Nové normy ČSN za březen 2010

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.03.2010 v 09:00


TNI 010964 (010964) - 1.3.2010
Pokyn pro začlenění environmentálních problémů do norem produktů.
317.90 Kč

ČSN EN 80000-14 (011300) - 1.3.2010
Veličiny a jednotky - Část 14: Biotelemetrie související s lidskou fyziologií.
698.50 Kč

ČSN EN ISO 3744 (011604) - 1.3.2010
Akustika - Určování hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Technická metoda ve volném poli nad odrazivou rovinou.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 3743-1 (011605) - 1.3.2010
Akustika - Určování hladin akustického výkonu zdrojů hluku - Technické metody pro malé přemístitelné zdroje v dozvukovém poli - Část 1: Srovnávací metoda pro dozvukové zkušební místnosti.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 3743-2 (011605) - 1.3.2010
Akustika - Určování hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Technické metody pro malé přemístitelné zdroje v dozvukovém poli - Část 2: Metody pro speciální dozvukové zkušební místnosti.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 3746 (011606) - 1.3.2010
Akustika - Určování hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Provozní metoda s měřicí obalovou plochou nad odrazivou rovinou.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 3741 (011607) - 1.3.2010
Akustika - Určování hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Přesné metody pro dozvukové místnosti.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 3745 (011608) - 1.3.2010
Akustika - Určování hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Přesné metody pro bezodrazové a polobezodrazové místnosti.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 11546-1 (011611) - 1.3.2010
Akustika - Určování zvukové izolace krytů - Část 1: Měření v laboratorních podmínkách (pro účely deklarace).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11546-2 (011611) - 1.3.2010
Akustika - Určování zvukové izolace krytů - Část 2: Měření in situ (pro účely uznávání a ověřování).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 3747 (011612) - 1.3.2010
Akustika - Určování hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Srovnávací metoda in situ.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11957 (011615) - 1.3.2010
Akustika - Určování zvukové izolace kabin - Laboratorní měření a měření in situ.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 12001 (011619) - 1.3.2010
Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Pravidla pro tvorbu a prezentaci zkušebních předpisů pro hluk.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11691 (011666) - 1.3.2010
Akustika - Měření vložného útlumu tlumičů bez proudění - Laboratorní metoda třídy přesnosti 3.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11688-1 (011682) - 1.3.2010
Akustika - Doporučené postupy pro navrhování strojů a zařízení s nízkým hlukem - Část 1: Plánování.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 24978 (018460) - 1.3.2010
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Zprávy tísňového volání pomocí jakéhokoliv dostupného bezdrátového média - Datový registr. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
698.50 Kč

ČSN EN ISO 4063 (050011) - 1.3.2010
Svařování a příbuzné procesy - Přehled metod a jejich číslování.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 17677-1 (052610) - 1.3.2010
Odporové svařování - Slovník - Část 1: Bodové, výstupkové a švové svařování.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 26304 (055802) - 1.3.2010
Svařovací materiály - Drátové elektrody, plněné elektrody a kombinace elektroda-tavidlo pro obloukové svařování vysokopevnostních ocelí pod tavidlem - Klasifikace.
306.90 Kč

ČSN EN 299 (075881) - 1.3.2010
Trysky na kapalná paliva s tlakovým rozprašováním - Stanovení úhlů a charakteristik rozprašování.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 14314 (097703) - 1.3.2010
Pístové spalovací motory - Vratné spouštěcí zařízení - Všeobecné bezpečnostní požadavky.
169.40 Kč

ČSN EN 969 (132075) - 1.3.2010
Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny a jejich spojování pro plynová potrubí - Požadavky a metody zkoušení.
515.90 Kč

ČSN EN 60534-2-4 (134510) - 1.3.2010
Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 2-4: Poměrné průtočné charakteristiky a regulační rozsah. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 15752 (195028) - 1.3.2010
Oftalmologické přístroje - Endoiluminátory - Základní požadavky a metody zkoušení bezpečnosti optického zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12622 (210702) - 1.3.2010
Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Hydraulické ohraňovací lisy (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 415-9 (267600) - 1.3.2010
Bezpečnost balicích strojů - Část 9: Metody měření hluku balicích strojů, balicích linek a souvisících zařízení, stupeň přesnosti 2 a 3.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 445 (269006) - 1.3.2010
Palety pro manipulaci s materiálem - Slovník.
539.00 Kč

ČSN ISO 4306-1 (270000) - 1.3.2010
Jeřáby - Slovník - Část 1: Všeobecně.
698.50 Kč

ČSN ISO 4309 (270056) - 1.3.2010
Jeřáby - Ocelová lana - Péče, údržba, montáž, prohlídky a vyřazování.
394.90 Kč

ČSN EN 81-21 (274003) - 1.3.2010
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 21: Nové výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů v existujících budovách.
317.90 Kč

ČSN EN 280+A2 (275004) - 1.3.2010
Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Konstrukční výpočty - Kritéria stability - Konstrukce - Přezkoušení a zkoušky. (Platnost do 31.1.2015).
539.00 Kč

ČSN ISO 20381 (275007) - 1.3.2010
Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Značky pro ovladače a jiná zobrazovací zařízení.
317.90 Kč

ČSN EN 15597-1 (278330) - 1.3.2010
Zařízení pro zimní údržbu - Posypové stroje - Část 1: Všeobecné požadavky a údaje pro posypové stroje (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 13367+A1:2009/Oprava1 (278907) - 1.3.2010
Stroje pro výrobu keramiky - Bezpečnost - Překládací rampy a vozy.
26.40 Kč

ČSN EN 4199-003 (311713) - 1.3.2010
Letectví a kosmonautika - Spojovací pásy pro letadla - Část 003: Kompletování spojovacího pásu s plochým pleteným měděným vodičem, pocínované od -65 °C do 150 °C a poniklované od -65 °C do 260 °C - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4199-004 (311713) - 1.3.2010
Letectví a kosmonautika - Spojovací pásy pro letadla - Část 004: Kruhové spojovací měděné pásy, pocínované od -65 °C do 150 °C a poniklované od -65 °C do 260 °C - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3475-407 (311725) - 1.3.2010
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 407: Hořlavost (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3475-515 (311725) - 1.3.2010
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 515: Odolnost proti mačkání (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3475-812 (311725) - 1.3.2010
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 812: Ztráta odrazem (VSWR) (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 4604-002 (311734) - 1.3.2010
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, pro přenos signálu - Část 002: Všeobecně (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4604-008 (311734) - 1.3.2010
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro přenos signálu - Část 008: Kabel koaxiální, 50 ohmů, 200 °C, typ WD - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3660-016 (311822) - 1.3.2010
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 016: Přesuvná matice typu A, samojistná a nesamojistná pro EN 3645 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3660-020 (311822) - 1.3.2010
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 020: Kabelový vývod typu A, přímý, netěsněný, samojistný s upínkou zachycující tah kabelu pro EN 3645 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3660-021 (311822) - 1.3.2010
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 021: Kabelový vývod typu A, 90°, netěsněný, samojistný s upínkou zachycující tah kabelu pro EN 3645 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3730 (314111) - 1.3.2010
Letectví a kosmonautika - Příchytky sedlové pevné a posuvné ze slitiny hliníku s pryžovou podložkou - Rozměry, hmotnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN IEC 50(411):1998/A1 (330050) - 1.3.2010
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 411: Točivé stroje.
394.90 Kč

ČSN EN 60059:2000/A1 (330125) - 1.3.2010
Normalizované hodnoty proudů IEC.
108.90 Kč

ČSN EN 60196 (330128) - 1.3.2010
Normalizované hodnoty kmitočtů IEC.
108.90 Kč

ČSN 332000-7-709 (332000) - 1.3.2010
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-709: Požadavky na zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Přístavy, mariny a obdobná místa - Zvláštní požadavky na elektrické napájení lodí z pobřeží.
202.40 Kč

ČSN EN 60079-0-ed.3 (332320) - 1.3.2010
Výbušné atmosféry - Část 0: Zařízení - Všeobecné požadavky. (Platnost do 2.4.2015).
698.50 Kč

ČSN EN 61000-4-13:2003/A1 (333432) - 1.3.2010
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-13: Zkušební a měřicí technika - Harmonické a meziharmonické včetně signálů v rozvodných sítích na střídavém vstupu/výstupu napájení - Nízkofrekvenční zkoušky odolnosti.
169.40 Kč

ČSN EN 61000-4-14:2000/A2 (333432) - 1.3.2010
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-14: Zkušební a měřicí technika - Kolísání napětí - Zkouška odolnosti pro zařízení se vstupním fázovým proudem nepřekračujícím 16 A.
169.40 Kč

ČSN EN 61000-4-3-ed.3:2006/Z1 (333432) - 1.3.2010
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-3: Zkušební a měřicí technika - Vyzařované vysokofrekvenční elektromagnetické pole - Zkouška odolnosti.
26.40 Kč

ČSN EN 61000-4-34:2007/A1 (333432) - 1.3.2010
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-34: Zkušební a měřicí technika - Krátkodobé poklesy napětí, krátká přerušení a pomalé změny napětí - Zkoušky odolnosti pro zařízení se síťovým fázovým proudem větším než 16 A.
169.40 Kč

ČSN 333505-ed.2 (333505) - 1.3.2010
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Základní požadavky na elektrické napájecí a spínací stanice.
394.90 Kč

ČSN EN 55012-ed.2:2008/A1 (334227) - 1.3.2010
Vozidla, čluny a spalovací motory - Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení - Meze a metody měření pro ochranu přijímačů, které jsou mimo tato zařízení.
108.90 Kč

ČSN EN 50131-1-ed.2:2007/A1 (334591) - 1.3.2010
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 1: Systémové požadavky.
169.40 Kč

ČSN EN 50131-4 (334591) - 1.3.2010
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 4: Výstražná zařízení. (Platnost do 31.12.2021).
317.90 Kč

ČSN EN 50131-8 (334591) - 1.3.2010
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 8: Zamlžovací bezpečnostní zařízení/systémy. (Platnost do 18.2.2022).
306.90 Kč

ČSN 342650-ed.2 (342650) - 1.3.2010
Železniční zabezpečovací zařízení - Přejezdová zabezpečovací zařízení.
515.90 Kč

ČSN EN 60068-2-82:2008/Oprava1 (345791) - 1.3.2010
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-82: Zkoušky - Zkouška XW1: Metody zkoušení whiskerů u elektronických a elektrických komponent.
56.10 Kč

ČSN EN 60454-2-ed.2:2008/Oprava1 (346542) - 1.3.2010
Samolepicí pásky pro elektrotechnické účely - Část 2: Zkušební metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN EN 61558-2-6-ed.2 (351330) - 1.3.2010
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a podobných výrobků pro napájecí napětí do 1100 V - Část 2-6: Zvláštní požadavky a zkoušky pro bezpečnostní ochranné transformátory a pro napájecí zdroje obsahující bezpečnostní ochranné transformátory.
202.40 Kč

ČSN EN 62501 (351543) - 1.3.2010
Spínače napěťového měniče (VSC) pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC) - Elektrické zkoušení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 60947-7-1-ed.3 (354101) - 1.3.2010
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 7-1: Pomocná zařízení - Svorkovnice pro měděné vodiče.
317.90 Kč

ČSN EN 60947-7-2-ed.3 (354101) - 1.3.2010
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 7-2: Pomocná zařízení - Svorkovnice pro ochranné měděné vodiče.
202.40 Kč

ČSN EN 61076-3-114 (354621) - 1.3.2010
Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobky - Část 3-114: Obdélníkové konektory - Předmětová specifikace pro ochranné kryty používané u stíněných a nestíněných 8pólových konektorů pro frekvence do 600 MHz pro průmyslová prostředí zahrnující rozhraní série IEC 60603-7 - Varianta 11 v souladu s IEC 61076-3-106 - Bajonetové spojení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 61076-3-117 (354621) - 1.3.2010
Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobky - Část 3-117: Obdélníkové konektory - Předmětová specifikace pro ochranné kryty pro použití v 8pólových stíněných a nestíněných konektorech pro průmyslová prostředí zahrnující rozhraní série IEC 60603-7 - Varianta 14 v souladu s IEC 61076-3-106 - Západkové spojení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 50274:2002/Oprava1 (357108) - 1.3.2010
Rozváděče nn - Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Ochrana před neúmyslným přímým dotykem nebezpečných živých částí.
26.40 Kč

ČSN EN 61202-1-ed.2 (359235) - 1.3.2010
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optické vláknové izolátory - Část 1: Kmenová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 12.1.2018).
394.90 Kč

ČSN EN 61280-2-3 (359270) - 1.3.2010
Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 2-3: Digitální systémy - Měření jitteru a wanderu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 62149-2 (359276) - 1.3.2010
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy funkčnosti - Část 2: Diskrétní laserová zařízení pro 850 nm emitující kolmo k povrchu dutiny. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 30.6.2017).
317.90 Kč

ČSN EN 62343-5-1 (359278) - 1.3.2010
Dynamické moduly - Zkušební metody - Část 5-1: Dynamický vyrovnávač sklonu zisku - Měření doby odezvy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 30.12.2017).
317.90 Kč

ČSN EN 61112 (359739) - 1.3.2010
Práce pod napětím - Elektricky izolační přikrývky.
394.90 Kč

ČSN EN 61482-1-1 (359743) - 1.3.2010
Práce pod napětím - Ochranné oblečení proti tepelným účinkům elektrického oblouku - Část 1-1: Zkušební metody - Metoda 1: Stanovení hodnoty tepelné výkonnosti oblouku (ATPV nebo EBT50) materiálů pro oblečení odolných proti ohni. (Platnost do 7.8.2022).
317.90 Kč

ČSN EN 61547-ed.2 (360090) - 1.3.2010
Zařízení pro všeobecné osvětlovací účely - EMC požadavky odolnosti.
202.40 Kč

ČSN EN 62384:2007/A1 (360511) - 1.3.2010
Stejnosměrně nebo střídavě napájená ovládací zařízení pro moduly LED - Požadavky na provedení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN EN 62386-101 (360540) - 1.3.2010
Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 101: Všeobecné požadavky - Systém. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 12.12.2017).
306.90 Kč

ČSN EN 62386-102 (360540) - 1.3.2010
Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 102: Všeobecné požadavky - Ovládací zařízení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 12.12.2017).
859.10 Kč

ČSN EN 62386-201 (360540) - 1.3.2010
Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 201: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Zářivky (zařízení typ 0). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.7.2018).
202.40 Kč

ČSN EN 62386-202 (360540) - 1.3.2010
Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 202: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Samostatné nouzové osvětlení (zařízení typ 1). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
859.10 Kč

ČSN EN 62386-203 (360540) - 1.3.2010
Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 203: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Výbojky (kromě zářivek) (zařízení typ 2). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 62386-204 (360540) - 1.3.2010
Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 204: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Nízkovoltové halogenové žárovky (zařízení typ 3). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 62386-205 (360540) - 1.3.2010
Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 205: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Napájecí napětí pro regulátory žárovek (zařízení typ 4). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 62386-206 (360540) - 1.3.2010
Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 206: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Konverze digitálního signálu na stejnosměrné napětí (zařízení typ 5). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 62386-208 (360540) - 1.3.2010
Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 208: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Spínací funkce (zařízení typ 7). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN EN 60335-1:1997/Oprava2 (361040) - 1.3.2010
Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 1: Všeobecné požadavky.
26.40 Kč

ČSN EN 60335-1-ed.2:2003/Oprava4 (361045) - 1.3.2010
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky.
26.40 Kč

ČSN EN 60745-2-4-ed.2 (361551) - 1.3.2010
Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-4: Zvláštní požadavky na rovinné brusky a leštičky jiné než talířové (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN 364639 (364639) - 1.3.2010
Metoda pro určování difúzní délky minoritních nosičů proudu v křemíkových destičkách měřením povrchového fotonapětí.
108.90 Kč

ČSN EN 62369-1 (367903) - 1.3.2010
Hodnocení vystavení člověka elektromagnetickým polím ze zařízení s krátkým dosahem v různých aplikacích v kmitočtovém rozsahu 0 GHz až 300 GHz - Část 1: Pole vytvářená zařízeními používanými k elektronické ochraně zboží, vysokofrekvenční identifikaci a v podobných systémech. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN EN 60268-5:2004/A1 (368305) - 1.3.2010
Elektroakustická zařízení - Část 5: Reproduktory. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN ISO/IEC 9945 (369133) - 1.3.2010
Informační technologie - Základní specifikace rozhraní přenositelného operačního systému (POSIXR), 7. vydání. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
22138.80 Kč

ČSN ISO/IEC 13210 (369139) - 1.3.2010
Informační technologie - Požadavky a pokyny pro specifikace metod testování a implementace metody testování pro měření shody s normami POSIX. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
698.50 Kč

ČSN ISO/IEC 1539-2 (369170) - 1.3.2010
Informační technologie - Programovací jazyky - Fortran - Část 2: Znakové řetězce s proměnnou délkou. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN ISO/IEC 13249-5 (369179) - 1.3.2010
Informační technologie - Databázové jazyky - SQL pro multimédia a balíky aplikací - Část 5: Statický obraz. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
859.10 Kč

ČSN ISO/IEC TR 11802-2 (369236) - 1.3.2010
Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Lokální a metropolitní sítě - Technické zprávy a směrnice - Část 2: Adresy normalizované skupiny MAC. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN ISO/IEC 13239 (369263) - 1.3.2010
Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Procedury řízení datového spoje vysoké úrovně (HDLC). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
859.10 Kč

ČSN ISO/IEC 9834-1 (369674) - 1.3.2010
Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Procedury pro činnost registračních autorit OSI: Všeobecné procedury a větve vrcholu stromu Mezinárodního objektového identifikátoru. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN ISO/IEC 9834-6 (369674) - 1.3.2010
Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Procedury pro činnost registračních autorit OSI: Registrace aplikačních procesů a aplikačních entit. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN ISO/IEC 10164-15 (369679) - 1.3.2010
Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Správa systémů: Funkce plánování. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 14890-1 (369710) - 1.3.2010
Aplikační rozhraní pro čipové karty používané jako zařízení pro vytváření bezpečného podpisu - Část 1: Základní služby.
1053.80 Kč

ČSN EN 14890-2 (369710) - 1.3.2010
Aplikační rozhraní pro čipové karty používané jako zařízení pro vytváření bezpečného podpisu - Část 2: Další služby.
515.90 Kč

ČSN ISO/IEC 4909 (369727) - 1.3.2010
Identifikační karty - Karty pro finanční transakce - Obsah dat magnetického proužku pro stopu 3. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN ISO/IEC 15408-2 (369789) - 1.3.2010
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Kritéria pro hodnocení bezpečnosti IT - Část 2: Bezpečnostní funkční komponenty.
NA DOTAZ

ČSN EN 15794 (389664) - 1.3.2010
Stanovení bodů výbušnosti hořlavých kapalin.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15156-1 (450032) - 1.3.2010
Naftový a plynárenský průmysl - Materiály pro využití v prostředí obsahujícím H2S z těžby ropy a zemního plynu - Část 1: Všeobecné zásady pro výběr materiálů odolných proti tvorbě trhlin (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 15156-2 (450032) - 1.3.2010
Naftový a plynárenský průmysl - Materiály pro využití v prostředí obsahujícím H2S z těžby ropy a zemního plynu - Část 2: Litiny, uhlíkové a nízkolegované oceli odolné proti tvorbě trhlin (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 15156-3 (450032) - 1.3.2010
Naftový a plynárenský průmysl - Materiály pro využití v prostředí obsahujícím H2S z těžby ropy a zemního plynu - Část 3: Korozivzdorné (CRAs) a ostatní slitiny odolné proti tvorbě trhlin (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 10407-2:2009/Oprava1 (451240) - 1.3.2010
Naftový a plynárenský průmysl - Rotační vrtné zařízení - Část 2: Kontrola a klasifikace použití těles vrtáku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 16634-2 (461086) - 1.3.2010
Potraviny - Stanovení obsahu celkového dusíku spalováním podle Dumasovy metody a výpočet obsahu hrubého proteinu - Část 2: Obiloviny, luštěniny a mlýnské výrobky (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 1927-2:2008/Oprava1 (480064) - 1.3.2010
Jehličnatá kulatina - Třídění podle jakosti - Část 2: Borovice.
26.40 Kč

ČSN EN 848-3+A2 (496123) - 1.3.2010
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Jednostranné frézky s rotujícím nástrojem - Část 3: Číslicově řízené (NC) vyvrtávačky a horní frézky.
539.00 Kč

ČSN EN 1218-5+A1 (496124) - 1.3.2010
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Čepovací stroje - Část 5: Jednostranné profilovací stroje s pevným stolem a posouvacími válci nebo posouvacím řetězem.
493.90 Kč

ČSN EN 1807+A1 (496125) - 1.3.2010
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Pásové pily.
539.00 Kč

ČSN EN 1870-10+A1 (496130) - 1.3.2010
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 10: Jednokotoučové automatické a poloautomatické spodní kotoučové pily pro příčné řezání.
394.90 Kč

ČSN EN 1870-11+A1 (496130) - 1.3.2010
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 11: Poloautomatické a automatické ramenové kotoučové pily s jednou jednotkou pily (radiální ramenové pily).
394.90 Kč

ČSN EN 1870-12+A1 (496130) - 1.3.2010
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 12: Horní kyvadlové kotoučové pily pro příčné řezání.
394.90 Kč

ČSN EN 1870-13+A1 (496130) - 1.3.2010
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 13: Vodorovné kotoučové pily s přidržovačem na řezání formátů.
493.90 Kč

ČSN EN 1870-17+A2 (496130) - 1.3.2010
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 17: Ručně ovládané vodorovné kotoučové pily pro příčné řezání s jednou jednotkou pily (ručně ovládané radiální ramenové pily).
394.90 Kč

ČSN EN 1870-5+A1 (496130) - 1.3.2010
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 5: Kombinované stolové kotoučové pily/spodní kotoučové pily pro příčné řezání.
493.90 Kč

ČSN EN 1870-6+A1 (496130) - 1.3.2010
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 6: Kotoučové pily na palivové dřevo a kombinované kotoučové pily na palivové dřevo/stolové kotoučové pily s ručním zakládáním a/nebo odebíráním.
493.90 Kč

ČSN EN 1870-7+A1 (496130) - 1.3.2010
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 7: Jednokotoučové rozřezávací pily na kmenové výřezy se strojním posuvem stolu a s ručním zakládáním a/nebo odebíráním.
394.90 Kč

ČSN EN 1870-8+A1 (496130) - 1.3.2010
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 8: Jednokotoučové omítací rozřezávací pily se strojně poháněnou jednotkou pily a s ručním zakládáním a/nebo odebíráním.
493.90 Kč

ČSN EN 1870-9+A1 (496130) - 1.3.2010
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 9: Dvoukotoučové pily pro příčné řezání se strojním posuvem a s ručním zakládáním a/nebo odebíráním.
317.90 Kč

ČSN EN 12779+A1 (496132) - 1.3.2010
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Odsávací systémy třísek a prachu s pevnou instalací - Bezpečnostní vlastnosti a bezpečnostní požadavky.
493.90 Kč

ČSN EN 12041+A1 (512555) - 1.3.2010
Potravinářské stroje - Vyvalovací stroje - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
493.90 Kč

ČSN EN 1974+A1 (513510) - 1.3.2010
Potravinářské stroje - Nářezové stroje - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
394.90 Kč

ČSN P CEN/TS 15606 (560681) - 1.3.2010
Potraviny - Stanovení acesulfamu K, aspartamu, neohesperidinu dihydrochalconu a sacharinu - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ISO 8454:2008/Amd.1 (569506) - 1.3.2010
Cigarety - Stanovení oxidu uhelnatého v plynné fázi cigaretového kouře - Metoda NDIR.
56.10 Kč

ČSN EN ISO 13366-1:2008/Oprava1 (570531) - 1.3.2010
Mléko - Stanovení počtu somatických buněk - Část 1: Mikroskopická metoda (Referenční metoda).
26.40 Kč

ČSN EN ISO 927 (580182) - 1.3.2010
Koření a kořenící látky - Stanovení obsahu vlastních organických příměsí a cizích příměsí (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15512 (640113) - 1.3.2010
Plasty - Stanovení obsahu vody.
202.40 Kč

ČSN EN 438-7:2005/Oprava1 (647501) - 1.3.2010
Vysokotlaké dekorativní lamináty (HPL) - Desky na bázi reaktoplastů - Část 7: Kompaktní laminátové a HPL kompozitní panely pro povrchové úpravy vnitřních a venkovních stěn a stropů.
26.40 Kč

ČSN P CEN/TS 15919 (654878) - 1.3.2010
Hnojiva - Extrakce fosforu rozpustného v 2% kyselině mravenčí (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN P CEN/TS 15920 (654879) - 1.3.2010
Hnojiva - Extrakce fosforu rozpustného v 2% kyselině citronové (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN P CEN/TS 15921 (654880) - 1.3.2010
Hnojiva - Extrakce rozpustného fosforu podle Petermanna při 65 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN P CEN/TS 15922 (654881) - 1.3.2010
Hnojiva - Extrakce rozpustného fosforu podle Petermanna při teplotě okolí (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN P CEN/TS 15923 (654882) - 1.3.2010
Hnojiva - Extrakce fosforu rozpustného v Jouliově alkalickém citranu amonném (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN P CEN/TS 15924 (654883) - 1.3.2010
Hnojiva - Stanovení jemnosti mletí měkkých přírodních fosfátů (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN P CEN/TS 15925 (654884) - 1.3.2010
Hnojiva - Extrakce celkové síry přítomné v různých formách (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN P CEN/TS 15926 (654885) - 1.3.2010
Hnojiva - Extrakce vodorozpustné síry, kde je síra v různých formách (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 15779 (656571) - 1.3.2010
Ropné výrobky a deriváty tuků a olejů - Methylestery mastných kyselin (FAME) pro vznětové motory - Stanovení methylesterů polynenasycených mastných kyselin (>= 4 dvojné vazby) (PUFA) plynovou chromatografií (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13415 (668624) - 1.3.2010
Zkoušení lepidel na podlahové krytiny - Stanovení elektrického odporu filmů lepidel a sestav (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

TNI CEN/TR 15840 (722065) - 1.3.2010
Hodnocení shody popílku do betonu - Pokyny pro použití EN 450-2.
394.90 Kč

ČSN EN 13693+A1 (723053) - 1.3.2010
Betonové prefabrikáty - Speciální střešní prvky.
493.90 Kč

ČSN EN 520+A1 (723611) - 1.3.2010
Sádrokartonové desky - Definice, požadavky a zkušební metody.
493.90 Kč

ČSN EN 15283-1+A1 (723617) - 1.3.2010
Sádrové desky vyztužené vlákny - Definice, požadavky a zkušební metody - Část 1: Sádrové desky vyztužené rohoží.
317.90 Kč

ČSN EN 843-6 (727541) - 1.3.2010
Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti monolitické keramiky při pokojové teplotě - Část 6: Návod pro fraktografické stanovení.
394.90 Kč

ČSN EN 1990:2004/Z2 (730002) - 1.3.2010
Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí.
26.40 Kč

ČSN EN 1991-1-1:2004/Z2 (730035) - 1.3.2010
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb.
26.40 Kč

ČSN EN 1991-1-3:2005/Z3 (730035) - 1.3.2010
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem.
26.40 Kč

ČSN EN 1991-1-4:2007/Z1 (730035) - 1.3.2010
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem.
26.40 Kč

ČSN EN 1991-1-5:2005/Z2 (730035) - 1.3.2010
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-5: Obecná zatížení - Zatížení teplotou.
26.40 Kč

ČSN EN 1991-1-6:2006/Z2 (730035) - 1.3.2010
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-6: Obecná zatížení - Zatížení během provádění.
26.40 Kč

ČSN EN 1991-1-7:2007/Z1 (730035) - 1.3.2010
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-7: Obecná zatížení - Mimořádná zatížení.
26.40 Kč

ČSN EN 1991-3:2008/Z1 (730035) - 1.3.2010
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 3: Zatížení od jeřábů a strojního vybavení.
26.40 Kč

ČSN EN 1991-4:2008/Z2 (730035) - 1.3.2010
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží.
26.40 Kč

ČSN EN 1998-1:2006/Z1 (730036) - 1.3.2010
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby.
26.40 Kč

ČSN EN 1998-2:2007/Z1 (730036) - 1.3.2010
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 2: Mosty.
26.40 Kč

ČSN EN 1998-3:2007/Z1 (730036) - 1.3.2010
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 3: Hodnocení a zesilování pozemních staveb.
26.40 Kč

ČSN EN 1998-4:2008/Z1 (730036) - 1.3.2010
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 4: Zásobníky, nádrže a potrubí.
26.40 Kč

ČSN EN 1998-5:2006/Z1 (730036) - 1.3.2010
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 5: Základy, opěrné a zárubní zdi a geotechnická hlediska.
26.40 Kč

ČSN EN 1998-6:2007/Z1 (730036) - 1.3.2010
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 6: Věže, stožáry a komíny.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 10456:2009/Oprava1 (730574) - 1.3.2010
Stavební materiály a výrobky - Tepelně vlhkostní vlastnosti - Tabelované návrhové hodnoty a postupy pro stanovení deklarovaných a návrhových tepelných hodnot.
26.40 Kč

ČSN EN 15269-20 (730868) - 1.3.2010
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 20: Kouřotěsnost závěsových a otočných ocelových, dřevěných dveřních sestav a prosklených dveřních sestav v ocelovém rámu.
394.90 Kč

ČSN EN 1992-1-1:2006/Z1 (731201) - 1.3.2010
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby.
26.40 Kč

ČSN EN 1992-3:2007/Z1 (731201) - 1.3.2010
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 3: Nádrže na kapaliny a zásobníky.
26.40 Kč

ČSN EN 12602 (731221) - 1.3.2010
Prefabrikované vyztužené dílce z autoklávovaného pórobetonu.
859.10 Kč

ČSN EN 1993-1-1:2006/Z1 (731401) - 1.3.2010
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby.
26.40 Kč

ČSN EN 1993-1-10:2006/Oprava1 (731401) - 1.3.2010
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-10: Houževnatost materiálu a vlastnosti napříč tloušťkou.
56.10 Kč

ČSN EN 1993-1-10:2006/Z1 (731401) - 1.3.2010
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-10: Houževnatost materiálu a vlastnosti napříč tloušťkou.
26.40 Kč

ČSN EN 1993-1-11:2008/Z1 (731401) - 1.3.2010
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-11: Navrhování ocelových tažených prvků.
26.40 Kč

ČSN EN 1993-1-12:2008/Z1 (731401) - 1.3.2010
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-12: Doplňující pravidla pro oceli vysoké pevnosti do třídy S 700.
26.40 Kč

ČSN EN 1993-1-2:2006/Oprava1 (731401) - 1.3.2010
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru.
26.40 Kč

ČSN EN 1993-1-2:2006/Z1 (731401) - 1.3.2010
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru.
26.40 Kč

ČSN EN 1993-1-3:2008/Oprava1 (731401) - 1.3.2010
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-3: Obecná pravidla - Doplňující pravidla pro za studena tvarované prvky a plošné profily.
56.10 Kč

ČSN EN 1993-1-3:2008/Z1 (731401) - 1.3.2010
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-3: Obecná pravidla - Doplňující pravidla pro za studena tvarované prvky a plošné profily.
26.40 Kč

ČSN EN 1993-1-4:2008/Z1 (731401) - 1.3.2010
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-4: Obecná pravidla - Doplňující pravidla pro korozivzdorné oceli.
26.40 Kč

ČSN EN 1993-1-5:2008/Z1 (731401) - 1.3.2010
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-5: Boulení stěn.
26.40 Kč

ČSN EN 1993-1-6:2008/NA-ed.A (731401) - 1.3.2010
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-6: Pevnost a stabilita skořepinových konstrukcí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN EN 1993-1-6:2008/Z1 (731401) - 1.3.2010
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-6: Pevnost a stabilita skořepinových konstrukcí.
26.40 Kč

ČSN EN 1993-1-7:2008/Z1 (731401) - 1.3.2010
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-7: Deskostěnové konstrukce příčně zatížené.
26.40 Kč

ČSN EN 1993-1-8:2006/Z1 (731401) - 1.3.2010
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-8: Navrhování styčníků.
26.40 Kč

ČSN EN 1993-1-9:2006/Z1 (731401) - 1.3.2010
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-9: Únava.
26.40 Kč

ČSN EN 1993-3-1:2008/Z1 (731431) - 1.3.2010
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 3-1: Stožáry a komíny - Stožáry.
26.40 Kč

ČSN EN 1993-3-2:2008/Z1 (731432) - 1.3.2010
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 3-2: Stožáry a komíny - Komíny.
26.40 Kč

ČSN EN 1994-1-1:2006/Z1 (731470) - 1.3.2010
Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby.
26.40 Kč

ČSN EN 1994-1-2:2006/Z1 (731470) - 1.3.2010
Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru.
26.40 Kč

ČSN EN 1999-1-1:2009/Z1 (731501) - 1.3.2010
Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro konstrukce.
26.40 Kč

ČSN EN 1090-1 (732601) - 1.3.2010
Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců. (Platnost do 1.7.2014).
317.90 Kč

ČSN 734130 (734130) - 1.3.2010
Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky.
306.90 Kč

ČSN EN 1856-1 (734240) - 1.3.2010
Komíny - Požadavky na kovové komíny - Část 1: Systémové komíny.
493.90 Kč

ČSN EN 1856-2 (734240) - 1.3.2010
Komíny - Požadavky na kovové komíny - Část 2: Kovové vložky a kouřovody.
317.90 Kč

ČSN EN 14188-4 (736151) - 1.3.2010
Zálivky a vložky do spár - Část 4: Specifikace pro adhezní nátěry pro zálivky spár.
169.40 Kč

ČSN EN 15466-1 (736152) - 1.3.2010
Adhezní nátěry pro zálivky za studena a za horka - Část 1: Stanovení homogenity.
108.90 Kč

ČSN EN 15466-2 (736152) - 1.3.2010
Adhezní nátěry pro zálivky za studena a za horka - Část 2: Stanovení odolnosti vůči alkáliím.
169.40 Kč

ČSN EN 15466-3 (736152) - 1.3.2010
Adhezní nátěry pro zálivky za studena a za horka - Část 3: Stanovení obsahu pevných látek a těkavých podílů.
108.90 Kč

ČSN EN 1991-2:2005/Z2 (736203) - 1.3.2010
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 2: Zatížení mostů dopravou.
26.40 Kč

ČSN EN 1993-2:2008/Z1 (736205) - 1.3.2010
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 2: Ocelové mosty.
26.40 Kč

ČSN EN 1992-2:2007/Z1 (736208) - 1.3.2010
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 2: Betonové mosty - Navrhování a konstrukční zásady.
26.40 Kč

ČSN 736242 (736242) - 1.3.2010
Navrhování a provádění vozovek na mostech pozemních komunikací.
493.90 Kč

ČSN ISO 6107-3:1996/Amd.1 (750175) - 1.3.2010
Jakost vod - Slovník - Část 3.
169.40 Kč

ČSN ISO 6107-8:1996/Amd.1 (750175) - 1.3.2010
Jakost vod - Slovník - Část 8.
169.40 Kč

ČSN 754306 (754306) - 1.3.2010
Hydromeliorace - Závlahové potrubí a trubní sítě.
306.90 Kč

ČSN EN 1405 (755810) - 1.3.2010
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Alginan sodný.
202.40 Kč

ČSN EN 1406 (755811) - 1.3.2010
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Modifikované škroby.
202.40 Kč

ČSN EN 973 (755886) - 1.3.2010
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid sodný pro regeneraci měničů iontů.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 5667-15 (757051) - 1.3.2010
Jakost vod - Odběr vzorků - Část 15: Pokyny pro konzervaci a manipulaci se vzorky kalu a sedimentu.
202.40 Kč

ČSN 757385 (757385) - 1.3.2010
Jakost vod - Stanovení železa a manganu - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie.
169.40 Kč

ČSN 757415 (757415) - 1.3.2010
Jakost vod - Stanovení celkových kyanidů po destilaci - Metoda fotometrická, odměrná a potenciometrická.
202.40 Kč

ČSN 757477 (757477) - 1.3.2010
Jakost vod - Stanovení rozpuštěných síranů - Odměrná metoda s dusičnanem olovnatým.
169.40 Kč

ČSN ISO 6060:2008/Z1 (757522) - 1.3.2010
Jakost vod - Stanovení chemické spotřeby kyslíku.
26.40 Kč

ČSN ISO 25101 (757586) - 1.3.2010
Jakost vod - Stanovení perfluoroktansulfonátu (PFOS) a perfluoroktanoátu (PFOA) - Metoda pro nefiltrované vzorky s použitím extrakce tuhou fází a kapalinové chromatografie/hmotnostní spektrometrie.
306.90 Kč

ČSN P ISO/TS 11370 (757588) - 1.3.2010
Jakost vod - Stanovení vybraných organických herbicidů - Metoda automatického mnohonásobného vyvíjení (AMD).
306.90 Kč

ČSN ISO 24293 (757589) - 1.3.2010
Jakost vod - Stanovení jednotlivých izomerů nonylfenolu - Metoda extrakce tuhou fází (SPE) a plynové chromatografie/hmotnostní spektrometrie (GC/MS).
306.90 Kč

ČSN 757625 (757625) - 1.3.2010
Jakost vod - Stanovení radonu 222 kapalinovou scintilační měřicí metodou.
169.40 Kč

ČSN 757837 (757837) - 1.3.2010
Jakost vod - Stanovení koliformních bakterií v nedesinfikovaných vodách.
108.90 Kč

TNI CEN/TR 15473 (758088) - 1.3.2010
Charakterizace kalů - Správná praxe při sušení kalů.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 11643 (792011) - 1.3.2010
Usně - Zkoušení stálobarevnosti - Stálobarevnost malých vzorků v rozpouštědlech (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 27587 (793889) - 1.3.2010
Usně - Chemické zkoušky - Stanovení obsahu volného formaldehydu v pomocných prostředcích pro výrobu usní (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 105-G02:1998/Oprava1 (800118) - 1.3.2010
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část G02: Stálobarevnost ve spalných plynech.
26.40 Kč

ČSN EN 15777 (800861) - 1.3.2010
Textilie - Metoda zkoušení ftalátů.
202.40 Kč

ČSN EN 15114+A1 (804444) - 1.3.2010
Textilní podlahové krytiny - Klasifikace textilních podlahových krytin bez vlasu (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11111-1 (810702) - 1.3.2010
Textilní stroje - Bezpečnostní požadavky - Část 1: Společné požadavky.
539.00 Kč

ČSN EN ISO 11111-2:2005/A1 (810702) - 1.3.2010
Textilní stroje - Bezpečnostní požadavky - Část 2: Stroje pro přípravu předení a dopřádací stroje.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 11111-3:2005/A1 (810702) - 1.3.2010
Textilní stroje - Bezpečnostní požadavky - Část 3: Stroje na netkané textilie.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 11111-4:2005/A1 (810702) - 1.3.2010
Textilní stroje - Bezpečnostní požadavky - Část 4: Stroje pro zpracování příze, výrobu provaznických výrobků a lan.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 11111-5:2005/A1 (810702) - 1.3.2010
Textilní stroje - Bezpečnostní požadavky - Část 5: Stroje pro přípravu tkaní a pletení.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 11111-6:2005/A1 (810702) - 1.3.2010
Textilní stroje - Bezpečnostní požadavky - Část 6: Stroje pro výrobu plošných textilií.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 11111-7:2005/A1 (810702) - 1.3.2010
Textilní stroje - Bezpečnostní požadavky - Část 7: Barvicí a úpravnické stroje.
169.40 Kč

ČSN EN 1953+A1 (824001) - 1.3.2010
Rozprašovací a stříkací zařízení pro nátěrové hmoty - Bezpečnostní požadavky.
306.90 Kč

ČSN EN 12215+A1 (824015) - 1.3.2010
Lakovny - Stříkací kabiny pro nanášení organických tekutých nátěrových hmot - Bezpečnostní požadavky.
394.90 Kč

ČSN EN 15333-1:2008/Oprava1 (832248) - 1.3.2010
Dýchací přístroje - Potápěčské dýchací přístroje s otevřeným okruhem na tlakový plyn s přívodní hadicí - Část 1: Přístroje s plicní automatikou.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 14505-2:2007/Oprava1 (833555) - 1.3.2010
Ergonomie tepelného prostředí - Hodnocení tepelného prostředí ve vozidlech - Část 2: Stanovení ekvivalentní teploty.
26.40 Kč

ČSN EN 15549 (835035) - 1.3.2010
Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení benzo[a]pyrenu ve venkovním ovzduší.
394.90 Kč

ČSN EN 794-3+A2 (852101) - 1.3.2010
Plicní ventilátory - Část 3: Zvláštní požadavky na pohotovostní a transportní ventilátory.
394.90 Kč

ČSN EN 13544-2+A1 (852107) - 1.3.2010
Přístroje pro respirační terapii - Část 2: Hadice a konektory.
202.40 Kč

ČSN EN 13544-3+A1 (852107) - 1.3.2010
Přístroje pro respirační terapii - Část 3: Zařízení pro strhávání vzduchu.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 7376 (852120) - 1.3.2010
Anestetické a respirační přístroje - Laryngoskopy pro tracheální intubaci.
317.90 Kč

ČSN EN 1641 (856300) - 1.3.2010
Stomatologie - Zdravotnické prostředky pro stomatologii - Materiály.
202.40 Kč

ČSN EN 1642 (856364) - 1.3.2010
Stomatologie - Zdravotnické prostředky pro stomatologii - Dentální implantáty.
169.40 Kč

ČSN ETSI EN 301908-10-V4.1.1 (875111) - 1.3.2010
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 10: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, FDMA/TDMA (DECT). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
859.10 Kč

ČSN ETSI EN 302625-V1.1.1 (875152) - 1.3.2010
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Širokopásmové aplikace v pásmu 5 GHz pro pomoc při katastrofě (BBDR) - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 301406-V2.1.1 (875534) - 1.3.2010
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Harmonizovaná EN pro digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Kmenové rádiové požadavky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
859.10 Kč

ČSN EN 15200:2007/Oprava1 (914112) - 1.3.2010
Sanitární potřeby - Víceúčelové sprchové kabiny (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 12983-1:2002/Oprava2 (944303) - 1.3.2010
Varné nádobí - Domácí varné nádobí určené pro sporáky, vařiče nebo varné desky - Část 1: Všeobecné požadavky.
26.40 Kč

ČSN P ISO/TS 19104 (979823) - 1.3.2010
Geografická informace - Terminologie.
698.50 Kč

Kategorie (nové normy)