Nové normy ČSN za leden 2004

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.01.2004 v 09:00


ČSN ISO 10576-1 (010241) - 1.1.2004
Statistické metody - Směrnice pro hodnocení shody se specifikovanými požadavky - Část 1: Obecné principy.
202.40 Kč

ČSN ISO/TR 10017 (010336) - 1.1.2004
Návod k aplikaci statistických metod v ISO 9001:2000.
394.90 Kč

ČSN ISO 13374-1 (011442) - 1.1.2004
Monitorování stavu a diagnostika strojů - Zpracování, komunikace a prezentace dat - Část 1: Obecné směrnice.
202.40 Kč

ČSN ISO 14617-5 (013630) - 1.1.2004
Grafické značky pro schémata - Část 5: Měřicí a řídicí zařízení.
202.40 Kč

ČSN ISO 14617-6 (013630) - 1.1.2004
Grafické značky pro schémata - Část 6: Měřicí a řídicí funkce.
306.90 Kč

ČSN ISO 14617-7 (013630) - 1.1.2004
Grafické značky pro schémata - Část 7: Základní mechanické komponenty.
202.40 Kč

ČSN 021810 (021810) - 1.1.2004
Vruty do dřeva se šestihrannou hlavou.
56.10 Kč

ČSN 021812 (021812) - 1.1.2004
Vruty do dřeva s půlkulatou hlavou.
56.10 Kč

ČSN 021814 (021814) - 1.1.2004
Vruty do dřeva se zápustnou hlavou.
56.10 Kč

ČSN 021815 (021815) - 1.1.2004
Vruty do dřeva se zápustnou hlavou čočkovitou.
56.10 Kč

ČSN 021822 (021822) - 1.1.2004
Vruty do dřeva s půlkulatou hlavou s křížovou drážkou.
56.10 Kč

ČSN 021824 (021824) - 1.1.2004
Vruty do dřeva se zápustnou hlavou s křížovou drážkou.
56.10 Kč

ČSN 021826 (021826) - 1.1.2004
Vruty do dřeva se zápustnou hlavou čočkovitou s křížovou drážkou.
56.10 Kč

ČSN ISO 11303 (038204) - 1.1.2004
Koroze kovů a slitin - Směrnice pro volbu způsobů ochrany proti atmosférické korozi.
169.40 Kč

ČSN EN 13509 (038360) - 1.1.2004
Měřicí postupy v katodické ochraně.
317.90 Kč

ČSN 038365:1987/Z1 (038365) - 1.1.2004
Zásady měření při protikorozní ochraně kovových zařízení uložených v zemi. Stanovení přítomnosti bludných proudů v zemi.
26.40 Kč

ČSN 038371:1978/Z6 (038371) - 1.1.2004
Protikorozní ochrana v zemi uložených sdělovacích kabelů s olověnými, hliníkovými a ocelovými obaly.
26.40 Kč

ČSN 038373:1976/Z1 (038373) - 1.1.2004
Zásady provozu, údržby a revize ochrany proti korozi kovových potrubí a kabelů s kovovým pláštěm uložených v zemi.
26.40 Kč

ČSN 038375:1986/Z1 (038375) - 1.1.2004
Ochrana kovových potrubí uložených v půdě nebo ve vodě proti korozi.
26.40 Kč

ČSN 038376:1976/Z2 (038376) - 1.1.2004
Zásady pro stavbu ocelových potrubí uložených v zemi. Kontrolní měření z hlediska ochrany před korozí.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 4527 (038541) - 1.1.2004
Kovové povlaky - Autokatalytické (bezproudově vyloučené) povlaky nikl-fosfor - Specifikace a metody zkoušení.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 14923 (038701) - 1.1.2004
Žárové stříkání - Charakterizace a zkoušení žárově stříkaných povlaků.
202.40 Kč

ČSN EN 13067 (050722) - 1.1.2004
Personál pro svařování plastů - Zkoušky odborné způsobilosti svářečů - Svařovaní spojů z termoplastů.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 8166 (052620) - 1.1.2004
Odporové svařování - Způsob hodnocení životnosti bodových svařovacích elektrod při konstantním nastavení stroje (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14037-1 (061130) - 1.1.2004
Stropní závěsné sálavé panely teplovodní s teplotou vody nižší než 120 °C - Část 1: Technické specifikace a požadavky. (Platnost do 30.6.2018).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 16330 (117013) - 1.1.2004
Objemová čerpadla a čerpací soustrojí s kmitavým pohybem - Technické požadavky.
306.90 Kč

ČSN EN 12516-3:2003/Oprava1 (133011) - 1.1.2004
Armatury - Pevnostní návrh pláště - Část 3: Experimentální metoda.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 4126-2 (134310) - 1.1.2004
Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 2: Bezpečnostní zařízení s průtržnou membránou.
394.90 Kč

ČSN EN 1253-1 (136366) - 1.1.2004
Podlahové vpusti a střešní vtoky - Část 1: Požadavky.
202.40 Kč

ČSN EN 60770-2 (181078) - 1.1.2004
Měřicí převodníky pro řídicí systémy průmyslových procesů - Část 2: Návod pro inspekční a kusové zkoušky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.12.2013).
202.40 Kč

ČSN EN 61131-2 (187050) - 1.1.2004
Programovatelné řídicí jednotky - Část 2: Požadavky na zařízení a zkoušky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
859.10 Kč

ČSN EN ISO 11990 (192012) - 1.1.2004
Optika a optické přístroje - Lasery a laserová zařízení - Stanovení odolnosti úchytky tracheální kanyly vůči účinkům laserového záření (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11554 (192016) - 1.1.2004
Optika a optické přístroje - Lasery a laserová zařízení - Metody měření výkonu, energie a časových parametrů laserových svazků (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 14889 (195106) - 1.1.2004
Oční optika - Brýlové čočky - Základní požadavky na dokončené nezabroušené brýlové čočky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 8320-1 (195200) - 1.1.2004
Kontaktní čočky a prostředky pro ošetřování kontaktních čoček - Slovník - Část 1: Kontaktní čočky (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN 256111 (256111) - 1.1.2004
Měřicí zařízení pro měření délky plošných textilií - Technické požadavky.
202.40 Kč

ČSN 256112 (256112) - 1.1.2004
Měřicí zařízení pro měření délky plošných textilií - Metody zkoušení pro ověřování.
108.90 Kč

ČSN EN 13698-1 (269131) - 1.1.2004
Výrobní specifikace palet - Část 1: Konstrukční specifikace prostých dřevěných palet 800 mm x 1200 mm.
306.90 Kč

ČSN EN 13698-2 (269131) - 1.1.2004
Výrobní specifikace palet - Část 2: Konstrukční specifikace prostých dřevěných palet 1000 mm x 1200 mm.
306.90 Kč

ČSN EN 13021 (278325) - 1.1.2004
Stroje pro zimní údržbu - Bezpečnostní požadavky.
394.90 Kč

ČSN EN 13775-1 (280911) - 1.1.2004
Železniční aplikace - Měření nových a modifikovaných nákladních vozů - Část 1: Principy měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 13775-2 (280911) - 1.1.2004
Železniční aplikace - Měření nových a modifikovaných nákladních vozů - Část 2: Podvozkové nákladní vozy (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 13775-3 (280911) - 1.1.2004
Železniční aplikace - Měření nových a modifikovaných nákladních vozů - Část 3: Dvounápravové nákladní vozy (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 13597 (284220) - 1.1.2004
Železniční aplikace - Pryžové součásti vypružení - Pryžové membrány pro pneumatické závěsné pružiny.
493.90 Kč

ČSN EN 13913 (284240) - 1.1.2004
Železniční aplikace - Pryžové součásti vypružení - Mechanické díly na bázi elastomérů.
493.90 Kč

ČSN EN 60664-3 (330420) - 1.1.2004
Koordinace izolace zařízení nízkého napětí - Část 3: Použití ochranných vrstev, zalévání nebo zalisování pro ochranu proti znečištění. (Platnost do 16.6.2020).
306.90 Kč

ČSN EN 61000-4-20 (333432) - 1.1.2004
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-20: Zkušební a měřicí technika - Zkoušky emise a odolnosti ve vlnovodech s příčným elektromagnetickým polem (TEM). (Platnost do 1.10.2013).
493.90 Kč

ČSN EN 61000-4-30 (333432) - 1.1.2004
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-30: Zkušební a měřicí technika - Metody měření kvality energie. (Platnost do 1.12.2011).
394.90 Kč

ČSN EN 61788-8 (345685) - 1.1.2004
Supravodivost - Část 8: Měření ztrát střídavého proudu - Měření celkových ztrát střídavého proudu kompozitních supravodivých drátů Cu/Nb-Ti v transverzálním střídavém magnetickém poli metodou snímacích cívek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.10.2013).
493.90 Kč

ČSN EN 60544-5 (346411) - 1.1.2004
Elektrotechnické izolační materiály - Stanovení účinků ionizujícího záření - Část 5: Postupy hodnocení stárnutí během provozu. (Platnost do 18.1.2015).
306.90 Kč

ČSN EN 60454-3-16 (346542) - 1.1.2004
Samolepicí pásky pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 16: Samolepicí pásky z polyesterové fólie kombinované se skleněným vláknem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.6.2010).
306.90 Kč

ČSN EN 60454-3-18 (346542) - 1.1.2004
Samolepicí pásky pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 18: Samolepicí pásky z polypropylenové fólie. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.4.2009).
202.40 Kč

ČSN EN 60454-3-19 (346542) - 1.1.2004
Samolepicí pásky pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 19: Oboustranné samolepicí pásky vyrobené z různých podkladových materiálů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 60684-3-116÷117 (346553) - 1.1.2004
Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - Listy 116 a 117: Vytlačované polychloroprenové trubičky pro všeobecné použití. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 20.7.2013).
306.90 Kč

ČSN EN 60684-3-340÷342 (346553) - 1.1.2004
Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - Listy 340 až 342: Roztažitelné opletené polyethylentereftalátové textilní trubičky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN 347659-1 (347659) - 1.1.2004
Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV - Část 1: Všeobecné požadavky.
394.90 Kč

ČSN 347659-3G (347659) - 1.1.2004
Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV - Oddíl 3G: Kabely s koncentrickým jádrem (typ 3G-1) nebo bez koncentrického jádra (typ 3G-2).
394.90 Kč

ČSN 347659-3L (347659) - 1.1.2004
Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV - Oddíl 3L: Kabely s koncentrickým jádrem (typ 3L).
306.90 Kč

ČSN 347659-5O (347659) - 1.1.2004
Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV - Oddíl 5O: Kabely bez koncentrického jádra (typ 5O).
202.40 Kč

ČSN EN 60966-2-4 (347720) - 1.1.2004
Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 2-4: Předmětová specifikace sestav kabelů pro rozhlasové a televizní přijímače - Kmitočtový rozsah 0 až 3000 MHz, konektory IEC 61169-2. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.7.2012).
169.40 Kč

ČSN EN 60966-2-5 (347720) - 1.1.2004
Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 2-5: Předmětová specifikace sestav kabelů pro rozhlasové a televizní přijímače - Kmitočtový rozsah 0 až 1000 MHz, konektory IEC 61169-2. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.7.2012).
169.40 Kč

ČSN EN 60966-2-6 (347720) - 1.1.2004
Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 2-6: Předmětová specifikace sestav kabelů pro rozhlasové a televizní přijímače - Kmitočtový rozsah 0 až 3000 MHz, konektory IEC 61169-24. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.7.2012).
169.40 Kč

ČSN EN 50289-3-15 (347819) - 1.1.2004
Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 3-15: Mechanické zkušební metody - Odolnost kabelů uložených pod vodou proti hydrostatickému tlaku.
108.90 Kč

PNE 348210-ed.2 (348210) - 1.1.2004
Dřevěné sloupy a dřevěné sloupy na patkách pro elektrická venkovní vedení do 45 kV.
NA DOTAZ

ČSN EN 60255-22-7 (353522) - 1.1.2004
Elektrická relé - Část 22-7: Zkoušky elektrického rušení měřicích relé a zařízení ochran - Zkouška odolnosti proti síťovým kmitočtům. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN 354225-308 (354225) - 1.1.2004
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 308: Návod pro provádění nesymetrického zkratového vypínacího zkušebního sledu T100a.
394.90 Kč

ČSN EN 61076-3-104 (354621) - 1.1.2004
Konektory pro elektronická zařízení - Část 3-104: Obdélníkové konektory - Předmětová specifikace pro 8pólové stíněné volné a pevné konektory pro přenos dat, minimálně do 600 MHz. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.10.2009).
539.00 Kč

ČSN EN 61076-4-114 (354621) - 1.1.2004
Konektory pro elektronická zařízení - Část 4-114: Konektory pro desky s plošnými spoji - Předmětová specifikace pro nepřímé konektory se sítí 1 mm x 1,5 mm a s integrovanou funkcí stínění. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 60401-2 (358460) - 1.1.2004
Termíny a nomenklatura pro jádra z magneticky měkkých feritů - Část 2: Informace o rozměrech. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.9.2013).
202.40 Kč

ČSN EN 60191-6-4 (358791) - 1.1.2004
Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 6-4: Všeobecná pravidla pro přípravu výkresů pouzder polovodičových součástek pro povrchovou montáž - Metody měření pro pouzdra BGA. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 61291-4 (359273) - 1.1.2004
Optické zesilovače - Část 4: Mnohokanálové využití - Šablona funkčních specifikací. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.8.2011).
394.90 Kč

ČSN EN 62148-4 (359274) - 1.1.2004
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 4: Vysílače-přijímače PN 1x9 pro plastová optická vlákna. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 61167+A1÷A3 (360250) - 1.1.2004
Halogenidové výbojky. (Platnost do 4.5.2014).
539.00 Kč

ČSN EN 60081:1999/A2 (360275) - 1.1.2004
Zářivky pro všeobecné osvětlování - Požadavky na provedení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
698.50 Kč

ČSN 360340-1:1990/Z21 (360340) - 1.1.2004
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 1: Patice pro zdroje světla.
515.90 Kč

ČSN 360340-2:1991/Z20 (360340) - 1.1.2004
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 2: Objímky.
493.90 Kč

ČSN 360340-3:1990/Z22 (360340) - 1.1.2004
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 3: Kalibry.
1053.80 Kč

ČSN EN 60335-2-2-ed.2 (361045) - 1.1.2004
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-2: Zvláštní požadavky na vysavače a úklidové spotřebiče vysávající vodu. (Platnost do 1.2.2015).
202.40 Kč

ČSN EN 60335-2-21-ed.2 (361045) - 1.1.2004
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-21: Zvláštní požadavky na akumulační ohřívače vody. (Platnost do 18.6.2024).
306.90 Kč

ČSN EN 60335-2-6-ed.2 (361045) - 1.1.2004
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-6: Zvláštní požadavky na nepřenosné sporáky, varné panely, trouby a podobné spotřebiče. (Platnost do 9.2.2018).
317.90 Kč

ČSN EN 60335-2-8-ed.2 (361045) - 1.1.2004
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-8: Zvláštní požadavky na holicí strojky, strojky na stříhání vlasů a podobné spotřebiče. (Platnost do 20.7.2018).
202.40 Kč

ČSN EN 60335-2-9-ed.2 (361045) - 1.1.2004
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-9: Zvláštní požadavky na grily, opékače topinek a podobné přenosné spotřebiče pro vaření.
306.90 Kč

ČSN EN 50383 (367906) - 1.1.2004
Základní norma pro výpočet a měření intenzity elektromagnetického pole a SAR při vystavení člověka základnovým stanicím a pevným koncovým stanicím pro bezdrátové telekomunikační systémy (110 MHz až 40 GHz). (Platnost do 1.6.2013).
698.50 Kč

ČSN EN 50384 (367907) - 1.1.2004
Výrobková norma pro prokazování shody základnových stanic a pevných koncových stanic pro bezdrátové telekomunikační systémy se základními omezeními nebo referenčními úrovněmi při vystavení člověka vysokofrekvenčním elektromagnetickým polím (110 MHz až 40 GHz) - Pracovníci.
169.40 Kč

ČSN EN 50385 (367908) - 1.1.2004
Výrobková norma pro prokazování shody základnových stanic a pevných koncových stanic pro bezdrátové telekomunikační systémy se základními omezeními nebo referenčními úrovněmi při vystavení člověka vysokofrekvenčním elektromagnetickým polím (110 MHz až 40 GHz) - Obyvatelstvo. (Platnost do 24.7.2020).
169.40 Kč

ČSN EN 60268-16 (368305) - 1.1.2004
Elektroakustická zařízení - Část 16: Objektivní hodnocení srozumitelnosti řeči indexem přenosu řeči. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 2.8.2014).
317.90 Kč

ČSN EN 60774-4 (368520) - 1.1.2004
Kazetový systém používající šikmý záznam obrazu na pásek 12,65 mm (0,5 palce), typ VHS - Část 4: Kazetový systém S-VHS ET-mód. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 60942 (368822) - 1.1.2004
Elektroakustika - Akustické kalibrátory. (Platnost do 3.1.2021).
539.00 Kč

ČSN ISO/IEC 18010 (369984) - 1.1.2004
Informační technologie - Trasy a prostory pro kabeláž v areálu uživatele.
306.90 Kč

ČSN EN 45510-2-5 (380210) - 1.1.2004
Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 2-5: Elektrické zařízení - Motory.
317.90 Kč

TPG 92706 (380927) - 21.1.2004
Svařování plastů. Kurzy pro školení vyššího svářečského personálu (nahrazuje TPG 927 06 schválená 14.11.2002).
163.00 Kč

ČSN EN 12094-1 (389231) - 1.1.2004
Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 1: Požadavky a zkušební metody pro elektrická řídicí a zpožďovací zařízení.
394.90 Kč

ČSN EN 1846-3 (389301) - 1.1.2004
Požární automobily - Část 3: Pevně zabudovaná zařízení - Bezpečnost a provedení.
317.90 Kč

ČSN EN 10305-4 (420096) - 1.1.2004
Ocelové trubky pro přesné použití - Technické dodací podmínky - Část 4: Bezešvé trubky tažené za studena pro hydraulické a pneumatické systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 10305-5 (420097) - 1.1.2004
Ocelové trubky pro přesné použití - Technické dodací podmínky - Část 5: Svařitelné čtvercové a obdélníkové trubky kalibrované za studena (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 10296-1 (420101) - 1.1.2004
Svařované kruhové ocelové trubky pro strojírenství a všeobecné účely - Technické dodací podmínky - Část 1: Trubky z nelegovaných a legovaných ocelí (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 20482 (420406) - 1.1.2004
Kovové materiály - Plechy a pásy - Zkouška hloubením podle Erichsena.
169.40 Kč

ČSN EN 10332 (420410) - 1.1.2004
Magnetické materiály - Permanentní magnetické (magneticky tvrdé) materiály - Metody měření magnetických vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 1.10.2010).
202.40 Kč

ČSN EN 10152 (420911) - 1.1.2004
Ocelové ploché výrobky válcované za studena elektrolyticky pozinkované - Technické dodací podmínky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 10028-2 (420938) - 1.1.2004
Ploché výrobky z ocelí pro tlakové nádoby a zařízení - Část 2: Nelegované a legované oceli pro vyšší teploty (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 10028-3 (420939) - 1.1.2004
Ploché výrobky z ocelí pro tlakové nádoby a zařízení - Část 3: Svařitelné jemnozrnné oceli, normalizačně žíhané (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 10028-4 (420940) - 1.1.2004
Ploché výrobky z ocelí pro tlakové nádoby a zařízení - Část 4: Oceli legované niklem se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 10028-5 (420941) - 1.1.2004
Ploché výrobky z ocelí pro tlakové nádoby a zařízení - Část 5: Svařitelné jemnozrnné oceli, termomechanicky válcované (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 10028-6 (420942) - 1.1.2004
Ploché výrobky z ocelí pro tlakové nádoby a zařízení - Část 6: Svařitelné jemnozrnné oceli, zušlechtěné (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 10169-3 (421017) - 1.1.2004
Ocelové ploché výrobky kontinuálně povlečené organickými povlaky (svitky s povlakem) - Část 3: Výrobky pro interiéry budov (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 10217-2 (421044) - 1.1.2004
Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení - Technické dodací podmínky - Část 2: Elektricky svařované trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při zvýšených teplotách.
306.90 Kč

ČSN EN 10162 (421053) - 1.1.2004
Tvarová ocel válcovaná za studena - Technické dodací podmínky - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 1179 (421382) - 1.1.2004
Zinek a slitiny zinku - Primární zinek.
169.40 Kč

ČSN EN 1654:2000/Oprava2 (421506) - 1.1.2004
Měď a slitiny mědi - Pásy pro pružiny a konektory.
26.40 Kč

ČSN EN 10245-4 (426620) - 1.1.2004
Ocelové dráty a výrobky z drátů - Organické povlaky na ocelových drátech - Část 4: PE povlaky drátů (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12681 (429716) - 1.1.2004
Slévárenství - Radiografické zkoušení.
306.90 Kč

ČSN EN 13942 (450025) - 1.1.2004
Naftový a plynárenský průmysl - Potrubní přepravní systémy - Potrubní armatury (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN ISO 19901-4 (450027) - 1.1.2004
Naftový a plynárenský průmysl - Zvláštní požadavky na příbřežní konstrukce - Část 4: Hlediska při geotechnickém průzkumu a zakládání staveb (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 19901-5 (450027) - 1.1.2004
Naftový a plynárenský průmysl - Zvláštní požadavky na příbřežní konstrukce - Část 5: Kontrola rozložení hmotnosti v průběhu provozu a výstavby (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN ISO 13690 (461024) - 1.1.2004
Obiloviny, luštěniny a mlýnské výrobky - Odběr vzorků ze statických dávek.
306.90 Kč

ČSN EN 212 (490687) - 1.1.2004
Ochranné prostředky na dřevo - Návod na odběr a přípravu vzorků ochranných prostředků na dřevo a zkušebních těles z ošetřeného dřeva k analýze.
202.40 Kč

ČSN EN 312 (492614) - 1.1.2004
Třískové desky - Požadavky.
202.40 Kč

ČSN 496105:1987/Z6 (496105) - 1.1.2004
Dřevozpracující zařízení - Bezpečnostní požadavky pro kotoučové a válcové pily.
26.40 Kč

ČSN EN 1870-11 (496130) - 1.1.2004
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 11: Poloautomatické a automatické ramenové kotoučové pily s jednou jednotkou pily (radiální ramenové pily).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 2758 (500343) - 1.1.2004
Papír - Stanovení pevnosti v průtlaku (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 2759 (500390) - 1.1.2004
Lepenka - Stanovení pevnosti v průtlaku (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 13023 (507030) - 1.1.2004
Metody měření hluku u tiskových strojů, strojů na zpracování a výrobu papíru a pomocných zařízení - Třídy přesnosti 2 a 3.
493.90 Kč

ČSN EN 14122 (560046) - 1.1.2004
Potraviny - Stanovení vitamínu B1 metodou HPLC.
202.40 Kč

ČSN EN 14148 (560053) - 1.1.2004
Potraviny - Stanovení vitamínu K1 metodou HPLC.
202.40 Kč

ČSN EN 14130 (560062) - 1.1.2004
Potraviny - Stanovení vitamínu C metodou HPLC.
202.40 Kč

ČSN EN 14132 (560063) - 1.1.2004
Potraviny - Stanovení ochratoxinu A v ječmeni a pražené kávě - Metoda HPLC s předčištěním na imunoafinitní kolonce.
202.40 Kč

ČSN ISO 5765-1 (570831) - 1.1.2004
Sušené mléko, sušené zmrzlinové směsi a tavené sýry - Stanovení obsahu laktózy - Část 1: Enzymatická metoda s využitím glukózové poloviny laktózy.
202.40 Kč

ČSN ISO 5765-2 (570831) - 1.1.2004
Sušené mléko, sušené zmrzlinové směsi a tavené sýry - Stanovení obsahu laktózy - Část 2: Enzymatická metoda s využitím galaktózové poloviny laktózy.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 899-1 (640621) - 1.1.2004
Plasty - Stanovení krípového chování - Část 1: Kríp v tahu.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 899-2 (640621) - 1.1.2004
Plasty - Stanovení krípového chování - Část 2: Kríp v ohybu při tříbodovém zatížení.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 4590 (645412) - 1.1.2004
Tuhé lehčené plasty - Stanovení objemového procenta otevřených a uzavřených dutinek.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15494 (646403) - 1.1.2004
Plastové potrubní systémy pro průmyslové aplikace - Polybuten (PB), polyethylen (PE) a polypropylen (PP) - Specifikace pro součásti a systém - Metrické řady.
539.00 Kč

ČSN EN ISO 15493 (646404) - 1.1.2004
Plastové potrubní systémy pro průmyslové aplikace - Akrylonitrilbutadienstyren (ABS), neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) a chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Specifikace pro součásti a systém - Metrické řady.
539.00 Kč

ČSN EN ISO 8754 (656035) - 1.1.2004
Ropné výrobky - Stanovení obsahu síry - Metoda rentgenové fluorescence s rozptylem světla (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN 656481:2003/Oprava1 (656481) - 1.1.2004
Zkapalněné ropné plyny - Topné plyny - Propan, butan a jejich směsi - Technické požadavky a metody zkoušení.
26.40 Kč

ČSN EN 14214 (656507) - 1.1.2004
Motorová paliva - Methyl estery mastných kyselin (FAME), palivo pro vznětové motory - Technické požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14213 (657992) - 1.1.2004
Topné oleje - Methyl estery mastných kyselin - Technické požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14155 (658101) - 1.1.2004
Deriváty z pyrolýzy uhlí - Surovina pro saze - Specifikace a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 14156 (658102) - 1.1.2004
Deriváty z pyrolýzy uhlí - Oleje na bázi uhelného dehtu: Paliva z uhelného dehtu - Specifikace a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 13857-1 (668005) - 1.1.2004
Výbušniny pro civilní použití - Část 1: Názvosloví.
202.40 Kč

ČSN EN 13900-1 (670555) - 1.1.2004
Pigmenty a plniva - Metody dispergace a hodnocení dispergovatelnosti v plastech - Část 1: Všeobecný úvod.
108.90 Kč

ČSN EN 13900-2 (670555) - 1.1.2004
Pigmenty a plniva - Metody dispergace a hodnocení dispergovatelnosti v plastech - Část 2: Stanovení koloristických vlastností a snadnosti dispergace v měkčeném polyvinylchloridu mletím ve dvouválci.
169.40 Kč

ČSN EN 13900-3 (670555) - 1.1.2004
Pigmenty a plniva - Metody dispergace a hodnocení dispergovatelnosti v plastech - Část 3: Stanovení koloristických vlastností a snadnosti dispergace černých a barevných pigmentů v polyethylenu mletím ve dvouválci.
108.90 Kč

ČSN EN 13160-1 (698220) - 1.1.2004
Systémy zjišťování netěsností - Část 1: Všeobecné zásady.
317.90 Kč

ČSN EN 13160-6 (698220) - 1.1.2004
Systémy zjišťování netěsností - Část 6: Snímače v kontrolních sondách.
108.90 Kč

ČSN EN 13121-1 (698921) - 1.1.2004
Nadzemní sklolaminátové nádrže a nádoby - Část 1: Výchozí materiály - Technické přejímací a podmínky.
306.90 Kč

ČSN EN 13892-5 (722482) - 1.1.2004
Zkušební metody potěrových materiálů - Část 5: Stanovení odolnosti potěrů, sloužících jako užitková vrstva, proti opotřebení valivým zatížením.
169.40 Kč

ČSN EN 13892-7 (722482) - 1.1.2004
Zkušební metody potěrových materiálů - Část 7: Stanovení odolnosti potěrů s podlahovou krytinou proti opotřebení valivým zatížením.
169.40 Kč

ČSN EN 1094-3 (726080) - 1.1.2004
Žárovzdorné výrobky izolační - Část 3: Klasifikace keramických vláknitých výrobků.
108.90 Kč

ČSN EN 13499 (727101) - 1.1.2004
Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) z pěnového polystyrénu - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 13500 (727102) - 1.1.2004
Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) z minerální vlny - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 1159-1 (727575) - 1.1.2004
Speciální technická keramika - Keramické kompozity - Termofyzikální vlastnosti - Část 1: Stanovení tepelné roztažnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12291 (727577) - 1.1.2004
Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti keramických kompozitů pro vysoké teploty ve vzduchu při atmosférickém tlaku - Stanovení lisovacích vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 1991-1-2 (730035) - 1.1.2004
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-2: Obecná zatížení - Zatížení konstrukcí vystavených účinkům požáru (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 1991-1-3 (730035) - 1.1.2004
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 12272-2 (736162) - 1.1.2004
Nátěry - Zkušební metody - Část 2: Vizuální posouzení poruch (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12272-3 (736162) - 1.1.2004
Nátěry - Zkušební metody - Část 3: Stanovení přilnavosti pojiva ke kamenivu rázovou zkušební metodou Vialit.
202.40 Kč

ČSN EN 12274-2 (736163) - 1.1.2004
Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 2: Stanovení obsahu zbytkového pojiva.
108.90 Kč

ČSN EN 12274-4 (736163) - 1.1.2004
Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 4: Stanovení koheze směsi.
202.40 Kč

ČSN EN 12274-5 (736163) - 1.1.2004
Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 5: Stanovení opotřebení.
202.40 Kč

ČSN EN 13880-11 (736168) - 1.1.2004
Zálivky za horka - Část 11: Zkušební metoda pro přípravu zkušebních těles užívaných pro zkoušku funkčnosti a pro stanovení kompatibility s asfaltovými vozovkami (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 13880-3 (736168) - 1.1.2004
Zálivky za horka - Část 3: Zkušební metoda pro stanovení penetrace a pružné regenerace (resilience) (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 13880-4 (736168) - 1.1.2004
Zálivky za horka - Část 4: Zkušební metoda pro stanovení tepelné stálosti - Změna hodnoty penetrace (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 13880-9 (736168) - 1.1.2004
Zálivky za horka - Část 9: Zkušební metoda pro stanovení kompatibility s asfaltovými vozovkami (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 14187-1 (736169) - 1.1.2004
Zálivky za studena - Část 1: Zkušební metoda pro stanovení doby vyzrávání (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 14187-2 (736169) - 1.1.2004
Zálivky za studena - Část 2: Zkušební metoda pro stanovení doby zaschnutí na dotyk (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 14187-3 (736169) - 1.1.2004
Zálivky za studena - Část 3: Zkušební metoda pro stanovení samonivelizačních vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 14187-4 (736169) - 1.1.2004
Zálivky za studena - Část 4: Zkušební metoda pro stanovení změny hmotnosti a objemu po ponoření do uhlovodíkového paliva (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14187-5 (736169) - 1.1.2004
Zálivky za studena - Část 5: Zkušební metoda pro stanovení odolnosti vůči hydrolýze (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 14187-6 (736169) - 1.1.2004
Zálivky za studena - Část 6: Zkušební metoda pro stanovení přilnavosti a soudržnosti po ponoření do roztoků chemikálií (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 14187-7 (736169) - 1.1.2004
Zálivky za studena - Část 7: Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti působení plamene (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 14187-8 (736169) - 1.1.2004
Zálivky za studena - Část 8: Zkušební metoda pro stanovení umělého stárnutí vlivem ultrafialového záření (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 13036-3 (736176) - 1.1.2004
Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Zkušební metody - Část 3: Měření vodorovných drenážních vlastností povrchu vozovky.
202.40 Kč

ČSN EN 13286-40 (736185) - 1.1.2004
Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 40: Zkušební metoda pro stanovení pevnosti v prostém tahu směsí stmelených hydraulickými pojivy.
108.90 Kč

ČSN EN 13286-41 (736185) - 1.1.2004
Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 41: Zkušební metoda pro stanovení pevnosti v tlaku směsí stmelených hydraulickými pojivy.
169.40 Kč

ČSN EN 13286-42 (736185) - 1.1.2004
Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 42: Zkušební metoda pro stanovení pevnosti v příčném tahu směsí stmelených hydraulickými pojivy.
169.40 Kč

ČSN EN 13286-43 (736185) - 1.1.2004
Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 43: Zkušební metoda pro stanovení modulu pružnosti směsí stmelených hydraulickými pojivy.
202.40 Kč

ČSN EN 14508 (760203) - 1.1.2004
Poštovní služby - Kvalita služby - Měření přepravní doby služeb mezi koncovými body pro kusové neprioritní zásilky a zásilky druhé třídy.
169.40 Kč

ČSN EN 13809 (761201) - 1.1.2004
Služby cestovního ruchu - Cestovní agentury a cestovní kanceláře (touroperátoři) - Terminologie.
306.90 Kč

ČSN EN 13437 (770156) - 1.1.2004
Recyklace obalů a obalových materiálů - Kritéria recyklačních metod - Popis recyklačních procesů a diagramy materiálových toků.
317.90 Kč

ČSN EN 13439 (770158) - 1.1.2004
Obaly - Míra energetického využití - Definice a metoda výpočtu.
169.40 Kč

ČSN EN 13440 (770159) - 1.1.2004
Obaly - Míra recyklace - Definice a metoda výpočtu.
169.40 Kč

ČSN EN 14053 (771101) - 1.1.2004
Obalové prostředky - Obaly vyrobené z vlnité a hladké lepenky - Typy a konstrukce.
306.90 Kč

ČSN EN 14054 (771102) - 1.1.2004
Obalové prostředky - Papírové a lepenkové obaly - Základní konstrukce krabic.
202.40 Kč

ČSN EN 13891 (771302) - 1.1.2004
Vázací pásky - Směrnice pro výběr a použití vázacích pásek.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11644 (793857) - 1.1.2004
Usně - Zkouška adheze povrchové úpravy (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11641 (793860) - 1.1.2004
Usně - Zkoušky stálobarevnosti - Stálobarevnost v potu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 8388 (800014) - 1.1.2004
Pleteniny - Druhy - Slovník (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN ISO 16663-1 (806418) - 1.1.2004
Rybářské sítě - Metoda zkoušení pro zjišťování velikosti oka - Část 1: Rozevření oka.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 16663-2 (806418) - 1.1.2004
Rybářské sítě - Metoda zkoušení pro zjišťování velikosti oka - Část 2: Délka oka.
108.90 Kč

ČSN EN 659 (832366) - 1.1.2004
Ochranné rukavice pro hasiče.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 13849-2 (833205) - 1.1.2004
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní části řídicích systémů - Část 2: Ověřování.
515.90 Kč

ČSN EN ISO 14915-2 (833581) - 1.1.2004
Ergonomie softwaru pro multimediální uživatelská rozhraní - Část 2: Multimediální navigace a ovládání (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 14180 (847110) - 1.1.2004
Sterilizátory pro zdravotnické účely - Sterilizátory s nízkoteplotní směsí páry a formaldehydu - Požadavky a zkoušení.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 15197 (857019) - 1.1.2004
Systémy diagnostických zkoušek in vitro - Požadavky na systémy monitorování glykémie pro sebekontrolu pacientů s diabetes mellitus. (Platnost do 30.11.2016).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 300132-3-V1.2.1 (872006) - 1.1.2004
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Rozhraní pro napájení na vstupu telekomunikačních zařízení - Část 3: Napájení z usměrňovače, ze střídavého zdroje nebo stejnosměrného zdroje o napětí do 400 V (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ISO 10303-204 (974101) - 1.1.2004
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 204: Aplikační protokol: Mechanický návrh používající hraniční zobrazení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1573.20 Kč

ČSN ISO 10303-212 (974101) - 1.1.2004
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 212: Aplikační protokol: Elektrotechnický návrh a instalace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
16188.00 Kč

ČSN ISO 10303-214 (974101) - 1.1.2004
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 214: Aplikační protokol: Základní data pro procesy navrhování mechanických částí motorových vozidel. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
20132.40 Kč

ČSN ISO 10303-50 (974101) - 1.1.2004
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 50: Integrované generické zdroje: Matematické konstrukce. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1744.20 Kč

ČSN ISO 10303-501 (974101) - 1.1.2004
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 501: Aplikace konstrukčního vyjádření: Drátová konstrukce založená na hranách. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN ISO 10303-502 (974101) - 1.1.2004
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 502: Aplikace konstrukčního vyjádření: Drátová konstrukce založená na skořepině. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN ISO 10303-503 (974101) - 1.1.2004
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 503: Aplikace konstrukčního vyjádření: Geometricky ohraničená 2D drátová konstrukce. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN ISO 10303-505 (974101) - 1.1.2004
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 505: Aplikace konstrukčního vyjádření: Struktura výkresu a administrativa. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN ISO 10303-508 (974101) - 1.1.2004
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 508: Aplikace konstrukčního vyjádření: Stejnorodý povrch. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
515.90 Kč

ČSN ISO 10303-509 (974101) - 1.1.2004
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 509: Aplikace konstrukčního vyjádření: Různorodý povrch. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
515.90 Kč

ČSN P ENV 13730-2 (981021) - 1.1.2004
Zdravotnická informatika - Zprávy týkající se transfuze krve - Část 2: Zprávy týkající se výroby (BTR-PROD). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
859.10 Kč

Kategorie (nové normy)