Nové normy ČSN za únor 2007

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.02.2007 v 09:00


ČSN EN 61124 (010644) - 1.2.2007
Zkoušení bezporuchovosti - Ověřovací zkoušky pro konstantní intenzitu poruch a konstantní parametr proudu poruch. (Platnost do 27.6.2015).
945.00 Kč

ČSN EN 60706-2 (010661) - 1.2.2007
Udržovatelnost zařízení - Část 2: Požadavky na udržovatelnost a studie udržovatelnosti v etapě návrhu a vývoje.
434.00 Kč

ČSN EN 13269 (010663) - 1.2.2007
Směrnice pro vypracování smluv o údržbě (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 61082-1-ed.2 (013780) - 1.2.2007
Zhotovování dokumentů používaných v elektrotechnice - Část 1: Pravidla. (Platnost do 2.12.2017).
768.00 Kč

ČSN EN ISO 14978 (014105) - 1.2.2007
Geometrické specifikace výrobků (GPS) - Všeobecné pojmy a požadavky na měřicí vybavení pro GPS.
543.00 Kč

ČSN EN 13411-7 (024470) - 1.2.2007
Ukončení ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 7: Symetrické klínové vidlicové objímky.
338.00 Kč

ČSN ISO 11844-1 (038211) - 1.2.2007
Koroze kovů a slitin - Klasifikace vnitřních atmosfér s nízkou korozní agresivitou - Část 1: Stanovení a odhad korozní agresivity vnitřních atmosfér.
223.00 Kč

ČSN ISO 11844-2 (038211) - 1.2.2007
Koroze kovů a slitin - Klasifikace vnitřních atmosfér s nízkou korozní agresivitou - Část 2: Stanovení korozního napadení ve vnitřních atmosférách.
223.00 Kč

ČSN ISO 11844-3 (038211) - 1.2.2007
Koroze kovů a slitin - Klasifikace vnitřních atmosfér s nízkou korozní agresivitou - Část 3: Měření parametrů prostředí ovlivňujících korozní agresivitu vnitřních atmosfér.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 15614-6 (050313) - 1.2.2007
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 6: Obloukové a plamenové svařování mědi a slitin mědi.
338.00 Kč

ČSN EN 416-2 (060217) - 1.2.2007
Závěsné tmavé trubkové zářiče s hořákem na plynná paliva s ventilátorem, pro všeobecné použití vyjma domácností - Část 2: Hospodárné využití energie.
434.00 Kč

ČSN EN 419-2 (060218) - 1.2.2007
Závěsné zářiče na plynná paliva s hořákem bez ventilátoru, pro všeobecné použití vyjma domácností - Část 2: Hospodárné využití energie.
434.00 Kč

ČSN EN 203-2-11 (061901) - 1.2.2007
Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-11: Zvláštní požadavky - Varné nádoby pro tepelnou úpravu těstovin.
186.00 Kč

ČSN EN 203-2-2 (061901) - 1.2.2007
Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-2: Zvláštní požadavky - Pečicí trouby.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 14644-8 (125301) - 1.2.2007
Čisté prostory a příslušné řízené prostředí - Část 8: Klasifikace molekulárního znečištění vzduchu (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 14341 (134035) - 1.2.2007
Průmyslové armatury - Zpětné armatury z oceli.
223.00 Kč

ČSN EN 60770-3 (181078) - 1.2.2007
Měřicí převodníky pro řídicí systémy průmyslových procesů - Část 3: Metody hodnocení vlastností inteligentních převodníků. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 27.6.2017).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 10218-1 (186502) - 1.2.2007
Roboty pro výrobní prostředí - Požadavky na bezpečnost - Část 1: Robot.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 8980-4 (195105) - 1.2.2007
Oční optika - Dokončené brýlové čočky s neopracovaným okrajem - Část 4: Specifikace a zkušební metody pro antireflexní vrstvy (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 18369-3 (195229) - 1.2.2007
Oční optika - Kontaktní čočky - Část 3: Metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 18369-4 (195229) - 1.2.2007
Oční optika - Kontaktní čočky - Část 4: Fyzikálně chemické vlastnosti materiálů kontaktních čoček (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 11979-1 (195300) - 1.2.2007
Oftalmologické implantáty - Nitrooční čočky - Část 1: Slovník.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11979-10 (195300) - 1.2.2007
Oftalmologické implantáty - Nitrooční čočky - Phakické nitrooční čočky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 11979-8 (195300) - 1.2.2007
Oftalmologické implantáty - Nitrooční čočky - Část 8: Základní požadavky.
186.00 Kč

ČSN ISO 668+Amd.1+Amd.2 (269341) - 1.2.2007
Kontejnery řady 1 - Třídění, rozměry a brutto hmotnosti (obsahuje změny Amd.1: 2005 a Amd.2: 2005).
223.00 Kč

ČSN 274014 (274014) - 1.2.2007
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů - Evakuační výtahy.
434.00 Kč

ČSN EN 2713-004 (311724) - 1.2.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jednožilové a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 200 °C - Část 004: Stíněné (opletené) a potahované, značené inkoustem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2713-006 (311724) - 1.2.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jednožilové a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 200 °C - Část 006: Stíněné (opletené) a potahované, značené CO2 laserem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2713-008 (311724) - 1.2.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jednožilové a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 200 °C - Část 008: Stíněné (opletené) a potahované, značené UV laserem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2713-010 (311724) - 1.2.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jednožilové a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 200 °C - Část 010: Stíněné (opletené) a potahované, značené YAG X3 laserem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2714-004 (311727) - 1.2.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jednožilové a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 004: Stíněné (opletené) a potahované, značené inkoustem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2714-006 (311727) - 1.2.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jednožilové a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 006: Stíněné (opletené) a potahované, značené CO2 laserem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2714-008 (311727) - 1.2.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jednožilové a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 008: Stíněné (opletené) a potahované, značené UV laserem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2714-010 (311727) - 1.2.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jednožilové a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 010: Stíněné (opletené) a potahované, značené YAG X3 laserem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2995-001 (311752) - 1.2.2007
Letectví a kosmonautika - Jednopólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 1 A až 25 A - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 2995-004 (311752) - 1.2.2007
Letectví a kosmonautika - Jednopólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 1 A až 25 A - Část 004: Se signálním kontaktem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 2995-005 (311752) - 1.2.2007
Letectví a kosmonautika - Jednopólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 1 A až 25 A - Část 005: S polarizovaným signálním kontaktem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 2996-001 (311753) - 1.2.2007
Letectví a kosmonautika - Třípólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 1 A až 25 A - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 2996-004 (311753) - 1.2.2007
Letectví a kosmonautika - Třípólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 1 A až 25 A - Část 004: Se signálním kontaktem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 2996-005 (311753) - 1.2.2007
Letectví a kosmonautika - Třípólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 1 A až 25 A - Část 005: S polarizovaným signálním kontaktem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3661-001 (311754) - 1.2.2007
Letectví a kosmonautika - Jednopólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 20 A až 50 A - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 3661-005 (311754) - 1.2.2007
Letectví a kosmonautika - Jednopólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 20 A až 50 A - Část 005: S polarizovaným signálním kontaktem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3661-006 (311754) - 1.2.2007
Letectví a kosmonautika - Jednopólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 20 A až 50 A - Část 006: S polarizovaným signálním kontaktem - Sběrnicové provedení - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3662-001 (311755) - 1.2.2007
Letectví a kosmonautika - Třípólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 20 A až 50 A - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 3662-005 (311755) - 1.2.2007
Letectví a kosmonautika - Třípólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 20 A až 50 A - Část 005: S polarizovaným signálním kontaktem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3662-006 (311755) - 1.2.2007
Letectví a kosmonautika - Třípólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 20 A až 50 A - Část 006: S polarizovaným signálním kontaktem - Sběrnicové provedení - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3155-016 (311809) - 1.2.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 016: Elektrické kontakty s kolíky, typ A, mačkaný spoj, třída S - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3545-008 (311813) - 1.2.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, s těsněnými a netěsněnými konci, s krytem z plastu, s blokovacím zařízením, pracovní teplota -55 °C až 175 °C - Část 008: Nástroje pro montáž/demontáž kódovaného sestavovacího systému - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3660-001 (311822) - 1.2.2007
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3660-002 (311822) - 1.2.2007
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 002: Seznam norem výrobků (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3660-003 (311822) - 1.2.2007
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 003: Průchozí matice typu A, pro EN 2997 a EN 4067 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3660-004 (311822) - 1.2.2007
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 004: Kabelový vývod typu A, přímý, netěsněný, s upínkou zachycující tah kabelu pro EN 2997 a EN 4067 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3660-005 (311822) - 1.2.2007
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 005: Kabelový vývod typu A, 90°, netěsněný, s upínkou zachycující tah kabelu pro EN 2997 a EN 4067 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ISO 461-1 (311831) - 1.2.2007
Letadlo - Konektory pro pozemní dodávky elektřiny - Část 1: Konstrukční, výkonové a zkušební požadavky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN ISO 461-2 (311831) - 1.2.2007
Letadlo - Konektory pro pozemní dodávky elektřiny - Část 2: Rozměry. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN EN 3733-008 (311931) - 1.2.2007
Letectví a kosmonautika - Optické konektory kruhové, jednokanálové, spojované samojistným kroužkem, trvalá pracovní teplota až 150 °C - Část 008: Zástrčková montážní podskupina pro EN 4532 (vlákno 200 mikrometrů/280 mikrometrů) - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 3733-009 (311931) - 1.2.2007
Letectví a kosmonautika - Optické konektory kruhové, jednokanálové, spojované samojistným kroužkem, trvalá pracovní teplota až 150 °C - Část 009: Zásuvková montážní podskupina pro EN 4532 (vlákno 200 mikrometrů/280 mikrometrů) - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2859 (313121) - 1.2.2007
Letectví a kosmonautika - Šrouby se šestihrannou hlavou, těsnou tolerancí dříku, krátkým závitem, z legované oceli, kadmiované - Třída 1100 MPa (při teplotě okolí)/235 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 2888 (313124) - 1.2.2007
Letectví a kosmonautika - Šrouby se šestihrannou hlavou, hrubou tolerancí dříku, krátkým závitem, z korozivzdorné oceli, pasivované - Třída 600 MPa (při teplotě okolí)/425 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2889 (313125) - 1.2.2007
Letectví a kosmonautika - Šrouby se šestihrannou hlavou, hrubou tolerancí dříku, krátkým závitem, z legované oceli, kadmiované - Třída 900 MPa (při teplotě okolí)/235 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3820 (313126) - 1.2.2007
Letectví a kosmonautika - Šrouby, šestihranná hlava, hrubá tolerance dříku, krátký závit, ze slitiny titanu, anodicky oxidované, s mazivem MoS2 - Třída 1100 MPa (při teplotě okolí)/315 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3444 (313182) - 1.2.2007
Letectví a kosmonautika - Šrouby s velkou dvojšestihrannou hlavou, těsnou tolerancí dříku, středně dlouhým závitem, ze žáruvzdorné slitiny niklu, pasivované - Třída: 1250 MPa/650 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2882 (313316) - 1.2.2007
Letectví a kosmonautika - Šestihranné matice samojistné, s válcovým zahloubením a uchycenou podložkou, z oceli, kadmiované, s mazivem MoS2 - Třída 1100 MPa (při teplotě okolí)/235 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3536 (313334) - 1.2.2007
Letectví a kosmonautika - Šestihranné matice samojistné, ze žáruvzdorné oceli, s mazivem MoS2 - Třída 1100 MPa (při teplotě okolí)/315 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3626 (313336) - 1.2.2007
Letectví a kosmonautika - Šestihranné matice samojistné, z oceli, kadmiované, s mazivem MoS2 - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí)/235 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3079 (313819) - 1.2.2007
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8°30’ do 28 000 kPa - Adaptéry - Metrická řada - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 3080 (313874) - 1.2.2007
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8°30’ ze slitiny titanu - T spojky, odbočka s maticí s opěrným drátem (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4056-001 (314121) - 1.2.2007
Letectví a kosmonautika - Příchytky kabelů pro upevnění kabeláže - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 2436-002 (317923) - 1.2.2007
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Korozní odolnost dvousložkových základních nátěrů bez obsahu chromanů vytvrzovaných za běžných teplot - Část 002: Nátěr s vysokou korozní odolností (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 2436-004 (317923) - 1.2.2007
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Korozní odolnost dvousložkových základních nátěrů bez obsahu chromanů vytvrzovaných za běžných teplot - Část 004: Nátěr s vysokou odolností proti korozi a kapalinám se zvýšenou tolerancí k přípravě povrchu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 2436-005 (317923) - 1.2.2007
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Korozní odolnost dvousložkových základních nátěrů bez obsahu chromanů vytvrzovaných za běžných teplot - Část 005: Nátěr se zvýšenou tolerancí k přípravě povrchu pro venkovní použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2436-006 (317923) - 1.2.2007
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Korozní odolnost dvousložkových základních nátěrů bez obsahu chromanů vytvrzovaných za běžných teplot - Část 006: Nátěr s vysokou odolností proti korozi pro vojenské účely (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4508 (317923) - 1.2.2007
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Zkušební metoda pro protiskluzové povlaky - Stanovení smykového tření (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN 332000-4-443-ed.2 (332000) - 1.2.2007
Elektrické instalace budov - Část 4-44: Bezpečnost - Ochrana před rušivým napětím a elektromagnetickým rušením - Kapitola 443: Ochrana proti atmosférickým nebo spínacím přepětím. (Platnost do 14.12.2018).
186.00 Kč

ČSN EN 60079-0-ed.2 (332320) - 1.2.2007
Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru - Část 0: Všeobecné požadavky. (Platnost do 1.6.2012).
567.00 Kč

ČSN EN 61400-12-1 (333160) - 1.2.2007
Větrné elektrárny - Část 12-1: Měření výkonu větrných elektráren. (Platnost do 7.4.2020).
768.00 Kč

ČSN EN 61400-2-ed.2 (333160) - 1.2.2007
Větrné elektrárny - Část 2: Návrhové požadavky pro malé větrné elektrárny. (Platnost do 16.1.2017).
593.00 Kč

ČSN EN 62333-1 (345839) - 1.2.2007
Vrstvy pro potlačení rušení digitálních přístrojů a zařízení - Část 1: Definice a všeobecné vlastnosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 62333-2 (345839) - 1.2.2007
Vrstvy pro potlačení rušení digitálních přístrojů a zařízení - Část 2: Metody měření. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 50414 (347013) - 1.2.2007
Zkušební metody pro analýzu olova v PVC z izolace a pláště elektrických a optických kabelů - Metoda A: Stanovení celkového obsahu olova plamenovou atomovou absorpční spektrometrií - Metoda B: Kvalitativní analýza olova zbarvením sulfidem olovnatým.
186.00 Kč

ČSN EN 50200-ed.2 (347105) - 1.2.2007
Zkušební metoda odolnosti proti požáru pro nechráněné kabely malých průměrů určených pro použití v nouzových obvodech. (Platnost do 14.9.2018).
338.00 Kč

ČSN EN 62391-1 (358252) - 1.2.2007
Neproměnné elektrické dvouvrstvé kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 1: Kmenová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 27.11.2018).
434.00 Kč

ČSN EN 60384-24 (358291) - 1.2.2007
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 24: Dílčí specifikace - Neproměnné tantalové elektrolytické kondenzátory pro povrchovou montáž s tuhým elektrolytem z vodivých polymerů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 26.8.2018).
350.00 Kč

ČSN EN 60384-24-1 (358291) - 1.2.2007
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 24-1: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné tantalové elektrolytické kondenzátory pro povrchovou montáž s tuhým elektrolytem z vodivých polymerů - Úroveň hodnocení EZ. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 61756-1 (359257) - 1.2.2007
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma rozhraní pro management vláknových systémů - Část 1: Všeobecně a návod. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.1.2021).
434.00 Kč

ČSN 360020 (360020) - 1.2.2007
Sdružené osvětlení.
186.00 Kč

ČSN EN 60838-2-2 (360385) - 1.2.2007
Různé objímky - Část 2-2: Zvláštní požadavky - Spojovací konektory pro moduly LED.
186.00 Kč

ČSN EN 50171:2001/Oprava1 (360630) - 1.2.2007
Centrální napájecí systémy.
29.00 Kč

ČSN EN 60335-2-15+A1+A2 (361040) - 1.2.2007
Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-15: Zvláštní požadavky pro spotřebiče pro ohřev tekutin (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 1.7.2007).
434.00 Kč

ČSN EN 50338-ed.2 (361041) - 1.2.2007
Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Zvláštní požadavky na ručně vedené sekačky trávy, napájené z baterií. (Platnost do 1.9.2013).
223.00 Kč

ČSN EN 60335-2-74-ed.2:2004/A1 (361045) - 1.2.2007
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-74: Zvláštní požadavky na přenosné ponorné ohřívače.
62.00 Kč

ČSN 367751 (367751) - 1.2.2007
Průvodce úrovněmi způsobilosti osob v oblasti laserové bezpečnosti.
120.00 Kč

ČSN EN 50194-2 (378370) - 1.2.2007
Elektrická zařízení pro detekci hořlavých plynů v obytných budovách - Část 2: Elektrická zařízení pro trvalý provoz v pevných instalacích v rekreačních vozidlech a podobných prostorech - Dodatečné zkušební metody a funkční požadavky. (Platnost do 18.3.2022).
223.00 Kč

ČSN EN 14034-2 (389604) - 1.2.2007
Stanovení výbuchových charakteristik rozvířeného prachu - Část 2: Stanovení maximální rychlosti nárůstu výbuchového tlaku (dp/dt)max rozvířeného prachu.
338.00 Kč

ČSN EN 14034-3 (389604) - 1.2.2007
Stanovení výbuchových charakteristik rozvířeného prachu - Část 3: Stanovení dolní meze výbušnosti LEL rozvířeného prachu.
338.00 Kč

ČSN EN 10315 (420514) - 1.2.2007
Standardní metoda pro rozbor vysocelegovaných ocelí rentgenovou fluorescenční spektroskopií (RFA) srovnávací metodou (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 12472 (421657) - 1.2.2007
Metoda simulace opotřebení a koroze pro detekci uvolněného niklu z předmětů potažených ochranným povlakem (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11681-2 (470195) - 1.2.2007
Lesnické stroje - Bezpečnostní požadavky a zkoušení přenosných řetězových pil - Část 2: Řetězové pily pro vyvětvování stromů.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 2758 (500343) - 1.2.2007
Papír - Stanovení pevnosti v průtlaku.
223.00 Kč

ČSN 569607 (569607) - 1.2.2007
Pravidla správné hygienické a výrobní praxe - Ovocné pomazánky.
223.00 Kč

ČSN ISO 18252 (570113) - 1.2.2007
Bezvodý mléčný tuk - Stanovení složení sterolů plynovou chromatografií (Rutinní metoda).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 22088-1 (640764) - 1.2.2007
Plasty - Stanovení odolnosti proti korozi za napětí (ESC) - Část 1: Obecné principy (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 22088-2 (640764) - 1.2.2007
Plasty - Stanovení odolnosti proti korozi za napětí (ESC) - Část 2: Metoda konstantního tahového zatížení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 22088-3 (640764) - 1.2.2007
Plasty - Stanovení odolnosti proti korozi za napětí (ESC) - Část 3: Metoda ohnutého pásku (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 22088-4 (640764) - 1.2.2007
Plasty - Stanovení odolnosti proti korozi za napětí (ESC) - Část 4: Metoda vtlačování kuličky nebo hrotu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 15416-4 (668532) - 1.2.2007
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce jiná než fenolická a aminová - Zkušební metody - Část 4: Stanovení základní doby lepení pro jednosložková polyuretanová lepidla (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 15416-5 (668532) - 1.2.2007
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce jiná než fenolická a aminová - Zkušební metody - Část 5: Stanovení smluvní doby působení tlaku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 14293 (668638) - 1.2.2007
Lepidla - Lepidla pro lepení parket na podkladovou vrstvu - Zkušební metody a minimální požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 927-6 (672010) - 1.2.2007
Nátěrové hmoty - Povlakové materiály a povlakové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Část 6: Expozice povlaků dřeva umělému stárnutí s použitím fluorescenčních UV lamp a vody (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 15060 (672050) - 1.2.2007
Nátěrové hmoty - Pokyn pro klasifikaci a volbu povlakových systémů pro dřevěný nábytek v interiéru (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 22475-2 (721011) - 1.2.2007
Geotechnický průzkum a zkoušení - Odběry vzorků a měření podzemní vody - Část 2: Kvalifikační kritéria pro společnosti a zaměstnance (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15418 (726022) - 1.2.2007
Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky hutné - Směrnice pro stanovení koroze žárovzdorných výrobků působením tavenin.
223.00 Kč

ČSN EN 15158 (727585) - 1.2.2007
Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti keramických kompozitů při vysoké teplotě v inertní atmosféře - Stanovení únavových vlastností při konstantní amplitudě.
223.00 Kč

ČSN EN 1991-3 (730035) - 1.2.2007
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 3: Zatížení od jeřábů a strojního vybavení (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 1998-4 (730036) - 1.2.2007
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 4: Nádrže, zásobníky a potrubí (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 1998-6 (730036) - 1.2.2007
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 6: Věže, stožáry a komíny.
434.00 Kč

ČSN EN 1364-3 (730853) - 1.2.2007
Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 3: Závěsové obvodové stěny - Celá sestava (dokončená montáž).
338.00 Kč

ČSN EN 14488-6 (731304) - 1.2.2007
Zkoušení stříkaného betonu - Část 6: Tloušťka betonu na podkladu.
120.00 Kč

ČSN EN 1771:2005/Oprava1 (732144) - 1.2.2007
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení injektovatelnosti a zkouška v příčném tahu.
29.00 Kč

ČSN EN 1806 (734203) - 1.2.2007
Komíny - Pálené/Keramické tvárnice pro jednovrstvé komíny - Požadavky a zkušební metody.
434.00 Kč

ČSN EN 1994-2 (736210) - 1.2.2007
Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí - Část 2: Obecná pravidla a pravidla pro mosty.
593.00 Kč

ČSN EN 14969 (736358) - 1.2.2007
Železniční aplikace - Kolej - Kvalifikace zhotovitelů traťových prací (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN 736360-2 (736360) - 1.2.2007
Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha - Část 2: Stavba a přejímka, provoz a údržba.
350.00 Kč

ČSN EN 14718 (755467) - 1.2.2007
Vliv organických materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Určení spotřeby volného chloru - Zkušební postup.
223.00 Kč

ČSN EN 14671 (758019) - 1.2.2007
Charakterizace kalů - Úprava vzorků pro stanovení extrahovatelných amonných iontů s použitím 2 mol/l roztoku chloridu draselného.
186.00 Kč

ČSN EN 14701-2 (758061) - 1.2.2007
Charakterizace kalů - Filtrační vlastnosti - Část 2: Stanovení specifického filtračního odporu.
223.00 Kč

ČSN EN 14701-3 (758061) - 1.2.2007
Charakterizace kalů - Filtrační vlastnosti - Část 3: Stanovení stlačitelnosti.
186.00 Kč

ČSN ISO 22742 (770055) - 1.2.2007
Obaly - Lineární čárový kód a dvourozměrné symboly pro balený výrobek.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 105-E05 (800125) - 1.2.2007
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část E05: Stálobarevnost při pokapání: kyselinou.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 105-E06 (800126) - 1.2.2007
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část E06: Stálobarevnost při pokapání: alkálií.
120.00 Kč

ČSN ISO 7768 (800832) - 1.2.2007
Textilie - Metoda zkoušení pro hodnocení hladkosti povrchu plošných textilií po čištění.
186.00 Kč

ČSN ISO 7769 (800887) - 1.2.2007
Textilie - Metoda zkoušení pro hodnocení vzhledu puků plošných textilií po čištění.
186.00 Kč

ČSN ISO 7770 (800888) - 1.2.2007
Textilie - Metoda zkoušení pro hodnocení hladkosti povrchu švů plošných textilií po čištění.
186.00 Kč

ČSN 803010 (803010) - 1.2.2007
Textilie a textilní výrobky - Značení.
62.00 Kč

ČSN EN 15090 (832506) - 1.2.2007
Obuv pro hasiče.
338.00 Kč

ČSN EN 1149-1 (832845) - 1.2.2007
Ochranné oděvy - Elektrostatické vlastnosti - Část 1: Zkušební metoda pro měření povrchového měrného odporu.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 14505-3 (833555) - 1.2.2007
Ergonomie tepelného prostředí - Hodnocení tepelného prostředí ve vozidlech - Část 3: Hodnocení tepelného komfortu pomocí zkušebních osob.
223.00 Kč

ČSN EN 15058 (834740) - 1.2.2007
Stacionární zdroje emisí - Stanovení oxidu uhelnatého (CO) - Referenční metoda - Nedisperzní infračervená spektrometrie.
434.00 Kč

ČSN EN 1948-2 (834745) - 1.2.2007
Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace PCDD/PCDF a dioxinům podobných PCB - Část 2: Extrakce a čištění PCDD/PCDF.
350.00 Kč

ČSN EN 1948-3 (834745) - 1.2.2007
Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace PCDD/PCDF a dioxinům podobných PCB - Část 3: Identifikace a stanovení PCDD/PCDF.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 16000-1 (835801) - 1.2.2007
Vnitřní ovzduší - Část 1: Obecná hlediska odběru vzorků.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 16000-10 (835801) - 1.2.2007
Vnitřní ovzduší - Část 10: Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku - Metoda zkušební cely.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 16000-11 (835801) - 1.2.2007
Vnitřní ovzduší - Část 11: Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku - Odběr, uchovávání a úprava vzorků.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 16000-2 (835801) - 1.2.2007
Vnitřní ovzduší - Část 2: Odběr vzorků při stanovení formaldehydu.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 16000-9 (835801) - 1.2.2007
Vnitřní ovzduší - Část 9: Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku - Metoda zkušební komory.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11138-2 (847111) - 1.2.2007
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Biologické indikátory - Část 2: Biologické indikátory pro sterilizaci etylenoxidem.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 11138-3 (847111) - 1.2.2007
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Biologické indikátory - Část 3: Biologické indikátory pro sterilizaci vlhkým teplem.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 9333 (856312) - 1.2.2007
Stomatologie - Dentální pájky tvrdé (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 300392-10-16-V1.3.1 (875042) - 1.2.2007
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 10: Doplňkové služby - Stupeň 1 - Podčást 16: Přednostně vyřizované volání (PPC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 300396-3-V1.3.1 (875086) - 1.2.2007
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Technické požadavky na provoz v přímém módu (DMO) - Část 3: Protokol rádiového rozhraní (AI) z pohyblivé stanice do pohyblivé stanice (MS-MS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
1204.00 Kč

ČSN EN 926-1 (942810) - 1.2.2007
Zařízení pro padákové létání - Padákové kluzáky - Část 1: Požadavky a zkušební metody pro pevnost konstrukce (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ISO 15926-1 (974103) - 1.2.2007
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Integrace dat životního cyklu výrobního procesu včetně zařízení na zpracování ropy a plynu - Část 1: Přehled a základní principy.
338.00 Kč

ČSN ISO 15926-2 (974103) - 1.2.2007
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Integrace dat životního cyklu výrobního procesu včetně zařízení na zpracování ropy a plynu - Část 2: Datový model. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1377.00 Kč

ČSN EN ISO 19118 (979837) - 1.2.2007
Geografická informace - Kódování.
768.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.