Nové normy ČSN za duben 2016

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2016 v 09:00


ČSN P CEN/TS 16850 (012308) - 1.4.2016
Ochrana společnosti - Pokyny pro řízení bezpečnosti ve zdravotnických zařízeních (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 17643 (051179) - 1.4.2016
Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkouška svarů vířivými proudy analýzou komplexní roviny (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 60974-10-ed.3:2015/A1 (052205) - 1.4.2016
Zařízení pro obloukové svařování - Část 10: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC).
120.00 Kč

ČSN EN ISO 6848 (052411) - 1.4.2016
Obloukové svařování a řezání - Netavící se wolframové elektrody - Klasifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 14172 (055319) - 1.4.2016
Svařovací materiály - Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování niklu a slitin niklu - Klasifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 30-2-1 (061410) - 1.4.2016
Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Část 2-1: Hospodárné využití energie - Obecně.
186.00 Kč

ČSN EN 13203-1 (061430) - 1.4.2016
Spotřebiče na plynná paliva k přípravě teplé užitkové vody pro domácnost - Část 1: Hodnocení dodávky teplé vody (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 12952-1 (077604) - 1.4.2016
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 17871 (078648) - 1.4.2016
Lahve na plyny - Ventily lahví s rychlým otevřením - Specifikace a zkoušky typu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16722 (133036) - 1.4.2016
Průmyslové armatury - Stavební délky ETE, CTE armatur se závitovými konci (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 61784-5-10-ed.2:2012/A1 (184001) - 1.4.2016
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-10: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 10 (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 61784-5-15:2012/A1 (184001) - 1.4.2016
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-15: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 15 (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 61784-5-4:2012/A1 (184001) - 1.4.2016
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-4: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 4 (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ISO 14955-1 (200060) - 1.4.2016
Obráběcí stroje - Environmentální hodnocení obráběcích strojů - Část 1: Metodika návrhu energeticky účinných obráběcích strojů.
434.00 Kč

ČSN EN 1459-2 (268804) - 1.4.2016
Terénní vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 2: Otočné vozíky (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 3691-5 (268812) - 1.4.2016
Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 5: Ruční vozíky (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 3691-6 (268812) - 1.4.2016
Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 6: Plošinové vozíky pro přepravu nákladů a osob (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 12895 (268890) - 1.4.2016
Manipulační vozíky - Elektromagnetická kompatibilita (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 12930 (273017) - 1.4.2016
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Výpočty.
338.00 Kč

ČSN EN 280+A1 (275004) - 1.4.2016
Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Konstrukční výpočty - Kritéria stability - Konstrukce - Bezpečnost - Přezkoušení a zkoušky.
768.00 Kč

ČSN EN 45545-2+A1 (280160) - 1.4.2016
Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Část 2: Požadavky na požární vlastnosti materiálů a součástí.
567.00 Kč

ČSN EN 45545-5+A1 (280160) - 1.4.2016
Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Část 5: Požadavky na protipožární ochranu elektrických zařízení včetně elektrických zařízení trolejbusů, autobusů s vyhrazenou vodicí dráhou a magneticky nadnášených vozidel.
223.00 Kč

ČSN EN 15839+A1 (280912) - 1.4.2016
Železniční aplikace - Přejímací zkoušky jízdních charakteristik železničních vozidel - Nákladní vozy - Zkoušky jízdní bezpečnosti při působení podélných tlakových sil.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 4210-2 (309000) - 1.4.2016
Jízdní kola - Bezpečnostní požadavky na jízdní kola - Část 2: Požadavky na městská a trekkingová jízdní kola, na jízdní kola pro mládež, na horská a závodní jízdní kola (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 4210-6 (309000) - 1.4.2016
Jízdní kola - Bezpečnostní požadavky na jízdní kola - Část 6: Zkušební metody pro rám a vidlici (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 16602-70-55 (310510) - 1.4.2016
Zabezpečování kosmických produktů - Zjišťování mikrobiologické kontaminace hardwaru a čistých prostorů (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 16602-70-56 (310510) - 1.4.2016
Zabezpečování kosmických produktů - Snižování mikrobiologické kontaminace plynnou fází v letových konstrukčních částech (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 16602-70-57 (310510) - 1.4.2016
Zabezpečování kosmických produktů - Snižování mikrobiologické kontaminace suchým teplem v letových konstrukčních částech (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 16602-70-58 (310510) - 1.4.2016
Zabezpečování kosmických produktů - Kontrola mikrobiologické kontaminace v čistých prostorech (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 16603-31-02 (310540) - 1.4.2016
Kosmické inženýrství - Zařízení pro dvoufázový přenos tepla (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 16603-60-30 (310540) - 1.4.2016
Kosmické inženýrství - Požadavky na systémy řízení orientace a dráhy satelitu (AOCS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 4165-001 (311812) - 1.4.2016
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, modulové - Trvalá pracovní teplota 175 °C - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 4710-01 (314123) - 1.4.2016
Letectví a kosmonautika - Rychloupínací systémy pro nekonstrukční aplikace - Část 01: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4710-02 (314123) - 1.4.2016
Letectví a kosmonautika - Rychloupínací systémy pro nekonstrukční aplikace - Část 02: Kombinace třmenu pružnice a svorníku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4710-03 (314123) - 1.4.2016
Letectví a kosmonautika - Rychloupínací systémy pro nekonstrukční aplikace - Část 03: Třmen pružnice (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4710-04 (314123) - 1.4.2016
Letectví a kosmonautika - Rychloupínací systémy pro nekonstrukční aplikace - Část 04: Třmen pružnice - Kompenzace jednostranné tolerance (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4710-05 (314123) - 1.4.2016
Letectví a kosmonautika - Rychloupínací systémy pro nekonstrukční aplikace - Část 05: Třmen pružnice - Kompenzace dvoustranné tolerance (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4710-06 (314123) - 1.4.2016
Letectví a kosmonautika - Rychloupínací systémy pro nekonstrukční aplikace - Část 06: Svorníkový rychloupínací systém (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4710-07 (314123) - 1.4.2016
Letectví a kosmonautika - Rychloupínací systémy pro nekonstrukční aplikace - Část 07: Přídržná průchodka (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 6218 (323396) - 1.4.2016
Plavidla vnitrozemské plavby - Ručně a strojně ovládaná spřahovací zařízení pro tlačné jednotky a spřahovaná plavidla - Bezpečnostní požadavky a hlavní rozměry (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN IEC 60050-192 (330050) - 1.4.2016
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 192: Spolehlivost.
1377.00 Kč

ČSN EN 61400-25-2-ed.2 (333160) - 1.4.2016
Větrné elektrárny - Část 25-2: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Informační modely (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 61400-25-3-ed.2 (333160) - 1.4.2016
Větrné elektrárny - Část 25-3: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Modely výměny informací (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 61375-2-3 (342690) - 1.4.2016
Elektrické drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 2-3: TCN komunikační profil (Norma k přímému použití jako ČSN).
1641.60 Kč

ČSN EN 60695-1-11-ed.2 (345615) - 1.4.2016
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 1-11: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků - Posouzení požárního nebezpečí (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 61340-2-1-ed.2 (346440) - 1.4.2016
Elektrostatika - Část 2-1: Metody měření - Schopnost materiálů a výrobků odvádět elektrostatický náboj. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 61800-2-ed.2 (351720) - 1.4.2016
Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 2: Obecné požadavky - Specifikace výkonu pro nízkonapěťové systémy střídavých výkonových pohonů s nastavitelným kmitočtem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 7.4.2024).
768.00 Kč

ČSN EN 61010-031-ed.2 (356502) - 1.4.2016
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 031: Bezpečnostní požadavky na elektrické měřicí a zkušební sestavy sond držených a ovládaných rukou. (Platnost do 6.3.2026).
593.00 Kč

ČSN EN 61010-2-040-ed.2 (356502) - 1.4.2016
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-040: Zvláštní požadavky na sterilizátory a na zařízení k čištění-dezinfikování, používaná k působení na zdravotnické materiály. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 60143-1-ed.3 (358201) - 1.4.2016
Sériové kondenzátory pro výkonové systémy - Část 1: Obecně.
543.00 Kč

ČSN EN 60143-3-ed.2 (358201) - 1.4.2016
Sériové kondenzátory pro výkonové systémy - Část 3: Vnitřní pojistky.
223.00 Kč

ČSN EN 60384-20-ed.3 (358291) - 1.4.2016
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 20: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory pro povrchovou montáž pro stejnosměrný proud s dielektrikem z metalizované polyfenylensulfidové fólie. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 10.3.2026).
434.00 Kč

ČSN EN 60384-24-ed.2 (358291) - 1.4.2016
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 24: Dílčí specifikace - Neproměnné tantalové elektrolytické kondenzátory pro povrchovou montáž s tuhým elektrolytem z vodivých polymerů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 18.8.2024).
434.00 Kč

ČSN EN 60384-25-ed.2 (358291) - 1.4.2016
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 25: Dílčí specifikace - Neproměnné hliníkové elektrolytické kondenzátory pro povrchovou montáž s tuhým elektrolytem z vodivých polymerů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 18.8.2024).
434.00 Kč

ČSN EN 62604-1 (358495) - 1.4.2016
Duplexery hodnocené kvality s povrchovou (PAV) a objemovou (OAV) akustickou vlnou - Část 1: Kmenová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 15.8.2025).
543.00 Kč

ČSN 360340-2:1991/Z41 (360340) - 1.4.2016
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 2: Objímky.
543.00 Kč

ČSN 360340-3:1990/Z42 (360340) - 1.4.2016
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 3: Kalibry.
768.00 Kč

ČSN EN 62722-1 (360610) - 1.4.2016
Vlastnosti svítidel - Část 1: Obecné požadavky. (Platnost do 19.7.2025).
338.00 Kč

ČSN EN 62868 (360610) - 1.4.2016
Organické LED panely (OLED) pro všeobecné osvětlování - Požadavky na bezpečnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 62560:2013/A1 (360701) - 1.4.2016
Světelné zdroje LED pro všeobecné osvětlování s integrovaným předřadníkem na napětí > 50 V - Požadavky na bezpečnost.
223.00 Kč

ČSN EN 60335-2-54-ed.3:2009/A1 (361045) - 1.4.2016
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-54: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro čištění povrchů pro použití v domácnosti s využitím kapalin nebo páry.
120.00 Kč

ČSN EN 60335-2-8-ed.3 (361050) - 1.4.2016
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-8: Zvláštní požadavky na holicí strojky, strojky na stříhání vlasů a podobné spotřebiče.
338.00 Kč

ČSN EN 50597 (361060) - 1.4.2016
Spotřeba energie výdejních strojů. (Platnost do 30.11.2021).
338.00 Kč

ČSN EN 62759-1 (364615) - 1.4.2016
Fotovoltaické (PV) moduly - Zkoušení přepravy - Část 1: Pozemní a lodní přeprava svazků PV modulů (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 11.8.2025).
338.00 Kč

ČSN EN 60601-1-3-ed.2:2008/A1/Oprava1 (364801) - 1.4.2016
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-3: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Radiační ochrana u diagnostických rentgenových zařízení.
29.00 Kč

ČSN EN 60601-1-8-ed.2:2008/A1/Oprava1 (364801) - 1.4.2016
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-8: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Všeobecné požadavky, zkoušky a pokyny pro alarmové systémy zdravotnických elektrických přístrojů a zdravotnických elektrický.
29.00 Kč

ČSN EN 60601-1-ed.2:2007/A1/Oprava1 (364801) - 1.4.2016
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost.
29.00 Kč

ČSN EN 60601-2-33-ed.3:2011/A2 (364801) - 1.4.2016
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-33: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost diagnostických přístrojů využívajících magnetické rezonance.
434.00 Kč

ČSN EN 60601-2-37-ed.2:2008/A1 (364801) - 1.4.2016
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-37: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost ultrazvukových zdravotnických diagnostických a monitorovacích přístrojů.
223.00 Kč

ČSN EN 60601-2-45-ed.3:2011/A1 (364801) - 1.4.2016
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-45: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost mamografických rentgenových zařízení a mamografických stereotaktických přístrojů.
223.00 Kč

ČSN EN 62471-5 (367752) - 1.4.2016
Fotobiologická bezpečnost světelných zdrojů a soustav světelných zdrojů - Část 5: Projektory (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 61162-460 (367823) - 1.4.2016
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Digitální rozhraní - Část 460: Více vysílačů a více přijímačů - Propojení sítí Ethernet - Bezpečnost a ochrana sítě (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 8.6.2021).
593.00 Kč

ČSN EN 61174-ed.3 (367827) - 1.4.2016
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Systém elektronického zobrazování mapy a informací (ECDIS) - Požadavky na provoz a funkci, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek (Norma k přímému použití jako ČSN).
1377.00 Kč

ČSN EN 60118-0 (368860) - 1.4.2016
Elektroakustika - Sluchadla - Část 0: Měření provozních vlastností sluchadel. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN 62321-6 (369080) - 1.4.2016
Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 6: Polybromované bifenyly a polybromované difenylethery v polymerech metodou plynové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí (GC-MS).
543.00 Kč

ČSN ISO/IEC 29101 (369708) - 1.4.2016
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Rámec architektury soukromí.
434.00 Kč

ČSN EN 1776 (386435) - 1.4.2016
Zařízení pro zásobování plynem - Systémy měření plynu - Funkční požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN ISO 11665-1 (404013) - 1.4.2016
Měření radioaktivity v životním prostředí - Vzduch: radon 222 - Část 1: Původ radonu a krátkodobých produktů přeměny radonu a s nimi spojené měřicí metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 11665-2 (404013) - 1.4.2016
Měření radioaktivity v životním prostředí - Vzduch: radon 222 - Část 2: Integrální metoda měření průměrné koncentrace latentní energie krátkodobých produktů přeměny radonu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11665-3 (404013) - 1.4.2016
Měření radioaktivity v životním prostředí - Vzduch: radon 222 - Část 3: Metoda měření okamžité hodnoty koncentrace latentní energie krátkodobých produktů přeměny radonu (bodové měření) (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 11665-5 (404013) - 1.4.2016
Měření radioaktivity v životním prostředí - Vzduch: radon 222 - Část 5: Metoda kontinuálního měření objemové aktivity radonu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11665-6 (404013) - 1.4.2016
Měření radioaktivity v životním prostředí - Vzduch: radon 222 - Část 6: Metoda měření okamžité objemové aktivity radonu (bodové měření) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11665-7 (404013) - 1.4.2016
Měření radioaktivity v životním prostředí - Vzduch: radon 222 - Část 7: Akumulační metoda pro odhad rychlosti exhalace radonu z povrchu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 10303 (420233) - 1.4.2016
Tenké plechy a pásy z magnetických ocelí pro střední frekvence (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 10106 (420234) - 1.4.2016
Plechy a pásy pro elektrotechniku, izotropní, válcované za studena, dodávané v tepelně zpracovaném stavu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 16859-1 (420375) - 1.4.2016
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Leeba - Část 1: Zkušební metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 16859-2 (420375) - 1.4.2016
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Leeba - Část 2: Ověřování a kalibrace zkušebních strojů (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 16859-3 (420375) - 1.4.2016
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Leeba - Část 3: Kalibrace referenčních tvrdoměrných destiček (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 14556 (420380) - 1.4.2016
Kovové materiály - Zkouška rázem v ohybu na kyvadlovém kladivu tyčí Charpy s V-vrubem - Instrumentovaná zkušební metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 10519 (461041) - 1.4.2016
Semeno řepky - Stanovení obsahu chlorofylu - Spektrometrická metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 4254-1 (470601) - 1.4.2016
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 16230-1 (470603) - 1.4.2016
Zemědělské stroje a traktory - Bezpečnost vysokonapěťových elektrických a elektronických součástí a systémů - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 18217 (496124) - 1.4.2016
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Posouvací řetěz stroje na olepování boků (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 1674 (512530) - 1.4.2016
Potravinářské stroje - Stroje na rozvalování těsta - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
434.00 Kč

ČSN EN 12331 (513055) - 1.4.2016
Potravinářské stroje - Mlýnky na maso - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
434.00 Kč

ČSN EN 13870 (513075) - 1.4.2016
Potravinářské stroje - Porcovací stroje - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 17604 (560105) - 1.4.2016
Mikrobiologie potravinového řetězce - Vzorkování těl poražených zvířat pro mikrobiologické vyšetření.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 18743 (560122) - 1.4.2016
Mikrobiologie potravinového řetězce - Průkaz larev trichinel ze vzorků masa s použitím metody enzymatického štěpení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 18867 (560123) - 1.4.2016
Mikrobiologie potravinového řetězce - Polymerázová řetězová reakce (PCR) k průkazu mikroorganismů působících onemocnění z potravin - Průkaz patogenních sérotypů Yersinia enterocolitica a průkaz Yersinia pseudotuberculosis (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 8308 (635225) - 1.4.2016
Pryžové a plastové hadice a hadičky - Stanovení prostupnosti kapalin stěnami hadic a hadiček (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16465 (640153) - 1.4.2016
Plasty - Kalibrační metody pro teploměry typu černý standard a bílý standard a teploměry typu černý panel a bílý panel používané u přirozeného a umělého stárnutí (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15534-6 (649330) - 1.4.2016
Kompozity na bázi dřeva a termoplastů (obvykle nazývané kompozity plast-dřevo (WPC) nebo kompozity s přírodními vlákny (NFC)) - Část 6: Specifikace pro profily a prvky na oplocení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 20844 (656281) - 1.4.2016
Ropa a příbuzné výrobky - Stanovení střihové stability olejů s polymerními přísadami použitím vstřikovací trysky pro vznětový motor.
223.00 Kč

ČSN EN 16709 (656510) - 1.4.2016
Motorová paliva - Motorová nafta s vysokým obsahem FAME (B20 a B30) - Technické požadavky a metody zkoušení.
223.00 Kč

ČSN EN 15776+A1 (695247) - 1.4.2016
Netopené tlakové nádoby - Požadavky pro navrhování a výrobu tlakových nádob a tlakových částí z litiny s tažností po přetržení rovnou nebo menší než 15 % (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 21029-2 (697251) - 1.4.2016
Kryogenické nádoby - Přepravní vakuově izolované nádoby s objemem do 1000 litrů včetně - Část 2: Provozní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 12699 (731032) - 1.4.2016
Provádění speciálních geotechnických prací - Ražené piloty.
567.00 Kč

ČSN EN 14199 (731033) - 1.4.2016
Provádění speciálních geotechnických prací - Mikropiloty.
543.00 Kč

ČSN EN 15528 (736330) - 1.4.2016
Železniční aplikace - Traťové třídy zatížení pro určení vztahu mezi dovoleným zatížením infrastruktury a maximálním zatížením vozidly (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16272-7 (736342) - 1.4.2016
Železniční aplikace - Kolej - Protihlukové zábrany a souvisící zařízení proti šíření zvuku vzduchem - Zkušební metoda pro zjištění akustického výkonu - Část 7: Vnější charakteristiky - Na místě zjištěné hodnoty vloženého útlumu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14388-ed.2 (737063) - 1.4.2016
Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Specifikace.
350.00 Kč

ČSN 755050-2 (755050) - 1.4.2016
Hospodářství pro dezinfekci vody ve vodohospodářských provozech - Část 2: Dezinfekce prováděná ozonem.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 13160 (757637) - 1.4.2016
Kvalita vod - Stroncium 90 a stroncium 89 - Kapalinová scintilační metoda nebo metoda proporcionálního počítání (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 13161 (757638) - 1.4.2016
Kvalita vod - Měření objemové aktivity polonia 210 ve vodě spektrometrií záření alfa (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 16698 (757700) - 1.4.2016
Kvalita vod - Návod pro kvantitativní a kvalitativní odběr vzorků fytoplanktonu z vnitrozemských vod.
350.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16735 (760307) - 1.4.2016
Poštovní služby - Rozšířitelná společná struktura a reprezentace pro poštovní sazby EPR (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 16736 (763202) - 1.4.2016
Hodnocení zdravotních rizik chemických látek - Požadavky na poskytování školení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 5402-2 (793855) - 1.4.2016
Usně - Stanovení ohybové odolnosti - Část 2: Metoda napodobující ohýbání nártu obuvi (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 12951 (804432) - 1.4.2016
Textilní podlahové krytiny - Zjišťování úbytku hmotnosti, zakotvení vlasu a změny vzhledu hrany schodu s použitím přístroje LISSON-TRETRAD (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 1539 (826002) - 1.4.2016
Sušičky a pece pro uvolňování hořlavých látek - Bezpečnostní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 13594 (832302) - 1.4.2016
Ochranné rukavice pro profesionální řidiče motocyklů - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

TNI CEN/CLC/TR 16832 (832846) - 1.4.2016
Výběr, používání, péče a údržba osobních ochranných prostředků pro předcházení elektrostatickým rizikům v prostorech s nebezpečím výbuchu (rizika výbuchu).
434.00 Kč

ČSN EN 482+A1 (833625) - 1.4.2016
Expozice pracoviště - Všeobecné požadavky na postupy měření chemických látek (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 17621 (833626) - 1.4.2016
Ovzduší na pracovišti - Zařízení pro krátkodobé měření detekční trubicí - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 16558-1 (836704) - 1.4.2016
Kvalita půdy - Minerální uhlovodíky pro hodnocení rizik - Část 1: Stanovení alifatických a aromatických frakcí těkavých minerálních uhlovodíků s použitím plynové chromatografie (statická metoda headspace) (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 12417-1 (852926) - 1.4.2016
Kardiovaskulární implantáty a mimotělní systémy - Vaskulární prostředky kombinované s léčivem - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 5840-1 (852927) - 1.4.2016
Kardiovaskulární implantáty - Protézy srdečních chlopní - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 5840-2 (852927) - 1.4.2016
Kardiovaskulární implantáty - Protézy srdečních chlopní - Část 2: Chirurgicky implantované náhrady srdečních chlopní (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 13397-5 (856015) - 1.4.2016
Stomatologie - Parodontální kyrety, nástroje na zubní kámen a exkavátory - Část 5: Scalery Jacquette (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 3630-3 (856021) - 1.4.2016
Stomatologie - Endodontické nástroje - Část 3: Plniče plugger a spreader (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 10650 (856073) - 1.4.2016
Stomatologie - Aktivní aktivátory polymerizace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 17937 (856082) - 1.4.2016
Stomatologie - Osteotomy (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 23500 (856214) - 1.4.2016
Návod na přípravu a řízení kvality kapalin pro hemodialýzu a související léčebné metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN ISO 6874 (856339) - 1.4.2016
Stomatologie - Polymerní materiály pro pečetění jamek a fisur (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 13356 (856357) - 1.4.2016
Chirurgické implantáty - Keramické materiály na bázi yttria stabilizovaného tetragonálním zirkoniem (Y-TZP) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 300176-1-V2.2.1 (875012) - 1.4.2016
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Specifikace zkoušek - Část 1: Rádio (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN ETSI EN 301908-10-V4.2.1 (875111) - 1.4.2016
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 10: Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na IMT-2000, FDMA/TDMA (DECT) (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 71-5 (943095) - 1.4.2016
Bezpečnost hraček - Část 5: Chemické hračky (soupravy) jiné než soupravy pro pokusy.
567.00 Kč

ČSN EN ISO 2746 (945057) - 1.4.2016
Smalty - Zkouška vysokým napětím (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ISO 9735-10 (979735) - 1.4.2016
Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu (EDIFACT) - Pravidla syntaxe aplikační úrovně (číslo verze syntaxe: 4, číslo vydání syntaxe: 2) - Část 10: Syntaktické služební sborníky.
945.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.