Nové normy ČSN za listopad 2003

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.11.2003 v 09:00


ČSN EN ISO 2789 (010176) - 1.11.2003
Informace a dokumentace - Mezinárodní knihovnická statistika. (Text normy není součástí výtisku).
515.90 Kč

ČSN EN ISO 10012 (010360) - 1.11.2003
Systémy managementu měření - Požadavky na procesy měření a měřicí vybavení.
317.90 Kč

ČSN P ISO TS 14048 (010948) - 1.11.2003
Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Formát dokumentace údajů.
394.90 Kč

ČSN 010962 (010962) - 1.11.2003
Environmentální management - Integrace environmentálních aspektů do návrhu a vývoje produktu.
394.90 Kč

ČSN EN 1032 (011425) - 1.11.2003
Vibrace - Zkoušení mobilních strojů pro účely určení emisní hodnoty vibrací.
317.90 Kč

ČSN ISO 14617-15 (013630) - 1.11.2003
Grafické značky pro schémata - Část 15: Instalační schémata a mapy sítí.
202.40 Kč

ČSN ISO 14617-3 (013630) - 1.11.2003
Grafické značky pro schémata - Část 3: Spojení a související zařízení.
202.40 Kč

ČSN ISO 14617-4 (013630) - 1.11.2003
Grafické značky pro schémata - Část 4: Ovládače a související zařízení.
202.40 Kč

ČSN EN 14096-1 (015022) - 1.11.2003
Nedestruktivní zkoušení - Kvalifikace systémů pro digitalizaci radiogramu - Část 1: Definice, kvantitativní měření parametrů jakosti obrazu, standardní referenční film a sledování jakosti.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 14819-1 (018253) - 1.11.2003
Dopravní a cestovní informace (TTI) - Zprávy TTI předávané kódováním dopravních zpráv - Část 1: Protokol kódování pro Rádiový datový systém - Kanál dopravních zpráv (RDS-TMC) s využitím ALERT-C (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 14819-2 (018253) - 1.11.2003
Dopravní a cestovní informace (TTI) - Zprávy TTI předávané kódováním dopravních zpráv - Část 2: Akční a informační kódy pro Rádiový datový systém - Kanál dopravních zpráv (RDS-TMC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN ISO 3506-4 (021007) - 1.11.2003
Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z korozivzdorných ocelí - Část 4: Šrouby do plechu.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 7539-6 (038172) - 1.11.2003
Koroze kovů a slitin - Zkoušky koroze za napětí - Část 6: Příprava a používání vzorků s předem vytvořenou trhlinou za konstantního zatížení nebo za konstantního rozevření trhliny.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 3882 (038180) - 1.11.2003
Kovové a jiné anorganické povlaky - Přehled metod měření tloušťky.
202.40 Kč

ČSN EN 13811 (038570) - 1.11.2003
Sherardování - Zinkové difuzní povlaky na železných výrobcích - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN 038900-4-0 (038900) - 1.11.2003
Klasifikace podmínek prostředí - Část 4-0: Návod pro korelaci a transformaci tříd podmínek prostředí podle IEC 60721-3 na zkoušky vlivu prostředí podle IEC 60068 - Úvod.
202.40 Kč

ČSN 038900-4-1 (038900) - 1.11.2003
Klasifikace podmínek prostředí - Část 4-1: Návod pro korelaci a transformaci tříd podmínek prostředí podle IEC 60721-3 na zkoušky vlivu prostředí podle IEC 60068 - Skladování.
202.40 Kč

ČSN 038900-4-2 (038900) - 1.11.2003
Klasifikace podmínek prostředí - Část 4-2: Návod pro korelaci a transformaci tříd podmínek prostředí podle IEC 60721-3 na zkoušky vlivu prostředí podle IEC 60068 - Přeprava.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 9692-4 (050025) - 1.11.2003
Svařování a příbuzné procesy - Příprava svarových ploch - Část 4: Plátované oceli (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN ISO 5826 (052020) - 1.11.2003
Zařízení pro odporové svařování - Transformátory - Všeobecné specifikace použitelné pro všechny transformátory (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 60974-2 (052205) - 1.11.2003
Zařízení pro obloukové svařování - Část 2: Kapalinové chladicí systémy. (Platnost do 1.2.2011).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 12224-3 (055607) - 1.11.2003
Plný a tavidlem plněný pájecí drát - Specifikace a zkušební metody - Část 3: Zkouška účinnosti tavidlem plněného pájecího drátu metodou smáčecích vah (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 437 (061001) - 1.11.2003
Zkušební plyny - Zkušební přetlaky - Kategorie spotřebičů (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 13278 (061402) - 1.11.2003
Kamna na plynná paliva s otevřenou spalovací komorou.
698.50 Kč

ČSN EN 613:2001/A1 (061412) - 1.11.2003
Konvekční kamna na plynná paliva.
169.40 Kč

ČSN EN 13953 (078463) - 1.11.2003
Tlakové pojistné ventily pro znovuplnitelné lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13403 (120521) - 1.11.2003
Větrání budov - Nekovová potrubí - Vzduchotechnická potrubí vyrobená z izolačních desek (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13480-3 (130020) - 1.11.2003
Kovová průmyslová potrubí - Část 3: Konstrukce a výpočet.
1288.20 Kč

ČSN EN 13480-4 (130020) - 1.11.2003
Kovová průmyslová potrubí - Část 4: Výroba a montáž.
394.90 Kč

ČSN EN 13480-5 (130020) - 1.11.2003
Kovová průmyslová potrubí - Část 5: Kontrola a zkoušení.
317.90 Kč

ČSN EN 12266-1 (133003) - 1.11.2003
Průmyslové armatury - Zkoušení armatur - Část 1: Tlakové zkoušky, postupy zkoušek a přejímací kritéria - Závazné požadavky.
202.40 Kč

ČSN EN 1433 (136302) - 1.11.2003
Odvodňovací žlábky pro dopravní a pěší plochy - Klasifikace, konstrukční zásady, zkoušení, označování a hodnocení shody.
493.90 Kč

ČSN EN 13564-2 (136370) - 1.11.2003
Zpětné armatury pro vnitřní kanalizaci - Část 2: Zkušební metody.
169.40 Kč

ČSN EN 12541 (137211) - 1.11.2003
Zdravotnětechnické armatury - Tlakové splachovače záchodových mís a pisoárových stání s automatickým hydraulickým uzávěrem PN 10 (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN ISO 11670 (192015) - 1.11.2003
Lasery a laserová zařízení - Metody měření parametrů laserového svazku - Stabilita polohy svazku (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 12005 (192018) - 1.11.2003
Lasery a laserová zařízení - Metody měření parametrů laserového svazku - Polarizace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 10342 (195019) - 1.11.2003
Oftalmologické přístroje - Oční refraktometry (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 6789 (230780) - 1.11.2003
Nářadí k montáži šroubů a matic - Ruční nářadí na vymezení velikosti kroutícího momentu - Požadavky a zkušební postupy pro typovou zkoušku, přejímací zkoušku a rekalibrační postupy (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 60746-1 (257402) - 1.11.2003
Vyjadřování vlastností elektrochemických analyzátorů - Část 1: Všeobecně. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 60746-2 (257402) - 1.11.2003
Vyjadřování vlastností elektrochemických analyzátorů - Část 2: Hodnota pH. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 5167-1 (257710) - 1.11.2003
Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu - Část 1: Obecné principy a požadavky.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 5167-2 (257710) - 1.11.2003
Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu - Část 2: Clony.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 5167-3 (257710) - 1.11.2003
Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu - Část 3: Dýzy a Venturiho dýzy.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 5167-4 (257710) - 1.11.2003
Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu - Část 4: Venturiho trubice.
306.90 Kč

ČSN ISO 15629 (269138) - 1.11.2003
Palety pro manipulaci s materiálem - Kvalita spojovacích prvků pro montáž nových a opravy použitých prostých, dřevěných palet.
306.90 Kč

ČSN EN 13876 (269390) - 1.11.2003
Doprava - Logistika a služby - Přepravní řetězce zboží - Směrnice pro zajištění služeb nákladní přepravy.
169.40 Kč

ČSN EN 12999 (270540) - 1.11.2003
Jeřáby - Nakládací jeřáby.
539.00 Kč

ČSN EN 81-28 (274003) - 1.11.2003
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 28: Dálková nouzová signalizace u výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů.
202.40 Kč

ČSN EN 81-58 (274003) - 1.11.2003
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 58: Přezkoušení a zkoušky požární odolnosti šachetních dveří.
306.90 Kč

ČSN EN 81-70 (274003) - 1.11.2003
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 70: Zvláštní úprava výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace. (Platnost do 31.5.2020).
306.90 Kč

ČSN EN 81-72 (274003) - 1.11.2003
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 72: Požární výtahy. (Platnost do 31.8.2017).
317.90 Kč

ČSN EN 14067-1 (281901) - 1.11.2003
Železniční aplikace - Aerodynamika - Část 1: Značky a jednotky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14067-2 (281901) - 1.11.2003
Železniční aplikace - Aerodynamika - Část 2: Aerodynamika na otevřené trati (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 14067-3 (281901) - 1.11.2003
Železniční aplikace - Aerodynamika - Část 3: Aerodynamika - Část 3: Aerodynamika v tunelech (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 17287 (300615) - 1.11.2003
Silniční vozidla - Ergonomické aspekty dopravních informačních a řídicích systémů - Postup pro hodnocení vhodnosti pro jejich použití při jízdě (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 12312-3 (319321) - 1.11.2003
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 3: Pojízdné pásové dopravníky.
306.90 Kč

ČSN EN 12312-4 (319321) - 1.11.2003
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 4: Nástupní mosty pro cestující.
306.90 Kč

ČSN EN 14144 (328623) - 1.11.2003
Záchranné kruhy - Požadavky, zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14145 (328624) - 1.11.2003
Upevňovací držáky záchranných kruhů (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 15085 (328660) - 1.11.2003
Malá plavidla - Ochrana před pádem z plavidla a prostředky pro vytažení zpět na plavidlo (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 14206 (329511) - 1.11.2003
Lodě vnitrozemské plavby - Naloďovací lávky pro osobní lodě - Požadavky, zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 60079-10 (332320) - 1.11.2003
Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru - Část 10: Určování nebezpečných prostorů. (Platnost do 1.3.2012).
493.90 Kč

ČSN EN 50370-2 (333450) - 1.11.2003
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Norma skupiny výrobků pro obráběcí a tvářecí stroje - Část 2: Odolnost.
306.90 Kč

ČSN EN 60870-6-802-ed.2 (334660) - 1.11.2003
Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 6-802: Protokoly dálkového ovládání kompatibilní s normami ISO a doporučeními ITU-T - Modely objektů TASE.2. (Platnost do 19.8.2017).
539.00 Kč

ČSN EN 50110-1 (343100) - 1.11.2003
Obsluha a práce na elektrických zařízeních. (Platnost do 1.7.2007).
317.90 Kč

ČSN EN 50110-2 (343100) - 1.11.2003
Obsluha a práce na elektrických zařízeních (národní dodatky). (Platnost do 1.3.2013).
202.40 Kč

ČSN EN 60684-3-209 (346553) - 1.11.2003
Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 209: Polyolefinové teplem smrštitelné trubičky pro všeobecné použití, odolné ohni, s poměrem smrštění 2:1. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.7.2013).
306.90 Kč

ČSN EN 60684-3-229 (346553) - 1.11.2003
Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 229: Teplem smrštitelné poloohebné polyvinylidenfluoridové trubičky, se zpomaleným hořením, odolné tekutinám, s poměrem smrštění 2:1. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 60749-16 (358799) - 1.11.2003
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 16: Zjišťování šumu způsobeného nárazem částic (PIND). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 60749-5 (358799) - 1.11.2003
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 5: Zkouška životnosti konstantní teplotou a vlhkostí při elektrické polarizaci. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 15.5.2020).
202.40 Kč

ČSN EN 61188-5-6 (359038) - 1.11.2003
Desky s plošnými spoji a osazené desky - Návrh a použití - Část 5-6: Pokyny pro připojování (plošky/spoje) - Nosiče čipů s vývody ve tvaru J na čtyřech stranách. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 60357-ed.2:2003/Oprava1 (360160) - 1.11.2003
Halogenové žárovky (mimo žárovek pro silniční vozidla) - Požadavky na provedení.
108.90 Kč

ČSN EN 61347-2-1:2001/Oprava1 (360510) - 1.11.2003
Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-1: Zvláštní požadavky na zapalovací zařízení (jiná než doutnavková).
26.40 Kč

ČSN EN 61347-2-8:2001/Oprava1 (360510) - 1.11.2003
Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-8: Zvláštní požadavky na předřadníky pro zářivky.
26.40 Kč

ČSN EN 60745-1 (361575) - 1.11.2003
Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky. (Platnost do 1.6.2009).
698.50 Kč

ČSN EN 50260-2-7 (361590) - 1.11.2003
Bezpečnost ručního elektrického nářadí napájeného z baterií a bezpečnost bateriových souprav - Část 2-7: Zvláštní požadavky na stříkací pistole. (Platnost do 9.1.2015).
108.90 Kč

ČSN EN 62133 (364379) - 1.11.2003
Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Bezpečnostní požadavky pro přenosné uzavřené plynotěsné akumulátorové články a pro přenosné baterie z nich sestavené. (Platnost do 10.1.2016).
306.90 Kč

ČSN EN 60958-3 (368308) - 1.11.2003
Digitální zvukové rozhraní - Část 3: Zařízení pro neprofesionální aplikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.10.2009).
493.90 Kč

ČSN EN 61883-1 (368555) - 1.11.2003
Zvuková a obrazová zařízení pro neprofesionální účely - Digitální rozhraní - Část 1: Všeobecně. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.7.2012).
493.90 Kč

ČSN EN 61883-7 (368555) - 1.11.2003
Zvuková a obrazová zařízení pro neprofesionální účely - Digitální rozhraní - Část 7: Přenos ITU-R BO.1294 Systém B. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 61672-1 (368813) - 1.11.2003
Elektroakustika - Zvukoměry - Část 1: Technické požadavky. (Platnost do 4.11.2016).
317.90 Kč

ČSN ISO/IEC 15816 (369038) - 1.11.2003
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Bezpečnostní informační objekty pro řízení přístupu.
306.90 Kč

ČSN ISO/IEC 15939 (369040) - 1.11.2003
Softwarové inženýrství - Proces měření softwaru.
317.90 Kč

ČSN ISO/IEC 15944-1 (369178) - 1.11.2003
Informační technologie - Techniky popisující sémantiku dohody o byznysu - Část 1: Provozní hlediska otevřené elektronické výměny dat pro implementaci. (Text normy není součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN ISO/IEC 18017 (369271) - 1.11.2003
Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Soukromá síť integrovaných služeb - Mapovací funkce pro využití scénářů virtuální soukromé sítě. (Text normy není součástí výtisku).
26.40 Kč

ČSN ISO/IEC 19058 (369272) - 1.11.2003
Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Širokopásmová soukromá síť integrovaných služeb - Protokol meziústřednové signalizace - Generický funkční protokol. (Text normy není součástí výtisku).
26.40 Kč

ČSN ISO/IEC 19459 (369273) - 1.11.2003
Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Soukromá síť integrovaných služeb - Specifikace, funkční model a informační toky - Transfer volání v jediném kroku - Doplňková služba. (Text normy není součástí výtisku).
26.40 Kč

ČSN ISO/IEC 19460 (369274) - 1.11.2003
Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Soukromá síť integrovaných služeb - Protokol meziústřednové signalizace - Transfer volání v jediném kroku - Doplňková služba. (Text normy není součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN ISO/IEC 20161 (369275) - 1.11.2003
Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Soukromá síť integrovaných služeb - Použití QSIG v referenčním bodě C mezi PINX a propojující sítí. (Text normy není součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN ISO/IEC 21407 (369276) - 1.11.2003
Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Soukromá síť integrovaných služeb - Specifikace, funkční model a informační toky - Jednoduchý dialog - Doplňková služba. (Text normy není součástí výtisku).
26.40 Kč

ČSN ISO/IEC 21408 (369277) - 1.11.2003
Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Soukromá síť integrovaných služeb - Protokol meziústřednové signalizace - Jednoduchý dialog - Doplňková služba. (Text normy není součástí výtisku).
26.40 Kč

ČSN ISO/IEC 21409 (369278) - 1.11.2003
Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Vnitropodnikové telekomunikační sítě - Spolupráce při signalizaci mezi QSIG a H.323 - Generický funkční protokol pro podporu doplňkových služeb. (Text normy není součástí výtisku).
26.40 Kč

ČSN ISO/IEC 21888 (369282) - 1.11.2003
Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Soukromá síť integrovaných služeb - Specifikace, funkční model a informační toky - Identifikace volání a spojování volání jako přídavný rys sítě. (Text normy není součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN ISO/IEC 21889 (369283) - 1.11.2003
Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Soukromá síť integrovaných služeb - Protokol meziústřednové signalizace - Identifikace volání a spojování volání jako přídavný rys sítě. (Text normy není součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN ISO/IEC 22050 (369393) - 1.11.2003
Informační technologie - Výměna dat prostřednictvím zásobníků 12,7 mm široké, 384-stopé magnetické pásky - Formát Ultrium-1. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
859.10 Kč

ČSN ISO/IEC 20563 (369456) - 1.11.2003
Informační technologie - Zapisovatelný disk DVD (DVD-R) o průměru 80 mm (1,23 GBytů na stranu) a 120 mm (3,95 GBytů na stranu).
698.50 Kč

ČSN ISO/IEC 22092 (369457) - 1.11.2003
Informační technologie - Výměna dat prostřednictvím kazet s magnetooptickými disky o průměru 130 mm - Kapacita: 9,1 GBytů v kazetě. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
859.10 Kč

ČSN ISO/IEC 7811-1 (369731) - 1.11.2003
Identifikační karty - Záznamová technika - Část 1: Reliéfní písmo.
306.90 Kč

ČSN ISO/IEC 15292 (369792) - 1.11.2003
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Postupy pro registraci Profilů ochrany.
202.40 Kč

ČSN ISO/IEC 9995-7-ed.2 (369812) - 1.11.2003
Informační technologie - Uspořádání klávesnic pro textové a kancelářské systémy - Část 7: Značky použité pro reprezentaci funkcí.
202.40 Kč

ČSN ISO/IEC TR 22250-1 (369833) - 1.11.2003
Informační technologie - Jazyky pro popis dokumentů a jejich zpracování - Popis regulárního jazyka pro XML (RELAX) - Část 1: Jádro RELAX. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 13941 (383370) - 1.11.2003
Navrhování a provádění tepelných sítí bezkanálové sdružené konstrukce (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 253 (383371) - 1.11.2003
Bezkanálové sdružené konstrukce vodních tepelných sítí - Sdružená konstrukce sestavená z ocelové teplonosné trubky, z polyuretanové tepelné izolace a z vnějšího pláště z polyethylenu (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 448 (383372) - 1.11.2003
Bezkanálové sdružené konstrukce vodních tepelných sítí - Sdružené tvarovky sestavené z ocelové teplonosné trubky, z polyuretanové tepelné izolace a z vnějšího pláště z polyethylenu (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 488 (383373) - 1.11.2003
Bezkanálové sdružené konstrukce vodních tepelných sítí - Uzavírací armatury pro ocelové teplonosné trubky s polyuretanovou tepelnou izolací a s vnějším pláštěm z polyethylenu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 489 (383374) - 1.11.2003
Bezkanálové sdružené konstrukce vodních tepelných sítí - Spojky pro ocelové teplonosné trubky s polyuretanovou tepelnou izolací a s vnějším pláštěm z polyethylenu (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 12094-11 (389231) - 1.11.2003
Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 11: Požadavky a zkušební metody pro mechanická vážicí zařízení.
202.40 Kč

ČSN EN 12094-12 (389231) - 1.11.2003
Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 12: Požadavky a zkušební metody pro pneumatická poplachová zařízení.
202.40 Kč

ČSN EN 12094-16 (389231) - 1.11.2003
Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 16: Požadavky a zkušební metody pro odorisační zařízení nízkotlakých hasicích zařízení CO2.
169.40 Kč

ČSN EN 12094-3 (389231) - 1.11.2003
Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 3: Požadavky a zkušební metody pro ruční spouštěcí a uzavírací zařízení.
202.40 Kč

ČSN EN 10319-1 (420309) - 1.11.2003
Kovové materiály - Zkoušení relaxace tahového napětí - Část 1: Postup pro zkušební stroje.
202.40 Kč

ČSN EN 10330 (420407) - 1.11.2003
Magnetické materiály - Metody měření koercivity magnetických materiálů v otevřeném okruhu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 10331 (420408) - 1.11.2003
Magnetické materiály - Specifikace pro slinuté měkké magnetické materiály (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13790-1 (470413) - 1.11.2003
Zemědělské stroje - Postřikovače - Kontrola postřikovačů při používání - Část 1: Postřikovače polních plodin (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 13790-2 (470413) - 1.11.2003
Zemědělské stroje - Postřikovače - Kontrola postřikovačů při používání - Část 2: Postřikovače prostorových kultur s podporou vzduchem (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12268 (513020) - 1.11.2003
Potravinářské stroje - Pásové pily - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
317.90 Kč

ČSN EN 12267 (513025) - 1.11.2003
Potravinářské stroje - Kotoučové pily - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
317.90 Kč

ČSN EN 13208 (514080) - 1.11.2003
Potravinářské stroje - Stroje na loupání zeleniny - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
317.90 Kč

ČSN EN 14185-1 (560007) - 1.11.2003
Potraviny s nízkým obsahem tuku - Stanovení reziduí N-methylkarbamatu - Část 1: Metoda HPCL s přečištěním extrakcí do tuhé fáze (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 4833 (560083) - 1.11.2003
Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda pro stanovení celkového počtu mikroorganismů - Technika počítání kolonií vykultivovaných při 30°C.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 6888-3 (560089) - 1.11.2003
Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu koagulázopozitivních stafylokoků (Staphylococcus aureus a další druhy) - Část 3: Průkaz a stanovení nízkých počtů technikou MPN.
202.40 Kč

ČSN EN 12201-2 (646410) - 1.11.2003
Plastové potrubní systémy pro rozvod vody - Polyethylen (PE) - Část 2: Trubky.
202.40 Kč

ČSN EN 12201-3 (646410) - 1.11.2003
Plastové potrubní systémy pro rozvod vody - Polyethylen (PE) - Část 3: Tvarovky.
306.90 Kč

ČSN EN 14035-12 (668300) - 1.11.2003
Zábavná pyrotechnika - Část 12: Zábleskové petardy a baterie zábleskových petard - Specifikace a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 14035-15 (668300) - 1.11.2003
Zábavná pyrotechnika - Část 15: Fontány - Specifikace a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 14035-19 (668300) - 1.11.2003
Zábavná pyrotechnika - Část 19: Ruční prskavky - Specifikace a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 14035-23 (668300) - 1.11.2003
Zábavná pyrotechnika - Část 23: Prskavky - Specifikace a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 14035-27 (668300) - 1.11.2003
Zábavná pyrotechnika - Část 27: Rakety - Specifikace a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 14035-34 (668300) - 1.11.2003
Zábavná pyrotechnika - Část 34: Stolní bomby - Specifikace a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 14035-4 (668300) - 1.11.2003
Zábavná pyrotechnika - Část 4: Petardy a baterie petard - Specifikace a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 13160-2 (698220) - 1.11.2003
Systémy pro zjišťování netěsností - Část 2: Tlakové a vakuové systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 13160-4 (698220) - 1.11.2003
Systémy pro zjišťování netěsností - Část 4: Systémy se snímači kapalin a/nebo par prosakujících ze zásobníků nebo kontrolních meziprostorů (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 13160-7 (698220) - 1.11.2003
Systémy pro zjišťování netěsností - Část 7: Všeobecné požadavky a zkušební metody na meziprostory, obložení proti únikům a ochranné duplikátorové pláště (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 417 (698417) - 1.11.2003
Kovové nádoby na zkapalněné uhlovodíkové plyny pro jedno použití s ventilem nebo bez něho pro přenosné spotřebiče - Konstrukce, kontrola, zkoušení a značení (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 998-1 (722401) - 1.11.2003
Specifikace malt pro zdivo - Část 1: Malty pro vnitřní a vnější omítky. (Platnost do 1.6.2012).
306.90 Kč

ČSN EN 998-2 (722401) - 1.11.2003
Specifikace malt pro zdivo - Část 2: Malty pro zdění. (Platnost do 1.6.2012).
306.90 Kč

ČSN EN 13813 (722481) - 1.11.2003
Potěrové materiály a podlahové potěry - Potěrové materiály - Vlastnosti a požadavky.
306.90 Kč

ČSN EN 13892-1 (722482) - 1.11.2003
Zkušební metody potěrových materiálů - Část 1: Odběr vzorků, zhotovení a ošetřování zkušebních těles.
169.40 Kč

ČSN EN 13892-2 (722482) - 1.11.2003
Zkušební metody potěrových materiálů - Část 2: Stanovení pevnosti v tahu za ohybu a pevnosti v tlaku.
108.90 Kč

ČSN EN 13892-4 (722482) - 1.11.2003
Zkušební metody potěrových materiálů - Část 4: Stanovení odolnosti proti obrusu metodou BCA.
169.40 Kč

ČSN EN 13892-6 (722482) - 1.11.2003
Zkušební metody potěrových materiálů - Část 6: Stanovení tvrdosti povrchu.
108.90 Kč

ČSN EN 13892-8 (722482) - 1.11.2003
Zkušební metody potěrových materiálů - Část 8: Stanovení přídržnosti.
108.90 Kč

ČSN EN 771-3 (722634) - 1.11.2003
Specifikace zdicích prvků - Část 3: Betonové tvárnice s hutným nebo pórovitým kamenivem (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 771-4 (722634) - 1.11.2003
Specifikace zdicích prvků - Část 4: Pórobetonové tvárnice (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 1338 (723038) - 1.11.2003
Betonové dlaždice - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 1339 (723039) - 1.11.2003
Betonové dlaždice - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 820-2 (727533) - 1.11.2003
Speciální technická keramika - Zkušební metody pro monolitické keramiky - Termomechanické vlastnosti - Část 2: Stanovení deformace vlastním zatížením (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 1071-1 (727570) - 1.11.2003
Speciální technická keramika - Zkušební metody keramických povlaků - Část 1: Stanovení tloušťky povlaku kontaktním profilometrem (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 1159-3 (727575) - 1.11.2003
Speciální technická keramika - Keramické kompozity, termofyzikální vlastnosti - Část 3: Stanovení specifické tepelné kapacity (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 354 (730535) - 1.11.2003
Akustika - Měření zvukové pohltivosti v dozvukové místnosti.
306.90 Kč

ČSN EN 1366-5 (730857) - 1.11.2003
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 5: Provozní potrubí a šachty (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13501-2 (730860) - 1.11.2003
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN 731318:1986/Z2 (731318) - 1.11.2003
Stanovení pevnosti betonu v tahu.
26.40 Kč

ČSN 731320:1987/Z1 (731320) - 1.11.2003
Stanovení objemových změn betonu.
26.40 Kč

ČSN 731322:1968/Z1 (731322) - 1.11.2003
Stanovení mrazuvzdornosti betonu.
26.40 Kč

ČSN 731324:1971/Z1 (731324) - 1.11.2003
Stanovení obrusnosti betonu.
26.40 Kč

ČSN 731326:1984/Z1 (731326) - 1.11.2003
Stanovení odolnosti povrchu cementového betonu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek.
169.40 Kč

ČSN 731327:1971/Z1 (731327) - 1.11.2003
Stanovení sorbčních vlastností betonu.
26.40 Kč

ČSN 731328:1971/Z2 (731328) - 1.11.2003
Stanovení soudržnosti oceli s betonem.
26.40 Kč

ČSN 731332:1985/Z1 (731332) - 1.11.2003
Stanovení tuhnutí betonu.
26.40 Kč

ČSN 731333:1989/Z1 (731333) - 1.11.2003
Zkoušení soudržnosti předpínací výztuže s betonem.
26.40 Kč

ČSN 731376:1975/Z1 (731376) - 1.11.2003
Radiografie betonových konstrukcí a dílců.
26.40 Kč

ČSN EN 12697-32 (736160) - 1.11.2003
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 32: Laboratorní zhutňování asfaltových směsí vibračním zhutňovačem (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13286-3 (736165) - 1.11.2003
Nestmelené a hydraulicky stmelené směsi - Část 3: Zkušební metoda pro stanovení srovnávací laboratorní objemové hmotnosti a obsahu vody - Vibrační zhutňování s řízenými parametry (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13286-4 (736165) - 1.11.2003
Nestmelené a hydraulicky stmelené směsi - Část 4: Zkušební metoda pro stanovení srovnávací laboratorní objemové hmotnosti a obsahu vody - Vibrační pěch (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13036-3 (736167) - 1.11.2003
Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Zkušební metody - Část 3: Měření vodorovných drenážních vlastností povrchu vozovky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12811-3 (738123) - 1.11.2003
Dočasné stavební konstrukce - Část 3: Zatěžovací zkoušky.
317.90 Kč

ČSN EN 12608 (746707) - 1.11.2003
Profily z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) pro výrobu oken a dveří - Klasifikace, požadavky a zkušební metody.
202.40 Kč

ČSN EN 13049 (746805) - 1.11.2003
Okna - Náraz měkkým a těžkým tělesem - Zkušební metoda, bezpečnostní požadavky a klasifikace.
108.90 Kč

ČSN EN 13241-1 (747031) - 1.11.2003
Vrata - Norma výrobku - Část 1: Výrobky bez požární odolnosti a kouřotěsnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN 750124 (750124) - 1.11.2003
Vodní hospodářství - Terminologie vodních nádrží a zdrží.
306.90 Kč

ČSN EN 13443-1 (755463) - 1.11.2003
Zařízení na úpravu vnitřních vodovodů - Mechanické filtry - Část 1: Velikost částic od 80 µm do 150 µm - Požadavky na provedení, bezpečnost a zkoušení.
306.90 Kč

ČSN EN 12903 (755703) - 1.11.2003
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Práškové aktivní uhlí (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12907 (755707) - 1.11.2003
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Pyrolyzovaný uhelný materiál (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12915-1 (755715) - 1.11.2003
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Granulované aktivní uhlí - Část 1: Přírodní granulované aktivní uhlí (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 12915-2 (755715) - 1.11.2003
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Granulované aktivní uhlí - Část 2: Znovuaktivované granulované aktivní uhlí (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13754 (755721) - 1.11.2003
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Bentonit (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13752 (755722) - 1.11.2003
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Oxid manganičitý (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14012 (760202) - 1.11.2003
Poštovní služby - Kvalita služby - Měření stížností a postupy náhradového řízení.
306.90 Kč

ČSN EN 14142-1 (760401) - 1.11.2003
Poštovní služby - Databáze adres - Část 1: Složky poštovních adres.
317.90 Kč

ČSN EN 14182 (770004) - 1.11.2003
Obaly - Terminologie - Základní termíny a definice.
169.40 Kč

ČSN EN 14045 (770316) - 1.11.2003
Obaly - Hodnocení rozpadu obalových materiálů pomocí prakticky zaměřených zkoušek při definovaných podmínkách kompostování.
202.40 Kč

ČSN EN 14046 (770317) - 1.11.2003
Obaly - Hodnocení úplné aerobní biodegradace obalových materiálů při řízených podmínkách kompostování - Metoda analytického stanovení uvolněného oxidu uhličitého.
306.90 Kč

ČSN EN 13855-1 (808821) - 1.11.2003
Výrobky plněné pouze peřím a prachovým peřím - Měření tloušťky a stlačitelnosti polštářů - Část 1: Rotační metoda zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 13855-2 (808821) - 1.11.2003
Výrobky plněné pouze peřím a prachovým peřím - Měření tloušťky a stlačitelnosti polštářů - Část 2: Metoda zkoušení natřásáním (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 13854 (808823) - 1.11.2003
Výrobky plněné pouze peřím a prachovým peřím - Požadavky pro čalouněné části a polštáře (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 13966-1 (824011) - 1.11.2003
Stanovení účinnosti přenosu u atomizačních a rozprašovacích zařízení pro tekuté nátěrové hmoty - Část 1: Rovné panely (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 13277-6 (832776) - 1.11.2003
Ochranné prostředky pro bojové sporty - Část 6: Doplňkové požadavky a metody zkoušení pro chrániče prsou pro ženy.
202.40 Kč

ČSN EN 13725 (834781) - 1.11.2003
Kvalita ovzduší - Stanovení koncentrace pachových látek dynamickou olfaktometrií.
515.90 Kč

ČSN EN 14175-1 (847500) - 1.11.2003
Digestoře - Část 1: Názvosloví (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 14175-2 (847500) - 1.11.2003
Digestoře - Část 2: Požadavky na bezpečnost a výkon (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 14155-1 (854001) - 1.11.2003
Klinické hodnocení zdravotnických prostředků pro humánní účely - Část 1: Všeobecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 14155-2 (854001) - 1.11.2003
Klinické hodnocení zdravotnických prostředků pro humánní účely - Část 2: Klinické zkušební plány (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 9187-1 (856260) - 1.11.2003
Injekční přístroje pro lékařské použití - Část 1: Injekční ampule.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 14801 (856367) - 1.11.2003
Stomatologie - Únavová zkouška nitrokostních dentálních implantátů (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 301489-10-V1.3.1 (875101) - 1.11.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 10: Specifické podmínky pro bezšňůrová telefonní zařízení první (CT1 a CT1+) a druhé (CT2) generace.
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 301489-11-V1.2.1 (875101) - 1.11.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 11: Specifické podmínky pro zemské vysílače služby rozhlasového vysílání.
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 301489-18-V1.3.1 (875101) - 1.11.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 18: Specifické podmínky pro zemské svazkové rádiové sítě (TETRA).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 301489-22-V1.2.1 (875101) - 1.11.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 22: Specifické podmínky pro letecká pohyblivá a pevná rádiová zařízení VHF umístěná na zemském povrchu.
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 302018-1-V1.1.1 (875115) - 1.11.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Vysílací zařízení služby rozhlasového vysílání s kmitočtovou modulací (FM) - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody.
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 302018-2-V1.1.1 (875115) - 1.11.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Vysílací zařízení služby rozhlasového vysílání s kmitočtovou modulací (FM) - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE.
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 300472-V1.3.1 (879009) - 1.11.2003
Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace pro přenos teletextu v bitovém toku DVB systému B podle ITU-R (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300468-V1.5.1 (879012) - 1.11.2003
Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace pro servisní informace (SI) v systémech DVB (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301192-V1.3.1 (879028) - 1.11.2003
Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace DVB pro vysílání dat (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301775-V1.2.1 (879041) - 1.11.2003
Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace pro přenos datové informace v zatemňovacím půlsnímkovém impulzu (VBI) bitového toku DVB (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 660-2:2000/A1 (917826) - 1.11.2003
Pružné podlahové krytiny - Zjišťování odolnosti proti opotřebení - Část 2: Metoda Frick-Taber.
56.10 Kč

ČSN EN 957-2 (940201) - 1.11.2003
Stacionární tréninková zařízení - Část 2: Posilovací tréninková zařízení, další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 916 (940343) - 1.11.2003
Gymnastické nářadí - Tělocvičné bedny - Požadavky a zkušební metody zahrnující bezpečnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 15438 (977120) - 1.11.2003
Informační technologie - Automatická identifikace a techniky sběru dat - Specifikace symbolů čárového kódu - PDF 417 (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN ISO 15668 (979120) - 1.11.2003
Bankovnictví - Bezpečený přenos souborů (drobné obchody).
317.90 Kč

Kategorie (nové normy)