Nové normy ČSN za listopad 2003

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.11.2003 v 09:00


ČSN EN ISO 2789 (010176) - 1.11.2003
Informace a dokumentace - Mezinárodní knihovnická statistika. (Text normy není součástí výtisku).
515.90 Kč

ČSN EN ISO 10012 (010360) - 1.11.2003
Systémy managementu měření - Požadavky na procesy měření a měřicí vybavení.
317.90 Kč

ČSN P ISO TS 14048 (010948) - 1.11.2003
Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Formát dokumentace údajů.
394.90 Kč

ČSN 010962 (010962) - 1.11.2003
Environmentální management - Integrace environmentálních aspektů do návrhu a vývoje produktu.
394.90 Kč

ČSN EN 1032 (011425) - 1.11.2003
Vibrace - Zkoušení mobilních strojů pro účely určení emisní hodnoty vibrací.
317.90 Kč

ČSN ISO 14617-15 (013630) - 1.11.2003
Grafické značky pro schémata - Část 15: Instalační schémata a mapy sítí.
202.40 Kč

ČSN ISO 14617-3 (013630) - 1.11.2003
Grafické značky pro schémata - Část 3: Spojení a související zařízení.
202.40 Kč

ČSN ISO 14617-4 (013630) - 1.11.2003
Grafické značky pro schémata - Část 4: Ovládače a související zařízení.
202.40 Kč

ČSN EN 14096-1 (015022) - 1.11.2003
Nedestruktivní zkoušení - Kvalifikace systémů pro digitalizaci radiogramu - Část 1: Definice, kvantitativní měření parametrů jakosti obrazu, standardní referenční film a sledování jakosti.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 14819-1 (018253) - 1.11.2003
Dopravní a cestovní informace (TTI) - Zprávy TTI předávané kódováním dopravních zpráv - Část 1: Protokol kódování pro Rádiový datový systém - Kanál dopravních zpráv (RDS-TMC) s využitím ALERT-C (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 14819-2 (018253) - 1.11.2003
Dopravní a cestovní informace (TTI) - Zprávy TTI předávané kódováním dopravních zpráv - Část 2: Akční a informační kódy pro Rádiový datový systém - Kanál dopravních zpráv (RDS-TMC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN ISO 3506-4 (021007) - 1.11.2003
Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z korozivzdorných ocelí - Část 4: Šrouby do plechu.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 7539-6 (038172) - 1.11.2003
Koroze kovů a slitin - Zkoušky koroze za napětí - Část 6: Příprava a používání vzorků s předem vytvořenou trhlinou za konstantního zatížení nebo za konstantního rozevření trhliny.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 3882 (038180) - 1.11.2003
Kovové a jiné anorganické povlaky - Přehled metod měření tloušťky.
202.40 Kč

ČSN EN 13811 (038570) - 1.11.2003
Sherardování - Zinkové difuzní povlaky na železných výrobcích - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN 038900-4-0 (038900) - 1.11.2003
Klasifikace podmínek prostředí - Část 4-0: Návod pro korelaci a transformaci tříd podmínek prostředí podle IEC 60721-3 na zkoušky vlivu prostředí podle IEC 60068 - Úvod.
202.40 Kč

ČSN 038900-4-1 (038900) - 1.11.2003
Klasifikace podmínek prostředí - Část 4-1: Návod pro korelaci a transformaci tříd podmínek prostředí podle IEC 60721-3 na zkoušky vlivu prostředí podle IEC 60068 - Skladování.
202.40 Kč

ČSN 038900-4-2 (038900) - 1.11.2003
Klasifikace podmínek prostředí - Část 4-2: Návod pro korelaci a transformaci tříd podmínek prostředí podle IEC 60721-3 na zkoušky vlivu prostředí podle IEC 60068 - Přeprava.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 9692-4 (050025) - 1.11.2003
Svařování a příbuzné procesy - Příprava svarových ploch - Část 4: Plátované oceli (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN ISO 5826 (052020) - 1.11.2003
Zařízení pro odporové svařování - Transformátory - Všeobecné specifikace použitelné pro všechny transformátory (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 60974-2 (052205) - 1.11.2003
Zařízení pro obloukové svařování - Část 2: Kapalinové chladicí systémy. (Platnost do 1.2.2011).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 12224-3 (055607) - 1.11.2003
Plný a tavidlem plněný pájecí drát - Specifikace a zkušební metody - Část 3: Zkouška účinnosti tavidlem plněného pájecího drátu metodou smáčecích vah (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 437 (061001) - 1.11.2003
Zkušební plyny - Zkušební přetlaky - Kategorie spotřebičů (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 13278 (061402) - 1.11.2003
Kamna na plynná paliva s otevřenou spalovací komorou.
698.50 Kč

ČSN EN 613:2001/A1 (061412) - 1.11.2003
Konvekční kamna na plynná paliva.
169.40 Kč

ČSN EN 13953 (078463) - 1.11.2003
Tlakové pojistné ventily pro znovuplnitelné lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13403 (120521) - 1.11.2003
Větrání budov - Nekovová potrubí - Vzduchotechnická potrubí vyrobená z izolačních desek (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13480-3 (130020) - 1.11.2003
Kovová průmyslová potrubí - Část 3: Konstrukce a výpočet.
1288.20 Kč

ČSN EN 13480-4 (130020) - 1.11.2003
Kovová průmyslová potrubí - Část 4: Výroba a montáž.
394.90 Kč

ČSN EN 13480-5 (130020) - 1.11.2003
Kovová průmyslová potrubí - Část 5: Kontrola a zkoušení.
317.90 Kč

ČSN EN 12266-1 (133003) - 1.11.2003
Průmyslové armatury - Zkoušení armatur - Část 1: Tlakové zkoušky, postupy zkoušek a přejímací kritéria - Závazné požadavky.
202.40 Kč

ČSN EN 1433 (136302) - 1.11.2003
Odvodňovací žlábky pro dopravní a pěší plochy - Klasifikace, konstrukční zásady, zkoušení, označování a hodnocení shody.
493.90 Kč

ČSN EN 13564-2 (136370) - 1.11.2003
Zpětné armatury pro vnitřní kanalizaci - Část 2: Zkušební metody.
169.40 Kč

ČSN EN 12541 (137211) - 1.11.2003
Zdravotnětechnické armatury - Tlakové splachovače záchodových mís a pisoárových stání s automatickým hydraulickým uzávěrem PN 10 (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN ISO 11670 (192015) - 1.11.2003
Lasery a laserová zařízení - Metody měření parametrů laserového svazku - Stabilita polohy svazku (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 12005 (192018) - 1.11.2003
Lasery a laserová zařízení - Metody měření parametrů laserového svazku - Polarizace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 10342 (195019) - 1.11.2003
Oftalmologické přístroje - Oční refraktometry (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 6789 (230780) - 1.11.2003
Nářadí k montáži šroubů a matic - Ruční nářadí na vymezení velikosti kroutícího momentu - Požadavky a zkušební postupy pro typovou zkoušku, přejímací zkoušku a rekalibrační postupy (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 60746-1 (257402) - 1.11.2003
Vyjadřování vlastností elektrochemických analyzátorů - Část 1: Všeobecně. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 60746-2 (257402) - 1.11.2003
Vyjadřování vlastností elektrochemických analyzátorů - Část 2: Hodnota pH. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 5167-1 (257710) - 1.11.2003
Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu - Část 1: Obecné principy a požadavky.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 5167-2 (257710) - 1.11.2003
Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu - Část 2: Clony.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 5167-3 (257710) - 1.11.2003
Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu - Část 3: Dýzy a Venturiho dýzy.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 5167-4 (257710) - 1.11.2003
Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu - Část 4: Venturiho trubice.
306.90 Kč

ČSN ISO 15629 (269138) - 1.11.2003
Palety pro manipulaci s materiálem - Kvalita spojovacích prvků pro montáž nových a opravy použitých prostých, dřevěných palet.
306.90 Kč

ČSN EN 13876 (269390) - 1.11.2003
Doprava - Logistika a služby - Přepravní řetězce zboží - Směrnice pro zajištění služeb nákladní přepravy.
169.40 Kč

ČSN EN 12999 (270540) - 1.11.2003
Jeřáby - Nakládací jeřáby.
539.00 Kč

ČSN EN 81-28 (274003) - 1.11.2003
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 28: Dálková nouzová signalizace u výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů.
202.40 Kč

ČSN EN 81-58 (274003) - 1.11.2003
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 58: Přezkoušení a zkoušky požární odolnosti šachetních dveří.
306.90 Kč

ČSN EN 81-70 (274003) - 1.11.2003
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 70: Zvláštní úprava výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace. (Platnost do 31.5.2020).
306.90 Kč

ČSN EN 81-72 (274003) - 1.11.2003
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 72: Požární výtahy. (Platnost do 31.8.2017).
317.90 Kč

ČSN EN 14067-1 (281901) - 1.11.2003
Železniční aplikace - Aerodynamika - Část 1: Značky a jednotky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14067-2 (281901) - 1.11.2003
Železniční aplikace - Aerodynamika - Část 2: Aerodynamika na otevřené trati (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 14067-3 (281901) - 1.11.2003
Železniční aplikace - Aerodynamika - Část 3: Aerodynamika - Část 3: Aerodynamika v tunelech (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 17287 (300615) - 1.11.2003
Silniční vozidla - Ergonomické aspekty dopravních informačních a řídicích systémů - Postup pro hodnocení vhodnosti pro jejich použití při jízdě (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 12312-3 (319321) - 1.11.2003
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 3: Pojízdné pásové dopravníky.
306.90 Kč

ČSN EN 12312-4 (319321) - 1.11.2003
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 4: Nástupní mosty pro cestující.
306.90 Kč

ČSN EN 14144 (328623) - 1.11.2003
Záchranné kruhy - Požadavky, zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14145 (328624) - 1.11.2003
Upevňovací držáky záchranných kruhů (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 15085 (328660) - 1.11.2003
Malá plavidla - Ochrana před pádem z plavidla a prostředky pro vytažení zpět na plavidlo (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 14206 (329511) - 1.11.2003
Lodě vnitrozemské plavby - Naloďovací lávky pro osobní lodě - Požadavky, zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 60079-10 (332320) - 1.11.2003
Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru - Část 10: Určování nebezpečných prostorů. (Platnost do 1.3.2012).
493.90 Kč

ČSN EN 50370-2 (333450) - 1.11.2003
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Norma skupiny výrobků pro obráběcí a tvářecí stroje - Část 2: Odolnost.
306.90 Kč

ČSN EN 60870-6-802-ed.2 (334660) - 1.11.2003
Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 6-802: Protokoly dálkového ovládání kompatibilní s normami ISO a doporučeními ITU-T - Modely objektů TASE.2. (Platnost do 19.8.2017).
539.00 Kč

ČSN EN 50110-1 (343100) - 1.11.2003
Obsluha a práce na elektrických zařízeních. (Platnost do 1.7.2007).
317.90 Kč

ČSN EN 50110-2 (343100) - 1.11.2003
Obsluha a práce na elektrických zařízeních (národní dodatky). (Platnost do 1.3.2013).
202.40 Kč

ČSN EN 60684-3-209 (346553) - 1.11.2003
Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 209: Polyolefinové teplem smrštitelné trubičky pro všeobecné použití, odolné ohni, s poměrem smrštění 2:1. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.7.2013).
306.90 Kč

ČSN EN 60684-3-229 (346553) - 1.11.2003
Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 229: Teplem smrštitelné poloohebné polyvinylidenfluoridové trubičky, se zpomaleným hořením, odolné tekutinám, s poměrem smrštění 2:1. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 60749-16 (358799) - 1.11.2003
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 16: Zjišťování šumu způsobeného nárazem částic (PIND). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 60749-5 (358799) - 1.11.2003
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 5: Zkouška životnosti konstantní teplotou a vlhkostí při elektrické polarizaci. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 15.5.2020).
202.40 Kč

ČSN EN 61188-5-6 (359038) - 1.11.2003
Desky s plošnými spoji a osazené desky - Návrh a použití - Část 5-6: Pokyny pro připojování (plošky/spoje) - Nosiče čipů s vývody ve tvaru J na čtyřech stranách. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 60357-ed.2:2003/Oprava1 (360160) - 1.11.2003
Halogenové žárovky (mimo žárovek pro silniční vozidla) - Požadavky na provedení.
108.90 Kč

ČSN EN 61347-2-1:2001/Oprava1 (360510) - 1.11.2003
Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-1: Zvláštní požadavky na zapalovací zařízení (jiná než doutnavková).
26.40 Kč

ČSN EN 61347-2-8:2001/Oprava1 (360510) - 1.11.2003
Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-8: Zvláštní požadavky na předřadníky pro zářivky.
26.40 Kč

ČSN EN 60745-1 (361575) - 1.11.2003
Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky. (Platnost do 1.6.2009).
698.50 Kč

ČSN EN 50260-2-7 (361590) - 1.11.2003
Bezpečnost ručního elektrického nářadí napájeného z baterií a bezpečnost bateriových souprav - Část 2-7: Zvláštní požadavky na stříkací pistole. (Platnost do 9.1.2015).
108.90 Kč

ČSN EN 62133 (364379) - 1.11.2003
Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Bezpečnostní požadavky pro přenosné uzavřené plynotěsné akumulátorové články a pro přenosné baterie z nich sestavené. (Platnost do 10.1.2016).
306.90 Kč

ČSN EN 60958-3 (368308) - 1.11.2003
Digitální zvukové rozhraní - Část 3: Zařízení pro neprofesionální aplikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.10.2009).
493.90 Kč