Nové normy ČSN za březen 2010

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.03.2010 v 09:00


TNI 010964 (010964) - 1.3.2010
Pokyn pro začlenění environmentálních problémů do norem produktů.
350.00 Kč

ČSN EN 80000-14 (011300) - 1.3.2010
Veličiny a jednotky - Část 14: Biotelemetrie související s lidskou fyziologií.
768.00 Kč

ČSN EN ISO 3744 (011604) - 1.3.2010
Akustika - Určování hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Technická metoda ve volném poli nad odrazivou rovinou.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 3743-1 (011605) - 1.3.2010
Akustika - Určování hladin akustického výkonu zdrojů hluku - Technické metody pro malé přemístitelné zdroje v dozvukovém poli - Část 1: Srovnávací metoda pro dozvukové zkušební místnosti.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 3743-2 (011605) - 1.3.2010
Akustika - Určování hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Technické metody pro malé přemístitelné zdroje v dozvukovém poli - Část 2: Metody pro speciální dozvukové zkušební místnosti.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 3746 (011606) - 1.3.2010
Akustika - Určování hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Provozní metoda s měřicí obalovou plochou nad odrazivou rovinou.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 3741 (011607) - 1.3.2010
Akustika - Určování hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Přesné metody pro dozvukové místnosti.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 3745 (011608) - 1.3.2010
Akustika - Určování hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Přesné metody pro bezodrazové a polobezodrazové místnosti.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 11546-1 (011611) - 1.3.2010
Akustika - Určování zvukové izolace krytů - Část 1: Měření v laboratorních podmínkách (pro účely deklarace).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11546-2 (011611) - 1.3.2010
Akustika - Určování zvukové izolace krytů - Část 2: Měření in situ (pro účely uznávání a ověřování).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 3747 (011612) - 1.3.2010
Akustika - Určování hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Srovnávací metoda in situ.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11957 (011615) - 1.3.2010
Akustika - Určování zvukové izolace kabin - Laboratorní měření a měření in situ.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 12001 (011619) - 1.3.2010
Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Pravidla pro tvorbu a prezentaci zkušebních předpisů pro hluk.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11691 (011666) - 1.3.2010
Akustika - Měření vložného útlumu tlumičů bez proudění - Laboratorní metoda třídy přesnosti 3.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11688-1 (011682) - 1.3.2010
Akustika - Doporučené postupy pro navrhování strojů a zařízení s nízkým hlukem - Část 1: Plánování.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 24978 (018460) - 1.3.2010
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Zprávy tísňového volání pomocí jakéhokoliv dostupného bezdrátového média - Datový registr. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
768.00 Kč

ČSN EN ISO 4063 (050011) - 1.3.2010
Svařování a příbuzné procesy - Přehled metod a jejich číslování.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 17677-1 (052610) - 1.3.2010
Odporové svařování - Slovník - Část 1: Bodové, výstupkové a švové svařování.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 26304 (055802) - 1.3.2010
Svařovací materiály - Drátové elektrody, plněné elektrody a kombinace elektroda-tavidlo pro obloukové svařování vysokopevnostních ocelí pod tavidlem - Klasifikace.
338.00 Kč

ČSN EN 299 (075881) - 1.3.2010
Trysky na kapalná paliva s tlakovým rozprašováním - Stanovení úhlů a charakteristik rozprašování.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 14314 (097703) - 1.3.2010
Pístové spalovací motory - Vratné spouštěcí zařízení - Všeobecné bezpečnostní požadavky.
186.00 Kč

ČSN EN 969 (132075) - 1.3.2010
Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny a jejich spojování pro plynová potrubí - Požadavky a metody zkoušení.
567.00 Kč

ČSN EN 60534-2-4 (134510) - 1.3.2010
Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 2-4: Poměrné průtočné charakteristiky a regulační rozsah. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 15752 (195028) - 1.3.2010
Oftalmologické přístroje - Endoiluminátory - Základní požadavky a metody zkoušení bezpečnosti optického zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12622 (210702) - 1.3.2010
Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Hydraulické ohraňovací lisy (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 415-9 (267600) - 1.3.2010
Bezpečnost balicích strojů - Část 9: Metody měření hluku balicích strojů, balicích linek a souvisících zařízení, stupeň přesnosti 2 a 3.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 445 (269006) - 1.3.2010
Palety pro manipulaci s materiálem - Slovník.
593.00 Kč

ČSN ISO 4306-1 (270000) - 1.3.2010
Jeřáby - Slovník - Část 1: Všeobecně.
768.00 Kč

ČSN ISO 4309 (270056) - 1.3.2010
Jeřáby - Ocelová lana - Péče, údržba, montáž, prohlídky a vyřazování.
434.00 Kč

ČSN EN 81-21 (274003) - 1.3.2010
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 21: Nové výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů v existujících budovách.
350.00 Kč

ČSN EN 280+A2 (275004) - 1.3.2010
Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Konstrukční výpočty - Kritéria stability - Konstrukce - Přezkoušení a zkoušky. (Platnost do 31.1.2015).
593.00 Kč

ČSN ISO 20381 (275007) - 1.3.2010
Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Značky pro ovladače a jiná zobrazovací zařízení.
350.00 Kč

ČSN EN 15597-1 (278330) - 1.3.2010
Zařízení pro zimní údržbu - Posypové stroje - Část 1: Všeobecné požadavky a údaje pro posypové stroje (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13367+A1:2009/Oprava1 (278907) - 1.3.2010
Stroje pro výrobu keramiky - Bezpečnost - Překládací rampy a vozy.
29.00 Kč

ČSN EN 4199-003 (311713) - 1.3.2010
Letectví a kosmonautika - Spojovací pásy pro letadla - Část 003: Kompletování spojovacího pásu s plochým pleteným měděným vodičem, pocínované od -65 °C do 150 °C a poniklované od -65 °C do 260 °C - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4199-004 (311713) - 1.3.2010
Letectví a kosmonautika - Spojovací pásy pro letadla - Část 004: Kruhové spojovací měděné pásy, pocínované od -65 °C do 150 °C a poniklované od -65 °C do 260 °C - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3475-407 (311725) - 1.3.2010
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 407: Hořlavost (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3475-515 (311725) - 1.3.2010
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 515: Odolnost proti mačkání (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3475-812 (311725) - 1.3.2010
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 812: Ztráta odrazem (VSWR) (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 4604-002 (311734) - 1.3.2010
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, pro přenos signálu - Část 002: Všeobecně (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4604-008 (311734) - 1.3.2010
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro přenos signálu - Část 008: Kabel koaxiální, 50 ohmů, 200 °C, typ WD - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3660-016 (311822) - 1.3.2010
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 016: Přesuvná matice typu A, samojistná a nesamojistná pro EN 3645 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3660-020 (311822) - 1.3.2010
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 020: Kabelový vývod typu A, přímý, netěsněný, samojistný s upínkou zachycující tah kabelu pro EN 3645 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3660-021 (311822) - 1.3.2010
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 021: Kabelový vývod typu A, 90°, netěsněný, samojistný s upínkou zachycující tah kabelu pro EN 3645 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3730 (314111) - 1.3.2010
Letectví a kosmonautika - Příchytky sedlové pevné a posuvné ze slitiny hliníku s pryžovou podložkou - Rozměry, hmotnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN IEC 50(411):1998/A1 (330050) - 1.3.2010
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 411: Točivé stroje.
434.00 Kč

ČSN EN 60059:2000/A1 (330125) - 1.3.2010
Normalizované hodnoty proudů IEC.
120.00 Kč

ČSN EN 60196 (330128) - 1.3.2010
Normalizované hodnoty kmitočtů IEC.
120.00 Kč

ČSN 332000-7-709 (332000) - 1.3.2010
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-709: Požadavky na zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Přístavy, mariny a obdobná místa - Zvláštní požadavky na elektrické napájení lodí z pobřeží.
223.00 Kč

ČSN EN 60079-0-ed.3 (332320) - 1.3.2010
Výbušné atmosféry - Část 0: Zařízení - Všeobecné požadavky. (Platnost do 2.4.2015).
768.00 Kč

ČSN EN 61000-4-13:2003/A1 (333432) - 1.3.2010
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-13: Zkušební a měřicí technika - Harmonické a meziharmonické včetně signálů v rozvodných sítích na střídavém vstupu/výstupu napájení - Nízkofrekvenční zkoušky odolnosti.
186.00 Kč

ČSN EN 61000-4-14:2000/A2 (333432) - 1.3.2010
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-14: Zkušební a měřicí technika - Kolísání napětí - Zkouška odolnosti pro zařízení se vstupním fázovým proudem nepřekračujícím 16 A.
186.00 Kč

ČSN EN 61000-4-34:2007/A1 (333432) - 1.3.2010
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-34: Zkušební a měřicí technika - Krátkodobé poklesy napětí, krátká přerušení a pomalé změny napětí - Zkoušky odolnosti pro zařízení se síťovým fázovým proudem větším než 16 A.
186.00 Kč

ČSN 333505-ed.2 (333505) - 1.3.2010
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Základní požadavky na elektrické napájecí a spínací stanice.
434.00 Kč

ČSN EN 55012-ed.2:2008/A1 (334227) - 1.3.2010
Vozidla, čluny a spalovací motory - Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení - Meze a metody měření pro ochranu přijímačů, které jsou mimo tato zařízení.
120.00 Kč

ČSN EN 50131-1-ed.2:2007/A1 (334591) - 1.3.2010
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 1: Systémové požadavky.
186.00 Kč

ČSN EN 50131-4 (334591) - 1.3.2010
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 4: Výstražná zařízení. (Platnost do 31.12.2021).
350.00 Kč

ČSN EN 50131-8 (334591) - 1.3.2010
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 8: Zamlžovací bezpečnostní zařízení/systémy. (Platnost do 18.2.2022).
338.00 Kč

ČSN 342650-ed.2 (342650) - 1.3.2010
Železniční zabezpečovací zařízení - Přejezdová zabezpečovací zařízení.
567.00 Kč

ČSN EN 60454-2-ed.2:2008/Oprava1 (346542) - 1.3.2010
Samolepicí pásky pro elektrotechnické účely - Část 2: Zkušební metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN EN 61558-2-6-ed.2 (351330) - 1.3.2010
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a podobných výrobků pro napájecí napětí do 1100 V - Část 2-6: Zvláštní požadavky a zkoušky pro bezpečnostní ochranné transformátory a pro napájecí zdroje obsahující bezpečnostní ochranné transformátory.
223.00 Kč

ČSN EN 62501 (351543) - 1.3.2010
Spínače napěťového měniče (VSC) pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC) - Elektrické zkoušení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN 60947-7-1-ed.3 (354101) - 1.3.2010
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 7-1: Pomocná zařízení - Svorkovnice pro měděné vodiče.
350.00 Kč

ČSN EN 60947-7-2-ed.3 (354101) - 1.3.2010
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 7-2: Pomocná zařízení - Svorkovnice pro ochranné měděné vodiče.
223.00 Kč

ČSN EN 61076-3-114 (354621) - 1.3.2010
Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobky - Část 3-114: Obdélníkové konektory - Předmětová specifikace pro ochranné kryty používané u stíněných a nestíněných 8pólových konektorů pro frekvence do 600 MHz pro průmyslová prostředí zahrnující rozhraní série IEC 60603-7 - Varianta 11 v souladu s IEC 61076-3-106 - Bajonetové spojení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 61076-3-117 (354621) - 1.3.2010
Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobky - Část 3-117: Obdélníkové konektory - Předmětová specifikace pro ochranné kryty pro použití v 8pólových stíněných a nestíněných konektorech pro průmyslová prostředí zahrnující rozhraní série IEC 60603-7 - Varianta 14 v souladu s IEC 61076-3-106 - Západkové spojení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 50274:2002/Oprava1 (357108) - 1.3.2010
Rozváděče nn - Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Ochrana před neúmyslným přímým dotykem nebezpečných živých částí.
29.00 Kč

ČSN EN 61202-1-ed.2 (359235) - 1.3.2010
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optické vláknové izolátory - Část 1: Kmenová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 12.1.2018).
434.00 Kč

ČSN EN 61280-2-3 (359270) - 1.3.2010
Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 2-3: Digitální systémy - Měření jitteru a wanderu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN 62149-2 (359276) - 1.3.2010
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy funkčnosti - Část 2: Diskrétní laserová zařízení pro 850 nm emitující kolmo k povrchu dutiny. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 30.6.2017).
350.00 Kč

ČSN EN 62343-5-1 (359278) - 1.3.2010
Dynamické moduly - Zkušební metody - Část 5-1: Dynamický vyrovnávač sklonu zisku - Měření doby odezvy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 30.12.2017).
350.00 Kč

ČSN EN 61112 (359739) - 1.3.2010
Práce pod napětím - Elektricky izolační přikrývky.
434.00 Kč

ČSN EN 61482-1-1 (359743) - 1.3.2010
Práce pod napětím - Ochranné oblečení proti tepelným účinkům elektrického oblouku - Část 1-1: Zkušební metody - Metoda 1: Stanovení hodnoty tepelné výkonnosti oblouku (ATPV nebo EBT50) materiálů pro oblečení odolných proti ohni. (Platnost do 7.8.2022).
350.00 Kč

ČSN EN 61547-ed.2 (360090) - 1.3.2010
Zařízení pro všeobecné osvětlovací účely - EMC požadavky odolnosti. (Platnost do 8.3.2026).
223.00 Kč

ČSN EN 62386-101 (360540) - 1.3.2010
Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 101: Všeobecné požadavky - Systém. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 12.12.2017).
338.00 Kč

ČSN EN 62386-102 (360540) - 1.3.2010
Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 102: Všeobecné požadavky - Ovládací zařízení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 12.12.2017).
945.00 Kč

ČSN EN 62386-201 (360540) - 1.3.2010
Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 201: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Zářivky (zařízení typ 0). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.7.2018).
223.00 Kč

ČSN EN 62386-202 (360540) - 1.3.2010
Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 202: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Samostatné nouzové osvětlení (zařízení typ 1). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 19.1.2026).
945.00 Kč

ČSN EN 62386-203 (360540) - 1.3.2010
Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 203: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Výbojky (kromě zářivek) (zařízení typ 2). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 62386-204 (360540) - 1.3.2010
Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 204: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Nízkovoltové halogenové žárovky (zařízení typ 3). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 62386-205 (360540) - 1.3.2010
Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 205: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Napájecí napětí pro regulátory žárovek (zařízení typ 4). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 62386-206 (360540) - 1.3.2010
Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 206: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Konverze digitálního signálu na stejnosměrné napětí (zařízení typ 5). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 62386-208 (360540) - 1.3.2010
Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 208: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Spínací funkce (zařízení typ 7). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN EN 60335-1:1997/Oprava2 (361040) - 1.3.2010
Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 1: Všeobecné požadavky.
29.00 Kč

ČSN EN 60335-1-ed.2:2003/Oprava4 (361045) - 1.3.2010
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky.
29.00 Kč

ČSN EN 60745-2-4-ed.2 (361551) - 1.3.2010
Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-4: Zvláštní požadavky na rovinné brusky a leštičky jiné než talířové (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN 364639 (364639) - 1.3.2010
Metoda pro určování difúzní délky minoritních nosičů proudu v křemíkových destičkách měřením povrchového fotonapětí.
120.00 Kč

ČSN EN 62369-1 (367903) - 1.3.2010
Hodnocení vystavení člověka elektromagnetickým polím ze zařízení s krátkým dosahem v různých aplikacích v kmitočtovém rozsahu 0 GHz až 300 GHz - Část 1: Pole vytvářená zařízeními používanými k elektronické ochraně zboží, vysokofrekvenční identifikaci a v podobných systémech. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN EN 60268-5:2004/A1 (368305) - 1.3.2010
Elektroakustická zařízení - Část 5: Reproduktory. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN ISO/IEC 9945 (369133) - 1.3.2010
Informační technologie - Základní specifikace rozhraní přenositelného operačního systému (POSIXR), 7. vydání. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
22138.80 Kč

ČSN ISO/IEC 13210 (369139) - 1.3.2010
Informační technologie - Požadavky a pokyny pro specifikace metod testování a implementace metody testování pro měření shody s normami POSIX. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
768.00 Kč

ČSN ISO/IEC 1539-2 (369170) - 1.3.2010
Informační technologie - Programovací jazyky - Fortran - Část 2: Znakové řetězce s proměnnou délkou. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN ISO/IEC 13249-5 (369179) - 1.3.2010
Informační technologie - Databázové jazyky - SQL pro multimédia a balíky aplikací - Část 5: Statický obraz. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
945.00 Kč

ČSN ISO/IEC TR 11802-2 (369236) - 1.3.2010
Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Lokální a metropolitní sítě - Technické zprávy a směrnice - Část 2: Adresy normalizované skupiny MAC. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN ISO/IEC 13239 (369263) - 1.3.2010
Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Procedury řízení datového spoje vysoké úrovně (HDLC). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
945.00 Kč

ČSN ISO/IEC 9834-1 (369674) - 1.3.2010
Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Procedury pro činnost registračních autorit OSI: Všeobecné procedury a větve vrcholu stromu Mezinárodního objektového identifikátoru. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN ISO/IEC 9834-6 (369674) - 1.3.2010
Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Procedury pro činnost registračních autorit OSI: Registrace aplikačních procesů a aplikačních entit. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN ISO/IEC 10164-15 (369679) - 1.3.2010
Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Správa systémů: Funkce plánování. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN 14890-1 (369710) - 1.3.2010
Aplikační rozhraní pro čipové karty používané jako zařízení pro vytváření bezpečného podpisu - Část 1: Základní služby.
1159.00 Kč

ČSN EN 14890-2 (369710) - 1.3.2010
Aplikační rozhraní pro čipové karty používané jako zařízení pro vytváření bezpečného podpisu - Část 2: Další služby.
567.00 Kč

ČSN ISO/IEC 4909 (369727) - 1.3.2010
Identifikační karty - Karty pro finanční transakce - Obsah dat magnetického proužku pro stopu 3. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN ISO/IEC 15408-2 (369789) - 1.3.2010
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Kritéria pro hodnocení bezpečnosti IT - Část 2: Bezpečnostní funkční komponenty.
NA DOTAZ

ČSN EN 15794 (389664) - 1.3.2010
Stanovení bodů výbušnosti hořlavých kapalin.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15156-1 (450032) - 1.3.2010
Naftový a plynárenský průmysl - Materiály pro využití v prostředí obsahujícím H2S z těžby ropy a zemního plynu - Část 1: Všeobecné zásady pro výběr materiálů odolných proti tvorbě trhlin (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 15156-2 (450032) - 1.3.2010
Naftový a plynárenský průmysl - Materiály pro využití v prostředí obsahujícím H2S z těžby ropy a zemního plynu - Část 2: Litiny, uhlíkové a nízkolegované oceli odolné proti tvorbě trhlin (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 15156-3 (450032) - 1.3.2010
Naftový a plynárenský průmysl - Materiály pro využití v prostředí obsahujícím H2S z těžby ropy a zemního plynu - Část 3: Korozivzdorné (CRAs) a ostatní slitiny odolné proti tvorbě trhlin (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 10407-2:2009/Oprava1 (451240) - 1.3.2010
Naftový a plynárenský průmysl - Rotační vrtné zařízení - Část 2: Kontrola a klasifikace použití těles vrtáku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 16634-2 (461086) - 1.3.2010
Potraviny - Stanovení obsahu celkového dusíku spalováním podle Dumasovy metody a výpočet obsahu hrubého proteinu - Část 2: Obiloviny, luštěniny a mlýnské výrobky (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 1927-2:2008/Oprava1 (480064) - 1.3.2010
Jehličnatá kulatina - Třídění podle jakosti - Část 2: Borovice.
29.00 Kč

ČSN EN 848-3+A2 (496123) - 1.3.2010
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Jednostranné frézky s rotujícím nástrojem - Část 3: Číslicově řízené (NC) vyvrtávačky a horní frézky.
593.00 Kč

ČSN EN 1218-5+A1 (496124) - 1.3.2010
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Čepovací stroje - Část 5: Jednostranné profilovací stroje s pevným stolem a posouvacími válci nebo posouvacím řetězem.
543.00 Kč

ČSN EN 1807+A1 (496125) - 1.3.2010
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Pásové pily.
593.00 Kč

ČSN EN 1870-10+A1 (496130) - 1.3.2010
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 10: Jednokotoučové automatické a poloautomatické spodní kotoučové pily pro příčné řezání.
434.00 Kč

ČSN EN 1870-11+A1 (496130) - 1.3.2010
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 11: Poloautomatické a automatické ramenové kotoučové pily s jednou jednotkou pily (radiální ramenové pily).
434.00 Kč

ČSN EN 1870-12+A1 (496130) - 1.3.2010
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 12: Horní kyvadlové kotoučové pily pro příčné řezání.
434.00 Kč

ČSN EN 1870-13+A1 (496130) - 1.3.2010
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 13: Vodorovné kotoučové pily s přidržovačem na řezání formátů.
543.00 Kč

ČSN EN 1870-17+A2 (496130) - 1.3.2010
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 17: Ručně ovládané vodorovné kotoučové pily pro příčné řezání s jednou jednotkou pily (ručně ovládané radiální ramenové pily).
434.00 Kč

ČSN EN 1870-5+A1 (496130) - 1.3.2010
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 5: Kombinované stolové kotoučové pily/spodní kotoučové pily pro příčné řezání.
543.00 Kč

ČSN EN 1870-6+A1 (496130) - 1.3.2010
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 6: Kotoučové pily na palivové dřevo a kombinované kotoučové pily na palivové dřevo/stolové kotoučové pily s ručním zakládáním a/nebo odebíráním.
543.00 Kč

ČSN EN 1870-7+A1 (496130) - 1.3.2010
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 7: Jednokotoučové rozřezávací pily na kmenové výřezy se strojním posuvem stolu a s ručním zakládáním a/nebo odebíráním.
434.00 Kč

ČSN EN 1870-8+A1 (496130) - 1.3.2010
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 8: Jednokotoučové omítací rozřezávací pily se strojně poháněnou jednotkou pily a s ručním zakládáním a/nebo odebíráním.
543.00 Kč

ČSN EN 1870-9+A1 (496130) - 1.3.2010
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 9: Dvoukotoučové pily pro příčné řezání se strojním posuvem a s ručním zakládáním a/nebo odebíráním.
350.00 Kč

ČSN EN 12779+A1 (496132) - 1.3.2010
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Odsávací systémy třísek a prachu s pevnou instalací - Bezpečnostní vlastnosti a bezpečnostní požadavky.
543.00 Kč

ČSN EN 12041+A1 (512555) - 1.3.2010
Potravinářské stroje - Vyvalovací stroje - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
543.00 Kč

ČSN EN 1974+A1 (513510) - 1.3.2010
Potravinářské stroje - Nářezové stroje - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
434.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15606 (560681) - 1.3.2010
Potraviny - Stanovení acesulfamu K, aspartamu, neohesperidinu dihydrochalconu a sacharinu - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ISO 8454:2008/Amd.1 (569506) - 1.3.2010
Cigarety - Stanovení oxidu uhelnatého v plynné fázi cigaretového kouře - Metoda NDIR.
62.00 Kč

ČSN EN ISO 13366-1:2008/Oprava1 (570531) - 1.3.2010
Mléko - Stanovení počtu somatických buněk - Část 1: Mikroskopická metoda (Referenční metoda).
29.00 Kč

ČSN EN ISO 927 (580182) - 1.3.2010
Koření a kořenící látky - Stanovení obsahu vlastních organických příměsí a cizích příměsí (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15512 (640113) - 1.3.2010
Plasty - Stanovení obsahu vody.
223.00 Kč

ČSN EN 438-7:2005/Oprava1 (647501) - 1.3.2010
Vysokotlaké dekorativní lamináty (HPL) - Desky na bázi reaktoplastů - Část 7: Kompaktní laminátové a HPL kompozitní panely pro povrchové úpravy vnitřních a venkovních stěn a stropů.
29.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15919 (654878) - 1.3.2010
Hnojiva - Extrakce fosforu rozpustného v 2% kyselině mravenčí (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15920 (654879) - 1.3.2010
Hnojiva - Extrakce fosforu rozpustného v 2% kyselině citronové (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15921 (654880) - 1.3.2010
Hnojiva - Extrakce rozpustného fosforu podle Petermanna při 65 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15922 (654881) - 1.3.2010
Hnojiva - Extrakce rozpustného fosforu podle Petermanna při teplotě okolí (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15923 (654882) - 1.3.2010
Hnojiva - Extrakce fosforu rozpustného v Jouliově alkalickém citranu amonném (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15924 (654883) - 1.3.2010
Hnojiva - Stanovení jemnosti mletí měkkých přírodních fosfátů (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15925 (654884) - 1.3.2010
Hnojiva - Extrakce celkové síry přítomné v různých formách (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15926 (654885) - 1.3.2010
Hnojiva - Extrakce vodorozpustné síry, kde je síra v různých formách (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 15779 (656571) - 1.3.2010
Ropné výrobky a deriváty tuků a olejů - Methylestery mastných kyselin (FAME) pro vznětové motory - Stanovení methylesterů polynenasycených mastných kyselin (>= 4 dvojné vazby) (PUFA) plynovou chromatografií (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13415 (668624) - 1.3.2010
Zkoušení lepidel na podlahové krytiny - Stanovení elektrického odporu filmů lepidel a sestav (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

TNI CEN/TR 15840 (722065) - 1.3.2010
Hodnocení shody popílku do betonu - Pokyny pro použití EN 450-2.
434.00 Kč

ČSN EN 13693+A1 (723053) - 1.3.2010
Betonové prefabrikáty - Speciální střešní prvky.
543.00 Kč

ČSN EN 520+A1 (723611) - 1.3.2010
Sádrokartonové desky - Definice, požadavky a zkušební metody.
543.00 Kč

ČSN EN 15283-1+A1 (723617) - 1.3.2010
Sádrové desky vyztužené vlákny - Definice, požadavky a zkušební metody - Část 1: Sádrové desky vyztužené rohoží.
350.00 Kč

ČSN EN 843-6 (727541) - 1.3.2010
Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti monolitické keramiky při pokojové teplotě - Část 6: Návod pro fraktografické stanovení.
434.00 Kč

ČSN EN 1990:2004/Z2 (730002) - 1.3.2010
Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí.
29.00 Kč

ČSN EN 1991-1-1:2004/Z2 (730035) - 1.3.2010
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb.
29.00 Kč

ČSN EN 1991-1-3:2005/Z3 (730035) - 1.3.2010
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem.
29.00 Kč

ČSN EN 1991-1-4:2007/Z1 (730035) - 1.3.2010
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem.
29.00 Kč

ČSN EN 1991-1-5:2005/Z2 (730035) - 1.3.2010
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-5: Obecná zatížení - Zatížení teplotou.
29.00 Kč

ČSN EN 1991-1-6:2006/Z2 (730035) - 1.3.2010
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-6: Obecná zatížení - Zatížení během provádění.
29.00 Kč

ČSN EN 1991-1-7:2007/Z1 (730035) - 1.3.2010
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-7: Obecná zatížení - Mimořádná zatížení.
29.00 Kč

ČSN EN 1991-3:2008/Z1 (730035) - 1.3.2010
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 3: Zatížení od jeřábů a strojního vybavení.
29.00 Kč

ČSN EN 1991-4:2008/Z2 (730035) - 1.3.2010
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží.
29.00 Kč

ČSN EN 1998-1:2006/Z1 (730036) - 1.3.2010
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby.
29.00 Kč

ČSN EN 1998-2:2007/Z1 (730036) - 1.3.2010
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 2: Mosty.
29.00 Kč

ČSN EN 1998-3:2007/Z1 (730036) - 1.3.2010
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 3: Hodnocení a zesilování pozemních staveb.
29.00 Kč

ČSN EN 1998-4:2008/Z1 (730036) - 1.3.2010
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 4: Zásobníky, nádrže a potrubí.
29.00 Kč

ČSN EN 1998-5:2006/Z1 (730036) - 1.3.2010
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 5: Základy, opěrné a zárubní zdi a geotechnická hlediska.
29.00 Kč

ČSN EN 1998-6:2007/Z1 (730036) - 1.3.2010
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 6: Věže, stožáry a komíny.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 10456:2009/Oprava1 (730574) - 1.3.2010
Stavební materiály a výrobky - Tepelně vlhkostní vlastnosti - Tabelované návrhové hodnoty a postupy pro stanovení deklarovaných a návrhových tepelných hodnot.
29.00 Kč

ČSN EN 15269-20 (730868) - 1.3.2010
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 20: Kouřotěsnost závěsových a otočných ocelových, dřevěných dveřních sestav a prosklených dveřních sestav v ocelovém rámu.
434.00 Kč

ČSN EN 1992-1-1:2006/Z1 (731201) - 1.3.2010
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby.
29.00 Kč

ČSN EN 1992-3:2007/Z1 (731201) - 1.3.2010
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 3: Nádrže na kapaliny a zásobníky.
29.00 Kč

ČSN EN 12602 (731221) - 1.3.2010
Prefabrikované vyztužené dílce z autoklávovaného pórobetonu.
945.00 Kč

ČSN EN 1993-1-1:2006/Z1 (731401) - 1.3.2010
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby.
29.00 Kč

ČSN EN 1993-1-10:2006/Oprava1 (731401) - 1.3.2010
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-10: Houževnatost materiálu a vlastnosti napříč tloušťkou.
62.00 Kč

ČSN EN 1993-1-10:2006/Z1 (731401) - 1.3.2010
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-10: Houževnatost materiálu a vlastnosti napříč tloušťkou.
29.00 Kč

ČSN EN 1993-1-11:2008/Z1 (731401) - 1.3.2010
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-11: Navrhování ocelových tažených prvků.
29.00 Kč

ČSN EN 1993-1-12:2008/Z1 (731401) - 1.3.2010
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-12: Doplňující pravidla pro oceli vysoké pevnosti do třídy S 700.
29.00 Kč

ČSN EN 1993-1-2:2006/Oprava1 (731401) - 1.3.2010
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru.
29.00 Kč

ČSN EN 1993-1-2:2006/Z1 (731401) - 1.3.2010
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru.
29.00 Kč

ČSN EN 1993-1-3:2008/Oprava1 (731401) - 1.3.2010
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-3: Obecná pravidla - Doplňující pravidla pro za studena tvarované prvky a plošné profily.
62.00 Kč

ČSN EN 1993-1-3:2008/Z1 (731401) - 1.3.2010
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-3: Obecná pravidla - Doplňující pravidla pro za studena tvarované prvky a plošné profily.
29.00 Kč

ČSN EN 1993-1-4:2008/Z1 (731401) - 1.3.2010
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-4: Obecná pravidla - Doplňující pravidla pro korozivzdorné oceli.
29.00 Kč

ČSN EN 1993-1-5:2008/Z1 (731401) - 1.3.2010
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-5: Boulení stěn.
29.00 Kč

ČSN EN 1993-1-6:2008/NA-ed.A (731401) - 1.3.2010
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-6: Pevnost a stabilita skořepinových konstrukcí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN EN 1993-1-6:2008/Z1 (731401) - 1.3.2010
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-6: Pevnost a stabilita skořepinových konstrukcí.
29.00 Kč

ČSN EN 1993-1-7:2008/Z1 (731401) - 1.3.2010
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-7: Deskostěnové konstrukce příčně zatížené.
29.00 Kč

ČSN EN 1993-1-8:2006/Z1 (731401) - 1.3.2010
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-8: Navrhování styčníků.
29.00 Kč

ČSN EN 1993-1-9:2006/Z1 (731401) - 1.3.2010
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-9: Únava.
29.00 Kč

ČSN EN 1993-3-1:2008/Z1 (731431) - 1.3.2010
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 3-1: Stožáry a komíny - Stožáry.
29.00 Kč

ČSN EN 1993-3-2:2008/Z1 (731432) - 1.3.2010
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 3-2: Stožáry a komíny - Komíny.
29.00 Kč

ČSN EN 1994-1-1:2006/Z1 (731470) - 1.3.2010
Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby.
29.00 Kč

ČSN EN 1994-1-2:2006/Z1 (731470) - 1.3.2010
Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru.
29.00 Kč

ČSN EN 1999-1-1:2009/Z1 (731501) - 1.3.2010
Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro konstrukce.
29.00 Kč

ČSN EN 1090-1 (732601) - 1.3.2010
Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců. (Platnost do 1.7.2014).
350.00 Kč

ČSN 734130 (734130) - 1.3.2010
Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky.
338.00 Kč

ČSN EN 1856-1 (734240) - 1.3.2010
Komíny - Požadavky na kovové komíny - Část 1: Systémové komíny.
543.00 Kč

ČSN EN 1856-2 (734240) - 1.3.2010
Komíny - Požadavky na kovové komíny - Část 2: Kovové vložky a kouřovody.
350.00 Kč

ČSN EN 14188-4 (736151) - 1.3.2010
Zálivky a vložky do spár - Část 4: Specifikace pro adhezní nátěry pro zálivky spár.
186.00 Kč

ČSN EN 15466-1 (736152) - 1.3.2010
Adhezní nátěry pro zálivky za studena a za horka - Část 1: Stanovení homogenity.
120.00 Kč

ČSN EN 15466-2 (736152) - 1.3.2010
Adhezní nátěry pro zálivky za studena a za horka - Část 2: Stanovení odolnosti vůči alkáliím.
186.00 Kč

ČSN EN 15466-3 (736152) - 1.3.2010
Adhezní nátěry pro zálivky za studena a za horka - Část 3: Stanovení obsahu pevných látek a těkavých podílů.
120.00 Kč

ČSN EN 1991-2:2005/Z2 (736203) - 1.3.2010
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 2: Zatížení mostů dopravou.
29.00 Kč

ČSN EN 1993-2:2008/Z1 (736205) - 1.3.2010
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 2: Ocelové mosty.
29.00 Kč

ČSN EN 1992-2:2007/Z1 (736208) - 1.3.2010
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 2: Betonové mosty - Navrhování a konstrukční zásady.
29.00 Kč

ČSN 736242 (736242) - 1.3.2010
Navrhování a provádění vozovek na mostech pozemních komunikací.
543.00 Kč

ČSN 754306 (754306) - 1.3.2010
Hydromeliorace - Závlahové potrubí a trubní sítě.
338.00 Kč

ČSN EN 1405 (755810) - 1.3.2010
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Alginan sodný.
223.00 Kč

ČSN EN 1406 (755811) - 1.3.2010
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Modifikované škroby.
223.00 Kč

ČSN EN 973 (755886) - 1.3.2010
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid sodný pro regeneraci měničů iontů.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 5667-15 (757051) - 1.3.2010
Jakost vod - Odběr vzorků - Část 15: Pokyny pro konzervaci a manipulaci se vzorky kalu a sedimentu.
223.00 Kč

ČSN 757385 (757385) - 1.3.2010
Jakost vod - Stanovení železa a manganu - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie.
186.00 Kč

ČSN 757415 (757415) - 1.3.2010
Jakost vod - Stanovení celkových kyanidů po destilaci - Metoda fotometrická, odměrná a potenciometrická.
223.00 Kč

ČSN 757477 (757477) - 1.3.2010
Jakost vod - Stanovení rozpuštěných síranů - Odměrná metoda s dusičnanem olovnatým.
186.00 Kč

ČSN ISO 6060:2008/Z1 (757522) - 1.3.2010
Jakost vod - Stanovení chemické spotřeby kyslíku.
29.00 Kč

ČSN ISO 25101 (757586) - 1.3.2010
Jakost vod - Stanovení perfluoroktansulfonátu (PFOS) a perfluoroktanoátu (PFOA) - Metoda pro nefiltrované vzorky s použitím extrakce tuhou fází a kapalinové chromatografie/hmotnostní spektrometrie.
338.00 Kč

ČSN P ISO/TS 11370 (757588) - 1.3.2010
Jakost vod - Stanovení vybraných organických herbicidů - Metoda automatického mnohonásobného vyvíjení (AMD).
338.00 Kč

ČSN ISO 24293 (757589) - 1.3.2010
Jakost vod - Stanovení jednotlivých izomerů nonylfenolu - Metoda extrakce tuhou fází (SPE) a plynové chromatografie/hmotnostní spektrometrie (GC/MS).
338.00 Kč

ČSN 757625 (757625) - 1.3.2010
Jakost vod - Stanovení radonu 222 kapalinovou scintilační měřicí metodou.
186.00 Kč

ČSN 757837 (757837) - 1.3.2010
Jakost vod - Stanovení koliformních bakterií v nedesinfikovaných vodách.
120.00 Kč

TNI CEN/TR 15473 (758088) - 1.3.2010
Charakterizace kalů - Správná praxe při sušení kalů.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 11643 (792011) - 1.3.2010
Usně - Zkoušení stálobarevnosti - Stálobarevnost malých vzorků v rozpouštědlech (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 27587 (793889) - 1.3.2010
Usně - Chemické zkoušky - Stanovení obsahu volného formaldehydu v pomocných prostředcích pro výrobu usní (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 105-G02:1998/Oprava1 (800118) - 1.3.2010
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část G02: Stálobarevnost ve spalných plynech.
29.00 Kč

ČSN EN 15777 (800861) - 1.3.2010
Textilie - Metoda zkoušení ftalátů.
223.00 Kč

ČSN EN 15114+A1 (804444) - 1.3.2010
Textilní podlahové krytiny - Klasifikace textilních podlahových krytin bez vlasu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11111-1 (810702) - 1.3.2010
Textilní stroje - Bezpečnostní požadavky - Část 1: Společné požadavky.
593.00 Kč

ČSN EN ISO 11111-2:2005/A1 (810702) - 1.3.2010
Textilní stroje - Bezpečnostní požadavky - Část 2: Stroje pro přípravu předení a dopřádací stroje.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 11111-3:2005/A1 (810702) - 1.3.2010
Textilní stroje - Bezpečnostní požadavky - Část 3: Stroje na netkané textilie.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 11111-4:2005/A1 (810702) - 1.3.2010
Textilní stroje - Bezpečnostní požadavky - Část 4: Stroje pro zpracování příze, výrobu provaznických výrobků a lan.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 11111-5:2005/A1 (810702) - 1.3.2010
Textilní stroje - Bezpečnostní požadavky - Část 5: Stroje pro přípravu tkaní a pletení.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 11111-6:2005/A1 (810702) - 1.3.2010
Textilní stroje - Bezpečnostní požadavky - Část 6: Stroje pro výrobu plošných textilií.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 11111-7:2005/A1 (810702) - 1.3.2010
Textilní stroje - Bezpečnostní požadavky - Část 7: Barvicí a úpravnické stroje.
186.00 Kč

ČSN EN 1953+A1 (824001) - 1.3.2010
Rozprašovací a stříkací zařízení pro nátěrové hmoty - Bezpečnostní požadavky.
338.00 Kč

ČSN EN 12215+A1 (824015) - 1.3.2010
Lakovny - Stříkací kabiny pro nanášení organických tekutých nátěrových hmot - Bezpečnostní požadavky.
434.00 Kč

ČSN EN 15333-1:2008/Oprava1 (832248) - 1.3.2010
Dýchací přístroje - Potápěčské dýchací přístroje s otevřeným okruhem na tlakový plyn s přívodní hadicí - Část 1: Přístroje s plicní automatikou.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 14505-2:2007/Oprava1 (833555) - 1.3.2010
Ergonomie tepelného prostředí - Hodnocení tepelného prostředí ve vozidlech - Část 2: Stanovení ekvivalentní teploty.
29.00 Kč

ČSN EN 15549 (835035) - 1.3.2010
Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení benzo[a]pyrenu ve venkovním ovzduší.
434.00 Kč

ČSN EN 794-3+A2 (852101) - 1.3.2010
Plicní ventilátory - Část 3: Zvláštní požadavky na pohotovostní a transportní ventilátory.
434.00 Kč

ČSN EN 13544-2+A1 (852107) - 1.3.2010
Přístroje pro respirační terapii - Část 2: Hadice a konektory.
223.00 Kč

ČSN EN 13544-3+A1 (852107) - 1.3.2010
Přístroje pro respirační terapii - Část 3: Zařízení pro strhávání vzduchu.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 7376 (852120) - 1.3.2010
Anestetické a respirační přístroje - Laryngoskopy pro tracheální intubaci.
350.00 Kč

ČSN EN 1641 (856300) - 1.3.2010
Stomatologie - Zdravotnické prostředky pro stomatologii - Materiály.
223.00 Kč

ČSN EN 1642 (856364) - 1.3.2010
Stomatologie - Zdravotnické prostředky pro stomatologii - Dentální implantáty.
186.00 Kč

ČSN ETSI EN 301908-10-V4.1.1 (875111) - 1.3.2010
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 10: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, FDMA/TDMA (DECT). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
945.00 Kč

ČSN ETSI EN 302625-V1.1.1 (875152) - 1.3.2010
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Širokopásmové aplikace v pásmu 5 GHz pro pomoc při katastrofě (BBDR) - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 301406-V2.1.1 (875534) - 1.3.2010
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Harmonizovaná EN pro digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Kmenové rádiové požadavky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
945.00 Kč

ČSN EN 15200:2007/Oprava1 (914112) - 1.3.2010
Sanitární potřeby - Víceúčelové sprchové kabiny (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN P ISO/TS 19104 (979823) - 1.3.2010
Geografická informace - Terminologie.
768.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.