Nové normy ČSN za březen 2009

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.03.2009 v 09:00


ČSN EN 80000-13 (011300) - 1.3.2009
Veličiny a jednotky - Část 13: Informatika.
350.00 Kč

ČSN EN 12517-2 (051178) - 1.3.2009
Nedestruktivní zkoušení svarů - Část 2: Hodnocení svarových spojů u hliníku a jeho slitin při radiografickém zkoušení - Stupně přípustnosti.
223.00 Kč

ČSN EN 50465 (061930) - 1.3.2009
Spotřebiče na plynná paliva - Plynová topidla na palivové články - Plynová topidla na palivové články s jmenovitým tepelným výkonem do 70 kW. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 29.10.2017).
945.00 Kč

ČSN EN 13126-4 (166111) - 1.3.2009
Stavební kování - Požadavky a zkušební metody pro okna a balkónové dveře - Část 4: Hranové uzávěry (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13757-5 (258513) - 1.3.2009
Komunikační systémy pro měřidla a měřidla s dálkovým čtením - Část 5: Bezdrátový přenos (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 13757-6 (258513) - 1.3.2009
Komunikační systémy pro měřidla a měřidla s dálkovým čtením - Část 6: Lokální sběrnice (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 81-40 (274003) - 1.3.2009
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 40: Schodišťové výtahy a šikmé zvedací plošiny pro dopravu osob s omezenou pohyblivostí. (Platnost do 30.9.2022).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 2867 (277525) - 1.3.2009
Stroje pro zemní práce - Přístupové soustavy. (Platnost do 1.7.2014).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 6683 (277539) - 1.3.2009
Stroje pro zemní práce - Sedadlové bezpečnostní pásy a jejich kotevní úchyty - Požadavky na provedení a zkoušky.
186.00 Kč

ČSN EN 815+A2 (277993) - 1.3.2009
Bezpečnost vrtacích strojů tunelových neštítových a šachtových beztyčových pro vrtání v horninách - Bezpečnostní požadavky.
434.00 Kč

ČSN EN 12110+A1 (277994) - 1.3.2009
Stroje pro stavbu tunelů - Tlakové vzduchové komory - Bezpečnostní požadavky.
223.00 Kč

ČSN EN 15436-1 (278048) - 1.3.2009
Zařízení pro údržbu servisních a provozních prostor silnic - Část 1: Terminologie.
567.00 Kč

ČSN EN ISO 3450 (278150) - 1.3.2009
Stroje pro zemní práce - Brzdové soustavy strojů na kolovém podvozku s pneumatikami - Soustavy, požadavky a zkušební postupy.
223.00 Kč

ČSN EN 9104-002 (310405) - 1.3.2009
Letectví a kosmonautika - Systémy managementu kvality - Část 002: Požadavky na dohled na certifikační registrační programy systému managementu kvality (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 3637 (313352) - 1.3.2009
Letectví a kosmonautika - Samojistné dvojšestihranné matice (dvojitě redukované), ze žáruvzdorné niklové slitiny NI-P101HT (Waspaloy), postříbřené - Třída: 1210 MPa / 730 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3672 (313387) - 1.3.2009
Letectví a kosmonautika - Samojistné stopkové matice, ze žáruvzdorné slitiny niklu NI-P101HT (Waspaloy), postříbřené, pro 30° roznýtování - Třída: 1210 MPa (při teplotě okolí) / 730 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3631 (313813) - 1.3.2009
Letectví a kosmonautika - Spojky potrubí, přírubové, s ohybem 90°- Těsnění O-kroužkem, pro trubky s tloušťkou stěny 0,8 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3916 (314209) - 1.3.2009
Letectví a kosmonautika - Závitová pouzdra tenkostěnná - Postup při opravách součástí (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 60068-2-20 (345791) - 1.3.2009
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-20: Zkoušky - Zkouška T: Zkušební metody na pájitelnost a na odolnost proti teplu při pájení pro součástky s vývody. (Platnost do 4.5.2024).
223.00 Kč

ČSN EN 62420 (347117) - 1.3.2009
Koncentrické lanované venkovní elektrické vodiče obsahující jednu nebo více vrstev.
338.00 Kč

ČSN EN 60317-0-3-ed.2 (347307) - 1.3.2009
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 0-3: Všeobecné požadavky - Lakovaný hliníkový vodič kruhového průřezu.
223.00 Kč

ČSN EN 50264-1-ed.2 (347661) - 1.3.2009
Drážní zařízení - Silové a ovládací kabely pro drážní vozidla se speciální odolností proti požáru - Část 1: Všeobecné požadavky.
350.00 Kč

ČSN EN 50264-2-1 (347661) - 1.3.2009
Drážní zařízení - Silové a ovládací kabely pro drážní vozidla se speciální odolností proti požáru - Část 2-1: Kabely se zesítěnou elastomerovou izolací - Jednožilové kabely.
223.00 Kč

ČSN EN 50264-2-2 (347661) - 1.3.2009
Drážní zařízení - Silové a ovládací kabely pro drážní vozidla se speciální odolností proti požáru - Část 2-2: Kabely se zesítěnou elastomerovou izolací - Vícežilové kabely.
338.00 Kč

ČSN EN 50264-3-1 (347661) - 1.3.2009
Drážní zařízení - Silové a ovládací kabely pro drážní vozidla se speciální odolností proti požáru - Část 3-1: Kabely se zesítěnou elastomerovou izolací s redukovanými rozměry - Jednožilové kabely.
223.00 Kč

ČSN EN 50264-3-2 (347661) - 1.3.2009
Drážní zařízení - Silové a ovládací kabely pro drážní vozidla se speciální odolností proti požáru - Část 3-2: Kabely se zesítěnou elastomerovou izolací s redukovanými rozměry - Vícežilové kabely.
338.00 Kč

ČSN EN 60034-29 (350000) - 1.3.2009
Točivé elektrické stroje - Část 29: Metoda ekvivalentního zatížení a superpoziční metoda - Určení oteplení nepřímým měřením.
338.00 Kč

ČSN EN 60034-3-ed.2 (350000) - 1.3.2009
Točivé elektrické stroje - Část 3: Specifické požadavky na synchronní generátory poháněné parními turbínami nebo spalovacími plynovými turbínami. (Platnost do 30.6.2023).
338.00 Kč

ČSN EN 60512-16-14 (354055) - 1.3.2009
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-14: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16n: Ohybová pevnost pevných nožových kontaktů (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 60512-16-16 (354055) - 1.3.2009
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-16: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16p: Torzní pevnost pevných nožových kontaktů (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 60512-16-17 (354055) - 1.3.2009
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-17: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16q: Pevnost v tahu a tlaku pevných nožových kontaktů (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 60512-16-3 (354055) - 1.3.2009
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-3: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16c: Ohybové namáhání kontaktů (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 60512-16-5 (354055) - 1.3.2009
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-5: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16e: Měření záchytné síly (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 60512-16-6 (354055) - 1.3.2009
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-6: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16f: Pevnost vývodů (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 60512-16-7 (354055) - 1.3.2009
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-7: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16g: Měření deformace kontaktů po zamáčknutí (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 61076-2-101-ed.2 (354621) - 1.3.2009
Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobky - Část 2-101: Kruhové konektory - Předmětová specifikace pro kruhové konektory se závitovou aretací M12. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 25.5.2015).
567.00 Kč

ČSN EN 61076-2-105 (354621) - 1.3.2009
Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobek - Část 2-105: Kruhové konektory - Předmětová specifikace pro konektory M5 se závitovou aretací (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 61557-12 (356230) - 1.3.2009
Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1000 V a se stejnosměrným napětím do 1500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 12: Zařízení pro měření a monitorování elektrických parametrů. (Platnost do 10.11.2026).
593.00 Kč

ČSN EN 61326-3-1 (356508) - 1.3.2009
Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 3-1: Požadavky na odolnost zařízení zajišťujících nebo určených k zajištění bezpečnosti příbuzných funkcí (funkční bezpečnost) - Všeobecné průmyslové aplikace (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 20.6.2020).
768.00 Kč

ČSN EN 61326-3-2 (356508) - 1.3.2009
Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 3-2: Požadavky na odolnost zařízení zajišťujících nebo určených k zajištění bezpečnosti příbuzných funkcí (funkční bezpečnost) - Průmyslové aplikace se specifikovaným EM prostředím (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 30.11.2021).
593.00 Kč

ČSN EN 50164-1-ed.2 (357605) - 1.3.2009
Součásti ochrany před bleskem (LPC) - Část 1: Požadavky na spojovací součásti. (Platnost do 16.3.2015).
223.00 Kč

ČSN EN 50164-2-ed.2 (357605) - 1.3.2009
Součásti ochrany před bleskem (LPC) - Část 2: Požadavky na vodiče a zemniče. (Platnost do 16.3.2015).
338.00 Kč

ČSN EN 50164-4 (357605) - 1.3.2009
Součásti ochrany před bleskem (LPC) - Část 4: Požadavky na podpěry vodičů. (Platnost do 21.2.2014).
223.00 Kč

ČSN EN 50164-7 (357605) - 1.3.2009
Součásti ochrany před bleskem (LPC) - Část 7: Požadavky na směsi zlepšující uzemnění. (Platnost do 2.1.2015).
186.00 Kč

ČSN EN 60793-1-1-ed.2 (359213) - 1.3.2009
Optická vlákna - Část 1-1: Měřicí metody a zkušební postupy - Všeobecně a návod. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.3.2020).
338.00 Kč

ČSN EN 61347-1-ed.2 (360510) - 1.3.2009
Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 1: Všeobecné a bezpečnostní požadavky. (Platnost do 26.3.2018).
567.00 Kč

ČSN EN 61995-1 (360615) - 1.3.2009
Zařízení pro připojení svítidel pro domácnost a podobné účely - Část 1: Všeobecné požadavky.
543.00 Kč

ČSN EN 60335-2-47-ed.3:2003/A1 (361045) - 1.3.2009
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-47: Zvláštní požadavky na elektrické varné kotle pro komerční účely.
62.00 Kč

ČSN EN 60601-2-31-ed.2 (364801) - 1.3.2009
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-31: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost externích kardiostimulátorů s vnitřním zdrojem energie. (Platnost do 3.4.2023).
350.00 Kč

ČSN EN 61162-3 (367823) - 1.3.2009
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Digitální rozhraní - Část 3: Sériová síť datových zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 61996-1 (367841) - 1.3.2009
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Palubní záznamník údajů plavby (VDR) - Část 1: Záznamník údajů plavby (VDR) - Technické požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 27.6.2016).
567.00 Kč

ČSN EN 61996-2-ed.2 (367841) - 1.3.2009
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Palubní záznamník údajů plavby (VDR) - Část 2: Zjednodušený záznamník údajů plavby (S-VDR) - Technické požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN EN 60318-6 (368820) - 1.3.2009
Elektroakustika - Modelová hlava a simulátor ucha - Část 6: Mechanická spojka pro měření kostních vibrátorů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN ISO/IEC 2382-36 (369001) - 1.3.2009
Informační technologie - Slovník - Část 36: Výuka, vzdělávání, výcvik.
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15480-1 (369750) - 1.3.2009
Systémy s identifikačními kartami - Evropská občanská karta - Část 1: Charakteristiky fyzikální, elektrické a protokolu přenosu.
434.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15480-2 (369750) - 1.3.2009
Systémy s identifikačními kartami - Evropská občanská karta - Část 2: Logické datové struktury a služby karty.
593.00 Kč

ČSN ISO/IEC 19795-2 (369861) - 1.3.2009
Informační technologie - Testování a hodnocení výkonnosti biometrik - Část 2: Metodologie testování pro hodnocení technologie a scénáře.
434.00 Kč

ČSN EN 61386-1-ed.2 (370000) - 1.3.2009
Trubkové systémy pro vedení kabelů - Část 1: Všeobecné požadavky.
434.00 Kč

ČSN P CEN/TS 14816 (389270) - 1.3.2009
Stabilní hasicí zařízení - Sprejová zařízení - Navrhování, instalace a montáž (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 14466+A1 (389305) - 1.3.2009
Požární čerpadla - Přenosné motorové stříkačky - Požadavky na bezpečnost a provedení, zkoušky.
434.00 Kč

ČSN EN 1028-1+A1 (389310) - 1.3.2009
Požární čerpadla - Požární odstředivá čerpadla se zařízením pro zavodnění - Část 1: Třídění - Všeobecné a bezpečnostní požadavky.
350.00 Kč

ČSN EN 14710-1+A1 (389315) - 1.3.2009
Požární čerpadla - Požární odstředivá čerpadla bez zařízení pro zavodnění - Část 1: Třídění, všeobecné a bezpečnostní požadavky.
350.00 Kč

ČSN ISO 10113 (420435) - 1.3.2009
Kovové materiály - Plechy a pásy - Stanovení součinitele plastické anizotropie.
223.00 Kč

ČSN EN 1301-1 (421418) - 1.3.2009
Hliník a slitiny hliníku - Tažené dráty - Část 1: Technické dodací předpisy.
186.00 Kč

ČSN EN 14286 (421462) - 1.3.2009
Hliník a slitiny hliníku - Svařitelné válcované výrobky pro nádrže pro skladování a přepravu nebezpečných látek.
223.00 Kč

ČSN EN 1301-2 (424087) - 1.3.2009
Hliník a slitiny hliníku - Tažené dráty - Část 2: Mechanické vlastnosti.
186.00 Kč

ČSN EN 1301-3 (427412) - 1.3.2009
Hliník a slitiny hliníku - Tažené dráty - Část 3: Mezní úchylky rozměrů.
120.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15754 (467085) - 1.3.2009
Krmiva - Stanovení obsahu cukru - Metoda vysokoúčinné chromatografie na anexech s pulsní amperometrickou detekcí (HPAEC-PAD) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14267:2005/Oprava1 (474070) - 1.3.2009
Zavlažovací technika - Zavlažovací hydranty (Norma k přímému použití jako ČSN).
62.00 Kč

ČSN EN ISO 7328 (570106) - 1.3.2009
Mléčné mražené krémy, zmrzliny a směsi pro jejich výrobu - Stanovení obsahu tuku - Vážková metoda (Referenční metoda) (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 20541 (570521) - 1.3.2009
Mléko a mléčné výrobky - Stanovení obsahu dusičnanů - Metoda enzymatické redukce a molekulární absorpční spektrometrie po Griessově reakci (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 1737 (570541) - 1.3.2009
Neslazené zahuštěné mléko a slazené zahuštěné mléko - Stanovení obsahu tuku - Vážková metoda (Referenční metoda) (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 8381 (570545) - 1.3.2009
Kojenecká výživa na bázi mléka - Stanovení obsahu tuku - Vážková metoda (Referenční metoda) (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 7208 (570555) - 1.3.2009
Odstředěné mléko, syrovátka a podmáslí - Stanovení obsahu tuku - Vážková metoda (Referenční metoda) (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 2450 (570661) - 1.3.2009
Smetana - Stanovení obsahu tuku - Vážková metoda (Referenční metoda) (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 1736 (570830) - 1.3.2009
Sušené mléko a sušené mléčné výrobky - Stanovení obsahu tuku - Vážková metoda (Referenční metoda) (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 1854 (571176) - 1.3.2009
Syrovátkový sýr - Stanovení obsahu tuku - Vážková metoda (Referenční metoda) (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 6803 (635415) - 1.3.2009
Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Zkouška dynamickým hydraulickým tlakem bez ohýbání (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 4597-1 (641321) - 1.3.2009
Plasty - Tvrdidla a urychlovače pro epoxidové pryskyřice - Část 1: Označování (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 13736 (656067) - 1.3.2009
Stanovení bodu vzplanutí v uzavřeném kelímku podle Abela (ISO 13736: 2008) (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 13094 (699004) - 1.3.2009
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Kovové nádrže s pracovním tlakem nepřesahujícím 0,5 bar - Konstrukce a provedení.
593.00 Kč

ČSN EN 1090-3 (732601) - 1.3.2009
Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 3: Technické požadavky na hliníkové konstrukce.
768.00 Kč

ČSN 757455 (757455) - 1.3.2009
Jakost vod - Stanovení dusičnanů - Fotometrická metoda s 2,6-dimethylfenolem - Metoda ve zkumavkách.
223.00 Kč

ČSN 757623 (757623) - 1.3.2009
Jakost vod - Stanovení radia 226 emanometricky bez koncentrování.
186.00 Kč

ČSN 757835 (757835) - 1.3.2009
Jakost vod - Stanovení termotolerantních koliformních bakterií a Escherichia coli.
186.00 Kč

ČSN ISO 24510 (759000) - 1.3.2009
Služby pro dodávku pitné vody a zneškodňování odpadních vod - Směrnice pro posuzování a zlepšování služeb poskytovaných zákazníkům.
567.00 Kč

ČSN ISO 24511 (759001) - 1.3.2009
Služby pro dodávku pitné vody a zneškodňování odpadních vod - Směrnice pro management subjektů poskytujících služby spojené s odváděním a zneškodňováním odpadních vod a pro posuzování těchto služeb.
543.00 Kč

ČSN ISO 24512 (759002) - 1.3.2009
Služby pro dodávku pitné vody a zneškodňování odpadních vod - Směrnice pro management subjektů poskytujících služby spojené s dodávkou pitné vody a pro posuzování těchto služeb.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 17491-3 (832720) - 1.3.2009
Ochranné oděvy - Zkušební metody pro oděvy poskytující ochranu proti chemikáliím - Část 3: Stanovení odolnosti proti pronikání proudu kapaliny (Jet test) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 17491-4 (832724) - 1.3.2009
Ochranné oděvy - Zkušební metody pro oděvy poskytující ochranu proti chemikáliím - Část 4: Stanovení odolnosti proti pronikání při postřiku kapalinou (Sprej test) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 980 (850005) - 1.3.2009
Grafické značky pro označování zdravotnických prostředků.
350.00 Kč

ČSN EN 61223-3-2-ed.2 (854012) - 1.3.2009
Hodnocení a provozní zkoušky lékařských obrazových informací - Část 3-2: Přejímací zkoušky - Zobrazovací proces u mamografických rentgenových zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN ISO 3826-2 (855850) - 1.3.2009
Plastové vaky na lidskou krev a krevní komponenty - Část 2: Grafické značky pro používání na štítcích a v příbalových informacích.
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 300392-9-V1.3.2 (875042) - 1.3.2009
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 9: Všeobecné požadavky na doplňkové služby (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 301166-1-V1.3.1 (875095) - 1.3.2009
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní mobilní služba - Rádiová zařízení pro analogové a/nebo digitální komunikace (hovorové a/nebo datové), pracující na úzkopásmových kanálech a opatřená anténním konektorem - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN ETSI EN 301166-2-V1.2.2 (875095) - 1.3.2009
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní mobilní služba - Rádiová zařízení pro analogové a/nebo digitální komunikace (hovorové a/nebo datové), pracující na úzkopásmových kanálech a opatřená anténním konektorem - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 301489-6-V1.3.1 (875101) - 1.3.2009
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 6: Specifické podmínky pro zařízení digitálních bezsňůrových telekomunikací (DECT). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 13329+A1 (917878) - 1.3.2009
Laminátové podlahové krytiny - Prvky s povrchovou vrstvou na bázi reaktoplastických aminových pryskyřic - Specifikace, požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 1176-6 (940515) - 1.3.2009
Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 6: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro kolébačky. (Platnost do 31.10.2018).
338.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.