Nové normy ČSN za duben 2016

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2016 v 09:00


ČSN P CEN/TS 16850 (012308) - 1.4.2016
Ochrana společnosti - Pokyny pro řízení bezpečnosti ve zdravotnických zařízeních (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 17643 (051179) - 1.4.2016
Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkouška svarů vířivými proudy analýzou komplexní roviny (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 60974-10-ed.3:2015/A1 (052205) - 1.4.2016
Zařízení pro obloukové svařování - Část 10: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC).
108.90 Kč

ČSN EN ISO 6848 (052411) - 1.4.2016
Obloukové svařování a řezání - Netavící se wolframové elektrody - Klasifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 14172 (055319) - 1.4.2016
Svařovací materiály - Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování niklu a slitin niklu - Klasifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 30-2-1 (061410) - 1.4.2016
Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Část 2-1: Hospodárné využití energie - Obecně.
169.40 Kč

ČSN EN 13203-1 (061430) - 1.4.2016
Spotřebiče na plynná paliva k přípravě teplé užitkové vody pro domácnost - Část 1: Hodnocení dodávky teplé vody (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 12952-1 (077604) - 1.4.2016
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 17871 (078648) - 1.4.2016
Lahve na plyny - Ventily lahví s rychlým otevřením - Specifikace a zkoušky typu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 16722 (133036) - 1.4.2016
Průmyslové armatury - Stavební délky ETE, CTE armatur se závitovými konci (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 61784-5-10-ed.2:2012/A1 (184001) - 1.4.2016
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-10: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 10 (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 61784-5-15:2012/A1 (184001) - 1.4.2016
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-15: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 15 (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 61784-5-4:2012/A1 (184001) - 1.4.2016
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-4: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 4 (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ISO 14955-1 (200060) - 1.4.2016
Obráběcí stroje - Environmentální hodnocení obráběcích strojů - Část 1: Metodika návrhu energeticky účinných obráběcích strojů.
394.90 Kč

ČSN EN 1459-2 (268804) - 1.4.2016
Terénní vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 2: Otočné vozíky (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 3691-5 (268812) - 1.4.2016
Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 5: Ruční vozíky (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 3691-6 (268812) - 1.4.2016
Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 6: Plošinové vozíky pro přepravu nákladů a osob (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 12895 (268890) - 1.4.2016
Manipulační vozíky - Elektromagnetická kompatibilita (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 12930 (273017) - 1.4.2016
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Výpočty.
306.90 Kč

ČSN EN 280+A1 (275004) - 1.4.2016
Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Konstrukční výpočty - Kritéria stability - Konstrukce - Bezpečnost - Přezkoušení a zkoušky.
698.50 Kč

ČSN EN 45545-2+A1 (280160) - 1.4.2016
Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Část 2: Požadavky na požární vlastnosti materiálů a součástí.
515.90 Kč

ČSN EN 45545-5+A1 (280160) - 1.4.2016
Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Část 5: Požadavky na protipožární ochranu elektrických zařízení včetně elektrických zařízení trolejbusů, autobusů s vyhrazenou vodicí dráhou a magneticky nadnášených vozidel.
202.40 Kč

ČSN EN 15839+A1 (280912) - 1.4.2016
Železniční aplikace - Přejímací zkoušky jízdních charakteristik železničních vozidel - Nákladní vozy - Zkoušky jízdní bezpečnosti při působení podélných tlakových sil.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 4210-2 (309000) - 1.4.2016
Jízdní kola - Bezpečnostní požadavky na jízdní kola - Část 2: Požadavky na městská a trekkingová jízdní kola, na jízdní kola pro mládež, na horská a závodní jízdní kola (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 4210-6 (309000) - 1.4.2016
Jízdní kola - Bezpečnostní požadavky na jízdní kola - Část 6: Zkušební metody pro rám a vidlici (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 16602-70-55 (310510) - 1.4.2016
Zabezpečování kosmických produktů - Zjišťování mikrobiologické kontaminace hardwaru a čistých prostorů (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 16602-70-56 (310510) - 1.4.2016
Zabezpečování kosmických produktů - Snižování mikrobiologické kontaminace plynnou fází v letových konstrukčních částech (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 16602-70-57 (310510) - 1.4.2016
Zabezpečování kosmických produktů - Snižování mikrobiologické kontaminace suchým teplem v letových konstrukčních částech (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 16602-70-58 (310510) - 1.4.2016
Zabezpečování kosmických produktů - Kontrola mikrobiologické kontaminace v čistých prostorech (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 16603-31-02 (310540) - 1.4.2016
Kosmické inženýrství - Zařízení pro dvoufázový přenos tepla (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 16603-60-30 (310540) - 1.4.2016
Kosmické inženýrství - Požadavky na systémy řízení orientace a dráhy satelitu (AOCS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 4165-001 (311812) - 1.4.2016
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, modulové - Trvalá pracovní teplota 175 °C - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 4710-01 (314123) - 1.4.2016
Letectví a kosmonautika - Rychloupínací systémy pro nekonstrukční aplikace - Část 01: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4710-02 (314123) - 1.4.2016
Letectví a kosmonautika - Rychloupínací systémy pro nekonstrukční aplikace - Část 02: Kombinace třmenu pružnice a svorníku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4710-03 (314123) - 1.4.2016
Letectví a kosmonautika - Rychloupínací systémy pro nekonstrukční aplikace - Část 03: Třmen pružnice (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4710-04 (314123) - 1.4.2016
Letectví a kosmonautika - Rychloupínací systémy pro nekonstrukční aplikace - Část 04: Třmen pružnice - Kompenzace jednostranné tolerance (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4710-05 (314123) - 1.4.2016
Letectví a kosmonautika - Rychloupínací systémy pro nekonstrukční aplikace - Část 05: Třmen pružnice - Kompenzace dvoustranné tolerance (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4710-06 (314123) - 1.4.2016
Letectví a kosmonautika - Rychloupínací systémy pro nekonstrukční aplikace - Část 06: Svorníkový rychloupínací systém (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4710-07 (314123) - 1.4.2016
Letectví a kosmonautika - Rychloupínací systémy pro nekonstrukční aplikace - Část 07: Přídržná průchodka (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 6218 (323396) - 1.4.2016
Plavidla vnitrozemské plavby - Ručně a strojně ovládaná spřahovací zařízení pro tlačné jednotky a spřahovaná plavidla - Bezpečnostní požadavky a hlavní rozměry (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN IEC 60050-192 (330050) - 1.4.2016
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 192: Spolehlivost.
1322.40 Kč

ČSN EN 50438-ed.2:2014/Z1 (330127) - 1.4.2016
Požadavky na paralelní připojení mikrogenerátorů s veřejnými distribučními sítěmi nízkého napětí.
56.10 Kč

ČSN EN 62061:2005/A2 (332208) - 1.4.2016
Bezpečnost strojních zařízení - Funkční bezpečnost elektrických, elektronických a programovatelných elektronických řídicích systémů souvisejících s bezpečností.
169.40 Kč

ČSN EN 61400-25-2-ed.2 (333160) - 1.4.2016
Větrné elektrárny - Část 25-2: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Informační modely (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 61400-25-3-ed.2 (333160) - 1.4.2016
Větrné elektrárny - Část 25-3: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Modely výměny informací (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 61375-2-3 (342690) - 1.4.2016
Elektrické drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 2-3: TCN komunikační profil (Norma k přímému použití jako ČSN).
1641.60 Kč

ČSN EN 60695-1-11-ed.2 (345615) - 1.4.2016
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 1-11: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků - Posouzení požárního nebezpečí (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 61340-2-1-ed.2 (346440) - 1.4.2016
Elektrostatika - Část 2-1: Metody měření - Schopnost materiálů a výrobků odvádět elektrostatický náboj. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 61800-2-ed.2 (351720) - 1.4.2016
Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 2: Obecné požadavky - Specifikace výkonu pro nízkonapěťové systémy střídavých výkonových pohonů s nastavitelným kmitočtem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
698.50 Kč

ČSN EN 61010-031-ed.2 (356502) - 1.4.2016
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 031: Bezpečnostní požadavky na elektrické měřicí a zkušební sestavy sond držených rukou.
539.00 Kč

ČSN EN 61010-2-030:2011/Oprava1 (356502) - 1.4.2016
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-030: Zvláštní požadavky na zkušební a měřicí obvody.
26.40 Kč

ČSN EN 61010-2-040-ed.2 (356502) - 1.4.2016
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-040: Zvláštní požadavky na sterilizátory a na zařízení k čištění-dezinfikování, používaná k působení na zdravotnické materiály. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 60143-1-ed.3 (358201) - 1.4.2016
Sériové kondenzátory pro výkonové systémy - Část 1: Obecně.
493.90 Kč

ČSN EN 60143-3-ed.2 (358201) - 1.4.2016
Sériové kondenzátory pro výkonové systémy - Část 3: Vnitřní pojistky.
202.40 Kč

ČSN EN 60384-20-ed.3 (358291) - 1.4.2016
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 20: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory pro povrchovou montáž pro stejnosměrný proud s dielektrikem z metalizované polyfenylensulfidové fólie. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 60384-24-ed.2 (358291) - 1.4.2016
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 24: Dílčí specifikace - Neproměnné tantalové elektrolytické kondenzátory pro povrchovou montáž s tuhým elektrolytem z vodivých polymerů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 60384-25-ed.2 (358291) - 1.4.2016
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 25: Dílčí specifikace - Neproměnné hliníkové elektrolytické kondenzátory pro povrchovou montáž s tuhým elektrolytem z vodivých polymerů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 62604-1 (358495) - 1.4.2016
Duplexery hodnocené kvality s povrchovou (PAV) a objemovou (OAV) akustickou vlnou - Část 1: Kmenová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN 360340-2:1991/Z41 (360340) - 1.4.2016
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 2: Objímky.
493.90 Kč

ČSN 360340-3:1990/Z42 (360340) - 1.4.2016
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 3: Kalibry.
698.50 Kč

ČSN EN 62722-1 (360610) - 1.4.2016
Vlastnosti svítidel - Část 1: Obecné požadavky.
306.90 Kč

ČSN EN 62868 (360610) - 1.4.2016
Organické LED panely (OLED) pro všeobecné osvětlování - Požadavky na bezpečnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 62560:2013/A1 (360701) - 1.4.2016
Světelné zdroje LED pro všeobecné osvětlování s integrovaným předřadníkem na napětí > 50 V - Požadavky na bezpečnost.
202.40 Kč

ČSN EN 60335-2-54-ed.3:2009/A1 (361045) - 1.4.2016
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-54: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro čištění povrchů pro použití v domácnosti s využitím kapalin nebo páry.
108.90 Kč

ČSN EN 60335-2-8-ed.3 (361050) - 1.4.2016
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-8: Zvláštní požadavky na holicí strojky, strojky na stříhání vlasů a podobné spotřebiče.
306.90 Kč

ČSN EN 50597 (361060) - 1.4.2016
Spotřeba energie výdejních strojů. (Platnost do 30.11.2021).
306.90 Kč

ČSN EN 62759-1 (364615) - 1.4.2016
Fotovoltaické (PV) moduly - Zkoušení přepravy - Část 1: Pozemní a lodní přeprava svazků PV modulů (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 60601-1-3-ed.2:2008/A1/Oprava1 (364801) - 1.4.2016
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-3: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Radiační ochrana u diagnostických rentgenových zařízení.
26.40 Kč

ČSN EN 60601-1-8-ed.2:2008/A1/Oprava1 (364801) - 1.4.2016
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-8: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Všeobecné požadavky, zkoušky a pokyny pro alarmové systémy zdravotnických elektrických přístrojů a zdravotnických elektrický.
26.40 Kč

ČSN EN 60601-1-ed.2:2007/A1/Oprava1 (364801) - 1.4.2016
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost.
26.40 Kč

ČSN EN 60601-2-33-ed.3:2011/A2 (364801) - 1.4.2016
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-33: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost diagnostických přístrojů využívajících magnetické rezonance.
394.90 Kč

ČSN EN 60601-2-37-ed.2:2008/A1 (364801) - 1.4.2016
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-37: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost ultrazvukových zdravotnických diagnostických a monitorovacích přístrojů.
202.40 Kč

ČSN EN 60601-2-45-ed.3:2011/A1 (364801) - 1.4.2016
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-45: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost mamografických rentgenových zařízení a mamografických stereotaktických přístrojů.
202.40 Kč

ČSN EN 62471-5 (367752) - 1.4.2016
Fotobiologická bezpečnost světelných zdrojů a soustav světelných zdrojů - Část 5: Projektory (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 61162-460 (367823) - 1.4.2016
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Digitální rozhraní - Část 460: Více vysílačů a více přijímačů - Propojení sítí Ethernet - Bezpečnost a ochrana sítě (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 8.6.2021).
539.00 Kč

ČSN EN 61174-ed.3 (367827) - 1.4.2016
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Systém elektronického zobrazování mapy a informací (ECDIS) - Požadavky na provoz a funkci, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek (Norma k přímému použití jako ČSN).
1333.80 Kč

ČSN EN 60118-0 (368860) - 1.4.2016
Elektroakustika - Sluchadla - Část 0: Měření provozních vlastností sluchadel. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 62321-6 (369080) - 1.4.2016
Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 6: Polybromované bifenyly a polybromované difenylethery v polymerech metodou plynové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí (GC-MS).
493.90 Kč

ČSN ISO/IEC 29101 (369708) - 1.4.2016
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Rámec architektury soukromí.
394.90 Kč

ČSN EN 1776 (386435) - 1.4.2016
Zařízení pro zásobování plynem - Systémy měření plynu - Funkční požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN ISO 11665-1 (404013) - 1.4.2016
Měření radioaktivity v životním prostředí - Vzduch: radon 222 - Část 1: Původ radonu a krátkodobých produktů přeměny radonu a s nimi spojené měřicí metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 11665-2 (404013) - 1.4.2016
Měření radioaktivity v životním prostředí - Vzduch: radon 222 - Část 2: Integrální metoda měření průměrné koncentrace latentní energie krátkodobých produktů přeměny radonu (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11665-3 (404013) - 1.4.2016
Měření radioaktivity v životním prostředí - Vzduch: radon 222 - Část 3: Metoda měření okamžité hodnoty koncentrace latentní energie krátkodobých produktů přeměny radonu (bodové měření) (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 11665-5 (404013) - 1.4.2016
Měření radioaktivity v životním prostředí - Vzduch: radon 222 - Část 5: Metoda kontinuálního měření objemové aktivity radonu (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11665-6 (404013) - 1.4.2016
Měření radioaktivity v životním prostředí - Vzduch: radon 222 - Část 6: Metoda měření okamžité objemové aktivity radonu (bodové měření) (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11665-7 (404013) - 1.4.2016
Měření radioaktivity v životním prostředí - Vzduch: radon 222 - Část 7: Akumulační metoda pro odhad rychlosti exhalace radonu z povrchu (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 10303 (420233) - 1.4.2016
Tenké plechy a pásy z magnetických ocelí pro střední frekvence (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 10106 (420234) - 1.4.2016
Plechy a pásy pro elektrotechniku, izotropní, válcované za studena, dodávané v tepelně zpracovaném stavu (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 16859-1 (420375) - 1.4.2016
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Leeba - Část 1: Zkušební metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 16859-2 (420375) - 1.4.2016
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Leeba - Část 2: Ověřování a kalibrace zkušebních strojů (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 16859-3 (420375) - 1.4.2016
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Leeba - Část 3: Kalibrace referenčních tvrdoměrných destiček (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 14556 (420380) - 1.4.2016
Kovové materiály - Zkouška rázem v ohybu na kyvadlovém kladivu tyčí Charpy s V-vrubem - Instrumentovaná zkušební metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 10519 (461041) - 1.4.2016
Semeno řepky - Stanovení obsahu chlorofylu - Spektrometrická metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 4254-1 (470601) - 1.4.2016
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 16230-1 (470603) - 1.4.2016
Zemědělské stroje a traktory - Bezpečnost vysokonapěťových elektrických a elektronických součástí a systémů - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 18217 (496124) - 1.4.2016
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Posouvací řetěz stroje na olepování boků (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 1674 (512530) - 1.4.2016
Potravinářské stroje - Stroje na rozvalování těsta - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
394.90 Kč

ČSN EN 12331 (513055) - 1.4.2016
Potravinářské stroje - Mlýnky na maso - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
394.90 Kč

ČSN EN 13870 (513075) - 1.4.2016
Potravinářské stroje - Porcovací stroje - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 17604 (560105) - 1.4.2016
Mikrobiologie potravinového řetězce - Vzorkování těl poražených zvířat pro mikrobiologické vyšetření.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 18743 (560122) - 1.4.2016
Mikrobiologie potravin a krmiv - Průkaz larev trichinel ze vzorků masa s použitím metody enzymatického štěpení (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 18867 (560123) - 1.4.2016
Mikrobiologie potravinového řetězce - Polymerázová řetězová reakce (PCR) k průkazu mikroorganismů působících onemocnění z potravin - Průkaz patogenních sérotypů Yersinia enterocolitica a průkaz Yersinia pseudotuberculosis (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 8308 (635225) - 1.4.2016
Pryžové a plastové hadice a hadičky - Stanovení prostupnosti kapalin stěnami hadic a hadiček (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 16465 (640153) - 1.4.2016
Plasty - Kalibrační metody pro teploměry typu černý standard a bílý standard a teploměry typu černý panel a bílý panel používané u přirozeného a umělého stárnutí (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15534-6 (649330) - 1.4.2016
Kompozity na bázi dřeva a termoplastů (obvykle nazývané kompozity plast-dřevo (WPC) nebo kompozity s přírodními vlákny (NFC)) - Část 6: Specifikace pro profily a prvky na oplocení (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 20844 (656281) - 1.4.2016
Ropa a příbuzné výrobky - Stanovení střihové stability olejů s polymerními přísadami použitím vstřikovací trysky pro vznětový motor.
202.40 Kč

ČSN EN 16709 (656510) - 1.4.2016
Motorová paliva - Motorová nafta s vysokým obsahem FAME (B20 a B30) - Technické požadavky a metody zkoušení.
202.40 Kč

ČSN EN 15776+A1 (695247) - 1.4.2016
Netopené tlakové nádoby - Požadavky pro navrhování a výrobu tlakových nádob a tlakových částí z litiny s tažností po přetržení rovnou nebo menší než 15 % (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 21029-2 (697251) - 1.4.2016
Kryogenické nádoby - Přepravní vakuově izolované nádoby s objemem do 1000 litrů včetně - Část 2: Provozní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 12699 (731032) - 1.4.2016
Provádění speciálních geotechnických prací - Ražené piloty.
515.90 Kč

ČSN EN 14199 (731033) - 1.4.2016
Provádění speciálních geotechnických prací - Mikropiloty.
493.90 Kč

ČSN EN 15528 (736330) - 1.4.2016
Železniční aplikace - Traťové třídy zatížení pro určení vztahu mezi dovoleným zatížením infrastruktury a maximálním zatížením vozidly (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN P CEN/TS 16272-7 (736342) - 1.4.2016
Železniční aplikace - Kolej - Protihlukové zábrany a souvisící zařízení proti šíření zvuku vzduchem - Zkušební metoda pro zjištění akustického výkonu - Část 7: Vnější charakteristiky - Na místě zjištěné hodnoty vloženého útlumu (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 14388-ed.2 (737063) - 1.4.2016
Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Specifikace.
317.90 Kč

ČSN 755050-2 (755050) - 1.4.2016
Hospodářství pro dezinfekci vody ve vodohospodářských provozech - Část 2: Dezinfekce prováděná ozonem.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 13160 (757637) - 1.4.2016
Kvalita vod - Stroncium 90 a stroncium 89 - Kapalinová scintilační metoda nebo metoda proporcionálního počítání (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 13161 (757638) - 1.4.2016
Kvalita vod - Měření objemové aktivity polonia 210 ve vodě spektrometrií záření alfa (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 16698 (757700) - 1.4.2016
Kvalita vod - Návod pro kvantitativní a kvalitativní odběr vzorků fytoplanktonu z vnitrozemských vod.
317.90 Kč

ČSN P CEN/TS 16735 (760307) - 1.4.2016
Poštovní služby - Rozšířitelná společná struktura a reprezentace pro poštovní sazby EPR (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 16736 (763202) - 1.4.2016
Hodnocení zdravotních rizik chemických látek - Požadavky na poskytování školení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 5402-2 (793855) - 1.4.2016
Usně - Stanovení ohybové odolnosti - Část 2: Metoda napodobující ohýbání nártu obuvi (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 12951 (804432) - 1.4.2016
Textilní podlahové krytiny - Zjišťování úbytku hmotnosti, zakotvení vlasu a změny vzhledu hrany schodu s použitím přístroje LISSON-TRETRAD (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 1539 (826002) - 1.4.2016
Sušičky a pece pro uvolňování hořlavých látek - Bezpečnostní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 13594 (832302) - 1.4.2016
Ochranné rukavice pro profesionální řidiče motocyklů - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 12312-1:2014/A1 (832437) - 1.4.2016
Ochrana očí a obličeje - Sluneční brýle a související vybavení - Část 1: Sluneční brýle pro všeobecné použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

TNI CEN/CLC/TR 16832 (832846) - 1.4.2016
Výběr, používání, péče a údržba osobních ochranných prostředků pro předcházení elektrostatickým rizikům v prostorech s nebezpečím výbuchu (rizika výbuchu).
394.90 Kč

ČSN EN 482+A1 (833625) - 1.4.2016
Expozice pracoviště - Všeobecné požadavky na postupy měření chemických látek (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 17621 (833626) - 1.4.2016
Ovzduší na pracovišti - Zařízení pro krátkodobé měření detekční trubicí - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 16558-1 (836704) - 1.4.2016
Kvalita půdy - Minerální uhlovodíky pro hodnocení rizik - Část 1: Stanovení alifatických a aromatických frakcí těkavých minerálních uhlovodíků s použitím plynové chromatografie (statická metoda headspace) (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 12417-1 (852926) - 1.4.2016
Kardiovaskulární implantáty a mimotělní systémy - Vaskulární prostředky kombinované s léčivem - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN ISO 5840-1 (852927) - 1.4.2016
Kardiovaskulární implantáty - Protézy srdečních chlopní - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 5840-2 (852927) - 1.4.2016
Kardiovaskulární implantáty - Protézy srdečních chlopní - Část 2: Chirurgicky implantované náhrady srdečních chlopní (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN ISO 13397-5 (856015) - 1.4.2016
Stomatologie - Parodontální kyrety, nástroje na zubní kámen a exkavátory - Část 5: Scalery Jacquette (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 3630-3 (856021) - 1.4.2016
Stomatologie - Endodontické nástroje - Část 3: Plniče plugger a spreader (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 10650 (856073) - 1.4.2016
Stomatologie - Aktivní aktivátory polymerizace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 17937 (856082) - 1.4.2016
Stomatologie - Osteotomy (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 23500 (856214) - 1.4.2016
Návod na přípravu a řízení kvality kapalin pro hemodialýzu a související léčebné metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN ISO 6874 (856339) - 1.4.2016
Stomatologie - Polymerní materiály pro pečetění jamek a fisur (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 13356 (856357) - 1.4.2016
Chirurgické implantáty - Keramické materiály na bázi yttria stabilizovaného tetragonálním zirkoniem (Y-TZP) (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 300176-1-V2.2.1 (875012) - 1.4.2016
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Specifikace zkoušek - Část 1: Rádio (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN ETSI EN 301908-10-V4.2.1 (875111) - 1.4.2016
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 10: Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na IMT-2000, FDMA/TDMA (DECT) (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 71-5 (943095) - 1.4.2016
Bezpečnost hraček - Část 5: Chemické hračky (soupravy) jiné než soupravy pro pokusy.
515.90 Kč

ČSN EN ISO 2746 (945057) - 1.4.2016
Smalty - Zkouška vysokým napětím (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ISO 9735-10 (979735) - 1.4.2016
Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu (EDIFACT) - Pravidla syntaxe aplikační úrovně (číslo verze syntaxe: 4, číslo vydání syntaxe: 2) - Část 10: Syntaktické služební sborníky.
859.10 Kč

Kategorie (nové normy)