Nové normy ČSN za červenec 2012

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.07.2012 v 09:00


ČSN EN ISO 17450-1 (014103) - 1.7.2012
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Obecné pojmy - Část 1: Model geometrické specifikace a jeho ověřování.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 14405-2 (014115) - 1.7.2012
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Tolerování rozměrů - Část 2: Rozměry jiné než lineární rozměry.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 1119 (014132) - 1.7.2012
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Řady kuželů a úhlů kuželů.
186.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16157-1 (018295) - 1.7.2012
Inteligentní dopravní systémy - Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 1: Obecný rámec a architektura. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 16407-1 (018385) - 1.7.2012
Elektronický výběr poplatků (EFC) - Posouzení shody zařízení s ISO/TS 17575-1 - Část 1: Struktura zkušební sestavy a cíle zkoušek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
945.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 16410-1 (018385) - 1.7.2012
Elektronický výběr poplatků (EFC) - Posouzení shody zařízení s ISO/TS 17575-3 - Část 1: Struktura zkušební sestavy a cíle zkoušek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1159.00 Kč

ČSN EN ISO 11127-1 (038237) - 1.7.2012
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody zkoušení nekovových otryskávacích prostředků - Část 1: Vzorkování.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 11127-2 (038237) - 1.7.2012
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody zkoušení nekovových otryskávacích prostředků - Část 2: Stanovení distribuce velikosti částic. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11127-3 (038237) - 1.7.2012
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody zkoušení nekovových otryskávacích prostředků - Část 3: Stanovení zdánlivé hustoty. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11127-4 (038237) - 1.7.2012
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody zkoušení nekovových otryskávacích prostředků - Část 4: Hodnocení tvrdosti pomocí podložního skla. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11127-5 (038237) - 1.7.2012
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody zkoušení nekovových otryskávacích prostředků - Část 5: Stanovení vlhkosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11127-6 (038237) - 1.7.2012
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody zkoušení nekovových otryskávacích prostředků - Část 6: Stanovení ve vodě rozpustných nečistot měřením konduktivity. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11127-7 (038237) - 1.7.2012
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody zkoušení nekovových otryskávacích prostředků - Část 7: Stanovení ve vodě rozpustných chloridů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 12245+A1 (078535) - 1.7.2012
Lahve na přepravu plynů - Plně ovinuté kompozitové lahve.
434.00 Kč

ČSN EN 60534-8-2-ed.2 (134582) - 1.7.2012
Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 8-2: Hluk - Obecné podmínky - Laboratorní měření hluku vybuzeného prouděním kapalin řídicími ventily. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 14624 (142016) - 1.7.2012
Výkonnosti mobilních detektorů úniku halogenovaných chladiv a jejich přítomnosti v ovzduší místnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 61587-1-ed.3 (188003) - 1.7.2012
Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Zkoušky pro IEC 60917 a IEC 60297 - Část 1: Klimatické a mechanické zkoušky a bezpečnostní hlediska pro skříně, stojany, kostry a nosné konstrukce pro vnitřní podmínky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 21.4.2020).
350.00 Kč

ČSN EN 61969-1-ed.2 (188003) - 1.7.2012
Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Venkovní kryty - Část 1: Směrnice pro návrh. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 16.6.2023).
338.00 Kč

ČSN EN 61969-2-ed.2 (188003) - 1.7.2012
Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Venkovní kryty - Část 2: Koordinační rozměry. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 61969-3-ed.2 (188003) - 1.7.2012
Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Venkovní kryty - Část 3: Environmentální požadavky, zkoušky a bezpečnostní hlediska. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 13.7.2023).
338.00 Kč

ČSN ISO 12164-3 (220437) - 1.7.2012
Spojovací uzel s dutým kuželem a styčnou plochou na přírubě - Část 3: Rozměry stopek pro stacionární nástroje.
223.00 Kč

ČSN ISO 12164-4 (220437) - 1.7.2012
Spojovací uzel s dutým kuželem a styčnou plochou na přírubě - Část 4: Rozměry dutin pro stacionární nástroje.
186.00 Kč

ČSN ISO 6261 (220504) - 1.7.2012
Nástrojové držáky s válcovou stopkou (vyvrtávací tyče) pro vyměnitelné břitové destičky - Označení.
223.00 Kč

ČSN ISO 2238 (221452) - 1.7.2012
Strojní výstružníky na díry pro nýty.
186.00 Kč

ČSN ISO 1641-1 (222192) - 1.7.2012
Čelní frézy a stopkové frézy pro drážky per - Část 1: Frézy s válcovými stopkami.
186.00 Kč

ČSN ISO 1641-2 (222192) - 1.7.2012
Čelní frézy a stopkové frézy pro drážky per - Část 2: Rozměry a označení fréz se stopkami s Morse kuželem.
186.00 Kč

ČSN ISO 1641-3 (222192) - 1.7.2012
Čelní frézy a stopkové frézy pro drážky per - Část 3: Rozměry a označení fréz se stopkami s kuželem 7/24.
186.00 Kč

ČSN ISO 10243 (226070) - 1.7.2012
Tvářecí nástroje - Tlačné pružiny pravoúhlým průřezem - Zastavovací rozměry a barevné kódování.
338.00 Kč

ČSN ISO 1703 (230608) - 1.7.2012
Montážní nářadí na šrouby a matice - Označení a názvosloví.
434.00 Kč

ČSN ISO 18186 (269352) - 1.7.2012
Kontejnery - Systém RFID tagů nákladních zásilek.
223.00 Kč

ČSN EN 14985 (270590) - 1.7.2012
Jeřáby - Otočné výložníkové jeřáby.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 3450 (278150) - 1.7.2012
Stroje pro zemní práce - Kolové nebo pásové stroje s rychloběžnými pryžovými pásy - Technické požadavky a zkušební postupy pro brzdové systémy.
338.00 Kč

ČSN EN 14033-2+A1 (281005) - 1.7.2012
Železniční aplikace - Kolej - Kolejové stroje pro stavbu a údržbu - Část 2: Technické požadavky na pracovní nasazení.
567.00 Kč

ČSN EN 15194+A1 (309080) - 1.7.2012
Jízdní kola - Jízdní kola s pomocným elektrickým pohonem - Jízdní kola EPAC (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 9137 (310407) - 1.7.2012
Systémy managementu kvality - Pokyny k provádění AQAP 2110 v systému managementu kvality v EN 9100 (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 6059-503 (311712) - 1.7.2012
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra - Zkušební metody - Část 503: Růst teploty při jmenovitém proudu měřeno na pouzdru (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 3375-002 (311718) - 1.7.2012
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro digitální přenos dat - Část 002: Všeobecně (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3155-076 (311809) - 1.7.2012
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 076: Elektrické kontakty s kolíky, typ A, mačkaný spoj, třída R - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3155-077 (311809) - 1.7.2012
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 077: Elektrické kontakty s dutinkami, typ A, mačkaný spoj, třída R - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 2252 (312214) - 1.7.2012
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL1505 (15CrMoV6) - 1080 MPa <= Rm <= 1250 MPa - Výkovky - De <= 100 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3120 (312575) - 1.7.2012
Letectví a kosmonautika - Slitina titanu TI-P64003 - Tvářená za studena a žíhaná ke snížení pnutí - Bezešvé trubky pro tlakové systémy - 4 mm <= D <= 51 mm - 690 MPa <= Rm <= 1030 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4540 (314803) - 1.7.2012
Letectví a kosmonautika - Kulová kluzná ložiska z korozivzdorné oceli se samomaznou výstelkou se zvýšenou únosností při nízkých oscilacích - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 4159 (317908) - 1.7.2012
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti mikrobiálnímu růstu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4171 (317909) - 1.7.2012
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Zkušební metoda pro stanovení indexu kyseliny fosforečné (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4195 (317910) - 1.7.2012
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Zkušební metoda pro stanovení vyluhování chromátu (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 61850-9-2-ed.2 (334850) - 1.7.2012
Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 9-2: Mapování specifických komunikačních služeb (SCSM) - Vzorkované hodnoty z ISO/IEC 8802-3.
350.00 Kč

ČSN EN 62282-3-200 (336000) - 1.7.2012
Technologie palivových článků - Část 3-200: Stabilní napájecí systémy na palivové články - Metody funkčních zkoušek. (Platnost do 24.12.2018).
593.00 Kč

ČSN EN 60695-11-4 (345615) - 1.7.2012
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 11-4: Zkoušky plamenem - Zkouška plamenem o výkonu 50 W - Zařízení a metoda ověřovacích zkoušek.
338.00 Kč

ČSN EN 60475 (346702) - 1.7.2012
Metodika vzorkování kapalných dielektrik. (Platnost do 29.6.2025).
350.00 Kč

ČSN EN 60567-ed.3 (346725) - 1.7.2012
Olejem plněná elektrická zařízení - Odběr vzorků plynů a analýza volných a rozpuštěných plynů - Návod.
543.00 Kč

ČSN EN 61394 (347510) - 1.7.2012
Venkovní vedení - Požadavky na maziva pro holé vodiče z hliníku, slitiny hliníku a oceli.
223.00 Kč

ČSN EN 61148 (351533) - 1.7.2012
Značení svorek součástkových bloků a sestav pro zařízení výkonových měničů.
338.00 Kč

ČSN EN 60512-27-100 (354055) - 1.7.2012
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 27-100: Zkoušky integrity signálu do 500 MHz na konektorech souboru IEC 60603-7 - Zkoušky 27a až 27g (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 61915-2 (354120) - 1.7.2012
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Profily průmyslových přístrojů připojených na síť - Část 2: Základní profily zařízení pro spouštěče a podobná zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 50557 (354181) - 1.7.2012
Požadavky na zařízení pro automatické opětné zapínání (ARD) pro jističe a proudové chrániče RCBO a RCCB pro domácnost a podobné použití. (Platnost do 17.1.2021).
543.00 Kč

ČSN EN 61984-ed.2:2009/Oprava1 (354601) - 1.7.2012
Konektory - Bezpečnostní požadavky a zkoušky.
29.00 Kč

ČSN EN 60965 (356613) - 1.7.2012
Jaderné elektrárny - Dozorny - Pomocná řídicí místa umožňující odstavení reaktoru bez přístupu do hlavní dozorny. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 18.7.2019).
338.00 Kč

ČSN EN 61500 (356644) - 1.7.2012
Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Přenos dat v systémech vykonávajících funkce kategorie A. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 17.6.2022).
338.00 Kč

ČSN EN 60671 (356645) - 1.7.2012
Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Přehledové zkoušky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 62561-6 (357605) - 1.7.2012
Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) - Část 6: Požadavky na čítače úderů blesků (LSC). (Platnost do 1.3.2021).
223.00 Kč

ČSN EN 62604-2 (358495) - 1.7.2012
Duplexery hodnocené kvality s povrchovou (PAV) a objemovou (OAV) akustickou vlnou - Část 2: Pokyny k použití. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 3.1.2021).
350.00 Kč

ČSN EN 62047-10:2012/Oprava1 (358775) - 1.7.2012
Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 10: Zkouška tlakem mikrosloupku pro materiály MEMS. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN EN 60793-2-ed.3 (359213) - 1.7.2012
Optická vlákna - Část 2: Specifikace výrobku - Obecně. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 17.6.2019).
338.00 Kč

ČSN EN 50411-3-3 (359249) - 1.7.2012
Vláknové organizéry a krytí používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 3-3: Chránítka svařovaných jednovidových vláknových spojů (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 60676-ed.2 (361120) - 1.7.2012
Průmyslová elektrotepelná zařízení - Zkušební metody pro pece s přímým obloukem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 60683 (361121) - 1.7.2012
Průmyslová elektrotepelná zařízení - Zkušební metody pro pece s ponořeným obloukem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 80601-2-55 (364801) - 1.7.2012
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-55: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost monitorů dýchacích plynů. (Platnost do 31.8.2021).
543.00 Kč

ČSN ISO/IEC 20000-1 (369074) - 1.7.2012
Informační technologie - Management služeb - Část 1: Požadavky na systém managementu služeb.
434.00 Kč

ČSN EN 16158 (467016) - 1.7.2012
Krmiva - Stanovení obsahu semduramicinu - Metoda kapalinové chromatografie s použitím "stromového" analytického postupu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 16159 (467017) - 1.7.2012
Krmiva - Stanovení selenu metodou atomové absorpční spektrometrie s generováním hydridů (HGAAS) po mikrovlnném rozkladu (rozklad pomocí 65% kyseliny dusičné a 30% peroxidu vodíku) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16206 (467018) - 1.7.2012
Krmiva - Stanovení arzenu metodou atomové absorpční spektrometrie s generováním hydridů (HGAAS) po mikrovlnném tlakovém rozkladu (rozklad pomocí 65% kyseliny dusičné a 30% peroxidu vodíku) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15621 (467024) - 1.7.2012
Krmiva - Stanovení vápníku, sodíku, fosforu, hořčíku, draslíku, síry, železa, zinku, mědi, manganu a kobaltu po tlakovém rozkladu metodou ICP-AES (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 11680-1 (470198) - 1.7.2012
Lesnické stroje - Bezpečnostní požadavky a zkoušení motorových vyvětvovacích pil na tyči - Část 1: Stroje se zabudovaným spalovacím motorem.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11680-2 (470198) - 1.7.2012
Lesnické stroje - Bezpečnostní požadavky a zkoušení motorových vyvětvovacích pil na tyči - Část 2: Stroje se zdrojem energie neseným na zádech.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 11850 (476001) - 1.7.2012
Lesnické stroje - Obecné bezpečnostní požadavky.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 534 (500311) - 1.7.2012
Papír a lepenka - Stanovení tloušťky, hustoty a měrného objemu.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 3035 (500353) - 1.7.2012
Vlnitá lepenka - Stanovení odolnosti proti plošnému zborcení.
223.00 Kč

ČSN EN 1034-26 (507010) - 1.7.2012
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu papírenských strojů a strojů pro konečnou úpravu - Část 26: Stroje na balení kotoučů.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11746 (560530) - 1.7.2012
Rýže - Stanovení biometrických charakteristik zrn (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15634-2 (560671) - 1.7.2012
Potraviny - Detekce potravinových alergenů molekulárně biologickými metodami - Část 2: Celer (Apium graveolens) - Kvalitativní stanovení specifické sekvence DNA pomocí PCR v reálném čase v tepelně opracovaných uzeninách (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 22007-1 (640142) - 1.7.2012
Plasty - Stanovení tepelné vodivosti a rozptylu tepla - Část 1: Obecné principy (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 22007-2 (640142) - 1.7.2012
Plasty - Stanovení tepelné vodivosti a rozptylu tepla - Část 2: Metoda nestacionárního rovinného tepelného zdroje (horkého disku) (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 22007-3 (640142) - 1.7.2012
Plasty - Stanovení tepelné vodivosti a rozptylu tepla - Část 3: Metoda analýzy teplotní vlny (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 22007-4 (640142) - 1.7.2012
Plasty - Stanovení tepelné vodivosti a rozptylu tepla - Část 4: Metoda s laserovým paprskem (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 1133-1 (640861) - 1.7.2012
Plasty - Stanovení hmotnostního (MFR) a objemového (MVR) indexu toku taveniny termoplastů - Část 1: Standardní metoda.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 1133-2 (640861) - 1.7.2012
Plasty - Stanovení hmotnostního (MFR) a objemového (MVR) indexu toku taveniny termoplastů - Část 2: Metoda pro materiály citlivé na časově teplotní historii a/nebo vlhkost.
223.00 Kč

ČSN EN 15492 (656558) - 1.7.2012
Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení obsahu anorganických chloridů a síranů - Metoda iontové chromatografie.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 24442 (681507) - 1.7.2012
Kosmetika - Metody zkoušení ochranného slunečního faktoru - Stanovení ochranného slunečního faktoru UVA in vivo (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 13922 (699032) - 1.7.2012
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Systémy pro zabránění přeplnění kapalnými palivy (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 28.2.2022).
350.00 Kč

ČSN EN 13541 (700596) - 1.7.2012
Sklo ve stavebnictví - Bezpečnostní zasklení - Zkoušení a klasifikace odolnosti proti výbuchovému tlaku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 932-5 (721192) - 1.7.2012
Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 5: Běžné zkušební zařízení a kalibrace.
338.00 Kč

ČSN EN 1744-7 (721196) - 1.7.2012
Zkoušení chemických vlastností kameniva - Část 7: Stanovení ztráty žíháním kameniva z popela ze spaloven komunálního odpadu (kamenivo MIBA).
186.00 Kč

ČSN EN 1024 (722683) - 1.7.2012
Pálené střešní tašky pro skládané krytiny - Stanovení geometrických charakteristik.
223.00 Kč

ČSN EN 997-ed.2 (724860) - 1.7.2012
Záchodové mísy a soupravy se zabudovanou zápachovou uzávěrkou. (Platnost do 31.3.2017).
543.00 Kč

ČSN EN 13172 (727211) - 1.7.2012
Tepelněizolační výrobky - Hodnocení shody.
350.00 Kč

ČSN EN 1991-1-6:2006/NA-ed.A (730035) - 1.7.2012
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-6: General actions - Actions during execution. Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-6: Obecná zatížení - Zatížení během provádění. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
120.00 Kč

ČSN EN 14081-3 (732823) - 1.7.2012
Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti - Část 3: Strojní třídění; doplňující požadavky pro řízení výroby.
223.00 Kč

ČSN EN 805:2001/Oprava1 (755011) - 1.7.2012
Vodárenství - Požadavky na vnější sítě a jejich součásti.
29.00 Kč

ČSN EN 806-5 (755410) - 1.7.2012
Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 5: Provoz a údržba.
350.00 Kč

ČSN ISO 5667-11 (757051) - 1.7.2012
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 11: Návod pro odběr vzorků podzemních vod.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 7887 (757364) - 1.7.2012
Kvalita vod - Stanovení barvy.
223.00 Kč

ČSN ISO 22742 (770055) - 1.7.2012
Obaly - Lineární čárový kód a dvourozměrné symboly pro balený výrobek.
434.00 Kč

ČSN EN 16063 (770236) - 1.7.2012
Obaly - Pevné plastové láhve - Jmenovitý seznam konstrukčních rozměrů plastových ústí láhví.
186.00 Kč

ČSN EN 16064 (770237) - 1.7.2012
Obaly - Pevné plastové láhve - PET ústí láhve, vysoké 30/25 (18,5).
186.00 Kč

ČSN EN 16065 (770238) - 1.7.2012
Obaly - Pevné plastové láhve - PET ústí láhve nízké 30/25 (16,8).
186.00 Kč

ČSN EN 16066 (770239) - 1.7.2012
Obaly - Pevné plastové láhve - PET ústí láhve 26,7 (stoupání 6,35).
186.00 Kč

ČSN EN 16067 (770242) - 1.7.2012
Obaly - Pevné plastové láhve - PET ústí láhve 26,7 (stoupání 9,00).
186.00 Kč

ČSN EN 16068 (770243) - 1.7.2012
Obaly - Pevné plastové láhve - PET ústí láhve 38.
186.00 Kč

ČSN EN 994 (804422) - 1.7.2012
Textilní podlahové krytiny - Zjišťování délky strany, pravoúhlosti a přímosti stran dlaždic.
186.00 Kč

ČSN EN 12226 (806148) - 1.7.2012
Geosyntetika - Všeobecné zkoušky pro následné hodnocení po zkoušení odolnosti.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 5912 (808460) - 1.7.2012
Stany pro táboření.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 9241-303 (833582) - 1.7.2012
Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 303: Požadavky na elektronické zobrazovací displeje.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 9693-1 (856362) - 1.7.2012
Stomatologie - Zkoušení kompatibility - Část 1: Metalokeramické systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 302583-V1.2.1 (879046) - 1.7.2012
Digitální televizní vysílání (DVB) - Struktura rámce, kódování kanálu a modulace pro družicové služby pro ruční mobilní zařízení (SH) pracující v pásmu do 3 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 1729-2 (911710) - 1.7.2012
Nábytek - Židle a stoly pro vzdělávací instituce - Část 2: Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 10582 (917801) - 1.7.2012
Pružné podlahové krytiny - Heterogenní polyvinylchloridové podlahové krytiny - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10595 (917802) - 1.7.2012
Pružné podlahové krytiny - Polotuhé vinylové kompozitní podlahové dlaždice (VCT) na bázi polyvinylchloridu - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 26986 (917812) - 1.7.2012
Pružné podlahové krytiny - Lehčené polyvinylchloridové podlahové krytiny - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 26987 (917815) - 1.7.2012
Pružné podlahové krytiny - Zjišťování zapouštění a odolnosti vůči chemikáliím (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 24341 (917819) - 1.7.2012
Pružné a textilní podlahové krytiny - Zjišťování délky, šířky a přímosti pásů (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 24346 (917820) - 1.7.2012
Pružné podlahové krytiny - Zjišťování celkové tloušťky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 24340 (917821) - 1.7.2012
Pružné podlahové krytiny - Zjišťování tloušťky vrstev (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 23999 (917822) - 1.7.2012
Pružné podlahové krytiny - Zjišťování rozměrové stálosti a zvlnění po zahřátí (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 24345 (917823) - 1.7.2012
Pružné podlahové krytiny - Zjišťování soudržnosti vrstev (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 24343-1 (917824) - 1.7.2012
Pružné a laminátové podlahové krytiny - Zjišťování deformace a trvalé deformace - Část 1: Trvalá deformace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 24342 (917828) - 1.7.2012
Pružné a textilní podlahové krytiny - Zjišťování délky strany, okraje, přímosti a pravoúhlosti dlaždic (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 23997 (917829) - 1.7.2012
Pružné podlahové krytiny - Zjišťování plošné hmotnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 24344 (917838) - 1.7.2012
Pružné podlahové krytiny - Zjišťování ohebnosti a průhybu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 23996 (917839) - 1.7.2012
Pružné podlahové krytiny - Zjišťování hustoty (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10874 (917843) - 1.7.2012
Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny - Klasifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16094 (917846) - 1.7.2012
Laminátové podlahové krytiny - Metoda zkoušení pro stanovení odolnosti proti drobnému poškrábání.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10580 (917849) - 1.7.2012
Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny - Metoda zkoušení pro zjišťování emise těkavých organických látek (VOC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 26985 (917868) - 1.7.2012
Pružné podlahové krytiny - Identifikace linolea a zjišťování obsahu pojiv a zbytku popela (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1930 (943426) - 1.7.2012
Výrobky pro péči o dítě - Bezpečnostní zábrany - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení.
350.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.