Nové normy ČSN za duben 2017

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2017 v 09:00


ČSN EN ISO 11664-5 (011720) - 1.4.2017
Kolorimetrie - Část 5: Kolorimetrický prostor CIE 1976 L*u*v* a rovnoměrný diagram chromatičnosti u’, v’ (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO/ASTM 52921 (011820) - 1.4.2017
Terminologie pro normalizaci aditivní výroby - Souřadnicový systém a metodologie zkoušek (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 80004-1 (012003) - 1.4.2017
Nanotechnologie - Slovník - Část 1: Základní termíny.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 1 (014110) - 1.4.2017
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Referenční teplota pro specifikace geometrických a rozměrových vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 10228-1 (015040) - 1.4.2017
Nedestruktivní zkoušení ocelových výkovků - Část 1: Zkoušení magnetickou práškovou metodou.
202.40 Kč

ČSN EN 10228-2 (015040) - 1.4.2017
Nedestruktivní zkoušení ocelových výkovků - Část 2: Kapilární zkouška.
169.40 Kč

ČSN EN 10228-3 (015040) - 1.4.2017
Nedestruktivní zkoušení ocelových výkovků - Část 3: Zkoušení výkovků z feritických nebo martenzitických ocelí ultrazvukem.
306.90 Kč

ČSN EN 10228-4 (015040) - 1.4.2017
Nedestruktivní zkoušení ocelových výkovků - Část 4: Zkoušení výkovků z austenitických a austeniticko-feritických korozivzdorných ocelí ultrazvukem.
306.90 Kč

TNI POKYN ISO 31 (015242) - 1.4.2017
Referenční materiály - Obsah certifikátů, označení a doprovodných informací.
202.40 Kč

ČSN EN 15876-1 (018386) - 1.4.2017
Elektronický výběr poplatků (EFC) - Posouzení shody palubního zařízení a zařízení na infrastruktuře s EN 15509 - Část 1: Struktura zkušební sestavy a cíle zkoušek (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN 15876-2 (018386) - 1.4.2017
Elektronický výběr poplatků (EFC) - Posouzení shody palubního zařízení a zařízení na infrastruktuře s EN 15509 - Část 2: Abstraktní sestava zkoušek (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 3677 (050060) - 1.4.2017
Přídavné kovy pro měkké a tvrdé pájení - Označování (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15618-1 (050720) - 1.4.2017
Zkoušky svářečů pod vodou - Část 1: Svářeči-potápěči pro hyperbarické svařování za mokra (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 60974-4-ed.3 (052205) - 1.4.2017
Zařízení pro obloukové svařování - Část 4: Pravidelné kontroly a zkoušení.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 17672 (055650) - 1.4.2017
Tvrdé pájení - Pájky (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 13203-4 (061430) - 1.4.2017
Spotřebiče na plynná paliva k přípravě teplé užitkové vody pro domácnost - Část 4: Hodnocení spotřeby elektrické energie kombinovaných zařízení pro výrobu tepla a elektrické energie (mCHP) k přípravě teplé užitkové vody a elektrické energie (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 14456 (078302) - 1.4.2017
Lahve na plyny - Vlastnosti plynů a příslušné klasifikační kódy (FTSC).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 14644-14 (125301) - 1.4.2017
Čisté prostory a příslušné řízené prostředí - Část 14: Posuzování vhodnosti použití zařízení podle koncentrace částic ve vzduchu (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 124-1 (136301) - 1.4.2017
Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy - Část 1: Definice, klasifikace, konstrukční zásady, funkční požadavky a zkušební metody.
394.90 Kč

ČSN EN 124-2 (136301) - 1.4.2017
Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy - Část 2: Poklopy a vtokové mříže z litiny.
317.90 Kč

ČSN EN 124-3 (136301) - 1.4.2017
Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy - Část 3: Poklopy a vtokové mříže z oceli nebo slitiny hliníku.
317.90 Kč

ČSN EN 124-4 (136301) - 1.4.2017
Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy - Část 4: Poklopy a vtokové mříže ze železobetonu.
317.90 Kč

ČSN EN 124-5 (136301) - 1.4.2017
Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy - Část 5: Poklopy a vtokové mříže z kompozitů.
394.90 Kč

ČSN EN 124-6 (136301) - 1.4.2017
Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy - Část 6: Poklopy a vtokové mříže z polypropylenu (PP), polyethylenu (PE) nebo neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U).
394.90 Kč

ČSN EN 61003-1-ed.3 (180105) - 1.4.2017
Systémy řízení průmyslových procesů - Přístroje s analogovými vstupy a dvou nebo vícestavovými výstupy - Část 1: Metody hodnocení vlastností. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 61003-2-ed.2 (180105) - 1.4.2017
Systémy řízení průmyslových procesů - Přístroje s analogovými vstupy a dvou nebo vícestavovými výstupy - Část 2: Vodítko pro prohlídku a kusové zkoušky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 15566 (280119) - 1.4.2017
Železniční aplikace - Železniční vozidla - Táhlové ústrojí a šroubovka (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 15153-1+A1 (280121) - 1.4.2017
Železniční aplikace - Vnější výstražná světelná a zvuková zařízení pro vlaky - Část 1: Čelní světlomety, obrysová světla a koncová světla (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 16602-70 (310510) - 1.4.2017
Zabezpečování kosmických produktů - Materiály, mechanické části a postupy (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 16602-70-12 (310510) - 1.4.2017
Zabezpečování kosmických produktů - Pravidla návrhu desek plošných spojů (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN EN 16803-1 (310560) - 1.4.2017
Kosmos - Využití systému GNSS pro určování polohy inteligentními dopravními systémy (ITS) podél pozemní komunikace - Část 1: Definice a postupy systémového inženýrství pro stanovení a hodnocení výkonu. (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 1914 (320860) - 1.4.2017
Plavidla vnitrozemské plavby - Pracovní čluny, lodní čluny a záchranné čluny.
202.40 Kč

ČSN 332000-4-46-ed.3 (332000) - 1.4.2017
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-46: Bezpečnost - Odpojování a spínání.
202.40 Kč

ČSN 332000-5-537-ed.2 (332000) - 1.4.2017
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Přístroje pro ochranu, odpojování, spínání, řízení a monitorování - Oddíl 537: Odpojování a spínání.
202.40 Kč

ČSN EN 61373-ed.2:2011/Oprava3 (333565) - 1.4.2017
Drážní zařízení - Zařízení drážních vozidel - Zkoušky rázy a vibracemi.
26.40 Kč

ČSN EN 50152-3-2-ed.2 (333580) - 1.4.2017
Drážní zařízení - Pevné instalace - Zvláštní požadavky na spínací zařízení AC - Část 3-2: Měřicí, řídicí a ochranné přístroje pro zvláštní použití v trakčních soustavách AC - Transformátory proudu.
202.40 Kč

ČSN EN 50152-3-3-ed.2 (333580) - 1.4.2017
Drážní zařízení - Pevné instalace - Zvláštní požadavky na spínací zařízení AC - Část 3-3: Měřicí, řídicí a ochranné přístroje pro zvláštní použití v trakčních soustavách AC - Transformátory napětí.
202.40 Kč

ČSN EN 62282-6-200-ed.3 (336000) - 1.4.2017
Technologie palivových článků - Část 6-200: Miniaturní napájecí zdroje na palivové články - Metody funkčních zkoušek (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 62305-1-ed.2:2011/Oprava1 (341390) - 1.4.2017
Ochrana před bleskem - Část 1: Obecné principy.
26.40 Kč

ČSN EN 62305-4-ed.2:2011/Oprava1 (341390) - 1.4.2017
Ochrana před bleskem - Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách.
26.40 Kč

ČSN EN 50633 (341522) - 1.4.2017
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Zásady ochran pro AC a DC elektrické trakční soustavy.
394.90 Kč

ČSN EN 61375-2-3:2016/Oprava1 (342690) - 1.4.2017
Elektrické drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 2-3: TCN komunikační profil (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 54-13 (342710) - 1.4.2017
Elektrická požární signalizace - Část 13: Posouzení kompatibility a propojitelnosti komponentů systému (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 54-5-ed.2 (342710) - 1.4.2017
Elektrická požární signalizace - Část 5: Hlásiče teplot - Bodové hlásiče teplot (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 31.8.2022).
539.00 Kč

ČSN EN 61180:2017/Oprava1 (345650) - 1.4.2017
Technika zkoušek vysokým napětím pro zařízení nízkého napětí - Definice, požadavky na zkoušky a zkušební postupy, zkušební zařízení.
26.40 Kč

ČSN EN 60332-1-2:2005/A11 (347107) - 1.4.2017
Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 1-2: Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely s jednou izolací - Postup pro 1 kW směsný plamen.
108.90 Kč

ČSN EN 60154-2-ed.2 (347911) - 1.4.2017
Příruby pro vlnovody - Část 2: Dílčí specifikace pro příruby pravoúhlých vlnovodů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 61058-2-6 (354107) - 1.4.2017
Spínače pro spotřebiče - Část 2-6: Zvláštní požadavky pro spínače používané v elektromechanickém ručním nářadí a zahradní technice (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 28.12.2021).
306.90 Kč

ČSN EN 60603-7-82 (354620) - 1.4.2017
Konektrory pro elektronická zařízení - Část 7-82: Předmětová specifikace pro 8pólové, stíněné, volné a pevné konektory s 12 kontakty pro přenos dat s frekvencemi do 2000 MHz (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 61076-3-110-ed.3 (354621) - 1.4.2017
Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobky - Část 3-110: Předmětová specifikace pro volné a pevné konektory pro přenos dat s frekvencemi do 3000 MHz. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 61076-3-120 (354621) - 1.4.2017
Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobky - Část 3-120: Obdélníkové konektory - Předmětová specifikace pro rozebíratelné napájecí konektory se západkovou aretací pro 250 V DC a jmenovitý proud 30 A (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 60269-4-ed.3:2010/A2 (354701) - 1.4.2017
Pojistky nízkého napětí - Část 4: Doplňující požadavky pro tavné pojistkové vložky pro ochranu polovodičových prvků.
169.40 Kč

ČSN EN 62056-5-3-ed.2 (356131) - 1.4.2017
Výměna dat pro měření elektrické energie - Soubor DLMS/COSEM - Část 5-3: Aplikační vrstva DLMS/COSEM. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 14.9.2020).
1185.60 Kč

ČSN EN 62056-6-1-ed.2 (356131) - 1.4.2017
Výměna dat pro měření elektrické energie - Soubor DLMS/COSEM - Část 6-1: Systém identifikace objektů (OBIS). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 13.9.2020).
493.90 Kč

ČSN EN 62056-6-2-ed.2 (356131) - 1.4.2017
Výměna dat pro měření elektrické energie - Soubor DLMS/COSEM - Část 6-2: Třídy rozhraní COSEM. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 23.2.2021).
1846.80 Kč

ČSN EN 140402-ed.2:2015/A1 (358174) - 1.4.2017
Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné nízkovýkonové drátové rezistory pro povrchovou montáž (SMD). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
108.90 Kč

ČSN EN 62047-25 (358775) - 1.4.2017
Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 25: MEMS zhotovené technologií na bázi křemíku - Metoda měření pevnosti při namáhání tah-tlak a ve smyku pro mikrooblast připojení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 60191-6-13-ed.2 (358791) - 1.4.2017
Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 6-13: Směrnice pro návrh objímek otevřených shora pro pole vývodů s malou roztečí typů FBGA/FLGA. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 60794-3-20-ed.3 (359223) - 1.4.2017
Optické vláknové kabely - Část 3-20: Vnější kabely - Rodová specifikace pro samonosné nadzemní telekomunikační kabely. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 61754-32 (359244) - 1.4.2017
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 32: Druh optických konektorů typu DiaLink. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 61754-34 (359244) - 1.4.2017
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 34: Druh optických konektorů typu URM. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 61300-3-25-ed.3 (359252) - 1.4.2017
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-25: Zkoušení a měření - Soustřednost neúhlových ferulí a neúhlových ferulí s nainstalovaným vláknem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 61290-4-1-ed.2 (359271) - 1.4.2017
Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 4-1: Přechodné parametry zisku - Metoda dvou vlnových délek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 62739-2 (359395) - 1.4.2017
Zkušební metoda na erozi zařízení pro pájení vlnou, které používá roztavenou bezolovnatou pájecí slitinu - Část 2: Metoda zkoušení eroze kovových materiálů s povrchovým zpracováním.
202.40 Kč

ČSN EN 60350-1-ed.2 (361060) - 1.4.2017
Elektrické spotřebiče na vaření pro domácnost - Část 1: Sporáky, trouby, parní trouby a grily - Metody měření funkce. + CD ROM
539.00 Kč

ČSN EN 62849 (361060) - 1.4.2017
Metody vyhodnocování funkce mobilních robotů pro domácnost.
306.90 Kč

ČSN EN 62885-3 (361060) - 1.4.2017
Spotřebiče pro čištění povrchu - Část 3: Spotřebiče pro čištění koberců za mokra - Metody měření funkce.
306.90 Kč

ČSN EN 62841-2-9:2015/Oprava1 (361510) - 1.4.2017
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 2-9: Zvláštní požadavky na ruční závitořezy pro vnitřní závity a závitořezy pro vnější závity.
56.10 Kč

ČSN EN 60086-5-ed.4 (364110) - 1.4.2017
Primární baterie - Část 5: Bezpečnost baterií s vodným elektrolytem.
394.90 Kč

ČSN EN 60601-2-24-ed.2 (364801) - 1.4.2017
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-24: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost infuzních pump a regulátorů.
493.90 Kč

ČSN EN 50600-4-1 (367260) - 1.4.2017
Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 4-1: Přehled a obecné požadavky na klíčové ukazatele výkonnosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 50600-4-2 (367260) - 1.4.2017
Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 4-2: Účinnost využití energie. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 50600-4-3 (367260) - 1.4.2017
Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 4-3: Faktor obnovitelné energie. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 61162-1-ed.4 (367823) - 1.4.2017
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Digitální rozhraní - Část 1: Jeden vysílač a více přijímačů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1053.80 Kč

ČSN EN 50667 (369065) - 1.4.2017
Informační technologie - Systémy pro správu automatizované infrastruktury (AIM) - Požadavky, výměna dat a aplikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ISO/IEC 17788 (369865) - 1.4.2017
Informační technologie - Cloud computing - Přehled a slovník.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 6976 (385572) - 1.4.2017
Zemní plyn - Výpočet spalného tepla, výhřevnosti, hustoty, relativní hustoty a Wobbeho čísla (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN 395003:1998/Z1 (395003) - 1.4.2017
Civilní palné zbraně - Všeobecné požadavky na konstrukci, výrobu a zkoušení.
26.40 Kč

ČSN 395005:2014/Z1 (395005) - 1.4.2017
Zkoušení civilních palných zbraní.
26.40 Kč

ČSN 395020 (395020) - 1.4.2017
Náboje a vývrty hlavní - Rozměry, tlaky a energie.
169.40 Kč

ČSN 395105:2014/Z1 (395105) - 1.4.2017
Zkoušení střeliva.
56.10 Kč

ČSN 395106:2014/Z1 (395106) - 1.4.2017
Kontrola střeliva.
56.10 Kč

ČSN ISO 7503-1 (404012) - 1.4.2017
Měření radioaktivity - Měření a hodnocení povrchové kontaminace - Část 1: Obecné zásady. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN ISO 7503-2 (404012) - 1.4.2017
Měření radioaktivity - Měření a hodnocení povrchové kontaminace - Část 2: Zkouška otěrem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN ISO 7503-3 (404012) - 1.4.2017
Měření radioaktivity - Měření a hodnocení povrchové kontaminace - Část 3: Kalibrace přístrojů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN ISO 8769 (404412) - 1.4.2017
Referenční zdroje - Kalibrace monitorů povrchové kontaminace - Alfa-zářiče, beta-zářiče a fotonové zářiče. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11426 (420651) - 1.4.2017
Klenoty - Stanovení zlata v klenotnických slitinách zlata - Kupelační metoda (zkouška tavením) (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11427 (420656) - 1.4.2017
Klenoty - Stanovení stříbra v klenotnických slitinách stříbra - Volumetrická (potenciometrická) metoda s použitím bromidu draselného (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11210 (420661) - 1.4.2017
Klenoty - Stanovení platiny v klenotnických slitinách platiny - Gravimetrická metoda po vysrážení hexachloroplatičitanu amonného (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11494 (420663) - 1.4.2017
Klenoty - Stanovení platiny v klenotnických slitinách platiny - metoda ICP-OES s použitím yttria jako vnitřního standardu (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11490 (420665) - 1.4.2017
Klenoty - Stanovení palladia v klenotnických slitinách palladia - Gravimetrické stanovení dimethylglyoximem (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11495 (420666) - 1.4.2017
Klenoty - Stanovení palladia v klenotnických slitinách palladia - metoda ICP-OES s použitím yttria jako vnitřního standardu (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN 421300 (421300) - 1.4.2017
Těžké neželezné kovy a jejich slitiny - Přehled a příklady použití.
515.90 Kč

ČSN 421400 (421400) - 1.4.2017
Lehké neželezné kovy a jejich slitiny - Přehled a příklady použití.
539.00 Kč

ČSN EN 12165 (421541) - 1.4.2017
Měď a slitiny mědi - Tvářené a netvářené přířezy pro kování.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 9202 (421601) - 1.4.2017
Klenoty - Ryzosti slitin ušlechtilých kovů (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 754-2 (424085) - 1.4.2017
Hliník a slitiny hliníku - Tyče a trubky tažené za studena - Část 2: Mechanické vlastnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 14342 (492109) - 1.4.2017
Dřevěné podlahoviny - Charakteristiky, posuzování shody a označení.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 11702 (588730) - 1.4.2017
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Enzymatické stanovení celkového obsahu sterolů.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11469 (640004) - 1.4.2017
Plasty - Základní identifikace a označování výrobků z plastů (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11357-1 (640748) - 1.4.2017
Plasty - Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) - Část 1: Základní principy.
317.90 Kč

ČSN EN 1482-3 (654821) - 1.4.2017
Hnojiva a materiály k vápnění půd - Vzorkování a příprava vzorku - Část 3: Vzorkování statických hromad.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 1514 (673009) - 1.4.2017
Nátěrové hmoty - Normalizované podklady pro zkušební nátěry.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 21028-1 (697252) - 1.4.2017
Kryogenické nádoby - Požadavky na houževnatost materiálů při kryogenických teplotách pod -80°C (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 413-2 (722102) - 1.4.2017
Cement pro zdění - Část 2: Zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 14303 (727225) - 1.4.2017
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z minerální vlny (MW) - Specifikace.
317.90 Kč

ČSN EN 14304 (727226) - 1.4.2017
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z pružné elastomerní pěny (FEF) - Specifikace.
394.90 Kč

ČSN EN 14305 (727227) - 1.4.2017
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového skla (CG) - Specifikace.
394.90 Kč

ČSN EN 14306 (727228) - 1.4.2017
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z křemičitanu vápenatého (CS) - Specifikace.
394.90 Kč

ČSN EN 14307 (727229) - 1.4.2017
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z extrudovaného polystyrenu (XPS) - Specifikace.
394.90 Kč

ČSN EN 14308 (727230) - 1.4.2017
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny - Specifikace.
394.90 Kč

ČSN EN 14309 (727231) - 1.4.2017
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) - Specifikace.
493.90 Kč

ČSN EN 14313 (727232) - 1.4.2017
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z polyethylenové pěny (PEF) - Specifikace.
394.90 Kč

ČSN EN 14314 (727233) - 1.4.2017
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z fenolické pěny (PF) - Specifikace.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 16739 (730100) - 1.4.2017
Datový formát Industry Foundation Classes (IFC) pro sdílení dat ve stavebnictví a ve facility managementu (Norma k přímému použití jako ČSN). + CD ROM
317.90 Kč

ČSN EN ISO 29481-2 (730104) - 1.4.2017
Informační modelování staveb - Manuál pro předávání informací - Část 2: Rámec pro vzájemnou spolupráci (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 22975-1 (730306) - 1.4.2017
Solární energie - Části a materiály kolektorů - Část 1: Vakuové trubky - Trvanlivost a vlastnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 22975-2 (730306) - 1.4.2017
Solární energie - Části a materiály kolektorů - Část 2: Tepelné trubice pro solární tepelné aplikace - Trvanlivost a vlastnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 16382 (732903) - 1.4.2017
Tepelněizolační výrobky pro použití v budovách - Stanovení odolnosti hmoždinek proti vytažení z tepelněizolačních výrobků (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 16383 (732904) - 1.4.2017
Tepelněizolační výrobky pro použití v budovách - Stanovení hydrotermálních vlastností vnějších tepelněizolačních kompozitních systémů s omítkami (ETICS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13084-6 (734220) - 1.4.2017
Volně stojící komíny - Část 6: Ocelové vložky - Navrhování a provádění.
202.40 Kč

ČSN EN 13108-1-ed.2 (736140) - 1.4.2017
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 1: Asfaltový beton.
394.90 Kč

ČSN EN 13108-2-ed.2 (736140) - 1.4.2017
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 2: Asfaltový beton pro velmi tenké vrstvy (BBTM).
317.90 Kč

ČSN EN 16272-4 (736342) - 1.4.2017
Železniční aplikace - Kolej - Protihlukové zábrany a souvisící zařízení proti šíření zvuku vzduchem - Zkušební metoda pro zjištění akustického výkonu - Část 4: Vnitřní charakteristiky - Na místě zjištěné hodnoty lomu zvuku za podmínek přímého zvukového pole (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 1794-3 (737061) - 1.4.2017
Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Neakustické vlastnosti - Část 3: Reakce na oheň - Chování a klasifikace zařízení pro snížení hluku při požáru.
202.40 Kč

ČSN EN 14389-1 (737062) - 1.4.2017
Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Postupy hodnocení dlouhodobé účinnosti - Část 1: Akustické vlastnosti.
202.40 Kč

ČSN EN 14389-2 (737062) - 1.4.2017
Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Postupy hodnocení dlouhodobé účinnosti - Část 2: Neakustické vlastnosti.
202.40 Kč

ČSN P 737505 (737505) - 1.4.2017
Kolektory a ostatní sdružené trasy vedení inženýrských sítí.
394.90 Kč

ČSN EN 16361+A1 (747041) - 1.4.2017
Motoricky ovládané dveře - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Dveře, s výjimkou otočných, původně určené k montáži s motorickým ovládáním.
394.90 Kč

ČSN 752405 (752405) - 1.4.2017
Vodohospodářská řešení vodních nádrží.
202.40 Kč

ČSN EN 1610 (756114) - 1.4.2017
Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení.
317.90 Kč

ČSN ISO 21101 (761204) - 1.4.2017
Dobrodružný cestovní ruch - Systémy managementu bezpečnosti - Požadavky.
306.90 Kč

TNI ISO/TR 21102 (761205) - 1.4.2017
Dobrodružný cestovní ruch - Vůdci - Kompetence pracovníků.
169.40 Kč

ČSN ISO 21103 (761206) - 1.4.2017
Dobrodružný cestovní ruch - Informace pro účastníky.
169.40 Kč

ČSN EN 16872 (763107) - 1.4.2017
Služby lékařů s doplňující kvalifikací v homeopatii (MDQH) - Požadavky na zdravotní péči poskytovanou lékaři s doplňující kvalifikací v homeopatii.
306.90 Kč

ČSN EN 16763 (763304) - 1.4.2017
Služby pro požárně bezpečnostní systémy a zabezpečovací systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 2286-1 (804620) - 1.4.2017
Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Stanovení vlastností jednotek balení - Část 1: Metody pro zjišťování délky, šířky a čisté hmotnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 2286-2 (804620) - 1.4.2017
Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Stanovení vlastností jednotek balení - Část 2: Zjišťování celkové plošné hmotnosti, plošné hmotnosti povrstvení a plošné hmotnosti základní textilie (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 2286-3 (804620) - 1.4.2017
Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Stanovení vlastností jednotek balení - Část 3: Zjišťování tloušťky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11111-1 (810702) - 1.4.2017
Textilní stroje - Bezpečnostní požadavky - Část 1: Společné požadavky.
539.00 Kč

ČSN EN ISO 6385 (833510) - 1.4.2017
Ergonomické zásady navrhování pracovních systémů (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 16911-2 (834773) - 1.4.2017
Stacionární zdroje emisí - Manuální a automatizované stanovení rychlosti proudění a průtoku plynu v potrubí - Část 2: Automatizované měřicí systémy.
493.90 Kč

ČSN EN 15308 (838028) - 1.4.2017
Charakterizace odpadů - Stanovení vybraných polychlorovaných bifenylů (PCB) v pevných odpadech plynovou chromatografií s detektorem elektronového záchytu nebo s detekcí hmotnostní spektrometrií.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 18847 (838218) - 1.4.2017
Tuhá biopaliva - Stanovení hustoty částic pelet a briket (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 18846 (838230) - 1.4.2017
Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu jemných částic v množství pelet.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 5361-ed.2 (852110) - 1.4.2017
Anestetické a respirační přístroje - Tracheální trubice a konektory (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 5364-ed.2 (852131) - 1.4.2017
Anestetické a respirační přístroje - Orofaryngeální vzduchovody (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 5366 (852150) - 1.4.2017
Anestetické a respirační přístroje - Tracheostomické trubice a spojky (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 7153-1 (855710) - 1.4.2017
Chirurgické nástroje - Část 1: Kovy (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 17509 (856083) - 1.4.2017
Stomatologie - Unašeč krouticího momentu do stomatologických násadců (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 8536-13 (856206) - 1.4.2017
Infuzní přístroje pro zdravotnické použití - Část 13: Odstupňované regulátory toku pro jedno použití v kontaktu s kapalinou (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 300132-2-V2.5.1 (872006) - 1.4.2017
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Rozhraní pro napájení na vstupu telekomunikačních zařízení a zařízení pro datovou komunikaci (ICT) - Část 2: Napájení stejnosměrným napětím - 48 V (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 300392-5-V2.5.1 (875042) - 1.4.2017
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) a provoz v přímém módu (DMO) - Část 5: Rozhraní periferního zařízení (PEI) (Norma k přímému použití jako ČSN).
1835.40 Kč

ČSN ETSI EN 300396-6-V1.6.1 (875086) - 1.4.2017
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Provoz v přímém módu (DMO) - Část 6: Bezpečnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN ETSI EN 300674-2-1-V2.1.1 (875094) - 1.4.2017
Telematika v dopravě a provozu (TTT) - Přenosová zařízení pro vyhrazené komunikace krátkého dosahu (DSRC) (500 kbit/s / 250 kbit/s) provozovaná v kmitočtovém pásmu 5795 MHz až 5815 MHz - Část 2: Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Podčást 1: Jednotky na straně infrastruktury (RSU) (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN ETSI EN 301908-10-V4.2.2 (875111) - 1.4.2017
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 10: Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na IMT-2000, FDMA/TDMA (DECT) (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN ETSI EN 302064-V2.1.1 (875120) - 1.4.2017
Bezdrátové obrazové spoje provozované v kmitočtovém pásmu 1,3 GHz až 50 GHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN ETSI EN 302208-V3.1.1 (875121) - 1.4.2017
Vysokofrekvenční identifikační zařízení provozovaná v pásmu 865 MHz až 868 MHz s úrovněmi výkonu do 2 W a v pásmu 915 MHz až 921 MHz s úrovněmi výkonu do 4 W - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN ETSI EN 302065-1-V2.1.1 (875141) - 1.4.2017
Zařízení krátkého dosahu (SRD) používající technologii ultraširokého pásma (UWB) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 1: Požadavky na generické aplikace UWB (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN ETSI EN 302065-2-V2.1.1 (875141) - 1.4.2017
Zařízení krátkého dosahu (SRD) používající technologii ultraširokého pásma (UWB) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 2: Požadavky na sledování polohy prostřednictvím UWB (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 302065-3-V2.1.1 (875141) - 1.4.2017
Zařízení krátkého dosahu (SRD) používající technologii ultraširokého pásma (UWB) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 3: Požadavky na zařízení UWB pro pozemní vozidlové aplikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 302065-4-V1.1.1 (875141) - 1.4.2017
Zařízení krátkého dosahu (SRD) používající technologii ultraširokého pásma (UWB) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 4: Materiálově citlivá zařízení používající technologii UWB pod 10,6 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN ETSI EN 301559-V2.1.1 (875163) - 1.4.2017
Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Aktivní zdravotnické implantáty nízkého výkonu (LP-AMI) a přidružená periferní zařízení (LP-AMI-P) provozovaná v kmitočtovém rozsahu 2483,5 MHz až 2500 MHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN ETSI EN 302961-V2.1.2 (875164) - 1.4.2017
Námořní osobní naváděcí maják určený pro použití na kmitočtu 121,5 MHz pouze pro pátrací a záchranné operace - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN ETSI EN 303883-V1.1.1 (875174) - 1.4.2017
Zařízení krátkého dosahu (SRD) používající technologie ultraširokého pásma (UWB) - Techniky měření. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN ETSI EN 303372-1-V1.1.1 (876055) - 1.4.2017
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Zařízení pro příjem družicového vysílání - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 1: Venkovní jednotky přijímající v kmitočtovém pásmu 10,7 GHz až 12,75 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 303340-V1.1.2 (879051) - 1.4.2017
Přijímače digitálního zemského televizního vysílaní - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 892+A1 (942007) - 1.4.2017
Horolezecká výzbroj - Dynamická horolezecká lana - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody.
306.90 Kč

Kategorie (nové normy)