Nové normy ČSN za červenec 2013

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.07.2013 v 09:00


ČSN EN 16271 (010122) - 1.7.2013
Hodnotový management - Funkční vyjádření potřeby a specifikace funkční výkonnosti - Požadavky na vyjádření a validaci potřeby, kterou je třeba uspokojit v rámci procesu nákupu nebo získání produktu (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 16325 (011510) - 1.7.2013
Záruky původu energie - Záruky původu elektřiny (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 61360-2-ed.2 (013720) - 1.7.2013
Normalizované typy datových prvků s klasifikačním schématem pro elektrické komponenty - Část 2: Adresářové schéma EXPRESS. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1204.00 Kč

ČSN P ISO/IEC TS 17022 (015266) - 1.7.2013
Posuzování shody - Požadavky a doporučení k obsahu zpráv z auditu systémů managementu třetí stranou.
186.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 17444-1 (018398) - 1.7.2013
Elektronický výběr poplatků (EFC) - Metriky pro posouzení výkonnosti - Část 1: Metriky.
350.00 Kč

ČSN EN 1860-1 (061207) - 1.7.2013
Spotřebiče, pevná paliva a podpalovače pro rožně - Část 1: Rožně na pevná paliva - Požadavky a zkušební metody.
338.00 Kč

ČSN EN 161+A3 (061803) - 1.7.2013
Samočinné uzavírací ventily pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných paliv. (Platnost do 30.10.2025).
543.00 Kč

ČSN EN 15502-1 (075315) - 1.7.2013
Kotle na plynná paliva pro vytápění - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN EN 15502-2-1 (075316) - 1.7.2013
Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Část 2-1: Zvláštní norma pro kotle provedení C a provedení B2, B3 a B5, se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 1000 kW (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 12952-18 (077604) - 1.7.2013
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 18: Návody k obsluze.
186.00 Kč

ČSN EN 12952-7 (077604) - 1.7.2013
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 7: Požadavky na výstroj kotle.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 10121-2 (125004) - 1.7.2013
Zkušební metody pro posuzování vlastností filtračních materiálů a zařízení pro čištění vzduchu od plynných příměsí pro všeobecné větrání - Část 2: Filtrační materiály pro čištění vzduchu od plynných příměsí (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 29461-1 (125005) - 1.7.2013
Filtrační systémy pro nasávání vzduchu u rotačních strojů - Zkušební metody - Část 1: Statické části filtrů (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 29462 (125006) - 1.7.2013
Provozní zkoušení odlučivosti a tlakové ztráty filtračních zařízení a systémů pro běžné větrání v místě provozu (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 14644-10 (125301) - 1.7.2013
Čisté prostory a příslušná řízená prostředí - Část 10: Klasifikace čistoty povrchů podle koncentrace chemických látek (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 14644-8 (125301) - 1.7.2013
Čisté prostory a příslušná řízená prostředí - Část 8: Klasifikace čistoty vzduchu podle koncentrace chemických látek (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 15241 (127024) - 1.7.2013
Větrání budov - Výpočtové metody pro stanovení energetických ztrát způsobených větráním a infiltrací v budovách.
338.00 Kč

ČSN EN 15242 (127026) - 1.7.2013
Větrání budov - Výpočtové metody pro stanovení průtoku vzduchu v budovách včetně infiltrace.
434.00 Kč

ČSN EN 1092-1+A1 (131170) - 1.7.2013
Příruby a přírubové spoje - Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením PN - Část 1: Příruby z oceli (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN 16145 (135901) - 1.7.2013
Zdravotnětechnické armatury - Vytahovatelné výtokové hlavice pro umyvadlové a dřezové směšovací baterie - Obecné technické požadavky.
338.00 Kč

ČSN EN 16146 (135902) - 1.7.2013
Zdravotnětechnické armatury - Vytahovatelné sprchové hadice pro zdravotnětechnické armatury pro vnitřní vodovody typu 1 a 2 - Obecné technické požadavky.
338.00 Kč

ČSN EN 13126-9 (166111) - 1.7.2013
Stavební kování - Požadavky a zkušební metody pro okna a balkónové dveře - Část 9: Kování pro kyvná a otočná okna (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 16035 (166210) - 1.7.2013
Seznam vlastností stavebního kování (HPS) - Identifikace a souhrn dokladů o zkouškách k usnadnění zaměnitelnosti stavebního kování pro použití na požárně odolných a/nebo kouřotěsných dveřích, vratech a/nebo otevíravých oknech.
223.00 Kč

ČSN EN 61131-6 (187050) - 1.7.2013
Programovatelné řídicí jednotky - Část 6: Funkční bezpečnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 840-1 (269381) - 1.7.2013
Pojízdné kontejnery na odpad a recyklaci - Část 1: Kontejnery se dvěma koly a objemem do 400 l pro vyklápěcí zařízení s hřebenovou lištou - Rozměry a provedení.
223.00 Kč

ČSN EN 840-2 (269381) - 1.7.2013
Pojízdné kontejnery na odpad a recyklaci - Část 2: Kontejnery se čtyřmi koly a objemem do 1300 l s plochým víkem (plochými víky) pro vyklápěcí zařízení se závěsy pro čepy a/nebo s hřebenovou lištou - Rozměry a provedení.
223.00 Kč

ČSN EN 840-3 (269381) - 1.7.2013
Pojízdné kontejnery na odpad a recyklaci - Část 3: Kontejnery se čtyřmi koly a objemem do 1300 l s klenutým víkem (klenutými víky) pro vyklápěcí zařízení se závěsy pro čepy a/nebo s hřebenovou lištou - Rozměry a provedení.
223.00 Kč

ČSN EN 840-4 (269381) - 1.7.2013
Pojízdné kontejnery na odpad a recyklaci - Část 4: Kontejnery se čtyřmi koly a objemem do 1700 l s plochým víkem (plochými víky) pro široké vyklápěcí zařízení se závěsy pro čepy nebo BG vyklápěcí zařízení a/nebo široké vyklápěcí zařízení s hřebenovou lištou - Rozměry a provedení.
223.00 Kč

ČSN EN 840-5 (269381) - 1.7.2013
Pojízdné kontejnery na odpad a recyklaci - Část 5: Požadavky na provedení a zkušební metody.
338.00 Kč

ČSN EN 840-6 (269381) - 1.7.2013
Pojízdné kontejnery na odpad a recyklaci - Část 6: Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví.
186.00 Kč

ČSN EN 13104+A2 (280514) - 1.7.2013
Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Nápravy hnacích dvojkolí - Metoda návrhu (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 15437-2 (280542) - 1.7.2013
Železniční aplikace - Monitorování stavu ložiskových skříní - Požadavky na rozhraní a provedení - Část 2: Požadavky na provedení a konstrukci palubních systémů monitorování teploty (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15839 (280912) - 1.7.2013
Železniční aplikace - Schvalovací zkoušky jízdních vlastností kolejových vozidel - Nákladní vozy - Zkoušky jízdní bezpečnosti za působení podélných stlačovacích sil (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 1648-2 (304020) - 1.7.2013
Obytná vozidla pro volný čas - Elektrická instalace malého stejnosměrného napětí 12 V - Část 2: Obytné automobily (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16054 (309049) - 1.7.2013
Jízdní kola BMX - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 9300-004 (310450) - 1.7.2013
Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 004: Popis metod (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 9300-011 (310450) - 1.7.2013
Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 011: Referenční popis procesu "Příprava dat" (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 9300-012 (310450) - 1.7.2013
Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 012: Referenční popis procesu "Přijímání dat" (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 9300-013 (310450) - 1.7.2013
Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 013: Referenční popis procesu "Archivace dat" (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 9300-014 (310450) - 1.7.2013
Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 014: Referenční popis procesu "Obnova dat" (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 9300-015 (310450) - 1.7.2013
Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 015: Referenční popis procesu "Odstranění dat" (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 6049-008 (311711) - 1.7.2013
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra z meta-aramidových vláken - Část 008: Samosmršťovací stíněné ochranné pouzdro (EMI) s nikl-měděným opletením, pružné po instalaci, pracovní teplota od -55 °C do 200 °C - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4199-001 (311713) - 1.7.2013
Letectví a kosmonautika - Spojovací pásy pro letadla - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 2267-009 (311729) - 1.7.2013
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 009: DRA řada, jednožilové a mnohožilové - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3645-001 (311813) - 1.7.2013
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové s krytými kontakty, spojované tříchodým závitem, trvalá pracovní teplota 175 °C nebo 200 °C - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 3682-005 (311818) - 1.7.2013
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, zástrčka a zásuvka, typ s vyměnitelnou vložkou, do panelu, trvalá pracovní teplota 150 °C - Část 005: Zástrčka velikost 2 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3682-006 (311818) - 1.7.2013
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, zástrčka a zásuvka, typ s vyměnitelnou vložkou, do panelu, trvalá pracovní teplota 150 °C - Část 006: Zásuvka velikost 3 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3682-007 (311818) - 1.7.2013
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, zástrčka a zásuvka, typ s vyměnitelnou vložkou, do panelu, trvalá pracovní teplota 150 °C - Část 007: Zástrčka velikost 3 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3682-008 (311818) - 1.7.2013
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, zástrčka a zásuvka, typ s vyměnitelnou vložkou, do panelu, trvalá pracovní teplota 150 °C - Část 008: Zásuvka velikost 4 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3682-009 (311818) - 1.7.2013
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, zástrčka a zásuvka, typ s vyměnitelnou vložkou, do panelu, trvalá teplota 150 °C - Část 009: Zástrčka velikost 4 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3660-025 (311822) - 1.7.2013
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 025: Kabelový vývod typu A, rovný, netěsněný, s odlehčením pro upevnění kabelu pro EN 3646 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3660-027 (311822) - 1.7.2013
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 027: Kabelový vývod typu A, 45°, netěsněný, s odlehčením pro upevnění pro EN 3646 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3660-038 (311822) - 1.7.2013
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 038: Ruční nářadí typu Z, pro montáž pásek z nerezové oceli podle EN 3660-033 na příslušenství kabelových vývodů - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 12312-1 (319321) - 1.7.2013
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 1: Schody pro cestující (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 12312-9 (319321) - 1.7.2013
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 9: Nakládače kontejnerů/palet (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 1915-1 (319322) - 1.7.2013
Pozemní zařízení pro letadla - Obecné požadavky - Část 1: Základní bezpečnostní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 50131-2-7-1 (334591) - 1.7.2013
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-7-1: Detektory narušení - Detektory rozbíjení skla (akustické).
434.00 Kč

ČSN EN 50131-2-7-2 (334591) - 1.7.2013
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-7-2: Detektory narušení - Detektory rozbíjení skla (pasivní).
434.00 Kč

ČSN EN 50131-2-7-3 (334591) - 1.7.2013
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-7-3: Detektory narušení - Detektory rozbíjení skla (aktivní).
434.00 Kč

ČSN EN 62282-6-100:2010/A1 (336000) - 1.7.2013
Technologie palivových článků - Část 6-100: Miniaturní napájecí zdroje na palivové články - Bezpečnost. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 62305-3-ed.2:2012/Z1 (341390) - 1.7.2013
Ochrana před bleskem - Část 3: Hmotné škody na stavbách a ohrožení života.
62.00 Kč

ČSN 342040-ed.2 (342040) - 1.7.2013
Předpisy pro ochranu sdělovacích a zabezpečovacích vedení a zařízení před nebezpečnými, rušivými a korozivními vlivy elektrické trakce 25 kV, 50 Hz.
434.00 Kč

ČSN EN 62358-ed.2 (345843) - 1.7.2013
Feritová jádra - Normalizovaný činitel indukčnosti pro jádra s mezerou a jeho tolerance. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 62271-101-ed.2 (354222) - 1.7.2013
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 101: Syntetické zkoušky. (Platnost do 31.8.2024).
945.00 Kč

ČSN EN 50470-1:2007/Oprava1 (356137) - 1.7.2013
Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Část 1: Všeobecné požadavky, zkoušky a zkušební podmínky - Měřicí zařízení (třídy A, B a C).
29.00 Kč

ČSN EN 60688-ed.2 (356215) - 1.7.2013
Elektrické měřicí převodníky pro převod střídavých a stejnosměrných elektrických veličin na analogové nebo číslicové signály. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN 61010-2-032-ed.3 (356502) - 1.7.2013
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-032: Zvláštní požadavky na snímače proudu držené v ruce a rukou ovládané k elektrickému zkoušení a měření. (Platnost do 12.11.2024).
434.00 Kč

ČSN EN 61326-2-1-ed.2 (356509) - 1.7.2013
Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 2-1: Konkrétní požadavky - Zkušební konfigurace, provozní podmínky a funkční kritéria citlivých zkušebních a měřicích zařízení při používání v EMC nechráněném prostředí. (Platnost do 4.6.2024).
186.00 Kč

ČSN EN 61326-2-2-ed.2 (356509) - 1.7.2013
Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 2-2: Konkrétní požadavky - Zkušební konfigurace, provozní podmínky a funkční kritéria zkušebních, měřicích a dohlížecích přenosných zařízení používaných v nízkonapěťových rozvodných sítích. (Platnost do 4.6.2024).
223.00 Kč

ČSN EN 61326-2-5-ed.2 (356509) - 1.7.2013
Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 2-5: Konkrétní požadavky - Zkušební konfigurace, provozní podmínky a funkční kritéria pro zařízení sběrnice pole s rozhraním v souladu s IEC 61784-1. (Platnost do 4.6.2024).
223.00 Kč

ČSN EN 61326-2-6-ed.2 (356509) - 1.7.2013
Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 2-6: Konkrétní požadavky - Zdravotnická zařízení pro diagnostiku in vitro (IVD). (Platnost do 4.6.2024).
223.00 Kč

ČSN EN 50536:2012/A1 (357607) - 1.7.2013
Ochrana před bleskem - Systémy pro identifikaci bouřkové činnosti.
62.00 Kč

ČSN EN 60115-8 (358190) - 1.7.2013
Neproměnné rezistory pro použití v elektronických zařízeních - Část 8: Dílčí specifikace - Neproměnné rezistory pro povrchovou montáž. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN 62276-ed.2 (358417) - 1.7.2013
Monokrystalické desky pro součástky s povrchovou akustickou vlnou (PAV) - Specifikace a měřicí metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 28.11.2019).
543.00 Kč

ČSN EN 62674-1 (358477) - 1.7.2013
Vysokofrekvenční indukčnostní součástky - Část 1: Neproměnné povrchově montované induktory pro použití v elektronických a telekomunikačních zařízeních. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 61747-4-ed.2 (358787) - 1.7.2013
Zobrazovací součástky s kapalnými krystaly - Část 4: Zobrazovací moduly a buňky s kapalnými krystaly - Základní mezní a charakteristické hodnoty. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 62595-2 (358790) - 1.7.2013
Jednotka podsvícení pro LCD - Část 2: Elektrooptické metody měření pro jednotky podsvícení s diodami LED. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 61193-3 (359043) - 1.7.2013
Systémy hodnocení kvality - Část 3: Volba a použití přejímacích plánů pro výstupní a mezioperační audity výroby desek s plošnými spoji a laminátů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN EN 60794-2-31-ed.2 (359223) - 1.7.2013
Optické vláknové kabely - Část 2-31: Vnitřní kabely - Předmětová specifikace pro optické vláknové páskové kabely pro vnitřní kabeláž budov. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 17.5.2022).
223.00 Kč

ČSN EN 61300-2-11-ed.2 (359251) - 1.7.2013
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-11: Zkoušky - Osové stlačení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 61300-2-14-ed.3 (359251) - 1.7.2013
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-14: Zkoušky - Vysoký optický výkon. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 18.3.2024).
338.00 Kč

ČSN EN 61300-2-19-ed.3 (359251) - 1.7.2013
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-19: Zkoušky - Vlhké teplo (konstantní). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 61195-ed.2:2000/A1 (360276) - 1.7.2013
Dvoupaticové zářivky - Požadavky na bezpečnost.
120.00 Kč

ČSN EN 60968 (360290) - 1.7.2013
Světelné zdroje s integrovanými předřadníky pro všeobecné osvětlování - Požadavky na bezpečnost. (Platnost do 30.3.2018).
338.00 Kč

ČSN EN 60335-2-17-ed.3 (361050) - 1.7.2013
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-17: Zvláštní požadavky na přikrývky, podušky, oděvy a podobné ohebné tepelné spotřebiče.
543.00 Kč

ČSN EN 60601-2-44-ed.3:2010/A1 (364801) - 1.7.2013
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-44: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost rentgenových zařízení pro výpočetní tomografii.
338.00 Kč

ČSN EN 60601-2-65 (364801) - 1.7.2013
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-65: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost stomatologických intraorálních rentgenových zařízení.
434.00 Kč

ČSN EN 61094-8 (368880) - 1.7.2013
Měřicí mikrofony - Část 8: Porovnávací metody určování citlivosti pracovních etalonových mikrofonů ve volném poli.
338.00 Kč

ČSN EN 62075-ed.2 (369063) - 1.7.2013
Audiovizuální zařízení, zařízení pro informační a komunikační technologie - Ekodesign.
350.00 Kč

ČSN EN ISO/IEC 19796-1 (369079) - 1.7.2013
Informační technologie - Výuka, vzdělávání a školení - Management kvality, záruky a metriky - Část 1: Obecný přístup.
945.00 Kč

ČSN EN 419251-1 (369282) - 1.7.2013
Bezpečnostní požadavky na zařízení pro autentizaci - Část 1: Profil ochrany pro základní funkce (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 419251-2 (369282) - 1.7.2013
Bezpečnostní požadavky na zařízení pro autentizaci - Část 2: Profil ochrany pro rozšíření důvěryhodného kanálu pro aplikaci generující certifikát (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 419251-3 (369282) - 1.7.2013
Bezpečnostní požadavky na zařízení pro autentizaci - Část 3: Další funkce pro zabezpečení cílů (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN ISO/IEC 9797-2 (369782) - 1.7.2013
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Kódy pro autentizaci zprávy (MACs) - Část 2: Mechanismy používající dedikovanou hašovací funkci.
434.00 Kč

ČSN ISO/IEC 27005 (369790) - 1.7.2013
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Řízení rizik bezpečnosti informací.
567.00 Kč

ČSN ISO/IEC 27007 (369790) - 1.7.2013
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Směrnice pro audit systémů řízení bezpečnosti informací.
338.00 Kč

ČSN ISO/IEC 19794-5 (369860) - 1.7.2013
Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 5: Data obrazu obličeje.
768.00 Kč

ČSN EN ISO 9513 (420386) - 1.7.2013
Kovové materiály - Kalibrace průtahoměrových systémů používaných při zkoušení jednoosým zatížením.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 643 (420462) - 1.7.2013
Ocel - Mikrografické stanovení velikosti zrn.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 4492 (420890) - 1.7.2013
Kovové prášky s výjimkou prášků pro tvrdokovy - Stanovení rozměrových změn spojených s lisováním a spékáním.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 13705 (450031) - 1.7.2013
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Přímotopná tělesa pro celkový provoz rafinérie (Norma k přímému použití jako ČSN).
1801.20 Kč

ČSN EN ISO 27509 (451660) - 1.7.2013
Naftový a plynárenský průmysl - Kompaktní přírubová spojení s těsnicím kroužkem typu IX (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN ISO 4254-12 (470601) - 1.7.2013
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 12: Rotační diskové a bubnové žací stroje a cepové žací stroje.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 21572 (569901) - 1.7.2013
Potraviny - Analýza molekulárních biomarkerů - Metody založené na stanovení proteinů (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

TNI CEN/TR 12108 (643198) - 1.7.2013
Plastové potrubní systémy - Návod pro instalaci tlakových potrubních systémů pro horkou a studenou vodu, určenou pro lidskou spotřebu, uvnitř budov.
338.00 Kč

ČSN EN 12201-3+A1 (646410) - 1.7.2013
Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyethylen (PE) - Část 3: Tvarovky.
434.00 Kč

ČSN EN 1555-3+A1 (646412) - 1.7.2013
Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - Polyethylen (PE) - Část 3: Tvarovky.
350.00 Kč

ČSN EN 14275 (656007) - 1.7.2013
Motorová paliva - Hodnocení kvality automobilového benzinu a motorové nafty - Vzorkování z výdejních pistolí veřejných a neveřejných čerpacích stanic.
223.00 Kč

ČSN EN 16143 (656203) - 1.7.2013
Ropné výrobky - Stanovení obsahu benzo[a]pyrenu a vybraných polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) v plnicích olejích - Postup s čištěním dvojnásobnou kapalinovou chromatografií a analýzou plynovou chromatografií s hmotnostním spektrometrem (GC/MS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14274 (656502) - 1.7.2013
Motorová paliva - Hodnocení kvality automobilového benzinu a motorové nafty - Systém monitorování kvality paliv.
338.00 Kč

ČSN EN 16257 (699019) - 1.7.2013
Nádrže na přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení - Průměr patního ventilu jiný než 100 mm (nom) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14116 (699026) - 1.7.2013
Nádrže na přepravu nebezpečného zboží - Digitální propojení zařízení pro rozpoznávání produktu (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 1744-1+A1 (721196) - 1.7.2013
Zkoušení chemických vlastností kameniva - Část 1: Chemický rozbor.
543.00 Kč

ČSN 722072-1 (722072) - 1.7.2013
Popílek pro stavební účely - Část 1: Popílek jako aktivní složka maltovin.
186.00 Kč

ČSN 722072-10 (722072) - 1.7.2013
Popílek pro stavební účely - Část 10: Popílek pro asfaltové výrobky.
223.00 Kč

ČSN 722072-11 (722072) - 1.7.2013
Popílek pro stavební účely - Část 11: Popílek pro ostatní využití.
120.00 Kč

ČSN 722072-2 (722072) - 1.7.2013
Popílek pro stavební účely - Část 2: Popílek jako příměs při výrobě malt.
120.00 Kč

ČSN 722072-3 (722072) - 1.7.2013
Popílek pro stavební účely - Část 3: Popílek pro výrobu popílkových směsí.
186.00 Kč

ČSN 722072-4 (722072) - 1.7.2013
Popílek pro stavební účely - Část 4: Popílek pro výrobu cihlářských pálených výrobků.
186.00 Kč

ČSN 722072-5 (722072) - 1.7.2013
Popílek pro stavební účely - Část 5: Popílek pro výrobu pórobetonu.
186.00 Kč

ČSN 722072-6 (722072) - 1.7.2013
Popílek pro stavební účely - Část 6: Popílek pro výrobu umělého kameniva spékáním.
120.00 Kč

ČSN 722072-8 (722072) - 1.7.2013
Popílek pro stavební účely - Část 8: Popílek pro výrobu umělého kameniva za studena a urychleně vytvrzovaného.
120.00 Kč

ČSN 722072-9 (722072) - 1.7.2013
Popílek pro stavební účely - Část 9: Popílek pro výrobu minerálních vláken.
186.00 Kč

ČSN EN 14303+A1 (727225) - 1.7.2013
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z minerální vlny (MW) - Specifikace. (Platnost do 30.9.2017).
350.00 Kč

ČSN EN 14304+A1 (727226) - 1.7.2013
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z pružné elastomerní pěny (FEF) - Specifikace. (Platnost do 30.9.2017).
350.00 Kč

ČSN EN 14305+A1 (727227) - 1.7.2013
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového skla (CG) - Specifikace. (Platnost do 30.9.2017).
434.00 Kč

ČSN EN 14306+A1 (727228) - 1.7.2013
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z křemičitanu vápenatého (CS) - Specifikace. (Platnost do 30.9.2017).
350.00 Kč

ČSN EN 14307+A1 (727229) - 1.7.2013
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z extrudovaného polystyrenu (XPS) - Specifikace. (Platnost do 30.9.2017).
350.00 Kč

ČSN EN 14308+A1 (727230) - 1.7.2013
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny - Specifikace. (Platnost do 30.9.2017).
434.00 Kč

ČSN EN 14309+A1 (727231) - 1.7.2013
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) - Specifikace. (Platnost do 30.9.2017).
434.00 Kč

ČSN EN 14313+A1 (727232) - 1.7.2013
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z polyethylenové pěny (PEF) - Specifikace. (Platnost do 30.9.2017).
350.00 Kč

ČSN EN 14314+A1 (727233) - 1.7.2013
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z fenolické pěny (PF) - Specifikace. (Platnost do 30.9.2017).
434.00 Kč

ČSN EN 1991-1-4:2007/NA-ed.A (730035) - 1.7.2013
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN EN 1991-3:2008/Oprava1 (730035) - 1.7.2013
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 3: Zatížení od jeřábů a strojního vybavení.
62.00 Kč

ČSN EN 1991-4-ed.2 (730035) - 1.7.2013
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží.
768.00 Kč

ČSN EN 1991-4:2008/NA-ed.A (730035) - 1.7.2013
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
120.00 Kč

ČSN EN 1991-4:2008/Oprava2 (730035) - 1.7.2013
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží.
62.00 Kč

ČSN EN 1998-3-ed.2 (730036) - 1.7.2013
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 3: Hodnocení a zesilování pozemních staveb.
567.00 Kč

ČSN EN 1998-3:2007/Z2 (730036) - 1.7.2013
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 3: Hodnocení a zesilování pozemních staveb.
29.00 Kč

ČSN ISO 17497-2 (730533) - 1.7.2013
Akustika - Rozptylové vlastnosti povrchů - Část 2: Měření činitele směrové difuze ve volném poli.
223.00 Kč

ČSN EN 1993-4-1-ed.2 (731441) - 1.7.2013
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 4-1: Zásobníky.
768.00 Kč

ČSN EN 1993-4-1:2008/Z1 (731441) - 1.7.2013
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 4-1: Zásobníky.
62.00 Kč

ČSN EN 40-3-1 (732093) - 1.7.2013
Osvětlovací stožáry - Část 3-1: Návrh a ověření - Charakteristické hodnoty zatížení.
223.00 Kč

ČSN EN 40-3-2 (732093) - 1.7.2013
Osvětlovací stožáry - Část 3-2: Návrh a ověření - Ověření zkouškami.
223.00 Kč

ČSN EN 40-3-3 (732093) - 1.7.2013
Osvětlovací stožáry - Část 3-3: Návrh a ověření - Ověření výpočtem.
338.00 Kč

ČSN EN 13084-7 (734220) - 1.7.2013
Volně stojící komíny - Část 7: Specifikace válcových ocelových dílů pro jednovrstvé ocelové komíny a ocelové vložky.
338.00 Kč

ČSN EN 12697-42 (736160) - 1.7.2013
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 42: Obsah cizorodých látek v asfaltovém recyklátu.
186.00 Kč

ČSN 736222 (736222) - 1.7.2013
Zatížitelnost mostů pozemních komunikací.
350.00 Kč

ČSN EN 15528+A1 (736330) - 1.7.2013
Železniční aplikace - Traťové třídy zatížení pro určení vztahu mezi dovoleným zatížením infrastruktury a maximálním zatížením vozidly (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 16272-1 (736342) - 1.7.2013
Železniční aplikace - Kolej - Protihlukové zábrany a souvisící zařízení proti šíření zvuku vzduchem - Zkušební metoda pro zjištění akustického výkonu - Část 1: Inherentní charakteristiky - Pohlcování zvuku v laboratoři za podmínky difusního zvukového pole (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16272-2 (736342) - 1.7.2013
Železniční aplikace - Kolej - Protihlukové zábrany a souvisící zařízení proti šíření zvuku vzduchem - Zkušební metoda pro zjištění akustického výkonu - Část 2: Inherentní charakteristiky - Izolace proti zvuku šířenému vzduchem v laboratoři za podmínky difusního zvukového pole (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16272-3-1 (736342) - 1.7.2013
Železniční aplikace - Kolej - Protihlukové zábrany a souvisící zařízení proti šíření zvuku vzduchem - Zkušební metoda pro zjištění akustického výkonu - Část 3-1: Normalizované železniční zvukové spektrum a jednoduché numerické hodnocení pro aplikace difusního zvukového pole (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1793-1 (737060) - 1.7.2013
Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metody stanovení akustických vlastností - Část 1: Vnitřní charakteristiky zvukové pohltivosti.
186.00 Kč

ČSN EN 1793-2 (737060) - 1.7.2013
Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metody stanovení akustických vlastností - Část 2: Vnitřní charakteristiky vzduchové neprůzvučnosti v podmínkách difuzního zvukového pole.
223.00 Kč

ČSN EN 1793-6 (737060) - 1.7.2013
Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metody stanovení akustických vlastností - Část 6: Vnitřní charakteristiky - Určení vzduchové neprůzvučnosti in situ v podmínkách přímého zvukového pole.
434.00 Kč

ČSN EN 1191 (746015) - 1.7.2013
Okna a dveře - Odolnost proti opakovanému otevírání a zavírání - Zkušební metoda.
434.00 Kč

ČSN 757342 (757342) - 1.7.2013
Kvalita vod - Stanovení teploty.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 7827 (757775) - 1.7.2013
Kvalita vod - Hodnocení snadné a úplné aerobní biologické rozložitelnosti organických látek ve vodním prostředí - Metoda stanovení rozpuštěného organického uhlíku (DOC).
223.00 Kč

ČSN EN 354:2011/Oprava1 (832621) - 1.7.2013
Prostředky ochrany osob proti pádu - Spojovací prostředky.
29.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16415 (832630) - 1.7.2013
Prostředky ochrany osob proti pádu - Kotvicí zařízení - Doporučení pro kotvicí zařízení v případě použití více než jednou osobou současně (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 20072 (850003) - 1.7.2013
Ověření návrhu zařízení pro dodávání aerosolového léčiva - Požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 14630 (852905) - 1.7.2013
Neaktivní chirurgické implantáty - Obecné požadavky.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 13078 (856014) - 1.7.2013
Stomatologie - Dentální pec - Metoda zkoušení pro měření teploty se samostatným termočlánkem (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 8536-4 (856206) - 1.7.2013
Infuzní přístroje pro zdravotnické použití - Část 4: Infuzní soupravy pro jedno použití, gravitační (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 8536-5 (856206) - 1.7.2013
Infuzní přístroje pro zdravotnické použití - Část 5: Byretové infuzní soupravy pro jedno použití, gravitační (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 319401-V1.1.1 (874006) - 1.7.2013
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Obecné požadavky politiky na poskytovatele důvěryhodných služeb podporující elektronické podpisy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 1047-2+A1 (916030) - 1.7.2013
Bezpečnostní úschovné objekty - Klasifikace a metody zkoušek požární odolnosti - Část 2: Datové komory a datové kontejnery.
338.00 Kč

ČSN EN 16302 (961515) - 1.7.2013
Ochrana kulturního dědictví - Zkušební metody - Měření absorpce vody Karstenovou trubicí (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.