Nové normy ČSN za červen 2009

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.06.2009 v 09:00


ČSN EN 1032+A1 (011425) - 1.6.2009
Vibrace - Zkoušení mobilních strojů pro účely určení emisní hodnoty vibrací.
317.90 Kč

ČSN EN 1299+A1 (011427) - 1.6.2009
Vibrace a rázy - Izolování vibrací strojů - Údaje používané při izolaci zdrojů.
202.40 Kč

ČSN ISO 15230 (011438) - 1.6.2009
Vibrace a rázy - Vazební síly na rozhraní člověk-stroj při vibracích přenášených na ruce.
306.90 Kč

ČSN EN 13490+A1 (011439) - 1.6.2009
Vibrace - Manipulační vozíky - Laboratorní hodnocení a specifikace vibrací na sedadle obsluhy.
306.90 Kč

ČSN ISO 13374-2 (011442) - 1.6.2009
Monitorování stavu a diagnostika strojů - Zpracování, komunikace a prezentace dat - Část 2: Zpracování dat.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 22868 (011654) - 1.6.2009
Lesnické stroje - Zkušební předpis pro hluk přenosných ručních lesnických strojů se spalovacím motorem - Technická metoda (třída přesnosti 2).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11689:1998/Oprava1 (011681) - 1.6.2009
Akustika - Postup porovnání údajů o emisi hluku strojů a zařízení.
26.40 Kč

ČSN EN 13411-1+A1 (024470) - 1.6.2009
Ukončení ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 1: Očnice pro vázací prostředky z ocelových drátěných lan.
169.40 Kč

ČSN EN 13411-2+A1 (024470) - 1.6.2009
Ukončení ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 2: Splétaná oka drátěných lan pro vázací prostředky.
169.40 Kč

ČSN EN 13411-3+A1 (024470) - 1.6.2009
Ukončení ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 3: Objímky a zajištěné objímky.
306.90 Kč

ČSN ISO 12043 (024671) - 1.6.2009
Valivá ložiska - Válečková ložiska jednořadá - Rozměry zaoblení pro plochý příložný kroužek a pro strany bez nákružku.
169.40 Kč

ČSN EN 62135-1 (052013) - 1.6.2009
Odporová svařovací zařízení - Část 1: Bezpečnostní požadavky na konstrukci, výrobu a instalaci. (Platnost do 11.6.2018).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 14113 (054247) - 1.6.2009
Zařízení pro plamenové svařování - Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami pro technické plyny do 450 bar (45 MPa).
202.40 Kč

ČSN EN 1264-2 (060315) - 1.6.2009
Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 2: Podlahové vytápění: Průkazné postupy pro stanovení tepelného výkonu výpočtovými a experimentálními metodami.
394.90 Kč

ČSN EN 13786+A1 (061822) - 1.6.2009
Automatické přepínací ventily s největším výstupním přetlakem do 4 bar včetně, s průtokem do 100 kg/h včetně pro butan, propan nebo jejich směsi a s přidruženými zabezpečovacími zařízeními.
859.10 Kč

ČSN EN 13785+A1 (061823) - 1.6.2009
Regulátory tlaku s průtokem do 100 kg/h včetně, s výstupním přetlakem do 4 bar včetně, vyjma regulátorů, které jsou předmětem EN 12864, pro butan, propan nebo jejich směsi a s přidruženými zabezpečovacími zařízeními.
859.10 Kč

ČSN EN 15609 (078415) - 1.6.2009
Zařízení a příslušenství na LPG - Pohonné soustavy na LPG pro lodě, jachty a jiná plavidla - Požadavky na instalaci.
317.90 Kč

ČSN EN 1736 (145109) - 1.6.2009
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Pružné potrubní prvky, tlumiče vibrací, dilatační spoje a nekovové trubky - Požadavky, konstrukce a montáž (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11553-1 (192011) - 1.6.2009
Bezpečnost strojních zařízení - Stroje pro laserové opracování - Část 1: Všeobecné bezpečnostní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 11553-2 (192011) - 1.6.2009
Bezpečnost strojních zařízení - Stroje pro laserové opracování - Část 2: Bezpečnostní požadavky pro ruční laserové opracování (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 792-1+A1 (239060) - 1.6.2009
Neelektrické ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 1: Montážní nářadí pro bezzávitové mechanické spoje.
202.40 Kč

ČSN EN 792-10+A1 (239060) - 1.6.2009
Neelektrické ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 10: Nářadí na lisování.
202.40 Kč

ČSN EN 792-11+A1 (239060) - 1.6.2009
Neelektrické ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 11: Prorážeče a nůžky.
202.40 Kč

ČSN EN 792-12+A1 (239060) - 1.6.2009
Neelektrické ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 12: Malé pily s kmitavým pohybem kotouče nebo pilového listu.
306.90 Kč

ČSN EN 792-13+A1 (239060) - 1.6.2009
Neelektrické ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 13: Zarážecí nářadí.
394.90 Kč

ČSN EN 792-2+A1 (239060) - 1.6.2009
Neelektrické ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 2: Řezací a lemovací nářadí.
306.90 Kč

ČSN EN 792-3+A1 (239060) - 1.6.2009
Neelektrické ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 3: Vrtačky a závitořezy.
202.40 Kč

ČSN EN 792-4+A1 (239060) - 1.6.2009
Neelektrické ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 4 : Příklepové nářadí.
306.90 Kč

ČSN EN 792-5+A1 (239060) - 1.6.2009
Neelektrické ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 5: Příklepové vrtačky.
306.90 Kč

ČSN EN 792-6+A1 (239060) - 1.6.2009
Neelektrické ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 6: Nářadí pro závitové spoje.
306.90 Kč

ČSN EN 792-7+A1 (239060) - 1.6.2009
Neelektrické ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 7: Brusky.
394.90 Kč

ČSN EN 792-8+A1 (239060) - 1.6.2009
Neelektrické ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 8: Leštičky a rotační, vibrační a excentrické brusky.
306.90 Kč

ČSN EN 792-9+A1 (239060) - 1.6.2009
Neelektrické ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 9: Brusky s upínacím pouzdrem.
306.90 Kč

ČSN EN 14033-1 (281005) - 1.6.2009
Železniční aplikace - Kolej - Kolejové stroje pro stavbu a údržbu - Část 1: Technické požadavky na jízdu.
539.00 Kč

ČSN EN 15624 (284042) - 1.6.2009
Železniční aplikace - Brzdění - Přestavovače prázdný-ložený.
306.90 Kč

ČSN EN 15611 (284056) - 1.6.2009
Železniční aplikace - Brzdění - Reléové ventily.
394.90 Kč

ČSN EN 15625 (284058) - 1.6.2009
Železniční aplikace - Brzdění - Samočinné spojité snímače zatížení.
306.90 Kč

ČSN EN 15532 (309001) - 1.6.2009
Jízdní kola - Terminologie (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 61000-3-3-ed.2 (333432) - 1.6.2009
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-3: Meze - Omezování změn napětí, kolísání napětí a flikru v rozvodných sítích nízkého napětí pro zařízení se jmenovitým fázovým proudem <=16 A, které není předmětem podmíněného připojení. (Platnost do 18.6.2016).
306.90 Kč

ČSN EN 50500 (333593) - 1.6.2009
Postupy pro měření úrovní magnetického pole vytvářeného elektronickými a elektrickými zařízeními v drážním prostředí z hlediska vlivu na člověka.
202.40 Kč

ČSN EN 61968-13 (334900) - 1.6.2009
Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 13: RDF Formát výměny CIM modelu pro distribuci elektrické energie.
394.90 Kč

ČSN EN 60519-7 (335002) - 1.6.2009
Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 7: Zvláštní požadavky na pece s elektronovými děly.
202.40 Kč

ČSN EN 61857-22-ed.2 (346220) - 1.6.2009
Elektrické izolační systémy - Postupy pro tepelné hodnocení - Část 22: Zvláštní požadavky na model zapouzdřené cívky - Elektrický izolační systém (EIS) vinutí z vodičů kruhového průřezu.
202.40 Kč

ČSN EN 61858-ed.3 (346221) - 1.6.2009
Elektrické izolační systémy - Tepelné hodnocení modifikací zavedených EIS vinutí z vodičů kruhového průřezu. (Platnost do 19.3.2017).
306.90 Kč

ČSN EN 61039 (346700) - 1.6.2009
Klasifikace izolačních kapalin. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN 347116-3 (347116) - 1.6.2009
Elektrické kabely - Příslušenství - Materiálové vlastnosti - Část 3: Zkouška identifikace pro teplem smrštitelné komponenty pro napětí od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV. (Platnost do 18.9.2020).
108.90 Kč

ČSN 347116-4 (347116) - 1.6.2009
Elektrické kabely - Příslušenství - Materiálové vlastnosti - Část 4: Zkouška identifikace pro komponenty smrštitelné za studena pro napětí do 20,8/36 (42) kV. (Platnost do 18.9.2020).
108.90 Kč

ČSN EN 61952-ed.2 (348009) - 1.6.2009
Izolátory pro venkovní vedení - Kompozitní podpěrné izolátory pro vedení se jmenovitým střídavým napětím vyšším než 1000 V - Definice, zkušební metody a přejímací kritéria.
306.90 Kč

ČSN EN 61109 (348120) - 1.6.2009
Izolátory pro venkovní vedení - Kompozitní závěsné a kotevní izolátory pro systémy střídavého napětí se jmenovitým napětím vyšším než 1000 V - Definice, zkušební metody a přejímací kritéria.
306.90 Kč

ČSN EN 60794-2-30-ed.2 (359223) - 1.6.2009
Optické kabely - Část 2-30: Vnitřní kabely - Rodová specifikace pro páskové kabely. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 22.4.2022).
317.90 Kč

ČSN EN 61300-2-44-ed.2 (359251) - 1.6.2009
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-44: Zkoušky - Ohyb zpevňovacích vývodů optických vláknových prvků. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 19.8.2014).
202.40 Kč

ČSN EN 60357-ed.2:2003/A2 (360160) - 1.6.2009
Halogenové žárovky (mimo žárovek pro silniční vozidla) - Požadavky na provedení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 50106-ed.2 (361045) - 1.6.2009
Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Zvláštní pravidla pro kusové zkoušky spotřebičů v oblasti používání EN 60335-1.
317.90 Kč

ČSN EN 60335-2-54-ed.3 (361045) - 1.6.2009
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-54: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro čištění povrchů pro použití v domácnosti s využitím kapalin nebo páry.
202.40 Kč

ČSN EN 60730-1-ed.2:2001/A2 (361960) - 1.6.2009
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 1: Všeobecné požadavky.
317.90 Kč

ČSN EN 60730-2-6-ed.2 (361960) - 1.6.2009
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-6: Zvláštní požadavky na automatická elektrická řídicí zařízení pro snímání tlaku včetně mechanických požadavků. (Platnost do 26.2.2019).
306.90 Kč

ČSN EN 60825-4-ed.2:2007/A1 (367750) - 1.6.2009
Bezpečnost laserových zařízení - Část 4: Ochranné kryty laserů.
202.40 Kč

ČSN EN 60958-1-ed.3 (368308) - 1.6.2009
Digitální zvukové rozhraní - Část 1: Všeobecně. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 61606-3 (368312) - 1.6.2009
Zvuková a audiovizuální zařízení - Digitální zvukové části - Základní metody měření zvukových vlastností - Část 3: Zařízení pro profesionální použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 50514 (369062) - 1.6.2009
Zařízení zvukové, obrazové a informační technologie - Výrobní kusové zkoušky elektrické bezpečnosti. (Platnost do 21.7.2017).
108.90 Kč

ČSN EN 14890-1 (369710) - 1.6.2009
Aplikační rozhraní pro čipové karty používané jako zařízení pro vytváření bezpečného podpisu - Část 1: Základní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
1094.50 Kč

ČSN EN 14890-2 (369710) - 1.6.2009
Aplikační rozhraní pro čipové karty používané jako zařízení pro vytváření bezpečného podpisu - Část 2: Další služby (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 50194-1 (378370) - 1.6.2009
Elektrická zařízení pro detekci hořlavých plynů v obytných budovách - Část 1: Zkušební metody a funkční požadavky.
306.90 Kč

ČSN EN 253 (383371) - 1.6.2009
Vedení vodních tepelných sítí - Předizolované sdružené potrubní systémy pro bezkanálové vedení vodních tepelných sítí - Potrubní systém z ocelové teplonosné trubky, polyurethanové tepelné izolace a vnějšího opláštění z polyethylenu.
394.90 Kč

ČSN EN 1474-1 (386616) - 1.6.2009
Instalace a zařízení pro zkapalněný zemní plyn - Navrhování a zkoušení lodních přečerpávacích systémů - Část 1: Navrhování a zkoušení přečerpávacích ramen (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 1474-2 (386616) - 1.6.2009
Instalace a zařízení pro zkapalněný zemní plyn - Navrhování a zkoušení lodních přečerpávacích systémů - Část 2: Navrhování a zkoušení přečerpávacích hadic (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 1474-3 (386616) - 1.6.2009
Instalace a zařízení pro zkapalněný zemní plyn - Navrhování a zkoušení lodních přečerpávacích systémů - Část 3: Námořní přečerpávací systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 13463-1 (389641) - 1.6.2009
Neelektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu - Část 1: Základní metody a požadavky. (Platnost do 31.10.2019).
515.90 Kč

ČSN P CEN/TS 15790 (467037) - 1.6.2009
Krmiva - Typizace PCR probiotických druhů Saccharomyces cerevisiae (kvasinky) (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13354 (490175) - 1.6.2009
Desky z rostlého dřeva (SWP) - Kvalita lepení - Metoda zkoušení.
169.40 Kč

ČSN EN 12369-3 (491717) - 1.6.2009
Desky na bázi dřeva - Charakteristické hodnoty pro navrhování dřevěných konstrukcí - Část 3: Desky z rostlého dřeva.
169.40 Kč

ČSN EN 15644 (492150) - 1.6.2009
Tradičně navržená montovaná schodiště vyrobená z rostlého dřeva - Specifikace a požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 13353 (492810) - 1.6.2009
Desky z rostlého dřeva (SWP) - Požadavky.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 638 (500417) - 1.6.2009
Papír, lepenka a vlákniny - Stanovení obsahu sušiny - Metoda sušení v sušárně.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 2898-2 (643230) - 1.6.2009
Plasty - Měkčený polyvinylchlorid (PVC-P) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15704 (654841) - 1.6.2009
Vápenaté materiály - Stanovení vlivu vody na rozpad granulovaného uhličitanu vápenatého (vápence) a uhličitanu vápenatohořečnatého (dolomitu) (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 14214 (656507) - 1.6.2009
Motorová paliva - Methylestery mastných kyselin (FAME) pro vznětové motory - Technické požadavky a metody zkoušení.
202.40 Kč

ČSN EN 1430 (657042) - 1.6.2009
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení polarity asfaltových částic (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 15626 (657055) - 1.6.2009
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení přilnavosti ředěných a fluxovaných asfaltových pojiv zkouškou ponořením do vody - Metoda s kamenivem (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14563 (665221) - 1.6.2009
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška na nosiči ke stanovení mykobaktericidního nebo tuberkulocidního účinku chemických dezinfekčních přípravků používaných na lékařské nástroje - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2/ stupeň 2).
317.90 Kč

ČSN EN 12301+A1 (691286) - 1.6.2009
Stroje pro zpracování plastů a pryže - Kalandry - Bezpečnostní požadavky.
394.90 Kč

ČSN EN 12012-1+A1 (691602) - 1.6.2009
Stroje pro zpracování plastů a pryže - Rozmělňovací stroje - Část 1: Bezpečnostní požadavky na nožové granulátory.
306.90 Kč

ČSN EN 12012-2+A2 (691602) - 1.6.2009
Stroje pro zpracování plastů a pryže - Rozmělňovací stroje - Část 2: Bezpečnostní požadavky na stroje pro přípravu granulátu z pásů.
306.90 Kč

ČSN EN 12012-3+A1 (691602) - 1.6.2009
Stroje pro zpracování plastů a pryže - Rozmělňovací stroje - Část 3: Bezpečnostní požadavky na drtiče.
306.90 Kč

ČSN EN 12012-4+A1 (691602) - 1.6.2009
Stroje pro zpracování plastů a pryže - Rozmělňovací stroje - Část 4: Bezpečnostní požadavky na aglomerátory.
306.90 Kč

ČSN EN 12409 (691701) - 1.6.2009
Stroje pro zpracování plastů a pryže - Tepelné tvářecí stroje - Bezpečnostní požadavky.
394.90 Kč

ČSN EN 13418+A1 (691750) - 1.6.2009
Stroje pro zpracování plastů a pryže - Stroje pro navíjení fólií nebo pásů - Bezpečnostní požadavky.
394.90 Kč

ČSN EN 1114-2+A1 (691809) - 1.6.2009
Stroje pro zpracování plastů a pryže - Šnekové vytlačovací stroje a vytlačovací linky - Část 2: Bezpečnostní požadavky na čelní granulovací stroje.
306.90 Kč

ČSN EN 1114-3+A1 (691809) - 1.6.2009
Stroje pro zpracování plastů a pryže - Šnekové vytlačovací stroje a vytlačovací linky - Část 3: Bezpečnostní požadavky na odtahová zařízení.
306.90 Kč

ČSN EN 13648-1 (697248) - 1.6.2009
Kryogenické nádoby - Bezpečnostní zařízení na ochranu proti nadměrnému tlaku - Část 1: Pojistné ventily pro provoz s nízkými teplotami (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 1036-1 (701040) - 1.6.2009
Sklo ve stavebnictví - Zrcadla z postříbřeného skla float určená pro vnitřní prostory - Část 1: Definice, požadavky a metody zkoušení.
306.90 Kč

ČSN EN 1279-5+A1 (701621) - 1.6.2009
Sklo ve stavebnictví - Izolační skla - Část 5: Hodnocení shody.
317.90 Kč

ČSN EN 12002 (722467) - 1.6.2009
Malty a lepidla pro keramické obkladové prvky - Stanovení příčné deformace cementových lepidel a spárovacích malt.
169.40 Kč

ČSN EN 12003 (722468) - 1.6.2009
Malty a lepidla pro keramické obkladové prvky - Stanovení přídržnosti lepidel na bázi tvrditelných pryskyřic smykovou zkouškou.
169.40 Kč

ČSN EN 12808-1 (722470) - 1.6.2009
Lepidla a spárovací malty pro keramické obkladové prvky - Část 1: Stanovení chemické odolnosti malt na bázi reaktivních pryskyřic.
169.40 Kč

ČSN EN 12808-2 (722470) - 1.6.2009
Lepidla a spárovací malty pro keramické obkladové prvky - Část 2: Stanovení otěruvzdornosti.
169.40 Kč

ČSN EN 12808-3 (722470) - 1.6.2009
Lepidla a spárovací malty pro keramické obkladové prvky - Část 3: Stanovení pevnosti v ohybu a v tlaku.
169.40 Kč

ČSN EN 12808-5 (722470) - 1.6.2009
Lepidla a spárovací malty pro keramické obkladové prvky - Část 5: Stanovení nasákavosti.
108.90 Kč

ČSN 736130 (736130) - 1.6.2009
Stavba vozovek - Kalové vrstvy.
202.40 Kč

ČSN EN 13036-6 (736175) - 1.6.2009
Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Zkušební metody - Část 6: Měření příčných a podélných profilů nerovnosti a megatextury.
202.40 Kč

ČSN EN 13036-7 (736175) - 1.6.2009
Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Zkušební metody - Část 7: Měření jednotlivých nerovností povrchu vozovky - Zkouška latí.
169.40 Kč

ČSN EN 13036-8 (736175) - 1.6.2009
Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Zkušební metody - Část 8: Stanovení parametrů příčné nerovnosti.
202.40 Kč

ČSN EN 1436+A1 (737010) - 1.6.2009
Vodorovné dopravní značení - Požadavky na dopravní značení.
317.90 Kč

ČSN EN 13561+A1 (746034) - 1.6.2009
Vnější clony - Funkční a bezpečnostní požadavky. (Platnost do 28.2.2017).
394.90 Kč

ČSN EN 13659+A1 (746035) - 1.6.2009
Okenice - Funkční a bezpečnostní požadavky. (Platnost do 28.2.2017).
394.90 Kč

ČSN 750120 (750120) - 1.6.2009
Vodní hospodářství - Terminologie hydrotechniky.
1053.80 Kč

ČSN 752310:2006/Oprava1 (752310) - 1.6.2009
Sypané hráze.
26.40 Kč

ČSN 753310 (753310) - 1.6.2009
Odkaliště.
202.40 Kč

ČSN EN 806-3:2006/Oprava1 (755410) - 1.6.2009
Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 3: Dimenzování potrubí - Zjednodušená metoda.
26.40 Kč

ČSN EN 12876 (755831) - 1.6.2009
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kyslík.
202.40 Kč

ČSN EN 902 (755836) - 1.6.2009
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Peroxid vodíku.
306.90 Kč

ČSN EN 938 (755837) - 1.6.2009
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chloritan sodný.
317.90 Kč

ČSN EN 939 (755838) - 1.6.2009
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kyselina chlorovodíková.
306.90 Kč

ČSN EN 12671 (755849) - 1.6.2009
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Oxid chloričitý vyráběný v místě použití.
202.40 Kč

TNI CEN/TR 13688 (770151) - 1.6.2009
Obaly - Recyklace materiálu - Zpráva o požadavcích na látky a materiály pro předcházení trvalému omezování recyklace.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 105-E04 (800165) - 1.6.2009
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část E04: Stálobarevnost v potu.
108.90 Kč

ČSN EN 12921-2+A1 (822001) - 1.6.2009
Stroje pro čištění povrchů a povrchovou úpravu průmyslových výrobků pomocí kapalin nebo par - Část 2: Bezpečnost strojů používajících čisticí kapaliny na vodní bázi.
202.40 Kč

ČSN EN 12921-3+A1 (822001) - 1.6.2009
Stroje pro čištění povrchů a povrchovou úpravu průmyslových výrobků pomocí kapalin nebo par - Část 3: Bezpečnost strojů používajících hořlavé čisticí kapaliny.
317.90 Kč

ČSN EN 12921-4+A1 (822001) - 1.6.2009
Stroje pro čištění povrchů a povrchovou úpravu průmyslových výrobků pomocí kapalin nebo par - Část 4: Bezpečnost strojů používajících halogenová rozpouštědla.
317.90 Kč

ČSN EN 12942:1999/A2 (832251) - 1.6.2009
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtrační prostředky s pomocnou ventilací připojené k masce, polomasce a čtvrtmasce - Požadavky, zkoušení a značení.
169.40 Kč

ČSN EN 12941:1999/A2 (832252) - 1.6.2009
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtrační prostředky s pomocnou ventilací připojené k přilbě nebo ke kukle - Požadavky, zkoušení a značení.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 9241-20 (833582) - 1.6.2009
Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 20: Přístupové pokyny pro informační sdělovací zařízení a služby (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 9241-300 (833582) - 1.6.2009
Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 300: Úvod k požadavkům na elektronické zobrazovací displeje.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 16000-15 (835801) - 1.6.2009
Vnitřní ovzduší - Část 15: Postup odběru vzorku při stanovení oxidu dusičitého (NO2).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 25539-1 (852928) - 1.6.2009
Kardiovaskulární implantáty - Endovaskulární prostředky - Část 1: Endovaskulární protézy (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN ISO 25539-2 (852928) - 1.6.2009
Kardiovaskulární implantáty - Endovaskulární prostředky - Část 2: Vaskulární stenty (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN ISO 10993-7 (855220) - 1.6.2009
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 7: Rezidua při sterilizaci ethylenoxidem.
539.00 Kč

ČSN ETSI EN 301893-V1.5.1 (874604) - 1.6.2009
Širokopásmové rádiové přístupové sítě (BRAN) - Vysokovýkonná RLAN 5 GHz - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN ETSI EN 300086-2-V1.2.1 (875004) - 1.6.2009
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s vnitřním nebo vnějším anténním konektorem, určená zejména pro analogový přenos řeči - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 300175-1-V2.2.1 (875011) - 1.6.2009
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 1: Přehled (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN ETSI EN 300175-2-V2.2.1 (875011) - 1.6.2009
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 2: Fyzická vrstva (PHL) (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN ETSI EN 300175-3-V2.2.1 (875011) - 1.6.2009
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 3: Vrstva kontroly přístupu k médiím (MAC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
1618.80 Kč

ČSN ETSI EN 300175-4-V2.2.1 (875011) - 1.6.2009
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 4: Vrstva řízení datového spoje (DLC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN ETSI EN 300175-5-V2.2.1 (875011) - 1.6.2009
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 5: Síťová vrstva (NWK) (Norma k přímému použití jako ČSN).
1915.20 Kč

ČSN ETSI EN 300175-6-V2.2.1 (875011) - 1.6.2009
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 6: Identifikace a adresování (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 300175-7-V2.2.1 (875011) - 1.6.2009
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 7: Zabezpečení proti zneužití a odposlechu (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN ETSI EN 300444-V2.1.1 (875035) - 1.6.2009
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Profil generického přístupu (GAP) (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN ETSI EN 301357-1-V1.4.1 (875097) - 1.6.2009
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Bezšňůrová zvuková zařízení v rozsahu 25 MHz až 2000 MHz - Část 1: Technické vlastnosti a metody zkoušek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
515.90 Kč

ČSN ETSI EN 301357-2-V1.4.1 (875097) - 1.6.2009
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Bezšňůrová zvuková zařízení v rozsahu 25 MHz až 2000 MHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 302608-V1.1.1 (875147) - 1.6.2009
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Rádiová zařízení pro drážní systémy Eurobalise - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 302609-V1.1.1 (875148) - 1.6.2009
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Rádiová zařízení pro drážní systémy Euroloop - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 4528 (945010) - 1.6.2009
Smalty - Výběr zkušebních metod pro smaltované plochy výrobků (ISO 4528: 2000) (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 13805 (945072) - 1.6.2009
Smalty na hliníku - Stanovení přilnavosti smaltů na hliníku působením elektrolytického roztoku (spall test) (ISO 13805: 1999) (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 13807 (945073) - 1.6.2009
Smalty - Stanovení teploty tvoření trhlin při zkoušce tepelným rázem u smaltů pro chemický průmysl (ISO 13807: 1999 + Cor.1: 2000) (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

Kategorie (nové normy)