Nové normy ČSN za listopad 2003

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.11.2003 v 09:00


ČSN EN ISO 2789 (010176) - 1.11.2003
Informace a dokumentace - Mezinárodní knihovnická statistika. (Text normy není součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 10012 (010360) - 1.11.2003
Systémy managementu měření - Požadavky na procesy měření a měřicí vybavení.
350.00 Kč

ČSN P ISO TS 14048 (010948) - 1.11.2003
Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Formát dokumentace údajů.
434.00 Kč

ČSN 010962 (010962) - 1.11.2003
Environmentální management - Integrace environmentálních aspektů do návrhu a vývoje produktu.
434.00 Kč

ČSN EN 1032 (011425) - 1.11.2003
Vibrace - Zkoušení mobilních strojů pro účely určení emisní hodnoty vibrací.
350.00 Kč

ČSN ISO 14617-15 (013630) - 1.11.2003
Grafické značky pro schémata - Část 15: Instalační schémata a mapy sítí.
223.00 Kč

ČSN ISO 14617-3 (013630) - 1.11.2003
Grafické značky pro schémata - Část 3: Spojení a související zařízení.
223.00 Kč

ČSN ISO 14617-4 (013630) - 1.11.2003
Grafické značky pro schémata - Část 4: Ovládače a související zařízení.
223.00 Kč

ČSN EN 14096-1 (015022) - 1.11.2003
Nedestruktivní zkoušení - Kvalifikace systémů pro digitalizaci radiogramu - Část 1: Definice, kvantitativní měření parametrů jakosti obrazu, standardní referenční film a sledování jakosti.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 14819-1 (018253) - 1.11.2003
Dopravní a cestovní informace (TTI) - Zprávy TTI předávané kódováním dopravních zpráv - Část 1: Protokol kódování pro Rádiový datový systém - Kanál dopravních zpráv (RDS-TMC) s využitím ALERT-C (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 14819-2 (018253) - 1.11.2003
Dopravní a cestovní informace (TTI) - Zprávy TTI předávané kódováním dopravních zpráv - Část 2: Akční a informační kódy pro Rádiový datový systém - Kanál dopravních zpráv (RDS-TMC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN ISO 3506-4 (021007) - 1.11.2003
Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z korozivzdorných ocelí - Část 4: Šrouby do plechu.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 7539-6 (038172) - 1.11.2003
Koroze kovů a slitin - Zkoušky koroze za napětí - Část 6: Příprava a používání vzorků s předem vytvořenou trhlinou za konstantního zatížení nebo za konstantního rozevření trhliny.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 3882 (038180) - 1.11.2003
Kovové a jiné anorganické povlaky - Přehled metod měření tloušťky.
223.00 Kč

ČSN EN 13811 (038570) - 1.11.2003
Sherardování - Zinkové difuzní povlaky na železných výrobcích - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN 038900-4-0 (038900) - 1.11.2003
Klasifikace podmínek prostředí - Část 4-0: Návod pro korelaci a transformaci tříd podmínek prostředí podle IEC 60721-3 na zkoušky vlivu prostředí podle IEC 60068 - Úvod.
223.00 Kč

ČSN 038900-4-1 (038900) - 1.11.2003
Klasifikace podmínek prostředí - Část 4-1: Návod pro korelaci a transformaci tříd podmínek prostředí podle IEC 60721-3 na zkoušky vlivu prostředí podle IEC 60068 - Skladování.
223.00 Kč

ČSN 038900-4-2 (038900) - 1.11.2003
Klasifikace podmínek prostředí - Část 4-2: Návod pro korelaci a transformaci tříd podmínek prostředí podle IEC 60721-3 na zkoušky vlivu prostředí podle IEC 60068 - Přeprava.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 9692-4 (050025) - 1.11.2003
Svařování a příbuzné procesy - Příprava svarových ploch - Část 4: Plátované oceli (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN ISO 5826 (052020) - 1.11.2003
Zařízení pro odporové svařování - Transformátory - Všeobecné specifikace použitelné pro všechny transformátory (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 60974-2 (052205) - 1.11.2003
Zařízení pro obloukové svařování - Část 2: Kapalinové chladicí systémy. (Platnost do 1.2.2011).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 12224-3 (055607) - 1.11.2003
Plný a tavidlem plněný pájecí drát - Specifikace a zkušební metody - Část 3: Zkouška účinnosti tavidlem plněného pájecího drátu metodou smáčecích vah (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 437 (061001) - 1.11.2003
Zkušební plyny - Zkušební přetlaky - Kategorie spotřebičů (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 13278 (061402) - 1.11.2003
Kamna na plynná paliva s otevřenou spalovací komorou.
768.00 Kč

ČSN EN 13953 (078463) - 1.11.2003
Tlakové pojistné ventily pro znovuplnitelné lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13403 (120521) - 1.11.2003
Větrání budov - Nekovová potrubí - Vzduchotechnická potrubí vyrobená z izolačních desek (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13480-3 (130020) - 1.11.2003
Kovová průmyslová potrubí - Část 3: Konstrukce a výpočet.
1288.20 Kč

ČSN EN 13480-4 (130020) - 1.11.2003
Kovová průmyslová potrubí - Část 4: Výroba a montáž.
434.00 Kč

ČSN EN 13480-5 (130020) - 1.11.2003
Kovová průmyslová potrubí - Část 5: Kontrola a zkoušení.
350.00 Kč

ČSN EN 12266-1 (133003) - 1.11.2003
Průmyslové armatury - Zkoušení armatur - Část 1: Tlakové zkoušky, postupy zkoušek a přejímací kritéria - Závazné požadavky.
223.00 Kč

ČSN EN 1433 (136302) - 1.11.2003
Odvodňovací žlábky pro dopravní a pěší plochy - Klasifikace, konstrukční zásady, zkoušení, označování a hodnocení shody.
543.00 Kč

ČSN EN 13564-2 (136370) - 1.11.2003
Zpětné armatury pro vnitřní kanalizaci - Část 2: Zkušební metody.
186.00 Kč

ČSN EN 12541 (137211) - 1.11.2003
Zdravotnětechnické armatury - Tlakové splachovače záchodových mís a pisoárových stání s automatickým hydraulickým uzávěrem PN 10 (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN ISO 11670 (192015) - 1.11.2003
Lasery a laserová zařízení - Metody měření parametrů laserového svazku - Stabilita polohy svazku (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 12005 (192018) - 1.11.2003
Lasery a laserová zařízení - Metody měření parametrů laserového svazku - Polarizace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 10342 (195019) - 1.11.2003
Oftalmologické přístroje - Oční refraktometry (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 6789 (230780) - 1.11.2003
Nářadí k montáži šroubů a matic - Ruční nářadí na vymezení velikosti kroutícího momentu - Požadavky a zkušební postupy pro typovou zkoušku, přejímací zkoušku a rekalibrační postupy (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 60746-1 (257402) - 1.11.2003
Vyjadřování vlastností elektrochemických analyzátorů - Část 1: Všeobecně. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 60746-2 (257402) - 1.11.2003
Vyjadřování vlastností elektrochemických analyzátorů - Část 2: Hodnota pH. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 5167-1 (257710) - 1.11.2003
Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu - Část 1: Obecné principy a požadavky.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 5167-2 (257710) - 1.11.2003
Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu - Část 2: Clony.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 5167-3 (257710) - 1.11.2003
Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu - Část 3: Dýzy a Venturiho dýzy.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 5167-4 (257710) - 1.11.2003
Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu - Část 4: Venturiho trubice.
338.00 Kč

ČSN ISO 15629 (269138) - 1.11.2003
Palety pro manipulaci s materiálem - Kvalita spojovacích prvků pro montáž nových a opravy použitých prostých, dřevěných palet.
338.00 Kč

ČSN EN 13876 (269390) - 1.11.2003
Doprava - Logistika a služby - Přepravní řetězce zboží - Směrnice pro zajištění služeb nákladní přepravy.
186.00 Kč

ČSN EN 12999 (270540) - 1.11.2003
Jeřáby - Nakládací jeřáby.
593.00 Kč

ČSN EN 81-28 (274003) - 1.11.2003
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 28: Dálková nouzová signalizace u výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů.
223.00 Kč

ČSN EN 81-58 (274003) - 1.11.2003
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 58: Přezkoušení a zkoušky požární odolnosti šachetních dveří.
338.00 Kč

ČSN EN 81-70 (274003) - 1.11.2003
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 70: Zvláštní úprava výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace. (Platnost do 31.5.2020).
338.00 Kč

ČSN EN 81-72 (274003) - 1.11.2003
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 72: Požární výtahy. (Platnost do 31.8.2017).
350.00 Kč

ČSN EN 14067-1 (281901) - 1.11.2003
Železniční aplikace - Aerodynamika - Část 1: Značky a jednotky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14067-2 (281901) - 1.11.2003
Železniční aplikace - Aerodynamika - Část 2: Aerodynamika na otevřené trati (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14067-3 (281901) - 1.11.2003
Železniční aplikace - Aerodynamika - Část 3: Aerodynamika - Část 3: Aerodynamika v tunelech (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 17287 (300615) - 1.11.2003
Silniční vozidla - Ergonomické aspekty dopravních informačních a řídicích systémů - Postup pro hodnocení vhodnosti pro jejich použití při jízdě (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 12312-3 (319321) - 1.11.2003
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 3: Pojízdné pásové dopravníky.
338.00 Kč

ČSN EN 12312-4 (319321) - 1.11.2003
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 4: Nástupní mosty pro cestující.
338.00 Kč

ČSN EN 14144 (328623) - 1.11.2003
Záchranné kruhy - Požadavky, zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14145 (328624) - 1.11.2003
Upevňovací držáky záchranných kruhů (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 15085 (328660) - 1.11.2003
Malá plavidla - Ochrana před pádem z plavidla a prostředky pro vytažení zpět na plavidlo (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 14206 (329511) - 1.11.2003
Lodě vnitrozemské plavby - Naloďovací lávky pro osobní lodě - Požadavky, zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 60079-10 (332320) - 1.11.2003
Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru - Část 10: Určování nebezpečných prostorů. (Platnost do 1.3.2012).
543.00 Kč

ČSN EN 50370-2 (333450) - 1.11.2003
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Norma skupiny výrobků pro obráběcí a tvářecí stroje - Část 2: Odolnost.
338.00 Kč

ČSN EN 60870-6-802-ed.2 (334660) - 1.11.2003
Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 6-802: Protokoly dálkového ovládání kompatibilní s normami ISO a doporučeními ITU-T - Modely objektů TASE.2. (Platnost do 19.8.2017).
593.00 Kč

ČSN EN 50110-1 (343100) - 1.11.2003
Obsluha a práce na elektrických zařízeních. (Platnost do 1.7.2007).
350.00 Kč

ČSN EN 50110-2 (343100) - 1.11.2003
Obsluha a práce na elektrických zařízeních (národní dodatky). (Platnost do 1.3.2013).
223.00 Kč

ČSN EN 60684-3-209 (346553) - 1.11.2003
Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 209: Polyolefinové teplem smrštitelné trubičky pro všeobecné použití, odolné ohni, s poměrem smrštění 2:1. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.7.2013).
338.00 Kč

ČSN EN 60684-3-229 (346553) - 1.11.2003
Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 229: Teplem smrštitelné poloohebné polyvinylidenfluoridové trubičky, se zpomaleným hořením, odolné tekutinám, s poměrem smrštění 2:1. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 60749-16 (358799) - 1.11.2003
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 16: Zjišťování šumu způsobeného nárazem částic (PIND). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 60749-5 (358799) - 1.11.2003
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 5: Zkouška životnosti konstantní teplotou a vlhkostí při elektrické polarizaci. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 15.5.2020).
223.00 Kč

ČSN EN 61188-5-6 (359038) - 1.11.2003
Desky s plošnými spoji a osazené desky - Návrh a použití - Část 5-6: Pokyny pro připojování (plošky/spoje) - Nosiče čipů s vývody ve tvaru J na čtyřech stranách. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 60357-ed.2:2003/Oprava1 (360160) - 1.11.2003
Halogenové žárovky (mimo žárovek pro silniční vozidla) - Požadavky na provedení.
120.00 Kč

ČSN EN 61347-2-1:2001/Oprava1 (360510) - 1.11.2003
Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-1: Zvláštní požadavky na zapalovací zařízení (jiná než doutnavková).
29.00 Kč

ČSN EN 61347-2-8:2001/Oprava1 (360510) - 1.11.2003
Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-8: Zvláštní požadavky na předřadníky pro zářivky.
29.00 Kč

ČSN EN 60745-1 (361575) - 1.11.2003
Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky. (Platnost do 1.6.2009).
768.00 Kč

ČSN EN 50260-2-7 (361590) - 1.11.2003
Bezpečnost ručního elektrického nářadí napájeného z baterií a bezpečnost bateriových souprav - Část 2-7: Zvláštní požadavky na stříkací pistole. (Platnost do 9.1.2015).
120.00 Kč

ČSN EN 62133 (364379) - 1.11.2003
Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Bezpečnostní požadavky pro přenosné uzavřené plynotěsné akumulátorové články a pro přenosné baterie z nich sestavené. (Platnost do 10.1.2016).
338.00 Kč

ČSN EN 60958-3 (368308) - 1.11.2003
Digitální zvukové rozhraní - Část 3: Zařízení pro neprofesionální aplikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.10.2009).
543.00 Kč

ČSN EN 61883-1 (368555) - 1.11.2003
Zvuková a obrazová zařízení pro neprofesionální účely - Digitální rozhraní - Část 1: Všeobecně. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.7.2012).
543.00 Kč

ČSN EN 61883-7 (368555) - 1.11.2003
Zvuková a obrazová zařízení pro neprofesionální účely - Digitální rozhraní - Část 7: Přenos ITU-R BO.1294 Systém B. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 61672-1 (368813) - 1.11.2003
Elektroakustika - Zvukoměry - Část 1: Technické požadavky. (Platnost do 4.11.2016).
350.00 Kč

ČSN ISO/IEC 15816 (369038) - 1.11.2003
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Bezpečnostní informační objekty pro řízení přístupu.
338.00 Kč

ČSN ISO/IEC 15939 (369040) - 1.11.2003
Softwarové inženýrství - Proces měření softwaru.
350.00 Kč

ČSN ISO/IEC 15944-1 (369178) - 1.11.2003
Informační technologie - Techniky popisující sémantiku dohody o byznysu - Část 1: Provozní hlediska otevřené elektronické výměny dat pro implementaci. (Text normy není součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN ISO/IEC 18017 (369271) - 1.11.2003
Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Soukromá síť integrovaných služeb - Mapovací funkce pro využití scénářů virtuální soukromé sítě. (Text normy není součástí výtisku).
29.00 Kč

ČSN ISO/IEC 19058 (369272) - 1.11.2003
Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Širokopásmová soukromá síť integrovaných služeb - Protokol meziústřednové signalizace - Generický funkční protokol. (Text normy není součástí výtisku).
29.00 Kč

ČSN ISO/IEC 19459 (369273) - 1.11.2003
Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Soukromá síť integrovaných služeb - Specifikace, funkční model a informační toky - Transfer volání v jediném kroku - Doplňková služba. (Text normy není součástí výtisku).
29.00 Kč

ČSN ISO/IEC 19460 (369274) - 1.11.2003
Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Soukromá síť integrovaných služeb - Protokol meziústřednové signalizace - Transfer volání v jediném kroku - Doplňková služba. (Text normy není součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN ISO/IEC 20161 (369275) - 1.11.2003
Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Soukromá síť integrovaných služeb - Použití QSIG v referenčním bodě C mezi PINX a propojující sítí. (Text normy není součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN ISO/IEC 21407 (369276) - 1.11.2003
Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Soukromá síť integrovaných služeb - Specifikace, funkční model a informační toky - Jednoduchý dialog - Doplňková služba. (Text normy není součástí výtisku).
29.00 Kč

ČSN ISO/IEC 21408 (369277) - 1.11.2003
Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Soukromá síť integrovaných služeb - Protokol meziústřednové signalizace - Jednoduchý dialog - Doplňková služba. (Text normy není součástí výtisku).
29.00 Kč

ČSN ISO/IEC 21409 (369278) - 1.11.2003
Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Vnitropodnikové telekomunikační sítě - Spolupráce při signalizaci mezi QSIG a H.323 - Generický funkční protokol pro podporu doplňkových služeb. (Text normy není součástí výtisku).
29.00 Kč

ČSN ISO/IEC 21888 (369282) - 1.11.2003
Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Soukromá síť integrovaných služeb - Specifikace, funkční model a informační toky - Identifikace volání a spojování volání jako přídavný rys sítě. (Text normy není součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN ISO/IEC 21889 (369283) - 1.11.2003
Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Soukromá síť integrovaných služeb - Protokol meziústřednové signalizace - Identifikace volání a spojování volání jako přídavný rys sítě. (Text normy není součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN ISO/IEC 22050 (369393) - 1.11.2003
Informační technologie - Výměna dat prostřednictvím zásobníků 12,7 mm široké, 384-stopé magnetické pásky - Formát Ultrium-1. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
945.00 Kč

ČSN ISO/IEC 20563 (369456) - 1.11.2003
Informační technologie - Zapisovatelný disk DVD (DVD-R) o průměru 80 mm (1,23 GBytů na stranu) a 120 mm (3,95 GBytů na stranu).
768.00 Kč

ČSN ISO/IEC 22092 (369457) - 1.11.2003
Informační technologie - Výměna dat prostřednictvím kazet s magnetooptickými disky o průměru 130 mm - Kapacita: 9,1 GBytů v kazetě. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
945.00 Kč

ČSN ISO/IEC 7811-1 (369731) - 1.11.2003
Identifikační karty - Záznamová technika - Část 1: Reliéfní písmo.
338.00 Kč

ČSN ISO/IEC 15292 (369792) - 1.11.2003
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Postupy pro registraci Profilů ochrany.
223.00 Kč

ČSN ISO/IEC 9995-7-ed.2 (369812) - 1.11.2003
Informační technologie - Uspořádání klávesnic pro textové a kancelářské systémy - Část 7: Značky použité pro reprezentaci funkcí.
223.00 Kč

ČSN ISO/IEC TR 22250-1 (369833) - 1.11.2003
Informační technologie - Jazyky pro popis dokumentů a jejich zpracování - Popis regulárního jazyka pro XML (RELAX) - Část 1: Jádro RELAX. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 13941 (383370) - 1.11.2003
Navrhování a provádění tepelných sítí bezkanálové sdružené konstrukce (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 253 (383371) - 1.11.2003
Bezkanálové sdružené konstrukce vodních tepelných sítí - Sdružená konstrukce sestavená z ocelové teplonosné trubky, z polyuretanové tepelné izolace a z vnějšího pláště z polyethylenu (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 448 (383372) - 1.11.2003
Bezkanálové sdružené konstrukce vodních tepelných sítí - Sdružené tvarovky sestavené z ocelové teplonosné trubky, z polyuretanové tepelné izolace a z vnějšího pláště z polyethylenu (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 488 (383373) - 1.11.2003
Bezkanálové sdružené konstrukce vodních tepelných sítí - Uzavírací armatury pro ocelové teplonosné trubky s polyuretanovou tepelnou izolací a s vnějším pláštěm z polyethylenu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 489 (383374) - 1.11.2003
Bezkanálové sdružené konstrukce vodních tepelných sítí - Spojky pro ocelové teplonosné trubky s polyuretanovou tepelnou izolací a s vnějším pláštěm z polyethylenu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 12094-11 (389231) - 1.11.2003
Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 11: Požadavky a zkušební metody pro mechanická vážicí zařízení.
223.00 Kč

ČSN EN 12094-12 (389231) - 1.11.2003
Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 12: Požadavky a zkušební metody pro pneumatická poplachová zařízení.
223.00 Kč

ČSN EN 12094-16 (389231) - 1.11.2003
Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 16: Požadavky a zkušební metody pro odorisační zařízení nízkotlakých hasicích zařízení CO2.
186.00 Kč

ČSN EN 12094-3 (389231) - 1.11.2003
Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 3: Požadavky a zkušební metody pro ruční spouštěcí a uzavírací zařízení.
223.00 Kč

ČSN EN 10319-1 (420309) - 1.11.2003
Kovové materiály - Zkoušení relaxace tahového napětí - Část 1: Postup pro zkušební stroje.
223.00 Kč

ČSN EN 10330 (420407) - 1.11.2003
Magnetické materiály - Metody měření koercivity magnetických materiálů v otevřeném okruhu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 10331 (420408) - 1.11.2003
Magnetické materiály - Specifikace pro slinuté měkké magnetické materiály (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13790-1 (470413) - 1.11.2003
Zemědělské stroje - Postřikovače - Kontrola postřikovačů při používání - Část 1: Postřikovače polních plodin (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13790-2 (470413) - 1.11.2003
Zemědělské stroje - Postřikovače - Kontrola postřikovačů při používání - Část 2: Postřikovače prostorových kultur s podporou vzduchem (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12268 (513020) - 1.11.2003
Potravinářské stroje - Pásové pily - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
350.00 Kč

ČSN EN 12267 (513025) - 1.11.2003
Potravinářské stroje - Kotoučové pily - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
350.00 Kč

ČSN EN 13208 (514080) - 1.11.2003
Potravinářské stroje - Stroje na loupání zeleniny - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
350.00 Kč

ČSN EN 14185-1 (560007) - 1.11.2003
Potraviny s nízkým obsahem tuku - Stanovení reziduí N-methylkarbamatu - Část 1: Metoda HPCL s přečištěním extrakcí do tuhé fáze (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 4833 (560083) - 1.11.2003
Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda pro stanovení celkového počtu mikroorganismů - Technika počítání kolonií vykultivovaných při 30°C.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 6888-3 (560089) - 1.11.2003
Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu koagulázopozitivních stafylokoků (Staphylococcus aureus a další druhy) - Část 3: Průkaz a stanovení nízkých počtů technikou MPN.
223.00 Kč

ČSN EN 12201-2 (646410) - 1.11.2003
Plastové potrubní systémy pro rozvod vody - Polyethylen (PE) - Část 2: Trubky.
223.00 Kč

ČSN EN 12201-3 (646410) - 1.11.2003
Plastové potrubní systémy pro rozvod vody - Polyethylen (PE) - Část 3: Tvarovky.
338.00 Kč

ČSN EN 14035-12 (668300) - 1.11.2003
Zábavná pyrotechnika - Část 12: Zábleskové petardy a baterie zábleskových petard - Specifikace a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 14035-15 (668300) - 1.11.2003
Zábavná pyrotechnika - Část 15: Fontány - Specifikace a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 14035-19 (668300) - 1.11.2003
Zábavná pyrotechnika - Část 19: Ruční prskavky - Specifikace a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14035-23 (668300) - 1.11.2003
Zábavná pyrotechnika - Část 23: Prskavky - Specifikace a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14035-27 (668300) - 1.11.2003
Zábavná pyrotechnika - Část 27: Rakety - Specifikace a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 14035-34 (668300) - 1.11.2003
Zábavná pyrotechnika - Část 34: Stolní bomby - Specifikace a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 14035-4 (668300) - 1.11.2003
Zábavná pyrotechnika - Část 4: Petardy a baterie petard - Specifikace a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 13160-2 (698220) - 1.11.2003
Systémy pro zjišťování netěsností - Část 2: Tlakové a vakuové systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13160-4 (698220) - 1.11.2003
Systémy pro zjišťování netěsností - Část 4: Systémy se snímači kapalin a/nebo par prosakujících ze zásobníků nebo kontrolních meziprostorů (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13160-7 (698220) - 1.11.2003
Systémy pro zjišťování netěsností - Část 7: Všeobecné požadavky a zkušební metody na meziprostory, obložení proti únikům a ochranné duplikátorové pláště (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 417 (698417) - 1.11.2003
Kovové nádoby na zkapalněné uhlovodíkové plyny pro jedno použití s ventilem nebo bez něho pro přenosné spotřebiče - Konstrukce, kontrola, zkoušení a značení (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 998-1 (722401) - 1.11.2003
Specifikace malt pro zdivo - Část 1: Malty pro vnitřní a vnější omítky. (Platnost do 1.6.2012).
338.00 Kč

ČSN EN 998-2 (722401) - 1.11.2003
Specifikace malt pro zdivo - Část 2: Malty pro zdění. (Platnost do 1.6.2012).
338.00 Kč

ČSN EN 13813 (722481) - 1.11.2003
Potěrové materiály a podlahové potěry - Potěrové materiály - Vlastnosti a požadavky.
338.00 Kč

ČSN EN 13892-1 (722482) - 1.11.2003
Zkušební metody potěrových materiálů - Část 1: Odběr vzorků, zhotovení a ošetřování zkušebních těles.
186.00 Kč

ČSN EN 13892-2 (722482) - 1.11.2003
Zkušební metody potěrových materiálů - Část 2: Stanovení pevnosti v tahu za ohybu a pevnosti v tlaku.
120.00 Kč

ČSN EN 13892-4 (722482) - 1.11.2003
Zkušební metody potěrových materiálů - Část 4: Stanovení odolnosti proti obrusu metodou BCA.
186.00 Kč

ČSN EN 13892-6 (722482) - 1.11.2003
Zkušební metody potěrových materiálů - Část 6: Stanovení tvrdosti povrchu.
120.00 Kč

ČSN EN 13892-8 (722482) - 1.11.2003
Zkušební metody potěrových materiálů - Část 8: Stanovení přídržnosti.
120.00 Kč

ČSN EN 771-3 (722634) - 1.11.2003
Specifikace zdicích prvků - Část 3: Betonové tvárnice s hutným nebo pórovitým kamenivem (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 771-4 (722634) - 1.11.2003
Specifikace zdicích prvků - Část 4: Pórobetonové tvárnice (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 1338 (723038) - 1.11.2003
Betonové dlaždice - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 1339 (723039) - 1.11.2003
Betonové dlaždice - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 820-2 (727533) - 1.11.2003
Speciální technická keramika - Zkušební metody pro monolitické keramiky - Termomechanické vlastnosti - Část 2: Stanovení deformace vlastním zatížením (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1071-1 (727570) - 1.11.2003
Speciální technická keramika - Zkušební metody keramických povlaků - Část 1: Stanovení tloušťky povlaku kontaktním profilometrem (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1159-3 (727575) - 1.11.2003
Speciální technická keramika - Keramické kompozity, termofyzikální vlastnosti - Část 3: Stanovení specifické tepelné kapacity (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 354 (730535) - 1.11.2003
Akustika - Měření zvukové pohltivosti v dozvukové místnosti.
338.00 Kč

ČSN EN 1366-5 (730857) - 1.11.2003
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 5: Provozní potrubí a šachty (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13501-2 (730860) - 1.11.2003
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN 731318:1986/Z2 (731318) - 1.11.2003
Stanovení pevnosti betonu v tahu.
29.00 Kč

ČSN 731320:1987/Z1 (731320) - 1.11.2003
Stanovení objemových změn betonu.
29.00 Kč

ČSN 731322:1968/Z1 (731322) - 1.11.2003
Stanovení mrazuvzdornosti betonu.
29.00 Kč

ČSN 731324:1971/Z1 (731324) - 1.11.2003
Stanovení obrusnosti betonu.
29.00 Kč

ČSN 731326:1984/Z1 (731326) - 1.11.2003
Stanovení odolnosti povrchu cementového betonu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek.
186.00 Kč

ČSN 731327:1971/Z1 (731327) - 1.11.2003
Stanovení sorbčních vlastností betonu.
29.00 Kč

ČSN 731328:1971/Z2 (731328) - 1.11.2003
Stanovení soudržnosti oceli s betonem.
29.00 Kč

ČSN 731332:1985/Z1 (731332) - 1.11.2003
Stanovení tuhnutí betonu.
29.00 Kč

ČSN 731333:1989/Z1 (731333) - 1.11.2003
Zkoušení soudržnosti předpínací výztuže s betonem.
29.00 Kč

ČSN 731376:1975/Z1 (731376) - 1.11.2003
Radiografie betonových konstrukcí a dílců.
29.00 Kč

ČSN EN 12697-32 (736160) - 1.11.2003
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 32: Laboratorní zhutňování asfaltových směsí vibračním zhutňovačem (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13286-3 (736165) - 1.11.2003
Nestmelené a hydraulicky stmelené směsi - Část 3: Zkušební metoda pro stanovení srovnávací laboratorní objemové hmotnosti a obsahu vody - Vibrační zhutňování s řízenými parametry (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13286-4 (736165) - 1.11.2003
Nestmelené a hydraulicky stmelené směsi - Část 4: Zkušební metoda pro stanovení srovnávací laboratorní objemové hmotnosti a obsahu vody - Vibrační pěch (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13036-3 (736167) - 1.11.2003
Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Zkušební metody - Část 3: Měření vodorovných drenážních vlastností povrchu vozovky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12811-3 (738123) - 1.11.2003
Dočasné stavební konstrukce - Část 3: Zatěžovací zkoušky.
350.00 Kč

ČSN EN 12608 (746707) - 1.11.2003
Profily z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) pro výrobu oken a dveří - Klasifikace, požadavky a zkušební metody.
223.00 Kč

ČSN EN 13049 (746805) - 1.11.2003
Okna - Náraz měkkým a těžkým tělesem - Zkušební metoda, bezpečnostní požadavky a klasifikace.
120.00 Kč

ČSN EN 13241-1 (747031) - 1.11.2003
Vrata - Norma výrobku - Část 1: Výrobky bez požární odolnosti a kouřotěsnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN 750124 (750124) - 1.11.2003
Vodní hospodářství - Terminologie vodních nádrží a zdrží.
338.00 Kč

ČSN EN 13443-1 (755463) - 1.11.2003
Zařízení na úpravu vnitřních vodovodů - Mechanické filtry - Část 1: Velikost částic od 80 µm do 150 µm - Požadavky na provedení, bezpečnost a zkoušení.
338.00 Kč

ČSN EN 12903 (755703) - 1.11.2003
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Práškové aktivní uhlí (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12907 (755707) - 1.11.2003
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Pyrolyzovaný uhelný materiál (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12915-1 (755715) - 1.11.2003
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Granulované aktivní uhlí - Část 1: Přírodní granulované aktivní uhlí (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 12915-2 (755715) - 1.11.2003
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Granulované aktivní uhlí - Část 2: Znovuaktivované granulované aktivní uhlí (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13754 (755721) - 1.11.2003
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Bentonit (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13752 (755722) - 1.11.2003
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Oxid manganičitý (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14012 (760202) - 1.11.2003
Poštovní služby - Kvalita služby - Měření stížností a postupy náhradového řízení.
338.00 Kč

ČSN EN 14142-1 (760401) - 1.11.2003
Poštovní služby - Databáze adres - Část 1: Složky poštovních adres.
350.00 Kč

ČSN EN 14182 (770004) - 1.11.2003
Obaly - Terminologie - Základní termíny a definice.
186.00 Kč

ČSN EN 14045 (770316) - 1.11.2003
Obaly - Hodnocení rozpadu obalových materiálů pomocí prakticky zaměřených zkoušek při definovaných podmínkách kompostování.
223.00 Kč

ČSN EN 14046 (770317) - 1.11.2003
Obaly - Hodnocení úplné aerobní biodegradace obalových materiálů při řízených podmínkách kompostování - Metoda analytického stanovení uvolněného oxidu uhličitého.
338.00 Kč

ČSN EN 13855-1 (808821) - 1.11.2003
Výrobky plněné pouze peřím a prachovým peřím - Měření tloušťky a stlačitelnosti polštářů - Část 1: Rotační metoda zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 13855-2 (808821) - 1.11.2003
Výrobky plněné pouze peřím a prachovým peřím - Měření tloušťky a stlačitelnosti polštářů - Část 2: Metoda zkoušení natřásáním (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 13854 (808823) - 1.11.2003
Výrobky plněné pouze peřím a prachovým peřím - Požadavky pro čalouněné části a polštáře (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 13966-1 (824011) - 1.11.2003
Stanovení účinnosti přenosu u atomizačních a rozprašovacích zařízení pro tekuté nátěrové hmoty - Část 1: Rovné panely (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13277-6 (832776) - 1.11.2003
Ochranné prostředky pro bojové sporty - Část 6: Doplňkové požadavky a metody zkoušení pro chrániče prsou pro ženy.
223.00 Kč

ČSN EN 13725 (834781) - 1.11.2003
Kvalita ovzduší - Stanovení koncentrace pachových látek dynamickou olfaktometrií.
567.00 Kč

ČSN EN 14175-1 (847500) - 1.11.2003
Digestoře - Část 1: Názvosloví (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 14175-2 (847500) - 1.11.2003
Digestoře - Část 2: Požadavky na bezpečnost a výkon (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 14155-1 (854001) - 1.11.2003
Klinické hodnocení zdravotnických prostředků pro humánní účely - Část 1: Všeobecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 14155-2 (854001) - 1.11.2003
Klinické hodnocení zdravotnických prostředků pro humánní účely - Část 2: Klinické zkušební plány (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 9187-1 (856260) - 1.11.2003
Injekční přístroje pro lékařské použití - Část 1: Injekční ampule.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 14801 (856367) - 1.11.2003
Stomatologie - Únavová zkouška nitrokostních dentálních implantátů (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 301489-10-V1.3.1 (875101) - 1.11.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 10: Specifické podmínky pro bezšňůrová telefonní zařízení první (CT1 a CT1+) a druhé (CT2) generace.
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 301489-11-V1.2.1 (875101) - 1.11.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 11: Specifické podmínky pro zemské vysílače služby rozhlasového vysílání.
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 301489-18-V1.3.1 (875101) - 1.11.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 18: Specifické podmínky pro zemské svazkové rádiové sítě (TETRA).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 301489-22-V1.2.1 (875101) - 1.11.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 22: Specifické podmínky pro letecká pohyblivá a pevná rádiová zařízení VHF umístěná na zemském povrchu.
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 302018-1-V1.1.1 (875115) - 1.11.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Vysílací zařízení služby rozhlasového vysílání s kmitočtovou modulací (FM) - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody.
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 302018-2-V1.1.1 (875115) - 1.11.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Vysílací zařízení služby rozhlasového vysílání s kmitočtovou modulací (FM) - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE.
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 300472-V1.3.1 (879009) - 1.11.2003
Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace pro přenos teletextu v bitovém toku DVB systému B podle ITU-R (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300468-V1.5.1 (879012) - 1.11.2003
Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace pro servisní informace (SI) v systémech DVB (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301192-V1.3.1 (879028) - 1.11.2003
Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace DVB pro vysílání dat (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301775-V1.2.1 (879041) - 1.11.2003
Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace pro přenos datové informace v zatemňovacím půlsnímkovém impulzu (VBI) bitového toku DVB (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 660-2:2000/A1 (917826) - 1.11.2003
Pružné podlahové krytiny - Zjišťování odolnosti proti opotřebení - Část 2: Metoda Frick-Taber.
62.00 Kč

ČSN EN 957-2 (940201) - 1.11.2003
Stacionární tréninková zařízení - Část 2: Posilovací tréninková zařízení, další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 916 (940343) - 1.11.2003
Gymnastické nářadí - Tělocvičné bedny - Požadavky a zkušební metody zahrnující bezpečnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 15438 (977120) - 1.11.2003
Informační technologie - Automatická identifikace a techniky sběru dat - Specifikace symbolů čárového kódu - PDF 417 (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN ISO 15668 (979120) - 1.11.2003
Bankovnictví - Bezpečený přenos souborů (drobné obchody).
350.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.