Nové normy ČSN za únor 2007

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.02.2007 v 09:00


ČSN EN 61124 (010644) - 1.2.2007
Zkoušení bezporuchovosti - Ověřovací zkoušky pro konstantní intenzitu poruch a konstantní parametr proudu poruch. (Platnost do 27.6.2015).
859.10 Kč

ČSN EN 60706-2 (010661) - 1.2.2007
Udržovatelnost zařízení - Část 2: Požadavky na udržovatelnost a studie udržovatelnosti v etapě návrhu a vývoje.
394.90 Kč

ČSN EN 13269 (010663) - 1.2.2007
Směrnice pro vypracování smluv o údržbě (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 61082-1-ed.2 (013780) - 1.2.2007
Zhotovování dokumentů používaných v elektrotechnice - Část 1: Pravidla. (Platnost do 2.12.2017).
698.50 Kč

ČSN EN ISO 14978 (014105) - 1.2.2007
Geometrické specifikace výrobků (GPS) - Všeobecné pojmy a požadavky na měřicí vybavení pro GPS.
493.90 Kč

ČSN EN 13411-7 (024470) - 1.2.2007
Ukončení ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 7: Symetrické klínové vidlicové objímky.
306.90 Kč

ČSN ISO 11844-1 (038211) - 1.2.2007
Koroze kovů a slitin - Klasifikace vnitřních atmosfér s nízkou korozní agresivitou - Část 1: Stanovení a odhad korozní agresivity vnitřních atmosfér.
202.40 Kč

ČSN ISO 11844-2 (038211) - 1.2.2007
Koroze kovů a slitin - Klasifikace vnitřních atmosfér s nízkou korozní agresivitou - Část 2: Stanovení korozního napadení ve vnitřních atmosférách.
202.40 Kč

ČSN ISO 11844-3 (038211) - 1.2.2007
Koroze kovů a slitin - Klasifikace vnitřních atmosfér s nízkou korozní agresivitou - Část 3: Měření parametrů prostředí ovlivňujících korozní agresivitu vnitřních atmosfér.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 15614-6 (050313) - 1.2.2007
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 6: Obloukové a plamenové svařování mědi a slitin mědi.
306.90 Kč

ČSN EN 416-2 (060217) - 1.2.2007
Závěsné tmavé trubkové zářiče s hořákem na plynná paliva s ventilátorem, pro všeobecné použití vyjma domácností - Část 2: Hospodárné využití energie.
394.90 Kč

ČSN EN 419-2 (060218) - 1.2.2007
Závěsné zářiče na plynná paliva s hořákem bez ventilátoru, pro všeobecné použití vyjma domácností - Část 2: Hospodárné využití energie.
394.90 Kč

ČSN EN 203-2-11 (061901) - 1.2.2007
Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-11: Zvláštní požadavky - Varné nádoby pro tepelnou úpravu těstovin.
169.40 Kč

ČSN EN 203-2-2 (061901) - 1.2.2007
Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-2: Zvláštní požadavky - Pečicí trouby.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 14644-8 (125301) - 1.2.2007
Čisté prostory a příslušné řízené prostředí - Část 8: Klasifikace molekulárního znečištění vzduchu (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 14341 (134035) - 1.2.2007
Průmyslové armatury - Zpětné armatury z oceli.
202.40 Kč

ČSN EN 60770-3 (181078) - 1.2.2007
Měřicí převodníky pro řídicí systémy průmyslových procesů - Část 3: Metody hodnocení vlastností inteligentních převodníků. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 27.6.2017).
515.90 Kč

ČSN EN ISO 10218-1 (186502) - 1.2.2007
Roboty pro výrobní prostředí - Požadavky na bezpečnost - Část 1: Robot.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 8980-4 (195105) - 1.2.2007
Oční optika - Dokončené brýlové čočky s neopracovaným okrajem - Část 4: Specifikace a zkušební metody pro antireflexní vrstvy (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 18369-3 (195229) - 1.2.2007
Oční optika - Kontaktní čočky - Část 3: Metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 18369-4 (195229) - 1.2.2007
Oční optika - Kontaktní čočky - Část 4: Fyzikálně chemické vlastnosti materiálů kontaktních čoček (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 11979-1 (195300) - 1.2.2007
Oftalmologické implantáty - Nitrooční čočky - Část 1: Slovník.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11979-10 (195300) - 1.2.2007
Oftalmologické implantáty - Nitrooční čočky - Phakické nitrooční čočky (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 11979-8 (195300) - 1.2.2007
Oftalmologické implantáty - Nitrooční čočky - Část 8: Základní požadavky.
169.40 Kč

ČSN ISO 668+Amd.1+Amd.2 (269341) - 1.2.2007
Kontejnery řady 1 - Třídění, rozměry a brutto hmotnosti (obsahuje změny Amd.1: 2005 a Amd.2: 2005).
202.40 Kč

ČSN 274014 (274014) - 1.2.2007
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů - Evakuační výtahy.
394.90 Kč

ČSN EN 2713-004 (311724) - 1.2.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jednožilové a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 200 °C - Část 004: Stíněné (opletené) a potahované, značené inkoustem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2713-006 (311724) - 1.2.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jednožilové a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 200 °C - Část 006: Stíněné (opletené) a potahované, značené CO2 laserem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2713-008 (311724) - 1.2.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jednožilové a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 200 °C - Část 008: Stíněné (opletené) a potahované, značené UV laserem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2713-010 (311724) - 1.2.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jednožilové a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 200 °C - Část 010: Stíněné (opletené) a potahované, značené YAG X3 laserem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2714-004 (311727) - 1.2.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jednožilové a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 004: Stíněné (opletené) a potahované, značené inkoustem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2714-006 (311727) - 1.2.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jednožilové a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 006: Stíněné (opletené) a potahované, značené CO2 laserem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2714-008 (311727) - 1.2.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jednožilové a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 008: Stíněné (opletené) a potahované, značené UV laserem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2714-010 (311727) - 1.2.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jednožilové a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 010: Stíněné (opletené) a potahované, značené YAG X3 laserem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2995-001 (311752) - 1.2.2007
Letectví a kosmonautika - Jednopólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 1 A až 25 A - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 2995-004 (311752) - 1.2.2007
Letectví a kosmonautika - Jednopólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 1 A až 25 A - Část 004: Se signálním kontaktem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 2995-005 (311752) - 1.2.2007
Letectví a kosmonautika - Jednopólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 1 A až 25 A - Část 005: S polarizovaným signálním kontaktem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 2996-001 (311753) - 1.2.2007
Letectví a kosmonautika - Třípólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 1 A až 25 A - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 2996-004 (311753) - 1.2.2007
Letectví a kosmonautika - Třípólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 1 A až 25 A - Část 004: Se signálním kontaktem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 2996-005 (311753) - 1.2.2007
Letectví a kosmonautika - Třípólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 1 A až 25 A - Část 005: S polarizovaným signálním kontaktem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3661-001 (311754) - 1.2.2007
Letectví a kosmonautika - Jednopólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 20 A až 50 A - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 3661-005 (311754) - 1.2.2007
Letectví a kosmonautika - Jednopólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 20 A až 50 A - Část 005: S polarizovaným signálním kontaktem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3661-006 (311754) - 1.2.2007
Letectví a kosmonautika - Jednopólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 20 A až 50 A - Část 006: S polarizovaným signálním kontaktem - Sběrnicové provedení - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3662-001 (311755) - 1.2.2007
Letectví a kosmonautika - Třípólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 20 A až 50 A - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 3662-005 (311755) - 1.2.2007
Letectví a kosmonautika - Třípólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 20 A až 50 A - Část 005: S polarizovaným signálním kontaktem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3662-006 (311755) - 1.2.2007
Letectví a kosmonautika - Třípólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 20 A až 50 A - Část 006: S polarizovaným signálním kontaktem - Sběrnicové provedení - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3155-016 (311809) - 1.2.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 016: Elektrické kontakty s kolíky, typ A, mačkaný spoj, třída S - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3545-008 (311813) - 1.2.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, s těsněnými a netěsněnými konci, s krytem z plastu, s blokovacím zařízením, pracovní teplota -55 °C až 175 °C - Část 008: Nástroje pro montáž/demontáž kódovaného sestavovacího systému - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3660-001 (311822) - 1.2.2007
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3660-002 (311822) - 1.2.2007
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 002: Seznam norem výrobků (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3660-003 (311822) - 1.2.2007
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 003: Průchozí matice typu A, pro EN 2997 a EN 4067 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3660-004 (311822) - 1.2.2007
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 004: Kabelový vývod typu A, přímý, netěsněný, s upínkou zachycující tah kabelu pro EN 2997 a EN 4067 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3660-005 (311822) - 1.2.2007
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 005: Kabelový vývod typu A, 90°, netěsněný, s upínkou zachycující tah kabelu pro EN 2997 a EN 4067 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ISO 461-1 (311831) - 1.2.2007
Letadlo - Konektory pro pozemní dodávky elektřiny - Část 1: Konstrukční, výkonové a zkušební požadavky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN ISO 461-2 (311831) - 1.2.2007
Letadlo - Konektory pro pozemní dodávky elektřiny - Část 2: Rozměry. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN EN 3733-008 (311931) - 1.2.2007
Letectví a kosmonautika - Optické konektory kruhové, jednokanálové, spojované samojistným kroužkem, trvalá pracovní teplota až 150 °C - Část 008: Zástrčková montážní podskupina pro EN 4532 (vlákno 200 mikrometrů/280 mikrometrů) - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 3733-009 (311931) - 1.2.2007
Letectví a kosmonautika - Optické konektory kruhové, jednokanálové, spojované samojistným kroužkem, trvalá pracovní teplota až 150 °C - Část 009: Zásuvková montážní podskupina pro EN 4532 (vlákno 200 mikrometrů/280 mikrometrů) - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2859 (313121) - 1.2.2007
Letectví a kosmonautika - Šrouby se šestihrannou hlavou, těsnou tolerancí dříku, krátkým závitem, z legované oceli, kadmiované - Třída 1100 MPa (při teplotě okolí)/235 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 2888 (313124) - 1.2.2007
Letectví a kosmonautika - Šrouby se šestihrannou hlavou, hrubou tolerancí dříku, krátkým závitem, z korozivzdorné oceli, pasivované - Třída 600 MPa (při teplotě okolí)/425 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2889 (313125) - 1.2.2007
Letectví a kosmonautika - Šrouby se šestihrannou hlavou, hrubou tolerancí dříku, krátkým závitem, z legované oceli, kadmiované - Třída 900 MPa (při teplotě okolí)/235 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3820 (313126) - 1.2.2007
Letectví a kosmonautika - Šrouby, šestihranná hlava, hrubá tolerance dříku, krátký závit, ze slitiny titanu, anodicky oxidované, s mazivem MoS2 - Třída 1100 MPa (při teplotě okolí)/315 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3444 (313182) - 1.2.2007
Letectví a kosmonautika - Šrouby s velkou dvojšestihrannou hlavou, těsnou tolerancí dříku, středně dlouhým závitem, ze žáruvzdorné slitiny niklu, pasivované - Třída: 1250 MPa/650 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2882 (313316) - 1.2.2007
Letectví a kosmonautika - Šestihranné matice samojistné, s válcovým zahloubením a uchycenou podložkou, z oceli, kadmiované, s mazivem MoS2 - Třída 1100 MPa (při teplotě okolí)/235 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3536 (313334) - 1.2.2007
Letectví a kosmonautika - Šestihranné matice samojistné, ze žáruvzdorné oceli, s mazivem MoS2 - Třída 1100 MPa (při teplotě okolí)/315 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3626 (313336) - 1.2.2007
Letectví a kosmonautika - Šestihranné matice samojistné, z oceli, kadmiované, s mazivem MoS2 - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí)/235 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3079 (313819) - 1.2.2007
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8°30’ do 28 000 kPa - Adaptéry - Metrická řada - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 3080 (313874) - 1.2.2007
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8°30’ ze slitiny titanu - T spojky, odbočka s maticí s opěrným drátem (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4056-001 (314121) - 1.2.2007
Letectví a kosmonautika - Příchytky kabelů pro upevnění kabeláže - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 2436-002 (317923) - 1.2.2007
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Korozní odolnost dvousložkových základních nátěrů bez obsahu chromanů vytvrzovaných za běžných teplot - Část 002: Nátěr s vysokou korozní odolností (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 2436-004 (317923) - 1.2.2007
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Korozní odolnost dvousložkových základních nátěrů bez obsahu chromanů vytvrzovaných za běžných teplot - Část 004: Nátěr s vysokou odolností proti korozi a kapalinám se zvýšenou tolerancí k přípravě povrchu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 2436-005 (317923) - 1.2.2007
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Korozní odolnost dvousložkových základních nátěrů bez obsahu chromanů vytvrzovaných za běžných teplot - Část 005: Nátěr se zvýšenou tolerancí k přípravě povrchu pro venkovní použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2436-006 (317923) - 1.2.2007
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Korozní odolnost dvousložkových základních nátěrů bez obsahu chromanů vytvrzovaných za běžných teplot - Část 006: Nátěr s vysokou odolností proti korozi pro vojenské účely (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4508 (317923) - 1.2.2007
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Zkušební metoda pro protiskluzové povlaky - Stanovení smykového tření (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN 332000-4-443-ed.2 (332000) - 1.2.2007
Elektrické instalace budov - Část 4-44: Bezpečnost - Ochrana před rušivým napětím a elektromagnetickým rušením - Kapitola 443: Ochrana proti atmosférickým nebo spínacím přepětím. (Platnost do 14.12.2018).
169.40 Kč

ČSN EN 60079-0-ed.2 (332320) - 1.2.2007
Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru - Část 0: Všeobecné požadavky. (Platnost do 1.6.2012).
515.90 Kč

ČSN EN 61400-12-1 (333160) - 1.2.2007
Větrné elektrárny - Část 12-1: Měření výkonu větrných elektráren. (Platnost do 7.4.2020).
698.50 Kč

ČSN EN 61400-2-ed.2 (333160) - 1.2.2007
Větrné elektrárny - Část 2: Návrhové požadavky pro malé větrné elektrárny. (Platnost do 16.1.2017).
539.00 Kč

ČSN EN 62333-1 (345839) - 1.2.2007
Vrstvy pro potlačení rušení digitálních přístrojů a zařízení - Část 1: Definice a všeobecné vlastnosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 62333-2 (345839) - 1.2.2007
Vrstvy pro potlačení rušení digitálních přístrojů a zařízení - Část 2: Metody měření. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 50414 (347013) - 1.2.2007
Zkušební metody pro analýzu olova v PVC z izolace a pláště elektrických a optických kabelů - Metoda A: Stanovení celkového obsahu olova plamenovou atomovou absorpční spektrometrií - Metoda B: Kvalitativní analýza olova zbarvením sulfidem olovnatým.
169.40 Kč

ČSN EN 50200-ed.2 (347105) - 1.2.2007
Zkušební metoda odolnosti proti požáru pro nechráněné kabely malých průměrů určených pro použití v nouzových obvodech. (Platnost do 14.9.2018).
306.90 Kč

ČSN 347409:1999/Z1 (347409) - 1.2.2007
Systém značení kabelů a vodičů.
26.40 Kč

ČSN EN 62391-1 (358252) - 1.2.2007
Neproměnné elektrické dvouvrstvé kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 1: Kmenová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 27.11.2018).
394.90 Kč

ČSN EN 60384-24 (358291) - 1.2.2007
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 24: Dílčí specifikace - Neproměnné tantalové elektrolytické kondenzátory pro povrchovou montáž s tuhým elektrolytem z vodivých polymerů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 26.8.2018).
317.90 Kč

ČSN EN 60384-24-1 (358291) - 1.2.2007
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 24-1: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné tantalové elektrolytické kondenzátory pro povrchovou montáž s tuhým elektrolytem z vodivých polymerů - Úroveň hodnocení EZ. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 61756-1 (359257) - 1.2.2007
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma rozhraní pro management vláknových systémů - Část 1: Všeobecně a návod. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.1.2021).
394.90 Kč

ČSN 360020 (360020) - 1.2.2007
Sdružené osvětlení.
169.40 Kč

ČSN EN 60838-2-2 (360385) - 1.2.2007
Různé objímky - Část 2-2: Zvláštní požadavky - Spojovací konektory pro moduly LED.
169.40 Kč

ČSN EN 50171:2001/Oprava1 (360630) - 1.2.2007
Centrální napájecí systémy.
26.40 Kč

ČSN EN 60335-2-15+A1+A2 (361040) - 1.2.2007
Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-15: Zvláštní požadavky pro spotřebiče pro ohřev tekutin (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 1.7.2007).
394.90 Kč

ČSN EN 50338-ed.2 (361041) - 1.2.2007
Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Zvláštní požadavky na ručně vedené sekačky trávy, napájené z baterií. (Platnost do 1.9.2013).
202.40 Kč

ČSN EN 60335-2-74-ed.2:2004/A1 (361045) - 1.2.2007
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-74: Zvláštní požadavky na přenosné ponorné ohřívače.
56.10 Kč

ČSN 367751 (367751) - 1.2.2007
Průvodce úrovněmi způsobilosti osob v oblasti laserové bezpečnosti.
108.90 Kč

ČSN EN 50194-2 (378370) - 1.2.2007
Elektrická zařízení pro detekci hořlavých plynů v obytných budovách - Část 2: Elektrická zařízení pro trvalý provoz v pevných instalacích v rekreačních vozidlech a podobných prostorech - Dodatečné zkušební metody a funkční požadavky. (Platnost do 18.3.2022).
202.40 Kč

ČSN EN 14034-2 (389604) - 1.2.2007
Stanovení výbuchových charakteristik rozvířeného prachu - Část 2: Stanovení maximální rychlosti nárůstu výbuchového tlaku (dp/dt)max rozvířeného prachu.
306.90 Kč

ČSN EN 14034-3 (389604) - 1.2.2007
Stanovení výbuchových charakteristik rozvířeného prachu - Část 3: Stanovení dolní meze výbušnosti LEL rozvířeného prachu.
306.90 Kč

ČSN EN 10315 (420514) - 1.2.2007
Standardní metoda pro rozbor vysocelegovaných ocelí rentgenovou fluorescenční spektroskopií (RFA) srovnávací metodou (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 12472 (421657) - 1.2.2007
Metoda simulace opotřebení a koroze pro detekci uvolněného niklu z předmětů potažených ochranným povlakem (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11681-2 (470195) - 1.2.2007
Lesnické stroje - Bezpečnostní požadavky a zkoušení přenosných řetězových pil - Část 2: Řetězové pily pro vyvětvování stromů.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 2758 (500343) - 1.2.2007
Papír - Stanovení pevnosti v průtlaku.
202.40 Kč

ČSN 569607 (569607) - 1.2.2007
Pravidla správné hygienické a výrobní praxe - Ovocné pomazánky.
202.40 Kč

ČSN ISO 18252 (570113) - 1.2.2007
Bezvodý mléčný tuk - Stanovení složení sterolů plynovou chromatografií (Rutinní metoda).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 22088-1 (640764) - 1.2.2007
Plasty - Stanovení odolnosti proti korozi za napětí (ESC) - Část 1: Obecné principy (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 22088-2 (640764) - 1.2.2007
Plasty - Stanovení odolnosti proti korozi za napětí (ESC) - Část 2: Metoda konstantního tahového zatížení (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 22088-3 (640764) - 1.2.2007
Plasty - Stanovení odolnosti proti korozi za napětí (ESC) - Část 3: Metoda ohnutého pásku (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 22088-4 (640764) - 1.2.2007
Plasty - Stanovení odolnosti proti korozi za napětí (ESC) - Část 4: Metoda vtlačování kuličky nebo hrotu (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 15416-4 (668532) - 1.2.2007
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce jiná než fenolická a aminová - Zkušební metody - Část 4: Stanovení základní doby lepení pro jednosložková polyuretanová lepidla (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 15416-5 (668532) - 1.2.2007
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce jiná než fenolická a aminová - Zkušební metody - Část 5: Stanovení smluvní doby působení tlaku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 14293 (668638) - 1.2.2007
Lepidla - Lepidla pro lepení parket na podkladovou vrstvu - Zkušební metody a minimální požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 927-6 (672010) - 1.2.2007
Nátěrové hmoty - Povlakové materiály a povlakové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Část 6: Expozice povlaků dřeva umělému stárnutí s použitím fluorescenčních UV lamp a vody (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 15060 (672050) - 1.2.2007
Nátěrové hmoty - Pokyn pro klasifikaci a volbu povlakových systémů pro dřevěný nábytek v interiéru (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 22475-2 (721011) - 1.2.2007
Geotechnický průzkum a zkoušení - Odběry vzorků a měření podzemní vody - Část 2: Kvalifikační kritéria pro společnosti a zaměstnance (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 15418 (726022) - 1.2.2007
Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky hutné - Směrnice pro stanovení koroze žárovzdorných výrobků působením tavenin.
202.40 Kč

ČSN EN 15158 (727585) - 1.2.2007
Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti keramických kompozitů při vysoké teplotě v inertní atmosféře - Stanovení únavových vlastností při konstantní amplitudě.
202.40 Kč

ČSN EN 1991-3 (730035) - 1.2.2007
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 3: Zatížení od jeřábů a strojního vybavení (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 1998-4 (730036) - 1.2.2007
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 4: Nádrže, zásobníky a potrubí (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 1998-6 (730036) - 1.2.2007
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 6: Věže, stožáry a komíny.
394.90 Kč

ČSN EN 1364-3 (730853) - 1.2.2007
Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 3: Závěsové obvodové stěny - Celá sestava (dokončená montáž).
306.90 Kč

ČSN EN 14488-6 (731304) - 1.2.2007
Zkoušení stříkaného betonu - Část 6: Tloušťka betonu na podkladu.
108.90 Kč

ČSN EN 1771:2005/Oprava1 (732144) - 1.2.2007
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení injektovatelnosti a zkouška v příčném tahu.
26.40 Kč

ČSN EN 1806 (734203) - 1.2.2007
Komíny - Pálené/Keramické tvárnice pro jednovrstvé komíny - Požadavky a zkušební metody.
394.90 Kč

ČSN EN 1994-2 (736210) - 1.2.2007
Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí - Část 2: Obecná pravidla a pravidla pro mosty.
539.00 Kč

ČSN EN 14969 (736358) - 1.2.2007
Železniční aplikace - Kolej - Kvalifikace zhotovitelů traťových prací (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN 736360-2 (736360) - 1.2.2007
Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha - Část 2: Stavba a přejímka, provoz a údržba.
317.90 Kč

ČSN EN 14718 (755467) - 1.2.2007
Vliv organických materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Určení spotřeby volného chloru - Zkušební postup.
202.40 Kč

ČSN EN 14671 (758019) - 1.2.2007
Charakterizace kalů - Úprava vzorků pro stanovení extrahovatelných amonných iontů s použitím 2 mol/l roztoku chloridu draselného.
169.40 Kč

ČSN EN 14701-2 (758061) - 1.2.2007
Charakterizace kalů - Filtrační vlastnosti - Část 2: Stanovení specifického filtračního odporu.
202.40 Kč

ČSN EN 14701-3 (758061) - 1.2.2007
Charakterizace kalů - Filtrační vlastnosti - Část 3: Stanovení stlačitelnosti.
169.40 Kč

ČSN ISO 22742 (770055) - 1.2.2007
Obaly - Lineární čárový kód a dvourozměrné symboly pro balený výrobek.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 105-E05 (800125) - 1.2.2007
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část E05: Stálobarevnost při pokapání: kyselinou.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 105-E06 (800126) - 1.2.2007
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část E06: Stálobarevnost při pokapání: alkálií.
108.90 Kč

ČSN ISO 7768 (800832) - 1.2.2007
Textilie - Metoda zkoušení pro hodnocení hladkosti povrchu plošných textilií po čištění.
169.40 Kč

ČSN ISO 7769 (800887) - 1.2.2007
Textilie - Metoda zkoušení pro hodnocení vzhledu puků plošných textilií po čištění.
169.40 Kč

ČSN ISO 7770 (800888) - 1.2.2007
Textilie - Metoda zkoušení pro hodnocení hladkosti povrchu švů plošných textilií po čištění.
169.40 Kč

ČSN 803010 (803010) - 1.2.2007
Textilie a textilní výrobky - Značení.
56.10 Kč

ČSN EN 15090 (832506) - 1.2.2007
Obuv pro hasiče.
306.90 Kč

ČSN EN 1149-1 (832845) - 1.2.2007
Ochranné oděvy - Elektrostatické vlastnosti - Část 1: Zkušební metoda pro měření povrchového měrného odporu.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 14505-3 (833555) - 1.2.2007
Ergonomie tepelného prostředí - Hodnocení tepelného prostředí ve vozidlech - Část 3: Hodnocení tepelného komfortu pomocí zkušebních osob.
202.40 Kč

ČSN EN 15058 (834740) - 1.2.2007
Stacionární zdroje emisí - Stanovení oxidu uhelnatého (CO) - Referenční metoda - Nedisperzní infračervená spektrometrie.
394.90 Kč

ČSN EN 1948-2 (834745) - 1.2.2007
Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace PCDD/PCDF a dioxinům podobných PCB - Část 2: Extrakce a čištění PCDD/PCDF.
317.90 Kč

ČSN EN 1948-3 (834745) - 1.2.2007
Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace PCDD/PCDF a dioxinům podobných PCB - Část 3: Identifikace a stanovení PCDD/PCDF.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 16000-1 (835801) - 1.2.2007
Vnitřní ovzduší - Část 1: Obecná hlediska odběru vzorků.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 16000-10 (835801) - 1.2.2007
Vnitřní ovzduší - Část 10: Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku - Metoda zkušební cely.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 16000-11 (835801) - 1.2.2007
Vnitřní ovzduší - Část 11: Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku - Odběr, uchovávání a úprava vzorků.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 16000-2 (835801) - 1.2.2007
Vnitřní ovzduší - Část 2: Odběr vzorků při stanovení formaldehydu.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 16000-9 (835801) - 1.2.2007
Vnitřní ovzduší - Část 9: Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku - Metoda zkušební komory.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11138-2 (847111) - 1.2.2007
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Biologické indikátory - Část 2: Biologické indikátory pro sterilizaci etylenoxidem.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 11138-3 (847111) - 1.2.2007
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Biologické indikátory - Část 3: Biologické indikátory pro sterilizaci vlhkým teplem.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 9333 (856312) - 1.2.2007
Stomatologie - Dentální pájky tvrdé (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 300392-10-16-V1.3.1 (875042) - 1.2.2007
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 10: Doplňkové služby - Stupeň 1 - Podčást 16: Přednostně vyřizované volání (PPC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 300396-3-V1.3.1 (875086) - 1.2.2007
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Technické požadavky na provoz v přímém módu (DMO) - Část 3: Protokol rádiového rozhraní (AI) z pohyblivé stanice do pohyblivé stanice (MS-MS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
1168.50 Kč

ČSN EN 926-1 (942810) - 1.2.2007
Zařízení pro padákové létání - Padákové kluzáky - Část 1: Požadavky a zkušební metody pro pevnost konstrukce (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ISO 15926-1 (974103) - 1.2.2007
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Integrace dat životního cyklu výrobního procesu včetně zařízení na zpracování ropy a plynu - Část 1: Přehled a základní principy.
306.90 Kč

ČSN ISO 15926-2 (974103) - 1.2.2007
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Integrace dat životního cyklu výrobního procesu včetně zařízení na zpracování ropy a plynu - Část 2: Datový model. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1425.00 Kč

ČSN EN ISO 19118 (979837) - 1.2.2007
Geografická informace - Kódování.
698.50 Kč

Kategorie (nové normy)