Nové normy ČSN za srpen 2012

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.08.2012 v 09:00


ČSN ISO 16269-4 (010233) - 1.8.2012
Statistická interpretace dat - Část 4: Detekce a ošetření odlehlých hodnot.
493.90 Kč

ČSN ISO 21748 (010290) - 1.8.2012
Návod pro použití odhadů opakovatelnosti, reprodukovatelnosti a pravdivosti při odhadování nejistoty měření.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 22867 (011437) - 1.8.2012
Lesnické a zahradní stroje - Zkušební předpis pro vibrace přenosných ručních strojů se zabudovaným spalovacím motorem - Vibrace na rukojetích.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 8253-3 (011635) - 1.8.2012
Akustika - Audiometrické vyšetřovací metody - Část 3: Audiometrie řečí.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 12855 (018295) - 1.8.2012
Elektronický výběr poplatků (EFC) - Výměna informací mezi poskytovateli a výběrčími mýtného.
539.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 14907-2 (018381) - 1.8.2012
Elektronický výběr poplatků (EFC) - Zkušební postupy pro mobilní a pevná zařízení - Část 2: Specifikace zkoušek pro posouzení shody na rozhraní systému EFC.
539.00 Kč

ČSN EN ISO 8503-1 (038223) - 1.8.2012
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Charakteristiky drsnosti povrchu otryskaných ocelových podkladů - Část 1: Specifikace a definice pro hodnocení otryskaných povrchů s pomocí ISO komparátorů profilu povrchu.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 8503-2 (038223) - 1.8.2012
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Charakteristiky drsnosti povrchu otryskaných ocelových podkladů - Část 2: Hodnocení profilu povrchu otryskané oceli komparátorem.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 8503-3 (038223) - 1.8.2012
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Charakteristiky drsnosti povrchu otryskaných ocelových podkladů - Část 3: Postup kalibrace ISO komparátorů profilu povrchu a stanovení drsnosti profilu povrchu mikroskopem.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 8503-4 (038223) - 1.8.2012
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Charakteristiky drsnosti povrchu otryskaných ocelových podkladů - Část 4: Postup kalibrace ISO komparátorů profilu povrchu a stanovení drsnosti profilu povrchu profilometrem.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 12696 (038340) - 1.8.2012
Katodická ochrana oceli v betonu.
493.90 Kč

ČSN EN 498-ed.2 (061454) - 1.8.2012
Specifikace pro spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny - Rožně pro venkovní použití včetně kontaktních grilů.
493.90 Kč

ČSN EN 12952-3 (077604) - 1.8.2012
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 3: Konstrukce a výpočet částí kotle namáhaných tlakem.
859.10 Kč

ČSN ISO 29464 (125300) - 1.8.2012
Zařízení pro čištění vzduchu a jiných plynů - Terminologie.
394.90 Kč

ČSN EN 1267 (133010) - 1.8.2012
Průmyslové armatury - Měření průtokových ztrát s použitím vody jako zkušební tekutiny.
317.90 Kč

ČSN ISO 3846 (259332) - 1.8.2012
Hydrometrie - Měření průtoku v otevřených korytech pomocí přelivů pravoúhlého průřezu se širokou korunou.
317.90 Kč

ČSN ISO 4360 (259334) - 1.8.2012
Hydrometrie - Měření průtoku v otevřených korytech pomocí přelivů trojúhelníkového průřezu.
306.90 Kč

ČSN EN 474-4+A2 (277911) - 1.8.2012
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 4: Požadavky pro rýpadlo-nakladače.
306.90 Kč

ČSN EN 474-5+A2 (277911) - 1.8.2012
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 5: Požadavky pro hydraulická lopatová rýpadla.
317.90 Kč

ČSN EN 13272 (281511) - 1.8.2012
Železniční aplikace - Elektrické osvětlení v kolejových vozidlech veřejných dopravních systémů.
306.90 Kč

ČSN EN 15997 (307203) - 1.8.2012
Terénní vozidla (ATVs - Čtyřkolky) - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 4608-003 (311733) - 1.8.2012
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely odolné proti ohni - Jednožilové a svinuté vícežilové, stíněné (opletené) s potahem - Pracovní teplota mezi -65 °C a 260 °C - Část 003: DN řada - Lehké - Značené UV laserem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4608-005 (311733) - 1.8.2012
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely odolné proti ohni - Jednožilové a svinuté vícežilové, stíněné (opletené) s potahem - Pracovní teplota mezi -65 °C a 260 °C - Část 005: DW řada - Lehké dvoužilové 24 pro datový přenos - Značené UV laserem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4611-002 (311778) - 1.8.2012
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Část 002: Obecně (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4611-003 (311778) - 1.8.2012
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Část 003: Měděné pocínované - Pracovní teplota mezi -65 °C a 135 °C - Jednoduchá lisovaná stěna pro uzavřené aplikace - Značené UV laserem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4611-004 (311778) - 1.8.2012
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Část 004: Měděné pocínované - Pracovní teplota mezi -65 °C a 135 °C - Dvojitá lisovaná stěna pro otevřené aplikace - Značené UV laserem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4611-005 (311778) - 1.8.2012
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Část 005: Měděné postříbřené - Pracovní teplota mezi -65 °C a 150 °C - Jednoduchá lisovaná stěna pro uzavřené aplikace - Značené UV laserem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4611-006 (311778) - 1.8.2012
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Část 006: Měděné postříbřené - Pracovní teplota mezi -65 °C a 150 °C - Dvojitá lisovaná stěna pro otevřené aplikace - Značené UV laserem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4611-007 (311778) - 1.8.2012
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Část 007: Měděné poniklované - Pracovní teplota mezi -65 °C a 150 °C - Dvojitá lisovaná stěna pro otevřené aplikace - Značené UV laserem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4611-008 (311778) - 1.8.2012
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Část 008: BP - Měděné poniklované - Pracovní teplota mezi -65 °C a 150 °C - Dvojitá lisovaná stěna pro otevřené aplikace s přídavnou ochranou v oblastech vysokých vibrací, ohýbání kabelu a znečištění kapalinou - Značené UV laserem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4611-009 (311778) - 1.8.2012
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Část 009: BJ - Měděné poniklované - Pracovní teplota mezi -65 °C a 150 °C - Jednoduchá lisovaná stěna pro použití na kabelové žíly nebo uvnitř vybavení v oblastech vysokých vibrací, ohýbání kabelu a znečištění kapalinou - Značené UV laserem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3312 (312577) - 1.8.2012
Letectví a kosmonautika - Slitina titanu Ti-6Al-4V - Žíhaná - Výkovky De <= 150 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4704 (318242) - 1.8.2012
Letectví a kosmonautika - Eloxování hliníku a tvářených slitin hliníku v kyselině vínové a sírové (TSA) na ochranu proti korozi a úprava před nátěrem (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 60038 (330120) - 1.8.2012
Jmenovitá napětí CENELEC.
202.40 Kč

EP ESČ 00.01.12 (332000) - 15.8.2012
První pomoc při úrazu elektrickou energií
44.50 Kč

ČSN EN 60865-1-ed.2 (333040) - 1.8.2012
Zkratové proudy - Výpočet účinků - Část 1: Definice a výpočetní metody.
394.90 Kč

TNI 334591-1 (334591) - 1.8.2012
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 1: Návrh systému PZTS - Komentář k ČSN CLC/TS 50131-7: 2011.
202.40 Kč

TNI 334591-2 (334591) - 1.8.2012
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2: Montáž PZTS - Komentář k ČSN CLC/TS 50131-7: 2011.
108.90 Kč

TNI 334591-3 (334591) - 1.8.2012
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 3: Uvedení PZTS do provozu a jeho následný provoz, údržba a servis - Komentář k ČSN CLC/TS 50131-7: 2011.
169.40 Kč

ČSN EN 60626-1 (346575) - 1.8.2012
Kombinované ohebné materiály pro elektrické izolace - Část 1: Definice a obecné požadavky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 50464-4:2007/A1 (351121) - 1.8.2012
Trojfázové olejové distribuční transformátory 50 Hz od 50 kVA do 2500 kVA s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 4: Požadavky a zkoušky týkající se tlakových nádob z vlnitého plechu.
56.10 Kč

ČSN EN 61558-2-15-ed.2 (351330) - 1.8.2012
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-15: Zvláštní požadavky a zkoušky pro oddělovací ochranné transformátory pro napájení v místnostech pro léčebné účely.
202.40 Kč

ČSN EN 50550:2011/Oprava1 (354195) - 1.8.2012
Ochranná zařízení proti přechodnému přepětí pro domácnost a podobné použití (POP).
26.40 Kč

ČSN EN 62047-5:2012/Oprava1 (358775) - 1.8.2012
Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 5: Spínače RF MEMS. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN EN 62047-9:2012/Oprava1 (358775) - 1.8.2012
Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 9: Měření pevnosti spojení dvou destiček pro MEMS. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN EN 61988-2-1-ed.2 (358788) - 1.8.2012
Plazmové zobrazovací panely - Část 2-1: Metody měření - Optické a optoelektrické. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 60747-15-ed.2 (358797) - 1.8.2012
Polovodičové součástky - Diskrétní součástky - Část 15: Polovodičové výkonové součástky s izolovaným pouzdrem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 61274-1-1-ed.3 (359236) - 1.8.2012
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Adaptéry pro optické konektory - Část 1-1: Vzorová předmětová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 61274-1-ed.3 (359236) - 1.8.2012
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Adaptéry pro optické konektory - Část 1: Kmenová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 61314-1-1-ed.2 (359237) - 1.8.2012
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optické vláknové vějířové rozbočovače - Část 1-1: Vzorová předmětová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 61314-1-ed.4 (359237) - 1.8.2012
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optické vláknové vějířové rozbočovače - Část 1: Kmenová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 50377-16-1 (359242) - 1.8.2012
Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Specifikace výrobku - Část 16-1: Typ LF3 APC simplex ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B1.1 a B1.3, kombinovaná ferule s titanem pro kategorii C. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 60874-1-1-ed.2 (359243) - 1.8.2012
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Konektory pro optická vlákna a kabely - Část 1-1: Vzorová předmětová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 60874-1-ed.3 (359243) - 1.8.2012
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Konektory pro optická vlákna a kabely - Část 1: Kmenová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 61300-3-7-ed.2 (359252) - 1.8.2012
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-7: Zkoušení a měření - Závislost útlumu a útlumu odrazu na vlnové délce u jednovidových součástek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 61755-3-6:2007/A1 (359256) - 1.8.2012
Optická rozhraní optických konektorů - Část 3-6: Optické rozhraní - Cylindrická kompozitní úhlová 8 stupňová ferule APC o průměru 2,5 mm a 1,25 mm se slitinou Cu-Ni kolem vlákna, jednovidové vlákno. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN EN 61291-2-ed.3 (359273) - 1.8.2012
Optické zesilovače - Část 2: Digitální aplikace - Šablona funkčních specifikací. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 24.3.2019).
306.90 Kč

ČSN EN 62149-1-ed.2 (359276) - 1.8.2012
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy funkčnosti - Část 1: Obecně a návod. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 60432-1-ed.2:2000/A2 (360131) - 1.8.2012
Žárovky - Požadavky na bezpečnost - Část 1: Žárovky pro všeobecné osvětlení pro domácnost a obdobné osvětlovací účely.
108.90 Kč

ČSN EN 60598-2-13:2007/A1 (360600) - 1.8.2012
Svítidla - Část 2-13: Zvláštní požadavky - Svítidla zapuštěná v terénu.
108.90 Kč

ČSN EN 60598-2-18:1996/A1 (360600) - 1.8.2012
Svítidla - Část 2: Zvláštní požadavky - Oddíl 18: Svítidla pro plavecké bazény a podobné účely.
108.90 Kč

ČSN EN 60598-2-2-ed.2 (360600) - 1.8.2012
Svítidla - Část 2-2: Zvláštní požadavky - Zápustná svítidla.
169.40 Kč

ČSN EN 60335-2-25-ed.5 (361050) - 1.8.2012
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-25: Zvláštní požadavky na mikrovlnné trouby včetně kombinovaných mikrovlnných trub.
317.90 Kč

ČSN EN 61701-ed.2 (364611) - 1.8.2012
Zkoušení koroze fotovoltaických (PV) modulů solnou mlhou. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 16.7.2023).
306.90 Kč

ČSN ISO/IEC 7816-1 (369205) - 1.8.2012
Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody - Část 1: Karty s kontakty - Fyzikální charakteristiky.
169.40 Kč

ČSN EN 62549 (370001) - 1.8.2012
Kloubové systémy a pružné systémy pro vedení kabelů.
394.90 Kč

ČSN EN 50085-2-1:2007/A1 (370010) - 1.8.2012
Úložné a protahovací elektroinstalační kanály pro elektrické instalace - Část 2-1: Úložné a protahovací elektroinstalační kanály určené pro montáž na stěny a stropy.
108.90 Kč

ČSN EN 10218-1 (420418) - 1.8.2012
Ocelový drát a výrobky z drátu - Obecně - Část 1: Zkušební metody.
202.40 Kč

ČSN EN 10218-2 (420418) - 1.8.2012
Ocelový drát a výrobky z drátu - Obecně - Část 2: Rozměry drátu, mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru.
169.40 Kč

ČSN EN 10294-2 (421042) - 1.8.2012
Duté tyče k obrábění - Technické dodací podmínky - Část 2: Korozivzdorné oceli a niklové slitiny se zvláštními vlastnostmi obrobitelnosti.
306.90 Kč

ČSN EN 10264-1 (421072) - 1.8.2012
Ocelový drát a výrobky z drátu - Ocelové dráty na lana - Část 1: Všeobecné požadavky.
169.40 Kč

ČSN EN 10264-2 (421072) - 1.8.2012
Ocelový drát a výrobky z drátu - Ocelové dráty na lana - Část 2: Dráty z nelegovaných ocelí tažené za studena na výrobu lan pro všeobecné použití.
169.40 Kč

ČSN EN 10264-3 (421072) - 1.8.2012
Ocelový drát a výrobky z drátu - Ocelové dráty na lana - Část 3: Kruhové a tvarové dráty z nelegovaných ocelí pro vysoké namáhání.
202.40 Kč

ČSN EN 10264-4 (421072) - 1.8.2012
Ocelový drát a výrobky z drátu - Ocelové dráty na lana - Část 4: Dráty z korozivzdorných ocelí.
169.40 Kč

ČSN EN 15949 (433002) - 1.8.2012
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na válcovací tratě pro válcování tyčového materiálu, ocelových profilů a drátů.
515.90 Kč

ČSN EN 15948 (461089) - 1.8.2012
Obiloviny - Stanovení vlhkosti a bílkovin - Stanovení v celých zrnech metodou spektroskopie v blízké infračervené oblasti (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 16160 (467014) - 1.8.2012
Krmiva - Stanovení kyseliny kyanovodíkové metodou HPLC (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 16162 (467015) - 1.8.2012
Krmiva - Stanovení decoquinátu metodou HPLC s fluorescenční detekcí (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11681-1 (470195) - 1.8.2012
Lesnické stroje - Bezpečnostní požadavky a zkoušení přenosných řetězových pil - Část 1: Řetězové pily pro lesní práce.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11681-2 (470195) - 1.8.2012
Lesnické stroje - Bezpečnostní požadavky a zkoušení přenosných řetězových pil - Část 2: Řetězové pily pro vyvětvování stromů.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 11806-1 (470620) - 1.8.2012
Zemědělské a lesnické stroje - Bezpečnostní požadavky a zkoušení přenosných, ručních, motorových křovinořezů a vyžínačů travních porostů - Část 1: Stroje se zabudovaným spalovacím motorem.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 11806-2 (470620) - 1.8.2012
Zemědělské a lesnické stroje - Bezpečnostní požadavky a zkoušení přenosných, ručních, motorových křovinořezů a vyžínačů travních porostů - Část 2: Stroje s pohonnou jednotkou nesenou na zádech.
169.40 Kč

ČSN EN 325 (490183) - 1.8.2012
Desky na bázi dřeva - Stanovení rozměrů zkušebních těles (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 940+A1 (496129) - 1.8.2012
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kombinované obráběcí stroje na dřevo.
394.90 Kč

ČSN EN 1034-16 (507010) - 1.8.2012
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu papírenských strojů a strojů pro konečnou úpravu - Část 16: Stroje na výrobu papíru a lepenky.
394.90 Kč

ČSN EN 1034-8 (507010) - 1.8.2012
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu papírenských strojů a strojů pro konečnou úpravu - Část 8: Rafinační zařízení.
202.40 Kč

ČSN EN 16144 (656186) - 1.8.2012
Kapalné ropné výrobky - Stanovení prodlevy vznícení a odvozeného cetanového čísla paliv na bázi středních destilátů - Metoda pevného rozmezí doby nástřiku ve spalovací komoře s konstantním objemem (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 58 (657003) - 1.8.2012
Asfalty a asfaltová pojiva - Vzorkování asfaltových pojiv.
306.90 Kč

ČSN EN 764-2 (690004) - 1.8.2012
Tlaková zařízení - Část 2: Veličiny, značky a jednotky.
108.90 Kč

ČSN EN 12839-ed.2 (723049) - 1.8.2012
Betonové prefabrikáty - Prvky pro ploty.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 10545-16 (725110) - 1.8.2012
Keramické obkladové prvky - Část 16: Stanovení malých odchylek v barvě.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 10545-4 (725110) - 1.8.2012
Keramické obkladové prvky - Část 4: Stanovení pevnosti v ohybu a lomového zatížení.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 10545-6 (725110) - 1.8.2012
Keramické obkladové prvky - Část 6: Stanovení odolnosti proti opotřebení pro neglazované obkladové prvky.
169.40 Kč

ČSN EN 295-3-ed.2 (725201) - 1.8.2012
Kameninové potrubní pro venkovní a vnitřní kanalizaci - Část 3: Zkušební metody.
317.90 Kč

ČSN EN 16012 (730341) - 1.8.2012
Tepelné izolace budov - Reflexní izolační výrobky - Stanovení deklarovaných tepelných vlastností.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 3382-3 (730534) - 1.8.2012
Akustika - Měření parametrů prostorové akustiky - Část 3: Otevřené kanceláře.
202.40 Kč

ČSN EN 15643-3 (730901) - 1.8.2012
Udržitelnost staveb - Posuzování udržitelnosti budov - Část 3: Rámec pro posuzování sociálních vlastností.
394.90 Kč

ČSN EN 15643-4 (730901) - 1.8.2012
Udržitelnost staveb - Posuzování udržitelnosti budov - Část 4: Rámec pro posuzování ekonomických vlastností.
394.90 Kč

ČSN EN 1457-1 (734202) - 1.8.2012
Komíny - Keramické komínové vložky - Část 1: Komínové vložky pro suchý provoz - Požadavky a zkušební metody.
394.90 Kč

ČSN EN 1457-2 (734202) - 1.8.2012
Komíny - Keramické komínové vložky - Část 2: Komínové vložky pro vlhký provoz - Požadavky a zkušební metody.
493.90 Kč

ČSN EN 13848-4 (736359) - 1.8.2012
Železniční aplikace - Kolej - Kvalita geometrie koleje - Část 4: Měřicí systémy - Lehké kolejové prostředky a ruční zařízení.
306.90 Kč

ČSN EN 1423 (737011) - 1.8.2012
Vodorovné dopravní značení - Materiály pro dopravní značení - Dodatečný posyp - Balotina, protismykové přísady a jejich směsi.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 18857-2 (757568) - 1.8.2012
Kvalita vod - Stanovení vybraných alkylfenolů - Část 2: Stanovení alkylfenolů, jejich ethoxylátů a bisfenolu A v nefiltrovaných vzorcích plynovou chromatografií s hmotnostně spektrometrickou detekcí po extrakci tuhou fází a derivatizaci.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 8692 (757740) - 1.8.2012
Kvalita vod - Zkouška inhibice růstu sladkovodních zelených řas.
306.90 Kč

ČSN ISO 14380 (757754) - 1.8.2012
Kvalita vod - Stanovení akutní toxicity pro Thamnocephalus platyurus (Crustacea, Anostraca).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 2419 (793802) - 1.8.2012
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Příprava vzorků a kondicionování (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 14088 (793885) - 1.8.2012
Usně - Chemické zkoušky - Kvantitativní analýza činicích látek filtrační metodou (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 13087-2 (832142) - 1.8.2012
Ochranné přilby - Zkušební metody - Část 2: Tlumení nárazu.
202.40 Kč

ČSN EN 13087-4 (832142) - 1.8.2012
Ochranné přilby - Zkušební metody - Část 4: Účinnost upevňovacího systému.
169.40 Kč

ČSN EN 966 (832162) - 1.8.2012
Přilby pro létání a podobné sporty (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 1384 (832168) - 1.8.2012
Přilby pro jezdce na koních (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 13484 (832171) - 1.8.2012
Přilby pro sáňkaře (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 13781 (832172) - 1.8.2012
Ochranné přilby pro řidiče a spolujezdce motorových saní a sportovních bobů (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 20344 (832500) - 1.8.2012
Osobní ochranné prostředky - Metody zkoušení obuvi.
539.00 Kč

ČSN EN ISO 20345 (832501) - 1.8.2012
Osobní ochranné prostředky - Bezpečnostní obuv.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 28803 (833564) - 1.8.2012
Ergonomie fyzického prostředí - Použití mezinárodních norem na osoby se zvláštními požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 9241-143 (833582) - 1.8.2012
Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 143: Formy (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN ISO 13138 (833636) - 1.8.2012
Kvalita ovzduší - Pravidla pro odběr vzorku usazenin polétavých částic v lidském dýchacím systému (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN P CEN/TS 16177 (836800) - 1.8.2012
Kaly, upravený bioodpad a půdy - Vyluhování pro stanovení vyluhovatelných amonných iontů, dusičnanů a dusitanů (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 16188 (836801) - 1.8.2012
Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení prvků ve výluzích lučavkou královskou a kyselinou dusičnou - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 16182 (836802) - 1.8.2012
Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení nonylfenolů (NP) a nonylfenol mono- a diethoxylátů s použitím plynové chromatografie s hmotnostně selektivní detekcí (GC-MS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN P CEN/TS 16189 (836803) - 1.8.2012
Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení lineárních alkylbenzensulfonátů (LAS) vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií (HPLC) s fluorescenční detekcí (FLD) nebo s hmotnostně selektivní detekcí (MS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN P CEN/TS 16183 (836804) - 1.8.2012
Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení vybraných ftalátů s použitím kapilární plynové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí (GC-MS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN P CEN/TS 16178 (836805) - 1.8.2012
Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení farmaceutických výrobků (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN P CEN/TS 16190 (836806) - 1.8.2012
Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení dioxinů a furanů, a polychlorovaných bifenylů podobných dioxinům plynovou chromatografií s hmotnostní spektrometrií s vysokým rozlišením (HR GC-MS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 14961-6 (838202) - 1.8.2012
Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 6: Nedřevní pelety pro maloodběratele.
202.40 Kč

ČSN EN 15234-2 (838204) - 1.8.2012
Tuhá biopaliva - Prokazování kvality paliv - Část 2: Dřevní pelety pro maloodběratele (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15234-3 (838204) - 1.8.2012
Tuhá biopaliva - Prokazování kvality paliv - Část 3: Dřevní brikety pro maloodběratele (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15234-4 (838204) - 1.8.2012
Tuhá biopaliva - Prokazování kvality paliv - Část 4: Dřevní štěpka pro maloodběratele (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15234-5 (838204) - 1.8.2012
Tuhá biopaliva - Prokazování kvality paliv - Část 5: Palivové dřevo pro maloodběratele (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15234-6 (838204) - 1.8.2012
Tuhá biopaliva - Prokazování kvality paliv - Část 6: Nedřevní pelety pro maloodběratele (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 16126 (838228) - 1.8.2012
Tuhá biopaliva - Stanovení rozdělení podle velikosti částic rozpadlých pelet (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 16127 (838229) - 1.8.2012
Tuhá biopaliva - Stanovení délky a průměru pelet (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 13485 (855001) - 1.8.2012
Zdravotnické prostředky - Systémy managementu jakosti - Požadavky pro účely předpisů. (Platnost do 31.3.2019).
859.10 Kč

ČSN EN ISO 20126 (856012) - 1.8.2012
Stomatologie - Ruční zubní kartáčky - Obecné požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 300019-2-2-V2.2.1 (872001) - 1.8.2012
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 2-2: Specifikace zkoušek vlivu prostředí - Přeprava (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 300132-2-V2.4.6 (872006) - 1.8.2012
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Rozhraní pro napájení na vstupu telekomunikačních zařízení a zařízení pro datovou komunikaci (ICT) - Část 2: Napájení stejnosměrným napětím -48 V (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 300132-3-0-V2.1.1 (872006) - 1.8.2012
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Rozhraní pro napájení na vstupu telekomunikačních zařízení a zařízení pro datovou komunikaci (ICT) - Část 3: Napájení z usměrňovače, ze střídavého zdroje nebo stejnosměrného zdroje o napětí do 400 V - Podčást 0: Přehled. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 300132-3-1-V2.1.1 (872006) - 1.8.2012
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Rozhraní pro napájení na vstupu telekomunikačních zařízení a zařízení pro datovou komunikaci (ICT) - Část 3: Napájení z usměrňovače, ze střídavého zdroje nebo stejnosměrného zdroje o napětí do 400 V - Podčást 1: Stejnosměrný zdroj o napětí do 400 V. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN ETSI EN 300753-V1.3.1 (872008) - 1.8.2012
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Akustický hluk vytvářený telekomunikačním zařízením (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 302567-V1.2.1 (874608) - 1.8.2012
Širokopásmové rádiové přístupové sítě (BRAN) - Systémy WAS/RLAN pracující při přenosových rychlostech násobku gigabitů v pásmu 60 GHz - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN ETSI EN 300396-1-V1.2.1 (875086) - 1.8.2012
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Technické požadavky na provoz v přímém módu (DMO) - Část 1: Obecný návrh sítě (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN ETSI EN 300396-2-V1.4.1 (875086) - 1.8.2012
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Technické požadavky na provoz v přímém módu (DMO) - Část 2: Rádiová hlediska (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN ETSI EN 300396-3-V1.4.1 (875086) - 1.8.2012
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Technické požadavky na provoz v přímém módu (DMO) - Část 3: Protokol rádiového rozhraní (Al) z pohyblivé stanice do pohyblivé stanice (MS-MS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
1162.80 Kč

ČSN ETSI EN 300396-4-V1.4.1 (875086) - 1.8.2012
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Technické požadavky na provoz v přímém módu (DMO) - Část 4: Rádiové rozhraní opakovače typu 1 (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN ETSI EN 300396-5-V1.3.1 (875086) - 1.8.2012
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Technické požadavky na provoz v přímém módu (DMO) - Část 5: Spádové rádiové rozhraní (Norma k přímému použití jako ČSN).
1550.40 Kč

ČSN ETSI EN 301545-2-V1.1.1 (879050) - 1.8.2012
Digitální televizní vysílání (DVB) - Interaktivní družicový systém DVB druhé generace (DVB-RCS2) - Část 2: Norma nižších vrstev pro družice. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1185.60 Kč

ČSN EN 15567-1 (942403) - 1.8.2012
Sportovní a rekreační zařízení - Lanové dráhy - Část 1: Konstrukční a bezpečnostní požadavky.
306.90 Kč

ČSN EN 14974+A1 (942844) - 1.8.2012
Zařízení pro uživatele kolečkových sportovních potřeb - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení.
306.90 Kč

ČSN EN 15898 (961509) - 1.8.2012
Ochrana kulturního dědictví - Základní obecné termíny a definice.
306.90 Kč

ČSN EN ISO/IEC 19762-1 (977126) - 1.8.2012
Informační technologie - Automatická identifikace a techniky sběru dat - Harmonizovaný slovník - Část 1: Obecné termíny vztažené k AIDC (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO/IEC 19762-3 (977126) - 1.8.2012
Informační technologie - Automatická identifikace a techniky sběru dat - Harmonizovaný slovník - Část 3: Radiofrekvenční identifikace (RFID) (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 19131:2008/A1 (979851) - 1.8.2012
Geografická informace - Data specifikace produktu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 19148 (979868) - 1.8.2012
Geografická informace - Lineární odkazy (ISO/DIS 19148: 2009) (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

Kategorie (nové normy)