Nové normy ČSN za červenec 2013

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.07.2013 v 09:00


ČSN EN 16271 (010122) - 1.7.2013
Hodnotový management - Funkční vyjádření potřeby a specifikace funkční výkonnosti - Požadavky na vyjádření a validaci potřeby, kterou je třeba uspokojit v rámci procesu nákupu nebo získání produktu (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 16325 (011510) - 1.7.2013
Záruky původu energie - Záruky původu elektřiny (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 61360-2-ed.2 (013720) - 1.7.2013
Normalizované typy datových prvků s klasifikačním schématem pro elektrické komponenty - Část 2: Adresářové schéma EXPRESS. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1094.50 Kč

ČSN P ISO/IEC TS 17022 (015266) - 1.7.2013
Posuzování shody - Požadavky a doporučení k obsahu zpráv z auditu systémů managementu třetí stranou.
169.40 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 17444-1 (018398) - 1.7.2013
Elektronický výběr poplatků (EFC) - Metriky pro posouzení výkonnosti - Část 1: Metriky.
317.90 Kč

ČSN EN 1860-1 (061207) - 1.7.2013
Spotřebiče, pevná paliva a podpalovače pro rožně - Část 1: Rožně na pevná paliva - Požadavky a zkušební metody.
306.90 Kč

ČSN EN 161+A3 (061803) - 1.7.2013
Samočinné uzavírací ventily pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných paliv.
493.90 Kč

ČSN EN 15502-1 (075315) - 1.7.2013
Kotle na plynná paliva pro vytápění - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN EN 15502-2-1 (075316) - 1.7.2013
Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Část 2-1: Zvláštní norma pro kotle provedení C a provedení B2, B3 a B5, se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 1000 kW (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 12952-18 (077604) - 1.7.2013
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 18: Návody k obsluze.
169.40 Kč

ČSN EN 12952-7 (077604) - 1.7.2013
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 7: Požadavky na výstroj kotle.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 10121-2 (125004) - 1.7.2013
Zkušební metody pro posuzování vlastností filtračních materiálů a zařízení pro čištění vzduchu od plynných příměsí pro všeobecné větrání - Část 2: Filtrační materiály pro čištění vzduchu od plynných příměsí (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 29461-1 (125005) - 1.7.2013
Filtrační systémy pro nasávání vzduchu u rotačních strojů - Zkušební metody - Část 1: Statické části filtrů (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 29462 (125006) - 1.7.2013
Provozní zkoušení odlučivosti a tlakové ztráty filtračních zařízení a systémů pro běžné větrání v místě provozu (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 14644-10 (125301) - 1.7.2013
Čisté prostory a příslušná řízená prostředí - Část 10: Klasifikace čistoty povrchů podle koncentrace chemických látek (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 14644-8 (125301) - 1.7.2013
Čisté prostory a příslušná řízená prostředí - Část 8: Klasifikace čistoty vzduchu podle koncentrace chemických látek (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 15241 (127024) - 1.7.2013
Větrání budov - Výpočtové metody pro stanovení energetických ztrát způsobených větráním a infiltrací v budovách.
306.90 Kč

ČSN EN 15242 (127026) - 1.7.2013
Větrání budov - Výpočtové metody pro stanovení průtoku vzduchu v budovách včetně infiltrace.
394.90 Kč

ČSN EN 1092-1+A1 (131170) - 1.7.2013
Příruby a přírubové spoje - Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením PN - Část 1: Příruby z oceli (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN 16145 (135901) - 1.7.2013
Zdravotnětechnické armatury - Vytahovatelné výtokové hlavice pro umyvadlové a dřezové směšovací baterie - Obecné technické požadavky.
306.90 Kč

ČSN EN 16146 (135902) - 1.7.2013
Zdravotnětechnické armatury - Vytahovatelné sprchové hadice pro zdravotnětechnické armatury pro vnitřní vodovody typu 1 a 2 - Obecné technické požadavky.
306.90 Kč

ČSN EN 13126-9 (166111) - 1.7.2013
Stavební kování - Požadavky a zkušební metody pro okna a balkónové dveře - Část 9: Kování pro kyvná a otočná okna (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 16035 (166210) - 1.7.2013
Seznam vlastností stavebního kování (HPS) - Identifikace a souhrn dokladů o zkouškách k usnadnění zaměnitelnosti stavebního kování pro použití na požárně odolných a/nebo kouřotěsných dveřích, vratech a/nebo otevíravých oknech.
202.40 Kč

ČSN EN 61131-6 (187050) - 1.7.2013
Programovatelné řídicí jednotky - Část 6: Funkční bezpečnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN ISO 6346:1997/A3 (269342) - 1.7.2013
Kontejnery - Kódování, identifikace a značení.
108.90 Kč

ČSN EN 840-1 (269381) - 1.7.2013
Pojízdné kontejnery na odpad a recyklaci - Část 1: Kontejnery se dvěma koly a objemem do 400 l pro vyklápěcí zařízení s hřebenovou lištou - Rozměry a provedení.
202.40 Kč

ČSN EN 840-2 (269381) - 1.7.2013
Pojízdné kontejnery na odpad a recyklaci - Část 2: Kontejnery se čtyřmi koly a objemem do 1300 l s plochým víkem (plochými víky) pro vyklápěcí zařízení se závěsy pro čepy a/nebo s hřebenovou lištou - Rozměry a provedení.
202.40 Kč

ČSN EN 840-3 (269381) - 1.7.2013
Pojízdné kontejnery na odpad a recyklaci - Část 3: Kontejnery se čtyřmi koly a objemem do 1300 l s klenutým víkem (klenutými víky) pro vyklápěcí zařízení se závěsy pro čepy a/nebo s hřebenovou lištou - Rozměry a provedení.
202.40 Kč

ČSN EN 840-4 (269381) - 1.7.2013
Pojízdné kontejnery na odpad a recyklaci - Část 4: Kontejnery se čtyřmi koly a objemem do 1700 l s plochým víkem (plochými víky) pro široké vyklápěcí zařízení se závěsy pro čepy nebo BG vyklápěcí zařízení a/nebo široké vyklápěcí zařízení s hřebenovou lištou - Rozměry a provedení.
202.40 Kč

ČSN EN 840-5 (269381) - 1.7.2013
Pojízdné kontejnery na odpad a recyklaci - Část 5: Požadavky na provedení a zkušební metody.
306.90 Kč

ČSN EN 840-6 (269381) - 1.7.2013
Pojízdné kontejnery na odpad a recyklaci - Část 6: Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví.
169.40 Kč

ČSN EN 13104+A2 (280514) - 1.7.2013
Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Nápravy hnacích dvojkolí - Metoda návrhu (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 15437-2 (280542) - 1.7.2013
Železniční aplikace - Monitorování stavu ložiskových skříní - Požadavky na rozhraní a provedení - Část 2: Požadavky na provedení a konstrukci palubních systémů monitorování teploty (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15839 (280912) - 1.7.2013
Železniční aplikace - Schvalovací zkoušky jízdních vlastností kolejových vozidel - Nákladní vozy - Zkoušky jízdní bezpečnosti za působení podélných stlačovacích sil (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 1648-2 (304020) - 1.7.2013
Obytná vozidla pro volný čas - Elektrická instalace malého stejnosměrného napětí 12 V - Část 2: Obytné automobily (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 16054 (309049) - 1.7.2013
Jízdní kola BMX - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 9300-004 (310450) - 1.7.2013
Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 004: Popis metod (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 9300-011 (310450) - 1.7.2013
Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 011: Referenční popis procesu "Příprava dat" (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 9300-012 (310450) - 1.7.2013
Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 012: Referenční popis procesu "Přijímání dat" (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 9300-013 (310450) - 1.7.2013
Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 013: Referenční popis procesu "Archivace dat" (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 9300-014 (310450) - 1.7.2013
Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 014: Referenční popis procesu "Obnova dat" (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 9300-015 (310450) - 1.7.2013
Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 015: Referenční popis procesu "Odstranění dat" (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 6049-008 (311711) - 1.7.2013
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra z meta-aramidových vláken - Část 008: Samosmršťovací stíněné ochranné pouzdro (EMI) s nikl-měděným opletením, pružné po instalaci, pracovní teplota od -55 °C do 200 °C - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4199-001 (311713) - 1.7.2013
Letectví a kosmonautika - Spojovací pásy pro letadla - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 2267-009 (311729) - 1.7.2013
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 009: DRA řada, jednožilové a mnohožilové - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3645-001 (311813) - 1.7.2013
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové s krytými kontakty, spojované tříchodým závitem, trvalá pracovní teplota 175 °C nebo 200 °C - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 3682-005 (311818) - 1.7.2013
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, zástrčka a zásuvka, typ s vyměnitelnou vložkou, do panelu, trvalá pracovní teplota 150 °C - Část 005: Zástrčka velikost 2 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3682-006 (311818) - 1.7.2013
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, zástrčka a zásuvka, typ s vyměnitelnou vložkou, do panelu, trvalá pracovní teplota 150 °C - Část 006: Zásuvka velikost 3 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3682-007 (311818) - 1.7.2013
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, zástrčka a zásuvka, typ s vyměnitelnou vložkou, do panelu, trvalá pracovní teplota 150 °C - Část 007: Zástrčka velikost 3 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3682-008 (311818) - 1.7.2013
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, zástrčka a zásuvka, typ s vyměnitelnou vložkou, do panelu, trvalá pracovní teplota 150 °C - Část 008: Zásuvka velikost 4 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3682-009 (311818) - 1.7.2013
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, zástrčka a zásuvka, typ s vyměnitelnou vložkou, do panelu, trvalá teplota 150 °C - Část 009: Zástrčka velikost 4 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3660-025 (311822) - 1.7.2013
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 025: Kabelový vývod typu A, rovný, netěsněný, s odlehčením pro upevnění kabelu pro EN 3646 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3660-027 (311822) - 1.7.2013
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 027: Kabelový vývod typu A, 45°, netěsněný, s odlehčením pro upevnění pro EN 3646 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3660-038 (311822) - 1.7.2013
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 038: Ruční nářadí typu Z, pro montáž pásek z nerezové oceli podle EN 3660-033 na příslušenství kabelových vývodů - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 12312-1 (319321) - 1.7.2013
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 1: Schody pro cestující (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 12312-9 (319321) - 1.7.2013
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 9: Nakládače kontejnerů/palet (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 1915-1 (319322) - 1.7.2013
Pozemní zařízení pro letadla - Obecné požadavky - Část 1: Základní bezpečnostní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 61000-6-3-ed.2:2007/A1/Oprava1 (333432) - 1.7.2013
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-3: Kmenové normy - Emise - Prostředí obytné, obchodní a lehkého průmyslu.
26.40 Kč

ČSN EN 50131-2-7-1 (334591) - 1.7.2013
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-7-1: Detektory narušení - Detektory rozbíjení skla (akustické).
394.90 Kč

ČSN EN 50131-2-7-2 (334591) - 1.7.2013
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-7-2: Detektory narušení - Detektory rozbíjení skla (pasivní).
394.90 Kč

ČSN EN 50131-2-7-3 (334591) - 1.7.2013
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-7-3: Detektory narušení - Detektory rozbíjení skla (aktivní).
394.90 Kč

ČSN EN 62282-6-100:2010/A1 (336000) - 1.7.2013
Technologie palivových článků - Část 6-100: Miniaturní napájecí zdroje na palivové články - Bezpečnost. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 62305-3-ed.2:2012/Z1 (341390) - 1.7.2013
Ochrana před bleskem - Část 3: Hmotné škody na stavbách a ohrožení života.
56.10 Kč

ČSN 342040-ed.2 (342040) - 1.7.2013
Předpisy pro ochranu sdělovacích a zabezpečovacích vedení a zařízení před nebezpečnými, rušivými a korozivními vlivy elektrické trakce 25 kV, 50 Hz.
394.90 Kč

ČSN EN 62358-ed.2 (345843) - 1.7.2013
Feritová jádra - Normalizovaný činitel indukčnosti pro jádra s mezerou a jeho tolerance. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 62271-101-ed.2 (354222) - 1.7.2013
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 101: Syntetické zkoušky.
859.10 Kč

ČSN EN 50470-1:2007/Oprava1 (356137) - 1.7.2013
Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Část 1: Všeobecné požadavky, zkoušky a zkušební podmínky - Měřicí zařízení (třídy A, B a C).
26.40 Kč

ČSN EN 60688-ed.2 (356215) - 1.7.2013
Elektrické měřicí převodníky pro převod střídavých a stejnosměrných elektrických veličin na analogové nebo číslicové signály. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 61010-2-032-ed.3 (356502) - 1.7.2013
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-032: Zvláštní požadavky na snímače proudu držené v ruce a rukou ovládané k elektrickému zkoušení a měření.
394.90 Kč

ČSN EN 61326-2-1-ed.2 (356509) - 1.7.2013
Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 2-1: Konkrétní požadavky - Zkušební konfigurace, provozní podmínky a funkční kritéria citlivých zkušebních a měřicích zařízení při používání v EMC nechráněném prostředí.
169.40 Kč

ČSN EN 61326-2-2-ed.2 (356509) - 1.7.2013
Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 2-2: Konkrétní požadavky - Zkušební konfigurace, provozní podmínky a funkční kritéria zkušebních, měřicích a dohlížecích přenosných zařízení používaných v nízkonapěťových rozvodných sítích.
202.40 Kč

ČSN EN 61326-2-5-ed.2 (356509) - 1.7.2013
Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 2-5: Konkrétní požadavky - Zkušební konfigurace, provozní podmínky a funkční kritéria pro zařízení sběrnice pole s rozhraním v souladu s IEC 61784-1.
202.40 Kč

ČSN EN 61326-2-6-ed.2 (356509) - 1.7.2013
Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 2-6: Konkrétní požadavky - Zdravotnická zařízení pro diagnostiku in vitro (IVD).
202.40 Kč

ČSN EN 50536:2012/A1 (357607) - 1.7.2013
Ochrana před bleskem - Systémy pro identifikaci bouřkové činnosti.
56.10 Kč

ČSN EN 60115-8 (358190) - 1.7.2013
Neproměnné rezistory pro použití v elektronických zařízeních - Část 8: Dílčí specifikace - Neproměnné rezistory pro povrchovou montáž. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 62276-ed.2 (358417) - 1.7.2013
Monokrystalické desky pro součástky s povrchovou akustickou vlnou (PAV) - Specifikace a měřicí metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 28.11.2019).
493.90 Kč

ČSN EN 62674-1 (358477) - 1.7.2013
Vysokofrekvenční indukčnostní součástky - Část 1: Neproměnné povrchově montované induktory pro použití v elektronických a telekomunikačních zařízeních. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 61747-4-ed.2 (358787) - 1.7.2013
Zobrazovací součástky s kapalnými krystaly - Část 4: Zobrazovací moduly a buňky s kapalnými krystaly - Základní mezní a charakteristické hodnoty. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 62595-2 (358790) - 1.7.2013
Jednotka podsvícení pro LCD - Část 2: Elektrooptické metody měření pro jednotky podsvícení s diodami LED. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 61193-3 (359043) - 1.7.2013
Systémy hodnocení kvality - Část 3: Volba a použití přejímacích plánů pro výstupní a mezioperační audity výroby desek s plošnými spoji a laminátů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN EN 60794-2-31-ed.2 (359223) - 1.7.2013
Optické vláknové kabely - Část 2-31: Vnitřní kabely - Předmětová specifikace pro optické vláknové páskové kabely pro vnitřní kabeláž budov. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 17.5.2022).
202.40 Kč

ČSN EN 61300-2-11-ed.2 (359251) - 1.7.2013
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-11: Zkoušky - Osové stlačení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 61300-2-14-ed.3 (359251) - 1.7.2013
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-14: Zkoušky - Vysoký optický výkon. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 61300-2-19-ed.3 (359251) - 1.7.2013
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-19: Zkoušky - Vlhké teplo (konstantní). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 61195-ed.2:2000/A1 (360276) - 1.7.2013
Dvoupaticové zářivky - Požadavky na bezpečnost.
108.90 Kč

ČSN EN 60968 (360290) - 1.7.2013
Světelné zdroje s integrovanými předřadníky pro všeobecné osvětlování - Požadavky na bezpečnost. (Platnost do 30.3.2018).
306.90 Kč

ČSN EN 60335-2-17-ed.3 (361050) - 1.7.2013
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-17: Zvláštní požadavky na přikrývky, podušky, oděvy a podobné ohebné tepelné spotřebiče.
493.90 Kč

ČSN EN 60601-2-44-ed.3:2010/A1 (364801) - 1.7.2013
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-44: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost rentgenových zařízení pro výpočetní tomografii.
306.90 Kč

ČSN EN 60601-2-65 (364801) - 1.7.2013
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-65: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost stomatologických intraorálních rentgenových zařízení.
394.90 Kč

ČSN EN 61094-8 (368880) - 1.7.2013
Měřicí mikrofony - Část 8: Porovnávací metody určování citlivosti pracovních etalonových mikrofonů ve volném poli.
306.90 Kč

ČSN EN 62075-ed.2 (369063) - 1.7.2013
Audiovizuální zařízení, zařízení pro informační a komunikační technologie - Ekodesign.
317.90 Kč

ČSN EN ISO/IEC 19796-1 (369079) - 1.7.2013
Informační technologie - Výuka, vzdělávání a školení - Management kvality, záruky a metriky - Část 1: Obecný přístup.
859.10 Kč

ČSN EN 419251-1 (369282) - 1.7.2013
Bezpečnostní požadavky na zařízení pro autentizaci - Část 1: Profil ochrany pro základní funkce (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 419251-2 (369282) - 1.7.2013
Bezpečnostní požadavky na zařízení pro autentizaci - Část 2: Profil ochrany pro rozšíření důvěryhodného kanálu pro aplikaci generující certifikát (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 419251-3 (369282) - 1.7.2013
Bezpečnostní požadavky na zařízení pro autentizaci - Část 3: Další funkce pro zabezpečení cílů (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN ISO/IEC 9797-2 (369782) - 1.7.2013
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Kódy pro autentizaci zprávy (MACs) - Část 2: Mechanismy používající dedikovanou hašovací funkci.
394.90 Kč

ČSN ISO/IEC 27005 (369790) - 1.7.2013
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Řízení rizik bezpečnosti informací.
515.90 Kč

ČSN ISO/IEC 27007 (369790) - 1.7.2013
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Směrnice pro audit systémů řízení bezpečnosti informací.
306.90 Kč

ČSN ISO/IEC 19794-5 (369860) - 1.7.2013
Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 5: Data obrazu obličeje.
698.50 Kč

ČSN EN ISO 9513 (420386) - 1.7.2013
Kovové materiály - Kalibrace průtahoměrových systémů používaných při zkoušení jednoosým zatížením.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 643 (420462) - 1.7.2013
Ocel - Mikrografické stanovení velikosti zrn.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 4492 (420890) - 1.7.2013
Kovové prášky s výjimkou prášků pro tvrdokovy - Stanovení rozměrových změn spojených s lisováním a spékáním.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 13705 (450031) - 1.7.2013
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Přímotopná tělesa pro celkový provoz rafinérie (Norma k přímému použití jako ČSN).
1801.20 Kč

ČSN EN ISO 27509 (451660) - 1.7.2013
Naftový a plynárenský průmysl - Kompaktní přírubová spojení s těsnicím kroužkem typu IX (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN ISO 4254-12 (470601) - 1.7.2013
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 12: Rotační diskové a bubnové žací stroje a cepové žací stroje.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 21572 (569901) - 1.7.2013
Potraviny - Analýza molekulárních biomarkerů - Metody založené na stanovení proteinů (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

TNI CEN/TR 12108 (643198) - 1.7.2013
Plastové potrubní systémy - Návod pro instalaci tlakových potrubních systémů pro horkou a studenou vodu, určenou pro lidskou spotřebu, uvnitř budov.
306.90 Kč

ČSN EN 12201-3+A1 (646410) - 1.7.2013
Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyethylen (PE) - Část 3: Tvarovky.
394.90 Kč

ČSN EN 1555-3+A1 (646412) - 1.7.2013
Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - Polyethylen (PE) - Část 3: Tvarovky.
317.90 Kč

ČSN EN 14275 (656007) - 1.7.2013
Motorová paliva - Hodnocení kvality automobilového benzinu a motorové nafty - Vzorkování z výdejních pistolí veřejných a neveřejných čerpacích stanic.
202.40 Kč

ČSN EN 16143 (656203) - 1.7.2013
Ropné výrobky - Stanovení obsahu benzo[a]pyrenu a vybraných polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) v plnicích olejích - Postup s čištěním dvojnásobnou kapalinovou chromatografií a analýzou plynovou chromatografií s hmotnostním spektrometrem (GC/MS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 14274 (656502) - 1.7.2013
Motorová paliva - Hodnocení kvality automobilového benzinu a motorové nafty - Systém monitorování kvality paliv.
306.90 Kč

ČSN EN 16257 (699019) - 1.7.2013
Nádrže na přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení - Průměr patního ventilu jiný než 100 mm (nom) (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14116 (699026) - 1.7.2013
Nádrže na přepravu nebezpečného zboží - Digitální propojení zařízení pro rozpoznávání produktu (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 1744-1+A1 (721196) - 1.7.2013
Zkoušení chemických vlastností kameniva - Část 1: Chemický rozbor.
493.90 Kč

ČSN 722072-1 (722072) - 1.7.2013
Popílek pro stavební účely - Část 1: Popílek jako aktivní složka maltovin.
169.40 Kč

ČSN 722072-10 (722072) - 1.7.2013
Popílek pro stavební účely - Část 10: Popílek pro asfaltové výrobky.
202.40 Kč

ČSN 722072-11 (722072) - 1.7.2013
Popílek pro stavební účely - Část 11: Popílek pro ostatní využití.
108.90 Kč

ČSN 722072-2 (722072) - 1.7.2013
Popílek pro stavební účely - Část 2: Popílek jako příměs při výrobě malt.
108.90 Kč

ČSN 722072-3 (722072) - 1.7.2013
Popílek pro stavební účely - Část 3: Popílek pro výrobu popílkových směsí.
169.40 Kč

ČSN 722072-4 (722072) - 1.7.2013
Popílek pro stavební účely - Část 4: Popílek pro výrobu cihlářských pálených výrobků.
169.40 Kč

ČSN 722072-5 (722072) - 1.7.2013
Popílek pro stavební účely - Část 5: Popílek pro výrobu pórobetonu.
169.40 Kč

ČSN 722072-6 (722072) - 1.7.2013
Popílek pro stavební účely - Část 6: Popílek pro výrobu umělého kameniva spékáním.
108.90 Kč

ČSN 722072-8 (722072) - 1.7.2013
Popílek pro stavební účely - Část 8: Popílek pro výrobu umělého kameniva za studena a urychleně vytvrzovaného.
108.90 Kč

ČSN 722072-9 (722072) - 1.7.2013
Popílek pro stavební účely - Část 9: Popílek pro výrobu minerálních vláken.
169.40 Kč

ČSN EN 14303+A1 (727225) - 1.7.2013
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z minerální vlny (MW) - Specifikace. (Platnost do 30.9.2017).
317.90 Kč

ČSN EN 14304+A1 (727226) - 1.7.2013
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z pružné elastomerní pěny (FEF) - Specifikace. (Platnost do 30.9.2017).
317.90 Kč

ČSN EN 14305+A1 (727227) - 1.7.2013
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového skla (CG) - Specifikace. (Platnost do 30.9.2017).
394.90 Kč

ČSN EN 14306+A1 (727228) - 1.7.2013
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z křemičitanu vápenatého (CS) - Specifikace. (Platnost do 30.9.2017).
317.90 Kč

ČSN EN 14307+A1 (727229) - 1.7.2013
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z extrudovaného polystyrenu (XPS) - Specifikace. (Platnost do 30.9.2017).
317.90 Kč

ČSN EN 14308+A1 (727230) - 1.7.2013
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny - Specifikace. (Platnost do 30.9.2017).
394.90 Kč

ČSN EN 14309+A1 (727231) - 1.7.2013
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) - Specifikace. (Platnost do 30.9.2017).
394.90 Kč

ČSN EN 14313+A1 (727232) - 1.7.2013
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z polyethylenové pěny (PEF) - Specifikace. (Platnost do 30.9.2017).
317.90 Kč

ČSN EN 14314+A1 (727233) - 1.7.2013
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z fenolické pěny (PF) - Specifikace. (Platnost do 30.9.2017).
394.90 Kč

ČSN EN 1991-1-4:2007/NA-ed.A (730035) - 1.7.2013
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN EN 1991-3:2008/Oprava1 (730035) - 1.7.2013
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 3: Zatížení od jeřábů a strojního vybavení.
56.10 Kč

ČSN EN 1991-4-ed.2 (730035) - 1.7.2013
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží.
698.50 Kč

ČSN EN 1991-4:2008/NA-ed.A (730035) - 1.7.2013
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
108.90 Kč

ČSN EN 1991-4:2008/Oprava2 (730035) - 1.7.2013
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží.
56.10 Kč

ČSN EN 1998-3-ed.2 (730036) - 1.7.2013
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 3: Hodnocení a zesilování pozemních staveb.
515.90 Kč

ČSN EN 1998-3:2007/Z2 (730036) - 1.7.2013
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 3: Hodnocení a zesilování pozemních staveb.
26.40 Kč

ČSN ISO 17497-2 (730533) - 1.7.2013
Akustika - Rozptylové vlastnosti povrchů - Část 2: Měření činitele směrové difuze ve volném poli.
202.40 Kč

ČSN EN 1993-4-1-ed.2 (731441) - 1.7.2013
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 4-1: Zásobníky.
698.50 Kč

ČSN EN 1993-4-1:2008/Z1 (731441) - 1.7.2013
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 4-1: Zásobníky.
56.10 Kč

ČSN EN 40-3-1 (732093) - 1.7.2013
Osvětlovací stožáry - Část 3-1: Návrh a ověření - Charakteristické hodnoty zatížení.
202.40 Kč

ČSN EN 40-3-2 (732093) - 1.7.2013
Osvětlovací stožáry - Část 3-2: Návrh a ověření - Ověření zkouškami.
202.40 Kč

ČSN EN 40-3-3 (732093) - 1.7.2013
Osvětlovací stožáry - Část 3-3: Návrh a ověření - Ověření výpočtem.
306.90 Kč

ČSN EN 13084-7 (734220) - 1.7.2013
Volně stojící komíny - Část 7: Specifikace válcových ocelových dílů pro jednovrstvé ocelové komíny a ocelové vložky.
306.90 Kč

ČSN EN 12697-42 (736160) - 1.7.2013
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 42: Obsah cizorodých látek v asfaltovém recyklátu.
169.40 Kč

ČSN 736222 (736222) - 1.7.2013
Zatížitelnost mostů pozemních komunikací.
317.90 Kč

ČSN EN 15528+A1 (736330) - 1.7.2013
Železniční aplikace - Traťové třídy zatížení pro určení vztahu mezi dovoleným zatížením infrastruktury a maximálním zatížením vozidly (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 16272-1 (736342) - 1.7.2013
Železniční aplikace - Kolej - Protihlukové zábrany a souvisící zařízení proti šíření zvuku vzduchem - Zkušební metoda pro zjištění akustického výkonu - Část 1: Inherentní charakteristiky - Pohlcování zvuku v laboratoři za podmínky difusního zvukového pole (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 16272-2 (736342) - 1.7.2013
Železniční aplikace - Kolej - Protihlukové zábrany a souvisící zařízení proti šíření zvuku vzduchem - Zkušební metoda pro zjištění akustického výkonu - Část 2: Inherentní charakteristiky - Izolace proti zvuku šířenému vzduchem v laboratoři za podmínky difusního zvukového pole (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 16272-3-1 (736342) - 1.7.2013
Železniční aplikace - Kolej - Protihlukové zábrany a souvisící zařízení proti šíření zvuku vzduchem - Zkušební metoda pro zjištění akustického výkonu - Část 3-1: Normalizované železniční zvukové spektrum a jednoduché numerické hodnocení pro aplikace difusního zvukového pole (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 1793-1 (737060) - 1.7.2013
Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metody stanovení akustických vlastností - Část 1: Vnitřní charakteristiky zvukové pohltivosti.
169.40 Kč

ČSN EN 1793-2 (737060) - 1.7.2013
Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metody stanovení akustických vlastností - Část 2: Vnitřní charakteristiky vzduchové neprůzvučnosti v podmínkách difuzního zvukového pole.
202.40 Kč

ČSN EN 1793-6 (737060) - 1.7.2013
Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metody stanovení akustických vlastností - Část 6: Vnitřní charakteristiky - Určení vzduchové neprůzvučnosti in situ v podmínkách přímého zvukového pole.
394.90 Kč

ČSN EN 1191 (746015) - 1.7.2013
Okna a dveře - Odolnost proti opakovanému otevírání a zavírání - Zkušební metoda.
394.90 Kč

ČSN 757342 (757342) - 1.7.2013
Kvalita vod - Stanovení teploty.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 7827 (757775) - 1.7.2013
Kvalita vod - Hodnocení snadné a úplné aerobní biologické rozložitelnosti organických látek ve vodním prostředí - Metoda stanovení rozpuštěného organického uhlíku (DOC).
202.40 Kč

ČSN EN 354:2011/Oprava1 (832621) - 1.7.2013
Prostředky ochrany osob proti pádu - Spojovací prostředky.
26.40 Kč

ČSN P CEN/TS 16415 (832630) - 1.7.2013
Prostředky ochrany osob proti pádu - Kotvicí zařízení - Doporučení pro kotvicí zařízení v případě použití více než jednou osobou současně (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 20072 (850003) - 1.7.2013
Ověření návrhu zařízení pro dodávání aerosolového léčiva - Požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 14630 (852905) - 1.7.2013
Neaktivní chirurgické implantáty - Obecné požadavky.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 13078 (856014) - 1.7.2013
Stomatologie - Dentální pec - Metoda zkoušení pro měření teploty se samostatným termočlánkem (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 8536-4 (856206) - 1.7.2013
Infuzní přístroje pro zdravotnické použití - Část 4: Infuzní soupravy pro jedno použití, gravitační (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 8536-5 (856206) - 1.7.2013
Infuzní přístroje pro zdravotnické použití - Část 5: Byretové infuzní soupravy pro jedno použití, gravitační (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 319401-V1.1.1 (874006) - 1.7.2013
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Obecné požadavky politiky na poskytovatele důvěryhodných služeb podporující elektronické podpisy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 1047-2+A1 (916030) - 1.7.2013
Bezpečnostní úschovné objekty - Klasifikace a metody zkoušek požární odolnosti - Část 2: Datové komory a datové kontejnery.
306.90 Kč

ČSN EN 16302 (961515) - 1.7.2013
Ochrana kulturního dědictví - Zkušební metody - Měření absorpce vody Karstenovou trubicí (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

Kategorie (nové normy)