Nové normy ČSN za červen 2014

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.06.2014 v 09:00


ČSN EN ISO 3452-2 (015018) - 1.6.2014
Nedestruktivní zkoušení - Kapilární zkouška - Část 2: Zkoušení kapilárních prostředků.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 3452-3 (015018) - 1.6.2014
Nedestruktivní zkoušení - Kapilární zkouška - Část 3: Kontrolní měrky.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 15548-1 (015086) - 1.6.2014
Nedestruktivní zkoušení - Zařízení pro zkoušení vířivými proudy - Část 1: Charakteristiky a ověřování přístrojů.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 15548-2 (015086) - 1.6.2014
Nedestruktivní zkoušení - Zařízení pro zkoušení vířivými proudy - Část 2: Charakteristiky a ověřování snímačů.
306.90 Kč

ČSN EN 1012-3 (105012) - 1.6.2014
Kompresory a vývěvy - Bezpečnostní požadavky - Část 3: Procesní kompresory.
539.00 Kč

ČSN 127010 (127010) - 1.6.2014
Vzduchotechnická zařízení - Navrhování větracích a klimatizačních zařízení - Obecná ustanovení.
306.90 Kč

TNI CEN/TR 14788 (127012) - 1.6.2014
Větrání budov - Navrhování a dimenzování systémů pro větrání obytných budov (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
515.90 Kč

ČSN EN 1591-1 (131551) - 1.6.2014
Příruby a přírubové spoje - Pravidla pro navrhování těsněných kruhových přírubových spojů - Část 1: Výpočet (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 12560-2 (131580) - 1.6.2014
Příruby a přírubové spoje - Rozměry těsnění pro příruby označené Class - Část 2: Spirálově vinutá těsnění pro ocelové příruby.
202.40 Kč

ČSN EN 1124-4 (132220) - 1.6.2014
Trubky a tvarovky z podélně svařovaných korozivzdorných ocelových trubek s hladkým koncem a hrdlem pro systémy odpadních vod - Část 4: Součásti pro podtlakové kanalizační systémy a kanalizační systémy v lodním stavitelství.
317.90 Kč

ČSN EN 13547 (134112) - 1.6.2014
Průmyslové armatury - Kulové kohouty ze slitin mědi.
306.90 Kč

ČSN EN 15091 (137108) - 1.6.2014
Zdravotnětechnické armatury - Elektronicky otevírané a uzavírané zdravotnětechnické armatury.
493.90 Kč

ČSN EN 13136 (142006) - 1.6.2014
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Pojistná zařízení proti překročení tlaku a jim příslušná potrubí - Výpočtové postupy.
306.90 Kč

ČSN EN 61784-5-1 (184001) - 1.6.2014
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-1: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 1 (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 61131-9 (187050) - 1.6.2014
Programovatelné řídicí jednotky - Část 9: Drobné digitální komunikační rozhraní pro malé snímače a ovládací členy (Norma k přímému použití jako ČSN).
1527.60 Kč

ČSN EN 61207-7 (257401) - 1.6.2014
Vyjadřování vlastností analyzátorů plynů - Část 7: Analyzátory plynů s laditelným polovodičovým laserem (využívající absorpční spektroskopii s laditelným polovodičovým laserem) (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 18365 (259386) - 1.6.2014
Hydrometrie - Výběr, zřízení a provoz vodoměrné stanice (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 415-10 (267600) - 1.6.2014
Bezpečnost balicích strojů - Část 10: Obecné požadavky.
539.00 Kč

ČSN EN ISO 3691-6 (268812) - 1.6.2014
Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 6: Plošinové vozíky pro přepravu nákladů a osob.
306.90 Kč

ČSN EN 15877-2 (280083) - 1.6.2014
Železniční aplikace - Označení železničních vozidel - Část 2: Vnější označení osobních vozů, hnacích jednotek, lokomotiv a speciálních vozidel.
493.90 Kč

ČSN EN 13802 (284210) - 1.6.2014
Železniční aplikace - Součásti vypružení - Hydraulické tlumiče.
394.90 Kč

ČSN EN 3375-012 (311718) - 1.6.2014
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro digitální přenos dat - Část 012: Jednoduché opletení - Star Quad 100 ohmů - 260 °C - Typ KH - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 2267-010 (311729) - 1.6.2014
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 010: DR řada, jednožilové, značené UV laserem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 2346-005 (311732) - 1.6.2014
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely odolné proti ohni - Pracovní teplota mezi -65 °C a 260 °C - Část 005: DW řada, jednožilové a vícežilové, značené UV laserem - Lehké - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 2665-001 (311740) - 1.6.2014
Letectví a kosmonautika - Třípólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 20 A až 50 A - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 2665-004 (311740) - 1.6.2014
Letectví a kosmonautika - Třípólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 20 A až 50 A - Část 004: Svorky s UNC závitem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3155-065 (311809) - 1.6.2014
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 065: Elektrické kontakty s kolíky, typ A, mačkaný spoj, třída S, velikost 8 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3155-066 (311809) - 1.6.2014
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 066: Elektrické kontakty s dutinkami, typ A, mačkaný spoj, třída S, velikost 8 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 2648 (313421) - 1.6.2014
Letectví a kosmonautika - Podložky, konkávní, z legované oceli, kadmiované (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4156 (314724) - 1.6.2014
Letectví a kosmonautika - Stavitelná oka s naklápěcím dvouřadým kuličkovým ložiskem a závitovým dříkem z oceli - Vnitřní kroužek a kuličky z korozivzdorné oceli - Rozměry a únosnosti - Palcová řada (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 60529:1993/A2 (330330) - 1.6.2014
Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód).
169.40 Kč

ČSN 330360-ed.2 (330360) - 1.6.2014
Místa připojení ochranných vodičů na elektrických předmětech.
202.40 Kč

ČSN EN 62567 (333306) - 1.6.2014
Venkovní vedení - Metody pro zkoušení samotlumících vlastností vodičů.
317.90 Kč

ČSN EN 62290-2 (333530) - 1.6.2014
Drážní zařízení - Systémy řízení městské dopravy s vyhrazenou vodicí dráhou - Část 2: Specifikace funkčních požadavků. (Platnost do 14.8.2017).
493.90 Kč

ČSN EN 62676-2-2 (334592) - 1.6.2014
Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 2-2: Video přenosové protokoly - Implementace vzájemné spolupráce IP systémů založených na využití HTTP a REST (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN 62676-2-3 (334592) - 1.6.2014
Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 2-3: Video přenosové protokoly - Implementace vzájemné spolupráce IP systémů založené na síťových (web) službách (Norma k přímému použití jako ČSN).
3773.40 Kč

ČSN EN 62361-2 (335001) - 1.6.2014
Řízení elektrizačních soustav a přidružená výměna informací - Dlouhodobá interoperabilita - Část 2: Koncové kódy kvality pro SCADA systémy.
394.90 Kč

ČSN EN 61788-18 (345685) - 1.6.2014
Supravodivost - Část 18: Měření mechanických vlastností - Zkouška tahem kompozitních supravodičů Bi-2223 a Bi-2212 pokrytých stříbrem a/nebo slitinou stříbra při pokojové teplotě (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 60684-3-214-ed.2 (346553) - 1.6.2014
Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 214: Teplem smrštitelné polyolefinové trubičky, bez zpomaleného hoření, se silnou a střední tloušťkou stěny. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 12.9.2022).
306.90 Kč

ČSN EN 60317-0-3-ed.2:2009/A1 (347307) - 1.6.2014
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 0-3: Všeobecné požadavky - Lakovaný hliníkový vodič kruhového průřezu.
108.90 Kč

ČSN EN 50117-2-1-ed.2:2006/A2 (347740) - 1.6.2014
Koaxiální kabely - Část 2-1: Dílčí specifikace kabelů používaných v kabelových distribučních sítích - Vnitřní kabely pro systémy pracující při kmitočtech mezi 5 MHz a 1000 MHz. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
108.90 Kč

ČSN EN 50117-2-2:2005/A2 (347740) - 1.6.2014
Koaxiální kabely - Část 2-2: Dílčí specifikace kabelů používaných v kabelových distribučních sítích - Vnější kabely pro systémy pracující při kmitočtech mezi 5 MHz a 1000 MHz. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
108.90 Kč

ČSN EN 50117-2-3:2005/A2 (347740) - 1.6.2014
Koaxiální kabely - Část 2-3: Dílčí specifikace kabelů používaných v kabelových distribučních sítích - Rozváděcí a dálkové kabely pro systémy pracující při kmitočtech mezi 5 MHz a 1000 MHz. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
108.90 Kč

ČSN EN 50117-2-4:2005/A2 (347740) - 1.6.2014
Koaxiální kabely - Část 2-4: Dílčí specifikace kabelů používaných v kabelových distribučních sítích - Vnitřní kabely pro systémy pracující při kmitočtech mezi 5 MHz a 3000 MHz. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
108.90 Kč

ČSN EN 50117-2-5:2005/A2 (347740) - 1.6.2014
Koaxiální kabely - Část 2-5: Dílčí specifikace kabelů používaných v kabelových distribučních sítích - Vnější kabely pro systémy pracující při kmitočtech mezi 5 MHz a 3000 MHz. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
108.90 Kč

ČSN EN 50289-1-6 (347819) - 1.6.2014
Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 1-6: Elektrické zkušební metody - Elektromagnetické vlastnosti.
493.90 Kč

ČSN EN 50289-4-14 (347819) - 1.6.2014
Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 4-14: Zkušební metody vlivů prostředí - Blesk.
108.90 Kč

ČSN EN 50289-4-17 (347819) - 1.6.2014
Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 4-17: Zkušební metody hodnocení UV odolnosti pláště elektrických a optických kabelů. (Platnost do 31.8.2018).
306.90 Kč

ČSN EN 60076-14 (351001) - 1.6.2014
Výkonové transformátory - Část 14: Výkonové transformátory ponořené do kapaliny používající vysokoteplotní izolační materiály.
493.90 Kč

ČSN EN 60947-5-3-ed.2 (354101) - 1.6.2014
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 5-3: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Požadavky na bezdotykové přístroje s definovaným chováním při poruše (PDDB).
317.90 Kč

ČSN EN 62598 (356664) - 1.6.2014
Přístroje jaderné techniky - Konstrukční požadavky a klasifikace měřidel využívajících ionizující záření. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 60252-1-ed.2:2011/A1 (358212) - 1.6.2014
Kondenzátory pro střídavé motory - Část 1: Všeobecně - Provedení, zkoušení a dimenzování - Bezpečnostní požadavky - Pokyny pro montáž a provoz.
169.40 Kč

ČSN EN 60252-2-ed.2:2011/A1 (358212) - 1.6.2014
Kondenzátory pro střídavé motory - Část 2: Rozběhové kondenzátory.
169.40 Kč

ČSN IEC 358:1999/Z2 (358222) - 1.6.2014
Vazební kondenzátory a kapacitní děliče.
26.40 Kč

ČSN EN 60358-2 (358222) - 1.6.2014
Vazební kondenzátory a kapacitní děliče - Část 2: Střídavé a stejnosměrné jednofázové vazební kondenzátory připojené mezi vedení a zem pro aplikace výkonového vedení s nosnou frekvencí (PLC).
306.90 Kč

ČSN EN 61881-3:2013/A1 (358260) - 1.6.2014
Drážní zařízení - Zařízení drážních vozidel - Kondenzátory pro výkonovou elektroniku - Část 3: Elektrické dvouvrstvé kondenzátory.
108.90 Kč

ČSN EN 60191-4-ed.2 (358791) - 1.6.2014
Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 4: Kódovací systém a roztřídění podle tvarů pro pouzdra polovodičových součástek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 61249-4-18 (359064) - 1.6.2014
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 4-18: Dílčí specifikace materiálů neplátovaných lepicích listů (pro výrobu vícevrstvých desek s plošnými spoji) - Lepicí list s vysokou úrovní provedení, impregnovaný epoxidovou pryskyřicí, vyztužený tkaným E-sklem, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření), pro bezolovnatou montáž. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 61249-4-19 (359064) - 1.6.2014
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 4-19: Dílčí specifikace materiálů neplátovaných lepicích listů (pro výrobu vícevrstvých desek s plošnými spoji) - Lepicí list s vysokou úrovní provedení, impregnovaný nehalogenovanou epoxidovou pryskyřicí, vyztužený tkaným E-sklem, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření), pro bezolovnatou montáž). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 61754-15-ed.2:2010/Oprava1 (359244) - 1.6.2014
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 15: Druh optických konektorů typu LSH. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN EN 62148-17 (359274) - 1.6.2014
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 17: Součástky vysílače a přijímače s dvojitými koaxiálními konektory RF. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 61111:2010/Oprava1 (359738) - 1.6.2014
Práce pod napětím - Elektricky izolační koberec.
26.40 Kč

ČSN 360050-1 (360050) - 1.6.2014
Osvětlení podzemí dolů - Světelnětechnické základy navrhování - Část 1: Obecné požadavky.
202.40 Kč

ČSN 360050-2 (360050) - 1.6.2014
Osvětlení podzemí dolů - Světelnětechnické základy navrhování - Část 2: Poruby s hydraulicky ovládanými mechanizovanými výztužemi.
108.90 Kč

ČSN 360050-3 (360050) - 1.6.2014
Osvětlení podzemí dolů - Světelnětechnické základy navrhování - Část 3: Oblast přechodu porub-chodba.
108.90 Kč

ČSN EN 61347-2-1:2001/A2 (360510) - 1.6.2014
Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-1: Zvláštní požadavky na zapalovací zařízení (jiná než doutnavková).
169.40 Kč

ČSN EN 60335-1-ed.3:2012/Oprava1 (361050) - 1.6.2014
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky.
26.40 Kč

ČSN EN 60601-1-ed.2:2007/A1 (364801) - 1.6.2014
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost.
859.10 Kč

ČSN EN 50173-6 (367253) - 1.6.2014
Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 6: Distribuované služby v budovách. (Platnost do 19.3.2021).
394.90 Kč

ČSN EN 62680-4 (367520) - 1.6.2014
Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a napájení - Část 4: Třídy kabelů a konektorů univerzální sériové sběrnice (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 61924-2:2013/Oprava1 (367840) - 1.6.2014
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Integrované navigační systémy (INS) - Část 2: Modulární struktura INS - Požadavky na provoz a funkci, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
108.90 Kč

ČSN EN 62394 (368625) - 1.6.2014
Rozhraní pro servisní diagnostiku elektronických zařízení spotřební elektroniky a sítí - Použití pro ECHONET. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1470.60 Kč

ČSN EN 62481-1 (368637) - 1.6.2014
Směrnice pro spolupráci domácích síťových zařízení DLNA - Část 1: Architektura a protokoly. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
5221.20 Kč

ČSN EN 62481-2 (368637) - 1.6.2014
Směrnice pro spolupráci domácích síťových zařízení DLNA - Část 2: Formáty DLNA. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
3351.60 Kč

ČSN EN 62481-3-ed.2 (368637) - 1.6.2014
Směrnice pro spolupráci domácích síťových zařízení DLNA - Část 3: Ochrana spojení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
698.50 Kč

ČSN EN 62481-5 (368637) - 1.6.2014
Směrnice pro spolupráci domácích síťových zařízení DLNA - Část 5: Směrnice profilu zařízení DLNA. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN ISO/IEC 19788-5 (369078) - 1.6.2014
Informační technologie - Výuka, vzdělávání a školení - Metadata pro zdroje výuky - Část 5: Základy vzdělávání (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ISO/IEC 19795-7 (369861) - 1.6.2014
Informační technologie - Testování a podávání zpráv o biometrické výkonnosti - Část 7: Testování algoritmů biometrického porovnávání na kartě.
317.90 Kč

ČSN EN 50292-ed.2 (378373) - 1.6.2014
Elektrická zařízení pro detekci oxidu uhelnatého v obytných budovách, karavanech a na lodích - Návod pro výběr, instalaci, použití a údržbu.
202.40 Kč

ČSN EN 488+A1 (383373) - 1.6.2014
Vedení vodních tepelných sítí - Bezkanálové sdružené konstrukce předizolovaných potrubí - Uzavírací armatury pro ocelové teplonosné trubky s polyurethanovou tepelnou izolací a vnějším pláštěm z polyethylenu.
306.90 Kč

ČSN EN 16348 (386430) - 1.6.2014
Zařízení pro zásobování plynem - Systém řízení bezpečnosti (SMS) pro plynárenskou přepravní infrastrukturu a systém řízení integrity (PIMS) pro přepravní plynovody - Funkční požadavky.
306.90 Kč

ČSN EN 1846-3 (389301) - 1.6.2014
Požární automobily - Část 3: Pevně zabudovaná zařízení - Bezpečnost a provedení.
394.90 Kč

ČSN EN 14043 (389331) - 1.6.2014
Výšková požární technika - Automobilové žebříky se současnými pohyby - Požadavky na bezpečnost a provedení a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 14044 (389332) - 1.6.2014
Výšková požární technika - Automobilové žebříky s postupnými pohyby - Požadavky na bezpečnost a provedení a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN ISO 5252 (425719) - 1.6.2014
Ocelové trubky - Systémy mezních úchylek.
169.40 Kč

ČSN EN 10223-8 (426428) - 1.6.2014
Ocelové dráty a drátěné výrobky na ploty - Část 8: Svařované sítě na výrobu gabionů.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 20483 (461401) - 1.6.2014
Obiloviny a luštěniny - Stanovení obsahu dusíku a výpočet obsahu dusíkatých látek - Kjeldahlova metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN P CEN/TS 15754 (467085) - 1.6.2014
Krmiva - Stanovení obsahu cukru - Metoda vysokoúčinné chromatografie na anexech s pulsní amperometrickou detekcí (HPAEC-PAD).
202.40 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 17764-1 (467096) - 1.6.2014
Krmiva - Stanovení obsahu mastných kyselin - Část 1: Příprava methylesterů.
169.40 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 17919 (560108) - 1.6.2014
Mikrobiologie potravinového řetězce - Polymerázová řetězová reakce (PCR) k průkazu mikroorganismů působících onemocnění z potravin - Průkaz botulotoxinu typu A, B, E a F produkovaného bakteriemi rodu Clostridium (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 9235 (569805) - 1.6.2014
Přírodní aromatické suroviny - Slovník (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 15791-1 (640405) - 1.6.2014
Plasty - Vývoj a používání požárních testů ve středním měřítku pro výrobky z plastů - Část 1: Obecný návod (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 306 (640521) - 1.6.2014
Plasty - Termoplasty - Stanovení teploty měknutí podle Vicata (VST).
306.90 Kč

ČSN P CEN/TS 14578 (643167) - 1.6.2014
Plastové potrubní systémy pro rozvod vody nebo kanalizační přípojky a stokové sítě - Reaktoplasty vyztužené skleněnými vlákny (GRP) na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic (UP) - Doporučené postupy instalace (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN P CEN/TS 14807 (646407) - 1.6.2014
Plastové potrubní systémy - Reaktoplasty vyztužené skleněnými vlákny (GRP) na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic (UP) - Návod na strukturální analýzu GRP-UP potrubí uloženého v zemi (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15534-1 (649330) - 1.6.2014
Kompozity na bázi dřeva a termoplastů (obvykle nazývané kompozity plast-dřevo (WPC) nebo kompozity s přírodními vlákny (NFC)) - Část 1: Zkušební metody pro charakterizaci směsí a výrobků (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 15534-4 (649330) - 1.6.2014
Kompozity na bázi dřeva a termoplastů (obvykle nazývané kompozity plast-dřevo (WPC) nebo kompozity s přírodními vlákny (NFC)) - Část 4: Specifikace pro profily a dlaždice pro terasy (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15534-5 (649330) - 1.6.2014
Kompozity na bázi dřeva a termoplastů (obvykle nazývané kompozity plast-dřevo (WPC) nebo kompozity s přírodními vlákny (NFC)) - Část 5: Specifikace pro krytinové profily a tašky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 16317 (654831) - 1.6.2014
Hnojiva - Stanovení stopových prvků - Stanovení arsenu atomovou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES) po rozkladu lučavkou královskou.
202.40 Kč

ČSN EN 13438 (673152) - 1.6.2014
Nátěrové hmoty - Povlaky z práškových organických nátěrových hmot pro žárově zinkované ponorem nebo sherardované ocelové výrobky pro konstrukční účely.
306.90 Kč

ČSN EN 14025 (699025) - 1.6.2014
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Kovové tlakové nádrže - Konstrukce a výroba (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 845-1 (722710) - 1.6.2014
Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 1: Stěnové spony, tahové pásky, třmeny a konzolky. (Platnost do 30.4.2018).
493.90 Kč

ČSN P CEN/TS 16516 (728012) - 1.6.2014
Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Stanovení emisí do vnitřního ovzduší.
493.90 Kč

ČSN 730605-1 (730605) - 1.6.2014
Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Požadavky na použití asfaltových pásů.
306.90 Kč

ČSN EN 1634-1 (730852) - 1.6.2014
Zkoušení požární odolnosti a kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken a prvků stavebního kování - Část 1: Zkouška požární odolnosti dveří, uzávěrů a otevíravých oken (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 1997-1:2006/A1 (731000) - 1.6.2014
Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla.
202.40 Kč

ČSN EN 1996-1-2:2006/NA-ed.A (731101) - 1.6.2014
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN EN 40-3-3:2013/Oprava1 (732093) - 1.6.2014
Osvětlovací stožáry - Část 3-3: Návrh a ověření - Ověření výpočtem.
26.40 Kč

ČSN EN 206 (732403) - 1.6.2014
Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 13200-7 (735905) - 1.6.2014
Zařízení pro diváky - Část 7: Prvky vchodů a východů, komunikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN 736123-1 (736123) - 1.6.2014
Stavba vozovek - Cementobetonové kryty - Část 1: Provádění a kontrola shody.
317.90 Kč

ČSN EN 13877-3:2006/Z1 (736150) - 1.6.2014
Cementobetonové kryty - Část 3: Specifikace pro kluzné trny.
26.40 Kč

ČSN P 752323 (752323) - 1.6.2014
Zajištění poproudových migrací ryb ve vodních tocích.
202.40 Kč

ČSN 755301 (755301) - 1.6.2014
Vodárenské čerpací stanice.
169.40 Kč

ČSN EN 15664-1+A1 (755470) - 1.6.2014
Vliv kovových materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Zkušební průtočná metoda pro posuzování uvolňování kovů - Část 1: Navrhování a provoz.
317.90 Kč

ČSN EN 936 (755855) - 1.6.2014
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Oxid uhličitý.
202.40 Kč

ČSN EN 16409 (755893) - 1.6.2014
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Dolomitické vápno.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 16665 (757709) - 1.6.2014
Kvalita vod - Směrnice pro kvantitativní odběr vzorků makrofauny mořského dna a jejich zpracování (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 16483 (790018) - 1.6.2014
Usně - Označování usňových dílků v textilních výrobcích (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 16419 (792815) - 1.6.2014
Usně - Zámišové usně pro čištění - Klasifikace a požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN 800823 (800823) - 1.6.2014
Plošné textilie - Zjišťování změn rozměrů po žehlení za vlhka.
108.90 Kč

ČSN 801123 (801123) - 1.6.2014
Stupnice jemnosti vlny.
108.90 Kč

ČSN EN 13402-3 (807035) - 1.6.2014
Označování velikosti oblečení - Část 3: Tělesné rozměry a intervaly.
394.90 Kč

ČSN EN 374-4 (832310) - 1.6.2014
Ochranné rukavice proti chemikáliím a mikroorganismům - Část 4: Stanovení odolnosti proti degradaci chemikáliemi.
202.40 Kč

ČSN EN 1948-4+A1 (834745) - 1.6.2014
Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace PCDD/PCDF a dioxinům podobných PCB - Část 4: Vzorkování a analýza dioxinům podobných PCB.
493.90 Kč

ČSN EN 14212:2013/Oprava1 (835722) - 1.6.2014
Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení oxidu siřičitého ultrafialovou fluorescencí.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 14238 (836442) - 1.6.2014
Kvalita půdy - Biologické metody - Stanovení mineralizace dusíku a nitrifikace v půdách a vlivu chemických látek na tyto procesy.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 17304 (856328) - 1.6.2014
Stomatologie - Smrštění při polymeraci: Metoda pro stanovení smrštění při polymeraci výplňových materiálů na bázi polymeru (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 301605-V1.1.1 (872013) - 1.6.2014
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Uzemnění a pospojování datových a telekomunikačních (ICT) zařízení se stejnosměrným napětím 400 V.
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 301489-35-V1.1.2 (875101) - 1.6.2014
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 35: Specifické požadavky na aktivní zdravotnické implantáty nízkého výkonu (LP-AMI) pracující v pásmech 2483,5 MHz až 2500 MHz. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN 910270 (910270) - 1.6.2014
Nábytek - Zkoušení povrchové úpravy nábytku - Základní a společná ustanovení.
108.90 Kč

ČSN EN 12721+A1 (910278) - 1.6.2014
Nábytek - Hodnocení odolnosti povrchu proti působení vlhkého tepla.
202.40 Kč

ČSN EN 12720+A1 (910280) - 1.6.2014
Nábytek - Hodnocení odolnosti povrchu proti působení studených kapalin.
202.40 Kč

ČSN EN 12722+A1 (910287) - 1.6.2014
Nábytek - Hodnocení odolnosti povrchu proti působení suchého tepla.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 10581 (917850) - 1.6.2014
Pružné podlahové krytiny - Homogenní polyvinylchloridové podlahové krytiny - Specifikace.
169.40 Kč

ČSN EN 15649-1+A2 (940930) - 1.6.2014
Plovoucí předměty pro volný čas používané na vodě i ve vodě - Část 1: Klasifikace, materiály, obecné požadavky a metody zkoušení.
317.90 Kč

ČSN EN 15649-6+A1 (940930) - 1.6.2014
Plovoucí předměty pro volný čas používané na vodě i ve vodě - Část 6: Další specifické bezpečnostní požadavky a metody zkoušení pro prostředky třídy D.
306.90 Kč

ČSN P CEN/TS 16080 (979740) - 1.6.2014
Software a služby pro filtrování obsahu a komunikace na internetu (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 14265 (981038) - 1.6.2014
Zdravotnická informatika - Kategorie třídění dat při zpracování osobních zdravotních informací (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 14441 (982026) - 1.6.2014
Zdravotnická informatika - Požadavky na bezpečnost a důvěrnost systémů EHR při ověřování shody (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

Kategorie (nové normy)