Nové normy ČSN za červenec 2012

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.07.2012 v 09:00


ČSN EN ISO 17450-1 (014103) - 1.7.2012
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Obecné pojmy - Část 1: Model geometrické specifikace a jeho ověřování.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 14405-2 (014115) - 1.7.2012
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Tolerování rozměrů - Část 2: Rozměry jiné než lineární rozměry.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 1119 (014132) - 1.7.2012
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Řady kuželů a úhlů kuželů.
169.40 Kč

ČSN P CEN/TS 16157-1 (018295) - 1.7.2012
Inteligentní dopravní systémy - Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 1: Obecný rámec a architektura. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 16407-1 (018385) - 1.7.2012
Elektronický výběr poplatků (EFC) - Posouzení shody zařízení s ISO/TS 17575-1 - Část 1: Struktura zkušební sestavy a cíle zkoušek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
859.10 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 16410-1 (018385) - 1.7.2012
Elektronický výběr poplatků (EFC) - Posouzení shody zařízení s ISO/TS 17575-3 - Část 1: Struktura zkušební sestavy a cíle zkoušek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1053.80 Kč

ČSN EN ISO 11127-1 (038237) - 1.7.2012
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody zkoušení nekovových otryskávacích prostředků - Část 1: Vzorkování.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 11127-2 (038237) - 1.7.2012
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody zkoušení nekovových otryskávacích prostředků - Část 2: Stanovení distribuce velikosti částic. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11127-3 (038237) - 1.7.2012
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody zkoušení nekovových otryskávacích prostředků - Část 3: Stanovení zdánlivé hustoty. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11127-4 (038237) - 1.7.2012
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody zkoušení nekovových otryskávacích prostředků - Část 4: Hodnocení tvrdosti pomocí podložního skla. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11127-5 (038237) - 1.7.2012
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody zkoušení nekovových otryskávacích prostředků - Část 5: Stanovení vlhkosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11127-6 (038237) - 1.7.2012
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody zkoušení nekovových otryskávacích prostředků - Část 6: Stanovení ve vodě rozpustných nečistot měřením konduktivity. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11127-7 (038237) - 1.7.2012
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody zkoušení nekovových otryskávacích prostředků - Část 7: Stanovení ve vodě rozpustných chloridů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 12245+A1 (078535) - 1.7.2012
Lahve na přepravu plynů - Plně ovinuté kompozitové lahve.
394.90 Kč

ČSN EN 60534-8-2-ed.2 (134582) - 1.7.2012
Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 8-2: Hluk - Obecné podmínky - Laboratorní měření hluku vybuzeného prouděním kapalin řídicími ventily. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 14624 (142016) - 1.7.2012
Výkonnosti mobilních detektorů úniku halogenovaných chladiv a jejich přítomnosti v ovzduší místnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 61587-1-ed.3 (188003) - 1.7.2012
Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Zkoušky pro IEC 60917 a IEC 60297 - Část 1: Klimatické a mechanické zkoušky a bezpečnostní hlediska pro skříně, stojany, kostry a nosné konstrukce pro vnitřní podmínky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 21.4.2020).
317.90 Kč

ČSN EN 61969-1-ed.2 (188003) - 1.7.2012
Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Venkovní kryty - Část 1: Směrnice pro návrh. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 16.6.2023).
306.90 Kč

ČSN EN 61969-2-ed.2 (188003) - 1.7.2012
Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Venkovní kryty - Část 2: Koordinační rozměry. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 61969-3-ed.2 (188003) - 1.7.2012
Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Venkovní kryty - Část 3: Environmentální požadavky, zkoušky a bezpečnostní hlediska. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 13.7.2023).
306.90 Kč

ČSN ISO 12164-3 (220437) - 1.7.2012
Spojovací uzel s dutým kuželem a styčnou plochou na přírubě - Část 3: Rozměry stopek pro stacionární nástroje.
202.40 Kč

ČSN ISO 12164-4 (220437) - 1.7.2012
Spojovací uzel s dutým kuželem a styčnou plochou na přírubě - Část 4: Rozměry dutin pro stacionární nástroje.
169.40 Kč

ČSN ISO 6261 (220504) - 1.7.2012
Nástrojové držáky s válcovou stopkou (vyvrtávací tyče) pro vyměnitelné břitové destičky - Označení.
202.40 Kč

ČSN ISO 2238 (221452) - 1.7.2012
Strojní výstružníky na díry pro nýty.
169.40 Kč

ČSN ISO 1641-1 (222192) - 1.7.2012
Čelní frézy a stopkové frézy pro drážky per - Část 1: Frézy s válcovými stopkami.
169.40 Kč

ČSN ISO 1641-2 (222192) - 1.7.2012
Čelní frézy a stopkové frézy pro drážky per - Část 2: Rozměry a označení fréz se stopkami s Morse kuželem.
169.40 Kč

ČSN ISO 1641-3 (222192) - 1.7.2012
Čelní frézy a stopkové frézy pro drážky per - Část 3: Rozměry a označení fréz se stopkami s kuželem 7/24.
169.40 Kč

ČSN ISO 10243 (226070) - 1.7.2012
Tvářecí nástroje - Tlačné pružiny pravoúhlým průřezem - Zastavovací rozměry a barevné kódování.
306.90 Kč

ČSN ISO 1703 (230608) - 1.7.2012
Montážní nářadí na šrouby a matice - Označení a názvosloví.
394.90 Kč

ČSN ISO 18186 (269352) - 1.7.2012
Kontejnery - Systém RFID tagů nákladních zásilek.
202.40 Kč

ČSN EN 14985 (270590) - 1.7.2012
Jeřáby - Otočné výložníkové jeřáby.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 3450 (278150) - 1.7.2012
Stroje pro zemní práce - Kolové nebo pásové stroje s rychloběžnými pryžovými pásy - Technické požadavky a zkušební postupy pro brzdové systémy.
306.90 Kč

ČSN EN 14033-2+A1 (281005) - 1.7.2012
Železniční aplikace - Kolej - Kolejové stroje pro stavbu a údržbu - Část 2: Technické požadavky na pracovní nasazení.
515.90 Kč

ČSN EN 15194+A1 (309080) - 1.7.2012
Jízdní kola - Jízdní kola s pomocným elektrickým pohonem - Jízdní kola EPAC (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 9137 (310407) - 1.7.2012
Systémy managementu kvality - Pokyny k provádění AQAP 2110 v systému managementu kvality v EN 9100 (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 6059-503 (311712) - 1.7.2012
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra - Zkušební metody - Část 503: Růst teploty při jmenovitém proudu měřeno na pouzdru (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 3375-002 (311718) - 1.7.2012
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro digitální přenos dat - Část 002: Všeobecně (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3155-076 (311809) - 1.7.2012
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 076: Elektrické kontakty s kolíky, typ A, mačkaný spoj, třída R - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3155-077 (311809) - 1.7.2012
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 077: Elektrické kontakty s dutinkami, typ A, mačkaný spoj, třída R - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 2252 (312214) - 1.7.2012
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL1505 (15CrMoV6) - 1080 MPa <= Rm <= 1250 MPa - Výkovky - De <= 100 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3120 (312575) - 1.7.2012
Letectví a kosmonautika - Slitina titanu TI-P64003 - Tvářená za studena a žíhaná ke snížení pnutí - Bezešvé trubky pro tlakové systémy - 4 mm <= D <= 51 mm - 690 MPa <= Rm <= 1030 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4540 (314803) - 1.7.2012
Letectví a kosmonautika - Kulová kluzná ložiska z korozivzdorné oceli se samomaznou výstelkou se zvýšenou únosností při nízkých oscilacích - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 4159 (317908) - 1.7.2012
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti mikrobiálnímu růstu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4171 (317909) - 1.7.2012
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Zkušební metoda pro stanovení indexu kyseliny fosforečné (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4195 (317910) - 1.7.2012
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Zkušební metoda pro stanovení vyluhování chromátu (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 61850-9-2-ed.2 (334850) - 1.7.2012
Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 9-2: Mapování specifických komunikačních služeb (SCSM) - Vzorkované hodnoty z ISO/IEC 8802-3.
317.90 Kč

ČSN EN 62282-3-200 (336000) - 1.7.2012
Technologie palivových článků - Část 3-200: Stabilní napájecí systémy na palivové články - Metody funkčních zkoušek. (Platnost do 24.12.2018).
539.00 Kč

ČSN EN 60695-11-4 (345615) - 1.7.2012
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 11-4: Zkoušky plamenem - Zkouška plamenem o výkonu 50 W - Zařízení a metoda ověřovacích zkoušek.
306.90 Kč

ČSN EN 60475 (346702) - 1.7.2012
Metodika vzorkování kapalných dielektrik.
317.90 Kč

ČSN EN 60567-ed.3 (346725) - 1.7.2012
Olejem plněná elektrická zařízení - Odběr vzorků plynů a analýza volných a rozpuštěných plynů - Návod.
493.90 Kč

ČSN EN 61394 (347510) - 1.7.2012
Venkovní vedení - Požadavky na maziva pro holé vodiče z hliníku, slitiny hliníku a oceli.
202.40 Kč

ČSN EN 61148 (351533) - 1.7.2012
Značení svorek součástkových bloků a sestav pro zařízení výkonových měničů.
306.90 Kč

ČSN EN 60512-27-100 (354055) - 1.7.2012
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 27-100: Zkoušky integrity signálu do 500 MHz na konektorech souboru IEC 60603-7 - Zkoušky 27a až 27g (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 61915-2 (354120) - 1.7.2012
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Profily průmyslových přístrojů připojených na síť - Část 2: Základní profily zařízení pro spouštěče a podobná zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 50557 (354181) - 1.7.2012
Požadavky na zařízení pro automatické opětné zapínání (ARD) pro jističe a proudové chrániče RCBO a RCCB pro domácnost a podobné použití. (Platnost do 17.1.2021).
493.90 Kč

ČSN EN 61984-ed.2:2009/Oprava1 (354601) - 1.7.2012
Konektory - Bezpečnostní požadavky a zkoušky.
26.40 Kč

ČSN EN 60965 (356613) - 1.7.2012
Jaderné elektrárny - Dozorny - Pomocná řídicí místa umožňující odstavení reaktoru bez přístupu do hlavní dozorny. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 18.7.2019).
306.90 Kč

ČSN EN 61500 (356644) - 1.7.2012
Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Přenos dat v systémech vykonávajících funkce kategorie A. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 17.6.2022).
306.90 Kč

ČSN EN 60671 (356645) - 1.7.2012
Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Přehledové zkoušky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 62561-6 (357605) - 1.7.2012
Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) - Část 6: Požadavky na čítače úderů blesků (LSC). (Platnost do 1.3.2021).
202.40 Kč

ČSN EN 62604-2 (358495) - 1.7.2012
Duplexery hodnocené kvality s povrchovou (PAV) a objemovou (OAV) akustickou vlnou - Část 2: Pokyny k použití. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 3.1.2021).
317.90 Kč

ČSN EN 62047-10:2012/Oprava1 (358775) - 1.7.2012
Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 10: Zkouška tlakem mikrosloupku pro materiály MEMS. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN EN 60793-2-ed.3 (359213) - 1.7.2012
Optická vlákna - Část 2: Specifikace výrobku - Obecně. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 17.6.2019).
306.90 Kč

ČSN EN 50411-3-3 (359249) - 1.7.2012
Vláknové organizéry a krytí používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 3-3: Chránítka svařovaných jednovidových vláknových spojů (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 60676-ed.2 (361120) - 1.7.2012
Průmyslová elektrotepelná zařízení - Zkušební metody pro pece s přímým obloukem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 60683 (361121) - 1.7.2012
Průmyslová elektrotepelná zařízení - Zkušební metody pro pece s ponořeným obloukem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 80601-2-55 (364801) - 1.7.2012
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-55: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost monitorů dýchacích plynů. (Platnost do 31.8.2021).
493.90 Kč

ČSN ISO/IEC 20000-1 (369074) - 1.7.2012
Informační technologie - Management služeb - Část 1: Požadavky na systém managementu služeb.
394.90 Kč

ČSN EN 16158 (467016) - 1.7.2012
Krmiva - Stanovení obsahu semduramicinu - Metoda kapalinové chromatografie s použitím "stromového" analytického postupu (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 16159 (467017) - 1.7.2012
Krmiva - Stanovení selenu metodou atomové absorpční spektrometrie s generováním hydridů (HGAAS) po mikrovlnném rozkladu (rozklad pomocí 65% kyseliny dusičné a 30% peroxidu vodíku) (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 16206 (467018) - 1.7.2012
Krmiva - Stanovení arzenu metodou atomové absorpční spektrometrie s generováním hydridů (HGAAS) po mikrovlnném tlakovém rozkladu (rozklad pomocí 65% kyseliny dusičné a 30% peroxidu vodíku) (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15621 (467024) - 1.7.2012
Krmiva - Stanovení vápníku, sodíku, fosforu, hořčíku, draslíku, síry, železa, zinku, mědi, manganu a kobaltu po tlakovém rozkladu metodou ICP-AES (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 11680-1 (470198) - 1.7.2012
Lesnické stroje - Bezpečnostní požadavky a zkoušení motorových vyvětvovacích pil na tyči - Část 1: Stroje se zabudovaným spalovacím motorem.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11680-2 (470198) - 1.7.2012
Lesnické stroje - Bezpečnostní požadavky a zkoušení motorových vyvětvovacích pil na tyči - Část 2: Stroje se zdrojem energie neseným na zádech.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 11850 (476001) - 1.7.2012
Lesnické stroje - Obecné bezpečnostní požadavky.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 534 (500311) - 1.7.2012
Papír a lepenka - Stanovení tloušťky, hustoty a měrného objemu.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 3035 (500353) - 1.7.2012
Vlnitá lepenka - Stanovení odolnosti proti plošnému zborcení.
202.40 Kč

ČSN EN 1034-26 (507010) - 1.7.2012
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu papírenských strojů a strojů pro konečnou úpravu - Část 26: Stroje na balení kotoučů.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11746 (560530) - 1.7.2012
Rýže - Stanovení biometrických charakteristik zrn (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 15634-2 (560671) - 1.7.2012
Potraviny - Detekce potravinových alergenů molekulárně biologickými metodami - Část 2: Celer (Apium graveolens) - Kvalitativní stanovení specifické sekvence DNA pomocí PCR v reálném čase v tepelně opracovaných uzeninách (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 22007-1 (640142) - 1.7.2012
Plasty - Stanovení tepelné vodivosti a rozptylu tepla - Část 1: Obecné principy (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 22007-2 (640142) - 1.7.2012
Plasty - Stanovení tepelné vodivosti a rozptylu tepla - Část 2: Metoda nestacionárního rovinného tepelného zdroje (horkého disku) (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 22007-3 (640142) - 1.7.2012
Plasty - Stanovení tepelné vodivosti a rozptylu tepla - Část 3: Metoda analýzy teplotní vlny (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 22007-4 (640142) - 1.7.2012
Plasty - Stanovení tepelné vodivosti a rozptylu tepla - Část 4: Metoda s laserovým paprskem (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 1133-1 (640861) - 1.7.2012
Plasty - Stanovení hmotnostního (MFR) a objemového (MVR) indexu toku taveniny termoplastů - Část 1: Standardní metoda.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 1133-2 (640861) - 1.7.2012
Plasty - Stanovení hmotnostního (MFR) a objemového (MVR) indexu toku taveniny termoplastů - Část 2: Metoda pro materiály citlivé na časově teplotní historii a/nebo vlhkost.
202.40 Kč

ČSN EN 15492 (656558) - 1.7.2012
Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení obsahu anorganických chloridů a síranů - Metoda iontové chromatografie.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 24442 (681507) - 1.7.2012
Kosmetika - Metody zkoušení ochranného slunečního faktoru - Stanovení ochranného slunečního faktoru UVA in vivo (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 13922 (699032) - 1.7.2012
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Systémy pro zabránění přeplnění kapalnými palivy (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 28.2.2022).
317.90 Kč

ČSN EN 13541 (700596) - 1.7.2012
Sklo ve stavebnictví - Bezpečnostní zasklení - Zkoušení a klasifikace odolnosti proti výbuchovému tlaku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 932-5 (721192) - 1.7.2012
Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 5: Běžné zkušební zařízení a kalibrace.
306.90 Kč

ČSN EN 1744-7 (721196) - 1.7.2012
Zkoušení chemických vlastností kameniva - Část 7: Stanovení ztráty žíháním kameniva z popela ze spaloven komunálního odpadu (kamenivo MIBA).
169.40 Kč

ČSN EN 1024 (722683) - 1.7.2012
Pálené střešní tašky pro skládané krytiny - Stanovení geometrických charakteristik.
202.40 Kč

ČSN EN 997-ed.2 (724860) - 1.7.2012
Záchodové mísy a soupravy se zabudovanou zápachovou uzávěrkou. (Platnost do 31.3.2017).
493.90 Kč

ČSN EN 13172 (727211) - 1.7.2012
Tepelněizolační výrobky - Hodnocení shody.
317.90 Kč

ČSN EN 1991-1-6:2006/NA-ed.A (730035) - 1.7.2012
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-6: General actions - Actions during execution. Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-6: Obecná zatížení - Zatížení během provádění. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
108.90 Kč

ČSN EN 14081-3 (732823) - 1.7.2012
Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti - Část 3: Strojní třídění; doplňující požadavky pro řízení výroby.
202.40 Kč

ČSN EN 805:2001/Oprava1 (755011) - 1.7.2012
Vodárenství - Požadavky na vnější sítě a jejich součásti.
26.40 Kč

ČSN EN 806-5 (755410) - 1.7.2012
Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 5: Provoz a údržba.
317.90 Kč

ČSN ISO 5667-11 (757051) - 1.7.2012
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 11: Návod pro odběr vzorků podzemních vod.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 7887 (757364) - 1.7.2012
Kvalita vod - Stanovení barvy.
202.40 Kč

ČSN ISO 22742 (770055) - 1.7.2012
Obaly - Lineární čárový kód a dvourozměrné symboly pro balený výrobek.
394.90 Kč

ČSN EN 16063 (770236) - 1.7.2012
Obaly - Pevné plastové láhve - Jmenovitý seznam konstrukčních rozměrů plastových ústí láhví.
169.40 Kč

ČSN EN 16064 (770237) - 1.7.2012
Obaly - Pevné plastové láhve - PET ústí láhve, vysoké 30/25 (18,5).
169.40 Kč

ČSN EN 16065 (770238) - 1.7.2012
Obaly - Pevné plastové láhve - PET ústí láhve nízké 30/25 (16,8).
169.40 Kč

ČSN EN 16066 (770239) - 1.7.2012
Obaly - Pevné plastové láhve - PET ústí láhve 26,7 (stoupání 6,35).
169.40 Kč

ČSN EN 16067 (770242) - 1.7.2012
Obaly - Pevné plastové láhve - PET ústí láhve 26,7 (stoupání 9,00).
169.40 Kč

ČSN EN 16068 (770243) - 1.7.2012
Obaly - Pevné plastové láhve - PET ústí láhve 38.
169.40 Kč

ČSN EN 994 (804422) - 1.7.2012
Textilní podlahové krytiny - Zjišťování délky strany, pravoúhlosti a přímosti stran dlaždic.
169.40 Kč

ČSN EN 12226 (806148) - 1.7.2012
Geosyntetika - Všeobecné zkoušky pro následné hodnocení po zkoušení odolnosti.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 5912 (808460) - 1.7.2012
Stany pro táboření.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 9241-303 (833582) - 1.7.2012
Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 303: Požadavky na elektronické zobrazovací displeje.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 9693-1 (856362) - 1.7.2012
Stomatologie - Zkoušení kompatibility - Část 1: Metalokeramické systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 302583-V1.2.1 (879046) - 1.7.2012
Digitální televizní vysílání (DVB) - Struktura rámce, kódování kanálu a modulace pro družicové služby pro ruční mobilní zařízení (SH) pracující v pásmu do 3 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 1729-2 (911710) - 1.7.2012
Nábytek - Židle a stoly pro vzdělávací instituce - Část 2: Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 10582 (917801) - 1.7.2012
Pružné podlahové krytiny - Heterogenní polyvinylchloridové podlahové krytiny - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 10595 (917802) - 1.7.2012
Pružné podlahové krytiny - Polotuhé vinylové kompozitní podlahové dlaždice (VCT) na bázi polyvinylchloridu - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 26986 (917812) - 1.7.2012
Pružné podlahové krytiny - Lehčené polyvinylchloridové podlahové krytiny - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 26987 (917815) - 1.7.2012
Pružné podlahové krytiny - Zjišťování zapouštění a odolnosti vůči chemikáliím (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 24341 (917819) - 1.7.2012
Pružné a textilní podlahové krytiny - Zjišťování délky, šířky a přímosti pásů (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 24346 (917820) - 1.7.2012
Pružné podlahové krytiny - Zjišťování celkové tloušťky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 24340 (917821) - 1.7.2012
Pružné podlahové krytiny - Zjišťování tloušťky vrstev (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 23999 (917822) - 1.7.2012
Pružné podlahové krytiny - Zjišťování rozměrové stálosti a zvlnění po zahřátí (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 24345 (917823) - 1.7.2012
Pružné podlahové krytiny - Zjišťování soudržnosti vrstev (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 24343-1 (917824) - 1.7.2012
Pružné a laminátové podlahové krytiny - Zjišťování deformace a trvalé deformace - Část 1: Trvalá deformace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 24342 (917828) - 1.7.2012
Pružné a textilní podlahové krytiny - Zjišťování délky strany, okraje, přímosti a pravoúhlosti dlaždic (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 23997 (917829) - 1.7.2012
Pružné podlahové krytiny - Zjišťování plošné hmotnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 24344 (917838) - 1.7.2012
Pružné podlahové krytiny - Zjišťování ohebnosti a průhybu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 23996 (917839) - 1.7.2012
Pružné podlahové krytiny - Zjišťování hustoty (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 10874 (917843) - 1.7.2012
Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny - Klasifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 16094 (917846) - 1.7.2012
Laminátové podlahové krytiny - Metoda zkoušení pro stanovení odolnosti proti drobnému poškrábání.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 10580 (917849) - 1.7.2012
Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny - Metoda zkoušení pro zjišťování emise těkavých organických látek (VOC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 26985 (917868) - 1.7.2012
Pružné podlahové krytiny - Identifikace linolea a zjišťování obsahu pojiv a zbytku popela (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 1930 (943426) - 1.7.2012
Výrobky pro péči o dítě - Bezpečnostní zábrany - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení.
317.90 Kč

Kategorie (nové normy)