Nové normy ČSN za červen 2009

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.06.2009 v 09:00


ČSN EN 1032+A1 (011425) - 1.6.2009
Vibrace - Zkoušení mobilních strojů pro účely určení emisní hodnoty vibrací.
350.00 Kč

ČSN EN 1299+A1 (011427) - 1.6.2009
Vibrace a rázy - Izolování vibrací strojů - Údaje používané při izolaci zdrojů.
223.00 Kč

ČSN ISO 15230 (011438) - 1.6.2009
Vibrace a rázy - Vazební síly na rozhraní člověk-stroj při vibracích přenášených na ruce.
338.00 Kč

ČSN EN 13490+A1 (011439) - 1.6.2009
Vibrace - Manipulační vozíky - Laboratorní hodnocení a specifikace vibrací na sedadle obsluhy.
338.00 Kč

ČSN ISO 13374-2 (011442) - 1.6.2009
Monitorování stavu a diagnostika strojů - Zpracování, komunikace a prezentace dat - Část 2: Zpracování dat.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 22868 (011654) - 1.6.2009
Lesnické stroje - Zkušební předpis pro hluk přenosných ručních lesnických strojů se spalovacím motorem - Technická metoda (třída přesnosti 2).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11689:1998/Oprava1 (011681) - 1.6.2009
Akustika - Postup porovnání údajů o emisi hluku strojů a zařízení.
29.00 Kč

ČSN EN 13411-1+A1 (024470) - 1.6.2009
Ukončení ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 1: Očnice pro vázací prostředky z ocelových drátěných lan.
186.00 Kč

ČSN EN 13411-2+A1 (024470) - 1.6.2009
Ukončení ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 2: Splétaná oka drátěných lan pro vázací prostředky.
186.00 Kč

ČSN EN 13411-3+A1 (024470) - 1.6.2009
Ukončení ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 3: Objímky a zajištěné objímky.
338.00 Kč

ČSN ISO 12043 (024671) - 1.6.2009
Valivá ložiska - Válečková ložiska jednořadá - Rozměry zaoblení pro plochý příložný kroužek a pro strany bez nákružku.
186.00 Kč

ČSN EN 62135-1 (052013) - 1.6.2009
Odporová svařovací zařízení - Část 1: Bezpečnostní požadavky na konstrukci, výrobu a instalaci. (Platnost do 11.6.2018).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 14113 (054247) - 1.6.2009
Zařízení pro plamenové svařování - Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami pro technické plyny do 450 bar (45 MPa).
223.00 Kč

ČSN EN 1264-2 (060315) - 1.6.2009
Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 2: Podlahové vytápění: Průkazné postupy pro stanovení tepelného výkonu výpočtovými a experimentálními metodami.
434.00 Kč

ČSN EN 13786+A1 (061822) - 1.6.2009
Automatické přepínací ventily s největším výstupním přetlakem do 4 bar včetně, s průtokem do 100 kg/h včetně pro butan, propan nebo jejich směsi a s přidruženými zabezpečovacími zařízeními.
945.00 Kč

ČSN EN 13785+A1 (061823) - 1.6.2009
Regulátory tlaku s průtokem do 100 kg/h včetně, s výstupním přetlakem do 4 bar včetně, vyjma regulátorů, které jsou předmětem EN 12864, pro butan, propan nebo jejich směsi a s přidruženými zabezpečovacími zařízeními.
945.00 Kč

ČSN EN 15609 (078415) - 1.6.2009
Zařízení a příslušenství na LPG - Pohonné soustavy na LPG pro lodě, jachty a jiná plavidla - Požadavky na instalaci.
350.00 Kč

ČSN EN 1736 (145109) - 1.6.2009
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Pružné potrubní prvky, tlumiče vibrací, dilatační spoje a nekovové trubky - Požadavky, konstrukce a montáž (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11553-1 (192011) - 1.6.2009
Bezpečnost strojních zařízení - Stroje pro laserové opracování - Část 1: Všeobecné bezpečnostní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 11553-2 (192011) - 1.6.2009
Bezpečnost strojních zařízení - Stroje pro laserové opracování - Část 2: Bezpečnostní požadavky pro ruční laserové opracování (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 792-1+A1 (239060) - 1.6.2009
Neelektrické ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 1: Montážní nářadí pro bezzávitové mechanické spoje.
223.00 Kč

ČSN EN 792-10+A1 (239060) - 1.6.2009
Neelektrické ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 10: Nářadí na lisování.
223.00 Kč

ČSN EN 792-11+A1 (239060) - 1.6.2009
Neelektrické ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 11: Prorážeče a nůžky.
223.00 Kč

ČSN EN 792-12+A1 (239060) - 1.6.2009
Neelektrické ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 12: Malé pily s kmitavým pohybem kotouče nebo pilového listu.
338.00 Kč

ČSN EN 792-13+A1 (239060) - 1.6.2009
Neelektrické ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 13: Zarážecí nářadí.
434.00 Kč

ČSN EN 792-2+A1 (239060) - 1.6.2009
Neelektrické ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 2: Řezací a lemovací nářadí.
338.00 Kč

ČSN EN 792-3+A1 (239060) - 1.6.2009
Neelektrické ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 3: Vrtačky a závitořezy.
223.00 Kč

ČSN EN 792-4+A1 (239060) - 1.6.2009
Neelektrické ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 4 : Příklepové nářadí.
338.00 Kč

ČSN EN 792-5+A1 (239060) - 1.6.2009
Neelektrické ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 5: Příklepové vrtačky.
338.00 Kč

ČSN EN 792-6+A1 (239060) - 1.6.2009
Neelektrické ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 6: Nářadí pro závitové spoje.
338.00 Kč

ČSN EN 792-7+A1 (239060) - 1.6.2009
Neelektrické ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 7: Brusky.
434.00 Kč

ČSN EN 792-8+A1 (239060) - 1.6.2009
Neelektrické ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 8: Leštičky a rotační, vibrační a excentrické brusky.
338.00 Kč

ČSN EN 792-9+A1 (239060) - 1.6.2009
Neelektrické ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 9: Brusky s upínacím pouzdrem.
338.00 Kč

ČSN EN 14033-1 (281005) - 1.6.2009
Železniční aplikace - Kolej - Kolejové stroje pro stavbu a údržbu - Část 1: Technické požadavky na jízdu.
593.00 Kč

ČSN EN 15624 (284042) - 1.6.2009
Železniční aplikace - Brzdění - Přestavovače prázdný-ložený.
338.00 Kč

ČSN EN 15611 (284056) - 1.6.2009
Železniční aplikace - Brzdění - Reléové ventily.
434.00 Kč

ČSN EN 15625 (284058) - 1.6.2009
Železniční aplikace - Brzdění - Samočinné spojité snímače zatížení.
338.00 Kč

ČSN EN 15532 (309001) - 1.6.2009
Jízdní kola - Terminologie (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 61000-3-3-ed.2 (333432) - 1.6.2009
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-3: Meze - Omezování změn napětí, kolísání napětí a flikru v rozvodných sítích nízkého napětí pro zařízení se jmenovitým fázovým proudem <=16 A, které není předmětem podmíněného připojení. (Platnost do 18.6.2016).
338.00 Kč

ČSN EN 50500 (333593) - 1.6.2009
Postupy pro měření úrovní magnetického pole vytvářeného elektronickými a elektrickými zařízeními v drážním prostředí z hlediska vlivu na člověka.
223.00 Kč

ČSN EN 61968-13 (334900) - 1.6.2009
Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 13: RDF Formát výměny CIM modelu pro distribuci elektrické energie. (Platnost do 20.4.2024).
434.00 Kč

ČSN EN 60519-7 (335002) - 1.6.2009
Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 7: Zvláštní požadavky na pece s elektronovými děly.
223.00 Kč

ČSN EN 61857-22-ed.2 (346220) - 1.6.2009
Elektrické izolační systémy - Postupy pro tepelné hodnocení - Část 22: Zvláštní požadavky na model zapouzdřené cívky - Elektrický izolační systém (EIS) vinutí z vodičů kruhového průřezu.
223.00 Kč

ČSN EN 61858-ed.3 (346221) - 1.6.2009
Elektrické izolační systémy - Tepelné hodnocení modifikací zavedených EIS vinutí z vodičů kruhového průřezu. (Platnost do 19.3.2017).
338.00 Kč

ČSN EN 61039 (346700) - 1.6.2009
Klasifikace izolačních kapalin. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN 347116-3 (347116) - 1.6.2009
Elektrické kabely - Příslušenství - Materiálové vlastnosti - Část 3: Zkouška identifikace pro teplem smrštitelné komponenty pro napětí od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV. (Platnost do 18.9.2020).
120.00 Kč

ČSN 347116-4 (347116) - 1.6.2009
Elektrické kabely - Příslušenství - Materiálové vlastnosti - Část 4: Zkouška identifikace pro komponenty smrštitelné za studena pro napětí do 20,8/36 (42) kV. (Platnost do 18.9.2020).
120.00 Kč

ČSN EN 61952-ed.2 (348009) - 1.6.2009
Izolátory pro venkovní vedení - Kompozitní podpěrné izolátory pro vedení se jmenovitým střídavým napětím vyšším než 1000 V - Definice, zkušební metody a přejímací kritéria.
338.00 Kč

ČSN EN 61109 (348120) - 1.6.2009
Izolátory pro venkovní vedení - Kompozitní závěsné a kotevní izolátory pro systémy střídavého napětí se jmenovitým napětím vyšším než 1000 V - Definice, zkušební metody a přejímací kritéria.
338.00 Kč

ČSN EN 60794-2-30-ed.2 (359223) - 1.6.2009
Optické kabely - Část 2-30: Vnitřní kabely - Rodová specifikace pro páskové kabely. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 22.4.2022).
350.00 Kč

ČSN EN 61300-2-44-ed.2 (359251) - 1.6.2009
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-44: Zkoušky - Ohyb zpevňovacích vývodů optických vláknových prvků. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 19.8.2014).
223.00 Kč

ČSN EN 60357-ed.2:2003/A2 (360160) - 1.6.2009
Halogenové žárovky (mimo žárovek pro silniční vozidla) - Požadavky na provedení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 50106-ed.2 (361045) - 1.6.2009
Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Zvláštní pravidla pro kusové zkoušky spotřebičů v oblasti používání EN 60335-1.
350.00 Kč

ČSN EN 60335-2-54-ed.3 (361045) - 1.6.2009
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-54: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro čištění povrchů pro použití v domácnosti s využitím kapalin nebo páry.
223.00 Kč

ČSN EN 60730-1-ed.2:2001/A2 (361960) - 1.6.2009
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 1: Všeobecné požadavky.
350.00 Kč

ČSN EN 60730-2-6-ed.2 (361960) - 1.6.2009
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-6: Zvláštní požadavky na automatická elektrická řídicí zařízení pro snímání tlaku včetně mechanických požadavků. (Platnost do 26.2.2019).
338.00 Kč

ČSN EN 60825-4-ed.2:2007/A1 (367750) - 1.6.2009
Bezpečnost laserových zařízení - Část 4: Ochranné kryty laserů.
223.00 Kč

ČSN EN 60958-1-ed.3 (368308) - 1.6.2009
Digitální zvukové rozhraní - Část 1: Všeobecně. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 6.10.2024).
434.00 Kč

ČSN EN 61606-3 (368312) - 1.6.2009
Zvuková a audiovizuální zařízení - Digitální zvukové části - Základní metody měření zvukových vlastností - Část 3: Zařízení pro profesionální použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 50514 (369062) - 1.6.2009
Zařízení zvukové, obrazové a informační technologie - Výrobní kusové zkoušky elektrické bezpečnosti. (Platnost do 21.7.2017).
120.00 Kč

ČSN EN 14890-1 (369710) - 1.6.2009
Aplikační rozhraní pro čipové karty používané jako zařízení pro vytváření bezpečného podpisu - Část 1: Základní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
1204.00 Kč

ČSN EN 14890-2 (369710) - 1.6.2009
Aplikační rozhraní pro čipové karty používané jako zařízení pro vytváření bezpečného podpisu - Část 2: Další služby (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 50194-1 (378370) - 1.6.2009
Elektrická zařízení pro detekci hořlavých plynů v obytných budovách - Část 1: Zkušební metody a funkční požadavky. (Platnost do 14.8.2026).
338.00 Kč

ČSN EN 253 (383371) - 1.6.2009
Vedení vodních tepelných sítí - Předizolované sdružené potrubní systémy pro bezkanálové vedení vodních tepelných sítí - Potrubní systém z ocelové teplonosné trubky, polyurethanové tepelné izolace a vnějšího opláštění z polyethylenu.
434.00 Kč

ČSN EN 1474-1 (386616) - 1.6.2009
Instalace a zařízení pro zkapalněný zemní plyn - Navrhování a zkoušení lodních přečerpávacích systémů - Část 1: Navrhování a zkoušení přečerpávacích ramen (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 1474-2 (386616) - 1.6.2009
Instalace a zařízení pro zkapalněný zemní plyn - Navrhování a zkoušení lodních přečerpávacích systémů - Část 2: Navrhování a zkoušení přečerpávacích hadic (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 1474-3 (386616) - 1.6.2009
Instalace a zařízení pro zkapalněný zemní plyn - Navrhování a zkoušení lodních přečerpávacích systémů - Část 3: Námořní přečerpávací systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 13463-1 (389641) - 1.6.2009
Neelektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu - Část 1: Základní metody a požadavky. (Platnost do 31.10.2019).
567.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15790 (467037) - 1.6.2009
Krmiva - Typizace PCR probiotických druhů Saccharomyces cerevisiae (kvasinky) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13354 (490175) - 1.6.2009
Desky z rostlého dřeva (SWP) - Kvalita lepení - Metoda zkoušení.
186.00 Kč

ČSN EN 12369-3 (491717) - 1.6.2009
Desky na bázi dřeva - Charakteristické hodnoty pro navrhování dřevěných konstrukcí - Část 3: Desky z rostlého dřeva.
186.00 Kč

ČSN EN 15644 (492150) - 1.6.2009
Tradičně navržená montovaná schodiště vyrobená z rostlého dřeva - Specifikace a požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 13353 (492810) - 1.6.2009
Desky z rostlého dřeva (SWP) - Požadavky.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 638 (500417) - 1.6.2009
Papír, lepenka a vlákniny - Stanovení obsahu sušiny - Metoda sušení v sušárně.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 2898-2 (643230) - 1.6.2009
Plasty - Měkčený polyvinylchlorid (PVC-P) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15704 (654841) - 1.6.2009
Vápenaté materiály - Stanovení vlivu vody na rozpad granulovaného uhličitanu vápenatého (vápence) a uhličitanu vápenatohořečnatého (dolomitu) (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 14214 (656507) - 1.6.2009
Motorová paliva - Methylestery mastných kyselin (FAME) pro vznětové motory - Technické požadavky a metody zkoušení.
223.00 Kč

ČSN EN 1430 (657042) - 1.6.2009
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení polarity asfaltových částic (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 15626 (657055) - 1.6.2009
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení přilnavosti ředěných a fluxovaných asfaltových pojiv zkouškou ponořením do vody - Metoda s kamenivem (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14563 (665221) - 1.6.2009
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška na nosiči ke stanovení mykobaktericidního nebo tuberkulocidního účinku chemických dezinfekčních přípravků používaných na lékařské nástroje - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2/ stupeň 2).
350.00 Kč

ČSN EN 12301+A1 (691286) - 1.6.2009
Stroje pro zpracování plastů a pryže - Kalandry - Bezpečnostní požadavky.
434.00 Kč

ČSN EN 12012-1+A1 (691602) - 1.6.2009
Stroje pro zpracování plastů a pryže - Rozmělňovací stroje - Část 1: Bezpečnostní požadavky na nožové granulátory.
338.00 Kč

ČSN EN 12012-2+A2 (691602) - 1.6.2009
Stroje pro zpracování plastů a pryže - Rozmělňovací stroje - Část 2: Bezpečnostní požadavky na stroje pro přípravu granulátu z pásů.
338.00 Kč

ČSN EN 12012-3+A1 (691602) - 1.6.2009
Stroje pro zpracování plastů a pryže - Rozmělňovací stroje - Část 3: Bezpečnostní požadavky na drtiče.
338.00 Kč

ČSN EN 12012-4+A1 (691602) - 1.6.2009
Stroje pro zpracování plastů a pryže - Rozmělňovací stroje - Část 4: Bezpečnostní požadavky na aglomerátory.
338.00 Kč

ČSN EN 12409 (691701) - 1.6.2009
Stroje pro zpracování plastů a pryže - Tepelné tvářecí stroje - Bezpečnostní požadavky.
434.00 Kč

ČSN EN 13418+A1 (691750) - 1.6.2009
Stroje pro zpracování plastů a pryže - Stroje pro navíjení fólií nebo pásů - Bezpečnostní požadavky.
434.00 Kč

ČSN EN 1114-2+A1 (691809) - 1.6.2009
Stroje pro zpracování plastů a pryže - Šnekové vytlačovací stroje a vytlačovací linky - Část 2: Bezpečnostní požadavky na čelní granulovací stroje.
338.00 Kč

ČSN EN 1114-3+A1 (691809) - 1.6.2009
Stroje pro zpracování plastů a pryže - Šnekové vytlačovací stroje a vytlačovací linky - Část 3: Bezpečnostní požadavky na odtahová zařízení.
338.00 Kč

ČSN EN 13648-1 (697248) - 1.6.2009
Kryogenické nádoby - Bezpečnostní zařízení na ochranu proti nadměrnému tlaku - Část 1: Pojistné ventily pro provoz s nízkými teplotami (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1036-1 (701040) - 1.6.2009
Sklo ve stavebnictví - Zrcadla z postříbřeného skla float určená pro vnitřní prostory - Část 1: Definice, požadavky a metody zkoušení.
338.00 Kč

ČSN EN 1279-5+A1 (701621) - 1.6.2009
Sklo ve stavebnictví - Izolační skla - Část 5: Hodnocení shody.
350.00 Kč

ČSN EN 12002 (722467) - 1.6.2009
Malty a lepidla pro keramické obkladové prvky - Stanovení příčné deformace cementových lepidel a spárovacích malt.
186.00 Kč

ČSN EN 12003 (722468) - 1.6.2009
Malty a lepidla pro keramické obkladové prvky - Stanovení přídržnosti lepidel na bázi tvrditelných pryskyřic smykovou zkouškou.
186.00 Kč

ČSN EN 12808-1 (722470) - 1.6.2009
Lepidla a spárovací malty pro keramické obkladové prvky - Část 1: Stanovení chemické odolnosti malt na bázi reaktivních pryskyřic.
186.00 Kč

ČSN EN 12808-2 (722470) - 1.6.2009
Lepidla a spárovací malty pro keramické obkladové prvky - Část 2: Stanovení otěruvzdornosti.
186.00 Kč

ČSN EN 12808-3 (722470) - 1.6.2009
Lepidla a spárovací malty pro keramické obkladové prvky - Část 3: Stanovení pevnosti v ohybu a v tlaku.
186.00 Kč

ČSN EN 12808-5 (722470) - 1.6.2009
Lepidla a spárovací malty pro keramické obkladové prvky - Část 5: Stanovení nasákavosti.
120.00 Kč

ČSN 736130 (736130) - 1.6.2009
Stavba vozovek - Kalové vrstvy.
223.00 Kč

ČSN EN 13036-6 (736175) - 1.6.2009
Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Zkušební metody - Část 6: Měření příčných a podélných profilů nerovnosti a megatextury.
223.00 Kč

ČSN EN 13036-7 (736175) - 1.6.2009
Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Zkušební metody - Část 7: Měření jednotlivých nerovností povrchu vozovky - Zkouška latí.
186.00 Kč

ČSN EN 13036-8 (736175) - 1.6.2009
Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Zkušební metody - Část 8: Stanovení parametrů příčné nerovnosti.
223.00 Kč

ČSN EN 1436+A1 (737010) - 1.6.2009
Vodorovné dopravní značení - Požadavky na dopravní značení.
350.00 Kč

ČSN EN 13561+A1 (746034) - 1.6.2009
Vnější clony - Funkční a bezpečnostní požadavky. (Platnost do 28.2.2017).
434.00 Kč

ČSN EN 13659+A1 (746035) - 1.6.2009
Okenice - Funkční a bezpečnostní požadavky. (Platnost do 28.2.2017).
434.00 Kč

ČSN 750120 (750120) - 1.6.2009
Vodní hospodářství - Terminologie hydrotechniky.
1159.00 Kč

ČSN 752310:2006/Oprava1 (752310) - 1.6.2009
Sypané hráze.
29.00 Kč

ČSN 753310 (753310) - 1.6.2009
Odkaliště.
223.00 Kč

ČSN EN 806-3:2006/Oprava1 (755410) - 1.6.2009
Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 3: Dimenzování potrubí - Zjednodušená metoda.
29.00 Kč

ČSN EN 12876 (755831) - 1.6.2009
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kyslík.
223.00 Kč

ČSN EN 902 (755836) - 1.6.2009
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Peroxid vodíku.
338.00 Kč

ČSN EN 938 (755837) - 1.6.2009
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chloritan sodný.
350.00 Kč

ČSN EN 939 (755838) - 1.6.2009
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kyselina chlorovodíková.
338.00 Kč

ČSN EN 12671 (755849) - 1.6.2009
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Oxid chloričitý vyráběný v místě použití.
223.00 Kč

TNI CEN/TR 13688 (770151) - 1.6.2009
Obaly - Recyklace materiálu - Zpráva o požadavcích na látky a materiály pro předcházení trvalému omezování recyklace.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 105-E04 (800165) - 1.6.2009
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část E04: Stálobarevnost v potu.
120.00 Kč

ČSN EN 12921-2+A1 (822001) - 1.6.2009
Stroje pro čištění povrchů a povrchovou úpravu průmyslových výrobků pomocí kapalin nebo par - Část 2: Bezpečnost strojů používajících čisticí kapaliny na vodní bázi.
223.00 Kč

ČSN EN 12921-3+A1 (822001) - 1.6.2009
Stroje pro čištění povrchů a povrchovou úpravu průmyslových výrobků pomocí kapalin nebo par - Část 3: Bezpečnost strojů používajících hořlavé čisticí kapaliny.
350.00 Kč

ČSN EN 12921-4+A1 (822001) - 1.6.2009
Stroje pro čištění povrchů a povrchovou úpravu průmyslových výrobků pomocí kapalin nebo par - Část 4: Bezpečnost strojů používajících halogenová rozpouštědla.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 9241-20 (833582) - 1.6.2009
Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 20: Přístupové pokyny pro informační sdělovací zařízení a služby (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 9241-300 (833582) - 1.6.2009
Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 300: Úvod k požadavkům na elektronické zobrazovací displeje.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 16000-15 (835801) - 1.6.2009
Vnitřní ovzduší - Část 15: Postup odběru vzorku při stanovení oxidu dusičitého (NO2).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 25539-1 (852928) - 1.6.2009
Kardiovaskulární implantáty - Endovaskulární prostředky - Část 1: Endovaskulární protézy (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN ISO 25539-2 (852928) - 1.6.2009
Kardiovaskulární implantáty - Endovaskulární prostředky - Část 2: Vaskulární stenty (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN ISO 10993-7 (855220) - 1.6.2009
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 7: Rezidua při sterilizaci ethylenoxidem.
593.00 Kč

ČSN ETSI EN 301893-V1.5.1 (874604) - 1.6.2009
Širokopásmové rádiové přístupové sítě (BRAN) - Vysokovýkonná RLAN 5 GHz - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN ETSI EN 300086-2-V1.2.1 (875004) - 1.6.2009
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s vnitřním nebo vnějším anténním konektorem, určená zejména pro analogový přenos řeči - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 300175-1-V2.2.1 (875011) - 1.6.2009
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 1: Přehled (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 300175-2-V2.2.1 (875011) - 1.6.2009
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 2: Fyzická vrstva (PHL) (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN ETSI EN 300175-3-V2.2.1 (875011) - 1.6.2009
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 3: Vrstva kontroly přístupu k médiím (MAC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
1618.80 Kč

ČSN ETSI EN 300175-4-V2.2.1 (875011) - 1.6.2009
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 4: Vrstva řízení datového spoje (DLC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN ETSI EN 300175-5-V2.2.1 (875011) - 1.6.2009
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 5: Síťová vrstva (NWK) (Norma k přímému použití jako ČSN).
1915.20 Kč

ČSN ETSI EN 300175-6-V2.2.1 (875011) - 1.6.2009
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 6: Identifikace a adresování (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 300175-7-V2.2.1 (875011) - 1.6.2009
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 7: Zabezpečení proti zneužití a odposlechu (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN ETSI EN 300444-V2.1.1 (875035) - 1.6.2009
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Profil generického přístupu (GAP) (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN ETSI EN 301357-1-V1.4.1 (875097) - 1.6.2009
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Bezšňůrová zvuková zařízení v rozsahu 25 MHz až 2000 MHz - Část 1: Technické vlastnosti a metody zkoušek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN ETSI EN 301357-2-V1.4.1 (875097) - 1.6.2009
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Bezšňůrová zvuková zařízení v rozsahu 25 MHz až 2000 MHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 302608-V1.1.1 (875147) - 1.6.2009
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Rádiová zařízení pro drážní systémy Eurobalise - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 302609-V1.1.1 (875148) - 1.6.2009
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Rádiová zařízení pro drážní systémy Euroloop - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 4528 (945010) - 1.6.2009
Smalty - Výběr zkušebních metod pro smaltované plochy výrobků (ISO 4528: 2000) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 13805 (945072) - 1.6.2009
Smalty na hliníku - Stanovení přilnavosti smaltů na hliníku působením elektrolytického roztoku (spall test) (ISO 13805: 1999) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 13807 (945073) - 1.6.2009
Smalty - Stanovení teploty tvoření trhlin při zkoušce tepelným rázem u smaltů pro chemický průmysl (ISO 13807: 1999 + Cor.1: 2000) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.