
Přilby pro létání a podobné sporty (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 1384 (832168) - 1.8.2012
Přilby pro jezdce na koních (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13484 (832171) - 1.8.2012
Přilby pro sáňkaře (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 13781 (832172) - 1.8.2012
Ochranné přilby pro řidiče a spolujezdce motorových saní a sportovních bobů (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 20344 (832500) - 1.8.2012
Osobní ochranné prostředky - Metody zkoušení obuvi.
593.00 Kč

ČSN EN ISO 20345 (832501) - 1.8.2012
Osobní ochranné prostředky - Bezpečnostní obuv. (Platnost do 31.3.2023).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 28803 (833564) - 1.8.2012
Ergonomie fyzického prostředí - Použití mezinárodních norem na osoby se zvláštními požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 9241-143 (833582) - 1.8.2012
Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 143: Formy (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN ISO 13138 (833636) - 1.8.2012
Kvalita ovzduší - Pravidla pro odběr vzorku usazenin polétavých částic v lidském dýchacím systému (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16177 (836800) - 1.8.2012
Kaly, upravený bioodpad a půdy - Vyluhování pro stanovení vyluhovatelných amonných iontů, dusičnanů a dusitanů (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16188 (836801) - 1.8.2012
Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení prvků ve výluzích lučavkou královskou a kyselinou dusičnou - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16182 (836802) - 1.8.2012
Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení nonylfenolů (NP) a nonylfenol mono- a diethoxylátů s použitím plynové chromatografie s hmotnostně selektivní detekcí (GC-MS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16189 (836803) - 1.8.2012
Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení lineárních alkylbenzensulfonátů (LAS) vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií (HPLC) s fluorescenční detekcí (FLD) nebo s hmotnostně selektivní detekcí (MS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16183 (836804) - 1.8.2012
Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení vybraných ftalátů s použitím kapilární plynové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí (GC-MS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16178 (836805) - 1.8.2012
Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení farmaceutických výrobků (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16190 (836806) - 1.8.2012
Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení dioxinů a furanů, a polychlorovaných bifenylů podobných dioxinům plynovou chromatografií s hmotnostní spektrometrií s vysokým rozlišením (HR GC-MS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 14961-6 (838202) - 1.8.2012
Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 6: Nedřevní pelety pro maloodběratele.
223.00 Kč

ČSN EN 15234-2 (838204) - 1.8.2012
Tuhá biopaliva - Prokazování kvality paliv - Část 2: Dřevní pelety pro maloodběratele (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15234-3 (838204) - 1.8.2012
Tuhá biopaliva - Prokazování kvality paliv - Část 3: Dřevní brikety pro maloodběratele (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15234-4 (838204) - 1.8.2012
Tuhá biopaliva - Prokazování kvality paliv - Část 4: Dřevní štěpka pro maloodběratele (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15234-5 (838204) - 1.8.2012
Tuhá biopaliva - Prokazování kvality paliv - Část 5: Palivové dřevo pro maloodběratele (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15234-6 (838204) - 1.8.2012
Tuhá biopaliva - Prokazování kvality paliv - Část 6: Nedřevní pelety pro maloodběratele (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16126 (838228) - 1.8.2012
Tuhá biopaliva - Stanovení rozdělení podle velikosti částic rozpadlých pelet (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16127 (838229) - 1.8.2012
Tuhá biopaliva - Stanovení délky a průměru pelet (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 13485 (855001) - 1.8.2012
Zdravotnické prostředky - Systémy managementu jakosti - Požadavky pro účely předpisů. (Platnost do 31.3.2019).
945.00 Kč

ČSN EN ISO 20126 (856012) - 1.8.2012
Stomatologie - Ruční zubní kartáčky - Obecné požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 300019-2-2-V2.2.1 (872001) - 1.8.2012
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 2-2: Specifikace zkoušek vlivu prostředí - Přeprava (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 300132-2-V2.4.6 (872006) - 1.8.2012
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Rozhraní pro napájení na vstupu telekomunikačních zařízení a zařízení pro datovou komunikaci (ICT) - Část 2: Napájení stejnosměrným napětím -48 V (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 300132-3-0-V2.1.1 (872006) - 1.8.2012
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Rozhraní pro napájení na vstupu telekomunikačních zařízení a zařízení pro datovou komunikaci (ICT) - Část 3: Napájení z usměrňovače, ze střídavého zdroje nebo stejnosměrného zdroje o napětí do 400 V - Podčást 0: Přehled. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 300132-3-1-V2.1.1 (872006) - 1.8.2012
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Rozhraní pro napájení na vstupu telekomunikačních zařízení a zařízení pro datovou komunikaci (ICT) - Část 3: Napájení z usměrňovače, ze střídavého zdroje nebo stejnosměrného zdroje o napětí do 400 V - Podčást 1: Stejnosměrný zdroj o napětí do 400 V. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 300753-V1.3.1 (872008) - 1.8.2012
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Akustický hluk vytvářený telekomunikačním zařízením (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 302567-V1.2.1 (874608) - 1.8.2012
Širokopásmové rádiové přístupové sítě (BRAN) - Systémy WAS/RLAN pracující při přenosových rychlostech násobku gigabitů v pásmu 60 GHz - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 300396-1-V1.2.1 (875086) - 1.8.2012
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Technické požadavky na provoz v přímém módu (DMO) - Část 1: Obecný návrh sítě (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 300396-2-V1.4.1 (875086) - 1.8.2012
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Technické požadavky na provoz v přímém módu (DMO) - Část 2: Rádiová hlediska (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 300396-3-V1.4.1 (875086) - 1.8.2012
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Technické požadavky na provoz v přímém módu (DMO) - Část 3: Protokol rádiového rozhraní (Al) z pohyblivé stanice do pohyblivé stanice (MS-MS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
1204.00 Kč

ČSN ETSI EN 300396-4-V1.4.1 (875086) - 1.8.2012
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Technické požadavky na provoz v přímém módu (DMO) - Část 4: Rádiové rozhraní opakovače typu 1 (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN ETSI EN 300396-5-V1.3.1 (875086) - 1.8.2012
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Technické požadavky na provoz v přímém módu (DMO) - Část 5: Spádové rádiové rozhraní (Norma k přímému použití jako ČSN).
1550.40 Kč

ČSN ETSI EN 301545-2-V1.1.1 (879050) - 1.8.2012
Digitální televizní vysílání (DVB) - Interaktivní družicový systém DVB druhé generace (DVB-RCS2) - Část 2: Norma nižších vrstev pro družice. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1204.00 Kč

ČSN EN 15567-1 (942403) - 1.8.2012
Sportovní a rekreační zařízení - Lanové dráhy - Část 1: Konstrukční a bezpečnostní požadavky.
338.00 Kč

ČSN EN 14974+A1 (942844) - 1.8.2012
Zařízení pro uživatele kolečkových sportovních potřeb - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení.
338.00 Kč

ČSN EN 15898 (961509) - 1.8.2012
Ochrana kulturního dědictví - Základní obecné termíny a definice.
338.00 Kč

ČSN EN ISO/IEC 19762-1 (977126) - 1.8.2012
Informační technologie - Automatická identifikace a techniky sběru dat - Harmonizovaný slovník - Část 1: Obecné termíny vztažené k AIDC (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO/IEC 19762-3 (977126) - 1.8.2012
Informační technologie - Automatická identifikace a techniky sběru dat - Harmonizovaný slovník - Část 3: Radiofrekvenční identifikace (RFID) (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 19148 (979868) - 1.8.2012
Geografická informace - Lineární odkazy (ISO/DIS 19148: 2009) (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.