Nové normy ČSN za březen 2009

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.03.2009 v 09:00


ČSN EN 80000-13 (011300) - 1.3.2009
Veličiny a jednotky - Část 13: Informatika.
317.90 Kč

ČSN EN 12517-2 (051178) - 1.3.2009
Nedestruktivní zkoušení svarů - Část 2: Hodnocení svarových spojů u hliníku a jeho slitin při radiografickém zkoušení - Stupně přípustnosti.
202.40 Kč

ČSN EN 50465 (061930) - 1.3.2009
Spotřebiče na plynná paliva - Plynová topidla na palivové články - Plynová topidla na palivové články s jmenovitým tepelným výkonem do 70 kW. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 29.10.2017).
859.10 Kč

ČSN EN 13126-4 (166111) - 1.3.2009
Stavební kování - Požadavky a zkušební metody pro okna a balkónové dveře - Část 4: Hranové uzávěry (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13757-5 (258513) - 1.3.2009
Komunikační systémy pro měřidla a měřidla s dálkovým čtením - Část 5: Bezdrátový přenos (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 13757-6 (258513) - 1.3.2009
Komunikační systémy pro měřidla a měřidla s dálkovým čtením - Část 6: Lokální sběrnice (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 81-40 (274003) - 1.3.2009
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 40: Schodišťové výtahy a šikmé zvedací plošiny pro dopravu osob s omezenou pohyblivostí.
515.90 Kč

ČSN EN ISO 2867 (277525) - 1.3.2009
Stroje pro zemní práce - Přístupové soustavy. (Platnost do 1.7.2014).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 6683 (277539) - 1.3.2009
Stroje pro zemní práce - Sedadlové bezpečnostní pásy a jejich kotevní úchyty - Požadavky na provedení a zkoušky.
169.40 Kč

ČSN EN 815+A2 (277993) - 1.3.2009
Bezpečnost vrtacích strojů tunelových neštítových a šachtových beztyčových pro vrtání v horninách - Bezpečnostní požadavky.
394.90 Kč

ČSN EN 12110+A1 (277994) - 1.3.2009
Stroje pro stavbu tunelů - Tlakové vzduchové komory - Bezpečnostní požadavky.
202.40 Kč

ČSN EN 15436-1 (278048) - 1.3.2009
Zařízení pro údržbu servisních a provozních prostor silnic - Část 1: Terminologie.
515.90 Kč

ČSN EN ISO 3450 (278150) - 1.3.2009
Stroje pro zemní práce - Brzdové soustavy strojů na kolovém podvozku s pneumatikami - Soustavy, požadavky a zkušební postupy.
202.40 Kč

ČSN EN 9104-002 (310405) - 1.3.2009
Letectví a kosmonautika - Systémy managementu kvality - Část 002: Požadavky na dohled na certifikační registrační programy systému managementu kvality (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 3637 (313352) - 1.3.2009
Letectví a kosmonautika - Samojistné dvojšestihranné matice (dvojitě redukované), ze žáruvzdorné niklové slitiny NI-P101HT (Waspaloy), postříbřené - Třída: 1210 MPa / 730 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3672 (313387) - 1.3.2009
Letectví a kosmonautika - Samojistné stopkové matice, ze žáruvzdorné slitiny niklu NI-P101HT (Waspaloy), postříbřené, pro 30° roznýtování - Třída: 1210 MPa (při teplotě okolí) / 730 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3631 (313813) - 1.3.2009
Letectví a kosmonautika - Spojky potrubí, přírubové, s ohybem 90°- Těsnění O-kroužkem, pro trubky s tloušťkou stěny 0,8 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3916 (314209) - 1.3.2009
Letectví a kosmonautika - Závitová pouzdra tenkostěnná - Postup při opravách součástí (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 60027-2:2008/Z1 (330100) - 1.3.2009
Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 2: Telekomunikace a elektronika.
26.40 Kč

ČSN EN 60068-2-20 (345791) - 1.3.2009
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-20: Zkoušky - Zkouška T: Zkušební metody na pájitelnost a na odolnost proti teplu při pájení pro součástky s vývody.
202.40 Kč

ČSN EN 62420 (347117) - 1.3.2009
Koncentrické lanované venkovní elektrické vodiče obsahující jednu nebo více vrstev.
306.90 Kč

ČSN EN 60317-0-3-ed.2 (347307) - 1.3.2009
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 0-3: Všeobecné požadavky - Lakovaný hliníkový vodič kruhového průřezu.
202.40 Kč

ČSN EN 50264-1-ed.2 (347661) - 1.3.2009
Drážní zařízení - Silové a ovládací kabely pro drážní vozidla se speciální odolností proti požáru - Část 1: Všeobecné požadavky.
317.90 Kč

ČSN EN 50264-2-1 (347661) - 1.3.2009
Drážní zařízení - Silové a ovládací kabely pro drážní vozidla se speciální odolností proti požáru - Část 2-1: Kabely se zesítěnou elastomerovou izolací - Jednožilové kabely.
202.40 Kč

ČSN EN 50264-2-2 (347661) - 1.3.2009
Drážní zařízení - Silové a ovládací kabely pro drážní vozidla se speciální odolností proti požáru - Část 2-2: Kabely se zesítěnou elastomerovou izolací - Vícežilové kabely.
306.90 Kč

ČSN EN 50264-3-1 (347661) - 1.3.2009
Drážní zařízení - Silové a ovládací kabely pro drážní vozidla se speciální odolností proti požáru - Část 3-1: Kabely se zesítěnou elastomerovou izolací s redukovanými rozměry - Jednožilové kabely.
202.40 Kč

ČSN EN 50264-3-2 (347661) - 1.3.2009
Drážní zařízení - Silové a ovládací kabely pro drážní vozidla se speciální odolností proti požáru - Část 3-2: Kabely se zesítěnou elastomerovou izolací s redukovanými rozměry - Vícežilové kabely.
306.90 Kč

ČSN EN 60034-29 (350000) - 1.3.2009
Točivé elektrické stroje - Část 29: Metoda ekvivalentního zatížení a superpoziční metoda - Určení oteplení nepřímým měřením.
306.90 Kč

ČSN EN 60034-3-ed.2 (350000) - 1.3.2009
Točivé elektrické stroje - Část 3: Specifické požadavky na synchronní generátory poháněné parními turbínami nebo spalovacími plynovými turbínami. (Platnost do 30.6.2023).
306.90 Kč

ČSN EN 60512-16-14 (354055) - 1.3.2009
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-14: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16n: Ohybová pevnost pevných nožových kontaktů (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 60512-16-16 (354055) - 1.3.2009
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-16: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16p: Torzní pevnost pevných nožových kontaktů (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 60512-16-17 (354055) - 1.3.2009
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-17: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16q: Pevnost v tahu a tlaku pevných nožových kontaktů (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 60512-16-3 (354055) - 1.3.2009
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-3: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16c: Ohybové namáhání kontaktů (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 60512-16-5 (354055) - 1.3.2009
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-5: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16e: Měření záchytné síly (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 60512-16-6 (354055) - 1.3.2009
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-6: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16f: Pevnost vývodů (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 60512-16-7 (354055) - 1.3.2009
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-7: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16g: Měření deformace kontaktů po zamáčknutí (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 61076-2-101-ed.2 (354621) - 1.3.2009
Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobky - Část 2-101: Kruhové konektory - Předmětová specifikace pro kruhové konektory se závitovou aretací M12. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 25.5.2015).
515.90 Kč

ČSN EN 61076-2-105 (354621) - 1.3.2009
Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobek - Část 2-105: Kruhové konektory - Předmětová specifikace pro konektory M5 se závitovou aretací (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 61557-12 (356230) - 1.3.2009
Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1000 V a se stejnosměrným napětím do 1500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 12: Zařízení pro měření a monitorování elektrických parametrů.
539.00 Kč

ČSN EN 61326-3-1 (356508) - 1.3.2009
Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 3-1: Požadavky na odolnost zařízení zajišťujících nebo určených k zajištění bezpečnosti příbuzných funkcí (funkční bezpečnost) - Všeobecné průmyslové aplikace (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 20.6.2020).
698.50 Kč

ČSN EN 61326-3-2 (356508) - 1.3.2009
Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 3-2: Požadavky na odolnost zařízení zajišťujících nebo určených k zajištění bezpečnosti příbuzných funkcí (funkční bezpečnost) - Průmyslové aplikace se specifikovaným EM prostředím (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 30.11.2021).
539.00 Kč

ČSN EN 50164-1-ed.2 (357605) - 1.3.2009
Součásti ochrany před bleskem (LPC) - Část 1: Požadavky na spojovací součásti. (Platnost do 16.3.2015).
202.40 Kč

ČSN EN 50164-2-ed.2 (357605) - 1.3.2009
Součásti ochrany před bleskem (LPC) - Část 2: Požadavky na vodiče a zemniče. (Platnost do 16.3.2015).
306.90 Kč

ČSN EN 50164-4 (357605) - 1.3.2009
Součásti ochrany před bleskem (LPC) - Část 4: Požadavky na podpěry vodičů. (Platnost do 21.2.2014).
202.40 Kč

ČSN EN 50164-7 (357605) - 1.3.2009
Součásti ochrany před bleskem (LPC) - Část 7: Požadavky na směsi zlepšující uzemnění. (Platnost do 2.1.2015).
169.40 Kč

ČSN EN 60793-1-1-ed.2 (359213) - 1.3.2009
Optická vlákna - Část 1-1: Měřicí metody a zkušební postupy - Všeobecně a návod. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.3.2020).
306.90 Kč

ČSN EN 61347-1-ed.2 (360510) - 1.3.2009
Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 1: Všeobecné a bezpečnostní požadavky. (Platnost do 26.3.2018).
515.90 Kč

ČSN EN 61995-1 (360615) - 1.3.2009
Zařízení pro připojení svítidel pro domácnost a podobné účely - Část 1: Všeobecné požadavky.
493.90 Kč

ČSN EN 60335-2-47-ed.3:2003/A1 (361045) - 1.3.2009
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-47: Zvláštní požadavky na elektrické varné kotle pro komerční účely.
56.10 Kč

ČSN EN 60601-2-31-ed.2 (364801) - 1.3.2009
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-31: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost externích kardiostimulátorů s vnitřním zdrojem energie. (Platnost do 3.4.2023).
317.90 Kč

ČSN EN 61162-3 (367823) - 1.3.2009
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Digitální rozhraní - Část 3: Sériová síť datových zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 61996-1 (367841) - 1.3.2009
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Palubní záznamník údajů plavby (VDR) - Část 1: Záznamník údajů plavby (VDR) - Technické požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 27.6.2016).
515.90 Kč

ČSN EN 61996-2-ed.2 (367841) - 1.3.2009
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Palubní záznamník údajů plavby (VDR) - Část 2: Zjednodušený záznamník údajů plavby (S-VDR) - Technické požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN EN 60318-6 (368820) - 1.3.2009
Elektroakustika - Modelová hlava a simulátor ucha - Část 6: Mechanická spojka pro měření kostních vibrátorů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN ISO/IEC 2382-36 (369001) - 1.3.2009
Informační technologie - Slovník - Část 36: Výuka, vzdělávání, výcvik.
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 15480-1 (369750) - 1.3.2009
Systémy s identifikačními kartami - Evropská občanská karta - Část 1: Charakteristiky fyzikální, elektrické a protokolu přenosu.
394.90 Kč

ČSN P CEN/TS 15480-2 (369750) - 1.3.2009
Systémy s identifikačními kartami - Evropská občanská karta - Část 2: Logické datové struktury a služby karty.
539.00 Kč

ČSN ISO/IEC 19795-2 (369861) - 1.3.2009
Informační technologie - Testování a hodnocení výkonnosti biometrik - Část 2: Metodologie testování pro hodnocení technologie a scénáře.
394.90 Kč

ČSN EN 61386-1-ed.2 (370000) - 1.3.2009
Trubkové systémy pro vedení kabelů - Část 1: Všeobecné požadavky.
394.90 Kč

ČSN P CEN/TS 14816 (389270) - 1.3.2009
Stabilní hasicí zařízení - Sprejová zařízení - Navrhování, instalace a montáž (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 14466+A1 (389305) - 1.3.2009
Požární čerpadla - Přenosné motorové stříkačky - Požadavky na bezpečnost a provedení, zkoušky.
394.90 Kč

ČSN EN 1028-1+A1 (389310) - 1.3.2009
Požární čerpadla - Požární odstředivá čerpadla se zařízením pro zavodnění - Část 1: Třídění - Všeobecné a bezpečnostní požadavky.
317.90 Kč

ČSN EN 14710-1+A1 (389315) - 1.3.2009
Požární čerpadla - Požární odstředivá čerpadla bez zařízení pro zavodnění - Část 1: Třídění, všeobecné a bezpečnostní požadavky.
317.90 Kč

ČSN ISO 10113 (420435) - 1.3.2009
Kovové materiály - Plechy a pásy - Stanovení součinitele plastické anizotropie.
202.40 Kč

ČSN EN 1301-1 (421418) - 1.3.2009
Hliník a slitiny hliníku - Tažené dráty - Část 1: Technické dodací předpisy.
169.40 Kč

ČSN EN 14286 (421462) - 1.3.2009
Hliník a slitiny hliníku - Svařitelné válcované výrobky pro nádrže pro skladování a přepravu nebezpečných látek.
202.40 Kč

ČSN EN 1301-2 (424087) - 1.3.2009
Hliník a slitiny hliníku - Tažené dráty - Část 2: Mechanické vlastnosti.
169.40 Kč

ČSN EN 1301-3 (427412) - 1.3.2009
Hliník a slitiny hliníku - Tažené dráty - Část 3: Mezní úchylky rozměrů.
108.90 Kč

ČSN P CEN/TS 15754 (467085) - 1.3.2009
Krmiva - Stanovení obsahu cukru - Metoda vysokoúčinné chromatografie na anexech s pulsní amperometrickou detekcí (HPAEC-PAD) (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 14267:2005/Oprava1 (474070) - 1.3.2009
Zavlažovací technika - Zavlažovací hydranty (Norma k přímému použití jako ČSN).
56.10 Kč

ČSN EN ISO 7328 (570106) - 1.3.2009
Mléčné mražené krémy, zmrzliny a směsi pro jejich výrobu - Stanovení obsahu tuku - Vážková metoda (Referenční metoda) (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 20541 (570521) - 1.3.2009
Mléko a mléčné výrobky - Stanovení obsahu dusičnanů - Metoda enzymatické redukce a molekulární absorpční spektrometrie po Griessově reakci (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 1737 (570541) - 1.3.2009
Neslazené zahuštěné mléko a slazené zahuštěné mléko - Stanovení obsahu tuku - Vážková metoda (Referenční metoda) (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 8381 (570545) - 1.3.2009
Kojenecká výživa na bázi mléka - Stanovení obsahu tuku - Vážková metoda (Referenční metoda) (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 7208 (570555) - 1.3.2009
Odstředěné mléko, syrovátka a podmáslí - Stanovení obsahu tuku - Vážková metoda (Referenční metoda) (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 2450 (570661) - 1.3.2009
Smetana - Stanovení obsahu tuku - Vážková metoda (Referenční metoda) (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 1736 (570830) - 1.3.2009
Sušené mléko a sušené mléčné výrobky - Stanovení obsahu tuku - Vážková metoda (Referenční metoda) (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 1854 (571176) - 1.3.2009
Syrovátkový sýr - Stanovení obsahu tuku - Vážková metoda (Referenční metoda) (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 6803 (635415) - 1.3.2009
Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Zkouška dynamickým hydraulickým tlakem bez ohýbání (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 4597-1 (641321) - 1.3.2009
Plasty - Tvrdidla a urychlovače pro epoxidové pryskyřice - Část 1: Označování (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 13736 (656067) - 1.3.2009
Stanovení bodu vzplanutí v uzavřeném kelímku podle Abela (ISO 13736: 2008) (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 13094 (699004) - 1.3.2009
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Kovové nádrže s pracovním tlakem nepřesahujícím 0,5 bar - Konstrukce a provedení.
539.00 Kč

ČSN EN 1090-3 (732601) - 1.3.2009
Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 3: Technické požadavky na hliníkové konstrukce.
698.50 Kč

ČSN 757455 (757455) - 1.3.2009
Jakost vod - Stanovení dusičnanů - Fotometrická metoda s 2,6-dimethylfenolem - Metoda ve zkumavkách.
202.40 Kč

ČSN 757623 (757623) - 1.3.2009
Jakost vod - Stanovení radia 226 emanometricky bez koncentrování.
169.40 Kč

ČSN 757835 (757835) - 1.3.2009
Jakost vod - Stanovení termotolerantních koliformních bakterií a Escherichia coli.
169.40 Kč

ČSN ISO 24510 (759000) - 1.3.2009
Služby pro dodávku pitné vody a zneškodňování odpadních vod - Směrnice pro posuzování a zlepšování služeb poskytovaných zákazníkům.
515.90 Kč

ČSN ISO 24511 (759001) - 1.3.2009
Služby pro dodávku pitné vody a zneškodňování odpadních vod - Směrnice pro management subjektů poskytujících služby spojené s odváděním a zneškodňováním odpadních vod a pro posuzování těchto služeb.
493.90 Kč

ČSN ISO 24512 (759002) - 1.3.2009
Služby pro dodávku pitné vody a zneškodňování odpadních vod - Směrnice pro management subjektů poskytujících služby spojené s dodávkou pitné vody a pro posuzování těchto služeb.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 17491-3 (832720) - 1.3.2009
Ochranné oděvy - Zkušební metody pro oděvy poskytující ochranu proti chemikáliím - Část 3: Stanovení odolnosti proti pronikání proudu kapaliny (Jet test) (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 17491-4 (832724) - 1.3.2009
Ochranné oděvy - Zkušební metody pro oděvy poskytující ochranu proti chemikáliím - Část 4: Stanovení odolnosti proti pronikání při postřiku kapalinou (Sprej test) (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 980 (850005) - 1.3.2009
Grafické značky pro označování zdravotnických prostředků.
317.90 Kč

ČSN EN 61223-3-2-ed.2 (854012) - 1.3.2009
Hodnocení a provozní zkoušky lékařských obrazových informací - Část 3-2: Přejímací zkoušky - Zobrazovací proces u mamografických rentgenových zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN ISO 3826-2 (855850) - 1.3.2009
Plastové vaky na lidskou krev a krevní komponenty - Část 2: Grafické značky pro používání na štítcích a v příbalových informacích.
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 300392-9-V1.3.2 (875042) - 1.3.2009
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 9: Všeobecné požadavky na doplňkové služby (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN ETSI EN 301166-1-V1.3.1 (875095) - 1.3.2009
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní mobilní služba - Rádiová zařízení pro analogové a/nebo digitální komunikace (hovorové a/nebo datové), pracující na úzkopásmových kanálech a opatřená anténním konektorem - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN ETSI EN 301166-2-V1.2.2 (875095) - 1.3.2009
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní mobilní služba - Rádiová zařízení pro analogové a/nebo digitální komunikace (hovorové a/nebo datové), pracující na úzkopásmových kanálech a opatřená anténním konektorem - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 301489-6-V1.3.1 (875101) - 1.3.2009
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 6: Specifické podmínky pro zařízení digitálních bezsňůrových telekomunikací (DECT). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 13329+A1 (917878) - 1.3.2009
Laminátové podlahové krytiny - Prvky s povrchovou vrstvou na bázi reaktoplastických aminových pryskyřic - Specifikace, požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 1176-6 (940515) - 1.3.2009
Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 6: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro kolébačky. (Platnost do 31.10.2018).
306.90 Kč

Kategorie (nové normy)