Nové normy ČSN za duben 2017

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2017 v 09:00


ČSN EN ISO 11664-5 (011720) - 1.4.2017
Kolorimetrie - Část 5: Kolorimetrický prostor CIE 1976 L*u*v* a rovnoměrný diagram chromatičnosti u’, v’ (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO/ASTM 52921 (011820) - 1.4.2017
Terminologie pro normalizaci aditivní výroby - Souřadnicový systém a metodologie zkoušek (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 80004-1 (012003) - 1.4.2017
Nanotechnologie - Slovník - Část 1: Základní termíny.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 1 (014110) - 1.4.2017
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Referenční teplota pro specifikace geometrických a rozměrových vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 10228-1 (015040) - 1.4.2017
Nedestruktivní zkoušení ocelových výkovků - Část 1: Zkoušení magnetickou práškovou metodou.
223.00 Kč

ČSN EN 10228-2 (015040) - 1.4.2017
Nedestruktivní zkoušení ocelových výkovků - Část 2: Kapilární zkouška.
186.00 Kč

ČSN EN 10228-3 (015040) - 1.4.2017
Nedestruktivní zkoušení ocelových výkovků - Část 3: Zkoušení výkovků z feritických nebo martenzitických ocelí ultrazvukem.
338.00 Kč

ČSN EN 10228-4 (015040) - 1.4.2017
Nedestruktivní zkoušení ocelových výkovků - Část 4: Zkoušení výkovků z austenitických a austeniticko-feritických korozivzdorných ocelí ultrazvukem.
338.00 Kč

TNI POKYN ISO 31 (015242) - 1.4.2017
Referenční materiály - Obsah certifikátů, označení a doprovodných informací.
223.00 Kč

ČSN EN 15876-1 (018386) - 1.4.2017
Elektronický výběr poplatků (EFC) - Posouzení shody palubního zařízení a zařízení na infrastruktuře s EN 15509 - Část 1: Struktura zkušební sestavy a cíle zkoušek (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN 15876-2 (018386) - 1.4.2017
Elektronický výběr poplatků (EFC) - Posouzení shody palubního zařízení a zařízení na infrastruktuře s EN 15509 - Část 2: Abstraktní sestava zkoušek (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 3677 (050060) - 1.4.2017
Přídavné kovy pro měkké a tvrdé pájení - Označování (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15618-1 (050720) - 1.4.2017
Zkoušky svářečů pod vodou - Část 1: Svářeči-potápěči pro hyperbarické svařování za mokra (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 60974-4-ed.3 (052205) - 1.4.2017
Zařízení pro obloukové svařování - Část 4: Pravidelné kontroly a zkoušení.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 17672 (055650) - 1.4.2017
Tvrdé pájení - Pájky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 13203-4 (061430) - 1.4.2017
Spotřebiče na plynná paliva k přípravě teplé užitkové vody pro domácnost - Část 4: Hodnocení spotřeby elektrické energie kombinovaných zařízení pro výrobu tepla a elektrické energie (mCHP) k přípravě teplé užitkové vody a elektrické energie (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 14456 (078302) - 1.4.2017
Lahve na plyny - Vlastnosti plynů a příslušné klasifikační kódy (FTSC).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 14644-14 (125301) - 1.4.2017
Čisté prostory a příslušné řízené prostředí - Část 14: Posuzování vhodnosti použití zařízení podle koncentrace částic ve vzduchu (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 124-1 (136301) - 1.4.2017
Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy - Část 1: Definice, klasifikace, konstrukční zásady, funkční požadavky a zkušební metody.
434.00 Kč

ČSN EN 124-2 (136301) - 1.4.2017
Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy - Část 2: Poklopy a vtokové mříže z litiny.
350.00 Kč

ČSN EN 124-3 (136301) - 1.4.2017
Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy - Část 3: Poklopy a vtokové mříže z oceli nebo slitiny hliníku.
350.00 Kč

ČSN EN 124-4 (136301) - 1.4.2017
Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy - Část 4: Poklopy a vtokové mříže ze železobetonu.
350.00 Kč

ČSN EN 124-5 (136301) - 1.4.2017
Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy - Část 5: Poklopy a vtokové mříže z kompozitů.
434.00 Kč

ČSN EN 124-6 (136301) - 1.4.2017
Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy - Část 6: Poklopy a vtokové mříže z polypropylenu (PP), polyethylenu (PE) nebo neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U).
434.00 Kč

ČSN EN 61003-1-ed.3 (180105) - 1.4.2017
Systémy řízení průmyslových procesů - Přístroje s analogovými vstupy a dvou nebo vícestavovými výstupy - Část 1: Metody hodnocení vlastností. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 61003-2-ed.2 (180105) - 1.4.2017
Systémy řízení průmyslových procesů - Přístroje s analogovými vstupy a dvou nebo vícestavovými výstupy - Část 2: Vodítko pro prohlídku a kusové zkoušky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 15566 (280119) - 1.4.2017
Železniční aplikace - Železniční vozidla - Táhlové ústrojí a šroubovka (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 15153-1+A1 (280121) - 1.4.2017
Železniční aplikace - Vnější výstražná světelná a zvuková zařízení pro vlaky - Část 1: Čelní světlomety, obrysová světla a koncová světla (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 16602-70 (310510) - 1.4.2017
Zabezpečování kosmických produktů - Materiály, mechanické části a postupy (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 16602-70-12 (310510) - 1.4.2017
Zabezpečování kosmických produktů - Pravidla návrhu desek plošných spojů (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN EN 16803-1 (310560) - 1.4.2017
Kosmos - Využití systému GNSS pro určování polohy inteligentními dopravními systémy (ITS) podél pozemní komunikace - Část 1: Definice a postupy systémového inženýrství pro stanovení a hodnocení výkonu. (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 1914 (320860) - 1.4.2017
Plavidla vnitrozemské plavby - Pracovní čluny, lodní čluny a záchranné čluny.
223.00 Kč

ČSN 332000-4-46-ed.3 (332000) - 1.4.2017
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-46: Bezpečnost - Odpojování a spínání.
223.00 Kč

ČSN 332000-5-537-ed.2 (332000) - 1.4.2017
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Přístroje pro ochranu, odpojování, spínání, řízení a monitorování - Oddíl 537: Odpojování a spínání. (Platnost do 13.5.2025).
223.00 Kč

ČSN EN 61373-ed.2:2011/Oprava3 (333565) - 1.4.2017
Drážní zařízení - Zařízení drážních vozidel - Zkoušky rázy a vibracemi.
29.00 Kč

ČSN EN 50152-3-2-ed.2 (333580) - 1.4.2017
Drážní zařízení - Pevné instalace - Zvláštní požadavky na spínací zařízení AC - Část 3-2: Měřicí, řídicí a ochranné přístroje pro zvláštní použití v trakčních soustavách AC - Transformátory proudu.
223.00 Kč

ČSN EN 50152-3-3-ed.2 (333580) - 1.4.2017
Drážní zařízení - Pevné instalace - Zvláštní požadavky na spínací zařízení AC - Část 3-3: Měřicí, řídicí a ochranné přístroje pro zvláštní použití v trakčních soustavách AC - Transformátory napětí.
223.00 Kč

ČSN EN 62282-6-200-ed.3 (336000) - 1.4.2017
Technologie palivových článků - Část 6-200: Miniaturní napájecí zdroje na palivové články - Metody funkčních zkoušek (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 62305-1-ed.2:2011/Oprava1 (341390) - 1.4.2017
Ochrana před bleskem - Část 1: Obecné principy.
29.00 Kč

ČSN EN 62305-4-ed.2:2011/Oprava1 (341390) - 1.4.2017
Ochrana před bleskem - Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách.
29.00 Kč

ČSN EN 50633 (341522) - 1.4.2017
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Zásady ochran pro AC a DC elektrické trakční soustavy.
434.00 Kč

ČSN EN 61375-2-3:2016/Oprava1 (342690) - 1.4.2017
Elektrické drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 2-3: TCN komunikační profil (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 54-13 (342710) - 1.4.2017
Elektrická požární signalizace - Část 13: Posouzení kompatibility a propojitelnosti komponentů systému (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 54-5-ed.2 (342710) - 1.4.2017
Elektrická požární signalizace - Část 5: Hlásiče teplot - Bodové hlásiče teplot (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 31.8.2022).
593.00 Kč

ČSN EN 61180:2017/Oprava1 (345650) - 1.4.2017
Technika zkoušek vysokým napětím pro zařízení nízkého napětí - Definice, požadavky na zkoušky a zkušební postupy, zkušební zařízení.
29.00 Kč

ČSN EN 60332-1-2:2005/A11 (347107) - 1.4.2017
Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 1-2: Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely s jednou izolací - Postup pro 1 kW směsný plamen.
120.00 Kč

ČSN EN 60154-2-ed.2 (347911) - 1.4.2017
Příruby pro vlnovody - Část 2: Dílčí specifikace pro příruby pravoúhlých vlnovodů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN 61058-2-6 (354107) - 1.4.2017
Spínače pro spotřebiče - Část 2-6: Zvláštní požadavky pro spínače používané v elektromechanickém ručním nářadí a zahradní technice (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 28.12.2021).
338.00 Kč

ČSN EN 60603-7-82 (354620) - 1.4.2017
Konektrory pro elektronická zařízení - Část 7-82: Předmětová specifikace pro 8pólové, stíněné, volné a pevné konektory s 12 kontakty pro přenos dat s frekvencemi do 2000 MHz (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 61076-3-110-ed.3 (354621) - 1.4.2017
Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobky - Část 3-110: Předmětová specifikace pro volné a pevné konektory pro přenos dat s frekvencemi do 3000 MHz. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 61076-3-120 (354621) - 1.4.2017
Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobky - Část 3-120: Obdélníkové konektory - Předmětová specifikace pro rozebíratelné napájecí konektory se západkovou aretací pro 250 V DC a jmenovitý proud 30 A (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 60269-4-ed.3:2010/A2 (354701) - 1.4.2017
Pojistky nízkého napětí - Část 4: Doplňující požadavky pro tavné pojistkové vložky pro ochranu polovodičových prvků.
186.00 Kč

ČSN EN 62056-5-3-ed.2 (356131) - 1.4.2017
Výměna dat pro měření elektrické energie - Soubor DLMS/COSEM - Část 5-3: Aplikační vrstva DLMS/COSEM. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 14.9.2020).
1204.00 Kč

ČSN EN 62056-6-1-ed.2 (356131) - 1.4.2017
Výměna dat pro měření elektrické energie - Soubor DLMS/COSEM - Část 6-1: Systém identifikace objektů (OBIS). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 13.9.2020).
543.00 Kč

ČSN EN 62056-6-2-ed.2 (356131) - 1.4.2017
Výměna dat pro měření elektrické energie - Soubor DLMS/COSEM - Část 6-2: Třídy rozhraní COSEM. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 23.2.2021).
1846.80 Kč

ČSN EN 140402-ed.2:2015/A1 (358174) - 1.4.2017
Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné nízkovýkonové drátové rezistory pro povrchovou montáž (SMD). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
120.00 Kč

ČSN EN 62047-25 (358775) - 1.4.2017
Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 25: MEMS zhotovené technologií na bázi křemíku - Metoda měření pevnosti při namáhání tah-tlak a ve smyku pro mikrooblast připojení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 60191-6-13-ed.2 (358791) - 1.4.2017
Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 6-13: Směrnice pro návrh objímek otevřených shora pro pole vývodů s malou roztečí typů FBGA/FLGA. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 60794-3-20-ed.3 (359223) - 1.4.2017
Optické vláknové kabely - Část 3-20: Vnější kabely - Rodová specifikace pro samonosné nadzemní telekomunikační kabely. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 61754-32 (359244) - 1.4.2017
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 32: Druh optických konektorů typu DiaLink. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 61754-34 (359244) - 1.4.2017
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 34: Druh optických konektorů typu URM. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 61300-3-25-ed.3 (359252) - 1.4.2017
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-25: Zkoušení a měření - Soustřednost neúhlových ferulí a neúhlových ferulí s nainstalovaným vláknem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 61290-4-1-ed.2 (359271) - 1.4.2017
Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 4-1: Přechodné parametry zisku - Metoda dvou vlnových délek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 62739-2 (359395) - 1.4.2017
Zkušební metoda na erozi zařízení pro pájení vlnou, které používá roztavenou bezolovnatou pájecí slitinu - Část 2: Metoda zkoušení eroze kovových materiálů s povrchovým zpracováním.
223.00 Kč

ČSN EN 60350-1-ed.2 (361060) - 1.4.2017
Elektrické spotřebiče na vaření pro domácnost - Část 1: Sporáky, trouby, parní trouby a grily - Metody měření funkce. + CD ROM (Platnost do 24.4.2026).
593.00 Kč

ČSN EN 62849 (361060) - 1.4.2017
Metody vyhodnocování funkce mobilních robotů pro domácnost.
338.00 Kč

ČSN EN 62885-3 (361060) - 1.4.2017
Spotřebiče pro čištění povrchu - Část 3: Spotřebiče pro čištění koberců za mokra - Metody měření funkce.
338.00 Kč

ČSN EN 62841-2-9:2015/Oprava1 (361510) - 1.4.2017
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 2-9: Zvláštní požadavky na ruční závitořezy pro vnitřní závity a závitořezy pro vnější závity.
62.00 Kč

ČSN EN 60086-5-ed.4 (364110) - 1.4.2017
Primární baterie - Část 5: Bezpečnost baterií s vodným elektrolytem. (Platnost do 4.11.2024).
434.00 Kč

ČSN EN 60601-2-24-ed.2 (364801) - 1.4.2017
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-24: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost infuzních pump a regulátorů.
543.00 Kč

ČSN EN 50600-4-1 (367260) - 1.4.2017
Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 4-1: Přehled a obecné požadavky na klíčové ukazatele výkonnosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 50600-4-2 (367260) - 1.4.2017
Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 4-2: Účinnost využití energie. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 50600-4-3 (367260) - 1.4.2017
Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 4-3: Faktor obnovitelné energie. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 61162-1-ed.4 (367823) - 1.4.2017
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Digitální rozhraní - Část 1: Jeden vysílač a více přijímačů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1159.00 Kč

ČSN EN 50667 (369065) - 1.4.2017
Informační technologie - Systémy pro správu automatizované infrastruktury (AIM) - Požadavky, výměna dat a aplikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ISO/IEC 17788 (369865) - 1.4.2017
Informační technologie - Cloud computing - Přehled a slovník.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 6976 (385572) - 1.4.2017
Zemní plyn - Výpočet spalného tepla, výhřevnosti, hustoty, relativní hustoty a Wobbeho čísla (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN 395005:2014/Z1 (395005) - 1.4.2017
Zkoušení civilních palných zbraní.
29.00 Kč

ČSN 395020 (395020) - 1.4.2017
Náboje a vývrty hlavní - Rozměry, tlaky a energie.
186.00 Kč

ČSN 395105:2014/Z1 (395105) - 1.4.2017
Zkoušení střeliva.
62.00 Kč

ČSN 395106:2014/Z1 (395106) - 1.4.2017
Kontrola střeliva.
62.00 Kč

ČSN ISO 7503-1 (404012) - 1.4.2017
Měření radioaktivity - Měření a hodnocení povrchové kontaminace - Část 1: Obecné zásady. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN ISO 7503-2 (404012) - 1.4.2017
Měření radioaktivity - Měření a hodnocení povrchové kontaminace - Část 2: Zkouška otěrem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN ISO 7503-3 (404012) - 1.4.2017
Měření radioaktivity - Měření a hodnocení povrchové kontaminace - Část 3: Kalibrace přístrojů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN ISO 8769 (404412) - 1.4.2017
Referenční zdroje - Kalibrace monitorů povrchové kontaminace - Alfa-zářiče, beta-zářiče a fotonové zářiče. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11426 (420651) - 1.4.2017
Klenoty - Stanovení zlata v klenotnických slitinách zlata - Kupelační metoda (zkouška tavením) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11427 (420656) - 1.4.2017
Klenoty - Stanovení stříbra v klenotnických slitinách stříbra - Volumetrická (potenciometrická) metoda s použitím bromidu draselného (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11210 (420661) - 1.4.2017
Klenoty - Stanovení platiny v klenotnických slitinách platiny - Gravimetrická metoda po vysrážení hexachloroplatičitanu amonného (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11494 (420663) - 1.4.2017
Klenoty - Stanovení platiny v klenotnických slitinách platiny - metoda ICP-OES s použitím yttria jako vnitřního standardu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11490 (420665) - 1.4.2017
Klenoty - Stanovení palladia v klenotnických slitinách palladia - Gravimetrické stanovení dimethylglyoximem (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11495 (420666) - 1.4.2017
Klenoty - Stanovení palladia v klenotnických slitinách palladia - metoda ICP-OES s použitím yttria jako vnitřního standardu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN 421300 (421300) - 1.4.2017
Těžké neželezné kovy a jejich slitiny - Přehled a příklady použití.
567.00 Kč

ČSN 421400 (421400) - 1.4.2017
Lehké neželezné kovy a jejich slitiny - Přehled a příklady použití.
593.00 Kč

ČSN EN 12165 (421541) - 1.4.2017
Měď a slitiny mědi - Tvářené a netvářené přířezy pro kování.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 9202 (421601) - 1.4.2017
Klenoty - Ryzosti slitin ušlechtilých kovů (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 754-2 (424085) - 1.4.2017
Hliník a slitiny hliníku - Tyče a trubky tažené za studena - Část 2: Mechanické vlastnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 14342 (492109) - 1.4.2017
Dřevěné podlahoviny - Charakteristiky, posuzování shody a označení.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 11702 (588730) - 1.4.2017
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Enzymatické stanovení celkového obsahu sterolů.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11469 (640004) - 1.4.2017
Plasty - Základní identifikace a označování výrobků z plastů (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11357-1 (640748) - 1.4.2017
Plasty - Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) - Část 1: Základní principy.
350.00 Kč

ČSN EN 1482-3 (654821) - 1.4.2017
Hnojiva a materiály k vápnění půd - Vzorkování a příprava vzorku - Část 3: Vzorkování statických hromad.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 1514 (673009) - 1.4.2017
Nátěrové hmoty - Normalizované podklady pro zkušební nátěry.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 21028-1 (697252) - 1.4.2017
Kryogenické nádoby - Požadavky na houževnatost materiálů při kryogenických teplotách pod -80°C (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 413-2 (722102) - 1.4.2017
Cement pro zdění - Část 2: Zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14303 (727225) - 1.4.2017
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z minerální vlny (MW) - Specifikace.
350.00 Kč

ČSN EN 14304 (727226) - 1.4.2017
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z pružné elastomerní pěny (FEF) - Specifikace.
434.00 Kč

ČSN EN 14305 (727227) - 1.4.2017
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového skla (CG) - Specifikace.
434.00 Kč

ČSN EN 14306 (727228) - 1.4.2017
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z křemičitanu vápenatého (CS) - Specifikace.
434.00 Kč

ČSN EN 14307 (727229) - 1.4.2017
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z extrudovaného polystyrenu (XPS) - Specifikace.
434.00 Kč

ČSN EN 14308 (727230) - 1.4.2017
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny - Specifikace.
434.00 Kč

ČSN EN 14309 (727231) - 1.4.2017
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) - Specifikace.
543.00 Kč

ČSN EN 14313 (727232) - 1.4.2017
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z polyethylenové pěny (PEF) - Specifikace.
434.00 Kč

ČSN EN 14314 (727233) - 1.4.2017
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z fenolické pěny (PF) - Specifikace.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 16739 (730100) - 1.4.2017
Datový formát Industry Foundation Classes (IFC) pro sdílení dat ve stavebnictví a ve facility managementu (Norma k přímému použití jako ČSN). + CD ROM
350.00 Kč

ČSN EN ISO 29481-2 (730104) - 1.4.2017
Informační modelování staveb - Manuál pro předávání informací - Část 2: Rámec pro vzájemnou spolupráci (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 22975-1 (730306) - 1.4.2017
Solární energie - Části a materiály kolektorů - Část 1: Vakuové trubky - Trvanlivost a vlastnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 22975-2 (730306) - 1.4.2017
Solární energie - Části a materiály kolektorů - Část 2: Tepelné trubice pro solární tepelné aplikace - Trvanlivost a vlastnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 16382 (732903) - 1.4.2017
Tepelněizolační výrobky pro použití v budovách - Stanovení odolnosti hmoždinek proti vytažení z tepelněizolačních výrobků (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16383 (732904) - 1.4.2017
Tepelněizolační výrobky pro použití v budovách - Stanovení hydrotermálních vlastností vnějších tepelněizolačních kompozitních systémů s omítkami (ETICS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13084-6 (734220) - 1.4.2017
Volně stojící komíny - Část 6: Ocelové vložky - Navrhování a provádění.
223.00 Kč

ČSN EN 13108-1-ed.2 (736140) - 1.4.2017
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 1: Asfaltový beton.
434.00 Kč

ČSN EN 13108-2-ed.2 (736140) - 1.4.2017
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 2: Asfaltový beton pro velmi tenké vrstvy (BBTM).
350.00 Kč

ČSN EN 16272-4 (736342) - 1.4.2017
Železniční aplikace - Kolej - Protihlukové zábrany a souvisící zařízení proti šíření zvuku vzduchem - Zkušební metoda pro zjištění akustického výkonu - Část 4: Vnitřní charakteristiky - Na místě zjištěné hodnoty lomu zvuku za podmínek přímého zvukového pole (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 1794-3 (737061) - 1.4.2017
Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Neakustické vlastnosti - Část 3: Reakce na oheň - Chování a klasifikace zařízení pro snížení hluku při požáru.
223.00 Kč

ČSN EN 14389-1 (737062) - 1.4.2017
Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Postupy hodnocení dlouhodobé účinnosti - Část 1: Akustické vlastnosti.
223.00 Kč

ČSN EN 14389-2 (737062) - 1.4.2017
Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Postupy hodnocení dlouhodobé účinnosti - Část 2: Neakustické vlastnosti.
223.00 Kč

ČSN P 737505 (737505) - 1.4.2017
Kolektory a ostatní sdružené trasy vedení inženýrských sítí.
434.00 Kč

ČSN EN 16361+A1 (747041) - 1.4.2017
Motoricky ovládané dveře - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Dveře, s výjimkou otočných, původně určené k montáži s motorickým ovládáním.
434.00 Kč

ČSN 752405 (752405) - 1.4.2017
Vodohospodářská řešení vodních nádrží.
223.00 Kč

ČSN EN 1610 (756114) - 1.4.2017
Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení.
350.00 Kč

ČSN ISO 21101 (761204) - 1.4.2017
Dobrodružný cestovní ruch - Systémy managementu bezpečnosti - Požadavky.
338.00 Kč

ČSN ISO 21103 (761206) - 1.4.2017
Dobrodružný cestovní ruch - Informace pro účastníky.
186.00 Kč

ČSN EN 16872 (763107) - 1.4.2017
Služby lékařů s doplňující kvalifikací v homeopatii (MDQH) - Požadavky na zdravotní péči poskytovanou lékaři s doplňující kvalifikací v homeopatii.
338.00 Kč

ČSN EN 16763 (763304) - 1.4.2017
Služby pro požárně bezpečnostní systémy a zabezpečovací systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 2286-1 (804620) - 1.4.2017
Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Stanovení vlastností jednotek balení - Část 1: Metody pro zjišťování délky, šířky a čisté hmotnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 2286-2 (804620) - 1.4.2017
Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Stanovení vlastností jednotek balení - Část 2: Zjišťování celkové plošné hmotnosti, plošné hmotnosti povrstvení a plošné hmotnosti základní textilie (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 2286-3 (804620) - 1.4.2017
Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Stanovení vlastností jednotek balení - Část 3: Zjišťování tloušťky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11111-1 (810702) - 1.4.2017
Textilní stroje - Bezpečnostní požadavky - Část 1: Společné požadavky.
593.00 Kč

ČSN EN ISO 6385 (833510) - 1.4.2017
Ergonomické zásady navrhování pracovních systémů (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 16911-2 (834773) - 1.4.2017
Stacionární zdroje emisí - Manuální a automatizované stanovení rychlosti proudění a průtoku plynu v potrubí - Část 2: Automatizované měřicí systémy.
543.00 Kč

ČSN EN 15308 (838028) - 1.4.2017
Charakterizace odpadů - Stanovení vybraných polychlorovaných bifenylů (PCB) v pevných odpadech plynovou chromatografií s detektorem elektronového záchytu nebo s detekcí hmotnostní spektrometrií.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 18847 (838218) - 1.4.2017
Tuhá biopaliva - Stanovení hustoty částic pelet a briket (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 18846 (838230) - 1.4.2017
Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu jemných částic v množství pelet.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 5361-ed.2 (852110) - 1.4.2017
Anestetické a respirační přístroje - Tracheální trubice a konektory (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 5364-ed.2 (852131) - 1.4.2017
Anestetické a respirační přístroje - Orofaryngeální vzduchovody (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 5366 (852150) - 1.4.2017
Anestetické a respirační přístroje - Tracheostomické trubice a spojky (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 7153-1 (855710) - 1.4.2017
Chirurgické nástroje - Část 1: Kovy (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 17509 (856083) - 1.4.2017
Stomatologie - Unašeč krouticího momentu do stomatologických násadců (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 8536-13 (856206) - 1.4.2017
Infuzní přístroje pro zdravotnické použití - Část 13: Odstupňované regulátory toku pro jedno použití v kontaktu s kapalinou (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 300132-2-V2.5.1 (872006) - 1.4.2017
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Rozhraní pro napájení na vstupu telekomunikačních zařízení a zařízení pro datovou komunikaci (ICT) - Část 2: Napájení stejnosměrným napětím - 48 V (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 300392-5-V2.5.1 (875042) - 1.4.2017
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) a provoz v přímém módu (DMO) - Část 5: Rozhraní periferního zařízení (PEI) (Norma k přímému použití jako ČSN).
1835.40 Kč

ČSN ETSI EN 300396-6-V1.6.1 (875086) - 1.4.2017
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Provoz v přímém módu (DMO) - Část 6: Bezpečnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 300674-2-1-V2.1.1 (875094) - 1.4.2017
Telematika v dopravě a provozu (TTT) - Přenosová zařízení pro vyhrazené komunikace krátkého dosahu (DSRC) (500 kbit/s / 250 kbit/s) provozovaná v kmitočtovém pásmu 5795 MHz až 5815 MHz - Část 2: Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Podčást 1: Jednotky na straně infrastruktury (RSU) (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 301908-10-V4.2.2 (875111) - 1.4.2017
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 10: Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na IMT-2000, FDMA/TDMA (DECT) (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN ETSI EN 302064-V2.1.1 (875120) - 1.4.2017
Bezdrátové obrazové spoje provozované v kmitočtovém pásmu 1,3 GHz až 50 GHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 302208-V3.1.1 (875121) - 1.4.2017
Vysokofrekvenční identifikační zařízení provozovaná v pásmu 865 MHz až 868 MHz s úrovněmi výkonu do 2 W a v pásmu 915 MHz až 921 MHz s úrovněmi výkonu do 4 W - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN ETSI EN 302065-1-V2.1.1 (875141) - 1.4.2017
Zařízení krátkého dosahu (SRD) používající technologii ultraširokého pásma (UWB) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 1: Požadavky na generické aplikace UWB (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 302065-2-V2.1.1 (875141) - 1.4.2017
Zařízení krátkého dosahu (SRD) používající technologii ultraširokého pásma (UWB) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 2: Požadavky na sledování polohy prostřednictvím UWB (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 302065-3-V2.1.1 (875141) - 1.4.2017
Zařízení krátkého dosahu (SRD) používající technologii ultraširokého pásma (UWB) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 3: Požadavky na zařízení UWB pro pozemní vozidlové aplikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 302065-4-V1.1.1 (875141) - 1.4.2017
Zařízení krátkého dosahu (SRD) používající technologii ultraširokého pásma (UWB) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 4: Materiálově citlivá zařízení používající technologii UWB pod 10,6 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 301559-V2.1.1 (875163) - 1.4.2017
Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Aktivní zdravotnické implantáty nízkého výkonu (LP-AMI) a přidružená periferní zařízení (LP-AMI-P) provozovaná v kmitočtovém rozsahu 2483,5 MHz až 2500 MHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 302961-V2.1.2 (875164) - 1.4.2017
Námořní osobní naváděcí maják určený pro použití na kmitočtu 121,5 MHz pouze pro pátrací a záchranné operace - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 303883-V1.1.1 (875174) - 1.4.2017
Zařízení krátkého dosahu (SRD) používající technologie ultraširokého pásma (UWB) - Techniky měření. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN ETSI EN 303372-1-V1.1.1 (876055) - 1.4.2017
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Zařízení pro příjem družicového vysílání - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 1: Venkovní jednotky přijímající v kmitočtovém pásmu 10,7 GHz až 12,75 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 303340-V1.1.2 (879051) - 1.4.2017
Přijímače digitálního zemského televizního vysílaní - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 892+A1 (942007) - 1.4.2017
Horolezecká výzbroj - Dynamická horolezecká lana - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody.
338.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.